P R O W I N C J A K R A K O W S K A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P R O W I N C J A K R A K O W S K A"

Transkrypt

1 Chodziliśmy różnymi drogami, ale złączyło nas jedno pragnienie. Podejmujemy różne wyzwania, ale czerpiemy z jednego źródła. Mamy wiele twarzy, ale patrzymy w jednym kierunku. P R O W I N C J A K R A K O W S K A

2 św. Franciszek z Asyżu Wydawca: Kuria Prowincjalna Krakowskiej Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów ul. Korzeniaka 16, Kraków Opracowanie: br. Paweł Teperski OFMCap Public relations Prowincji DTP: Wydawnictwo Serafin Druk: RR Donnelley Kraków ISBN Nakład: egz. św. Ojciec Pio Spis treści Kim jest kapucyn?... 3 Historia Prowincji Krakowskiej... 4 Serafin Kaszuba... 6 Duszpasterstwo Powołań... 7 Franciszkański Zakon Świeckich... 8 Młodzież Franciszkańska Tau... 9 Apostolstwo Małżeństw Szkoła dla Spowiedników Ruch Światło-Życie Referat Katechetyczny Misje w Afryce Spotkanie Młodych w Wołczynie Czuwanie z Ojcem Pio w Łagiewnikach Grupy Modlitwy Ojca Pio Głos Ojca Pio Wydawnictwo Serafin Balsam Kapucyński Dzieło Pomocy św. Ojca Pio Nasze wspólnoty Wyższe Seminarium Duchowne Skomielna Czarna Ośrodek Rekolekcyjny Tenczyn Dom Rekolekcyjny Wspólnota Itinerantów Dom Modlitwy Terliczka sanktuarium Kapucyni poza Polską Adresy wspólnot Newsletter Biuro Prasowe Kapucynów Kapucyńskie lecie Reguły św. Franciszka z Asyżu Kerygmat Dobra Nowina o Jezusie Sanktuarium Ojca Pio w San Giovanni Rotondo Kim jest kapucyn? Zakonnik z brodą, w brązowym habicie ze szpiczastym kapturem, przepasany białym sznurem, chodzący w sandałach kim jest, do jakiego należy zakonu? Brat Mniejszy Kapucyn to człowiek pragnący kroczyć za Jezusem ubogim i pokornym w duchu św. Franciszka z Asyżu założyciela naszego zakonu. Cechą charakterystyczną naszej wspólnoty jest życie braterskie. Dlatego razem się modlimy, pracujemy, spożywamy posiłki i razem wypoczywamy. Nie jesteśmy ani jacyś szczególni, ani wyjątkowi, ale starając się żyć razem w ubóstwie i prostocie, chcemy dzielić się z innymi dobrą nowiną, że Bóg jest miłością i kocha każdego z nas. Pragniemy, za wzorem Biedaczyny z Asyżu, aby Ewangelia i krzyż Chrystusa były dla nas punktem odniesienia w życiu codziennym. Jako grzesznicy codziennie modlimy się razem do Boga: przepraszając Go, dziękując Mu i prosząc o potrzebne łaski stąd modlitwa, lektura Biblii i codzienne życie sakramentami zajmują ważne miejsce w naszym życiu. Bóg nie powierzył nam specjalnego zadania pragniemy służyć ludziom w Kościele tam, gdzie jesteśmy. Podejmujemy zatem rozliczne prace w kraju i na misjach, starając się czynić je w prostocie i uniżeniu. Nie obowiązek, ale radość wypływająca z relacji z Jezusem skłania nas do podejmowania dzieł nowej ewangelizacji i prowadzenia licznych grup i wspólnot. Od zawsze nasi współbracia byli bliscy ludziom ucieczka od świata nie jest naszym ideałem. Staramy się więc żyć w świecie, przemieniając go wypływającymi z Ewangelii wartościami, które wybieramy na co dzień tak po prostu, ponieważ Bóg jest dobry i kocha każdego z nas. Na łamach tej publikacji pragniemy zaprezentować, kim jesteśmy i co robimy jako Bracia Mniejsi Kapucyni. 3

3 4 Historia Prowincji Krakowskiej Zakon Kapucynów jest częścią rodziny zakonów franciszkańskich. Powstał na mocy wydanej przez papieża Klemensa VII w 1528 roku bulli Religionis zelus, w której pozwolił on kilku braciom z zakonu franciszkanów obserwantów na odłączenie się od dotychczasowej rodziny zakonnej i prowadzenie życia eremickiego oraz noszenie brody i habitu ze szpiczastym kapturem. Do Polski kapucyni zostali sprowadzeni w 1681 roku przez króla Jana III Sobieskiego. Dziesięć lat później otworzyli nowicjat, przyjmując miejscowych kandydatów. Pierwszy klasztor powstał w Warszawie, drugi w Krakowie, kolejne we Lwowie i Lublinie. W 1754 roku papież Benedykt XIV wydał breve Quaecumque ad majorem, którym erygował Prowincję Polską Kapucynów pod wezwaniem św. Wojciecha i św. Stanisława. Pod koniec XVIII w. Prowincja Polska Kapucynów podzieliła los państwa polskiego w czasach rozbiorów. Zaborcy prześladowali zakony, które jako narzędzia władzy papieskiej stały na straży ponadnarodowego charakteru Kościoła: zabroniono kontaktów ze Stolicą Apostolską, ograniczono przyjmowanie nowicjuszy, skasowano niektóre klasztory. Po zawirowaniach epoki napoleońskiej ukonstytuowały się trzy prowincje kapucyńskie: ruska na terenie Imperium Rosyjskiego, polska na terenie Królestwa Kongresowego i galicyjska na ziemiach pod jurysdykcją Austro-Węgier. Prowincja ruska przetrwała do roku 1888, zaś prowincje polska i galicyjska, zredukowane do rangi komisariatów i bardzo osłabione materialnie oraz personalnie, dotrwały do odrodzenia Polski. Mimo trudności i wrogości panującej władzy kapucyni byli gorliwymi krzewicielami wiary i żarliwego patrio- tyzmu. Charyzmatyczne postacie bł. Honorata Koźmińskiego, o. Prokopa Leszczyńskiego i o. Wacława Nowakowskiego zapisały piękną kartę w historii polskiego Kościoła okresu niewoli narodowej. Ojciec Maksym Tarejwa i o. Agrypin Konarski, straceni za udział w powstaniu styczniowym, stoją na czele niemałej liczby zakonników zaangażowanych patriotycznie. Lata dwudzieste i trzydzieste XX w. w Polsce to czas stabilizacji i rozwoju. Kapucyni mogli swobodnie prowadzić działalność duszpasterską. Nastąpił liczebny wzrost powołań, powstały niższe i wyższe seminaria chowne. W 1939 roku krakowski komisariat został pod- duniesiony do rangi prowincji. Odzyskano część skasowanych wcześniej klasztorów, obejmowano nowe fundacje. Druga wojna światowa dramatycznie wpłynęła na rozwój zakonu. Kapucyni znaleźli się wśród ofiar eksterminacji, deportacji, zsyłek i prześladowań dokonywanych przez oba systemy totalitarne hitlerowski i stalinowski. Wśród 108 męczenników II wojny światowej beatyfikowanych przez Jana Pawła II znajduje się 5 kapucynów z Prowincji Warszawskiej. Po zakończeniu wojny i ustaleniu nowych granic Polski Prowincja Krakowska została pozbawiona większości klasztorów. Kapucyni udali się zatem na ziemie zachodnie i północne, gdzie w bardzo trudnych warunkach tworzyli zręby struktur kościelnych. Obecne domy zakonne w Gdańsku, Pile, Wałczu, Nowej Soli, Wrocławiu, Wołczynie i Bytomiu są świadectwem wysiłku i zaangażowania duszpasterskiego kapucynów w pierwszych latach po wojnie. Ostatnie sześćdziesiąt lat to czas zmagań z zakusami totalitarnego państwa, ale także okres rozwoju personalnego i podejmowania nowych wyzwań na płaszczyźnie formacyjnej, pastoralnej i misyjnej. 5

4 6 7 Serafin Kaszuba Krakowska Prowincja Kapucynów zaangażowana jest w proces beatyfikacyjny o. Serafina Kaszuby, który rozpoczął się w roku 1992 (zakończony na etapie diecezjalnym w roku 2001). W trakcie procesu, którego celem jest zbadanie heroiczności cnót i opinii świętości, zebrano prawie dwa tysiące stron dokumentów i przesłuchano ponad 50 świadków. Alojzy Kaszuba urodził się w 1910 roku koło Lwowa. W wieku osiemnastu lat rozpoczął nowicjat w Zakonie Kapucynów, gdzie otrzymał imię zakonne Serafin. Studiował w kapucyńskim seminarium w Krakowie i na Wydziale Filozoficznym UJ. W 1933 roku przyjął święcenia kapłańskie. Wybuch wojny zastał go we Lwowie. Do 1945 roku pracował duszpastersko na Wołyniu i Polesiu. Po wojnie zrezygnował z możliwości wyjazdu do Polski. Otrzymał pozwolenie od władz radzieckich na objęcie parafii w Równem. Działał także poza Wołyniem. W 1958 roku władze odebrały mu prawo pełnienia posługi. Rozpoczął wówczas działalność duszpasterską jako wędrowny kapłan, odwiedzając katolików na rozległych terenach Związku Radzieckiego. W 1966 roku został aresztowany i skazany na 5 lat zesłania do sowchozu w Kazachstanie. W listopadzie tego roku zwolniono go, aby miesiąc później aresztować ponownie i umieścić w domu starców, z którego ostatecznie uciekł. W 1968 roku ojciec Serafin przyjechał do Polski, aby leczyć gruźlicę. Po dwóch latach powrócił do ZSRR. Nie otrzymał jednak pozwolenia na oficjalną działalność duszpasterską. Do końca życia pozostał wędrownym, konspiracyjnym apostołem. Zmarł w 1977 roku we Lwowie. Został pochowany na Cmentarzu Janowskim. Na jego nagrobku wyryto napis: Stałem się wszystkim dla wszystkich. Duszpasterstwo Powołań Duszpasterstwo Powołań towarzyszy chłopakom w wieku lat, zainteresowanym życiem zakonnym, w rozeznawaniu powołania. Pragnie także skupić młodzież, która franciszkańską drogą chce podążać za Jezusem (gimnazjaliści, uczniowie szkół średnich i studenci). W czasie ferii i wakacji prowadzi rekolekcje w najpiękniejszych zakątkach Polski. Jedne turnusy mają charakter ściśle powołaniowy (Dni rozeznawania powołania), inne służą umacnianiu i pogłębianiu wiary poprzez obcowanie z przyrodą lub historią (Wakacje z Bogiem w Tatrach, Bieszczadach, Beskidach i na Mazurach oraz Cracow City Tour). W ciągu roku natomiast organizuje weekendowe dni skupienia dla wszystkich poszukujących formacji duchowej, wyciszenia i wspólnoty. Odbywają się one w Krakowie, Sędziszowie Małopolskim, Wrocławiu, Gdańsku, Krośnie i Katowicach. Duszpasterstwo Powołań animuje modlitwę w intencji nowych powołań oraz troszczy się o pomoc duchową dla już powołanych za pośrednictwem Duchowego Dzieła Pomocy Powołaniom. Kontakt z młodzieżą podtrzymywany jest poprzez korespondencję (tradycyjną i elektroniczną) oraz dwu - miesięcznik KAPUCYŃSKIM SZLAKIEM, w którym publikowane są aktualności z życia wspólnoty zakonnej krakowskich kapucynów. Duszpasterstwo Powołań Bracia Mniejsi Kapucyni ul. Korzeniaka Kraków tel.: ; tel. kom.:

5 8 9 Franciszkański Zakon Świeckich Młodzież Franciszkańska Tau Franciszkański Zakon Świeckich Rada Narodowa ul. Modzelewskiego 98 A Warszawa Franciszkański Zakon Świeckich powstał na prośbę ludzi świeckich urzeczonych osobą św. Franciszka, którzy chcieli go naśladować. Mogą do niego wstępować ludzie stanu wolnego, małżonkowie, klerycy, kapłani diecezjalni, biskupi i papieże każdy, kto pragnie żyć ideałami św. Franciszka we współczesnym świecie, ma ukończone 18 lat i jest praktykującym katolikiem. Ten sposób życia nie wymaga bowiem odejścia od rodzin i wykonywanej pracy. Znakiem rozpoznawczym wspólnoty jest ulubiona przez św. Franciszka litera Tau. Włączenie do wspólnoty następuje po odbyciu formacji złożonej z trzech etapów: wstępnej, po- czątkowej i przyrzeczenia. Po złożeniu profesji wieczystej zaczyna się formacja stała, która trwa całe życie. Franciszkanie świeccy realizują swoje powołanie do świętości, prowadząc życie ewangeliczne według Reguły, apostołując przykładem, niąc dzieła miłosierdzia oraz budując braterski i ewan- pełgeliczny świat. Franciszkański Zakon Świeckich jest stowarzyszeniem publicznym w Kościele, o charakterze międzynarodowym, liczącym obecnie na świecie 500 tysięcy braci i sióstr. Dzieli się na wspólnoty międzynarodowe, narodowe, regionalne i miejscowe. W ciągu swoich dziejów wydał wielu błogosławionych i świętych. W Polsce liczy około 16 tysięcy członków działających przy klasztorach franciszkańskich i parafiach diecezjalnych. Krakowska Prowincja Kapucynów sprawuje opiekę nad 1052 braćmi i siostrami zgromadzonymi w 31 wspólnotach miejscowych. Młodzież Franciszkańska Tau to wspólnota młodych ludzi, którzy dali się porwać Bożym pragnieniom rozbudzonym przez fascynującą osobowość św. Franciszka z Asyżu i jego przykład radykalnego przeżywania Ewangelii. To równocześnie osoby, które tworząc między sobą braterskie więzi mówiąc słowami Małego Księcia oswajają przyjaciół. MF Tau, wzorując się na swoich patronach (św. Franciszku, św. Klarze z Asyżu, św. Małgorzacie z Kortony, św. Bernardzie z Corleone), pragnie ciągle naśladować Zbawiciela i nawracać się do Niego. Ten charyzmat realizuje przez radosną pokutę, pokorę i umiłowanie Ukrzyżowanego, małość i prostotę, uwielbienie Boga oraz życie we wspólnocie apostolskiej. Formacja MF Tau, która jest swego rodzaju franciszkańsko-kapucyńskim katechumenatem, wprowadza w głębsze przeżywanie sakramentów, w wartości franciszkańskie i prawdy wiary, porusza także szereg zagadnień nurtujących młodzież. Trwa 6 lat. Zamykają ją rekolekcje Asyż, podczas których młodzież ma możliwość na rodzinnej ziemi św. Franciszka podsumować swoją dotychczasową drogę nawrócenia. MF Tau to obecnie 19 wspólnot lokalnych (liczących od kilku do kilkudziesięciu osób, zwykle skupionych przy kapucyńskich klasztorach), kilkadziesiąt różnych ogólnopolskich spotkań rocznie, konspekty ułatwiające prowadzenie formacji w ciągu roku, rekolekcje letnie. To kilkaset osób połączonych duchowością znaku Tau. Więcej informacji na stronie internetowej:

6 Apostolstwo Małżeństw Szkoła dla Spowiedników W dzisiejszym świecie małżeństwo chrześcijańskie jest znakiem. Współczesna kultura coraz mniej pomaga małżonkom w budowaniu głębokiej i trwałej więzi, w rozwiązywaniu problemów życia małżeńskiego w duchu miłości i dialogu. Tak ważna dla małżonków sfera seksualna jest zagrożona płytkimi propozycjami, często niezgodnymi z etyką katolicką. Wielu z nich nie umie w codziennym życiu wykorzystać łaski płynącej z zawartego przez siebie sakramentu. W tej sytuacji szczególnie ważnym zadaniem Kościoła staje się wspieranie małżonków w trudzie realizacji ich powołania w odkrywaniu głębi miłości małżeńskiej, piękna małżeńskiego sposobu życia aby ostatecznie cieszyli się obecnością samego Boga. Zakonnicy wraz z małżonkami zaangażowanymi we wspólnotę Apostolstwa Małżeństw, działającą przy Krakowskiej Prowincji Kapucynów, próbują towarzyszyć małżonkom na drodze ich powołania. W parafiach i klasztorach wielu braci opiekuje się kręgami Domowego Kościoła i organizuje rekolekcje dla rodzin. Inicjatywą Apostolstwa Małżeństw jest serwis internetowy Akt małżeński który zajmuje się tematyką pożycia seksualnego. Zmiany społeczno-kulturowe zachodzące w naszej ojczyźnie domagają się nowych sposobów posługiwania ła i jego pasterzy. Dotyczy to również sakramentu Kościo- pojednania obserwuje się zwiększone wymagania wiernych wobec spowiedników, poszukiwanie pomocy w delikatnych problemach sumienia, co musi prowadzić do różnych form dialogu w trakcie celebracji sakramentu. Coraz częściej wraz ze spowiedzią łączone jest kierownictwo duchowe, które domaga się specjalistycznej formacji, niezbędnej podczas udzielania pomocy różnym grupom penitentów (młodzieży, małżonkom, osobom konsekrowanym, duchowieństwu). Zainspirowana słowami Jana Pawła II z adhortacji Ecclesia in Europa, w których zachęca on kapłanów do posługi pojednania oraz do pogłębiania wiedzy by móc kompetentnie rozwiązywać problemy, jakie pojawiły się w zakresie moralności osobistej i społecznej, Krakowska Prowincja Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów podjęła się organizacji Szkoły dla Spowiedników. Celem tej Szkoły jest stworzenie konkretnej przestrzeni, w której kapłani (diecezjalni i zakonni) oddający się posłudze w sakramencie pojednania, mogliby pogłębić w sposób interdyscyplinarny własną wiedzę, poddać wspólnej refleksji trudne i ciekawe przypadki spowiednicze, podzielić się własnym doświadczeniem oraz znaleźć odpowiedź na nurtujące ich pytania. Szkoła dla Spowiedników uzyskała aprobatę Komisji Duchowieństwa Episkopatu Polski, która objęła ją swoim patronatem. św. Leopold Mandić patron spowiedników

7 Ruch Światło-Życie Referat Katechetyczny Ruch Światło-Życie (Oaza) w Krakowskiej Prowincji Kapucynów ma już swoją 30-letnią historię i wpisuje się trwale w jej działalność apostolską. Wspólnoty Ruchu gromadzą się przy 10 domach zakonnych. Formację odbywają w nich dzieci, młodzież, studenci, dorośli oraz małżeństwa Domowego Kościoła, rodzinnej gałęzi Ruchu. Zgodnie z charyzmatem pozostawionym przez ks. Franciszka Blachnickiego wspólnoty chcą być zaczynem żywego Kościoła, miejscem rozeznawania powołania do małżeństwa, życia konsekrowanego i kapłaństwa oraz świadczenia o nowej kulturze życia Ewangelią. W prowincji organizowane są systematycznie dni wspólnoty, rekolekcje ewangelizacyjne, rekolekcje Triduum Sacrum, wakacyjne Oazy Dzieci Bożych, Oazy Nowej Drogi dla gimnazjalistów, Oazy Nowego Życia I, II i III stopnia, Kursy Oazowe Diakonii Animatorów, a ostatnio Szkoły Animatora. Po Oazie Rekolekcyjnej Diakonii w 2001 roku powstała Diakonia przy Moderatorze Prowincjalnym, którą pełni wspólnota Ruchu związana z krakowskim klasztorem. Ma ona charakter Diakonii Modlitwy, co wskazuje na pewną specyfikę oazowiczów, którzy sami nie boją się modlitwy i wraz z kapucynami mogą uczyć tej sztuki innych. Poprzez przygotowanie i prowadzenie Oaz Rekolekcyjnych Animatorów Modlitwy (ORAM) oazowicze razem z kapucynami włączają się czynnie w działalność Centralnej Diakonii Modlitwy Ruchu Światło-Życie, gromadząc co roku studentów, dorosłych i rodziny Domowego Kościoła na intensywnej modlitwie. Więcej informacji na stronie internetowej: W Krakowskiej Prowincji Kapucynów wielu zakonników pełni posługę katechetyczną na różnych poziomach edukacyjnych. W wielu przypadkach nie jest ona zadaniem łatwym. Aby pomóc braciom w ich posługiwaniu, w 2005 roku powołano Referat Katechetyczny, którego zadaniem jest wsparcie i koordynowanie pracy katechetów. Do zadań Referatu Katechetycznego należy: organizowanie przy współpracy Zarządu Prowincji szkoleń listopadowych dla katechetów, które mają na celu pogłębienie ich wiedzy teologicznej, psychologicznej, pedagogicznej, a także formację duchową; prowadzenie zajęć z katechetyki dla studentów kursu teologicznego oraz koordynowanie ćwiczeń; tworzenie stron internetowych dla dzieci i katechetów; przygotowywanie pomocy dydaktycznych dla katechetów (materiałów i książek); pomoc katechetom w rekolekcjach szkolnych; prowadzenie grup ewangelizacyjnych; prowadzenie szkoleń w ośrodkach katechetycznych; organizowanie wyjazdów z grupami formacyjnymi w okresie wakacyjnym; tworzenie środowiska katechetycznego i prowadzenie szkoleń dla katechetów w całej Polsce. Kontakt: br. Rafał Szymkowiak OFMCap Strony internetowe:

8 Sekretariat Misyjny ul. Korzeniaka Kraków Nasze misyjne konta: Misje w Afryce Bracia Mniejsi Kapucyni z Prowincji Krakowskiej od 1985 roku prowadzą działalność misyjną w centralnej Afryce (obecnie w Czadzie i Republice Środkowoafrykańskiej). Misjonarze pracują w ośrodkach formacyjnych dla katechistów (osób świeckich odpowiedzialnych za wspólnoty w miejscach, gdzie misjonarz nie przebywa na stałe), odpowiedzialni są też za formację młodych zakonników i kandydatów do kapłaństwa. Posługują duszpastersko w bardzo wielu miejscowościach, które przynależą do misji. Zaangażowani są w oświatę i wychowanie młodzieży, a także na różne sposoby pomagają ludziom chorym. Mają wkład w przygotowanie materiałów duszpasterskich w językach krajów misyjnych. Posługa misjonarzy uzależniona jest od pomocy duchowej i materialnej każdego z nas. Podstawową potrzebą misyjną jest, jak zapewniał pewnien misjonarz, modlitwa wstawiennicza, będąca tajemnicą płodności Kościoła. Prowadząc ewangelizację w trudnych warunkach, misjonarze są świadomi, że moc i owocność ich pracy zależy od łaski; że to Duch Święty jest pierwszym sprawcą misji, którą mają zaszczyt pełnić. Osoby pragnące pomóc misjom w sposób materialny mogą to uczynić, wpłacając pieniądze na konto Sekretariatu Misyjnego. Misje kapucyńskie w dużej mierze utrzymywane są dzięki systematycznym ofiarom swych przyjaciół i dobrodziejów. Spotkanie Młodych w Wołczynie Młodzi, Franciszek, Chrystus tak w trzech słowach można scharakteryzować odbywające się od 1994 roku Spotkania Młodych w Wołczynie koło Kluczborka. Gromadzi się bowiem na nich młodzież (około 1200 osób), która we wspólnocie chce przeżyć 6 lipcowych dni pod namiotami: na modlitwie, w duchu radości i prostoty. Każde spotkanie ma inny temat przewodni, któremu poświęcone są konferencje, rozważania i dyskusje w grupach. Na plan dnia składają się: uroczyście sprawowana Eucharystia, konferencje osób duchownych i świeckich, spotkania w grupach, warsztaty, wspólne modlitwy i nabożeństwa oraz wieczorne koncerty, często przedłużające się ze względu na bisy wymuszane przez roztańczoną i rozśpiewaną publiczność. Bywalcy spotkań przeżyli już niejeden upał i niejedną powódź, jednakże amfiteatr i rozciągnięty nad nim namiot pozwalają uczestnikom bez względu na warunki pogodowe realizować ustalony program. Spotkania w małych grupach, posiłki przy namiotach, spotkania z przyjaciółmi, możliwość spowiedzi i rozmowy z kapłanem to wszystko czyni czas spotkania wyjątkowym. Mogłoby się wydawać, że Wołczyn to jedynie czas szalonej radości i zabawy, tańców, koncertów, spotkań z ciekawymi ludźmi i znajomymi. To prawda, ale istotą Spotkania Młodych jest co innego osobiste spotkanie każdego z dobrym Bogiem Jezusem Chrystusem.

9 Czuwanie z Ojcem Pio w Łagiewnikach Grupy Modlitwy Ojca Pio Informacje o czuwaniu: Idea całonocnych czuwań z Ojcem Pio w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach wyszła od jego czcicieli. Zrodziła się z potrzeby podziękowania Panu Bogu za dar kanonizacji Ojca Pio, której Jan Paweł II dokonał 16 czerwca 2002 roku. Czuwania są okazją uwielbienia Boga w darach i łaskach, jakie sam rozdaje przez wstawiennictwo tego świętego. Odbywają się one co roku w połowie czerwca. Do stałych elementów czuwania należą: Eucharystia, konferencje, świadectwa oraz wspólne modlitwy. Każde ze spotkań ma swój temat przewodni (np. Ojciec Pio świadek Bożego miłosierdzia, Kierownictwo duchowe Ojca Pio, Nieść ulgę w cierpieniu, Ojciec Pio świadek nadziei), który pogłębiany jest w konferencjach i kazaniach. Do prowadzenia konferencji zapraszani są specjaliści duchowni i świeccy. Na spotkania przyjeżdżają czciciele Ojca Pio z całej Polski (ok. 3500), zarówno zrzeszeni w Grupach Modlitwy Ojca Pio, jak i osoby indywidualne. W czuwaniach uczestniczą jako goście specjalni świadkowie życia Ojca Pio: bracia kapucyni z Włoch i świeccy, którym została udzielona łaska towarzyszenia pokornemu kapucynowi podczas jego życia. Grupy Modlitwy, powstałe z inicjatywy świętego Ojca Pio z Pietrelciny, chcą współpracować w urzeczywistnianiu Królestwa Bożego według nauki Jezusa, który wielokrotnie podkreślał konieczność modlitwy i uczył, jak ją praktykować. Grupy chcą kierować się ogólnymi zasadami franciszkańskiej duchowości Ojca Pio, a są nimi: przylgnięcie do nauki Kościoła katolickiego, posłuszeństwo papieżowi i biskupom, których rzecznikiem jest kapłan, dyrektor duchowny mianowany przez biskupa, modlitwa z Kościołem, za Kościół i w Kościele, wynagradzanie poprzez udział w cierpieniach Chrystusa oraz czynna miłość, jako praktyczne urzeczywistnienie miłości ku Bogu. Pierwsze Grupy Modlitwy Ojca Pio powstały około 1947 roku, a w 1949 wydano ich Statut. Od początku Grupy były związane z Domem Ulgi w Cierpieniu, który dawał im pierwsze wskazówki co do prawidłowego funkcjonowania. Z czasem zaczęły powstawać w różnych parafiach Włoch, a także poza granicami tego państwa dziś jest ich około 3400 na całym świecie. W Polsce funkcjonuje około 200 Grup, każda ma swojego opiekuna kapłana, jak również moderatora. Co roku organizowane jest spotkanie wszystkich czcicieli Ojca Pio w Krakowie-Łagiewnikach (połowa czerwca), jak również spotkanie odpowiedzialnych za Grupy i moderatorów w Tenczynie (jesień). Przy naszej Krakowskiej Prowincji funkcjonuje referat, w którym bracia posługują Grupom Modlitwy rozsianym po całej Polsce, przygotowując materiały formacyjne i informacyjne, prowadząc dni skupienia oraz rekolekcje poświęcone Ojcu Pio. Bogaty materiał dotyczący Grup można znaleźć na stronie internetowej

10 Głos Ojca Pio Wydawnictwo Serafin Głos Ojca Pio ul. Korzeniaka Kraków tel./fax: Dwumiesięcznik, który przybliża sylwetkę i duchowość Ojca Pio, jednego z najbardziej popularnych świętych XX wieku. Pismo nie traci także z oczu problemów duchowych współczesnego człowieka. Każdy numer otwiera temat przewodni, realizowany w atrakcyjnych formach dziennikarskich wywiadach, ankietach i reportażach. Dwumiesięcznik publikuje ponadto teksty związane z szeroko rozumianym franciszkanizmem, zagadnieniami życia duchowego, nauczaniem papieskim, liturgią, problematyką biblijną i hagiografią. GlosOjcaPio.pl Największy polski wortal poświęcony duchowości, osobie i dziełom Ojca Pio. Na można też znaleźć poradniki życia chrześcijańskiego, rozważania biblijne, żywoty świętych, czytania liturgiczne oraz uzyskać wsparcie modlitewne. Ponadto działa czytelnia artykułów, gdzie publikowane są reportaże, felietony, opowiadania i wywiady ze znanymi osobistościami Kościoła katolickiego i środowisk artystycznych. doojcapio.pl Portal skierowany do osób planujących wyjazd pielgrzymkowy do miejsc związanych z Ojcem Pio. Internauci znajdą w nim przewodniki, bazę ofert pielgrzymkowych biur podróży, a także informacje o wyjazdach parafialnych i indywidualnych. Serwis dostarcza praktycznych informacji o działalności sanktuarium w San Giovanni Rotondo, trasach dojazdu, miejscach noclegowych, pogodzie, cenach itp. Projekt doojcapio.pl ma charakter otwarty publikuje zdjęcia, relacje i wspomnienia z wyjazdów nadesłane przez pielgrzymów. Jako swą podstawową misję odczytuje propagowanie duchowości franciszkańsko-kapucyńskiej, ze szczególnym podkreśleniem duchowości św. Ojca Pio. Powstało w 2006 roku z inspiracji osób, dla których religijna książka i chrześcijańskie dziennikarstwo stanowią życiową pasję. To m.in. z osobistych zainteresowań ukształtowały się główne działy wydawnicze Serafina : książki związane z duchowością i osobą św. Ojca Pio; książki związane z ruchem odnowy charyzmatycznej; książki ojca Raniera Cantalamessy, kapucyna, kaznodziei papieskiego; książki dla dzieci; pozycje z franciszkanizmu; pomoce homiletyczne i katechetyczne; literatura misyjna. Nazwa Wydawnictwa łączy w sobie duchową lekkość z głębokim znaczeniem oddającym jego tożsamość i misję. Serafin to biblijne imię anioła, który rozpalonym węglem z ołtarza dotknął ust proroka Izajasza, uwalniając go od grzechów. Źródłosłów tego imienia to czasownik płonąć. Stąd pochodzi franciszkańskie określenie miłości serafickiej, a więc żarliwej, spalającej się. Książki z logo Serafina można nabyć w Internecie, w księgarni firmowej w Krakowie (przy ul. Loretańskiej 11) oraz w księgarniach katolickich w całej Polsce. RAFIN S wydawnictwo książki dla dzieci Wydawnictwo Serafin ul. Korzeniaka Kraków tel./fax: KSIĘGARNIA INTERNETOWA

11 Zakład Produkcyjny Manufaktura Kapucynów ul. Loretańska Kraków tel tel./fax Balsam Kapucyński Krakowscy kapucyni, duchowi synowie św. Franciszka z Asyżu, czynią praktyczny użytek z przekazanej przez niego miłości do ziół i innych darów ziemi od niemal dwóch wieków trudnią się wytwarzaniem Balsamu Kapucyńskiego. Balsam Kapucyński to naturalny preparat sporządzany z ziół i żywic według starannie przygotowanej receptury, którą od ponad 150 lat przechowują bracia z zakonu kapucynów. Kapucyni są jedynymi wytwórcami balsamu, strzegąc wiernie jego oryginalności i autentyczności. Długoletnia tradycja stosowania Balsamu Kapucyńskiego wskazuje, że wspomaga on układ odpornościowy i reguluje pracę przewodu pokarmowego. Można go również stosować zewnętrznie, bowiem z powodzeniem łagodzi podrażnienia, przyspiesza naturalne procesy regeneracji naskórka, poprawiając ogólny stan skóry. Balsam Kapucyński produkowany w krakowskim klasztorze został wpisany na prestiżową listę Produktów Tradycyjnych z Małopolski. Na ból głowy, nogi, ręki, Aby skrócić wszelkie męki, Ażeby żyć jak najdłużej Kapucyński Balsam służy. (Wzlot Seraficki z 1936 roku) Dzieło Pomocy św. Ojca Pio Dzieło Pomocy św. Ojca Pio działa przy krakowskim klasztorze kapucynów od 2004 roku i obejmuje opieką ubogie rodziny, bezdomnych i osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej: prowadzi kuchnię, która wydaje codziennie pieczywo i gorącą herbatę dla ok. 200 osób oraz łaźnię dla bezdomnych, z której korzysta ok. 30 osób tygodniowo, pomaga najuboższym w realizacji recept czy pokryciu podstawowych opłat, organizuje wigilię i obiad wielkanocny dla wszystkich swoich podopiecznych, dofinansowuje posiłki dla dzieci w szkołach oraz ich wypoczynek letni, współfinansuje realizację wielu projektów charytatywnych przy klasztorach krakowskiej prowincji zakonnej, np. prowadzenie i modernizację świetlic socjoterapeutycznych. Obok bieżącej działalności Dzieło rozpoczęło w Krakowie budowę nowoczesnego Centrum Pomocy, które będzie nieść potrzebującym zarówno pomoc materialną (kuchnia, łaźnia, pralnia z magazynem odzieży dla bezdomnych), jak i niezbędne wsparcie duchowe czy psychologiczne (poradnie, punkt informacyjno-konsultacyjny). Dzieło Pomocy św. Ojca Pio jest Organizacją Pożytku Publicznego, a środki na działalność pozyskuje prawie wyłącznie z darowizn 1% podatku (dane organizacji do formularza PIT poniżej). nazwa OPP: Dzieło Pomocy św. Ojca Pio numer KRS: Dzieło Pomocy św. Ojca Pio ul. Loretańska Kraków tel w. 408 NIP Numery kont:

12 Nasze wspólnoty Wyższe Seminarium Duchowne Krakowska Prowincja Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Polsce składa się z 21 wspólnot. Są wśród nich liczne parafie, klasztory z kościołami rektoralnymi, domy obecności i inne. Pragnęlibyśmy przedstawić je wszystkie, jednakże przekracza to możliwości, które daje ta publikacja. Zaprezentowane zostaną zatem tylko te wspólnoty, które poprzez swoją specyfikę pozwolą zobaczyć bogactwo charyzmatu naszej prowincji. Chyba najbardziej znane są kapucyńskie parafie ze względu na fakt, że każdy z nas wychował się w takim środowisku i dlatego wie, jakie ono jest i jak funkcjonuje. Szczegółowy opis życia każdej parafii jest tu niemożliwy przede wszystkim ze względu na prężność życia duszpasterskiego samo wyliczenie funkcjonujących w parafiach grup i wspólnot poszerzyłoby wielokrotnie tę broszurę. Większość parafii wydaje swoje informatory. Wiele naszych domów posiada również swoje strony internetowe. Zainteresowanych odsyłamy więc do źródła. Święty Franciszek pozostawił nam w spuściźnie miłość do Boga i do człowieka wyrażającą się w życiu radosnym i pełnym prostoty. Na tych stronach pragniemy zapoznać Was z tym, jak żyjemy i jak staramy się posługiwać Kościołowi w XXI wieku. Studium Filozoficzno-Teologiczne Braci Mniejszych Kapucynów Prowincji Krakowskiej oprócz formacji intelektualnej i duchowej oraz systematycznego pogłębiania wiedzy organizuje także cykliczne sympozja naukowe poświęcone analizie aktualnych zagadnień z życia Kościoła. Dorobek naukowy placówki podkreślany jest przez wydawanie własnego periodyku naukowego Studia Laurentiana oraz zaangażowanie wykładowców we współpracę z innymi środowiskami naukowymi w kraju i poza jego granicami. Studenci seminarium angażują się w rozliczne dzieła charytatywne: służą pomocą w przyklasztornej kuchni dla ubogich oraz roznoszą posiłki do ubogich i starszych, posługują w hospicjum oraz w Krakowskim Instytucie Onkologii. Co roku organizują wieczerzę wigilijną i wielkanocny posiłek dla ludzi samotnych, ubogich i bezdomnych. Pomagają także w organizowaniu i prowadzeniu akcji duszpasterskich: rekolekcji Młodzieży Franciszkańskiej Tau, Ruchu Światło-Życie, Spotkania Młodych w Wołczynie. Specyfiką seminarium są fraterki, czyli małe grupy zrzeszające braci zainteresowanych pogłębianiem charyzmatu franciszkańskiego, wspieraniem kapucyńskich misji, prowadzeniem dzieł miłosierdzia. Alumni seminarium biorą także udział w międzyseminaryjnych rozgrywkach sportowych. Prężnie działa Klub Honorowych Dawców Krwi. Dużym zainteresowa- niem cieszy się Dyskusyjny Klub Filmowy. Klerycki Krąg Harcerski Igniculus propaguje idee skautingu, przypominając o chlubnych tradycjach głościowych kapucyńskiego niepodlezakonu.

13 Skomielna Czarna Ośrodek Rekolekcyjny Tenczyn Dom Rekolekcyjny Ośrodek Rekolekcyjny Świętego Ojca Pio Skomielna Czarna Skomielna Czarna tel W ciszy beskidzkiej przyrody, w malowniczym otoczeniu górskich krajobrazów znajduje się prowadzony przez kapucynów Ośrodek Rekolekcyjny Świętego Ojca Pio, który zaprasza na przeżycie spotkania z Bogiem. Odbywają się w nim specjalistyczne rekolekcje dla osób świeckich i duchownych. Dla małżonków i rodzin przeznaczone są sesje: Akt małżeński jako szansa spotkania z Bogiem i współmałżonkiem, Wspólnoty Domowego Kościoła, Oaza Modlitwy, Rodziny Franciszkańskie. Osoby zainteresowane Biblią spotykają się na rekolekcjach w ciszy Lectio Divina. Dla kapłanów przeznaczone są specjalistyczne rekolekcje Szkoła dla Spowiedników, natomiast bracia i siostry zakonne mogą odbyć własne rekolekcje zakonne w rytmie duchowości św. Franciszka z Asyżu. Do ośrodka rekolekcyjnego przybywają w weekendy osoby poszukujące duchowego odpoczynku: rodziny, małżeństwa i osoby samotne. Ośrodek przyjmuje zorganizowane grupy (do 80 osób) na rekolekcje zakonne i kapłańskie, rekolekcje dla rodzin i wspólnot młodzieżowych, dni skupienia czy sesje formacyjne. Ośrodek zapewnia pełne wyżywienie, zakwaterowanie w komfortowych warunkach (28 pokoi 2-3 osobowych z łazienkami). Do dyspozycji jest kaplica, sale konferencyjne, refektarz i kawiarenka. W Skomielnej Czarnej gościły wspólnoty neokatechumenalne, Odnowy w Duchu Świętym, wspólnoty ewangelizacyjne, czciciele św. Ojca Pio oraz pielgrzymi przemierzający Małopolskę śladami Jana Pawła II. Dom Rekolekcyjny Braci Mniejszych Kapucynów w Tenczynie działa od 1995 roku. Jego patronem jest św. Franciszek z Asyżu i z tej racji szerzy się w nim duchowość Biedaczyny poprzez rekolekcje i dni skupienia, które adresowane są do ludzi należących do rodziny franciszkańskiej, do osób zakonnych i świeckich oraz do sympatyków tejże duchowości. Od kilku lat Dom Rekolekcyjny w Tenczynie proponuje również pogłębienie duchowości św. Ojca Pio. Organizowane są rekolekcje, dni skupienia w oparciu o jego duchowość oraz spotkania odpowiedzialnych za działające w Polsce Grupy Modlitwy Ojca Pio. Dom może jednorazowo przyjąć do 98 osób. Posiada własną kaplicę, jadalnię, dużą aulę, dwie mniejsze sale na spotkania grupowe, samoobsługową kawiarenkę, a także sklepik z podstawową literaturą z zakresu duchowości biblijnej, franciszkańskiej i rodzinnej. Ośrodek posiada obszerny parking na samochody osobowe i autokary, a także plac zabaw dla dzieci i ładnie zagospodarowane zbocze. Tenczyn leży w Beskidzie Wyspowym, pomiędzy szczytami Zębalowej (859 m n.p.m.), Lubonia Wielkiego (1022 m n.p.m.) i Szczebla (977 m n.p.m.). Takie usytuowanie sprawia, że jest to dobre miejsce zarówno na wyciszoną modlitwę, jak i wypoczynek. Dom otwiera swoje podwoje także dla innych wspólnot i grup poszukujących wyciszenia i modlitwy. Przyjmuje na rekolekcje również młodzież szkolną. Dom Rekolekcyjny św. Franciszka z Asyżu Tenczyn Lubień tel. / fax

14 26 27 Wspólnota Itinerantów Dom Modlitwy Wspólnota Braci Itinerantów ma charakter misyjny. Na wzór apostołów bracia dzielą swój czas na życie ukryte z Chrystusem zamieszkując w dzielnicy ludzi ubogich i odrzuconych, oraz na życie w drodze bez pieniędzy wędrując od drzwi do drzwi, by głosić Ewangelię. Bracia powierzają wszystkie swoje potrzeby Opatrzności Bożej. Żywią się w jadłodajniach dla ubogich, z wdzięcznością przyjmują ofiarowane im przez ludzi pożywienie, a gdy zajdzie potrzeba, udają się od drzwi do drzwi z prośbą o chleb. Jako podróżni i przechodnie na tym świecie bracia nie posiadają na własność niczego: ani domu, ani jakiejkolwiek rzeczy. Wspólnota wynajmuje zwykłe, pozbawione wygód mieszkanie w ubogiej dzielnicy. Rytm dni braci wypełniony jest modlitwą i studium słowa Bożego. Życie apostolskie wspólnoty inspirowane jest wskazaniami misyjnymi św. Franciszka. Szczególną formą ewangelizacji są misje wędrowne, podejmowane w celu szukania zagubionej owcy. Mogą mieć one różny charakter: misji wędrownych od wioski do wioski, by głosić Dobrą Nowinę zagubionym i cierpiącym; misji miejskich na zaproszenie proboszcza bracia przybywają do konkretnej parafii, by głosić słowo Boże; misji obecności wśród ubogich i bezdomnych poprzez dzielenie z nimi ich losu i niesienie Dobrej Nowiny o Bogu, który nimi nie gardzi ani ich nie sądzi, ale kocha miłością bezgraniczną; ubogiej pielgrzymki do miejsc świętych; udziału w ewangelizacji prowadzonej przez ruchy odnowy Kościoła. Braterska Wspólnota Skupienia i Kontemplacji w Zagórzu (diecezja tarnowska) została powołana do istnienia w 2003 roku jako owoc wieloletnich starań krakowskich kapucynów pragnących intensywniejszego doświadczenia modlitwy, prostego, surowego życia i pracy fizycznej. Już za czasów św. Franciszka z Asyżu wielu spośród jego współbraci pragnęło intensywniej oddać się skupieniu i modlitwie z dala od gwaru świata. Dla nich Biedaczyna ułożył specjalną Regułę dla pustelni, wyznaczając zasady franciszkańskiego eremityzmu, wyróżniającego się swoją specyfiką na tle szerokiego doświadczenia życia pustelniczego w Kościele. W Domu Modlitwy życie odbywa się w oparciu o wspomnianą Regułę. Bracia spełniają posługę sakramentalną wobec miejscowej społeczności wiernych, gromadzących się w kaplicy rektoralnej pobliskiego kościoła. Wspólnota braci w Zagórzu pełni służebną rolę wobec Krakowskiej Prowincji Kapucynów, tworząc środowisko skupienia i ciszy sprzyjające przeżywaniu czasu modlitwy oraz indywidualnych rekolekcji zakonnych dla zainteresowanych nimi braci. Czas skupienia i rekolekcje kapłańskie przeżywają w Domu Modlitwy również kapłani diecezjalni i zakonni, którzy pragną przez pewien czas prowadzić życie pustelnicze.

15 Terliczka sanktuarium Kapucyni poza Polską Miejscowość Terliczka koło Rzeszowa znana jest w Polsce jako miejsce szczególnego kultu Matki Bożej Fatimskiej oraz Świętego Ojca Pio. Wszystko zaczęło się 13 maja 1981, kiedy cały świat dowiedział się o zamachu na życie Jana Pawła II. Wierni z Terliczki, na czele z kapucynem, o. Włodzimierzem Lechem, niedługo po tym zdarzeniu jako wotum wdzięczności za ocalenie życia papieża zbudowali w Terliczce kościół, przy którym, zwłaszcza przez modlitwę różańcową, szybko rozwinął się kult maryjny. Fatimskie nabożeństwa, szczególnie trzynastego dnia miesiąca od maja do października, gromadzą wiernych nie tylko z Rzeszowa, ale również z okolicy i innych miejscowości. Przyjeżdżają grupy zorganizowane i osoby prywatnie. Na pielgrzymów czeka stołówka, niedługo zostanie uruchomiony też dom mogący pomieścić 50 osób. Na życzenie ordynariusza diecezji, ks. biskupa Kazimierza Górnego, dolny kościół został poświęcony św. Ojcu Pio. Nabożeństwa maryjne, cześć oddawana Świętemu z San Giovanni Rotondo oraz kult dzieci fatimskich, Hiacynty i Franciszka, ożywiają wiarę i pogłębiają życie religijne pielgrzymów. Liczba korzystających z sakramentu pojednania, a także przyjmujących Komunię Świętą podczas nabożeństw jest duża, co świadczy o żywotności sanktuarium. Pielgrzymi przybywający do Terliczki szukają wsparcia u Matki Fatimskiej i Stygmatyka z San Giovanni Rotondo. Bracia Mniejsi Kapucyni Terliczka Trzebownisko tel Krakowska Prowincja Braci Mniejszych Kapucynów zaangażowana jest znacząco w pracę ewangelizacyjną poza granicami Polski. Obecnie posługuje tam około 80 braci (28 na Ukrainie i w Rosji, 17 w Austrii, 11 w Afryce, 7 w Bułgarii, 11 we Włoszech i Południowym Tyrolu, 5 na Litwie i po jednym w Libanie, Czechach, Kanadzie i Niemczech). Istotą życia kapucyna nie jest określony typ pracy, lecz sposób jej wykonywania. Stąd mówiąc o pracy kapucynów poza Polską, trzeba sięgnąć do sytuacji konkretnego kraju, jak również dostrzec osobiste uzdolnienia poszczególnych braci, którym Pan dał łaskę tworzenia takiego czy innego dzieła. Krótko mówiąc, bracia służą ludziom, pośród których mieszkają. Posługa ta obejmuje przede wszystkim udzielanie sakramentów, opiekę nad wspólnotami i grupami gromadzącymi się przy parafiach i klasztorach, troskę o rodziny, chorych, ubogich, prowadzenie pielgrzymek, koncertów ewangelizacyjnych, zaangażowanie w działalność medialną (strony internetowe, produkcja filmów religijnych), działalność wydawniczą, pomoc charytatywną i edukacyjną. Kapucyni są obecni na całym świecie w ponad 100 krajach, gdzie nasi współbracia, w tym misjonarze, głoszą Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie w duchu Świętego Franciszka z Asyżu. Strony internetowe: Austria - Bułgaria - Litwa - Ukraina - Południowy Tyrol -

16 30 31 Bytom ul. Ligonia 2, Bytom tel Parafia osób. Duszpasterstwo parafialne, posługa kapelańska w szpitalu. Kapucyni od roku Kraków ul. Loretańska ul. Loretańska 11, Kraków tel Klasztor formacyjny, seminarium duchowne, archiwum prowincjalne, biblioteka, posługa kapelańska w szpitalu, posługa siostrom zakonnym, duszpasterstwo środowisk patriotycznych. Kapucyni od roku Częstochowa ul. Św. Rocha 212, Częstochowa tel Dom zakonny, posługa sakramentalna na Jasnej Górze i w domu opieki, duszpasterstwo sióstr zakonnych. Kapucyni od roku Kraków Olszanica ul. Korzeniaka 16, Kraków tel Kuria prowincjalna, parafia osób, siedziba referatów prowincjalnych, redakcji Głosu Ojca Pio i Wydawnictwa Serafin, dom rekolekcyjny. Kapucyni od roku Gdańsk ul. Wałowa 28, Gdańsk tel Dom zakonny i kościół rektoralny, posługa duszpasterska przy kościele. Kapucyni od roku Krosno Pl. Konstytucji 3 Maja 2, Krosno tel Parafia osób. Duszpasterstwo parafialne, całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu, ośrodek hipoterapeutyczny. Kapucyni od roku Kielce ul. Warszawska 33, Kielce tel Parafia osób. Duszpasterstwo parafialne, całodzienna spowiedź, posługa w Szpitalu Onkologicznym. Kapucyni od roku Nowa Sól ul. Piłsudskiego 14, Nowa Sól tel Parafia osób, duszpasterstwo parafialne, obsługa kościołów filialnych. Kapucyni od roku 1947.

17 32 33 Piła Tenczyn ul. Ludowa 20, Piła tel Parafia osób, duszpasterstwo parafialne, Caritas. Kapucyni od roku Tenczyn 312, Lubień tel Parafia osób, duszpasterstwo parafialne, referat Grup Modlitwy Ojca Pio. Kapucyni od roku (dom rekolekcyjny zob. s. 25) Sędziszów Małopolski ul. Jana Pawła II 42, Sędziszów Małopolski tel Klasztor formacyjny nowicjat, posługa konfesjonału. Kapucyni od roku Wałcz ul. Orla 11, Wałcz tel Parafia osób, duszpasterstwo parafialne, duszpasterstwo sióstr zakonnych. Kapucyni od roku Skomielna Czarna Skomielna Czarna 240, Skomielna Czarna tel Parafia osób, duszpasterstwo parafialne, radio parafialne Ain Karim. Kapucyni od roku (dom rekolekcyjny zob. s. 24) Stalowa Wola Rozwadów Wołczyn ul. Kościelna 2, Wołczyn tel Parafia osób, duszpasterstwo parafialne, obsługa kościołów parafialnych, miejsce corocznego Spotkania Młodych. Kapucyni od roku ul. Klasztorna 27, Stalowa Wola tel Klasztor formacyjny postulat, parafia osób od roku 1973, duszpasterstwo parafialne. Stowarzyszenie Przyjaciół Klasztoru Pokój i Dobro KRS Kapucyni od roku Wrocław ul. Sudecka 90, Wrocław tel Parafia osób, duszpasterstwo parafialne i akademickie, posługa kapelańska w szpitalu. Kapucyni od roku

18 34 35 Newsletter Biuro Prasowe Kapucynów Na Bieżąco, Interaktywnie i Kolorowo. Taki jest nowy Biuletyn Informacyjny (BIK) porcja świeżych informacji prosto z zakonu. Co tydzień ukazuje się nowy numer. BIK zawiera aktualne wiadomości z życia i działalności kapucynów, zdjęcia, zapowiedzi ważnych wydarzeń; porusza tematy związane z duchowością, a także kulturą. Dzięki biuletynowi można na bieżąco śledzić, co dzieje się we franciszkańskim świecie. BIK jest publikowany na stronie. Istnieje możliwość otrzymywania biuletynu bezpośrednio na skrzynkę ową. Wystarczy tylko podać swój adres owy i zaprenumerować bezpłatny kapucyński newsletter, aby na bieżąco otrzymywać jego kolejne numery. Szczegóły na stronie, w oknie Newsletter. Oficjalna strona Krakowskiej Prowincji Kapucynów to spotkanie z duchowością franciszkańską i wartościami, którymi na co dzień żyją bracia kapucyni. Codziennie ukazują się na niej nowe informacje, można tam także przeczytać ciekawe artykuły, poznać życiorysy świętych i błogosławionych kapucynów oraz zobaczyć galerie zdjęć. Ponadto znajdują się na niej linki odsyłające do innych franciszkańskich witryn internetowych. Biuro Prasowe Krakowskiej Prowincji Braci Mniejszych Kapucynów rozpoczęło swoją działalność 1 września 2008 roku. Zostało powołane, by zapewnić kompetentny i profesjonalny dostęp do informacji dotyczących życia i działalności kapucynów. Biuro poprzez swoją działalność służy braciom (tzw. misja ad intra do wewnątrz): upowszechnia informacje, wydaje Wiadomości Prowincjalne i prowadzi stronę. Rozszerza ono także swoją działalność na zewnątrz (misja ad extra): jest ośrodkiem informacyjnym pełniącym funkcję public relations oraz promującym Zakon Kapucynów. Ponadto biuro współpracuje z redakcjami prasy katolickiej i świeckiej, z rozgłośniami radiowymi i stacjami telewizyjnymi, utrzymuje kontakt z agencjami informacyjnymi w kraju i zagranicą. Aby na bieżąco informować o wydarzeniach w Krakowskiej Prowincji, Biuro Prasowe wydaje co tydzień Biuletyn Informacyjny (BIK), który zawiera zdjęcia i najnowsze informacje z życia i działalności zakonników. Biuro Prasowe Kapucynów ul. Korzeniaka Kraków tel w. 125 fax

19 36 37 Grupy Modlitwy Ojca Pio Kapucyńskie www Harcerski Krąg Klerycki Lectio divina Klaryski Kapucynki Kapucyni strony oficjalne Misje Kapucyni, strona Kurii Generalnej Młodzież Franciszkańska Tau Kapucyni Prowincja Krakowska Oaza Kapucyni Prowincja Warszawska Pielgrzymka Dakota Kapucyni Ukraina Portal pielgrzymkowy Kapucyni Austria Referat Katechetyczny Kapucyni Bułgaria Spotkanie Młodych w Wołczynie Kapucyni Litwa Stowarzyszenie św. Łazarza Kapucyni Południowy Tyrol Strona ewangelizacyjna Szkoła dla Spowiedników Wspólnota Alternatywni Wspólnota Stygmatyk Wydawnictwo Serafin Zapal światło Strony domów zakonnych i klasztorów Bytom Dom Rek. w Skomielnej Czarnej Dom Rek. w Tenczynie Gdańsk Kielce Kraków Kraków-Olszanica Krosno Piła Sędziszów Małopolski Stalowa Wola Terliczka Sanktuarium Wałcz Wołczyn Wrocław Strony dzieł Apostolstwo Małżeństw Balsam Kapucyński Biblioteka Czasopismo Studia Laurentiana Czytelnia kapucyńska Droga Światła Duszpasterstwo Dzieci Duszpasterstwo Powołań Dzieło Pomocy św. Ojca Pio Franciszkański Zakon Świeckich w Krakowie Głos Ojca Pio Zagranica Instytut Historyczny w Rzymie Kolegium Międzynarodowe w Rzymie Dnieprodzierżyńsk (Ukraina) Zespół Kana (Ukraina) Woroneż (Rosja) Winnica (Ukraina) Szkoła Chrześcijańskiego Życia i Ewangelizacji (Ukraina) Strony polecane Episkopat Polski Franciszkański Zakon Świeckich w Polsce Instytut Studiów Franciszkańskich Katolicka Agencja Informacyjna Kaznodzieja papieski Portal franciszkański Portal Katolik Portal Opoka Portal Wiara Serwis Informacyjny Zakonów Stolica Apostolska Życie zakonne Radio Watykańskie

20 lecie Reguły św. Franciszka z Asyżu Kerygmat Dobra Nowina o Jezusie Rok 2009 to czas świętowania 800-lecia ustnego zatwierdzenia Reguły św. Franciszka z Asyżu. Wszystkie franciszkańskie zakony męskie (Bracia Mniejsi Konwentualni, Bracia Mniejsi oraz Kapucyni) żyjące według Franciszkowej Reguły wspólnie przeżywają czas jubileuszu. Główne obchody odbędą się w Krakowie w dniach 1 4 października Królewskie Miasto zamieni się wówczas w miasto franciszkańskie. Data obchodów jubileuszu w październiku nie jest przypadkowa, gdyż wiąże się z liturgicznym wspomnieniem św. Franciszka z Asyżu. Podobnie jak Biedaczyna przed 800 laty, również dzisiaj bracia chcą dotrzeć do jak najszerszego grona osób z przesłaniem Ewangelii miłości Boga do człowieka. Pragną ukazać wartość życia opartego na Regule św. Franciszka i podzielić się radością i nadzieją, którymi sami żyją. Obchody przeżywane będą na różnych płaszczyznach: religijnej, ewangelizacyjnej, naukowej, kulturalnej i artystycznej. Centralnym punktem jubileuszu będzie sobota 3 października, kiedy na krakowskim rynku zostanie zaprezentowane oratorium muzyczne Transitus, pisane specjalnie na tę okazję przez krakowskich muzyków. Po nim rozpocznie się Noc Misyjna. Obchody zakończą się w uroczystość św. Franciszka (4 października) Mszą Świętą w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach oraz ewangelizacją na ulicach miasta. Dużo można było przeczytać w niniejszej publikacji o tym, co robimy jako Bracia Mniejsi Kapucyni, jaki jest nasz charyzmat i jak pragniemy służyć Kościołowi w XXI wieku. W natłoku informacji nie chcemy, aby umknęło to, co najważniejsze kerygmat Dobra Nowina o Jezusie Chrystusie. Bóg Cię kocha! Jezus Chrystus umarł za Ciebie na krzyżu, aby dać Ci życie wieczne. Nie musisz zasługiwać na zbawienie, gdyż masz je za darmo od Boga. Trzeba, abyś uwierzył w swym sercu, że Jezus Chrystus jest jedynym zbawicielem świata. Poza Nim nie ma innego. Bóg w Jezusie ofiaruje nam życie wieczne, za darmo, z Jego łaski. To jest Dobra Nowina, która zachwyciła Świętego Franciszka z Asyżu. Ponieważ Bóg jest dobry i troszczy się o nas, dlatego Franciszek mógł sprzedać wszystko, co posiadał i rozdać ubogim. Życie bowiem nie rodzi się dzięki pieniądzom, sukcesowi ani pomyślności. Jedynym źródłem życia jest Bóg! Jezus umarł na krzyżu i zmartwychwstał, gładząc nasze grzechy i dając nam zbawienie. Dlatego my, jako chrześcijanie, nie musimy bać się śmierci, gdyż czeka nas życie wieczne. To właśnie jest Dobra Nowina, przekazywana nam przez Kościół, i nią pragniemy podzielić się z Tobą. Chcemy powiedzieć Ci o tym, jako synowie Świętej Matki Kościoła, jako współbracia Biedaczyny z Asyżu Bracia Mniejsi Kapucyni.

Informator dla Przyjaciół CeDeH-u

Informator dla Przyjaciół CeDeH-u CDH w Zakroczymiu jest kapucyńskim klasztorem oraz miejscem formacji w duchowości franciszkańskiej, kapucyńskiej i honorackiej, dla osób konsekrowanych i świeckich. Ma tu swoją siedzibę Biblioteka, Archiwum

Bardziej szczegółowo

VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA

VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA ZELATOR wrzesień2015 3 VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA Sobota, 3 października, 2015 Niniejszy numer Zelatora ukazuje się głównie ze względu na VI Diecezjalną pielgrzymkę Żywego Różańca do Łagiewnik.

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne, historia. Ruch "Światło życie"

Informacje ogólne, historia. Ruch Światło życie Ruch "Światło życie" Ruch Światło-Życie (znany powszechnie jako Oaza) - jeden z ruchów odnowy Kościoła według nauczania Soboru Watykańskiego II. Ruch ten powstał w Polsce, a jego założycielem był sługa

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować i przeprowadzić oazę modlitwy? Wskazania dla animatorów.

Jak przygotować i przeprowadzić oazę modlitwy? Wskazania dla animatorów. Jak przygotować i przeprowadzić oazę modlitwy? Wskazania dla animatorów. Dla organizujących po raz pierwszy oazę modlitwy, a także dla innych w celu przypomnienia, podajemy poniżej wskazania dotyczące

Bardziej szczegółowo

STATUT SERCAŃSKIEJ WSPÓLNOTY ŚWIECKICH

STATUT SERCAŃSKIEJ WSPÓLNOTY ŚWIECKICH STATUT SERCAŃSKIEJ WSPÓLNOTY ŚWIECKICH I Natura i cel 1 Sercańska Wspólnota Świeckich (SWŚ) jest ruchem apostolskim osób świeckich, które uczestnicząc w duchowości i misji Zgromadzenia Księży Najśw. Serca

Bardziej szczegółowo

Pragniemy podzielić się z Wami naszą radością z obchodzonego w marcu jubileuszu

Pragniemy podzielić się z Wami naszą radością z obchodzonego w marcu jubileuszu Niech żyje Jezus! Niech radosny zabrzmi dziś hymn ku czci Serca Zbawiciela! Czcigodne Siostry Wizytki Drodzy Bracia i Siostry zakochani w Sercu Pana Jezusa Pragniemy podzielić się z Wami naszą radością

Bardziej szczegółowo

Niech Jezus zawsze będzie twoim początkiem i twoim centrum, i twoim celem, niech wchłania całe twoje życie.

Niech Jezus zawsze będzie twoim początkiem i twoim centrum, i twoim celem, niech wchłania całe twoje życie. nr 1 (1) marzec kwiecień 2014 SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ Sosnowiec Zagórze Niech Jezus zawsze będzie twoim początkiem i twoim centrum, i twoim celem, niech wchłania całe twoje życie. św. Ojciec

Bardziej szczegółowo

Radom, 18 października 2012 roku. L. dz. 1040/12 DEKRET. o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego w Roku Wiary. w Diecezji Radomskiej

Radom, 18 października 2012 roku. L. dz. 1040/12 DEKRET. o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego w Roku Wiary. w Diecezji Radomskiej Bp Henryk Tomasik: Dekret o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego w Roku Wiary w Diecezji Ra Radom, 18 października 2012 roku L. dz. 1040/12 DEKRET o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego

Bardziej szczegółowo

Domowy Kościół. gałąź rodzinna. Ruchu Światło-Życie

Domowy Kościół. gałąź rodzinna. Ruchu Światło-Życie Domowy Kościół gałąź rodzinna Ruchu Światło-Życie Domowy Kościół jest małżeńsko- rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, działającym w ramach Ruchu Światło-Życie, który jest jednym z nurtów posoborowej

Bardziej szczegółowo

- Focolari - - Domowy Kościół - Droga Neokatechumenalna

- Focolari - - Domowy Kościół - Droga Neokatechumenalna Katecheza rodzinna - Focolari - - Domowy Kościół - Droga Neokatechumenalna RUCH FOCOLARI JEDNOŚĆ KOMUNIA WSPÓLNOTA DUCHOWOŚĆ KOMUNII SOBÓR WATYKAŃSKI II JAN PAWEŁ II BENEDYKT XVI OD 1967 R. RUCH NOWE NOWY

Bardziej szczegółowo

Zauważamy, że nowe sytuacje w rodzinach, a także w życiu społecznym, ekonomicznym, politycznym i kulturalnym. domagają się

Zauważamy, że nowe sytuacje w rodzinach, a także w życiu społecznym, ekonomicznym, politycznym i kulturalnym. domagają się Zauważamy, że nowe sytuacje w rodzinach, a także w życiu społecznym, ekonomicznym, Szukamy: politycznym i kulturalnym 1. Doświadczenia żywej wiary 2. Uzasadnienia swojej wiary domagają się 3. Wspólnoty

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ŻYWY RÓŻANIEC

STATUT STOWARZYSZENIA ŻYWY RÓŻANIEC STATUT STOWARZYSZENIA ŻYWY RÓŻANIEC Żywy Różaniec jest wspólnotą osób, które w duchu odpowiedzialności za Kościół i świat i w wielkiej prostocie otaczają modlitewną opieką tych, którzy najbardziej jej

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTYMI BĄDŹCIE. MATKA ZOFIA CZESKA

ŚWIĘTYMI BĄDŹCIE. MATKA ZOFIA CZESKA s. M. Renata Pawlak, prezentka s. M. Aurelia Patrzyk, prezentka ŚWIĘTYMI BĄDŹCIE. MATKA ZOFIA CZESKA wiek: klasy IV - VI czas: 45 minut cele ogólne: dydaktyczny: zapoznanie z osobą Sł. B. Zofii Czeskiej

Bardziej szczegółowo

Medytacja chrześcijańska

Medytacja chrześcijańska Z TRADYCJI MNISZEJ 5 John Main OSB Medytacja chrześcijańska John Main OSB Medytacja chrześcijańska Konferencje z Gethsemani przekład Teresa Lubowiecka Spis treści Wstęp...7 Pierwsza Konferencja...9 Druga

Bardziej szczegółowo

Ks. Ryszard Selejdak. Stawać się i być kapłanem Chrystusa

Ks. Ryszard Selejdak. Stawać się i być kapłanem Chrystusa Ks. Ryszard Selejdak Stawać się i być kapłanem Chrystusa Ks. Ryszard Selejdak Stawać się i być kapłanem Chrystusa Częstochowa 2013 Redaktor serii: ks. Ireneusz Skubiś Redaktor tomu: Margita Kotas Redakcja

Bardziej szczegółowo

Statut Grup Modlitwy Ojca Pio. a. Pełne i bezwarunkowe przylgnięcie do nauki Kościoła katolickiego, kierowanego przez Papieża i Biskupów.

Statut Grup Modlitwy Ojca Pio. a. Pełne i bezwarunkowe przylgnięcie do nauki Kościoła katolickiego, kierowanego przez Papieża i Biskupów. Statut Grup Modlitwy Ojca Pio Wstęp Grupy Modlitwy, powstałe z inicjatywy Ojca Pio z Pietrelciny, w obliczu potrzeb duchowych naszych czasów, chcą współpracować w urzeczywistnianiu Królestwa Bożego według

Bardziej szczegółowo

Jezus prowadzi. Wydawnictwo WAM - Księża jezuici

Jezus prowadzi. Wydawnictwo WAM - Księża jezuici Jezus prowadzi Elementarz dziecka bożego 1 Wydawnictwo WAM - Księża jezuici Jezus prowadzi Elementarz dziecka bożego 1 Drogi przyjaciół Pana Jezusa Księża Jezuici - Wydawnictwo WAM 1 Pan Jezus gromadzi

Bardziej szczegółowo

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI Polish FF Curriculum Translation in Polish Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI 1. Objawienie: Pismo Św. i Tradycja a. Pismo Święte: Części,

Bardziej szczegółowo

Chrzest Święty to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzechy, daje nam godność dziecka Bożego oraz czyni członkiem Kościoła.

Chrzest Święty to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzechy, daje nam godność dziecka Bożego oraz czyni członkiem Kościoła. I. Sakramenty 1. Chrzest Co to jest Chrzest Święty? Chrzest Święty to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzechy, daje nam godność dziecka Bożego oraz czyni członkiem Kościoła. Udzielamy

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE NA MISJE PARAFIALNE 9 marca - 16 marca 2014 rok BÓG JEST MIŁOŚCIĄ

ZAPROSZENIE NA MISJE PARAFIALNE 9 marca - 16 marca 2014 rok BÓG JEST MIŁOŚCIĄ ZAPROSZENIE NA MISJE PARAFIALNE 9 marca - 16 marca 2014 rok BÓG JEST MIŁOŚCIĄ DRODZY PARAFIANIE! W dniach od 9 16 marca nasza Wspólnota przeżywać będzie Misje parafialne. Tak jak przed ponad dwoma tysiącami

Bardziej szczegółowo

Ruch Światło Życie. Historia

Ruch Światło Życie. Historia Ruch Światło Życie Historia Ruch Światło-Życie nie wyrósł z żadnych teoretycznych przemyśleń ani założeń taktyczno-organizacyjnych, ale z prostego wysiłku wierności wobec wezwania Bożego, zawartego w Ewangelii,

Bardziej szczegółowo

Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV

Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV Na ocenę celującą uczeń: Posiada wiedzę i umiejętności przewidziane na ocenę bardzo dobrym (co najmniej w 90%), a nad to: Samodzielnie i twórczo rozwija własne zainteresowania

Bardziej szczegółowo

WIELE JEST SERC, KTÓRE CZEKAJĄ NA EWANGELIĘ. Kolęda 2013/2014 Materiały dla koordynatorów

WIELE JEST SERC, KTÓRE CZEKAJĄ NA EWANGELIĘ. Kolęda 2013/2014 Materiały dla koordynatorów WIELE JEST SERC, KTÓRE CZEKAJĄ NA EWANGELIĘ Kolęda 2013/2014 Materiały dla koordynatorów ale, to już było W roku wiary, idąc za Matką Bożą Loretańską peregrynującą po Diecezji Warszawsko-Praskiej byliśmy

Bardziej szczegółowo

ZASADY WSPÓŁPRACY OSÓB KONSEKROWANYCH Z DUCHOWIEŃSTWEM DIECEZJALNYM

ZASADY WSPÓŁPRACY OSÓB KONSEKROWANYCH Z DUCHOWIEŃSTWEM DIECEZJALNYM ZASADY WSPÓŁPRACY OSÓB KONSEKROWANYCH Z DUCHOWIEŃSTWEM DIECEZJALNYM Kościół wie, że ostateczną normą życia zakonnego jest naśladowanie Chrystusa ukazane w Ewangelii (DZ 2), dlatego, przypominając o zadaniach

Bardziej szczegółowo

Dlatego umiejętność posługiwania się mediami, właściwego ich wyboru i dobrego korzystania z nich staje się ważną cechą współczesnego człowieka.

Dlatego umiejętność posługiwania się mediami, właściwego ich wyboru i dobrego korzystania z nich staje się ważną cechą współczesnego człowieka. MEDIA CZYM SĄ??? Nowe technologie pozwalają ludziom na spotykanie się ponad granicami przestrzeni i własnych kultur : mamy do dyspozycji już nie tylko prasę, radio, tv, kino ale przede wszystkim Internet

Bardziej szczegółowo

STATUT PUBLICZNEGO STOWARZYSZENIA WIERNYCH RUCH RODZIN NAZARETAŃSKICH DIECEZJI ŁOMŻYŃSKIEJ. Preambuła. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT PUBLICZNEGO STOWARZYSZENIA WIERNYCH RUCH RODZIN NAZARETAŃSKICH DIECEZJI ŁOMŻYŃSKIEJ. Preambuła. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT PUBLICZNEGO STOWARZYSZENIA WIERNYCH RUCH RODZIN NAZARETAŃSKICH DIECEZJI ŁOMŻYŃSKIEJ Preambuła Ruch Rodzin Nazaretańskich wyrósł z inicjatywy ks. Tadeusza Dajczera (f2009) i ks. Andrzeja Buczela

Bardziej szczegółowo

Tradycja w Rodzinie s. 11. Tradycja w Kościele s. 16

Tradycja w Rodzinie s. 11. Tradycja w Kościele s. 16 Tradycja w Rodzinie s. 11 w n u m e r z e : Tradycja w Kościele s. 16 od redakcji Przygotuj się do Liturgii Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, 31 marca: I czytanie: Dz 10,34a,37-43; II czytanie: Kol

Bardziej szczegółowo

Celebracja zamknięcia Roku Wiary

Celebracja zamknięcia Roku Wiary Celebracja zamknięcia Roku Wiary W czasie Mszy św. niedzielnej 24 listopada 2013 roku. Jest to uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. 1. Przed Mszą św. wiernym rozdaje się świece i zapala się paschał

Bardziej szczegółowo

Ewangelizacja O co w tym chodzi?

Ewangelizacja O co w tym chodzi? Ewangelizacja O co w tym chodzi? Droga małego ewangelizatora ;) Warsztaty ewangelizacyjne: 11 maja 2013 r. Ks. Tomek Moch, Diecezjalna Diakonia Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie Archidiecezja Warszawska

Bardziej szczegółowo

1 Rozważania na każdy dzień. Cz. IX Marcin Adam Stradowski J.J. OPs

1 Rozważania na każdy dzień. Cz. IX Marcin Adam Stradowski J.J. OPs 1 2 Spis treści Wszystkich Świętych (1 listopada)......6 Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych (2 listopada)......7 Prawdziwie w Bogu (3 listopada)......8 Przełamać duchową pustkę (4 listopada)......9

Bardziej szczegółowo

Wakacyjne Rekolekcje dla Współpracowników Świeckich schemat programowy

Wakacyjne Rekolekcje dla Współpracowników Świeckich schemat programowy Wakacyjne Rekolekcje dla Współpracowników Świeckich schemat programowy stopień Nazwa/tytuł Cel podstawowy Cele szczegółowe Treści duchowe - formacja chrześcijańska Duchowość kalasantyńska Pedagogika pijarska

Bardziej szczegółowo

M O D L I T W A P O W S Z E C H N A

M O D L I T W A P O W S Z E C H N A M O D L I T W A P O W S Z E C H N A MODLITWA WIERNYCH Jest modlitwą błagalną lud odpowiada na słowo Boże przyjęte z wiarą i zanosi do Boga prośby wykonując wynikającą z chrztu funkcję kapłańską Powinna

Bardziej szczegółowo

Temat: Sakrament chrztu świętego

Temat: Sakrament chrztu świętego Temat: Sakrament chrztu świętego UWAGA! Do spotkania należy przygotować obrzędy chrztu świętego (powinny być dostępne w zakrystii) oraz w miarę możliwości drugą część spotkania przeprowadzić w kościele

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań o Janie Pawle II

Zestaw pytań o Janie Pawle II Zestaw pytań o Janie Pawle II 1. Jakie wydarzenie miało miejsce 18.02.1941r? 2. Dokąd Karol Wojtyła przeprowadził się wraz z ojcem w sierpniu 1938 r? 3. Jak miała na imię matka Ojca Św.? 4. Kiedy został

Bardziej szczegółowo

Spotkanie wprowadzające. Wspólnota Chrystusa Zmartwychwstałego GALILEA

Spotkanie wprowadzające. Wspólnota Chrystusa Zmartwychwstałego GALILEA Spotkanie wprowadzające Wspólnota Chrystusa Zmartwychwstałego GALILEA Cel => ewangelizacja Wszystko co robimy jest dla ewangelizacji i wynika z pasji do ewangelizacji Ewangelizacja to głoszenie kerygmatu,

Bardziej szczegółowo

W ŚRODOWISKU AKADEMICKIM

W ŚRODOWISKU AKADEMICKIM W ŚRODOWISKU AKADEMICKIM EWANGELIZACJA WARSZAWY Po co jest Misja w Mieście? Ożywienie parafii, ruchów, wspólnot Wyjście do ludzi, którzy są poza Kościołem Doprowadzenie ludzi do spotkania z Jezusem EWANGELIZACJA

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM. Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Krakowie. 29 XI Olimpiada Teologii Katolickiej etap szkolny

KALENDARIUM. Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Krakowie. 29 XI Olimpiada Teologii Katolickiej etap szkolny Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Krakowie www.katecheza.diecezja.krakow.pl e-mail: katecheza@diecezja.pl tel. +48/ 12/ 628 81 59; +48/ 12/ 628 81 60 KALENDARIUM 29 XI Olimpiada Teologii Katolickiej

Bardziej szczegółowo

Życzenia z Okazji Bożego Narodzenia - 2012 roku

Życzenia z Okazji Bożego Narodzenia - 2012 roku Wybrane wydarzenia z Duszpasterstwa Szpitala nr 2 ul.lwowska w Rzeszowie Życzenia z Okazji Bożego Narodzenia - 2012 roku Przez wiarę Maryja przyjęła słowa Anioła i uwierzyła w zwiastowanie, że stanie się

Bardziej szczegółowo

W: Pierwszy Synod Diecezji Rzeszowskiej Rzeszów 2004 s

W: Pierwszy Synod Diecezji Rzeszowskiej Rzeszów 2004 s Instrukcja o Przygotowaniu do Sakramentu Małżeństwa W: Pierwszy Synod Diecezji Rzeszowskiej 2001-2004. Rzeszów 2004 s. 255-258. W trosce o realizację wskazań II Synodu Plenarnego oraz Dyrektorium Duszpasterstwa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA

WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii w klasie VI Zgodne z programem nauczania nr AZ 2 01/10 z dnia 9 czerwca 2010 r. Poznaję Boga i w Niego wierzę. Wierzę w Kościół WYMAGANIA OGÓLNE SEMESTR

Bardziej szczegółowo

Diecezjalna Diakonia Formacji Diakonii Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej

Diecezjalna Diakonia Formacji Diakonii Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej Metoda spotkania: KRĄG BIBLIJNY Diecezjalna Diakonia Formacji Diakonii 1 Pobrano z: http://katowice.oaza.pl/dfd BÓG POSYŁA Istotą tej metody jest rozważanie Słowa Bożego we wspólnocie prowadzące do egzystencjalnego

Bardziej szczegółowo

PASTORALNA Tezy do licencjatu

PASTORALNA Tezy do licencjatu PASTORALNA Tezy do licencjatu 1. Relacja teologii pastoralnej do nauk teologicznych i pozateologicznych. 2. Główne koncepcje teologii pastoralnej. 3. Funkcje autorealizacji Kościoła w parafii. 4. Dobro

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY VI.

WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY VI. WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY VI. Przedmiot oceny 1. Cytaty z Pisma św., modlitwy, pieśni 2. Zeszyt przedmioto wy 3. Prace domowe 4. Testy i sprawdziany OCENA celująca

Bardziej szczegółowo

PAPIESKI LIST W SPRAWIE ODPUSTÓW NA ROK MIŁOSIERDZIA

PAPIESKI LIST W SPRAWIE ODPUSTÓW NA ROK MIŁOSIERDZIA PAPIESKI LIST W SPRAWIE ODPUSTÓW NA ROK MIŁOSIERDZIA Papież Franciszek wydał rozporządzenia dotyczące odpustów i sakramentu spowiedzi w Roku Miłosierdzia. Uczynił to w liście do przewodniczącego Papieskiej

Bardziej szczegółowo

Spis treści MARYJNE I HAGIOGRAFICZNE

Spis treści MARYJNE I HAGIOGRAFICZNE Spis treści Słowo wstępne MARYJNE I HAGIOGRAFICZNE O. ANTONI BOCHM OMI Przygotować drogę Chrystusowi Kazanie odpustowe z okazji Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela. 11 O. ANTONI BOCHM OMI Wzór odwagi

Bardziej szczegółowo

DWUMIESIĘCZNIK DLA CHORYCH. cena: 3,50 PLN (w tym 5% VAT) luty-marzec 1(151)2014. BÓG chlebem NADZIEI

DWUMIESIĘCZNIK DLA CHORYCH. cena: 3,50 PLN (w tym 5% VAT) luty-marzec 1(151)2014. BÓG chlebem NADZIEI DWUMIESIĘCZNIK DLA CHORYCH cena: 3,50 PLN (w tym 5% VAT) luty-marzec 1(151)2014 BÓG chlebem NADZIEI Duchowy na dobry Patronat początek Misyjny Misjonarze do adopcji ks. Piotr Chmielecki SCJ Lublin 24 Kiedy

Bardziej szczegółowo

Ewangelizacja O co w tym chodzi?

Ewangelizacja O co w tym chodzi? Ewangelizacja O co w tym chodzi? Droga małego ewangelizatora ;) Warsztaty ewangelizacyjne: 11 maja 2013 r. Ks. Tomek Moch, Diecezjalna Diakonia Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie Archidiecezja Warszawska

Bardziej szczegółowo

Św. Ojcze Pio wstaw się za mną do Boga, dodaj siły i bądź zawsze przy mnie proszę

Św. Ojcze Pio wstaw się za mną do Boga, dodaj siły i bądź zawsze przy mnie proszę nr 2 (2) maj czerwiec 2014 SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ Sosnowiec Zagórze Św. Ojcze Pio wstaw się za mną do Boga, dodaj siły i bądź zawsze przy mnie proszę Wtorek 15 kwietnia 2014 Pierwsze spotkanie

Bardziej szczegółowo

Oficjalny program wizyty papieża Franciszka w Polsce i podczas Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016. Kraków Jasna Góra Oświęcim: 27 31 lipca 2016

Oficjalny program wizyty papieża Franciszka w Polsce i podczas Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016. Kraków Jasna Góra Oświęcim: 27 31 lipca 2016 Oficjalny program wizyty papieża Franciszka w Polsce i podczas Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 Kraków Jasna Góra Oświęcim: 27 31 lipca 2016 Środa, 27 lipca 16.00 przylot na Lotnisko Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Światowe Dni Młodzieży

Światowe Dni Młodzieży Światowe Dni Młodzieży 2016 Czym są ŚDM? Światowe Dni Młodzieży to międzynarodowe spotkanie młodych całego świata, którzy razem ze swoimi katechetami, duszpasterzami, biskupami i papieżem gromadzą się

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I LICEUM. TEMAT Godz. TREŚCI NAUCZANIA WYNIKAJĄCE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ KATECHEZY Czas realizacji

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I LICEUM. TEMAT Godz. TREŚCI NAUCZANIA WYNIKAJĄCE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ KATECHEZY Czas realizacji ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I LICEUM Numer programu : AZ-4-01/10 Tytuł programu: Świadek Chrystusa Numer podręcznika AZ-41-01/10-Wa-1/12 Tytuł podręcznika: Być świadkiem Zmartwychwstałego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA o przygotowaniu młodzieży szkolnej do sakramentu bierzmowania w Diecezji Warszawsko Praskiej

INSTRUKCJA o przygotowaniu młodzieży szkolnej do sakramentu bierzmowania w Diecezji Warszawsko Praskiej INSTRUKCJA o przygotowaniu młodzieży szkolnej do sakramentu bierzmowania w Diecezji Warszawsko Praskiej Wprowadzenie U początku zmian w dotychczasowej formie przygotowania kandydatów do sakramentu bierzmowania

Bardziej szczegółowo

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne (Wystawienie Najświętszego Sakramentu) K: O Boże, Pasterzu i nauczycielu wiernych, któryś dla zachowania i rozszerzenia swojego Kościoła

Bardziej szczegółowo

DNIA WSPÓLNOTY DK GAŁĘZI RODZINNEJ RUCHU ŚWIATŁO- ŻYCIE,

DNIA WSPÓLNOTY DK GAŁĘZI RODZINNEJ RUCHU ŚWIATŁO- ŻYCIE, D O M S Ł O W A - KOŚCIÓŁ to temat przewodni rejonowego WIELKOPOSTNEGO DNIA WSPÓLNOTY DK GAŁĘZI RODZINNEJ RUCHU ŚWIATŁO- ŻYCIE, który odbył się12.03.11r. w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Malborku.

Bardziej szczegółowo

Drodzy Bracia i Siostry Rodziny Wincentyńskiej,

Drodzy Bracia i Siostry Rodziny Wincentyńskiej, Drodzy Bracia i Siostry Rodziny Wincentyńskiej, Okres Wielkiego Postu jest sprzyjającym czasem do rozważania tajemnic naszej wiary. Ponownie jesteśmy zaproszeni do przyłączenia się do Jezusa w Jego wędrówce

Bardziej szczegółowo

Nowicjat: Rekolekcje dla Rodziców sióstr nowicjuszek Chełmno, 25 26 kwietnia 2015 r.

Nowicjat: Rekolekcje dla Rodziców sióstr nowicjuszek Chełmno, 25 26 kwietnia 2015 r. Nowicjat: Rekolekcje dla Rodziców sióstr nowicjuszek Chełmno, 25 26 kwietnia 2015 r. W dniach 25 26 kwietnia odbyły się w naszym domu w Chełmnie rekolekcje dla rodziców sióstr nowicjuszek. Niektórzy rodzice

Bardziej szczegółowo

Diecezjalna inauguracja kolejnego roku pracy Domowego Kościoła A W S D W S Z C Z E C I N I E 3 1 S I E R P N I A 2 0 1 4

Diecezjalna inauguracja kolejnego roku pracy Domowego Kościoła A W S D W S Z C Z E C I N I E 3 1 S I E R P N I A 2 0 1 4 Diecezjalna inauguracja kolejnego roku pracy Domowego Kościoła A W S D W S Z C Z E C I N I E 3 1 S I E R P N I A 2 0 1 4 ( ) Jesteśmy zapraszani, by odnawiać swe osobiste spotkanie z Jezusem ( ) Inauguracja

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie Roku Jubileuszowego

Rozpoczęcie Roku Jubileuszowego Pamięć Wdzięczność Wierność Program Jubileuszu 100. Rocznicy Odrodzenia i Reformy Zgromadzenia Marianów w Prowincji Opatrzności Bożej 8 XII 2008 8 XII 2009 Rozpoczęcie Roku Jubileuszowego W domach zakonnych:

Bardziej szczegółowo

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Sens życia Gdy na początku dnia czynię z wiarą znak krzyża, wymawiając słowa "W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego", Bóg uświęca cały czas i przestrzeń, która otworzy

Bardziej szczegółowo

XXIV Niedziela Zwykła

XXIV Niedziela Zwykła XXIV Niedziela Zwykła Nikt inny jak tylko Pan Bóg wspomaga i prowadzi tych, którzy pragną Mu służyć. Ta droga wymaga ofiary i poświęcenia w pokonywaniu przeciwności. Ten duchowy trening wzmaga odwagę,

Bardziej szczegółowo

Plan pracy z ministrantami

Plan pracy z ministrantami Plan pracy z ministrantami na podstawie materiałów formacyjnych Krajowego Duszpasterstwa Służby Liturgicznej oraz Dyrektorium Duszpasterstwa Służby Liturgicznej Czyli: -kto? -kiedy? -co? Formacja ministrancka

Bardziej szczegółowo

Statut stowarzyszenia "Diakonia Ruchu Światło-Życie"

Statut stowarzyszenia Diakonia Ruchu Światło-Życie Statut stowarzyszenia "Diakonia Ruchu Światło-Życie" Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie Diakonia Ruchu Światło-Życie zwane dalej DIAKONIĄ, erygowane przez Konferencję Episkopatu Polski

Bardziej szczegółowo

DOMOWY KOŚCIÓŁ OD KUCHNI część I przebieg spotkania kręgu rejonowego

DOMOWY KOŚCIÓŁ OD KUCHNI część I przebieg spotkania kręgu rejonowego DOMOWY KOŚCIÓŁ OD KUCHNI część I przebieg spotkania kręgu rejonowego Ktoś kiedyś powiedział, że ruch dzieli się na tych, którzy pełnią jakieś posługi i tych, którzy będą je pełnili. To bardzo ogólne, pozornie

Bardziej szczegółowo

9 WPROWADZENIE Kościół, świadomy swego posłannictwa głoszenia wszystkim ludziom Dobrej Nowiny o zbawieniu, stara się to zadanie wypełniać wszystkimi dostępnymi mu sposobami. Ten proces, którego istotnym

Bardziej szczegółowo

RYTUAŁ DOMOWY. Rok rodziny katolickiej to najnowsze wydanie popularnego od wielu lat "RYTUAŁU RODZINNEGO"

RYTUAŁ DOMOWY. Rok rodziny katolickiej to najnowsze wydanie popularnego od wielu lat RYTUAŁU RODZINNEGO Rytuał domowy RYTUAŁ DOMOWY. Rok rodziny katolickiej to najnowsze wydanie popularnego od wielu lat "RYTUAŁU RODZINNEGO" Ocena: Nie ma jeszcze oceny Cena 67,00 zł 67,00 zł Kwota rabatu: Zadaj pytanie o

Bardziej szczegółowo

były wolne od lęków wyjaśnia, czym charakteryzuje się postępowanie ludzi, którzy mają nadzieję. z tęsknotami Jezusa

były wolne od lęków wyjaśnia, czym charakteryzuje się postępowanie ludzi, którzy mają nadzieję. z tęsknotami Jezusa I. Świadkowie Chrystusa 2 3 4 5 6 określa sposoby odnoszenia się do Boga na wzór Jezusa wyjaśnia, czym charakteryzuje się postępowanie ludzi, którzy mają nadzieję. określa sposoby odnoszenia się do Boga

Bardziej szczegółowo

I. Ty ścieżkę życia mi ukażesz

I. Ty ścieżkę życia mi ukażesz Ks. Michał Miecznik ROZKŁAD MATERAŁU W KLASACH LO (zgodny z programem nauczania nr AZ-4-0/). Ty ścieżkę życia mi ukażesz MESĄC LCZBA GODZN TREŚC NAUCZANA WYNKAJĄCE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ KATECHEZY. Ukochani

Bardziej szczegółowo

18.00 Msza św. z kazaniem dla wszystkich po Mszy Świętej NAUKA STANOWA DLA KOBIET

18.00 Msza św. z kazaniem dla wszystkich po Mszy Świętej NAUKA STANOWA DLA KOBIET ` PROGRAM MISJI ŚWIĘTYCH Prowadzonych przez Misjonarzy Świętej Rodziny w parafii Trójcy Świętej w Pruszczu w dniach 3-11 października 2009 r Sobota 3 październik Uroczysta Msza Święta z obrzędem wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 29 lutego 2016 roku N. 689/2016 BISKUP GRZEGORZ BALCEREK D E K R E T

Poznań, dnia 29 lutego 2016 roku N. 689/2016 BISKUP GRZEGORZ BALCEREK D E K R E T BISKUP GRZEGORZ BALCEREK Poznań, dnia 29 lutego 2016 roku N. 689/2016 D E K R E T Zgodnie z kanonem 396 par. 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, z mandatu Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego,

Bardziej szczegółowo

Jan Paweł II. "Nie bój się, nie lękaj! Wypłyń na głębię!" Jan Paweł II

Jan Paweł II. Nie bój się, nie lękaj! Wypłyń na głębię! Jan Paweł II Jan Paweł II "Nie bój się, nie lękaj! Wypłyń na głębię!" Jan Paweł II Krótkie kalendarium ur. 18 maja 1920 - w Wadowicach 1.11.1946- przyjęcie święceń kapłańskich 4.07. 1958- minowanie na biskupa 16.10.1978-

Bardziej szczegółowo

Wiadomości, umiejętności i postawy. ucznia

Wiadomości, umiejętności i postawy. ucznia dopuszczająca oceny dostateczna dobra bardzo dobra Wiadomości, umiejętności i postawy Uczeń wykazuje się znajomością: Aktów wiary, nadziei, miłości, żalu Stacji drogi krzyżowej Sakramentów Darów Ducha

Bardziej szczegółowo

STATUT TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO DIECEZJI WARSZAWSKO-PRASKIEJ. Preambuła

STATUT TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO DIECEZJI WARSZAWSKO-PRASKIEJ. Preambuła STATUT TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO DIECEZJI WARSZAWSKO-PRASKIEJ. Preambuła Jezus wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o Królestwie Bożym. A było z Nim Dwunastu

Bardziej szczegółowo

Krzyżówka 3. 4. 10. 11.

Krzyżówka 3. 4. 10. 11. Krzyżówka 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1. Stary kontynent 2. Imi& chrzcielne Ojca $w. Jana Paw#a II 3. Tytu# biskupa Gniezna 4. Przykazania... 5. Jeden z Trzech Króli 6. Europa, Azja, Afryka,...

Bardziej szczegółowo

PRZED NAMI, CZYLI WAŻNE WYDARZENIA

PRZED NAMI, CZYLI WAŻNE WYDARZENIA Ks. Marek Andrzejuk Moderator Diecezjalny Ruchu Światło-Życie ul. Bpa I. Świrskiego 57, 08-110 Siedlce tel./fax (025) 632 46 09, kom. +48 606 820 085 e-mail: moderator@siedlce.oaza.pl Siedlce, 21 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Biuletyn informacyjny kleryków ze Zgromadzenia. Najświętszych Serc Jezusa i Maryi. 31.10.2007 r. - Wrocław

Biuletyn informacyjny kleryków ze Zgromadzenia. Najświętszych Serc Jezusa i Maryi. 31.10.2007 r. - Wrocław Biuletyn informacyjny kleryków ze Zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi 31.10.2007 r. - Wrocław Mamy nieopisaną radość przedstawić wam pierwszy numer biuletynu o tytule:, Co się dzieje?. Znajdujące

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ SAMOOCENY PRACY KATECHETY

ARKUSZ SAMOOCENY PRACY KATECHETY UWAGA: Arkusz wypełniają katecheci: którzy są zatrudnieni na czas nieokreślony i którym kończy się książeczka misji kanonicznej 31 VIII 20... r., a ubiegają się o jej przedłużenie na kolejne pięć lat (20...-20...).

Bardziej szczegółowo

Życie parafialne we wrześniu 2011

Życie parafialne we wrześniu 2011 Życie parafialne we wrześniu 2011 Kochani! Witam po wakacyjnej przerwie. Mędrzec Pański pisał: Wszystko ma swój czas jest czas odpoczynku i czas pracy. Dla części spośród nas zakończył się czas wakacji,

Bardziej szczegółowo

Jezus przyznaje się do mnie

Jezus przyznaje się do mnie Jezus przyznaje się do mnie Natalia Podosek: ( ) w świecie aktorstwa, w którym na co dzień się obracasz, temat Pana Boga jest spychany na margines zainteresowania, a czasami wręcz wyśmiewany przez niektóre

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ SAMOOCENY PRACY KATECHETY

ARKUSZ SAMOOCENY PRACY KATECHETY UWAGA: Arkusz wypełniają katecheci: zatrudnieni na czas nieokreślony i którym kończy się misja kanoniczna 31 VIII 2013 r., a ubiegają się o jej przedłużenie na kolejne pięć lat; zatrudnieni na czas określony

Bardziej szczegółowo

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/w/wp/jan_pawel_ii/homilie/8pl_blonia_18082002.html

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/w/wp/jan_pawel_ii/homilie/8pl_blonia_18082002.html Zakres tematyczny: Podczas powitalnego przemówienia Jana Pawła II na krakowskim lotnisku Balice, w czasie ostatniej Pielgrzymki do Ojczyzny, której główną myślą były słowa: Bóg bogaty w miłosierdzie, najmocniej

Bardziej szczegółowo

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele i uroczystości. Gliwice 2015 [Do użytku wewnętrznego]

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele i uroczystości. Gliwice 2015 [Do użytku wewnętrznego] Spis treści Wprowadzenie do Liturgii Domowej na Okres Bożego Narodzenia 2015/16... 3 Spotkania na uroczystości i niedziele Okresu Bożego Narodzenia 2015/16: LITURGIA DOMOWA Uroczystość Bożego Narodzenia

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I Gimnazjum W Gimnazjum nr 53

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I Gimnazjum W Gimnazjum nr 53 ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I Gimnazjum W Gimnazjum nr 53 Numer programu AZ-3-02/10 Tytuł programu: Jezus Chrystus Drogą, prawdą i życiem Numer podręcznika AZ -31-02/10-0 Tytuł podręcznika:

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA DIAKONIA RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA DIAKONIA RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA DIAKONIA RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Diakonia Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Lubelskiej, zwana dalej DIAKONIĄ DIECE- ZJALNĄ,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzać pokój. Pojęcia, postaci: pokój Chrystusa, sakrament kapłaństwa, kapłani bohaterowie, antyklerykalizm.

Wprowadzać pokój. Pojęcia, postaci: pokój Chrystusa, sakrament kapłaństwa, kapłani bohaterowie, antyklerykalizm. 15 Wprowadzać pokój 1 Cele katechetyczne wymagania ogólne: odkrywanie wartości egzystencjalnej Ośmiu błogosławieństw, ze szczególnym uwzględnieniem roli szerzenia pokoju (wobec jego zagrożeń we współczesnym

Bardziej szczegółowo

Odnowa w Duchu Świętym

Odnowa w Duchu Świętym Odnowa w Duchu Świętym Historia Pierwsze grupy charyzmatyczne pojawiły się w USA. Historyczną datą jest rok 1967, kiedy grupa studentów i profesorów z katolickiego Uniwersytetu pod wezwaniem Ducha Świętego,

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W INOWROCŁAWIU

ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W INOWROCŁAWIU ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W INOWROCŁAWIU JAN PAWEŁ II ORĘDOWNIK RODZINY NASZA SPOŁECZNOŚĆ SZKOLNA ŁĄCZY SIĘ Z TYMI SŁOWAMI PAMIĘTAMY 27 kwietnia 2015 roku odbył się w naszej

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy IV technikum

Kryteria oceniania z religii dla klasy IV technikum Kryteria oceniania z religii dla klasy IV technikum ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Będziesz miłował Pana Boga swego Miejcie odwagę żyć dla Miłości, Bóg

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy trzeciej szkoły podstawowej

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy trzeciej szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy trzeciej szkoły podstawowej Przedmiotowy System Oceniania z religii został opracowany na podstawie Programu Nauczania Religii Rzymskokatolickiej w Przedszkolach

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA KLASY I SP Zgodne z programem nauczania nr AZ-1-01/10

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA KLASY I SP Zgodne z programem nauczania nr AZ-1-01/10 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA KLASY I SP Zgodne z programem nauczania nr AZ-1-01/10 Celujący: ze zrozumieniem wykonuje znak krzyża św. samodzielnie odtworzy z pamięci modlitwę Aniele Boży, Zdrowaś

Bardziej szczegółowo

Parafia neounicka w Grabowcu 1935-1937 (praca w trakcie opracowywania)

Parafia neounicka w Grabowcu 1935-1937 (praca w trakcie opracowywania) Historia Grabowca: parafia neounicka w Grabowcu 1 Historia Grabowca Parafia neounicka w Grabowcu 1935-1937 (praca w trakcie opracowywania) Renata Kulik, Henryk Kulik 2 Historia Grabowca: parafia neounicka

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z religii kl. VI w oparciu o realizowany program Poznaję Boga i w Niego wierzę nr: AZ-2-01/10

Wymagania edukacyjne z religii kl. VI w oparciu o realizowany program Poznaję Boga i w Niego wierzę nr: AZ-2-01/10 Wymagania edukacyjne z religii kl. VI w oparciu o realizowany program Poznaję Boga i w Niego wierzę nr: AZ-2-01/10 Ocena niedostateczny Uczeń nie opanował umiejętności i wiadomości określonych w podstawie

Bardziej szczegółowo

PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY.

PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY. PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY. CZĘŚĆ I b OPRACOWAŁ I WYKONAŁ LECH PROKOP, UL. ZAMKOWA 2/1,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA O PRZYGOTOWANIU DOROSŁYCH DO PRZYJĘCIA SAKRAMENTÓW WTAJEMNICZENIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO

INSTRUKCJA O PRZYGOTOWANIU DOROSŁYCH DO PRZYJĘCIA SAKRAMENTÓW WTAJEMNICZENIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO INSTRUKCJA O PRZYGOTOWANIU DOROSŁYCH DO PRZYJĘCIA SAKRAMENTÓW WTAJEMNICZENIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO 1. Wtajemniczenie chrześcijańskie oznacza proces chrystianizacji, czyli stawania się chrześcijaninem. Złożony

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy. Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4

Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy. Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4 Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4 Opracowanie: mgr Violetta Kujacińska mgr Małgorzata Lewandowska Zasady: IZ może być ustna lub pisemna, IZ pisemną przekazujemy

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą.

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA I Semestr I Ocena dopuszczająca -Umie wykonać znak krzyża, -Zna niektóre modlitwy i wymaga dużej pomocy

Bardziej szczegółowo

NORMY PARAFIALNYCH ZESPOŁÓW CARITAS DLA WSPÓLNOT PARAFIALNYCH DIECEZJI ŁOWICKIEJ

NORMY PARAFIALNYCH ZESPOŁÓW CARITAS DLA WSPÓLNOT PARAFIALNYCH DIECEZJI ŁOWICKIEJ NORMY PARAFIALNYCH ZESPOŁÓW CARITAS DLA WSPÓLNOT PARAFIALNYCH DIECEZJI ŁOWICKIEJ Zgodnie ze Statutem Caritas Diecezji Łowickiej, oraz w oparciu o Instrukcję Episkopatu Polski O pracy charytatywnej w parafiach

Bardziej szczegółowo

W rytm Serca Jezusa Wydawnictwo WAM Księżą Jezuici Kraków 2011 3 w rytm serca 2.p65 3 2011-03-24, 18:05

W rytm Serca Jezusa Wydawnictwo WAM Księżą Jezuici Kraków 2011 3 w rytm serca 2.p65 3 2011-03-24, 18:05 W rytm Serca Jezusa Wydawnictwo WAM Księżą Jezuici Kraków 2011 3 Wprowadzenie (...) Jak jeleń dąży do świeżych wód zdroju, Tak my w Sercu Jezusa szukamy pokoju. Godzinki o Najświętszym Sercu Jezusa, Wrocław

Bardziej szczegółowo

STATUT DZIEŁA POMOCY ŚW. OJCA PIO. Tekst jednolity wg stanu na dzień 13 stycznia 2015 r.

STATUT DZIEŁA POMOCY ŚW. OJCA PIO. Tekst jednolity wg stanu na dzień 13 stycznia 2015 r. Kraków, 13 stycznia 2015 L.dz. 10/15 STATUT DZIEŁA POMOCY ŚW. OJCA PIO Tekst jednolity wg stanu na dzień 13 stycznia 2015 r. Inspirowani słowami Chrystusa: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci

Bardziej szczegółowo

Materiały ze spotkania sekretarzy Komisji Liturgicznych Europejskich Konferencji Biskupów (Dobogökö, 20 26 czerwiec 2003 r.)

Materiały ze spotkania sekretarzy Komisji Liturgicznych Europejskich Konferencji Biskupów (Dobogökö, 20 26 czerwiec 2003 r.) Materiały ze spotkania sekretarzy Komisji Liturgicznych Europejskich Konferencji Biskupów (Dobogökö, 20 26 czerwiec 2003 r.) Streszczenie dotyczące form pobożności ludowej W ankiecie skierowanej do sekretarzy

Bardziej szczegółowo

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele Adwentu 2015. Gliwice 2015 [Do użytku wewnętrznego]

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele Adwentu 2015. Gliwice 2015 [Do użytku wewnętrznego] Spis treści Wprowadzenie do Liturgii Domowej na Adwent 2015 r.... 3 Spotkania na niedziele Adwentu: I Niedziela Adwentu [C]... 4 LITURGIA DOMOWA II Niedziela Adwentu [C]... 6 III Niedziela Adwentu [C]...

Bardziej szczegółowo