P R O W I N C J A K R A K O W S K A

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P R O W I N C J A K R A K O W S K A"

Transkrypt

1 Chodziliśmy różnymi drogami, ale złączyło nas jedno pragnienie. Podejmujemy różne wyzwania, ale czerpiemy z jednego źródła. Mamy wiele twarzy, ale patrzymy w jednym kierunku. P R O W I N C J A K R A K O W S K A

2 św. Franciszek z Asyżu Wydawca: Kuria Prowincjalna Krakowskiej Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów ul. Korzeniaka 16, Kraków Opracowanie: br. Paweł Teperski OFMCap Public relations Prowincji DTP: Wydawnictwo Serafin Druk: RR Donnelley Kraków ISBN Nakład: egz. św. Ojciec Pio Spis treści Kim jest kapucyn?... 3 Historia Prowincji Krakowskiej... 4 Serafin Kaszuba... 6 Duszpasterstwo Powołań... 7 Franciszkański Zakon Świeckich... 8 Młodzież Franciszkańska Tau... 9 Apostolstwo Małżeństw Szkoła dla Spowiedników Ruch Światło-Życie Referat Katechetyczny Misje w Afryce Spotkanie Młodych w Wołczynie Czuwanie z Ojcem Pio w Łagiewnikach Grupy Modlitwy Ojca Pio Głos Ojca Pio Wydawnictwo Serafin Balsam Kapucyński Dzieło Pomocy św. Ojca Pio Nasze wspólnoty Wyższe Seminarium Duchowne Skomielna Czarna Ośrodek Rekolekcyjny Tenczyn Dom Rekolekcyjny Wspólnota Itinerantów Dom Modlitwy Terliczka sanktuarium Kapucyni poza Polską Adresy wspólnot Newsletter Biuro Prasowe Kapucynów Kapucyńskie lecie Reguły św. Franciszka z Asyżu Kerygmat Dobra Nowina o Jezusie Sanktuarium Ojca Pio w San Giovanni Rotondo Kim jest kapucyn? Zakonnik z brodą, w brązowym habicie ze szpiczastym kapturem, przepasany białym sznurem, chodzący w sandałach kim jest, do jakiego należy zakonu? Brat Mniejszy Kapucyn to człowiek pragnący kroczyć za Jezusem ubogim i pokornym w duchu św. Franciszka z Asyżu założyciela naszego zakonu. Cechą charakterystyczną naszej wspólnoty jest życie braterskie. Dlatego razem się modlimy, pracujemy, spożywamy posiłki i razem wypoczywamy. Nie jesteśmy ani jacyś szczególni, ani wyjątkowi, ale starając się żyć razem w ubóstwie i prostocie, chcemy dzielić się z innymi dobrą nowiną, że Bóg jest miłością i kocha każdego z nas. Pragniemy, za wzorem Biedaczyny z Asyżu, aby Ewangelia i krzyż Chrystusa były dla nas punktem odniesienia w życiu codziennym. Jako grzesznicy codziennie modlimy się razem do Boga: przepraszając Go, dziękując Mu i prosząc o potrzebne łaski stąd modlitwa, lektura Biblii i codzienne życie sakramentami zajmują ważne miejsce w naszym życiu. Bóg nie powierzył nam specjalnego zadania pragniemy służyć ludziom w Kościele tam, gdzie jesteśmy. Podejmujemy zatem rozliczne prace w kraju i na misjach, starając się czynić je w prostocie i uniżeniu. Nie obowiązek, ale radość wypływająca z relacji z Jezusem skłania nas do podejmowania dzieł nowej ewangelizacji i prowadzenia licznych grup i wspólnot. Od zawsze nasi współbracia byli bliscy ludziom ucieczka od świata nie jest naszym ideałem. Staramy się więc żyć w świecie, przemieniając go wypływającymi z Ewangelii wartościami, które wybieramy na co dzień tak po prostu, ponieważ Bóg jest dobry i kocha każdego z nas. Na łamach tej publikacji pragniemy zaprezentować, kim jesteśmy i co robimy jako Bracia Mniejsi Kapucyni. 3

3 4 Historia Prowincji Krakowskiej Zakon Kapucynów jest częścią rodziny zakonów franciszkańskich. Powstał na mocy wydanej przez papieża Klemensa VII w 1528 roku bulli Religionis zelus, w której pozwolił on kilku braciom z zakonu franciszkanów obserwantów na odłączenie się od dotychczasowej rodziny zakonnej i prowadzenie życia eremickiego oraz noszenie brody i habitu ze szpiczastym kapturem. Do Polski kapucyni zostali sprowadzeni w 1681 roku przez króla Jana III Sobieskiego. Dziesięć lat później otworzyli nowicjat, przyjmując miejscowych kandydatów. Pierwszy klasztor powstał w Warszawie, drugi w Krakowie, kolejne we Lwowie i Lublinie. W 1754 roku papież Benedykt XIV wydał breve Quaecumque ad majorem, którym erygował Prowincję Polską Kapucynów pod wezwaniem św. Wojciecha i św. Stanisława. Pod koniec XVIII w. Prowincja Polska Kapucynów podzieliła los państwa polskiego w czasach rozbiorów. Zaborcy prześladowali zakony, które jako narzędzia władzy papieskiej stały na straży ponadnarodowego charakteru Kościoła: zabroniono kontaktów ze Stolicą Apostolską, ograniczono przyjmowanie nowicjuszy, skasowano niektóre klasztory. Po zawirowaniach epoki napoleońskiej ukonstytuowały się trzy prowincje kapucyńskie: ruska na terenie Imperium Rosyjskiego, polska na terenie Królestwa Kongresowego i galicyjska na ziemiach pod jurysdykcją Austro-Węgier. Prowincja ruska przetrwała do roku 1888, zaś prowincje polska i galicyjska, zredukowane do rangi komisariatów i bardzo osłabione materialnie oraz personalnie, dotrwały do odrodzenia Polski. Mimo trudności i wrogości panującej władzy kapucyni byli gorliwymi krzewicielami wiary i żarliwego patrio- tyzmu. Charyzmatyczne postacie bł. Honorata Koźmińskiego, o. Prokopa Leszczyńskiego i o. Wacława Nowakowskiego zapisały piękną kartę w historii polskiego Kościoła okresu niewoli narodowej. Ojciec Maksym Tarejwa i o. Agrypin Konarski, straceni za udział w powstaniu styczniowym, stoją na czele niemałej liczby zakonników zaangażowanych patriotycznie. Lata dwudzieste i trzydzieste XX w. w Polsce to czas stabilizacji i rozwoju. Kapucyni mogli swobodnie prowadzić działalność duszpasterską. Nastąpił liczebny wzrost powołań, powstały niższe i wyższe seminaria chowne. W 1939 roku krakowski komisariat został pod- duniesiony do rangi prowincji. Odzyskano część skasowanych wcześniej klasztorów, obejmowano nowe fundacje. Druga wojna światowa dramatycznie wpłynęła na rozwój zakonu. Kapucyni znaleźli się wśród ofiar eksterminacji, deportacji, zsyłek i prześladowań dokonywanych przez oba systemy totalitarne hitlerowski i stalinowski. Wśród 108 męczenników II wojny światowej beatyfikowanych przez Jana Pawła II znajduje się 5 kapucynów z Prowincji Warszawskiej. Po zakończeniu wojny i ustaleniu nowych granic Polski Prowincja Krakowska została pozbawiona większości klasztorów. Kapucyni udali się zatem na ziemie zachodnie i północne, gdzie w bardzo trudnych warunkach tworzyli zręby struktur kościelnych. Obecne domy zakonne w Gdańsku, Pile, Wałczu, Nowej Soli, Wrocławiu, Wołczynie i Bytomiu są świadectwem wysiłku i zaangażowania duszpasterskiego kapucynów w pierwszych latach po wojnie. Ostatnie sześćdziesiąt lat to czas zmagań z zakusami totalitarnego państwa, ale także okres rozwoju personalnego i podejmowania nowych wyzwań na płaszczyźnie formacyjnej, pastoralnej i misyjnej. 5

4 6 7 Serafin Kaszuba Krakowska Prowincja Kapucynów zaangażowana jest w proces beatyfikacyjny o. Serafina Kaszuby, który rozpoczął się w roku 1992 (zakończony na etapie diecezjalnym w roku 2001). W trakcie procesu, którego celem jest zbadanie heroiczności cnót i opinii świętości, zebrano prawie dwa tysiące stron dokumentów i przesłuchano ponad 50 świadków. Alojzy Kaszuba urodził się w 1910 roku koło Lwowa. W wieku osiemnastu lat rozpoczął nowicjat w Zakonie Kapucynów, gdzie otrzymał imię zakonne Serafin. Studiował w kapucyńskim seminarium w Krakowie i na Wydziale Filozoficznym UJ. W 1933 roku przyjął święcenia kapłańskie. Wybuch wojny zastał go we Lwowie. Do 1945 roku pracował duszpastersko na Wołyniu i Polesiu. Po wojnie zrezygnował z możliwości wyjazdu do Polski. Otrzymał pozwolenie od władz radzieckich na objęcie parafii w Równem. Działał także poza Wołyniem. W 1958 roku władze odebrały mu prawo pełnienia posługi. Rozpoczął wówczas działalność duszpasterską jako wędrowny kapłan, odwiedzając katolików na rozległych terenach Związku Radzieckiego. W 1966 roku został aresztowany i skazany na 5 lat zesłania do sowchozu w Kazachstanie. W listopadzie tego roku zwolniono go, aby miesiąc później aresztować ponownie i umieścić w domu starców, z którego ostatecznie uciekł. W 1968 roku ojciec Serafin przyjechał do Polski, aby leczyć gruźlicę. Po dwóch latach powrócił do ZSRR. Nie otrzymał jednak pozwolenia na oficjalną działalność duszpasterską. Do końca życia pozostał wędrownym, konspiracyjnym apostołem. Zmarł w 1977 roku we Lwowie. Został pochowany na Cmentarzu Janowskim. Na jego nagrobku wyryto napis: Stałem się wszystkim dla wszystkich. Duszpasterstwo Powołań Duszpasterstwo Powołań towarzyszy chłopakom w wieku lat, zainteresowanym życiem zakonnym, w rozeznawaniu powołania. Pragnie także skupić młodzież, która franciszkańską drogą chce podążać za Jezusem (gimnazjaliści, uczniowie szkół średnich i studenci). W czasie ferii i wakacji prowadzi rekolekcje w najpiękniejszych zakątkach Polski. Jedne turnusy mają charakter ściśle powołaniowy (Dni rozeznawania powołania), inne służą umacnianiu i pogłębianiu wiary poprzez obcowanie z przyrodą lub historią (Wakacje z Bogiem w Tatrach, Bieszczadach, Beskidach i na Mazurach oraz Cracow City Tour). W ciągu roku natomiast organizuje weekendowe dni skupienia dla wszystkich poszukujących formacji duchowej, wyciszenia i wspólnoty. Odbywają się one w Krakowie, Sędziszowie Małopolskim, Wrocławiu, Gdańsku, Krośnie i Katowicach. Duszpasterstwo Powołań animuje modlitwę w intencji nowych powołań oraz troszczy się o pomoc duchową dla już powołanych za pośrednictwem Duchowego Dzieła Pomocy Powołaniom. Kontakt z młodzieżą podtrzymywany jest poprzez korespondencję (tradycyjną i elektroniczną) oraz dwu - miesięcznik KAPUCYŃSKIM SZLAKIEM, w którym publikowane są aktualności z życia wspólnoty zakonnej krakowskich kapucynów. Duszpasterstwo Powołań Bracia Mniejsi Kapucyni ul. Korzeniaka Kraków tel.: ; tel. kom.:

5 8 9 Franciszkański Zakon Świeckich Młodzież Franciszkańska Tau Franciszkański Zakon Świeckich Rada Narodowa ul. Modzelewskiego 98 A Warszawa Franciszkański Zakon Świeckich powstał na prośbę ludzi świeckich urzeczonych osobą św. Franciszka, którzy chcieli go naśladować. Mogą do niego wstępować ludzie stanu wolnego, małżonkowie, klerycy, kapłani diecezjalni, biskupi i papieże każdy, kto pragnie żyć ideałami św. Franciszka we współczesnym świecie, ma ukończone 18 lat i jest praktykującym katolikiem. Ten sposób życia nie wymaga bowiem odejścia od rodzin i wykonywanej pracy. Znakiem rozpoznawczym wspólnoty jest ulubiona przez św. Franciszka litera Tau. Włączenie do wspólnoty następuje po odbyciu formacji złożonej z trzech etapów: wstępnej, po- czątkowej i przyrzeczenia. Po złożeniu profesji wieczystej zaczyna się formacja stała, która trwa całe życie. Franciszkanie świeccy realizują swoje powołanie do świętości, prowadząc życie ewangeliczne według Reguły, apostołując przykładem, niąc dzieła miłosierdzia oraz budując braterski i ewan- pełgeliczny świat. Franciszkański Zakon Świeckich jest stowarzyszeniem publicznym w Kościele, o charakterze międzynarodowym, liczącym obecnie na świecie 500 tysięcy braci i sióstr. Dzieli się na wspólnoty międzynarodowe, narodowe, regionalne i miejscowe. W ciągu swoich dziejów wydał wielu błogosławionych i świętych. W Polsce liczy około 16 tysięcy członków działających przy klasztorach franciszkańskich i parafiach diecezjalnych. Krakowska Prowincja Kapucynów sprawuje opiekę nad 1052 braćmi i siostrami zgromadzonymi w 31 wspólnotach miejscowych. Młodzież Franciszkańska Tau to wspólnota młodych ludzi, którzy dali się porwać Bożym pragnieniom rozbudzonym przez fascynującą osobowość św. Franciszka z Asyżu i jego przykład radykalnego przeżywania Ewangelii. To równocześnie osoby, które tworząc między sobą braterskie więzi mówiąc słowami Małego Księcia oswajają przyjaciół. MF Tau, wzorując się na swoich patronach (św. Franciszku, św. Klarze z Asyżu, św. Małgorzacie z Kortony, św. Bernardzie z Corleone), pragnie ciągle naśladować Zbawiciela i nawracać się do Niego. Ten charyzmat realizuje przez radosną pokutę, pokorę i umiłowanie Ukrzyżowanego, małość i prostotę, uwielbienie Boga oraz życie we wspólnocie apostolskiej. Formacja MF Tau, która jest swego rodzaju franciszkańsko-kapucyńskim katechumenatem, wprowadza w głębsze przeżywanie sakramentów, w wartości franciszkańskie i prawdy wiary, porusza także szereg zagadnień nurtujących młodzież. Trwa 6 lat. Zamykają ją rekolekcje Asyż, podczas których młodzież ma możliwość na rodzinnej ziemi św. Franciszka podsumować swoją dotychczasową drogę nawrócenia. MF Tau to obecnie 19 wspólnot lokalnych (liczących od kilku do kilkudziesięciu osób, zwykle skupionych przy kapucyńskich klasztorach), kilkadziesiąt różnych ogólnopolskich spotkań rocznie, konspekty ułatwiające prowadzenie formacji w ciągu roku, rekolekcje letnie. To kilkaset osób połączonych duchowością znaku Tau. Więcej informacji na stronie internetowej:

6 Apostolstwo Małżeństw Szkoła dla Spowiedników W dzisiejszym świecie małżeństwo chrześcijańskie jest znakiem. Współczesna kultura coraz mniej pomaga małżonkom w budowaniu głębokiej i trwałej więzi, w rozwiązywaniu problemów życia małżeńskiego w duchu miłości i dialogu. Tak ważna dla małżonków sfera seksualna jest zagrożona płytkimi propozycjami, często niezgodnymi z etyką katolicką. Wielu z nich nie umie w codziennym życiu wykorzystać łaski płynącej z zawartego przez siebie sakramentu. W tej sytuacji szczególnie ważnym zadaniem Kościoła staje się wspieranie małżonków w trudzie realizacji ich powołania w odkrywaniu głębi miłości małżeńskiej, piękna małżeńskiego sposobu życia aby ostatecznie cieszyli się obecnością samego Boga. Zakonnicy wraz z małżonkami zaangażowanymi we wspólnotę Apostolstwa Małżeństw, działającą przy Krakowskiej Prowincji Kapucynów, próbują towarzyszyć małżonkom na drodze ich powołania. W parafiach i klasztorach wielu braci opiekuje się kręgami Domowego Kościoła i organizuje rekolekcje dla rodzin. Inicjatywą Apostolstwa Małżeństw jest serwis internetowy Akt małżeński który zajmuje się tematyką pożycia seksualnego. Zmiany społeczno-kulturowe zachodzące w naszej ojczyźnie domagają się nowych sposobów posługiwania ła i jego pasterzy. Dotyczy to również sakramentu Kościo- pojednania obserwuje się zwiększone wymagania wiernych wobec spowiedników, poszukiwanie pomocy w delikatnych problemach sumienia, co musi prowadzić do różnych form dialogu w trakcie celebracji sakramentu. Coraz częściej wraz ze spowiedzią łączone jest kierownictwo duchowe, które domaga się specjalistycznej formacji, niezbędnej podczas udzielania pomocy różnym grupom penitentów (młodzieży, małżonkom, osobom konsekrowanym, duchowieństwu). Zainspirowana słowami Jana Pawła II z adhortacji Ecclesia in Europa, w których zachęca on kapłanów do posługi pojednania oraz do pogłębiania wiedzy by móc kompetentnie rozwiązywać problemy, jakie pojawiły się w zakresie moralności osobistej i społecznej, Krakowska Prowincja Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów podjęła się organizacji Szkoły dla Spowiedników. Celem tej Szkoły jest stworzenie konkretnej przestrzeni, w której kapłani (diecezjalni i zakonni) oddający się posłudze w sakramencie pojednania, mogliby pogłębić w sposób interdyscyplinarny własną wiedzę, poddać wspólnej refleksji trudne i ciekawe przypadki spowiednicze, podzielić się własnym doświadczeniem oraz znaleźć odpowiedź na nurtujące ich pytania. Szkoła dla Spowiedników uzyskała aprobatę Komisji Duchowieństwa Episkopatu Polski, która objęła ją swoim patronatem. św. Leopold Mandić patron spowiedników

7 Ruch Światło-Życie Referat Katechetyczny Ruch Światło-Życie (Oaza) w Krakowskiej Prowincji Kapucynów ma już swoją 30-letnią historię i wpisuje się trwale w jej działalność apostolską. Wspólnoty Ruchu gromadzą się przy 10 domach zakonnych. Formację odbywają w nich dzieci, młodzież, studenci, dorośli oraz małżeństwa Domowego Kościoła, rodzinnej gałęzi Ruchu. Zgodnie z charyzmatem pozostawionym przez ks. Franciszka Blachnickiego wspólnoty chcą być zaczynem żywego Kościoła, miejscem rozeznawania powołania do małżeństwa, życia konsekrowanego i kapłaństwa oraz świadczenia o nowej kulturze życia Ewangelią. W prowincji organizowane są systematycznie dni wspólnoty, rekolekcje ewangelizacyjne, rekolekcje Triduum Sacrum, wakacyjne Oazy Dzieci Bożych, Oazy Nowej Drogi dla gimnazjalistów, Oazy Nowego Życia I, II i III stopnia, Kursy Oazowe Diakonii Animatorów, a ostatnio Szkoły Animatora. Po Oazie Rekolekcyjnej Diakonii w 2001 roku powstała Diakonia przy Moderatorze Prowincjalnym, którą pełni wspólnota Ruchu związana z krakowskim klasztorem. Ma ona charakter Diakonii Modlitwy, co wskazuje na pewną specyfikę oazowiczów, którzy sami nie boją się modlitwy i wraz z kapucynami mogą uczyć tej sztuki innych. Poprzez przygotowanie i prowadzenie Oaz Rekolekcyjnych Animatorów Modlitwy (ORAM) oazowicze razem z kapucynami włączają się czynnie w działalność Centralnej Diakonii Modlitwy Ruchu Światło-Życie, gromadząc co roku studentów, dorosłych i rodziny Domowego Kościoła na intensywnej modlitwie. Więcej informacji na stronie internetowej: W Krakowskiej Prowincji Kapucynów wielu zakonników pełni posługę katechetyczną na różnych poziomach edukacyjnych. W wielu przypadkach nie jest ona zadaniem łatwym. Aby pomóc braciom w ich posługiwaniu, w 2005 roku powołano Referat Katechetyczny, którego zadaniem jest wsparcie i koordynowanie pracy katechetów. Do zadań Referatu Katechetycznego należy: organizowanie przy współpracy Zarządu Prowincji szkoleń listopadowych dla katechetów, które mają na celu pogłębienie ich wiedzy teologicznej, psychologicznej, pedagogicznej, a także formację duchową; prowadzenie zajęć z katechetyki dla studentów kursu teologicznego oraz koordynowanie ćwiczeń; tworzenie stron internetowych dla dzieci i katechetów; przygotowywanie pomocy dydaktycznych dla katechetów (materiałów i książek); pomoc katechetom w rekolekcjach szkolnych; prowadzenie grup ewangelizacyjnych; prowadzenie szkoleń w ośrodkach katechetycznych; organizowanie wyjazdów z grupami formacyjnymi w okresie wakacyjnym; tworzenie środowiska katechetycznego i prowadzenie szkoleń dla katechetów w całej Polsce. Kontakt: br. Rafał Szymkowiak OFMCap Strony internetowe:

8 Sekretariat Misyjny ul. Korzeniaka Kraków Nasze misyjne konta: Misje w Afryce Bracia Mniejsi Kapucyni z Prowincji Krakowskiej od 1985 roku prowadzą działalność misyjną w centralnej Afryce (obecnie w Czadzie i Republice Środkowoafrykańskiej). Misjonarze pracują w ośrodkach formacyjnych dla katechistów (osób świeckich odpowiedzialnych za wspólnoty w miejscach, gdzie misjonarz nie przebywa na stałe), odpowiedzialni są też za formację młodych zakonników i kandydatów do kapłaństwa. Posługują duszpastersko w bardzo wielu miejscowościach, które przynależą do misji. Zaangażowani są w oświatę i wychowanie młodzieży, a także na różne sposoby pomagają ludziom chorym. Mają wkład w przygotowanie materiałów duszpasterskich w językach krajów misyjnych. Posługa misjonarzy uzależniona jest od pomocy duchowej i materialnej każdego z nas. Podstawową potrzebą misyjną jest, jak zapewniał pewnien misjonarz, modlitwa wstawiennicza, będąca tajemnicą płodności Kościoła. Prowadząc ewangelizację w trudnych warunkach, misjonarze są świadomi, że moc i owocność ich pracy zależy od łaski; że to Duch Święty jest pierwszym sprawcą misji, którą mają zaszczyt pełnić. Osoby pragnące pomóc misjom w sposób materialny mogą to uczynić, wpłacając pieniądze na konto Sekretariatu Misyjnego. Misje kapucyńskie w dużej mierze utrzymywane są dzięki systematycznym ofiarom swych przyjaciół i dobrodziejów. Spotkanie Młodych w Wołczynie Młodzi, Franciszek, Chrystus tak w trzech słowach można scharakteryzować odbywające się od 1994 roku Spotkania Młodych w Wołczynie koło Kluczborka. Gromadzi się bowiem na nich młodzież (około 1200 osób), która we wspólnocie chce przeżyć 6 lipcowych dni pod namiotami: na modlitwie, w duchu radości i prostoty. Każde spotkanie ma inny temat przewodni, któremu poświęcone są konferencje, rozważania i dyskusje w grupach. Na plan dnia składają się: uroczyście sprawowana Eucharystia, konferencje osób duchownych i świeckich, spotkania w grupach, warsztaty, wspólne modlitwy i nabożeństwa oraz wieczorne koncerty, często przedłużające się ze względu na bisy wymuszane przez roztańczoną i rozśpiewaną publiczność. Bywalcy spotkań przeżyli już niejeden upał i niejedną powódź, jednakże amfiteatr i rozciągnięty nad nim namiot pozwalają uczestnikom bez względu na warunki pogodowe realizować ustalony program. Spotkania w małych grupach, posiłki przy namiotach, spotkania z przyjaciółmi, możliwość spowiedzi i rozmowy z kapłanem to wszystko czyni czas spotkania wyjątkowym. Mogłoby się wydawać, że Wołczyn to jedynie czas szalonej radości i zabawy, tańców, koncertów, spotkań z ciekawymi ludźmi i znajomymi. To prawda, ale istotą Spotkania Młodych jest co innego osobiste spotkanie każdego z dobrym Bogiem Jezusem Chrystusem.

9 Czuwanie z Ojcem Pio w Łagiewnikach Grupy Modlitwy Ojca Pio Informacje o czuwaniu: Idea całonocnych czuwań z Ojcem Pio w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach wyszła od jego czcicieli. Zrodziła się z potrzeby podziękowania Panu Bogu za dar kanonizacji Ojca Pio, której Jan Paweł II dokonał 16 czerwca 2002 roku. Czuwania są okazją uwielbienia Boga w darach i łaskach, jakie sam rozdaje przez wstawiennictwo tego świętego. Odbywają się one co roku w połowie czerwca. Do stałych elementów czuwania należą: Eucharystia, konferencje, świadectwa oraz wspólne modlitwy. Każde ze spotkań ma swój temat przewodni (np. Ojciec Pio świadek Bożego miłosierdzia, Kierownictwo duchowe Ojca Pio, Nieść ulgę w cierpieniu, Ojciec Pio świadek nadziei), który pogłębiany jest w konferencjach i kazaniach. Do prowadzenia konferencji zapraszani są specjaliści duchowni i świeccy. Na spotkania przyjeżdżają czciciele Ojca Pio z całej Polski (ok. 3500), zarówno zrzeszeni w Grupach Modlitwy Ojca Pio, jak i osoby indywidualne. W czuwaniach uczestniczą jako goście specjalni świadkowie życia Ojca Pio: bracia kapucyni z Włoch i świeccy, którym została udzielona łaska towarzyszenia pokornemu kapucynowi podczas jego życia. Grupy Modlitwy, powstałe z inicjatywy świętego Ojca Pio z Pietrelciny, chcą współpracować w urzeczywistnianiu Królestwa Bożego według nauki Jezusa, który wielokrotnie podkreślał konieczność modlitwy i uczył, jak ją praktykować. Grupy chcą kierować się ogólnymi zasadami franciszkańskiej duchowości Ojca Pio, a są nimi: przylgnięcie do nauki Kościoła katolickiego, posłuszeństwo papieżowi i biskupom, których rzecznikiem jest kapłan, dyrektor duchowny mianowany przez biskupa, modlitwa z Kościołem, za Kościół i w Kościele, wynagradzanie poprzez udział w cierpieniach Chrystusa oraz czynna miłość, jako praktyczne urzeczywistnienie miłości ku Bogu. Pierwsze Grupy Modlitwy Ojca Pio powstały około 1947 roku, a w 1949 wydano ich Statut. Od początku Grupy były związane z Domem Ulgi w Cierpieniu, który dawał im pierwsze wskazówki co do prawidłowego funkcjonowania. Z czasem zaczęły powstawać w różnych parafiach Włoch, a także poza granicami tego państwa dziś jest ich około 3400 na całym świecie. W Polsce funkcjonuje około 200 Grup, każda ma swojego opiekuna kapłana, jak również moderatora. Co roku organizowane jest spotkanie wszystkich czcicieli Ojca Pio w Krakowie-Łagiewnikach (połowa czerwca), jak również spotkanie odpowiedzialnych za Grupy i moderatorów w Tenczynie (jesień). Przy naszej Krakowskiej Prowincji funkcjonuje referat, w którym bracia posługują Grupom Modlitwy rozsianym po całej Polsce, przygotowując materiały formacyjne i informacyjne, prowadząc dni skupienia oraz rekolekcje poświęcone Ojcu Pio. Bogaty materiał dotyczący Grup można znaleźć na stronie internetowej

10 Głos Ojca Pio Wydawnictwo Serafin Głos Ojca Pio ul. Korzeniaka Kraków tel./fax: Dwumiesięcznik, który przybliża sylwetkę i duchowość Ojca Pio, jednego z najbardziej popularnych świętych XX wieku. Pismo nie traci także z oczu problemów duchowych współczesnego człowieka. Każdy numer otwiera temat przewodni, realizowany w atrakcyjnych formach dziennikarskich wywiadach, ankietach i reportażach. Dwumiesięcznik publikuje ponadto teksty związane z szeroko rozumianym franciszkanizmem, zagadnieniami życia duchowego, nauczaniem papieskim, liturgią, problematyką biblijną i hagiografią. GlosOjcaPio.pl Największy polski wortal poświęcony duchowości, osobie i dziełom Ojca Pio. Na można też znaleźć poradniki życia chrześcijańskiego, rozważania biblijne, żywoty świętych, czytania liturgiczne oraz uzyskać wsparcie modlitewne. Ponadto działa czytelnia artykułów, gdzie publikowane są reportaże, felietony, opowiadania i wywiady ze znanymi osobistościami Kościoła katolickiego i środowisk artystycznych. doojcapio.pl Portal skierowany do osób planujących wyjazd pielgrzymkowy do miejsc związanych z Ojcem Pio. Internauci znajdą w nim przewodniki, bazę ofert pielgrzymkowych biur podróży, a także informacje o wyjazdach parafialnych i indywidualnych. Serwis dostarcza praktycznych informacji o działalności sanktuarium w San Giovanni Rotondo, trasach dojazdu, miejscach noclegowych, pogodzie, cenach itp. Projekt doojcapio.pl ma charakter otwarty publikuje zdjęcia, relacje i wspomnienia z wyjazdów nadesłane przez pielgrzymów. Jako swą podstawową misję odczytuje propagowanie duchowości franciszkańsko-kapucyńskiej, ze szczególnym podkreśleniem duchowości św. Ojca Pio. Powstało w 2006 roku z inspiracji osób, dla których religijna książka i chrześcijańskie dziennikarstwo stanowią życiową pasję. To m.in. z osobistych zainteresowań ukształtowały się główne działy wydawnicze Serafina : książki związane z duchowością i osobą św. Ojca Pio; książki związane z ruchem odnowy charyzmatycznej; książki ojca Raniera Cantalamessy, kapucyna, kaznodziei papieskiego; książki dla dzieci; pozycje z franciszkanizmu; pomoce homiletyczne i katechetyczne; literatura misyjna. Nazwa Wydawnictwa łączy w sobie duchową lekkość z głębokim znaczeniem oddającym jego tożsamość i misję. Serafin to biblijne imię anioła, który rozpalonym węglem z ołtarza dotknął ust proroka Izajasza, uwalniając go od grzechów. Źródłosłów tego imienia to czasownik płonąć. Stąd pochodzi franciszkańskie określenie miłości serafickiej, a więc żarliwej, spalającej się. Książki z logo Serafina można nabyć w Internecie, w księgarni firmowej w Krakowie (przy ul. Loretańskiej 11) oraz w księgarniach katolickich w całej Polsce. RAFIN S wydawnictwo książki dla dzieci Wydawnictwo Serafin ul. Korzeniaka Kraków tel./fax: KSIĘGARNIA INTERNETOWA

11 Zakład Produkcyjny Manufaktura Kapucynów ul. Loretańska Kraków tel tel./fax Balsam Kapucyński Krakowscy kapucyni, duchowi synowie św. Franciszka z Asyżu, czynią praktyczny użytek z przekazanej przez niego miłości do ziół i innych darów ziemi od niemal dwóch wieków trudnią się wytwarzaniem Balsamu Kapucyńskiego. Balsam Kapucyński to naturalny preparat sporządzany z ziół i żywic według starannie przygotowanej receptury, którą od ponad 150 lat przechowują bracia z zakonu kapucynów. Kapucyni są jedynymi wytwórcami balsamu, strzegąc wiernie jego oryginalności i autentyczności. Długoletnia tradycja stosowania Balsamu Kapucyńskiego wskazuje, że wspomaga on układ odpornościowy i reguluje pracę przewodu pokarmowego. Można go również stosować zewnętrznie, bowiem z powodzeniem łagodzi podrażnienia, przyspiesza naturalne procesy regeneracji naskórka, poprawiając ogólny stan skóry. Balsam Kapucyński produkowany w krakowskim klasztorze został wpisany na prestiżową listę Produktów Tradycyjnych z Małopolski. Na ból głowy, nogi, ręki, Aby skrócić wszelkie męki, Ażeby żyć jak najdłużej Kapucyński Balsam służy. (Wzlot Seraficki z 1936 roku) Dzieło Pomocy św. Ojca Pio Dzieło Pomocy św. Ojca Pio działa przy krakowskim klasztorze kapucynów od 2004 roku i obejmuje opieką ubogie rodziny, bezdomnych i osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej: prowadzi kuchnię, która wydaje codziennie pieczywo i gorącą herbatę dla ok. 200 osób oraz łaźnię dla bezdomnych, z której korzysta ok. 30 osób tygodniowo, pomaga najuboższym w realizacji recept czy pokryciu podstawowych opłat, organizuje wigilię i obiad wielkanocny dla wszystkich swoich podopiecznych, dofinansowuje posiłki dla dzieci w szkołach oraz ich wypoczynek letni, współfinansuje realizację wielu projektów charytatywnych przy klasztorach krakowskiej prowincji zakonnej, np. prowadzenie i modernizację świetlic socjoterapeutycznych. Obok bieżącej działalności Dzieło rozpoczęło w Krakowie budowę nowoczesnego Centrum Pomocy, które będzie nieść potrzebującym zarówno pomoc materialną (kuchnia, łaźnia, pralnia z magazynem odzieży dla bezdomnych), jak i niezbędne wsparcie duchowe czy psychologiczne (poradnie, punkt informacyjno-konsultacyjny). Dzieło Pomocy św. Ojca Pio jest Organizacją Pożytku Publicznego, a środki na działalność pozyskuje prawie wyłącznie z darowizn 1% podatku (dane organizacji do formularza PIT poniżej). nazwa OPP: Dzieło Pomocy św. Ojca Pio numer KRS: Dzieło Pomocy św. Ojca Pio ul. Loretańska Kraków tel w. 408 NIP Numery kont:

12 Nasze wspólnoty Wyższe Seminarium Duchowne Krakowska Prowincja Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Polsce składa się z 21 wspólnot. Są wśród nich liczne parafie, klasztory z kościołami rektoralnymi, domy obecności i inne. Pragnęlibyśmy przedstawić je wszystkie, jednakże przekracza to możliwości, które daje ta publikacja. Zaprezentowane zostaną zatem tylko te wspólnoty, które poprzez swoją specyfikę pozwolą zobaczyć bogactwo charyzmatu naszej prowincji. Chyba najbardziej znane są kapucyńskie parafie ze względu na fakt, że każdy z nas wychował się w takim środowisku i dlatego wie, jakie ono jest i jak funkcjonuje. Szczegółowy opis życia każdej parafii jest tu niemożliwy przede wszystkim ze względu na prężność życia duszpasterskiego samo wyliczenie funkcjonujących w parafiach grup i wspólnot poszerzyłoby wielokrotnie tę broszurę. Większość parafii wydaje swoje informatory. Wiele naszych domów posiada również swoje strony internetowe. Zainteresowanych odsyłamy więc do źródła. Święty Franciszek pozostawił nam w spuściźnie miłość do Boga i do człowieka wyrażającą się w życiu radosnym i pełnym prostoty. Na tych stronach pragniemy zapoznać Was z tym, jak żyjemy i jak staramy się posługiwać Kościołowi w XXI wieku. Studium Filozoficzno-Teologiczne Braci Mniejszych Kapucynów Prowincji Krakowskiej oprócz formacji intelektualnej i duchowej oraz systematycznego pogłębiania wiedzy organizuje także cykliczne sympozja naukowe poświęcone analizie aktualnych zagadnień z życia Kościoła. Dorobek naukowy placówki podkreślany jest przez wydawanie własnego periodyku naukowego Studia Laurentiana oraz zaangażowanie wykładowców we współpracę z innymi środowiskami naukowymi w kraju i poza jego granicami. Studenci seminarium angażują się w rozliczne dzieła charytatywne: służą pomocą w przyklasztornej kuchni dla ubogich oraz roznoszą posiłki do ubogich i starszych, posługują w hospicjum oraz w Krakowskim Instytucie Onkologii. Co roku organizują wieczerzę wigilijną i wielkanocny posiłek dla ludzi samotnych, ubogich i bezdomnych. Pomagają także w organizowaniu i prowadzeniu akcji duszpasterskich: rekolekcji Młodzieży Franciszkańskiej Tau, Ruchu Światło-Życie, Spotkania Młodych w Wołczynie. Specyfiką seminarium są fraterki, czyli małe grupy zrzeszające braci zainteresowanych pogłębianiem charyzmatu franciszkańskiego, wspieraniem kapucyńskich misji, prowadzeniem dzieł miłosierdzia. Alumni seminarium biorą także udział w międzyseminaryjnych rozgrywkach sportowych. Prężnie działa Klub Honorowych Dawców Krwi. Dużym zainteresowa- niem cieszy się Dyskusyjny Klub Filmowy. Klerycki Krąg Harcerski Igniculus propaguje idee skautingu, przypominając o chlubnych tradycjach głościowych kapucyńskiego niepodlezakonu.

13 Skomielna Czarna Ośrodek Rekolekcyjny Tenczyn Dom Rekolekcyjny Ośrodek Rekolekcyjny Świętego Ojca Pio Skomielna Czarna Skomielna Czarna tel W ciszy beskidzkiej przyrody, w malowniczym otoczeniu górskich krajobrazów znajduje się prowadzony przez kapucynów Ośrodek Rekolekcyjny Świętego Ojca Pio, który zaprasza na przeżycie spotkania z Bogiem. Odbywają się w nim specjalistyczne rekolekcje dla osób świeckich i duchownych. Dla małżonków i rodzin przeznaczone są sesje: Akt małżeński jako szansa spotkania z Bogiem i współmałżonkiem, Wspólnoty Domowego Kościoła, Oaza Modlitwy, Rodziny Franciszkańskie. Osoby zainteresowane Biblią spotykają się na rekolekcjach w ciszy Lectio Divina. Dla kapłanów przeznaczone są specjalistyczne rekolekcje Szkoła dla Spowiedników, natomiast bracia i siostry zakonne mogą odbyć własne rekolekcje zakonne w rytmie duchowości św. Franciszka z Asyżu. Do ośrodka rekolekcyjnego przybywają w weekendy osoby poszukujące duchowego odpoczynku: rodziny, małżeństwa i osoby samotne. Ośrodek przyjmuje zorganizowane grupy (do 80 osób) na rekolekcje zakonne i kapłańskie, rekolekcje dla rodzin i wspólnot młodzieżowych, dni skupienia czy sesje formacyjne. Ośrodek zapewnia pełne wyżywienie, zakwaterowanie w komfortowych warunkach (28 pokoi 2-3 osobowych z łazienkami). Do dyspozycji jest kaplica, sale konferencyjne, refektarz i kawiarenka. W Skomielnej Czarnej gościły wspólnoty neokatechumenalne, Odnowy w Duchu Świętym, wspólnoty ewangelizacyjne, czciciele św. Ojca Pio oraz pielgrzymi przemierzający Małopolskę śladami Jana Pawła II. Dom Rekolekcyjny Braci Mniejszych Kapucynów w Tenczynie działa od 1995 roku. Jego patronem jest św. Franciszek z Asyżu i z tej racji szerzy się w nim duchowość Biedaczyny poprzez rekolekcje i dni skupienia, które adresowane są do ludzi należących do rodziny franciszkańskiej, do osób zakonnych i świeckich oraz do sympatyków tejże duchowości. Od kilku lat Dom Rekolekcyjny w Tenczynie proponuje również pogłębienie duchowości św. Ojca Pio. Organizowane są rekolekcje, dni skupienia w oparciu o jego duchowość oraz spotkania odpowiedzialnych za działające w Polsce Grupy Modlitwy Ojca Pio. Dom może jednorazowo przyjąć do 98 osób. Posiada własną kaplicę, jadalnię, dużą aulę, dwie mniejsze sale na spotkania grupowe, samoobsługową kawiarenkę, a także sklepik z podstawową literaturą z zakresu duchowości biblijnej, franciszkańskiej i rodzinnej. Ośrodek posiada obszerny parking na samochody osobowe i autokary, a także plac zabaw dla dzieci i ładnie zagospodarowane zbocze. Tenczyn leży w Beskidzie Wyspowym, pomiędzy szczytami Zębalowej (859 m n.p.m.), Lubonia Wielkiego (1022 m n.p.m.) i Szczebla (977 m n.p.m.). Takie usytuowanie sprawia, że jest to dobre miejsce zarówno na wyciszoną modlitwę, jak i wypoczynek. Dom otwiera swoje podwoje także dla innych wspólnot i grup poszukujących wyciszenia i modlitwy. Przyjmuje na rekolekcje również młodzież szkolną. Dom Rekolekcyjny św. Franciszka z Asyżu Tenczyn Lubień tel. / fax

14 26 27 Wspólnota Itinerantów Dom Modlitwy Wspólnota Braci Itinerantów ma charakter misyjny. Na wzór apostołów bracia dzielą swój czas na życie ukryte z Chrystusem zamieszkując w dzielnicy ludzi ubogich i odrzuconych, oraz na życie w drodze bez pieniędzy wędrując od drzwi do drzwi, by głosić Ewangelię. Bracia powierzają wszystkie swoje potrzeby Opatrzności Bożej. Żywią się w jadłodajniach dla ubogich, z wdzięcznością przyjmują ofiarowane im przez ludzi pożywienie, a gdy zajdzie potrzeba, udają się od drzwi do drzwi z prośbą o chleb. Jako podróżni i przechodnie na tym świecie bracia nie posiadają na własność niczego: ani domu, ani jakiejkolwiek rzeczy. Wspólnota wynajmuje zwykłe, pozbawione wygód mieszkanie w ubogiej dzielnicy. Rytm dni braci wypełniony jest modlitwą i studium słowa Bożego. Życie apostolskie wspólnoty inspirowane jest wskazaniami misyjnymi św. Franciszka. Szczególną formą ewangelizacji są misje wędrowne, podejmowane w celu szukania zagubionej owcy. Mogą mieć one różny charakter: misji wędrownych od wioski do wioski, by głosić Dobrą Nowinę zagubionym i cierpiącym; misji miejskich na zaproszenie proboszcza bracia przybywają do konkretnej parafii, by głosić słowo Boże; misji obecności wśród ubogich i bezdomnych poprzez dzielenie z nimi ich losu i niesienie Dobrej Nowiny o Bogu, który nimi nie gardzi ani ich nie sądzi, ale kocha miłością bezgraniczną; ubogiej pielgrzymki do miejsc świętych; udziału w ewangelizacji prowadzonej przez ruchy odnowy Kościoła. Braterska Wspólnota Skupienia i Kontemplacji w Zagórzu (diecezja tarnowska) została powołana do istnienia w 2003 roku jako owoc wieloletnich starań krakowskich kapucynów pragnących intensywniejszego doświadczenia modlitwy, prostego, surowego życia i pracy fizycznej. Już za czasów św. Franciszka z Asyżu wielu spośród jego współbraci pragnęło intensywniej oddać się skupieniu i modlitwie z dala od gwaru świata. Dla nich Biedaczyna ułożył specjalną Regułę dla pustelni, wyznaczając zasady franciszkańskiego eremityzmu, wyróżniającego się swoją specyfiką na tle szerokiego doświadczenia życia pustelniczego w Kościele. W Domu Modlitwy życie odbywa się w oparciu o wspomnianą Regułę. Bracia spełniają posługę sakramentalną wobec miejscowej społeczności wiernych, gromadzących się w kaplicy rektoralnej pobliskiego kościoła. Wspólnota braci w Zagórzu pełni służebną rolę wobec Krakowskiej Prowincji Kapucynów, tworząc środowisko skupienia i ciszy sprzyjające przeżywaniu czasu modlitwy oraz indywidualnych rekolekcji zakonnych dla zainteresowanych nimi braci. Czas skupienia i rekolekcje kapłańskie przeżywają w Domu Modlitwy również kapłani diecezjalni i zakonni, którzy pragną przez pewien czas prowadzić życie pustelnicze.

15 Terliczka sanktuarium Kapucyni poza Polską Miejscowość Terliczka koło Rzeszowa znana jest w Polsce jako miejsce szczególnego kultu Matki Bożej Fatimskiej oraz Świętego Ojca Pio. Wszystko zaczęło się 13 maja 1981, kiedy cały świat dowiedział się o zamachu na życie Jana Pawła II. Wierni z Terliczki, na czele z kapucynem, o. Włodzimierzem Lechem, niedługo po tym zdarzeniu jako wotum wdzięczności za ocalenie życia papieża zbudowali w Terliczce kościół, przy którym, zwłaszcza przez modlitwę różańcową, szybko rozwinął się kult maryjny. Fatimskie nabożeństwa, szczególnie trzynastego dnia miesiąca od maja do października, gromadzą wiernych nie tylko z Rzeszowa, ale również z okolicy i innych miejscowości. Przyjeżdżają grupy zorganizowane i osoby prywatnie. Na pielgrzymów czeka stołówka, niedługo zostanie uruchomiony też dom mogący pomieścić 50 osób. Na życzenie ordynariusza diecezji, ks. biskupa Kazimierza Górnego, dolny kościół został poświęcony św. Ojcu Pio. Nabożeństwa maryjne, cześć oddawana Świętemu z San Giovanni Rotondo oraz kult dzieci fatimskich, Hiacynty i Franciszka, ożywiają wiarę i pogłębiają życie religijne pielgrzymów. Liczba korzystających z sakramentu pojednania, a także przyjmujących Komunię Świętą podczas nabożeństw jest duża, co świadczy o żywotności sanktuarium. Pielgrzymi przybywający do Terliczki szukają wsparcia u Matki Fatimskiej i Stygmatyka z San Giovanni Rotondo. Bracia Mniejsi Kapucyni Terliczka Trzebownisko tel Krakowska Prowincja Braci Mniejszych Kapucynów zaangażowana jest znacząco w pracę ewangelizacyjną poza granicami Polski. Obecnie posługuje tam około 80 braci (28 na Ukrainie i w Rosji, 17 w Austrii, 11 w Afryce, 7 w Bułgarii, 11 we Włoszech i Południowym Tyrolu, 5 na Litwie i po jednym w Libanie, Czechach, Kanadzie i Niemczech). Istotą życia kapucyna nie jest określony typ pracy, lecz sposób jej wykonywania. Stąd mówiąc o pracy kapucynów poza Polską, trzeba sięgnąć do sytuacji konkretnego kraju, jak również dostrzec osobiste uzdolnienia poszczególnych braci, którym Pan dał łaskę tworzenia takiego czy innego dzieła. Krótko mówiąc, bracia służą ludziom, pośród których mieszkają. Posługa ta obejmuje przede wszystkim udzielanie sakramentów, opiekę nad wspólnotami i grupami gromadzącymi się przy parafiach i klasztorach, troskę o rodziny, chorych, ubogich, prowadzenie pielgrzymek, koncertów ewangelizacyjnych, zaangażowanie w działalność medialną (strony internetowe, produkcja filmów religijnych), działalność wydawniczą, pomoc charytatywną i edukacyjną. Kapucyni są obecni na całym świecie w ponad 100 krajach, gdzie nasi współbracia, w tym misjonarze, głoszą Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie w duchu Świętego Franciszka z Asyżu. Strony internetowe: Austria - Bułgaria - Litwa - Ukraina - Południowy Tyrol -

16 30 31 Bytom ul. Ligonia 2, Bytom tel Parafia osób. Duszpasterstwo parafialne, posługa kapelańska w szpitalu. Kapucyni od roku Kraków ul. Loretańska ul. Loretańska 11, Kraków tel Klasztor formacyjny, seminarium duchowne, archiwum prowincjalne, biblioteka, posługa kapelańska w szpitalu, posługa siostrom zakonnym, duszpasterstwo środowisk patriotycznych. Kapucyni od roku Częstochowa ul. Św. Rocha 212, Częstochowa tel Dom zakonny, posługa sakramentalna na Jasnej Górze i w domu opieki, duszpasterstwo sióstr zakonnych. Kapucyni od roku Kraków Olszanica ul. Korzeniaka 16, Kraków tel Kuria prowincjalna, parafia osób, siedziba referatów prowincjalnych, redakcji Głosu Ojca Pio i Wydawnictwa Serafin, dom rekolekcyjny. Kapucyni od roku Gdańsk ul. Wałowa 28, Gdańsk tel Dom zakonny i kościół rektoralny, posługa duszpasterska przy kościele. Kapucyni od roku Krosno Pl. Konstytucji 3 Maja 2, Krosno tel Parafia osób. Duszpasterstwo parafialne, całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu, ośrodek hipoterapeutyczny. Kapucyni od roku Kielce ul. Warszawska 33, Kielce tel Parafia osób. Duszpasterstwo parafialne, całodzienna spowiedź, posługa w Szpitalu Onkologicznym. Kapucyni od roku Nowa Sól ul. Piłsudskiego 14, Nowa Sól tel Parafia osób, duszpasterstwo parafialne, obsługa kościołów filialnych. Kapucyni od roku 1947.

17 32 33 Piła Tenczyn ul. Ludowa 20, Piła tel Parafia osób, duszpasterstwo parafialne, Caritas. Kapucyni od roku Tenczyn 312, Lubień tel Parafia osób, duszpasterstwo parafialne, referat Grup Modlitwy Ojca Pio. Kapucyni od roku (dom rekolekcyjny zob. s. 25) Sędziszów Małopolski ul. Jana Pawła II 42, Sędziszów Małopolski tel Klasztor formacyjny nowicjat, posługa konfesjonału. Kapucyni od roku Wałcz ul. Orla 11, Wałcz tel Parafia osób, duszpasterstwo parafialne, duszpasterstwo sióstr zakonnych. Kapucyni od roku Skomielna Czarna Skomielna Czarna 240, Skomielna Czarna tel Parafia osób, duszpasterstwo parafialne, radio parafialne Ain Karim. Kapucyni od roku (dom rekolekcyjny zob. s. 24) Stalowa Wola Rozwadów Wołczyn ul. Kościelna 2, Wołczyn tel Parafia osób, duszpasterstwo parafialne, obsługa kościołów parafialnych, miejsce corocznego Spotkania Młodych. Kapucyni od roku ul. Klasztorna 27, Stalowa Wola tel Klasztor formacyjny postulat, parafia osób od roku 1973, duszpasterstwo parafialne. Stowarzyszenie Przyjaciół Klasztoru Pokój i Dobro KRS Kapucyni od roku Wrocław ul. Sudecka 90, Wrocław tel Parafia osób, duszpasterstwo parafialne i akademickie, posługa kapelańska w szpitalu. Kapucyni od roku

18 34 35 Newsletter Biuro Prasowe Kapucynów Na Bieżąco, Interaktywnie i Kolorowo. Taki jest nowy Biuletyn Informacyjny (BIK) porcja świeżych informacji prosto z zakonu. Co tydzień ukazuje się nowy numer. BIK zawiera aktualne wiadomości z życia i działalności kapucynów, zdjęcia, zapowiedzi ważnych wydarzeń; porusza tematy związane z duchowością, a także kulturą. Dzięki biuletynowi można na bieżąco śledzić, co dzieje się we franciszkańskim świecie. BIK jest publikowany na stronie. Istnieje możliwość otrzymywania biuletynu bezpośrednio na skrzynkę ową. Wystarczy tylko podać swój adres owy i zaprenumerować bezpłatny kapucyński newsletter, aby na bieżąco otrzymywać jego kolejne numery. Szczegóły na stronie, w oknie Newsletter. Oficjalna strona Krakowskiej Prowincji Kapucynów to spotkanie z duchowością franciszkańską i wartościami, którymi na co dzień żyją bracia kapucyni. Codziennie ukazują się na niej nowe informacje, można tam także przeczytać ciekawe artykuły, poznać życiorysy świętych i błogosławionych kapucynów oraz zobaczyć galerie zdjęć. Ponadto znajdują się na niej linki odsyłające do innych franciszkańskich witryn internetowych. Biuro Prasowe Krakowskiej Prowincji Braci Mniejszych Kapucynów rozpoczęło swoją działalność 1 września 2008 roku. Zostało powołane, by zapewnić kompetentny i profesjonalny dostęp do informacji dotyczących życia i działalności kapucynów. Biuro poprzez swoją działalność służy braciom (tzw. misja ad intra do wewnątrz): upowszechnia informacje, wydaje Wiadomości Prowincjalne i prowadzi stronę. Rozszerza ono także swoją działalność na zewnątrz (misja ad extra): jest ośrodkiem informacyjnym pełniącym funkcję public relations oraz promującym Zakon Kapucynów. Ponadto biuro współpracuje z redakcjami prasy katolickiej i świeckiej, z rozgłośniami radiowymi i stacjami telewizyjnymi, utrzymuje kontakt z agencjami informacyjnymi w kraju i zagranicą. Aby na bieżąco informować o wydarzeniach w Krakowskiej Prowincji, Biuro Prasowe wydaje co tydzień Biuletyn Informacyjny (BIK), który zawiera zdjęcia i najnowsze informacje z życia i działalności zakonników. Biuro Prasowe Kapucynów ul. Korzeniaka Kraków tel w. 125 fax

19 36 37 Grupy Modlitwy Ojca Pio Kapucyńskie www Harcerski Krąg Klerycki Lectio divina Klaryski Kapucynki Kapucyni strony oficjalne Misje Kapucyni, strona Kurii Generalnej Młodzież Franciszkańska Tau Kapucyni Prowincja Krakowska Oaza Kapucyni Prowincja Warszawska Pielgrzymka Dakota Kapucyni Ukraina Portal pielgrzymkowy Kapucyni Austria Referat Katechetyczny Kapucyni Bułgaria Spotkanie Młodych w Wołczynie Kapucyni Litwa Stowarzyszenie św. Łazarza Kapucyni Południowy Tyrol Strona ewangelizacyjna Szkoła dla Spowiedników Wspólnota Alternatywni Wspólnota Stygmatyk Wydawnictwo Serafin Zapal światło Strony domów zakonnych i klasztorów Bytom Dom Rek. w Skomielnej Czarnej Dom Rek. w Tenczynie Gdańsk Kielce Kraków Kraków-Olszanica Krosno Piła Sędziszów Małopolski Stalowa Wola Terliczka Sanktuarium Wałcz Wołczyn Wrocław Strony dzieł Apostolstwo Małżeństw Balsam Kapucyński Biblioteka Czasopismo Studia Laurentiana Czytelnia kapucyńska Droga Światła Duszpasterstwo Dzieci Duszpasterstwo Powołań Dzieło Pomocy św. Ojca Pio Franciszkański Zakon Świeckich w Krakowie Głos Ojca Pio Zagranica Instytut Historyczny w Rzymie Kolegium Międzynarodowe w Rzymie Dnieprodzierżyńsk (Ukraina) Zespół Kana (Ukraina) Woroneż (Rosja) Winnica (Ukraina) Szkoła Chrześcijańskiego Życia i Ewangelizacji (Ukraina) Strony polecane Episkopat Polski Franciszkański Zakon Świeckich w Polsce Instytut Studiów Franciszkańskich Katolicka Agencja Informacyjna Kaznodzieja papieski Portal franciszkański Portal Katolik Portal Opoka Portal Wiara Serwis Informacyjny Zakonów Stolica Apostolska Życie zakonne Radio Watykańskie

20 lecie Reguły św. Franciszka z Asyżu Kerygmat Dobra Nowina o Jezusie Rok 2009 to czas świętowania 800-lecia ustnego zatwierdzenia Reguły św. Franciszka z Asyżu. Wszystkie franciszkańskie zakony męskie (Bracia Mniejsi Konwentualni, Bracia Mniejsi oraz Kapucyni) żyjące według Franciszkowej Reguły wspólnie przeżywają czas jubileuszu. Główne obchody odbędą się w Krakowie w dniach 1 4 października Królewskie Miasto zamieni się wówczas w miasto franciszkańskie. Data obchodów jubileuszu w październiku nie jest przypadkowa, gdyż wiąże się z liturgicznym wspomnieniem św. Franciszka z Asyżu. Podobnie jak Biedaczyna przed 800 laty, również dzisiaj bracia chcą dotrzeć do jak najszerszego grona osób z przesłaniem Ewangelii miłości Boga do człowieka. Pragną ukazać wartość życia opartego na Regule św. Franciszka i podzielić się radością i nadzieją, którymi sami żyją. Obchody przeżywane będą na różnych płaszczyznach: religijnej, ewangelizacyjnej, naukowej, kulturalnej i artystycznej. Centralnym punktem jubileuszu będzie sobota 3 października, kiedy na krakowskim rynku zostanie zaprezentowane oratorium muzyczne Transitus, pisane specjalnie na tę okazję przez krakowskich muzyków. Po nim rozpocznie się Noc Misyjna. Obchody zakończą się w uroczystość św. Franciszka (4 października) Mszą Świętą w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach oraz ewangelizacją na ulicach miasta. Dużo można było przeczytać w niniejszej publikacji o tym, co robimy jako Bracia Mniejsi Kapucyni, jaki jest nasz charyzmat i jak pragniemy służyć Kościołowi w XXI wieku. W natłoku informacji nie chcemy, aby umknęło to, co najważniejsze kerygmat Dobra Nowina o Jezusie Chrystusie. Bóg Cię kocha! Jezus Chrystus umarł za Ciebie na krzyżu, aby dać Ci życie wieczne. Nie musisz zasługiwać na zbawienie, gdyż masz je za darmo od Boga. Trzeba, abyś uwierzył w swym sercu, że Jezus Chrystus jest jedynym zbawicielem świata. Poza Nim nie ma innego. Bóg w Jezusie ofiaruje nam życie wieczne, za darmo, z Jego łaski. To jest Dobra Nowina, która zachwyciła Świętego Franciszka z Asyżu. Ponieważ Bóg jest dobry i troszczy się o nas, dlatego Franciszek mógł sprzedać wszystko, co posiadał i rozdać ubogim. Życie bowiem nie rodzi się dzięki pieniądzom, sukcesowi ani pomyślności. Jedynym źródłem życia jest Bóg! Jezus umarł na krzyżu i zmartwychwstał, gładząc nasze grzechy i dając nam zbawienie. Dlatego my, jako chrześcijanie, nie musimy bać się śmierci, gdyż czeka nas życie wieczne. To właśnie jest Dobra Nowina, przekazywana nam przez Kościół, i nią pragniemy podzielić się z Tobą. Chcemy powiedzieć Ci o tym, jako synowie Świętej Matki Kościoła, jako współbracia Biedaczyny z Asyżu Bracia Mniejsi Kapucyni.

Metody, doskonalenie zawodowe, katecheci, duszpasterze, biblistyka, Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II

Metody, doskonalenie zawodowe, katecheci, duszpasterze, biblistyka, Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II Ks. dr hab. Roman B. Sieroń, prof. KUL WZNoS KUL w Stalowej Woli Nowe metody doskonalenia zawodowego katechetów i duszpasterzy z dziedziny biblistyki na podstawie działalności Polskiego Dzieła Biblijnego

Bardziej szczegółowo

MOC BOŻEGO SŁOWA. od redakcji. duchowość komunii. świadkowie. doświadcrenia. nowe horyronty. słownik. dodatek

MOC BOŻEGO SŁOWA. od redakcji. duchowość komunii. świadkowie. doświadcrenia. nowe horyronty. słownik. dodatek MOC BOŻEGO SŁOWA od redakcji duchowość komunii Carlos Garcia Andrade CMF: KU TEOLOGII SŁOWA 3 świadkowie Camillo Bianchin OFM: DO ZOBACZENIA, PADRE NOVO! 12 doświadcrenia Róża Wilczek: PANIE, DO KOGÓŻ

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTY JÓZEF RZEMIEŚLNIK Pismo Parafii p.w. Św. Józefa Rzemieślnika we Wrocławiu * nr 2 (35) * luty 2015 r.

ŚWIĘTY JÓZEF RZEMIEŚLNIK Pismo Parafii p.w. Św. Józefa Rzemieślnika we Wrocławiu * nr 2 (35) * luty 2015 r. ŚWIĘTY JÓZEF RZEMIEŚLNIK Pismo Parafii p.w. Św. Józefa Rzemieślnika we Wrocławiu * nr 2 (35) * luty 2015 r. Tak wyglądał przed wojną Szpital przy ul. Traugutta 11 LUTEGO WE WSPOMNIENIE NMP Z LOURDES OBCHODZIMY

Bardziej szczegółowo

SŁUŻYĆ TYM DAREM, JAKI KAŻDY OTRZYMAŁ

SŁUŻYĆ TYM DAREM, JAKI KAŻDY OTRZYMAŁ Podkomisja ds. Służby Liturgicznej SŁUŻYĆ TYM DAREM, JAKI KAŻDY OTRZYMAŁ Program formacyjny służby liturgicznej 2013 2 WSTĘP Dnia 27 listopada 2008 roku, podczas 346. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu

Bardziej szczegółowo

rok CXXII nr 10 / październik 2014 Urok afrykańskich imion / Animatorzy misyjni Niedziela Misyjna / Różne są dary łaski

rok CXXII nr 10 / październik 2014 Urok afrykańskich imion / Animatorzy misyjni Niedziela Misyjna / Różne są dary łaski rok CXXII nr 10 / październik 2014 Urok afrykańskich imion / Animatorzy misyjni Niedziela Misyjna / Różne są dary łaski Od Redakcji przedostatnią niedzielę października obchodzimy w Ko- W ściele Światowy

Bardziej szczegółowo

Programy Apostolskie Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego

Programy Apostolskie Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie (Mt 5, 16) Programy Apostolskie Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego Materiał zebrany

Bardziej szczegółowo

25 maja 2008 r. Dziękujcie Panu, bo jest dobry. dziękować jako wspólnota parafialna

25 maja 2008 r. Dziękujcie Panu, bo jest dobry. dziękować jako wspólnota parafialna VERBUM Miesięcznik parafii pw. Wniebowzięcia N.M.P. w Zagórzu numer 5(53)/2008 25 maja 2008 r. Dziękujcie Panu, bo jest dobry 1 czerwca 2008 roku został ogłoszony przez Metropolitę Warszawskiego, księdza

Bardziej szczegółowo

Abp. Michalik: mnie też chcą zapisać do partii... 14 Abp Hoser: w Afryce ateizm nie występuje. 3 Co dzień przybywa na świecie 31 tys.

Abp. Michalik: mnie też chcą zapisać do partii... 14 Abp Hoser: w Afryce ateizm nie występuje. 3 Co dzień przybywa na świecie 31 tys. 3 Co dzień przybywa na świecie 31 tys. katolików 14 Abp Hoser: w Afryce ateizm nie występuje 26 O karierowiczostwie i nieprzyjętych nominacjach (1026) niedziela, 4 grudnia 2011 48 www.kai.pl www.ekai.pl

Bardziej szczegółowo

Droga Neokatechumenalna

Droga Neokatechumenalna Droga Neokatechumenalna Statut ZATWIERDZENIE DEFINITYWNE 11 maja 2008 Uroczystość Zesłania Ducha Świętego Nota do wydania polskiego Dla zachowania jednolitości tekstów zawartych w książce, tłumaczenia

Bardziej szczegółowo

W naszej wspólnocie parafialnej

W naszej wspólnocie parafialnej W wakacyjnym numerze naszej Skałki prosiłem, byśmy nauczyli się okazywać wdzięczność, cnotę chwaloną przez Jezusa, a dziś zapomnianą. Wdzięczność przede wszystkim Panu Bogu za życie i nieśmiertelność,

Bardziej szczegółowo

Duchowość osób starszych Żyć 100 lat Łaska codzienności. www.cisi.pl. Pismo Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża poświęcone chorym i niepełnosprawnym

Duchowość osób starszych Żyć 100 lat Łaska codzienności. www.cisi.pl. Pismo Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża poświęcone chorym i niepełnosprawnym www.cisi.pl 5(45) wrzesień/październik 2009 ISSN 1642-6533 Pismo Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża poświęcone chorym i niepełnosprawnym Duchowość osób starszych Żyć 100 lat Łaska codzienności Chrystus

Bardziej szczegółowo

Regulamin Małopolskiego Projektu

Regulamin Małopolskiego Projektu Regulamin Małopolskiego Projektu Mieć wyobraźnię miłosierdzia przygotowującego uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do niesienia pomocy potrzebującym w roku szkolnym 2014/2015 1 Patronat honorowy

Bardziej szczegółowo

ŻYĆ JUBILEUSZEM! Parafia Matki Boskiej Zwycięskiej, Kraków - Borek Fałęcki. Nr 4/2000 (25 ROK V) PAŹDZIERNIK ISSN 1428-3093

ŻYĆ JUBILEUSZEM! Parafia Matki Boskiej Zwycięskiej, Kraków - Borek Fałęcki. Nr 4/2000 (25 ROK V) PAŹDZIERNIK ISSN 1428-3093 ISSN 1428-3093 Nr 4/2000 (25 ROK V) PAŹDZIERNIK Parafia Matki Boskiej Zwycięskiej, Kraków - Borek Fałęcki ŻYĆ JUBILEUSZEM! Już ponad dziewięć miesięcy dzieli nas od chwili, gdy papież Jan Paweł II w noc

Bardziej szczegółowo

DWUTYGODNIK ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO. Fot. Anna Tokarska

DWUTYGODNIK ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO. Fot. Anna Tokarska DWUTYGODNIK ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO Rok XVII nr 17 (366) 1-15 października 2008 r. Fot. Anna Tokarska Potrzeba było mądrości, duchowej wrażliwości i świętości życia ks. Michała Sopoćki, by

Bardziej szczegółowo

W numerze: Nowi święci Życie jest piękne Chęcińscy franciszkanie, cz. I Żyć Mszą świętą Wielki Piątek 1944 r. Cenny Przewodnik Boża Mądrość

W numerze: Nowi święci Życie jest piękne Chęcińscy franciszkanie, cz. I Żyć Mszą świętą Wielki Piątek 1944 r. Cenny Przewodnik Boża Mądrość Nr 3 Rok I lipiec 2014 Otwórzcie drzwi Chrystusowi (św. Jan Paweł II) Św. Jan Paweł II pontyfikat 1978 2005 KANONIZACJA 27 kwietnia 2014 Św. Jan XXIII pontyfikat 1958 1963 W numerze: Nowi święci Życie

Bardziej szczegółowo

Narodowe Święto Niepodległości w Gliwicach Zwykle w tym dniu uczestniczę we Mszy św. w Katedrze św. Apostołów Piotra i Pawła.

Narodowe Święto Niepodległości w Gliwicach Zwykle w tym dniu uczestniczę we Mszy św. w Katedrze św. Apostołów Piotra i Pawła. B i u l e t y n K l u b u I n t e l i g e n c j i K a t o l i c k i e j w K a t o w i c a c h O r g a n i z a c j i P o ż y t k u P u b l i c z n e g o ISSN 2081-6367 Nr 11 (227) 21 listopada 2010 Spotkało

Bardziej szczegółowo

4 Biskup Jarecki o swoim wypadku: błogosławiona wina!

4 Biskup Jarecki o swoim wypadku: błogosławiona wina! 3 Forbes : Benedykt XVI piąty 4 Biskup Jarecki o swoim wypadku: błogosławiona wina! 28 Sobór Watykański II oczami ewangelika (1080) niedziela, 16 grudnia 2012 50 www.kai.pl www.ekai.pl ISSN 1230-8641 BIULETYN

Bardziej szczegółowo

Misje. kraju stepów i pustyni. Salezjańskie. Ksiądz Bosko w Mongolii SPRAWOZDANIE 2008. Pismo do Przyjaciół i Sympatyków Misji

Misje. kraju stepów i pustyni. Salezjańskie. Ksiądz Bosko w Mongolii SPRAWOZDANIE 2008. Pismo do Przyjaciół i Sympatyków Misji ISSN 1642 9672 Pismo do Przyjaciół i Sympatyków Misji 2/2009 (129) marzec kwiecień Salezjańskie SPRAWOZDANIE 2008 Ksiądz Bosko w Mongolii kraju stepów i pustyni Spis treści Salezjańskie Salezjański Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Wiadomości Misyjne. Sekretariatu Misyjnego Franciszkanów Prowincji św. Jadwigi. Nr 4 (2/07) Czerwiec 2007

Wiadomości Misyjne. Sekretariatu Misyjnego Franciszkanów Prowincji św. Jadwigi. Nr 4 (2/07) Czerwiec 2007 Wiadomości Misyjne Sekretariatu Misyjnego Franciszkanów Prowincji św. Jadwigi Nr 4 (2/07) Czerwiec 2007 Odważmy się żyć Ewangelią W numerze: Najnowsze wiadomości z pracy naszych misjonarzy List O. Sebastiana

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY NR 39 LUTY 2014

BIULETYN INFORMACYJNY NR 39 LUTY 2014 BIULETYN INFORMACYJNY NR 39 LUTY 2014 Z ŻYCIA KOŚCIOŁA Radość Ewangelii Światowy Dzień Modlitw o Powołania Z ŻYCIA WSPÓLNOTY FORMACJA MISYJNA Zanieść Chrystusa innym PROSTO Z AFRYKI Przekroczyłem próg

Bardziej szczegółowo

Przed błogosławieństwem ks. abp Depo dodał za św. Faustyną Kowalską, że Polska będzie wywyższona, jeśli będzie wdzięczna Bogu i wierna.

Przed błogosławieństwem ks. abp Depo dodał za św. Faustyną Kowalską, że Polska będzie wywyższona, jeśli będzie wdzięczna Bogu i wierna. KOMU DZIĘKOWAĆ ZA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ; Wycinki z historii, przesłania Jana Pawła II i inne. To nie jest czas, w którym mamy się wstydzić Ewangelii. To jest czas głoszenia na dachach. Jan Paweł II Miłość

Bardziej szczegółowo

O czym żołnierzom mówił ks. Piotr Skarga Dlaczego chodzimy w procesjach? DWUTYGODNIK ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO

O czym żołnierzom mówił ks. Piotr Skarga Dlaczego chodzimy w procesjach? DWUTYGODNIK ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO DWUTYGODNIK ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO Rok XXI nr 11 (447) 1-15 czerwca 2012 r. O czym żołnierzom mówił ks. Piotr Skarga Dlaczego chodzimy w procesjach? Fot. Krzysztof Stępkowski Refleksje niedzielne

Bardziej szczegółowo

1 Jubileusz 1987-2012

1 Jubileusz 1987-2012 1 To już 25 lat... Jubileusz powstania parafii 2 W dniu 17 czerwca 2012 r. w czasie Mszy św. o godz. 11.00 sprawowanej pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Metropolity Lubelskiego Stanisława Budzika,

Bardziej szczegółowo

Ruch przez paschę. Przyjechały tu wspólnoty RRN. W dawnych. Zimowe rekolekcje Ruchu Rodzin Nazaretańskich. Człowiek człowiekowi. Zbiórka żywności CXLV

Ruch przez paschę. Przyjechały tu wspólnoty RRN. W dawnych. Zimowe rekolekcje Ruchu Rodzin Nazaretańskich. Człowiek człowiekowi. Zbiórka żywności CXLV 1 marca 2009 nr 9/149 CXLV Zimowe rekolekcje Ruchu Rodzin Nazaretańskich tekst redaktor wydania W dawnych czasach architektury budowano z równą troską ukryte i widoczne mury, licząc się z wszechwiedzą

Bardziej szczegółowo

Dokumenty Konferencji Episkopatu Polski

Dokumenty Konferencji Episkopatu Polski Dokumenty Konferencji Episkopatu Polski Konferencja Episkopatu Polski Instrukcja dla duszpasterzy, dotycząca małżeństwa konkordatowego W związku z postanowieniami art. 10 Konkordatu i po uchwaleniu odpowiednich

Bardziej szczegółowo

11.09.2013 12.09.2013 3.10.2013. 14.10.2013 15.09.2013 16.10.2013 16.09.2013 20.09.2013 16.10.2013 10.10.2013 12.10.2013 Powo³anie

11.09.2013 12.09.2013 3.10.2013. 14.10.2013 15.09.2013 16.10.2013 16.09.2013 20.09.2013 16.10.2013 10.10.2013 12.10.2013 Powo³anie Po wo ³a ni e 1 11.09.2013 Kościół jako Matka: Kościół jest rzeczywiście matką chrześcijan. Kościół towarzyszy nam w całym życiu wiary, w całym życiu chrześcijańskim. Zadajmy więc sobie pytanie: jaka jest

Bardziej szczegółowo

Światowe Spotkanie Polonii str. 2. 70-lecie Kongresu Polonii Amerykańskiej str. 24. Nr 2/2014. Święty Jan Paweł II

Światowe Spotkanie Polonii str. 2. 70-lecie Kongresu Polonii Amerykańskiej str. 24. Nr 2/2014. Święty Jan Paweł II Światowe Spotkanie Polonii str. 2 70. ROCZNICA BITWY O MONTE CASSINO str. 29 70-lecie Kongresu Polonii Amerykańskiej str. 24 Nr 2/2014 ISSN: 1429-8457 Święty Jan Paweł II SPIS TREŚCI 1 Słowo Prezesa SWP

Bardziej szczegółowo

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 2 Kor 8,9. Jezus Chrystus, będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was swoim ubóstwem ubogacić. EWANGELIA Łk 16,1-13

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 2 Kor 8,9. Jezus Chrystus, będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was swoim ubóstwem ubogacić. EWANGELIA Łk 16,1-13 Nr 239 / 22 września 2013 ISSN 2080-0010 XXV Niedziela Zwykła LITURGIA SŁOWA PIERWSZE CZYTANIE Am 8,4-7 Słuchajcie tego wy, którzy gnębicie ubogiego i bezrolnego pozostawiacie bez pracy, którzy mówicie:

Bardziej szczegółowo

ORATORIANA nr 59 (listopad 2007) REFLEKSJE ZE SPOTKANIA ORATORYJNEGO DOROSŁYCH ŚWIĘTA GÓRA 23-24 CZERWCA 2007 R.

ORATORIANA nr 59 (listopad 2007) REFLEKSJE ZE SPOTKANIA ORATORYJNEGO DOROSŁYCH ŚWIĘTA GÓRA 23-24 CZERWCA 2007 R. ORATORIANA nr 59 (listopad 2007) REFLEKSJE ZE SPOTKANIA ORATORYJNEGO DOROSŁYCH ŚWIĘTA GÓRA 23-24 CZERWCA 2007 R. Lidia Błażejewska - Wojtaszczyk Okaż, że jesteś Matką! Ileż razy kierowaliśmy do Ciebie

Bardziej szczegółowo

The Holy See. Świadkowie radości. List apostolski Papieża Franciszka do zakonnic i zakonników na rozpoczęcie Roku Życia Konsekrowanego

The Holy See. Świadkowie radości. List apostolski Papieża Franciszka do zakonnic i zakonników na rozpoczęcie Roku Życia Konsekrowanego The Holy See Świadkowie radości List apostolski Papieża Franciszka do zakonnic i zakonników na rozpoczęcie Roku Życia Konsekrowanego [Multimedia] Drogie Konsekrowane, drodzy Konsekrowani! Piszę do was

Bardziej szczegółowo