ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): (Usługi w zakresie projektowania stron www) (Usługi przetwarzania tekstu)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72413000-8 (Usługi w zakresie projektowania stron www) 79552000-8 (Usługi przetwarzania tekstu)"

Transkrypt

1 ZAPYTANIE OFERTOWE na stworzenie i redagowanie portalu dla rodziców w projekcie pn. Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, POKL Wspólny Słownik Zamówień (CPV): (Usługi w zakresie projektowania stron www) (Usługi przetwarzania tekstu) I ZAMAWIAJĄCY: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze ul. Długa 23/25, Warszawa II TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Zasadach finansowania oraz Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, obowiązujących na dzień ogłoszenie zapytania. Zapytanie ofertowe zostanie wysłane do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, udostępnione na stronie internetowej oraz w siedzibie FRDL Centrum Mazowsze. III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 1. Opis portalu dla uczennic i uczniów Przedmiotem zamówienia jest stworzenie i prowadzenie w okresie od 1 grudnia 2013 do 28 lutego 2015 portalu dla rodziców w ramach projektu Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły. Jest to ogólnopolski projekt systemowy, który swym zasięgiem obejmie 1034 podmioty (szkoły i przedszkola) z całej Polski. Portal będzie stanowił zasób wiedzy i dobrych praktyk ułatwiający rodzicom podejmowanie aktywności na terenie szkoły i przedszkola. Na portalu zamieszczone będą m.in. następujące treści: prawne aspekty obecności rodziców w szkole i przedszkolu; dobre praktyki przedsięwzięć podejmowanych przez rodziców na terenie szkoły i przedszkola; omówienie ważnych elementów funkcjonowania szkoły i procesu dydaktycznego, jak m.in. rola podstawy programowej, mechanizmy ewaluacji pracy szkoły, zasady oceniania itp.; scenariusze zebrań rodziców z nauczycielami. materiały pomocnicze dla funkcjonowania Rad Rodziców, takie jak plany spotkań, plany pracy, metody komunikacji między Radą Rodziców a pozostałymi rodzicami. Portal będzie adresowany do wszystkich zainteresowanych rodziców i będzie uwzględniał specyfikę ich zaangażowania na wszystkich poziomach edukacyjnych. Grafika portalu będzie spójna z projektem strony 2. Zakres prac CZĘŚĆ 1 ZAMÓWIENIA - WDROŻENIE TECHNICZNE I UTRZYMANIE PORTALU Strona graficzna, przekazanie praw autorskich i gwarancja 1. Strona z portalem musi być zgodna z aktualnie obowiązującymi Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (dalej Wytyczne ). 2. Wykonawca jest zobowiązany do stworzenia strony z portalem w oparciu o dostarczoną oficjalną szatę graficzną projektu. Szata graficzna zostanie przedstawiona wyłonionemu Wykonawcy wraz z umową. 3. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę elementów graficznych i/lub multimedialnych (np. zdjęcia) Wykonawca musi posiadać do nich pełne prawa autorskie. Wraz z zakupem projektu strony internetowej portalu z systemem CMS Zamawiający uzyska pełne prawa do wykorzystania tych elementów. 4. W cenie Wykonawca powinien uwzględnić zamieszczenie pierwszego zestawu materiałów 1

2 5. W ramach prac nad stroną graficzną Zamawiający przewiduje minimum 4 spotkania konsultacyjne w siedzibie Zamawiającego lub Lidera, w których uczestniczyć będą przedstawiciele Centrum Informatycznego Edukacji (CIE). 6. Wykonawca części związanej z technicznym wdrożeniem i utrzymaniem portalu zobowiązany jest po skończeniu prac nad stroną, przeprowadzić szkolenie stacjonarne dotyczące administrowania stroną dla Zespołu redakcyjnego (Wykonawcy wyłonionego w części 2 zamówienia) oraz przekazać instrukcje do aplikacji sterujące ich przebiegiem wraz z opisem sposobu działania. Powyższy zapis nie dotyczy sytuacji w której zapytanie na cz.1 i 2 wygra jeden Wykonawca. 7. Wraz z zakończeniem prac programistycznych, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu pełny dostęp do kodu źródłowego strony oraz panelu administracyjnego. 8. Po ostatecznym zakończeniu prac i ich przyjęciu przez Zamawiającego od tej daty Zamawiający zastrzega sobie prawo do testowania strony przez okres 1 miesiąca oraz, w przypadku uwag do zlecenia w ramach zawartej umowy, dodatkowych, drobnych zmian w budowie/funkcjonalności strony i CMS-a na poziomie 10% modyfikacji w stosunku do pierwotnych ustaleń. 9. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji technicznej na wykonaną usługę na okres 24 miesięcy od daty przyjęcia pracy przez Zamawiającego. Hosting i domena 1. Wybrana do prowadzenia usługi firma hostingująca powinna być wiarygodna (z ugruntowaną pozycją na rynku) i profesjonalna - gwarantująca nieprzerwany dostęp do strony. 2. Transfer danych musi być nielimitowany. 3. Wielkość powierzchni dyskowej zostanie uzgodniona z Wykonawcą podczas pierwszych konsultacji, jednak bezwzględnie umowa z firmą hostingującą musi uwzględniać możliwość zwiększenia powierzchni dyskowej w razie potrzeby. 4. Hosting powinien spełniać wymagania wybranego CMS-a (odpowiednia wersja PHP i MySQL). 5. Językiem używanym do tworzenia aplikacji ma być PHP. 6. Strona powinna być wykonana w oparciu o bazę MySQL lub PostgreSQL. 7. Strona musi zawierać dostęp do panelu administratora w trybie SSL z możliwością blokowania dostępu do określonych adresów IP. 8. Za wykupienie domeny, na której będzie umieszczona strona, odpowiada Wykonawca - zakup domeny jest wliczony w koszt wykonania strony. 9. Preferowany adres strony zostanie przekazany wyłonionemu Wykonawcy. 10. Stworzona przez Wykonawcę strona www projektu musi uwzględniać w swojej budowie, funkcjonalności oraz specyfice wyboru domeny i hostingu późniejsze przeniesienie strony na inny serwer (MEN). Funkcjonalność strony z PORTALEM 1. Wykonana strona musi poprawnie wyświetlać się we wszystkich przeglądarkach: Explorer 9+, Firefox 11+, Chrome 18+, Opera 11+, Safari Strona powinna zawierać dedykowaną wersję dla urządzeń mobilnych (smartfon, tablet) z funkcją rozpoznawania urządzenia, obejmująca ustalone fragmenty/treści. Wersja ma zawierać możliwość jej przełączania na standardowy odczyt strony www. 3. Wykonanie strony musi gwarantować jej optymalnie szybkie ładowanie. 4. Wykonawca musi zagwarantować optymalne, łatwe odnalezienie tej strony w sieci. Oznacza to odpowiedni wybór i wykorzystanie słów kluczowych z możliwością ich zmiany w panelu CMS oraz zawarcie mapy serwisu i przyjazne linkowanie. Szczegóły (słowa kluczowe) zostaną uzgodnione z wykonawcą podczas pierwszej konsultacji. 5. Wykonawca musi uwzględnić, iż strona może zostać powiązana (w ustalony później sposób np. przez banner linkujący) z innym, wskazanymi przez Zamawiającego, stronami/portalami. 6. Wraz z wykonaniem strony Wykonawca zaprojektuje około 10 bannerów/ikon graficznych umieszczonych na stronie i linkujących do wskazanych adresów. 7. Szczegóły dotyczące wyglądu strony, ilości zakładek, itp. będą ustalone z wyłonionym Wykonawcą podczas konsultacji w siedzibie Zamawiającego. Specyfikacja techniczna CMS 1. Systemem CMS ma być Joomla. 2. Istotnymi elementami tego CMS-a, które w razie nie występowania w pierwotnej wersji mają być stworzone dodatkowo przez Wykonawcę i uruchomione w CMS Joomla są: a) nawigacja na stronie z portalem i CMS powinny być intuicyjne, nieskomplikowane, zapewniające bezproblemowy dostęp do informacji osobom, które będą pracowały z witryną b) CMS musi gwarantować brak ograniczeń co do wielkości artykułów. 2

3 c) CMS musi być skonstruowany w taki sposób aby można było swobodnie dodawać i odejmować wyświetlane na stronie zakładki, dodawać i odejmować treści, ładować pliki, linkować, itp. d) projekt musi uwzględniać tworzenie struktury serwisu do maksymalnie 4 poziomów, edycję etykiet, nazw adresów, możliwość przenoszenia kategorii z zawartością w inne miejsce w strukturze. e) dodawanie/edycja treści na stronie musi uwzględniać fakt, iż użytkownicy będą kopiować treść z edytorów tekstu typu: Microsoft Office Word, Open Office, dlatego wymagane jest aby przy kopiowaniu treści następowało automatyczne czyszczenie treści do postaci czystego tekstu/kodu HTML z dozwolonymi tagami f) tworzenie i edycja dokumentów musi uwzględniać tryb podglądu WYSIWYG g) dodawanie plików do treści strony powinno odbywać się poprzez wybranie pliku z komputera użytkownika i dodawanie jako załącznika widocznego poniżej treści strony, wraz z ikoną pokazującą rodzaj pliku (*.doc, *.xls, *.pdf, *.jpg, itd.), z możliwością definicji typów plików i odpowiadających im logotypów h) panel administracyjny musi zwierać opcję zarządzania plikami do pobrania oraz możliwość dodawania ikon PDF, Word, itp. i) poszczególne treści umieszczane na stronie serwisu mogą zawierać tekst o różnej długości - od jednego zdania do kilku stron, dlatego Wykonawca musi uwzględnić to przy budowie panelu administrującego treściami. j) projekt musi uwzględniać opcję dodawania nowych komponentów i modułów Joomla. k) Wykonawca powinien uwzględnić przy budowie panelu administrującego łatwe dodawanie do treści grafik/zdjęć, jak również filmów oraz opcję załączania plików. l) moduł galerii powinien pozwalać na tworzenie kategorii galerii oraz na łatwe dodawanie wielu zdjęć w jednym czasie. m) system CMS musi posiadać wbudowaną obsługę szablonów graficznych, formularze kontaktowe oraz opcję newslettera z możliwością wysyłki mailingu - newsletter w systemie musi być opcjonalny tzn. że można go będzie ukryć. n) ustawienia strony z portalem powinny gwarantować możliwość wydrukowania tła (kolorów i obrazków) CZĘŚĆ 2 ZAMÓWIENIA - PRZYGOTOWANIE TREŚCI (CONTENTU) NA STRONĘ PRZEZ ZESPÓŁ REDAKTORSKI ZESPÓŁ REDAKCYJNY (co najmniej 2 osoby oddelegowane do wykonania zamówienia): stworzy merytoryczną koncepcję strony w porozumieniu z kierownikiem merytorycznym projektu uzgodni strukturę strony z zespołem technicznie wdrażającym stronę stworzy spis treści strony, w porozumieniu z kierownikiem merytorycznym projektu stworzy szczegółową listę artykułów wraz z propozycją autorów oraz harmonogramem ich umieszczania na www w porozumieniu z kierownikiem merytorycznym projektu docelowo umieści na stronie co najmniej 200 stron tekstów i innych materiałów różnego typu będzie odpowiedzialny za jakość oraz prawidłowość treści umieszczonych na portalu. Treści na portal członkowie zespołu redakcyjnego mogą stworzyć osobiście i/lub częściowo zamówić u odpowiednich specjalistów. IV V SPOSÓB WYKONANIA ZAMÓWIENIA 1. Odbiór poszczególnych części prac nastąpi na podstawie protokołu odbioru (wymagana akceptacja Zamawiającego FRDL CM oraz MEN Lidera Projektu). 2. Oferta powinna uwzględniać wszystkie koszty realizacji zamówienia, w tym podatek VAT. HARMONOGRAM PRAC ORAZ TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA opracowanie koncepcji strony do 4 listopada 2013 wdrożenie techniczne strony do 22 listopada 2013 stworzenie 30% treści na portal do 29 listopada 2013 umieszczanie 70% treści na portal w okresie 1 grudnia lutego 2015, zgodnie z harmonogramem tworzenia treści. 1. Wskazane daty określają ostateczny termin zakończenia prac nad poszczególnymi etapami, uwzględniający przekazanie uwag przez Zamawiającego oraz konieczność ich uwzględniania przez Wykonawcę. 2. W okresie tworzenia portalu od 21 października 2013 do 1 grudnia 2013 zostaną zorganizowane co najmniej 4 spotkania w siedzibie zamawiającego, na których Wykonawcy zarówno części technicznej jak i redakcyjnej portalu muszą być obecni. 3. Prace będą prowadzone pod kierunkiem kierowniczki merytorycznej projektu. 3

4 VI WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy: 1.1 spełniają warunek dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 1.2 Spełniają warunek dotyczący posiadania wiedzy z zakresu zagadnień związanych z pracą na rzecz wydawnictw, w tym redagowania tekstów edukacyjnych 1.3 spełniają warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia w projektowaniu i wdrażaniu stron www 1.4 spełniają warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym 1.5 spełniają warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 1.6 spełniają warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, która zapewnia możliwość wykonania zamówienia. 1.7 nie podlegają wykluczeniu z postępowania w trybie zapytania ofertowego i złożą stosowne oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego), ponieważ Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 2. Wykonawca ubiegający się o udzielenia zamówienia wyłącznie w części 1 (techniczne wdrożenie i utrzymanie portalu) musi spełnić warunki określone w punktach 1.1 i od 1.3 do Wykonawca ubiegający się o udzielenia zamówienia wyłącznie w części 2 (przygotowanie treści (contentu) na stronę przez zespół redaktorski) musi spełnić warunki określone w punktach 1.1 (jeśli dotyczy, np. firmy),1.2 i od 1.4 do Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich i zawarcia w ich imieniu umowy z Zamawiającym. 5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w punktach od 1.2 do 1.5 musi spełniać co najmniej jeden wykonawca lub wszyscy wykonawcy łącznie, warunek określony w punkcie 1.1, 1.6 i 1.7 musi spełniać każdy wykonawca z osobna. 6. Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na zasadzie wykazał/nie wykazał, na podstawie oświadczeń złożonych przez wykonawcę wraz z ofertą, wymienionych i opisanych w punkcie VI, podpunkty 1.1 do 1.7 zapytania ofertowego. 7. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu. VII WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW, OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Wykonawcy muszą złożyć skany oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem, następujących załączników, oświadczeń i dokumentów, (z wyjątkiem CV wystarczy wersja elektroniczna w formacie pdf): 1. Załącznik nr 1 CV osób wchodzących w skład zespołu redaktorskiego co najmniej 2 osoby (załącznik nr 1 - CV dotyczy wyłącznie Wykonawców do części 2 zamówienia) CV w formacie pdf, musi zawierać co najmniej: imię i nazwisko, rok urodzenia, kontakt (telefon i ) oraz informacje które umożliwią weryfikację danych uzupełnionych w formularzu ofertowym, np. dotyczących kryterium WIEDZA części 2 zamówienia 2. Załącznik nr 2A - Formularz ofertowy dla CZĘŚCI 1 ZAMÓWIENIA 3. Załącznik nr 2B - Formularz ofertowy dla CZĘŚCI 2 ZAMÓWIENIA 4. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 5. Załącznik nr 4 Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia 4

5 6. W przypadku wnoszenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, współwykonawcy muszą złożyć dwa oświadczenia o spełnieniu warunków (Załączniku nr 3), w częściach które dotyczą każdego z nich oraz dwa, oddzielne oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik nr 4). VIII OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych wyłącznie na techniczne wdrożenie i utrzymanie portalu (część 1 zamówienia) lub wyłącznie na przygotowanie treści (contentu) na stronę przez zespół redaktorski (część 2 zamówienia). 2. W przypadku złożenie oferty na obie części (techniczne wdrożenie oraz przygotowanie treści) przez jednego Wykonawcę lub Konsorcjum obie części będą oceniane oddzielnie, zgodnie z kryteriami oceny właściwymi dla każdej z części. Oznacza to, że Wykonawca może wygrać zapytanie tylko w pierwszej części (technicznej) i zostanie zaproszony do współpracy z Wykonawcą, którego oferta w drugiej części (redakcyjnej) zostanie uznana za najkorzystniejszą. 3. W przypadku rozszerzenia zapytania o nowe kryterium, wszyscy Oferenci zostaną poproszeni o uzupełnienie ofert. 4. Oferta musi być sporządzona i przesłana w wersji elektronicznej. 5. Wymagane załączniki powinny zostać uzupełnione, podpisane, poświadczone za zgodność z oryginałem (jeśli dotyczy), a następnie zeskanowane w sposób czytelny i przesłane w formie elektronicznej. 6. Treść oferty musi być zgodna z treścią zapytania. 7. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą Wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 8. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca Wykonawcę lub Wykonawców występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w formie skanu oryginału musi zostać dołączone do oferty. 9. Podpisy wykonawcy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób czytelny i pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą (np. podpis i obok czytelnie imię i nazwisko). IX TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Wybrana oferta wiąże do momentu podpisania umowy. Jeżeli wybrany wykonawca odmówi podpisania umowy, zamawiający uprawniony jest do wyboru oferty, która uzyskała następną w kolejności najwyższą ilość punktów. 2. Pozostałe oferty wiążą jeszcze przez 2 miesiące po podpisaniu umowy z wybranym wykonawcą. X OPIS SPOSOBU WYCENY USŁUGI 1. Wykonawca poda cenę oferty w formularzu ofertowym w kwocie brutto. 2. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa miejsca po przecinku. 3. Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania zamówienia, w tym m.in. przeszkolenie pracowników Zamawiającego dotyczące administrowania stroną portalu, minimum 4 spotkania konsultacyjne w siedzibie Zamawiającego, itp. 4. Płatności będą dokonywane na podstawie umowy zawartej z Zamawiającym, po wykonaniu usługi lub części usługi wyodrębnionej w umowie oraz na podstawie podpisanego przez Strony umowy protokołu odbioru (wymagana akceptacja ze strony Zamawiającego - FRDL oraz MEN - Lidera projektu). Ewentualne płatności zaliczkowe będą uzgadniane indywidualnie z wyłonionym Wykonawcą. XI BADANIE OFERT 1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może wymagać od Wykonawców mailowo wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 2. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 3. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe i inne polegające na niezgodności oferty z zapytaniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 4. Jeżeli nadesłane Oferty przekroczą kwoty założone w budżecie projektu, FRDL podejmie negocjacje z Oferentami według kolejności zajmowanej na liście rankingowej. Jeżeli pomimo negocjacji cena nadal będzie przekraczała kwotę założoną w budżecie, Zamawiający może unieważnić całe zapytanie ofertowe i powtórzyć zapytanie lub przeprowadzić negocjacje z wolnej ręki. 5. W przypadku braku któregokolwiek z wymaganych oświadczeń dokumentów Zamawiający może prosić o uzupełnienie lub odrzucić ofertę 5

6 XII KRYTERIUM WYBORU OFERT: Kryterium wyboru ofert będzie: CZĘŚĆ 1 ZAMÓWIENIA - WDROŻENIE TECHNICZNE I UTRZYMANIE PORTALU 1) WIEDZA I DOŚWIADCZENIE (65% punktów) a) w okresie ostatnich 3 lat ( ) zaprojektowanie stron www wraz z wdrożeniem b) w okresie ostatnich 3 lat ( ) zaprojektowanie wraz wdrożeniem stron www do projektów współfinansowanych ze środków UE w ramach EFS, zgodnie z Wytycznymi POKL za dołączenie skanu oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem rekomendacji/protokołów odbioru przewidziane są dodatkowe punkty, przy czym punktowane będą wyłącznie te, z których jednoznacznie wynika że Wykonawca składający ofertę wykonał tę usługę (nazwa Wykonawcy). UWAGA - przesłane rekomendacje/protokoły odbioru należy ponumerować (numeracja powinna znaleźć się na dokumencie) i wpisać w formularzu przy danej usłudze właściwy numer. W przypadku braku numeracji Zamawiający może prosić o uzupełnienie lub odrzucić ofertę. 2) CENA (35% punktów) kwota wynagrodzenia brutto, uwzględniająca wszystkie warunki określone w opisie przedmiotu Zamówienia w tej części. CZĘŚĆ 2 ZAMÓWIENIA - PRZYGOTOWANIE TREŚCI (CONTENTU) NA STRONĘ PRZEZ ZESPÓŁ REDAKTORSKI 1. WIEDZA I DOŚWIADCZENIE ZESPOŁU REDAKCYJNEGO (90% punktów) 1) WIEDZA wiedza teoretyczna dotycząca prawnych, organizacyjnych, edukacyjnych aspektów uczestnictwa rodziców w edukacji szkolnej i przedszkolnej - wykształcenie przedmiotowe: studia, studia podyplomowe, kursy, wolontariat, i/lub praca zawodowa wiedza praktyczna aktywność w radzie rodziców, radzie szkoły, organizacji pozarządowej działającej na rzecz edukacji włączającej rodziców (krótka charakterystyka) 2) DOŚWIADCZENIE a) doświadczenie w redakcji merytorycznej/robieniu korekty tekstów edukacyjnych w ostatnich 15 latach ( ) praca na rzecz wydawnictw edukacyjnych, redagowanie tekstów edukacyjnych b) doświadczenie w tworzeniu (przygotowaniu tekstów) i/lub redakcji merytorycznej edukacyjnych stron www, adresowanych do środowiska szkolnego UWAGA! Oferent jest zobowiązany potwierdzić wykonanie usług poprzez dołączenie skanów stron redakcyjnych/artykułów przynajmniej 2 publikacji lub 5 artykułów Oferent jest zobowiązany potwierdzić wykonanie usług przez podanie linków/skanów przynajmniej 5 artykułów/tekstów na edukacyjnych stronach www za dołączenie skanu stron redakcyjnych publikacji, skanów artykułów, itp. przewidziane są dodatkowe punkty, przy czym punktowane będą skany, z których jednoznacznie wynika że Wykonawca składający ofertę wykonał tę usługę przesłane skany stron redakcyjnych publikacji, skany artykułów należy ponumerować (numeracja powinna znaleźć się na dokumencie) i wpisać w formularzu przy danej usłudze właściwy numer skanu. W przypadku braku numeracji Zamawiający może prosić o uzupełnienie lub odrzucić ofertę. 2. CENA (10% punktów) kwota wynagrodzenia brutto, uwzględniająca wszystkie warunki określone w opisie przedmiotu Zamówienia w tej części. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego Zapytania ofertowego. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów. 3. POZOSTAŁE WARUNKI POSTĘPOWANIA 6

7 1. Zamawiający powiadomi mailowo Wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty albo rozstrzygnięciu zapytania ofertowego bez wyboru żadnej oferty, a także o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie również zamieszczona na stronie internetowej 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia zapytania ofertowego bez wybrania żadnej oferty i bez podawania przyczyny. 3. Oferta niezgodna z treścią zapytania ofertowego zostanie odrzucona. 4. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy. 5. Zamawiający może prosić Wykonawców o dodatkowe wyjaśnienia lub uzupełnienie oferty. W takiej sytuacji wszyscy oferenci będą mieli szansę na takie same uzupełnienia. 6. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu zamówienia udzielonego z zastosowaniem zasady konkurencyjności do wysokości 50% wartości zamówienia określonej w umowie z wykonawcą, 7. Za dzień zakończenia realizacji zamówienia przyjmuje się dzień odbioru prac na podstawie protokołu odbioru. 4. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wyłącznie drogą mailową z opcją potwierdzenia odbioru na adres: 2. Zamawiający udzieli wyjaśnień wyłącznie drogą mailową z opcją potwierdzenia odbioru niezwłocznie, nie później jednak niż 11 października, pod warunkiem że mail z prośbą o wyjaśnienie treści zapytania wpłynął do Zamawiającego nie później niż do 10 października 2013r, do godz Proszę o przesłanie oferty w terminie do 15 października 2013r. (wtorek) do godz , wyłącznie na adres W tytule maila proszę dopisać: oferta na portal dla rodziców w projekcie Szkoła Współpracy. Pytania należy kierować do: Olga Napiontek telefon:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72413000-8 (Usługi w zakresie projektowania stron www)

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72413000-8 (Usługi w zakresie projektowania stron www) ZAPYTANIE OFERTOWE na opracowanie koncepcji i użyteczności portalu dla uczennic i uczniów w projekcie pn. Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lp. nazwa specyfikacja ilość sztuk

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lp. nazwa specyfikacja ilość sztuk ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup i dostawę urządzeń biurowych w ramach projektu Partnerski Urząd Gminy przyjazny mieszkańcom nr umowy: UDA-POKL.05.02.01-00-057/12-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dnia 19.12.2013 r. Strona 1

ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dnia 19.12.2013 r. Strona 1 ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, dnia 19.12.2013 r. I. Zamawiający: Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej z siedzibą w Warszawie Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa NIP: 5222243421

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 19/2013 z dnia 28.05.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 19/2013 z dnia 28.05.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 19/2013 z dnia 28.05.2013 r. W związku z realizacją projektu SKILLS współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące stworzenia platformy internetowej oraz budowy informatycznej gry internetowej skierowanej do uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu: Innowacyjne

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający:

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE I. Zamawiający: Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej z siedzibą w Warszawie Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa NIP: 5222243421 Adres strony internetowej:www.chodkowska.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją Projektu nr POKL.02.03.03-00-007/12-00 Ogólnopolskie szkolenia z zakresu

Bardziej szczegółowo

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego Łomianki, 16.09.2013 EDUKACJA INTERNET DIALOG Sp. z o. o. z siedzibą w Łomiankach ul. Warszawska 141 05-092 Łomianki KRS 0000402668 NIP 1182081363 REGON 145887893 Zapytanie ofertowe dotyczące: 1. opracowania

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: GCK.271.1.2015 strona 2 z 57

Nr sprawy: GCK.271.1.2015 strona 2 z 57 Nr sprawy: GCK.271.1.2015 strona 2 z 57 SPIS TREŚCI Rozdział I Instrukcja dla wykonawców 1. Zamawiający. 2. Tryb udzielania zamówienia. 3. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami. 4. Opis

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym Zamawiający: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa tel.: (22) 544 27 00 fax.: (22) 842 31 16 adres strony internetowej: www.wilanow-palac.pl Pełnomocnicy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr postępowania: ZP/4/5.3-2/2011 Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr postępowania: ZP/4/5.3-2/2011 Przedmiot zamówienia: Zamawiający: Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, al. Jana Pawła II 41 L, 31-864 Kraków, KRS nr: 000058058, Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie, wykonanie

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 Zapytanie ofertowe nr 05/AE/2013 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu szkoleń branżowych informatycznych w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 05/RP/PAIP/2012 z dnia 10 października 2012 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 05/RP/PAIP/2012 z dnia 10 października 2012 roku ZAPYTANIE OFERTOWE nr 05/RP/PAIP/2012 z dnia 10 października 2012 roku Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 09.06.2015 r. Zamawiający:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 09.06.2015 r. Zamawiający: Zamawiający: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny ul.: Chodakowska 19/31 kod, miejscowość: 03-815 Warszawa NIP: 118-01-97-245 REGON: 011947981 Poznań, dn. 09.06.2015 r. Zamawiający zaprasza do udziału

Bardziej szczegółowo

Wspólna promocja gospodarcza Gubina, Krosna Odrzańskiego, Kargowej i Skwierzyny: Kontrakt 5 Reklama medialna i multimedialna.

Wspólna promocja gospodarcza Gubina, Krosna Odrzańskiego, Kargowej i Skwierzyny: Kontrakt 5 Reklama medialna i multimedialna. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

OR.3431-21/10 Budowa portalu Biznes Chojnice i kampania wizerunkowa powiatu chojnickiego w ramach Projektu pt.:

OR.3431-21/10 Budowa portalu Biznes Chojnice i kampania wizerunkowa powiatu chojnickiego w ramach Projektu pt.: ZAMAWIAJĄCY: Powiat Chojnicki UL. 31 STYCZNIA 56 89-600 CHOJNICE TEL. (052) 39-66-500 FAX. (052) 39-66-503 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Związek Gmin Barcja Plac Piłsudskiego 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 25.08.2014r. Zapytanie ofertowe

Związek Gmin Barcja Plac Piłsudskiego 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 25.08.2014r. Zapytanie ofertowe Związek Gmin Barcja Plac Piłsudskiego 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 25.08.2014r... (pieczęć Zamawiającego) Znak sprawy ZGB.042.1.2.2.2014 Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4

Bardziej szczegółowo

Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r.

Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r. Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na stanowisko Kierownika Merytorycznego Zadania: Wdrożenie Modelu Zarządzania Procesami Badawczymi Usługa doradcza w zakresie działalności

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 12/PDP/2014. Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy

Zapytanie ofertowe nr 12/PDP/2014. Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy Projekt Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, VII. Promocja integracji społecznej, 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 Poznań, 17 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 na realizację projektu pt. Opracowanie i wdrożenie systemu B2B regulującego i porządkującego procesy zachodzące pomiędzy ARDE-HAUS Sp. z o.o. z siecią

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Lublin, 14 lutego 2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy osobistego przygotowania i przeprowadzenia grupowych zajęć szkoleniowych zakresu certyfikacji Project Managera w systemie IPMA) Kod CPV: 80000000-4

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR

Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR W związku z realizacją projektu Kaizen Japońska jakość w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowy wymiar zawodu współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Nowy wymiar zawodu współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące dostawy oprogramowania dla placówek oświaty oraz przeprowadzenia kursów specjalistycznych. Zapytanie realizowane jest w ramach projektu Nowy wymiar zawodu, nr umowy: UDA-POKL.09.02.00-14-

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego badanie kompetencji pracowników WSB we Wrocławiu

ZAPYTANIE OFERTOWE. dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego badanie kompetencji pracowników WSB we Wrocławiu Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu ul. Fabryczna 29-31 53-609 Wrocław Wrocław, 16.07.2013 Nr sprawy: 2/07/2013/040 ZAPYTANIE OFERTOWE dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego

Bardziej szczegółowo