KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 52 IM. MAŁEGO PO WSTAŃCA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 52 IM. MAŁEGO PO WSTAŃCA"

Transkrypt

1 KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 52 IM. MAŁEGO POWSTAŃCA W CZĘSTOCHOWIE na lata SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 IM. MAŁEGO PO WSTAŃCA na podstawie ewaluacji wewnętrznej i innych dokumentów szkoły

2 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004r.nr 256, poz z późn. zm. ). 2. Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009r. nr 4, poz. 17). 3. Kartę Nauczyciela z dn. 26 stycznia 1982r. (Dz. U. z 2006r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.). 4. Konwencję o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989r. 5. Statut Szkoły Podstawowej Nr 52 im. Małego Powstańca w Częstochowie. 6. Program wychowawczy SP Program profilaktyczny SP

3 NAJWAŻNIEJSZE HASŁA Z KONCEPCJI i ich literowe skróty : BEZPIECZEŃSTWO B TOLERANCJA I ŻYCZLIWOŚĆ SAMODOSKONALENIE AKTYWNOŚĆ ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW WŁAŚCIWA KOMUNIKACJA WSZECHSTRONNY ROZWÓJ PATRIOTYZM I TRADYCJA ODPOWIEDZIALNOŚĆ SZACUNEK PARTNERSTWO I WSPÓŁPRACA OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM TŻ S A RP WK WR PT O SZ PW OK. WSP.R WSP.Ś 3

4 Szkoła ma być miejscem, które pozwoli młodemu człowiekowi na jak najlepszy rozwój jego zdolności intelektualnych, fizycznych, duchowych i moralnych. Ma przygotować ucznia do dalszego kształcenia oraz umożliwić zdobycie umiejętności korzystania z dorobku cywilizacyjnego w świecie informacji. Szkołą ma być centrum - oświatowym, społecznym, kulturalnym i sportowym naszej społeczności lokalnej. Szkoła ma tętnić życiem i być otwarta na różne inicjatywy i działania. W życiu szkoły muszą uczestniczyć rodziny, nauczyciele, organizacje społeczne, zawodowe, religijne, czy kulturalne. To środowisko musi być zainteresowane sprawami szkoły, a szkoła powinna reagować na potrzeby środowiska lokalnego. Jednocześnie placówka oświatowa musi opierać swoją działalność na wspólnym dla większości i respektowanym przez wszystkich systemie wartości. Powinna kształtować tak ważne dla przyszłości narodu i państwa - postawy patriotyczne w duchu tolerancji dla innych kultur. Rozwój szkoły będzie pełny i właściwy tylko wtedy jeśli będziemy współdziałać z rodzicami i uczniami szanując i respektując ich prawa oraz opinie. Budując właściwy klimat w szkole. Szkoła ma być przyjazna DZIECKU, NAUCZYCIELOWI I RODZICOWI. Musi być bezpieczna i dawać solidne podwaliny do dalszej edukacji. 4

5 ZASADY KIEROWANIA PLACÓWKĄ Zarządzanie kolegialne Reagowanie na potrzeby środowiska i wyzwania współczesności Tworzenia oferty edukacyjnej szkoły odpowiadającej zadaniom szkoły i pozwalającej na wszechstronny rozwój ucznia. Racjonalnego planowania pracy w oparciu o priorytety ujęte w polityce oświatowej państwa i wyniki ewaluacji wewnętrznej. Wypracowanie systemu monitorowania zachowań uczniów oraz przyrostu ich wiedzy i umiejętności. Pracy w zespołach nauczycielskich. Optymalnego wykorzystania potencjału ludzkiego. Wspierania rodziny poprzez pracę wychowawczą szkoły. 5

6 WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI Nauczyciele i rodzice mają wspólny cel: zależy im na jak najlepszym i najpełniejszym rozwoju dziecka. Naszym zdaniem wszyscy dorośli związani ze szkołą muszą mieć na celu dobro dziecka i stworzenie uczniom jak najlepszych warunków rozwoju, i bezpieczeństwa. Działania rodziców na rzecz szkoły mogą podnieść jakość jej pracy. Będziemy więc zapraszać i włączać rodziców do wspólnych działań na rzecz uczniów szkoły. Rada Rodziców będzie brać czynny udział w opiniowaniu pracy placówki oraz włączać się w działalność szkoły na miarę jej możliwości i chęci. Dyrekcja szkoły oraz nauczyciele będą tworzyć takie warunki i klimat w szkole aby rodzice utożsamiali się z jej działalnością i wspomagali ją szczególnie w sferze wychowawczej i opiekuńczej. Włączamy rodziców w tworzenie i realizację programu wychowawczego i programu profilaktyki. Postaramy się lepiej wykorzystywać ich talenty, zdolności, zainteresowania, pasje i wykonywane zawody do poszerzenia oferty szkoły np. organizując: - spotkania z osobami różnych zawodów, - prezentacja talentów artystycznych, - pokazy kolekcjonerskie zbieranych przez rodziców lub dziadków pamiątek, znaczków, monet itp. - możliwość zwiedzania zakładów pracy i instytucji, w których pracują rodzice, poznanie różnych zawodów, - korzystanie z pomocy prawnej, psychologicznej, umiejętności informatycznych (tworzenie strony internetowej) itp. - pomoc rodziców przy organizacji imprez i wycieczek klasowych, - pozyskiwanie sponsorów dla lepszego doposażenia placówki. 6

7 TRADYCJA SZKOŁY Szkoła, posiada Patrona oraz wypracowany przez nauczycieli i uczniów sposób podtrzymywania tradycji oraz ceremoniału. Wypracowano także system wykorzystania wartości związanych z patronem szkoły w pracy wychowawczej. Kazdego roku uczniowie klas Vi biorą udział w wycieczce do Muzeum Powstania Warszawskiego. Szkoła posiada KONSTYTUCJĘ UCZNIA SP 52 oraz wypracowany przez uczniów KODEKS MAŁRGO POWSTAŃCA. Posiadamy wypracowany system wyboru uczniów do Pocztu Sztandarowego Szkoły jako najwyższego wyróżnienia. Każdego roku uroczyście świętuje się Dzień Patrona (3 października), Święto Niepodległości (10 listopada), Święto Konstytucji 3 Maja ( 30 kwietnia); Dzień Papieski (październik), Jasełka, Przekazanie Betlejemskiego Światełka i spotkanie z emerytowanymi pracownikami szkoły( 22 grudnia). Inaugurację Roku Sportowego (wrzesień) i Sportowy Dzień Dziecka (1 czerwca). Dni Otwarte dla rodziców. Placówka w środowisku. Organizuje od kilku lat konkursy szkolne i międzyszkolne a uczniowie osiągają liczne sukcesy. Działają na jej terenie organizacje uczniowskie: Samorząd Uczniowski, Drużyna zuchowa i harcerska, Szkolny Klub Europejski, Klub Ucznia Zdolnego oraz liczne koła zainteresowań. Odbywa się współpraca międzynarodowa w ramach E-Twinningu oraz programu Comenius Uczenie się przez całe życie. Organizowane są Podsumowanie Roku Sportowego, Sejmiki Uczniowskie, wspólny Bal Karnawałowy, Dzień Sportu i Dzień Dziecka. Przedstawienia teatralne dla rodziców i środowiska w ramach zajęć pozalekcyjnych TEATR 52. Organizowane są różnego rodzaju działania pozwalające 7

8 poznać historię miasta i jego sławnych mieszkańców, Jasną Górę, dzielnicę z jej tradycjami górnictwa rud żelaza. Szkoła bierze udział w projektach Filharmonii Czestochowskiej oraz spektaklach teatralnych z okazji Mikołajek. Orgtanizowane są wycieczki i wyjazdy do kina. Szkoła współpracuje działalność Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Szkoły Podstawowej nr 52 im. Małego Powstańca w Częstochowie, Organizacja Miejskich Obchodów Patrona Szkoły we współpracy z ZHP, organizacja rajdów ogólnoszkolnych po najbliższej okolicy z okazji Dnia Dziecka, współpraca ze Szkołą Podstawową nr 32 im. Małego Powstańca w Warszawie. Pomoc uczniom z problemami poprzez działania pedagoga oraz współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną (np. organizacja tygodnia przeciw agresji, wybór króla i królowej uprzejmości, organizacja warsztatów wyciszających dla uczniów nadpobudliwych i spotkań pomagających pokonać nieśmiałość, zajęcia integracyjne dla uczniów klas pierwszych, spotkania na temat chorób cywilizacyjnych i patologii współczesnego świata, organizacji grup wsparcia dla uczniów z rozbitych i patologicznych rodzin, profilaktyka nałogów),wykorzystywanie projektów unijnych do polepszenia bazy szkoły, 8

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W KONINIE NA LATA SZKOLNE 2013-2018.

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W KONINIE NA LATA SZKOLNE 2013-2018. KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W KONINIE NA LATA SZKOLNE 2013-2018. Koncepcja Pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. / Dz.U. z 2004

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 6 W MYSŁOWICACH NA LATA SZKOLNE 2013/14-2015/16

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 6 W MYSŁOWICACH NA LATA SZKOLNE 2013/14-2015/16 KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 6 W MYSŁOWICACH NA LATA SZKOLNE 2013/14-2015/16 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (DZ.U. z 2004r. nr

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE NA LATA 2014-2017 Spis treści Wstęp Podstawa prawna Rozdział I Aktualna sytuacja szkoły Rozdział II - Misja szkoły Rozdział III

Bardziej szczegółowo

Szkoła tworzy spójna koncepcję wychowawczą poprzez PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY

Szkoła tworzy spójna koncepcję wychowawczą poprzez PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY Szkoła tworzy spójna koncepcję wychowawczą poprzez PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY Oparty na: moralnych i kulturalnych wartościach uniwersalnych, tradycji szkoły, tradycji regionu, patriotyzmie i jedności europejskiej,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY KONCEPCJA PRACY SZKOŁY Koncepcja pracy szkoły obejmuje wszystkie jednostki wchodzące w skład Zespołu Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie: 1. Gimnazjum Sportowe 2. I Liceum Ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO NR 11 w RYBNIKU rok szkolny 2014/2015

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO NR 11 w RYBNIKU rok szkolny 2014/2015 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO NR 11 w RYBNIKU rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie szczegółowych zasad

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Publicznej Szkoły Podstawowej w Rokitni Nowej na lata 2013-2018

Koncepcja pracy Publicznej Szkoły Podstawowej w Rokitni Nowej na lata 2013-2018 Koncepcja pracy Publicznej Szkoły Podstawowej w Rokitni Nowej na lata 2013-2018 SPIS TREŚCI I. PODSTAWA PRAWNA II. INFORMACJE O SZKOLE III. MISJA SZKOŁY IV. WIZJA SZKOŁY V. MODEL ABSOLWENTA VI. PLAN DZIAŁAŃ

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy. Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 19 im. Bolesława Prusa w Warszawie 2014/2015

Program Wychowawczy. Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 19 im. Bolesława Prusa w Warszawie 2014/2015 Program Wychowawczy Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 19 im. Bolesława Prusa w Warszawie 2014/2015 ,,Człowiek jest tylko na pozór istotą drobną i wątłą, W rzeczywistości jest to genialny i nieśmiertelny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W ZĄBKACH. Opracowały: Ewa Chojnicka. Magdalena Wideńska Drapała. Zyta Kurowska.

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W ZĄBKACH. Opracowały: Ewa Chojnicka. Magdalena Wideńska Drapała. Zyta Kurowska. PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W ZĄBKACH Opracowały: Ewa Chojnicka Magdalena Wideńska Drapała Zyta Kurowska Renata Koc Monika Kalinowsk Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Bieniewicach na lata 2013-2018

Koncepcja pracy Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Bieniewicach na lata 2013-2018 Koncepcja pracy Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Bieniewicach na lata 2013-2018 1 SPIS TREŚCI I. MISJA I WIZJA SZKOŁY II. MODEL ABSOLWENTA III. PLAN DZIAŁAŃ SZKOŁY 1. Działalność dydaktyczna, wychowawcza

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHAŁUPKACH 2013-2018

KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHAŁUPKACH 2013-2018 KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHAŁUPKACH 2013-2018 OBSZARY PRACY SZKOŁY KSZTAŁCENIE OPIEKA WYCHOWANIE ZARZĄDZANIE SYSTEM ZARZĄ- DZANIA JAKOŚCIĄ ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: 1. Sala gimnastyczna 2. Boisko,, Orlik 3. Kryta

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. na lata 2014-2019. Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie. Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie

Koncepcja pracy. na lata 2014-2019. Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie. Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie Koncepcja pracy Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie na lata 2014-2019 Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie ul. gen. J. Zajączka 7 Wstęp Zespół Szkół Elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2014-2017

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2014-2017 Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2014-2017 1 MISJA SZKOŁY Misją naszej szkoły jest w ciągu sześcioletniego okresu nauki ukształtować wychowanka, który:

Bardziej szczegółowo

K O N C E P C J A Pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim

K O N C E P C J A Pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim K O N C E P C J A Pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim I. CHARAKTERYSTYKA PLACÓWKI Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Nowym Dworze Gdańskim umożliwia realizację

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie W I Liceum Ogólnokształcącym obowiązuje Program Profilaktyki Warto żyć, warto być, zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. K. MIARKI W GMINIE ORNONTOWICE NA LATA 2013-2015 SPIS TREŚCI

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. K. MIARKI W GMINIE ORNONTOWICE NA LATA 2013-2015 SPIS TREŚCI KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. K. MIARKI W GMINIE ORNONTOWICE NA LATA 2013-2015 SPIS TREŚCI 1. Podstawa prawna 2. Informacje o szkole 3. Misja szkoły 4. Wizja szkoły 5. Model absolwenta 6. Plan

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Wychowawczy Strona 1 z 8

Szkolny Program Wychowawczy Strona 1 z 8 Szkolny Program Wychowawczy Strona 1 z 8 Przecież to największe szczęście móc żyć, pracować i tworzyć dla drugiego człowieka. J. Korczak I. WIZJA SZKOŁY 1. Tworzymy Szkołę, która zapewnia harmonijny rozwój

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 IM. KAROLA MIARKI W LĘDZINACH NA LATA 2014 2019

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 IM. KAROLA MIARKI W LĘDZINACH NA LATA 2014 2019 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 IM. KAROLA MIARKI W LĘDZINACH NA LATA 2014 2019 WIZJA SZKOŁY Nasza Szkoła stara się przygotować uczniów do funkcjonowania w nieustannie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KOWNACKIEJ W PŁOSKACH NA LATA 2012-2015

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KOWNACKIEJ W PŁOSKACH NA LATA 2012-2015 KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KOWNACKIEJ W PŁOSKACH NA LATA 2012-2015 Analiza i modyfikacja koncepcji pracy szkoły wynikała z wniosków z ewaluacji wewnętrznej i nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM NR 4 W PRZYDONICY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Żyć zdrowo i bezpiecznie ZGODNY Z PROGRAMEM WYCHOWAWCZYM SZKOŁY Przydonica 2013/2014 1 WSTĘP Uncja profilaktyki

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach w roku szkolnym 2008/2009

PLAN PRACY Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach w roku szkolnym 2008/2009 PLAN PRACY Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach w roku szkolnym 2008/2009 Plan pracy szkoły sporządzono z uwzględnieniem: Priorytetów Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CIESZYNIE

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CIESZYNIE KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CIESZYNIE NA LATA 2013 2018 MISJA SZKOŁY KAŻDE DZIECKO UCZĄCE SIĘ W NASZEJ SZKOLE JEST KIMŚ WYJĄTKOWYM I CHCEMY, ABY TAK SIĘ CZUŁO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W CELESTYNOWIE na rok szkolny 2010/2011

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W CELESTYNOWIE na rok szkolny 2010/2011 PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ W CELESTYNOWIE na rok szkolny 2010/2011 1 MISJA SZKOŁY ZESPÓŁ SZKÓŁ W CELESTYNOWIE to szkoła przyjazna, bezpieczna i wolna od przemocy, to szkoła, która dba o zdrowie

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Kielcach

Kuratorium Oświaty w Kielcach Kuratorium Oświaty w Kielcach 25-516 Kielce tel. 41 34 21 634 al. IX Wieków Kielc 3 fax 41 34 48 883 e-mail: kurator@kuratorium.kielce.pl http://kuratorium.kielce.pl Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W GRĘBKOWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W GRĘBKOWIE Umiemy żyć z innymi i dla innych oraz szukać własnej drogi PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W GRĘBKOWIE Szkoła winna być kuźnią, gdzie wykuwają się najświętsze

Bardziej szczegółowo

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Projekt w sprawie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie płockim za rok szkolny 2012/2013. Na podstawie art. 12 pkt 11

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 11 W KATOWICACH KATOWICE, WRZESIEŃ 2009 1 K oncepcja Pracy Szkoł y Koncepcja Pracy Szkoły

Bardziej szczegółowo