Program Master of Business Administration Zarządzanie w Biznesie Międzynarodowym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program Master of Business Administration Zarządzanie w Biznesie Międzynarodowym"

Transkrypt

1 Program Master of Business Administration Zarządzanie w Biznesie Międzynarodowym Program realizowany we współpracy z Franklin University, USA Pierwszy i jedyny Program MBA z partnerem amerykańskim w województwie śląskim 100% zajęć w języku polskim Partnerzy biznesowi Programu: Deloitte, SMG/KRC Poland HR

2 Studia MBA pozwalają poszerzyć wiedzę biznesową i spojrzeć na dotychczas wykonywaną przeze mnie pracę z zupełnie innej perspektywy. Piotr Żurawlow, słuchacz Programu MBA w WSB w Chorzowie, Starszy menadżer kluczowych projektów, Sygnity SA Dla kogo Program MBA? Program MBA o specjalności Zarządzanie w Biznesie Międzynarodowym to: Dla osób zajmujących stanowiska zarządcze, które chcą pogłębić swoją wiedzę z zakresu zarządzania i biznesu międzynarodowego. Dla kadry menedżerskiej przedsiębiorstw zagranicznych lub polskich przedsiębiorstw współpracujących z zagranicą. Dla osób, które rozwój zawodowy wiążą z karierą międzynarodową lub z pracą w firmach, których strategia rozwoju łączy się z ekspansją na rynki zagraniczne. Dla pracowników korporacji międzynarodowych, którzy chcą poszerzać wiedzę z różnych obszarów zarządzania organizacją o profilu międzynarodowym i rozwijać umiejętności biznesowe. Dla właścicieli firm, którzy prowadzą działalność w skali międzynarodowej lub dopiero planują międzynarodowy rozwój biznesu. najnowsza wiedza i praktyczne umiejętności z zakresu zarządzania i międzynarodowego biznesu wykształcenie umiejętności strategicznego, globalnego spojrzenia na stan i funkcjonowanie przedsiębiorstwa oraz rozumienia różnorodnych obszarów zarządzania, ich wzajemnych powiązań i zależności przygotowanie słuchaczy do zarządzania przedsiębiorstwem na różnych szczeblach organizacji i praktycznego wykorzystywania narzędzi analitycznych do podejmowania decyzji zarządczych wymiana doświadczeń między wykładowcami akademickimi, partnerami biznesowymi i słuchaczami pełniącymi różne funkcje menedżerskie i reprezentującymi różne branże nawiązanie szerokich kontaktów biznesowych o strategicznym znaczeniu dla firm oraz karier zawodowych uczestników studiów odzwierciedlenie w Programie potrzeb wyrażanych przez przedsiębiorców rozwiązywanie konkretnych problemów związanych z funkcjonowaniem firm, case studies, dyskusje, prezentacje, symulacje biznesowe.

3 Najpewniejszym sposobem na uniknięcie porażki jest determinacja, by osiągnąć sukces. Richard B. Sheridan Profesjonalne zarządzanie w biznesie międzynarodowym Jedyny Program MBA na Śląsku z amerykańskim partnerem Studia MBA to najlepszy i najskuteczniejszy na świecie sposób kształcenia profesjonalnych kadr menedżerskich w dziedzinie zarządzania. Program MBA oferowany przez chorzowską Wyższą Szkołę Bankową to pierwszy i jedyny Program na Górnym Śląsku opracowany z udziałem amerykańskiego partnera, który ma duże doświadczenie w kształceniu na poziomie studiów MBA. Struktura chorzowskiego Programu jest tak ukształtowana, by podkreślać rolę strategicznego zarządzania w biznesie międzynarodowym. Interdyscyplinarna wiedza oraz wymiana doświadczeń między wykładowcami i słuchaczami reprezentującymi różne branże służy rozwiązywaniu realnych problemów przedsiębiorców, sprzyja rozwojowi firmy i ich własnemu, a szerokie kontakty biznesowe okazują się bezcenne dla karier zawodowych uczestników studiów. Specjalistyczny profil Programu MBA Wiedza na temat międzynarodowego wymiaru funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz zrozumienie procesów zachodzących w gospodarce światowej stanowią o profesjonalizmie współczesnego menedżera. Studia MBA Zarządzanie w Biznesie Międzynarodowym w Wyższej Szkole Bankowej mają na celu dostarczenie słuchaczom nowoczesnej wiedzy na temat zarządzania w środowisku międzynarodowym. Program został przygotowany we współpracy z Franklin University oraz z partnerami biznesowymi i wykorzystuje zarówno doświadczenia edukacyjne amerykańskiego partnera, jak i krajowe doświadczenia biznesowe. Taki sposób tworzenia Programu MBA stanowi nie tylko o jego unikalności, ale również o przewadze konkurencyjnej jego absolwentów. Idea zarządzania międzynarodowego Wiedza i kompetencje menedżerów powinny być naczelną wartością każdego przedsiębiorstwa, a dodatkowa znajomość zagadnień dotyczących zasad funkcjonowania biznesu międzynarodowego może być dużym atutem w rękach menedżera. Podczas realizacji Programu MBA w WSB w Chorzowie słuchacze zdobywają wiedzę o powstawaniu przedsiębiorstw transnarodowych czy struktur organizacyjnych towarzyszących międzynarodowej działalności firmy. Dowiadują się, na jakie aspekty otoczenia muszą zwrócić uwagę menedżerowie odpowiedzialni za operacje zagraniczne, a także co jest kluczem do sukcesu w zarządzaniu działalnością międzynarodową. Ćwiczą również umiejętność budowania oraz realizowania strategii międzynarodowej i zarządzania różnymi funkcjami firmy w skali międzynarodowej. Program zorientowany jest na wykształcenie praktycznych umiejętności wykorzystywania narzędzi menedżerskich, a zdobycie dyplomu to formalne potwierdzenie posiadanych kompetencji. Partnerzy biznesowi Programu MBA Dzięki współpracy ze środowiskiem biznesu studia MBA trafnie odpowiadają na potrzeby wyrażane przez przedsiębiorców. Program zawiera rozwiązania konkretnych problemów i jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na rozwój kadr menedżerskich na rynku śląskim. Partnerami biznesowymi chorzowskiego Programu MBA są: Deloitte Marka, pod którą pracują dziesiątki tysięcy profesjonalistów w niezależnych od siebie firmach na całym świecie, świadcząc usługi obejmujące m.in. audyt, konsulting, doradztwo finansowe, zarządzanie ryzykiem, doradztwo podatkowe, doradztwo prawne. SMG/KRC Poland Human Resources Czołowa firma doradztwa personalnego, oferująca szeroki zakres usług w dziedzinie zarządzania kapitałem ludzkim, specjalizująca się w rekrutacji na poziomie poszukiwań bezpośrednich i oferująca pomoc w zakresie doradztwa organizacyjnego, rozwoju pracowników oraz treningów biznesowych i szkoleń. PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 1

4 MBA Day 2012 z udziałem prof. A. Bliklego w WSB w Chorzowie Wyższa Szkoła Bankowa Lider rankingów Chorzowski Wydział Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu to wiodący ośrodek edukacji biznesowej w regionie. Niezmiennie królująca w krajowych rankingach niepublicznych szkół biznesowych Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu od 1998 roku kształci również kadrę menedżerską w Chorzowie. Jakość kształcenia WSB znajduje odzwierciedlenie w rankingach szkół wyższych. Miesięcznik edukacyjny Perspektywy i dziennik Rzeczpospolita umiejscawiają WSB w Poznaniu, macierzystą uczelnię Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie, na 1 miejscu w regionie oraz wśród sześciu najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce. W rankingu studiów MBA przeprowadzonym w 2012 roku przez miesięcznik gospodarczy dla menedżerów Home & Market Program realizowany w Chorzowie zajął 3 miejsce pod względem liczby godzin dydaktycznych. Profesjonalizm w kształceniu kadr menedżerskich Doświadczenie w kształceniu kadr menedżerskich oraz najwyższa jakość usług edukacyjnych sprawiły, że przedstawiciele Regionalnej Rady Gospodarki przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach wspólnie z zarządem Telewizji Polskiej SA Oddział Terenowy w Katowicach, a także redakcjami Radia Katowice SA i Trybuny Śląskiej doceniły WSB w Chorzowie Złotym Laurem Umiejętności i Kompetencji w kategorii Instytucja i organizacja wspierająca rozwój gospodarki rynkowej. Uczelnia otrzymała również wyróżnienie w kategorii Edukacja na potrzeby firm przyznane przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach oraz odznakę honorową za szczególny wkład w rozwój i zaangażowanie na rzecz województwa śląskiego. Najlepszy rozwój dla praktyków biznesu WSB jako jedyna uczelnia na Śląsku ma w swojej ofercie i realizuje Programy MBA. Są to: MBA Zarządzanie w Biznesie Międzynarodowym we współpracy z Franklin University oraz Executive MBA we współpracy z Coventry University (Program współfinansowany z EFS, 2 edycje w latach ). Chorzowska WSB jako uczelnia biznesu stawia przede wszystkim na praktyczność przekazywanej wiedzy. Jako jedna z nielicznych uczelni realizuje Program Partnerstwa Biznesowego, polegający na objęciu poszczególnych specjalności oraz programów ich nauczania patronatem przez międzynarodowe firmy i korporacje, takie jak m.in.: ING, Deloitte, DB Schenker, Żywiec. Obecnie w kadrze dydaktycznej WSB jest ponad 60% wykładowców praktyków wywodzących się z różnych firm i przedsiębiorstw. 2 Dzisiejsze środowisko biznesowe jest coraz bardziej wymagające. Chcąc pozostać aktywnym i atrakcyjnym na rynku pracy, należy dbać nie tylko o doświadczenie praktyczne, ale również o stałe pogłębianie i poszerzanie swojej wiedzy. Na pewno warto zdobywać kwalifikacje o znaczeniu międzynarodowym. Taką szansę dają studia MBA w Wyższej Szkole Bankowej, w trakcie których specjaliści z Deloitte mają przyjemność prowadzić zajęcia z analizy sprawozdań finansowych. Mirosław Mitrenga Biegły Rewident/Certified Auditor/ACCA Menedżer Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

5 Franklin University Ponad 100 lat doświadczenia Franklin University Amerykański partner Wyższej Szkoły Bankowej w Chorzowie, Franklin University, od 1902 roku realizuje misję kształcenia osób aktywnych zawodowo, dostosowując programy nauczania do potrzeb studentów, zmian cywilizacyjnych oraz wymogów rynku pracy. Ponad 100 lat doświadczenia we wdrażaniu tej charakterystycznej dla Franklin University filozofii to dla polskich słuchaczy nieoceniona możliwość poznania doświadczeń płynących z amerykańskiego rynku. Franklin Global Franklin University to uczelnia międzynarodowa, wychodząca naprzeciw potrzebom studentów, którzy studiując we własnym kraju, mogą zdobyć dyplom sygnowany przez renomowaną uczelnię ze Stanów Zjednoczonych. Otwartość na zagraniczne rynki potwierdzają: rozbudowany system e-learningu oraz sieć uczelni partnerskich na świecie. Możliwość ukończenia studiów realizowanych we współpracy z Franklin University, oprócz słuchaczy Wyższej Szkoły Bankowej w Chorzowie, mają m.in. studenci takich uczelni jak np.: University of St. Kliment Ohridski (UKLO), Bitola, Macedonia National Mining University (MSU), Dniepropietrowsk, Ukraina Okan University, Istambuł, Turcja Mangalore University, Mangalagangotri, Indie University of Economics in Bratislava (EUBA), Bratysława, Słowacja. Dzięki tak rozbudowanej sieci uczelni partnerskich wymiana doświadczeń nie ogranicza się do zajęć dydaktycznych na poziomie lokalnym, ale umożliwia też dzielenie się swoimi doświadczeniami ze studentami z całego świata poprzez wspólne spotkania lub też wymianę opinii za pośrednictwem chatów on-line. Gwarancja wysokiej jakości kształcenia Akredytacje i wyróżnienia, jakie zdobywają uczelnie, to zewnętrzna i obiektywna ocena wskazująca na spełnianie najwyższych standardów kształcenia. Franklin University uzyskał w 1976 roku akredytację The Higher Learning Commission (HLC) z siedzibą w Chicago. HLC jest jedną z dwóch komisji North Central Association of Colleges and Universities (NCA), która istnieje od 1895 roku i jedną z sześciu regionalnych instytucji akredytujących w Stanach Zjednoczonych. W 2010 roku Franklin University otrzymał akredytację International Assembly for Collegiate Business Education (IACBE). IACBE jest amerykańską organizacją akredytującą programy o profilu biznesowym. W procesie akredytacji oceniany jest sposób i efekty uzyskiwane w procesie kształcenia. Ponadto ocenie podlega szereg elementów, począwszy od programów nauczania, poprzez jakość kształcenia, przygotowanie kadry dydaktycznej, na infrastrukturze skończywszy. W 2012 roku Franklin University znalazł się wśród 20 najlepszych uczelni w rankingu przygotowanym przez Online Education Database, instytucję oceniającą programy uczelni oferujących kształcenie on-line. The business world needs fresh ideas, global perspectives, as well as talented and qualified leaders, to lead the way into the future. In this innovative MBA program, which was designed in partnership with Franklin University, you will learn leadership in practice. Dr Godfrey F. Mendes Vice President, Global Programs Franklin University PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 3

6 Grupa WSB lider studiów MBA w Polsce Zachodniej 13 lat doświadczenia w kształceniu kadr menedżerskich 9 programów MBA Bydgoszcz Master of Business Administration Chorzów Executive Master of Business Administration Master of Business Administration Gdańsk Master of Business Administration Poznań Executive Master of Business Administration Master of Business Administration Szczecin Master of Business Administration Wrocław Franklin University Master of Business Administration Master of Business Administration 4 PARTNERów zagranicznych FIN USA UK UK Finlandia Aalto University School of Business Stany Zjednoczone Franklin University Wielka Brytania University of Northampton Wielka Brytania Coventry University 4 PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

7 Co skłoniło Panią do podjęcia studiów MBA? Pracując w korporacji o zasięgu globalnym, stykam się często z bardzo kompleksowymi zagadnieniami i problemami. Aby móc aktywnie uczestniczyć w ich rozwiązywaniu, konieczne jest ciągłe poszerzanie swojej wiedzy na temat zarządzania. Stąd decyzja o podjęciu studiów MBA. Drugim powodem jest świadomość, że w dzisiejszych czasach ukończone studia MBA stają się powoli standardem wśród menedżerów. Dlaczego wybór padł na WSB? Wybrałam tę Uczelnię, ponieważ ją znam - skończyłam tu studia podyplomowe z controllingu. WSB wyróżniają bardzo profesjonalne podejście do prowadzonych zajęć oraz wykładowcy, którzy oprócz szerokiej wiedzy merytorycznej posiadają także wieloletnie biznesowe doświadczenie. Czy poza zdobyciem nowych umiejętności studia MBA dają słuchaczom coś więcej? Prócz inspiracji do samodoskonalenia się studia MBA dają możliwość wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami, którzy reprezentują różne branże oraz działy i borykają się z różnorodnymi problemami w swoich firmach. Pozwalają także na nawiązanie nowych biznesowych kontaktów i stanowić mogą bezcenny kapitał na przyszłość. Agnieszka Kronenberger Słuchaczka Programu MBA w WSB w Chorzowie

8 Rozwiązania, które poznałem w trakcie zajęć, od razu przełożyłem na praktyczne zastosowanie w działalności menedżerskiej. Krzysztof Kaleta, słuchacz Programu MBA w WSB w Chorzowie, Prezes Zarządu, Fabryka Przewodów Energetycznych SA w Będzinie Atuty Programu MBA PL Program konsultowany z partnerami biznesowymi, zajęcia prowadzone przez praktyków Studia menedżerskie również dla osób bez wykształcenia kierunkowego 100% zajęć w języku polskim Program nauczania zatwierdzony przez amerykańską uczelnię VIP Wykłady VIP oraz visiting professors Bezpłatne materiały dydaktyczne Stały kontakt z Uczelnią dzięki serwisowi Extranet oraz z opiekunem grupy Dyplom MBA sygnowany przez Franklin University 6 PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

9 Zajęcia z Krzysztofem Wołczeckim, Dyrektorem Personalnym Grupy Koelner Organizacja studiów Zjazdy Studia MBA w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie trwają 2 lata. Program prowadzony jest w systemie modułowym. Został podzielony na 11 modułów i jest realizowany podczas 22 zjazdów. Na każdy moduł przewidziano 32 godziny zajęć i przynajmniej 30 godzin pracy własnej, przeznaczonych na zapoznanie się z materiałem oraz na przygotowanie prac i projektów zadanych przez wykładowcę. Cały program obejmuje łącznie co najmniej 760 godzin, w tym: 352 godziny zajęć weekendowych, 330 godzin pracy własnej, 8 godzin seminarium dyplomowego oraz 70 godzin, podczas których słuchacze opracowują i przygotowują pracę dyplomową. Zjazdy odbywają się nie częściej niż 2 razy w miesiącu, w soboty i w niedziele po 8 godzin dydaktycznych. Rada Programowa Za stronę akademicką programu kształcenia oraz jego realizację zgodnie z wyznaczonymi standardami akademickimi odpowiada Rada Programowa, w skład której wchodzi dwóch przedstawicieli Wyższej Szkoły Bankowej oraz dwóch przedstawicieli Franklin University. Sposób zaliczania zajęć Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe. Każdy moduł kończy się pracą zaliczeniową i/lub egzaminem. Na początku każdego modułu wykładowcy prowadzący zajęcia informują słuchaczy o szczegółowych kryteriach i zasadach zaliczenia. Podstawą ukończenia 2-letnich studiów MBA jest zaliczenie wszystkich modułów przewidzianych w programie studiów oraz uzyskanie pozytywnej oceny z pracy dyplomowej i jej obrony. Materiały dydaktyczne Podczas zjazdów każdy słuchacz otrzymuje przygotowany przez wykładowcę komplet materiałów dydaktycznych, który zawiera m.in. autorskie opracowania, zadania i przykłady do samodzielnego rozwiązania, analizy przypadków, materiał teoretyczny, akty prawne oraz niezbędne informacje, takie jak zasady zaliczenia. Uczestnicy mają również dostęp do biblioteki i czytelni WSB oraz wewnętrznego serwisu internetowego Extranet. Komfortowe warunki nauczania Zajęcia prowadzone są w salach w budynku Wyższej Szkoły Bankowej w Chorzowie. Wyposażenie sal w nowoczesny sprzęt multimedialny umożliwia atrakcyjną realizację Programu MBA. Słuchacze podczas zajęć mogą korzystać z komputerów osobistych, a dzięki sieci bezprzewodowej mają dostęp do internetu. PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION To, co mnie urzekło, gdy rozpoczynałam studia, to przede wszystkim interdyscyplinarność programu i nacisk, jaki kładzie na powiązanie zagadnień poruszanych na zajęciach z praktyką gospodarczą. Studia MBA to także znakomici wykładowcy i doskonała organizacja procesu dydaktycznego. Chorzowski Program MBA ma właśnie te cechy, a afiliacja Programu przez partnera Uczelni - Franklin University z USA - jest dla mnie dodatkowym atutem. Agata Danowska-Ździebło Słuchaczka Programu MBA w WSB w Chorzowie Dyrektor ds. RozwojuWSB w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie 7

10 Zajęcia z dr. Krzysztofem Kojem, Dziekanem WSB w Chorzowie Program studiów Program MBA o profilu Zarządzanie w Biznesie Międzynarodowym Program MBA realizowany przez WSB w Chorzowie został przygotowany we współpracy z amerykańskim partnerem Franklin University. Specjalność Programu określa jego strukturę i cel, którym jest wykształcenie umiejętności globalnego spojrzenia na stan oraz funkcjonowanie przedsiębiorstwa w otoczeniu międzynarodowym. Program obejmuje 11 modułów oraz seminarium dyplomowe. Tematyka modułów dotyczy różnorodnych dziedzin biznesu, a ich realizacja pozwala zgłębić różne aspekty zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem strategicznego zarządzania w biznesie międzynarodowym. Zajęcia w języku polskim Wszystkie zajęcia prowadzone są w języku polskim według programu przygotowanego przez WSB i zatwierdzonego przez Franklin University. Dzięki temu udział w Programie MBA umożliwia rozwój umiejętności menedżerskich również tym osobom, które nie władają biegle językiem angielskim. Metody nauczania Program kładzie szczególny nacisk na interaktywne metody nauczania. Oprócz wykładów przewidziane są m.in. analizy przypadków (case studies), dyskusje i praca w grupach, symulacje oraz prezentacje. Ważnym elementem Programu MBA jest aktywne uczestnictwo słuchaczy w zajęciach. Uczestnicy są stymulowani do aktywnej pracy podczas zajęć, do wymiany doświadczeń i do odnoszenia wiedzy akademickiej do swoich doświadczeń w biznesie. Prestiżowy Dyplom MBA Absolwenci Programu otrzymują dyplom ukończenia studiów MBA, wystawiony przez Wyższą Szkołę Bankową, wraz z wykazem zaliczonych modułów i uzyskanymi ocenami oraz informacją, iż jest to Program realizowany we współpracy z Franklin University. Dyplom sygnowany jest przez amerykańskiego partnera Programu. Dodatkowo absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Podyplomowych Studiów Menedżerskich WSB w Poznaniu. Współpraca z Biurem Karier Słuchacze studiów MBA mają możliwość podjęcia współpracy z Biurem Karier WSB, które dla firm przez nich reprezentowanych może świadczyć usługi pośrednictwa pracy oraz rekrutacji i selekcji pracowników. 8 Mogę śmiało powiedzieć, że w pracy osiągnęłam sukces - utwierdzają mnie w tym nie tylko wyniki zespołu, który prowadzę, ale przede wszystkim szacunek i uznanie klientów biznesowych. Jednak bankowość to tylko jedna dziedzina wiedzy. Wybrałam studia MBA, ponieważ jestem gotowa sprawdzić się w innym obszarze, takim, który pozwoli mi spojrzeć na firmy od wewnątrz, a znaną mi z bankowej praktyki rzeczywistość skonfrontować z teorią, poszerzając moje rozumienie biznesu i doświadczenie w zarządzaniu. Margareta Prusko Słuchaczka Programu MBA w WSB w Chorzowie Dyrektor Oddziału Deutsche Bank PBC SA

11 Zajęcia z Iloną Stawczyk, certyfikowanym trenerem i konsultantem Program studiów Komunikacja i Analiza Transakcyjna w Biznesie Budowanie konstruktywnych relacji wewnątrz zespołu to podstawowe zadanie i priorytet każdego menedżera. Moduł umożliwia zapoznanie się z różnorodnymi technikami komunikacyjnymi, wpływem komunikacji niewerbalnej na komunikację w biznesie oraz poznanie podstawowych zasad konstruktywnego dialogu. Elementem zajęć są wybrane aspekty analizy transakcyjnej jako jednego z narzędzi komunikacji, a także analiza własnych wzorców komunikacyjnych (egogram). sprawnie porozumiewać się przy użyciu różnych technik i kanałów komunikacji i analizować własne wzory komunikacyjne budować relacje z zespołem i firmą wskazywać obszary wymagające zmiany dobierać optymalne rozwiązania i znajdować nowe możliwości w zakresie budowania prawidłowych relacji międzyludzkich. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Człowiek, jego kompetencje, umiejętności, postawa oraz motywacja do działania to klucz do sukcesu nowoczesnego i dobrze zarządzanego przedsiębiorstwa. W ramach tego modułu słuchacze wzbogacą swoją wiedzę z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i ocenią jego wpływ na wydajność i efektywność firmy. Omówione zostaną takie obszary jak: planowanie zasobów ludzkich, rekrutacja i selekcja pracowników, wynagradzanie, motywowanie i ocenianie, szkolenie i rozwój kadry oraz model organizacji uczącej się, a także wielokulturowość w kontekście organizacji międzynarodowych. przeanalizować i ocenić strategię zarządzania zasobami ludzkimi oraz jej wpływ na wydajność i efektywność firmy stosować narzędzia z obszaru HR wspierające rozwój pracowników i realizację strategicznych celów przedsiębiorstwa umiejętnie motywować kadrę, uwzględniając aspekty wielokulturowości w celu zapewnienia sukcesu międzynarodowej firmie. Negocjacje Międzynarodowe Umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne są podstawowym obszarem kompetencji lidera. Moduł umożliwia słuchaczom zrozumienie natury procesu negocjacyjnego, jego złożoności i wielowymiarowości, włączając w to aspekty międzykulturowe. W ramach modułu słuchacze zdobędą wiedzę i umiejętności skutecznego i elastycznego negocjowania. Trenowane będą m.in. fazy, procedury i strategie prowadzenia negocjacji oraz techniki wywierania wpływu i manipulacji. prawidłowo dobierać techniki negocjacyjne odpowiednie do sytuacji, celu negocjacyjnego oraz otoczenia biznesowego w sposób efektywny wdrażać proces negocjacyjny budować zespoły negocjacyjne, wyznaczać role i określać odpowiedzialność poszczególnych jego członków. PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 9

12 10 Dlaczego zdecydował się Pan na studia MBA? Jak wiele innych osób posiadających doświadczenie zawodowe poszukiwałem motoru do dalszego rozwoju. Studia MBA są właśnie takim napędem, gdyż nie tylko pozwalają innym, świeżym spojrzeniem popatrzeć na sprawy w codziennej pracy, ale także dzięki swojemu szerokiemu programowi dają sposobność kontaktu z nowymi zagadnieniami. Jak studia MBA mogą w praktyczny sposób przydać się menedżerom? Studia MBA są wygodną formą weryfikacji i uzupełnienia posiadanej wiedzy. Otwarta forma rozmów o problemach i rozwiązaniach pozbawiona jest ryzyka, że pytanie czy wątpliwość zostaną niepolitycznie odebrane jako wyraz braku wiedzy. Analizowanie znanych problemów w oderwaniu od bezpośredniej relacji z własną pracą pozwala uwolnić się od rutyny, zastosować inne podejście lub rozwiązanie. Doświadczenia osób pracujących w różnych środowiskach i stykających się z rozmaitymi problemami w pracy są bezcenne. Podobnie nawiązywane kontakty. Jakich argumentów użyłby Pan, aby polecić studia MBA w WSB? Program MBA przewiduje szerokie spojrzenie na zarządzanie w biznesie, co w połączeniu z wymianą doświadczeń gwarantuje spożytkowanie tego czasu z korzyścią dla każdego słuchacza. Z uwagi na zróżnicowane tematy zajęć i korzystną cenę przy takiej liczbie godzin dydaktycznych jest to dobra alternatywa w stosunku do odrębnych szkoleń. Adam Pawlak Słuchacz Programu MBA w WSB w Chorzowie Dyrektor w SEB Commercial Finance Global Transaction Services Bank SEB AB PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

13 Szczególnie cenna jest dla mnie możliwość wymiany poglądów z praktykami biznesu. Agnieszka Serek, słuchaczka Programu MBA w WSB w Chorzowie, Wiceprezes Zarządu, Nadwiślańska Spółka Energetyczna sp. z o.o. Program studiów Prawo gospodarcze Moduł ma na celu zapoznanie słuchaczy z podstawowymi regulacjami prawnymi, które wiążą się bezpośrednio z prowadzeniem działalności gospodarczej. Omówione zostaną m.in. następujące zagadnienia: podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej, rodzaje spółek, aspekty zawierania i wykonywania umów, elementy prawa upadłościowego, prawa podatkowego, a także prawa pracy z uwzględnieniem przepisów dotyczących czasu pracy, samozatrudnienia, systemu wynagrodzeń, praw i obowiązków pracownika oraz pracodawcy. analizować, w jaki sposób prawo wpływa na decyzje zarządcze podejmowane w firmach na rynku krajowym i europejskim wykorzystywać wiedzę z zakresu prawa gospodarczego w prowadzeniu działalności i zarządzaniu przedsiębiorstwem z uwzględnieniem międzynarodowych aspektów jego działalności odpowiednio stosować przepisy prawa w kontekście międzynarodowej działalności firmy. Marketing Międzynarodowy Moduł dostarcza uczestnikom praktycznej i szerokiej wiedzy z zakresu nowoczesnego marketingu nakierowanego w szczególności na rynki międzynarodowe. Obejmuje wiedzę na temat: instrumentów marketingowych wykorzystywanych przez firmy na rynkach krajowych i międzynarodowych, metod analizy tych rynków oraz zastosowania efektywnych strategii sprzedaży i promocji. Omówione zostaną aspekty mikro- i makrootoczenia rynkowego, segmentacji rynku oraz zastosowania elementów marketingu mix, a także problem społecznej odpowiedzialności biznesu w kontekście relacji międzynarodowych. opracować strategię marketingową firmy, uwzględniając jej działalność, również międzynarodową, oraz misję, a także wyznaczać cele strategiczne wykorzystywać różne metody i techniki badań marketingowych stosować narzędzia marketingowe w celu skutecznej realizacji strategii firmy. Marketing Relacji W ramach modułu słuchacze nabędą wiedzę na temat marketingu relacji, którego istotą są klient i jego potrzeby, a także relacje firmy z dostawcami czy relacje wewnątrz firmy. W ramach praktycznych zajęć słuchacze poznają główne koncepcje marketingu relacji, jego założenia teoretyczne oraz strategie i techniki rozwijania relacji z klientami i innymi partnerami biznesowymi. wykorzystywać znajomość głównych koncepcji marketingu relacji jako narzędzie w procesie zarządzania relacjami trafnie ocenić mocne i słabe strony systemu relacji z klientem w danej firmie opracowywać i wdrażać rozwiązania, które poprawią relacje zarówno z klientami, jak i partnerami biznesowymi czy kontrahentami. PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 11

14 Mistrzowie grają tak długo, aż wygrana będzie po ich stronie. Henry Ford Agnieszka Kronenberger i Piotr Żurawlow, słuchacze Programu MBA w WSB w Chorzowie Program studiów Analiza Sprawozdań Finansowych W procesie zarządzania konieczna jest umiejętność pracy w oparciu o sprawozdania finansowe własnej firmy oraz przedsiębiorstw z jej otoczenia. Podczas realizacji modułu uczestnicy zdobywają wiedzę i umiejętności umożliwiające ocenę sytuacji biznesowej przez pryzmat danych finansowych oraz kompetencje niezbędne do podejmowania decyzji w obszarze finansów przedsiębiorstwa. Przeanalizowane zostaną typy sprawozdań finansowych i ich zastosowanie oraz metody przeprowadzania analizy wskaźnikowej i analizy Du Ponta. prawidłowo określić swoje potrzeby informacyjne oraz właściwie zinterpretować otrzymane dane finansowe wykorzystywać informacje finansowe w podejmowaniu decyzji zarządczych i strategicznych samodzielnie przeprowadzać analizy sprawozdań finansowych. Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw W ramach modułu słuchacze zdobędą umiejętności z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstwa oraz budowania strategii finansowej. Przedmiotem zajęć będą: problemy związane z zarządzaniem finansami firmy, wybór programu inwestycyjnego, kształtowanie struktury kapitału niezbędnego do finansowania działalności, źródła i koszt kapitału, optymalizacja kosztów posiadanych aktywów i ich efektywne wykorzystanie oraz zarządzanie kapitałem w kontekście płynności finansowej firmy. zarządzać finansami przedsiębiorstwa wykorzystywać metody oceny ryzyka finansowego, w tym również ryzyka płynności finansowej budować strategię finansową firmy zabezpieczającą przed ryzykiem finansowym podejmować decyzje finansowe w konkretnych warunkach funkcjonowania firmy i oceniać ich skuteczność. Międzynarodowe Rynki Finansowe Moduł porusza zagadnienia dotyczące produktów i instrumentów finansowych dostępnych na rynkach międzynarodowych. W trakcie zajęć słuchacze poznają klasyfikację rynków, główne produkty finansowe dostępne dla biznesu i ich główne zastosowania. Analizowane będą m.in. takie pojęcia jak rynki walutowe, rynek instrumentów pochodnych i rynek papierów dłużnych, transakcje zabezpieczające, inżynieria finansowa. Uczestnicy będą mieli również możliwość zapoznania się z najważniejszymi aspektami zarządzania finansami na rynkach wschodzących. porównywać produkty finansowe dostępne na rynkach międzynarodowych oceniać zasadność wykorzystania produktów finansowych w określonym otoczeniu oszacować, w jakim zakresie dostępność rynków wpływa na sytuacje biznesowe umiejętnie zarządzać ryzykiem związanym z wykorzystaniem instrumentów finansowych. 12 PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

15 Wola jest jednym z aktywów naprawdę ważnych w życiu. Zdecydowany człowiek uzyskać może prawie wszystko. Henry Ford Program studiów Zarządzanie strategiczne Celem modułu jest zapoznanie słuchaczy z całościową koncepcją zarządzania, czyli zarządzaniem strategicznym. W trakcie zajęć przedstawiane są kwestie planowania, wdrażania i kontroli nad strategią, a także problemy z zakresu zarządzania projektem i zmianą. Ważnym elementem jest także ocena wpływu etyki biznesu na strategię i taktykę firmy. analizować kluczowe aspekty otoczenia biznesowego mające wpływ na wyniki przedsiębiorstwa wykorzystywać narzędzia strategiczne, dzięki którym będą skutecznie konkurować na rynku tworzyć, oceniać i wdrażać najkorzystniejsze strategie, które zapewnią firmie realizację wyznaczonych celów. Problemy Gospodarki Globalnej W ramach modułu uczestnicy zdobędą zarówno teoretyczną, jak i praktyczną wiedzę z zakresu ekonomii i zarządzania firmą w kontekście gospodarki globalnej i jej problemów. Słuchacze poznają najważniejsze aspekty rynków międzynarodowych oraz wpływ czynników ekonomicznych, polityki międzynarodowej oraz kwestii wielokulturowości na pozycję przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym. wykorzystywać poznane koncepcje ekonomiczne w obszarach, w których podejmowane są decyzje zarządcze analizować czynniki mikro- i makroekonomiczne oraz wykorzystywać je do skutecznego prowadzenia firmy zarządzać firmą w kontekście gospodarki globalnej i jej problemów. Na podkreślenie zasługuje fakt wyjątkowo praktycznego charakteru naszych studiów, częste wykorzystanie gier, symulacji oraz case studies. Takie podejście w połączeniu z wiedzą teoretyczną przekazywaną w formie prezentacji pozwala na zdobycie wszechstronnej wiedzy z zarządzania w biznesie. Słuchacze cenią sobie dobrą organizację, począwszy od harmonogramu zjazdów, poprzez terminowe przekazywanie materiałów, dostęp do bazy bibliotecznej uczelni, po stały kontakt z opiekunem grupy nie tylko w trakcie zjazdów. Zuzanna Łukaszewska-Colik i Sebastian Szewczyk, Biuro Programu MBA w WSB w Chorzowie PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 13

16 Zajęcia z prof. W. Orłowskim, visiting professor WSB w Chorzowie Organizacja studiów Kadra dydaktyczna Studia Master of Business Administration kładą szczególny nacisk na praktyczną stronę nauczania, dlatego zajęcia prowadzi zespół ekspertów z dużym doświadczeniem biznesowym. Wyróżnikiem Programu jest fakt powierzenia funkcji wykładowców przedstawicielom partnerów biznesowych, co pozwala na dodatkowe pogłębianie wiedzy i umiejętności poprzez bezpośredni kontakt z doświadczeniem praktyków z firm Deloitte i SMG/KRC Poland Human Resources. Do grona osób prowadzących zajęcia w ramach Programu należą: prof. dr hab. Halina Buk specjalista w dziedzinie rachunkowości i finansów przedsiębiorstw; ekspert w kilkudziesięciu projektach na zlecenie jednostek gospodarczych; były doradca ds. ekonomicznych, członek zarządu i dyrektor ds. ekonomicznych w Górnośląskim Zakładzie Elektroenergetycznym SA, a także dyrektor ds. ekonomiczno-handlowych w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych-Południe SA prof. WSB dr hab. Wojciech Czakon specjalizuje się w zarządzaniu strategicznym, strategiach kooperacji, ekonomice przedsiębiorstwa, controllingu; związany z czasopismami Przegląd Organizacji i Controlling i Rachunkowość Zarządcza ; członek Europejskiej Akademii Zarządzania (EURAM), Strategic Management Society, Europejskiego Instytutu Zaawansowanych Studiów Zarządzania (EIASM), Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa dr Marzena Czarnecka założyciel i wspólnik Kancelarii Radców Prawnych T. Ogłódek, M. Czarnecka; sędzia Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach; wykłada gościnnie na uczelniach w Belgii, Austrii, Hiszpanii, Włoszech i Niemczech Jarosław Dryjski specjalista z dziedziny międzynarodowych rynków finansowych; wykładowca; były broker rynku pieniężnego w Harlow Butler Polska oraz dealer walutowy w ING Banku Śląskim; obecny członek zarządu i dyrektor działu Money Market w Tullet Prebon Polska dr Maria Gorczyńska członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości; autorka licznych publikacji z zakresu ekonomii i finansów dr Józef Haber prof. Akcji Jean Monnet, Honorowy Profesor Ukraińskiej Akademii Bankowej Narodowego Banku Ukrainy; zajmuje się m.in. zagadnieniami zarządzania międzynarodowego i międzynarodowych stosunków gospodarczych, problemami integracji europejskiej oraz bezpieczeństwa międzynarodowego; pełnił funkcję reprezentanta Rządu RP w Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie; członek Rady Konsultacyjnej przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych dr Krzysztof Koj trener biznesu, doradca i konsultant; prowadzi szkolenia z zakresu negocjacji, sprzedaży, kultury obsługi klienta oraz współpracy z partnerem zagranicznym, otoczeniem i środowiskiem biznesu; członek Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu dr hab. Maciej Mitręga trener i konsultant specjalizujący się w strategicznych aspektach działań marketingowych; członek Komitetu Redakcyjnego Industrial Marketing Management oraz Komisji Ekspertów w Business Centre Club Miro Siwczyk doradca w zakresie strategii rozwoju biznesu, odpowiedzialny za prowadzenie projektów inwestycyjnych w małych i średnich firmach; założyciel wielu przedsiębiorstw w Polsce i za granicą, pełni funkcje w zarządach i radach nadzorczych spółek w fazach wzrostu i ekspansji prof. WSB dr hab. Sławomir Smyczek członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz Academy of International Business; były członek Rady Nadzorczej Futuria sp. z o.o., Aster ZAK sp. z o.o., Azoty-Adipol SA; koordynator i wykonawca krajowych i międzynarodowych projektów naukowych oraz dydaktycznych Ilona Stawczyk terapeuta, certyfikowany trener i konsultant w zakresie nauczania i kształtowania technik menedżerskich; członek-założyciel Polskiego Towarzystwa Organizacyjnej Analizy Transakcyjnej z siedzibą w Krakowie; posiada certyfikaty z zakresu rekrutacji i selekcji, analizy transakcyjnej w praktyce organizacyjnej, zespołowej i indywidualnej, metody Assessment and Development Center. Zajęcia z VIP-ami Słuchacze Programu MBA będą mieli okazję skorzystać z biznesowego doświadczenia znanych ekspertów. Część zajęć z poszczególnych modułów prowadziły takie znane osoby, jak: prof. Witold Orłowski, Dyrektor Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, Członek Rady Gospodarczej przy Premierze RP, Specjalny Doradca Komisji Europejskiej ds. Budżetu oraz główny doradca ekonomiczny PricewaterhouseCoopers Polska Paweł Tkaczyk, właściciel firmy MIDEA zajmującej się mentoringiem i budowaniem silnych marek, autor książek Zakamarki marki i Grywalizacja. Pierwszy z nich wygłosił wykład w ramach modułu Problemy Gospodarki Globalnej, a drugi poprowadził część zajęć z modułu Marketing Międzynarodowy. 14 PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

17 Dlaczego zdecydowała się Pani na studia MBA? Nowoczesny menedżer nie stoi w miejscu. Jest aktywny i uczestniczy w budowaniu wartości firmy. Motywuje zespół, dba o jakość pracy, buduje relacje biznesowe wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji. Wybrałam studia MBA, ponieważ są szansą na zdobycie nowej wiedzy, praktycznych umiejętności oraz kontaktów. Nie jest łatwo być liderem. Czy umiejętności zdobywane w trakcie zajęć mają przełożenie na codzienną pracę? Wybitny lider otrzymuje poświęcenie, szacunek, zaangażowanie i wyniki. Wspaniały menedżer dostaje tylko złoty zegarek - to słowa Raya Immelmana. Zajęcia MBA realizowane przez WSB pozwalają zbudować warsztat menedżerski w taki sposób, aby zarządzanie organizacją prowadzone było w sposób mądry i odpowiedzialny. Jak ocenia Pani Program MBA w WSB? Szeroka wiedza z różnych obszarów zarządzania połączona z praktycznym ujęciem oraz wymianą doświadczeń uczestników studiów jest gwarancją uzyskania kompetencji menedżera na najwyższym poziomie. Cieszy mnie, że mogę uczyć się od najlepszych. Aleksandra Trześniowska Słuchaczka Programu MBA w WSB w Chorzowie Menedżer PKO Bank Polski SA

18 Pasja jest absolutnie konieczna do osiągnięcia długotrwałego sukcesu jakiegokolwiek rodzaju. Donald Trump Zasady rekrutacji Proces rekrutacji Studia MBA o specjalności Zarządzanie w Biznesie Międzynarodowym przygotowywane we współpracy z Franklin University przewidziane są dla osób, które chcą pogłębić swoją wiedzę z zakresu zarządzania i biznesu międzynarodowego. Słuchaczem Programu może zostać każda osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów wyższych oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe (preferowane jest doświadczenie menedżerskie). O przyjęciu na studia decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej, której celem jest zbadanie doświadczenia zawodowego, predyspozycji menedżerskich i motywacji kandydata do podjęcia studiów MBA. Rozmowa przeprowadzana jest przez 3-osobową Komisję Rekrutacyjną powołaną przez Dziekana Wydziału. Wymagane dokumenty Kandydaci na studia MBA zobowiązani są do złożenia kompletu dokumentów, na który składają się: wypełniony on-line kwestionariusz (dostępny na stronie www) dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej na konto: Raiffeisen Bank Polska SA referencje odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych potwierdzenie trzyletniego doświadczenia zawodowego (zaświadczenie z działu kadr lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej) kserokopia dowodu osobistego. Płatności Opłata za naukę na studiach MBA składa się z: opłaty wpisowej w wysokości 300 zł opłaty egzaminacyjnej wynoszącej 200 zł czesnego opłaty końcowej w wysokości 450 euro. Osoby zakwalifikowane do Programu MBA mogą skorzystać z elastycznego systemu opłat i wybrać dogodny dla siebie system płatności. Czesne w roku akademickim 2013/2014 kształtuje się następująco: Elastyczny system opłat Wysokość raty (zł) 1 rata za 2 lata z góry raty roczne raty semestralne rat miesięcznych raty miesięczne Dodatkowe korzyści Osoby, które złożą dokumenty aplikacyjne do: 29 czerwca 2013 roku, otrzymają bon edukacyjny uprawniający do 100% zniżki w czesnym na studia podyplomowe w WSB w Chorzowie 16 września 2013 roku, otrzymają bon edukacyjny uprawniający do 50% zniżki w czesnym na studia podyplomowe w WSB w Chorzowie. Zniżki są przekazywane w postaci bonu imiennego do wykorzystania maksymalnie w ciągu 24 miesięcy od zakończenia studiów MBA. Absolwenci WSB w Poznaniu (w tym Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie), którzy zapiszą się na studia MBA Zarządzanie w Biznesie Międzynarodowym na Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu w okresie pomiędzy 2 kwietnia a 30 listopada 2013, otrzymują zniżkę 1500 zł w czesnym oraz są zwolnieni z opłaty wpisowej. Oferta dla firm Firmy, które zamierzają skierować na studia MBA dwóch lub więcej pracowników, mają możliwość indywidualnej negocjacji zniżki dla każdego skierowanego na studia pracownika. 16 PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

19 Słuchacze i opiekunowie Programu MBA z prof. Orłowskim W biznesie liczy się zaufanie Siła Grupy Wyższe Szkoły Bankowe to największa grupa uczelni biznesu w Polsce. Znajdują się one w 9 miastach kraju, a swoją historię rozpoczęły 19 lat temu, kiedy to powstała Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu. Grupa oznacza pewność, stabilność, ciągłość kształcenia oraz prestiż dyplomu, ponieważ od lat Wyższe Szkoły Bankowe uznawane są za najlepsze niepubliczne uczelnie biznesowe. Zaufało nam już studentów i absolwentów. Absolwenci MBA Co roku kilkudziesięciu absolwentów otrzymuje prestiżowe dyplomy MBA, sygnowane przez międzynarodowych partnerów Programów, będące potwierdzeniem wysokich kompetencji menedżerskich. Studia Master of Business Administration oprócz praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania dają także możliwość nawiązania interesujących kontaktów biznesowych między wykładowcami i słuchaczami reprezentującymi różne branże i największe firmy. Dlatego studia MBA stanowią inwestycję, która się opłaca i przekłada na realne zmiany w karierze zawodowej. Praktyczność przede wszystkim Aktywna współpraca ze środowiskiem gospodarczym regionów umożliwia Wyższym Szkołom Bankowym wykorzystanie doświadczeń biznesu w procesie dydaktycznym. Studia MBA opierają się na wymianie doświadczeń między słuchaczami i dzieleniu się wiedzą przez wykładowców mających ścisły związek z praktyką gospodarczą. Dzięki interaktywnym metodom nauczania warsztatom, business case om, dyskusjom czy symulacjom słuchacze mają możliwość analizowania konkretnych przykładów z praktyki biznesowej. Doświadczenie w kształceniu kadr menedżerskich Grupa WSB to kilkunastoletnia tradycja prowadzenia Programów MBA, wykorzystująca doświadczenia międzynarodowych partnerów akademickich. Pozycję lidera w Polsce Zachodniej WSB utrzymuje dzięki ciągłemu rozwojowi oferty obecnie jest to 9 Programów MBA w 6 miastach i dopasowywaniu zawartości merytorycznej, a także sposobu organizacji zajęć do potrzeb słuchaczy.

20 Program Master of Business Administration Zarządzanie w Biznesie Międzynarodowym Biuro Programu MBA Wydział Zamiejscowy w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu ul. Sportowa 29, pokój 116, Chorzów tel.: Redaktor naczelny: Agata Danowska-Ździebło. Koncepcja: Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o. Zdjęcia: Rafał Klimkiewicz, Dominik Modrzyk oraz archiwum Uczelni. Druk i oprawa: VMG Print sp. z o.o., Wydawca/Redakcja: Biuro Programu MBA. Nakład: 1000 egz. Poznań Wszelkie dane statystyczne dotyczące działalności Uczelni przedstawiają stan na koniec roku Informacje zawarte w niniejszym informatorze nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl 21 NOWOŚCI W OFERCIE INTERAKTYWNE FORMY ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty ŚWIADECTWO w języku polskim i angielskim CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY BEZPŁATNE

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE RACHUNKOWOŚĆ HR IT MEDIA LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ PEDAGOGIKA PSYCHOLOGIA PRAWO

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl teraz również SŁUPSK OLSZTYN 43 ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z TAKICH DZIEDZIN JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKONOMIA I FINANSE MARKETING I ZARZĄDZANIE TURYSTYKA

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z OBSZARÓW: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Management. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Ponad 1800 absolwentów poprzednich edycji!

Management. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Ponad 1800 absolwentów poprzednich edycji! General Management Program Dwunasta edycja w Polsce! Nowość: Portal Wiedzy Management Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Advanced General Basic Management

Bardziej szczegółowo

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości Pomyśl o studiach podyplomowych Studia podyplomowe 2012/2013 Studia podyplomowe w WSE Dlaczego my? Na pierwszym miejscu stawiamy jakość dydaktyki oraz

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca General Management Program Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od września 2012 r. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów!

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2014/2015

studia podyplomowe 2014/2015 studia podyplomowe 2014/2015 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia 2011/2012 Informator dla kandydatów na studia Spis treści Uniwesytet Ekonomiczny w Katowicach 4 Władze Uczelni 5 Kilka słów o Uczelni 7 Co warto wiedzieć? Wydziały, kierunki studiów, specjalności 8 Katowice

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Uczenie się jest procesem, z którym stykamy się całe życie, nie ogranicza się wyłącznie do dzieciństwa i młodości. Człowiek przez

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania.

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. P A R T T I M E E X E C U T I V E S T U D I A M B A Szanowni Państwo! Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. W zarządzaniu wyniki coraz

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca Advanced Executive Education UWAGA: Tylko 100 miejsc. Start od września 2012 r. Wybitni światowi eksperci i najnowsze metody budowy wartości firmy w warunkach niepewności

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

Raport z wykonania projektu Akademia Liderów Samorządowych

Raport z wykonania projektu Akademia Liderów Samorządowych Raport z wykonania projektu Akademia Liderów Samorządowych Priorytet V, Działanie. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekt Akademia Liderów Samorządowych realizowany w partnerstwie przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS PAKIET INFORMACYJNY 2012 / 2013 ECTS Kierunek Zarządzanie Warszawa, 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Studia podyplomowe w Uczelni Kwiatkowskiego Wyróżnij się na rynku pracy Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Współpraca z partnerami biznesowymi oraz organizacjami Zajęcia w formie warsztatów,

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca tylko 100 miejsc Zajęcia i materiały w języku polskim! (dostępne także materiały źródłowe w języku angielskim) edycja 2015 Wizja poprawia jakość przywództwa Advanced

Bardziej szczegółowo

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 31 marca 2015 Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Spis treści List Prezesa Zarządu spółki Deloitte Polska Sp. z o.o. będącej

Bardziej szczegółowo

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

1 WPROWADZENIE. Streszczenie. Abstract. Waldemar ŁABUDA 1

1 WPROWADZENIE. Streszczenie. Abstract. Waldemar ŁABUDA 1 ZESZYTY NAUKOWE 173-194 Waldemar ŁABUDA 1 KONCEPCJA ORGANIZACJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WWSI Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI W ASPEKCIE WYKORZYSTANIA DOŚWIADCZEŃ WYBRANYCH OŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Bardziej szczegółowo

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer projektu: POKL.04.01.01-00-311/10 FABER EST SUAE QUISQUE FORTUNAE Magazyn nr 2/2013 (6) KUŹNIA KADR IV Dlaczego

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

100 MIEJSC. Wizja poprawia jakość przywództwa Strategic Leadership Academy 2016. Nowe tematy, studia przypadków i przykłady sukcesów

100 MIEJSC. Wizja poprawia jakość przywództwa Strategic Leadership Academy 2016. Nowe tematy, studia przypadków i przykłady sukcesów TYLKO 100 MIEJSC ZAJĘCIA I MATERIAŁY W JĘZYKU POLSKIM! (dostępne także materiały źródłowe w języku angielskim) EDYCJA 2016 Wizja poprawia jakość przywództwa Strategic Leadership Academy 2016 Nowe tematy,

Bardziej szczegółowo