Protokół ze spotkania Prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka z mieszkańcami dzielnicy Lisiniec z dnia 26 listopada 2013r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół ze spotkania Prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka z mieszkańcami dzielnicy Lisiniec z dnia 26 listopada 2013r."

Transkrypt

1 Protokół ze spotkania Prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka z mieszkańcami dzielnicy Lisiniec z dnia 26 listopada 2013r. Spotkanie odbyło się w Szkole Podstawowej nr 13 przy ul. Wręczyckiej 111/115 w Częstochowie w godzinach Porządek obrad: 1. Powitanie Prezydenta Miasta Częstochowy oraz przybyłych Gości. 2. Pytania do Prezydenta dostarczone przez Radę Dzielnicy: - Przedstawienie zestawienia wszystkich inwestycji poczynionych w dzielnicy Lisiniec w latach Jaka jest możliwość budowy placu zabaw oraz aktywności ruchowej dla seniorów przy Szkole Podstawowej nr Kiedy nastąpi rozpoczęcie budowy ulicy Legnickiej zgodnie z priorytetami Rady Dzielnicy. - Czy można zatwierdzić i zrealizować wieloletni plan rozwoju infrastruktury drogowej w dzielnicy, stworzony we współpracy z MZDiT. - Czy można stworzyć i zatwierdzić plan zagospodarowania dzielnicy, aby zapobiegać budowie marketów pośród domów jednorodzinnych. - Czy istnieje możliwość wyznaczenia budynku na filię biblioteki. - Czy można wyznaczyć lokal dla Klubu Mieszkańców Od Juniora do Seniora. - Czy można na stałe umieścić na terenie dzielnicy dwa pojemniki na odpady zielone jeden u zbiegu ulic Bełchatowskiej i Legnickiej, drugi przy siedzibie OSP na ulicy Łomżyńskiej. - Czy można na stałe umieścić na terenie dzielnicy pojemniki na odpady sortowane (dzwony). - Jakie są zmierzenia Urzędu Miasta w kwestii wykorzystania infrastruktury ul. Wejherowskiej. Czy wcześniejsze propozycje Rady Dzielnicy oraz Radnych Miasta dotyczące połączenia ul. Wejherowskiej z ul. Radomską w celu odciążenia ruchu samochodowego na osiedlu były rozpatrywane jakie są propozycje. - Czy ewentualny rozwój cmentarza komunalnego nie będzie zagrażał pokładom wody pitnej znajdującym się w jego obrębie. 3. Pytania z sali. 4. Zakończenie spotkania.

2 Ad. 1. Spotkanie otworzyła Przewodnicząca Rady Dzielnicy Lisiniec Justyna Curran, witając Prezydenta Miasta Częstochowy oraz przybyłych Gości i przedstawiając porządek spotkania. Zgodnie z listą obecności: Członkowie Rady Dzielnicy: Eugeniusz Andryszkiewicz, Jolanta Bachniak, Justyna Curran, Joanna Jamska, Izabela Jaszcz, Cezary Jędryka, Zbigniew Kowalik, Jacek Kubczyk, Barbara Kubicka, Adam Łazarz, Jarosław Łoszakiewicz, Kacper Mazurek, Urszula Nowak-Warzycha, Wojciech Pudło. Przedstawiciele Rady Miasta Częstochowa: Ewelina Balt, Barbara Gieroń, Konrad Głębocki, Jerzy Nowakowski. Przedstawiciele Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych: Michał Konieczny Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych, Mariusz Sikora Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu, Sławomir Stolarski - Naczelnik Wydziału Administracji Architektoniczno Budowlanej, Elżbieta Grzelak - Kierownik Miejskiej Pracowni Urbanistyczno Planistycznej, Elżbieta Rosicka Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Julita Trzeciakowska-Dawid Główny Specjalista Wydziału Komunalnego, Ewa Krotosz-Gryga - Kierownik Referatu Gospodarowania Wydziału Mienia i Nadzoru Właścicielskiego, Renata Michalik- Patrzykont Kierownik Referatu Obsługi Projektów Europejskich Wydziału Edukacji, Agnieszka Batorek Zastępca Dyrektora Biblioteki Publicznej w Częstochowie, Edyta Soboniak Dyrektor ds. organizacji systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego, Teresa Suchanowska Starszy inspektor Straży Miejskiej. Ad. 2. Pytania do Prezydenta dostarczone przez Radę Dzielnicy. Głos zabrał Prezydent Miasta Częstochowy witając wszystkich zebranych i dziękując za zaproszenie. W odpowiedzi na przedstawione przez Radę Dzielnicy pytania Prezydent poinformował zebranych, że w ramach inwestycji poczynionych w roku 2013 w dzielnicy wybudowano kanał sanitarny w ulicy Chęcińskiej i Wichrowej, boisko przy Szkole Podstawowej nr 13, oświetlenie ulicy Cyrklowej, sporządzono dokumentację na budowę ulicy Legnickiej, Lwowskiej, Sosnowieckiej, Ostrowskiej. Frezem wysypano ulice: Litewską, Przemyską, Zabrzańską, Krośnieńską, Będzińską, Myszkowską, Kaliską, Gdańską, Zieleniogórską, Rzeszowską, Dusznicką, Cyrklową. W budżecie miasta na rok 2014 przewidziano do realizacji następujące zadania: budowa ul. Legnickiej 1mln zł, rewitalizacja parku Lisiniec 1mln zł, budowa ul. Lwowskiej od Dobrzyńskiej zł, budowa kanału sanitarnego do ulicy Giżyckiej 130 tys. zł. W parku Lisiniec nie powstanie Aquapark, ale wykorzystana zostanie jego naturalna infrastruktura, powstaną ścieżki, plaże, zieleń zostanie odpowiednio przycięta. Kwestia przebicia ulicy Wejherowskiej wiązałaby się ze zmianą obowiązującego planu, poza tym stoi w kolizji z planowanym powiększeniem terenu

3 cmentarza komunalnego. Na pozostałe pytania odpowiedzi udzielone zostaną w formie pisemnej lub w trakcie trwania spotkania przy okazji pytań z sali. Ad. 3. Pytania z sali: 1. Kiedy będzie realizowana ulica Gdańska. 2. Radny Konrad Głębocki przypomniał, iż dokumentacja na ul. Gdańską była już raz sporządzona i wylądowała na półce. Podkreślił, iż nie mieszka na tej ulicy ani w jej pobliżu, prosi tylko o jej realizację oraz o realizację innych ulic, które mają dokumentację, ponieważ tworzenie dokumentacji lądującej w koszu jest marnotrawieniem milionów złotych. 3. Dlaczego w Alejach nie ma toalet. 4. Adam Łazarz radny Rady Dzielnicy Lisiniec: - brak oświetlenia i boiska przy Szkole Podstawowej nr 37, - dlaczego w dzielnicy Wielki Bór nie ma przedszkola, - czy można wprowadzić linię autobusową na ul. Tatrzańską, - dlaczego w dzielnicy nie ma pojemników na odpady segregowane (dzwonów), - kiedy zostanie wykonany remont wiaty przystankowej na ul. Wielkoborskiej przy Szkole Podstawowej nr 37, - czy można zmienić trasę autobusu nr 32 i przenieść go z al. Jana Pawła II w al. NMP, - czy można przyspieszyć prace nad studium uwarunkowań przestrzennych na Wielkim Borze. 5. Jolanta Bachniak - radna Rady Dzielnicy Lisiniec: - prośba o pomoc w pozyskaniu lokalu na klub Od Juniora do Seniora, - dlaczego Szkoła Podstawowa nr 37 jest zamknięta po godzinie 16 i stoi kompletnie niewykorzystana. 6. Kacper Mazurek - radny Rady Dzielnicy Lisiniec: - kiedy rozpocznie się realizacja ul. Legnickiej oraz ul. Sosnowieckiej, kiedy na ul. Lwowskiej staną wiaty przystankowe. 7. Pan Pełka prośba o likwidację śmietniska u zbiegu ulic Legnickiej i Bełchatowskiej, które zostało po kontenerze na odpady zielone. 8. Pan Żebrowski co stanie się ze szpitalem na Parkitce i jakie kroki podjęło miasto aby zapobiec jego likwidacji.

4 9. Prośba o przywrócenie przystanku przy cmentarzu parafialnym, ponieważ osoby mieszkające w okolicy do najbliższych przystanków mają ok. 700m. 10. Kiedy nastąpi dokończenie wykupów ulic wytyczonych w planie zagospodarowania między ul. Legnicką a ul. Radomską, niektóre osoby oddały ziemię pod pas drogowy, ale nie dostały pieniędzy, 11. Urszula Nowak-Warzycha - radna Rady Dzielnicy Lisiniec: - czemu zlikwidowano bibliotekę przy ul. Dusznickiej i czy powstanie nowa, - kiedy można spodziewać się realizacji ul. Gliwickiej. 12. Pan Krzysztof Snopek wniosek o sporządzenie dokumentacji na budowę ul. Lwowskiej. 13. Pan Ryszard Staszczyk kiedy doczekamy się realizacji ul. Lwowskiej od ul. Wyszyńskiego do ul. Dobrzyńskiej ponieważ ulica jest w fatalnym stanie. 14. Prośba o rozważenie rozszerzenia strefy ograniczenia ruchu do 30km/h na odcinku ul. Wyszyńskiego od ul. Podhalańskiej do ul. św. Jadwigi lub montażu progów zwalniających. Słaba widoczność na górce drogi powoduje trudności z przejściem przez ulicę. 15. Czy można spodziewać się wyprostowania skrzyżowania ulic Podhalańskiej i Kaszubskiej z ul. Wręczycką, ich obecny układ powoduje trudności ze skrętami w lewo. 16. Pan Mieczysław Malik czy można poprawić bezpieczeństwo na skrzyżowaniu ul. Białostockiej z ul. Wręczycką, na przykład poprzez budowę ronda. Odpowiedzi na pierwszą turę pytań: 1. Prezydent Miasta Częstochowy: - Wnioski dotyczące realizacji ulic będą traktowane jako wnioski do budżetu. - Kwestia toalet i parkingów będzie rozwiązana wraz z planowanym przebiciem ul. Racławickiej obok pogotowia do ul. Staszica, gdzie planowane są takie inwestycje oraz przebudową kamienicy przy al. NMP 49 na rodzaj galerii bądź pasażu ze sklepami, powierzchniami wystawienniczymi oraz ogólnodostępnymi toaletami. - Problemy dotyczące Szkoły Podstawowej nr 37 należy zgłaszać do Naczelnika Wydziału Edukacji, przyjrzymy się potrzebom tej szkoły. - Zgodnie z prośbą Rady Dzielnicy Lisiniec na terenie dzielnicy zostaną ustawione na stałe dwa kontenery na odpady zielone, lokalizacje będą ustalone po konsultacjach,

5 - Trasy jazdy autobusów są zdeterminowane przez 5-letni zakaz ruchu komunikacji miejskiej w Alejach i przez ten okres nie ma możliwości przywrócenia trasy autobusu 32 w al. NMP. - Wydział Komunalny nie posiada żadnego lokalu w dzielnicy, można zwrócić się do Naczelnika Wydziału Edukacji z prośbą o wyznaczenie lokalu na potrzeby klubu w którejś ze szkół na terenie dzielnicy. - Szpital Parkitka należy do marszałka województwa i tam zapadają decyzję co do jego funkcjonowania. Miasto nie ma możliwości ingerowania w obecny spór. Wiceprezydent Jarosław Marszałek rozmawiał z dyrektorem szpitala Jarosławem Madowiczem, który zapewnił go, że nie ma zagrożenia dla częstochowian i sytuacja jest pod kontrolą. - Ulica Legnicka została wstępnie wyceniona na niecałe 7mln. zł. Planowany jest trzyletni okres jej realizacji z podziałem środków: 1+3+3mln, w przyszłym roku zaplanowano wykupy oraz prace przygotowawcze; w przypadku korzystnego rozstrzygnięcia przetargu kwota 1mln zostanie zwiększona o kwotę oszczędności, a harmonogram prac dostosowany do ilości funduszy. 2. Mariusz Sikora Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu - W przyszłym roku planowane są remonty wiat, w nowej, bardziej wandaloodpornej technologii wiat metalowych koszt 1 wiaty 6000zł. Propozycje wymian będą rozpatrywane po konsultacjach. - Sytuacja na ul. Wyszyńskiego będzie analizowana podobnie jak sytuacja skrzyżowania przy ul. Białostockiej i ul. Podhalańskiej. - Autobusy nie mogą jeździć ul. Tatrzańską, bo nie spełnia ona wymogów wytrzymałości. Na wiosnę powstanie nowy projekt komunikacji miejskiej, który będzie przekazany do konsultacji w radach dzielnic. 3. Edyta Soboniak Dyrektor ds. organizacji systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego: - Nie ma możliwości ustawienia dzwonów w dzielnicach domków jednorodzinnych. Przed wprowadzeniem reformy CzPK wysyłało do szkół zapytania co do potrzeby ustawienia tego typu pojemników, ale szkoły nie były nimi zainteresowane. - Śmietnisko przy ul. Bełchatowskiej i Legnickiej zostanie uprzątnięte. - Stałe pojemniki na odpady zielone staną w miejscach uzgodnionych przez Radę Dzielnicy na wiosnę. Druga tura pytań 1. Adam Łazarz - radny Rady Dzielnicy Lisiniec:

6 - prośba o miejsca parkingowe przy ul. Wręczyckiej, - dlaczego częstochowskie szpitale miejskie są niedofinansowane, - brak pomocy dla likwidowanego zakładu pracy chronionej BESTWORK 2. Joanna Jamska - radna Rady Dzielnicy Lisiniec: - podziękowania za współpracę dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 13 z Radą Dzielnicy, - prośba o otwarcie dla potrzeb mieszkańców Szkoły Podstawowej nr 37, oraz o to aby nie mylić szkół, - prośba o plac zabaw przy szkole, - prośba o kontrole policyjne na parkingu przy cmentarzu komunalnym z powodu problemów z wyścigami samochodowymi. 3. Jacek Kubczyk - radny Rady Dzielnicy Lisiniec: - kiedy nastąpi realizacja ul. Lwowskiej od ul. Dobrzyńskiej. - kiedy pojawi się wiata na przystanku przy tapetowni. 4. Prośba o ponowne przyjrzenie się niebezpiecznemu skrzyżowaniu ul. Wielkoborskiej z ul. Dobrzyńską, która stanowi skrót dla tirów, dochodzi tam do częstego przekroczenia szybkości oraz wypadków, prośba o reakcję policji. 5. Prośba o zwiększenie ilości ścieżek rowerowych. 6. Maciej Wawrzaszek dyrektor Gimnazjum nr 13: - podziękowania za boisko, które jest wykorzystane w 100%, prośba o dokończenie inwestycji choć w części, na przykład wykonanie oświetlenia, - podziękowania dla Rady Dzielnicy za współpracę. 7. Radny Konrad Głębocki zabrał głos w sprawie ul. Wielkoborskej, która wykonana jest z kostki i pomimo intensywnego użytkowania jest w lepszym stanie niż niejedna wykonana później ulica asfaltowa. Nowy próg zwalniający jest niewidoczny. Co do boiska przy Szkole Podstawowej nr 13 to bardzo cieszy fakt, że zostało wybudowane, ale jest niedokończone. W dzielnicy wiele ulic jest bez asfaltu, klika ulic ma przedawnioną dokumentację. Co do sytuacji w mieście to wzrosło zadłużenie miasta i bezrobocie. 8. Pan Włodzimierz Morga kiedy powstanie obwodnica Częstochowy. 9. Adam Łazarz - radny Rady Dzielnicy Lisiniec: - co zrobić aby zatrzymać mieszkańców w mieście, aby miasto się nie wyludniało.

7 Odpowiedzi na drugą turę pytań: 1. Prezydent Miasta Częstochowy: - Szpitale miejskie zostaną zasilone sporą kwotą w przyszłorocznym budżecie, planowany jest remont kilku oddziałów i zakup karetki dla stacji pogotowia ratunkowego. - Problemy związane z działaniem zakładu pracy chronionej BESTWORK były wielokrotnie poruszane na sesjach Rady Miasta. Rozwiązanie problemu leży po stronie PFRON-u, miasto interweniowało wielokrotnie w tej sprawie, ale nic więcej nie może zrobić. - Ulica Lwowska jest przewidziana do realizacji w 2014r., w budżecie zabezpieczono na to kwotę zł. - Wszelkie kwestie dotyczące pracy szkół należy kierować do Naczelnika Wydziału Edukacji. - Oświetlenie boiska pozostaje kwestią do rozpatrzenia, realizacja jest możliwa w najbliższym czasie. - Odpowiedzi na pozostałe pytania zostaną udzielone w formie pisemnej. 2. Agnieszka Batorek Zastępca Dyrektora Biblioteki Publicznej w Częstochowie: Filia biblioteczna przy ul. Dusznickiej została zamknięta. Odwiedzało ją 6 czytelników dziennie. Mieściła się w garażu budynku mieszkalnego i nie spełniała obowiązujących wymogów. W chwili obecnej brak jest w dzielnicy lokalu komunalnego, który mógłby służyć temu celowi. Należy znaleźć lokal o odpowiednich standardach, co jest kosztowne i mało realne. Prościej byłoby otworzyć punkt biblioteczny, ale do tego celu również potrzebny jest lokal. W związku z tym na daną chwilę problem pozostaje niemożliwy do rozwiązania. Ad. 4. Zakończenie spotkania. Głos zabrał radny Jerzy Nowakowski dziękując dyrektorowi Gimnazjum nr 13 panu Maciejowi Wawrzaszkowi za umożliwienie odbycia spotkania, a także dziękując Prezydentowi za wybudowanie boiska przy Szkole Podstawowej nr 13. Poprosił także o zajęcie się Szkołą Podstawową nr 37, gdzie też jest potrzebne boisko. Zauważył również, że przebicie ul. Wejherowskiej powinno być priorytetem miejskim, międzydzielnicowym, gdyż znacznie ułatwiłoby komunikację między Lisińcem a Grabówką oraz odciążyło ruch na ul. Białostockiej. Wniósł również o realizację drugiego etapu ul. Sosnowieckiej. Prezydent Miasta Częstochowy podziękował zebranym i poprosił o podchodzenie i zadawanie pytań bezpośrednio przedstawicielom Urzędu Miasta. Wyraził również swoje podziękowania Radzie Dzielnicy za dobrą organizację spotkania oraz za

8 możliwość spokojnej i merytorycznej dyskusji, a także dobrą współpracę między Radą Dzielnicy a przedstawicielami Rady Miasta i Urzędu Miasta. Przewodnicząca Rady Dzielnicy Lisiniec Justyna Curran zakończyła spotkanie dziękując Prezydentowi, Gościom oraz wszystkim mieszkańcom. Poinformowała zebranych, że posiedzenia Rady Dzielnicy odbywają się w każdy trzeci wtorek miesiąca w Szkole Podstawowej nr 13, wszystkie informacje dotyczące prac Rady Dzielnicy można znaleźć na stronie internetowej a bieżące informacje umieszczone są w gablotce wiszącej na sklepie U Błocha. Protokół sporządziła Przewodnicząca Rady Dzielnicy Lisiniec Justyna Curran

DI (Pan P. Urbański) WO (Pan K. Woźniak)

DI (Pan P. Urbański) WO (Pan K. Woźniak) Pytania radnych LXXIII sesja 30 września 2014 r. Radny Grzegorz Hryniewicz: 1. Mieszkańcy ulicy Mrągowskiej zwrócili się do mnie z prośbą o interwencję. Chodzi dokładnie o ulicę. Mieszkańcy obawiają się

Bardziej szczegółowo

Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r.

Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r. Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r. Radny p. Mirosław Bukiewicz: 1. Czy mieszkańcom naszego miasta należą się porządne chodniki? Wiele ostatnio mówi się i robi w sprawie ścieżek rowerowych w

Bardziej szczegółowo

JAKI RUCH NA OBOZOWEJ Podsumowanie konsultacji społecznych

JAKI RUCH NA OBOZOWEJ Podsumowanie konsultacji społecznych JAKI RUCH NA OBOZOWEJ Podsumowanie konsultacji społecznych Raport z konsultacji społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami w sprawie zmiany organizacji ruchu na ulicy Obozowej 27 października 16 listopada

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012 z obrad sesji Rady Miasta Mława odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury Obrady dwudziestej trzeciej zwyczajnej sesji Rady Miasta otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

1 lipca wystartowało. Wielkich inwestycji ciąg dalszy

1 lipca wystartowało. Wielkich inwestycji ciąg dalszy ISSN 1426-770X Nakład 6000 egz. MIESIĘCZNIK NR 6/205 CZERWIEC 2009 W numerze: Wójt Kiwit w ogniu pytań mieszkańców gminy nadzwyczajna sesja rad: powiatu, miasta i gminy Ciechanów Laurka dla MOSiR Archeolodzy

Bardziej szczegółowo

1. Dziennikarz Gazety Wyborczej Pan Przemysław JEDLECKI 2. Account Manager w Imago Public Relations Pan Daniel MUC

1. Dziennikarz Gazety Wyborczej Pan Przemysław JEDLECKI 2. Account Manager w Imago Public Relations Pan Daniel MUC BRM.0012.3.8.2011.KJ Protokół Nr 8/11 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta Data posiedzenia: 21.07.2011 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM PROTOKÓŁ XVI/2012 Z obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim kadencji 2010 2014, odbytej 16 lutego 2012 roku w godzinach 16 30 20 30 w sali konferencyjnej UMiG w Solcu Kujawskim. Otwarcia sesji

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie otworzył i na nim przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu radny Dariusz Wójcik.

Posiedzenie otworzył i na nim przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu radny Dariusz Wójcik. P R O T O K Ó Ł N R XLV/2008 z czterdziestej piątej Sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 27 października 2008 roku w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Radomiu przy ul. Moniuszki 9 Posiedzenie otworzył

Bardziej szczegółowo

Wyniki weryfikacji merytorycznej propozycji zadań złożonych w ramach Budżetu obywatelskiego miasta Krakowa 2014

Wyniki weryfikacji merytorycznej propozycji zadań złożonych w ramach Budżetu obywatelskiego miasta Krakowa 2014 l.p nazwa projektu skrócony opis projektu DZIELNICA I STARE MIASTO 1. W Starym Mieście, nowe książki w bibliotece Powiększenie księgozbioru Filii nr 4 i 8 Śródmiejskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LIV/14. Ad.3 Przyjęcie protokołu Nr LII/14 z dnia 30.01.2014r. Protokół był wyłożony w Biurze Rady, nie było uwag. Przyjęto.

Protokół Nr LIV/14. Ad.3 Przyjęcie protokołu Nr LII/14 z dnia 30.01.2014r. Protokół był wyłożony w Biurze Rady, nie było uwag. Przyjęto. Protokół Nr LIV/14 z LIV sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 27 marca 2014r. w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. św. Jana 10 w Pabianicach. Stan radnych -23 Obecnych 23 (zał. Nr 1) płyta CD

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich.

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. 1 Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. Do pkt 1. Otwarcie. Przewodniczący Rady Gminy Mikołajki

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Posiedzenie otworzył o godz. 13.00 Przewodniczący W.Ślusarczyk. Przywitał

Bardziej szczegółowo

Interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na IV sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 26 lutego 2015 r.

Interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na IV sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 26 lutego 2015 r. Interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na IV sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 26 lutego 2015 r. Radny Jacek Kawka 96/V/15 ja mam interpelację, którą kieruję do Burmistrza Sawaryna, którego nie

Bardziej szczegółowo

REJESTR INTERPELACJI, WNIOSKÓW I ZAPYTAŃ RADNEGO ADAMA KASZUBSKIEGO ZGŁOSZONYCH NA SESJACH RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE- VI KADENCJA

REJESTR INTERPELACJI, WNIOSKÓW I ZAPYTAŃ RADNEGO ADAMA KASZUBSKIEGO ZGŁOSZONYCH NA SESJACH RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE- VI KADENCJA REJESTR INTERPELACJI, WNIOSKÓW I ZAPYTAŃ RADNEGO ADAMA KASZUBSKIEGO ZGŁOSZONYCH NA SESJACH RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE- VI KADENCJA Lp. Data zgłoszenia, interpelacji wniosku 1. 29 grudnia 2010 roku Nazwa

Bardziej szczegółowo

Brak słów... Gazeta. bezpłatna. czytaj na stronie 17. Kredyt. Pobierz bezpłatne e-wydanie ze strony. Kozy. www.region.info.pl

Brak słów... Gazeta. bezpłatna. czytaj na stronie 17. Kredyt. Pobierz bezpłatne e-wydanie ze strony. Kozy. www.region.info.pl MIESIĘCZNIK NR: 7 (100) Nakład 15 000 25 czerwca 2014 REDAKCJA: Bielsko-Biała, ul. Krańcowa 35, tel: 33 4876606 Gazeta bezpłatna Następny numer: 23 LIPCA Nr indeksu: 285080 ISSN: 2299-0976 Pobierz bezpłatne

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Radomiu

Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Radomiu Data publikacji : 02.04.2008 Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Radomiu P R O T O K Ó Ł N R XXX/2008 z trzydziestej Sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 25 lutego 2008 roku w sali Urzędu Stanu

Bardziej szczegółowo

Pomysł Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej na zorganizowanie Jeździeckich ferii okazał się przysłowiowym strzałem w dziesiątkę.

Pomysł Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej na zorganizowanie Jeździeckich ferii okazał się przysłowiowym strzałem w dziesiątkę. Nr 2/428; luty 2007 Pomysł Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej na zorganizowanie Jeździeckich ferii okazał się przysłowiowym strzałem w dziesiątkę. Ferie w mieście W czasie ferii w Młodzieżowym

Bardziej szczegółowo

przebiegu LXXIV sesji Rady Miasta Zielona Góra 28 października 2014 r.

przebiegu LXXIV sesji Rady Miasta Zielona Góra 28 października 2014 r. PROTOKÓŁ NR LXXIV.2014 przebiegu LXXIV sesji Rady Miasta Zielona Góra 28 października 2014 r. 1. OTWARCIE SESJI LXXIV sesja Rady Miasta Zielona Góra (szóstej kadencji samorządu terytorialnego lata 2010-2014)

Bardziej szczegółowo

nr 3/2013 (232) egzemplarz bezpłatny PISMO RADY DZIELNICY IVPRĄDNIK BIAŁY strona 12 KOMUNIKACJA W DZIELNICY KONSULTACJE I SONDAŻE strona 2

nr 3/2013 (232) egzemplarz bezpłatny PISMO RADY DZIELNICY IVPRĄDNIK BIAŁY strona 12 KOMUNIKACJA W DZIELNICY KONSULTACJE I SONDAŻE strona 2 PISMO RADY DZIELNICY IVPRĄDNIK BIAŁY Azory, Bronowice Wielkie, Górka Narodowa, Krowodrza Górka, Prądnik Biały Wschód, Prądnik Biały Zachód, os. Prądnicka, Tonie, Witkowice, Żabiniec nr 3/2013 (232) egzemplarz

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII/2015

PROTOKÓŁ Nr VII/2015 1 PROTOKÓŁ Nr VII/2015 z obrad VII Sesji Rady Miejskiej Leszna VII kadencji, odbytej w dniu 30 kwietnia 2015 roku w sali obrad Urzędu Miasta Leszna ul. Kazimierza Karasia nr 15 w Lesznie, w godzinach od

Bardziej szczegółowo

Informacja o zbiórce odpadów

Informacja o zbiórce odpadów Informacja o zbiórce odpadów Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że ogólnodostępne pojemniki do gromadzenia surowców wtórnych zlokalizowane przy skrzyżowaniu ulicy Andriollego z ulicą Pułaskiego zostały

Bardziej szczegółowo

Strzegom. Zakończyła się akcja porządkowania gminy Strzegom. Czy teraz będzie czysto? To zależy od nas! Posprzątali gminę!

Strzegom. Zakończyła się akcja porządkowania gminy Strzegom. Czy teraz będzie czysto? To zależy od nas! Posprzątali gminę! Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 62; 14.04.2015 r. Rok IV ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 28.04.2015 r. w numerze: STRZEGOM Goczałkowianka ma 100 lat!!! Mieszkanka gminy Strzegom

Bardziej szczegółowo

Fontanna już działa. Patryk Rajkowski MISTRZ EUROPY JUNIORÓW. Wielki sukces unihokeistów z radzewa. str. 21. Głosuj! www.kornik.

Fontanna już działa. Patryk Rajkowski MISTRZ EUROPY JUNIORÓW. Wielki sukces unihokeistów z radzewa. str. 21. Głosuj! www.kornik. DWUTYGODNIK * ROK XXVIII * 8 maja 2015 * NR 9 (453) *ISSN 0867-3225* BEZPŁATNY Patryk Rajkowski MISTRZ EUROPY JUNIORÓW Fontanna już działa str. 21 Foto. ŁG Wielki sukces unihokeistów z radzewa Głosuj!

Bardziej szczegółowo

Strzegom. Bardzo ważną inwestycją była przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Szarych Szeregów, Wesołej i Reja. Miliony na inwestycje!

Strzegom. Bardzo ważną inwestycją była przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Szarych Szeregów, Wesołej i Reja. Miliony na inwestycje! Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 35, 25.02.2014 r. Rok IiI ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 11.03.2014 r. STRZEGOM Była dyskusja o ul. Olszowej Bardzo ważną inwestycją była przebudowa

Bardziej szczegółowo

GAZETA BEZPŁATNA Nr 3/2014 12 listopada 2014 r. www.przegladwolski.pl Nakład: 70 000 egz. WOLSKA GRA O TRONY

GAZETA BEZPŁATNA Nr 3/2014 12 listopada 2014 r. www.przegladwolski.pl Nakład: 70 000 egz. WOLSKA GRA O TRONY GAZETA BEZPŁATNA Nr 3/2014 12 listopada 2014 r. www.przegladwolski.pl Nakład: 70 000 egz. WYBORY WOLSKA GRA O TRONY O pięć mandatów radnych Warszawy wybieranych na Woli ubiegać się będzie równo 100 kandydatów.

Bardziej szczegółowo

Wesołych Świąt! Nr 12/486 grudzień 2011

Wesołych Świąt! Nr 12/486 grudzień 2011 Wesołych Świąt! Nr 12/486 grudzień 2011 Drodzy Rybniczanie! Z okazji świąt Bożego Narodzenia składamy Wam życzenia wszelkiej pomyślności, spokoju oraz zdrowia. Obyśmy mogli poczuć nastrój tego wyjątkowego

Bardziej szczegółowo

NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA

NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA ne raficz nt onfro kie K ńcuc otog acje F IV Ła wa, zjerst cji y r f z Poka u i styliza jaż

Bardziej szczegółowo

Realizacja budżetu obywatelskiego w Rudzie Śląskiej Raport z monitoringu

Realizacja budżetu obywatelskiego w Rudzie Śląskiej Raport z monitoringu Realizacja budżetu obywatelskiego w Rudzie Śląskiej Raport z monitoringu Opracowanie: Grzegorz Wójkowski Katowice, luty 2015 r. Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides 1 Stowarzyszenie Aktywności

Bardziej szczegółowo

Radlin: bal na Titanicu trwa

Radlin: bal na Titanicu trwa Materiał KW Stowarzyszenie Ruch Demokracji Lokalnej Radlin: bal na Titanicu trwa W lipcu Nowiny Wodzisławskie opublikowały raport miesięcznika Wspólnota odnośnie dochodów gmin w Polsce. W dochodach tych

Bardziej szczegółowo