Certyfikowany sierpnia 2011, Warszawa. W programie: Prowadzący jest autorem książki: Audyt funkcji personalnej w przedsiębiorstwie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Certyfikowany. 29-31 sierpnia 2011, Warszawa. W programie: Prowadzący jest autorem książki: Audyt funkcji personalnej w przedsiębiorstwie"

Transkrypt

1 CERTYFIKOWANY PRZEZ: sierpnia 2011, Warszawa Certyfikowany W programie: Na czym polega audyt i co w jego wyniku zyskuje przedsiębiorstwo omówienie szczegółowych korzyści Audyt jako wstęp do budowy strategii firmy zapoznaj się z przykładowym projektem audytu dla różnych typów organizacji Omówienie krok po kroku procedury przeprowadzania audytu funkcji jak i kiedy przygotować AFP O procedurach zwalniania i programach odejść dobrowolnych dobre praktyki przy racjonalizacji Przykłady raportu podsumowującego audyt C E R T Y F I K A T... uzyskał tytuł Certyfikowany sierpnia 2011, Warszawa Zdobył wiedzę i umiejętności z zakresu: Samodzielnego przeprowadzenia audytu funkcji Oceny efektywności poszczególnych działań kadrowych oraz oceny efektywności Prowadzenia audytu z wykorzystaniem optymalnych metod i sposobów (z zastosowaniem szczegółowej procedury oraz specyficznych narzędzi arkuszy, formularzy i ankiet) Prowadzący jest autorem książki: Audyt funkcji w przedsiębiorstwie Więcej informacji na stronie

2 AUDYT FUNKCJI PERSONALNEJ W ORGANIZACJI W przedsiębiorstwach i instytucjach realizujących funkcję kadrową wskazane jest przeprowadzenie audytu spraw personalnych jako sposobu radykalnego usprawnienia tego obszaru, w niektórych przypadkach wręcz ustawienia go na nowo, przy jednoczesnej racjonalizacji zarówno zakresów działania służb personalnych, jak i kosztów. Jest to o tyle istotne i trudne, iż nie da się zastosować żadnych modelowych, idealnych rozwiązań bez poznania uwarunkowań i specyfiki danej organizacji, bez przyjrzenia się sprawom kadrowym od środka. Stąd też idea audytu funkcji jako kompleksowego rozwiązania ułatwiającego zarządzanie pracą i ludźmi w każdej organizacji. CEL KURSU: Celem kursu jest przekazanie wiedzy na temat najlepszych rozwiązań, dotyczących audytu personalnego oraz audytu funkcji zarządzania zasobami ludzkimi (funkcji ). W trakcie szkolenia zostaną przedstawione i omówione narzędzia ułatwiające przeprowadzenie procesu audytu personalnego (procedury postępowania, formularze, ankiety). Program zajęć i materiały stanowią swoisty przewodnik, pozwalający na dokonanie audytu we własnym zakresie. Daje to szefowi kadr lub specjaliście personalnemu, a także innym menedżerom (np. dyrektorom finansowym lub administracyjnym nadzorującym w niektórych firmach sprawy personalnych) oraz konsultantom zewnętrznym (przedstawicielom firm doradczych) możliwość wyboru oraz zastosowania wybranych rozwiązań oraz dostosowania ich do potrzeb i specyfiki przedsiębiorstwa. Pozwoli to na przygotowanie i przeprowadzenie audytu personalnego w sposób sprawny, umożliwiający normalne funkcjonowanie organizacji. Metodologia postępowania pokazana w trakcie kursu umożliwi dostosowanie stanu zarządzania pracownikami do wymogów otoczenia rynkowego, a także racjonalizację zarówno funkcjonowania HR jak i racjonalizację posiadanego potencjału. DLA KOGO: Kurs daje merytoryczne podstawy dla podjęcia decyzji o przeprowadzeniu audytu funkcji (personalnego) we własnym zakresie. Jest on przeznaczone dla menedżerów służb personalnych, kadry menedżerskiej wyższego szczebla odpowiadającej za zatrudnienie w swoich jednostkach, a także specjalistów uczestniczących w procesach zmian w organizacjach oraz konsultantów/doradców personalnych. Kontakt: Aneta Woś kierownik projektu tel.: fax:

3 Certyfikowany Program Dzień pierwszy Godz I. WPROWADZENIE POJĘCIA I PODMIOTY REALIZUJĄCE 1. Pojęcia i definicje: Audyt, Audyt Personalny, Audyt Funkcji Personalnej 2. Audyt i inne narzędzia związane z zarządzaniem pracownikami 3. Powiązanie audytu funkcji z systemem audytu wewnętrznego 4. Audytor personalny kto może nim zostać 5. Audyt funkcji a standardy audytu wewnętrznego 6. Kluczowe kompetencje związane z audytem funkcji 7. Umiejętności przeprowadzania wywiadu 8. Umiejętności dokumentowania 9. Umiejętności analityczne 10. Umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne II. AUDYT FUNKCJI PERSONALNEJ ZAKRES I MOŻLIWOŚCI POWIĄZANIA 1. Na czym polega audyt i co w jego wyniku zyskuje przedsiębiorstwo 2. Powiązanie audytu ze strategią firmy i strategią personalną (AFP jako wstęp do budowy strategii firmy) 3. Inne możliwości powiązania audytu z przedsięwzięciami kontrolno analitycznymi 4. Audyt funkcji a system controllingu personalnego 5. Zakres merytoryczny audytu i czas realizacji 6. Przykładowy projekt (założenia, harmonogram) audytu dla różnych typów organizacji III. AUDYT STANOWISKOWY W KADRACH 1. Wymagania prawne związane z obszarem prac 2. Wymagania prawne związane z zawodem 3. Klasyfikacja zawodów i specjalności odniesienie do działu kadr 4. Stanowiska w kadrach specyfika pracy 5. Kierownik działu osobowego/kadr 6. Specjalista ds. kadr (administracji ) 7. Wymagane kompetencje 8. Szczegółowy profil stanowiska specjalisty ds. kadr 9. Profile pozostałych standardowych stanowisk 10. Podnoszenie kwalifikacji kadrowców elementy i zasady 11. Rekrutacja na stanowiska w kadrach specyfika i pytania w rozmowach kwalifikacyjnych 12. Narzędzia pracy kadrowca bazy wiedzy, systemy informatyczne, programy jak dopasować do własnych potrzeb Dzień drugi Godz I. OMÓWIENIE SZCZEGÓŁOWEJ PROCEDURY PRZEPROWADZANIA AUDYTU FUNKCJI PERSONALNEJ 1. Przygotowanie działań w procesie audytu 2. Audyt administracji kadrowej 3. Modyfikacja funkcji obszar współpracy wewnętrznej 4. Usprawnianie współpracy działu personalnego z zarządem 5. Zmiana roli menedżera personalnego 6. Wyjście naprzeciw merytorycznych oczekiwań zarządów 7. Wypracowanie polityki informacyjnej wobec zarządu 8. Doskonalenie podziału uprawnień w obszarze 9. Określenie pozycji/udziału kierowników liniowych w funkcji 10. Przygotowanie audytu procedur kadrowych 11. Przygotowanie audytu procedur związanych z pozyskiwaniem pracowników 12. Przegląd procedury planowania 13. Przegląd procedury rekrutacyjnej 14. Przegląd procedury adaptacji pracowników 15. Przygotowanie audytu procedur odnoszących się do osób zatrudnionych 16. Przegląd procedur szkolenia i rozwoju 17. Przegląd procedury ocen 18. Przegląd procedur lub standardów związanych z odejściem pracowników 19. Łączenie procedur kadrowych ze strategią personalną i z wizerunkiem firmy/pracodawcy 20. Przygotowanie raportu dla zarządu podsumowującego audyt 21. Przygotowanie księgi dobrych praktyk w obszarze personalnym jako praktycznego efektu audytu 22. Przygotowanie nowych wymagań i standardów pracy działu

4 Certyfikowany Program 23. Przygotowanie zmian w strukturze/organizacji pracy działu personalnego 24. Przygotowanie stałego monitoringu funkcji 25. Zakończenie prac związanych z audytem funkcji II. SZCZEGÓŁOWE KORZYŚCI Z AUDYTU 1. Korzyści dla działu personalnego i dla menedżera 2. Korzyści dla zarządu 3. Korzyści dla kadry kierowniczej 4. Jak i kiedy przygotowywać AFP 5. Przykład raportu podsumowującego audyt 6. Trudne pytania związane z audytem Dzień trzeci Godz I. KOMPLEKSOWY AUDYT PERSONALNY W PRZEDSIĘBIORSTWIE 1. Audyt personalny jako kontynuacja/uzupełnienie audytu funkcji 2. Analiza potencjału kadrowego zastosowanie w praktyce przedsiębiorstwa 3. Przykład kompleksowej procedury analizy 4. Plan funkcji w firmie i dopasowanie pracowników 5. Od funkcji do kompetencji 6. Zdefiniowanie kluczowych kompetencji potrzebnych w najbliższej przyszłości 7. Ustalenie stopnia rozbieżności pomiędzy aktualnym a pożądanym poziomem kompetencji w zespołach pracowniczych 8. Zestawienie aktualnej struktury z potrzebami analiza przerostów, analiza niedoborów w zatrudnieniu, analiza luki kompetencyjnej 9. Określenie koniecznych zmian ilościowych oraz jakościowych w zatrudnieniu w poszczególnych jednostkach organizacyjnych 10. Przygotowanie planu audytu personalnego w skali całej organizacji 11. Określenie celów i harmonogramu audytu personalnego II. JAK WYKORZYSTUJEMY REZULTATY NASZYCH PRAC 1. Wykorzystanie czynników wewnętrznych 2. Mobilność pozioma pracowników 3. Zmiany w organizacji pracy 4. Uelastycznienie form 5. Formuła zadaniowa zadaniowy czas pracy 6. Outsourcing i inne formy przenoszenia wybranych funkcji na zewnątrz firmy 7. Likwidacja luki kompetencyjnej dostosowanie kwalifikacji pracowników 8. Określenie potrzeb szkoleniowych 9. Kreowanie nowych postaw i umiejętności 10. Wybór form i metod kształcenia 11. Identyfikacja potencjału adaptacyjnego wśród pracowników III. AUDYT PERSONALNY A RACJONALIZACJA STANU ZATRUDNIENIA 1. Kiedy zwolnienia są niezbędne 2. Przygotowywanie zwolnień procedura postępowania 3. Formularz pomocniczy dla kadry kierowniczej 4. Kryteria zwolnień 5. Procedura zwalniania przykład dobrej praktyki 6. Programy odejść dobrowolnych 7. Organizacja pomocy w znalezieniu nowego 8. Outplacement grupowy i indywidualny 9. Komunikowanie zmian zasady i procedura 10. Rekomendacje dla uczestników kursu Ramowy plan zajęć: 9:00 Rozpoczęcie zajęć 10:30 10:45 Przerwa na kawę 12:30 13:30 Wspólny obiad 15:00 15:15 Przerwa na kawę 17:00 Zakończenie zajęć

5 Partner kursu Działająca od 2002 roku firma L.GRANT HR Consulting specjalizuje się w dostarczaniu profesjonalnych rozwiązań w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Konsultanci firmy posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie realizacji projektów szkoleniowodoradczych, obejmujących różne obszary polityki przedsiębiorstw (rekrutacja na stanowiska specjalistyczne i menedżerskie, executive serach, audyt personalny, badania zaangażowania pracowników, ocena kompetencji, assessment i development centre, projektowanie i wdrażanie instrumentów HR). Firma realizuje także programy otuplacement u, wspierając polskie i międzynarodowe przedsiębiorstwa w trudnych procesach restrukturyzacji. Zdobyte doświadczenie pozwala firmie na wielopłaszczyznowe podejście do problematyki zarządzania zasobami ludzkimi, a konsultanci w swojej pracy wykorzystują nie tylko sprawdzone i uznane metody, ale także najnowszą wiedzę z dziedziny HR, innowacyjne rozwiązania oraz autorskie metody firmy L.GRANT. Prowadzący Jarosław Marciniak Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert w dziedzinie prawa pracy, zarządzania pracą, konsultant, trener. Posiada 18 letnie doświadczenie zawodowe związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi w tym 8 lat pracy na stanowisku menedżera personalnego (w administracji państwowej i w przedsiębiorstwach) oraz 10 lat w pracy doradczej i szkoleniowej. Do obszaru jego zainteresowań zawodowych można zaliczyć przede wszystkim kompleksową problematykę zarządzania zasobami ludzkimi (audyty, analizy), kwestię regulacji wewnętrznych w firmach (regulaminy, procedury), a także systemy wynagradzania i motywacji. Od 2003 roku jest stałym współpracownikiem ekspertem firmy Wolters Kluwer Polska (HR i prawo pracy) oraz firmy doradczej L.Grant HR Consulting, współpracuje również z firmami szkoleniowymi Effectgroup i Kompetea, w ramach których prowadzi specjalistyczne szkolenia w dziedzinie zarządzania i prawa pracy. Jest autorem ponad 300 artykułów, komentarzy, opracowań w zakresie HR i prawa pracy, a także 9 książek - w tym Regulacje wewnętrzne w przedsiębiorstwach (Wyd. ABC, Warszawa 2007 r.), Audyt funkcji w przedsiębiorstwie (Wyd. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005 oraz 2010) oraz Optymalizacja (Wyd. Oficyna Wolters Kluwer, Kraków 2009). Jest również członkiem rady programowej Serwisu HR. Od roku 2008/2009 jest członkiem jury ogólnopolskiego konkursu Top menedżer HR (organizator miesięcznik Personel Plus i dziennik Rzeczpospolita). Książka Jarosława Marciniaka Audyt funkcji w przedsiębiorstwie to już II wydanie (Wolters Kluwer Polska 2010 r.) praktycznego poradnika, przedstawiającego krok po kroku, jak można samodzielnie przeprowadzić audyt. Zamieszczono w niej wiele użytecznych przykładów, narzędzi oraz procedur. Przedstawione propozycje można wdrożyć w organizacjach różnego typu i różnej wielkości wszędzie tam, gdzie funkcja kadrowa jest realizowana, a jej znaczenie doceniane. Zgłoszenia udziału: tel , fax ,

6 Wypełnij i wyślij! hotline: adres: ul. Wróbla 8, Warszawa fax: internet: sierpnia 2011, Warszawa EC0362 Prosimy o nieusuwanie naklejki. 1. Imię i nazwisko: Imię i nazwisko:... Dane do faktury: Firma:... NIP:... Ulica:... Kod pocztowy:... Miejscowość:... Osoba akceptująca udział: Imię i nazwisko:... Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami uczestnictwa i akceptuję je. Data:... Podpis... Osoba do kontaktu podanie jej danych ułatwi kontakt w sprawach organizacyjnych: Imię i nazwisko:... Komu jeszcze Pani/Pana zdaniem możemy przesłać informacje o tym wydarzeniu: Imię i nazwisko:... Prosimy o pisemne poinformowanie administratora bazy danych (faxem lub drogą ową: w przypadku, gdy nie życzą sobie Państwo otrzymywania tego typu informacji WARUNKI UCZESTNICTWA Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie przed kursem wpłaty na konto: RBS Bank (Polska) S.A. Nr-R: Koszt uczestnictwa: do od PLN +23% VAT Oszczędzasz 400 PLN 3695 PLN +23% VAT Opłata za uczestnictwo włącznie z dokumentacją i konsumpcją. Ceny nie zawierają kosztów noclegu i parkingu. W przypadku odwołania zgłoszenia później niż 30 dni przed rozpoczęciem kursu pobieramy opłatę manipulacyjną w wysokości 10% kosztów udziału w kursie. Przy odwołaniu zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu wpłata na poczet uczestnictwa nie podlega zwrotowi. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w kursie spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa. Oświadczenie dotyczące odwołania zgłoszenia wymaga formy pisemnej. Odwołanie zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu nie zwalnia uczestnika z obowiązku zapłaty za kurs. Możliwa jest tylko jedna zmiana rezerwacji terminu uczestnictwa w kursie lub zmiana na inny kurs. Za zmianę pobieramy opłatę manipulacyjną w wysokości 122,00 PLN. W każdym czasie wyznaczyć można na swoje miejsce innego uczestnika. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn niezależnych oraz dokonywania zmian w programie. Forma płatności: przelew Liczba osób zatrudnionych w Pani/Pana miejscu pracy (np. w oddziale): o poniżej 20 o o o o o o o powyżej 5001 Proszę o informowanie mnie w przyszłości o seminariach i konferencjach IIR z następujących dziedzin: o Asystentka o Bankowość o Customer Service o Farmacja /Kosmetyki Dostępne rabaty grupowe: tel.: o Finanse/Podatki/ Rachunkowość o Gaz/Energetyka o Human Resources o IT o Marketing/PR o Nieruchomości o Prawo o Produkcja/SUR o Sprzedaż o Telekomunikacja o Ubezpieczenia o Umiejętności osobiste o Zarządzanie strategiczne o Zarządzanie projektami Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji od IIR na podane adresy (zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Data:... Podpis:... Institute for International Research Sp. z o.o., Warszawa, ul. Wróbla 8, tel.: , fax: , KRS , NIP: , REGON: , Kapitał zakładowy: zł Institute for International Research Sp. z o.o. jest firmą organizującą konferencje i treningi biznesowe dla kadry zarządzającej we wszystkich sektorach gospodarczych. IIR na świecie działa od ponad 30 lat a w Polsce od 1997 roku. Każdego roku organizujemy ponad 250 spotkań biznesowych: konferencji i treningów służących edukacji biznesowej menedżerów, przedstawicieli różnych sektorów gospodarczych obecnych w Polsce. W zorganizowanych dotychczas przez IIR konferencjach i treningach wzięło udział ponad polskich menedżerów. Wszystkie budowane przez nas programy przygotowywane są w oparciu o szczegółowe badania rynku i analizowane są pod kątem ich praktycznej przydatności w biznesie. Prelegenci, których zapraszamy wywodzą się przede wszystkim ze środowisk biznesowych, nie brakuje wśród nich również prawników, autorytetów naukowych jak i przedstawicieli administracji publicznej. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji, programów konferencji, kursów i seminariów zawartych w ofercie Institute for International Research Sp. z o.o. w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora zabronione. Niniejsza publikacja podlega ochronie na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku Institute for International Research Sp. z o.o. Więcej informacji znajdą Państwo w internecie pod adresem:

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania WYBIERZ GRĘ Limity uczestników! TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. 2Forum KIEROWNIKÓW PROJEKTÓW 2012, Warszawa 23-24 kwietnia INNOWACJE

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA LOGISTYCZNA

AKADEMIA LOGISTYCZNA Warsztaty / Warszawa AKADEMIA LOGISTYCZNA PLANOWANIE LOGISTYCZNE ZAPASAMI 14-15 PAŹDZIERNIKA 2014 28-29 PAŹDZIERNIKA 2014 SYSTEMEM MAGAZYNOWANIA I PRZEPŁYWEM ŁADUNKU 12-13 LISTOPAD 2014 PROCESY STANDARYZACYJNE

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKOWANY MANAGER EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

CERTYFIKOWANY MANAGER EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ WSPÓŁPRACA MERYTORYCZNA: PARTNER CERTYFIKUJĄCY KURSU: 23-25 WRZEŚNIA 2014 WARSZAWA PRAKTYKA ĆWICZENIA KOMPUTEROWE PRAWO z wyliczania efektywności energetycznej w Instytucie Techniki Cieplnej Politechniki

Bardziej szczegółowo

2007 Dzień specjalny konferencji 16 marca 2007

2007 Dzień specjalny konferencji 16 marca 2007 Już V spotkanie organizowane przez Institute for International Research Doroczne spotkanie praktyków z obszaru wynagrodzeń: studia przypadków, analizy porównawcze, dyskusje, wymiana doświadczeń PŁACE 2007

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE PRZYWÓDZTWO

NOWOCZESNE PRZYWÓDZTWO PARTNER CERTYFIKUJĄCY: NOWOCZESNE PRZYWÓDZTWO Jak z menedżera stać się przywódcą! WARSZTATY CERTYFIKOWANE Po ukończeniu warsztatu uczestnicy będą: Posiadali świadomość swoich kompetencji przywódczych Znali

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKOWANY PRODUCT MANAGER

CERTYFIKOWANY PRODUCT MANAGER PARTNER: CERTYFIKOWANY PRODUCT MANAGER KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU: Uzyskanie najnowszej wiedzy z zakresu marketingu, opartej o sprawdzone modele stosowane w zarządzaniu marketingowym Uzyskanie

Bardziej szczegółowo

CORPORATE GOVERNANCE MANAGER

CORPORATE GOVERNANCE MANAGER KOLEJNA EDYCJA PRAKTYCZNEGO KURSU Certyfikowany przez: CERTYFIKOWANY CORPORATE GOVERNANCE MANAGER 13-14.XI.14 PODCZAS KURSU DOWIEDZĄ SIĘ PAŃSTWO O: Aktualnych problemach prawnych Funkcjonowaniu Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

dla firm, które chcą zyskać moc

dla firm, które chcą zyskać moc KONFERENCJA dla firm, które chcą zyskać moc 12 maja 2015 r., Warszawa, Hotel Sheraton salon A Wszystko co przedsiębiorcy, firmy szkoleniowe i doradcze muszą wiedzieć o pozyskiwaniu środków z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY PRAWNE. Prawne zabezpieczenia wierzytelności banku. 16 marca 2015, WARSZAWA

WARSZTATY PRAWNE. Prawne zabezpieczenia wierzytelności banku. 16 marca 2015, WARSZAWA WARSZTATY PRAWNE Prawne zabezpieczenia wierzytelności banku 16 marca 2015, WARSZAWA Najważniejsze zagadnienia: Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej a system odpowiedzialności za zobowiązania

Bardziej szczegółowo

CORPORATE GOVERNANCE MANAGER

CORPORATE GOVERNANCE MANAGER Certyfikowany przez: CERTYFIKOWANY CORPORATE GOVERNANCE MANAGER PODCZAS KURSU DOWIEDZĄ SIĘ PAŃSTWO O: Zaletach i wadach Nadzoru Korporacyjnego w Polsce Wpływie Nadzoru Korporacyjnego na wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

Biznes HR Partner. Profesjonalny. praktyczne aspekty umacniania pozycji HR owca w organizacji 13 14 marca 2014 r.

Biznes HR Partner. Profesjonalny. praktyczne aspekty umacniania pozycji HR owca w organizacji 13 14 marca 2014 r. Główne zagadnienia Współpraca działu HR z zarządem firmy Komunikacja HR Partnera z kadrą zarządzającą Rola HR Partnera w zarządzaniu zmianą Cechy przywódcze niezbędne do pełnienia roli HR Partnera Umiejętności

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty funkcjonowania działu HR w firmie

Praktyczne aspekty funkcjonowania działu HR w firmie Organizator: Patron honorowy: Praktyczne aspekty funkcjonowania działu HR w firmie GDZIE I KIEDY: 24-25 sierpnia 2011 r., Pałacyk Otrębusy, Otrębusy k. Warszawy, ul. Warszawska 2 NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie. płynnością finansową. Warsztaty. Prelegenci. Główne zagadnienia. Patroni medialni. Rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.

Zarządzanie. płynnością finansową. Warsztaty. Prelegenci. Główne zagadnienia. Patroni medialni. Rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska. Warsztaty 743234 Prelegenci Stefan Kawalec Capital Strategy Marcin Gozdek Capital Strategy Monika Bekas KRD dr Krzysztof Matela EGB Investments S.A. Polski Związek Windykacji. Główne zagadnienia Przepływy

Bardziej szczegółowo

Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów

Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów KDA Kancelaria Doradców i Audytorów Spółka Doradztwa Podatkowego Sp. z o.o. ul. Głogowska 100/6; 60-263 Poznań kancelaria@kdadp.pl; www.kdadp.pl,

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

Skutecznie oceniać stopień realizacji celów projektowych, wdrażając metody oceny realizacji celów projektu

Skutecznie oceniać stopień realizacji celów projektowych, wdrażając metody oceny realizacji celów projektu Odpowiadasz za realizację projektu? Zarządzasz projektem? Jesteś Kierownikiem projektu? Dowiedz się jak: Stworzyć jednolity system prowadzenia projektów w swojej organizacji wskutek czego będziesz efektywnie

Bardziej szczegółowo

FORUM MANAGERÓW JAKOŚCI

FORUM MANAGERÓW JAKOŚCI zaawansowane zarządzanie jakością praktyczne aspekty wdrażania systemów zapewnienia jakości branży FMCG KLUCZOWE TEMATY: najlepsze praktyki w zakresie wdrażania zintegrowanych systemów zarządzania i zarządzania

Bardziej szczegółowo

Pozakodeksowe instrumenty nadzoru właścicielskiego

Pozakodeksowe instrumenty nadzoru właścicielskiego Strona tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA Zarządzanie przez cele w grupie kapitałowej Możliwość weryfikacji planów spółek zależnych Sprawozdawczość i budżetowanie w grupie kapitałowej Schematy organizacyjne w

Bardziej szczegółowo

VIII FORUM DYREKTORÓW DZIAŁÓW PRAWNYCH

VIII FORUM DYREKTORÓW DZIAŁÓW PRAWNYCH VIII FORUM DYREKTORÓW DZIAŁÓW PRAWNYCH Prawo i biznes w harmonii 29-30 września 2015 Hotel Marriott, Warszawa Al. Jerozolimskie 65 Szanowni Państwo, Jak co roku serdecznie zapraszamy do udziału w Forum

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z OBSZARÓW: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

Wartość Informacji w Biznesie

Wartość Informacji w Biznesie SYMPOZJUM PRAWNO-MARKETINGOWE Wartość Informacji w Biznesie 16 czerwca 2015 r., Warszawa Sheraton Warsaw Hotel Patroni merytoryczni: Patroni medialni Prawo dla Marketingowca/Marketing dla Prawnika Szanowny

Bardziej szczegółowo

Noworoczna Oferta Specjalna! *szczegóły na ostatniej stronie

Noworoczna Oferta Specjalna! *szczegóły na ostatniej stronie Noworoczna Oferta Specjalna! *szczegóły na ostatniej stronie Szanowni Państwo, co czwarty menedżer wskazuje, że proces zakupów w swoje organizacji postrzega, jako element kluczowy w budowaniu strategii

Bardziej szczegółowo

Czarny pas. metodyka 6-Sigma. Project Managera. w zarządzaniu projektami. dr inż. Martin Daliga, MBA

Czarny pas. metodyka 6-Sigma. Project Managera. w zarządzaniu projektami. dr inż. Martin Daliga, MBA 10 11 czerwca 2015 Centrum Konferencyjne GOLDEN FLOOR Millennium Plaza Al. Jerozolimskie 123 A Warszawa Celem głównym warsztatów jest przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu systemowego zarządzania procesami

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia

Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia Uwarunkowania prawne: 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.); 2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne rozwiązania HR dla biznesu. Przygotowała Alicja Szepietowska, Polskie Forum HR

Nowoczesne rozwiązania HR dla biznesu. Przygotowała Alicja Szepietowska, Polskie Forum HR Nowoczesne rozwiązania HR dla biznesu 2014 Przygotowała Alicja Szepietowska, Polskie Forum HR Usługi agencji zatrudnienia Agencje zatrudnienia są to niepubliczne instytucje rynku pracy świadczące usługi

Bardziej szczegółowo

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 31 marca 2015 Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Spis treści List Prezesa Zarządu spółki Deloitte Polska Sp. z o.o. będącej

Bardziej szczegółowo

Oferta szkolen WRZESIEŃ 2015 - - grudzień 2015

Oferta szkolen WRZESIEŃ 2015 - - grudzień 2015 Oferta szkolen WRZESIEŃ 2015 - - grudzień 2015 Oferta szkolen wrzesien 2015 - - grudzien 2015 Szanowni Państwo, w roku 2015 Krajowa Szkoła Administracji Publicznej obchodzi dwudziestopięciolecie swojej

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo