RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ I ZEWNĘTRZNEJ. W Stronę Zmian VIII kwiecień 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ I ZEWNĘTRZNEJ. W Stronę Zmian VIII kwiecień 2014"

Transkrypt

1 Kraków, 2014 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ I ZEWNĘTRZNEJ W Stronę Zmian VIII kwiecień 2014 opracowała Katarzyna Zgódko (koordynator główny projektu ) Spis treści I. WPROWADZENIE DO EWALUACJI 8 EDYCJI W STRONĘ ZMIAN... 2 II. ANKIETA EWALUACYJNA UCZESTNIKA WARSZTATU Wprowadzenie do ankiety Podsumowanie wyników ankiety Zebrane odpowiedzi na pytania postawione w ankiecie... 4 III. ANKIETA EWALUACYJNA OPIEKUNA WARSZTATU Wprowadzenie do ankiety Podsumowanie wyników ankiety Zebrane odpowiedzi na pytania postawione w ankiecie IV. ANKIETA EWALUACYJNA KOMITETU ORGANIZACYJNEGO Wprowadzenie do ankiety Podsumowanie wyników ankiety Zebrane odpowiedzi na pytania postawione w ankiecie V. PROPOZYCJE DZIAŁAŃ ROZWOJOWYCH... 21

2 I. WPROWADZENIE DO EWALUACJI 8 EDYCJI W STRONĘ ZMIAN 8 edycja projektu W Stronę Zmian odbyła się w dniach kwietnia 2014 roku. Zrealizowanych zostało 48 warsztatów, podzielonych na bloki tematyczne: Ars psychologicae, Ja w pracy, Rozwijam się, W świecie mediów, Inspiracje. Prowadzącymi warsztaty byli praktycyspecjaliści, a także członkowie działającej w ramach Koła Sekcji Trenerskiej. W warsztatach uczestniczyło 483 osoby (taka liczba rekordów znajduje się w internetowym systemie rejestracji) zajmujących łącznie 924 miejsca na listach uczestników warsztatów. Na listach rezerwowych znalazło się łącznie 265 osób 1. Organizatorami VII edycji byli członkowie KNP PRAGMA - studenci psychologii stosowanej (11), psychologii ogólnej (3), oraz architektury (1), funkcjonujący w ramach przedstawionej poniżej struktury: Katarzyna Zgódko koordynator główny Maria Katarzyna Nowak koordynator ds. merytorycznych o Małgorzata Sałacińska członek zespołu ds. merytorycznych o Blanka Chrobaczyńska członek zespołu ds. merytorycznych Anna Kobiela koordynator ds. promocji o Jakub Słowik członek zespołu ds. promocji o Natalia Pająk - członek zespołu ds. promocji o Mirosława Pikor - członek zespołu ds. promocji (grafik) o Olga Kovalevska - członek zespołu ds. promocji o Nina Kozłowska - członek zespołu ds. promocji o Natalia Kondej - członek zespołu ds. promocji o Joanna Oracz - członek zespołu ds. promocji Sabina Cieśla koordynator ds. finansów o Iwona Stasiak członek zespołu ds. finansów Adrianna Napiórkowska koordynator ds. logistyki Dodatkowo na czas trwania konferencji (od momentu rozpoczęcia rejestracji na warsztaty) z organizatorami współpracowało dodatkowe 25 osób, odpowiedzialnych za wspieranie procesu rejestracji i kontaktu z grupą oraz pełniących funkcję opiekuna warsztatu w jego trakcie. Łącznie do organizacji projektu przyczyniło się 40 osób. Raport zawiera wyniki ankiet ewaluacyjnych (bezpośrednie) oraz ich podsumowanie. Ostatnia część raportu odnosi się do propozycji rozwiązania dostrzeżonych w trakcie edycji projektu problemów oraz planów rozwojowych. Analizowane ankiety zostały przeprowadzone wśród uczestników projektu, podstawowego komitetu organizacyjnego oraz opiekunów warsztatów. 1 Mowa tutaj nie o pojedynczy osobach, lecz o konfiguracji osoba-warsztat ta sama osoba może występować kilkukrotnie w zestawieniu, gdy zapisuje się na listy rezerwowe różnych warsztatów.

3 II. ANKIETA EWALUACYJNA UCZESTNIKA WARSZTATU 1. Wprowadzenie do ankiety Ankiety ewaluacyjne dla uczestników projektu były rozdawane po zakończeniu każdego z warsztatów, a następnie przepisywane i analizowane przez opiekunów warsztatów. Sporządzony przez nich raporty były wysyłane bezpośrednio do prelegentów, których dotyczyły oceny. Łącznie ankiety ewaluacyjne wypełniło 560 uczestników (rozumianych jako osoba na warsztacie). Przy założeniu błędu oraz nie oddania ankiet przez część uczestników, można na tej podstawie wnioskować że frekwencja ogólna w trakcie projektu wynosiła ok. 65 % (duży wpływ na ten wynik ma bardzo niekorzystna frekwencja na warsztatach w niedzielę). W niniejszym zestawieniu przedstawione zostaną jedynie informacje dotyczące ogólnego odbioru projektu przez uczestników, ich danych demograficznych oraz propozycji warsztatów na kolejny rok. 2. Podsumowanie wyników ankiety Uczestnicy tegorocznej edycji "W Stronę Zmian" w 81 % stanowiły kobiety, w wieku przeważnie lata (choć przedział wiekowy uczestników był dużo większy - rok urodzenia od 1973 do 1994). Zdecydowaną większość uczestników projektu stanowili studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego (333 osoby), do dwóch kolejnych pod względem liczności grup zaliczają się studenci AGH (30 osób) oraz Uniwersytetu Ekonomicznego (17 osób). Warto jednak zauważyć, że w konferencji wzięli udział reprezentanci łącznie 24 różnych szkół wyższych, zarówno z Krakowa jak i innych miast Polski (Uniwersytetu Wrocławskiego, AWF we Wrocławiu, Politechniki Warszawskiej, UE Katowice, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Warszawskiego). Stanowili oni 2 % wszystkich uczestników projektu. Tegoroczna edycja projektu cechuje się także bardzo dobrymi wynikami, jeśli idzie o różnorodność kierunków, których studenci w niej uczestniczyli - reprezentanci 88 różnych kierunków studiów, z czego czołowymi grupami byli studenci psychologii (200 osób), socjologii (42 osoby) i zarządzania (24 osoby). Warto zwrócić uwagę na proporcję studentów psychologii do ogółu studentów biorących udział w projekcie - stanowili oni 43 %, przy 57 % studentów studiów niepsychologicznych, biorących udział w projekcie. 76 % uczestników nie brało wcześniej udziału we "W Stronę Zmian". O jego istnieniu dowiadywali się przede wszystkim z facebooka bądź od znajomych. 94 % ankietowanych było zadowolonych z formy rejestracji na warsztaty. Do najczęściej podawanego powodu niezadowolonego ze sposobu rejestracji wynikał brak podania konkretnej godziny jej rozpoczęcia 2. Jako powód wyboru danego warsztatu uczestnicy podają najczęściej tematykę warsztatu oraz zachęcający opis. Poziom warsztatów (łącznie) jest oceniony jako bardzo wysoki. 2 godzina rozpoczęcia rejestracji została podana dwukrotnie na profilu na facebooku na 24 godziny przed rejestracją. Jej nieskonkretyzowanie wynikało z problemów technicznych z problemem rejestracji, które wyniknęły 48 godzin przed datą rozpoczęcia rejestracji

4 89 % uczestników tegorocznej edycji projektu jest zainteresowanych wzięciem udziały w kolejnej. 3. Zebrane odpowiedzi na pytania postawione w ankiecie 1. Płeć 81 % uczestników tegorocznej edycji projektu stanowiły kobiety. 2. Wiek Przedział wiekowy uczestników (rok urodzenia): Główną grupą odbiorców były jednak osoby w wieki lata. 3. Uczelnia Uniwersytet Jagielloński 30 - Akademia Górniczo-Hutnicza 23 - brak odpowiedzi 17 - Uniwersytet Ekonomiczny 15 - Politechnika Krakowska 13 - Uniwersytet Pedagogiczny 11 - Uniwersytet Rolniczy 4 - Akademia Krakowska im. Frycza Modrzewskiego 4 - Akademia Ignatianum 4 - UEK 3 - Uniwersytet Wrocławski 2 - AWF Kraków 2 - KUL 2 - licealiści 1 - Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 1 - ASP Kraków 1 - osoby po studiach 1 - Politechnika Warszawska 1 - UE Katowice 1 - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 1 - Uniwersytet Medyczny w Lublinie 1 - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 1 - Uniwersytet Warszawski 1 - Wyższa Szkoła Biznesu 4. Kierunek studiów psychologia (oraz psychologia stosowana)

5 42 - socjologia 24 - zarządzanie 10 - kulturoznawstwo 7 - biologia (i pochodne) 7 - informatyka 8 - pedagogika 6 - ekonomia 6 - turystyka i rekreacja 6 - prawo 6 - technologia chemiczna 5 - administracja 4 - finanse 4 - geografia 4 - matematyka 4 - historia 3 - dietetyka 3 - stosunki międzynarodowe 3 - wychowanie fizyczne 3 - amerykanistyka 3 - architektura 3 - budownictwo 3 - informacja naukowa 3 - ochrona środowiska 3 - polityka społeczna 2 - politologia 2 - polonistyka 2 - metalurgia 2 - kierunek lekarski 2 - elektronika i telekomunikacja 2 - filozofia 2 - fizyka medyczna 2 - europeistyka 2 - filologia polska 2 - inżynieria biomedyczna 2 - inżynieria materiałowa 2 - kognitywistyka 1 - filologia rosyjska 1 - automatyka i robotyka 1 - bezpieczeństwo narodowe 1 - bezpieczeństwo wewnętrzne 1 - filologia węgierska 1 - elektrotechnika 1 - finanse i rachunkowość

6 1 - filologia germańska 1 - energetyka 1 - anglistyka 1 - elektroniczne przetwarzanie informacji 1 - gospodarka i administracja publiczna 1 - handel zagraniczny 1 - humanistyka 1 - indianistyka 1 - inżynieria naftowa i gazownictwo 1 - inżynieria środowiska 1 - języki i kultura krajów romańskich 1 - komparatystyka 1 - kryminologia 1 - żywienie człowieka 1 - malarstwo 1 - marketing 1 - mechanika i budowa maszyn 1 - MISH 1 - nauczanie polskiego jako obcego 1 - nauki o rodzinie 1 - neurobiologia 1 - odlewnictwo 1 - performtyka 1 - położnictwo 1 - porównawcze studia porównawcze 1 - pr 1 - praca socjalna 1 - rachunkowość 1 - rolnictwo 1 - romowie w polsce 1 - stomatologia 1 - matematyczno-przyrodnicze 1 - sztuka ogrodowa 1 - technologie elektrotechniczne 1 - teleinformatyka 1 - towaroznawstwo 1 - wiedza o teatrze 1 - wzornictwo 1 - zaawansowane materiały i narzędzia 21 - brak odpowiedzi 5. Rok studiów

7 98-1 rok rok 84-3 rok 77-4 rok 75-5 rok 12 - po studiach (głównie studia doktoranckie) 22 - brak odpowiedzi 6. Czy brałeś udział w poprzednich edycjach projektu? 76 % uczestników tegorocznego W Stronę Zmian nie brało wcześniej udziału w projekcie. 7. Skąd dowiedziałeś się o projekcie? facebook - 86 % od znajomego - 49 % plakat - 36 % strona pragmy - 23 % strona uczelni - 18 % inna strona - 1 % artykuł - 0,4 % forum - 0 % mailing - 0 % radio - 0 % inne: ulotki x 2 forum roku x 2 grupa na fb "dzieje się na UJ" strona legalna kultura Przy okazji warsztatów Drogowskazy Kariery W trakcie zajęć 8. Czy odpowiadał Ci sposób zapisu na warsztat? 94 % uczestników jest zadowolonych ze sposobu zapisu na warsztaty. Dlaczego? brak informacji o konkretnej godzinie rozpoczęcia zapisów x 5 niewystarczająca ilość potwierdzeń i zestawień, na co się jest zapisanym x 2 problemy techniczne z systemem rejestracji x 2 mało czytelny sposób przedstawienia informacji w systemie rejestracji x 2 niezadowolenie z godziny, o której rozpoczęły się zapisy

8 chaos wynikający z za dużej ilości osób chętnych do rejestracji i nie wystarczającej ilości miejsc x 2 długi czas oczekiwania na potwierdzenie zarejestrowania na warsztat chaos informacyjny 9. Dlaczego wybrałeś ten warsztat? temat - 78 % zachęcający opis - 51 % kompetencje prowadzącego - 7 % opinia innych - 2 % przypadek - 3 % brak miejsca na inny - 1 % inne: odpowiadający termin x 2 zainteresowanie metodą AC chęć dowiedzenia się czegoś więcej ciekawy i intrygujący temat najciekawszy, na który były miejsca Możliwość wykonania w życiu poszerzenie wiedzy chęć rozwoju i ciekawość zachęcenie przez przyjaciela ciekawość wiążę z tym swoją przyszłość chciałam wzbogacić swoją wiedzę uczestnictwo osoby znajomej uczestniczyłam już w kilku szkoleniach związanych z tematyką traumy polecenie znajomej Studiuję kierunek powiązany z tematyką warsztatu 10. Jak oceniasz program warsztatu, w którym uczestniczyłeś? cele - 4,4/5 umiejętności praktyczne - 4,2/5 ciekawy, różnorodny - 4,43/5 odpowiadał moim potrzebom - 4,28/5 11. Czy chciałbyś uczestniczyć w kolejnych edycjach projektu? 89 % uczestników tegorocznej edycji projektu jest zainteresowana wzięciem udziału w W Stronę Zmian za rok. 12. Propozycje tematów na kolejny rok /wyniki nie zostały jeszcze zsyntetyzowane i podsumowane!/

9 seksuologia x 13 różnice międzypłciowe, gender x 4 zapamiętywanie przez ofiary szczegółów przestępstw arteterapia psychologia kliniczna media, PR x 24 coaching x 11 rozwój własnych kompetencji x 2 assesment centre komunikacja niewerbalna x2 badania opinii pracowniczej i rynku rekrutacja psychoterapia x 10 różnice międzykulturowe zaburzenia odżywiania gestalt x 4 psychologia w reklamach rynkowych human resources (psychologia w pracy) x 2 zarządzanie sobą w czasie x 2 radzenie sobie ze stresem x 3 wychowanie, praca z emocjami rozwój, praca z grupą p. sądowa, kliniczna, HR Ustawienia systemowe metody psychoterapeutyczne Psychopatologia - konktretne przypadki Treści z zakresu psychologii twórczości Zaburzenia psychiczne w odżywianiu Arteterapia, Gestalt Psychodynamika, Psychoanaliza Toksyczne związki Terapia psychodynamiczna rozwój osobisty Przezwyciężanie porażek. Motywacja Jja i Ty- jak poprawić stosunki międzyludzkie. relaksacja, motywacja, psychologia kliniczna kontynuacja tematyki coachingu cokolwiek z rozwiniętym case- study zmień swój sposób myślenia- by żyło się lepeij organizacja pracy w grupie Relacje międzyludzkie Rozmowy kwalifikacyjne

10 Zwalczanie stresu Komunikacja niewerbalna Assessement Center Gestalt, Psychodynamiczna, Arteterapia Metody rekrutacji- warsztaty prowadzone przez osoby pracujące w rekrutacji. Badania opinii pracowników, rynek pracy. Techniki pracy z ciałem, relaksacja. rynek pracy, kontrola agresji profilowanie kryminalne negocjacje, asertywność, trudne rozmowy relaksacja arteterapia, muzykoterapia kontakt z pacjentem na oddziale szpitalnym, kryminologia, gamifikacja, CV radzenie sobie ze stresem komunikacja niewerbalna sposoby radzenia sobie z problemami prawa człowieka coś związanego z seksuologią samorozwójsamorowzwój samorozwój p. sądowa, kliniczna, HR, jak trzymać się terminów, anty-prokratsynacja pracy rozwój osobisty w kier. psychologii AC część II, poszerzenie zdobytej wiedzy badania opinii pracowników, rynku pracy HR, doradztwo zawodowe, szkolenia przeprowadzanie rozmów rekrutacyjnych w tematyce szkoleń i rekrutacji zarządzanie zasobami ludzkimi psychologia sądowa zdaję się na organizatorów znaczenie snów organizacja pracy human resources psychologia reklamy maksymalne wykorzystanie czasu pewność siebie samorozwój gestalt zarządzanie czasem psychopatologia, psychodietetyka

11 jak panować nad glodem emocjonalnym psychologia psychodynamiczna (nie tylko dla psychologów psychoterapia poznawczo- behawioralna, p. pozytywna, dialog motywujący relksacja, zaburzenia w relacjach międzyludzkich psychoanaliza motywacja zaburzenia odżywiania zaburzenia psychiczne, psychopatologia psychoanaliza zaburzenia odżywania, psychologia sportu kontakt interpersonalny terapia poznawczo-behawioralna stres pourazowy, trauma pourazowa Gestalt, psychodynamika, logoterapia, arteterapia psychoanaliza psychologia sądowa i penitencjarna Zmiana nawyków, schematów myślowych. Walka ze stresem Neuronauka PR, relizacja, rozwój osobisty Ciągłe poszukiwanie uznania i miłości Motywacja Motywacja w dążeniu do celu Arteterapia Agresja Terapia psychodynamiczna (otwarta nie tylko dla studentów psychologii) Organizacja czasu Jak nie odkładać na później. komunikacja niewerbalna "kreowanie wizrunku, chwyty reklamowe, sposby wykorzystania reklamy; bardziej szczegółowe spojrzenie na tematykę reklamy, pr, marketingu" assessment centre Human resourcing, doradztwo zaburzenia osobowości komunikacja międzyludzka biznes, inwestycje, finanse Analiza Transkcyjna - cg dalszy gestalt, psychodiettyka praca z ciałem Analiza Transkcyjna - cg dalszy psychodietetyka, praca z ciałem, choreoterpia rozwój kompetencji

12 PR, samorealizacja zarządzanie czasem HR Motywacja Prokrastynacja podobny, nakierowany na marketing motywacja, emocje otwarta na różnorodność warsztatów rozwój osobisty radzenie sobie ze stresem, relacje z ludźmi, motywowanie wystąpienie publiczne emocje stosowanie dramy, psycholingwistyka Projektowanie gier Arteterapia, choreoterapia, praca psychologa z dziećmi tematyka związana z psychologią hr, psychoterapia mowa ciała hr techniki pozyskiwania klientów Mediacje/Negocjacje Podobny- manipulacja Prezentacja Komunikacja niewerbalna hipnoza, psychologia biznesu, dalsza część o manipulacji, etyka zawodu psychologa, psychologia kryminalistyczna psychoterapia systemowa / behawioralna, dialog motywacyjny terapie behawioralne psychoanaliza mowa ciała gender, rozmowa kwalifikacyjna od strony rekrutera związany z tematyką pracy neuronauka komunikacja niewerbalna PR, HR, rozwój, coaching samorealizacja, walka ze stresem wystąpienia publiczne inteligencja emocjonalna 13. Sugestie, inne uwagi pozytywne uwagi na temat organizacji x 8 Uczestnicy chcą być wcześniej informowani o tym, że dostaną maila od aniołka warsztatu. Nie powinno być tak, że sale zostają zmienione w ostatniej chwili. Za małe sale na ilość osób Aspekt techniczny przygotowanie wcześniej rzutnika żeby zajęcia się nie przedłużały przez to

13 konieczność lepszego rozplanowania warsztatów, za dużo się nakładało x 3 pochwały dotyczące sposobu prowadzenia fanpage'a x 2 większy udział ulotek w promocji - mógłby się przydać zawarcie większej ilości informacji na plakatach wprowadzenie rozgraniczenia poziomu warsztatów (dla początkujących - dla zaawansowanych) wprowadzenie konsekwencji za nieobecność na warsztatach III. ANKIETA EWALUACYJNA OPIEKUNA WARSZTATU 1. Wprowadzenie do ankiety Arkusz ankiety dla opiekuna warsztaty został udostępniony dzień po zakończeniu projektu. Odpowiedzi udzieliło w nim 22 osoby. System opieki polegał na odpowiadaniu przez opiekuna warsztatu za cały przebieg komunikacji z grupą warsztatową, od momentu jej zawiązania, aż do końca warsztatu: napisanie spersonalizowanego maila do każdego uczestnika warsztatu, kontrola listy osób zapisanych, rejestrowanie osób z listy rezerwowej w przypadku zwolnienia się miejsc, kontakt z prelegentem, zapewnienie wsparcia techniczno-logistycznego w trakcie trwania warsztatu, oraz zebranie i przeanalizowanie ankiet ewaluacyjnych z warsztatu. Podstawowym dokumentem, który przeznaczony był dla opiekunów warsztatów, był instruktaż dotyczący postępowania przed, w trakcie i po warsztacie, a także wzór tabeli, służącej do porządkowania informacji. Pytania zawarte w arkuszu odnosiły się do punktowej oceny przygotowanego instruktażu oraz oceny całego systemu opieki nad warsztatem, w celu wytypowania jego mocnych i słabych stron Podsumowanie wyników ankiety Tegoroczny system opieki nad warsztatami został przez uczestników oceniony wysoko. Opiekunom podobała się przede wszystkim organizacja pracy i dokładne instrukcje, dotyczące stawianych przed nimi wymagań. Jasne i klarowne zebranie informacji w poradniku zostało przez nich przyjęte bardzo przychylnie. Zwracali uwagę na bezproblemowość komunikacji z koordynatorem głównym projektu, gotowym odpowiadać na każde pytanie i reagującym bardzo szybko na problemy. Do innych plusów systemu zaliczyli kontakt mailowy z uczestnikami warsztatów oraz dobrą atmosferę, panującą w ekipie opiekunów. 3 Istotna przy interpretacji wyników jest wiedza dotycząca sposobu zapisów na warsztaty. Zapisy dokonywane były przy pomocy internetowego systemu rejestracji. Niestety, w trakcie rejestracji uczestników, nastąpił błąd systemu, który w znacznym stopniu wpłynął na sytuację i wymusił na opiekunach warsztatów konieczność rozwiązania problematycznych sytuacji (np. 6 osób przyjętych na warsztat ponad limit). Część odpowiedzi udzielonych w ankiecie odnosi się więc do problemów, zaistniałych w wyniku tej sytuacji.

14 Część osób nie udzieliła odpowiedzi na pytanie o te elementy, które nie podobały się im w systemie opieki nad warsztatem. Do głównych problemów zaliczyli problemy techniczne ze stroną internetową i konieczność wykonywania pracy "podwójnie", pomimo prób zastąpienia ich pracy przez pracę systemu. Drugim wspominanym przez nich źródłem niezadowolenia była dezorganizacja osób przebywających na recepcji projektu (członków komitetu organizacyjnego). Najbardziej rozwijającym i wartym kultywowania elementem systemy opieki, który należałoby stosować co roku, był spersonalizowany kontakt mailowy z uczestnikami warsztatu oraz prelegentem. Drugim, niezwykle istotnym i ważnym dla nich aspektem pracy była możliwość samodzielnego rozwiązywania problemów i olbrzymia odpowiedzialność, jaka została im powierzona. Największą trudność sprawiało opiekunem to, co zarazem wymienili jako najbardziej istotne - kontakt z uczestnikami. Problemy, takie jak brak kontaktu, nie odbieranie telefonu czy nawet wulgarne komentarze był dla nich największą przeszkodą w wykonywanej pracy. Do innych trudności zaliczyli m. in. konieczność przenoszenia czasem dużej ilości materiałów i konieczność ścisłej współpracy z innymi opiekunami warsztatów, trudności techniczne, które pojawiały się w salach, a z którymi nie potrafili sobie poradzić. Pytanie skoncentrowane na konkretnych momentach w trakcie realizacji funkcji potwierdziło powyższe wnioski. Wśród wniosków dotyczących potencjalnego wzbogacenia systemu opieki nad warsztatem znalazły się przede wszystkim sugestie dotyczące konieczności zapewnienia lepiej funkcjonującej opieki technicznej w trakcie trwania projektu oraz większego zatroszczenia się o prelegenta. 100 % osób jest zadowolonych z pełnienia funkcji opiekuna warsztaty. Jako powody tego zadowolenia podają przydatność tego doświadczenia, rozumianego jako możliwość sprawdzenia się w nowej roli i zdobycia wiedzy o sposobie organizacji tego typu eventów, możliwość wykazania się, ze względu na dużą odpowiedzialność, spoczywającą na barkach opiekunów warsztatów oraz satysfakcjonujący feedback od prelegenta i uczestników. Ważny był także dla nich aspekt społeczny - możliwość poznania nowych ludzi. Podobnie 100 % udzielających odpowiedzi chciałoby pełnić funkcję opiekuna warsztatu za rok. Kluczowym obszarem, wymagającym poprawy w kolejnej edycji jest lepsze przygotowanie osób na recepcji do pełnienia swojej roli i zadbanie o to, by były to osoby spokojne, zrównoważone i nie powodujące niepotrzebnej paniki. Ważne byłoby także poprawienie funkcjonowania systemu zapisów. Instruktaże dla opiekunów warsztatów zostały ocenione bardzo wysoko. W kategoriach zrozumiałości, przydatności i wyczerpania tematu oba instruktaże osiągnęły oceny w okolicach 9,70/ Zebrane odpowiedzi na pytania postawione w ankiecie 1. Co podobało Ci się w tegorocznym systemie opieki nad warsztatem? organizacja pracy, dokładne instrukcje x 8, jasne informacje zebrane w formie poradnika x 7,

15 łatwość otrzymywania informacji od koordynatora głównego (odpowiadanie na każde pytanie, dostępność, tempo reakcji) x 6, kontakt mailowy z uczestnikami i prelegentem przed warsztatem x 4, dobry kontakt w grupie zajmującej się organizacją warsztatów x 3, wsparcie organizatorów konferencji x 2 spójny system magazynowania - materiały odbierane w magazynie istnienie funkcji opiekuna warsztatu pierwszeństwo w zapisach duża odpowiedzialność spoczywająca na opiekunie warsztatu bieżące informacje o tym, co się dzieje w trakcie realizacji projektu 2. Co nie podobało Ci się w tegorocznym systemie opieki nad warsztatem? problemy techniczne ze stroną internetową i brak spójności używanych danych (konieczność przepisywania tabeli) x 4 dezorganizacja na recepcji x 3 niesolidność uczestników x 2 za duże formalności (np. ewaluacja, wypełnianie tabelek) x 2 zbyt późne podanie informacji o terminie spotkania organizacyjnego pory wysyłania informacji do opiekunów - albo w trakcie zajęć, albo w nocy brak osób zajmujących się tylko i wyłącznie stroną techniczną - brak takiej osoby pod telefonem 3. Który z elementów opieki nas warsztatem wydaje Ci się być najbardziej rozwijający bądź istotny i powinien być kultywowany i podkreślany co roku? kontakt mailowy z uczestnikami oraz prelegentem x 9 konieczność doraźnego, samodzielnego rozwiązywania problemów podczas warsztatu (odpowiedzialność) x6 ankieta ewaluacyjna x 2 elementy organizujące pracę - tabelki, jasne instrukcje x 2 zaangażowanie koordynatora projektu zabawianie prelegenta 4. Który element opieki nad warsztatem wydaje Ci się być najtrudniejszy? kontakt z uczestnikami, którzy unikali odpisywania na maile i nie odbierali telefonów x 9 przenoszenie materiałów x 3 współpraca z innymi opiekunami warsztatów x 2 opieka techniczna nad warsztatem x 2 konieczność kontrolowania tego, co dzieje się z listami uczestników i czy nie występują w nich zmiany 5. Co utrudniało Twoją pracę - w którym momencie opieki nad warsztatem napotkałeś największe trudności i jak myślisz, co było ich przyczyną? brak bądź niezadawalający kontakt z uczestnikami x 5 mała ilość osób na warsztacie, pomimo zapisania się na listę uczestników x 5

16 opóźnienia innych warsztatów, uniemożliwiające punktualne rozpoczęcie x 2 brak pomocy technicznej w wypaku usterek nie dopasowanie sali do wymagań prelegenta x 2 ryzyko występowania kolejnych błędów w systemie zapisów x 2 nie dopilnowanie wydruku materiałów zmiany terminów i numerów sal, w których odbywa się warsztat x 2 problem ze zorganizowaniem i dostarczeniem potrzebnych materiałów do Sali 6. Czy jakiegoś elementu opieki nad warsztatem zabrakło, a uważasz, że powinien zostać uwzględniony i zrealizowany? opieka techniczna - osoba, która będzie umiała rozwiązywać problemy techniczne więcej uwagi należy poświęcić prelegentowi x 2 osoba, która byłaby odpowiedzialna za robienie kawy dla prelegenta konieczność pojawienia się jeszcze wcześniej przed warsztatem lepsze rozplanowanie warsztatów możliwość wzięcia udziału w innym warsztacie, gdy warsztat się nie odbywa 7. Czy jesteś zadowolony/a z pełnienia funkcji opiekuna warsztatu? 100% osób udzielających odpowiedzi jest zadowolonych z pełnienia funkcji opiekuna warsztatu. 8. Powody zadowolenia z funkcji pełnienia warsztatu: przydatność doświadczenia - możliwość "sprawdzenia się" w nowej roli, zdobycia wiedzy o organizacji x10 możliwość wykazania się, ze względu na dużą odpowiedzialność x 6 satysfakcjonujący feedback od prelegenta i uczestników x 5 możliwość poznania nowych ludzi x5 możliwość rejestracji na warsztat "poza kolejką" x 2 9. Czy chciałbyś pełnić funkcję opiekuna warsztatu w trakcie kolejnej edycji projektu W Stronę Zmian? 100% osób udzielających odpowiedzi chciałoby pełnić za rok funkcję opiekuna warsztatu. 10. Czy masz jakieś pomysły bądź przemyślenia, których efektem mogłoby być usprawnienie procesu opieki nad warsztatem? lepsze przygotowanie osób na recepcji do pełnienia swojej roli i zadbanie o to, żeby wszyscy zachowywali "zimną krew" i potrafili udzielać kompetentnych informacji i brać odpowiedzialność za pojawiające się problemy x 3 lepiej funkcjonująca strona internetowa mogłaby przejąć część obowiązków, spoczywających na opiekunie warsztatu x 2 wcześniejsze podanie konkretnych informacji na temat tego, jak będzie wyglądała opieka nad warsztatem wcześniejsze rozpoczęcie procesu rekrutacji opiekunów

17 funkcja "człowieka od kawy" zmniejszenie ilości "papierkowej roboty" zdjęcie odpowiedzialności za koordynację wolontariuszy z koordynatora głównego projektu zapewnienie dodatkowych wolontariuszy, gotowych w ostatniej chwili przejąć obowiązki, w przypadku braku któregoś z opiekunów I. OCENA INSTRUKTAŻU DLA OPIEKUNA WARSZTATU CZĘŚĆ I PRZED WARSZTATEM Zrozumiałość - 9,77/10 Przydatność - 9,5/10 Wyczerpanie tematu - 9,72/10 Czy Twoim zdaniem jakieś jeszcze informacje powinny się w nim znaleźć? Jeśli tak, to jakie? Jedynie dwie osoby wskazały na konieczność poszerzenia bądź poprawienia poradnika: Przepisywanie danych kontaktowych osób do własnych tabelek w Excelu czy podobnym programie to strata czasu, lepszym wyjściem wydaje się być ściągnięcie całej listy z systemu rejestracji i powiększenie jej o parę kolumn, których opis mógłby się znaleźć w poradniku. Nie jestem w stanie teraz przytoczyć, ale pamiętam że nie wszystko było dla mnie do końca jasne. II. OCENA INSTRUKTAŻU DLA OPIEKUNA WARSZTATU CZĘŚĆ II W TRAKCIE I PO WARSZTACIE Zrozumiałość - 9,86/10 Przydatność - 9,72/10 Wyczerpanie tematu - 9,82/10 Czy Twoim zdaniem jakieś jeszcze informacje powinny się w nim znaleźć? Jeśli tak, to jakie? 3 osoby w wskazały na konieczność poszerzenia bądź poprawienia poradnika, poszerzenie go o następujące informacje: numery telefonów Bardziej uwagi niż inne informacje: czasami przyjście pół godziny wcześniej jest niewykonalne, więc warto odebrać teczkę dla prelegenta wcześniej, pod warunkiem że oczywiście ktoś na recepcji będzie chciał nam ją wydać (ale miejmy nadzieję, że to jednorazowe sytuacje obstawiania recepcji ludźmi nie do końca ogarniętymi). Brakowało mi sytuacji co by było gdyby... gdzie ja np miałam takowe. Brakowało mi informacji do kogo mam się zwracać z zapytaniami przed samym warsztatem. Kto jest osobą decyzyjną po Kasi Zgódko? niestety na recepcji nikt nie potrafił podejmować decyzji. Słyszało się tylko zdanie 'Kasia Zgódko decyduje"

18 IV. ANKIETA EWALUACYJNA KOMITETU ORGANIZACYJNEGO 4. Wprowadzenie do ankiety Ankieta ewaluacyjna ekipy organizacyjnej została przeprowadzona niecałe dwa tygodnie po zakończeniu projektu, ze względu na przerwę świąteczną następującą bezpośrednio po konferencji. Odpowiedzi udzieliło w niej 13 osób z komitetu organizacyjnego. Zawarte w ankiecie pytania dotyczyły jakości współpracy w zespole i komitecie, rozumianym jako całości, plusów i minusów tegorocznej organizacji konferencji oraz oceny koordynatora głównego i szefów poszczególnych zespołów. Ze względu na osobisty charakter zawartych w ocenach personalnych (dotyczących konkretnego koordynatora) informacji, ich wyniki zostały przekazane bezpośrednio osobom, których dotyczyły i nie znajdują się w niniejszym opracowaniu. 5. Podsumowanie wyników ankiety Spotkania całego komitetu organizacyjnego odbywały się przeważnie raz w miesiącu i trwały nie dłużej niż godzinę. Większość osób (10 na 13) była zadowolona z takiej częstotliwości. Część z nich zwracała jednak uwagę na brak możliwości pełnej wymiany wszystkich pomysłów, co utrudniało ich pracę i ograniczało możliwości. W propozycjach padł pomysł wprowadzenia systemu raportowania pisemnego. Do największych plusów tegorocznej organizacji projektu komitet zalicza klarowną strukturę zespołu i jasny podział zadań a także dobrą organizację pracy w trakcie przygotowań. Zwracają także uwagę na znaczenie planowania z wyprzedzeniem, oraz zadowolenie z wyników pracy: dużej ilości warsztatów, środków finansowych, ujednolicenia graficznego materiałów konferencji. Podawane przez uczestników minusy skupiają się przede wszystkim na problemach komunikacyjnych, przede wszystkim wewnętrzne najliczniejszego zespołu (promocja), ale także pomiędzy poszczególnymi zespołami. Drugim najczęściej wymienianym minusem organizacji konferencji było częste "przejmowanie" zadań jednego zespołu bądź osoby przez inne, co negatywnie wpływało na morale i pracę komitetu. Dwie osoby wskazują także na brak wystarczającego zaangażowania się wszystkich członków zespołu w prace nad organizacją konferencji. Wspomniany, główny problem konferencji - problemy komunikacyjne - jest też tym elementem, który został dwukrotnie podany jako przyczynę największych trudności w trakcie organizacji projektu. Większość osób po wzięciu udziału w tegorocznych przygotowaniach "W Stronę Zmian" czuje zadowolenie, dumę i zmęczenie. Dwie osoby wskazują na niezadowolenie z faktu braku satysfakcjonującej współpracy z niektórymi z kolegów. Po dwie osoby deklarują zarówno chęć wzięcia udziału w organizacji konferencji za rok, jak i niechęć do podejmowania tego typu działań (bądź w tej ekipie) w przyszłości. 6. Zebrane odpowiedzi na pytania postawione w ankiecie 1. Czy byłeś/aś zadowolony/a z częstotliwości spotkań całej ekipy organizacyjnej? 3 osoby z 13 nie były zadowolone z częstotliwości spotkań zespołu. Pozytywna ocena:

Badanie potrzeb i oczekiwań pacjentów z zaburzeniami osobowości

Badanie potrzeb i oczekiwań pacjentów z zaburzeniami osobowości 1 Badanie potrzeb i oczekiwań pacjentów z zaburzeniami osobowości Peron 7F, Dworska 13, 30-314, Kraków, Tel:. +48 124 305 609, Mail: biuro@peron7f.pl, www.peron7f.pl Projekt jest współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

JAK STWORZYĆ DOBRY PROJEKT?

JAK STWORZYĆ DOBRY PROJEKT? JAK STWORZYĆ DOBRY PROJEKT? Autor: Marcin Dadel (Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku) 3w* 001, 2007 Stowarzyszenie Klon/Jawor Przedruki lub przenoszenie całości lub części tej publikacji na inne

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

CO PO TERAPII? RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU

CO PO TERAPII? RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU CO PO TERAPII? RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU Publikacja wspó finansowana przez Uni Europejskà w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego. CZ OWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Wydawca: Fundacja Civis Polonus Tel:

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia

Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia Uwarunkowania prawne: 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.); 2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku

Bardziej szczegółowo

Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik

Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik - materiał opracowany przez Zespół Centrum PISOP - Spis treści DEFINICJA... 3 CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU... 3 CYKL ŻYCIA PROJEKTU... 5 TWORZYMY PROJEKT...

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer projektu: POKL.04.01.01-00-311/10 FABER EST SUAE QUISQUE FORTUNAE Magazyn nr 2/2013 (6) KUŹNIA KADR IV Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Jestem niepełnosprawny, idę do pracy

Jestem niepełnosprawny, idę do pracy ROZWÓJ POTENCJAŁU I OFERTY DYDAKTYCZNEJ POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Anna Twarda Jestem niepełnosprawny, idę do pracy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 2013 Każdy pracownik jest ważny - doświadczenia projektu Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości za rok 2007 Każdy pracownik jest ważny doświadczenia projektu Niniejszy raport

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Największy Polski Portal Pracy. przewodnik studenta. praktyki

Największy Polski Portal Pracy. przewodnik studenta. praktyki Największy Polski Portal Pracy praca praktyki staże przewodnik studenta praktyki 2006 Szukasz praktyk na wakacje? A mo e szukasz pracy, ale nie masz doêwiadczenia zawodowego? Przyda by Ci si laptop? Albo

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja i rozliczanie projektów

Ewaluacja i rozliczanie projektów Spis treści Ewaluacja i rozliczanie projektów... 2 1. Co to jest ewaluacja?... 2 2. Rodzaje ewaluacji... 3 3. Po co przeprowadzamy ewaluację?... 4 4. Rola wskaźników w ewaluacji projektu... 6 5. Zasady

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej przez szkoły

Wykorzystanie ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej przez szkoły Wykorzystanie ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej przez szkoły Autorzy: Olga Wasilewska roz. 1 5, 6.1, 6.3 6.5 Agnieszka Rybińska roz. 2, 6.8 dr Agnieszka Muzyk roz. 6.2, 6.6., 6.7 Redakcja merytoryczna:

Bardziej szczegółowo

Projekty edukacyjne z edukacji globalnej Praktyczny przewodnik

Projekty edukacyjne z edukacji globalnej Praktyczny przewodnik Projekty edukacyjne z edukacji globalnej Praktyczny przewodnik Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2011 r. www.polskapomoc.gov.pl

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl)

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl) 2009 Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie (na przykładzie projektu SME.net.pl) Spis treści Zagadnienia Strona A. OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE SME.NET.PL 2

Bardziej szczegółowo

Poradnik Praktyk Studenckich

Poradnik Praktyk Studenckich Komisja Dydaktyczna Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej Poradnik Praktyk Studenckich 1 Redakcja: Magda Ziółkowska Aneta Michalska Piotr Kraszewski Okładka: Michał Konicki Opracowanie graficzne

Bardziej szczegółowo

Jak się wyszkolić, by szkolić innych

Jak się wyszkolić, by szkolić innych Jak się wyszkolić, by szkolić innych Wprowadzenie w problematykę zawodu trenera Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ

Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet V, Działanie

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej?

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Poradnik Agnieszka Wedeł-Domaradzka Anita Raczyńska Krajowy Ośrodek Wpierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Warszawa 2013 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Profesjonalnie i skutecznie

Profesjonalnie i skutecznie Profesjonalnie i skutecznie Poradnik dla organizacji pozarządowych N Fundacja Edukacja dla Demokracji Poradnik wydany w ramach projektu Profesjonalnie i skutecznie Publikacja bezpłatna sfinansowana ze

Bardziej szczegółowo

Promuj aktywność z trenerem pracy!

Promuj aktywność z trenerem pracy! Promuj aktywność z trenerem pracy! Publikacja powstała w ramach projektu Promuj aktywność z trenerem pracy!, projekt realizowany w ramach zadania publicznego pod nazwą: Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Uczenie się jest procesem, z którym stykamy się całe życie, nie ogranicza się wyłącznie do dzieciństwa i młodości. Człowiek przez

Bardziej szczegółowo

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy. Załącznik 2 PODRĘCZNIK DLA ABSOLWENTÓW

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy. Załącznik 2 PODRĘCZNIK DLA ABSOLWENTÓW Strona1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy Załącznik 2 PODRĘCZNIK

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Centrum Informacji Planowania Kariery Zawodowej

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Centrum Informacji Planowania Kariery Zawodowej SPIS TREŚCI 1. Klika praktycznych wskazówek 2. Planowanie poszukiwania pracy 3. Jak pracodawcy szukają pracowników i kandydaci pracy? 4. Pracodawca, czyli kto? 5. Jawny i ukryty rynek pracy 6. Pasywne

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU

METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU Poradnik dla uczniów Bożena Zając Konrad Rokoszewski 1 Spis treści 1. Na czym polega

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PRAKTYKI. www.pracuj.pl/e-praktyki OFERTY PRACY, PRAKTYK I STAŻY

PRZEWODNIK PRAKTYKI. www.pracuj.pl/e-praktyki OFERTY PRACY, PRAKTYK I STAŻY PRZEWODNIK PRAKTYKI www.pracuj.pl/e-praktyki OFERTY PRACY, PRAKTYK I STAŻY Najszersza oferta praktyk i konkursów dla studentów! Zapoznaj się z naszą ofertą! Szczegóły na stronach: 44 i 45 Czy SYMULATOR

Bardziej szczegółowo

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu Projekt Nauczyciel w sieci/tc*teacher został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Zarówno projekt jak i publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów a Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo