Pozycja Młodzieżowych M odzie owych Rad w Polsce Liderzy Europejskiego Roku Kreatywno ci Kreatywnosci i Innowacji 2009

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pozycja Młodzieżowych M odzie owych Rad w Polsce Liderzy Europejskiego Roku Kreatywno ci Kreatywnosci i Innowacji 2009"

Transkrypt

1 Pozycja Młodzieżowych M odzie owych Rad w Polsce Liderzy Europejskiego Roku Kreatywno ci Kreatywnosci i Innowacji 2009 Europejska współpraca wspó praca w zakresie problematyki i działań dzia a młodzieżowych m odzie owych Sylwester Perowicz Przemys aw Przemysław Uss Honorowe Patronaty

2

3 Pozycja Młodzieżowych Rad w Polsce Liderzy Europejskiego Roku Kreatywnosci i Innowacji 2009 Europejska współpraca w zakresie problematyki i działań młodzieżowych Sylwester Perowicz Przemysław Uss SZCZECIN 2010

4 Liderzy Europejskiego Roku Kreatywno ci i Innowacji 2009

5 Honorowe Patronaty

6 Finansowanie

7 Partnerzy

8 Wstęp Spis treści Sylwester Perowicz Przemysław Uss Bazyli Baran Część I Spotkania Regionalne Szczecin Łódź Gliwice Białystok Ogólnopolskie Spotkanie Ewaluacyjne Warszawa Część II Polityka młodzieżowa w Polsce i Europie Jacek Kurzępa Komu są potrzebne Młodzieżowe Rady i jaka młodzież w nich uczestniczy Małgorzata Ludwiczek Uczestnictwo młodzieży w życiu społecznym przykłady europejskie Kamila Lender Pozycja i powołanie Młodzieżowych Rad od 1990 r Sylwester Perowicz Kwestia partycypacji młodzieży w Szczecinie Przemysław Uss Czy opiekun faktycznie jest potrzebny? Pozycja Młodzieżowych Rad w Polsce

9 Część III Najlepsi z projektowego Niezbędnika uczestnika Justyna Romańczuk Dlaczego warto? Dawid Solak Od Pomorza po Śląsk i od Lubelskiego po Lubuskie Mariusz Niedźwiecki Młodzież- inwestycja, która się zwróci? Joanna Krawczyk i Adrian Cymer Młodzieżowe Rady i ich problemy Część IV Wnioski i rezultaty Opisy działań podczas projektu Przykładowe działania realizowane przez Młodzieżowe Rady Z czym kojarzy nam się Młodzieżowa Rada? CZY SŁYSZELIŚCIE O MŁODZIEŻOWEJ RADZIE? List otwarty Projekt w liczbach Część V Projekt w obiektywie Młodzież zabiera głos Kreatywność to Europejski Rok Kreatywności i Innowacji Galeria zdjęć Pozycja Młodzieżowych Rad w Polsce 9

10 Część VI Organizatorzy Koordynator & Coach Zespół Projektowy Młodzieżowa Rada Miasta Szczecin Pozycja Młodzieżowych Rad w Polsce

11 Szanowni Państwo, Z przyjemnością przekazuję Państwu publikację poświęconą Młodzieżowym Radom, a przede wszystkim projektowi Pozycja Młodzieżowych Rad w Polsce, którego miałem okazję być koordynatorem. To niebywałe przedsięwzięcie, jakiego doświadczyłem jako organizator wspólnie z Młodzieżową Radą Miasta Szczecin, stało się faktem dzięki wielu godzinom ciężkiej pracy. Pięć miast to pięć różnych historii, jakie udało nam się napisać wspólnymi siłami wraz ze wszystkimi uczestnikami. Setki kilometrów, jakie przemierzyliśmy w związku z realizacja projektu stały się największą przygodą, jaką miałem okazję dotychczas przeżyć. Niestety nic nie trwa wiecznie. W ostatnich tygodniach musieliśmy stanąć przed wielkim wyzwaniem, którym było podsumowanie wszystkiego, co wydarzyło się w ramach projektu. Większość najważniejszych spostrzeżeń, wniosków i przemyśleń zamieszczamy w tej publikacji. Dołożyliśmy starań, aby zwrócić uwagę na rzeczy najbardziej istotne, jednak jesteśmy przekonani, iż największą wartością, jaką udało nam się osiągnąć, to potencjał intelektualny, który w odniesieniu do papieru i druku jest niemierzalny. To ważne, aby dawać młodzieży aktywnej wsparcie w codziennej działalności, tak, aby miała możliwość ingerowania w rzeczywistość społeczną czy też polityczną. W trakcie jednego ze spotkań padło stwierdzenie, że dwadzieścia lat temu my wszyscy otrzymaliśmy prezent od ustawodawcy art. 5b ustawy o samorządzie gminnym z 1990r. dający możliwość samorządom powoływania Młodzieżowych Rad. Po dwudziestu latach stawiamy ważne pytanie: Jaka jest aktualna Pozycja Młodzieżowych Rad w Polsce?. Myślę, że najlepszą odpowiedzią jest całość projektu. Każdy widzi go z innej perspektywy, tak jak pozycję Młodzieżowych Rad, która często różni się diametralnie i trudno dopatrywać się w tym reguły. Rzecz jasna istnieje wiele przesłanek warunkujących to jak żyje się młodym radnym. Wśród nich największą uwagę należy przyznać roli opiekuna. Podczas trwającego 260 dni przedsięwzięcia poznałem wiele wspaniałych osób, które często dzięki ludzkiej uprzejmości miały niebagatelny wkład w realizację projektu. Dziś z perspektywy czasu uznaję to wszystko za nasz wielki sukces i to z wielu powodów. Najważniejszym z nich jest sieć kontaktów, jaką udało Pozycja Młodzieżowych Rad w Polsce 11

12 się stworzyć wśród uczestników. To także dziesiątki pomysłów, jakie zrodziły się w czasie spotkań i zaowocowały w działaniach Młodzieżowych Rad w całym kraju. Na uwagę zasługuje także wiek osób zaangażowanych w realizację. Kiedy odpowiedzialność za organizację spoczywa na osobach dorosłych jest to rzecz typowa. Jednak, gdy za współpracę z partnerami odpowiedzialny jest osiemnastolatek, bo tyle wynosiła średnia wieku w zespole projektowym, jest to rzecz godna podziwu. Ostatnią kwestią, na jaką chciałbym zwrócić uwagę jest portal z którym osobiście wiążę duże nadzieje. Życzę sobie i nam wszystkim, aby to, co udało się wypracować w ramach projektu Pozycja Młodzieżowych Rad w Polsce stało się źródłem inspiracji i pomocy w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań dla młodzieży i dorosłych związanych z Młodzieżowymi Radami w Polsce i na świecie. Jako koordynator pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy poświęcili swój czas i energię w realizację całości projektu. Cieszę się, że miałem możliwość z Wami współpracować. Bez waszego zaangażowania zrealizowanie postawionych celów byłoby nierealne. Wyrażam głębokie przekonanie, iż bogatsi o zdobyte doświadczenia będziemy mieli okazję do kontynuowania współpracy nie tylko w temacie bliskich naszym sercom Młodzieżowych Rad. Zapraszam do lektury Sylwester Perowicz Koordynator Projektu Pozycja Młodzieżowych Rad w Polsce 12 Pozycja Młodzieżowych Rad w Polsce

13 Drogi Czytelniku, Z wielką satysfakcją oddaję w Twoje ręce publikację, która jest odzwierciedleniem obecnej Pozycji Młodzieżowych Rad w Polsce oraz polityki młodzieżowej w naszym kraju. Jako współautor decydując się na ten projekt postawiłem sobie za cel dogłębne przeanalizowanie funkcjonowania młodzieżowych samorządów lokalnych. Jako coach projektu odpowiedzialny za merytorykę całości trwania przedsięwzięcia mogę z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że było to bardzo duże wyzwanie stworzyć tak odważny projekt o tak dużym zasięgu, gdyż nikt wcześniej nie podjął się organizacji tego typu przedsięwzięcia na tak wielką skalę. Poprzez cztery Spotkania Regionalne aż po Ogólnopolskie Spotkanie Ewaluacyjne dochodzę do wniosku, że wiele organizacji młodzieżowych i nie tylko mogłoby znaleźć receptę na sukces w działaniu ucząc się od Młodzieżowych Rad. To niebywałe jak młodzi ludzie mogą spełniać swoje marzenia, a przy okazji zdobywać nowe doświadczenia i poszerzać swoją wiedzę, dążąc przy tym do ukazania prawdziwego głosu młodzieży. Ma to istotne znaczenie w funkcjonowaniu państwa Polskiego i Unii Europejskiej. Z całym przekonaniem mogę powiedzieć, że wszystkie młodzieżowe instytucje uczestniczące w projekcie, można uznać za jedne z najbardziej aktywnych w naszym kraju. Pisząc projekt postawiłem sobie za cel poznanie metod na skuteczne działanie Młodzieżowych Rad z całej Polski. Wprowadzony podział na spotkania w różnych zakątkach Polski i podział na województwa nie był przypadkowy. W założeniu każdego ze spotkań celem było poznanie młodych rajców i osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżową z pobliskich województw w celu nawiązania bliższej współpracy i wymianę kontaktów między nimi. Ułatwiłoby to znacznie powołanie do życia Polskiego Parlamentu Młodzieży (ze wszystkich krajów wspólnoty europejskiej Narodowych Parlamentów Młodzieży nie posiadają tylko dwa kraje członkowskie - Polska i Bułgaria). Należy tutaj również wspomnieć, że wszyscy uczymy się funkcjonowania Młodzieżowych Rad. Z roku na rok zmieniają się trendy w wyznaczaniu działalności społecznej młodzieży. Największą w tej kwestii rolę odgrywa opiekun, którego Pozycja Młodzieżowych Rad w Polsce 13

14 większość młodych samorządów posiada, ale zdarzają się również takie, które owego opiekuna nie posiadają. Funkcjonowanie w strukturach samorządowych młodzieży zależy również od sprawności władz w relacjach z młodymi działaczami oraz szczerej potrzeby powołania swoich młodszych odpowiedników i otwartości na dialog w podejmowaniu wspólnie decyzji wg Harta. Drabina uczestnictwa jest modelem opisującym uczestnictwo młodzieży, stworzonym przez Rogera Harta. Trzy dolne szczeble drabiny odnoszą się do zaangażowania młodzieży, które nie jest prawdziwym uczestnictwem, podczas gdy kolejne pięć szczebli określa prawdziwe uczestnictwo. Uczestnictwo odwołuje się do procesu współpodejmowania decyzji, które dotyczą jednostki i społeczności, w której jednostka żyje. Zgodnie z UNICEF jest to fundamentalne prawo obywatelstwa i środek, wedle którego demokracje powinny być mierzone. Podczas realizacji przedsięwzięcia w odniesieniu do poszczególnych działań młodzieży stwierdziliśmy z uczestnikami, że w działalności młodzieżowej różnie to wygląda. Realizacja w/w założeń licząc od czwartego szczebelka drabiny pozwoliłaby na wyrównanie szans w tworzeniu się Młodzieżowych Rad i Parlamentów Młodzieży, ale także w samej ich działalności. Jest to także inicjatywa nawiązania dialogu z samorządami terytorialnymi, które nie dostrzegają zwykle istoty rozwoju polityki młodzieżowej. Wszystkie podejmowane działania przez Młodzieżowe Rady i Parlamenty Młodzieży będziemy zamieszczać na naszej stronie która mam nadzieję będzie wyznacznikiem w działaniu dla nowo powstających młodych samorządów i źródłem dobrych pomysłów. Jako organizator jestem bardzo zadowolony z przebiegu działań podejmowanych podczas projektu, gdyż spełniły one w moim założeniu oczekiwane rezultaty oraz zachęciły naszych uczestników do podejmowania wspólnych przedsięwzięć. Chciałbym podziękować wszystkim za trud włożony w naszą wspólną edukację podczas projektu i życzyć wytrwałości w dążeniu do celu. Pamiętajcie. RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!. Pozostając w tej refleksji, zapraszam do lektury. Z pozdrowieniami Przemysław Uss Coach Projektu Pozycja Młodzieżowych Rad w Polsce 14 Pozycja Młodzieżowych Rad w Polsce

15 Realizacja projektu Pozycja Młodzieżowych Rad w Polsce przez Młodzieżową Radę Miasta Szczecin jest jej największym osiągnięciem w tej kadencji. W moim przekonaniu jest najważniejszym wydarzeniem w długiej już historii szczecińskiej Młodzieżowej Rady. Szczecińska Młodzieżowa Rada jest jedną z najstarszych funkcjonujących w kraju. Jej początki sięgają roku 1994, kiedy to uczniowie szczecińskich szkół średnich podjęli inicjatywę jej utworzenia. Rada Miasta usankcjonowała tą inicjatywę, podejmując stosowną uchwałę w marcu 1995 roku. Początki były trudne. Ogromne zasługi w rozwoju i stabilizacji Młodzieżowej Rady odegrali działacze szczecińskiego oddziału Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej najstarszej i największej organizacji pożytku publicznego w kraju. Misją Fundacji od pierwszych dni jej powstania jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego. W kolejnych kadencjach szczecińska Młodzieżowa Rada współpracując z Radą Miasta upowszechniała idee samorządności i kształtowania postaw obywatelskich w szczecińskich szkołach średnich. Jej przedstawiciele uczestniczą w pracach Komisji Rady, gdy analizowane są problemy młodzieży, edukacji, kultury i sportu, a także przyszłości Szczecina. Działacze Młodzieżowej Rady Miasta podejmują szereg działań o charakterze charytatywnym. Uczestniczą w debatach, szkoleniach i konkursach. Rada Miasta umożliwiła realizacje projektu Pozycja Młodzieżowych Rad w Polsce, podejmując odpowiednią uchwałę budżetową o częściowym jej finansowaniu. W moim przekonaniu środki przeznaczone na ten cel okazały się doskonałą lokatą. Projekt odniósł ogromny sukces przyczyniając się do promocji naszego miasta w kraju. Potwierdziła to obserwacja Ogólnopolskiego Spotkania Ewaluacyjnego realizowanego w dniach lutego 2010 roku w Warszawie. W oficjalnym otwarciu tego spotkania w Pałacu Kultury i Nauki uczestniczyli parlamentarzyści, marszałek sejmu Jerzy Szmajdziński, przewodniczący Rady Miasta Stołecznego Warszawy, radni, ministrowie i opiekunowie grup uczniów biorących udział w projekcie. Pozycja Młodzieżowych Rad w Polsce 15

16 Młodzi działacze wykazali się dużą dojrzałością i umiejętnością w sprawnym prowadzeniu poszczególnych spotkań, warsztatów i szkoleń. Doświadczenia uczestników tego projektu przyczynią się do upowszechnienia idei samorządności wśród uczniów szkół średnich kilkudziesięciu miast w kraju, których przedstawiciele uczestniczyli w projekcie. Pozdrawiam Serdecznie dr Bazyli Baran Przewodniczący Rady Miasta Szczecin 16 Pozycja Młodzieżowych Rad w Polsce

17 CZĘŚĆ I SPOTKANIA REGIONALNE OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE EWALUACYJNE

18 Spotkania Regionalne W ramach projektu miały miejsce 4 Spotkania Regionalne - w Szczecinie, Łodzi, Gliwicach i Białymstoku. Głównym celem projektu było stworzenie przestrzeni do wspólnego zastanowienia się, jaka jest obecna pozycja Młodzieżowych Rad. Do innych celów należy zaliczyć: stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń związanych z funkcjonowaniem Młodzieżowych Rad; dzielenie się dobrymi praktykami; wspólne zastanowienie się nad pozytywnymi aspektami w dotychczasowym sposobie funkcjonowania Młodzieżowych Rad; wspólne zastanowienie się nad tym, co można zmienić, aby ich działanie było bardziej efektywne; zapewnienie przestrzeni do poznania się uczestników i nawiązania współpracy; motywowanie do zmian; zapewnienie uczestnikom możliwości rozmowy z decydentami - politykami, radnymi etc.; Program wszystkich spotkań został tak skonstruowany, aby zapewnić realizację powyższych celów. Uczestnicy mieli czas na poznanie siebie nawzajem i tego, w jaki sposób funkcjonują Młodzieżowe Rady w różnych miastach i miejscowościach. Pracowali także wspólnie nad wizją Rad w przyszłości i zastanawiali się, co zrobić, aby wprowadzić ją w życie. Większość elementów programu była wspólna dla każdego spotkania. Na podstawie prowadzonej ewaluacji do każdego z nich wprowadzone zostały niewielkie zmiany merytoryczne, zgodne z potrzebami i oczekiwaniami uczestników. Aby efektywnie wykorzystać czas, a jednocześnie dostosować się do potrzeb młodych ludzi w zakresie uczenia się, zostały wykorzystane metody aktywne. Pomogły one zintegrować grupę, dały możliwość swobodnej pracy indywidualnej, ułatwiły szukanie oryginalnych rozwiązań i analizę doświadczeń. 18 Pozycja Młodzieżowych Rad w Polsce

19 SZCZECIN I Spotkanie Regionalne Data: wrzesień 2009 r. Miejsce: Szczecin Województwa: Kujawsko-Pomorskie, Lubuskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie Liczba uczestników: 40 Liczba organizacji uczestniczących w spotkaniu: 17 (Uroczyste otwarcie I Spotkania Regionalnego- Urząd Miasta Szczecin) Młodzieżowe Rady uczestniczące w I Spotkaniu Regionalnym: Młodzieżowa Rada Miasta Bydgoszcz Młodzieżowa Rada Miasta Kruszwica Młodzieżowa Rada Miasta Włocławek Młodzieżowa Rada Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Młodzieżowa Rada Miasta Gubina Młodzieżowa Rada Miasta Kostrzyn nad Odrą Młodzieżowa Rada Miejska w Krośnie Odrzańskim Młodzieżowa Rada Miasta Kalisza Pozycja Młodzieżowych Rad w Polsce 19

20 Młodzieżowa Rada Miasta Darłowo Młodzieżowa Rada Miasta w Kołobrzegu Młodzieżowa Rada Miejska w Myśliborzu Młodzieżowa Rada Miasta Szczecin Rada Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego Młodzieżowa Rada Miasta i Gminy Złocieniec Inne organizacje: Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Pyrzycach ZMW przy ZSP im. S. Staszica Ewaluacja I Spotkania Regionalnego wykonana przez uczestników ELEMENTARZ MŁODZIEŻOWEJ RADY Demokratyczne wybory osób chętnych (dwuletnia kadencja) Statut i regulamin wewnętrzny Podział na komisje stałe i doraźne Osoba wspierająca- opiekun (nieingerująca) Charakter konsultacyjny, opiniodawczy, doradczy Upowszechnianie idei samorządności Reprezentacja młodzieży Cykliczność sesji i spotkań wyborczych Prowadzenie strony internetowej Powołanie Komisji Prawnej Wiek Młodych Radnych regulowany statutem (indywidualnie dla każdej Młodzieżowej Rady) Klub sympatyków przy każdej Młodzieżowej Radzie Szkolenia przed każdymi wyborami Zapewnienie budżetu 20 Pozycja Młodzieżowych Rad w Polsce

21 ZŁOTA MYŚL Rada powinna skupiać się na opiniowaniu uchwał i wniosków dorosłej Rady, dotyczących młodzieży i dialogu pomiędzy młodymi a władzami, nawet jeśli dorosła Rada o to nie prosi a sprawa bezpośredni dotyczy młodzieży. RAZEM MOŻEMY ZDZIAŁAĆ NAPRAWDĘ WIELE! (Uczestnicy I Spotkania Regionalnego w trakcie Ogólnopolskiego Spotkania Ewaluacyjnego w Warszawie) Pozycja Młodzieżowych Rad w Polsce 21

22 ŁÓDŹ II Spotkanie Regionalne Data: październik 2009 r. Miejsce: Łódź Województwa: Lubelskie, Łódzkie, Podkarpackie, Świętokrzyskie Liczba uczestników: 45 Liczba organizacji uczestniczących w spotkaniu: 9 (Uroczyste otwarcie II Spotkania Regionalnego - Urząd Miejski w Łodzi) Młodzieżowe Rady uczestniczące w II Spotkaniu Regionalnym: Parlament Dzieci i Młodzieży Województwa Lubelskiego Młodzieżowa Rada Miejska w Łodzi Młodzieżowa Rada Miasta Rawa Mazowiecka Młodzieżowa Rada Miejska w Sieradzu Młodzieżowa Rada Miasta Zgierza Młodzieżowa Rada Miasta w Baranowie Sandomierskim Młodzieżowa Rada Gminy Pysznica Rada Młodzieży Rzeszowa Młodzieżowa Rada Miejska w Stalowej Woli 22 Pozycja Młodzieżowych Rad w Polsce

23 Ewaluacja II Spotkania Regionalnego wykonana przez uczestników SPOTKANIE REGIONALNE POPRAWIŁO NASZĄ POZYCJĘ W MIEŚCIE POPRZEZ Zmianę Statutu Poprawę współpracy Zdobytą wiedzę Pewność siebie Doświadczenie i pomysły My jako źródło wiedzy Motywację do działania Wypromowanie Młodzieżowej Rady Program Młodzież w działaniu (Uczestnicy II Spotkania Regionalnego w trakcie warsztatów) ELEMENTARZ MŁODZIEŻOWEJ RADY A - B - C - D - Aktywizacja Budżet Cele Rady Dobre praktyki Pozycja Młodzieżowych Rad w Polsce 23

24 E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z - Efekty działań Funkcje poszczególnych organów Grupy problemowe Humor Idea samorządności Jedność i równość Konkrety Liderzy Media Nawiązywanie kontaktów Opiekun Przedstawiciele Rola opiniotwórcza Statut Tytuł samorządu Ustawa o samorządzie gminnym art. 5b Wolontariat Złoty środek (Uczestnicy II Spotkania Regionalnego w trakcie Ogólnopolskiego Spotkania Ewaluacyjnego w Warszawie) 24 Pozycja Młodzieżowych Rad w Polsce

25 GLIWICE III Spotkanie Regionalne Data: listopad 2009r. Miejsce: Gliwice Województwa: Dolnośląskie, Małopolskie, Opolskie, Śląskie Liczba uczestników: 49 Liczba organizacji uczestniczących w spotkaniu: 21 (Uroczyste otwarcie III Spotkania Regionalnego - Urząd Miasta Gliwice) Młodzieżowe Rady uczestniczące w III Spotkaniu Regionalnym: Parlament Młodzieży Głogowa Młodzieżowa Rada Miejska Jeleniej Góry Młodzieżowa Rada Miasta w Piławie Górnej Parlament Młodzieży Wrocławia Młodzieżowa Rada Powiatu Bocheńskiego Młodzieżowa Rada Miejska w Tarnowie Młodzieżowa Rada Miejska w Bytomiu Młodzieżowa Rada Miasta w Cieszynie Młodzieżowa Rada Miasta Chorzów Młodzieżowa Rada Miasta Gliwice Młodzieżowa Rada Miasta Racibórz Pozycja Młodzieżowych Rad w Polsce 25

26 Młodzieżowa Rada Miasta Rybnik Młodzieżowa Rada Miasta Wodzisławia Śląskiego Młodzieżowa Rada Miejska w Zabrzu Inne organizacje: Samorząd Studencki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Samorząd Studencki Uniwersytetu Wrocławskiego Samorząd Studencki Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój Stowarzyszenie Wspólne Miasto Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Stowarzyszenie Business Management Club Ewaluacja III Spotkania Regionalnego wykonana przez uczestników OCZYWISTE OCZYWISTOŚCI Rada może składać się z gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych - na pewno nie widzimy tam uczniów szkół podstawowych Utrzymywać kontakt z Samorządami Uczniowskimi Funkcjonować w komisjach Rad Gmin/ Miast/ Powiatów Swoje relacje z władzą opierać na kooperacji Otrzymywać projekty uchwał i porządek obrad Rady Gminy/ Miasta/ Powiatu Nie wiemy czy opiekun jest potrzebny, a jeżeli jest to za wolą młodzieży oraz powinien wspierać a nie dyktować Na pewno Młodzieżowa Rada powinna posiadać własny budżet co do wysokości brak jednolitego postulatu Szeroka kampania informacyjna nt. działań Młodzieżowych Rad z wykorzystaniem elektronicznych środków przekazu Demokratyczne wybory do Młodzieżowych Rad Dobra i zdrowa kampania przed wyborami ZŁOTY ŚRODEK MŁODZIEŻOWYCH RAD W UJĘCIU IDEALISTYCZNYM Reprezentacja wszystkich szkół Własne biuro w Urzędzie Miasta Odsetek budżetu do wykorzystania Kreatywni, innowacyjni, nowocześni, otwarci, skuteczni 26 Pozycja Młodzieżowych Rad w Polsce

27 Nieskazitelność Młodzieżowych Radnych Młodzi rajcy powinni być liderami w swoim środowisku Prowadzenie zintegrowanej polityki medialnej i promocyjnej z Urzędem Miasta Kadencja łamana - wybory dopełniające Szkolenia wprowadzające dla nowych młodych radnych (Uczestnicy III Spotkania Regionalnego w trakcie warsztatów) SPOTKANIE REGIONALNE POPRAWIŁO NASZĄ POZYCJĘ W MIEŚCIE POPRZEZ Kontakty z władzami, gdyż pokazaliśmy, że nie jesteśmy odosobnioną organizacją lecz całością całości, która stanowi realną siłę Relacje przekazane z projektu dot. aktywizacji gimnazjalistów zachęciły ich do działania - pozwoliły uwierzyć w siebie Wymianę doświadczeń, podniesienie poziomu merytorycznego szczególnie nowych młodych rajców Uświadamianie, że odległość nie stanowi problemu w realizowaniu ogólnopolskich partnerskich projektów Pozycja Młodzieżowych Rad w Polsce 27

28 Usprawnianie statutów na bazie doświadczeń z projektów Rozpowszechniliśmy działania w Młodzieżowych Radach Popularyzację Programu Młodzież w działaniu NAJBARDZIEJ WARTOŚCIOWE BYŁO DLA NAS Poznanie ludzi o podobnych zainteresowaniach i wymiana doświadczeń Integracja środowisk związanych z samorządnością lokalną Projekt był największym działaniem w kadencji dla współorganizatorów spotkania Utrwaliliśmy wiedzę Harmonogram był bardzo sprecyzowany Brak obecności decydentów w skali ogólnopolskiej - powoduje, że nasze prace mogą nie doczekać się realizacji. Nie jest to spowodowane indolencją organizatorów lecz brakiem zainteresowania ze strony decydentów (Uczestnicy III Spotkania Regionalnego w trakcie Ogólnopolskiego Spotkania Ewaluacyjnego w Warszawie) 28 Pozycja Młodzieżowych Rad w Polsce

29 BIAŁYSTOK IV Spotkanie Regionalne Data: grudzień 2009r. Miejsce: Białystok Województwa: Mazowieckie, Podlaskie, Pomorskie, Warmińsko-Mazurskie Liczba uczestników: 54 Liczba organizacji uczestniczących w spotkaniu: 10 (Uroczyste otwarcie IV Spotkania Regionalnego - Urząd Miejski w Białymstoku) Młodzieżowe Rady uczestniczące w IV Spotkaniu Regionalnym: Młodzieżowa Rada Miasta Mławy Młodzieżowa Rada Miasta Siedlce Młodzieżowa Rada Miejska Białystok Młodzieżowa Rada Miasta Malborka Młodzieżowa Rada Miasta Starogard Gdański Młodzieżowa Rada Miasta w Tczewie Młodzieżowa Rada Miasta w Giżycku Młodzieżowa Rada Powiatu Iławskiego Młodzieżowa Rada Miejska w Węgorzewie Pozycja Młodzieżowych Rad w Polsce 29

30 Inne organizacje: Centrum Wolontariatu przy Stowarzyszeniu Partnerstwo Sztuk w Gołdapi Ewaluacja IV Spotkania Regionalnego wykonana przez uczestników ELEMENTARZ MŁODZIEŻOWEJ RADY Potrzeba istnienia opiekuna Gimnazjaliści mogą bardzo dobrze działać w Młodzieżowych Radach Ordynacja wyborcza powinna być dostosowana do miejsca, gdzie funkcjonuje dana Młodzieżowa Rada Młodzieżowa Rada powinna kształtować świadomość obywatelską w społeczeństwie Młodzieżowa Rada to nie organizacja pozarządowa NAJWAŻNIEJSZE KWESTIE Zgodne z ustawą o samorządzie gminnym - Młodzieżowa Rada powinna pełnić funkcję konsultacyjną Spełnianie zadań w stosunku do miasta, wykorzystywanie unikalnych dla nas możliwości, a nie dublowanie działalności organizacji pozarządowych Promocja aktywnego działania SPOSOBY DZIAŁANIA Przedstawienie działalności różnych Młodzieżowych Rad poprzez grę w karty Przerwy kawowe możliwością do dalszego nieskrępowanegoprowadzenia dyskusji Panel Młodzieżowe Rady w umożliwianie rozmów na wiele różnych tematów ZŁOTY ŚRODEK Opiniowanie prac Rady Gminy/ Miasta/ Powiatu (Partnerstwo w działaniu) Poszerzenie składu Młodzieżowej Rady o ludzi kompetentnych i zainteresowanych działaniem 30 Pozycja Młodzieżowych Rad w Polsce

31 Delegowanie osób z Młodzieżowej Rady na sesje Rady Gminy/Miasta/ Powiatu Reprezentowanie zdania młodzieży Ujednolicenia statutów Młodzieżowych Rad CO ZMIENIŁO SPOTKANIE W NASZEJ DZIAŁALNOŚCI Umocnienie pozycji wielu Młodzieżowych Rad w swoich miastach. Wiele uczestników zyskało świadomość tego co powinniśmy my jako Młodzieżowi Radni zrobić i wokół czego powinny się skupiać nasze działania. (Uczestnicy IV Spotkania Regionalnego w trakcie Ogólnopolskiego Spotkania Ewaluacyjnego w Warszawie) Pozycja Młodzieżowych Rad w Polsce 31

32 WARSZAWA Ogólnopolskie Spotkanie Ewaluacyjne Data: luty 2010r. Miejsce: Warszawa Zasięg: Wszystkie województwa Liczba uczestników: 102 Liczba organizacji uczestniczących w spotkaniu: 37 (Uroczyste otwarcie Ogólnopolskiego Spotkania Ewaluacyjnego - Pałac Kultury i Nauki w Warszawie) Podczas pierwszego dnia spotkania po uroczystym otwarciu uczestnicy wzięli udział w debacie Open Space. Organizatorzy pogrupowali zaproponowane pytania na osiem grup tematycznych. Wiele czasu w ramach moderowanej dyskusji zajęła rola i znaczenie opiekuna Młodzieżowej Rady. Burzliwą dyskusję wywołał także temat dotyczący Młodzieżowych Rad rozumianych, jako zaplecze polityczne - kuźnia kadr partii politycznych, z czym większość uczestników spotkania się nie zgadza. Taki społeczny odbiór swojej działalności jest za to jednak dostrzegany. Dyskutowano także o tym, jaka powinna być rola strony co powinno się na niej znaleźć. Osobnym tematem debaty była także Polska Rada Młodzieży i propo-zycja statutu tej organizacji stworzona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Po pierwszym dniu w ramach nocnej debaty przedstawiciele MRM zebrani na spotkaniu ewaluacyjnym postanowili wystosować w tej sprawie List Otwarty do MEN. 32 Pozycja Młodzieżowych Rad w Polsce

33 W ramach zaproponowanych przez ministerstwo konsultacji społecznych projektu statutu Polskiej Rady Młodzieży postanowili przedstawić swoje zdanie i dać wyraz swoim obawom, co do proponowanego kształtu mającej powstać organizacji. Drugiego dnia spotkania przedstawione zostały wystąpienia ekspertów zaproszonych przez organizatorów spotkania. W ramach debaty pierwszego dnia i z uwagi na duże zainteresowanie uczestników kwestią powołania Polskiej Rady Młodzieży o zabranie głosu poproszona została p. Klaudia Wojciechowska przedstawicielka Ministerstwa Edukacji Narodowej. Przedstawiła ona założenia statutu PRM zapraszając jednocześnie zebranych do uczestnictwa w konsultacjach społecznych organizowanych przez ministerstwo. (Giełda Młodzieżowych Rad i Miast - Ogólnopolskie Spotkania Ewaluacyjne) Następnie wystąpiła p. Małgorzata Ludwiczek z Sekretariatu ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego prezentując przykłady aktywnego uczestnictwa młodzieży w Niemczech, Estonii i Szwecji. W swojej prezentacji odniosła się do kluczowych dokumentów jak Biała Księga Nowe impulsy dla młodzieży europejskiej z 2001 roku, Karta uczestnictwa młodych ludzi w życiu lokalnym i regionalnym z 2003 roku, Europejski pakt na rzecz młodzieży z 2005 roku czy Inwestowanie w młodzież i mobilizowanie jej do działania - Strategia UE na rzecz młodzieży z 2009 roku. Pozycja Młodzieżowych Rad w Polsce 33

34 W kolejnym module, zgodnie z sugestiami zawartymi w formularzach zgłoszeniowych zaproponowano warsztaty Budowanie Wieży zakładające pracę w małych grupach. Uczestnicy zostali podzieleni na 21 grup tak, aby możliwe było prześledzenie, w jaki sposób podejmowane są decyzje, jak wyłaniany jest lider, w jaki sposób oszacowywane są nakłady i koszty. Po zakończeniu prowadzący wyjaśnili rzeczywisty cel zadania i po zakończonej pracy wszystkich 21 grup poprosili uczestników o przedstawienie swoich refleksji i odczuć związanych z budową wieży. W kolejnej części dnia uczestnicy zostali podzieleni według uczestnictwa w poszczególnych spotkaniach regionalnych, w których odpowiedzieli na poniższe pytania: 1. W jaki sposób spotkanie regionalne poprawiło Waszą pozycje w Młodzieżowej Radzie oraz w mieście? 2. Elementarz dla Młodzieżowych Rad 3. Złoty środek dla Młodzieżowych Rad, wskazówki, propozycje dotyczące funkcjonowania Młodzieżowych Rad 4. Jakie kwestie były dla Was najważniejsze, co było najbardziej wartościowe merytorycznie a co powinno być poprawione, ulepszone? 5. Inne propozycje (Uczestnicy Ogólnopolskiego Spotkania Ewaluacyjnego w Warszawie - Obrady w Sejmie RP) 34 Pozycja Młodzieżowych Rad w Polsce

35 Zdaniem wszystkich uczestników największą wartość spotkań regionalnych stanowiło zdobycie niezbędnej wiedzy, pozwalającej na z jednej strony uczenie się na cudzych błędach, z drugiej zaś świadomość własnej działalności i roli w środowisku lokalnym. Udział w spotkaniach regionalnych pozwolił na zbudowanie pozycji młodych radnych jak również ich relacji z opiekunem, która zdaniem większości uczestników jest bardzo ważna i niezmiernie potrzebna. Kolejnym elementem dnia była debata dotycząca zmian w ustawie o samorządzie gminnym art. 5b. W ramach pracy w grupach dyskutowano także nad propozycją powołania Polskiej Rady Młodzieży i funkcji, jaka taka organizacja miałaby pełnić. Atrakcją wieczoru było zorganizowanie Giełdy Młodzieżowych Rad i Miast, w której uczestniczyło 29 wystawców, prezentujących swoje miasta i Młodzieżowe Rady. Stanowiska zostały przyznane uczestnikom losowo na godzinę przed rozpoczęciem giełdy. Była to część, która cieszyła się największym zainteresowaniem uczestników spotkania. (Uczestnicy Ogólnopolskiego Spotkania Ewaluacyjnego w Warszawie - Sejm RP) Ostatni dzień rozpoczęła prezentacja strony projektu oraz dyskusja nad jej funkcją po zakończeniu jego realizacji. Zaprezentowano także wypracowany w ramach warsztatów i dyskusji List Otwarty dotyczący Polskiej Rady Młodzieży. Pozycja Młodzieżowych Rad w Polsce 35

PART YCYPACJA OBYWATELSKA MŁODZIEŻY. PRZYKŁAD. MŁODZIEżOWYCH RAD GMIN

PART YCYPACJA OBYWATELSKA MŁODZIEŻY. PRZYKŁAD. MŁODZIEżOWYCH RAD GMIN PART YCYPACJA OBYWATELSKA MŁODZIEŻY. PRZYKŁAD MŁODZIEżOWYCH RAD GMIN Aktywne uczestnictwo młodych w decyzjach i przedsięwzięciach na szczeblu lokalnym i regionalnym jest niezbędne, jeżeli chcemy budować

Bardziej szczegółowo

GDYŃSKA DEBATA MŁODYCH

GDYŃSKA DEBATA MŁODYCH GDYŃSKA DEBATA MŁODYCH ORGANIZATOR: WSPÓŁORGANIZACJA I DOFINANSOWANIE: PARTNERZY DEBATY: PATRONAT: Prezydent Miasta Gdyni dr WOJCIECH SZCZUREK SPIS RZECZY 4 OD REDAKCJI ROZMOWA 5 DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

Bardziej szczegółowo

Głos Łodzian się liczy

Głos Łodzian się liczy ŁUKASZ PRYKOWSKI Głos Łodzian się liczy czyli doświadczenia z budżetem obywatelskim w radach osiedli Łódź 2012 Głos Łodzian się liczy ŁUKASZ PRYKOWSKI Głos Łodzian się liczy czyli doświadczenia z budżetem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI

PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI Opracowanie Projekt - od pomysłu do realizacji powstało w ramach projektu Wiarygodni, kompetentni, przejrzyści organizacje pozarządowe w działaniu, realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

WOLONTARIAT W SZKOLE Organizacja i prowadzenie szkolnego klubu wolontariusza

WOLONTARIAT W SZKOLE Organizacja i prowadzenie szkolnego klubu wolontariusza WOLONTARIAT W SZKOLE Organizacja i prowadzenie szkolnego klubu wolontariusza Niniejsza publikacja Pryzgotowanie i druk niniejszej publikacji wsparły finansowo powstała przy wsparciu finansowym Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych

Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ BIULETYN FORUM DEBATY PUBLICZNEJ SAMORZĄD TERYTORIALNY DLA POLSKI Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych NUMER 33 MAJ 2014 BIULETYN

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo. konieczność czy potrzeba?

Partnerstwo. konieczność czy potrzeba? Partnerstwo konieczność czy potrzeba? Opracowanie Partnerstwo konieczność czy potrzeba? powstało w ramach projektu Wiarygodni, kompetentni, przejrzyści organizacje pozarządowe w działaniu, realizowanego

Bardziej szczegółowo

W stronę obywatelskiej przedsiębiorczości

W stronę obywatelskiej przedsiębiorczości Jak wspierać ekonomię społeczną na poziomie lokalnym? Partycypacja w Polsce i Europie Kwestia senioralna wyzwaniem dla animacji publicznej Community arts sztuka (dla) społeczności W stronę obywatelskiej

Bardziej szczegółowo

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-917960-8-6

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-917960-8-6 Jacek Kwiatkowski PARTYCYPACJA SPOŁECZNA I ROZWÓJ SPOŁECZNY WARSZAWA 2003 Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN:

Bardziej szczegółowo

GMINNE RADY SENIORÓW W PRAKTYCE WYBRANE ZAGADNIENIA

GMINNE RADY SENIORÓW W PRAKTYCE WYBRANE ZAGADNIENIA GMINNE RADY SENIORÓW W PRAKTYCE WYBRANE ZAGADNIENIA Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa Nowy Sącz, 2014 WYDAWCA Fundacja Europejski Instytut Rozwoju Obywatelskiego 33-300 Nowy Sącz ul.

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja funkcjonowania trzeciego sektora w powiecie nowosądeckim poprzez rekomendacje innowacyjnego programu szkoleniowego.

Optymalizacja funkcjonowania trzeciego sektora w powiecie nowosądeckim poprzez rekomendacje innowacyjnego programu szkoleniowego. Łukasz Hajduk Optymalizacja funkcjonowania trzeciego sektora w powiecie nowosądeckim poprzez rekomendacje innowacyjnego programu szkoleniowego. Badania prowadzone w ramach projektu Wiedza, Praktyka, Kadry

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (139.) w dniu 13 listopada 2014 r.

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (139.) w dniu 13 listopada 2014 r. ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (139.) w dniu 13 listopada 2014 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Aktywizacja cyfrowa pokolenia 50+ szansą na uniknięcie

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce. wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020

BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce. wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020 BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020 Warszawa, 2014 Publikacja pod redakcją: Tomasza Włodarskiego i

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie wolontariatu w OPS

Prowadzenie wolontariatu w OPS ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RAZEM W OLSZTYNIE Prowadzenie wolontariatu w OPS Olsztyn 2010 Projekt "Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Warmii i Mazur" dofinansowany przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Profesjonalnie i skutecznie

Profesjonalnie i skutecznie Profesjonalnie i skutecznie Poradnik dla organizacji pozarządowych N Fundacja Edukacja dla Demokracji Poradnik wydany w ramach projektu Profesjonalnie i skutecznie Publikacja bezpłatna sfinansowana ze

Bardziej szczegółowo

O b y w a t e l e w s p ó ł d e c y d u j ą

O b y w a t e l e w s p ó ł d e c y d u j ą O b y w a t e l e w s p ó ł d e c y d u j ą Przewodnik po partycypacji społecznej Dagmir Długosz Jan Jakub Wygnański Warszawa, marzec 2005 2 Spis treści WPROWADZENIE...4 Po co większy udział obywateli

Bardziej szczegółowo

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer projektu: POKL.04.01.01-00-311/10 FABER EST SUAE QUISQUE FORTUNAE Magazyn nr 2/2013 (6) KUŹNIA KADR IV Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Współpracujemy. Efektywne przekazywanie polskich doświadczeń. Poradnik dla organizatorów wizyt studyjnych

Współpracujemy. Efektywne przekazywanie polskich doświadczeń. Poradnik dla organizatorów wizyt studyjnych Współpracujemy. Efektywne przekazywanie polskich doświadczeń Poradnik dla organizatorów wizyt studyjnych Kraków 2011 Wspolpracujemy.indd 1 2012-01-04 13:41:16 Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Znak, Kraków

Bardziej szczegółowo

PRZEZ WSPÓŁPRACĘ DO SUKCESU

PRZEZ WSPÓŁPRACĘ DO SUKCESU PRZEZ WSPÓŁPRACĘ DO SUKCESU Partnerstwo lokalne na rynku pracy Warszawa, 2007 rok Pod redakcją zespołu w składzie: Antoni Sobolewski (redaktor naczelny), Romana Krzewicka, Grażyna Och, Jadwiga Olszowska-Urban,

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

numer 2/2010 Od konkurencji do współpracy EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

numer 2/2010 Od konkurencji do współpracy EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO numer 2/2010 Od konkurencji do współpracy EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski.

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski. maj 2015 ISSN 2353-9364 Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego Preferencyjna pożyczka wydaje się być bardziej wymagająca niż dotacja, jest jednak dużo korzystniejsza dla gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW)

Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW) Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW) 0 Spis treści Dane podstawowe... 2 Jak czytać ten dokument?... 3 Założenia... 4 Wstęp... 6 Cele Programu... 7 Cel

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

konsultacje w społeczności lokalnej : planowanie, przygotowanie, prowadzenie konsultacji społecznych metodą warsztatową

konsultacje w społeczności lokalnej : planowanie, przygotowanie, prowadzenie konsultacji społecznych metodą warsztatową konsultacje w społeczności lokalnej : planowanie, przygotowanie, prowadzenie konsultacji społecznych metodą warsztatową Monika Probosz, Przemysław Sadura konsultacje w społeczności lokalnej : planowanie,

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK KULTURA. uwaga na podmioty! red. Wojciech Kłosowski

KIERUNEK KULTURA. uwaga na podmioty! red. Wojciech Kłosowski uwaga na podmioty! KIERUNEK KULTURA uwaga na podmioty! red. Wojciech Kłosowski Mazowieckie Centrum kultury i Sztuki Warszawa 2012 Niniejsza książka ukazuje się w ramach projektu Kierunek Kultura 2012

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo