Częstochowaznikające KOMUNIKACJA. Mgr inż. Paweł Wojtal Politechnika Częstochowska. Częstochowa, marzec 2014 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Częstochowaznikające KOMUNIKACJA. Mgr inż. Paweł Wojtal Politechnika Częstochowska. Częstochowa, marzec 2014 r."

Transkrypt

1 Częstochowaznikające miasto KOMUNIKACJA Mgr inż. Paweł Wojtal Politechnika Częstochowska Częstochowa, marzec 2014 r.

2 I. WSTĘP Logistyka miejska jest instrumentem ułatwiającym praktyczne rozwiązywanie problemów, jakie występują w mieście, związanych z zarządzaniem przepływem osób i ładunków. Dużym wyzwaniem jest stworzenie systemu logistycznego ułatwiającego stworzenie uniwersalnych planów. Analizują dotychczasowe doświadczenia wydaje się że największą przeszkodą jest brak kompleksowych badań oraz analizy miejskiego systemu logistycznego. Przeprowadzenie takich badań oraz odpowiednia interpretacja danych w połączeniu z rozwiązaniami jakie stosowane są w logistyce miejskiej pozwoliłoby zoptymalizować zarządzanie komunikacją miejską w Częstochowie. W przedstawionym poniżej raporcie postaramy się zaprezentować funkcjonowanie systemu logistyki miejskiej w Częstochowie na przykładzie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego oraz Zarządu Dróg i Transportu. Przeanalizowane zostaną także rozwiązania przedstawione przez Klub CKMKM (Częstochowski Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej w Częstochowie). II. OPIS MIASTA Częstochowa jest miastem woj. śląskiego o powierzchni 160 km 2 składającym się z dwudziestu dzielnic, które zamieszkiwane jest średnio przez około 10 tysięcy osób każda. Obecnie sytuację demograficzną w Częstochowie można rozpatrywać na dwa sposoby: pierwszy to dane z GUS, które wskazują liczbę mieszkańców w roku 2012 na Liczba ta obejmuję osoby zameldowane w mieście, lecz często nie jest to związane z zamieszkiwaniem. Dobrym potwierdzeniem tego zjawiska może być podpisywana w wakacje tzw. umowa śmieciowa, w której mieszkańcy wskazywali liczbę lokatorów, co zostało przeliczone na wysokość opłaty. Wynik okazał się zaskakujący. Z obliczeń wynikało, że miasto zamieszkuje 180 tys. osób. W rzeczywistości liczba ludności Częstochowy może mieścić się w przedziale pomiędzy , a i cały czas spada, jak donosi raport nt. demografii miasta. Co ciekawe, studium miasta z 1986 r. Szacowało, iż w roku 2010 Częstochowę będzie zamieszkiwać osób. Kolejną ważna cechą miasta w ujęciu logistycznym jest jego powierzchnia - 160km 2, co daje drugą pozycje na Śląsku. Rozległe obszary miasta stanowią problem w stworzeniu dobrze zarządzanego systemu komunikacji ze względu na zwiększoną liczbę tras i powiązań między dzielnicami. Rys.1 Mapa Częstochowy z podziałem na dzielnice

3 Źródło: Informator Urzędu Miasta Częstochowy III. DANE OGÓLNE TRANSPORTU MIEJSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE Funkcjonowanie miasta w dużym stopniu uzależnione jest od efektywnego systemu logistycznego komunikacji miejskiej. System ten można ocenić pod względem liczby elementów składających się na obsługę podróżnych oraz przepływ informacji. Jak funkcjonują w mieście dwa najważniejsze środki komunikacyjne? Komunikacja tramwajowa Tabor komunikacji tramwajowej w mieście liczy 55 tramwaje, 7 z nich, to zakupione w 2012 roku tramwaje Twist produkowane przez polską firmę Pesa, nowoczesne pojazdy niskopodłogowe, posiadające liczne udogodnienia, w tym klimatyzację. Ciekawostką jest, że ten nowoczesny sprzęt nie jest wyposażony w automaty biletowe, co jest standardem w niemal wszystkich miastach. Nie ulega wątpliwości, że jest to ogromna wada tego sprzętu utrudniająca życie podróżnym. Plan komunikacji tramwajowej składa się z 3 linii dziennych i jednej nocnej. Linie te obsługują podróżujących na relacji osiedla Północ oraz: Kucelin szpital ( linia nr. 1) Raków dworzec PKP ( linia nr. 2) Stadion Raków ( linia nr. 3) Linia nocna kursuje pomiędzy przystankiem Północ, a Stadion Raków.

4 Jedyną różnicą pomiędzy linią dzienną, a nocną, poza czasem obsługi pasażerów, jest cena biletu, która jest prawie dwukrotnie większa. Linią nocną dodatkowo nie można poruszać się na biletach okresowych. Podróżujący muszą zaopatrzyć się w dodatkowy bilet w cenie 5.40 zł, co plasuje miasto w krajowej czołówce w tej kategorii. Najlepiej o jakości i cenie usług linii nocnej świadczą sami pasażerowie, którzy częściej wybierają taksówki. Przy transporcie kilku osób są one tańsze i o wiele wygodniejsze. Komunikacja autobusowa Tabor autobusowy składa się z 150 pojazdów jeżdżących na 24 liniach miejskich oraz 8 podmiejskich. Mimo dużej liczby linii wydawałoby się, że miasto jest dobrze skomunikowane i bez problemu można dojechać w wybrane miejsca bez konieczności przesiadania. Duża liczba autobusów powinna skutkować częstymi kursami oraz krótkim czasem oczekiwania na przystanku. Niestety, jak pokazują rozkłady jazdy, są miejsca, gdzie pasażerowie na autobus muszą czekać dokładnie godzinę. Ciągłe zmiany w rozkładzie jazdy i remonty na drogach skutkują brakiem aktualnego schematu rozkładu jazdy, co wprowadza dezinformacje wśród pasażerów. IV. ANALIZA SWOT W poniższej tabeli wykonano analizę SWOT dla komunikacji miejskiej w Częstochowie w celu pokazania mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń, jakie obecnie występują. Tabela 1. Analiza SWOT komunikacji miejskiej w Częstochowie. Mocne strony Liczny tabor autobusowy i tramwajowy. Duża liczba nowoczesnych autobusów. Modernizacja taboru tramwajowego. Wygoda podróży. Mała wypadkowość. Zwiększenie nakładów inwestycyjnych w latach na komunikacje miejską i jej rozwój. Słabe Strony Cena biletów zniechęcająca pasażerów do korzystania z usług MPK. Długi czas oczekiwania na przystankach. Niewydolna obsługa imprez sportowych w mieście. Brak nowoczesnych rozwiązań w zakresie kupna i sprzedaży biletów. Brak dopasowania schematu rozkładu jazdy do aktualnych potrzeb mieszkańców. Brak obsługi centrum miasta w stopniu zadowalającym mieszkańców. Brak dostosowania sygnalizacji świetlnej do pierwszeństwa dla autobusów i tramwajów. Brak nowoczesnych rozwiązań z zakresu przekazu informacji odnoście rozkładu jazdy. Brak systemu zliczania użytkowników poszczególnych linii. Usytuowanie przystanków nie obsługujących w pełni obszarów zurbanizowanych.

5 Możliwości Przeprowadzenie badań obrazujących relacje mieszkańców oraz liczbę użytkowników poszczególnych linii. Ukierunkowanie logistyki miejskiej na transport zbiorowy i zwiększenie jego atrakcyjności. Wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań z zakresu ITS w celu analizy i zarządzania komunikacją miejską. Zagrożenia Zmniejszenie liczby pasażerów związku z niezaspokajaniem ich potrzeb przewozowych oraz niedogodnych połączeń komunikacyjnych. Ujemny dochód przedsiębiorstwa, prowadzący do zmniejszenia liczby linii autobusowych. Powiększanie się zjawiska kongestii w mieście, skutkujące wydłużeniem podróży i zniechęcenia potencjalnych pasażerów. Działania marketingowe mające na celu zachęcenia mieszkańców do korzystania z transportu zbiorowego. Współpraca poszczególnych organów władzy w celu planowania i realizacji projektów w pełni spełniających swoje zadania funkcjonalne. Wykorzystanie bechmarkingu w zarządzanie logistyką miejską. Przeprowadzona powyżej analiza SWOT pozwoliła zobrazować, jaki stosunek silnych stron do słabych posiada częstochowski przewoźnik. Zagrożenia wynikające z takiego zarządzania logistyką transportową w mieście stoją wyraźnie w opozycji do oczekiwań użytkowników komunikacji miejskiej. Dlatego w niniejszej analizie zaproponowano rozwiązania mające na celu poprawę jakości logistyki miejskiej, która zapewnia odpowiedni poziom usług, które można poddać ocenie według poniższych kryteriów. Kryterium przeprowadzonej oceny odnosi się do : akceptowalnej jakości, właściwego miejsca, właściwego czasu. Jako mocne strony komunikacji miejskiej w Częstochowie można podać liczbę pojazdów, która w przeliczeniu na liczbę tras daje około 5 autobusów na linię, co w skali miasta może być zadowalającym wynikiem, pod warunkiem umiejętnego zarządzania rozkładem jazdy oraz trasą przejazdową. Z kolei niektóre ze słabych stron mogą pogłębić problemy komunikacyjne w mieście. Są to m.in.: słabe dostosowanie linii do potrzeb mieszkańców, czy słaba obsługa sprzedaży biletów. Cena oraz dostępność Największą wadą komunikacji jest niewątpliwie cena oraz dostępność biletów komunikacyjnych. Brak automatów biletowych w pojazdach skutkuje koniecznością kupna droższych biletów u kierowcy. Osoby chcące zapłacić za przejazd kartą skazane są na poszukiwania punktu sprzedaży posiadającego terminal płatniczy. W innych miastach automaty biletowe obsługujące karty płatnicze są codziennością.

6 Poniższa tabela przedstawia zestawienie cen biletów jednoprzejazdowych w porównywalnych wielkością miastach w Polsce: Miasto Białystok Częstochowa Poznań Rzeszów Toruń Źródło: opracowanie własne Cena biletu 2,70 zł 3,00 zł 2,80 zł 2,80 zł 2,80 zł Zestawienie wyraźnie wskazuje, że ceny biletów w Częstochowie są wyższe niż w innych miastach porównywalnej wielkości. Nie wydaje się, aby przyczyną tego stanu rzeczy była wyższa jakość podróży w naszym mieście. Wspominane już bilety nocne też są kwestią sporów. W przeważającej większości miast nie ma rozróżnienia cenowego pomiędzy biletami dziennymi i nocnymi. Tak więc podróżni mogą korzystać z przejazdów nocnych na swoich biletach abonamentowych. Warto zatem rozważyć, czy przy obniżeniu cen za ten typ przejazdu nie zwiększyłby się wystarczająco wolumen podróżnych, tak aby pokryć różnicę w cenie. Czas Najważniejszym czynnikiem przy wyborze środków transportu jest czas podróży. To często on decyduje o tym, czy wybieramy komunikację publiczną, czy indywidualną, najczęściej samochodową. Wybór ten jest kluczowy dla całej logistyki miasta. Mieszkańcy wybierający transport zbiorowy to mniejsze korki w centrach miast i mniejsze zanieczyszczenia powietrza. Jak podczas ostatniej debaty z cyklu Częstochowa- znikające miasto zauważył klub CKMKM niektóre linie autobusowe obsługiwane się w cyklach pół godzinnych lub rzadziej. Spowodowane jest to brakiem synchronizacji rozkładów jazdy, co umożliwiłoby wyrównanie interwałów i skrócenie czasów przesiadek między liniami. Zabiegi te mogłyby odgrywać istotną rolę w kształtowaniu parametrów rozkładu jazdy ponieważ redukują straty czasowe w podróży. Brakuję także badań z zakresu analizy przestrzennej rozmieszczenia przystanków, co przekłada się na niedogodności związane ze zbyt długim czasem dojścia lub rezygnacją z podróży komunikacją miejską i wybrania alternatywy w postaci taksówki lub samochodu. Według przeprowadzonych badań[1] korzystny czas dojścia na przystanek to 500 m, lub 7,5 minuty; krytyczny zaś 1 km lub 15 minut. Jest to czas, jaki pasażer musi wkalkulować w podróż komunikacją miejską. Poza tym, sam szybkość transportu komunikacją zbiorową waha się w granicach 17km/h do 40km/h, zależnie od rodzaju taboru, rozmieszczenia przystanków i warunków ruchowych.[2]sumowanie tych dwóch wartości daje realny czas transportu wybierając komunikacje zbiorową i rzadko kiedy jest on konkurencyjny dla transportu indywidualnego.

7 Rozkład jazdy Jeśli przyjrzeć się mapie rozkładów jazdy poszczególnych linii można zauważyć, że pasażerowie wybierający transport komunikacją autobusową w Częstochowie zmuszeni są na przejazd trasą często znacznie wydłużającą czas podróży. Zjawisko to należy rozpatrywać z punktu przewoźnika oraz pasażera i konfliktu interesów, jaki między nimi zachodzi. Przewoźnik podczas jednego przejazdu chce zebrać jak największą liczbę pasażerów, aby przejazd nie przynosił strat. Pasażer natomiast chce jak najszybciej zostać dowieziony do celu. W rozwiązaniu tego problemu pomóc może analiza ilościowa osób wsiadających i wysiadających na poszczególnych przystankach oraz dostosowanie wielkości pojazdu do zapotrzebowania danej trasy. Niestety w częstochowskim taborze brak jest urządzeń zbierających dane odnośnie pasażerów, które byłyby bardzo ważnymi danymi w procesie zarządzania logistyką miejską. Kolejnym problemem są częste zmiany rozkładów jazdy, co jest wielkim utrudnieniem dla pasażerów. Synchronizacja rozkładów spowodowałaby zwiększenie punktualności oraz wyrównanie odstępów pomiędzy pojazdami poszczególnych linii. Kolejnym minusem jest brak synchronizacji sygnalizacji świetlnej oraz utworzenia bus-pasów w celu przyspieszenia przejazdów komunikacji zbiorowej przez obszary miejskie. Zjawisko to ma podwójne korzyści ponieważ przyspiesza czas podróży oraz uświadamia kierowcom indywidualnej komunikacji, że podróż autobusem lub tramwajem może być szybsza i na pewno tańsza. Kolejną kwestią sporną jest brak obsługi najważniejszej przestrzeni publicznej w mieście, jaką są Aleję Najświętszej Marii Panny przez komunikację zbiorczą. V. POPRAWA JAKOŚCI KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W Częstochowie w ostatnich latach wybudowano nową linie tramwajową o długości 4,5 km w kierunku dzielnicy Wrzosowiak, co z jednej strony zostało przyjęte z zadowoleniem, z drugiej zaś zostało oprotestowane zlikwidowaniem linii autobusowych dublujących trasę tramwaju. Przykład ten pokazuje jak ciężko jest zarządzać logistyką miasta oraz jakie problemy trzeba rozwiązać przy wydzielaniu nowych linii tramwajowych czy aktualizacji rozkładu jazdy autobusów. Poniżej przedstawiony jest schemat linii tramwajowej w Częstochowie oraz trzy warianty rozwoju.

8 Rys.2 Mapa rozwoju komunikacji tramwajowej w Częstochowie zaproponowane przez CKMKM. Źródło: opracowanie_IV_2012 dokument CKMKM Komunikacja publiczna w budżecie unijnym Klub CKMKM zaproponował, aby w okresie inwestowania pieniędzy unijnych w latach rozbudować linie tramwajowe o trzy trasy zlokalizowane w różnych częściach miasta. Proponowane rozwiązania logistyczne zostały przedstawione Miejskiemu Zarządowi Dróg i Transportu w Częstochowie w celu uzgodnienia słuszności budowy nowych trakcji tramwajowych. Linia 3+ Wariant ten przewiduje poprowadzenie trakcji tramwajowej ulicą Dekabrystów, co na stan obecny wydaję się być nierealne z powodu zbyt dużego ruchu samochodów ciężarowych związanego z remontami na drogach. Kolejny argumentem przemawiającym za zmianą lokalizacji jest duża liczba uzbrojenia podziemnego stanowiąca problem dla budowy torowiska. Kolejnym argumentem przemawiającym za zmianą lokalizacji jest wąski pas drogowy, który przy powstaniu linii tramwajowej musiałby zostać uszczuplony o powierzchnię jednej drogi, co skutkowałoby zmniejszeniem przepustowości jednej z głównych dróg w mieście. Argumentem przemawiającym za przeprowadzeniem linii w taki sposób jest liczba miejsc obsługiwanych przez linie. Nowa linia biegłaby do szpitala na Parkitce, co byłoby dużym ułatwieniem dla osób korzystających z usług medycznych w tej placówce. Ponadto linia obsługiwałaby miasteczko studenckie oraz przychodnię specjalistyczną i obszary zabudowy wielorodzinnej i jednorodzinnej. MZDiT brał pod uwagę przeprowadzenie nitki tramwaju przez ulice Jana Pawła II lecz skoro w okresie przebudowy trasy trwającej w roku 2013/2014 nie wpisano w projekt położenia trasy tramwaju, ponowne rozkopywanie nowej drogi mijałoby się z celem. Należy się zastanowić nad rozwiązaniem

9 przeprowadzenia linii ulicą Obrońców Westerplatte, co z punktu widzenia efektywności finansowe byłoby tańsze, ponieważ krótsza linia oznacza niższe koszty. Minusem tego rozwiązania jest brak obsługi miasteczka akademickiego i przychodni, lecz plusem byłoby zwiększenie terenów niezagospodarowanych poprzez skomunikowanie ich z centrum miasta linią tramwajową. Mógłby to być impuls w stronę rozwoju miasta, jak stwierdza w swym raporcie CKMKM nowe linie tramwajowe są czynnikiem miastotwórczym. Natomiast proponowany układ linii tramwajowej przez ulicę Dekabrystów można zastąpić dobrze synchronizowanym rozkładem jazdy autobusów, który mógłby w pełni obsługiwać zaproponowane przez CKMKM obiekty użyteczności publicznej. Należy pamiętać, że dobrze zorganizowana logistyka miejska jest czynnikiem miastotwórczym i stanowi przewagę konkurencyjną miasta nad gorzej skomunikowanymi aglomeracjami. Poziom komunikacji w mieście jest jednym z ważniejszych czynników wpływających na jakość życia mieszkańców. Linia 2+ Kolejna proponowana linia przebiega przez dzielnice Raków i łączy nową linię tramwajową ze starą trakcją. Argumentem budowy tej linii jest reaktywacja starego ciągu tramwajowego przebiegającego tam w latach Budowa tej linii zmusza do wykorzystania nowych technologii w zakresie wyciszenia, ponieważ linie przebiega w bliskiej odległości od budynków mieszkalnych. Rozwiązanie to przewiduje linię o długości ok. 1,5 km, co w nawiązaniu do tezy stawiania przystanku w optymalnej odległości co 500 m, skutkowałoby postawieniem jednego przystanku na długości całej linii. Obecnie krytyczny promień dojścia do przystanku z najdalszego miejsca na tym obszarze mieści się w przedziale ok. 800 m, więc nie osiąga stanu krytycznego, który wynosi około 1000 m. Należałoby się zastanowić czy zamiast polepszać komunikację tramwajową na osiedlu, które takową posiada, nie lepiej zacząć planować rozwoju tego rodzaju transportu na obszary wykluczone z tego rodzaju usług komunikacyjnych. Linia 1+ Linia jeden plus jest propozycją zwiększenia obsługi linii tramwajowej osiedla Północ w Częstochowie. Pierwszym argumentem wykluczającym tę opcję jest kosztowne rozwiązanie związane z infrastrukturą drogową które musiałoby rozwiązać problem różnicy terenu pomiędzy nową trakcją a istniejącą zajezdnią tramwajową. Złym rozwiązaniem jest tworzenie dwóch trakcji, które kończą się w miejscu mało rozwojowym pod nową zabudowę, chyba że autor chce pozbawić mieszkańców lasu będącego buforem między osiedlem a autostradą E- 75. Brak jest jakichkolwiek danych i informacji na temat zapotrzebowania zgłaszanego przez mieszkańców na budowę takiej linii. Z przeprowadzonych nie tak dawno konsultacji z mieszkańcami dzielnicy nt. przeprowadzenia ruchu tranzytowego ulica Fieldorfa -Nila wynika, iż mieszkańcy osiedla północ cenią sobie ciszę, spokój oraz dużą liczbę terenów zielonych i niechętnie patrzą na wprowadzanie zmian logistycznych takich jak kanał tranzytowy będący m.in. źródłem hałasu. Te sam argument może zablokować rozwój linii tramwajowej jeżdżącej całej dobę, która mogłaby zakłócać spokój mieszkańców. Rozsądnym rozwiązaniem wydaje się kolejne przeprowadzenie badań w celu ustalenia efektywności linii, wolumenu przewożonych osób oraz kosztów.

10 VI. PODSUMOWANIE Podsumowując analizę komunikacji miejskiej w Częstochowie można stwierdzić, że jest wiele rzeczy jakie należałoby zrobić zanim przejdzie się do proponowania przeprowadzenia nowych linii tramwajowych oraz zmiany rozkładu jazdy autobusów. Przede wszystkim brak jest zbierania oraz analizy danych nt. liczby użytkowników poszczególnych linii oraz obszarów obsługi przystanków tramwajowych. Dane tego typu powinny być kluczowe dla ustalania jakiejkolwiek strategii komunikacyjnej miasta. W Częstochowie jest wiele do zrobienia w zakresie zarządzania logistką miejską i połączenia wielu wydziałów urzędu miasta związanych bezpośrednio lub pośrednio z planowaniem, lub wdrażaniem projektów których zadaniem jest uzyskanie optymalnych rozwiązań logistycznych. W budżecie na lata miasto zarezerwowało pieniądze na wprowadzenie Inteligentnych Systemów Transportowych co daje szanse na polepszenie usług z zakresu komunikacji zbiorczej. Należy pamiętać także o stanie demograficznym Częstochowy przedstawionym w pierwszym raporcie OSoM, z którego wynika, że nasze miasto się starzeje i kolejne projekty rozbudowy linii komunikacyjnych mogą nie znaleźć przełożenia w liczbie pasażerów która odpowiadałaby na zapotrzebowanie tworzenia nowych trakcji. Podsumowując, najważniejszymi zadaniami stawianymi obecnie przez jednostkami zajmującymi się zarządzaniem logistyką miejską w Częstochowie jest wprowadzenie inteligentnych systemów transportowych w celu zwiększenia efektywności komunikacji zbiorowej oraz zwiększenia przepustowości na drogach poprzez synchronizację sygnalizacji. Należy zastanowić się także, nad wprowadzeniem osoby na stanowisko logistyka miejskiego, która występowałaby w potrójnej roli: eksperta i doradcy (duży zakres wiedzy logistycznej), kreatora zajmującego się propagowaniem i wdrażaniem nowych koncepcji logistycznych, mediatora, który koordynuje działania łagodzące konflikty oraz kontroluje ich wykonanie oraz ustala zasady przyszłej koordynacji przy wprowadzaniu nowych rozwiązań. VII.REKOMENDACJE Propozycje dla miasta w celu usprawnienia komunikacji miejskiej oraz zwiększenia przepustowość na drogach: Przeprowadzenie badań i analiz funkcjonalności komunikacji miejskiej oraz liczby obsługiwanych pasażerów z podziałem na dni, godziny i trasy. Wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań z zakresu ITS-u w celu monitorowania i kontroli przepływów w mieście. Wykorzystanie bechmarkingu w celu poprawy zarządzania logistyką miejską. Wprowadzenie zielonej fali w celu usprawnienia przepływów w mieście. Nawiązanie współpracy z odpowiednimi jednostkami, takim jak miejska Pracownia Urbanistyczno-Planistyczna w celu rezerwacji terenów pod nowe inwestycje drogowe i komunikacyjne już na etapie planowania. Wykorzystanie telematyki oraz systemów GPS do lepszego zbierania danych na temat przepływów pasażerskich w mieście. Uwzględnienie wszystkich czynników podczas planowania nowych inwestycji logistycznych w celu wykluczenia tworzenia linii, które będą miały puste przejazdy.

11 Nawiązanie współpracy z jednostkami badawczymi w celu wykonania okresowych badań natężenia ruchu oraz wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań na okres próbny, co może przełożyć się na nowoczesne rozwiązana logistyczne. Zwiększenie konkurencyjności komunikacji zbiorowej nad transportem indywidualnym, co przełoży się na zwiększenie liczby pasażerów. LITERATURA 1. Bomba. I, Krytyczny czas dojścia do przystanku komunikacji zbiorowej w mieście, Logistyka 3/ Matulewski M., Koniecka S., Fajfer P., Wojciechowski A., Systemy logistyczne, komponenty, działania, przykłady., Biblioteka Logistyka,Poznań 2008, Wyd Kelles-Krauz M.: Kolej jako element systemu obsługi pasażerskiego transportu zbiorowego na przykładzie wybranych aglomeracji Polski. Monografia nr 8, Radom Pr. Zb.: Organizacja i technika ruchu miejskiej komunikacji zbiorowej; Biuro Wydawnictw MHWiU, Warszawa 1972

Raport z badań popytu w komunikacji miejskiej w Elblągu w 2015

Raport z badań popytu w komunikacji miejskiej w Elblągu w 2015 Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Browarna 9 82-3 Elbląg tel. 55-23-79- fax. 55-23-79-1 www.zkm.elblag.com.pl e-mail: zkm@elblag.com.pl komunikacja szybka

Bardziej szczegółowo

Metrem czy tramwajem po Krakowie?

Metrem czy tramwajem po Krakowie? Metrem czy tramwajem po Krakowie? Dr inż. Marek Bauer Politechnika Krakowska Katedra Systemów Komunikacyjnych mbauer@pk.edu.pl CO KORZYSTNIEJSZE DLA KRAKOWA? WIELE ASPEKTÓW OCENY: zdolność przewozowa (warunki

Bardziej szczegółowo

W kierunku zrównoważonej mobilności Warszawy

W kierunku zrównoważonej mobilności Warszawy Seminarium Jakośd powietrza a ochrona klimatu synergia działao W kierunku zrównoważonej mobilności Warszawy dr inż. Andrzej Brzeziński 9 czerwca 2015 r Ministerstwo Środowiska WSTĘP 1) WSTĘP- STRATEGIE

Bardziej szczegółowo

Centrum Komunikacyjne w Legionowie

Centrum Komunikacyjne w Legionowie Centrum Komunikacyjne w Legionowie Legionowo, 2012 1 Dworzec kolejowy w Legionowie pierwsze koncepcje Konsekwentnie od kilku lat miasto Legionowo poszukuje najlepszych rozwiązań w zakresie usprawnienia

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT A. DANE OGÓLNE. Wg stanu na dzień: 31.12. 2008

TRANSPORT A. DANE OGÓLNE. Wg stanu na dzień: 31.12. 2008 TRANSPORT A. DANE OGÓLNE L.p. Powierzchnia zurbanizowana (zainwestowana) miasta/gminy [w km2] 1 Źródło informacji: urząd administracji samorządowej - jednostka d/s urbanistyki i architektury lub inna jednostka

Bardziej szczegółowo

Tadeusz Ferenc Prezydenta Miasta Rzeszowa

Tadeusz Ferenc Prezydenta Miasta Rzeszowa Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic - prezentacja projektu i działań komplementarnych Tadeusz Ferenc Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Organizacja transportu publicznego

Organizacja transportu publicznego Organizacja transportu publicznego Jędrzej Gadziński Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM w Poznaniu Projekt częściowo finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Wyniki pomiarów podróży różnymi środkami komunikacji w Rzeszowie. www.knd.prz.edu.pl

Wyniki pomiarów podróży różnymi środkami komunikacji w Rzeszowie. www.knd.prz.edu.pl Wyniki pomiarów podróży różnymi środkami komunikacji w Rzeszowie www.knd.prz.edu.pl Rowerem po Rzeszowie Wykorzystanie infrastruktury sieci stacji rowerowych Jak to działa 1. Należy się zarejestrować na

Bardziej szczegółowo

Integracja taryfowa w aglomeracji warszawskiej z punktu widzenia organizatora przewozów. Leszek Ruta, Dyrektor ZTM

Integracja taryfowa w aglomeracji warszawskiej z punktu widzenia organizatora przewozów. Leszek Ruta, Dyrektor ZTM Integracja taryfowa w aglomeracji warszawskiej z punktu widzenia organizatora przewozów Leszek Ruta, Dyrektor ZTM Warszawski system transportu zbiorowego w pigułce Podstawowe informacje o ZTM 2 Struktura

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA PROBLEMOWA KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTOWEGO LUBLINA

KONFERENCJA PROBLEMOWA KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTOWEGO LUBLINA URZĄD MIASTA LUBLIN DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU, WYDZIAŁ PLANOWANIA BIURO PROJEKTOWO-KONSULTINGOWE TRANSEKO KONFERENCJA PROBLEMOWA KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTOWEGO LUBLINA dr inż. PIOTR SZAGAŁA

Bardziej szczegółowo

Krzysztof POGŁÓD Agnieszka DOMASIEWICZ ARUP. Mieczysław REKSNIS. Biuro Drogownictwa i Komunikacji, Urząd m.st. Warszawa

Krzysztof POGŁÓD Agnieszka DOMASIEWICZ ARUP. Mieczysław REKSNIS. Biuro Drogownictwa i Komunikacji, Urząd m.st. Warszawa Krzysztof POGŁÓD Agnieszka DOMASIEWICZ ARUP Mieczysław REKSNIS Biuro Drogownictwa i Komunikacji, Urząd m.st. Warszawa Opracowanie koncepcji transportowej w celu zarządzanie podróżami podczas imprezy masowej

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA NOWEGO SYSTEMU BILETOWEGO 2014. Poznań, 9.05.2013

PROPOZYCJA NOWEGO SYSTEMU BILETOWEGO 2014. Poznań, 9.05.2013 PROPOZYCJA NOWEGO SYSTEMU BILETOWEGO 2014 Poznań, 9.05.2013 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Rys. 1 Powody korzystania z systemu P+R w aglomeracji Warszawskiej w latach 2010-2011 z wykorzystaniem linii kolejowych

Rys. 1 Powody korzystania z systemu P+R w aglomeracji Warszawskiej w latach 2010-2011 z wykorzystaniem linii kolejowych THE Głos Regionów Korzystanie z systemu Park and Ride 1. Wstęp Korzystanie z systemów typu Parkuj i jedź (P+R) cieszy się rosnącą popularnością wśród użytkowników systemu transportowego. Podróżowanie z

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE TRANSPORTU SZYNOWEGO W OBSŁUDZE OBIEKTÓW GENERUJĄCYCH DUŻY RUCH NA PRZYKŁADZIE STADIONU PGE ARENA GDAŃSK

ZNACZENIE TRANSPORTU SZYNOWEGO W OBSŁUDZE OBIEKTÓW GENERUJĄCYCH DUŻY RUCH NA PRZYKŁADZIE STADIONU PGE ARENA GDAŃSK ZNACZENIE TRANSPORTU SZYNOWEGO W OBSŁUDZE OBIEKTÓW GENERUJĄCYCH DUŻY RUCH NA PRZYKŁADZIE STADIONU PGE ARENA GDAŃSK Estera Górecka Politechnika Gdańska, Koło Naukowe Inżynierii Drogowej i Kolejowej KoDiK

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA MOŻLIWOŚCI WYZNACZENIA PASA AUTOBUSOWO-TROLEJBUSOWEGO WZDŁUŻ CIĄGU AL. RACŁAWICKIE UL. LIPOWA W LUBLINIE. dr inż. Andrzej BRZEZIŃSKI

ANALIZA I OCENA MOŻLIWOŚCI WYZNACZENIA PASA AUTOBUSOWO-TROLEJBUSOWEGO WZDŁUŻ CIĄGU AL. RACŁAWICKIE UL. LIPOWA W LUBLINIE. dr inż. Andrzej BRZEZIŃSKI URZĄD MIASTA LUBLIN DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU, WYDZIAŁ PLANOWANIA BIURO PROJEKTOWO-KONSULTINGOWE TRANSEKO ANALIZA I OCENA MOŻLIWOŚCI WYZNACZENIA PASA AUTOBUSOWO-TROLEJBUSOWEGO WZDŁUŻ CIĄGU AL. RACŁAWICKIE

Bardziej szczegółowo

Preferowane cechy komunikacji zbiorowej określone na podstawie ankiety przeprowadzonej w maju 2015r. Metodologia badania:

Preferowane cechy komunikacji zbiorowej określone na podstawie ankiety przeprowadzonej w maju 2015r. Metodologia badania: Preferowane cechy komunikacji zbiorowej określone na podstawie ankiety przeprowadzonej w maju 2015r. Metodologia badania: Ankieta przeprowadzona była w dniach od 12.05.2015 r. do 22.05.2015 r. wśród osób

Bardziej szczegółowo

Reorganizacja transportu publicznego w Reykjaviku. Piotr Freda

Reorganizacja transportu publicznego w Reykjaviku. Piotr Freda Reorganizacja transportu publicznego w Reykjaviku. Piotr Freda 1. Obecna sytuacja transportu miejskiego. Obecnie w Reykjaviku stosowany jest jeden rodzaj transportu miejskiego, jest to komunikacja autobusowa.

Bardziej szczegółowo

Projekt systemu zintegrowanej. zbiorowego w LGOM. www.interregiorail.eu info@interregiorail.eu

Projekt systemu zintegrowanej. zbiorowego w LGOM. www.interregiorail.eu info@interregiorail.eu Projekt systemu zintegrowanej taryfy biletowej dla transportu zbiorowego w LGOM This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF 15.09.2011 1 Rodzaje taryf: Jednolita

Bardziej szczegółowo

Inteligentne Systemy Transportowe

Inteligentne Systemy Transportowe w Bydgoszczy dr inż. Jacek Chmielewski inż. Damian Iwanowicz Katedra Budownictwa Drogowego Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Łukasz Szymański Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko mgr inż. Paweł Włodarek Politechnika Warszawska

mgr inż. Łukasz Szymański Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko mgr inż. Paweł Włodarek Politechnika Warszawska mgr inż. Łukasz Szymański Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko mgr inż. Paweł Włodarek Politechnika Warszawska PLAN PREZENTACJI Przykład lotnisk (Warszawa, Kraków, Lublin) Pomiary ruchu napełnienia

Bardziej szczegółowo

X KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA MIASTO I TRANSPORT 2016 ZACHOWANIA W PODRÓŻACH METROPOLITALNYCH NA PRZYKŁADZIE BŁONIA I WARSZAWY

X KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA MIASTO I TRANSPORT 2016 ZACHOWANIA W PODRÓŻACH METROPOLITALNYCH NA PRZYKŁADZIE BŁONIA I WARSZAWY X KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA MIASTO I TRANSPORT 2016 ZACHOWANIA W PODRÓŻACH METROPOLITALNYCH NA PRZYKŁADZIE BŁONIA I WARSZAWY dr inż. Andrzej Brzeziński, Politechnika Warszawska mgr inż. Karolina Jesionkiewicz-Niedzińska,

Bardziej szczegółowo

Projekt inwestycji dot. wdrożenia elementów Inteligentnego Systemu Transportu wraz z dynamiczną informacją pasażerską oraz zakupem taboru autobusowego

Projekt inwestycji dot. wdrożenia elementów Inteligentnego Systemu Transportu wraz z dynamiczną informacją pasażerską oraz zakupem taboru autobusowego II Regionalne Seminarium Mobilny Śląsk Projekt inwestycji dot. wdrożenia elementów Inteligentnego Systemu Transportu wraz z dynamiczną informacją pasażerską oraz zakupem taboru autobusowego Katowice, dn.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ANKIETY WROCŁAWSKIE FORUM MOBILNOŚCI. Jak ma się rozwijać transport we Wrocławiu?

ANALIZA ANKIETY WROCŁAWSKIE FORUM MOBILNOŚCI. Jak ma się rozwijać transport we Wrocławiu? ANALIZA ANKIETY WROCŁAWSKIE FORUM MOBILNOŚCI Jak ma się rozwijać transport we Wrocławiu? Ankieta została przeprowadzona 17 października 2015 w amach konsultacji dotyczących Nowego Studium i Strategii Wrocław

Bardziej szczegółowo

Transport publiczny. Dr inż. Marcin Kiciński. Integracja transportu miejskiego. Politechnika Poznańska Wydział Maszyn Roboczych i Transportu

Transport publiczny. Dr inż. Marcin Kiciński. Integracja transportu miejskiego. Politechnika Poznańska Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Politechnika Poznańska Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Transport publiczny Integracja transportu miejskiego Dr inż. Marcin Kiciński Marcin.Kicinski@put.poznan.pl Agenda 1. Wprowadzenie 2. Postrzeganie

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI TRAMWAJ REGIONALNY ZGIERZ ŁÓDŹ -PABIANICE

ŁÓDZKI TRAMWAJ REGIONALNY ZGIERZ ŁÓDŹ -PABIANICE ŁÓDZKI TRAMWAJ REGIONALNY ZGIERZ ŁÓDŹ -PABIANICE Zadanie I, Etap I - Łódź Projekt ŁTR to nawiązanie do ponad stuletniej tradycji komunikacji tramwajowej w aglomeracji łódzkiej. (plany z 1912 r.) ŁÓDZKI

Bardziej szczegółowo

Raport o korkach w 7 największych miastach Polski Warszawa, Łódź, Wrocław, Kraków, Katowice, Poznań, Gdańsk. Warszawa, 13 stycznia 2011 r.

Raport o korkach w 7 największych miastach Polski Warszawa, Łódź, Wrocław, Kraków, Katowice, Poznań, Gdańsk. Warszawa, 13 stycznia 2011 r. Raport o korkach w 7 największych miastach Polski Warszawa, Łódź, Wrocław, Kraków, Katowice, Poznań, Gdańsk Warszawa, 13 stycznia 2011 r. Raport 1. Wydatki miast na transport 2. Czas to pieniądz strategie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XCIV/886/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2001 r.

UCHWAŁA NR XCIV/886/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2001 r. UCHWAŁA NR XCIV/886/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2001 r. w sprawie : polityki inwestycyjnej w zakresie odnowy infrastruktury technicznej trakcji tramwajowej i taboru komunikacji miejskiej oraz

Bardziej szczegółowo

Planowane zmiany w komunikacji miejskiej w Toruniu. WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Toruń, 24 listopada 2014 r

Planowane zmiany w komunikacji miejskiej w Toruniu. WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Toruń, 24 listopada 2014 r Planowane zmiany w komunikacji miejskiej w Toruniu WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Toruń, 24 listopada 2014 r 1 Czynniki mające wpływ na funkcjonowanie komunikacji miejskiej: Oddanie do ruchu nowego mostu

Bardziej szczegółowo

Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej

Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej Z/2.22/I/1.6/26/05 www.gdansk.pl/eu.php Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej, został stworzony, by sprostać wymaganiom obywateli miasta. Jego celem jest wzmocnienie

Bardziej szczegółowo

Przynajmnie Kilka razy w Kilka razy w lub prawie. j raz w codziennie. miesiącu

Przynajmnie Kilka razy w Kilka razy w lub prawie. j raz w codziennie. miesiącu GMINA: MIEJSCOWOŚĆ: TYP: Gospodarstwo domowe Przystanek/ autobus/ tramwaj NR RESP.: Dzień dobry. Nazywam się... Jestem pracownikiem. Na zlecenie Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu przeprowadzam badanie

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe: Postawy mieszkańców województwa śląskiego wobec transportu zbiorowego i indywidualnego

Badanie ankietowe: Postawy mieszkańców województwa śląskiego wobec transportu zbiorowego i indywidualnego Badanie ankietowe: Postawy mieszkańców województwa śląskiego wobec transportu zbiorowego i indywidualnego W listopadzie 2011 r. na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zostało przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMU TRANSPORTOWEGO W AGLOMERACJI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMU TRANSPORTOWEGO W AGLOMERACJI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Centrum Targowo-Konferencyjne Expo Silesia w Sosnowcu 17 18 kwietnia 2012 1 EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMU TRANSPORTOWEGO W AGLOMERACJI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2 CELEM GENERALNYM dla Województwa Śląskiego JEST stworzenie

Bardziej szczegółowo

C40 UrbanLife. Warszawa. Zapotrzebowanie na środki transportu o niskiej emisji CO 2. 9 maja 2011 r. Leszek Drogosz Stanisław Jedliński

C40 UrbanLife. Warszawa. Zapotrzebowanie na środki transportu o niskiej emisji CO 2. 9 maja 2011 r. Leszek Drogosz Stanisław Jedliński C40 UrbanLife Warszawa Zapotrzebowanie na środki transportu o niskiej emisji CO 2 9 maja 2011 r. Leszek Drogosz Stanisław Jedliński Porozumienie Burmistrzów inicjatywa pod patronatem Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja przystanków autobusowych w rejonie skrzyżowań

Lokalizacja przystanków autobusowych w rejonie skrzyżowań Lokalizacja przystanków autobusowych w rejonie skrzyżowań Michał Pyzik Uczelniana Sesja Studenckich Kół Naukowych Politechniki Krakowskiej Kraków, 26 kwietnia 2013 Przystanek - definicja Według Ustawy

Bardziej szczegółowo

STOSOWANIE PRIORYTETÓW DLA TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA PRZYKŁADZIE KRAKOWA ZANIA

STOSOWANIE PRIORYTETÓW DLA TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA PRZYKŁADZIE KRAKOWA ZANIA STOSOWANIE PRIORYTETÓW DLA TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA PRZYKŁADZIE KRAKOWA PRZYKŁADY, ROZWIĄZANIA ZANIA Krótka charakterystyka komunikacji miejskiej w Krakowie W Krakowie organizatorem i zarządcą transportu

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA MIASTO ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI. Konsultacje społeczne projektu dokumentu Warszawska polityka mobilności. 15 czerwca 10 października 2016 r.

WARSZAWA MIASTO ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI. Konsultacje społeczne projektu dokumentu Warszawska polityka mobilności. 15 czerwca 10 października 2016 r. WARSZAWA MIASTO ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI Konsultacje społeczne projektu dokumentu Warszawska polityka mobilności 15 czerwca 10 października 2016 r. 1 Zostaw samochód w domu! Przestaw myślenie! Autobus,

Bardziej szczegółowo

Społeczny projekt. Tomasz Bużałek, Łódź, 29.01.2015. układu komunikacji zbiorowej dla Łodzi

Społeczny projekt. Tomasz Bużałek, Łódź, 29.01.2015. układu komunikacji zbiorowej dla Łodzi Społeczny projekt Tomasz Bużałek, Łódź, 29.01.2015 układu komunikacji zbiorowej dla Łodzi Podstawowe problemy Niskie prędkości podróży zwłaszcza drzwi w drzwi Niekomfortowe przesiadki Wewnętrzna konkurencja

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu propozycji zmian w układzie komunikacyjnym Częstochowy, projektu Systemu Informacji

Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu propozycji zmian w układzie komunikacyjnym Częstochowy, projektu Systemu Informacji Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu propozycji zmian w układzie komunikacyjnym Częstochowy, projektu Systemu Informacji Pasażerskiej oraz standaryzacji infrastruktury przystankowej w

Bardziej szczegółowo

dr Michał Beim Instytut Sobieskiego Michał Beim: Długoterminowe planowanie inwestycji Długoterminowe planowanie inwestycji w systemy tramwajowe

dr Michał Beim Instytut Sobieskiego Michał Beim: Długoterminowe planowanie inwestycji Długoterminowe planowanie inwestycji w systemy tramwajowe Długoterminowe planowanie inwestycji w systemy tramwajowe dr Michał Beim Instytut Sobieskiego Forum Inwestycji Tramwajiowych, Warszawa 27.09.2012 1 Spis treści 1. Inwestycje tramwajowe jako element polityki

Bardziej szczegółowo

Działania wspierające mobilność mieszkańców na przykładzie miasta Krakowa

Działania wspierające mobilność mieszkańców na przykładzie miasta Krakowa Działania wspierające mobilność mieszkańców na przykładzie miasta Krakowa Dr inż. Marek Bauer Politechnika Krakowska Wydział Inżynierii Lądowej Instytut Inżynierii Drogowej i Kolejowej Zakład Systemów

Bardziej szczegółowo

Tramwaj do Wilanowa. Tramwaj do Wilanowa Tamas Dombi, ZTM 1

Tramwaj do Wilanowa. Tramwaj do Wilanowa Tamas Dombi, ZTM 1 Tramwaj do Wilanowa Tramwaj do Wilanowa Tamas Dombi, ZTM 1 Plan prezentacji 1. Obsługa Wilanowa komunikacją miejską stan obecny 2. Tramwaj do Wilanowa zarys inwestycji 3. Podsumowanie Tramwaj do Wilanowa

Bardziej szczegółowo

Projekty współfinansowane ze środków europejskich. LUBLIN, luty 2012 r.

Projekty współfinansowane ze środków europejskich. LUBLIN, luty 2012 r. Projekty współfinansowane ze środków europejskich LUBLIN, luty 2012 r. Linie komunikacji miejskiej w Lublinie Linie trolejbusowe: 10 linii, w tym: 8 regularnych linii trolejbusowych 1 linia zjazdowa 1

Bardziej szczegółowo

WARUNKI RUCHU TRAMWAJÓW W WARSZAWIE

WARUNKI RUCHU TRAMWAJÓW W WARSZAWIE WARUNKI RUCHU TRAMWAJÓW W WARSZAWIE AUTORZY: DR INŻ. ANDRZEJ BRZEZIŃSKI, MGR INŻ. TOMASZ DYBICZ (PUBLIKACJA: TRANSPORT MIEJSKI 2/2002) WSTĘP Na system transportu zbiorowego w Warszawie składają się z cztery

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ F1 ZAMÓWIENIA INFORMACJI I GADŻETÓW PRZEZ RESPONDENTA

FORMULARZ F1 ZAMÓWIENIA INFORMACJI I GADŻETÓW PRZEZ RESPONDENTA FORMULARZ F1 ZAMÓWIENIA INFORMACJI I GADŻETÓW PRZEZ RESPONDENTA Proszę wskazać rodzaj informacji, którą chciałaby Pani/Pan zamówić. Rozkłady jazdy linii autobusowych lub tramwajowych dla konkretnych przystanków.

Bardziej szczegółowo

Innowacje w Komunikacji Miejskiej w Płocku jako elementy SMART CITY

Innowacje w Komunikacji Miejskiej w Płocku jako elementy SMART CITY Innowacje w Komunikacji Miejskiej w Płocku jako elementy SMART CITY KONFERENCJA Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (ang. SUMP) kluczem do pozyskiwania środków europejskich Praktyczne wskazówki dla

Bardziej szczegółowo

Transport w słuŝbie Euro 2012.

Transport w słuŝbie Euro 2012. Transport w słuŝbie Euro 2012. A co potem? Adrian Furgalski Zespół Doradców Gospodarczych TOR 25 listopada 2011 r. Kibice i turyści przyjadą do Polski na Euro, przede wszystkim wykorzystując transport

Bardziej szczegółowo

Poprawa systemu transportu publicznego poprzez zakup nowoczesnego taboru wraz z niezbędną infrastrukturą przez Komunikację Miejską Płock Sp. z o.o.

Poprawa systemu transportu publicznego poprzez zakup nowoczesnego taboru wraz z niezbędną infrastrukturą przez Komunikację Miejską Płock Sp. z o.o. Poprawa systemu transportu publicznego poprzez zakup nowoczesnego taboru wraz z niezbędną infrastrukturą przez Komunikację Miejską Płock Sp. z o.o. Zadanie 1 Zakup 15 sztuk nowych, nowoczesnych autobusów

Bardziej szczegółowo

NOWY DWÓR i MUCHOBÓR WIELKI. Porównanie: system tramwajowy a system metrobusowy

NOWY DWÓR i MUCHOBÓR WIELKI. Porównanie: system tramwajowy a system metrobusowy NOWY DWÓR i MUCHOBÓR WIELKI Porównanie: system tramwajowy a system metrobusowy OKREŚLENIE OBU POJĘĆ (W TYM PORÓWNANIU) Przez system tramwajowy rozumie się zaplanowany nowy system obsługi miejską komunikacją

Bardziej szczegółowo

Wysokości opłat i ceny biletów za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym

Wysokości opłat i ceny biletów za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym Wysokości opłat i ceny biletów za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym Tabela 1. Opłaty za przejazdy przy użyciu tportmonetki na karcie PEKA. Lp. Liczba przejechanych przystanków podczas jednej podróży

Bardziej szczegółowo

STUDIUM REALIZACJI SYSTEMU ITS WROCŁAW

STUDIUM REALIZACJI SYSTEMU ITS WROCŁAW STUDIUM REALIZACJI SYSTEMU ITS WROCŁAW Sławomir Gonciarz Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta We Wrocławiu Podstawowe cele realizacji projektu: stworzenie Inteligentnego Systemu Transportu we Wrocławiu jako

Bardziej szczegółowo

Rada Osiedla Poznań Świerczewo

Rada Osiedla Poznań Świerczewo Rada Osiedla Poznań Świerczewo skr. pocztowa nr 3 60-992 Poznań 42 http://www.poznan-swierczewo.prv.pl numer telefonu osoby prowadzącej sprawę: 695 306 977 Nr wniosku: SWR/0123- /09 Poznań, dnia 6 maja

Bardziej szczegółowo

Koncepcje rozwoju sieci tramwajowej w Krakowie

Koncepcje rozwoju sieci tramwajowej w Krakowie Marian Kurowski, Andrzej Rudnicki Politechnika Krakowska Katedra Systemów Komunikacyjnych Koncepcje rozwoju sieci tramwajowej w Krakowie v Stan sieci tramwajowej v Warianty rozwoju sieci Zawartość referatu:

Bardziej szczegółowo

Dr hab. inż. Andrzej Szarata. Katedra Systemów Komunikacyjnych Politechnika Krakowska

Dr hab. inż. Andrzej Szarata. Katedra Systemów Komunikacyjnych Politechnika Krakowska Dr hab. inż. Andrzej Szarata Katedra Systemów Komunikacyjnych Politechnika Krakowska Podejście jednomodalne vs multimodalne Transport indywidualny? Czynnik wpływu Transport zbiorowy Modele multimodalne

Bardziej szczegółowo

KOLEJ METROPOLITALNA W STRATEGII ROZWOJU POZNAŃSKIEJ. dr inż. Jeremi Rychlewski

KOLEJ METROPOLITALNA W STRATEGII ROZWOJU POZNAŃSKIEJ. dr inż. Jeremi Rychlewski KOLEJ METROPOLITALNA W STRATEGII ROZWOJU AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ dr inż. Jeremi Rychlewski KOLEJ METROPOLITALNA Strategia aglomeracji w Centrum Badań Metropolitalnych UAM wielokryterialne planowanie przestrzenne,

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE RUCHU AUTOBUSÓW NA WSPÓLNYM PASIE AUTOBUSOWO-TRAMWAJOWYM

MODELOWANIE RUCHU AUTOBUSÓW NA WSPÓLNYM PASIE AUTOBUSOWO-TRAMWAJOWYM mgr inż. Tomasz Dybicz MODELOWANIE RUCHU AUTOBUSÓW NA WSPÓLNYM PASIE AUTOBUSOWO-TRAMWAJOWYM W Instytucie Dróg i Mostów Politechniki Warszawskiej prowadzone są prace badawcze nad zastosowaniem mikroskopowych

Bardziej szczegółowo

Praca Mieszkanie. II GRUPA DOSTĘPNOŚĆ I IZOLACJA Powiązania pożądane

Praca Mieszkanie. II GRUPA DOSTĘPNOŚĆ I IZOLACJA Powiązania pożądane II GRUPA DOSTĘPNOŚĆ I IZOLACJA Powiązania pożądane Praca Mieszkanie znaczenie czas i koszty dojazdów i powrotów, koszty inwestycji w infrastrukturę drogową i okołodrogową, koszty utrzymania infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie układu komunikacyjnego stosowane rozwiązania. Artur Zając Dział Analiz Układu Komunikacyjnego ZTM

Kształtowanie układu komunikacyjnego stosowane rozwiązania. Artur Zając Dział Analiz Układu Komunikacyjnego ZTM Kształtowanie układu komunikacyjnego stosowane rozwiązania Artur Zając Dział Analiz Układu Komunikacyjnego ZTM Efektywne planowanie transportu. 2 Taryfa powodzenie lub porażka umożliwia realizowanie podróży

Bardziej szczegółowo

Katowice Ligocka. Oferta inwestycyjna

Katowice Ligocka. Oferta inwestycyjna Oferta inwestycyjna Katowice Ligocka Strona 1 1 O Katowicach Dziesiąte miasto w kraju pod względem ludności, 314 500 mieszkańców. Katowice leżą w centrum największej aglomeracji w Polsce 2,8 mln ludzi.

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Czernica. Wyniki konsultacji społecznych. w sprawie gminnych przewozów pasażerskich. na liniach komunikacyjnych 845 i 855

Wójt Gminy Czernica. Wyniki konsultacji społecznych. w sprawie gminnych przewozów pasażerskich. na liniach komunikacyjnych 845 i 855 Wójt Gminy Czernica Wyniki konsultacji społecznych w sprawie gminnych przewozów pasażerskich na liniach komunikacyjnych 845 i 855 przebiegających przez teren Gminy Czernica Czernica 14 czerwca 216 r. Pyt.

Bardziej szczegółowo

Ile regulacji, w sektorze pasażerskiego. publicznego? Prezes Zarządu Veolia Transport Polska

Ile regulacji, w sektorze pasażerskiego. publicznego? Prezes Zarządu Veolia Transport Polska Ile regulacji, ile konkurencji w sektorze pasażerskiego drogowego transportu publicznego? Tomasz Rochowicz Prezes Zarządu Veolia Transport Polska Gdańsk, ń 29 marca 2010 RYNEK PASAŻERSKICH PRZEWOZÓW DROGOWYCH

Bardziej szczegółowo

Białostocka Komunikacja Miejska. Bliżej Celu

Białostocka Komunikacja Miejska. Bliżej Celu Białostocka Komunikacja Miejska Bliżej Celu Dokumenty programowe: Polityka Transportowa dla Miasta Białegostoku /1997/ Zintegrowanego planu rozwoju transportu publicznego dla miasta Białegostoku w latach

Bardziej szczegółowo

System P+R w aglomeracji krakowskiej - raport. Wrzesień 2015

System P+R w aglomeracji krakowskiej - raport. Wrzesień 2015 System P+R w aglomeracji krakowskiej - raport Wrzesień 2015 Wrzesień 2015 MobilityHUB to inicjatywa na rzecz pozyskiwania oraz publikowania danych potrzebnych do zarządzania mobilnością mieszkańców aglomeracji,

Bardziej szczegółowo

Pomysł budowy metra w Krakowie na tle obecnego systemu transportu publicznego, planów jego rozwoju i potrzeb

Pomysł budowy metra w Krakowie na tle obecnego systemu transportu publicznego, planów jego rozwoju i potrzeb Pomysł budowy metra w Krakowie na tle obecnego systemu transportu publicznego, planów jego rozwoju i potrzeb Dr inż. Marek Bauer Politechnika Krakowska Katedra Systemów Komunikacyjnych DLACZEGO TRANSPORT

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia planów integracji transportu w związkach międzygminnych, w tym w korytarzu linii kolejowej 356 Poznań - Gołańcz

Doświadczenia planów integracji transportu w związkach międzygminnych, w tym w korytarzu linii kolejowej 356 Poznań - Gołańcz MASTER PLAN DLA POZNAŃSKIEJ KOLEI METROPOLITALNEJ KONFERENCJA OTWIERAJĄCA Doświadczenia planów integracji transportu w związkach międzygminnych, w tym w korytarzu linii kolejowej 356 Poznań - Gołańcz K

Bardziej szczegółowo

Problem z dojazdem do centrum miasta mieszkańców os. Różany Potok w Poznaniu, związany z koniecznością pokonywania przejazdu kolejowego

Problem z dojazdem do centrum miasta mieszkańców os. Różany Potok w Poznaniu, związany z koniecznością pokonywania przejazdu kolejowego Problem z dojazdem do centrum miasta mieszkańców os. Różany Potok w Poznaniu, związany z koniecznością pokonywania przejazdu kolejowego 1 Spis treści Dlaczego jest to problem?... 3 Strategie rozwiązania

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA TRANSPORTU PUBLICZNEGO W METROPOLII STAN ISTNIEJĄCY I KIERUNKI ROZWOJU

ORGANIZACJA TRANSPORTU PUBLICZNEGO W METROPOLII STAN ISTNIEJĄCY I KIERUNKI ROZWOJU I FORUM TRANSPORTU AGLOMERACYJNEGO PLAN TRANSPORTOWY W USTAWIE O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM WARSZAWA 25.11.2009 r. ORGANIZACJA TRANSPORTU PUBLICZNEGO W METROPOLII GÓRNOŚLĄSKIEJ STAN ISTNIEJĄCY I

Bardziej szczegółowo

! SYSTEMOWE NA OBSZARZE CENTRUM MIASTA 1!"# $ $ #% & &! $ $ #! # "#$%& Idea wspólnego autobusowo-tramwajowego pasa ruchu, kiedy to zarówno

! SYSTEMOWE NA OBSZARZE CENTRUM MIASTA 1!# $ $ #% & &! $ $ #! # #$%& Idea wspólnego autobusowo-tramwajowego pasa ruchu, kiedy to zarówno ! SYSTEMOWE NA OBSZARZE CENTRUM MIASTA 1!"# $ $ #% & &! $ $ #! # "#$%& Idea wspólnego autobusowo-tramwajowego pasa ruchu, kiedy to zarówno! " # nazywanych w skrócie "PAT$ % & '() '*)+(, Rys.1 Kraków -

Bardziej szczegółowo

CHAMPIONS. Poprawa dostępności regionów Europy Środkowej poprzez powiązanie transportu lotniczego z transportem publicznym. Wrocław, 7 lutego 2013 r.

CHAMPIONS. Poprawa dostępności regionów Europy Środkowej poprzez powiązanie transportu lotniczego z transportem publicznym. Wrocław, 7 lutego 2013 r. Wrocław, 7 lutego 2013 r. CHAMPIONS Poprawa dostępności regionów Europy Środkowej poprzez powiązanie transportu lotniczego z transportem publicznym Piotr Kupczyk Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego,

Bardziej szczegółowo

THE ISSUE Głos Regionów

THE ISSUE Głos Regionów THE ISSUE Głos Regionów Finansowanie stacji Veturilo ze środków prywatnych Rower publiczny cieszy się w Warszawie olbrzymim zainteresowaniem. Powiększająca się liczba użytkowników i ilość wypożyczeń zachęcają

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 23 listopada 2009 r. LGD-410-29-29-04/2009 P/09/178 Pan Jerzy Dobaczewski Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

POZNAŃSKA ELEKTRONICZNA KARTA AGLOMERACYJNA korzyści dla pasażerów, mieszkańców, miasta. Poznań, 9.05.2013

POZNAŃSKA ELEKTRONICZNA KARTA AGLOMERACYJNA korzyści dla pasażerów, mieszkańców, miasta. Poznań, 9.05.2013 POZNAŃSKA ELEKTRONICZNA KARTA AGLOMERACYJNA korzyści dla pasażerów, mieszkańców, miasta Poznań, 9.05.2013 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie

Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie Instytucje uczestniczące w projekcie MRR Instytucja Zarządzająca PO RPW PARP Instytucja Pośrednicząca PO RPW Gmina Lublin Beneficjent Inicjatywa

Bardziej szczegółowo

SZCZECIŃSKI SZYBKI TRAMWAJ

SZCZECIŃSKI SZYBKI TRAMWAJ Szczecin SZCZECIŃSKI SZYBKI TRAMWAJ Co warto wiedzieć o nowym połączeniu tramwajowym pomiędzy Mostem Długim a pętlą przy ul. Turkusowej? Nowa trasa tramwajowa to połączenie dwóch realizowanych przez Gminę

Bardziej szczegółowo

Aktualności - Urząd Miasta Częstochowy Oficjalny portal miejski

Aktualności - Urząd Miasta Częstochowy Oficjalny portal miejski 1 kwietnia 2014 PROGRAM OCHRONY PRZED HAŁASEM W ramach Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Częstochowy na lata 2013-2018, uchwalonego podczas ostatniej sesji przez Radę Miasta zaproponowano

Bardziej szczegółowo

Integracja komunikacji miejskiej na. obszarze działania Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej

Integracja komunikacji miejskiej na. obszarze działania Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej Integracja komunikacji miejskiej na obszarze działania Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej Kamil Bujak Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej Bydgoszcz, 21-22 września

Bardziej szczegółowo

Komunikacja miejska w Lublinie krok po kroku

Komunikacja miejska w Lublinie krok po kroku Komunikacja miejska w Lublinie krok po kroku Niniejszy przewodnik przedstawia podstawowe oznakowania pojazdów komunikacji miejskiej, przystanków, sposób interpretacji rozkładów jazdy, rodzaje linii i przystanków

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa. Komunikacja w okresie świąteczno-noworocznym

Informacja prasowa. Komunikacja w okresie świąteczno-noworocznym Informacja prasowa Warszawa, 14 grudnia 2016 r. Komunikacja w okresie świąteczno-noworocznym W święta Bożego Narodzenia dla wszystkich środków komunikacji miejskiej będzie obowiązywał świąteczny rozkład

Bardziej szczegółowo

Krajowa Koncepcja Obsługi Transportowej UEFA EURO 2012 [01.2012]

Krajowa Koncepcja Obsługi Transportowej UEFA EURO 2012 [01.2012] Krajowa Koncepcja Obsługi Transportowej UEFA EURO 2012 [01.2012] Tytuł prezentacji Tytuł prezentacji Tytuł Tytuł prezentacji Miejscowość, DD MM RRRR Miejscowość, DD DD MM RRRR Na jakiej podstawie powstała

Bardziej szczegółowo

SZYBKI TRANSPORT AUTOBUSOWY ALTERNATYWA DLA TRAMWAJU

SZYBKI TRANSPORT AUTOBUSOWY ALTERNATYWA DLA TRAMWAJU OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA VI DZIEŃ URBANISTY TRANSPORT PUBLICZNY STYMULATOR ROZWOJU SZYBKI TRANSPORT AUTOBUSOWY ALTERNATYWA DLA TRAMWAJU dr inż. Andrzej Brzeziński Instytut Dróg i Mostów, Politechnika Warszawska/TRANSEKO

Bardziej szczegółowo

Brief załącznik nr 2 do umowy

Brief załącznik nr 2 do umowy Brief załącznik nr 2 do umowy Definicja: System Informacji Miejskiej (SIM) to system jednolitych pod względem wizualnym, architektonicznym i konstrukcyjnym nośników przekazujących informacje o charakterze

Bardziej szczegółowo

Zakres programu budowy linii dużych prędkości w Polsce

Zakres programu budowy linii dużych prędkości w Polsce Zakres programu budowy linii dużych prędkości w Polsce Jan Raczyński Agata Pomykała Seminarium Możliwości wykorzystania linii dużych prędkości dla przewozów regionalnych, 13.09.2016 Warszawa Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

ROLA PLANÓW MOBILNOŚCI W ORGANIZACJI RUCHU SAMOCHODOWEGO ZWIĄZANEGO Z OBIEKTAMI W CENTRUM MIASTA

ROLA PLANÓW MOBILNOŚCI W ORGANIZACJI RUCHU SAMOCHODOWEGO ZWIĄZANEGO Z OBIEKTAMI W CENTRUM MIASTA IV KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA MIASTO I TRANSPORT 2010 ROLA PLANÓW MOBILNOŚCI W ORGANIZACJI RUCHU SAMOCHODOWEGO ZWIĄZANEGO Z OBIEKTAMI W CENTRUM MIASTA KATARZYNA NOSAL Politechnika Krakowska 24 lutego

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe popytu jako podstawa rozliczeń w ramach umów o powierzenie organizacji komunikacji miejskiej. dr hab.

Badania marketingowe popytu jako podstawa rozliczeń w ramach umów o powierzenie organizacji komunikacji miejskiej. dr hab. Badania marketingowe popytu jako podstawa rozliczeń w ramach umów o powierzenie organizacji komunikacji miejskiej dr hab. Krzysztof Grzelec Pozyskiwanie danych o popycie i jego strukturze dane statystyczne

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE ZMIAN W ORGANIZACJI LINII AUTOBUSOWYCH WPROWADZONEJ PO ODDANIU DO RUCHU MOSTU gen. Elżbiety Zawackiej

PROPOZYCJE ZMIAN W ORGANIZACJI LINII AUTOBUSOWYCH WPROWADZONEJ PO ODDANIU DO RUCHU MOSTU gen. Elżbiety Zawackiej PROPOZYCJE ZMIAN W ORGANIZACJI LINII AUTOBUSOWYCH WPROWADZONEJ PO ODDANIU DO RUCHU MOSTU gen. Elżbiety Zawackiej WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Toruń, 3 kwietnia 2014 r. Założenia do trasowania nowych i

Bardziej szczegółowo

XVI/176/VII/2015 RADY MIASTA POZNANIA

XVI/176/VII/2015 RADY MIASTA POZNANIA Załącznik nr 2 do uchwały Nr XVI/176/VII/2015 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 8 września 2015 r. Wysokość opłat i ceny biletów za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym od 1 stycznia 2016 r. Tabela 1. Opłaty

Bardziej szczegółowo

Komunikacja miejska na prawobrzeżu po uruchomieniu pętli Turkusowa

Komunikacja miejska na prawobrzeżu po uruchomieniu pętli Turkusowa Komunikacja miejska na prawobrzeżu po uruchomieniu pętli Turkusowa Stan obecny Linie tramwajowe Obecnie komunikację pomiędzy prawo a lewobrzeżem Szczecina obsługuje zarówno komunikacja autobusowa jak i

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM WWARSZAWIE SEBASTIAN KUBANEK. Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM WWARSZAWIE SEBASTIAN KUBANEK. Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM WWARSZAWIE SEBASTIAN KUBANEK Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie System Sterowania Ruchem: Obszar Powiśla, ciąg Wisłostrady wraz z tunelem ciąg Al. Jerozolimskich Priorytet

Bardziej szczegółowo

Peka ułatwia życie w mieście

Peka ułatwia życie w mieście Peka ułatwia życie w mieście Właśnie kupiłam bilet przez Internet na www.peka.poznan.pl... zapoznaj się z innymi możliwościami systemu PEKA! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Stanowisko polskich ekologicznych organizacji pozarządowych w debacie nt. przyszłości polityki TEN-T w Europie. Wojciech Szymalski

Stanowisko polskich ekologicznych organizacji pozarządowych w debacie nt. przyszłości polityki TEN-T w Europie. Wojciech Szymalski Stanowisko polskich ekologicznych organizacji pozarządowych w debacie nt. przyszłości polityki TEN-T w Europie Wojciech Szymalski Instytut na rzecz Ekorozwoju, Zielone Mazowsze dla PKE Okręg Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA ŚRÓDMIEŚCIA KOMUNIKACJĄ AUTOBUSOWĄ

OBSŁUGA ŚRÓDMIEŚCIA KOMUNIKACJĄ AUTOBUSOWĄ IV KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA MIASTO I TRANSPORT 2010 OBSŁUGA ŚRÓDMIEŚCIA KOMUNIKACJĄ AUTOBUSOWĄ WALDEMAR LASEK Biuro Drogownictwa i Komunikacji, Urząd m.st. Warszawy 24 lutego 2010 Politechnika Warszawska

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Trasa WZ na odcinku Pl. Bankowy Dw. Wileński.

Rys. 1. Trasa WZ na odcinku Pl. Bankowy Dw. Wileński. Łukasz Szymański, Paweł Włodarek Efekty wprowadzenia TTA na trasie WZ W Warszawie, wzorem innych miast Europejskich, rosną szanse na renesans komunikacji tramwajowej. Dowodzą tego już podjęte działania,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji norm jakości obsługi za rok 2014

Sprawozdanie z realizacji norm jakości obsługi za rok 2014 Arriva RP Sp. z o. o. ul. Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa tel. 22 820 60 00 fax 22 820 60 05 sekretariat@arriva.pl Biuro w Toruniu: ul. Grudziądzka 110-114, 87-100 Toruń tel. 56 660 89 40 fax 56 660 89

Bardziej szczegółowo

Organizacja transportu publicznego w Metropolii Zatoki Gdańskiej stan istniejący i kierunki rozwoju

Organizacja transportu publicznego w Metropolii Zatoki Gdańskiej stan istniejący i kierunki rozwoju Organizacja transportu publicznego w Metropolii Zatoki Gdańskiej stan istniejący i kierunki rozwoju Hubert Kołodziejski Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej Olgierd Wyszomirski Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Streszczenie przepisów dotyczących praw pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową 1

Streszczenie przepisów dotyczących praw pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową 1 Streszczenie przepisów dotyczących praw pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową 1 Z dniem 18 grudnia 2012 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie (UE) nr 1177/2010 o prawach pasażerów

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, ul. Barbary

I. 1) NAZWA I ADRES: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, ul. Barbary 1 z 6 2010-06-18 12:28 Katowice: wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr: 916 Numer ogłoszenia: 158471-2010; data zamieszczenia: 18.06.2010 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA RUCHU W CENTRUM MIASTA KIELCE STREFA RUCHU USPOKOJONEGO. Konferencja Miasta przyjazne rowerom Kielce, 05.10.2006

ORGANIZACJA RUCHU W CENTRUM MIASTA KIELCE STREFA RUCHU USPOKOJONEGO. Konferencja Miasta przyjazne rowerom Kielce, 05.10.2006 ORGANIZACJA RUCHU W CENTRUM MIASTA KIELCE STREFA RUCHU USPOKOJONEGO Konferencja Miasta przyjazne rowerom Kielce, 05.10.2006 FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA CHARAKTERYSTYKA ŚRÓDMIEŚCIA PołoŜenie centrum na tle

Bardziej szczegółowo

Analiza ankiety dotyczącej funkcjonowania autobusu linii 252

Analiza ankiety dotyczącej funkcjonowania autobusu linii 252 Analiza ankiety dotyczącej funkcjonowania autobusu linii 252 I. Cel ankiety Rada Dzielnicy Mały Kack chcąc poznać opinię mieszkańców dotyczącą autobusu linii 252 przeprowadziła ankietę. Linia ta łączy

Bardziej szczegółowo

Główne cele projektu CHAMPIONS. 1. Polepszenie dostępności regionów Europy Środkowej transportem lotniczym

Główne cele projektu CHAMPIONS. 1. Polepszenie dostępności regionów Europy Środkowej transportem lotniczym Cel projektu Główne cele projektu CHAMPIONS 1. Polepszenie dostępności regionów Europy Środkowej transportem lotniczym 2. Zwiększenie ilości osób, które udając się na lotnisko lub z lotniska do punktu

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1. Ogólna struktura systemu SNR. System sterowania rozjazdami tramwajowymi i priorytetami na skrzyżowaniach Strona 1 z 5

Rysunek 1. Ogólna struktura systemu SNR. System sterowania rozjazdami tramwajowymi i priorytetami na skrzyżowaniach Strona 1 z 5 System sterowania rozjazdami tramwajowymi i priorytetami na skrzyżowaniach W ramach centralnej inwestycji, mającej na celu poprawę komunikacji miejskiej na Śląsku, przeprowadzono modernizację linii tramwajowej

Bardziej szczegółowo

Ankieta dotycząca usług transportowych

Ankieta dotycząca usług transportowych Ankieta dotycząca usług transportowych Część 1: Analiza sytuacji bieżącej 1.1. Doświadczenia własne oraz kontakty Proszę podać projekty realizowane przez agencję poszanowania energii, które w mniejszym

Bardziej szczegółowo