UprawnieniaBudowlane.pl Jesień 2015 Wykaz aktów prawnych z odnoścnikami do ich treści. znajomość całości przepisów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UprawnieniaBudowlane.pl Jesień 2015 Wykaz aktów prawnych z odnoścnikami do ich treści. znajomość całości przepisów"

Transkrypt

1 LP. TYTUŁ AKTU PRAWNEGO ZAKRES ZNAJOMOŚCI LINKI DO AKTÓW PRAWNYCH Ustawa z dnia r. Prawo budowlane. 1 Jednolity tekst Dz.U Zmiany: Dz.U art.57, Dz.U art.1, Dz.U art.3, Dz.U art.3, Dz.U art.43, Dz.U , Dz.U art.2, Dz.U art.1, Dz.U art.1 1.0_Dz.U Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U Zmiany: Dz.U , Dz.U , Dz.U par.1, Dz.U par.1, Dz.U par.1, Dz.U par1, Dz.U par.1 dla Kb, is, ie - dla id,im,ik,it,iw - ogólna znajomość 2.0_Dz.U Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia r. w sprawie warunków technicznych zasilania energią elektryczną obiektów budowlanych łączności. Dz.U dla it - dla ie - ogólna znajomość przedmiotu aktu 3.0_Dz.U Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie. Dz.U dla IS - dla IE - w zakresie dotyczącym elektryki 4.0_Dz.U pdf 5 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie. Dz.U Zmiany: Dz.U , Dz.U dla specjalności id,im,ik - znajomość całości dla specjalności it,is i IE ogólna znajomość 5.0_DZ.U _DZ.U Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane nie będące budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie. Dz.U Zmiana: Dz.U _DZ.U _DZ.U Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie. Jednolity tekst Dz.U dla ik ogólna znajomość przedmiotu aktu, w szczególności Dział II i V 7.0_Dz.U Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie. Dz.U dla ih 8.0_DZ.U Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie. Jednolity tekst Dz.U _Dz.U p df 10 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych. Dz.U Zmiana: Dz.U par.1,dz.u par.1 dla id i im - dla it - ogólna znajomość przedmiotu aktu 10.0_Dz.U _Dz.U Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie. Dz.U dla spec. ih - dla pozost. spec. - ogólna znajomość 11.0_Dz.U Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia r. w sprawie techniczno budowlanych dla lotnisk cywilnych. Dz.U Zmiany: Dz.U , Dz.U par.1 dla spec. id - dla pozost. spec. - ogólna znajomość 12.0_Dz.U _Dz.U _Dz.U Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk użytku publicznego podlegających obowiązkowej certyfikacji. 13.0_Dz.U Dz.U Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie. Dz.U Zmiany: Dz.U par.1 dla ik -, dla IE Dział III rozdz. 10, Dział VI rozdz. 7 dla pozostałych - ogólna znajomość wyłącznie w zakresie: Dział I całość, Dział II -rozdz. 1i 2 Dział III rozdz. 5, 9, 10 (dla im tylko rozdz.9) Dział IV rozdz. 4 i 8, Dział V rozdz. 3 Dział VI rozdz. 1,2,3 i 4 Dział VIII całość 14.0_Dz.U _Dz.U Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U Zmiany: Dz.U par1, Dz.U par1, Dz.U par1, Dz.U par 1, Dz.U par.1, Dz.U par.1 dla specjalności id i im - znajomość całości dla pozost. spec. ogólna znajomość 15.0_Dz.U _Dz.U i 15.2_Dz.U _Dz.U i 15.4_Dz.U _Dz.U i 15.6_Dz.U Strona 1 z 10

2 16 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych. Dz.U Zmiana: Dz.U par.1 dla Kb,IS,IE - dla ik,iw,it - ogólna znajomość przedmiotu aktu 16.0_Dz.U _Dz.U Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. Dz.U Zmiany: Dz.U par1, Dz.U par.1, Dz.U par.1, Dz.U par.1, Dz.U par.1 dla specjalności id i im - znajomość całości dla pozostałych specjalności - ogólna znajomość 17.0_Dz.U _Dz.U i 17.2_Dz.U _Dz.U i 17.5_Dz.U _Dz.U Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. Dz.U Zmiana: Dz.U par.1 dla it - dla pozostałych - ogólna znajomość 18.0_Dz.U _Dz.U Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej z dnia r. w sprawie warunków technicznych użytkowania oraz szczegółowego zakresu kontroli morskich budowli hydrotechnicznych. Dz.U dla ih - dla pozostałych - ogólna znajomość 19.0_Dz.U Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane metra i ich usytuowanie. Dz.U _Dz.U Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków technicznych dla torów do awaryjnego odstawiania uszkodzonych wagonów kolejowych przewożących towary niebezpieczne. Dz.U _Dz.U Rozporządzenie Ministra TBiGM z dnia r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Dz.U Zmiana: Dz.U par.1 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie warunków i trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych. Dz.U dla Kb,iD,iM,iW,IS,IE - znajomość całości dla ik i it: P i PO - W i WO - ogólna znajomość przedmiotu aktu dla Kb,iD,iM,iW,IS,IE - znajomość całości dla ik i it - ogólna znajomość przedmiotu aktu 22.0_Dz.U _Dz.U Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Dz.U Zmiana: Dz.U _Dz.U _Dz.U Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego. Dz.U dla iw dla pozostałych: W i WO - P i PO - ogólna znajomość przedmiotu aktu 25.0_Dz.U Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. Dz.U _Dz.U Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Dz.U poz _Dz.U Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie wzorów wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę. Dz.U Zmiana: Dz.U ; Dz.U par _Dz.U Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. Dz.U Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie książki obiektu budowlanego. Dz.U dla Kb,ID,IM,IKl,IH,IS P,W dla Kb,ID,IM,IKl,IH,IS Po,Wo oraz IKz P,Po,W,Wo 29.0_Dz.U _Dz.U Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie rozbiórek obiektów budowlanych wykonywanych metodą wybuchową. Dz.U dla IW dla pozost. spec. - ogólna znajomość 31.0_Dz.U Strona 2 z 10

3 32 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia r. w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia w formie elektronicznej centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie. 32.0_Dz.U Dz.U Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Dz.U _Dz.U Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie wzoru protokołu obowiązkowej kontroli. Dz.U _Dz.U Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia w sprawie obiektów i robót budowlanych, w sprawach których organem pierwszej instancji jest wojewoda. Dz.U _Dz.U Ustawa z dnia r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontu i rozbiórki obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działań żywiołu. Dz.U Zmiana: Dz.U art.1, Dz.U art _Dz.U Ustawa z dnia r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa. Jednolity tekst Dz.U _Dz.U Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa. Dz.U _Dz.U Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do członków samorządów zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów. Dz.U _Dz.U Ustawa z dnia r. o wyrobach budowlanych. Jednolity tekst Dz.U _Dz.U Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu. Dz.U _Dz.U Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych Dz.U _Dz.U Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania. Jednolity tekst Dz.U _Dz.U Ustawa z dnia r. o normalizacji. 44 Dz.U Zmiany: Dz.U art.56, Dz.U art.16, Dz.U art.67, Dz.U art.176 dla iw - ogólna znajomość przedmiotu aktu dla pozostałych _Dz.U POLSKIE NORMY, WYTYCZNE, INSTRUKCJE, PORADNIKI - których wykaz i zakres znajomości określi Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. znajomość wiedzy i umiejętność praktycznego stosowania Polskich Norm, oraz wytycznych, instrukcji i poradników w zakresie dotyczącym: dla,kb,id,im,is,ie - projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych, dla ik - projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki kolejowych obiektów budowlanych, dla iw specjalności wyburzeniowej, dla it - projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki telekomunikacyjnych obiektów budowlanych, 46 Oświadczenie lub zaświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej. 47 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia r. w sprawie nadawania i wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą. Dz.U Zmiana: Dz.U par.1 Ustawa z dnia r. o systemie oceny zgodności. umiejętność określenia i wyjaśnienia praktycznych aspektów technicznych i technologicznych oraz organizacyjnych dotyczących i związanych z zakresem dokumentowanej praktyki zawodowej 47.0_Dz.U _Dz.U Jednolity tekst Dz.U Zmiany: Dz.U art.14, Dz.U art.16 w zakresie dotyczącym budownictwa 48.0_Dz.U Strona 3 z 10

4 49 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego. Dz.U _Dz.U Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie dokonywania oceny zgodności telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przeznaczonych do dołączania do zakończeń sieci publicznej i urządzeń radiowych z zasadniczymi wymaganiami oraz ich oznakowania. Dz.U Zmiana: Dz.U , Dz.U , Dz.U par _Dz.U _Dz.U _Dz.U _Dz.U Ustawa z dnia r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Jednolity tekst Dz.U Zmiany: Dz. U art.1 + rozdziału V dla iw - ogólna znajomość przedmiotu aktu 51.0_Dz.U Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie rodzajów materiałów geodezyjnych i kartograficznych, które podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych. Dz.U _Dz.U Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów Dz.U _Dz.U Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Jednolity tekst Dz.U (bez załącznika nr 4) 54.0_Dz.U Ustawa z dnia r. Kodeks pracy. Jednolity tekst: Dz.U Zmiany: Dz.U art.1 Działu pierwszego, piątego i dziesiątego (Bezpieczeństwo i higiena pracy) 55.0_Dz.U Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia r w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet. Dz.U Zmiana: Dz.U _Dz.U _Dz.U Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac. Dz.U Zmiany: Dz.U par.1, Dz.U par _Dz.U _ 57.2_Dz.U Dz.U Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia r. w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. Dz.U _Dz.U Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy. Dz.U Zmiana: Dz.U , Dz.U (sprostowanie błędu) 59.0_Dz.U _Dz.U _Dz.U Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego. Dz.U _Dz.U pdf 61 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych. Dz.U _Dz.U Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków. Dz.U _Dz.U Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia r. w sprawie beczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. Dz.U _Dz.U Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz.U Zmiany: Dz.U par.1, Dz.U par _Dz.U _Dz.U _Dz.U Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia r. w sprawie rodzajów prac wyma-gających szczególnej sprawności psychofizycznej. Dz.U w zakresie prac wykonywanych w budownictwie 65.0_Dz.U Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz.U Zmiany: Dz.U , Dz.U _Dz.U _Dz.U _Dz.U Strona 4 z 10

5 67 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia r. w sprawie ogólnych bezpieczeństwa i higieny pracy. Jednolity tekst Dz.U Zmiany: Dz.U par.1, Dz.U par.1, Dz.U par _Dz.U _Dz.U _Dz.U _Dz.U Rozporządzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych. Dz.U _Dz.U Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Dz.U _Dz.U Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych. Dz.U Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. Dz.U Zmiany: Dz.U , Dz.U par.1 dla specjalności IS i IE - znajomość całości dla pozostałych ogólna znajomość 70.0_Dz.U _Dz.U _Dz.U _Dz.U Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych. Dz.U _Dz.U Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. Dz.U _Dz.U Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. Dz.U Zmiana: Dz.U _Dz.U _Dz.U Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz.U _Dz.U Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia r. w sprawie bezpie- czeństwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz używaniu i magazynowaniu karbidu. Dz.U _Dz.U Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych. Dz.U Zmiana: Dz.U par _Dz.U _Dz.U Ustawa z dnia r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Jednolity Tekst Dz.U Zmiana: Dz.U art.4; Dz.U art.71; Dz.U art.61; Dz.U art.2, MP , Dz.U art.8.; MP Ustawa z dnia r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest. Rozdziału 1 (pojęcie wypadków - definicje) 78.0_ Dz.U Jednolity tekst: Dz.U Zmiany: Dz.U art.21, Dz.U art.15, Dz.U , Dz.U , Dz.U art _Dz.U Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest. Dz.U Zmiana: Dz.U par _Dz.U _Dz.U Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów. Dz.U _Dz.U Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest. Dz.U _Dz.U Ustawa z dnia r. o Państwowej Inspekcji Pracy. Jednolity tekst Dz.U _Dz.U Strona 5 z 10

6 84 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia r. w sprawie rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz.U Zmiana: Dz.U par _Dz.U _Dz.U Ustawa z dnia r. Prawo ochrony środowiska. Jednolity tekst Dz.U Zmiany: Dz.U art.4; Dz.U art.207, Dz.U art.67, MP zał.1, MP13.821, Dz.U art.60, Dz.U.14.47, Dz.U ,Dz.U art.9, Dz.U art.1, Dz.U art.79, M.P art.1 pkt 8, M.P zał.1, Dz.U art.2, Dz.U art.12, Dz.U art.3, Dz.U art.3, Dz.U art.6, Dz.U art.182 dla A,Kb,D,M,K,IS,IE: Tytuł I - całość, Tytuł II - całość Tytuł III - dział I, II, III, IV Tytuł V - dział II, Tytuł VI - dział I i III Tytuł VII - dział I - rozdział I Tytuł IX - całość dla W: Tytuł I - całość, Tytuł II - całość Tytuł VI - dział I, Tytuł VII - dział I Tytuł IX - całość dla T: Tytuł I - całość, Tytuł II - całość Tytuł III - dział I, II, III, IV Tytuł V - dział II, Tytuł VI - dział I i III Tytuł VII - dział I, rozdział III Tytuł IX - całość 85.0_Dz.U Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia r. w sprawie sposobu ustalania wartości wskaźnika hałasu LDWN. Dz.U _Dz.U Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska. 87 Dz.U Zmiana: MP MP zał.2, MP zał. 2, MP zał.2; M.P zał.2, M.P zał _Dz.U _M.P pdf 88 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów. Dz.U _Dz.U Ustawa z dnia r. o Inspekcji Ochrony Środowiska. 89 Jednolity tekst: Dz.U Zmiana: Dz.U art.63, Dz.U art.2, Dz.U art.3, Dz.U art _Dz.U Ustawa z dnia r. o odpadach. 90 Dz.U Zmiany: Dz.U art.11, Dz.U art.71, Dz.U art.1, Dz.U art.13, Dz.U art.5, Dz.U art.1, Dz.U art _Dz.U pdf 91 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia r. w sprawie składowisk odpadów. Dz.U _Dz.U Ustawa z dnia r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Tekst jednolity Dz.U Zmiany: Dz.U art.9, Dz.U art.2, Dz.U art.20, Dz.U art.3, Dz.U art.11, Dz.U art.7, Dz.U art.6, Dz.U art.13 Dla Kb,iD,iM,IS,IE - znajomość całości Dla ik - (bez Działu VIII Rozdział I. Zmiany w przepisach obowiązujących art ) Dla it - ogólna znajomość przedmiotu aktu 92.0_Dz.U Ustawa z dnia r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 93 Jednolity tekst Dz.U Zmiany: Dz.U art.42, Dz.U art.2; Dz.U art.2, Dz.U.13.2 art.2, Dz.U art.2, Dz.U art _Dz.U Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia r. w sprawie rzeczoznawców do spraw sanitarno-higienicznych. Dz.U _Dz.U Ustawa z dnia r. Prawo wodne Jednolity tekst Dz.U _Dz.U Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Dz.U Załączniki: 3, 4, 8 i _Dz.U Ustawa z dnia r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Jednolity tekst Dz.U _Dz.U Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia r. w sprawie sposobu realizacji obowiązku dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych. Dz.U _Dz.U Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Dz.U Zmiana: Dz.U par.1 Załączniki nr 6 i 7 (wyłącznie) 99.0_Dz.U _Dz.U Strona 6 z 10

7 Ustawa z dnia r. o ochronie przeciwpożarowej. 100 Jednolity tekst Dz.U Zmiany: Dz.U art.1, Dz.U art.7; Dz.U art _Dz.U Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Dz.U _Dz.U Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych Dz.U Dla Kb,iD,iM,IS,IE - znajomość całości dla ik,iw,it - ogólna znajomość przedmiotu aktu 102.0_Dz.U Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. Dz.U Zmiana: Dz.U par.1 dla iw - ogólna znajomość przedmiotu aktu dla pozostałych spec.: P i PO -, W i WO - ogólna znajomość przedmiotu aktu 103.0_Dz.U _Dz.U Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania. Dz.U Zmiana: Dz.U par.1 (wyłącznie załącznik nr 1) 104.0_Dz.U _Dz.U Ustawa z dnia r. o dozorze technicznym. 105 Tekst jednolity Dz.U Zmiany:Dz.U art.6: Dz.U art.2, Dz.U art.7, Dz.U art _Dz.U Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia r. w sprawie wzoru znaku dozoru technicznego Dz.U _Dz.U Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych. Dz.U Zmiana: Dz.U _Dz.U _Dz.U Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu. Dz.U _Dz.U Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego. Dz.U _Dz.U Ustawa z dnia r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. 110 Jednolity tekst Dz.U Zmiany: Dz.U art.1, Dz.U art _Dz.U Ustawa z dnia r. o drogach publicznych. Jednolity tekst Dz.U dla specjalności id i im - znajomość całości dla pozostałych spec. - ogólna znajomość 111.0_Dz.U Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Jednolity tekst: Dz.U dla specjalności id,im,iw znajomość całości dla pozostałych spec. ogólna znajomość 112.0_Dz.U Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. Dz.U Zmiany: Dz.U par.1 dla specjalności id,im,iw znajomość całości dla pozostałych spec. ogólna znajomość 113.0_Dz.U _Dz.U Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie dokumentacji bezpieczeństwa tunelu. Dz.U _Dz.U Ustawa z dnia r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Dz.U Zmiany: Dz.U art _Dz.U Ustawa z dnia r. o transporcie kolejowym. Jednolity tekst Dz.U Zmiany: Dz.U art.1, Dz.U art.9, Dz.U art1, Dz.U art.1 Dla ik - Dla it - ogólna znajomość przedmiotu aktu - Rozdziały 1,2, _Dz.U Dla pozostałych spec. - ogólna znajomość 94 - Rozdziały 1,2,4a i 9 Strona 7 z 10

8 117 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczalnych usytuowania drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych. Jednolity tekst: Dz.U Dla spec. ik - Dla pozost. spec. - ogólna znajomość 117.0_Dz.U Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji. Jednolity tekst Dz.U Ustawa z dnia r. Prawo energetyczne _Dz.U Jednolity tekst Dz.U Zmiany: Dz.U art.1; Dz.U art.2, Dz.U art.2, Dz.U , Dz.U , Dz.U , Dz.U , Dz.U art.4, Dz.U art.7, Dz.U art.2, Dz.U art.179 dla specjalności IE - znajomość całości dla pozostałych specjalności ogólna znajomość 119.0_Dz.U Ustawa z dnia r. o charakterystyce energetycznej budynków. Dz.U Zmiany: Dz.U Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego Jednolity tekst Dz.U _Dz.U _Dz.U Rozporządzenie Ministra Gospodarki i z dnia r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych. Dz.U _Dz.U Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Dz.U Zmiany:Dz.U , Dz.U par _Dz.U _Dz.U _Dz.U Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dnia r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci. Dz.U Zmiana: Dz.U (sprostowanie błędów), Dz.U _Dz.U _Dz.U _Dz.U Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku orazświadectw charakterystyki energetycznej _Dz.U Dz.U Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby uprawnionej do sporządzaniaświadectw charakterystyki energetycznej _Dz.U Dz.U Ustawa z dnia r. Prawo telekomunikacyjne. Jednolity tekst Dz.U Zmiany: Dz.U , Dz.U art.48 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie szczegółowych wymagań dla zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego. Dz.U i zakresu jego obowiązywania szczegółowa znajomość: Dział I - rozdział 1, 2, Dział II - rozdział 2 Dział IV - rozdział 1, Dział V - całość Dział Vi - całość, Dział VIII - całość 127.0_Dz.U _Dz.U Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia r. w sprawie przygotowania i wykorzystania systemów łączności na potrzeby obronne państwa. Dz.U _Dz.U Ustawa z dnia r. o kompatybilności elektromagnetycznej. 130 Dz.U Zmiana: Dz.U art.128; Dz.U art _Dz.U Ustawa z dnia r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Jednolity tekst Dz.U _Dz.U Ustawa z dnia r. Prawo geologiczne i górnicze. Jednolity tekst: Dz.U.2015 poz. 196 Zmiany: Dz.U art.1 Dział I - rozdział 1 Dział V - rozdział 1 i 2 Dział VI - rozdział 2 Dział IX - rozdział _Dz.U Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w zakładach górniczych, wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi. Dz.U Zmiany: Dz.U , Dz.U , Dz.U _Dz.U _Dz.U _Dz.U _Dz.U Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji Dz.U _Dz.U Strona 8 z 10

9 135 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologicznoinżynierskiej. Dz.U _Dz.U Ustawa z dnia r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jednolity tekst: Dz.U Zmiany: Dz.U art _Dz.U Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dz.U _Dz.U Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dz.U _Dz.U Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy. Dz.U _Dz.U Ustawa z dnia r. o gospodarce nieruchomościami. Jednolity tekst Dz.U znajomość w zakresie: Dział I - całość Dział II - Rozdziały 1-7 Dział III - całość 140.0_Dz.U Ustawa z dnia r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Jednolity tekst Dz.U Ustawa z dnia r. o ochronie przyrody. Jednolity tekst: Dz.U Zmiany: Dz.U art.75; Dz.U , M.P , Dz.U art.4, Dz.U , Dz.U art.7, M.P , Dz.U art.33, Dz.U art.132 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na rok M.P Rozdziały 1, 2 i 3 Rozdziały 1, 4, 9 i 11 dla iw tylko Rozdziały 4 i _Dz.U _Dz.U _M.P Ustawa z dnia r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Jednolity tekst Dz.U Zmiany: Dz.U art.27 Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych Dz.U Zmiany: Dz.U par.1 znajomość wyłącznie: Rozdziały 1-4 Rozdział 7 Rozdział 9 Rozdział 11 Rozdział _Dz.U _Dz.U _Dz.U Ustawa z dnia r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 146 Jednolity tekst Dz.U Zmiany: Dz.U (wyrok Tryb. Konst.), Dz.U (sprost. błędu), Dz.U , Dz.U , Dz.U art.19, Dz.U art.1, Dz.U (wyrok TK) 146.0_Dz.U Ustawa z dnia r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. 147 Tekst jednolity: Dz.U Zmiany: Dz.U art.22; Dz.U ; Dz.U art.5, Dz.U art.22, Dz.U art.15 Znajomość całości rozdziału 1,2,3,4 i 6. Ogólna znajomość rozdziału _Dz.U Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia r. w sprawie szkolenia i egzaminowania osób mających dostęp do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. Dz.U Zmiany: Dz.U , Dz.U , Dz.U par _Dz.U _Dz.U _Dz.U _Dz.U Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia r w sprawie wzoru ewidencji nabytych, zużytych, przechowywanych, przemieszczanych i zbytych materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. Dz.U _Dz.U Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia r. w sprawie instytucji wydających opinie o możliwości spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych podczas prac z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. Dz.U _Dz.U Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zgody na przemieszczanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. Dz.U ogólna znajomość aktu 151.0_Dz.U Strona 9 z 10

10 152 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia r. w sprawie warunków technicznych parkingów, na które są usuwane pojazdy przewożące towary niebezpieczne. Dz.U ogólna znajomość aktu 152.0_Dz.U Ustawa Ministra Infrastruktury z dnia r. o przewozie towarów niebezpiecznych. 153 Dz.U Zmiana: Dz.U art _Dz.U Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia r. w sprawie sposobu prowadzenia prac z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz podczas oczyszczenia terenów. Dz.U _Dz.U Oświadczenie rządowe z dnia r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia r. Tekst jednolity Dz.U Ustawa z dnia r. Kodeks Cywilny. Jednolity tekst Dz.U Zmiany: Dz.U art.44, Dz.U.15.4 art.2, Dz.U art.26 Ustawa z dnia r. Prawo zamówień publicznych. znajomość przedmiotu oświadczenia oraz dotyczących przewozu materiałów wybuchowych klasa 1, zawartych w Umowie 155.0_Dz.U europejskiej dotyczącej międzynarodowego 5 przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) zawartej w załączniku do oświadczenia rządowego znajomość Księgi Trzeciej, tytułu XV i XVI 156.0_Dz.U Tekst jednolity Dz.U Zmiany: Dz.U art.8; Dz.U art.1; Dz.U art.1, Dz.U art.1, Dz.U art.13, Dz.U art.2, Dz.U art.19, Dz.U art.83, Dz.U art.1, Dz.U art.63, Dz.U art.183 Dz. U art.2 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym _Dz.U _Dz.U Dz.U Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Dz.U _Dz.U Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Tekst jednolity Dz.U _Dz.U Ustawa z dnia r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Jednolity tekst: Dz.U _Dz.U Ustawa z dnia r. Kodeks postępowania administracyjnego. 162 Jednolity tekst: Dz.U Zmiany: Dz.U art.2, Dz.U art.16, Dz.U art.3, Dz.U (w TK) znajomość działów I i II 162.0_Dz.U Strona 10 z 10

L.P. NAZWA AKTU PRAWNEGO LICZBA PYTAŃ

L.P. NAZWA AKTU PRAWNEGO LICZBA PYTAŃ UPRAWNIENIA BUDOWLANE 07 - LISTA AKTÓW PRAWNYCH Ustawa z dnia 07.07.99 r. Prawo budowlane. 5 7 9 0 Jednolity tekst Dz. U..90 Zmiany: Dz. U..9, Dz. U..5, Dz. U..50, Dz.U..55 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Akty prawne dostępne w programie JEDNOLITE AKTY PRAWNE

Akty prawne dostępne w programie JEDNOLITE AKTY PRAWNE Akty prawne dostępne w programie JEDNOLITE AKTY PRAWNE 1. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane. 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim

Bardziej szczegółowo

LINKI DO AKTÓW PRAWNYCH 1 2 3 4

LINKI DO AKTÓW PRAWNYCH 1 2 3 4 LP. TYTUŁ AKTU PRAWNEGO Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane. ZAKRES ZNAJOMOŚCI LINKI DO AKTÓW PRAWNYCH 1 2 3 4 1 Jednolity tekst Dz.U.13.1409, Zmiany: Dz.U.14.40 art.57 1.0_Dz.U.13.14 09.pdf 2

Bardziej szczegółowo

UprawnieniaBudowlane.pl WIOSNA 2016 Wykaz aktów prawnych. znajomość całości przepisów

UprawnieniaBudowlane.pl WIOSNA 2016 Wykaz aktów prawnych. znajomość całości przepisów LP. TYTUŁ AKTU PRAWNEGO ZAKRES ZNAJOMOŚCI Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane. LINKI DO AKTÓW PRAWNYCH 1 2 3 4 1 Jednolity tekst Dz.U.13.1409 Zmiany: Dz.U.14.40 art.57, Dz.U.14.768 art.1, Dz.U.14.822.

Bardziej szczegółowo

UprawnieniaBudowlane.pl

UprawnieniaBudowlane.pl - 1 - Zakres przepisów wymagany na egzamin na uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, uprawnienia wykonawcze bez ograniczeń. Lp. Ustawa zakres PRAWO BUDOWLANE 1 Ustawa z dnia 07

Bardziej szczegółowo

L.P. NAZWA AKTU PRAWNEGO LICZBA PYTAŃ

L.P. NAZWA AKTU PRAWNEGO LICZBA PYTAŃ UPRAWNIENIA BUDOWLANE 06 - LISTA AKTÓW PRAWNYCH Ustawa z dnia 0.0.994 r. Prawo budowlane. Jednolity tekst Dz. U.6.90 39 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia.04.00 r. w sprawie warunków technicznych

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEPISÓW REGULUJĄCYCH PROCES BUDOWLANY I OBOWIĄZUJĄCY ZAKRES ICH ZNAJOMOŚCI IIc (15c) SPECJALNOŚĆ WYBURZENIOWA

WYKAZ PRZEPISÓW REGULUJĄCYCH PROCES BUDOWLANY I OBOWIĄZUJĄCY ZAKRES ICH ZNAJOMOŚCI IIc (15c) SPECJALNOŚĆ WYBURZENIOWA POLSKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA KRAJOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE WYKAZ PRZEPISÓW REGULUJĄCYCH PROCES BUDOWLANY I OBOWIĄZUJĄCY ZAKRES ICH ZNAJOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WPROWADZENIE

SPIS TREŚCI WPROWADZENIE SPIS TREŚCI WPROWADZENIE ROZDZIAŁ 1. PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH 1. Uwarunkowania prawne dotyczące uprawnień 2. Uwarunkowania prawne wykonywania samodzielnych funkcji technicznych

Bardziej szczegółowo

2) Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń O. 5) Kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie O. 1) Projektowania bez ograniczeń O

2) Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń O. 5) Kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie O. 1) Projektowania bez ograniczeń O WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH wymaganych do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi, z określeniem niezbędnego zakresu ich znajomości

Bardziej szczegółowo

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH wymaganych do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej z określeniem niezbędnego zakresu ich znajomości

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH wymaganych do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej z określeniem niezbędnego zakresu ich znajomości WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH wymaganych do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej z określeniem niezbędnego zakresu ich znajomości 1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst

Bardziej szczegółowo

8) Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz.1287 z późn. zm.)

8) Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz.1287 z późn. zm.) WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH wymaganych do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej 1) do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń; 2) do projektowania bez ograniczeń;

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA KRAJOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

POLSKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA KRAJOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA II SZCZEGÓŁOY ROGRAM EGZAMINÓ - YKAZ RZEISÓ I OBOIĄZUJĄCY ZAKRES ICH ZNAJOMOŚCI (23) 23.01.2014 r. OLSKA IZBA INŻYNIERÓ BUDONICTA KRAJOA KOMISJA KALIFIKACYJNA SZCZEGÓŁOY ROGRAM EGZAMINÓ NA URANIENIA BUDOLANE

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawnych wraz z określeniem zakresu obowiązku ich znajomości i umiejętności praktycznego posługiwania się tymi przepisami

Wykaz aktów prawnych wraz z określeniem zakresu obowiązku ich znajomości i umiejętności praktycznego posługiwania się tymi przepisami Załącznik A do wzorcowego szczegółowego programu egzaminu na uprawnienia budowlane Wykaz aktów prawnych wraz z określeniem zakresu obowiązku ich znajomości i umiejętności praktycznego posługiwania się

Bardziej szczegółowo

Akty prawne dostępne w programie

Akty prawne dostępne w programie Akty prawne dostępne w programie JEDNOLITE AKTY PRAWNE UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2016 1. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane. 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 20 do Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej bez ograniczeń

Załącznik nr 20 do Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej bez ograniczeń Załącznik nr 20 do Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej bez ograniczeń Wykaz aktów prawnych wraz z określeniem zakresu obowiązku

Bardziej szczegółowo

Obowiązujący stan prawny na dzień 15 kwietnia 2011 r. Zmiany uchwalone, które oczekują na wejście w Ŝycie oznaczono kolorem czerwonym.

Obowiązujący stan prawny na dzień 15 kwietnia 2011 r. Zmiany uchwalone, które oczekują na wejście w Ŝycie oznaczono kolorem czerwonym. Załącznik A do wzorcowego szczegółowego programu egzaminu na uprawnienia budowlane Obowiązujący stan prawny na dzień 15 kwietnia 2011 r. Zmiany uchwalone, które oczekują na wejście w Ŝycie oznaczono kolorem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLOWY PROGRAM EGZAMINÓW NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

SZCZEGÓLOWY PROGRAM EGZAMINÓW NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE II a YAZ RZEISÓ I OBOIĄZUJĄCY ZARES ICH ZNAJOMOŚCI DLA SECJALNOŚCI OLEJOEJ Opr. Bronios 31.01.2010 r. LSA IZBA INŻYNIERÓ BUDONICTA RAJOA OMISJA ALIFIACYJNA SZCZEGÓLOY ROGRAM EGZAMINÓ NA URANIENIA BUDOLANE

Bardziej szczegółowo

Obszar oddziaływania inwestycji.

Obszar oddziaływania inwestycji. Obszar oddziaływania inwestycji. Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. c) oraz art. 3 pkt 20), w związku z art. 28 ust. 2 ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn.

Bardziej szczegółowo

(25) WYKAZ PRZEPISÓW

(25) WYKAZ PRZEPISÓW YKAZ RZEISÓ REGULUJĄCYCH ROCES BUDOLANY I OBOIĄZUJĄCY ZAKRES ICH ZNAJOMOŚCI (25) 12.02.2015 r. OLSKA IZBA INŻYNIERÓ BUDONICTA KRAJOA KOMISJA KALIFIKACYJNA (25) YKAZ RZEISÓ REGULUJĄCYCH ROCES BUDOLANY I

Bardziej szczegółowo

Dz. U poz Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

Dz. U poz Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Wykaz aktów prawnych obejmujących normy obowiązującego w rzeczpospolitej polskiej prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, które mogą mieć zastosowanie do działalności gospodarczej prowadzonej

Bardziej szczegółowo

(26) WYKAZ PRZEPISÓW

(26) WYKAZ PRZEPISÓW YKAZ RZEISÓ REGULUJĄCYCH ROCES BUDOLANY I OBOIĄZUJĄCY ZAKRES ICH ZNAJOMOŚCI (26) 14.07.2015 r. OLSKA IZBA INŻYNIERÓ BUDONICTA KRAJOA KOMISJA KALIFIKACYJNA (26) YKAZ RZEISÓ REGULUJĄCYCH ROCES BUDOLANY I

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA KRAJOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA WYKAZ PRZEPISÓW

POLSKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA KRAJOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA WYKAZ PRZEPISÓW KKK IIB - YKAZ RZEISÓ REGULUJĄCYCH ROCES BUDOLANY (30) 16.08.2017 r. OLSKA IZBA INŻYNIERÓ BUDONICTA KRAJOA KOMISJA KALIFIKACYJNA 30 YKAZ RZEISÓ REGULUJĄCYCH ROCES BUDOLANY I KTÓRYCH ZNAJOMOŚĆ JEST NIEZBĘDNA

Bardziej szczegółowo

SEP - Stowarzyszenie Elektryków Polskich - Oddział Olsztyński w Olsztynie - WykazPrzepisyNormy-1 sobota, 29 września :00

SEP - Stowarzyszenie Elektryków Polskich - Oddział Olsztyński w Olsztynie - WykazPrzepisyNormy-1 sobota, 29 września :00 I. Sieci elektroenergetyczne napowietrzne i kablowe. 1. Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA KRAJOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA WYKAZ PRZEPISÓW

POLSKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA KRAJOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA WYKAZ PRZEPISÓW KKK IIB - YKAZ RZEISÓ REGULUJĄCYCH ROCES BUDOLANY (31) 15.02.2018 r. OLSKA IZBA INŻYNIERÓ BUDONICTA KRAJOA KOMISJA KALIFIKACYJNA 31 YKAZ RZEISÓ REGULUJĄCYCH ROCES BUDOLANY I KTÓRYCH ZNAJOMOŚĆ JEST NIEZBĘDNA

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. Wykaz najważniejszych aktów prawnych. Prawodawstwo polskie

Załącznik Nr 1. Wykaz najważniejszych aktów prawnych. Prawodawstwo polskie Załącznik Nr 1 Wykaz najważniejszych aktów prawnych Prawodawstwo polskie Ustawy i Rozporządzenia o charakterze ogólnym Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627,

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA KRAJOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

POLSKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA KRAJOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA II SZCZEGÓŁOY ROGRAM EGZAMINÓ - YKAZ RZEISÓ I OBOIĄZUJĄCY ZAKRES ICH ZNAJOMOŚCI (22) 18.07.2013 r. OLSKA IZBA INŻYNIERÓ BUDONICTA KRAJOA KOMISJA KALIFIKACYJNA SZCZEGÓŁOY ROGRAM EGZAMINÓ NA URANIENIA BUDOLANE

Bardziej szczegółowo

(28) WYKAZ PRZEPISÓW

(28) WYKAZ PRZEPISÓW YKAZ RZEISÓ REGULUJĄCYCH ROCES BUDOLANY I OBOIĄZUJĄCY ZAKRES ICH ZNAJOMOŚCI (28) 14.07.2016 r. OLSKA IZBA INŻYNIERÓ BUDONICTA KRAJOA KOMISJA KALIFIKACYJNA (28) YKAZ RZEISÓ REGULUJĄCYCH ROCES BUDOLANY I

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalnoużytkowy

Program funkcjonalnoużytkowy 1 Nazwa opracowania: Program funkcjonalnoużytkowy Nazwa zamówienia: Kontrakt 10 - Zaprojektowanie i wykonanie renowacji kanalizacji w miejscowości Lubsko Adres obiektu budowlanego: Lubsko Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie Sekcja Higieny Komunalnej (HK)

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie Sekcja Higieny Komunalnej (HK) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie Sekcja Higieny Komunalnej (HK) UWAGA! Zgodnie z Konstytucją RP oraz ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu

Podręcznik użytkownika programu Podręcznik użytkownika programu V1.3 Spis treści: 1. Wymagania 2. Instalacja programu 3. Rozpoczęcie pracy z programem 4. Interfejs programu 4.1 Okno główne 4.2 Górne menu 4.3 Menu z prawej strony 4.3.1

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie Sekcja Higieny Komunalnej (HK)

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie Sekcja Higieny Komunalnej (HK) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie Sekcja Higieny Komunalnej (HK) UWAGA! Zgodnie z Konstytucją RP oraz ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych

Bardziej szczegółowo

engineering company Wykaz aktów prawnych

engineering company Wykaz aktów prawnych engineering company Wykaz aktów prawnych obejmujących normy obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej prawa w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, które mogą mieć zastosowanie do działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

PFU-3 CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

PFU-3 CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO PFU-3 Część informacyjna 1 PFU-3 CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO ZAWARTOŚĆ PFU-3: 1 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego 2 Inne informacje

Bardziej szczegółowo

REGULACJE PRAWNE Z ZAKRESU BHP. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 1

REGULACJE PRAWNE Z ZAKRESU BHP. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 1 REGULACJE PRAWNE Z ZAKRESU BHP Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 1 Podstawowe regulacje prawne Podstawowymi regulacjami prawnymi z zakresu bhp są m.in.: ustawa z 26 czerwca 1974 r. -

Bardziej szczegółowo

Wykaz obowiązujących aktów prawnych

Wykaz obowiązujących aktów prawnych Załącznik nr 4 Wykaz obowiązujących aktów prawnych Załącznik Nr 1 do umowy nr.. 1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 141 2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawnych 2013 r.

Wykaz aktów prawnych 2013 r. Wykaz aktów prawnych 2013 r. W związku z wprowadzonymi od dnia 1 stycznia 2012 r. zmianami w zasadach ogłaszania aktów prawnych, które od tego dnia publikowane są wyłącznie w postaci elektronicznej, Dziennik

Bardziej szczegółowo

Rejestr wymagań prawnych i innych dot. Systemu Zarządzania Środowiskowego

Rejestr wymagań prawnych i innych dot. Systemu Zarządzania Środowiskowego ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA F/PSZ-2/1/2 1/6 Rejestr wymagań prawnych i innych dot. Systemu Zarządzania Środowiskowego 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Ustawy Ustawa

Bardziej szczegółowo

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Higieny Komunalnej

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Higieny Komunalnej WYKAZ Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Higieny Komunalnej Data ostatniej aktualizacji: 18.12.2013 r. I. Ustawa z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

10 SPIS TREŚCI Projekty wykonawcze terenowych urządzeń budowlanych Projekty wykonawcze urządzenia terenów zieleni i rekreacji... 5

10 SPIS TREŚCI Projekty wykonawcze terenowych urządzeń budowlanych Projekty wykonawcze urządzenia terenów zieleni i rekreacji... 5 SPIS TREŚCI Od wydawcy... 5 Od Autora... 15 1. UCZESTNICY PROCESU REALIZACJI BUDOWY... 17 1.1. Uczestnicy procesu budowlanego... 17 1.1.1. Uczestnicy procesu budowlanego wg Prawa budowlanego... 19 1.1.2.

Bardziej szczegółowo

Akty prawne przegląd aktów normatywnych ustanowionych w czerwcu i lipcu 2014 r.

Akty prawne przegląd aktów normatywnych ustanowionych w czerwcu i lipcu 2014 r. Przegląd aktów normatywnych ustanowionych w czerwcu i lipcu 2014 r. (wykaz obejmuje akty prawne dotyczące elektryki lub z nią związane także w zakresie działających w niej podmiotów) 1. Ustawa z dnia 9

Bardziej szczegółowo

Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska

Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska ZAŁĄCZNIK NR 1 Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska. (tekst jednolity z dnia 23 stycznia 2008r., Dz. U. z 2008r. Nr

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawnych dotyczących problematyki azbestowej

Wykaz aktów prawnych dotyczących problematyki azbestowej Załącznik nr 1 Wykaz aktów prawnych dotyczących problematyki azbestowej (źródło: Ministerstwo Gospodarki www.mg.gov.pl) Ustawy dotyczące problematyki azbestowej (stan na wrzesień 2011 r.) 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją. urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku:

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją. urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku: Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku: DOZORU w zakresie gazowym 1. Podstawa prawna ustalenia szczegółowej

Bardziej szczegółowo

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Nadzoru Higieny Komunalnej

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Nadzoru Higieny Komunalnej WYKAZ Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Nadzoru Higieny Komunalnej Data ostatniej aktualizacji: 14.11.2013r. Ustawa z dnia 14.03.1985 o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.

Bardziej szczegółowo

REJESTR WYMAGAŃ PRAWNYCH OGÓLNYCH

REJESTR WYMAGAŃ PRAWNYCH OGÓLNYCH REJESTR WYMAGAŃ PRAWNYCH OGÓLNYCH Olsztyn, dnia 1 czerwca 2015 r. Lp. Określenie aktu prawnego Data uchwalenia aktu Tytuł aktu Miejsce publikacji Termin wejścia w życie Zmiany i ich wejścia w życie Utrata

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem

Spis treści. Wstęp Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem Spis treści Spis treści Wstęp 9 I. PODSTAWOWE WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 1. Źródła prawa pracy 11 1.1. Obowiązujące źródła prawa 11 1.2. Źródła prawa pracy 11 1.3. Wewnątrzzakładowe

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA SZKOLEŃ W PIIB

TEMATYKA SZKOLEŃ W PIIB 6 października 2011 r. Niniejsze opracowanie zostało wykonane przez pana Zbigniewa Dzierżewicza, z wyjątkiem tematyki dotyczącej grupy 10, przekazanej przez pana Andrzeja Myśliwca. TEMATYKA SZKOLEŃ W PIIB

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH AKTÓW PRAWNYCH OPUBLIKOWANYCH W II KWARTALE 2017 r.

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH AKTÓW PRAWNYCH OPUBLIKOWANYCH W II KWARTALE 2017 r. WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH AKTÓW PRAWNYCH OPUBLIKOWANYCH W II KWARTALE 2017 r. Lp. Zakres przedmiotowy Rodzaj aktu prawnego Publikator Wejście w życie Ogłoszenie 1. Związek metropolitalny w województwie śląskim

Bardziej szczegółowo

5. Szczegółowa tematyka egzaminu 5.1.Zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci

5. Szczegółowa tematyka egzaminu 5.1.Zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci Komisja kwalifikacyjna PZITS Oddział Katowice Tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku EKSPLOATACJI GRUPA 3 wg

Bardziej szczegółowo

http://isap.sejm.gov.pl/detailsservlet?id=wmp20110460520 http://isap.sejm.gov.pl/detailsservlet?id=wmp20110460519

http://isap.sejm.gov.pl/detailsservlet?id=wmp20110460520 http://isap.sejm.gov.pl/detailsservlet?id=wmp20110460519 Nazwa Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem o wniesieniu zmian do Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o budowie systemu gazociągów dla tranzytu rosyjskiego

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE STOSOWANIA MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH DLA CELÓW CYWILNYCH. 2. Podstawy prawne regulujące stosowanie materiałów wybuchowych

PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE STOSOWANIA MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH DLA CELÓW CYWILNYCH. 2. Podstawy prawne regulujące stosowanie materiałów wybuchowych Górnictwo i Geoinżynieria Rok 28 Zeszyt 3/1 2004 Andrzej Szulik*, Jan Krzelowski* PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE STOSOWANIA MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH DLA CELÓW CYWILNYCH 1. Wstęp Materiały wybuchowe stosowane

Bardziej szczegółowo

Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Z 2007, Nr 89, 3 13.04.2007 poz. 589ze zmianami)

Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Z 2007, Nr 89, 3 13.04.2007 poz. 589ze zmianami) WYKAZ PRZEPISÓW Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTAWA I HIGIENY PRACY ORAZ BEZPIECZEŃSTWA PPOŻ DLA URZĘDU MIASTA PŁOCKA L.p. Nazwa aktu prawnego Z dnia: Uwagi 1 Ustawa Kodeks pracy (tekst jednolity - Dz. U. z 1998,

Bardziej szczegółowo

III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 1 1. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO... 2 1.1. Stosowanie się do prawa i innych przepisów... 2

Bardziej szczegółowo

ODSTĘPSTWA OD PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH

ODSTĘPSTWA OD PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH ODSTĘPSTWA OD PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH mgr inż. Beata Leszczyńska Zastępca Dyrektora Departamentu Dróg i Autostrad Klasyfikacja obiektów budowlanych Art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawnych w zakresie nadzoru higieny pracy

Wykaz aktów prawnych w zakresie nadzoru higieny pracy Wykaz aktów prawnych w zakresie nadzoru higieny pracy I. PRZEPISY O INSPEKCJI SANITARNEJ 1. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9 SPIS TREŚCI 1. KODEKS PRACY Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.... 9 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej

Bardziej szczegółowo

Akt prawny wydany na podstawie art. 118 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. Wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

Akt prawny wydany na podstawie art. 118 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. Wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r. ZMIANY W ZBIORZE W OKRESIE 01.01 25.02.2013 r. (ostatnio opublikowane: Dz. U. poz. 264 z dnia 25 lutego 2013 r. i M.P. poz. 100 z dnia 25 lutego 2013 r.) ARCHIWUM NOWE AKTY PRAWNE ZMIANY W PRZEPISACH UTRATA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu Remont zbiorników wody pitnej w miescowości Szczepów. Spis treści

OPIS TECHNICZNY do projektu Remont zbiorników wody pitnej w miescowości Szczepów. Spis treści Spis treści 1. INWESTOR... 2 2. ZAKRES ROBÓT BUDOWY REMONTU ZBIORNIKÓW WODY PITNEJ W MIEJSCOWOŚCI SZCZEPÓW... 2 3. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH Załącznik do programu funkcyjno użytkowego Przebudowa drogi gminnej w m. Olchowo Załącznik nr 1 WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH r. Załącznik do programu funkcyjno użytkowego Przebudowa

Bardziej szczegółowo

Normy i dokumenty związane. Normy elektryczne:

Normy i dokumenty związane. Normy elektryczne: Normy i dokumenty związane Normy elektryczne: [NE1] [NE2] [NE3] PN-EN-61936-1:2011 - Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1kV. Część 1: Postanowienia ogólne. PN-E-05115:2002

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst jednolity) Rozdział 2. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst jednolity) Rozdział 2. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie Dz.U.2013.1409 2014.08.10 zm.dz.u.2014.768 art. 1 Istnieją późniejsze wersje tekstu USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity) Rozdział 2 Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

Bardziej szczegółowo

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego PRZEGLĄD AKTÓW NORMATYWNYCH ustanowionych w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 r. (wykaz obejmuje akty normatywne dotyczące elektryki lub z nią związane) 1. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9 SPIS TREŚCI 1. KODEKS PRACY Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.... 9 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015r. poz. 520 ze zm.)

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015r. poz. 520 ze zm.) Źródło: http://dwingik.duw.pl/gik/dzialalnosc/baza-wiedzy/11718,akty-prawne.html Wygenerowano: Sobota, 17 września 2016, 22:08 Akty prawne Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata 10. Dane źródłowe - Informacja o stanie środowiska w roku 2014 i działalności kontrolnej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w powiecie poznańskim ziemskim w roku 2014, WIOŚ, Poznań,

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD AKTÓW NORMATYWNYCH

PRZEGLĄD AKTÓW NORMATYWNYCH PRZEGLĄD AKTÓW NORMATYWNYCH opublikowanych w październiku 2014 r. (wykaz obejmuje akty prawne dotyczące elektryki lub z nią związane także w zakresie działających w niej podmiotów) 1. Ustawa z dnia 29

Bardziej szczegółowo

Dokumenty opracowywane przez Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego WSSE w Warszawie (stan na r.)

Dokumenty opracowywane przez Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego WSSE w Warszawie (stan na r.) Lp. Treść dokumentu Podstawy prawne Forma dokumentu 1. Opinia w sprawie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. art. 11 pkt 6 lit. m ustawy z dnia 27 marca 2003

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do OPZ Wykaz przepisów, które w szczególności Wykonawca powinien uwzględnić w trakcie wykonywania opracowań projektowych

Załącznik nr 3 do OPZ Wykaz przepisów, które w szczególności Wykonawca powinien uwzględnić w trakcie wykonywania opracowań projektowych Załącznik nr 3 do OPZ Wykaz przepisów, które w szczególności Wykonawca powinien uwzględnić w trakcie wykonywania opracowań projektowych 1/25 Dokumentację należy opracować zgodnie z obowiązującymi na dzień

Bardziej szczegółowo

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Oddziału Nadzoru Higieny Komunalnej

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Oddziału Nadzoru Higieny Komunalnej WYKAZ Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Oddziału Nadzoru Higieny Komunalnej Data ostatniej aktualizacji: 04.12.2015r. Ustawa z dnia 14.03.1985 o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj.

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1576 cz. I Warszawa, 17 lipca 2013 r.

Druk nr 1576 cz. I Warszawa, 17 lipca 2013 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM-10-53-13 Druk nr 1576 cz. I Warszawa, 17 lipca 2013 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek

Bardziej szczegółowo

I. OBIEKTY BUDOWLANE WYMAGANIA

I. OBIEKTY BUDOWLANE WYMAGANIA 3 Spis treści Wstęp... 9 I. OBIEKTY BUDOWLANE WYMAGANIA... 11 1. Określenia stosowane w budownictwie... 11 2. Wymagania stawiane obiektom budowlanym... 11 2.1. Wymagania stawiane obiektom budowlanym przez

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku Centralna Komisja Uprawnień Zawodowych SEP Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku EKSPLOATACJI w

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Uprawnień Zawodowych SEP

Centralna Komisja Uprawnień Zawodowych SEP Centralna Komisja Uprawnień Zawodowych SEP Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku EKSPLOATACJI w

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją. urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku:

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją. urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku: Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku: DOZORU w zakresie elektroenergetycznym 1. Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY AKTY PRAWNE SAKCJA HIGIENY PRACY PSSE W LIPSKU NAZWA NUMER ZMIANY PODSTAWY PRAWNE Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2015 r., poz. 1412). Rozporządzenie Ministra Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1/3 Strona 1. 1/3 Spis treści

Spis treści 1/3 Strona 1. 1/3 Spis treści Spis treści 1/3 Strona 1 1/3 Spis treści 1 Spisy, noty i podstawowe informacje 1/1 Od wydawcy 1/2 Noty autorskie 1/3 Spis treści 1/4 Instalowanie programu 1/5 Alfabetyczny indeks rzeczowy 2 Obowiązki i

Bardziej szczegółowo

(27) WYKAZ PRZEPISÓW

(27) WYKAZ PRZEPISÓW YKAZ RZEISÓ REGULUJĄCYCH ROCES BUDOLANY I OBOIĄZUJĄCY ZAKRES ICH ZNAJOMOŚCI (27) 14.01.2016 r. OLSKA IZBA INŻYNIERÓ BUDONICTA KRAJOA KOMISJA KALIFIKACYJNA (27) YKAZ RZEISÓ REGULUJĄCYCH ROCES BUDOLANY I

Bardziej szczegółowo

- znajomość Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia r. w sprawie warunków przyłączania podmiotów do sieci elektroenergetycznej,

- znajomość Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia r. w sprawie warunków przyłączania podmiotów do sieci elektroenergetycznej, D-1 Na stanowisku dozoru w zakresie elektroenergetycznym - dla osób na stanowiskach technicznych i innych kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie; obsługi, konserwacji, napraw montażu

Bardziej szczegółowo

ODSTĘPSTWA OD PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH DEPARTAMENT DRÓG I AUTOSTRAD MGR INŻ. GRZEGORZ KUCZAJ STANOWISKO DS. TECHNICZNYCH

ODSTĘPSTWA OD PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH DEPARTAMENT DRÓG I AUTOSTRAD MGR INŻ. GRZEGORZ KUCZAJ STANOWISKO DS. TECHNICZNYCH ODSTĘPSTWA OD PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH DEPARTAMENT DRÓG I AUTOSTRAD MGR INŻ. GRZEGORZ KUCZAJ STANOWISKO DS. TECHNICZNYCH KANAŁ TECHNOLOGICZNY art. 4 pkt 15a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach

Bardziej szczegółowo

Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego. Ustawa o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. Ustawa o gospodarce nieruchomościami

Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego. Ustawa o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. Ustawa o gospodarce nieruchomościami Spis treści Wstęp Wykaz aktów prawnych Teksty wybranych przepisów Ustawa Kodeks cywilny Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego Ustawa o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym Ustawa

Bardziej szczegółowo

ARKADIUSZ KAMPCZYK GEODEZJA KARTOGRAFIA. Zbiór aktualnych przepisów z praktycznym komentarzem

ARKADIUSZ KAMPCZYK GEODEZJA KARTOGRAFIA. Zbiór aktualnych przepisów z praktycznym komentarzem ARKADIUSZ KAMPCZYK GEODEZJA i KARTOGRAFIA Zbiór aktualnych przepisów z praktycznym komentarzem Arkadiusz Kampczyk Geodezja i kartografia Zbiór aktualnych przepisów z praktycznym komentarzem Autor: Arkadiusz

Bardziej szczegółowo

Liczba kontroli WIOŚ w 2010roku oraz podjęte działania

Liczba kontroli WIOŚ w 2010roku oraz podjęte działania Liczba kontroli WIOŚ w 200roku oraz podjęte działania 2000 0000 0230 8000 6000 4000 2000 0 2037 764 72 900 200 ilość podmiotów w ewidencji WIOŚ liczba kontroli zarządzenia kary pieniężne mandaty wnioski

Bardziej szczegółowo

Opracowanie koncepcji architektoniczno-przestrzennej rewitalizacji Placu Św. Ducha w Krakowie

Opracowanie koncepcji architektoniczno-przestrzennej rewitalizacji Placu Św. Ducha w Krakowie Opracowanie koncepcji architektoniczno-przestrzennej rewitalizacji Placu Św. Ducha w Krakowie 2017-07-04 Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE GIP Z DZIAŁALNOŚCI PIP W 2008 r.

SPRAWOZDANIE GIP Z DZIAŁALNOŚCI PIP W 2008 r. SPRAWOZDANIE GIP Z DZIAŁALNOŚCI PIP W 2008 r. Zarządzenie Nr 1/2008 Głównego Inspektora Pracy w sprawie ustanowienia Nagrody im. Haliny Krahelskiej za osiągnięcia w zakresie ochrony pracy i ochrony zdrowia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa 5 USTAWA Z DNIA 7 LIPCA 1994 R. - PRAWO BUDOWLANE [ZAP 1] Wprowadzenie 18 Tekst ustawy 53

Spis treści. Przedmowa 5 USTAWA Z DNIA 7 LIPCA 1994 R. - PRAWO BUDOWLANE [ZAP 1] Wprowadzenie 18 Tekst ustawy 53 Prawo budowlane : przepisy z komentarzem : prawo budowlane, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, projekt budowlany, dziennik budowy, książka obiektu budowlanego, pozwolenie na budowę, geotechniczne

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego opracowana przez Centralną Komisję Uprawnień Zawodowych SEP. Kategoria D Kategoria E

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego opracowana przez Centralną Komisję Uprawnień Zawodowych SEP. Kategoria D Kategoria E Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego opracowana przez Centralną Komisję Uprawnień Zawodowych SEP Kategoria D Kategoria E D Na stanowisku dozoru w zakresie elektroenergetycznym - dla osób na stanowiskach

Bardziej szczegółowo

Wykaz bieŝących aktów prawnych 2008 r.

Wykaz bieŝących aktów prawnych 2008 r. Wykaz bieŝących aktów prawnych 2008 r. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych dokumentów elektronicznych

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY TECHNICZNE I NORMY W GAZOWNICTWIE

PRZEPISY TECHNICZNE I NORMY W GAZOWNICTWIE BIULETYN TECHNICZNY PRZEPISY TECHNICZNE I NORMY W GAZOWNICTWIE 1. PRZEPISY TECHNICZNE DOTYCZĄCE KSZTAŁTOWANIA POLITYKI ENERGETYCZNEJ PAŃSTWA W BRANŻY GAZOWNICZEJ 2. PRZEPISY TECHNICZNE DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA,

Bardziej szczegółowo

w sprawie uznania kwalifikacji (Dz. U. Nr 38, poz. 302). 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

w sprawie uznania kwalifikacji (Dz. U. Nr 38, poz. 302). 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 100 PRZEGLĄD AKTÓW NORMATYWNYCH opublikowanych w maju 2015 r. (wykaz obejmuje akty prawne dotyczące elektryki lub z nią związane także w zakresie działających w niej podmiotów) 1. Rozporządzenie Prezesa

Bardziej szczegółowo

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Remont budynku komór filtracyjnych segment A i B SUW Czaniec

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Remont budynku komór filtracyjnych segment A i B SUW Czaniec Zał. Nr 2 do Umowy./ /2017 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Remont budynku komór Opracował: Jolanta Kołodziej-Kurasz Sprawdził: Agnieszka Gawęda Katowice,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI OSP i ZOSP RP

WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI OSP i ZOSP RP WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI OSP i ZOSP RP według stanu na styczeń 2008 r. I. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity: Dz. U. 2002

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI do książki pt. Komentarz do ustawy Prawo budowlane Autor Bolesław Kurzępa

SPIS TREŚCI do książki pt. Komentarz do ustawy Prawo budowlane Autor Bolesław Kurzępa SPIS TREŚCI do książki pt. Komentarz do ustawy Prawo budowlane Autor Bolesław Kurzępa Słowo wstępne... 11 Wykaz skrótów... 12 Rozdział 1. Przepisy ogólne... 13 Art. 1. Zakres przedmiotowy... 13 Orzecznictwo...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA robót remontowych wewnętrznych instalacji elektrycznej i wod-kan oraz pomieszczeń sanitariatów w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. do książki pt. Poradnik BHP dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami. Autor Marek Gałusza

SPIS TREŚCI. do książki pt. Poradnik BHP dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami. Autor Marek Gałusza SPIS TREŚCI do książki pt. Poradnik BHP dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami Autor Marek Gałusza Wstęp... 9 Literatura... 9 Wykaz najważniejszych skrótów użytych w tekście... 10 I. PRAWO

Bardziej szczegółowo

Wykaz przetwarzanych zbiorów danych osobowych. Podstawa prawna: art. 23 ust 1 pkt lub art. 27 ust. 2

Wykaz przetwarzanych zbiorów danych osobowych. Podstawa prawna: art. 23 ust 1 pkt lub art. 27 ust. 2 Wykaz przetwarzanych zbiorów danych osobowych lp. 1 Nazwa zbioru danych osobowych Nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni Podstawa prawna: art. ust 1 pkt lub art. 7 ust. Nauczyciele mianowani

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 4 lipca 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 4 lipca 2005 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania osób mających dostęp do przeznaczonych do użytku cywilnego Na podstawie art. 20 ust. 6 ustawy z

Bardziej szczegółowo

AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY

AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY aktualizacja 8 września 2016r. str. 1 AKTY PRAWNE OBOWIĄZUJĄCE W MEDYCYNIE PRACY aktualizacja: 8 września 2016r. Lp. ROZPORZĄDZENIA: NR AKT: 1996 r. 1. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... 9 Akty normatywne... 20 CZĘŚĆ 1 OGÓLNE WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY... 23

Wprowadzenie... 9 Akty normatywne... 20 CZĘŚĆ 1 OGÓLNE WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY... 23 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 9 Akty normatywne... 20 CZĘŚĆ 1 OGÓLNE WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY... 23 1.1. Obowiązki pracodawcy i osób kierujących pracownikami... 23 1.2. Obowiązki

Bardziej szczegółowo

Bibliografia. Akty prawne. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Aleksandrów Kujawski. ABRYS Technika Sp. z o.o.

Bibliografia. Akty prawne. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Aleksandrów Kujawski. ABRYS Technika Sp. z o.o. Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań,

Bardziej szczegółowo