Uwaga!!! Niniejsza instrukcja ma charakter poglądowy i jest na bieżąco uzupełniana wraz z rozwojem opisywanego systemu.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uwaga!!! Niniejsza instrukcja ma charakter poglądowy i jest na bieżąco uzupełniana wraz z rozwojem opisywanego systemu."

Transkrypt

1 Tytuł DB.IntraSTAT instrukcja obsługi wersji 1.0 Autor Maciej Kujawa Wersja Nazwa pliku DB.IntraSTAT - instrukcja obslugi wersji 1_0 Ostatnie zmiany :58:00 Projekt DB.IntraSTAT Informacje dod. DB.net soft Uwaga!!! Niniejsza instrukcja ma charakter poglądowy i jest na bieżąco uzupełniana wraz z rozwojem opisywanego systemu. 1. Rozwój systemu Obsługa DB.Intrastat Uruchomienie systemu Ustawianie parametrów aplikacji Przejście do modułu Admin_Tool Wybór opcji ustawiania parametrów Założenie/edycja danych właściciela licencji Aktualizacja słowników Tworzenie nowych użytkowników Praca z dokumentami Kursy walut Ustawianie aktywnego podmiotu Wprowadzanie faktur Lista dokumentów Faktura wewnętrzna Rozpoczynanie pracy z nowym dokumentem Intrastat Ręczne wprowadzanie deklaracji Zapis i drukowanie dokumentu intrastat Otwieranie zapisanego dokumentu Podmiana kodów CN Eksport i Import dokumentów Eksport dokumentów WNT/WDT Import dokumentów WNT/WDT lub z systemów zewnętrznych Raporty Zestawienie miesięczne VAT Deklaracja podsumowująca VAT-UE Deklaracja podsumowująca VAT-UE korekta Opis metody przeliczania kosztów dodatkowych Problem z wydrukiem Archiwizacja bazy Program DB.IntraSTAT SQL ADMIN... 36

2 DB.net soft 2/ Wyślij kopię bazy do serwisu Dearchiwizacja bazy Przeniesienie programu Intrastat na inny komputer... 41

3 DB.net soft 3/41 1. Rozwój systemu Pozwolą Państwo, że zanim przejdziemy do omówienia obsługi systemu nakreślę pokrótce zamierzenia autorów systemu, grupę docelową klientów systemu DB.IntraSTAT oraz założenia organizacyjne projektu. System DB.IntraSTAT został zaprojektowany w architekturze Client Server, co oznacza, że aplikacja kliencka pracuje jako końcówka wysokowydajnej i bezpiecznej relacyjnej bazy danych. Do obsługi systemu wybrano MS SQL Server 2000 firmy Microsoft. Po pierwszym ciepłym przyjęciu systemu oraz dzięki szerokiemu zainteresowaniu Państwa rozwojem systemu postanowiliśmy, że po zamknięciu wersji finalnej rozpoczniemy prace nad przeniesieniem bazy danych na alternatywne platformy, w tym w szczególności na: - bazę Oracle (środowisko Windows Server 2000/2003 lub Linux) - bazę PostgreSQL (środowisko Linux). Nie przewiduje się zmiany środowiska docelowego (MSWindows ) dla aplikacji klienckiej. Przewidujemy stworzenie aplikacji dla instalacji wielokrajowych (lokalizowanych) w szczególności dla firm z centralami obsługującymi wiele krajów w jednym systemie sprzedaży. Sama aplikacja DB.IntraSTAT jest odpowiedzią zapotrzebowania rynku na program wspomagający wypełnianie deklaracji Intrastat dla firm, które z racji wymiany towarowej z krajami Unii Europejskiej będą zobligowane do składania comiesięcznych sprawozdań statystycznych. Stanie się tak od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej. Więcej informacji na temat podstaw prawnych wprowadzenia systemu Intrastat jak i przeprowadzanego pilotażu można się dowiedzieć na stronach Służb Celnych RP pod adresem: DB.IntraSTAT jest systemem, który nadaje się dla firm (jedno- i wielooddziałowych), które same wypełniają deklaracje Intrastat jak i firm będących pośrednikami w wypełnianiu deklaracji (agencje celne, firmy spedycyjne, biura rachunkowe). W szczególności system DB.IntraSTAT posiada możliwości gromadzenia danych z dużej liczby dokumentów handlowych (faktur) wielopozycyjnych. Na podstawie tych danych zautomatyzowane procedury przetwarzania dają możliwość w pełni automatycznej generacji deklaracji Intrastat. Możliwy jest ich zapis oraz wygenerowanie dokumentów w postaci papierowej jak i elektronicznej zgodnej ze standardem XML (patrz projekt Celina), która z kolei będzie przetwarzana przez odp. służby po przesłaniu przez sieć Internet. DB.IntraSTAT oprócz funkcji wspomagania wypełniania deklaracji Intrastat będzie posiadał rozbudowane funkcje analityczno-raportowe dla celów przyszłej sprawozdawczości VAT (odp. procedury zostaną opracowane po wprowadzeniu odp. aktów prawnych). Możliwe będą różne scenariusze wprowadzania do systemu DB.IntraSTAT danych z systemów zewnętrznych klienta (systemy magazynowe, F-K). Przewidziano stworzenie kilku interfejsów dla najbardziej rozpowszechnionych systemów księgowych w Polsce jak i format danych, które te systemy powinny wygenerować, aby dane zostały poprawnie wczytane do systemu DB.IntraSTAT. Firma DB.net soft zaproponuje w tym zakresie usługi konsultingowe, zatem zaoferujemy każdemu chętnemu podmiotowi analizę sytuacji przedwdrożeniowej dla Intrastat: - możliwości przepływu danych księgowych między oddziałami firmy oraz pomoc w opracowaniu metod i narzędzi informatycznych wspomagających taki przepływ; - możliwości przepływu danych między systemem zintegrowanym klienta a systemem DB.IntraSTAT oraz opracowanie narzędzi (interfejsów) umożliwiających taki przepływ. Wdrożenie obejmuje: - instalację serwera baz danych; - instalację aplikacji klienckich; - dostosowanie wymiany danych - opracowanie interfejsów wymiany danych; - szkolenie użytkowników; lub dla mniejszych podmiotów: - pomoc zdalna w instalacji serwera baz danych (w szczególności wersji darmowych MSDE 2000) oraz aplikacji klienckich; - szkolenie użytkowników, jeżeli zachodzi taka konieczność.

4 DB.net soft 4/41 W każdym przypadku DB.net soft proponuje obsługę posprzedażną w zakresie aktualizacji produktu, supportu oraz telefonicznego. 2. Obsługa DB.Intrastat 2.1. Uruchomienie systemu W tym punkcie poczynimy założenie, że poprawnie zainstalowali Państwo serwer baz danych MS SQL Server (najczęściej MSDE 2000) oraz poprawnie zainstalowana została aplikacja kliencka DB.IntraSTAT. Po wykonaniu tych wszystkich operacji znajdujemy na pulpicie ikonkę z podpisem DB.IntraSTAT i uruchamiamy program (patrz zdjęcie): Następuje wyświetlenie ekranu powitalnego systemu: Przy pierwszym uruchomieniu systemu lub po zainstalowaniu najnowszej wersji oprogramowania klienckiego (zmiana wersji na wyższą) otrzymamy po chwili następujący ekran:

5 DB.net soft 5/41 W ekranie tym mamy wstępnie wypełnioną nazwę serwera (local) oraz identyfikator użytkownika SA. Może się zdarzyć, że na niektórych systemach (szczególnie Windows 98) nazwa serwera nie zostanie podana. W tym przypadku należy samemu wpisać nazwę (local) w miejsce oznaczone jako Nazwa serwera SQL. W miejsce Hasło użytkownika wpisujemy znane nam już hasło dla użytkownika SA. Bezwzględnie wymagane jest podanie wcześniej zapamiętanego poprawnego hasła, z jakim został zainstalowany serwer MSDE, nawet w przypadku, gdy instalujemy nową wersję oprogramowania. Jest to spowodowane bezpieczeństwem danych i zostało opisane bardziej szczegółowo w dokumencie DB.IntraSTAT - instrukcja instalacji wersji 1_0.doc. Wybieramy klawisz ENTER lub klikamy przycisk Utwórz/sprawdź bazę. Wyświetlona zostanie seria ekranów symbolizująca proces instalowania lub aktualizowania bazy danych (w przypadku uruchomienia nowej wersji aplikacji klienckiej). Zaznaczamy, że powyższy etap konieczny jest do przejścia tylko i wyłącznie w przypadku nowej instalacji lub po aktualizacji aplikacji klienckiej. Kolejne uruchomienia systemu odbywają się w trybie normalnym aż do czasu ponownego zainstalowania nowej wersji systemu klienckiego.

6 DB.net soft 6/41 Po zakończeniu procesu instalacji lub aktualizacji bazy (w przypadku zakończonym sukcesem) wyświetlony zostanie ekran logowania użytkownika do systemu DB.IntraSTAT (patrz zdjęcie powyżej).

7 DB.net soft 7/41 Przy pierwszym uruchomieniu programu podajemy identyfikator użytkownika jako admin i w pole Hasło użytkownika wpisujemy istnetdb. Wciskamy ENTER lub wybieramy myszką klawisz Login. Po chwili powinniśmy zobaczyć ekran aplikacji jak na zdjęciu poniżej: Aplikacja została zatem poprawnie uruchomiona Ustawianie parametrów aplikacji Aby rozpocząć pracę w systemie DB.IntraSTAT należy wprowadzić tzw. parametry stałe systemu. W tym celu należy przejść do modułu administracyjnego systemu (tzw. Admin_Tool) i dokonać odp. zmiany Przejście do modułu Admin_Tool Aby uruchomić moduł administracyjny (posłużmy się skrótem AT) należy zalogować się jako administrator systemu (użytkownik: admin). W przypadku poprzedniego zalogowania się w systemie należy się wylogować. W tym celu zamykamy program i po otrzymaniu ekranu jak na zdjęciu:

8 DB.net soft 8/41 wybieramy opcję Ponowne logowanie po czym zatwierdzamy wybór klawiszem ENTER lub wciskamy myszką klawisz Tak. Po wylogowaniu się otrzymamy ponownie ekran powitalny (proszę zwrócić uwagę, że zalogowanie się do AT możliwe jest oczywiście także przy ponownym uruchomieniu systemu): Uruchomienie AT możliwe jest tylko przez administratora, zatem pole zaznaczenia Uruchom Admin_Tool aktywne jest właśnie tylko przy wyborze odp. użytkownika. Po zaznaczeniu powyższego pola i wciśnięciu klawisza ENTER (możliwe jest wciśnięcie myszką klawisza Login ) przejdziemy do modułu administracyjnego systemu patrz zdjęcie poniżej: Moduł administracyjny został poprawnie uruchomiony Wybór opcji ustawiania parametrów. W systemie DB.IntraSTAT przewidziana jest cała gama parametrów, kóra umożliwia dostrojenie zachowania się systemu do potrzeb użytkownika lub danej firmy. Parametry mogą być ustawiane w tzw. trybie globalnym (obowiązują dla wszystkich aplikacji klienckich pracujących na danej kopii bazy) oraz parametrów oraz w trybie użytkownika (obowiązują dla danego użytkownika).

9 DB.net soft 9/ Założenie/edycja danych właściciela licencji Przy pierwszym uruchomieniu pojawi się ekran informujący o konieczności wprowadzenia danych właściciela programu, dane te są niezbędne do poprawnej pracy programu. Należy przejść do menu Bazy Dane firmy (właściciel) i zgodnie z zasadami obowiązującymi w systemie Windows wybrać odp. menu (patrz rysunek): po wyborze danej opcji ukaże się następująca formatka (przyp. formatka ekran wprowadzania danych): Proszę zwrócić uwagę na tzw. zakładki u góry formatki oznaczone jako Dane podstawowe, Dane dodatkowe oraz Ustawienia. Tego typu zakładki są standardowym elementem systemu Windows i oznaczają przejście do dodatkowych pól formatki, które nie są widoczne na podstawowej zakładce ze względu na zachowanie przejrzystości formatki (gradację ważności wprowadzanych danych) lub ze względu na brak miejsca. Pod kolejnymi zakładkami kryją się następujące pola danych (patrz zdjęcia):

10 DB.net soft 10/41 Poszczególne pola z 2-ch pierwszych zakładek są polami tekstowymi i należy je wypełnić poprawnymi danymi firmy (właściciela licencji). Należy pamiętać, że pole NIP posiada długość 10 znaków i wypełniamy go wyłącznie cyframi bez kresek, podobnie pole REGON ma długość 14 cyfr i wypełniamy go wyłącznie cyframi (należy zwrócić uwagę, że przy braku znajomości numeru REGON w całości do pierwszych 9-ciu cyfr należy dopisać 5 razy cyfrę 0 w późniejszym terminie będzie należało podawać cały REGON 14-to cyfrowy, chyba, że ustawodawca przewidzi inaczej). 3-cia zakładka posiada pola wyboru, z czego pole ( Klient stały ) nie ma znaczenia w przypadku właściciela licencji. Pierwsze pole wyboru służy do wybrania właściwego dla podmiotu Urzędu Celnego, do którego adresowane będą wypełnione deklaracje Intrastat (w przypadku pracy dla wybranego właściciela licencji, patrz poniższe zdjęcia). Możliwe jest ustawienie czy podmiot przekroczył próg specyficzny w przywozie lub w wywozie. Dodatkowo można odznaczyć pole Informacja o przedstawicielu na deklaracji dla firm wypełniających deklaracje we własnym imieniu. Formatkę wypełnioną danymi zatwierdzamy klawiszem ENTER lub wciśnięciem myszką klawisza Zapisz dane. Wybór klawisza Anuluj zapis lub wciśnięcie ESC powoduje zaniechanie zapisu danych Aktualizacja słowników Opcja Słowniki - uaktualnienie służy do pobierania najnowszych definicji danych słownikowych dla formularza Intrastat (np. kody urzędów celnych). Po uruchomieniu tej opcji ukaże się ekran umożliwiający aktualizację wybranych słowników używanych w programie. Aktualizacje słowników będą

11 DB.net soft 11/41 rozprowadzane razem z aktualizacją programu, o konieczności wywołania tej opcji użytkownik zostanie poinformowany na stronach www lub przy przesyłce z aktualizacją programu Tworzenie nowych użytkowników Każdy użytkownik pracujący w systemie powinien mieć założone własne konto, co umożliwia określenie zachowania programu zgodnie z ustawieniami użytkownika. Aby dodać nowego użytkownika należy wybrać z menu opcję Narzędzia Użytkownicy Po wybraniu przycisku Nowy zostanie wyświetlone okienko w którym należy wpisać dane nowego użytkownika. Wpisanie nazwy logowania, imienia i nazwiska jest wymagane dane te będą wykorzystywane przy generowaniu deklaracji intrastat. Nazwa logowania wpisywana jest przy uruchomieniu programu i określa użytkownika jaki pracuje w programie (podczas pracy pole UID: w belce narzędziowej programu).

12 DB.net soft 12/41 Wpisanie dodatkowych danych umożliwia generowanie dokumentów intrastat z poprawnymi danymi w polu 21, innych niż dane właściciela programu (dla pracy wielooddziałowej). Przy dodawaniu nowego użytkownika możliwe jest ustawienie praw do określonych działań, aby to zrobić należy przejść do trzeciej zakładki Opcje dostępu.

13 DB.net soft 13/ Praca z dokumentami Kursy walut Program posiada możliwość pobierania kursów walut z internetu ze stron NBP, opcja ta jest dostępna i w trybie AT jak i w trakcie normalnej pracy użytkownika (jeśli dany użytkownik ma ustawione prawa do pobierania kursów patrz ). Aby pobrać kursy walut należy z menu Bazy dodatkowe wybrać Kursy walut pobieranie z internetu. Procedura automatycznie uzupełni brakujące kursy walut od początku roku, możemy także wybrać za który rok chcemy ściągnąć kursy walut. Wraz z kolejnymi aktualizacjami do katalogu DB.Intrastat zapisywane będą pliki z kursami, jeżeli podczas pobierania z internetu program wykryje że dany kurs jest dostępny na dysku, pobierze dane z pliku co skróci czas aktualizacji kursów. Jeśli system użytkownika korzysta z serwera proxy przy dostępie do stron internetowych konieczne jest ustawienie odpowiednich parametrów w menu Narzędzia Parametry Opcje systemowe użytkownik (ustawienia te należy wpisywać po zalogowaniu się w DB.Intrastat danego użytkownika). Jeśli użytkownik nie posiada dostępu do internetu możliwe jest wpisanie kursów ręcznie wybierając z menu Bazy dodatkowe Kursy walut zarządzanie. Ważne jest by przy pierwszym wpisywaniu kursów ręcznie wprowadzić prawidłowy przelicznik (np. dla EUR - 1), w przeciwnym przypadku program nie będzie prawidłowo przeliczał walut. Pole numer kursu zgodny z NBP powinno zawierać numer tabeli kursowej podany na stronach NBP, wpisanie poprawnego numeru jest niezbędne do prawidłowej pracy modułu pobierania kursów z internetu.

14 DB.net soft 14/ Ustawianie aktywnego podmiotu Po ustawieniu odpowiednich parametrów dla systemu DB.IntraSTAT wracamy do modułu głównego, do którego można się zalogować jako uprawniony użytkownik (zarówno poprzez wylogowanie z poprzedniego modułu (Ponowne logowanie) jak i wejście do programu. System DB.Intrastat pomyślany jest jako moduł obsługujący wiele podmiotów (idealne rozwiązanie dla firm pośredniczących) jak i obsługujący tylko jeden podmiot. Pracę z dokumentami Intrastat można rozpocząć tylko po wybraniu aktywnego klienta. Przechodzimy zatem do formatki wyboru klienta. Wybieramy opcję z menu Bazy dodatkowe Podmioty krajowe - zarządzanie lub wywołujemy skrót klawiaturowy CTRL+K (patrz zdjęcie). Otrzymujemy formatkę jak na rysunku:

15 DB.net soft 15/41 Na formatce wyświetlona jest lista wszystkich zarejestrowanych w systemie podmiotów. Można skorzystać z przycisków Nowy oraz Edycja danych zostaną wyświetlone formatki odp. wprowadzania nowego klienta oraz edycji danych podświetlonego na liście klienta. Obsługa formatek wprowadzania danych klienta jest identyczna z formatką wprowadzania danych właściciela licencji (patrz pkt Założenie/edycja danych właściciela licencji). Po wykonaniu wszystkich wymaganych czynności związanych z wprowadzeniem danych klientów po wybraniu na liście interesującego nas klienta (można wybrać firmę, która jest właścicielem licencji) wybieramy przycisk Klient aktywny lub naciskamy klawisz ENTER (będąc na liście jako aktywnej kontrolce). Otrzymamy w tym przypadku wyświetlone okienko informujące nas o ustawieniu aktywnego klienta (patrz zdjęcie). oraz w belce paska narzędziowego zostanie ustawiony odp. wpis (patrz zdjęcie), tak, aby od tego momentu był widoczny aktualnie aktywny podmiot. Po wykonaniu tych czynności możemy przejść do pracy z dokumentami dla aktywnego podmiotu. Zapoznajmy się zatem z metodami pracy z dokumentami na bazie wprowadzenia nowego dokumentu.

16 DB.net soft 16/ Wprowadzanie faktur Program umożliwia wprowadzanie ręczne faktur na podstawie których można automatycznie wygenerować dokumenty intrastat. Wprowadzanie zaczynamy od wybrania z menu WDT/WNT/dok.handlowe typu nowego dokumentu WDT (Wspólnotowa Dostawa Towaru) lub WNT (Wspólnotowe Nabycie Towaru). W programie dostępne są skróty klawiaturowe CTRL+F5 nowy dokument WDT, CTRL+F6 lista WDT, CTRL+F7 nowy dokument WNT, CTRL+F8 lista WNT. Po wybraniu typu dokumentu ukaże nam się formatka do wprowadzania danych fakturowych. Klikając na przycisk Pobierz możemy wybrać dostawcę lub odbiorcę towaru (jeśli podmiot nie został zapisany jeszcze do bazy można go w tym momencie dopisać). Ważne jest wypełnienie pola tekstowego nr faktury, jest ono wykorzystywane przy raportach dla użytkownika i umożliwia sprawdzenie przez program czy faktura nie została wcześniej wprowadzona. Pole Z dnia określa datę przyjęcia towaru lub datę faktury (jeśli przyjęcie jest w tym samym miesiącu co faktura). Pole Data ustalenia kursu jest wypełniana automatycznie datą dokumentu lub datą poprzedniego ogłoszenia kursu, zgodnie z ustawieniami w Opcjach systemowych (menu Narzędzia Parametry Opcje systemowe). Dla dokumentów których transport odbył się w miesiącu późniejszym od daty wystawienia faktury, jako datę ustalenia kursu należy wpisać datę kursu z dokumentu. Data powstania obowiązku podatkowego wykorzystywana jest przy generowaniu faktury wewnętrznej, deklaracji VAT-UE i zestawieniu miesięcznym VAT.

17 DB.net soft 17/41 Odpowiednie pola u góry formatki określają typ dokumentu i określają dostępne opcje przy wypełnianiu dokumentu. Pola Intrastat i VAT-UE określają czy dany dokument ma być wykorzystywany do tworzenia deklaracji Intrastat i/lub VAT-UE. Pole uszlachetnianie jeśli zaznaczone odblokowuje możliwość wpisywania PM w pozycjach dokumentów. Pole Kosztów pozafakt. Nie ujmuj w VAT.. informuje program czy wprowadzone koszty pozafakturowe mają odpowiednio zmieniać wartość faktury na dokumentach faktury wewnętrznej i zestawieniach generowanych w programie. Odpowiednie pola w Kosztach doliczanych i Kosztach odliczanych umożliwiają automatyczny podział kosztów na poszczególne pozycje dokumentu według wskazanego kryterium. Jeśli na dokumencie koszty są podane dla poszczególnych pozycji należy zmienić opcję z łącznych na dla pozycji co odblokuje odpowiednie pola przy dodawaniu pozycji. W aktualnej wersji programu podział tych kosztów nie jest wyświetlany w poszczególnych pozycjach faktury. Koszty pozafakturowe odnoszą się do kosztów nie uwzględnionych na fakturze np. dodatkowej faktury transportowej a wchodzą w wartość statystyczną towaru. Koszty te mogą zmieniać wartość fakturową na fakturze wewnętrznej lub nie w zależności od ustawienia pola Kosztów pozafakt. Nie ujmuj w VAT... Koszty fakturowe zmieniają wartość faktury i zostały podzielone na dwie kategorie transport i inne by dokładniej odzwierciedlić wartości podawane na fakturze papierowej. Towary możemy dodawać za pomocą przycisku << Dodaj do listy.

18 DB.net soft 18/41 Przy wprowadzaniu pozycji towarowej można skorzystać z indeksu towarowego. Przy pierwszym wpisaniu indeksu przy zapisie pozycji zostaną zapamiętane podstawowe dane takie jak kod CN, Opis, stawka VAT. Przy wpisywaniu kolejnych pozycji towarowych można skorzystać z indeksu przez jego wpisanie lub wybranie z listy. Jeśli zmodyfikujemy np. opis dla danego indeksu przy zapisie pozycji program zapyta się czy zaktualizować dane dla danego indeksu w bazie danych. Domyślnie ustawiony jest tryb gdzie stosowana jest wspólna baza indeksów, możliwa jest również praca gdzie każdy podmiot zagraniczny ma własną bazę indeksów, zmiana na ten tryb możliwa jest w menu Narzędzia Parametry Opcje systemowe przez zaznaczenie W przywozie indeks mag. filtrowany dla podmiotu zagranicznego Na formatce wprowadzania pozycji fakturowej, można skorzystać z klawisza F2 by wprowadzić kod CN i opis bezpośrednio z taryfy TARIC. Taryfa jest filtrowana dla kodów, które są poprawne dla danej daty. Można również wprowadzić częściowy kod CN i nacisnąć F2, program automatycznie ustawi się na najbardziej dopasowanej wartości kodu CN. Wprowadzenie 8-znakowego kodu CN i wciśnięcie klawisza TAB spowoduje wypełnienie pola Opis towaru opisem z taryfy TARIC (jeśli pole opis towaru było puste). Wartościami wymaganymi są kod CN, opis towaru, masa netto lub jednostka uzupełniająca, wartość w walucie faktury, pozostałe dane nie są wymagane ale ich wprowadzenie umożliwi generowanie raportów i zestawień dla faktur. Możliwe jest wpisywanie wartości ujemnych i zerowych dla wartości, masy itp., dla poprawnego wpisania faktur korygujących. Po wprowadzeniu danych dokumentu możliwe jest jego wydrukowanie poprzez wybranie z menu Dokumenty IST Drukuj dokument lub kliknięcie ikony ikony

19 DB.net soft 19/41 Po wprowadzeniu wszystkich danych i pozycji fakturowych zapisujemy fakturę klikając przycisk Zapisz lub wciskając Alt-Z Lista dokumentów W każdej chwili możliwe jest podejrzenie i poprawienie dokumentów wprowadzonych dla danego podmiotu poprzez wybranie z menu WNT/WDT/dok. handlowe lista dokumentów. Należy wybrać miesiąc i rok szukanych dokumentów i kliknąć przycisk odśwież listę. Po wybraniu danego dokumentu możliwa jest jego edycja poprzez kliknięcie na przycisku Podgląd/Edycja. Przycisk Usuń jest aktywny jeżeli dany użytkownik ma prawo do usuwania dokumentów (patrz ) Dostępny jest przycisk kopiowania faktur, wykorzystywany głównie do tworzenia faktur korygujących bądź wielokrotnego wpisywania podobnych faktur. Zakładka Wyszukiwanie pozwala na wyszukanie numeru faktury jeżeli znamy tylko cześć numeru faktury, wpisujemy znak % (znak % zastępuje dowolny ciąg znaków) oraz znany fragment numery faktury, np. szukany numer faktury B wpisujemy w pole wyszukiwania (np. 7111%) wyświetlą się wszystkie faktury rozpoczynające się numeru 7111, lub (np. %293B) wyświetlą się wszystkie faktury kończące się na numerze 293B Faktura wewnętrzna Istnieje możliwość wydrukowania faktury wewnętrznej dla WNT oraz WDT, po wybraniu faktury na liście klikamy przycisk Faktura wewn.. W zależności od ustawień w Opcjach systemowych (menu Narzędzia Parametry Opcje systemowe), zostaniemy zapytani o numer faktury oraz datę wystawienia. W ustawieniach możemy również zdefiniować czy ma być drukowany podpis osoby upoważnionej na fakturze wewnętrznej.

20 DB.net soft 20/ Rozpoczynanie pracy z nowym dokumentem Intrastat Rozpoczynanie pracy z nowym dokumentem IST należy zacząć od wyboru rodzaju dokumentu ze względu na kierunek wymiany towarowej z krajami Unii Europejskiej. Z tego względu możemy zacząć pracę z dokumentem typu W - wywóz lub P - przywóz. Załóżmy dla jasności opisu, że stworzymy nowy dokument typu WYWÓZ. Aby rozpocząć proces tworzenia nowego dokumentu W należy wybrać opcję z menu Dokumenty Nowy dokument 1-Wywóz nowy dokument. Alternatywną formą wywołania tej opcji jest wciśnięcie klawisza CTRL+N i wybór odp. opcji z pojawiającego się podmenu (patrz zdjęcie). Można także skorzystać z paska narzędzi jako formy szybkiego wyboru interesującej nas opcji (patrz zdjęcie). Do przełączenia się pomiędzy typami dokumentów należy użyć strzałki na prawo od przycisku wybierania nowego dokumentu. Samo naciśnięcie głównego przycisku powoduje rozpoczęcie właściwej procedury.

21 DB.net soft 21/41 Po wykonanie jednej z powyższych operacji powinniśmy otrzymać formatkę jak na zdjęciu: Mamy możliwość wyboru okresu na jaki wystawiany będzie dokument Intrastat. W tym celu należy skorzystać z 2-ch kontrolek wyboru miesiąca oraz roku (patrz górna część formatki). Po dokonaniu odp. zmian na powyższej formatce naciskamy klawisz ENTER lub wybieramy myszką przycisk Dalej >>>.

22 DB.net soft 22/41 Następna formatka zawiera listę dokumentów intrastat wystawianych dla danego klienta, jeśli wcześniej utworzyliśmy deklarację częściową zaznaczenie opcji Nowa deklaracja Następny okres pozwoli na utworzenie kolejnej deklaracji częściowej. Jeśli jest to pierwsza deklaracja na dany miesiąc lub kolejna deklaracja częściowa zostanie wyświetlona formatka wyboru typu dokumentu (patrz niżej). By utworzyć deklarację należy kliknąć Utwórz nową deklarację.., możliwa jest zmiana okresu za jaki ma zostać stworzona deklaracja by utworzyć deklarację częściową. Jeśli została wcześniej stworzona deklaracja za podany okres i zostały wprowadzone nowe faktury możliwe jest stworzenie deklaracji korygującej lub deklaracji wymieniającej (patrz niżej) Po zaakceptowaniu odpowiedniego typu dokumentu program wyświetla listę faktur na podstawie których zostanie utworzona deklaracja. Jeśli dla podanego okresu nie ma wprowadzonych faktur możliwe jest utworzenie deklaracji zerowej lub wprowadzenie deklaracji z ręki (co zostanie omówione w następnym podpunkcie). Jeżeli przy pisywaniu dokumentu WDT/WNT odznaczymy opcję Intrastat, dany dokument nie będzie brany pod uwagę przy tworzeniu dokumentu intrastat i nie będzie widoczny na liście dokumentów.

23 DB.net soft 23/41 Po utworzeniu deklaracji możliwe jest jej obejrzenie i wydruk lub zapisanie do pliku XML. W podglądzie deklaracji w zależności od ustawień opcji dostępu użytkownika możliwa jest zmiana numerów deklaracji (patrz ), jest to przydatne dla firm wielo-oddziałowych gdzie zostały ustalone pewne zasady numeracji dokumentów Intrastat Ręczne wprowadzanie deklaracji

24 DB.net soft 24/41 Możliwe jest również wprowadzanie deklaracji z ręki, funkcja ta jest dostępna jeśli nie wprowadzono żadnych faktur za podany okres. Po kliknięciu na przycisku Deklaracja ręczna przechodzimy do tworzenia dokumentu Intrastat. W tym miejscu należy wspomnieć, że pewne znane Państwu skróty klawiaturowe (chociażby z pakietu MS Office) funkcjonują także w trybie wypełniania dokumentu IST. Do nich należą (CTRL+N nowy dokument, CTRL+F4 zamknij dokument bez zapisu, CTRL+P drukuj, CTRL+S zapisz dokument). Dodatkowo w systemie DB.Intrastat funkcjonują klawisze dodatkowe dla funkcji specjalnych właściwych tylko temu systemowi. Popatrzmy na okno główne dokumentu (patrz zdjęcie).

25 DB.net soft 25/41 Wprowadzanie pozycji ręczne odbywa się poprzez wybranie przycisku << Dodaj do listy. Poniższe zdjęcie pokazuje formatkę wprowadzania ręcznego pozycji. Sama struktura dokumentu IST opisana jest szczegółowo na stronach Służb Celnych RP ograniczymy się zatem do podania sposobów, jakimi można wypełnić aktywny formularz danymi Zapis i drukowanie dokumentu intrastat W każdym momencie wyświetlania aktywnej formatki dokumentu IST (nawet, gdy nie wprowadzono żadnych pozycji towarowych) mamy dostępne następujące opcje: - podgląd wydruku formularza (1-sza strona) (patrz zdjęcie) uzyskiwane przez wybór odp. opcji w menu lub na pasku narzędziowym.

26 DB.net soft 26/41 - właściwy wydruk analogiczny z podglądem wydruku, ale uwzględniający właściwą ilość pozycji na dokumencie (uzyskiwany poprzez wybór odp. opcji z menu Dokumenty Drukuj dokument wraz ze skrótem CTRL+P lub przez wybranie myszką przycisku na pasku zadań patrz zdjęcie) - podgląd kodu pliku wynikowego XML dla systemu Celina (uzyskiwany poprzez wybór odp. opcji z menu Dokumenty XML Celina - podgląd lub przez wybranie myszką przycisku na pasku zadań patrz zdjęcie) - zapis pliku wynikowego XML dla systemu Celina (uzyskiwany poprzez wybór odp. opcji z menu Dokumenty XML Celina - podgląd lub przez wybranie myszką przycisku na pasku zadań patrz zdjęcie) - Zapis pliku XML w wersji dokonuje się do wcześniej wybranego katalogu dla składowania plików XML Celina ustawianego w menu Narzędzia Parametry Opcje systemowe (użytkownik).

27 DB.net soft 27/41 Po zapisie wyświetla się okienko informujące o tym gdzie został zapisany plik i jaką ma nazwę. Format nazwy pliku XML jest następujący: YYYYMMdAAAvBBB.xml, gdzie kolejne skróty oznaczają: YYYY rok (np. 2004); MM miesiąc (np. 01); d literka d deklaracja; AAA numer deklaracji częściowej (np. 001); v literka v wersja; BBB numer wersji/nr korekty (np. 001). Poprawna zatem będzie nazwa pliku: d001v001.xml. - zapis dokumentu (uzyskiwany poprzez wybór odp. opcji z menu Dokumenty Zapisz wraz ze skrótem CTRL+S lub przez wybranie myszką przycisku na pasku zadań patrz zdjęcie) Zapis dokonuje się w kartotece dokumentów na koncie aktywnego klienta. - zamknij dokument (uzyskiwany poprzez wybór odp. opcji z menu Dokumenty Zamknij wraz ze skrótem CTRL+F4 lub przez wybranie myszką przycisku na pasku zadań patrz zdjęcie) Otwieranie zapisanego dokumentu Z racji faktu zapisania dokumentu na koncie aktywnego klienta dokument ten jest dostępny do odczytu. W tym celu możemy otworzyć listę wszystkich dokumentów dla aktywnego klienta poprzez wybranie opcji z menu Dokumenty Otwórz wraz z odp. skrótem klawiaturowym CTRL+O lub poprzez wybór odp. przycisku na pasku narzędziowym (patrz zdjęcie). Zostanie wyświetlona formatka jak na zdjęciu poniżej:

28 DB.net soft 28/ Podmiana kodów CN Narzędzie zamiany kodów CN w pozycjach dokumentów WNT/WDT służy do wymiany wspomnianych kodów ramach jednego miesiąca. Zamiana jest możliwa tylko w ramach kodów posiadających taką samą jednostkę uzupełniającą lub jej brak. Powyższe narzędzie otwieramy z menu WDT/WNT/dok.handlowe Narzędzie zamiany kodów CN. Uruchamiając owo narzędzie otwiera się nam nowe okno, w którym należy podać za jaki miesiąc oraz rok chcemy zmienić kod CN. Następnie podajemy dotychczasowy (błędny) kod należy podać jego pierwsze osiem znaków oraz w następnej pozycji nowy kod CN dziesięć znaków.

29 DB.net soft 29/41 Po wprowadzeniu wszystkich danych naciskamy klawisz Sprawdź i zamień. Ukaże się na informacja czy znaleziono podane kody (błędne kody osiem znaków), którą następnie potwierdzamy aby zamienić i zapisać nowy kod CN. 2.4 Eksport i Import dokumentów Eksport dokumentów WNT/WDT Eksport dokumentów WNT/WDT wykonujemy w module administracyjnym patrz pkt , następnie przechodzimy do zakładki Bazy Eksport danych 1-Eksport danych WNT/WDT. Po wykonaniu tej czynności pojawi się kolejne okienko, w którym należy wybrać podmiot dla którego będą eksportowane dokumenty oraz należy podać za jaki okres mają być eksportowane dokumenty.

30 DB.net soft 30/41 Następnie klikamy przycisk Generuj, gdzie zostanie wygenerowany plik tekstowy o nazwie (np. all_ _ _ , gdzie all oznacza wszystkie dokumenty WNT i WDT; oznacza NIP danego podmiotu; _ oznacza za jaki okres został wygenerowany plik Import dokumentów WNT/WDT lub z systemów zewnętrznych Program umożliwia import dokumentów WNT/WDT dla danego podmiotu. Procedura importu plików z dokumentami odbywa się w module głównym, gdzie można się zalogować jako zwykły użytkownik. Import dokumentów zaczynamy od wybrania z menu WDT/WNT/doc.handlowe Import danych zewnętrznych Procedura importu. Przechodząc dalej ukazuję się nam okno, gdzie możemy wybrać plik do importu. Klikając na przycisk Importuj zaznaczone dokumenty, program zaimportuje dokumenty WNT/WDT, w statusie ukaże się napis Zakończono procedurę importu danych. Jeżeli program podczas importu znajdzie taki sam numer faktury dla danego NIP-u, wyświetli się raport iż faktura o danym numerze i NIP-ie już istnieje w systemie.

31 DB.net soft 31/41 Program umożliwia także import dokumentów z zewnętrznych systemów np. programu magazynowego, księgowego, fakturowego. Pozwala to na jednokrotne wprowadzanie dokumentu papierowego w zewnętrznym systemie i późniejsze zaimportowanie takich dokumentów do programu DB.Intrastat, eliminuje to możliwość pomyłki przy wprowadzaniu danych i przyspiesza pracę. Pliki importowane do programu muszą być zapisane w formacie opisanym na stronie jako specyfikacja importu danych TXT. Import rozpoczynamy od ustawienia parametrów w menu WDT/WNT/dok.handlowe Import danych zewnętrznych Parametry. W oknie parametry możliwe jest ustawienie ścieżki do katalogu zawierającego importowane pliki. Po wybraniu Procedury importu możliwe jest zaznaczenie dokumentów i ich zaimportowanie poprzez wybranie przycisku Importuj zaznaczone dokumenty. Dodatkowych informacje na temat importu danych znajdują się w pliku Specyfikacja importu danych TXT na stronie 2.5 Raporty W obecnej wersji programu dostępny jest raport przedstawiający rejestr dokumentów za dany okres dla danego podmiotu. Aby go uzyskać należy wejść w menu Raporty -> Rejestry dokumentów WDT/WNT i wybrać odpowiedni raport. Po wybraniu odpowiedniego raportu pojawi się okienko umożliwiające zdefiniowanie parametrów raportu (zakresu dat dokumentów branych do raportu) i jego wygenerowanie.

32 DB.net soft 32/ Zestawienie miesięczne VAT W programie istnieje możliwość generowania miesięcznych zestawień VAT dla potrzeb księgowości. Zestawienie miesięczne dostępne jest z menu Statystyka VAT-UE VAT zestawienie miesięczne. Po wybraniu tej opcji pokaże się okienko umożliwiające zdefiniowanie parametrów zestawienia miesiąca, roku, i rodzaju dokumentów objętych przez zestawienia (WYWOZOWYCH lub PRZYWOZOWYCH). Następnie wyświetli się lista dokumentów objętych przez zestawienie, jeżeli lista jest prawidłowa można przejść do generowania zestawienia klikając przycisk Twórz zestawienie. Jeżeli przy pisywaniu dokumentu WDT/WNT odznaczymy opcję VAT-UE, dany dokument nie będzie brany pod uwagę przy tworzeniu zestawienia

33 DB.net soft 33/ Deklaracja podsumowująca VAT-UE By wygenerować deklarację podsumowującą VAT-UE należy wybrać z menu Statystyka VAT-UE Deklaracje podsumowujące Deklaracja VAT-UE. Po wybraniu tej opcji pokaże się okienko umożliwiające zdefiniowanie parametrów deklaracji. Należy pamiętać że deklaracja podsumowująca VAT- UE generowana jest na podstawie dat powstania obowiązku podatkowego na dokumentach WDT/WNT. Po wybraniu kwartału deklaracji VAT-UE zostanie wyświetlona lista dokumentów wykorzystywanych w deklaracji. Jeżeli przy pisywaniu dokumentu WDT/WNT odznaczymy opcję VAT-UE, dany dokument nie będzie brany pod uwagę przy tworzeniu deklaracji.

34 DB.net soft 34/41 W następnym kroku możliwe jest wpisanie dodatkowych informacji wymaganych na deklaracji VAT-UE. Następnie możliwe jest wydrukowanie tak utworzonej deklaracji, za pomocą przycisku Drukuj aktywny dokument na belce narzędziowej Deklaracja podsumowująca VAT-UE korekta By wygenerować korektę deklaracji podsumowującej VAT-UE należy wybrać z menu Statystyka VAT-UE Deklaracje podsumowujące Przeglądanie/korekty, wyświetli się lista dokumentów VAT-UE za dany kwartał.

35 DB.net soft 35/41 Należy wybrać dokument VAT-UE do którego chcemy stworzyć korektę i wcisnąć przycisk KOREKTA VAT-UEK, zostanie wyświetlona lista dokumentów które zostaną wykorzystane do generowania VAT-UEK. Wciśnięcie przycisku Twórz korektę VAT-UEK wygeneruje dokument. Po wygenerowaniu deklaracji możliwe jest przejście do jej edycji w celu uzupełnienia informacji wymaganych na deklaracji VAT-UEK.

36 DB.net soft 36/41 3. Opis metody przeliczania kosztów dodatkowych W czasie generowania deklaracji Intrastat przy automatycznym rozliczaniu kosztów dodatkowych na pozycje dla wprowadzanych dokumentów WNT, WDT zastosowano następujący algorytm: Wszelkie wielkości: - koszty odliczane i doliczane w walucie faktury (łączne dla faktury) - koszty odliczane i doliczane w walucie innej niż waluta faktury (łączne dla faktury) - wartości pozycji fakturowych wraz z kosztami dodatkowymi (dla pozycji) są przeliczane na walutę PLN z dokładnością do 2-ch miejsc po przecinku. Jedynie w przypadku podawania kosztów dla pozycji wartość pozycji jest sumowana z wartością odp. kosztów w walucie faktury i dopiero z tej wartości wyliczana jest wartość statystyczna. W kolejnym kroku wszystkie pozycje fakturowe z faktur za dany okres rozliczeniowy są komasowane (wartości są sumowane) wg kryteriów obowiązujących przy generowaniu dokumentu IST. W tym kroku doliczane są lub odp. odliczane koszty wg dokonanego podziału z dokładnością do 2-ch miejsc po przecinku. Wartości na gotowych pozycjach IST są zaokrąglane do pełnych złotych. 4. Problem z wydrukiem Problem z wydrukiem dokumentów Intrastat na drukarkach igłowych został rozwiązany za pomocą funkcji Drukowanie alternatywną metodą. Funkcja ta znajduje się w menu Narzędzia Parametry Opcje systemowe (użytkownik). 5. Archiwizacja bazy 5.1. Program DB.IntraSTAT SQL ADMIN Program umożliwia archiwizację bazy programu DB.IntraSTAT. Archiwizację bazy zaczynamy od wybrania z menu Start Programy DB.net soft lub w katalogu gdzie został zainstalowany program DB.Intrastat (domyślnie c:\program Files\ DB.net soft\ DB.IntraSTAT).

37 DB.net soft 37/41 Po uruchomieniu programu DB.IntraSTAT SQL ADMIN pojawi się poniższe okienko, które posłuży do archiwizacji bazy IntraSTAT. Klikamy na klawisz Archiwizuj bazę. Po kliknięciu powyższego klawisza ukaże się nam poniższe okienko, gdzie do zapisu możemy użyć zaproponowanej nazwy pliku(na którą składa się: nazwa, data i godzina), bądź zmienić na dowolną nazwę. Następnie klikamy na klawisz Zapisz. Gdy operacja archiwizacji przebiegnie pomyślnie powstaną dwa pliki z rozszerzeniem.dbb i.dbz, gdzie plik dbb jest bazą właściwą, a dbz jest spakowaną bazą właściwą (zajmuje mniej miejsca najczęściej wysyła się ten plik mailem w celu naprawy bazy lub importu bazy).

38 DB.net soft 38/ Wyślij kopię bazy do serwisu Jeżeli baza programu DB.IntraSTAT ulegnie awarii klikamy na klawisz Wyślij kopię bazy do serwisu. Przed wysłaniem bazy należy podać zwrotny, dane firmy, telefon oraz osobę kontaktową. W polu Uwagi wpisujemy jaki problem zaistniał. Następnie klikamy na klawisz wyślij oraz wskazujemy zarchiwizowany plik z rozszerzeniem dbz. Gdy operacja wysyłania bazy przyjdzie pomyślnie, zostaniemy poinformowani o tym komunikatem Wysłano poprawnie.

39 DB.net soft 39/ Dearchiwizacja bazy Program umożliwia także dearchiwizację bazy. Procedurę dearchiwizacji rozpoczynamy po zaznaczeniu opcji Tryb zaawansowany oraz klikamy opcję Yes. UWAGA!!! Proces odzyskiwania bazy bezpowrotnie usuwa istniejącą na komputerze bazę. Aby zachować wprowadzone faktury należy je wyeksportować (patrz pkt. 2.4).

40 DB.net soft 40/41 Przechodząc dalej ukazuję się nam okno, gdzie możemy wybrać plik, który chcemy dearchiwizować. Następnie po kliknięciu klawisza Otwórz, rozpocznie się proces odzyskiwania bazy. Proces ten zakończy się sukcesem kiedy ukaże się nam okienko Operacja zakończona.

41 DB.net soft 41/ Przeniesienie programu Intrastat na inny komputer Przeniesienie danych na inny komputer odbywa się za pomocą programu SQL ADMIN patrz pkt. 5.1, następnie na nowym komputerze instalujemy serwer baz danych MSDE 2000 oraz aplikację DB.IntraSTAT. Po zainstalowaniu obu aplikacji przechodzimy do czynności dearchiwizacji bazy patrz pkt. 5.3.

Dziękujemy Państwu za okazane zainteresowanie produktem DB.IntraSTAT.

Dziękujemy Państwu za okazane zainteresowanie produktem DB.IntraSTAT. DB.net soft ul. Południowa 25, 71-001 Szczecin NIP: 852-114-91-86 REGON: 811102448 Tytuł DB.IntraSTAT instalacja wersji 1.0 Autor Maciej Kujawa Wersja 1.00.0xxx Nazwa pliku DB.IntraSTAT - instrukcja instalacji

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT

Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT 1. Instalacja i pierwsze uruchomienie Instalacja programu jest prosta. Należy uruchomić plik setup.exe i w zasadzie wszystkie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów System e-deklaracje Instrukcja użytkownika Wersja 1.00 1/21 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE...3 WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO SKŁADANIA DEKLARACJI ZA POMOCĄ INTERAKTYWNYCH FORMULARZY...3

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Opis panelu użytkownika Pierwsze zalogowanie w systemie Procedura resetowania hasła Składanie nominacji krok po kroku System Telnom Nominacje znajduje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi modułu 7 Business Ship Control dla Comarch ERP Optima

Instrukcja obsługi modułu 7 Business Ship Control dla Comarch ERP Optima Instrukcja obsługi modułu 7 Business Ship Control dla Comarch ERP Optima PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com SPIS TREŚCI Konfiguracja 3 Ustawienie parametrów

Bardziej szczegółowo

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania...

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania... Rozwiązanie przygotowane do wymiany danych pomiędzy programem Sage Handel a serwisem www.allegro.pl za pośrednictwem oprogramowania Firmy PhotoSoft EasyUploader. Rozwiązanie pozwala na przesyłanie towarów

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 1 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 I. EKSPORT DANYCH Z PROGRAMU FAKT DO PŁATNIKA...2 I.1. WYSYŁANIE DEKLARACJI Z PROGRAMU FAKT....2 I.2. KATALOGI I ŚCIEŻKI DOSTĘPU....2

Bardziej szczegółowo

Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ:

Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ: WAŻNE INFORMACJE Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ: w województwach, w których obowiązuje szyfrowanie

Bardziej szczegółowo

Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ:

Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ: WAŻNE INFORMACJE Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ: w województwach, w których obowiązuje szyfrowanie

Bardziej szczegółowo

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25 FS-Sezam SQL Obsługa kart stałego klienta INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60 edycja instrukcji : 2013-11-25 Aplikacja FS-Sezam SQL jest programem służącym do obsługi kart stałego klienta.

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik Fakt Dystrybucja, Instrukcja z dnia 06.2010 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik oraz przesyłania danych do ZUS przy pomocy programu Płatnik 1/22 1 Eksport danych z Programu

Bardziej szczegółowo

Posejdon Instrukcja użytkownika

Posejdon Instrukcja użytkownika Posejdon Instrukcja użytkownika 1 Spis treści Wstęp... 4 Logowanie do systemu... 4 Menu główne... 4 Uprawnienia... 5 Menu Sprzedaż... 5 Paragon... 5 Wybór towaru... 5 Wybór klienta.... 8 Podsumowanie...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU VAT2011 VER 1.0

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU VAT2011 VER 1.0 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU VAT2011 VER 1.0 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Wymagania...3 3. Rejestracja programu...3 4. Instalacja programu...3 5. Rozpoczęcie pracy z programem...4 6. Zmiana

Bardziej szczegółowo

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2)

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2) Program RMUA Instrukcja konfiguracji i pracy w programie (Wersja 2) 1 Wstęp Program RMUA powstał w związku z obowiązkiem przekazywania ubezpieczonym informacji rocznej zwanej wcześniej RMUA. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

KOMISJE WYBORCZE PIT- 2014 EKSPORT E-PITY

KOMISJE WYBORCZE PIT- 2014 EKSPORT E-PITY BASE SOFT Krystian Balion 41-403 Chełm Śląski Tel. 691 30 80 30 www.basesoft.pl info@basesoft.pl KOMISJE WYBORCZE PIT- 2014 EKSPORT E-PITY INSTALACJA AKTUALIZACJA Wymagana wersja programu minimum 1.2.8.33

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2 Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Do7ki 1.0

Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Program Do7ki 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej SIÓDEMKA w połączeniu

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość Symfonia Mała Księgowość 1 / 6 Symfonia Mała Księgowość Spis treści: Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011.1b 2 Nowe formularze deklaracji podatkowych 2 Eksport deklaracji

Bardziej szczegółowo

Rejestr transakcji GIIF - instrukcja

Rejestr transakcji GIIF - instrukcja Rejestr transakcji GIIF - instrukcja 2 1 Kancelaria Notarialna - Rejestr Transakcji GIIF instrukcja Rejestr Transakcji GIIF Poniższa instrukcja przedstawia sposób przygotowania transakcji i realizację

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.1 Warszawa, Luty 2016 Strona 2 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA STANOWISKOWA

INSTRUKCJA STANOWISKOWA INSTRUKCJA STANOWISKOWA SIMPLE.ERP Tworzenie faktur wewnętrznych Warszawski Uniwersytet Medyczny Spis treści 1 Dodanie dokumentu faktury wewnętrznej - faktura pierwotna nie została ona wprowadzona do systemu

Bardziej szczegółowo

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. wersji 6.2

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. wersji 6.2 Books by HansaWorld Przewodnik instalacji wersji 6.2 Instalacja Przejdź do strony: http://books.hansaworld.com/downloads/hwindex.htm i pobierz najnowszą wersję oprogramowania Books. Otwórz Books.dmg i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoUPS 1.0

Instrukcja do programu DoUPS 1.0 Instrukcja do programu DoUPS 1.0 Program DoUPS 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej UPS w połączeniu z bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

(wersja robocza) Spis treści:

(wersja robocza) Spis treści: Opis programu Serwis Urządzeń Gazowych. (wersja robocza) Spis treści: 1. Wstęp 2. Szybki Start 2.1. Przyjęcie Zgłoszenia 2.1.1. Uruchomienie Zerowe 2.1.2. Przyjęcie zgłoszenia (naprawy) 2.1.3. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Poradnik zetula.pl. Jak założyć konto na zetula.pl. i zabezpieczyć dane na swoim komputerze?

Poradnik zetula.pl. Jak założyć konto na zetula.pl. i zabezpieczyć dane na swoim komputerze? Poradnik zetula.pl Jak założyć konto na zetula.pl i zabezpieczyć dane na swoim komputerze? 1.Wejdź na stronę www.zetula.pl 2.Kliknij na odnośniku Utwórz nowe konto 3.Wypełnij formularz rejestracyjny. Pola

Bardziej szczegółowo

Integracja programów LeftHand z systemem Skanuj.to

Integracja programów LeftHand z systemem Skanuj.to Integracja programów LeftHand z systemem Skanuj.to Niniejsza instrukcja zawiera praktyczny opis działań, które należy wykonać aby zintegrować usługę automatycznego skanowania i rozpoznawania dokumentów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Wersja 1.0 Warszawa, Kwiecień 2015 Strona 2 z 13 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Spis treści 1. Wstęp...4

Bardziej szczegółowo

Obszar Należności - Zobowiązania

Obszar Należności - Zobowiązania Obszar Należności - Zobowiązania Raportowanie Instrukcja użytkownika Spis treści SPIS TREŚCI... 2 OPERACJE... 3 FUNKCJONALNOŚĆ FORMATKI GENERACJA RAPORTU... 3 WYWOŁANIE RAPORTU ANALIZY PŁATNOŚCI FORMULARZ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Wersja 2.0 Warszawa, Wrzesień 2015 Strona 2 z 9 Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Spis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi S P I S T R E Ś C I Instrukcja obsługi 1. Podstawowe informacje o programie.................................................................................... 2 2. Instalacja programu.....................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu. Zoz. Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ. Wersja

Dokumentacja programu. Zoz. Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ. Wersja Dokumentacja programu Zoz Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ Wersja 1.40.0.0 Zielona Góra 2012-02-29 Wstęp Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Zdrowia z

Bardziej szczegółowo

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. Wersji 6.2

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. Wersji 6.2 Books by HansaWorld Przewodnik instalacji Wersji 6.2 Instalacja Przejdź do strony: http://books.hansaworld.com/downloads/hwindex.htm i pobierz najnowszą wersję oprogramowania Books. Na następnej stronie

Bardziej szczegółowo

1. Generowanie rachunku elektronicznego

1. Generowanie rachunku elektronicznego Dokumentacja programu e Zoz Generowanie rachunków elektronicznych Drukowanie rachunków, faktur VAT lub ich specyfikacji Wersja 1.30.0.1 Zielona Góra 2011-02-28 W niniejszym dokumencie opisano procedurę

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Biuro Online Konektor instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Tworzenie usługi... 5 2.2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Dystrybutor GT

Instrukcja obsługi programu Dystrybutor GT Instrukcja obsługi programu Dystrybutor GT 1. Instalacja i pierwsze uruchomienie Instalacja programu jest prosta. Należy uruchomić plik setup.exe i w zasadzie wszystkie pytania można pominąć przyjmując

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013 Moduł Zarządzania Biurem instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Rejestracja klienta w Portalu dla Biur Rachunkowych... 4 3. Pierwsze

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/04_01/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Tworzenie kopii zapasowej ustawień systemowych serwera - Zadania do wykonania

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Plany Zamówień Publicznych EG_LOG Plany Zamówień Publicznych Instrukcja Użytkownika. Instrukcja użytkownika 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...

Bardziej szczegółowo

MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2

MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2 MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2 3. OPIS FUNKCJI... 2 3.1. EWIDENCJA / PŁATNIKÓW... 2 3.2. EWIDENCJA / POPRZ. DANYCH UBEZP...

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Białystok, 29 czerwca 2012 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

Aplikacja do ewidencji i nadzoru urządzeń Dozoru Technicznego CERBERUS. Autorzy Programu:

Aplikacja do ewidencji i nadzoru urządzeń Dozoru Technicznego CERBERUS. Autorzy Programu: Aplikacja do ewidencji i nadzoru urządzeń Dozoru Technicznego CERBERUS Autorzy Programu: mł. chor. sztab. rez. Piotr WOŹNICA p.woznica@wp.pl CA MON 511-644 kpt. Szymon KOZDĘBA szymkoz@poczta.fm CA MON

Bardziej szczegółowo

WYSYŁKA EDEKLARACJI 2015

WYSYŁKA EDEKLARACJI 2015 WYSYŁKA EDEKLARACJI 2015 Instrukcja użytkownika Wersja [Stan] www.ergo.pl Spis treści 1. Wstęp... 5 2. Eksport danych z programu do systemu interaktywnych formularzy... 6 3. Wysyłka elektroniczna spod

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Profile GT

Instrukcja obsługi programu Profile GT Instrukcja obsługi programu Profile GT 1. Instalacja i pierwsze uruchomienie Instalacja programu jest prosta. Należy uruchomić plik setup.exe i w zasadzie wszystkie pytania można pominąć przyjmując domyślne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoGLS 1.0

Instrukcja do programu DoGLS 1.0 Instrukcja do programu DoGLS 1.0 Program DoGLS 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej GLS w połączeniu z bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

Kurier DPD by CTI. Instrukcja

Kurier DPD by CTI. Instrukcja Kurier DPD by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Konfiguracja... 5 3.1. Konfiguracja ogólna... 5 3.1.1. Serwer MS SQL... 5 3.1.2. Ustawienia drukarek... 6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Aby móc szybko wystawić fakturę VAT w programie LeftHand należy: - zainstalować program LeftHand - skonfigurować go za pomocą szybkiego wizzarda - dodać definicję

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.0 Warszawa, Sierpień 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

1. Generowanie rachunku elektronicznego

1. Generowanie rachunku elektronicznego Dokumentacja programu e Zoz Generowanie rachunków elektronicznych Drukowanie rachunków, faktur VAT lub ich specyfikacji Wersja 1.21.0.1 Zielona Góra 2010-06-26 W niniejszym dokumencie opisano procedurę

Bardziej szczegółowo

- 1 Laboratorium fotografii cyfrowej Foto Video Hennig

- 1 Laboratorium fotografii cyfrowej Foto Video Hennig Foto Video Hennig, ul. Krótka 20,83-110 Tczew tel. 58 531 79 24,, kontakt@foto-hennig.pl Instalacja i użytkowanie programu FotoSender 3.0 Pobieranie i instalacja: 1. Pobieranie i instalacja Fotosendera

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DO PLANOWANIA ZAKUPÓW wg CPV/CPC

PROGRAM DO PLANOWANIA ZAKUPÓW wg CPV/CPC PROGRAM DO PLANOWANIA ZAKUPÓW wg CPV/CPC Październik 2007 1 1. WSTĘP Program Plan CPV służy do sporządzania planów zakupów na materiały i usługi dla jednostek Uniwersytetu Śląskiego według numerów CPV.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu ARPunktor wraz z serwerem SQL 2005 Express

Instrukcja instalacji programu ARPunktor wraz z serwerem SQL 2005 Express Instrukcja instalacji programu ARPunktor wraz z serwerem SQL 2005 Express 1. Przygotowanie do instalacji W celu zainstalowania aplikacji należy ze strony internetowej pobrać następujący plik: http://in.take.pl/arpunktor/instalacja.zip.

Bardziej szczegółowo

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją...3 2. Instalacja programu...4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse System imed24 Instrukcja Moduł Finanse Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Finanse... 4 1. Menu górne modułu Finanse... 4 1.1.1. Słownik towarów i usług... 4 1.1.1.1. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny

Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny Generator Offline Instrukcja użytkownika Problemy z aplikacją można zgłaszad pod adresem: zgloszenie@mazowia.eu SPIS TREŚCI Zawartość 1 Instalacja Generatora

Bardziej szczegółowo

Wymagania. Instalacja SP DETAL

Wymagania. Instalacja SP DETAL Instalacja i wdrożenie systemów Niniejszy dokument zawiera instrukcję instalacji i konfiguracji modułu SP DETAL. Przeznaczony jest on tylko do wiadomości Partnerów współpracujących z firmą Digit-al. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Moduł Płace obszar ZFŚS Zeszyt Ćwiczeń

Moduł Płace obszar ZFŚS Zeszyt Ćwiczeń Egeria Materiały Szkoleniowe Moduł Płace obszar ZFŚS Zeszyt Ćwiczeń Copyright 2014 COMARCH POLSKA S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna Import dokumentów wydania XML (WZ/WZF) 2013-03-25 Opisana funkcjonalność ma na celu umożliwienie importów elektronicznych dokumentów wydania WZ/WZF w formacie XML do aplikacji

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 1. Zmiany ogólne dotyczące modułów FK i GM. a) Zmiana sposobu wyświetlania danych w tabelach Do wersji 1.08 dane prezentowane w tabelach miały zdefiniowane określone

Bardziej szczegółowo

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych.

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 2. Po poprawnym zalogowaniu się, przejdziemy do nowej skrzynki. Ważną informacją jest zajętość

Bardziej szczegółowo

unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi

unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi Spis treści 1. Uruchamianie programu...3 1.1 Logowanie...3 2. Korzystanie z menu programu...4 3. Doładowanie online...5 4. Sprzedaż kuponu...6 5. Zamówienia...8

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy Instalacja systemu Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy System Rodzajowa Ewidencja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania Certyfikatu Klienta do przeglądarki Mozilla Firefox. System Bankowości Internetowej KIRI BS 2012

Instrukcja wgrywania Certyfikatu Klienta do przeglądarki Mozilla Firefox. System Bankowości Internetowej KIRI BS 2012 Instrukcja wgrywania Certyfikatu Klienta do przeglądarki Mozilla Firefox System Bankowości Internetowej KIRI BS 2012 1) Wstęp Do prawidłowego działania systemu Bankowości Internetowej KIRI BS wymagany

Bardziej szczegółowo

finiownia loginów. W zależności od ustawionej opcji użytkownik login:

finiownia loginów. W zależności od ustawionej opcji użytkownik login: SYSTEM INFORMATYCZNY KS-ASW 2016 z dnia 2016-01-19 Raport Nr 1/2016 MODUŁ ksasw.exe OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI 1. Wersja 2016 modułu aswplan.exe 1. Wersja 2016 programu aswzsby.dll 1. Wersja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoDPD 1.0

Instrukcja do programu DoDPD 1.0 Instrukcja do programu DoDPD 1.0 Program DoDPD 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej DPD z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

VinCent Administrator

VinCent Administrator VinCent Administrator Moduł Zarządzania podatnikami Krótka instrukcja obsługi ver. 1.01 Zielona Góra, grudzień 2005 1. Przeznaczenie programu Program VinCent Administrator przeznaczony jest dla administratorów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O. Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna Typ dokumentu: Dokumentacja techniczna Temat: Instalacja oprogramowania Data wykonania: Czerwiec 2015 1 Spis treści 1 Instalacja oprogramowania 3 1.1 Instalacja Ekspresowa 4 1.1.1 Instalacja na jednym

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu:

Instalacja programu: Instrukcja programu Konwerter Lido Aktualizacja instrukcji : 2012/03/25 INSTALACJA PROGRAMU:... 1 OKNO PROGRAMU OPIS... 3 DODANIE MODUŁÓW KONWERSJI... 3 DODANIE LICENCJI... 5 DODANIE FIRMY... 7 DODAWANIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Systemu monitorowania pomocy publicznej DEMINIMIS (v. 2.00)

Instrukcja obsługi Systemu monitorowania pomocy publicznej DEMINIMIS (v. 2.00) Instrukcja obsługi Systemu monitorowania pomocy publicznej DEMINIMIS (v. 2.00) Spis treści: 1. Informacje ogólne o Systemie monitorowania pomocy publicznej DEMINIMIS 1.1 Informacje techniczne 1.2 Zastosowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu DHL EasySHip v. 5.3.x

Instrukcja obsługi programu DHL EasySHip v. 5.3.x Instrukcja obsługi programu DHL EasySHip v. 5.3.x I n s t r u k c j a E a s y S h i p 5. 3. x Strona 1 Spis treści 1. Konfiguracja aplikacji... 3 2. Przygotowanie listu przewozowego... 4 3. Dodawanie Nadawcy...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoDHL 1.5

Instrukcja do programu DoDHL 1.5 Instrukcja do programu DoDHL 1.5 Program DoDHL 1.5 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej DHL w połączeniu z bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

Ulotka v.2012.2.2. System Comarch OPT!MA v. 2012.2.2. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v.2012.2.2. System Comarch OPT!MA v. 2012.2.2. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 2012.2.2 Ulotka v.2012.2.2 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Generator Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Instrukcja użytkownika Aplikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Opis programu Profbi Delegacje 2013 Delegacje Krajowe i Zagraniczne.

Opis programu Profbi Delegacje 2013 Delegacje Krajowe i Zagraniczne. Opis programu Profbi Delegacje 2013 Delegacje Krajowe i Zagraniczne. Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona programu: www.delegacje.info.pl Kontakt: programy@profbi.pl 1. Do czego służy program? 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 COMPUTER SERVICE CENTER 43-300 Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 52 tel. +48 (33) 819 35 86, 819 35 87, 601 550 625 Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 wersja 0.0.2 123 SERWIS Sp. z o. o. ul.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM SYSTEmEG Sp. z o.o. Siedziba: ul. Wojrow icka 10a/14 PL 54-434 Wrocław + 48 (71) 354 47 76 Biuro: ul. Chociebuska 11 PL 54-433 Wrocław fax. + 48 (71) 358 04 99 Bank:

Bardziej szczegółowo

7 Business Ship Control dla Wf-Mag Prestiż i Prestiż Plus

7 Business Ship Control dla Wf-Mag Prestiż i Prestiż Plus 7 Business Ship Control dla Wf-Mag Prestiż i Prestiż Plus Instrukcja instalacji aplikacji wersja 2012.1 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Spis treści 1. Instalacja aplikacji 7 Business

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ -1- SPIS TREŚCI: 1. Logowanie...3 1.1 Logowanie do programu... 3 1.2 Wylogowanie z programu... 3 2. Sprawozdanie...3 2.1. Sprawozdania... 3 2.2 Sprawozdanie wyszukiwanie...

Bardziej szczegółowo

LeftHand Sp. z o. o.

LeftHand Sp. z o. o. LeftHand Sp. z o. o. Producent oprogramowania finansowo-księgowe, handlowego i magazynowego na Windows i Linux Instrukcja rejestracji wersji testowej programu LeftHand Ten dokument ma na celu przeprowadzić

Bardziej szczegółowo