Usługi zarządzania drukiem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Usługi zarządzania drukiem"

Transkrypt

1 Analiza biznesowa i informatyczna Usługi zarządzania drukiem Europejskie programy MPS Listopad 2012 r. Louella Fernandes Clive Longbottom Quocirca Ltd Quocirca Ltd Tel.: Tel.: wew O RAPORCIE: Niniejszy raport został sporządzony niezależnie przez firmę Quocirca Ltd. Podczas opracowywania analizy Quocirca pozyskiwała dane z wielu źródeł i choć podjęto wszelkie starania, by informacje zawarte w raporcie były zgodne z prawdą i odzwierciedlały autentyczne warunki rynkowe, Quocirca nie może wziąć odpowiedzialności za ostateczną wiarygodność przedstawionych treści. Dlatego też firma Quocirca wyraźnie zrzeka się odpowiedzialności za wszelkie gwarancje i roszczenia co do ważności przedstawionych tu informacji, w tym za wszelkie straty poniesione przez dowolną organizację lub osobę, która podejmie jakiekolwiek działania na podstawie tych danych. Wszystkie nazwy marek i produktów są znakami handlowymi lub znakami usługowymi, które należą do odpowiednich właścicieli. Copyright Quocirca 2012

2 Usługi zarządzania drukiem Europejskie programy MPS Usługi zarządzania drukiem (Managed Print Services, MPS) wprowadzono jako skuteczną metodę na obniżenie kosztów druku, poprawę wydajności, podniesienie bezpieczeństwa dokumentów oraz utrzymanie zrównoważonego rozwoju. Po wdrożeniu usług MPS w dużych przedsiębiorstwach, wielu sprzedawców stara się poszerzyć i dopracować ofertę MPS dla poszczególnych kanałów partnerskich, by wykorzystać rosnące możliwości na rynku małych i średnich przedsiębiorstw. MPS ma być kurą znoszącą złote jajka w postaci regularnych przychodów dla resellerów działających na wysoce utowarowionym rynku. Ma jednocześnie pomagać niezbyt zasobnym klientom kierować środki na bardziej przewidywalne wydatki operacyjne. W niniejszym raporcie omówiono kluczowe oferty usług zarządzania drukiem skierowane do kanału partnerskiego. Szybki rozwój kanałowych ofert MPS Na rynku nadal przeważają plany oparte na zobowiązaniach ilościowych, jednak coraz większą popularność zdobywa model płatności za poszczególne wydruki (pay per print) Xerox posiada najbardziej wszechstronny asortyment ofert MPS dla kanału Ricoh przenosi swoją amerykańską strategię ChaMPS na Europę Lexmark na czele dzięki mocnemu koncentrowaniu się na rozwiązaniach wertykalnych Inni producenci stawiają coraz większe kroki w dziedzinie MPS Oferty usług obejmują zarówno podstawowe pakiety MPS, jak i elastyczne, modułowe platformy MPS. Biorąc pod uwagę różnorodny charakter kanału drukarek/urządzeń wielofunkcyjnych, programy MPS muszą uwzględniać zarówno potrzeby resellerów, dysponujących niską wiedzą fachową i słabą infrastrukturą, jak i dealerów urządzeń wielofunkcyjnych, którzy posiadają już zasoby i doświadczenie w zakresie sprzedaży i realizacji usług zarządzania drukiem. Umowy MPS są często oparte na koszcie jednej strony, co wymaga zobowiązania się do konkretnej ilości druku. Pojawia się jednak coraz więcej programów, które nie stawiają minimalnej granicy ilościowej, takie jak program MPS firmy Brother s i Ricoh Click, które oparte są na modelu pay per print. Coraz częstsze są także umowy Xerox PagePack, niezawierające zobowiązania ilościowego. Firma Xerox posiada bogatą ofertę usług MPS dedykowanych kanałowi: od podstawowych umów serwisowych i eksploatacyjnych, takich jak PagePack, aż po usługi dla wielu sprzedawców Xerox Partner Print Services (XPPS). W Europie firma Xerox ma już około 200 partnerów XPPS. Pod koniec 2010 roku liczba ta wynosiła 90. Firma coraz mocniej koncentruje się na dostawcach usług zarządzania IT, choć sukces w tej dziedzinie na razie odniosła wyłącznie w USA. Programy XPPS zostały dobrze przyjęte przez firmy zajmujące się odsprzedażą urządzeń różnych marek i pozwoliły firmie Xerox na rozwój własnej sieci sprzedaży poza kanałem. W ostatnich miesiącach Xerox działania bardziej koncentruje się na sprzedaży rozwiązań. Firma Ricoh dotąd opierała się w Europie na lokalnych modelach MPS, które cechowała wysoka zmienność zależnie od możliwości resellerów. Choć Ricoh obecnie wprowadza platformę ChaMPS do kanału europejskiego poprzez modułowe opcje usługowe, na efekty tego podejścia należy jeszcze poczekać. W Europie firma Lexmark zmieniła nazwę swego programu LVP na Business Solutions Dealer (BSD), ujednolicając go w ten sposób z podejściem realizowanym w Stanach Zjednoczonych. Lexmark stara się aktywnie docierać ze swoją ofertą do kanału urządzeń kopiujących, szczególnie do podmiotów chcących poszerzyć swoje możliwości w formacie A3 o urządzenia A4. Strategia ta okazała się szczególnie skuteczna w największych krajach europejskich i jest ceniona za wysokiej jakości szkolenia i wsparcie. Firma nadal rozwija swoją ofertę rozwiązań dla przemysłu, umożliwiając resellerom dopasowywanie produktów do potrzeb biznesowych ich odbiorców. Właśnie to stanowi główny wyróżnik firmy Lexmark na rynku. Firmy takie jak Brother, OKI, Konica Minolta i Kyocera poszerzają swoje oferty dla kanału partnerskiego. O ile Brother ogranicza się do podstawowego modelu wynajmu MPS, o tyle OKI i Kyocera rozwijają swoje możliwości w tym zakresie. Szczególnie Kyocera aktywnie szkoli swój kanał w zakresie sprzedaży MPS i oferuje szereg możliwości wymagających minimalnych nakładów z góry. Choć oprogramowanie może podnosić wartość MPS, niewielu resellerów stara się czynnie realizować taki model Podczas gdy wielu resellerów stawia zaledwie pierwsze kroki na niezbadanym lądzie MPS, bardziej doświadczeni starają się uzyskać wyższe przychody z umów MPS za pomocą dodatkowych rozwiązań. Trend ten pojawia się w większych małych i średnich przedsiębiorstwach. Wydaje się, że na tym polu największe sukcesy odnosi dziś marka Lexmark, ponieważ od dawna skupia się na oferowaniu tego typu rozwiązań. Podsumowanie Rynek małych przedsiębiorstw bez wątpienia stanowi ogromną szansę dla producentów i resellerów na uzyskanie rosnących przychodów. Ze względu na postępujące utowarowienie urządzeń i malejące marże, resellerzy muszą zmienić model działania z transakcyjnego na oparty na usługach. Nic więc dziwnego, że Ci, którzy zainwestowali czas i pieniądze w szkolenie i kształcenie swoich kadr w zakresie MPS radzą sobie tak dobrze. Choć potrzebują oni prostych i elastycznych narzędzi ograniczających nakłady na infrastrukturę, muszą inwestować w pracowników, bez których rozwój działalności w zakresie MPS będzie niemożliwy. Quocirca

3 1. Wprowadzenie Na płaskim rynku urządzeń, cechującym się spadkiem cen i marż producenci drukarek upatrują szansy na rozwój w usługach zarządzania drukiem (MPS). Osiągnięcie tego na rynku małych przedsiębiorstw jest trudne ze względu na różne kanały sprzedaży drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych. Doświadczeni dostawcy będą mieli świadomość, jakiej infrastruktury i umiejętności potrzebuje ich firma by osiągnąć sukces. Z kolei dla klasycznych resellerów IT usługi zarządzania drukiem są wciąż czymś względnie nowym. Choć mają doświadczenie w zawieraniu umów opartych na liczbie stron lub klików, wielu resellerów nie ma doświadczenia w obsłudze tego rodzaju umów. Prowadzi to do pojawienia się hybrydowych sprzedawców rozwiązań, którzy oferują takie umowy, posiadając jednocześnie fachową wiedzę IT. Dotychczas usługi MPS były w dużej mierze domeną większych przedsiębiorstw z powodu działających od dawna bezpośrednich umów MPS zawieranych przez dostawców takich jak HP, Lexmark, Ricoh i Xerox. Jednak także średnie firmy stopniowo zaczęły dostrzegać możliwości usług zarządzania drukiem wraz z pojawieniem się pakietów MPS bardziej dostosowanych do potrzeb kanału u prawie wszystkich sprzedawców na rynku. Wśród tego rodzaju pakietów pojawiają się zarówno oferty skoncentrowane na urządzeniach, oparte na umowach usługowych obejmujących serwis i materiały eksploatacyjne, jak i pakiety z leasingiem urządzeń, które mogą również obejmować wsparcie, w zależności od możliwości poszczególnych resellerów. Ponieważ większość przedsiębiorstw priorytetowo podchodzi do cięcia kosztów, usługi MPS stanowią okazję dla firm każdej wielkości do zapewnienia sobie przejrzystości kosztów druku i umożliwiają resellerom nawiązywanie długofalowych i rentownych relacji z klientami. Ponieważ coraz więcej producentów upraszcza i poszerza swoje oferty dla kanału, usługi MPS stają się dostępniejsze dla resellerów. Bariery wejścia na rynek usług MPS, takie jak koszty i złożoność, które być może w przeszłości ich odstraszały, dziś już nie stanowią problemu teraz jest najlepszy moment dla nich, by poprzez MPS podnieść wartość swoich usług. W niniejszym raporcie podsumowano kluczowe trendy na rynku MPS wśród małych i średnich przedsiębiorstw, a także omówiono kluczowe programy MPS dedykowane kanałowi partnerskiemu w Europie. Analiza powstała z połączenia badań źródeł wtórnych oraz informacji pozyskanych podczas rozmów z resellerami. Należy pamiętać, że poziom szczegółowości poszczególnych programów zależy od względnej dojrzałości programu oraz od dostępności informacji w sferze publicznej. 2. Definicje MPS Z czym wiążą się usługi zarządzania drukiem? Pakiety usług MPS dedykowane kanałowi partnerskiemu na rynku średnich przedsiębiorstw różnią się głębokością i skalą. W przeciwieństwie do MPS w dużych przedsiębiorstwach, nie wymagają przeprowadzenia wstępnej oceny potrzeb związanych z drukiem. Podstawowa oferta MPS zawiera propozycję sposobu zakupu drukarek wraz z materiałami eksploatacyjnymi, usługami serwisowymi i wsparciem poprzez zawarcie umowy ramowej. Zakup: Modele płatności różnią się między sobą, ponieważ klienci mogą albo od razu nabyć urządzenia, albo wziąć je w leasing od podmiotu finansującego. Leasing umożliwia przedsiębiorstwom przesunięcie nakładów kapitałowych do wydatków operacyjnych. Firmy następnie wnoszą opłatę miesięczną na podstawie prognozowanej miesięcznej ilości druku. Opłata obejmuje koszt urządzenia, wszelkie koszty leasingu, materiałów eksploatacyjnych, serwisu i wsparcia. Zobowiązanie ilościowe: Niektóre umowy wymagają zobowiązania co do liczby wydruków miesięcznie lub rocznie i zakładają zapłatę także za niewykorzystaną liczbę stron. Tam gdzie umowa określa minimalną liczbę wydruków, zasadniczo stosuje się opłaty za każdą stronę powyżej ustalonego limitu. Innym podejściem są umowy, które nie nakładają minimalnej ilości wydruków i przewidują opłaty wyłącznie za faktycznie wykonane wydruki. Takie rozwiązanie może wymagać od klienta zobowiązania się do zawarcia umowy usługowej na określony okres minimalny. Usługi dodatkowe: Zależą one od możliwości danego resellera i mogą obejmować usługi oceny, doradztwa w zakresie konsolidacji urządzeń lub rozwiązań w zakresie obsługi dokumentów. Poniższa tabela wskazuje najważniejsze różnice między podstawowymi usługami MPS, a podejściem opartym na dodatkowej wartości MPS. Usługi zapewniające elastyczny poziom dostarczanych usług pozwalają na dostosowanie skali MPS do tempa rozwoju działalności, co może być wyzwaniem dla przedsiębiorstw średniej wielkości. Rynek docelowy Kategoria Opis Wymagania dla kanału Małe firmy Małe i średnie firmy Podstawowa: Konserwacja, materiały eksploatacyjne i wsparcie Wartość dodana: Ocena, optymalizacja i zarządzanie Sprzęt, materiały eksploatacyjne, serwis, wsparcie, finansowanie oparte na koszcie jednej strony Ocena ilości wydruków, środowiska, organizacji pracy i kosztów Tab. 1. Definicje MPS Minimalne nakłady: Łatwość i szybkość obsługi: Brak oprogramowania, brak audytu, brak złożoności Pewne nakłady: Narzędzia do audytu druku, wsparcie dla wielu sprzedawców, zdalny monitoring Quocirca

4 Firma Quocirca jest przekonana, że następujące możliwości zapewniają średnim przedsiębiorstwom największy potencjał do redukcji kosztów i podniesienia wydajności. Funkcje Automatyczny licznik/odczyt licznika Automatyczne powiadamianie o błędach Automatyczne zarządzanie tuszem/tonerami/zamawianie materiałów eksploatacyjnych Raporty o użytkowaniu Portal dla klientów/interfejs internetowy (dla klienta i dostawcy usług) Zdalne zarządzanie, np. automatyczna aktualizacja oprogramowania, zdalna konfiguracja Korzyści Krótszy czas potrzebny na ręczny odczyt liczników Większa dokładność rozliczeń Automatyzacja fakturowania Przewidywanie awarii urządzeń, podniesienie czasu gotowości urządzeń do pracy Ograniczenie interwencji użytkownika Aktywna konserwacja i uzupełnianie materiałów Lepsze zarządzanie zapasami Optymalizacja wykorzystania urządzeń poprzez wydajniejsze gromadzenie danych i analizy Lepsze wykorzystanie urządzeń i zarządzanie nimi Ostrzeżenie o konieczności wycofania urządzenia z eksploatacji Lepsze wrażenia użytkowników, łatwość korzystania, szybki i wydajny sposób na przeglądanie informacji o wykorzystaniu urządzeń Dostawca usług może na żądanie analizować raporty klientów w celu poprawy poziomu obsługi Lepszy czas reakcji dla klienta Maksymalizacja wykorzystania potencjału serwisantów 3. Trendy rynkowe Tab. 2. Zalecane możliwości MPS Na ryku małych i średnich przedsiębiorstw drukowanie ma się doskonale. Badanie przeprowadzone ostatnio przez Quocirca 1 wśród 150 MSP ( pracowników) w Europie wykazało, że 56% respondentów uważa drukowanie za ważne lub bardzo ważne dla wsparcia działalności biznesowej. Wiele z tych firm dostrzega także wzrost ilości wydruków kolorowych, który przekłada się na wyższe wydatki na materiały eksploatacyjne. Badanie pokazało, że ograniczenie kosztów i zrozumienie sposobów korzystania z druku to obecnie najważniejsze wyzwania dla MSP w obszarze druku firmowego (wykr. 1). Ograniczenie kosztów konserwacji/ kosztów bieżących Zrozumienie użytkowania Ograniczenie zużycia energii Kontrola kosztów Realizacja polityki drukowania Czas spędzony na administrowaniu drukarkami Bezpieczeństwo dokumentów Niezawodność urządzeń Zarządzanie materiałami eksploatacyjnymi Instalowanie nowych produktów Próba: 150 respondentów z Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec Wykr. 1. Jak silne są Państwa obawy związane z następującymi wyzwaniami w dziedzinie zarządzania drukiem? (duże lub bardzo duże) Sytuacja, w której małe przedsiębiorstwa starają się kontrolować koszty druku, ograniczać zużycie energii i czas poświęcany na administrowanie drukarkami, jest doskonałą okazją dla dostawców rozwiązań i resellerów do promowania możliwości związanych z MPS. Wśród małych przedsiębiorstw zaobserwowano tendencje do przechodzenia na umowy MPS. Choć obecnie większość (60%) małych i średnich przedsiębiorstw kupuje drukarki i materiały eksploatacyjne według modelu transakcyjnego, prawie 40% respondentów w badaniu Quocirca 1 planuje wziąć w leasing drukarki w ramach umowy MPS w przyszłości. Obecnie około 20% mniejszych przedsiębiorstw ( pracowników) korzysta z podstawowych usług MPS w porównaniu do 45% większych przedsiębiorstw ( pracowników). Nie dziwi więc, że większe przedsiębiorstwa będą najprawdopodobniej korzystały z pełnych usług MPS (25%) lub planowały z nich skorzystać (19%). Quocirca

5 Korzysta z podstawowych usług MPS Planuje skorzystać z podstawowych usług MPS Korzysta z pełnych usług MPS Planuje skorzystać z pełnych usług MPS pracowników pracowników Wykr. 2. Czy Państwa firma korzysta obecnie lub planuje skorzystać z usług zarządzania drukiem? To dobra wiadomość dla resellerów, którzy będą mogli zmienić podejście klientów z zawierania umów o drukarki na umowy o druk. Z jednej strony możemy mówić o prostych, podstawowych usługach dla jednej marki, które do urządzeń dodają serwis i wsparcie, zaś z drugiej strony możliwe jest zaproponowanie kompleksowego podejścia obejmującego ocenę, optymalizację i zarządzanie na bieżąco. Czy jednak istnieje jeszcze potencjał do poprawy? Około 50% małych przedsiębiorstw, które wzięły udział w badaniu Quocirca, nie znało usług MPS wcale, co wskazuje, że rynek wciąż wymaga edukowania na ten temat na temat koncepcji, podejścia i korzyści MPS. 4. Uwarunkowania konkurencyjne Rynek MPS składa się z producentów drukarek/ urządzeń wielofunkcyjnych, integratorów systemów, sprzedawców infrastruktury oprogramowania oraz firm doradczych/audytowych. Producenci drukarek/urządzeń wielofunkcyjnych: Programy te są związane z ofertą produktową dostawców i obejmują usługi oceny, projektowania, wdrożenia i wsparcia. Dostawcy mogą oferować programy MPS poprzez swoich resellerów posiadających odpowiednie możliwości. Do dostawców w tej kategorii zaliczamy firmy: Canon, HP, Konica Minolta, Lexmark, Ricoh i Xerox. Integratorzy systemów/resellerzy: Są oni zazwyczaj kanałem dostępu do rynku dla dostawców drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych i mogą oferować usługi MPS w ramach szerszej obsługi komputerowej lub strategii ekologicznych usług IT. Do sprzedawców w tej kategorii zaliczamy firmy Atos Origin, Cap Gemini, CSC i IBM. Sprzedawcy infrastruktury oprogramowania: Zapewniają oni oprogramowanie do oceny i optymalizacji środowiska druku. Przykładami takich firm są: Asset DB, PaperCut, PrintAudit i PrintFleet. Poziom zaawansowania usług w powyższych kategoriach bywa bardzo różny i czasem może nie do końca być jasne, co konkretnie zawierają oferty poszczególnych sprzedawców. Do programów MPS kierowanych do środowisk biurowych należą: Programy obejmujące sprzęt, konserwację i materiały eksploatacyjne Brother MPS Konica Minolta ClickPack Kyocera KYOprint Pack Lexmark Page Plus OKI Pay-per-page Ricoh Click Xerox PagePack Programy usług przeznaczone dla kanału HP Smart Printing Services Konica Minolta OPS Indirect Kyocera MDS Lexmark Business Dealer Programme Ricoh MDS Samsung Advantage+ Xerox Partner Print Services (XPPS) Programy sprzedaży bezpośredniej Canon HP Kyocera Konica Minolta Lexmark Ricoh Toshiba Xerox Małe firmy Średnie przedsiębiorstwa Korporacje Tab. 3. Środowisko sprzedawców usług MPS Uwaga: powyższa lista dostawców usług MPS nie jest wyczerpująca, a jedynie wskazuje niektórych kluczowych graczy na rynku. Quocirca

6 5. Profil dostawcy: Konica Minolta Konica Minolta mocno zaznaczyła swoją obecność na rynku usług MPS wraz z wprowadzeniem programu zarządzania usługami druku (Optimized Print Services, OPS) w 2011 roku. Ten modułowy pakiet usług łączy w sobie konsulting, wdrożenie urządzeń i oprogramowania oraz obsługę. Koncepcja OPS obejmuje cztery obszary: sprzęt, proces, finanse i bezpieczeństwo. W tych obszarach firma udostępnia bezpośrednim klientom szereg opcji obsługi. Konica Minolta właśnie poszerza ofertę OPS dla kanału partnerskiego, oferując odpowiednio skrojoną wersję swojej szerokiej gamy usług. Usługi zarządzania IT Konica Minolta stara się także zwiększać zasięg poprzez szereg przejęć firm dostarczających usługi zarządzania IT. Należą już do niej firmy All Covered w USA, Serains we Francji i Koneo w Szwecji. W USA Konica Minolta opracowała dzięki All Covered atrakcyjny program pomagający dealerom na penetrowanie rynku usług IT. Za pośrednictwem Konica Minolta firma All Covered będzie świadczyła usługi wsparcia, w tym wsparcia aplikacji, resetowania haseł, wsparcia urządzeń mobilnych, wsparcia poza godzinami pracy w zakresie ochrony poczty elektronicznej, ochrony antywirusowej, zarządzania łatkami, zarządzania aktualizacją aplikacji, całodobowego monitorowania i ostrzegania o dostępności serwerów i usług, profilaktycznej konserwacji serwerów, kopii zapasowych w chmurze dla komputerów i serwerów oraz monitorowania licencji na oprogramowanie. W tym scenariuszu firma All Covered nie wystawia faktury klientowi wystawia ją dealerowi za działania miesięczne u każdego objętego wsparciem klienta. Dealer, który ma podpisaną umowę z klientem, może następnie dodać własną marżę. Dzięki takiemu rozwiązaniu Konica Minolta zapewniła dealerom w USA program bez ryzyka, który zapewnia wzrost przychodów. To sprytny ruch ze strony Konica Minolta gdy wielu jej konkurentów koncentruje się na segmencie korporacyjnym tego rynku, Konica Minolta może pogłębiać obecność na rynku małych firm. Firma Quocirca dostrzega, że na rynku pojawia się coraz więcej dostawców usług zarządzania (Managed Service Providers, MSP) chcących włączyć druk do portfela oferowanych usług. Choć trend ten jest dziś silniejszy w USA niż w Europie, zainteresowanie takimi usługami może wzrosnąć w ciągu najbliższych kilku lat w miarę jak inni producenci, np. Xerox, przekształcą ofertę MPS tak, by móc z nią wyjść do resellerów. Europejska strategia MPS dla kanału Konica Minolta mocno koncentruje się na kanale pośrednim, w którym jest obecna w 27 krajach. Firma od kilku lat aktywnie przekształca swoją strategię, by umożliwić partnerom dostarczanie podstawowych usług druku za pośrednictwem pełnej oferty produktowej, obejmującej drukarki A4, urządzenia wielofunkcyjne A4 oraz systemy produkcyjne. Konica Minolta skupia się na resellerach, którzy mogą zapewnić klientom wartość dodaną, i odchodzi od typowych dostawców ilościowych takich jak PC World w Wielkiej Brytanii czy Rue de Commerce we Francji. Konica Minolta realizuje dwa podejścia dla kanału, promując kontrakty, a nie transakcje: ClickPack Jest to program skierowany do resellerów IT, który działa w Wielkiej Brytanii i Francji. W innych krajach europejskich zostanie wprowadzony w dalszej części roku. Konica Minolta po raz pierwszy zapewnia dostęp do swojej oferty produktów bizhub. Urządzenia z tego portfela muszą być sprzedawane w ramach umów ClickPack. Rozwiązanie to jest oparte na modelu leasingowym i wykorzystuje system zarządzania umowami, który obsługuje ofertowanie, fakturowanie i administrację. Konica Minolta zapewnia resellerom narzędzie USB służące do analizy floty drukarek, następnie do obliczenia kosztu jednej strony oraz wysokości opłat za dzierżawę proponowanego sprzętu. W portalu internetowym sprzedawca może ustawić własny koszt jednej strony, dodać swoją marżę i wygenerować ofertę na okres od 3 do 5 lat. Portal internetowy generuje niestandardową ofertę handlową, obsługuje wniosek kredytowy, drukuje umowę leasingu i uruchamia zlecenie instalacji. Także klient może skorzystać z portalu, by zapoznać się z informacjami na temat wykorzystania urządzeń, alertów technicznych i zamówić materiały eksploatacyjne. Fakturowaniem zajmuje się firma finansująca, która co kwartał przesyła faktury zawierające koszty dzierżawy i koszty wydrukowanych stron. Ponieważ klienci płacą za faktyczne wykorzystanie urządzeń, nie jest wymagane żadne zobowiązanie ilościowe. Usługi serwisowe może świadczyć bezpośrednio serwis firmy Konica Minolta albo sam dealer. Usługi te fakturowane są przez firmę leasingową. ClickPack został niedawno poszerzony o nowe rozwiązania, w tym o oprogramowanie do zarządzania dokumentami. We Francji program ten testowało 5 dealerów, w tym Buereautica, ID21 i Kiwi Informatique. Wszyscy sprzedawcy urządzeń Konica Minolta mogą oferować program ClickPack, jeżeli posiadają technika zajmującego się pracą w sieci nie ma wymogu realizacji minimalnej ilości zakupów. Według informacji uzyskanych od Konica Minolta France, sprzedając umowę ClickPack, dealer może podnieść swoją marżę o 25% w przypadku sprzedaży transakcyjnej i aż o 40% w przypadku sprzedaży urządzeń i usług powiązanych (konserwacja, części zamienne i materiały eksploatacyjne) oraz o 15% na koszcie jednej strony. We Francji widoczny jest już wzrost średniej ceny sprzedaży w przypadku umów zawieranych na dłuższy okres. Konica Minolta oferuje szereg szkoleń sprzedażowych we współpracy z podmiotami niezależnymi, w tym bezpłatny dwudniowy kurs. Quocirca

7 OPS Indirect Konica Minolta poszerza swoje podstawowe usługi OPS dostępne dla kanału pośredniego, szczególnie dla podmiotów posiadających kompetencje w zakresie MPS i dostarczania rozwiązań. W zależności od poziomu rozwoju resellera Konica Minolta może zaoferować partnerom własne usługi doradztwa i monitorowania. Na podstawowym poziomie klienci uzyskują dostęp do portalu internetowego OPS, który oferuje analizy wykorzystania druku, informacje o stanie urządzeń i materiałów eksploatacyjnych. Na poziomie zaawansowanym oferowane są usługi raportowania, automatycznych powiadomień i aktywnego dostarczania materiałów eksploatacyjnych dla urządzeń Konica Minolta. Partnerzy mogą zaoferować dodatkowo płatne usługi, aby uzyskać pełną wiedzę o flocie drukarek klienta niezależnie od tego, czy składa się ona wyłącznie z urządzeń Konica Minolta, czy też różnych producentów. Konica Minolta zapewnia pełne szkolenie i wsparcie (zarówno w terenie, jak i przez Internet) dla pracowników technicznych i handlowców, które stanowią obowiązkowy wymóg w staraniach o uzyskanie certyfikatu partnera OPS. Aby uzyskać status certyfikowanego partnera OPS, reseller musi posiadać zasoby, w tym account managera OPS i specjalistę OPS, którzy będą spełniać funkcje przedsprzedażowe i sprzedażowe. Otrzymują oni na bieżąco wsparcie regionalnych zespołów OPS Konica Minolta. Podsumowanie usług Click Pack OPS Indirect Podejście Podstawowe usługi MPS Dodatkowe usługi MPS Opis Płatność za wydruk, brak minimalnej ilości, automatyczne odczyty liczników Portal sprzedażowy generujący umowy i wnioski kredytowe on-line Oparty na narzędziach OPS dla korporacji Pakiet OPS może być hostingowany na miejscu u klienta Portfel produktów Pełna oferta urządzeń Konica Minolta bizhub Pełna oferta urządzeń Konica Minolta bizhub Koszt na stronę Ustala reseller Ustala reseller Długość umowy 3 5 lat 3 5 lat Fakturowanie Klienci otrzymują faktury okresowe (kwartalne lub półroczne) na podstawie faktycznego użytkowania, bez ilości minimalnej lub opłat ryczałtowych Zmienne Obowiązki dostawcy Materiały eksploatacyjne, automatyczne odczyty liczników, wsparcie, gwarancja, recykling Szkolenie dla modelu sprzedażowego OPS Szkolenie dla systemu OPS Materiały marketingowe Serwis i wsparcie (jeśli dotyczy) Obowiązki resellera Dostawa i instalacja urządzeń Dostawa i instalacja urządzeń Konserwacja, szkolenia, materiały eksploatacyjne Rabaty Nie dotyczy Nie dotyczy Materiały Portal obsługowy Portal obsługowy Automatyczne uzupełnianie zapasów (urządzenia eksploatacyjne i serwis Konica Minolta) Wsparcie rozwiązań Pełen dostęp do portfela rozwiązań Konica Minolta Pełen dostęp do portfela rozwiązań Konica Minolta Źródła 1 MPS: Priorytet małych i średnich firm Quocirca

8 Informacje o firmie Quocirca Firma Quocirca jest jedną z największych firm w dziedzinie badań i analizy, specjalizującą się w badaniu wpływu technologii teleinformatycznych na działalność biznesową. Korzystając z globalnego zasięgu w językach narodowych, firma Quocirca zapewnia dostęp do szczegółowych informacji na temat preferencji klientów i opiniotwórców w dużych, średnich i małych przedsiębiorstwach. Zespół analityków Quocirca składa się z praktyków posiadających bezpośrednie doświadczenie we wdrażaniu technologii teleinformatycznych, którzy nieustannie badają i śledzą branżę i jej faktyczne wykorzystanie na rynkach. Badając sposób postrzegania, Quocirca przedstawia realne przeszkody stojące na drodze do wprowadzania technologii osobiste i polityczne aspekty środowiska w przedsiębiorstwach oraz presję na uzyskiwanie wyraźnej wartości biznesowej przy każdym wdrożeniu. Zdolność odkrywania i przedstawiania poglądów użytkowników końcowych na rynku pozwala firmie Quocirca doradzać w zakresie realiów wprowadzania technologii w życie, nie tylko obietnic z nimi związanych. Badania firmy Quocirca są zawsze pragmatyczne, ukierunkowane biznesowo i przeprowadzane z uwzględnieniem szerszej perspektywy. Technologie teleinformatyczne mogą przekształcać przedsiębiorstwa i procesy w nich zachodzące, jednak często tego rodzaju działania kończą się porażką. Misją Quocirca jest pomaganie przedsiębiorstwom w skutecznym wdrażaniu procesów poprzez większe zrozumienie i wprowadzanie odpowiednich technologii we właściwym czasie. Quocirca posiada aktywny program badań podstawowych, w ramach, którego regularnie bada użytkowników, nabywców i resellerów produktów i usług teleinformatycznych w zakresie nowych, zmieniających się i dojrzałych technologii. Z czasem firma Quocirca stworzyła obraz długofalowych trendów inwestycyjnych, zapewniając niezwykle cenne informacje całemu środowisku teleinformatycznemu. Quocirca współpracuje z globalnymi i lokalnymi dostawcami produktów i usług teleinformatycznych, pomagając im w spełnianiu oczekiwań biznesu pokładanych w tych technologiach. Klientami Quocirca są: Oracle, Microsoft, IBM, O2, T-Mobile, HP, Xerox, EMC, Symantec i Cisco, a także inni duzi i średni dostawcy, usługodawcy i firmy specjalistyczne. Informacje na temat działalności firmy Quocirca i jej usług można znaleźć pod adresem Quocirca

Rozwój rynku usług chmury obliczeniowej w Portugalii 2013-02-26 22:05:56

Rozwój rynku usług chmury obliczeniowej w Portugalii 2013-02-26 22:05:56 Rozwój rynku usług chmury obliczeniowej w Portugalii 2013-02-26 22:05:56 2 Chmura obliczeniowa (cloud computing) umożliwia, za pośrednictwem Internetu, z dowolnego komputera, telefonu komórkowego, czy

Bardziej szczegółowo

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 Agenda Jak zwiększyć i utrzymać poziom sprzedaży? VENDIO Sprzedaż i zarządzanie firmą

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów informatycznych w IBM. Prezentacja dla partnerów handlowych

Finansowanie projektów informatycznych w IBM. Prezentacja dla partnerów handlowych Finansowanie projektów informatycznych w IBM. Prezentacja dla partnerów handlowych Tomasz Zięba Dyrektor IBM Global Financing Poland Agenda Czym jest IBM Global Financing? Dostępne w Polsce formy finansowania

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja kosztów drukowania i kopiowania w Urzędzie - Arcus Kyocera MDS. Jacek Perz ARCUS S.A. www.arcus.pl

Optymalizacja kosztów drukowania i kopiowania w Urzędzie - Arcus Kyocera MDS. Jacek Perz ARCUS S.A. www.arcus.pl Optymalizacja kosztów drukowania i kopiowania w Urzędzie - Arcus Kyocera MDS Jacek Perz ARCUS S.A. Spis treści Wstęp, kilka słów o firmie Arcus S. A. Arcus Kyocera MDS produkty optymalizacji infrastruktury

Bardziej szczegółowo

TECZKA PRASOWA. Czym jest FINANCE-TENDER.COM?

TECZKA PRASOWA. Czym jest FINANCE-TENDER.COM? Czym jest FINANCE-TENDER.COM? FINANCE-TENDER.COM jest pierwszą w Polsce platformą przetargową i ogłoszeniową oferującą nowoczesną metodę przeprowadzania przetargów elektronicznych oraz umożliwiającą przedsiębiorstwom

Bardziej szczegółowo

enxoo properto Kompleksowy system do zarządzania sprzedażą i wynajmem nieruchomości

enxoo properto Kompleksowy system do zarządzania sprzedażą i wynajmem nieruchomości enxoo properto Kompleksowy system do zarządzania sprzedażą i wynajmem nieruchomości Szybka i trafna ocena potrzeb nabywców nieruchomości Pełen obraz procesu sprzedaży oraz umiejętność kontroli całego procesu

Bardziej szczegółowo

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie.

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Oferta dla rolników O BANKU Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Działa w Polsce od ponad 80 lat

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument jest własnością European Security Tranding SAS i nie może być kopiowany w całości lub częściowo bez jej zgody.

Niniejszy dokument jest własnością European Security Tranding SAS i nie może być kopiowany w całości lub częściowo bez jej zgody. Niniejszy dokument jest własnością European Security Tranding SAS i nie może być kopiowany w całości lub częściowo bez jej zgody. Prezentacja - 2013 1. Historia European Security Trading powstało w 1999

Bardziej szczegółowo

OFERTA OPIEKI INFORMATYCZNEJ DLA FIRM

OFERTA OPIEKI INFORMATYCZNEJ DLA FIRM OFERTA OPIEKI INFORMATYCZNEJ DLA FIRM Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, oraz w trosce o najwyższą jakość świadczonych usług firma Neteris przygotowała program opieki informatycznej skierowany

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE A OSZCZĘDNOŚCI W SEKTORZE PUBLICZNYM

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE A OSZCZĘDNOŚCI W SEKTORZE PUBLICZNYM NOWOCZESNE TECHNOLOGIE A OSZCZĘDNOŚCI W SEKTORZE PUBLICZNYM Sławomir Szczepański Key Account Manager Arcus Kyocera MDS Krzysztof Jaśkiewicz Optymalizacja kosztów drukowania w firmie Dyr. Departamentu Arcus

Bardziej szczegółowo

Dla kogo kontrakt serwisowy?

Dla kogo kontrakt serwisowy? Serwis 5 Dla kogo kontrakt serwisowy? Efektywna opieka serwisowa pozwala precyzyjnie zaplanować koszty druku, uniknąć przestojów w pracy urządzeń, uzyskać wsparcie wykwalifikowanego zespołu a wręcz całkowicie

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne technologie a oszczędności w sektorze publicznym - Arcus Kyocera MDS. Łukasz Undas ARCUS S.A. www.arcus.pl

Nowoczesne technologie a oszczędności w sektorze publicznym - Arcus Kyocera MDS. Łukasz Undas ARCUS S.A. www.arcus.pl Nowoczesne technologie a oszczędności w sektorze publicznym - Arcus Kyocera MDS Łukasz Undas ARCUS S.A. Spis treści Wstęp, kilka słów o firmie Arcus S. A. Arcus Kyocera MDS produkty optymalizacji infrastruktury

Bardziej szczegółowo

MAXIMO - wiedza kluczem do trafnych decyzji i efektywnego wykorzystywania zasobów. P.A. NOVA S.A. - Gliwice, ul. Górnych Wałów 42

MAXIMO - wiedza kluczem do trafnych decyzji i efektywnego wykorzystywania zasobów. P.A. NOVA S.A. - Gliwice, ul. Górnych Wałów 42 MAXIMO - wiedza kluczem do trafnych decyzji i efektywnego wykorzystywania zasobów maximo - Twój klucz do sukcesu Rozwiązania Maximo do zarządzania zasobami i usługami działają w oparciu o całościową strategię,

Bardziej szczegółowo

Usługi dystrybucyjne FMCG

Usługi dystrybucyjne FMCG Usługi dystrybucyjne FMCG 1990 powstaje firma handlowa Mister w Tychach 1992 rozpoczynamy współpracę z firmą Procter&Gamble jako jedna z 650 polskich hurtowni 1993 25 firm zostaje regionalnymi dystrybutorami

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne orężem walki sprzedawcy energii w walce o klienta. Warszawa 06.06.2008

Systemy informatyczne orężem walki sprzedawcy energii w walce o klienta. Warszawa 06.06.2008 Systemy informatyczne orężem walki sprzedawcy energii w walce o klienta Warszawa 06.06.2008 Agenda wystąpienia Zachowania Sprzedawców Energii w obliczu deregulacji; Różne wizje postawy konkurencyjnej w

Bardziej szczegółowo

Jeden z największych w Polsce dostawców zintegrowanych systemów zarządzania dokumentem i korespondencją masową.

Jeden z największych w Polsce dostawców zintegrowanych systemów zarządzania dokumentem i korespondencją masową. O firmie Jeden z największych w Polsce dostawców zintegrowanych systemów zarządzania dokumentem i korespondencją masową. 27 lat doświadczeń na polskim rynku. Szerokie portfolio klientów: branża bankowa,

Bardziej szczegółowo

Canon Essential Business Builder Program. Wszystko, co potrzebne, by odnieść sukces w biznesie

Canon Essential Business Builder Program. Wszystko, co potrzebne, by odnieść sukces w biznesie Canon Essential Business Builder Program Wszystko, co potrzebne, by odnieść sukces w biznesie Essential Business Builder Program wprowadzenie Prowadzenie działalności w obszarze druku nie jest łatwym zadaniem.

Bardziej szczegółowo

Usługa Outsourcing u IT

Usługa Outsourcing u IT Usługa Outsourcing u IT Kilka słów o działalności firmy PHU Pejotex Przemysław Jewiak Tel. 511-766-420 Mail: biuro.pejotex@gmail.com Biuro: 25-557 Kielce ul. Turystyczna 11/7 NIP: 661-210-90-79 REGON:

Bardziej szczegółowo

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński 2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Dwie wersje: do domu i dla firmy. Do kogo adresowany? Komponenty

Wprowadzenie Dwie wersje: do domu i dla firmy. Do kogo adresowany? Komponenty Office 365 dla firm Wprowadzenie Jednym z głównych produktów działających w chmurze oferowanych przez firmę Microsoft to Office 365. Czym jest to rozwiązanie, jakie ma sposoby wykorzystania, do kogo jest

Bardziej szczegółowo

15-24.10.2013 Kraków Wrocław Poznań Warszawa Gdańsk CLOUD SERVICES & DATA CENTER

15-24.10.2013 Kraków Wrocław Poznań Warszawa Gdańsk CLOUD SERVICES & DATA CENTER 15-24.10.2013 Kraków Wrocław Poznań Warszawa Gdańsk CLOUD SERVICES & DATA CENTER EXEA DATA CENTER bezpieczna lokalizacja projekt budynku Data Center (2009) budowa obiektu (2012-2013) BEZPIECZNE MIEJSCE

Bardziej szczegółowo

Można rozpatrywać dwa sposoby zapewnienia obsługi informatycznej firmy:

Można rozpatrywać dwa sposoby zapewnienia obsługi informatycznej firmy: Oferta firmy W swojej codziennej pracy pomagamy firmom w kompleksowej obsłudze informatycznej. Jesteśmy dynamicznym, młodym zespołem techników i informatyków. Nasza oferta oparta jest na sprawdzonych i

Bardziej szczegółowo

Oferta Abonamentowa. GLOBO IT Ul. Gałczyńskiego 3/25, 10-089Olsztyn NIP: 864-175-93-90. kontakt@globoit.pl +48 883 506 768 www.globoit.

Oferta Abonamentowa. GLOBO IT Ul. Gałczyńskiego 3/25, 10-089Olsztyn NIP: 864-175-93-90. kontakt@globoit.pl +48 883 506 768 www.globoit. Oferta Abonamentowa jest firmą, która dostarcza małym i średnim firmom rozwiązania informatyczne wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem. Na coraz bardziej wymagającym rynku usług informatycznych z

Bardziej szczegółowo

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013 Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii

Bardziej szczegółowo

Oferta Centrum Bezpieczeństwa Danych ZETO Katowice FIRM Backup Online

Oferta Centrum Bezpieczeństwa Danych ZETO Katowice FIRM Backup Online Oferta Centrum Bezpieczeństwa Danych ZETO Katowice FIRM Backup Online Katowice, maj 2012 r. Centrum Bezpieczeństwa Danych ZETO Katowice 2 Nowa usługa dla firm i oferta dla klientów Państwa firmy Usługa

Bardziej szczegółowo

Oferta na dostawę i wdrożenie

Oferta na dostawę i wdrożenie Oferta na dostawę i wdrożenie Programu do zarządzania gospodarką komunalną Dla Urzędu Gminy Lesznowola Szanowni Państwo, W nawiązaniu do ostatniego spotkania, na którym mięliśmy okazję zaprezentować system

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

SIŁA PROSTOTY. Business Suite

SIŁA PROSTOTY. Business Suite SIŁA PROSTOTY Business Suite REALNE ZAGROŻENIE Internetowe zagrożenia czyhają na wszystkie firmy bez względu na to, czym się zajmują. Jeśli masz dane lub pieniądze, możesz stać się celem ataku. Incydenty

Bardziej szczegółowo

Załącznik dotyczący opcji usług (SOA) Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla systemu Linux zainstalowanego na klastrach komputerowych

Załącznik dotyczący opcji usług (SOA) Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla systemu Linux zainstalowanego na klastrach komputerowych Załącznik dotyczący opcji usług (SOA) Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla systemu Linux zainstalowanego na klastrach Niniejszy Załącznik dotyczący opcji usług (SOA) określa opcjonalne usługi wybrane przez

Bardziej szczegółowo

allegro@rentalservices.pl rentalservices.pl al. Słowackiego 2 63-400 Ostrów Wielkopolski

allegro@rentalservices.pl rentalservices.pl al. Słowackiego 2 63-400 Ostrów Wielkopolski allegro@ CENNIK TONERY Tonery do urządzeń HP LaserJet HP 53X HP LaserJet M2727 MFP / P2014 / P2015 7 100 str. 46,90 zł HP 49X HP LaserJet 1320 / 3390 / 3392 6 000 str. 82,37 zł HP 35A HP LaserJet P1005

Bardziej szczegółowo

PARTNERSFIRST PRZEGLĄD PROGRAMU

PARTNERSFIRST PRZEGLĄD PROGRAMU PARTNERSFIRST PRZEGLĄD PROGRAMU PARTNERSFIRST TO PROGRAM PATRONACKI SPECJALNIE OPRACOWANY DLA NASZYCH PARTNERÓW, ABY POMAGAĆ IM PODNOSIĆ WARTOŚĆ SPECJALISTYCZNYCH ROZWIĄZAŃ DO DRUKU FIRMY ZEBRA I ZWIĘKSZAĆ

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo

StatSoft profesjonalny partner w zakresie analizy danych

StatSoft profesjonalny partner w zakresie analizy danych Analiza danych Data mining Sterowanie jakością Analityka przez Internet StatSoft profesjonalny partner w zakresie analizy danych StatSoft Polska Sp. z o.o. StatSoft Polska Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary

BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary Spis treści 1. Kim jesteśmy 2. Zalety leasingu jako formy finansowania 3. Leasing operacyjny, leasing finansowy 3. Co oferujemy Klientowi 4. Przewagi konkurencyjne

Bardziej szczegółowo

Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V

Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V Warszawa, 6 lutego 2014 www.hypermixer.pl 01 1 2 3 4 Rynkowe wyzwania Poszukiwania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje. Tabela 1. Cechy usługi. Sposób realizacji usługi. Dostęp do zasobów technicznych. Analiza i rozwiązywanie

Specyfikacje. Tabela 1. Cechy usługi. Sposób realizacji usługi. Dostęp do zasobów technicznych. Analiza i rozwiązywanie Arkusz danych Usługi wsparcia dotyczące Usługi Care Pack i usługi kontraktowe, część pakietu HP Care Korzyści z usługi Dostęp do zasobów technicznych HP w celu rozwiązywania problemów Potencjalne obniżenie

Bardziej szczegółowo

CRM. Relacje z klientami.

CRM. Relacje z klientami. CRM. Relacje z klientami. Autor: Jill Dyche Książka przeznaczona jest dla wielu czytelników -- od menedżerów do użytkowników Część 1. skierowana jest do kadry zarządzającej, menedżerów projektów oraz ludzi

Bardziej szczegółowo

E-commerce w exporcie

E-commerce w exporcie E-commerce w exporcie Radosław BARTOCHOWSKI International Trade Technologies Sp. z o.o. Jasionka 954, 36-002 Jasionka Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny www.itt-poland.com 1. Możliwości automatyzacji

Bardziej szczegółowo

Organizator w kilka minut tworzy profesjonalną stronę internetową wydarzenia i rozpoczyna sprzedaż biletów

Organizator w kilka minut tworzy profesjonalną stronę internetową wydarzenia i rozpoczyna sprzedaż biletów Czym jest Evenea? Evenea to elastyczne narzędzie dla organizatorów wszelkiego rodzaju wydarzeń (takich jak konferencje, szkolenia, targi, imprezy rozrywkowe, kulturalne, imprezy korporacyjne i prywatne)

Bardziej szczegółowo

Dlaczego outsourcing informatyczny? Jakie korzyści zapewnia outsourcing informatyczny? Pełny czy częściowy?

Dlaczego outsourcing informatyczny? Jakie korzyści zapewnia outsourcing informatyczny? Pełny czy częściowy? Dlaczego outsourcing informatyczny? Przeciętny informatyk firmowy musi skupić w sobie umiejętności i specjalizacje z wielu dziedzin informatyki. Równocześnie musi być administratorem, specjalistą od sieci

Bardziej szczegółowo

Dostawca zintegrowanych systemów zarządzania dokumentem i korespondencją masową

Dostawca zintegrowanych systemów zarządzania dokumentem i korespondencją masową O NAS Dostawca zintegrowanych systemów zarządzania dokumentem i korespondencją masową 29 lat doświadczeń na polskim rynku Szerokie portfolio klientów: branża bankowa, finansowa i ubezpieczeniowa, telekomunikacyjna,

Bardziej szczegółowo

DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl. Prezentacja Spółki

DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl. Prezentacja Spółki DEBIUT NA NEWCONNECT Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl 13 LIPCA 2011 R. Prezentacja Spółki PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI WDRAŻANIE OPROGRAMOWANIA WSPIERAJĄCEGO ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

Bardziej szczegółowo

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM Czym jest CRM? Termin CRM, czyli Customer Relationship Management, ma wiele definicji i jest dość szerokim pojęciem. W ogólnym zarysie jest to takie zarządzanie relacjami z klientem, które ma prowadzić

Bardziej szczegółowo

B2BCloud simple way to Scale Sale

B2BCloud simple way to Scale Sale B2BCloud simple way to Scale Sale For Suppliers and e-commerce. Usługi platformy B2B - B2BCloud pozwalają Klientom skalować sprzedaż poprzez uruchomienie nowego kanału dystrybucji w mgnieniu oka - nie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

Prezes Zarządu KDPW. Warszawa, 9 stycznia 2012 r.

Prezes Zarządu KDPW. Warszawa, 9 stycznia 2012 r. Strategia KDPW na lata 2010 2013. 2013 dr Iwona Sroka Prezes Zarządu KDPW Warszawa, 9 stycznia 2012 r. Horyzont czasowy Strategia KDPW na lata 2010 2013 2013 została przyjęta przez Radę Nadzorczą Spółki

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów IT w IBM Global Financing

Finansowanie projektów IT w IBM Global Financing Finansowanie projektów IT w IBM Global Financing Agenda Co daje IBM Global Financing? Dostępne opcje finansowania Warunki formalne Korzyści Opis procesu z udziałem IBM Global Financing Oferta specjalne

Bardziej szczegółowo

Wybór dostawcy: doświadczony duży provider usług versus mały software house

Wybór dostawcy: doświadczony duży provider usług versus mały software house 2012 Wybór dostawcy: doświadczony duży provider usług versus mały software house Sławomir Pawłowski Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 O firmie Profil działania Asseco Business Solutions

Bardziej szczegółowo

Oferta handlowa Outsourcing usług

Oferta handlowa Outsourcing usług Oferta handlowa Outsourcing usług Informacja o firmie Towarzystwo Zarządzające SKOK oferuje nowoczesne produkty i usługi przede wszystkim Kasom Stefczyka oraz podmiotom systemu SKOK w Polsce. Specjalizujemy

Bardziej szczegółowo

Rozwiń biznes i zwiększaj sprzedaż z Programem dla Partnerów Handlowych

Rozwiń biznes i zwiększaj sprzedaż z Programem dla Partnerów Handlowych Rozwiń biznes i zwiększaj sprzedaż z Programem dla Partnerów Handlowych Program dostosowany do specyficznych potrzeb firm, któreg celem jest podniesienie ich konkurencyjności na rynku Co stanowi o sukcesie

Bardziej szczegółowo

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie Warszawa, styczeń 2011 r. Profil działalności Power Price Podstawowym przedmiotem działalności spółki Power Price S.A. jest obsługa platformy e-commerce przeznaczonej

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne narzędzia w relacjach z klientami

Nowoczesne narzędzia w relacjach z klientami Nowoczesne narzędzia w relacjach z klientami Jak robić to dobrze? Plan prezentacji o o o o o Wprowadzenie Co lubią internauci Kilka ważnych zasad projektowania Różne narzędzia ale taki sam proces Postępujące

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. powstała w 1997 r. w ramach Kontraktu Regionalnego dla województwa śląskiego. W 2000 r. Agencja została włączona w Krajowy System Usług dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

RAPORT: MMP a kontrahenci opóźniający zapłatę faktur

RAPORT: MMP a kontrahenci opóźniający zapłatę faktur RAPORT: MMP a kontrahenci opóźniający zapłatę faktur Wyniki badania dotyczącego sposobów postępowania polskich mikro- i małych przedsiębiorstw w stosunku do kontrahentów nieprzestrzegających terminów płatności

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

VIBcare ZDALNE MONITOROWANIE STANU MASZYN. www.ec-systems.pl

VIBcare ZDALNE MONITOROWANIE STANU MASZYN. www.ec-systems.pl VIBcare ZDALNE MONITOROWANIE STANU MASZYN www.ecsystems.pl ZDALNY NADZÓR DIAGNOSTYCZNY EC SYSTEMS WIEDZA I DOŚWIADCZENIE, KTÓRYM MOŻESZ ZAUFAĆ N owe technologie służące monitorowaniu i diagnostyce urządzeń

Bardziej szczegółowo

Oferta Obsługi Informatycznej

Oferta Obsługi Informatycznej Oferta Obsługi Informatycznej Strona 1 z 6 Outsourcing IT Oznacza powierzenie zarządzania systemem informatycznym w ręce fachowców, przeniesienie odpowiedzialności i ciężaru zarządzania systemem komputerowym

Bardziej szczegółowo

Partnerzy ds. rozwiązań czyli firmy oferujące płatności PayPal jako zintegrowany element ich rozwiązań handlowych.

Partnerzy ds. rozwiązań czyli firmy oferujące płatności PayPal jako zintegrowany element ich rozwiązań handlowych. Program partnerski PayPal dla regionu CEMEA umożliwia partnerom handlowym, takim jak Ty, dostosować się do rosnących potrzeb handlowców. W tym podręczniku znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące korzyści

Bardziej szczegółowo

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie Warszawa, marzec 2011 r. Dane rejestrowe spółki Power Price S.A. ul. Rosy Bailly 36 01-494 Warszawa tel./fax (22) 25 01 700 www.powerprice.pl e-mail: biuro@powerprice.pl

Bardziej szczegółowo

Elastyczne centrum przetwarzania danych

Elastyczne centrum przetwarzania danych Elastyczne centrum przetwarzania danych Flexible Capacity Service pojemność zawsze gotowa na nowe wyzwania. Robert Rutkowski / 24 Kwiecień 2013 Agenda Wyzwania związane z finansowaniem IT Jak mieć zawsze

Bardziej szczegółowo

e-szkolenia szkolenia biznesowe doradztwo badania organizacji

e-szkolenia szkolenia biznesowe doradztwo badania organizacji oferta Wierzymy, że najważniejsze jest poczucie bezpieczeństwa i prostota rozwiązań. Dlatego naszych klientów i partnerów biznesowych otaczamy pełną opieką, tworząc usługi adekwatne do potrzeb. Gramy przewidywalnie

Bardziej szczegółowo

Problemy w optymalizacji środowisk wydrukowych posiadających floty wielu producentów. TA-PRINT MANAGER rozwiązaniem problemu

Problemy w optymalizacji środowisk wydrukowych posiadających floty wielu producentów. TA-PRINT MANAGER rozwiązaniem problemu Problemy w optymalizacji środowisk wydrukowych posiadających floty wielu producentów. TA-PRINT MANAGER rozwiązaniem problemu Marcin Sasin Konsultant techniczny Marcin Kędzierski Kierownik ds. Systemów

Bardziej szczegółowo

System ienergia -narzędzie wspomagające gospodarkę energetyczną przedsiębiorstw

System ienergia -narzędzie wspomagające gospodarkę energetyczną przedsiębiorstw System ienergia -narzędzie wspomagające gospodarkę energetyczną przedsiębiorstw Pracownia Informatyki Numeron Sp. z o.o. ul. Wały Dwernickiego 117/121 42-202 Częstochowa Pracownia Informatyki Numeron Sp.

Bardziej szczegółowo

SunBajt Sp. z o.o. ul. Przejazdowa 25 05-800 Pruszków www.sunbajt.pl KRS 0000418911 NIP 5342486155 REGON 146102078

SunBajt Sp. z o.o. ul. Przejazdowa 25 05-800 Pruszków www.sunbajt.pl KRS 0000418911 NIP 5342486155 REGON 146102078 Profil działalności Jesteśmy kompleksowym integratorem zaawansowanych technologii informatycznych, Nasze usługi świadczymy dla dużych i średnich firm, urzędów i instytucji państwowych oraz przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Pożyczka w IBM Global Financing

Pożyczka w IBM Global Financing Pożyczka w IBM Global Financing Mirosław Osuch Starszy Specjalista ds. Sprzedaży IBM Global Financing Polska Marta Brańska-Rybicka Dyrektor IBM Global Financing Polska Pożyczka (Loan) Możliwość finansowania

Bardziej szczegółowo

BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi

BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi Prezentacja rozwiązania Co to jest ECM? ECM (enterprise content management) to strategia świadomego zarządzania

Bardziej szczegółowo

Outsourcing. IT Commerce Sp. z o.o. 2003. 01-685 Warszawa Ul.Łomiańska 14a/3. mirek.domin@itcommerce.pl

Outsourcing. IT Commerce Sp. z o.o. 2003. 01-685 Warszawa Ul.Łomiańska 14a/3. mirek.domin@itcommerce.pl Outsourcing IT Commerce Sp. z o.o. 01-685 Warszawa Ul.Łomiańska 14a/3 mirek.domin@itcommerce.pl Agenda Historia informatyki Definicja Outsourcingu Korzyści Oferta IT Commerce Symulacja Podsumowanie Jeśli

Bardziej szczegółowo

2014-03-17. Misja. Strategia. Cele UNIT4 TETA BI CENTER. Plan prezentacji. Grupa UNIT4 TETA. Grupa kapitałowa UNIT4 UNIT4 TETA BI CENTER

2014-03-17. Misja. Strategia. Cele UNIT4 TETA BI CENTER. Plan prezentacji. Grupa UNIT4 TETA. Grupa kapitałowa UNIT4 UNIT4 TETA BI CENTER Plan prezentacji Prowadzący: Mateusz Jaworski m.jaworski@tetabic.pl 1. Grupa kapitałowa UNIT4. 2. Grupa UNIT4 TETA. 3. UNIT4 TETA BI CENTER. 4. TETA Business Intelligence. 5. Analiza wielowymiarowa. 6..

Bardziej szczegółowo

Celem naszej firmy jest budowanie trwałych relacji z naszymi Klientami poprzez zapewnienie pełnego wsparcia informatycznego nad całym sprzętem

Celem naszej firmy jest budowanie trwałych relacji z naszymi Klientami poprzez zapewnienie pełnego wsparcia informatycznego nad całym sprzętem Celem naszej firmy jest budowanie trwałych relacji z naszymi Klientami poprzez zapewnienie pełnego wsparcia informatycznego nad całym sprzętem komputerowym i oprogramowaniem. Szanowni Państwo! Firma PROSID

Bardziej szczegółowo

Oferta Usług Kancelarii Doradców Biznesowych i Prawnych

Oferta Usług Kancelarii Doradców Biznesowych i Prawnych Kancelaria Doradców Biznesowych i Prawnych KDBiP sp. z o.o. Biuro Obsługi Klienta: os. Złotego Wieku 91/3 31-618 Kraków tel/fax. 12 649 12 34 mob. 513 910 705 Oferta Usług Kancelarii Doradców Biznesowych

Bardziej szczegółowo

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie System zarządzania energią to uniwersalne narzędzie dające możliwość generowania oszczędności energii, podnoszenia jej efektywności

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: IV kwartał 2015 Format: pdf Cena od: 2400 Możesz mieć wpływ na zawartość

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KANAŁAMI SPRZEDAŻOWYMI I PRODUKTAMI ENERGETYCZNYMI - JAK NAD TYM WSZYSTKIM ZAPANOWAĆ 2012-09-28

ZARZĄDZANIE KANAŁAMI SPRZEDAŻOWYMI I PRODUKTAMI ENERGETYCZNYMI - JAK NAD TYM WSZYSTKIM ZAPANOWAĆ 2012-09-28 ZARZĄDZANIE KANAŁAMI SPRZEDAŻOWYMI I PRODUKTAMI ENERGETYCZNYMI - JAK NAD TYM WSZYSTKIM ZAPANOWAĆ 2012-09-28 Tomasz Kurdelski Targi Energii Jachranka 2012 Agenda prezentacji Przedstawienie firmy Portfolio

Bardziej szczegółowo

4 miesiące od aktywacji lub 4 miesiące od daty zakupu przy zakupie pakietu z nowym sprzętem w sklepie Seven

4 miesiące od aktywacji lub 4 miesiące od daty zakupu przy zakupie pakietu z nowym sprzętem w sklepie Seven OFERTA Szanowni Państwo, chcielibyśmy Państwa zaprosić do zapoznania się z ofertą stałej obsługi informatycznej Państwa firmy. Jesteśmy profesjonalną i stabilną firmą, posiadającą wieloletnie doświadczenie

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

Oferta współpracy w zakresie obsługi informatycznej oprogramowania RAKS

Oferta współpracy w zakresie obsługi informatycznej oprogramowania RAKS Oferta współpracy w zakresie obsługi informatycznej oprogramowania RAKS http://www.serwisanci.com.pl biuro@serwisanci.com.pl -infolinia: 801 000 680, 22 349-99-06 1 Nie trzeba nikogo przekonywać, aby zrozumieć

Bardziej szczegółowo

System CRM jako wsparcie procesów sprzedaży i serwisu w przedsiębiorstwach z branży produkcyjnej

System CRM jako wsparcie procesów sprzedaży i serwisu w przedsiębiorstwach z branży produkcyjnej System CRM jako wsparcie procesów sprzedaży i serwisu w przedsiębiorstwach z branży produkcyjnej 19 listopada 2009 Targi PROTECH 09 Michał Rok Professional Services Manager, update CRM Sp. z o.o. widok

Bardziej szczegółowo

OFERTA ABONAMENTOWA OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ

OFERTA ABONAMENTOWA OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ OFERTA ABONAMENTOWA OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ INTAR sp. z o.o. Al. Korfantego 105/224 40-142 Katowice biuro@intar-it.pl USŁUGA ABONAMENTOWEJ OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ Mając podpisaną umowę abonamentową z INTAR

Bardziej szczegółowo

Oferta Usług Kancelarii Doradców Biznesowych i Prawnych

Oferta Usług Kancelarii Doradców Biznesowych i Prawnych Kancelaria Doradców Biznesowych i Prawnych KDBiP sp. z o.o. Biuro Obsługi Klienta: os. Złotego Wieku 91/3 31-618 Kraków tel/fax. 12 649 12 34 mob. 513 910 705 Oferta Usług Kancelarii Doradców Biznesowych

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki

System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie

Bardziej szczegółowo

OPCJA KOMPLEKSOWE USŁUGI INTERNETOWE

OPCJA KOMPLEKSOWE USŁUGI INTERNETOWE Warszawa, sierpień 2010 r. KLIKNIJ, ABY EDYTOWAĆ STYL OPCJA KOMPLEKSOWE USŁUGI INTERNETOWE O nas Świadczymy kompleksowe usługi informatyczne od 1991 r. Pracowaliśmy dla niemal 400 Klientów. W tym czasie:

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego MACIERZ BCG ANALIZA I INTERPRETACJA dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Jesteś producentem telewizorów.

Bardziej szczegółowo

Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015. Analiza pakietów i usług wiązanych

Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015. Analiza pakietów i usług wiązanych Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015 Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Grudzień 2015 Format: pdf Cena od:

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Infrastruktury Sieciowej v2 2012/09/01

Projektowanie Infrastruktury Sieciowej v2 2012/09/01 Projektowanie Infrastruktury Sieciowej v2 2012/09/01 www.netcontractor.pl Wstęp Era nowych technologii umożliwiła praktycznie nieograniczone możliwości komunikacji niezależenie od miejsca i czasu. Dziś

Bardziej szczegółowo

BANKOWY Fundusz Leasingowy S.A. Grupa Kapitałowa. Leasing. Nowoczesny Instrument Finansowania

BANKOWY Fundusz Leasingowy S.A. Grupa Kapitałowa. Leasing. Nowoczesny Instrument Finansowania Leasing Nowoczesny Instrument Finansowania 2 Bankowy Fundusz Leasingowy powstał w roku 1999. Bankowy Fundusz Leasingowy jest częścią Grupy PKOBP SA W 2008 roku Bankowy Fundusz Leasingowy SA oddał w leasing

Bardziej szczegółowo

SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT

SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT OmniPCX Enterprise Serwer komunikacyjny Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server (CS) to serwer komunikacyjny dostępny w formie oprogramowania na różne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE FLOTĄ URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH

ZARZĄDZANIE FLOTĄ URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH ZARZĄDZANIE FLOTĄ URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH ZARZĄDZANIE FLOTĄ URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH Skuteczne zarządzanie urządzeniami drukującymi Globalna informatyzacja przyczynia się do generowania coraz większej liczby

Bardziej szczegółowo

System CRM jako wsparcie procesów sprzedaży i serwisu w przedsiębiorstwach z branży produkcyjnej

System CRM jako wsparcie procesów sprzedaży i serwisu w przedsiębiorstwach z branży produkcyjnej System CRM jako wsparcie procesów sprzedaży i serwisu w przedsiębiorstwach z branży produkcyjnej bez inwestycji» Nasi klienci odnoszą więcej sukcesów. Michał Rok CEE Business Unit Director, Update CRM

Bardziej szczegółowo

Proaktywny i automatyczny monitoring infrastruktury IT w świetle Rekomendacji D

Proaktywny i automatyczny monitoring infrastruktury IT w świetle Rekomendacji D Proaktywny i automatyczny monitoring infrastruktury IT w świetle Rekomendacji D Łukasz Musiuk, Tomasz Głażewski CO ZROBIĆ, ŻEBY BYŁO DOBRZE 1 Agenda O produkcie Rekomendacja D a praktyka Pozycjonowanie

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko zamawiającego...

Imię i nazwisko zamawiającego... Zamówienie abonamentowej aktualizacji programów na rok 2016 w firmie W przypadku aktualizowania części (nie wszystkich) posiadanych stanowisk koniecznie proszę podać numery kluczy (zabezpieczeń) aktualizowanych

Bardziej szczegółowo

Mocny zespół w ABC Data zyskuje nowych dyrektorów

Mocny zespół w ABC Data zyskuje nowych dyrektorów Informacja prasowa Warszawa, 26.10.2015 r. Mocny zespół w ABC Data zyskuje nowych dyrektorów ABC Data znana jest z dystrybucji sprzętu IT i elektroniki użytkowej w Polsce oraz w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

KORZYŚCI SPECJALNE DLA SPRZEDAWCÓW ROZWIĄZAŃ NA RYNKU OŚWIATY NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

KORZYŚCI SPECJALNE DLA SPRZEDAWCÓW ROZWIĄZAŃ NA RYNKU OŚWIATY NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA KORZYŚCI SPECJALNE DLA SPRZEDAWCÓW ROZWIĄZAŃ NA RYNKU OŚWIATY NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA Jakie nowe korzyści są dostępne? Korzyści obejmują m.in. dostęp do specjalistów ds. technicznych i zasobów działu

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Inc. jest największym na świecie przedsiębiorstwem zajmującym się dostawą rozwiązań biurowych. Istnieje

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS

Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS Departament Zarządzania Informatyką i Projektami BPS S.A. IX Spotkanie Liderów Informatyki Zrzeszenia

Bardziej szczegółowo

zarządzania oraz dostępu do świadczonych usług dla pacjenta, poprzez budowę zintegrowanych systemów IT w grupach szpitalnych"

zarządzania oraz dostępu do świadczonych usług dla pacjenta, poprzez budowę zintegrowanych systemów IT w grupach szpitalnych "Poprawa jakości ekonomiki zarządzania oraz dostępu do świadczonych usług dla pacjenta, poprzez budowę zintegrowanych systemów IT w grupach szpitalnych" 1 5/12/2012 Zarządzanie procesami zakupu i dostaw

Bardziej szczegółowo

Pilz E-Shop więcej niż zwykłe zakupy w internecie

Pilz E-Shop więcej niż zwykłe zakupy w internecie Pilz E-Shop więcej niż zwykłe zakupy w internecie Pilz E-Shop W sferze Business-to-Business dzisiejsze sklepy internetowe muszą oferować dużo więcej niż tylko dostępny przez całą dobę portal zakupowy ich

Bardziej szczegółowo