Częstochowaznikające KOMUNIKACJA. Mgr inż. Paweł Wojtal Politechnika Częstochowska. Częstochowa, marzec 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Częstochowaznikające KOMUNIKACJA. Mgr inż. Paweł Wojtal Politechnika Częstochowska. Częstochowa, marzec 2014 r."

Transkrypt

1 Częstochowaznikające miasto KOMUNIKACJA Mgr inż. Paweł Wojtal Politechnika Częstochowska Częstochowa, marzec 2014 r.

2 I. WSTĘP Logistyka miejska jest instrumentem ułatwiającym praktyczne rozwiązywanie problemów, jakie występują w mieście, związanych z zarządzaniem przepływem osób i ładunków. Dużym wyzwaniem jest stworzenie systemu logistycznego ułatwiającego stworzenie uniwersalnych planów. Analizują dotychczasowe doświadczenia wydaje się że największą przeszkodą jest brak kompleksowych badań oraz analizy miejskiego systemu logistycznego. Przeprowadzenie takich badań oraz odpowiednia interpretacja danych w połączeniu z rozwiązaniami jakie stosowane są w logistyce miejskiej pozwoliłoby zoptymalizować zarządzanie komunikacją miejską w Częstochowie. W przedstawionym poniżej raporcie postaramy się zaprezentować funkcjonowanie systemu logistyki miejskiej w Częstochowie na przykładzie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego oraz Zarządu Dróg i Transportu. Przeanalizowane zostaną także rozwiązania przedstawione przez Klub CKMKM (Częstochowski Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej w Częstochowie). II. OPIS MIASTA Częstochowa jest miastem woj. śląskiego o powierzchni 160 km 2 składającym się z dwudziestu dzielnic, które zamieszkiwane jest średnio przez około 10 tysięcy osób każda. Obecnie sytuację demograficzną w Częstochowie można rozpatrywać na dwa sposoby: pierwszy to dane z GUS, które wskazują liczbę mieszkańców w roku 2012 na Liczba ta obejmuję osoby zameldowane w mieście, lecz często nie jest to związane z zamieszkiwaniem. Dobrym potwierdzeniem tego zjawiska może być podpisywana w wakacje tzw. umowa śmieciowa, w której mieszkańcy wskazywali liczbę lokatorów, co zostało przeliczone na wysokość opłaty. Wynik okazał się zaskakujący. Z obliczeń wynikało, że miasto zamieszkuje 180 tys. osób. W rzeczywistości liczba ludności Częstochowy może mieścić się w przedziale pomiędzy , a i cały czas spada, jak donosi raport nt. demografii miasta. Co ciekawe, studium miasta z 1986 r. Szacowało, iż w roku 2010 Częstochowę będzie zamieszkiwać osób. Kolejną ważna cechą miasta w ujęciu logistycznym jest jego powierzchnia - 160km 2, co daje drugą pozycje na Śląsku. Rozległe obszary miasta stanowią problem w stworzeniu dobrze zarządzanego systemu komunikacji ze względu na zwiększoną liczbę tras i powiązań między dzielnicami. Rys.1 Mapa Częstochowy z podziałem na dzielnice

3 Źródło: Informator Urzędu Miasta Częstochowy III. DANE OGÓLNE TRANSPORTU MIEJSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE Funkcjonowanie miasta w dużym stopniu uzależnione jest od efektywnego systemu logistycznego komunikacji miejskiej. System ten można ocenić pod względem liczby elementów składających się na obsługę podróżnych oraz przepływ informacji. Jak funkcjonują w mieście dwa najważniejsze środki komunikacyjne? Komunikacja tramwajowa Tabor komunikacji tramwajowej w mieście liczy 55 tramwaje, 7 z nich, to zakupione w 2012 roku tramwaje Twist produkowane przez polską firmę Pesa, nowoczesne pojazdy niskopodłogowe, posiadające liczne udogodnienia, w tym klimatyzację. Ciekawostką jest, że ten nowoczesny sprzęt nie jest wyposażony w automaty biletowe, co jest standardem w niemal wszystkich miastach. Nie ulega wątpliwości, że jest to ogromna wada tego sprzętu utrudniająca życie podróżnym. Plan komunikacji tramwajowej składa się z 3 linii dziennych i jednej nocnej. Linie te obsługują podróżujących na relacji osiedla Północ oraz: Kucelin szpital ( linia nr. 1) Raków dworzec PKP ( linia nr. 2) Stadion Raków ( linia nr. 3) Linia nocna kursuje pomiędzy przystankiem Północ, a Stadion Raków.

4 Jedyną różnicą pomiędzy linią dzienną, a nocną, poza czasem obsługi pasażerów, jest cena biletu, która jest prawie dwukrotnie większa. Linią nocną dodatkowo nie można poruszać się na biletach okresowych. Podróżujący muszą zaopatrzyć się w dodatkowy bilet w cenie 5.40 zł, co plasuje miasto w krajowej czołówce w tej kategorii. Najlepiej o jakości i cenie usług linii nocnej świadczą sami pasażerowie, którzy częściej wybierają taksówki. Przy transporcie kilku osób są one tańsze i o wiele wygodniejsze. Komunikacja autobusowa Tabor autobusowy składa się z 150 pojazdów jeżdżących na 24 liniach miejskich oraz 8 podmiejskich. Mimo dużej liczby linii wydawałoby się, że miasto jest dobrze skomunikowane i bez problemu można dojechać w wybrane miejsca bez konieczności przesiadania. Duża liczba autobusów powinna skutkować częstymi kursami oraz krótkim czasem oczekiwania na przystanku. Niestety, jak pokazują rozkłady jazdy, są miejsca, gdzie pasażerowie na autobus muszą czekać dokładnie godzinę. Ciągłe zmiany w rozkładzie jazdy i remonty na drogach skutkują brakiem aktualnego schematu rozkładu jazdy, co wprowadza dezinformacje wśród pasażerów. IV. ANALIZA SWOT W poniższej tabeli wykonano analizę SWOT dla komunikacji miejskiej w Częstochowie w celu pokazania mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń, jakie obecnie występują. Tabela 1. Analiza SWOT komunikacji miejskiej w Częstochowie. Mocne strony Liczny tabor autobusowy i tramwajowy. Duża liczba nowoczesnych autobusów. Modernizacja taboru tramwajowego. Wygoda podróży. Mała wypadkowość. Zwiększenie nakładów inwestycyjnych w latach na komunikacje miejską i jej rozwój. Słabe Strony Cena biletów zniechęcająca pasażerów do korzystania z usług MPK. Długi czas oczekiwania na przystankach. Niewydolna obsługa imprez sportowych w mieście. Brak nowoczesnych rozwiązań w zakresie kupna i sprzedaży biletów. Brak dopasowania schematu rozkładu jazdy do aktualnych potrzeb mieszkańców. Brak obsługi centrum miasta w stopniu zadowalającym mieszkańców. Brak dostosowania sygnalizacji świetlnej do pierwszeństwa dla autobusów i tramwajów. Brak nowoczesnych rozwiązań z zakresu przekazu informacji odnoście rozkładu jazdy. Brak systemu zliczania użytkowników poszczególnych linii. Usytuowanie przystanków nie obsługujących w pełni obszarów zurbanizowanych.

5 Możliwości Przeprowadzenie badań obrazujących relacje mieszkańców oraz liczbę użytkowników poszczególnych linii. Ukierunkowanie logistyki miejskiej na transport zbiorowy i zwiększenie jego atrakcyjności. Wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań z zakresu ITS w celu analizy i zarządzania komunikacją miejską. Zagrożenia Zmniejszenie liczby pasażerów związku z niezaspokajaniem ich potrzeb przewozowych oraz niedogodnych połączeń komunikacyjnych. Ujemny dochód przedsiębiorstwa, prowadzący do zmniejszenia liczby linii autobusowych. Powiększanie się zjawiska kongestii w mieście, skutkujące wydłużeniem podróży i zniechęcenia potencjalnych pasażerów. Działania marketingowe mające na celu zachęcenia mieszkańców do korzystania z transportu zbiorowego. Współpraca poszczególnych organów władzy w celu planowania i realizacji projektów w pełni spełniających swoje zadania funkcjonalne. Wykorzystanie bechmarkingu w zarządzanie logistyką miejską. Przeprowadzona powyżej analiza SWOT pozwoliła zobrazować, jaki stosunek silnych stron do słabych posiada częstochowski przewoźnik. Zagrożenia wynikające z takiego zarządzania logistyką transportową w mieście stoją wyraźnie w opozycji do oczekiwań użytkowników komunikacji miejskiej. Dlatego w niniejszej analizie zaproponowano rozwiązania mające na celu poprawę jakości logistyki miejskiej, która zapewnia odpowiedni poziom usług, które można poddać ocenie według poniższych kryteriów. Kryterium przeprowadzonej oceny odnosi się do : akceptowalnej jakości, właściwego miejsca, właściwego czasu. Jako mocne strony komunikacji miejskiej w Częstochowie można podać liczbę pojazdów, która w przeliczeniu na liczbę tras daje około 5 autobusów na linię, co w skali miasta może być zadowalającym wynikiem, pod warunkiem umiejętnego zarządzania rozkładem jazdy oraz trasą przejazdową. Z kolei niektóre ze słabych stron mogą pogłębić problemy komunikacyjne w mieście. Są to m.in.: słabe dostosowanie linii do potrzeb mieszkańców, czy słaba obsługa sprzedaży biletów. Cena oraz dostępność Największą wadą komunikacji jest niewątpliwie cena oraz dostępność biletów komunikacyjnych. Brak automatów biletowych w pojazdach skutkuje koniecznością kupna droższych biletów u kierowcy. Osoby chcące zapłacić za przejazd kartą skazane są na poszukiwania punktu sprzedaży posiadającego terminal płatniczy. W innych miastach automaty biletowe obsługujące karty płatnicze są codziennością.

6 Poniższa tabela przedstawia zestawienie cen biletów jednoprzejazdowych w porównywalnych wielkością miastach w Polsce: Miasto Białystok Częstochowa Poznań Rzeszów Toruń Źródło: opracowanie własne Cena biletu 2,70 zł 3,00 zł 2,80 zł 2,80 zł 2,80 zł Zestawienie wyraźnie wskazuje, że ceny biletów w Częstochowie są wyższe niż w innych miastach porównywalnej wielkości. Nie wydaje się, aby przyczyną tego stanu rzeczy była wyższa jakość podróży w naszym mieście. Wspominane już bilety nocne też są kwestią sporów. W przeważającej większości miast nie ma rozróżnienia cenowego pomiędzy biletami dziennymi i nocnymi. Tak więc podróżni mogą korzystać z przejazdów nocnych na swoich biletach abonamentowych. Warto zatem rozważyć, czy przy obniżeniu cen za ten typ przejazdu nie zwiększyłby się wystarczająco wolumen podróżnych, tak aby pokryć różnicę w cenie. Czas Najważniejszym czynnikiem przy wyborze środków transportu jest czas podróży. To często on decyduje o tym, czy wybieramy komunikację publiczną, czy indywidualną, najczęściej samochodową. Wybór ten jest kluczowy dla całej logistyki miasta. Mieszkańcy wybierający transport zbiorowy to mniejsze korki w centrach miast i mniejsze zanieczyszczenia powietrza. Jak podczas ostatniej debaty z cyklu Częstochowa- znikające miasto zauważył klub CKMKM niektóre linie autobusowe obsługiwane się w cyklach pół godzinnych lub rzadziej. Spowodowane jest to brakiem synchronizacji rozkładów jazdy, co umożliwiłoby wyrównanie interwałów i skrócenie czasów przesiadek między liniami. Zabiegi te mogłyby odgrywać istotną rolę w kształtowaniu parametrów rozkładu jazdy ponieważ redukują straty czasowe w podróży. Brakuję także badań z zakresu analizy przestrzennej rozmieszczenia przystanków, co przekłada się na niedogodności związane ze zbyt długim czasem dojścia lub rezygnacją z podróży komunikacją miejską i wybrania alternatywy w postaci taksówki lub samochodu. Według przeprowadzonych badań[1] korzystny czas dojścia na przystanek to 500 m, lub 7,5 minuty; krytyczny zaś 1 km lub 15 minut. Jest to czas, jaki pasażer musi wkalkulować w podróż komunikacją miejską. Poza tym, sam szybkość transportu komunikacją zbiorową waha się w granicach 17km/h do 40km/h, zależnie od rodzaju taboru, rozmieszczenia przystanków i warunków ruchowych.[2]sumowanie tych dwóch wartości daje realny czas transportu wybierając komunikacje zbiorową i rzadko kiedy jest on konkurencyjny dla transportu indywidualnego.

7 Rozkład jazdy Jeśli przyjrzeć się mapie rozkładów jazdy poszczególnych linii można zauważyć, że pasażerowie wybierający transport komunikacją autobusową w Częstochowie zmuszeni są na przejazd trasą często znacznie wydłużającą czas podróży. Zjawisko to należy rozpatrywać z punktu przewoźnika oraz pasażera i konfliktu interesów, jaki między nimi zachodzi. Przewoźnik podczas jednego przejazdu chce zebrać jak największą liczbę pasażerów, aby przejazd nie przynosił strat. Pasażer natomiast chce jak najszybciej zostać dowieziony do celu. W rozwiązaniu tego problemu pomóc może analiza ilościowa osób wsiadających i wysiadających na poszczególnych przystankach oraz dostosowanie wielkości pojazdu do zapotrzebowania danej trasy. Niestety w częstochowskim taborze brak jest urządzeń zbierających dane odnośnie pasażerów, które byłyby bardzo ważnymi danymi w procesie zarządzania logistyką miejską. Kolejnym problemem są częste zmiany rozkładów jazdy, co jest wielkim utrudnieniem dla pasażerów. Synchronizacja rozkładów spowodowałaby zwiększenie punktualności oraz wyrównanie odstępów pomiędzy pojazdami poszczególnych linii. Kolejnym minusem jest brak synchronizacji sygnalizacji świetlnej oraz utworzenia bus-pasów w celu przyspieszenia przejazdów komunikacji zbiorowej przez obszary miejskie. Zjawisko to ma podwójne korzyści ponieważ przyspiesza czas podróży oraz uświadamia kierowcom indywidualnej komunikacji, że podróż autobusem lub tramwajem może być szybsza i na pewno tańsza. Kolejną kwestią sporną jest brak obsługi najważniejszej przestrzeni publicznej w mieście, jaką są Aleję Najświętszej Marii Panny przez komunikację zbiorczą. V. POPRAWA JAKOŚCI KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W Częstochowie w ostatnich latach wybudowano nową linie tramwajową o długości 4,5 km w kierunku dzielnicy Wrzosowiak, co z jednej strony zostało przyjęte z zadowoleniem, z drugiej zaś zostało oprotestowane zlikwidowaniem linii autobusowych dublujących trasę tramwaju. Przykład ten pokazuje jak ciężko jest zarządzać logistyką miasta oraz jakie problemy trzeba rozwiązać przy wydzielaniu nowych linii tramwajowych czy aktualizacji rozkładu jazdy autobusów. Poniżej przedstawiony jest schemat linii tramwajowej w Częstochowie oraz trzy warianty rozwoju.

8 Rys.2 Mapa rozwoju komunikacji tramwajowej w Częstochowie zaproponowane przez CKMKM. Źródło: opracowanie_IV_2012 dokument CKMKM Komunikacja publiczna w budżecie unijnym Klub CKMKM zaproponował, aby w okresie inwestowania pieniędzy unijnych w latach rozbudować linie tramwajowe o trzy trasy zlokalizowane w różnych częściach miasta. Proponowane rozwiązania logistyczne zostały przedstawione Miejskiemu Zarządowi Dróg i Transportu w Częstochowie w celu uzgodnienia słuszności budowy nowych trakcji tramwajowych. Linia 3+ Wariant ten przewiduje poprowadzenie trakcji tramwajowej ulicą Dekabrystów, co na stan obecny wydaję się być nierealne z powodu zbyt dużego ruchu samochodów ciężarowych związanego z remontami na drogach. Kolejny argumentem przemawiającym za zmianą lokalizacji jest duża liczba uzbrojenia podziemnego stanowiąca problem dla budowy torowiska. Kolejnym argumentem przemawiającym za zmianą lokalizacji jest wąski pas drogowy, który przy powstaniu linii tramwajowej musiałby zostać uszczuplony o powierzchnię jednej drogi, co skutkowałoby zmniejszeniem przepustowości jednej z głównych dróg w mieście. Argumentem przemawiającym za przeprowadzeniem linii w taki sposób jest liczba miejsc obsługiwanych przez linie. Nowa linia biegłaby do szpitala na Parkitce, co byłoby dużym ułatwieniem dla osób korzystających z usług medycznych w tej placówce. Ponadto linia obsługiwałaby miasteczko studenckie oraz przychodnię specjalistyczną i obszary zabudowy wielorodzinnej i jednorodzinnej. MZDiT brał pod uwagę przeprowadzenie nitki tramwaju przez ulice Jana Pawła II lecz skoro w okresie przebudowy trasy trwającej w roku 2013/2014 nie wpisano w projekt położenia trasy tramwaju, ponowne rozkopywanie nowej drogi mijałoby się z celem. Należy się zastanowić nad rozwiązaniem

9 przeprowadzenia linii ulicą Obrońców Westerplatte, co z punktu widzenia efektywności finansowe byłoby tańsze, ponieważ krótsza linia oznacza niższe koszty. Minusem tego rozwiązania jest brak obsługi miasteczka akademickiego i przychodni, lecz plusem byłoby zwiększenie terenów niezagospodarowanych poprzez skomunikowanie ich z centrum miasta linią tramwajową. Mógłby to być impuls w stronę rozwoju miasta, jak stwierdza w swym raporcie CKMKM nowe linie tramwajowe są czynnikiem miastotwórczym. Natomiast proponowany układ linii tramwajowej przez ulicę Dekabrystów można zastąpić dobrze synchronizowanym rozkładem jazdy autobusów, który mógłby w pełni obsługiwać zaproponowane przez CKMKM obiekty użyteczności publicznej. Należy pamiętać, że dobrze zorganizowana logistyka miejska jest czynnikiem miastotwórczym i stanowi przewagę konkurencyjną miasta nad gorzej skomunikowanymi aglomeracjami. Poziom komunikacji w mieście jest jednym z ważniejszych czynników wpływających na jakość życia mieszkańców. Linia 2+ Kolejna proponowana linia przebiega przez dzielnice Raków i łączy nową linię tramwajową ze starą trakcją. Argumentem budowy tej linii jest reaktywacja starego ciągu tramwajowego przebiegającego tam w latach Budowa tej linii zmusza do wykorzystania nowych technologii w zakresie wyciszenia, ponieważ linie przebiega w bliskiej odległości od budynków mieszkalnych. Rozwiązanie to przewiduje linię o długości ok. 1,5 km, co w nawiązaniu do tezy stawiania przystanku w optymalnej odległości co 500 m, skutkowałoby postawieniem jednego przystanku na długości całej linii. Obecnie krytyczny promień dojścia do przystanku z najdalszego miejsca na tym obszarze mieści się w przedziale ok. 800 m, więc nie osiąga stanu krytycznego, który wynosi około 1000 m. Należałoby się zastanowić czy zamiast polepszać komunikację tramwajową na osiedlu, które takową posiada, nie lepiej zacząć planować rozwoju tego rodzaju transportu na obszary wykluczone z tego rodzaju usług komunikacyjnych. Linia 1+ Linia jeden plus jest propozycją zwiększenia obsługi linii tramwajowej osiedla Północ w Częstochowie. Pierwszym argumentem wykluczającym tę opcję jest kosztowne rozwiązanie związane z infrastrukturą drogową które musiałoby rozwiązać problem różnicy terenu pomiędzy nową trakcją a istniejącą zajezdnią tramwajową. Złym rozwiązaniem jest tworzenie dwóch trakcji, które kończą się w miejscu mało rozwojowym pod nową zabudowę, chyba że autor chce pozbawić mieszkańców lasu będącego buforem między osiedlem a autostradą E- 75. Brak jest jakichkolwiek danych i informacji na temat zapotrzebowania zgłaszanego przez mieszkańców na budowę takiej linii. Z przeprowadzonych nie tak dawno konsultacji z mieszkańcami dzielnicy nt. przeprowadzenia ruchu tranzytowego ulica Fieldorfa -Nila wynika, iż mieszkańcy osiedla północ cenią sobie ciszę, spokój oraz dużą liczbę terenów zielonych i niechętnie patrzą na wprowadzanie zmian logistycznych takich jak kanał tranzytowy będący m.in. źródłem hałasu. Te sam argument może zablokować rozwój linii tramwajowej jeżdżącej całej dobę, która mogłaby zakłócać spokój mieszkańców. Rozsądnym rozwiązaniem wydaje się kolejne przeprowadzenie badań w celu ustalenia efektywności linii, wolumenu przewożonych osób oraz kosztów.

10 VI. PODSUMOWANIE Podsumowując analizę komunikacji miejskiej w Częstochowie można stwierdzić, że jest wiele rzeczy jakie należałoby zrobić zanim przejdzie się do proponowania przeprowadzenia nowych linii tramwajowych oraz zmiany rozkładu jazdy autobusów. Przede wszystkim brak jest zbierania oraz analizy danych nt. liczby użytkowników poszczególnych linii oraz obszarów obsługi przystanków tramwajowych. Dane tego typu powinny być kluczowe dla ustalania jakiejkolwiek strategii komunikacyjnej miasta. W Częstochowie jest wiele do zrobienia w zakresie zarządzania logistką miejską i połączenia wielu wydziałów urzędu miasta związanych bezpośrednio lub pośrednio z planowaniem, lub wdrażaniem projektów których zadaniem jest uzyskanie optymalnych rozwiązań logistycznych. W budżecie na lata miasto zarezerwowało pieniądze na wprowadzenie Inteligentnych Systemów Transportowych co daje szanse na polepszenie usług z zakresu komunikacji zbiorczej. Należy pamiętać także o stanie demograficznym Częstochowy przedstawionym w pierwszym raporcie OSoM, z którego wynika, że nasze miasto się starzeje i kolejne projekty rozbudowy linii komunikacyjnych mogą nie znaleźć przełożenia w liczbie pasażerów która odpowiadałaby na zapotrzebowanie tworzenia nowych trakcji. Podsumowując, najważniejszymi zadaniami stawianymi obecnie przez jednostkami zajmującymi się zarządzaniem logistyką miejską w Częstochowie jest wprowadzenie inteligentnych systemów transportowych w celu zwiększenia efektywności komunikacji zbiorowej oraz zwiększenia przepustowości na drogach poprzez synchronizację sygnalizacji. Należy zastanowić się także, nad wprowadzeniem osoby na stanowisko logistyka miejskiego, która występowałaby w potrójnej roli: eksperta i doradcy (duży zakres wiedzy logistycznej), kreatora zajmującego się propagowaniem i wdrażaniem nowych koncepcji logistycznych, mediatora, który koordynuje działania łagodzące konflikty oraz kontroluje ich wykonanie oraz ustala zasady przyszłej koordynacji przy wprowadzaniu nowych rozwiązań. VII.REKOMENDACJE Propozycje dla miasta w celu usprawnienia komunikacji miejskiej oraz zwiększenia przepustowość na drogach: Przeprowadzenie badań i analiz funkcjonalności komunikacji miejskiej oraz liczby obsługiwanych pasażerów z podziałem na dni, godziny i trasy. Wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań z zakresu ITS-u w celu monitorowania i kontroli przepływów w mieście. Wykorzystanie bechmarkingu w celu poprawy zarządzania logistyką miejską. Wprowadzenie zielonej fali w celu usprawnienia przepływów w mieście. Nawiązanie współpracy z odpowiednimi jednostkami, takim jak miejska Pracownia Urbanistyczno-Planistyczna w celu rezerwacji terenów pod nowe inwestycje drogowe i komunikacyjne już na etapie planowania. Wykorzystanie telematyki oraz systemów GPS do lepszego zbierania danych na temat przepływów pasażerskich w mieście. Uwzględnienie wszystkich czynników podczas planowania nowych inwestycji logistycznych w celu wykluczenia tworzenia linii, które będą miały puste przejazdy.

11 Nawiązanie współpracy z jednostkami badawczymi w celu wykonania okresowych badań natężenia ruchu oraz wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań na okres próbny, co może przełożyć się na nowoczesne rozwiązana logistyczne. Zwiększenie konkurencyjności komunikacji zbiorowej nad transportem indywidualnym, co przełoży się na zwiększenie liczby pasażerów. LITERATURA 1. Bomba. I, Krytyczny czas dojścia do przystanku komunikacji zbiorowej w mieście, Logistyka 3/ Matulewski M., Koniecka S., Fajfer P., Wojciechowski A., Systemy logistyczne, komponenty, działania, przykłady., Biblioteka Logistyka,Poznań 2008, Wyd Kelles-Krauz M.: Kolej jako element systemu obsługi pasażerskiego transportu zbiorowego na przykładzie wybranych aglomeracji Polski. Monografia nr 8, Radom Pr. Zb.: Organizacja i technika ruchu miejskiej komunikacji zbiorowej; Biuro Wydawnictw MHWiU, Warszawa 1972

Strategia rozwoju zbiorowego transportu miejskiego w Gliwicach. Identyfikacja i ocena opcji strategicznych

Strategia rozwoju zbiorowego transportu miejskiego w Gliwicach. Identyfikacja i ocena opcji strategicznych Strategia rozwoju zbiorowego transportu miejskiego w Gliwicach. Identyfikacja i ocena opcji strategicznych Katowice, październik 2010 rok 2 Autorzy Dr Grzegorz Dydkowski Prof. UE dr hab. Robert Tomanek

Bardziej szczegółowo

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015 2025

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015 2025 Poprawi uwagi Urz. Załącznik do Uchwały Nr.. /.. /2015 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia.. 2015 r. PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015 2025 DLA MIASTA KOSZALINA

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzmiejski transport towarowy 1

Wewnątrzmiejski transport towarowy 1 Wewnątrzmiejski transport towarowy 1 Materiały pisane PORTAL Informacja dla Czytelników niniejszego materiału: Celem programu PORTAL jest przyspieszenie przyswojenia wyników programów naukowych UE w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny: Transport na lata 2004-2006 Warszawa, grudzień 2003 r.

Sektorowy Program Operacyjny: Transport na lata 2004-2006 Warszawa, grudzień 2003 r. MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY Sektorowy Program Operacyjny: Transport na lata 2004-2006 Warszawa, grudzień 2003 r. SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Diagnoza i analiza SWOT sektora transportu... 5 1.1. Tendencje

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. (z perspektywą do 2030 r.)

DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. (z perspektywą do 2030 r.) MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. Warszawa, październik 2014 r. Spis treści Wykaz skrótów.........3 1. Wstęp... 4 1.1. Cel dokumentu...

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Tarnowskie Góry do roku 2022

Strategia Rozwoju Miasta Tarnowskie Góry do roku 2022 Załącznik do Uchwały Nr LV/555/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 marca 2014 r. Strategia Rozwoju Miasta Tarnowskie Góry do roku 2022 Tarnowskie Góry, marzec 2014 Spis treści 1. WSTĘP DO

Bardziej szczegółowo

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015-2025

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015-2025 Finansowane z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015-2025 DLA POWIATU KOŚCIERSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015-2025

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015-2025 PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015-2025 DLA POWIATU KOŚCIERSKIEGO Wersja z dnia 16.02.2015 r. Reda Kościerzyna, listopad 2014 r. styczeń 2015 r. Spis treści Spis

Bardziej szczegółowo

Budowa dróg w Polsce. Fakty i mity, doświadczenia i perspektywy

Budowa dróg w Polsce. Fakty i mity, doświadczenia i perspektywy Budowa dróg w Polsce, doświadczenia i perspektywy Budowa dróg w Polsce., doświadczenia i perspektywy. 1 Spis treści 2 10 I. Wstęp Kalendarium 12 13 15 19 II. Znaczenie infrastruktury w gospodarce System

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura transportowa

Infrastruktura transportowa Wydanie specjalne PŁOCK Nr 3/2014 (4) Infrastruktura transportowa Uwarunkowania transportowe Miasta Płocka i szanse budowy intermodalnego węzła transportowego Rozmowa z Prezydentem Płocka Andrzejem Nowakowskim

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY MASTER PLAN DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO W POLSCE DO 2030 ROKU 1

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY MASTER PLAN DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO W POLSCE DO 2030 ROKU 1 Załącznik do Uchwały Nr Rady Ministrów z dnia 2008 r. MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY MASTER PLAN DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO W POLSCE DO 2030 ROKU Opracowanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

Miasto Kobyłka. Strategia rozwoju usług publicznych w zakresie transportu w mieście Kobyłka. JKO Consulting ul. Wolska 69/86 01-229 Warszawa

Miasto Kobyłka. Strategia rozwoju usług publicznych w zakresie transportu w mieście Kobyłka. JKO Consulting ul. Wolska 69/86 01-229 Warszawa Miasto Kobyłka Strategia rozwoju usług publicznych w zakresie transportu w mieście Kobyłka Wykonawca: Zamawiający: JKO Consulting ul. Wolska 69/86 01-229 Warszawa Wersja z dnia 17.12.2014 r. Etap: raport

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2015 z dnia 2015 r. PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 22 grudnia 2014 r. Projekt z dnia 22 grudnia 2014 r. Spis treści Wykaz skrótów... 3 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Społeczny audyt polityki rowerowej m. st. Warszawy

Społeczny audyt polityki rowerowej m. st. Warszawy Społeczny audyt polityki rowerowej m. st. Warszawy opracowanie: Radosław Wałkuski współpraca: Maciej Sulmicki Warszawa, 2015 1 Społeczny audyt polityki rowerowej m.st. Warszawy Raport powstał w ramach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2015 z dnia 2015 r. PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 22 grudnia 2014 r. Spis treści Wykaz skrótów... 3 1. Wstęp... 4 2. Diagnoza - stan obecny i proponowane

Bardziej szczegółowo

Zielone Światło Biuletyn Centrum Zrównoważonego Transportu NR 10 wiosna 2007 KWARTALNIK

Zielone Światło Biuletyn Centrum Zrównoważonego Transportu NR 10 wiosna 2007 KWARTALNIK Zielone Światło Biuletyn Centrum Zrównoważonego Transportu NR 10 wiosna 2007 KWARTALNIK ISSN 1733-8700 W N U M E R Z E Temat Numeru: USPOKAJANIE RUCHU USPOKAJANIE RUCHU Przedwyborcze zabawy prędkością

Bardziej szczegółowo

Łukasz Bury. Systemy biletów elektronicznych na przykładzie lokalnego transportu zbiorowego w wybranych polskich miastach

Łukasz Bury. Systemy biletów elektronicznych na przykładzie lokalnego transportu zbiorowego w wybranych polskich miastach Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Kierunek studiów: Informatyka i Ekonometria Łukasz Bury Systemy biletów elektronicznych na przykładzie lokalnego transportu zbiorowego w wybranych polskich

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Bielsko-Biała ZINTEGROWANY PLAN ROZWOJU TRANSPORTU PUBLICZNEGO W BIELSKU-BIAŁEJ

Urząd Miasta Bielsko-Biała ZINTEGROWANY PLAN ROZWOJU TRANSPORTU PUBLICZNEGO W BIELSKU-BIAŁEJ Urząd Miasta Bielsko-Biała ZINTEGROWANY PLAN ROZWOJU TRANSPORTU PUBLICZNEGO W BIELSKU-BIAŁEJ Bielsko-Biała, styczeń 2005 Spis treści Spis treści... 2 Spis tablic... 4 Spis rysunków... 6 1. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

KLUB INŻYNIERII RUCHU

KLUB INŻYNIERII RUCHU STOWARZYSZENIE www.klir.pl tborowski@onet.pl KLUB INŻYNIERII RUCHU Biuro Zarządu - ul. Kamienna 7 Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo tel 61 668 17 02; fax 61 668 17 35 INFORMACJA NR 74 OLSZTYN (Wilimowo)

Bardziej szczegółowo

Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020

Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2014 z dnia 2014 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju PROJEKT Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020 Departament Dróg i Autostrad 4 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Społeczne i prawne aspekty konfliktów na tle zagospodarowania przestrzennego na przykładzie budowy obwodnicy Milanówka i Grodziska Mazowieckiego

Społeczne i prawne aspekty konfliktów na tle zagospodarowania przestrzennego na przykładzie budowy obwodnicy Milanówka i Grodziska Mazowieckiego Społeczne i prawne aspekty konfliktów na tle zagospodarowania przestrzennego na przykładzie budowy obwodnicy Milanówka i Grodziska Mazowieckiego STRESZCZENIE Niniejszy artykuł stanowi próbę odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

BADANIE POWIĄZAŃ FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNYCH W ZAKRESIE PARKINGÓW DLA OBSZARU AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ

BADANIE POWIĄZAŃ FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNYCH W ZAKRESIE PARKINGÓW DLA OBSZARU AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ BADANIE POWIĄZAŃ FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNYCH W ZAKRESIE PARKINGÓW DLA OBSZARU AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ ( z uwzględnieniem wpływu sąsiadujących powiatów - SPPOFAP ) SPÓJNA POLITYKA PARKINGOWA DLA OBSZARU

Bardziej szczegółowo

Publikacja przygotowana przez Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy

Publikacja przygotowana przez Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy Publikacja przygotowana przez Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy Zdjęcie na okładce Wojciech Kryński Projekt graficzny Lena Maminajszwili/masz Korekta Jolanta Lewińska Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTOWEGO WARSZAWY do 2015 roku i na lata kolejne

STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTOWEGO WARSZAWY do 2015 roku i na lata kolejne Strategia Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne 1 Załącznik nr 1 do uchwały nr LVIII/1749/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO

Bardziej szczegółowo

Fundacja FOR PricewaterhouseCoopers Wardyński i Wspólnicy 4CFuture. Którędy droga? Raport o tym, jak odblokować inwestycje drogowe w Polsce

Fundacja FOR PricewaterhouseCoopers Wardyński i Wspólnicy 4CFuture. Którędy droga? Raport o tym, jak odblokować inwestycje drogowe w Polsce Fundacja FOR PricewaterhouseCoopers Wardyński i Wspólnicy 4CFuture Którędy droga? Raport o tym, jak odblokować inwestycje drogowe w Polsce Warszawa, styczeń 2009 Autorzy: Jarosław Kantorowicz, Andrzej

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy

UZASADNIENIE. Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy UZASADNIENIE Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy Projekt ustawy o publicznym transporcie zbiorowym wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom społecznym w zakresie transportu zbiorowego i jednocześnie

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 33/629/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 marca 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Dokument przyjęty

Bardziej szczegółowo

Program budowy i uruchomienia przewozów Kolejami Dużych Prędkości w Polsce

Program budowy i uruchomienia przewozów Kolejami Dużych Prędkości w Polsce MINISTER INFRASTRUKTURY Program budowy i uruchomienia przewozów Kolejami Dużych Prędkości w Polsce [ ] Mój rząd w trybie pilnym zakończy prace nad studium kolei dużych prędkości po to, aby jeszcze w tej

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne i organizacyjne aspekty transportu

Ekonomiczne i organizacyjne aspekty transportu REDAKCJA NAUKOWA Ilona Urbanyi-Popiołek Ekonomiczne i organizacyjne aspekty transportu REDAKCJA NAUKOWA Ilona Urbanyi-Popiołek Ekonomiczne i organizacyjne aspekty transportu Publikacja współfinansowana

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 739 PROBLEMY TRANSPORTU I LOGISTYKI NR 17

UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 739 PROBLEMY TRANSPORTU I LOGISTYKI NR 17 UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 739 PROBLEMY TRANSPORTU I LOGISTYKI NR 17 SZCZECIN 2012 Rada Wydawnicza Adam Bechler, Tomasz Bernat, Anna Cedro, Paweł Cięszczyk Piotr Michałowski, Małgorzata

Bardziej szczegółowo