MBA and Master studies

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MBA and Master studies"

Transkrypt

1 MBA and Master studies 2012/2013

2 Jonas Clark Hall - main Clark University building in Worcester, MA (USA)

3 Dean of COPACE Dear students and friends of Clark University, Welcome to Clark University College of Professional and Continuing Education Graduate Programs. We were established in the U.S. over three decades ago to bring to adult students the same quality graduate education that has characterized Clark University since its inception in 1887 as the second oldest post-baccalaureate institution in the United States. Since 2010 we have been offering an exciting new MBA Program Curriculum and Course of Study that can be combined with any of the Clark University Graduate Degree Programs. The MBA + MSPC program has five concentrations: Managerial Communication, Marketing Communication, IT Management, Health Management and HR Management Please visit the appropriate sections in our website. If you have questions please do not hesitate to contact us. Thomas P. Massey, Ph. D. Dean of Clark University COPACE Thomas P. Massey, PhD, Dean of Clark University COPACE Clark University wraz ze Społeczną Akademią Nauk oferuje programy studiów anglojęzycznych prowadzące do uzyskania dyplomu i tytułu naukowego Master. Uzyskana akredytacja NEASC świadczy o tym, że uczelnia posiada wszelkie niezbędne środki, aby poprzez rzetelnie skonstruowany program nauki być gwarantem utrzymania wysokiego poziomu kształcenia. Niewątpliwe atuty programów Clark University i SWSPiZ to ciekawie prowadzone zajęcia przez doświadczoną kadrę, atrakcyjny system opłat i promocji oraz możliwość wyjazdu i realizacji części programu w USA. Zachęcam do zapoznania się z treścią informatora na rok akademicki 2012/2013 i wybrania programu najbardziej odpowiadającego Państwa potrzebom i oczekiwaniom. Prof. dr hab. Łukasz Sułkowski Dyrektor Programu Clark Univeristy w Polsce Dyrektor Programu Szanowni Państwo, Prof. dr hab. Łukasz Sułkowski, Director of Clark University programs in Poland fot. Sławomir Szwajdler

4 Clark University building, Worcester, Massachusetts, USA About the University Clark University Clark University Clark University jako jedna z nielicznych amerykańskich uczelni, zdecydował się na oferowanie swoich programów poza granicami USA. Przez wiele lat studia Master Clark University realizowane były w Izraelu, a obecnie również w Rosji, Chinach i Polsce. Od 2004 polskim partnerem Clark University jest Społeczna Akademia Nauk. Współpraca między obiema uczelniami stała się wzorem polsko-amerykańskiego transferu wiedzy i umiejętności, zarówno na szczeblu studenckim, jak i akademickim O Uczelni Clark University to prestiżowa amerykańska uczelnia z wieloletnią tradycją, założona w 1887 roku w Worcester (Nowa Anglia, stan Massachusetts). Wspólnie z Harvardem i Yale zapoczątkował istnienie prestiżowego stowarzyszenia amerykańskich uniwersytetów Association of American Universities. W Clark University wykładał m.in. Zygmunt Freud, Albert Abraham Michelson czy Robert Goddard. Clark University was founded in 1887 in Worcester, Massachusetts. Together with Harvard and Yale it was a founding member of the prestigious Association of American Universities. Clark is famous for being the second higher education institution in the USA to offer Master degree programs. Clark was the location of Sigmund Freud's famous Clark Lectures. Other famous Clark researchers who include Albert Abraham Michelson and Robert Goddard. Clark is also one of the first universities in the USA to offer its programs out of the country. For many years, Clark University programs have been offered in Israel, and now also in Russia, China and Poland. Clark's Polish partner is the University of Management. Since 2004, the cooperation between both universities has become an excellent example of a Polish-American transfer of knowledge and skills both on an academic level as well as on the institutional arena.

5 Tytuł Master Clark University jest akredytowany przez New England Association of Schools and Colleges i honorowany w międzynarodowych szkołach i firmach. Dyplom Master jest potwierdzeniem wiedzy w rozwojowych dziedzinach zarządzania i komunikacji, umiejętności biznesowych oraz znajomości języka angielskiego. Program realizowany jest w 2 trybach źw całości w języku angielskim ź3 pierwsze semestry po polsku z intensywnym kursem języka angielskiego Amerykański model nauczania: dynamiczne wykłady, prezentacje multimedialne, praca zespołowa, dyskusje, case studies, symulacje, projekty grupowe oraz konsultacje z praktykami. Wykwalifikowana kadra wykładowców z międzynarodowym doświadczeniem, m.in. z Polski, USA, Izraela czy Wielkiej Brytanii. Capstone projekt grupowy realizowany w rzeczywistych firmach, dotyczący np. wdrażania nowych strategii lub udoskonalenia istniejących systemów. Możliwość wyjazdu na 1 lub 2 semestry do Clark University w USA oraz realizacji praktyk zawodowych w amerykańskich firmach (OPT). Zalety programu Programy Społecznej Akademii Nauk i Clark University to propozycja skierowana do osób, które rozważają karierę zawodową w międzynarodowych firmach i instytucjach. Highlights of the program University of Management and Clark University programs are directed to those who are considering a career in international companies and institutions. Clark University Master's degrees are accredited by New England Association of Schools and Colleges and recognized in international schools and companies A Master's diploma is a confirmation of knowledge in areas of management and communication, practical business skills and fluency in the English language. The program is run fully in English (or Polish+English) with an optional intensive language course. American model of education: dynamic lectures, multimedia presentations, discussions, group projects, case studies, simulations and consultations with practitioners. Highly qualified lecturers with international experience from: Poland, the US, Israel and the UK, among others. Capstone a team project carried out in cooperation with real companies concerning for example implementation of new technologies or improving existing systems. Opportunity to study 1 or 2 semesters at Clark University in the US and to participate in a paid internship program in an American company (Optional Practical Training). Statue of Sigmund Freud, Clark University, USA

6 University of Management MBA MBA Społecznej Akademii Nauk Program studiów MBA skierowany jest do kadry kierowniczej oraz specjalistów, pragnących rozszerzyć swoje kwalifikacje o komponent menedżerski. Ukończenie programu gwarantuje zarówno szeroką, jak i specjalistyczną wiedzę z zarządzania w dziedzinach komunikacji, marketingu, systemów teleinformatycznych, ochrony zdrowia oraz HR. MBA + Master The University of Management MBA program is designed for management professionals and specialists who wish to expand their qualifications by a managerial component. The program guarantees both wide and specialized managerial knowledge in the fields of communication, marketing, information systems, health systems and human resources. Partcipants of the MBA program obtain complex institutional management skills through practical problem solving and working with real projects. The program of studies was designed in cooperation with business representatives and based on the American experience. Diplomas obtained: ź MBA diploma and postgraduate certificate from University of Management źmaster of Science in Professional Communication from Clark University Słuchacz podczas uczestnictwa w programie nabywa umiejętności w zakresie kompleksowego zarządzania organizacjami poprzez praktyczne rozwiązywanie problemów i realizację rzeczywistych projektów. Program studiów został opracowany we współpracy z przedstawicielami biznesu i w oparciu o amerykańskie doświadczenie. Otrzymywane dyplomy: źdyplom MBA oraz świadectwo studiów podyplomowych Społecznej Akademii Nauk źmaster of Science in Professional Communication z Clark University Our MBA programs are one of the most interesting and affordable educational offers. Students participate in practical managerial studies and obtain international qualifications. dr Łukasz Prysiński, MBA Program Director

7 Managerial competences obtained: źproject development and management źcreation and implementation of strategies for development in modern companies źutilising modern tools and systems in management, such as controlling and balanced scorecard I entered this campus as a hesitating and shy person and today I am transformed and standing here as a grown up professional. I came with a belief that a lot of technical knowledge will make me successful, but at Clark I realized I needed not just the technical know-how but also other important communication and analytical skills. źcrisis management źinvestment management Offered MBA concentrations: MBA + Master Managerial Communication Marketing Communication IT Management Ashish Shrivastava valedictorian speech, 19 November 2010 Health Management HR Management źwdrażanie i realizacja projektów źformowanie i wdrażanie strategii rozwoju nowoczesnych przedsiębiorstw źnowoczesne narzędzia i systemy w zarządzaniu: controlling czy balanced scorecard fot. Sławomir Szwajdler fot.: johngodson.pl Nabywane kompetencje menedżerskie: źzarządzanie w kryzysie źzarządzanie działalnością inwestycyjną Realizowane specjalizacje MBA: Managerial Communication Marketing Communication IT Management Health Management HR Management "Lectures at Clark University are exceptional. The instructors are very friendly and lessons are always interesting. Students come from different countries, which gives an international taste to the learning experience. Despite the fact that I am a very busy person - it is always a joy to make out time to attend Clark classes. I hope other universities in Poland will learn from Clark University." John Abraham Godson, Member of the Polish Parliament Student of MBA/MSPC (MBA in Managerial Communication)

8 dr Michał Chmielecki, MSPC graduate, UofM and Clark University instructor, coach and consultant, Member of International Conflict Management Association Master of Science in Professional Communication Communication Theory and Research course, contrary to its name, is not a theoretical course. Learning about mechanisms and dynamics of communication requires students to be active, practice different approaches, run experiments and take part in simulations. Thanks to this course, future managers can learn how to fine-tune their communication skills, work on their relationshipbuilding abilities, speak in public, develop their team etc. Master of Science in Professional Communication Master Clark University offers the MSPC program in concentrations reflecting the challenges and needs of the modern market. The structure of studies prepares graduates to work in managerial positions in various fields where communication plays a key role in achieving personal and organizational success, and prepares managers to manage a modern company or organization successfully competing at both the national and international levels. Diplomas obtained: źmaster of Science in Professional Communication from Clark University źcertificate from University of Management Ignore what is generally perceived as appropriate follow the example of the minority who are truly successful. Clark University oferuje program studiów MSPC z podziałem na specjalizacje odpowiadające wyzwaniom i potrzebom współczesnego rynku. Struktura studiów umożliwia przygotowanie absolwentów do pracy na stanowiskach kierowniczych w dziedzinie zarządzania, gdzie profesjonalna komunikacja odgrywa kluczową rolę w osiągnięciu sukcesu organizacyjnego i osobistego, oraz przygotowuje menedżerów do zarządzania nowoczesną firmą lub organizacją skutecznie konkurującą na rynku krajowym i międzynarodowym. Otrzymywane dyplomy: źmaster of Science in Professional Communication z Clark University źświadectwo ukończenia studiów podyplomowych Społecznej Akademii Nauk Bartosz Kubicki, MSPC - Management graduate, Territory Sales Representative in a telecommunications company

9 MANAGEMENT Skierowana do specjalistów profesjonalnej komunikacji i menedżerów niższego i średniego szczebla, specjalizacja Management ma na celu kształtowanie i podniesienie kompetencji w zakresie profesjonalnego zarządzania komunikacją zewnętrzną i wewnętrzną w organizacji, komunikacji społecznej i międzykulturowej, przywództwa i zarządzania zespołem. MARKETING Dzięki orientacji na zaspokajanie potrzeb klienta, specjalizacja Marketing pozwala na prawidłową integrację funkcji marketingowych z innymi obszarami funkcyjnymi organizacji, takimi jak finanse, komunikacja czy zarządzanie personelem, a także kieruje zachowania organizacji na osiąganie celów i realizację wizji. INFORMATION SYSTEMS Specjalizacja Information Systems przygotowuje menedżerów do pracy w nowoczesnych firmach wdrażających najnowsze koncepcje informatyczne. Program kształci umiejętności menedżerskie i komunikacyjne, ze szczególnym naciskiem na analizę i usprawnienie procesów biznesowych, skutecznego budowania zespołów projektowych, a także umiejętnego prowadzenia wdrożeń IT. HEALTH SYSTEMS Program MSPC w specjalizacji Health Systems ma na celu przygotowanie profesjonalnej kadry kierowniczej w sektorze usług medycznozdrowotnych. Studia dają wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych, w szczególności dotyczącą celów, zasad i problemów placówek systemu ochrony zdrowia. HUMAN RESOURCES Program specjalizacji HR opiera się na założeniu, że podstawą każdej organizacji jest efektywne zarządzanie ludźmi, czyli znajomość metod i technik zarządzania personelem, umiejętności przywództwa, motywowania, prowadzenia negocjacji i kreowania wizerunku wśród pracowników. Specjalizacje Concentrations MANAGEMENT The Management concentration is tailored to the needs of communication specialists and mid-level managers. The main objective of this study is to develop qualifications in the aspect of professional internal and external, social and intercultural communication within an organization, but also leadership and project management. MARKETING MSPC: Marketing program addresses managers planning their career in marketing. The main goal is to develop their qualifications in a way that will ensure competitive advantage for the company. The program of studies prepares future graduates for jobs in modern corporations based on a client-oriented marketing concept. INFORMATION SYSTEMS The Information Systems concentration prepares IT management specialists for positions in innovative organizations implementing the latest IT concepts. The program is prepared to develop managerial and communication skills, with the emphasis on the area of analysis and improvement of business process, effective project team building and successful IT implementation. HEALTH SYSTEMS The Health Systems program trains professional managers in the medical and health services. Studies provide theoretical and practical knowledge of management and related sciences concerning the purpose, principles and problems of health system institutions. HUMAN RESOURCES The HR concentration is based on the idea that the basis of any organization is to effectively manage people: knowledge of methods and techniques of personnel management, leadership, motivation and negotiation skills, as well as public relations among employees.

10 Master + Magister studies allow graduates to obtain a Clark University degree, as well as a Magister diploma from University of Management in a chosen major. Oyeleke Oyedotun, Health Systems graduate, student of Medical University of Łódź English Philology: Business Communication Studia Master + Magister, oprócz dyplomu Clark University, dają dyplom magistra Społecznej Akademii Nauk na wybranym kierunku. Filologia Angielska: Business Communication Program pozwala kształtować i udoskonalać umiejętności posługiwania się językiem w komunikacji interpersonalnej, biznesowej i międzykulturowej: język perswazji, manipulacji, wywierania nacisku, kreowania wiarygodności, w komunikacji publicznej i masowej, marketingu i reklamie, retoryce społecznej i politycznej. Zarządzanie: Business Management Absolwenci programu uzyskają umiejętności niezbędne do skutecznego zarządzania oraz zapoznają się z różnorodnymi metodami i technikami stosowanymi w biznesie, jak również z najnowszymi trendami w zarządzaniu. Otrzymywane dyplomy: źmaster of Science in Professional Communication z Clark University źmagister Społecznej Akademii Nauk (Filologia Angielska lub Zarządzanie) Management: Business Management Students acquire skills necessary to succeed in the field of management and are acquainted with a variety of methods and techniques applied in business and the latest trends in management. Diplomas obtained: źmaster of Science in Professional Communication from Clark University źmagister from University of Management (English Philology or Management) fot. Sławomir Szwajdler Studying medicine has its rewards, even more goes to practising it, and so I thought: why not even go a step further and own the practise itself? At Clark University, I found a great deal of knowledge, skills, and experience. In addition, important connections were made and bonds created, which I believe would extend far beyond graduation. Master + Magister The program develops competences in pragmatic language usage as a tool in interpersonal, business and intercultural communication: persuasion, influence, imposing pressure or creating credibility, in mass and public communication, marketing and advertising, social and political rhetoric. I chose Clark, because on the Polish educational market full of trendy programs I was looking for something more. Business Management is an American Master's diploma from Clark University and a Magister degree from Academy of Management - the institution where I took my first active career steps. We are living in times when anyone can finish studies - it means supply and excess of mediocrity. Clark is something fresh and distinguishing. Paweł Tomczyk, student of Business Management, Project Manager

11 Organization and recruitment All programs are run in weekend sessions. Duration of studies: źmba and Master + Magister - 24 months źmaster - 24, 18 or 12 months. The 18-month mode starts in March. Studies can be done in two language modes: źfully in English. Fluency in English is required. ź3 semester in Polish + 2 semesters in English. Students participate in an intensive language course. Detailed information about language requirements and an English language test are available on the website: Admission requirements: źat least a 4-year Bachelor's degree (for Master studies). If less than 4 years - please submit the diploma and transcripts to the Admissions Office for verification. A graduate degree is required for the MBA program (+ interview). For integrated graduate programs (Business Communication, Business Management) - a Polish (or equivalent - nostrified) degree is required. źsubmitting the required documents and paying the registration fee. Candidates applying from outside of the European Union who are required to obtain a visa before entering Poland, are subject to a different recruitment procedure. Detailed admissions policies and procedures for Clark University and Academy of Management programs are available at Candidates can also contact the Admissions Office by Organizacja i rekrutacja Wszystkie programy studiów realizowane są w trybie weekendowym. Czas trwania studiów: źmba oraz Master + Magister - 24 miesiące źmaster - 24, 18 lub 12 miesięcy. Tryb 18-miesięczny rozpoczyna się w marcu. Studia mogą być realizowane w 2 trybach: źw całości w języku angielskim. Wymagana jest znajomość języka na odpowiednim poziomie. ź3 semestry w języku polskim + 2 semestry w języku angielskim. Studenci biorą udział w intensywnym kursie językowym. Szczegółowe informacje dot. wymogów językowych oraz testu sprawdzającego znajomość języka znajdą Państwo na stronie Wymogi rekrutacyjne: źposiadanie dyplomu ukończenia studiów (przynajmniej licencjat). W przypadku studiów drugiego stopnia Business Communication, wymagany jest licencjat z Filologii Angielskiej, natomiast na studia MBA dyplom magistra (+ rozmowa kwalifikacyjna). źzłożenie kompletnej dokumentacji oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej. Na stronie internetowej dostępny jest szczegółowy regulamin rekrutacji. Wszelkie pytania prosimy kierować również na adres Nasi pracownicy chętnie udzielą Państwu informacji na temat zapisów i wymogów rekrutacyjnych.

12 What s new in 2012 Bilingual program (Polish + English) Early registration promotion 5 concentrations of MBA and MSPC Nowości w 2012 r. Program dwujęzyczny (polski + angielski) Promocja wczesna rejestracja 5 specjalizacji MBA i MSPC Społeczna Akademia Nauk (University of Management) Clark University Łódź Warszawa (Warsaw) ul. Gdańska 121, Łódź tel: , fax: ul. Łucka 11, Warszawa tel: , fax: SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK CLARK UNIVERSITY

Table of contents. Spis treści

Table of contents. Spis treści Spis treści Table of contents A Word from the Rector 1 Poznan School of Banking 2 Aalto University School of Economics 3 Three pillars of the Program 5 Prestigious accreditations 6 Executive MBA Diploma

Bardziej szczegółowo

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni.

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni. TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI A Word from the Rector Helsinki School of Economics Poznan School of Banking Pillars of the Program Experienced Faculty Program Curriculum Study Tour Managerial Project Participants

Bardziej szczegółowo

Nowe media w edukacji

Nowe media w edukacji Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej ze środków programu Leonardo da Vinci Transfer Innowacji Program konferencji Nowe media w edukacji 25 października 2010 Hotel Kyriad Prestige

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu College of Management Edukacja Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów ECTS ul. Krakowska 56-62 50-425 Wrocław 1 Spis treści About College... 3

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA 2014/2015 www.kozminski.edu.pl www.studiapodyplomowe.pl 1 Władze uczelni Prezydent prof. dr hab. Andrzej K. Koźmiński Rektor prof. ALK dr hab. Witold T. Bielecki

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA 2015/2016 www.kozminski.edu.pl www.podyplomowe.kozminski.edu.pl www.mba.kozminski.edu.pl www.studiapodyplomowe.pl 1 Władze uczelni Prezydent prof. dr hab. Andrzej

Bardziej szczegółowo

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22 Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza Polish-Swiss Chamber of Commerce Al. Niepodległości 69 / 02-626 Warszawa tel. +48 22 322 76 25 / fax +48 22 322 76 26 / swisschamber@swisschamber.pl Redakcja / Editors:

Bardziej szczegółowo

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał Warsaw POLAND BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał On behalf of the National Centre for Research and Development, I am honored to introduce the participants

Bardziej szczegółowo

FORUM. Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice. Październik / October 2014

FORUM. Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice. Październik / October 2014 NR 39 FORUM Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice Październik / October 2014 blisko Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach znajduje się w sercu

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

NAJBARDZIEJ POŻĄDANI PRACODAWCY 2013 W OPINII SPECJALISTÓW I MENEDŻERÓW THE MOST DESIRED EMPLOYERS 2013 IN THE OPINION OF PROFESSIONALS AND MANAGERS

NAJBARDZIEJ POŻĄDANI PRACODAWCY 2013 W OPINII SPECJALISTÓW I MENEDŻERÓW THE MOST DESIRED EMPLOYERS 2013 IN THE OPINION OF PROFESSIONALS AND MANAGERS EDYCJA 4. LISTOPAD 2013 4TH EDITION NOVEMBER 2013 NAJBARDZIEJ POŻĄDANI PRACODAWCY 2013 W OPINII SPECJALISTÓW I MENEDŻERÓW THE MOST DESIRED EMPLOYERS 2013 IN THE OPINION OF PROFESSIONALS AND MANAGERS PARTONAT

Bardziej szczegółowo

I X O R G A N I Z A T O R K O N F E R E N C J I. P o l s k i e T o w a r z y s t w o I n f o r m a c j i N a u k o w e j

I X O R G A N I Z A T O R K O N F E R E N C J I. P o l s k i e T o w a r z y s t w o I n f o r m a c j i N a u k o w e j I X K r a j o w e F o r u m I n f o r m a c j i N a u k o w e j i T e c h n i c z n e j W Y M I A N A I N F O R M A C J I I R O Z W Ó J P R O F E S J O N A L N Y C H U S Ł U G I N F O R M A C Y J N Y C

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie współpracy

Rozwijanie współpracy Rozwijanie współpracy pomiędzy kształceniem zawodowym, szkolnictwem wyższym i uczeniem się dorosłych w odpowiedzi na wyzwania uczenia się przez całe życie Developing Cooperation between VET, Higher Education

Bardziej szczegółowo

IDC DATACENTERS TRANSFORMATION ROADSHOW 2013 WARSZAWA 17 WRZEŚNIA 2013 HOTEL HYATT

IDC DATACENTERS TRANSFORMATION ROADSHOW 2013 WARSZAWA 17 WRZEŚNIA 2013 HOTEL HYATT IDC DATACENTERS TRANSFORMATION ROADSHOW 2013 WARSZAWA HOTEL HYATT Platinum Partners Silver Partners Media Partners Serdecznie witamy na konferencji IDC IT Security Roadshow 2013 Mamy nadzieję, że ten dzień

Bardziej szczegółowo

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

IDC CLOUD LEADERSHIP FORUM 2013 CLOUD-ENABLED BUSINESS TRANSFORMATION. 26 LISTOPADA 2013 WARSZAWA, Hotel Hyatt

IDC CLOUD LEADERSHIP FORUM 2013 CLOUD-ENABLED BUSINESS TRANSFORMATION. 26 LISTOPADA 2013 WARSZAWA, Hotel Hyatt IDC CLOUD LEADERSHIP FORUM 2013 CLOUD-ENABLED BUSINESS TRANSFORMATION 26 LISTOPADA 2013 WARSZAWA, Hotel Hyatt PLATINUM PARTNERS CO-PARTNER GOLD PARTNERS SILVER PARTNER MEDIA PARTNERS Serdecznie witamy

Bardziej szczegółowo

NR / N O 3 (21) 2011 www.inqbator.pl

NR / N O 3 (21) 2011 www.inqbator.pl NR / N O 3 (21) 2011 STRATEGIA W WERSJI GLOBALNEJ STRATEGY IN A GLOBAL VERSION INTERNACJONALIZACJA MŁODYCH, INNOWACYJNYCH FIRM INTERNATIONALIZATION OF YOUNG INNOVATIVE COMPANIES W CENTRUM ROZWOJU FIRM

Bardziej szczegółowo

IDC Cloud Computing Roadshow 2011

IDC Cloud Computing Roadshow 2011 IDC Cloud Computing Roadshow 2011 Warszawa, Hotel Marriott 6 grudnia 2011 Platinium Partner Gold Partners Silver Partners Media Partners Gold Co-Partner Agenda 09:00 09:30 Rejestracja / Przerwa kawowa

Bardziej szczegółowo

Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities. Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates

Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities. Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates General Od Redakcji Editorial Note Dymitr Doktór Redaktor Naczelny Chief Editor Szanowni Czytelnicy, Rok 2014

Bardziej szczegółowo

ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013

ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 PLENARY SESSIONS PLENARY SESSIONS PLENARY SESSIONS BRANCH BRANCHSALONS SALONS BRANCH SALONS ACCOMPANYING ACCOMPANYINGEVENTS

Bardziej szczegółowo

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie Science and business for innovation in the region fot. Łukasz Kobus/KobusArt Prof. dr hab. inż. Piotr Szczepaniak Prorektor Politechniki Łódzkiej ds. Rozwoju

Bardziej szczegółowo

price 14,85 PLN (including 8% VAT)

price 14,85 PLN (including 8% VAT) 5 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) ISSN 2080-9654 9772080 965203 0 5> Best pastry in town Home made ice cream Exquisite mediteranean cuisine Innovative cocktails Premium selection of wines Catering

Bardziej szczegółowo

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI TOM 2 Recenzja naukowa prof. zw. dr hab. Tadeusz Grabiński Wydawnictwo Wyższej

Bardziej szczegółowo

Pol. J. Sport Tourism 2009, 16, 135-142

Pol. J. Sport Tourism 2009, 16, 135-142 Pol. J. Sport Tourism 2009, 16, 135-142 135 Review papers UNIVERSITY EDUCATION QUALITY SYSTEM ASSUMPTIONS VS. PRACTICE IN THE CONTEXT OF THE BOLOGNA PROCESS University education quality system RYSZARD

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility 2 01 1 Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w Corporate Social Responsibility APORT 2011 R 0 1 1REPORT 2 Pytania, sugestie oraz propozycje współpracy związane ze Społeczną Odpowiedzialnością należy kierować

Bardziej szczegółowo

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports 2 On Point Wrocław City Report November 2012 We encourage you to visit our website to download more office sector related reports Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony w celu pobrania innych publikacji

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Podlaskim

Klastry w Województwie Podlaskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Podlaskim województwo podlaskie / Podlaskie Voivodeship Clusters in the Podlaskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 2013 1 SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 4 Słowo wstępne Zarządu A Message from Our Management Board INNOWACYJNOŚĆ INNOVATION

Bardziej szczegółowo

Transfer wyników badań naukowych do gospodarki

Transfer wyników badań naukowych do gospodarki Transfer wyników badań naukowych do gospodarki Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Wydawca: Politechnika Wrocławska Wrocławskie Centrum Transferu Technologii ul. smoluchowskiego

Bardziej szczegółowo

JAGIELLONIAN UNIVERSITY 645 YEARS OF HISTORY THE OLDEST UNIVERSITY IN POLAND

JAGIELLONIAN UNIVERSITY 645 YEARS OF HISTORY THE OLDEST UNIVERSITY IN POLAND JAGIELLONIAN UNIVERSITY 645 YEARS OF HISTORY THE OLDEST UNIVERSITY IN POLAND POLISH LANGUAGE CLASSES AT ALL LEVELS CLASSES IN POLISH CULTURE, LITERATURE, THEATER, FILM, HISTORY AND SOCIOLOGY CLASSES BEGIN

Bardziej szczegółowo