I dea budowy drugiego kościoła w Pszczynie i tworzenia nowej parafii pojawiła się

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I dea budowy drugiego kościoła w Pszczynie i tworzenia nowej parafii pojawiła się"

Transkrypt

1 Wspólnota Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego i Matki Boskiej Częstochowskiej w Pszczynie

2 Od starań o budowę kościoła do urzędowych decyzji I dea budowy drugiego kościoła w Pszczynie i tworzenia nowej parafii pojawiła się już na początku XX wieku. Istniejąca pszczyńska parafia Wszystkich Świętych była bardzo rozległa terytorialnie, a jednocześnie przybywało coraz więcej mieszkańców. Na przełomie lat 70. ludność Pszczyny wielokrotnie występowała do ks. prałata Józefa Kuczery z petycjami o budowę drugiego kościoła. Starania czynione u władz nie przynosiły rezultatu I pielgrzymka Ojca Świętego do Ojczyzny: GAUDE MATER POLONIA Jan Paweł II odwiedził Warszawę, Gniezno, Częstochowę, Kraków, Kalwarię Zebrzydowską, Wadowice, Oświęcim, Nowy Targ i ponownie Kraków. Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi! Tej ziemi!. Planowana przez papieża Polaka pielgrzymka do Polski bardzo niepokoiła komunistyczne władze. Przewidywano, że niepokorny biskup Rzymu może rozbudzić aspiracje wolnościowe Polaków. Szczególne obawy zrodził planowany termin wizyty: dziewięćsetna rocznica męczeńskiej śmierci św. Stanisława biskupa, który zginął za nieposłuszeństwo wobec władzy świeckiej. Najbardziej niepokoił się przywódca Związku Radzieckiego Leonid Breżniew, który sugerował, by nie zezwolić papieżowi na wjazd do Polski. Napotkawszy na determinację ze strony I sekretarza PZPR Edwarda Gierka, ostrzegał: Róbcie jak uważacie, bylebyście wy i wasza partia później tego nie żałowali. 2 czerwca 1979 roku samolot z Janem Pawłem II na pokładzie ląduje o godz w Warszawie. We wszystkich kościołach w Polsce uderzają dzwony. Jan Paweł II na znak powitania klęka i całuje ziemię. W imieniu władz państwowych wita papieża Henryk Jabłoński, przewodniczący Rady Państwa PRL, a w imieniu Episkopatu Prymas Polski Stefan kardynał Wyszyński. W czasie homilii na Placu Zbawiciela padają słowa, na które tłum wiernych reaguje piętnastominutową owacją: Chrystusa nie można wyłączyć z dziejów człowieka w jakimkolwiek miejscu na ziemi. Ojciec Święty kończy słowami: Wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież. Wołam z całej głębi tego Tysiąclecia, wołam w przeddzień Święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi! Tej ziemi!. W czasie mszy św. w Częstochowie papież dokonuje aktu zawierzenia Matce Boskiej Częstochowskiej Kościoła w Polsce i na świecie, a także Polski i całego świata. Wieczorem Ojciec Święty odmawia z wiernymi Apel Jasnogórski. Modlitwę kończy wzruszającym śpiewem pieśni Była cicha i piękna jak wiosna. 1

3 W krakowskim kościele na Skałce trzeba było przyjść 7 godzin wcześniej, aby zająć miejsce, a mimo to młodzież gromadziła się jeszcze na dziedzińcu sanktuarium, na dachach i drzewach, gdyż każdy chciał słuchać swojego papieża. W Krakowie też zrodziła się tradycja spontanicznych spotkań Jana Pawła II z młodzieżą. Wieczorem pod oknami jego rezydencji odbywały się niezwykłe katechezy, pełne żartów i dowcipów. Każdy krok papieża był śledzony z największą uwagą, podążały za nim miliony ludzi wsłuchujących się w jego słowa. Kościoły w całym kraju pełne były adorujących non stop przez 24 godziny na dobę. Po raz pierwszy telewizja komunistyczna kraju transmitowała na żywo najważniejsze wydarzenia pielgrzymkowe. Oczywiście, dokonując manipulacji obrazem, unikając konfrontacji kamery z milionowymi tłumami. Ojciec Święty przyjmowany był z pełnymi honorami, jak głowa państwa przez najwyższe władze kraju. Po sierpniu 1980 roku zaistniały sprzyjające warunki, aby ponownie upomnieć się u władz świeckich o zezwolenie na budowę nowej świątyni. Grupa parafialna rozpoczęła zbieranie podpisów pod petycją do władz. Pismo było rezultatem licznych postulatów dotyczących budowy kościoła, które były wysuwane przez wiernych indywidualnie oraz zgłaszane przez pracowników zakładów pracy, a sprzyjał temu ruch Solidarność. 29 listopada 1980 roku delegacja parafian pszczyńskich, wśród nich m.in. Józef Koserczyk, udała się do Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach z pismem o przyśpieszenie wydania zezwolenia na budowę kościoła i obiektów towarzyszących probostwa i salek katechetycznych. Patrz: pismo do Urzędu Wojewódzkiego, aneks 1. Po tej oddolnej społecznej inicjatywie, w ślad za pismem Parafii skierowanym do Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, w dniu 11 lutego 1981 roku wysłano pismo do ks. biskupa Herberta Bednorza, w którym parafianie proszą bp Ordynariusza o założenie w Urzędzie Wojewódzkim formalnego wniosku o wydanie zezwolenia na budowę w Pszczynie nowego kościoła wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi. Patrz: aneks marca 1982 roku podpisany został protokół uzgodnień między przedstawicielami Kurii Diecezjalnej i Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, na mocy którego parafia Wszystkich Świętych w Pszczynie otrzymała zezwolenie na budowę nowego kościoła. W niedzielę, 8 kwietnia 1982 roku informacja ta została ogłoszona przez ks. prałata Józefa Kuczerę na wszystkich Mszach św. Radość ludzi była ogromna. Szczególnie mieszkańcy nowego Osiedla Piastów i Kolonii Kopernika natychmiast zaangażowali się w to dzieło, którego prowadzenie ks. Biskup Herbert Bednorz zlecił ks. Józefowi Markowi (prowadzącemu w tym czasie budowę kościoła pw. o. Maksymiliana Kolbe w Porębie, który poświęcono 15 maja 1983 roku). 2 Źródło:

4 Aneks 1. Pismo do Urzędu Wojewódzkiego, str. 1. 3

5 Aneks 1. Pismo do Urzędu Wojewódzkiego, str. 2. 4

6 Aneks 2, str. 1. 5

7 Aneks 2, str. 2. 6

8 Wspólne budowanie kościoła św. Maksymiliana Kolbe w Porębie. 7

9 Na zdjęciu od prawej: majster budowy Alojzy Reclik, ks. Józef Marek, ks. prałat Józef Kuczera (proboszcz parafii Wszystkich Świętych w Pszczynie) oraz Jerzy Pająk Pismem z dnia 5 kwietnia 1982 roku ordynariusz bp Herbert Bednorz mianował ks. Józefa Marka budowniczym kościoła na Osiedlu Piastów w Pszczynie. Opracowanie projektu zlecono mgr. inż. Stanisławowi Kwaśniewiczowi, znanemu już wtedy architektowi pięknych obiektów sakralnych. Projekt konstrukcyjny i obliczenia statyczne wykonał inż. Józef Homa. 8

10 Radosne budowanie R ozpoczął się czas starań o uzyskanie terenu budowlanego. 31 marca skierowano do Naczelnika Miasta i Gminy w Pszczynie Wiesława Kasińskiego pismo w sprawie warunków realizacji zamierzonej budowy obiektu sakralnego i udzielenie informacji o terenie, który został wskazany. Do dokumentu dołączono program budowy zespołu parafialnego. Prezydium Rady Narodowej pozytywnie zaopiniowało wskazany grunt o pow. 0,80 ha pod budowę kościoła parafialnego. Grunt był kl. II, więc pomimo tej przychylności władz miejskich, urzędowa droga przekwalifikowania gruntu rolnego na budowlany okazała się trudna. Skierowano w tej sprawie oficjalne pismo przez Naczelnika Miasta do Wojewody Katowickiego. Ten zaś, zgodnie z procedurą, skierował sprawę do Departamentu Rolnictwa w Warszawie. Był to pierwszy warunek, by rozpocząć prace związane z budową kościoła. By ten bardzo długotrwający proces decyzyjny przyśpieszyć, budowniczy ks. Józef Marek wraz z kierownikiem Urzędu Rolnictwa w Pszczynie inż. Józefem Tetlą udali się do władz najwyższych w Warszawie, prosząc o przyśpieszenie decyzji. Poinformowali o tym, że zniecierpliwieni odwlekaniem decyzji parafianie są zdecydowani sami przyjechać grupą w tej sprawie o Warszawy. Starania zostały uwieńczone powodzeniem. Otrzymana decyzja umożliwiła prowadzenie uzgodnień dot. budowy z instytucjami: 1. Rejon Energetyczny w Pszczynie 2. Rozdzielnia Gazu w Pszczynie 3. Urząd Pocztowo-Telekomunikacyjny w Pszczynie 4. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Zakład nr 4 w Pszczynie 5. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Pszczynie 6. Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pszczynie 7. Rejonowa Komenda Straży Pożarnej w Pszczynie 8. Jednostka Wojskowa 1499 Bytom Po wyrażeniu zgody powyższych instytucji, 21 czerwca 1982 roku wysłano do Naczelnika Miasta plan realizacyjny budowy kościoła i budynków towarzyszących projekt koncepcyjny. Po uzgodnieniach z Urzędem Miejskim i Biurem Planowania Przestrzennego ustalono lokalizację terenu pod budowę zespołu kościelnego. Teren po południowej stronie ulicy Bielskiej pomiędzy osiedlami Waryńskiego, Kopernika i Piast był wolny od zabudowy (łąki, pola, nieużytki) i stanowił przedpole budowy osiedla. 9

11 Koncepcja określała niezbędną wielkość działki i jej położenie w stosunku do otoczenia oraz kierunki dojść do zespołu kościelnego. W sierpniu 1982 roku, po zebraniu rzepaku (aby nie zniszczyć plonów) przez dotychczasowego użytkownika Warzywniczy Zakład Doświadczalny, i po uroczystym pierwszym modlitewnym spotkaniu, na placu budowy rozpoczęto pierwsze prace. Ogrodzono działkę prowizorycznym płotem z siatki, pozyskano uszkodzone płyty drogowe, którymi wyłożono drogi dojazdowe i place do składowania materiałów budowlanych. Odpowiednie zorganizowanie placu budowy, było dla ludzi wielką zachętą do bezinteresownej pracy na rzecz Kościoła i przyszłej parafii oraz powodem do dumy, że można w zorganizowany i uporządkowany sposób pracować. W tym czasie rozpoczęto starania o złożenie zamówień na materiały budowlane, wówczas reglamentowane. Największe kłopoty związane były z zakupem stali. Gdy w Centrostalu nie chciano początkowo udzielić przydziału na stal, argumentując to potrzebą przeznaczenia tego materiału na budowę mieszkań, szpitali, szkół, ks. Józef Marek budowniczy poprosił o pozwolenie na odzyskanie tego surowca z przywalonych ziemią elementów, znajdujących się na terenie budującego się w sąsiedztwie osiedla. Oczywiście, nie pozwolono na odzyskanie niszczącej się stali, ale otrzymano przydziały na zakup tego materiału. Przed nastaniem zimy wybudowano pomieszczenia magazynowe i administracyjno- -socjalne. Parafianie przez cały czas bardzo chętnie przychodzili do pracy na budowie (codziennie osób). W tym czasie na spotkaniu z ks. kanclerzem Wiktorem Skworcem prowadzący budowę ks. J. Marek został zachęcony do wybudowania tymczasowej kaplicy. Tę wiadomość przekazał parafianom pracującym na terenie budowy w sobotę, 27 listopada 1982 roku. Ta informacja była jednak przekazywana nieoficjalnie, bo władze w tym czasie nie mogły wydać zezwolenia na wybudowanie kaplicy i zorganizowanie samodzielnego duszpasterstwa. Szkic odręczny baraku kaplicy wykonał architekt mgr inż. Stanisław Kwaśniewicz. Budowa kaplicy, mimo trudnych późnojesiennych warunków, wywołała entuzjazm wśród pracujących grup ludzi. Oto jak relacjonuje te wydarzenia majster budowy Antoni Michalik: Pogoda jest piękna, był lekki tylko przymrozek. Ludzie rozumieją potrzebę budowy tej kaplicy. Praca trwa od 6.00 rano do w nocy. W ciągu jednego dnia wykopano i zalano fundamenty. Na drugi dzień rozpoczęto stawianie murów. Osobiste zaangażowanie Księdza Budowniczego jest dopingiem dla parafian. Ks. Marek zwozi materiały, sam pomaga przy pracy. Mury rosną bardzo szybko. Cieśle już robią konstrukcje dachu (wiązary, które zostają ustawione na murach po zakończeniu prac murarskich). Przychodzi codziennie około 100 osób. W dziesiątym dniu pracy ks. Józef Marek informuje, że 19 grudnia 1982 roku ks. biskup Herbert Bednorz poświęci kaplicę. Zostało osiem dni. To chyba niemożliwe wykonać taki ogrom prac, jakie pozostały jeszcze do wykonania. Praca trwa codziennie do późnych godzin nocnych. Zaczyna prószyć śnieg. Pada deszcz. Mimo to już montujemy dach, przykrywamy blachą, murarze tynkują, zaprawiają okna i drzwi. Zwozimy łupek na posadzkę. Już wylewamy posadzkę. Całą noc palą się koksiaki. Ludzie pracują od rana, całą noc, a później jeszcze od rana do wieczora. Zostały dwa dni. Kończymy tynkowanie kaplicy i salek. Posadzka przywarła, można chodzić. Ksiądz Józef Marek przywozi ogromny krzyż, który montujemy na szczycie kaplicy. Sprowadza fachowców do wykonania elewacji. Przywozimy pożyczony z Bielszowic ołtarz. Jest sobota rano, godz Przychodzą malarze. Malują. Koksiaki dają ciepło, aby szybciej schło. Panuje mróz. Przywożą żwir, który zostaje rozplantowany. Szklarze kończą szklenie okien. Cieśle montują Prezbiterium. Ustawiamy ołtarz. Jest już późny wieczór: ustawiamy ławki, elektronicy montują radiofonizację, siostra Pacyfika wykonuje dekorację. Chyba zdążymy Wszyscy są zmęczeni, ale szczęśliwi! Kończymy ostatnie prace jest 1.00 w nocy Idziemy do domów. Udało się! 10

12 Plac budowy, widok na Osiedle Siedlice. Plac budowy, widok na kolonię Jasną. 11

13 Te 18 dni stanowiło prawdziwy początek nowej społeczności parafialnej pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego i Matki Boskiej Częstochowskiej. Relacja pana Antoniego Michalika wiernie oddaje atmosferę trzech tygodni, tych dni wspólnego budowania murów i wspólnoty. Kaplica, chociaż była budowana z wielkim entuzjazmem wiernych, to jednak bez zgody urzędu W sobotę, 18 grudnia 1982 roku ks. J. Marek poinformował władze miasta, że w niedzielę 19 grudnia 1982 roku przyjeżdża ks. Biskup ordynariusz Herbert Bednorz święcić plac budowy kościoła. Sytuacja polityczna nakazywała władzy wyrazić zdziwienie z powodu wybudowania baraku, na którym pojawił się krzyż i który wygląda jak kaplica. Ks. J. Marek budowniczy wyjaśnił, że poświęcenie placu kościelnego powinno się odbyć w kaplicy, a ludzie pracujący przy budowie potrzebują miejsca do modlitwy. W późniejszym terminie sprawę akceptacji budynku kaplicy załatwiono pomyślnie, bez nałożenia kary. 19 grudnia 1982 roku niedziela: historyczny dzień. Do nowej wspólnoty przybywa ks. bp ordynariusz Herbert Bednorz, by dokonać poświęcenia tymczasowej kaplicy pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i Matki Boskiej Częstochowskiej oraz placu budowy nowego kościoła. Plac budowy wypełniony jest wiernymi, którzy w skupieniu i modlitwie czekają. Ks. prałat Józef Kuczera proboszcz pszczyńskiej parafii Wszystkich Świętych i ks. budowniczy nowego kościoła Józef Marek uroczyście wprowadzają ks. Biskupa. Rozpoczyna się pierwsza w tym miejscu Msza św. Ordynariusz wyraża swoje zadowolenie i podziw dla ludzi, którzy w tak krótkim czasie wybudowali kaplicę i miejsce do katechezy. Wierni uczestniczący w uroczystości byli wzruszeni. Długo jeszcze po odjeździe ks. Biskupa modlili się. W oczekiwaniu na ks. bpa ordynariusza Herberta Bednorza poświęcenie kaplicy w 1982 r. 12

14 Poświęcenie kaplicy w 1982 r. Od lewej stoją: ks. bp Herbert Bednorz, ks. budowniczy Józef Marek, ks. prałat Józef Kuczera. Ks. bp ordynariusz Herbert Bednorz w czasie uroczystości poświęcenie kaplicy Wierni w czasie poświęcenia kaplicy. Od tego dnia w kaplicy codziennie jest odprawiana Msza św. i prowadzona katechizacja. 13

15 Kaplica na tle Osiedla Siedlice. Budowaliśmy barak, a powstała kaplica. Na polecenie Biskupa katowickiego rozpoczęto regularnie duszpasterstwo przy kaplicy. Nadchodzą święta Bożego Narodzenia 1982 roku. Nowa wspólnota przeżywa pierwszą Pasterkę. Ale wybudowana tymczasowo kaplica wymaga legalizacji. Urząd Miasta podał warunki, jakie trzeba spełnić. Po licznych pertraktacjach, 15 lutego 1983 roku wysłano pismo i dokumentację istniejącego już obiektu. 16 lutego 1983 roku otrzymano zezwolenie Naczelnika Miasta na używanie tymczasowej kaplicy w okresie budowy kościoła. Zostały podane także warunki, jakie parafia powinna spełniać. Rozpoczęło się budowanie życia parafialnego. Tymczasowa kaplica stała się miejscem zjednoczenia ludzi z Bogiem i tworzenia wspólnoty. Msza św. niedzielna, spotkania z ludźmi w tygodniu, katechizacja dzieci i dorosłych dawały również możliwość do przygotowań związanych z budową kościoła. Mimo trwającej zimy rozpoczęto kupno i gromadzenie materiałów budowlanych żwiru, piasku, stali, cementu. 13 maja 1983 roku Diecezjalna Komisja do Spraw Sztuki Sakralnej zatwierdza koncepcyjny projekt kościoła. 17 maja 1983 roku Naczelnik Miasta nie wniósł zastrzeżeń do projektu zespołu kościelnego na tej bazie można było rozpocząć tworzenie planu technicznego. 14

16 1983 r. I Komunia Święta w kaplicy. Dzieci przygotowane przez ks. Arkadiusza Knefla. Z polecenia ks. bp ordynariusza Herberta Bednorza rozpoczęto budowę centrum życia parafialnego od salek i probostwa. Było to związane z koniecznością zorganizowania katechezy i ciągłej obecności kapłanów, celem prowadzenia systematycznego duszpasterstwa. 15

17 16

18 II pielgrzymka Ojca Świętego Jana Pawła II do Polski: POKÓJ TOBIE, OJCZYZNO MOJA. Trasa: Warszawa Niepokalanów Częstochowa Poznań Katowice Wrocław Góra św. Anny Kraków. Cel: Udział w obchodach 600-lecia obecności Maryi w jasnogórskim obrazie; beatyfikacja m. Urszuli Ledóchowskiej, brata Alberta Adama Chmielowskiego i o. Rafała Józefa Kalinowskiego. Pielgrzymka przypadła na trudny okres w życiu naszej Ojczyzny. Trwał stan wojenny, Solidarność została zdelegalizowana. Przyjazdu papieża pragnęli jednak wszyscy: przygaszone społeczeństwo, Kościół oraz komuniści, którzy chcieli zbić na niej kapitał polityczny. Władze komunistyczne, podobnie jak podczas pierwszej wizyty Jana Pawła II w Polsce, nie wyrażały zgody, aby papież przyjechał na jubileusz 600-lecia obecności Cudownego Obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze w sierpniu 1982 r. Przed papieską wizytą, działania tajnych służb oraz propagandy były bardziej perfidne niż te w roku 1979 przed pierwszą pielgrzymką Jana Pawła II do Ojczyzny. Telewizja na zlecenie władz wyświetlała antykościelne filmy oraz reportaże o konfliktach w poszczególnych parafiach. Współpracownicy MSW przysyłali Ojcu Świętemu anonimy z oszczerstwami i oskarżeniami skierowanymi przeciwko księżom i kościelnym hierarchom. Polacy jednak nie dawali się zwieść propagandzie i odważnie demonstrowali swoją miłość i szacunek do Jana Pawła II. Źródło: W przemówieniach i homiliach przewijał się główny motyw wizyty Jana Pawła II w Polsce być ze swymi rodakami w trudnym czasie stanu wojennego. Na powitanie mówił: Osobiście zawsze uważałem, że nawiedzenie Ojczyzny w tej historycznej okoliczności jest nie tylko wewnętrzną potrzebą mego serca, ale także i moją szczególną powinnością jako biskupa Rzymu. Uważam, że powinienem być z mymi rodakami w tym wzniosłym, a zarazem trudnym momencie dziejów Ojczyzny. ( ) Pax vobis! Pokój Tobie, Polsko! Ojczyzno moja! Pokój Tobie!. Ważnym wydarzeniem pielgrzymki była Msza św. celebrowana przez Jana Pawła II z okazji 600-lecia obecności Cudownego Obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze. W homilii papież powiedział: Tutaj zawsze byliśmy wolni. ( ) Tutaj też nauczyliśmy się tej podstawowej prawdy o wolności narodu: naród ginie, gdy znieprawia swojego ducha, naród rośnie, gdy duch jego coraz bardziej się oczyszcza, i tego żadne siły zewnętrzne nie zdołają zniszczyć. Jan Paweł II pokazał, jak bliska jegou sercu jest Jasna Góra i złożył Matce Bożej jako wotum wdzięczności za ocalone życie podczas zamachu 13 maja 1981 roku, przestrzelony pas swojej sutanny. 17

19 Do młodzieży, z którą papież spotkał się wieczorem podczas Apelu Jasnogórskiego, mówił: Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali. Prosił, aby nieustannie czuwać. Mówił: Czuwam, to nasza odpowiedź na Bożą miłość. Oznacza to życie zgodne z nakazami sumienia, dostrzeganie drugiego człowieka i odpowiedzialność za to wielkie, wspólne dziedzictwo, któremu na imię Polska. Na lotnisku Muchowiec w Katowicach Ojciec Święty zwrócił się do ponadmilionowego tłumu pielgrzymów: Człowiek nie jest w stanie pracować, gdy nie widzi sensu pracy, gdy sens ten przestaje być dla niego przejrzysty, gdy zostaje mu niejako przesłonięty. Nikt wcześniej nie mówił o pracy i o godności pracownika, jak właśnie papież Polak. Ażeby sięgnąć do samego korzenia pracy ludzkiej czy to będzie praca w przemyśle czy na roli, czy to będzie trud górnika, hutnika, czy też pracownika umysłowego, czy domowe krzątanie się matki, czy trud służby zdrowia przy chorych aby sięgnąć do samego korzenia jakiejkolwiek ludzkiej pracy, trzeba odnieść się do Boga: Szczęść Boże!. Źródło: Kiedy przy pracy pozdrawiamy się wzajemnie zwrotem: «Szczęść Boże!», wyrażamy w ten sposób naszą życzliwość wobec bliźniego, który pracuje a równocześnie odnosimy jego pracę do Boga-Stwórcy, do Boga-Odkupiciela. Nasza wspólnota również pielgrzymowała na lotnisko Muchowiec. Ksiądz proboszcz pamięta, jak pomagał księdzu Prałatowi pokonywać barierki oddzielające sektory. Pielgrzymka papieża osuszyła Polakom łzy. Nie mieliśmy wątpliwości, że Jan Paweł II nie tylko poparł Solidarność, ale także nieustannie jest z nami. Dał swoim rodakom nadzieję i jeszcze bardziej zjednoczył wokół Kościoła. Komuniści kolejny raz okazali się przegranymi. Kilka tygodni po pielgrzymce, 22 lipca 1983 roku, generał W. Jaruzelski ostatecznie zniósł stan wojenny. Opracowane na podstawie: G. Polak, B. Łoziński, Ojciec Święty wśród nas. Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski , Częstochowa 2002, s sierpnia 1983 roku zatwierdzono plan techniczny. Architektem został mgr inż. Stanisław Kwaśniewicz, a konstruktorem mgr inż. Józef Homa. Udzielono pozwolenia na budowę budynków kompleksu kościelnego. Kierownikiem budowy mianowano pana Antoniego Michalika. Nazajutrz rozpoczęto kopanie fundamentów. Do pracy przystąpiono z wielkim entuzjazmem. 18

20 Oto zapisana przez kierownika budowy Antoniego Michalika relacja z tych prac: ( ) Prace posuwają się szybko naprzód. Napotykamy na przeszkodę terenową. Na głębokości dwóch metrów występuje kurzawa. Projektanci podejmują decyzję wykonania płyty żelbetonowej. Codziennie do pracy przychodzi od 70 do 100 mężczyzn. Fundamenty ukończono 15 września. Rozpoczynamy wznoszenie murów. Ks. Józef Marek jest na budowie o każdej porze dnia. Pomaga, doradza, znajduje z każdym wspólny język. Kończą się roboty murarskie. 10 października rozpoczynamy betonowanie stropów i piwnic probostwa. Jednocześnie trwają prace przy kanalizacji. Trzeba wykopać 160 metrów rowu na głębokość 3,5 m. Wyrażamy wielki podziw i uznanie wobec społecznej pracy wiernych, którzy angażują się chętnie w budowę, mimo ciężkiej pracy wykonywanej w swoich zakładach pracy. Dekretem z dnia 1 listopada 1983 roku Ks. Biskup Ordynariusz ustanawia samodzielną parafię Podwyższenia Krzyża Świętego i Matki Boskiej Częstochowskiej. Opiekę duszpasterską nad nową Wspólnotą parafialną powierza księdzu budowniczemu Józefowi Markowi. Pomimo zimowej aury dalej są prowadzone prace budowlane. 28 listopada 1983 roku betonujemy ostatni strop salek katechetycznych. Murowanie ścian salek katechetycznych. 19

21 Murowanie ścian salek katechetycznych. 20

22 Murowanie ścian salek katechetycznych. Płyta żelbetowa pod probostwo. 21

23 Murowanie piwnic probostwa. Murowanie salek katechetycznych i probostwa. 22

24 Murowanie salek katechetycznych i probostwa. Jest deszczowa pogoda, a jednak na prośbę Ks. Proboszcza przychodzi do pracy ponad 100 osób. Tym mocnym akordem kończymy prace budowlane, które w ciągu czterech miesięcy zostały wykonane w bardzo dużym zakresie. Aby maksymalnie obniżyć koszty budowy, dokonano zakupu samochodu ciężarowego ZIŁ, za cenę zł (obecnie ok. 100 zł), od Przedsiębiorstwa Robót Mostowych w Skoczowie. Samochód ten przez parafialny zespół fachowców został bezpłatnie wyremontowany. Od tego czasu prawie cały transport materiałów jest bezpłatny. Jeszcze zimą rozpoczęto regularne kursy, zwożąc żwir, piasek, cegłę i inne potrzebne materiały. Relacja z notatek prywatnych majstra inż. Jana Wiatra: ( ) Zwozimy cegłę pełną z cegielni prywatnej w Łące. Nareszcie budowa ma własny środek transportu («ZIŁ skrzyniowy»). Cała wspólnota parafialna, biorąca udział w zwózce materiałów na budowę kościoła, wie i rozumie jak było to potrzebne do obniżenia kosztów budowy. Parafianie, którzy zgłosili się do transportu cegły, pracowali ciężko od wczesnych godzin porannych, ładując gorącą jeszcze cegłę z pieca na samochód. Cegielnia zamówień miała dużo i ze zrozumiałych względów już o świcie trzeba było ustawić się w kolejce po cegłę. Na miejsce zmęczonych ludzi natychmiast zgłaszali się inni chętni. 23

25 W tym czasie następuje także proces informacji dotyczący budowy. Do domów trafiają fotografie makiety kościoła. Ludzie są zachęcani do aktywnego włączenia się w prace. Od początku budowy, tj. od listopada 1982 roku codziennie o godz , po odmówieniu Anioł Pański, wszyscy pracujący w danym dniu byli ugoszczeni smacznym posiłkiem, który przez cały okres budowy, tj. do 28 października 1989 roku, czyli do poświęcenia kościoła, przygotowywały panie Helena Czyż i Weronika Kasza. Dzielnie pomagał pan Józef Czyż. Aby przygotować posiłek dla osobowej grupy parafian panie kucharki już od godz szykowały jedzenie. Ryby w piątki dostarczał pan Janusz Biegier, właściciel sklepu rybnego. 9 lutego 1984 roku Ks. Biskup Ordynariusz Herbert Bednorz mianuje księdza budowniczego Józefa Marka proboszczem Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego i Matki Boskiej Częstochowskiej. Mimo trwającej zimy w dalszym ciągu prowadzone są prace przygotowawcze, aby wczesną wiosną można było kontynuować prace budowlane. Majster Antoni Michalik tak relacjonuje przebieg tych robót: ( ) Gasimy wapno, zwozimy i układamy materiały budowlane. Dzięki tym robotom możemy już w marcu rozpoczynać prace przy budowie probostwa i salek katechetycznych. A roboty czeka nas bardzo dużo. Zaczynamy roboty ciesielskie dachu trudna i niebezpieczna to praca. 14 kwietnia 1984 roku Parafia otrzymała zezwolenie na rozpoczęcie budowy kościoła. Kierownikiem budowy zostaje mgr inż. Lechosław Gazda parafianin, dyrektor Przedsiębiorstwa Robót Mostowych w Skoczowie. W tym czasie, bardzo trudnym, udzielał on wielkiej pomocy w budowie kościoła. Wiele sprzętu budowlanego, np. giętarka, nożyce do stali, silos na cement, były na budowie dzięki jego pomocy. Lechosław Gazda wszystkie prace wykonywał całkowicie bezpłatnie. Służył nieustannie nowatorskimi rozwiązaniami technicznymi. Zaraz po Świętach Wielkanocnych w 1984 roku rozpoczęto tyczenie stóp i ław fundamentów kościoła. Kopanie fundamentów prowadzono ręcznie ze względu na kształt świątyni i przenikanie ław przez siebie. Mimo to prace posuwały się szybko naprzód. Codziennie do pracy przychodziło wielu fachowców i pomocników. Relacja majstra Antoniego Michalika: ( ) Rozpoczynamy roboty ciesielskie oraz zbrojenie ław i stóp. Potrzeba bardzo dużo betonu. Ksiądz proboszcz Józef Marek sprowadza żwir z Bukowa i Kaniowa. Potrzeba ok. 700 m 3 żwiru. Ogromna to ilość. Żeby obniżyć koszt budowy, decydujemy się na produkcję betonu na miejscu, co obniżyło koszty 1 m 3 betonu o 50 procent. Ludzie pracują bardzo energicznie i z zapałem. Na całość fundamentu przeznaczono 30 ton stali oraz około 700 m3 betonu. Wszystko to wykonali parafianie. Wspaniały to obraz, gdy pracują cztery betoniarki, kursują mężczyźni z taczkami, zbrojarze montują całe długości zbrojenia, które wygląda jak stalowa pajęczyna. W drugim końcu kościoła zostają wykopane coraz to nowe elementy stóp i ław. Kończymy roboty fundamentowe mocnym akordem zabetonowania stopy wieży kościoła. Przy tej pracy napotykamy na przeszkody: zaczął padać deszcz, w ciągu 10 minut wykop zamienił się w jezioro. Przy wykonywaniu robót zbrojeniowych nadchodzi burza. Pioruny uderzają raz po raz. Niepokoimy 24

26 się, czy wystające zbrojenie nie ściągnie piorunów. Jednak udaje się nam zabetonować. Budowa centrum kościelnego była prowadzona efektywnie i w bardzo szybkim tempie dzięki całemu zespołowi (proboszcz, architekt, konstruktor, kierownik budowy, majstrowie, cieśle, zbrojarze, pomocnicy). Architekt inż. Stanisław Kwaśniewicz i konstruktor inż. Józef Homa przynajmniej raz w tygodniu byli na budowie i czuwali nad zgodnością wykonywanych robót z projektem. Uczestniczyli oni również we wspólnych modlitwach i posiłkach. Tworzyło to atmosferę wzajemnej życzliwości i budziło zaufanie w stosunku do wszelkich wymagań, jakie stawiali przed grupą wykonawców. Przygotowywanie gruntu pod ławy fundamentowe kościoła. Na zdjęciu pan Gieleciak z synami. 25

27 ( ) 30 maja 1984 roku, o godz rozpoczęto betonowanie ław fundamentowych pod kościół. Padał deszcz, a mimo to do pracy zgłosiło się 44 parafian, którzy w trudnych warunkach, z wielkim zapałem pracowali. Słyszałem, jak mówili, że czas przeznaczony na budowę Domu Bożego nie może być zmarnowany. Odziani w kurtki i płaszcze nieprzemakalne, z pogodą ducha wykonali wyznaczone na ten dzień zadania. W następnym dniu, tj. 1 czerwca 1984 roku piątek znów zgłosiło się do pracy ponad 40 ludzi. Byli zadowoleni z postępu robót. Były też dni (22 kwietnia 1984 roku), w których pracowało 85 parafian. Zaś w dniu 9 lipca 1984 roku do betonowania fundamentu pod wieżę zgłosiło się 143 ludzi. Naturalnie nie wszyscy mieli możliwość pracowania przy wieży, ale front robót był tak przygotowany, że wszyscy zostali zatrudnieni na budowie. Codziennie z zadowoleniem kończyli pracę i widzieli swój wkład w budowę kościoła. 26

28 Ławy fundamentowe wschodniej części kościoła. Produkcja betonu na ławy fundamentowe. 27

29 Zbrojenie ław fundamentowych kościoła. Zbrojenie fundamentów pod wieżę kościoła. 28

30 Po stwardnieniu betonu zaczyna się murowanie ścian kościoła. Codzienne pracuje od 5 do 8 murarzy. Do pracy pomocniczej przychodzi również ponad 100 osób. Pracujemy od godz do Równocześnie z pracami przy fundamentach kościoła prowadzone są roboty wykończeniowe salek katechetycznych i probostwa. Ciężka i niebezpieczna praca fizyczna ludzi łączona jest z modlitwą. Każdego dnia, w czasie Mszy św. rano i wieczorem prace zostają przerwane i wszyscy robotnicy uczestniczą w Eucharystii. Czasami wydaje się komuś, że te pół godziny można by wykorzystać na prace, ale takie sądy są sporadyczne i dochodzimy do wniosku, że prace trzeba łączyć z modlitwą. 29

31 1984 r. I Komunia Św. Dzieci przygotowywał ks. Józef Szulik. 30 Spotkanie po latach. Od lewej stoją: ks. Jerzy Kiecka, ks. Józef Marek, ks. Lucjan Kolorz. Równocześnie z budową rozpoczynają się przygotowania do pierwszej w tej parafii procesji Bożego Ciała. Zostaje wyznaczona trasa: ul. M. Curie-Skłodowskiej do pierwszego ołtarza na ul. Słonecznej i ul. Bratnią drugi ołtarz, na Osiedle Piast, gdzie usytuowane będą dwa ołtarze. Procesja była wielką manifestacją wiary i elementem jednoczącym Wspólnotę nowego kościoła. Zaczynają się wakacje, w czasie których planuje się dokończenie prac przy salkach katechetycznych i probostwie. Udało się. Od początku września dzieci rozpoczynają naukę religii w trzech pięknie przygotowanych salkach. Swoje pomieszczenia ma też już kancelaria parafialna. Trwają przygotowania do uroczystości odpustowej, która przypada w niedzielę po 14 września.

(Jan Paweł II, Warszawa, 2 czerwca 1979 r.)

(Jan Paweł II, Warszawa, 2 czerwca 1979 r.) Przybywam do was jako syn tej ziemi, tego narodu, a zarazem, z niezbadanych wyroków Opatrzności, jako następca Świętego Piotra na tej właśnie rzymskiej stolicy. Dziękuję wam, żeście nie zapomnieli o mnie,

Bardziej szczegółowo

Temat: Sakrament chrztu świętego

Temat: Sakrament chrztu świętego Temat: Sakrament chrztu świętego UWAGA! Do spotkania należy przygotować obrzędy chrztu świętego (powinny być dostępne w zakrystii) oraz w miarę możliwości drugą część spotkania przeprowadzić w kościele

Bardziej szczegółowo

VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA

VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA ZELATOR wrzesień2015 3 VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA Sobota, 3 października, 2015 Niniejszy numer Zelatora ukazuje się głównie ze względu na VI Diecezjalną pielgrzymkę Żywego Różańca do Łagiewnik.

Bardziej szczegółowo

O godz odbyła się uroczystość I Komunii św. dzieci, które przygotowała katechetka s. Emanuela Oleksiej. Komunię św. przyjęło 24 dzieci.

O godz odbyła się uroczystość I Komunii św. dzieci, które przygotowała katechetka s. Emanuela Oleksiej. Komunię św. przyjęło 24 dzieci. 16.05. O godz. 10.30 odbyła się uroczystość I Komunii św. dzieci, które przygotowała katechetka s. Emanuela Oleksiej. Komunię św. przyjęło 24 dzieci. Tego dna o godz. 12.00 mszę św. z okazji 25-lecia święceń

Bardziej szczegółowo

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Sens życia Gdy na początku dnia czynię z wiarą znak krzyża, wymawiając słowa "W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego", Bóg uświęca cały czas i przestrzeń, która otworzy

Bardziej szczegółowo

1 Czas trwania pielgrzymki: Trasa: Cel: 2 Czas trwania: Trasa: Cel: 3 Czas trwania pielgrzymki: Trasa: Cel: 4 Czas trwania pielgrzymki: Część I:

1 Czas trwania pielgrzymki: Trasa: Cel: 2 Czas trwania: Trasa: Cel: 3 Czas trwania pielgrzymki: Trasa: Cel: 4 Czas trwania pielgrzymki: Część I: 1 Czas trwania pielgrzymki: 2-10 czerwca 1979 r. Trasa: Warszawa - Gniezno - Częstochowa - Kraków - Kalwaria Zebrzydowska, Wadowice, Oświęcim - Nowy Targ. Cel: udział w obchodach 900. rocznicy śmierci

Bardziej szczegółowo

KRONIKA PKRD na stronie parafii św. Urbana STYCZEŃ 2014

KRONIKA PKRD na stronie parafii św. Urbana STYCZEŃ 2014 KRONIKA PKRD na stronie parafii św. Urbana STYCZEŃ 2014 19 stycznia 2014 można było obejrzeć kronikę naszej wspólnoty na stronie internetowej parafii: PODWÓRKOWE KOŁO RÓŻAŃCOWE DZIECI - KRONIKA Zachęcamy

Bardziej szczegółowo

PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY.

PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY. PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY. CZĘŚĆ I b OPRACOWAŁ I WYKONAŁ LECH PROKOP, UL. ZAMKOWA 2/1,

Bardziej szczegółowo

Parafialna pielgrzymka Kół Żywego Różańca do Częstochowy. Uczestnicy wyjazdu na Wałach Jasnogórskich (13.09.1997 r.).

Parafialna pielgrzymka Kół Żywego Różańca do Częstochowy. Uczestnicy wyjazdu na Wałach Jasnogórskich (13.09.1997 r.). Parafialna pielgrzymka Kół Żywego Różańca do Częstochowy. Uczestnicy wyjazdu na Wałach Jasnogórskich (13.09.1997 r.). Rada duszpasterska parafii p. w. Trójcy Świętej (30.11.1997 r.). Na zdjęciu stoją od

Bardziej szczegółowo

Celebracja zamknięcia Roku Wiary

Celebracja zamknięcia Roku Wiary Celebracja zamknięcia Roku Wiary W czasie Mszy św. niedzielnej 24 listopada 2013 roku. Jest to uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. 1. Przed Mszą św. wiernym rozdaje się świece i zapala się paschał

Bardziej szczegółowo

JAN PAWEŁ II JAN PAWEŁ

JAN PAWEŁ II JAN PAWEŁ JAN PAWEŁ II Spis treści Życie przed wyborem na papieża Pontyfikat Zwyczaje Jana Pawła II Nagrody i wyróżnienia Ostatnie Dni Podsumowanie Dlaczego powinien być patronem naszej szkoły? Życie przed wyborem

Bardziej szczegółowo

Pragniemy podzielić się z Wami naszą radością z obchodzonego w marcu jubileuszu

Pragniemy podzielić się z Wami naszą radością z obchodzonego w marcu jubileuszu Niech żyje Jezus! Niech radosny zabrzmi dziś hymn ku czci Serca Zbawiciela! Czcigodne Siostry Wizytki Drodzy Bracia i Siostry zakochani w Sercu Pana Jezusa Pragniemy podzielić się z Wami naszą radością

Bardziej szczegółowo

Radom, 18 października 2012 roku. L. dz. 1040/12 DEKRET. o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego w Roku Wiary. w Diecezji Radomskiej

Radom, 18 października 2012 roku. L. dz. 1040/12 DEKRET. o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego w Roku Wiary. w Diecezji Radomskiej Bp Henryk Tomasik: Dekret o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego w Roku Wiary w Diecezji Ra Radom, 18 października 2012 roku L. dz. 1040/12 DEKRET o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego

Bardziej szczegółowo

Oficjalny program wizyty papieża Franciszka w Polsce i podczas Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016. Kraków Jasna Góra Oświęcim: 27 31 lipca 2016

Oficjalny program wizyty papieża Franciszka w Polsce i podczas Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016. Kraków Jasna Góra Oświęcim: 27 31 lipca 2016 Oficjalny program wizyty papieża Franciszka w Polsce i podczas Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 Kraków Jasna Góra Oświęcim: 27 31 lipca 2016 Środa, 27 lipca 16.00 przylot na Lotnisko Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Zauważamy, że nowe sytuacje w rodzinach, a także w życiu społecznym, ekonomicznym, politycznym i kulturalnym. domagają się

Zauważamy, że nowe sytuacje w rodzinach, a także w życiu społecznym, ekonomicznym, politycznym i kulturalnym. domagają się Zauważamy, że nowe sytuacje w rodzinach, a także w życiu społecznym, ekonomicznym, Szukamy: politycznym i kulturalnym 1. Doświadczenia żywej wiary 2. Uzasadnienia swojej wiary domagają się 3. Wspólnoty

Bardziej szczegółowo

TRIDUUM PASCHALNE MĘKI, ŚMIERCI I ZMARTWYCHWSTANIA CHRYSUSA ŚPIEWNIK

TRIDUUM PASCHALNE MĘKI, ŚMIERCI I ZMARTWYCHWSTANIA CHRYSUSA ŚPIEWNIK TRIDUUM PASCHALNE MĘKI, ŚMIERCI I ZMARTWYCHWSTANIA CHRYSUSA ŚPIEWNIK PARAFIA ŚWIĘTEGO STANISŁAWA BISKUPA I MĘCZENNIKA W ŁABOWEJ A.D. 2015 TRIDUUM PASCHALNE Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pana Ogólne

Bardziej szczegółowo

Propozycja programu Nawiedzenia Zduny

Propozycja programu Nawiedzenia Zduny Propozycja programu Nawiedzenia Zduny LITURGIA NAWIEDZENIA OBRAZU MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ 1 Ustawienie procesji (godz.15 55 ) Krzyż i świece 1.......... Feretrony Sztandary Delegacje niosące OBRAZ

Bardziej szczegółowo

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/w/wp/jan_pawel_ii/homilie/8pl_blonia_18082002.html

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/w/wp/jan_pawel_ii/homilie/8pl_blonia_18082002.html Zakres tematyczny: Podczas powitalnego przemówienia Jana Pawła II na krakowskim lotnisku Balice, w czasie ostatniej Pielgrzymki do Ojczyzny, której główną myślą były słowa: Bóg bogaty w miłosierdzie, najmocniej

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE NA MISJE PARAFIALNE 9 marca - 16 marca 2014 rok BÓG JEST MIŁOŚCIĄ

ZAPROSZENIE NA MISJE PARAFIALNE 9 marca - 16 marca 2014 rok BÓG JEST MIŁOŚCIĄ ZAPROSZENIE NA MISJE PARAFIALNE 9 marca - 16 marca 2014 rok BÓG JEST MIŁOŚCIĄ DRODZY PARAFIANIE! W dniach od 9 16 marca nasza Wspólnota przeżywać będzie Misje parafialne. Tak jak przed ponad dwoma tysiącami

Bardziej szczegółowo

Wielka to łaska, że poprzez świętych obcowanie, możemy uczestniczyć z naszymi błogosławionymi w Eucharystii.

Wielka to łaska, że poprzez świętych obcowanie, możemy uczestniczyć z naszymi błogosławionymi w Eucharystii. 5 czerwiec 1991 roku to dzień wielkiej radości naszego miasta. Bo oto Jan Paweł II nawiedza Białystok. To dzień wielkiej radości wszystkich Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny. Bo oto Papież, Jan Paweł II,

Bardziej szczegółowo

Życzenia z Okazji Bożego Narodzenia - 2012 roku

Życzenia z Okazji Bożego Narodzenia - 2012 roku Wybrane wydarzenia z Duszpasterstwa Szpitala nr 2 ul.lwowska w Rzeszowie Życzenia z Okazji Bożego Narodzenia - 2012 roku Przez wiarę Maryja przyjęła słowa Anioła i uwierzyła w zwiastowanie, że stanie się

Bardziej szczegółowo

Pytania konkursowe. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo Wojtyłowie?

Pytania konkursowe. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo Wojtyłowie? Pytania konkursowe 1. Podaj imię i nazwisko Jana Pawła II. 2. Podaj imię brata Karola Wojtyły. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ SAMOOCENY PRACY KATECHETY

ARKUSZ SAMOOCENY PRACY KATECHETY UWAGA: Arkusz wypełniają katecheci: zatrudnieni na czas nieokreślony i którym kończy się misja kanoniczna 31 VIII 2013 r., a ubiegają się o jej przedłużenie na kolejne pięć lat; zatrudnieni na czas określony

Bardziej szczegółowo

Wizytacja ks. bpa Zdzisława. 7 maja 2012. Fortuniaka

Wizytacja ks. bpa Zdzisława. 7 maja 2012. Fortuniaka Wizytacja ks. bpa Zdzisława 7 maja 2012 Fortuniaka Plan wizytacji w parafii Wszystkich Świętych w Tarnowie Podgórnym 7 maja 2012 r. 9.00 Eucharystia z udzieleniem Sakramentu chorych (koncelebracja, Prezbiter

Bardziej szczegółowo

Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego

Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego Wersja robocza 1999 Diakonia Muzyczna Ruchu Światło Życie Archidiecezji Warszawskiej i Diecezji Warszawsko Praskiej Objaśnienia: Pd: Piosenka

Bardziej szczegółowo

Pielgrzymka uczestników Dziennego Domu Pomocy Społecznej do Krakowa, Łagiewnik i Kalwarii Zebrzydowskiej

Pielgrzymka uczestników Dziennego Domu Pomocy Społecznej do Krakowa, Łagiewnik i Kalwarii Zebrzydowskiej Pielgrzymka uczestników Dziennego Domu Pomocy Społecznej do Krakowa, Łagiewnik i Kalwarii Zebrzydowskiej W dniu 13 marca 2015 roku uczestnicy Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie wyjechali

Bardziej szczegółowo

Światowe Dni Młodzieży. Pawłowice Kraków 2016

Światowe Dni Młodzieży. Pawłowice Kraków 2016 Światowe Dni Młodzieży Pawłowice Kraków 2016 Temat ŚDM XXIX Światowy Dzień Młodzieży, 2014 w wymiarze diecezjalnym Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie (Mt 5,3) XXX

Bardziej szczegółowo

Niech Jezus zawsze będzie twoim początkiem i twoim centrum, i twoim celem, niech wchłania całe twoje życie.

Niech Jezus zawsze będzie twoim początkiem i twoim centrum, i twoim celem, niech wchłania całe twoje życie. nr 1 (1) marzec kwiecień 2014 SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ Sosnowiec Zagórze Niech Jezus zawsze będzie twoim początkiem i twoim centrum, i twoim celem, niech wchłania całe twoje życie. św. Ojciec

Bardziej szczegółowo

MIEĆ WYOBRAŹNIĘ MIŁOSIERDZIA

MIEĆ WYOBRAŹNIĘ MIŁOSIERDZIA MIEĆ WYOBRAŹNIĘ MIŁOSIERDZIA Działamy przy Zespole szkół Miejskich Nr 1 W Mszanie Dolnej od 2009 roku. Zachęceni wezwaniem Jana Pawła II do gotowości niesienia pomocy potrzebującym, przystąpiliśmy do projektu,,mieć

Bardziej szczegółowo

PEREGRYNACJA RELIKWII ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

PEREGRYNACJA RELIKWII ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II PEREGRYNACJA RELIKWII ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W ODDZIALE OKRĘGOWYM W BIAŁYMSTOKU AUGUSTÓW, 4-5 PAŹDZIERNIKA BAZYLIKA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA, UL. KSIĘDZA SKORUPKI 6 4 października 18:00 Eucharystia

Bardziej szczegółowo

Niedziela Palmowa poświęcenie palm przez ks. dr Krzysztofa Kauchę ( r.).

Niedziela Palmowa poświęcenie palm przez ks. dr Krzysztofa Kauchę ( r.). Spotkanie opłatkowe Oazy Rodzin (23.01.2004 r.). Małżeństwa z Kręgu Domowego Kościoła, Ruchu Światło Życie ze swoimi duszpasterzami ks. proboszczem Waldemarem Ćwiekiem i ks. diakonem Tomaszem Łozowskim.

Bardziej szczegółowo

M O D L I T W A P O W S Z E C H N A

M O D L I T W A P O W S Z E C H N A M O D L I T W A P O W S Z E C H N A MODLITWA WIERNYCH Jest modlitwą błagalną lud odpowiada na słowo Boże przyjęte z wiarą i zanosi do Boga prośby wykonując wynikającą z chrztu funkcję kapłańską Powinna

Bardziej szczegółowo

Rok liturgiczny (kościelny)

Rok liturgiczny (kościelny) Rok liturgiczny (kościelny) Adwent Okres Narodzenia Pańskiego Okres zwykły cz. I Wielki Post Triduum Paschalne Okres Wielkanocny Okres zwykły cz. II Przeczytajcie fragment Składu apostolskiego. Jakie fakty

Bardziej szczegółowo

Porządek Mszy św. i nabożeństw w Parafii pw. Św. Jakuba Apostoła w Chlewicach:

Porządek Mszy św. i nabożeństw w Parafii pw. Św. Jakuba Apostoła w Chlewicach: Porządek Mszy św. i nabożeństw w Parafii pw. Św. Jakuba Apostoła w Chlewicach: Msza św. w niedziele i święta o godzinie: 8.00, 10.00, 12.00. W dni powszednie Msza Święta o godzinie 16.00. W okresie Adwentu:

Bardziej szczegółowo

OKÓLNIK DUSZPASTERSKI NR 3/2006

OKÓLNIK DUSZPASTERSKI NR 3/2006 KURIA METROPOLITALNA W KATOWICACH WYDZIAŁ DUSZPASTERSTWA OGÓLNEGO Katowice, 12.06.2006 r. Kuria Metropolitalna VD II 2247/06 Skrytka Pocztowa 206 40-951 Katowice tel/fax 032/ 251-05-61 e-mail: Wydzial.Duszp@katowice.opoka.org.pl

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ SAMOOCENY PRACY KATECHETY

ARKUSZ SAMOOCENY PRACY KATECHETY UWAGA: Arkusz wypełniają katecheci: którzy są zatrudnieni na czas nieokreślony i którym kończy się książeczka misji kanonicznej 31 VIII 20... r., a ubiegają się o jej przedłużenie na kolejne pięć lat (20...-20...).

Bardziej szczegółowo

Wymagania zgodne z programem AZ - 1-01/1 i AZ-2-01/1. Klasa I

Wymagania zgodne z programem AZ - 1-01/1 i AZ-2-01/1. Klasa I WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z RELIGII Wymagania zgodne z programem AZ - 1-01/1 i AZ-2-01/1 Klasa I Ocena Wymagania programowe Uczeń: - potrafi opowiedzieć o patronie kościoła parafialnego

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 29 lutego 2016 roku N. 689/2016 BISKUP GRZEGORZ BALCEREK D E K R E T

Poznań, dnia 29 lutego 2016 roku N. 689/2016 BISKUP GRZEGORZ BALCEREK D E K R E T BISKUP GRZEGORZ BALCEREK Poznań, dnia 29 lutego 2016 roku N. 689/2016 D E K R E T Zgodnie z kanonem 396 par. 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, z mandatu Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DIECEZJALNEGO KONGRESU RODZIN MATKĘ SWOJĄ

PROGRAM DIECEZJALNEGO KONGRESU RODZIN MATKĘ SWOJĄ PROGRAM DIECEZJALNEGO KONGRESU RODZIN CZCIJ OJCA SWEGO I MATKĘ SWOJĄ 1 5 czerwca 2005 r. NIEDZIELA INAUGURACJA KONGRESU MSZA ŚWIĘTA W BAZYLICE KATEDRALNEJ O GODZ. 17.30 ADORACJA NAJŚW. SAKRAMENTU w Rejonie

Bardziej szczegółowo

WIELE JEST SERC, KTÓRE CZEKAJĄ NA EWANGELIĘ. Kolęda 2013/2014 Materiały dla koordynatorów

WIELE JEST SERC, KTÓRE CZEKAJĄ NA EWANGELIĘ. Kolęda 2013/2014 Materiały dla koordynatorów WIELE JEST SERC, KTÓRE CZEKAJĄ NA EWANGELIĘ Kolęda 2013/2014 Materiały dla koordynatorów ale, to już było W roku wiary, idąc za Matką Bożą Loretańską peregrynującą po Diecezji Warszawsko-Praskiej byliśmy

Bardziej szczegółowo

Ogólnie: Na ocenę celującą zasługuje uczeń, który wyraźnie wykracza poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu kształcenia.

Ogólnie: Na ocenę celującą zasługuje uczeń, który wyraźnie wykracza poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu kształcenia. KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie I klasy szkoły podstawowej do programu nr AZ-1-01/10 i podręcznika nr AZ-11-01/10-RA-1/11 Jesteśmy w rodzinie Jezusa pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza Kryteria

Bardziej szczegółowo

PAPIESKI LIST W SPRAWIE ODPUSTÓW NA ROK MIŁOSIERDZIA

PAPIESKI LIST W SPRAWIE ODPUSTÓW NA ROK MIŁOSIERDZIA PAPIESKI LIST W SPRAWIE ODPUSTÓW NA ROK MIŁOSIERDZIA Papież Franciszek wydał rozporządzenia dotyczące odpustów i sakramentu spowiedzi w Roku Miłosierdzia. Uczynił to w liście do przewodniczącego Papieskiej

Bardziej szczegółowo

Życie Religijne wśród niesłyszących w Bielsku-Białej

Życie Religijne wśród niesłyszących w Bielsku-Białej 1 Życie Religijne wśród niesłyszących w Bielsku-Białej Początki zorganizowanej działalności religijnej wśród niesłyszących w Bielsku-Białej, to lata 1952 i następne, gdy z inicjatywy p. Mariana Napadło

Bardziej szczegółowo

Metropolita katowicki ogłasza rozpoczęcie II Synodu Archidiecezji katowickiej

Metropolita katowicki ogłasza rozpoczęcie II Synodu Archidiecezji katowickiej .: 25.11.2012 r. Metropolita katowicki ogłasza rozpoczęcie II Synodu Archidiecezji katowickiej.: 28.10.2012 r. Gościmy S. Celinę ze Zgromadzenia Sióstr Szensztackich.: 11.10.2012 r. Ojciec św. Benedykt

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I Ocena celująca Uczeń: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi.

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I Ocena celująca Uczeń: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi. WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi. reprezentuje klasę lub szkołę w parafii lub diecezji, np. poprzez udział w

Bardziej szczegółowo

- Focolari - - Domowy Kościół - Droga Neokatechumenalna

- Focolari - - Domowy Kościół - Droga Neokatechumenalna Katecheza rodzinna - Focolari - - Domowy Kościół - Droga Neokatechumenalna RUCH FOCOLARI JEDNOŚĆ KOMUNIA WSPÓLNOTA DUCHOWOŚĆ KOMUNII SOBÓR WATYKAŃSKI II JAN PAWEŁ II BENEDYKT XVI OD 1967 R. RUCH NOWE NOWY

Bardziej szczegółowo

w godzinach rannych zmarł w gdańskim szpitalu ks. prałat kanonik Roman Kłoniecki.

w godzinach rannych zmarł w gdańskim szpitalu ks. prałat kanonik Roman Kłoniecki. Rok 1994 To rok smutku, żalu, rozpaczy i żałoby. W dniu 13 stycznia w godzinach rannych zmarł w gdańskim szpitalu ks. prałat kanonik Roman Kłoniecki. Żałobne Msze św. odprawiali jego przyjaciele, księża

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie Pielgrzymki Jubileuszowej

Przygotowanie Pielgrzymki Jubileuszowej Przygotowanie Pielgrzymki Jubileuszowej ks. Marcin Loretz * Zespół Liturgiczny Warszawa, 19 maja 2009 * Autor oryginalnego dokumentu (prezentacji) Na potrzeby publikacji w dalszej części prezentacji usunięto

Bardziej szczegółowo

ROK 1950. ROK 1951. ROK 1953. ROK 1955.

ROK 1950. ROK 1951. ROK 1953. ROK 1955. ROK 1950. Dnia 21 czerwca odbyła się w parafii Nowa Wieś wizytacja kanoniczna którą przeprowadził J. E. ks. biskup Franciszek Jedwabiki sufragan poznański. O godz. 16 30 przybył dostojny wizytator z Dobrzycy,

Bardziej szczegółowo

15. ANEKS. Ludwikowo - rodzinny dom Mączyńskich tu urodził się ks. Kazimierz Mączyński. Rodzinny dom

15. ANEKS. Ludwikowo - rodzinny dom Mączyńskich tu urodził się ks. Kazimierz Mączyński. Rodzinny dom 82 15. ANEKS Ludwikowo - rodzinny dom Mączyńskich tu urodził się ks. Kazimierz Mączyński Rodzinny dom 82 Ludwikowo - fundamenty starego kościoła 83 Ludwikowo - dzisiejsza kaplica parafialna kiedyś była

Bardziej szczegółowo

PIERWSZEGO, TRZECIEGO I CZWARTEGO PRZYKAZANIA KOŚCIELNEGO

PIERWSZEGO, TRZECIEGO I CZWARTEGO PRZYKAZANIA KOŚCIELNEGO PIĘĆ PRZYKAZAŃ KOŚCIELNYCH 1. 1. W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych. 2. 2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do Sakramentu Pokuty. 3. 3.

Bardziej szczegółowo

Program peregrynacji relikwii św. Jana Pawła II w Oddziale Okręgowym w Olsztynie w dniach września 2015 roku

Program peregrynacji relikwii św. Jana Pawła II w Oddziale Okręgowym w Olsztynie w dniach września 2015 roku Program peregrynacji relikwii św. Jana Pawła II w Oddziale Okręgowym w Olsztynie w dniach 15 30 września 2015 roku 15 września (wtorek) NOWE MIASTO LUBAWSKIE 17.30 rozpoczęcie peregrynacji i wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Jezus prowadzi. Wydawnictwo WAM - Księża jezuici

Jezus prowadzi. Wydawnictwo WAM - Księża jezuici Jezus prowadzi Elementarz dziecka bożego 1 Wydawnictwo WAM - Księża jezuici Jezus prowadzi Elementarz dziecka bożego 1 Drogi przyjaciół Pana Jezusa Księża Jezuici - Wydawnictwo WAM 1 Pan Jezus gromadzi

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA

WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii w klasie VI Zgodne z programem nauczania nr AZ 2 01/10 z dnia 9 czerwca 2010 r. Poznaję Boga i w Niego wierzę. Wierzę w Kościół WYMAGANIA OGÓLNE SEMESTR

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A N C I

M I N I S T R A N C I W s k a z ó w k i p r a k t y c z n e M I N I S T R A N C I M I T R Y I P A S T O R A Ł U O G Ó L N E Z A S A D Y Każdy posługujący w liturgii: pamięta, że uczestniczy w misterium i ma innych do niego

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Religii

Przedmiotowy System Oceniania z Religii KLASA I Przedmiotowy System Oceniania z Religii OCENA CELUJĄCA: Uczeń zna bardzo dobrze materiał z podręcznika dla kl. I Ze zrozumieniem wykonuje znak krzyża Umie modlitwy: Ojcze nasz, Zdrowaś Mario, Aniele

Bardziej szczegółowo

Gazetka Parafialna. Prószków Przysiecz m a j 2016 r. www.parafia-proszkow.pl, e-mail: poczta@parafia-proszkow.pl

Gazetka Parafialna. Prószków Przysiecz m a j 2016 r. www.parafia-proszkow.pl, e-mail: poczta@parafia-proszkow.pl Prószków Przysiecz m a j 2016 r. Gazetka Parafialna www.parafia-proszkow.pl, e-mail: poczta@parafia-proszkow.pl Przez cały miesiąc maj, codziennie w dni powszednie tygodnia, w Prószkowie o godz.18 00,

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W INOWROCŁAWIU

ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W INOWROCŁAWIU ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W INOWROCŁAWIU JAN PAWEŁ II ORĘDOWNIK RODZINY NASZA SPOŁECZNOŚĆ SZKOLNA ŁĄCZY SIĘ Z TYMI SŁOWAMI PAMIĘTAMY 27 kwietnia 2015 roku odbył się w naszej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA O PRZYGOTOWANIU DO INICJACJI W SAKRAMENTY POKUTY I POJEDNANIA ORAZ EUCHARYSTII

INSTRUKCJA O PRZYGOTOWANIU DO INICJACJI W SAKRAMENTY POKUTY I POJEDNANIA ORAZ EUCHARYSTII INSTRUKCJA O PRZYGOTOWANIU DO INICJACJI W SAKRAMENTY POKUTY I POJEDNANIA ORAZ EUCHARYSTII I. WPROWADZENIE 1. Sobór Watykański II w Konstytucji o liturgii świętej przypomina, że liturgia jest szczytem,

Bardziej szczegółowo

Kalendarium WSD Diecezji Świdnickiej rok akademicki 2015/2016. Luty 2016 r.

Kalendarium WSD Diecezji Świdnickiej rok akademicki 2015/2016. Luty 2016 r. Kalendarium WSD Diecezji Świdnickiej rok akademicki 2015/2016 Luty 2016 r. 08.02.2016 poniedziałek Początek zajęć dydaktycznych w sem. letnim wybór seniorów 09.02.2016 wtorek Rada Pedagogiczna Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum przeprowadzonym wśród nauczycieli, uczniów i rodziców,

Bardziej szczegółowo

22 lipca 2012 r. Kazanie na mszy pożegnalnej ks. Czesława Duka

22 lipca 2012 r. Kazanie na mszy pożegnalnej ks. Czesława Duka 22 lipca 2012 r. Kazanie na mszy pożegnalnej ks. Czesława Duka Dziś w odczytanym przed chwilą fragmencie Ewangelii mamy opisaną niezwykle ciekawą sytuację. Apostołowie wracają do Pana Jezusa po wyprawie

Bardziej szczegółowo

Wam wszystkim, Siostry i Bracia, niech Bóg błogosławi!

Wam wszystkim, Siostry i Bracia, niech Bóg błogosławi! Koszalin, 7.05.2016 Znak: PD 24-1/16 Drodzy Diecezjanie Dnia 7. maja 2016 roku Arcybiskup Celestino Migliore, Nuncjusz Apostolski w Polsce, przekazał naszej diecezji następujący komunikat: Ojciec Święty

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować i przeprowadzić oazę modlitwy? Wskazania dla animatorów.

Jak przygotować i przeprowadzić oazę modlitwy? Wskazania dla animatorów. Jak przygotować i przeprowadzić oazę modlitwy? Wskazania dla animatorów. Dla organizujących po raz pierwszy oazę modlitwy, a także dla innych w celu przypomnienia, podajemy poniżej wskazania dotyczące

Bardziej szczegółowo

22.05. O godz. 10.30 odbyła się Pierwsza Komunia św. dzieci niesłyszących przygotowana przez ks. Wikariusza.

22.05. O godz. 10.30 odbyła się Pierwsza Komunia św. dzieci niesłyszących przygotowana przez ks. Wikariusza. 08.05. W parafii odbył się kiermasz książki katolickiej zorganizowany przez Drukarnię i Księgarnię Św. Wojciecha. 15.05. O godz. 10.30 odbyła się uroczystość I Komunii św. dzieci, które przygotowała katechetka

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą.

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA I Semestr I Ocena dopuszczająca -Umie wykonać znak krzyża, -Zna niektóre modlitwy i wymaga dużej pomocy

Bardziej szczegółowo

Ksiądz Kanonik Edward Kłopotek

Ksiądz Kanonik Edward Kłopotek Historia życia kapłana. Ksiądz Kanonik Edward Kłopotek 1 Historia życia kapłana Ksiądz Kanonik Edward Kłopotek 26.10.1934 19.11.2008 (praca w trakcie opracowywania) Część I Renata Kulik, Henryk Kulik 2

Bardziej szczegółowo

POŚWIĘCENIE TABLICY KU PAMIĘCI BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI

POŚWIĘCENIE TABLICY KU PAMIĘCI BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI POŚWIĘCENIE TABLICY KU PAMIĘCI BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI 30. 11. 2011 roku w Sanktuarium Błogosławionej Matki Bolesławy w Białymstoku miała miejsce podniosła uroczystość, która jest nawiązaniem do historii

Bardziej szczegółowo

Kalendarium WSD Diecezji Świdnickiej na semestr letni roku akademickiego 2011/2012

Kalendarium WSD Diecezji Świdnickiej na semestr letni roku akademickiego 2011/2012 Kalendarium WSD Diecezji Świdnickiej na semestr letni roku akademickiego 2011/2012 LUTY 06 II (n) Koniec przerwy międzysemestralnej. Powrót alumnów do seminarium do godziny 20.00. 07 II (po) Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w klasie I, II i III - Religia

Kryteria oceniania w klasie I, II i III - Religia Kryteria oceniania w klasie I, II i III - Religia KLASA I ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: odróżnia modlitwę

Bardziej szczegółowo

18.00 Msza św. z kazaniem dla wszystkich po Mszy Świętej NAUKA STANOWA DLA KOBIET

18.00 Msza św. z kazaniem dla wszystkich po Mszy Świętej NAUKA STANOWA DLA KOBIET ` PROGRAM MISJI ŚWIĘTYCH Prowadzonych przez Misjonarzy Świętej Rodziny w parafii Trójcy Świętej w Pruszczu w dniach 3-11 października 2009 r Sobota 3 październik Uroczysta Msza Święta z obrzędem wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

XXIV Niedziela Zwykła

XXIV Niedziela Zwykła XXIV Niedziela Zwykła Nikt inny jak tylko Pan Bóg wspomaga i prowadzi tych, którzy pragną Mu służyć. Ta droga wymaga ofiary i poświęcenia w pokonywaniu przeciwności. Ten duchowy trening wzmaga odwagę,

Bardziej szczegółowo

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele i uroczystości. Gliwice 2015 [Do użytku wewnętrznego]

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele i uroczystości. Gliwice 2015 [Do użytku wewnętrznego] Spis treści Wprowadzenie do Liturgii Domowej na Okres Bożego Narodzenia 2015/16... 3 Spotkania na uroczystości i niedziele Okresu Bożego Narodzenia 2015/16: LITURGIA DOMOWA Uroczystość Bożego Narodzenia

Bardziej szczegółowo

Tradycja w Rodzinie s. 11. Tradycja w Kościele s. 16

Tradycja w Rodzinie s. 11. Tradycja w Kościele s. 16 Tradycja w Rodzinie s. 11 w n u m e r z e : Tradycja w Kościele s. 16 od redakcji Przygotuj się do Liturgii Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, 31 marca: I czytanie: Dz 10,34a,37-43; II czytanie: Kol

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań o Janie Pawle II

Zestaw pytań o Janie Pawle II Zestaw pytań o Janie Pawle II 1. Jakie wydarzenie miało miejsce 18.02.1941r? 2. Dokąd Karol Wojtyła przeprowadził się wraz z ojcem w sierpniu 1938 r? 3. Jak miała na imię matka Ojca Św.? 4. Kiedy został

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY VI.

WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY VI. WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY VI. Przedmiot oceny 1. Cytaty z Pisma św., modlitwy, pieśni 2. Zeszyt przedmioto wy 3. Prace domowe 4. Testy i sprawdziany OCENA celująca

Bardziej szczegółowo

Katechetka mgr teologii GENOWEFA SZYMURA pożegnanie z parafią i szkołą

Katechetka mgr teologii GENOWEFA SZYMURA pożegnanie z parafią i szkołą Katechetka mgr teologii GENOWEFA SZYMURA pożegnanie z parafią i szkołą Moja droga do katechezy Pochodzę z rodziny bardzo religijnej. Wzorem życia religijnego była dla mnie mama Anna i babcia Krystyna,

Bardziej szczegółowo

Opiekun: Wykonali: Śpiewakowski Marcin Rus Łukasz Maj Dominik Kowalczyk Mateusz. s. Irena Różycka

Opiekun: Wykonali: Śpiewakowski Marcin Rus Łukasz Maj Dominik Kowalczyk Mateusz. s. Irena Różycka Wykonali: Śpiewakowski Marcin Rus Łukasz Maj Dominik Kowalczyk Mateusz Opiekun: s. Irena Różycka ur. 10 czerwca 1902 w Jedlińsku; zm. 2 listopada 1980 w Nałęczowie Sługa Boży Piotr Gołębiowski ur. 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Pielgrzymka Żywiecka

Pielgrzymka Żywiecka 28.08.2014 Pielgrzymka Żywiecka Piesza Pielgrzymka Żywiecka, to jedna z najstarszych grup pątniczych, jakie przybywają na Jasną Górę - kroniki jasnogórskie odnotowały ją w 1611 r. Żywieccy pielgrzymi dotarli

Bardziej szczegółowo

A.D Rok Jubileuszu 30-lecia powstania naszej parafii

A.D Rok Jubileuszu 30-lecia powstania naszej parafii A.D. 2017 Rok Jubileuszu 30-lecia powstania naszej parafii 2 luty - czwartek - Święto Ofiarowania Pańskiego - MB Gromnicznej 3 luty - I piątek miesiąca 11 luty - sobota - NMP z Lourdes - Dzień Chorych

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenia parafialne. Ogłoszenia duszpasterskie XXXI Niedziela Zwykła 01.11.2015r. Uroczystość Wszystkich Świętych. 1 / 15

Ogłoszenia parafialne. Ogłoszenia duszpasterskie XXXI Niedziela Zwykła 01.11.2015r. Uroczystość Wszystkich Świętych. 1 / 15 Ogłoszenia duszpasterskie XXXI Niedziela Zwykła 01.11.2015r. Uroczystość Wszystkich Świętych. 1 / 15 Dzisiaj po południu lub jutro można zyskać odpust zupełny za zmarłych za nawiedzenie kościoła lub kaplicy

Bardziej szczegółowo

Kochani! Już za nami Święto Jedności Dziękuję wszystkim! W dalszej części znajdziecie zdjęcia z tego wydarzenia.

Kochani! Już za nami Święto Jedności Dziękuję wszystkim! W dalszej części znajdziecie zdjęcia z tego wydarzenia. Kochani! Już za nami Święto Jedności 2013. Dziękuję wszystkim! W dalszej części znajdziecie zdjęcia z tego wydarzenia. 1 / 15 2 / 15 3 / 15 4 / 15 5 / 15 6 / 15 7 / 15 8 / 15 9 / 15 10 / 15 11 / 15 12

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenia Parafialne. XI Niedziela zwykła 12.06.2016

Ogłoszenia Parafialne. XI Niedziela zwykła 12.06.2016 Ogłoszenia Parafialne XI Niedziela zwykła 12.06.2016 8.00 Msza święta Za + rodziców Władysława i Genowefę Sokalskich, zmarłą mamę Genowefę Talacha, zmarłego brata, bratową, szwagra oraz dziadków z obu

Bardziej szczegółowo

Światowe Dni Młodzieży

Światowe Dni Młodzieży Światowe Dni Młodzieży 2016 Czym są ŚDM? Światowe Dni Młodzieży to międzynarodowe spotkanie młodych całego świata, którzy razem ze swoimi katechetami, duszpasterzami, biskupami i papieżem gromadzą się

Bardziej szczegółowo

I. Ty ścieżkę życia mi ukażesz

I. Ty ścieżkę życia mi ukażesz Ks. Michał Miecznik ROZKŁAD MATERAŁU W KLASACH LO (zgodny z programem nauczania nr AZ-4-0/). Ty ścieżkę życia mi ukażesz MESĄC LCZBA GODZN TREŚC NAUCZANA WYNKAJĄCE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ KATECHEZY. Ukochani

Bardziej szczegółowo

KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ

KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ Materiały wykorzystywane w przygotowywaniu dziecka do I Spowiedzi i Komunii świętej w Parafii Alwernia DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ KRÓTKI KATECHIZM

Bardziej szczegółowo

Nasze pielgrzymki 2004-2009 Sanktuaria Maryjne Podróżując śladami Ojca Świętego Jana Pawła II

Nasze pielgrzymki 2004-2009 Sanktuaria Maryjne Podróżując śladami Ojca Świętego Jana Pawła II Nasze pielgrzymki 2004-2009 Sanktuaria Maryjne Podróżując śladami Ojca Świętego Jana Pawła II Myśląc o pielgrzymkach, ogarniam wiele miejsc, które dane nam było zobaczyć. Stały się one naszym śladem i

Bardziej szczegółowo

Jan Paweł II. "Nie bój się, nie lękaj! Wypłyń na głębię!" Jan Paweł II

Jan Paweł II. Nie bój się, nie lękaj! Wypłyń na głębię! Jan Paweł II Jan Paweł II "Nie bój się, nie lękaj! Wypłyń na głębię!" Jan Paweł II Krótkie kalendarium ur. 18 maja 1920 - w Wadowicach 1.11.1946- przyjęcie święceń kapłańskich 4.07. 1958- minowanie na biskupa 16.10.1978-

Bardziej szczegółowo

DWUMIESIĘCZNIK DLA CHORYCH. cena: 3,50 PLN (w tym 5% VAT) luty-marzec 1(151)2014. BÓG chlebem NADZIEI

DWUMIESIĘCZNIK DLA CHORYCH. cena: 3,50 PLN (w tym 5% VAT) luty-marzec 1(151)2014. BÓG chlebem NADZIEI DWUMIESIĘCZNIK DLA CHORYCH cena: 3,50 PLN (w tym 5% VAT) luty-marzec 1(151)2014 BÓG chlebem NADZIEI Duchowy na dobry Patronat początek Misyjny Misjonarze do adopcji ks. Piotr Chmielecki SCJ Lublin 24 Kiedy

Bardziej szczegółowo

świętością życia dawać dowód żywej wiary. W Niedzielę Palmową, Kościół obchodzi pamiątkę wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy, dla dokonania paschalnej

świętością życia dawać dowód żywej wiary. W Niedzielę Palmową, Kościół obchodzi pamiątkę wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy, dla dokonania paschalnej Wielki Tydzień Ostatnie dni Wielkiego Postu od Niedzieli Palmowej do wieczora Wielkiego Czwartku, a następnie Triduum Paschalne to Wielki Tydzień. Najstarsze świadectwa o liturgii Wielkiego Tygodnia pochodzą

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA

WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii w klasie I zgodne z programem nauczania dla klas I-III szkoły podstawowej nr: AZ-1-01/10 W drodze do Wieczernika. W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Bardziej szczegółowo

PARAFIA PW. NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W PEŁCZYCACH

PARAFIA PW. NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W PEŁCZYCACH PARAFIA PW. NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W PEŁCZYCACH ul. Kościelna 4 PEŁCZYCE 73-260 tel. 95 7685315 wik. 957685015 Kościół parafialny: Pw. Narodzenia NMP w Pełczycach - poświęcony: 8 IX 1946 r.

Bardziej szczegółowo

22 października ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA. Wspomnienie obowiązkowe. [ Formularz mszalny ] [ Propozycje czytań mszalnych ] Godzina czytań.

22 października ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA. Wspomnienie obowiązkowe. [ Formularz mszalny ] [ Propozycje czytań mszalnych ] Godzina czytań. 22 października ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA Wspomnienie obowiązkowe [ Formularz mszalny ] [ Propozycje czytań mszalnych ] Godzina czytań II Czytanie 1 / 5 Z Homilii św. Jana Pawła II, papieża, wygłoszonej

Bardziej szczegółowo

Chcielibyśmy bardziej służyć. Chcielibyśmy bardziej służyć

Chcielibyśmy bardziej służyć. Chcielibyśmy bardziej służyć Chcielibyśmy bardziej służyć Karol Białkowski: Witam serdecznie Piotra Nazaruka, dyrygenta, kompozytora i chyba można tak powiedzieć twórcę chóru Trzeciej Godziny Dnia? Piotr Nazaruk: Twórca to za dużo

Bardziej szczegółowo

1 Rozważania na każdy dzień. Cz. IV Marcin Adam Stradowski J.J. OPs

1 Rozważania na każdy dzień. Cz. IV Marcin Adam Stradowski J.J. OPs 1 2 Spis treści Triduum Paschalne......5 Wielki Czwartek (5 kwietnia)......5 Droga Krzyżowa (6-7 kwietnia Wielki Piątek, Wielka Sobota)......8 Chrystus zmartwychwstał! (8 kwietnia Niedziela Wielkanocna)....

Bardziej szczegółowo

DNIA WSPÓLNOTY DK GAŁĘZI RODZINNEJ RUCHU ŚWIATŁO- ŻYCIE,

DNIA WSPÓLNOTY DK GAŁĘZI RODZINNEJ RUCHU ŚWIATŁO- ŻYCIE, D O M S Ł O W A - KOŚCIÓŁ to temat przewodni rejonowego WIELKOPOSTNEGO DNIA WSPÓLNOTY DK GAŁĘZI RODZINNEJ RUCHU ŚWIATŁO- ŻYCIE, który odbył się12.03.11r. w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Malborku.

Bardziej szczegółowo

Ojciec Pio; Triduum Paschalne 2013

Ojciec Pio; Triduum Paschalne 2013 Ojciec Pio; Triduum Paschalne 2013 Relacja spisana w dużej części na żywo skorygowana po przyjeździe i uzupełniona fotografiami. Świadomie nie opisuję miejsc nie religijnych, które zwiedzaliśmy głównie

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Uwzględniając wniosek Zarządu Osiedla Wilamowice oraz Burmistrza Wilamowic, po konsultacji z Księdzem Proboszczem Michałem Bogutą

OŚWIADCZENIE. Uwzględniając wniosek Zarządu Osiedla Wilamowice oraz Burmistrza Wilamowic, po konsultacji z Księdzem Proboszczem Michałem Bogutą OŚWIADCZENIE Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 26 września 2012 roku w sprawie ustanowienia Św. Abpa Józefa Bilczewskiego Uwzględniając wniosek Zarządu Osiedla Wilamowice oraz Burmistrza Wilamowic,

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie z działalności. Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. przy parafii. Niepokalanego Poczęcia NMP. w Kamionnie.

Roczne sprawozdanie z działalności. Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. przy parafii. Niepokalanego Poczęcia NMP. w Kamionnie. Kamionna, 31.12.2009r. Miejscowość, data Roczne sprawozdanie z działalności Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży przy parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Kamionnie za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

Chrzest Święty to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzechy, daje nam godność dziecka Bożego oraz czyni członkiem Kościoła.

Chrzest Święty to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzechy, daje nam godność dziecka Bożego oraz czyni członkiem Kościoła. I. Sakramenty 1. Chrzest Co to jest Chrzest Święty? Chrzest Święty to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzechy, daje nam godność dziecka Bożego oraz czyni członkiem Kościoła. Udzielamy

Bardziej szczegółowo