ISSN NR 2/2007. U źródeł demokracji Testy programów filtrujących Tomografia sieciowa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ISSN 1509-3603 NR 2/2007. U źródeł demokracji Testy programów filtrujących Tomografia sieciowa"

Transkrypt

1 ISSN NR 2/2007 U źródeł demokracji Testy programów filtrujących Tomografia sieciowa

2 O D R E D A K T O R A W kwietniu minęło pięć lat od przeprowadzki NASK do obecnej siedziby przy ulicy Wąwozowej na warszawskich Kabatach. Ten mały jubileusz jest tylko wycinkiem historii NASK jako jednostki badawczo- -rozwojowej powołanej do życia w grudniu 1993 roku. Wiele zmieniło się w tym czasie. Załoga NASK powiększyła się trzykrotnie. Zmieniła się także oferta usług telekomunikacyjnych naszej firmy. Wyróżnia ją obszerne portfolio produktowe: od usług dostępu do Internetu dla klientów biznesowych i operatorów telekomunikacyjnych, przez całą gamę rozwiązań sieci korporacyjnych VPN, telefonii klasycznej i internetowej, do kolokacji, hostingu, dzierżawy łączy i usług o wartości dodanej wideokonferencji, zarządzania pasmem w sieci oraz usług bezpieczeństwa. Nowością jest dostęp do Internetu drogą radiową; ostatnio NASK uruchomił tę usługę dla klientów z Wrocławia i okolic. W biuletynie opisujemy różne kierunki działalności NASK, które nie ograniczają się tylko do działalności biznesowej. Obok dominującego nurtu bezpieczeństwa, reprezentowanego m.in. przez działający w NASK zespół CERT Polska, podejmujemy tematy należące do ważnej dziedziny społecznej odpowiedzialności firm. Przykładem zaangażowania NASK w ten rodzaj działań jest prowadzenie portalu Polska.pl, konsekwentnie rozbudowującego zasoby wiedzy o polskiej historii i kulturze. To także realizowane przez NASK kolejne etapy projektu Saferinternet.pl, służące edukacji i popularyzacji zasad bezpiecznego korzystania z Internetu W Y D A R Z E N I A I N T E R N E T B E Z P I E C Z E N S T W O B A D A N I A 4 Złota Antena Gallup klientem NASK 5 Usługi dla WARBUD-u Andrzej Bartosiewicz na czele CENTR 6 Projekty, konkursy, nagrody 8 U źródeł demokracji 10 E-dyskusja o bezpieczeństwie (cz. II) 13 Obraz zagrożeń w raporcie CERT Polska 16 Programy filtrujące 19 Testy AOLservera 22 Tomografia sieciowa 25 Ustalanie pozycji znaczącej 2 B I U L E T Y N NASK

3 Bezprzewodow y Internet w Świętokrzyskiem W Y D A R Z E N II A Podsumowanie projektu NASK zorganizował, 5 marca 2007 roku, w Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach seminarium podsumowujące realizację projektu e-świętokrzyskie budowa sieci radiowej. W spotkaniu uczestniczyli m.in. wicepremier Przemysław Gosiewski, marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jakubas i wicewojewoda świętokrzyski Lech Janiszewski. Projekt e-świętokrzyskie był realizowany dwuetapowo. Etap pierwszy przypadał na lata Obejmował nawiązanie współpracy NASK z Politechniką Świętokrzyską, Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii, jednostkami rządowymi oraz samorządowymi regionu. W tym czasie nastąpiło przygotowanie koncepcji projektu e-świętokrzyskie oraz złożenie trzech uzupełniających się wniosków w Urzędzie Marszałkowskim, które decyzją zarządu województwa zostały zakwalifikowane do realizacji. Etap drugi, rozpoczęty w styczniu 2005 roku, dotyczył realizacji przez NASK, Urząd Marszałkowski i Politechnikę Świętokrzyską zakwalifikowanych projektów: e-świętokrzyskie budowa sieci radiowej (beneficjent: NASK), e-świętokrzyskie budowa infrastruktury informatycznej (beneficjent: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego), e-świętokrzyskie rozbudowa Miejskiej Sieci Komputerowej KIELMAN dla potrzeb integracji z miejskimi sieciami światłowodowymi (beneficjent: Politechnika Świętokrzyska). W marcu 2007 roku zakończyła się realizacja projektu prowadzonego przez NASK oraz rozpoczął się formalnie etap eksploatacji, który faktycznie trwa już od chwili oddania do użytku pierwszej radiowej stacji bazowej w Końskich, w październiku 2006 roku. Od tego czasu rozpoczęło się uruchamianie kolejnych stacji oraz świadczenie usługi dostępu do Internetu, a także połączeń VPN dla odbiorców w regionie świętokrzyskim. Zgodnie z założeniami projektu NASK dociera do odbiorców indywidualnych wyłącznie przez współpracujących z nim operatorów działających lokalnie, którym udostępnia swoją infrastrukturę. Daje im dostęp do sieci umożliwiającej zaoferowanie klientom usług o lepszej jakości i zapewnia dotarcie z ofertą do tych Przed seminarium, od prawej: dyrektor NASK Maciej Kozłowski, zastępca dyrektora ds. akademickich Maria Trąmpczyńska, kierownik Zespołu Projektowego NASK Andrzej M. Skrzeczkowski obszarów województwa, w których dotychczas brakowało nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej. Do operatorów lokalnych należy obsługa klientów indywidualnych i oni ponoszą za nią pełną odpowiedzialność. Projekt zakłada również znalezienie osób, które staną się małymi operatorami telekomunikacyjnymi dla swoich sąsiadów z małych wsi, miasteczek czy osiedli. Jest to jednak proces długofalowy, wymagający pozyskania odpowiedniej wiedzy technicznej, jak również wsparcia finansowego, co będzie możliwe do zrealizowania w ramach funduszy unijnych przeznaczonych na lata Aby przyspieszyć ten proces, NASK opracował możliwe do zastosowania rozwiązania techniczne, jak również narzędzie, za pomocą którego możliwa jest do wykonania prosta analiza opłacalności świadczenia usługi dostępu do Internetu dla sąsiadów. /mb/ Budowa sieci radiowej w województwie świętokrzyskim jest jednym z wzorcowych projektów w skali kraju. Powstała pierwsza w Polsce (dofinansowywana z funduszy UE) sieć bezprzewodowej łączności z Internetem, docierająca do terenów słabo zurbanizowanych, wykorzystująca nowe technologie radiowe pracujące w częstotliwościach nazywanych WiMAXowymi. B I U L E T Y N NASK 3

4 W Y D A R Z E N II A Innowacyjne rozwiązania Złota Antena Podczas tegorocznej gali Świata Telekomunikacji projekt e-świętokrzyskie został uhonorowany prestiżową Złotą Anteną nagrodą dla wyróżniających się firm z sektora IT. W czasie uroczystej gali towarzyszącej tegorocznemu Sympozjum Świata Telekomunikacji projekt NASK e-świętokrzyskie budowa sieci radiowej (zbudowanie systemu szerokopasmowego dostępu do Internetu w województwie świętokrzyskim) został uhonorowany nagrodą Złotej Anteny w kategorii produkt roku rozwiązanie stacjonarne dla biznesu. Zgodnie z regulaminem konkursu Złotych Anten projekt NASK znalazł się wśród najbardziej innowacyjnych i ekonomicznych rozwiązań telekomunikacyjnych wprowadzonych na rynek w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. /mb/ Dyrektor Maria Trąmpczyńska odbiera nagrodę od posła Antoniego Mężydło Laureaci Złotych Anten Flash Eurobarometer, badanie prowadzone przez polski oddział Gallupa na zlecenie Komisji Europejskiej, jest realizowane z wykorzystaniem telefonii IP, której dostawcą jest NASK. W 2006 roku Komisja Europejska wybrała, na cztery lata, konsorcjum prowadzone przez The Gallup Organization jako dostawcę badania opinii Flash Eurobarometer. Jest to główne narzędzie Komisji Europejskiej służące do Gallup klientem NASK błyskawicznego zbierania i analizowania danych dotyczących opinii mieszkańców krajów Unii. Jest to zarazem jeden z największych projektów telefonicznych badań opinii na świecie. Na początku 2007 roku NASK został Telefonia IP uruchomiona na potrzeby The Gallup Organization to specjalna usługa z portfolio NASK dedykowana agencjom badawczym i Call Center dostosowana do specyficznych potrzeb tego typu firm. wybrany jako dostawca usług telefonicznych do realizacji badania Flash Eurobarometer w Polsce oraz wszystkich innych badań telefonicznych przeprowadzanych przez polski oddział The Gallup Organization. Zdaniem Marka Dzido, kierownika Działu Realizacji oraz CATI w polskim oddziale Gallupa, jest to zdecydowanie najlepsze z rozwiązań telefonii THE GALLUP ORGANIZATION z siedzibą w Princeton (USA) to najstarsza firma badawcza na świecie, jej korzenie sięgają lat 30-tych. Obecnie profil działalności jest znacznie szerszy, obejmuje m.in. konsulting, szkolenia i działalność wydawniczą. Polski Oddział The Gallup Organization istnieje od 1997 roku. Więcej IP, jakie były testowane w polskim oddziale. informacji: /jd/ 4 B I U L E T Y N NASK

5 Nowości w domenach W Y D A R Z E N II A Usługi dla WARBUD-u Andrzej Bartosiewicz, kierownik Działu Domen Internetowych NASK, został Nasza nowa strona wybrany na stanowisko chairmana stowarzyszenia CENTR podczas Do grona klientów NASK, korzystających z kompleksowego pakietu Zgromadzenia Ogólnego tej organizacji, usług telekomunikacyjnych dla korporacji, dołączyła jedna z największych które odbyło się 8 i 9 marca 2007 roku polskich firm budowlanych WARBUD SA. w Pradze. NASK zestawił spółce WARBUD SA nowoczesną sieć korporacyjną w technologii Ethernet, dedykowaną firmom mającym wiele oddziałów, wymagających dużych przepływności i łatwej skalowalności. Szerokopasmowa sieć zbudowana przez NASK dla WARBUD-u łączy 10 lokalizacji firmy z przepustowością od 2 do 4 Mbps w przypadku poszczególnych biur zlokalizowanych w kraju oraz 20 Mbps dla łączy do centrali firmy. Dodatkowo NASK zapewnia spółce centralny dostęp do Internetu o przepustowości 10 Mbps wraz z zabezpieczeniem styku międzysieciowego z wykorzystaniem nowoczesnego firewalla oraz udostępnia usługę zarządzania infrastrukturą sieciową. WARBUD SA korzysta również z usług NASK w zakresie zabezpieczania styku sieci wewnętrznej z Internetem. WARBUD SA to jedna z największych firm budowlanych w Polsce. Jest obecna na rynku od 18 lat. Obecnie zatrudnia ponad 1000 pracowników. Firma oferuje pełen zakres usług budowlanych. Jest liderem budownictwa komercyjnego i mieszkaniowego. Więcej informacji: /jd/ Andrzej Bartosiewicz na czele CENTR arbitra Drugi Od marca tego roku Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej rozstrzyga także spory dotyczące nazw domeny internetowej.pl. Jest to już drugi, po Sądzie Polubownym do spraw Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, arbitraż specjalizujący się w tej dziedzinie. Zgodnie z postanowieniami regulaminu określającego warunki rejestracji i utrzymywania nazw domeny.pl, dla której rejestrem jest NASK, spory dotyczące nazw domeny.pl mogą być rozpatrywane przed jednym ze stałych sądów polubownych działających przy instytucjach, które łączą z NASK porozumienia o współpracy. Lista tych sądów jest dostępna na stronie internetowej Rozpatrywanie spornych spraw przed sądami polubownymi ma długą tradycję w świecie gospodarki i biznesu. Arbitraż działa zdecydowanie szybciej od sądu powszechnego, jest tańszy oraz sprawnie reaguje na zmiany zachodzące na rynku. Wraz z rosnącą liczbą rejestracji domen internetowych rośnie zapotrzebowanie na ten rodzaj pomocy prawnej. Wychodząc naprzeciw rosnącym oczekiwaniom Sąd Arbitrażowy Krajowej Izby Gospodarczej i NASK stworzyły podstawy organizacyjno-prawne dla profesjonalnego i szybkiego rozstrzygania sporów dotyczących nazw domeny internetowej.pl. /mb/ Andrzej Bartosiewicz (z prawej) nowy Chairman CENTR w towarzystwie swego poprzednika, Paula Kane a CENTR jest organizacją zrzeszającą krajowe rejestry domen internetowych (Country Code Top-Level Domain Registries). Organizacja liczy ponad 50 pełnoprawnych członków. Chairman jest wybierany przez całe zgromadzenie CENTR spośród członków pięcioosobowej Rady Dyrektorów. Andrzej Bartosiewicz był dotychczas jednym z członków Rady, obecnie stoi na jej czele. Na podkreślenie zasługuje to, że po raz pierwszy chairmanem tak ważnej z punktu widzenia funkcjonowania światowego systemu DNS organizacji została osoba pochodząca z Europy Środkowej. Wybranie na to stanowisko Andrzeja Bartosiewicza jest dowodem uznania dla funkcjonowania kierowanego przez niego Działu Domen Internetowych NASK, który wypełnia zadania krajowego rejestru w domenie.pl. /mb/ B I U L E T Y N NASK 5

6 IIN T E R N E T Po raz trzeci w Polsce... ANNA RY WCZ YŃSK A Projekty konkursy, nagrody O tym, co działo się w szkołach i placówkach oświatowych z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu pisze koordynator projektu Saferinternet.pl, Anna Rywczyńska. Plakat z Gimnazjum w Poświętnem Praca uczniów ze Szkoły Podstawowej w Książenicach Tegoroczny Dzień Bezpiecznego Internetu odbył się 6 lutego. Jak w poprzednich latach, towarzyszyła mu konferencja zorganizowana w gościnnym wnętrzu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Ale najważniejsze były działania w szkołach i placówkach oświatowych. W tym roku obchody Dnia Bezpiecznego Internetu były przede wszystkim przykładem coraz większego zaangażowania polskich szkół w tematykę bezpieczeństwa internetowego. Zarówno konkursy na poziomie europejskim, jak również konkurs przygotowany przez polskich organizatorów DBI (NASK i Fundację Dzieci Niczyje) spotkały się z szerokim zainteresowaniem placówek edukacyjnych w całej Polsce. W konkursie za pomocą formularza elektronicznego dostępnego na stronie swoje inicjatywy zgłosiło 469 szkół, z czego 201 przysłało obszerne sprawozdania z obchodów. Spośród tych sprawozdań wylosowanych zostało 10 laureatów (było to publiczne losowanie, które miało miejsce podczas spotkania Komitetu Konsultacyjnego działającego przy projekcie Saferinternet.pl). Poziom nadsyłanych sprawozdań był bardzo wysoki. Większości towarzyszyły bogate, bardzo ciekawe galerie zdjęć, często krótkie filmy prezentujące przygotowane w szkole przedstawienia tea- 6 B I U L E T Y N NASK

7 Dzień Bezpiecznego Internetu LAUREACI KONKURSU NA SPRAWOZDANIA Z OBCHODÓW DNIA BEZPIECZNEGO INTERNETU NAGRODA I Występ zespołu Blue Cafe i projektor multimedialny (nagrody ZPAV oraz Fundacji TP) Gimnazjum w Poświętnem (woj. podlaskie) NAGRODA II Projektor multimedialny Publiczna Szkoła Podstawowa w yrowej (woj. opolskie) NAGRODA III Projektor multimedialny Szkoła Podstawowa im. Stanisława Ligonia w Ksią enicach (woj. śląskie) NAGRODA IV Cyfrowy aparat fotograficzny Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Nojego w Czarnkowie (woj. wielkopolskie) NAGRODA V Cyfrowy aparat fotograficzny Biblioteka Zespołu Szkół w Strzy owie (woj. podkarpackie) NAGRODA VI Cyfrowy aparat fotograficzny Szkoła Podstawowa im. Wł. Broniewskiego w Psarach (woj. małopolskie) NAGRODA VII Program antywirusowy firmy F-Secure Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8 w Opolu (woj. opolskie) NAGRODA VIII Program antywirusowy firmy F-Secure Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8 w Nowej Soli (woj. lubuskie) NAGRODA IX Program antywirusowy firmy F-Secure Szkoła Podstawowa nr 13 im. Tadeusza Kościuszki w Chorzowie (woj. śląskie) NAGRODA X Program antywirusowy firmy F-Secure Zespół Szkół w Sieroszewicach (woj. wielkopolskie) Projektory multimedialne oraz aparaty fotograficzne ufundowała Fundacja Grupy TP. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 18 w Elblągu tralne czy lekcje tematyczne poświęcone bezpiecznemu korzystaniu z Sieci. W biuletynie mamy przyjemność zaprezentować kilka wybranych zdjęć. Polskie szkoły zebrały również laury w konkursie przygotowanym przez Europejską Sieć Bezpiecznego Internetu (Insafe), zdobywając dwie z czterech głównych nagród. Zadaniem konkursu była promocja współpracy międzynarodowej. Aby Praca z ZSP Czarnków wziąć udział w konkursie, szkoły miały znaleźć zagraniczną szkołę partnerską i wspólnie przygotować projekt, dotyczący jednego z trzech proponowanych tematów: Prywatność w Sieci, Netykieta, Obrazy. W kategorii Prywatność w Sieci zwyciężył Zespół Szkół Handlowo- -Ekonomicznych w Białymstoku oraz jego szkoła partnerska z Bułgarii W kategorii Obrazy zwyciężyło Gimnazjum nr 6 w Żorach wraz z partnerską Szkołą Podstawową Panagia Thassos z Grecji. Ich projekt nosi nazwę: The picture as the vehicle of bad and good news (Obraz jako nośnik dobrych i złych treści). Nagrodzonym w konkursach szkołom serdecznie gratulujemy! Dziękujemy PGGPT Nikola Vapstarov. Zwycięski również wszystkim nauczycielom projekt zatytułowano: Modern communications tools for and against our privacy (Nowoczesne narzędzia komunikacji za i przeciw naszej prywatności). i pedagogom za zaangażowanie w promowanie bezpiecznych zachowań w Internecie. Autorka pełni funkcję koordynatora projektu Saferinternet.pl w NASK B I U L E T Y N NASK 7

8 IIN T E R N E T Nowy zbiór w portalu Polska.pl MONIK A GAJEWSK A-POL U źródeł demokracji Portal Polska.pl wzbogacił się o kolejną kolekcję dokumentów archiwalnych przedstawiającą historię polskiej demokrację od momentu jej narodzin a do II wojny światowej. Kolekcja U źródeł polskiej demokracji to zbiór 444 obiektów archiwalnych opatrzonych profesjonalnym komentarzem i obszernym wstępem opisującym historyczne tło omawianych wydarzeń. Nie zawsze prezentowane w ramach tej kolekcji obiekty są atrakcyjne pod względem wizualnym, jednak ich wartość merytoryczna jest nieoceniona. Projekt U źródeł polskiej demokracji jest realizowany wspólnie z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych. Ma on na celu promowanie zasobów dziedzictwa narodowego oraz ułatwienie dostępu do skarbów kultury Akt elekcji arcyksięcia Maksymiliana Habsburga na króla polskiego z 22.VIII.1585 r. polskiej. Zagadnienia związane z demokracją (zawarte w dziewięciu tematach) zajmują ważne miejsce w polskiej historii. Można powiedzieć, że wypracowane przed wiekami procedury funkcjonowania systemu parlamentarnego miały ogromny wpływ na dzisiejszy obraz parlamentu, zaś współcześni posłowie i senatorowie są tak w złym, jak w dobrym sensie dziedzicami wielowiekowej tradycji funkcjonowania polskiego parlamentu (dr Michałem Kulecki, ze wstępu do Parlamentaryzm staropolski ). P R Z E D U PA D K I E M W pierwszym temacie został ukazany przebieg wolnej elekcji 1587 roku, kiedy to szlachta Rzeczypospolitej dokonała wyboru dwóch władców arcyksięcia Maksymiliana i królewicza szwedzkiego Zygmunta III. Ta podwójna elekcja jest znakomitym przykładem, w jaki sposób funkcjonowała demokracja bezpośrednia oraz szesnastowieczna walka polityczna zarówno na polu dyplomatycznym, jak i na polu bitwy. Szczegółowych informacji, jak w praktyce wyglądało działanie polskiego sejmu od momentu podjęcia decyzji o zwołaniu sejmu, przez obrady sejmików przedsejmowych, obrady sejmu, uchwalenie konstytucji, aż po sejmiki relacyjne dostarcza drugi temat zatytułowany Parlamentaryzm staropolski. O dużej aktywności politycznej szesnastowiecznych parlamentarzystów zarówno na poziomie lokalnym, jak i centralnym świadczy ogromna spuścizna dokumentowa 8 B I U L E T Y N NASK

9 Dzieje w dokumentach archiwalnych Projekt U źródeł polskiej demokracji jest realizowany wspólnie z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych. Ma on na celu promowanie zasobów dziedzictwa narodowego oraz ułatwienie dostępu do skarbów kultury polskiej. Ulotka dotycząca 126 rocznicy Konstytucji 3 Maja z 3.V.1917 r. przechowywana w archiwach, bibliotekach, muzeach polskich i zagranicznych. Ogrom uchwał podjętych przez Sejm Wielki w latach obrazują dokumenty przedstawione w trzecim temacie Wokół Sejmu Czteroletniego. Znajdziemy tutaj liczne uniwersały, projekty ustaw, diariusze, przemówienia sejmowe, jak również przykłady literatury i prasy, które stały się wówczas ważnymi elementami propagandy oraz walki politycznej. Szczegółowy wstęp i komentarze, którymi opatrzone są prezentowane dokumenty pozwalają lepiej zrozumieć skomplikowaną sytuację polityczną kraju w obliczu nieuchronnego upadku. N O W O Y T N Y N A R Ó D Próbę odzyskania państwowości polskiej w okresie zaborów ukazują wybrane dokumenty dotyczące państwa polskiego okresu powstania styczniowego od 1862 do 1864 roku oraz krótkotrwałego okresu istnienia Księstwa Warszawskiego, dzięki któremu zrozumiano, że rozbiory nie są faktem nieodwracalnym. Wypracowane w tym czasie byty państwowości są pierwszym krokiem do kształtowania nowożytnego narodu. Narodu, który mimo upadku państwowości wyrażał chęć uczestnictwa i posiadania wpływu na życie polityczne przez czynny udział w parlamentach państw zaborczych, co znakomicie obrazuje kolejny ciekawy zbiór materiałów archiwalnych Polacy w parlamentach państw zaborczych. Dzięki dużej aktywności politycznej Polaków realne stało się odzyskanie niepodległości i stworzenie nowocześnie funkcjonującego państwa. Już na początku 1917 roku podjęto działania mające na celu stworzenie polskiej administracji, sądownictwa i szkolnictwa, a wkrótce rozpoczęto walkę o ustanowienie granic II Rzeczypospolitej. Zbiór archiwaliów Droga do niepodległości II Rzeczypospolitej to odezwy wzywające do walki o niepodległość, nawołujące obywateli do poparcia tworzącego się rządu i pomocy finansowej oraz wiele dokumentów z przebiegu plebiscytów dotyczących ustalenia granic. N A J N O W S Z A H I S T O R I A Zmiany terytorialne, które miały miejsce przez cały okres istnienia państwa polskiego spowodowały, że obszar ten zamieszkało wiele narodów. Wśród archiwaliów obrazujących wielonarodowościowy charakter Rzeczypospolitej napotykamy dokumenty skierowane do Niemców, Ukraińców, Litwinów, Żydów, Szkotów, Romów, Tatarów, Ormian, a nawet Karaimów sprowadzonych na tereny Rzeczypospolitej Obojga Narodów przez Wielkiego Księcia Cegiełka plebiscytowa na rzecz przyłączenia Warmii i Mazur, Spiszu i Orawy, Śląska Cieszyńskiego i Górnego Śląska do Polski wykonana po 1919 r. Litewskiego Witolda. Intensywnej imigracji sprzyjała panująca w Polsce, aż do połowy XVII wieku, tolerancja religijna oraz chęć do przyjmowania obcych specjalistów. Dziewiąty (ostatni) temat zaprezentowany w ramach kolekcji U źródeł polskiej demokracji dotyczy Polskiego Państwa Podziemnego w okresie II wojny światowej. Prezentowane dokumenty ukazują dramatyczną historię ruchu oporu. Wśród wyselekcjonowanych materiałów znajdziemy m.in. dekrety prezydenta Raczkiewicza, ulotki z brutalnych egzekucji na mieszkańcach Warszawy oraz mapy sztabowe z akcji Burza. Autorka jest redaktorem w portalu Polska.pl B I U L E T Y N NASK 9

10 IIN T E R N E T Rola regulacji prawnych KRZ YSZTOF SILICKI MIROSŁ AW MAJ E-dyskusja o bezpieczeństwie Artykuł obejmuje drugą część pytań i odpowiedzi odnoszących się do problematyki e-bezpieczeństwa, sformułowanych przez uczestników dyskusji elektronicznej zorganizowanej w czasie konferencji SECURE Podczas SECURE 2006 odbyła się dyskusja z użyciem elektronicznego systemu do głosowania o bieżącej i dającej się przewidzieć w najbliższej przyszłości sytuacji dotyczącej bezpieczeństwa teleinformatycznego w Polsce. Pierwszą część dyskusji zaprezentowaliśmy w Biuletynie NASK Nr 1/2007. Poniżej druga część pytań i odpowiedzi z e-dyskusji o e-bezpieczeństwie. Okres ostatnich dziesięciu lat to czas budowania systemu prawnego bezpośrednio odnoszącego się do zagadnień bezpieczeństwa. Opracowano regulacje dotyczące ochrony informacji niejawnych, danych osobowych, transakcji elektronicznych. Powstał system sankcji związany z naruszeniem tych zasad, wpisany do kodeksu karnego. Niestety nie zawsze regulacje te odnoszą zakładany skutek, a niektóre zapisy robią wrażenie martwych. Wydaje się, że w systemie zasad zabrakło inicjatyw promowania dobrych praktyk przez działania samoregulacyjne. Czy system prawny nadąża za zjawiskami w Sieci? Na to pytanie prawie nikt nie odpowiedział twierdząco. Nie ma w tym nic dziwnego, wszyscy zdajemy sobie sprawę, jakie jest to trudne. Wiele osób wątpi nawet, że jest w ogóle możliwe. Jednak równie wielu uczestników konferencji było bardziej optymistycznie nastawionych, sądząc, że prawo będzie w coraz większym stopniu nadążało za rozwojem Internetu. Z kolei pogląd, iż istniejący system prawny jest wystarczający, a chodzi jedynie o lepsze jego egzekwowanie miał prawie 10 proc. zwolenników. Warto bowiem, zastanawiając się nad tym czy wprowadzać do systemu kolejną ustawę o spamie, spyware, malware, bonetach, phishingu, czy nowym negatywnym zjawisku przeanalizować, czy artykuły, które mamy nie pozwalają, aby (traktując generalnie różnorakie wykroczenia lub przestępstwa w przestrzeni wirtualnej) ścigać ich sprawców. Rozważania na temat prawa niewątpliwie prowadzą do następnego pytania: Kiedy rząd, wykorzystując mechanizm regulacyjny, powinien włączać się w bezpieczeństwo Internetu? Prawie połowa odpowiedzi (największa grupa) wskazywała, że powinno się to odbywać tylko w minimalnym zakresie. Jeśli dodać 10 proc. odpowiedzi kategorycznych, twierdzących, że mechanizm regulacyjny 10 B I U L E T Y N NASK

11 Odpowiedzialność władz w ogóle nie jest potrzebny, można zaryzykować twierdzenie, że widoczna jest obawa środowiska o przeregulowanie. Jednak z drugiej strony cztery osoby na dziesięć były zdania, że rząd powinien regulować większość istotnych zachowań związanych z bezpieczeństwem Internetu. Świadczyć to może o pewnym wahaniu: z jednej strony widoczne są problemy w dynamicznie rozwijającej się przestrzeni Internetu, procesy przypominające często chaotyczne ruchy Browna, z drugiej zaś strony negatywne skojarzenia np. z cenzurą czy z dyskusją o Internet governance każą być ostrożnym w godzeniu się na zbyt radykalne regulacje. Kiedy rząd, poprzez mechanizm regulacyjny, powinien włączać się w bezpieczeństwo Internetu? Nigdy W wyjątkowych sytuacjach (minimalny zakres) Powinien regulować większość istotnych zachowań 9,3% 36,9% 47,7% Czy jakaś nowa technika obronna stanie się powszechna w dającej się przewidzieć przyszłości? W odpowiedziach widoczne jest oczekiwanie na coś nieznanego, co mogłoby dokonać przełomu, inne, nieznane jeszcze rozwiązanie. Czy pojawi się jakaś cudowna technika mogąca stanowić skuteczną tarczę? Tego nie wiemy, ale nawet jeśli tak się stanie, będzie ona wyzwaniem, aby skonstruować broń przebijającą tę tarczę. Warto też odnotować odpowiedzi, że koncentrowanie się jedynie na wymyślaniu nowych technologii zabezpieczających nie przyniesie przełomu. Nie można bowiem zapominać, że wiele zależy od poziomu świadomości ludzi, którzy używają tych technologii. Kto w największym stopniu odpowiada za niewystarczające bezpieczeństwo w Sieci? Wśród uczestników konferencji SECURE 2006 panował pogląd, że są to producenci sprzętu i oprogramowania oraz użytkownicy (obie grupy dostały po więcej niż jednej trzeciej głosów). Tak więc największą odpowiedzialnością za całościowy efekt obarczany jest początek i koniec łańcucha uczestników rynku komunikacji elektronicznej. Istotnie, od poziomu bezpieczeństwa sprzętu i oprogramowania wszystko się zaczyna. Jeśli wytwórcy przykładają się do stworzenia dobrego, bezpiecznego produktu, od razu startujemy z wyższego poziomu i mamy mniejsze prawdopodobieństwo wpadek przez ujawnione luki. Z drugiej strony to użytkownicy decydują, w jaki sposób będą używać narzędzi. Czy będzie to świadomie bezpieczne korzystanie, czy zupełnie nieświadome działanie lub też użycie niezgodne z prawem. Trzy grupy: administratorzy, dostawcy Internetu i rządy otrzymały mniej więcej tyle samo głosów, ale trzykrotnie mniej niż każda z dwu najważniejszych grup. Czy nastapi przełom w bezpieczeństwie IT poprzez współpracę wszystkich zainteresowanych stron? Nie jest to mo liwe Tak, rynek wymusi to w ciągu 10 lat Poczekamy na to dłu ej ni 10 lat Zostanie to wymuszone przez regulacje 14,5% 15,7% 18,1% 51,8% Nale y zwrócić uwagę, e w opisywanym zjawisku uczestniczy wielu interesariuszy: producenci sprzętu i oprogramowania komputerowego, dostawcy rozwiązań bezpieczeństwa, operatorzy i dostawcy Internetu, u ytkownicy indywidualni i instytucjonalni, administracje rządowe i samorządowe, wymiar sprawiedliwości i inni. Częstokroć spojrzenia tych stron na bezpieczeństwo mocno się między sobą ró nią. Powoduje to istnienie wielu barier (np. ekonomicznych, regulacyjnych, technologicznych). Wydaje się, e jeśli chcemy mówić o konieczności przełomu w bezpieczeństwie ICT, to powinien się on dokonać na gruncie współpracy wszystkich interesariuszy, po uwzględnieniu ich interesów i oczekiwań. Czy jest możliwa współpraca wszystkich zainteresowanych stron, prowadząca do przełomu w bezpieczeństwie IT? Ponad połowa uczestników konferencji uważa, że proces ten nastąpi w ciągu najbliższych 10 lat i zostanie wymuszony przez rynek. Potrzeba wystąpienia takiej współpracy była sygnalizowana także przez tych, którzy wybrali podobną opcję, mówiącą o innym źródle wymuszenia przez odpowiednie regulacje. Okazało się, że środowisko woli samoregulacyjną siłę rynku niż regulacje prawne. Interesariusze komunikacji elektronicznej B I U L E T Y N NASK 11

12 Czy nastąpi prze łom? Czy w ogóle nastąpi pozytywny przełom w bezpieczeństwie IT? W tej najistotniejszej kwestii opinie były podzielone ze wskazaniem na optymistów, którzy uważają, że przełom jednak nastąpi w ciągu najbliższych lat. Jeśli doliczyć 10 proc. odpowiedzi mówiących, iż przełom już właśnie nastąpił, daje to w sumie prawie dwie trzecie odpowiedzi pozytywnych na tak postawione pytanie. Są jednak i sceptycy, którzy twierdzą, że pozostanie tak jak jest (24 proc.), a nawet ich wizja przyszłości jest jeszcze bardziej pesymistyczna sytuacja jeszcze się pogorszy. Tę opcję wybrało około 11 proc. uczestników. Co najbardziej mogłoby poprawić bezpieczeństwo? Odpowiedzi zdecydowanie wskazały na konieczność prowadzenia skutecznych działań uświadamiających (prawie połowa). Wiara w to, że w zakresie uświadamiania jest jeszcze dużo do zrobienia, była dominująca. Co najbardziej mogłoby poprawić bezpieczeństwo? Więcej akcji uświadamających Lepsze wyszkolenie administratorów U ywanie technik bezpieczeństwa Poprawa w warstwie organizacyjnej 6,5% 18,5% 28,3% 46,7% Uczestnicy dyskusji zastanawiając się na poprawą bezpieczeństwa, często wskazywali także na używanie technik zabezpieczających i położenie nacisku na warstwę pozatechniczną (organizacyjną). Z pewnością pokazywanie wielu kierunków działań jest potwierdzeniem, że nie można Nowe techniki obronne Najciekawsze pytanie, to pytanie o przyszłość. Czy jakaś nowa technika obronna stanie się powszechna? Czy będzie to na przykład system wczesnego ostrzegania? Czy mo e upowszechnią się systemy kontroli i dopuszczania komputerów do sieci tylko wtedy, kiedy będą one odpowiednio zabezpieczone? A mo e będzie to zupełnie inne, nieznane jeszcze nawet w swojej idei, rozwiązanie? Z pewnością du ą poprawę mogłoby przynieść skuteczne uświadomienie ekonomicznego aspektu przestępstw sieciowych. Dziś w wirtualnym świecie Internetu przestępstwa są równie wirtualne. się skoncentrować tylko i wyłącznie na jednym decydującym czynniku poprawy (np. akcjach uświadamiających). Co z tego wynika? Próba podsumowania Panuje przekonanie, że w sposób najbardziej znaczący do poprawy bezpieczeństwa mogą się przyczynić producenci sprzętu i oprogramowania oraz indywidualni użytkownicy. Jest to istotne, biorąc pod uwagę, że nadal dość często nie zauważa się, jak istotną rolę w bezpieczeństwie Sieci odgrywają, że względu na liczebność, indywidualni użytkownicy, a z drugiej strony toleruje się istniejące na rynku produkty mające wiele luk. Po kilkunastu już latach dość powszechnego używania Internetu nadszedł również czas na uporządkowanie tego sposobu komunikacji. Podobnie jak wiele innych dziedzin, po pierwszej dynamicznej fazie rozwoju, potrzebują one przyjęcia zestawu zasad, na które wszyscy się godzą. Chodzi o to, aby interesy użytkowników były chronione w rozsądnym wymiarze. Ważne jest, aby w tym procesie postawić raczej na inicjatywy samych użytkowników Sieci promowanie najlepszych praktyk, czy wdrażanie mechanizmów samoregulacyjnych, a nie liczenie, że uda się osiągnąć następny poziom rozwoju za pomocą odgórnych regulacji prawnych. Praktyka wskazuje, że tego typu regulacje rzadko kiedy są skuteczne w dynamicznie rozwijającym się środowisku. Oczywiście, tak jak w każdej dziedzinie, są potrzebne ogólne ramy prawne jako pewne minimum, które nie krępuje, ale porządkuje. Jeszcze inną kwestią, przy której warto się zatrzymać, mówiąc o rozwoju zagrożeń internetowych, jest możliwość ich przeniknięcia w sferę kluczowej infrastruktury, funkcjonowania społeczeństw czy gospodarki (transport, energetyka, telekomunikacja, finanse itp.). Skuteczne ataki na tę infrastrukturę mogą okazać się bardzo niebezpieczne, dlatego warto podjąć poważne działania prewencyjne. Warto podkreślić, że uczestnicy dyskusji wskazywali w swoich wypowiedziach na konieczność współpracy zainteresowanych stron użytkowników, producentów, operatorów telekomunikacyjnych, prawodawców itd., aby ustalić wspólną wizję postępu w dziedzinie bezpieczeństwa. Pocieszające jest to, że według uczestników konferencji rynek sam taką współpracę wymusi. Jednak bierne czekanie nie ma sensu. Aby współpraca była skuteczna, trzeba uświadomić sobie znaczenie i rolę poszczególnych podmiotów. Krzysztof Silicki jest dyrektorem technicznym NASK, Mirosław Maj jest kierownikiem Działu CERT Polska 12 B I U L E T Y N NASK

ISSN 1509-3603 NR 3/2007. Konferencja ISSE/SECURE 2007. Anonimowość w sieci Klienckie honeypoty

ISSN 1509-3603 NR 3/2007. Konferencja ISSE/SECURE 2007. Anonimowość w sieci Klienckie honeypoty ISSN 1509-3603 NR 3/2007 Konferencja ISSE/SECURE 2007 Anonimowość w sieci Klienckie honeypoty O D R E D A K T O R A Stara Biblioteka UW: miejsce konferencji ISSE/SECURE 2007 W tym roku, dzięki współpracy

Bardziej szczegółowo

Dzień Bezpiecznego Internetu

Dzień Bezpiecznego Internetu ISSN 1509-3603 NR 1/2007 Dzień Bezpiecznego Internetu Ruszyło e-świętokrzyskie Systemy biometrii O D R E D A K T O R A W Kielcach, Końskich, Grzybowie koło Staszowa, Jędrzejowie i Ostrowcu Świętokrzyskim

Bardziej szczegółowo

ISSN 1509-3603 NR 1/2006. Odpowiedzialność w sieci Inny wymiar eksperymentu Docierać dalej

ISSN 1509-3603 NR 1/2006. Odpowiedzialność w sieci Inny wymiar eksperymentu Docierać dalej ISSN 1509-3603 NR 1/2006 Odpowiedzialność w sieci Inny wymiar eksperymentu Docierać dalej O D R E D A K T O R A NASK wkracza dynamicznie w 2006 rok, obejmując zasięgiem sieci radiowej aglomeracje Katowic,

Bardziej szczegółowo

ISSN 1509-3603 NR 1/2009. Kontrola dostępu O czym mówią statystyki Historia złośliwego programu

ISSN 1509-3603 NR 1/2009. Kontrola dostępu O czym mówią statystyki Historia złośliwego programu ISSN 1509-3603 NR 1/2009 Kontrola dostępu O czym mówią statystyki Historia złośliwego programu O D R E D A K T O R A W Y D A R Z E N I A 3 4 Laureat nagrody NASK 5 Usługa Corporate Firewall 6 Dla małych

Bardziej szczegółowo

2 miliony nazw w domenie.pl

2 miliony nazw w domenie.pl ISSN 1509-3603 NR 1/2011 2 miliony nazw w domenie.pl Telefonia pod obstrzałem Wirtualny świat najmłodszych 3 Wydarzenia Michał Chrzanowski Dyrektor NASK 3 Rekord w polskim rejestrze 4 Eksperci o bezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

ISSN 1509-3603 NR 2/2008. Wirtualny faks Bezpieczeństwo w modelu MSS Serwis zawsze dostępny

ISSN 1509-3603 NR 2/2008. Wirtualny faks Bezpieczeństwo w modelu MSS Serwis zawsze dostępny ISSN 1509-3603 NR 2/2008 Wirtualny faks Bezpieczeństwo w modelu MSS Serwis zawsze dostępny O D R E D A K T O R A W Y D A R Z E N I A 3 3 Już milion domen.pl 4 Dzień Bezpiecznego Internetu 5 Centra Medyczne

Bardziej szczegółowo

Śledzenie zagrożeń w sieci Uaktywnienie subdomen

Śledzenie zagrożeń w sieci Uaktywnienie subdomen ISSN 1509-3603 NR1/2010 Śledzenie zagrożeń w sieci Uaktywnienie subdomen Ethernetowa rewolucja Streaming wideo w Polska.pl 3 WYDARZENIA MICHAŁ CHRZANOWSKI DYREKTOR NASK 3 Polski rejestr przoduje 4 NASK

Bardziej szczegółowo

CERT Polska RAPORT 2012. Analiza incydentów naruszających bezpieczeństwo teleinformatyczne

CERT Polska RAPORT 2012. Analiza incydentów naruszających bezpieczeństwo teleinformatyczne ISSN 2084-9079 Analiza incydentów naruszających bezpieczeństwo teleinformatyczne Zespół działa w ramach Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej NASK 2013 Copyright Raport Wydawca: NASK Adres: ul. Wąwozowa

Bardziej szczegółowo

Raport CERT Polska 2011

Raport CERT Polska 2011 Spis treści 3 1 Streszczenie 1.1 Jak czytać ten dokument? 1.2 Najważniejsze obserwacje podsumowujące raport 2 Informacje o zespole CERT Polska 3 Wprowadzenie 4 Statystyka zgłoszeń koordynowanych przez

Bardziej szczegółowo

Ana li za in cy den tów na ru sza ją cych bez pie czeń stwo te le in for ma tycz ne zgła sza nych do ze społu CERT Pol ska w roku 2008

Ana li za in cy den tów na ru sza ją cych bez pie czeń stwo te le in for ma tycz ne zgła sza nych do ze społu CERT Pol ska w roku 2008 Ra port2008 Ana li za in cy den tów na ru sza ją cych bez pie czeń stwo te le in for ma tycz ne zgła sza nych do ze społu CERT Pol ska w roku 2008 1100010100011001000110111101011 Zawiera raport z systemu

Bardziej szczegółowo

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010 aktualne trendy Praktyczne narzędzia studia przypadków Wyzwania firm WWW.wyzwaniafirm.pl listopad 2010 nowe spojrzenie na it Nowe wyzwania biznesowe wymagają zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Bardziej szczegółowo

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010 aktualne trendy Praktyczne narzędzia studia przypadków Wyzwania firm WWW.wyzwaniafirm.pl listopad 2010 nowe spojrzenie na it Nowe wyzwania biznesowe wymagają zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Bardziej szczegółowo

CIIP. - str. 3. Ataki DDoS. - str. 6. CERT Center: Reagowanie na incydenty w obszarze infrastruktury krytycznej. - str. 9

CIIP. - str. 3. Ataki DDoS. - str. 6. CERT Center: Reagowanie na incydenty w obszarze infrastruktury krytycznej. - str. 9 CIIP Nr 5 lipiec 2013 focus W NUMERZE: GAUSS kolejny przedstawiciel bliskowschodniej cyberinwazji Ataki DDoS CERT Center: Reagowanie na incydenty w obszarze infrastruktury krytycznej Damir Rajnovic o reagowaniu

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie bezpieczeostwa cyberprzestrzeni RP w 2010 roku

Raport o stanie bezpieczeostwa cyberprzestrzeni RP w 2010 roku Raport o stanie bezpieczeostwa cyberprzestrzeni RP w 2010 roku Warszawa 2011 CERT.GOV.PL CERT.GOV.PL Rządowy Zespół Reagowania na Incydenty Komputerowe CERT.GOV.PL został powołany w dniu 1 lutego 2008

Bardziej szczegółowo

IT Magazine, luty 2013 / marzec 2013 2

IT Magazine, luty 2013 / marzec 2013 2 IT Magazine, luty 2013 / marzec 2013 IT Magazine, luty 2013 / marzec 2013 2 W SKRÓCIE IT MAGAZINE SPIS TREŚCI Redakcja Fundacja IT Leader Club Polska ul. Zawiszy 14 lok. 72 01-167 Warszawa Redaktor Naczelna

Bardziej szczegółowo

W numerze: Zaproszenie do Bolimowa... 2

W numerze: Zaproszenie do Bolimowa... 2 W numerze: Zaproszenie do Bolimowa... 2 Sieć wielu możliwości... 3 Nowy system rejestracji domen... 5 Polska.pl od kuchni... 6 Dokąd zmierza SWIFT... 8 Odrzuceni... 10 ICANN opis reformy... 12 Domeny narodowe...

Bardziej szczegółowo

Metody zapewniania bezpieczeństwa systemów operacyjnych

Metody zapewniania bezpieczeństwa systemów operacyjnych POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Michał Wróbel Metody zapewniania bezpieczeństwa systemów operacyjnych Rozprawa doktorska Promotor: dr hab. inż. Jerzy Kaczmarek Wydział

Bardziej szczegółowo

Od redaktora. Prof. Krzysztof Malinowski zosta³ dyrektorem NASK ds. naukowych

Od redaktora. Prof. Krzysztof Malinowski zosta³ dyrektorem NASK ds. naukowych W numerze: Wydarzenia, nowości... 2 ICANN: spotkanie w Kuala Lumpur... 7 Hotline przy CERT Polska... 8 Podziemie atakuje... 11 Oferta dla biznesu... 13 Systemy mocnego uwierzytelnienia... 14 Badanie telemarketingowe...

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP w 2011 roku

Raport o stanie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP w 2011 roku Raport o stanie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP w 2011 roku Warszawa 2012 CERT.GOV.PL CERT.GOV.PL Rządowy Zespół Reagowania na Incydenty Komputerowe CERT.GOV.PL został powołany w dniu 1 lutego 2008

Bardziej szczegółowo

do sukcesu www.brief.pl INTERNET&MOBILE2003 raport strategiczny IAB Polska

do sukcesu www.brief.pl INTERNET&MOBILE2003 raport strategiczny IAB Polska do sukcesu www.brief.pl INTERNET&MOBILE2003 raport strategiczny IAB Polska do sukcesu www.brief.pl INTERNET&MOBILE2003 raport strategiczny IAB Polska AUTORZY RAPORTU IAB Polska: Olgierd Cygan Prezes Zarządu

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

BIG BYOD NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE BITCOIN DATA ERP 2.0 DRUK 3D OD BIŻUTERII PO DOM PRACUJ ZDALNIE. WEARABLE TECHNOLOGY Odzież nie tylko dla geeków

BIG BYOD NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE BITCOIN DATA ERP 2.0 DRUK 3D OD BIŻUTERII PO DOM PRACUJ ZDALNIE. WEARABLE TECHNOLOGY Odzież nie tylko dla geeków NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE MAGAZYN COMARCH ERP NR 1/2014 (21) ISSN 2082-1581 www.nz.comarch.pl BYOD PRACUJ ZDALNIE ERP 2.0 Ewolucja, która uwolni możliwości Twojej firmy BITCOIN GLOBALNA REWOLUCJA FINANSOWA

Bardziej szczegółowo

BIULETYN FORUM DEBATY PUBLICZNEJ NUMER 20 LISTOPAD 2012

BIULETYN FORUM DEBATY PUBLICZNEJ NUMER 20 LISTOPAD 2012 BIULETYN FORUM DEBATY PUBLICZNEJ NUMER 20 LISTOPAD 2012 Rada programowa: Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP (redaktor naczelny) Irena Wóycicka, Podsekretarz Stanu w Kancelarii

Bardziej szczegółowo

Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom

Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU MŚP-DOSKONAŁOŚĆ BUSINESS SUPPORT PROGRAM SME-EXCELLENCE /Tłumaczenie robocze/ MATERIAŁ SZKOLENIOWY: Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom

Bardziej szczegółowo

Kwiecień 2013. Cyberodporność w świecie ewoluujących zagrożeń Nowe drogi w bezpieczeństwie informacji

Kwiecień 2013. Cyberodporność w świecie ewoluujących zagrożeń Nowe drogi w bezpieczeństwie informacji Kwiecień 2013 Cyberodporność w świecie ewoluujących zagrożeń Nowe drogi w bezpieczeństwie informacji Obserwując skalę oraz tempo zmian cyberzagrożeń można założyć, że każda organizacja została lub zostanie

Bardziej szczegółowo

TEMAT NUMERU: BEZPIECZEŃSTWO. GIODO O SKLEPACH INTERNETOWYCH Rozmowa z dr. Wojciechem Wiewiórowskim. Certyfikaty dla sklepów czy warto?

TEMAT NUMERU: BEZPIECZEŃSTWO. GIODO O SKLEPACH INTERNETOWYCH Rozmowa z dr. Wojciechem Wiewiórowskim. Certyfikaty dla sklepów czy warto? www.prevent-magazine.pl KWIECIEŃ 2013 (nr 4) E-Commerce po północy Co się wtedy dzieje w Twoim sklepie? GIODO O SKLEPACH INTERNETOWYCH Rozmowa z dr. Wojciechem Wiewiórowskim Certyfikaty dla sklepów czy

Bardziej szczegółowo

INTERNET A PRAWA PODSTAWOWE

INTERNET A PRAWA PODSTAWOWE Katarzyna Szymielewicz Anna Mazgal Współpraca: Dorota Głowacka, Józef Halbersztadt INTERNET A PRAWA PODSTAWOWE Ekspresowy przegląd problemów regulacyjnych INTERNET A PRAWA PODSTAWOWE Ekspresowy przegląd

Bardziej szczegółowo

Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm.

Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm. Jak wdrożyć CRM Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm. Jak wdrożyć CRM Alicja Mazur Dariusz Mazur MADAR Wydawnictwo: MADAR Sp.

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE

BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE STYCZEŃ 2013 LUTY 2013 MARZEC 2013 KWIECIEŃ 2013 MAJ 2013 CZERWIEC 2013 LIPIEC 2013 SIERPIEŃ 2013 WRZESIEŃ 2013 PAŹDZIERNIK 2013 LISTOPAD 2013 GRUDZIEŃ 2013 BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE www.interaktywnie.com/biznes/raporty

Bardziej szczegółowo

Wartość biznesowa Microsoft Office System

Wartość biznesowa Microsoft Office System nr 9/2003 WRZESIEŃ 2003 ISSN 1730 6884 Miesięcznik dla Partnerów Wartość biznesowa Office System [str. 6] Po co zarządzać oprogramowaniem? [str. 12] Promocyjne odzyskiwanie danych [str. 14] www.microsoft.com/poland

Bardziej szczegółowo