Doświadczenia we wdrażaniu FOSS4G w działaniach Centrum UNEP/GRID-Warszawa na przykładzie wybranych projektów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Doświadczenia we wdrażaniu FOSS4G w działaniach Centrum UNEP/GRID-Warszawa na przykładzie wybranych projektów"

Transkrypt

1 Doświadczenia we wdrażaniu FOSS4G w działaniach Centrum UNEP/GRID-Warszawa na przykładzie wybranych projektów Maria Andrzejewska, Monika Rusztecka Centrum UNEP/GRID-Warszawa Wrocław maja 2010

2 Plan prezentacji 1. Edukacja geoinformacyjna w działaniach Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2. FOSS4G w projekcie Cascadoss 3. FOSS4G w projekcie Akademia INSPIRE 4. Wnioski

3 Edukacja geoinformacyjna w UNEP/GRID-Warszawa 18 lat działalności na polu wspierania aktywnego wykorzystania technologii geoinformacyjnych misją Centrum UNEP/GRID-Warszawa jest: wspieranie zarządzania środowiskiem poprzez propagowanie wykorzystania systemów informacji geograficznej w ochronie i kształtowaniu środowiska edukacja geoinformacyjna, upowszechnianie zastosowań technik geoinformacyjnych wśród różnych grup odbiorców, w szczególności wśród młodzieży oraz w sektorze publicznym

4 Edukacja geoinformacyjna w UNEP/GRID-Warszawa Dla młodzieży i nauczycieli Program GLOBE Wirtualny Kampinoski Park Narodowy Nawigacja w plecaku Akademia EduGIS Dla sektora samorządowego oraz administracji publicznej Projekt CASCADOSS Akademia INSPIRE

5 Projekt CASCADOSS Międzynarodowy kaskadowy program szkoleniowy upowszechniający zastosowania oprogramowania Open Source GIS&RS na rzecz środowiska przyrodniczego

6 Zespół Spatial Applications Division Leuven Belgia (koordynator) Compet-terra Węgry GISAT Rep. Czeska Centrum UNEP/GRID-Warszawa Realizacja: od V.2007 do IV 2009

7 Główne działania Przegląd i ewaluacja dostępnego oprogramowania FOSS4G w podziale na 4 zasadnicze grupy aplikacje desktop GIS biblioteki GIS aplikacje web-gis i serwerowe aplikacje dedykowane zastosowaniom w analizach środowiskowych Promocja i upowszechnienie zastosowań FOSS4G w ramach wydarzeń edukacyjnych

8 Ewaluacja główne założenia Potencjał rynkowy Celem jest ocena potencjalnej pozycji produktu na rynku. Potencjał techniczny Celem jest ocena jakości oprogramowania pod kątem technicznym i funkcjonalnym. Potencjał ekonomiczny Celem jest ocena opłacalności przystosowania do własnych potrzeb oraz użytkowania oprogramowania OSS w porównaniu z oprogramowaniem na licencji komercyjnej.

9 Wydarzenia edukacyjne Międzynarodowe Sympozjum informacyjne 16 czerwca, 2008 (http://www.cascadoss.eu/en/index.php?option=com _content&task=view&id=24&itemid=24 ) Międzynarodowe warsztaty informacyjne czerwca, 2008 (http://www.cascadoss.eu/en/index.php?option=com _content&task=view&id=28&itemid=28 ) Krajowe Warsztaty informacyjne lutego, 2009

10 Warsztaty krajowe Zastosowania oprogramowania Open Source GIS (FOSS4G ang. Free and Open Source Software for Geospatial) w ochronie przyrody Skierowane do pracowników służb ochrony przyrody Prezentacja możliwości oprogramowania otwartego jako alternatywy dla rozwiązań komercyjnych (czy to możliwe zbudować pełny GIS na FOSS4G) Uświadomienie specyfiki pracy z takim oprogramowaniem ( przygoda,wyzwanie, satysfakcja)

11 Czy mozna zbudować w pełni operacyjny system GIS, bazujący na aplikacjach FOSS4G? Neteler M. 2008, Trends in development of of Free and Open Source for Geospatial (FOSS4G), The CASCADOSS Project International Symposium,

12 Oprogramowanie tzw. komercyjne i FOSS4G szukając odpowiedników Neteler M. 2008, Trends in development of of Free and Open Source for Geospatial (FOSS4G), The CASCADOSS Project International Symposium,

13 Tematyka warsztatów (1) przetwarzanie danych analizy przestrzenne analizy hydrologiczne, analizy DEM (ILWIS), przetwarzanie danych z monitoringu środowiska metody interpolacji (SAGA), podstawy teledetekcji (ILWIS), wizualizacja danych przestrzennych.

14 Tematyka warsztatów (2) obsługa baz danych przestrzennych PostgreSQL/PostGIS pozyskiwanie danych przestrzennych obsługa GPS (gra terenowa), wizualizacja danych przestrzennych (QGIS, GPSBabel).

15 Skrypty ćwiczeniowe

16 Portal Zakładki ABOUT (również w wersjach narodowych) EVENTS materiały z warsztatów EVALUATION wyniki ewaluacji

17 Moduł e-learning

18

19

20

21 Projekt Geoinformacja w praktyce Akademia INSPIRE Projekt dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

22 Partnerzy Norweska Agencja Geodezyjno- Kartograficzną (Statens Kartverk), gmina Tønsberg w południowej Norwegii (Commune Tønsberg) INTERGRAPH Polska Sp. z o.o.

23 Do kogo skierowana jest Akademia INSPIRE? do pracowników gmin zajmujących się planowaniem przestrzennym i ochroną środowiska w gminie. do gmin znajdujących się na terenie obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 pracowników RDOŚ

24 Cel projektu Wzmocnienie kompetencji urzędników gmin w zakresie zastosowań geoinformacji w działaniach związanych z planowaniem przestrzennym oraz ochroną środowiska Upowszechnienie informacji o Dyrektywie INSPIRE i ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej W projekcie biorą udział 93 gminy w tym 51 aktywnie (udział w konkursie) pozostałe jako wolni słuchacze

25 Załozenia programu szkoleniowego Struktura stacjonarno-internetowa 2 dwudniowe szkolenia stacjonarne 3 miesiące kursu e-learning z wykorzystaniem platformy do nauczania na odległość oraz geoportalu edukacyjnego Praca zespołów gmin w ramach studiów przypadków podejmowane są miniprojekty związane z ochroną środowiska, planowaniem przestrzennym

26 Strona powitalna platformy e-learning

27 Geoportal Akademii INSPIRE Główne narzędzie edukacyjne wprowadza gminy w świat danych przestrzennych pozyskiwania aktualizacji analizowania prezentacji na prostej mapie tematycznej

28 Geoportal Akademii INSPIRE główne okno

29 Pola zastosowań w projekcie Realizacja ćwiczeń polegających na wykonaniu określonej mapy tematycznej dotyczącej obszaru gminy Realizacja studium przypadku - współpraca z partnerami (gminy-rdoś) poprzez interaktywną pracę z mapą numeryczną (realizacja idei cooperatywnego GISu)

30 Sposoby prezentacji danych integracja dostępnych usług sieciowych (głównie WMS), przestrzennych rysowanie własnych danych zgodnie z kategoriami,

31 Sposoby prezentacji danych przestrzennych wprowadzenie plików w formatach GIS zawierających określone prezentacje tematyczne (shp, kml, gml), wyświetlanie danych pozyskanych w terenie przy pomocy urządzeń GPS (gpx),

32 Funkcjonalność praca z mapą Narzędzia nawigacyjne (zoom, pan itp.) GetFeatureInfo informacje o obiekcie

33 Funkcjonalność praca z mapą Legenda (statyczna) Pomiar odległości, powierzchni

34

35 Funkcjonalność obsługa warstw Dodawanie/usuwanie zdefiniowanych usług WMS do widoku Zmiana transparentności warstwy Odświeżenie widoku Przybliżanie widoku do zasięgu wskazanej warstwy Zmiana kolejności warstw na liście

36 Funkcjonalność edycja obiektów Dodawanie nowych obiektów: punktów linii wieloboków Definiowanie atrybutów za pomocą formatki (kategorie obiektów) Edycja istniejących obiektów (zmiana geometrii) Usuwanie obiektów Tworzenie buforów Zachowanie konfiguracji warstw widoku mapy Druk mapy

37 Wydruk mapy

38 Funkcjonalnosc forum uzgodnien Wprowadzanie komentarzy do zaznaczonego obiektu Interaktywna dyskusja z przypisaniem komentarzy do danego obiektu

39

40 Technologia Open Layers wizualizacja danych okno mapy, PostGIS zarządzanie danymi przestrzennymi Mapserver realizacje funkcji udostępniania danych w Internecie biblioteki GeoExt interfejs użytkownika biblioteki GDAL realizacja funkcji analitycznych (buforowanie) oraz obsługi odwzorowań

41 Uprawnienia użytkowników Uczestnicy AI wyświetlanie danych dla gminy oraz sąsiadujących gmin (skala 1:250K), pełna funkcjonalność edycyjna; GDOŚ przegląd całej Polski w trybie do odczytu jeżeli chodzi o obiekty wprowadzone przez uczestników Public przegląd całej Polski w trybie do odczytu, dostęp tylko do wybranych zasobów

42 Podsumowanie 1. Zróżnicowanie potrzeb użytkowników stwarza możliwości powszechnego wykorzystywania rozwiązań FOSS4G 2. Bardzo duże zainteresowanie wykorzystaniem rozwiązań FOSS4G (por. uczestnicy szkoleń pakietów komercyjnych vs QGIS średnio 6-20) 3. Narzędzia sprawdzają się przy podstawowych polach zastosowań: przeglądanie danych, proste analizy przestrzenne, problemy pojawiają się przy analizach bardziej zaawansowanych, głównie na dużych zbiorach danych. Kłopotliwe jest również generowanie dobrych map. 4. Stabilność oprogramowania FOSS4G jest kluczowym ograniczeniem w jego wykorzystywaniu (to główny czynnik ryzyka w pracy podnoszony przez "zwykłych" użytkowników) 5. Brak jest oferty szkoleniowej oraz dobrze przygotowanej dokumentacji oprogramowania w języku PL - ale społeczność użytkowników (np. QGISa) rośnie wykładniczo. 6. Rozwój aplikacji web-gis stanowi jeden z kluczowych kierunków zainteresowania sektora administracji publicznej.

43 Dziękuję za uwagę! Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa Warszawa, ul. Sobieszyńska 8 Maria Andrzejewska - Monika Rusztecka

Wśród instytucji współpracujących z Centrum UNEP/GRID-Warszawa znajdują się między innymi:

Wśród instytucji współpracujących z Centrum UNEP/GRID-Warszawa znajdują się między innymi: Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa jest agendą Organizacji Narodów Zjednoczonych, działającą w ramach programu GRID (ang. Global Resource Information Database - Światowa Baza Danych o Zasobach

Bardziej szczegółowo

Przykłady zastosowao rozwiązao typu mapserver w Jednostkach Samorządu Terytorialnego

Przykłady zastosowao rozwiązao typu mapserver w Jednostkach Samorządu Terytorialnego Przykłady zastosowao rozwiązao typu mapserver w Jednostkach Samorządu Terytorialnego Plan prezentacji Wprowadzenie Czym jest serwer danych przestrzennych i na czym polega jego działanie? Miejsce serwera

Bardziej szczegółowo

Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI

Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie szkoleo z zakresu korzystania z aplikacji do prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów oraz z oprogramowania Modułu SDI dla przedstawicieli jednostek

Bardziej szczegółowo

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) GIS na miarę Twoich potrzeb Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego. Metryka dokumentu Tytuł

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania danych pobieranych z usług geoinformacyjnych...

Możliwości wykorzystania danych pobieranych z usług geoinformacyjnych... Możliwości wykorzystania danych pobieranych z usług geoinformacyjnych... A R T Y K U Y Człowiek i Środowisko 36 (1-2) 2012, s. 5-24 Paweł Sudra MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA DANYCH POBIERANYCH Z USŁUG GEOINFORMACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostosowanie i wdrożenie aplikacji przeznaczonej do prowadzenia rejestru dokumentów planistycznych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL) załącznik nr 1 na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL) Zielona Góra, 2012 S t r o n a 1 Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ I DEFINICJI... 3 2. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Prowadzenie nadzoru technicznego nad wdrożeniem i realizacją projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Załącznik nr 7 Opiz

Bardziej szczegółowo

APLIKACJE MULTIMEDIALNE W ZARZĄDZANIU GMINNĄ EWIDENCJĄ ZABYTKÓW MULTIMEDIA APPLICATIONS IN MANAGING THE COMMUNE REGISTER OF MONUMENTS

APLIKACJE MULTIMEDIALNE W ZARZĄDZANIU GMINNĄ EWIDENCJĄ ZABYTKÓW MULTIMEDIA APPLICATIONS IN MANAGING THE COMMUNE REGISTER OF MONUMENTS INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS Nr 1/IV/2013, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddział w Krakowie, s. 31 43 Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi APLIKACJE MULTIMEDIALNE

Bardziej szczegółowo

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w Krakowie Studia Podyplomowe w zakresie Systemów Informacji Geograficznej.

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w Krakowie Studia Podyplomowe w zakresie Systemów Informacji Geograficznej. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w Krakowie Studia Podyplomowe w zakresie Systemów Informacji Geograficznej Program Studiów 1. Sylwetka absolwenta Studia podyplomowe są adresowane

Bardziej szczegółowo

System Osłony PrzeciwOsuwiskowej SOPO

System Osłony PrzeciwOsuwiskowej SOPO System Osłony PrzeciwOsuwiskowej SOPO Aplikacja internetowa - instrukcja obsługi Dariusz Grabowski Krzysztof Karwacki Marcin Kułak Warszawa, maj 2015 Spis treści Projekt System Osłony PrzeciwOsuwiskowej...3

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA NA KIERUNKU INFORMATYKA GEOPORTAL GEOPORTAL Autor: Aneta Rosłan Współautorzy: Paweł Krawczyk Maciej Wierzchowski

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA MERYTORYCZNO-TECHNICZNE DO WYKONANIA ZADANIA: OPRACOWANIE SYSTEMU GIS DLA GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

ZAŁOŻENIA MERYTORYCZNO-TECHNICZNE DO WYKONANIA ZADANIA: OPRACOWANIE SYSTEMU GIS DLA GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO ZAŁOŻENIA MERYTORYCZNO-TECHNICZNE DO WYKONANIA ZADANIA: OPRACOWANIE SYSTEMU GIS DLA GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO I. CEL OPRACOWANIA System Informacji Przestrzennej GIS-GPN ma za zadanie usprawnić system

Bardziej szczegółowo

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rozpoznanie cenowe o wartości poniżej 30.000 euro / zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907, z późn. zm.) / I. PROWADZĄCY ROZPOZNANIE

Bardziej szczegółowo

Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu

Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu Zakład Sieci (Z - 2) Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu Praca nr 02 30 001 1 Warszawa, grudzień

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP rozumiany jako szczegółowa koncepcja MSZ-KIIP wraz z jego analizą funkcjonalną Strona 1 z 185 Spis treści 1 Metryka dokumentu... 8 1.1 Aspekt formalny... 9 1.2

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Janów Lubelski, luty 2014 r.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Janów Lubelski, luty 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Utworzenie Lokalnego Systemu Informacji Przestrzennej w Powiecie Janowskim Janów Lubelski, luty 2014

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przygotowanie i wdrożenie mechanizmów i narzędzi do świadczenia e-usług publicznych za pomocą platformy epuap wraz przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

2 Słownik pojęć i definicji

2 Słownik pojęć i definicji Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie pilotażu i wdrożenia Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (RIIP) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego Lublin, lipiec 2013 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

RESEARCH REPORTS MINING AND ENVIRONMENT Kwartalnik Quarterly 4/2011

RESEARCH REPORTS MINING AND ENVIRONMENT Kwartalnik Quarterly 4/2011 PRACE NAUKOWE GIG GÓRNICTWO I ŚRODOWISKO RESEARCH REPORTS MINING AND ENVIRONMENT Kwartalnik Quarterly 4/2011 Jan Bondaruk, Paweł Zawartka OGÓLNODOSTĘPNA PLATFORMA INFORMACJI TERENY POPRZEMYSŁOWE I ZDEGRADOWANE

Bardziej szczegółowo

OPZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Izba Celna w Rzepinie OPZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wersja: 0.1 Dotyczy zakupu i wdrożenia oprogramowanie związanego z prezentacją przestrzenną GIS dla potrzeb wsparcia analizy kryminalnej w SC. Metryka

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4b do SIWZ Zadanie 12. Oprogramowanie

Załącznik nr 4b do SIWZ Zadanie 12. Oprogramowanie Załącznik nr 4b do SIWZ Zadanie 12. Oprogramowanie S t r o n a 1 S t r o n a 2 Tabela 1 - Karta produktu (wymagania GIS) Zadanie 12 Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Piszczek WEBGIS I WEBMAPPING TECHNOLOGIE DLA GLOBALNYCH SYSTEMÓW INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Krzysztof Piszczek WEBGIS I WEBMAPPING TECHNOLOGIE DLA GLOBALNYCH SYSTEMÓW INFORMACJI PRZESTRZENNEJ INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Krzysztof Piszczek WEBGIS I WEBMAPPING TECHNOLOGIE DLA GLOBALNYCH SYSTEMÓW INFORMACJI PRZESTRZENNEJ studia dzienne

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 8 do siwz Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu województwa zachodniopomorskiego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYMAGAŃ MINIMALNYCH SYSTEMU

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYMAGAŃ MINIMALNYCH SYSTEMU IN-II.272.46.2013 Załącznik nr 10 do SIWZ. wykonawca.. data OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYMAGAŃ MINIMALNYCH SYSTEMU Ze względu na planowany bardzo krótki okres realizacji i związane z tym ryzyko wdrożeniowe

Bardziej szczegółowo

5 492 880 euro. 4 626 448 euro

5 492 880 euro. 4 626 448 euro Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną

Bardziej szczegółowo

Rola administracji geodezyjnej w rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Rosnówko 19-21.11.2008

Rola administracji geodezyjnej w rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Rosnówko 19-21.11.2008 W tym roku mija 20 lat od momentu powstania firmy SYSTHERM. Zarejestrowana przez trzech pracowników Politechniki Poznańskiej jako spółka z ograniczoną działalnością miała w założeniu być jednostką projektową

Bardziej szczegółowo

Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych S.A. ul. Dworcowa 56, 44-100 Gliwice

Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych S.A. ul. Dworcowa 56, 44-100 Gliwice Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych S.A. ul. Dworcowa 56, 44-100 Gliwice Zbiory danych przestrzennych w jednostkach samorządu terytorialnego identyfikacja i oszacowanie zasobów, wraz z przykładami

Bardziej szczegółowo

Rola usług sieciowych w Małopolskiej Infrastrukturze Informacji Przestrzennej (MIIP)

Rola usług sieciowych w Małopolskiej Infrastrukturze Informacji Przestrzennej (MIIP) SŁUŻBA GEODEZYJNA I KARTOGRAFICZNA W OBLICZU NADCHODZĄCYCH ZMIAN Rola usług sieciowych w Małopolskiej Infrastrukturze Informacji Przestrzennej (MIIP) Autorzy: Justyna Bachowska, Łukasz Wojnowski Urząd

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zał. nr 5 do SIWZ/ zał. do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I ArcGIS for Server Enterprise Standard - oprogramowanie geoinformatyczne, licencja bezterminowa 1 szt. 1. Umożliwianie publikacji

Bardziej szczegółowo