Załącznik Nr 4. Zarys historyczny rozwoju przestrzennego Miasta i Gminy Suchedniów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik Nr 4. Zarys historyczny rozwoju przestrzennego Miasta i Gminy Suchedniów"

Transkrypt

1 1

2 2

3 Załącznik Nr 3 Harmonogram prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Suchedniów Data Rozpoczęcie prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Suchedniów Konsultacje z Zespołem ds. Rewitalizacji Rozpisanie ankiety na temat Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Suchedniów wśród radnych i sołtysów oraz innych uczestników Sesji Rady Miasta i Gminy Udostępnienie ankiety dotyczącej Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Suchedniów dla mieszkańców zainteresowanych tematem rewitalizacji. Umieszczenie ankiety na stronie internetowej oraz w Sekretariacie Urzędy Miast i Gminy w Suchedniowie Zakończenie badań ankietowych Konsultacje z Zespołem ds. Rewitalizacji dotyczące omówienia badań ankietowych oraz wyboru terenów do rewitalizacji Wykonanie dokumentacji fotograficznej na potrzeby opracowania. Spotkanie w Urzędzie Miasta i Gminy Suchedniów Konsultacje z Zespołem ds. Rewitalizacji dotyczące omówienia części diagnostycznej, ustalenia planu zadań do części II opracowania oraz przeprowadzenia konsultacji społecznych Warsztaty z przedstawicielami lokalnego biznesu, instytucji, wspólnot mieszkaniowych. Przeprowadzeni badań ankietowych odnośnie potrzeb inwestycyjnych instytucji, zakładów i firm oraz chęci wykorzystanie środków unijnych Zakończenie badań ankietowych Konsultacje z Zespołem ds. Rewitalizacji dotyczące omówienia zadań do realizacji w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Przekazanie projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Suchedniów Grudzień 2007 Styczeń Luty 2008 Prace nad Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Suchedniów w Komisjach Rady Gminy 3

4 Załącznik Nr 4 Zarys historyczny rozwoju przestrzennego Miasta i Gminy Suchedniów Gmina Suchedniów leży w obrębie dawnego Staropolskiego Okręgu Przemysłowego. W starożytności (II w p.n.e.) wytapiano tu żelazo w dymarkach, o czym świadczą pozostałości żużlu ze znacznym procentem żelaza. Pierwsza pisemna wzmianka o Suchedniowie pochodzi z 1510 roku i wspomina o trzech kuźnicach: Alberta Berezy (ulica Berezów, dawniej wieś), Andrissa (wieś Jędrów, obecnie ul. Koszykowa) oraz Stanisława Suchini (wieś Suchiniów, centrum dawnej osady). Nazwa tej ostatniej Suchiniów, z czasem przekształciła się w Suchedniów. Po założeniu pierwszych kuźnic zaczyna rozwijać się osadnictwo związane głównie na rozwoju hutnictwa opartego na rodzimym surowcu oraz z rozkwitem Staropolskiego Okręgu Przemysłowego. Osada była własnością biskupów krakowskich, którzy rozwijali tu przemysł. Do powstania Suchedniowa i pobliskich miejscowości przyczyniło się utworzenie traktu krakowskiego, który powstał na skutek przeniesienia stolicy z Krakowa do Warszawy w 1596 roku. Trakt wiódł przez: Miechów, Jędrzejów, Chęciny, Kielce, Łączną, Suchedniów, Skarżysko, Radom i Białobrzegi. Budowa traktu spowodowała wycinkę lasów, zakładanie gospodarstw, spiętrzanie wody w rzekach, a w konsekwencji tworzenie się osad i gmin. Szlak ten utwardzono w poł. XIX w., pod zaborem rosyjskim, na potrzeby wojska i pocztowych kurierek. W XVII wieku na terenach Suchedniowa działało już 7 kuźnic: Błoto, Brezów, Andryszów, Suchiniów, Baltazarek, Ogonów i Ostojów. W tym czasie Suchedniów staje się ośrodkiem przemysłu żelaznego. Do rozwoju osady przyczynił się w tym czasie biskup Andrzej Załuski zakładając wielkie piece, fryszerki i blacharnie, a w 1758 roku r. wznosząc kaplicę murowaną z trzema złoconymi ołtarzami. Na terenie Suchedniowa działał Stanisław Staszic rozwijając górnictwo i zakładając Zarząd Zakładów Górniczych Królestwa Polskiego. Opracował on również plan urbanistyczny nowego Suchedniowa. W 1789 roku na terenie Suchedniowa znajdowało się 40 domostw zamieszkałych przez 187 osób. Na początku XIX wieku władze carskie umieściły tu zarząd górnictwa całego okręgu przemysłowego. Rozdzielono go potem na dwa okręgi: Zachodni z siedzibą w Dąbrowie Górniczej i Wschodni z siedzibą w Suchedniowie. Miasto Suchedniów stało się znaczącym ośrodkiem przemysłowym, ponieważ działał tu jeden z trzech w Polsce pieców do przetapiania i uszlachetniania żelaza oraz jedyne w kraju blachownie: w Parszowie i w Mostkach. Około 1860 roku obszar ten zamieszkiwało dwa tysiące, a w 1880 roku już 2,5 tysiąca osób. Mieszkańcy Suchedniowa brali czynny udział w powstaniu styczniowym: utworzono oddział liczący ok. 400 ludzi, głównie robotników i urzędników, którym dowodzili bracia Dawidowicze. Przeprowadzili oni atak z Suchedniowa na Bodzentyn, gdzie stacjonowała rota piechoty rosyjskiej. W okolicach Suchedniowa bitwy toczył również Marian Langiewicz i Dionizy Czachowski. 3 lutego 1863 roku za pomoc powstańcom i udział w powstaniu Suchedniów został częściowo spalony. Z tego okresu zachował się sztandar powstańczy, przechowywany w kościele parafialnym p.w. Św. Andrzeja Apostoła. Na przełomie XIX wieku nastąpiło ponowne ożywienie przemysłowe. Ludwik Starke wniósł w Suchedniowie nowoczesną odlewnię żelaza i warsztaty mechaniczne. Bogate złoża czerwonej glinki ogniotrwałej sprawiły, że rozwinęła się nowa gałąź przemysłu ceramika. Antoni Wędrychowski wybudował w tym czasie fabrykę naczyń kamionkowych MARYWIL. 4

5 Na początku XX wieku zarząd górnictwa został zlikwidowany i przeniesiony do Warszawy. W tym samym czasie do osady przybył Ludwik Sztarke, który na ruinach kuźnicy Baltazarek założył nowoczesną odlewnię żelaza. Kiedy w 1918 roku Polska odzyskała niepodległość Suchedniów nadal był niewielką osadą. Przez kolejne dwa lata trwała tu epidemia tyfusu, dziesiątkująca ludność. Zmarłych chowano w łąkach, w lesie, lub w lasku Berezowskim. W tym czasie na terenie osady znajdowały się następujące ulice: Słowackiego, Mickiewicza, Polna, Spokojna, Bodzentyńska, Pasternik, Dolna, Jasna, Kościuszki, Kościelna, Kielecka, Ogrodowa, Handlowa i Nowa. Do gminy należały wsie: Błoto, Kruk, Wierzbka, Stokowiec, Jędrów, Kleszczyny, Baranów, Berezów, Bugaj. W centrum osady funkcjonowało wiele sklepików i warsztatów rzemieślniczych, należących głównie do ludności żydowskiej. Żydzi mieli tu swoją synagogę i cmentarz oraz dom rabina (przy ulicy A.Mickiewicza). W okresie międzywojennym w Suchedniowie kwitła kultura. W 1926 roku powstała pierwsza szkoła siedmioklasowa, następnie szkoła na Ostojowie w 1933 i na Pasterniku w 1937 roku. Wcześniej istniały szkoły pięcioklasowe oraz dwuklasowe. Znajdowała się tu również szkoła zawodowa, jednak większość młodzieży uczęszczało do szkół w Kielcach i w Skarżysku. W 1926 r. powstała biblioteka publiczna, a w 1928 r. teatr amatorski. W Suchedniowie działały stowarzyszenia zrzeszające tutejszą inteligencję. W 1937r. wybudowano nowoczesne boisko sportowe z 400-metrową bieżnią, boiskiem do siatkówki, skocznią i trybunami. Od 1931r. działał klub sportowy Strzelec. W roku 1938 dr Witold Poziomski zorganizował w Suchedniowie niewielki szpital. W tym czasie Suchedniów rozwijał się również jako miejscowość turystyczna letniskowa: powstały liczne pensjonaty, planowano założyć uzdrowisko. Po wybuchu II wojny światowej już od września 1939 roku organizowano działalność konspiracjną. Przez osadę przechodził oddział mjr. Henryka Dobrzyńskiego Hubala, który zatrzymał się na pewien czas w gajówce Kruk. W lasach działały oddziały partyzanckie AK Ponurego, Nurta i Szarego, które dokonywały licznych akcji. W fabryce Tańskich zorganizowano potajemną produkcję pistoletów maszynowych Sten dla oddziałów partyzanckich. Prace nad nimi prowadził inż. Wilniewczyc. W odpowiedzi na pomoc partyzantom Niemcy dokonali masowych egzekucji: zabito 16 ludzi w Klonowie, dokonano egzekucji nad Zalewem Suchedniowskim, spacyfikowano i spalono Michniów wraz z 203 mieszkańcami. W centrum gminy Niemcy założyli getto. Po wojnie Suchedniów zaczął się prężnie rozwijać jako osiedle przemysłowe. Odbudowano Fabrykę Tańskich (Fabrykę Urządzeń Transportowych S.A.), rozbudowano Zakłady Wyrobów Kamionkowych MARYWIL S.A., powstały nowe zakłady drzewne, jak również Spółdzielnia Mieszkaniowa. Rozwijała się infrastruktura, powstały nowe nawierzchnie asfaltowe, oczyszczalnia ścieków i sieć wodociągowa. Suchedniów otrzymał prawa miejskie Uchwałą Rady Państwa w dniu 22 lipca 1962 roku. W granice miasta włączono wsie: Kruk, Błoto, Stokowiec, Kleszczyny, Wierzbka, Baranów. Obecnie Suchedniów, to drugie miasto po Kielcach, pod względem zajmowanej powierzchni wśród miast województwa Świętokrzyskiego. Znajdują się tu m.in.: trzy szkoły podstawowe, gimnazjum, zespół szkół, przedszkole, ośrodek kultury, kino, biblioteka, przychodnia zdrowia, poczta, banki, kościół wyznania rzymsko-katolickiego. Atrakcją turystyczną miasta jest dobrze zachowana drewniana zabudowa miejska (m.in. wpisane do rejestru zabytków dworki przy ul. Bodzentyńskiej, ul. Berezów i ul. Kieleckiej). Zabytkowy kościół parafialny św. Andrzeja Apostoła, pierwotnie jako ośmioboczna, nakryta kopułą kaplica, wybudowana w 1758 roku przez biskupa Andrzeja Załuskiego, powiększony został w 1852r. Znajduje się tu wczesnobarokowy ołtarz, okna zdobią witraże. W kościele znajduje się Kaplica Włoska, poświęcona uczczeniu 50-lecia kapłaństwa Ojca Świętego Jana 5

6 Pawła II. Kaplicę te poświęcił nuncjusz apostolski w Polsce Józef Kowalczyk w dniu 18 maja 1997 roku. Znane osoby związane z Suchedniowem: Stanisław Suchinia założyciel Suchedniowa, w XVI wieku wybudował największą w osadzie kuźnicę. Andrzej Stanisław Załuski biskup, przyczynił się do rozwoju Suchedniowa zakładając tu wielkie piece, kuźnice i blacharnie, a w 1758 r. kaplicę murowaną krytą gontem. Stanisław Staszic rozwijał górnictwo i hutnictwo w Suchedniowie i nie tylko. Opracował plan urbanistyczny nowego Suchedniowa. Ludwik Sztarke ożywił górnictwo na początku XX wieku, zakładając odlewnię żelaza. Gustaw Herling-Grudziński mieszkał w Suchedniowie od momentu narodzin (1919), aż do wyjazdu w 1939 r. Jan Piwnik ps. Ponury partyzant, tworzący oddziały partyzanckie w okolicznych lasach w czasie II wojny światowej. Krzysztof Kąkolewski polski prozaik, reportażysta i publicysta. Ogromną część swojej twórczości poświęcił Suchedniowowi gdzie ma dom oraz Kielecczyźnie. Jan Gajzler Suchedniowianin, z zawodu leśnik, poeta opiewający w swych wierszach piękno ziemi świętokrzyskiej. 6

7 Załącznik Nr 5 Wykaz instytucji z terenu Suchedniowa Parafia Rzymskokatolicka ul. Kościelna 11 Parafia Rzymskokatolicka Ostojów 45A Komisariat Policji w Suchedniowie ul. Berezów 1 Posterunek Energetyczny w Suchedniowie ul. Sportowa 1 Urząd Pocztowy w Suchedniowie ul. Bugaj 1 Mauzoleum Martyrologii i Wsi Polskiej Michniów 38 Lasy Państwowe Nadleśnictwo Suchedniów ul. Bodzentyńska 16 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PROMYK ul. E. Peck 9a Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II ul. Kościelna 3 Suchedniowski Ośrodek Kultury KUŹNICA ul. Bodzentyńska 18 Wiejski Dom Kultury w Mostkach Mostki 1 Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza ul. Sportowa 3 Samorządowe Gimnazjum w Suchedniowie ul. Szarych Szeregów 6 Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Kościelna 1 Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Ogrodowa 13 Samorządowa Szkoła Podstawowa w Ostojowie Ostojów 16 Przedszkole Samorządowe ul. E. Peck 15a 7

8 Załącznik Nr 6 Samorząd Miasta i Gminy Suchedniów Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie ul. Fabryczna Suchedniów W wyniku bezpośrednich wyborów na kadencję Burmistrzem Miasta i Gminy Suchedniów wybrany został Tadeusz Bałchanowski Funkcję Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy pełni Stanisław Andrzej Kania Funkcję Sekretarza Miasta i Gminy pełni Ewa Kaniewska Funkcję Skarbnika Miasta i Gminy pełni Urszula Nowak Skład Rady Miejskiej w Suchedniowie w kadencji Janusz Mik Przewodniczący Rady Miejskiej w Suchedniowie Eugeniusz Bugała Wiceprzewodniczący Zdzisław Naszydłowski Wiceprzewodniczący Członkowie: Ewa Antosik, Jacek Berus, Cezary Błach, Marek Gałczyński, Maciej Garbala, Tadeusz Grabowski, Dariusz Matuszewski, Jacek Odzimek, Zdzisława Połeć, Danuta Rokita, Paweł Słoma, Agnieszka Włoch Skład stałych komisji Rady Miejskiej: KOMISJA REWIZYJNA 1. Odzimek Jacek - Przewodniczący 2. Matuszewski Dariusz 3. Grabowski Tadeusz 4. Rokita Danuta 5. Włoch Agnieszka KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW 1. Błach Cezary - Przewodniczący 2. Berus Jacek 3. Bugała Eugeniusz 4. Gałczyński Marek 5. Naszydłowski Zdzisław 6. Połeć Zdzisława 7. Słoma Paweł 8

9 KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO, OCHRONY ŚRODOWISKA I ŁADU PUBLICZNEGO 1. Włoch Agnieszka - Przewodnicząca 2. Antosik Ewa 3. Błach Cezary 4. Berus Jacek 5. Garbala Maciej 6. Matuszewski Dariusz 7. Odzimek Jacek 8. Naszydłowski Zdzisław KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA, SPORTU I TURYSTYKI 1. Rokita Danuta - Przewodnicząca 2. Antosik Ewa 3. Bugała Eugeniusz 4. Gałczyński Marek 5. Garbala Maciej 6. Grabowski Tadeusz 7. Połeć Zdzisława 8. Słoma Paweł 9

10 Załącznik Nr 7 Bezrobocie w gminie Suchedniów Według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej Poziom bezrobocia w gminie Suchedniów w latach : Rok Ogółem w tym: kobiety absolwenci z prawem do zasiłku pozostający bez pracy powyżej 12 mies pozostający bez pracy powyżej 24 mies Udział w ogólnej liczbie bezrobotnych w powiecie (w %) 13,98 14,16 13,97 14,25 14,63 Bezrobotni wg. poziomu wieku: Wiek lat lat lat lat lat lat Bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy: Czas pozostawania bez pracy do 1 mies od 1 do 3 m-cy od 3 do 6 m-cy od 6 do 12 m-cy od 12 do 24 m-cy powyżej 24 m-cy Bezrobotni wg stażu pracy: Staż do 1 roku lat lat lat lat lat i więcej bez stażu

11 Bezrobotni wg wykształcenia: Wykształcenie wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy w roku 2006: Wyszczególnienie Liczba bezrobotnych w tym: kobiety (ogółem) do 25 roku życia osoby, które ukończyły szkołę wyższą 11 4 długotrwale bezrobotne powyżej 50 roku życia bez kwalifikacji zawodowych samotnie wychowujące co najmniej dziecko do lat 7 niepełnosprawni

12 Załącznik Nr 8 Działalność kulturalno-oświatowa na terenie gminy Suchedniów Baza kulturalna: Suchedniowski Ośrodek Kultury Kuźnica realizuje cele zgodnie z założeniami statutowymi oraz wykonuje zadania samorządu lokalnego w zakresie działalności kulturalnej, edukacji oraz promocji kulturalnej miasta i gminy Suchedniów. Jest miejscem spotkań ludzi o różnych zainteresowaniach w różnym przedziale wiekowym. Pełni rolę placówki integrującej oraz inspirującej lokalną społeczność. Mieszkańcy mogą realizować swoje zainteresowania kulturalne w dziedzinie: teatru, muzyki, recytacji, plastyki, filmu, rekreacji, nauki języków czy rozrywek umysłowych. Poszczególne lata działalności są kontynuacją sprawdzonych w praktyce przedsięwzięć zakrojonych na miarę możliwości finansowych, bazowych i kadrowych. Niejednokrotnie placówka była organizatorem lub współorganizowała wiele imprez artystycznych na terenie miasta, takich jak: koncerty, wystawy, spektakle artystyczne, festyny, zabawy, imprezy okolicznościowe, rekreacyjne, charytatywne. SOK świadczy również usługi dla mieszkańców. Dzięki pracownikom pozyskano środki finansowe od sponsorów z przeznaczeniem na wyposażenie placówki oraz na organizację imprez. Obecnie w SOK-u działają następujące sekcje zainteresowań: Chór Senior istnieje od 1976r., przy SOK działa od 1999r., składa się on głównie z emerytów i rencistów, liczy 32 osoby, Miejska Orkiestra Dęta działa w SOK-u od r., liczy 20 muzyków. Jest jedną z nielicznych orkiestr dętych działających przy Ośrodkach Kultury w województwie świętokrzyskim, posiada szeroki repertuar (polki, marsze, pieśni). Orkiestra jest członkiem Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. Formacja Taneczna Akcent składająca się z 4 zespołów dziecięco-młodzieżowych, w których tańczy ok. 70 tancerzy i tancerek. Zespół teatralno-recytatorski działa od 10 lat i ma na swym koncie wiele tytułów i sukcesów na arenie wojewódzkiej i ogólnopolskiej. Zespół liczy 25 osób uczniów suchedniowskich szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkół średnich. Zespół prowadzony jest przez p. Urszulę Bliską osobę znaną w środowisku teatralnym. Sekcja sportowo-rekreacyjna istnieje od 1993r. i stanowią ją głównie panie ćwiczące aerobic i callanetics. Sekcja ta organizuje rajdy piesze i rowerowe, wycieczki turystyczne oraz włącza się w organizację imprez w SOK Kuźnica. Członkowie sekcji zainteresowań z dużym powodzeniem reprezentowali Suchedniowski Ośrodek Kultury i miasto w wielu prestiżowych imprezach na terenie całego kraju. Na uwagę zasługuje dobra współpraca z placówkami oświatowymi z terenu miasta i gminy. W ramach Suchedniowskiego Ośrodka Kultury od 1991 roku działa Kino Kuźnica. Sala widowiskowa posiada 155 miejsc siedzących. Projekcje odbywają się trzy razy w tygodniu na dwóch seansach w piątki, soboty i niedziele. Wiejski Domu Kultury w Mostkach rozwija możliwości wychowawczo-edukacyjne, kulturalne i rekreacyjne. W Domu Kultury w Mostkach organizowane są: plenery oraz wystawy plastyczne i fotograficzne, przedstawienia teatralne, kabaretowe, wieczory recytatorskie, koncerty, bale, zabawy, dyskoteki dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 12

13 imprezy folklorystyczne Świętokrzyskie Kolędowanie, Wesele Świętokrzyskie, Święta Wielkiej Nocy w Tradycji Wsi Świętokrzyskiej, Kusoki Zapusty, czyli ostatki na ludowo, Wigilia, wyjazdowe koncerty i prezentacje zespołu Mostkowianki Skokotliwi (Zespół Folklorystyczny Pieśni i Tańca Skokotliwi zdobywa czołowe miejsca na przeglądach i festiwalach regionalnych i ogólnopolskich), Koło Gospodyń prowadzi okazjonalną kuchnię z regionalnymi potrawami, imprezy plenerowe, rozrywkowe, sportowo-rekreacyjne, pokazy, turnieje i zawody, zajęcia sportowo-rekreacyjne, seminaria jedno i kilkudniowe dotyczące: administracji, zarządzania, ekologii, leczniczego masażu i gimnastyki, sztuk walki, agroturyzmu, rolnictwa biodynamicznego, zdrowego żywienia czy zdrowego stylu życia. W godzinach popołudniowych i wieczornych w WDK spotykają się zainteresowani: poezją, teatrem, kabaretem, malarstwem, fotografiką, muzyką, tańcem, folklorem, ekologią, aerobikiem, informatyką (istnieje możliwość pracy z komputerem i korzystania z Internetu), treningami Ju-Jitsu, tenisem stołowym, rekreacyjnymi ćwiczeniami siłowymi, strzelectwem sportowym w Uczniowskim Klubie Sportowym NURT i KS ŚWIT. W WDK prowadzony jest również wynajem pomieszczeń na noclegi, imprezy towarzyskie, rodzinne, spotkania, szkolenia, itp. Obiekt dysponuje dobrze wyposażoną kuchnią, możliwością noclegu dla 30 osób na materacach lub łóżkach polowych oraz dwoma pokojami gościnnymi (6-osobowymi). W budynku znajduje się również biblioteka i kawiarnia z osobnymi wejściami. Natomiast przy zalewie znajduje się wypożyczalnia sprzętu pływającego, pole namiotowe i kąpielisko. Tereny przy WDK to dobre miejsce dla rekreacji, organizacji ognisk, biwaków, wypadów terenowych, kuligów, edukacji ekologicznej i historycznej. Pomnik Mauzoleum Wsi Polskiej w Michniowie Michniów jest symbolem męczeństwa i ofiar polskiej wsi. W spacyfikowanej w 1943 roku przez wojska niemieckie wsi wybudowano zbiorową mogiłę 203 zamordowanych mieszkańców, nad nią góruje Pieta Michniowska monumentalna rzeźba dłuta Wacława Staweckiego. Ważnym elementem Pomnika Mauzoleum jest Dom Pamięci Narodowej, w którym prezentowane są wystawy związane z martyrologią narodu polskiego. Powstaje tu również Sanktuarium Męczeństwa Wsi Polskiej, które przyjmuje postać, mającej ponad 160 m długości drogi z krzyżami opatrzonymi nazwami 817 spacyfikowanych wsi. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Suchedniów - Biblioteka ma bogate tradycje w zakresie upowszechnia czytelnictwa., dysponuje znacznym księgozbiorem z zakresu wielu nauk oraz literatury pięknej. Do form pracy szczególnie cieszących się uznaniem w środowisku należą: spotkania autorskie, spotkania środowiskowe z udziałem przedstawicieli nauki, kultury i sztuki; małe formy teatralne i konkursy. Inne: Gazeta Suchedniowska wydawana od 10 lat, w której można przeczytać aktualności związane z miastem i regionem, relacje z wydarzeń w regionie poparte fotografiami i rycinami oraz ogłoszenia i reklamy. Szczegóły na: 13

14 Kalendarz imprez Gminy Suchedniów: Termin STYCZEŃ 2008 MARZEC 2008 KWIECIEŃ 2008 KWIECIEŃ 2008 KWIECIEŃ 2008 KWIECIEŃ 2008 Nazwa XVI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy X edycja Suchedniowskiej Wiosny Teatralnej VIII Eko Rajd Eliminacje miejsko gminne Małego Konkursu Recytatorskiego Wielkanoc w Sztuce Ludowej III Wiosenny Turniej Formacji Tanecznych Cykl i miejsce realizacji Impreza cykliczna; Suchedniowski Ośrodek Kultury Impreza cykliczna; Suchedniowski Ośrodek Kultury Impreza cykliczna, teren powiatu skarżyskiego i kieleckiego Impreza cykliczna, Suchedniowski Ośrodek Kultury Impreza cykliczna, Suchedniowski Ośrodek Kltury III edycja turnieju, Hala Sportowa w Suchedniowie ul. Opis i zasięg Organizator Współorganizator Impreza organizowana w Suchedniowie od 1993 roku. Zbieramy pieniądze dla Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pod kierunkiem Jurka Owsiaka; zasięg imprezy lokalny Impreza promująca młode talenty, która popularyzuje małe formy teatralne w naszym środowisku; zasięg regionalny Celem rajdu jest ukazanie uczestnikom piękna budzącej się do życia przyrody, upowszechnienie zainteresowań turystyką pieszą, popularyzacja miejsc historycznych a także sprzątanie lasu oczywiście na pewnych odcinkach trasy. Każdy uczestnik otrzymujetorbę foliową (reklamówkę), którą musi zapełnić nieczystościami w drodze powrotnej. Na trasie rajdu odbywają się konkursy ekologiczne, nagradzane przez Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie; zasięg regionalny Eliminacje miejsko gminne Małego Konkursu Recytatorskiego spośród których wyłaniani sa najlepsi recytatorzy, którzy reprezentują miasto na eliminacjach powiatowych; zasięg lokalny Konkurs plastyczny, którego celem jest: - kultywowanie tradycji ludowych - podtrzymywanie umiejętności wykonywania rekwizytów obrzędowych - zgromadzenie eksponatów wystawienniczych - popularyzacja osiągnięć sztuki ludowej Turniej taneczny rozgrywany w kategoriach wiekowych oraz tanecznych. Celem imprezy Suchedniowski Osrodek Kultury Kuźnica Bodzentyńska 18 Suchedniowski Osrodek Kultury Kuźnica Bodzentyńska 18 Suchedniowski Osrodek Kultury Kuźnica Bodzentyńska 18 Suchedniowski Osrodek Kultury Kuźnica Bodzentyńska 18 Suchedniowski Osrodek Kultury Kuźnica Bodzentyńska 18 Suchedniowski Osrodek Kultury Szkoły podstawowe, gimnazjum, szkoła średnia, Urząd Miasta i Gminy, instytucje z terenu miasta i gminy Szkoły podstawowe, gimnazjum z terenu miasta i gminy Zarząd Okręgowy TKT w Kielcach Szkoły podstawowe, gimnazjum, Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie Szkoły podstawowe z terenu miasta i gminy Szkoły podstawowe, gimnazjum, szkoła średnia z terenu miasta i gminy Formacja Taneczna Akcent, Rada 14

15 MAJ 2008 CZERWIEC 2008 SIERPIEŃ 2008 WRZESIEŃ 2008 Koncert pt. Ośrodek Kultury Miastu z okazji 217 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja Mikrofon dla wszystkich Pożegnanie wakacji V Ogólnopolski Konkurs Recytatorski polskiej literatury emigracyjnej XX w im. Gustawa Herlinga- Grudzińskiego Sportowa Impreza cykliczna, Suchedniowski Osrodek Kultury Impreza cyklicza, Suchedniowski Ośrodek Kultury Plac wokół Suchedniowskiego Ośrodka Kultury Impreza cykliczna Suchedniowski Ośrodek Kultury ul.bodzentyńska 18 Wiejski Dom Kultury w Mostkach jest popularyzacja tańca jako formy wychowania, rekreacji i rozrywki dzieci i młodzieży, a także prezentacja walorów artystycznych tańca. Zasięg międzywojewódzki Impreza okolicznościowa z okazji uchwalenia Konstytucji 3 maja Jest to impreza dla artystów amatorów pragnących zaprezentować własne umiejętności np. wokalne, muzyczne, recytatorskie, teatralne, poetyckie, kabaretowe. Zasięg regionalny Impreza kulturalna dla mieszkańców Suchedniowa a w szczególności dla młodzieży. Będą występy młodzieżowych kapel, konkursy, zabawy i wiele innych atrakcji Zasięg lokalny Konkurs, mający w swej treści przesłanki patriotyczne i narodowe adresowany jest do młodzieży licealnej oraz osób dorosłych. Mając zasięg ogólnopolski będzie poprzedzony eliminacjami, które wyłonią 30 uczestników. Celem konkursu jest popularyzacja literatury powstałej na emigracji często źle obecnej w szkole. Najmłodsza emigracja literacka stworzyła dzieła warte upowszechniania w regionie, który wydał G. Herlinga Grudzińskiego. Region świętokrzyski posiadający tradycje literackie sięgające czasów M. Reja i Jana Kochanowskiego godny jest uświadomić ciągłość literatury nie tylko uczestnikom i publiczności, ale także młodym pisarzom naszej ziemi. Zasięg ogólnopolski Kuźnica Bodzentyńska 18 Suchedniowski Osrodek Kultury Kuźnica Bodzentyńska 18 Suchedniowski Osrodek Kultury Kuźnica Bodzentyńska 18 Suchedniowski Osrodek Kultury Kuźnica Bodzentyńska 18 Suchedniowski środek Kultury Kuźnica Bodzentyńska 18 Rodziców przy Formacji Tanecznej Akcent Narodowe Centrum Kultury 15

16 Październik 2007 Biesiada literacka Impreza cykliczna Suchedniowski Ośrodek Kultury ul.bodzentyńska 18 Biesiada to spotkanie ze znanym pisarzem, poetą z regionu świętokrzyskiego. Zasięg regionalny Suchedniowski Osrodek Kultury Kuźnica Bodzentyńska 18 Październik 2007 II Suchedniowskie Spotkania Filmowe Impreza cykliczna Suchedniowski Ośrodek Kultury ul.bodzentyńska 18 Planujemy spotkanie ze znany reżyserem, aktorem. Zasięg regionalny Suchedniowski Osrodek Kultury Kuźnica Bodzentyńska 18 Listopad 2007 Listopad 2007 Koncert pn. Ośrodek Kultury-miastu z okazji Narodowego Święta Niepodległości Przegląd twórczości artystycznej Osób Niepełnosprawnych Impreza cykliczna Suchedniowski Ośrodek Kultury ul.bodzentyńska 18 Suchedniowski Ośrodek Kultury ul.bodzentyńska 18 Impreza okolicznościowa z okazji Narodowego Święta Niepodległości. W programie występy sekcji zainteresowań działających w SOK-u,oraz zaproszonych gości. Zasięg lokalny Impreza dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu skarżyskiego. Zasięg regionalny Suchedniowski Osrodek Kultury Kuźnica Bodzentyńska 18 Suchedniowski Osrodek Kultury Kuźnica Bodzentyńska 18 Specjalne Ośrodki Szkolno- Wychowawcze z terenu powiatu Grudzień 2007 Koncert kolęd i pastorałek Suchedniowski Ośrodek Kultury ul.bodzentyńska 18 Koncert w wykonaniu chórów, orkiestr, zespołów wokalnomuzycznych Zasięg regionalny Suchedniowski Osrodek Kultury Kuźnica Bodzentyńska 18 16

17 Ponadto imprezy odbywają się także w Wiejskim Domu Kultury w Mostkach. Nazwa imprezy Termin impr. Organizator Współorganizator Miejsce Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Styczeń W.O.Ś.P. Wiejski Dom Kultury w Mostkach. WDK Mostki Warsztaty Teatralne Skierowane do młodzieży szkół średnich i studenckiej. Prowadzone przez instruktorów teatru, dramy, choreografii, rebirthing Styczeń Luty 2008 SOK Kuźnica w Suchedniowie Tel , Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Św. Wiejski Dom Kultury w Mostkach. Mostki Suchedniów tel. (041) Wiejski Dom Kultury w Mostkach gmina Suchedniów Warsztaty Przygody i Zabawy a w nich Turniej Dyscyplin Klubowych (rozgrywki bilardowe, tenisa stołowego, strzelectwa sportowego, otwarte zajęcia Ju-Jitsu) Dyskoteka - dla uczestników. Styczeń Luty 2008 Wiejski Dom Kultury w Mostkach. Mostki Suchedniów WDK Mostki XXXX Jubileuszowy Ogólnopolski Otwarty Plener Fotograficzny, WYSTAWY Prezentacje Prac uczestników pleneru prezentacje multimedialne oraz diapozytywów i filmów o tematyce fotograficznej. Praca z komputerowymi programami obróbki fotografii. Konkurs o nagrodę publiczności. "Sprzątanie Świata Polska". Oczyszczanie ze śmieci terenu wokół zalewu i Domu Kultury w Mostkach. Dodatkowo zostanie przeprowadzona jedna lub kilka z wymienionych form: Happening plastyczny. Wystawa Prac Plastycznych o tematyce ekologicznej. Filmy. Przeźrocza. Fotografie. Ognisko oraz r. III-IV Warsztaty Fotograficzne w Krakowskim Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki Kraków ul. Papiernicza 2. Włodzimierz Płaneta tel , Wiejski Dom Kultury w Mostkach gmina Suchedniów Wiejski Dom Kultury w Mostkach. Mostki Suchedniów tel. (041) Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Parszowie Wiejski Dom Kultury w Mostkach gmina Suchedniów Teren wokół WDK i zalewu w Mostkach 17

18 Plener Malarski Grupy Kieleckiej Kwiecień Wiejski Dom Kultury w Mostkach. Mostki Suchedniów tel. (041) "ŚWIĘTOKRZYSKI PIKNIK BIESIADNY" - MOSTKI Pod hasłem: "Świętokrzyska Wieś Zaprasza". Impreza promocyjna Powiatów Skarżyskiego, Starachowickiego, Kieleckiego Ziemskiego, Koneckiego... Prezentacje zespołów, kapel, rzeźby, malarstwa, rękodzielnictwa, firm, agroturystyki... powiatów. XXXXI Ogólnopolski Otwarty Plener Fotograficzny, WYSTAWY Prezentacje Prac uczestników pleneru prezentacje multimedialne oraz diapozytywów i filmów o tematyce fotograficznej. Praca z komputerowymi programami obróbki fotografii. Konkurs o nagrodę publiczności. Maj - Czerwiec Wiejski Dom Kultury w Mostkach. Mostki Suchedniów tel. (041) Maj.2008 Warsztaty Fotograficzne w Krakowskim Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki Kraków ul. Papiernicza 2. Włodzimierz Płaneta tel , Starostwa Powiatowe. Stowarzyszenia Auto - Motorowe Wiejski Dom Kultury w Mostkach. Mostki Suchedniów tel. (041) Plener Malarski skierowany do młodzieży studenckiej i artystów profesjonalnych. Połączony z wymianą doświadczeń, warsztatami plastycznymi prowadzonymi przez wykładowców uczelni plastycznych, artystów dla studentów, młodzieży i osób zainteresowanych. Wystawa Prac. Czerwiec Ognisko Plastyczne w Grodzisku Mazowieckim. Wiejski Dom Kultury w Mostkach. Mostki Suchedniów tel. (041) Wiejski Dom Kultury w Mostkach. Mostki 1 Wiejski Dom Kultury w Mostkach gmina Suchedniów Wiejski Dom Kultury w Mostkach gmina Suchedniów Wiejski Dom Kultury w Mostkach gmina Suchedniów 18

19 II PIKNIK REKREACYJNY RODZINNE MOSTKI Prezentacje Występy Pokazy Konkursy Degustacje Zabawa Warsztaty Teatralne Skierowane do młodzieży szkół średnich i studenckiej. Prowadzone przez instruktorów teatru, dramy, choreografii, rebirthing Spektakl końcowy. "Świętokrzyskie Świętowanie" w Mostkach - impreza folklorystyczna z udziałem zespołów z Powiatu Skarżyskiego i wybranych Gmin z innych Powiatów, przypominająca, promująca obrzędy, zwyczaje, stroje, wyroby sztuki ludowej oraz potrawy dawnej wsi świętokrzyskiej. Promująca oraz integrująca mieszkańców, zespoły, artystów, twórców Otwarty Plener Malarski Jesień 2008 Nocny Rajd Św. Emeryka Uczestnicy dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjów i średnich. XXXXII Ogólnopolski Otwarty Plener Fotograficzny, WYSTAWY Prezentacje Prac Lipiec.0 8 Wiejski Dom Kultury w Mostkach Rada Sołecka w Mostkach Wiejski Dom Kultury w Mostkach. Lipiec/ Sierpień SOK Kuźnica w Suchedniowie Tel , Wiejski Dom Kultury w Mostkach. Mostki 1 Wiejski Dom Kultury w Mostkach gmina Suchedniów Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Św Suchedniów tel. (041) Sierpień Wrzesień 2008r. Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach, ul. Ściegiennego tel Starostwo Powiatowe w Skarżysku - Kam. Starostwa Powiatowe, Samorządy Lokalne, Muzeum Wsi Kieleckiej, Wiejski Dom Kultury w Mostkach. Wiejski Dom Kultury w Mostkach gmina Suchedniów Mostki Suchedniów tel. (041) IX.08. Wiejski Dom Kultury w Mostki Suchedniów tel. (041) Wiejski Dom Kultury w Mostkach Maj 2008 Oddział Międzyszkolny PTTK w Starachowicach Prowadzi P. Krzysztof Majcher Wiejski Dom Kultury w Mostkach. IX/X.08 Warsztaty Fotograficzne w Krakowskim Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki Kraków ul. Papiernicza 2. Włodzimierz Płaneta tel , Wiejski Dom Kultury w Mostkach. Mostki 1 Wiejski Dom Kultury w Mostkach gmina Suchedniów 19

20 uczestników pleneru prezentacje multimedialne oraz diapozytywów i filmów o tematyce fotograficznej. Praca z komputerowymi programami obróbki fotografii. Konkurs o nagrodę publiczności. Rajd Parasolowy Uczestnicy dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjów i średnich. oraz dorośli. Rajd Mikołajkowy Uczestnicy dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjów i średnich. Zgromadzenie Wszystkich Istot Warsztat ekologiczny skierowany do młodzieży szkół średnich i studentów oparty o stare legendy próbujący przełamać egocentryczne spojrzenie na otaczający świat w odniesieniu do filozofii głębokiej ekologii, charakteryzującej się wielokulturowością. Szkolenie strażników miejsc przyrodniczo cennych. Kształtowanie postaw obywatelskich, proekologicznych. Skierowane do liderów grup młodzieżowych działających na polu ochrony przyrody Suchedniów tel. (041) XI.2008 Oddział Międzyszkolny PTTK w Starachowicach Prowadzi P. Krzysztof Majcher Wiejski Dom Kultury w Mostkach. XII.2008 Oddział PTTK w Skarżysku Wiejski Dom Kultury w Mostkach. XII 2008 Pracownia na rzecz Wszystkich Istot Bystra ul. Jasna 17. Tel./fax.(33) Wiejski Dom Kultury w Mostkach. Mostki Suchedniów tel. (041) Wiejski Dom Kultury w Mostkach gmina Suchedniów 20

KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY. w MILANOWIE w 2015 r.

KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY. w MILANOWIE w 2015 r. KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY w MILANOWIE w 2015 r. Lp. Nazwa Planowanych działań Opis Organizator Gminny Ośrodek Kultury w Milanowie. Współorganizator GBP w

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ 2013r

KALENDARZ IMPREZ 2013r KALENDARZ IMPREZ 2013r Data Wydarzenie Organizator Miejsce 6 styczeń Uroczystość opłatkowa styczeń Związek Emerytów i Rencistów 7 styczeń Spotkanie Noworoczne 13 styczeń 14 styczeń 25 styczeń 16 styczeń

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ. IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji LUTY

STYCZEŃ. IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji LUTY PROPOZYCJE CYKLICZNYCH IMPREZ na rok 2012 DATA NAZWA ORGANIZATOR MIEJSCE IMPREZY ZASIĘG 15.01.2012 (niedziela) STYCZEŃ IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji Koncerty kolęd i pastorałek w różnych

Bardziej szczegółowo

Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. L.p. Nazwa zadania, zasięg Termin Miejsce 1. 2. 3. 4. 5. 6. Koncert Kolęd Gloria In excelsis Deo!

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012

KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012 KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012 Styczeń Luty zabawy karnawałowe Dzień Babci i Dziadka impreza otwarta Ferie zimowe - codzienne zajęcia w Domu Kultury: konkursy plastyczne,

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ GMINY MIEJSKIEJ WŁODAWA 2016

KALENDARZ IMPREZ GMINY MIEJSKIEJ WŁODAWA 2016 KALENDARZ IMPREZ GMINY MIEJSKIEJ WŁODAWA 2016 Miesiąc Nazwa imprezy Miejsce Charakterystyka Organizator/ Współorganizator Kwiecień Zawody pływackie Szkół Podstawowych (12 kwietnia) Pływalnia MOSIR Celem

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2014 ROK

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2014 ROK KALENDARZ IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2014 ROK Miesiąc Nazwa imprezy/konkursu/warsztatu Miejsce Organizator 12 stycznia Wielka Orkiestra świątecznej Pomocy SP Biała Rawska,

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2013 ROK

KALENDARZ IMPREZ MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2013 ROK KALENDARZ IMPREZ MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2013 ROK Miesiąc Nazwa imprezy/konkursu/warsztatu Miejsce Organizator styczeń Warsztaty gry na skrzypcach uczniów szkół muzycznych województwa łódzkiego

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. 4. XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 styczeń 2016

Bardziej szczegółowo

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2015

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2015 PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2015 Lp. Nazwa imprezy Organizator Planowany termin Miejsce 1. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2. Dzień Babci i Dziadka Zespół

Bardziej szczegółowo

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na 2016 r.

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na 2016 r. Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów zaplanowanych na 2016 r. Lp. Nazwa wydarzenia Termin Zasięg imprezy* Miejscowość/ miejsce

Bardziej szczegółowo

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2014/2015

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2014/2015 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2014/2015 IMPREZY KULTURALNE SEZON OD SIERPNIA/WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2016

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2016 PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2016 Lp. Nazwa imprezy Organizator 1. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2. Dzień Babci i Dziadka 3. Zabawa karnawałowa w Zespół

Bardziej szczegółowo

Zestawienie dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym w 2014 roku

Zestawienie dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym w 2014 roku Zał. Nr 2 Zestawienie dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym w 2014 roku ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY I. Wspieranie wydawnictw i wydarzeń związanych z obchodami 150 rocznicy urodzin Stefana Żeromskiego

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ CYKLICZNYCH UROCZYSTOŚCI, IMPREZ, WYDARZEŃ

KALENDARZ CYKLICZNYCH UROCZYSTOŚCI, IMPREZ, WYDARZEŃ KALENDARZ CYKLICZNYCH UROCZYSTOŚCI, IMPREZ, WYDARZEŃ państwowych, lokalnych, kulturalnych, turystycznych i sportowych w GMINIE MICHAŁOWICE na 2011 rok organizowanych przez Urząd Gminy, Kluby, Stowarzyszenia,

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez na rok 2015

Kalendarz imprez na rok 2015 Kalendarz imprez na rok 2015 1. Koncert Kolęd 4 stycznia 2015r. Korczówka Organizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury w Parafia Św. Jozafata BM Koncert w kościele w Korczówce w wykonaniu zespołów działających

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NA ROK 2016 Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach. Styczeń 2016. Luty 2016

PLAN PRACY NA ROK 2016 Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach. Styczeń 2016. Luty 2016 PLAN PRACY NA ROK 2016 Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach Styczeń 2016 06.01. Parada Trzech Króli ulicami miasta (organizacja Parafia p.w. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, MOKiS - partner)

Bardziej szczegółowo

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2013/2014 IMPREZY KULTURALNE SEZON OD WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na rok 2015

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na rok 2015 Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad zaplanowanych na rok 2015 Lp. Nazwa wydarzenia Termin Zasięg imprezy* Miejsce wydarzenia

Bardziej szczegółowo

07.03.2015 Cyfrowa Rewia - spektakl premierowy Rewii Dziecięcej Sylaba

07.03.2015 Cyfrowa Rewia - spektakl premierowy Rewii Dziecięcej Sylaba Data Nazwa imprezy MARZEC 07.03.2015 Cyfrowa Rewia - spektakl premierowy Rewii Dziecięcej Sylaba 20.03.2015 KWIECIEŃ V Wiosenne Spotkania z Wojskiem, koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska

Bardziej szczegółowo

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH MOK NA ROK 2006

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH MOK NA ROK 2006 PLAN IMPREZ KULTURALNYCH MOK NA ROK 2006 TERMIN NAZWA IMPREZY MIEJSCE IMPREZY STYCZEŃ ZASIĘG IMPREZY 08.01.2006 1 XIV WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄ TECZNEJ POMOCY -Koncert Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej,

Bardziej szczegółowo

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ SAMORZĄDOWE CENTRUM KULTURY IM. JANA PAWŁA II NA TERENIE MIASTA I GMINY SĘDZISZÓW W 2009r.

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ SAMORZĄDOWE CENTRUM KULTURY IM. JANA PAWŁA II NA TERENIE MIASTA I GMINY SĘDZISZÓW W 2009r. PLAN IMPREZ KULTURALNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ SAMORZĄDOWE CENTRUM KULTURY IM. JANA PAWŁA II NA TERENIE MIASTA I GMINY SĘDZISZÓW W 2009r. Powitanie Nowego Roku S T Y C Z E Ń Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej

Bardziej szczegółowo

IMPREZY Nazwa imprezy Opis imprezy Miejsce i termin Organizator (dokładny adres i telefon)

IMPREZY Nazwa imprezy Opis imprezy Miejsce i termin Organizator (dokładny adres i telefon) Gmina Szprotawa IMPREZY Nazwa imprezy Opis imprezy Miejsce i termin Organizator (dokładny adres i telefon) Koncert kolęd sekcji SzDK Koncert w wykonaniu zespołów wokalnych Szprotawskiego Domu Kultury 09.01.2015

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie wynagrodzeń osób z tytułu umów cywilno-prawnych brutto. W okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012

Wyszczególnienie wynagrodzeń osób z tytułu umów cywilno-prawnych brutto. W okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 Wyszczególnienie wynagrodzeń osób z tytułu umów cywilno-prawnych brutto W okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 1) Zajęcia aerobiku i tańca 7 174,50 zł 2) Zajęcia karate 12 452 zł 3) Język angielski 27 720

Bardziej szczegółowo

Styczeń 2015. Luty 2015

Styczeń 2015. Luty 2015 PLAN PRACY NA ROK 2015 Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach Styczeń 2015 04.01. Koncert Kolęd w wykonaniu Chóru Gospel Przebudzenie 06.01. Parada Trzech Króli ulicami miasta (organizacja Parafia

Bardziej szczegółowo

Kalendarz Imprez Miejskich 2015

Kalendarz Imprez Miejskich 2015 Kalendarz Imprez Miejskich 2015 m-c Nazwa imprezy Data/Przybliżony termin Główny organizator/partner Miejsce imprezy 1. styczeń XXIII Finał WOŚP 18 stycznia Stowarzyszenie Piechowice POK 2. styczeń Nasze

Bardziej szczegółowo

Kalendarz Uroczystości, Imprez, Wydarzeń. w Gminie Wieruszów w roku 2013. Styczeń

Kalendarz Uroczystości, Imprez, Wydarzeń. w Gminie Wieruszów w roku 2013. Styczeń Kalendarz Uroczystości, Imprez, Wydarzeń w Gminie Wieruszów w roku 2013 Styczeń 1. XXI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2 Uroczyste obchody rocznicy Wyzwolenia Wieruszowa 3 VIII Konkurs wokalany

Bardziej szczegółowo

Hala sportowa ZST. Starostwo Powiatowe. Galeria Piwnica MDK. Promocja twórczości wychowanków

Hala sportowa ZST. Starostwo Powiatowe. Galeria Piwnica MDK. Promocja twórczości wychowanków 1 KALENDARIUM IMPREZ /2016 L.p. Termin Nazwa Miejsce Opis 1. wrzesień VIII Święto Pieczonego Ziemniaka Impreza mam na celu krzewienie tradycji ludowych. Integrowanie środowiska lokalnego poprzez wspólną

Bardziej szczegółowo

GMINA ŻARY. Ludzie- Lasy- Przestrzeń. Kalendarz wydarzeń. kulturalnych i sportowych. www.gminazary.pl

GMINA ŻARY. Ludzie- Lasy- Przestrzeń. Kalendarz wydarzeń. kulturalnych i sportowych. www.gminazary.pl GMINA ŻARY Ludzie- Lasy- Przestrzeń Kalendarz wydarzeń kulturalnych i sportowych 2014 www.gminazary.pl WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH NA TERENIE GMINY ŻARY w 2014

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce Partner 1. Amatorski Turniej Tenisa Stołowego w kategorii odlbojów 2. Złaz Turystyczny w rocznicę Powstania

STYCZEŃ Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce Partner 1. Amatorski Turniej Tenisa Stołowego w kategorii odlbojów 2. Złaz Turystyczny w rocznicę Powstania Kalendarz zawodów oraz imprez sportowo-rekreacyjnych, turystyczno-krajoznawczych i kulturalnych wraz z elementami profilaktyki uzależnień na 2015 rok, promujących zdrowy tryb życia, organizowanych dla

Bardziej szczegółowo

w sezonie 2015/2016 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

w sezonie 2015/2016 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2015/2016 Sezon od sierpnia/września 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Kalendarz Imprez Kulturalnych Powiatu Mławskiego w ramach projektu. Powiat Mławski Stolicą Kultury Mazowsza 2013

Kalendarz Imprez Kulturalnych Powiatu Mławskiego w ramach projektu. Powiat Mławski Stolicą Kultury Mazowsza 2013 Kalendarz Imprez Kulturalnych Powiatu Mławskiego w ramach projektu Powiat Mławski Stolicą Kultury Mazowsza 2013 Lp. Nazwa przedsięwzięcia Termin i miejsce Organizator Partnerzy 1. 2. 3. 4. 5. 6. Inauguracja

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez organizowanych przez MGOK Sędziszów Młp. w roku 2013

Kalendarz imprez organizowanych przez MGOK Sędziszów Młp. w roku 2013 Kalendarz imprez organizowanych przez MGOK Sędziszów Młp. w roku 2013 Lp. Termin Osoba odpowiedz. Treść zadania Współorganizator Uwagi STYCZEŃ 1. 13.01. P. Płocica Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2.

Bardziej szczegółowo

IMPREZY ORGANIZOWANE NA TERENIE MIASTA I GMINY SĘDZISZÓW W 2007r. S T Y C Z E Ń

IMPREZY ORGANIZOWANE NA TERENIE MIASTA I GMINY SĘDZISZÓW W 2007r. S T Y C Z E Ń Powitanie Nowego Roku IMPREZY ORGANIZOWANE NA TERENIE MIASTA I GMINY SĘDZISZÓW W 2007r. S T Y C Z E Ń Plac Targowy Rynek Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Przegląd Zespołów Jasełkowych Koncert

Bardziej szczegółowo

Martyrologia Wsi Polskich

Martyrologia Wsi Polskich Martyrologia Wsi Polskich Źródło: http://martyrologiawsipolskich.pl/mwp/mauzoleum-w-michniowie/fotogaleria/2548,mauzoleum-fotogaleria.html Wygenerowano: Poniedziałek, 2 stycznia 2017, 08:06 Mauzoleum -

Bardziej szczegółowo

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2016

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2016 PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2016 Lp. Nazwa imprezy Organizator 1. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2. Dzień Babci i Dziadka 3. Zabawa karnawałowa w Zespół

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2012 ROK

KALENDARZ IMPREZ MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2012 ROK KALENDARZ IMPREZ MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2012 ROK Miesiąc Nazwa imprezy/konkursu/warsztatu Miejsce Organizator 8 stycznia BIAŁA RAWSKA GRA Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 22 stycznia Spotkanie

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ GMINA PISZ. Lp. Miesiąc Rodzaj imprezy Data Miejsce Nazwa imprezy Pełna nazwa i dane organizatora

KALENDARZ IMPREZ GMINA PISZ. Lp. Miesiąc Rodzaj imprezy Data Miejsce Nazwa imprezy Pełna nazwa i dane organizatora 1. Styczeń Kulturalna 6.01 Piski Przegląd Grup Kolędniczych HERODY 2. Styczeń Kulturalna 10.01 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 3. Styczeń Sportowa 10.01 Pływalnia Miejska Test Coopera w ramach 24 finału

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2015 ROK

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2015 ROK KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2015 ROK Miesiąc Nazwa imprezy/konkursu/warsztatu Miejsce Organizator 6 stycznia Orszak Trzech Króli; Powiatowy Koncert Kolęd Sanktuarium M.B.

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach

Dodatkowe informacje Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach Dodatkowe informacje Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach Centrum Kultury i Sportu jest samorządową instytucją kultury, posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Zestawienie przychodów dodatkowych w listopadzie 2013 r.

Zestawienie przychodów dodatkowych w listopadzie 2013 r. Zestawienie przychodów dodatkowych w listopadzie 2013 r. L.P. Rodzaj przychodu Wartość w zł. 1 zajęcia w siłowni 286,18 2 zajęcia w sekcjach: 15,00 plastyczna 0,00 tenisa stołowego 15,00 komputerowa 0,00

Bardziej szczegółowo

Harmonogram imprez kulturalnych, sportowych i innych uroczystości organizowanych w Gminie Poddębice w 2008 roku

Harmonogram imprez kulturalnych, sportowych i innych uroczystości organizowanych w Gminie Poddębice w 2008 roku Harmonogram imprez kulturalnych, sportowych i innych uroczystości organizowanych w Gminie Poddębice w 2008 roku Lp. Nazwa zadania Miejsce zadania Organizatorzy Termin 1. Opłatek Klub Przyjaciół Spotkanie

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez powiatu makowskiego na rok 2012

Kalendarz imprez powiatu makowskiego na rok 2012 Kalendarz imprez powiatu makowskiego na rok 2012 Styczeń Nazwa imprezy Organizator Termin Uwagi/ Miejsce imprezy Gminny Turniej Tenisa Stołowego Kolędy i Pastorałki UG Karniewo 5 stycznia Przegląd Kolęd

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁALNOŚCI Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

PLAN DZIAŁALNOŚCI Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. PLAN DZIAŁALNOŚCI Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. l.p. Termin Nazwa zadania, zasięg Miejsce 1. 06.01 2. 13.01 3. 4. 16.01 20.01 05.12 26.01 5. 03.02

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 34/13 ZARZĄDU POWIATU W STASZOWIE. z dnia 12 kwietnia 2013 r.

UCHWAŁA NR 34/13 ZARZĄDU POWIATU W STASZOWIE. z dnia 12 kwietnia 2013 r. UCHWAŁA NR 34/13 ZARZĄDU POWIATU W STASZOWIE z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego w 2013 roku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

GMINA ŻARY. Ludzie - Lasy - Przestrzeń. Kalendarz wydarzeń. kulturalnych i sportowych. www.gminazary.pl

GMINA ŻARY. Ludzie - Lasy - Przestrzeń. Kalendarz wydarzeń. kulturalnych i sportowych. www.gminazary.pl GMINA ŻARY Ludzie - Lasy - Przestrzeń Kalendarz wydarzeń kulturalnych i sportowych 2015 www.gminazary.pl WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH NA TERENIE GMINY ŻARY w

Bardziej szczegółowo

LISTA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNYCH W GMINIE GRABÓW

LISTA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNYCH W GMINIE GRABÓW LISTA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNYCH W GMINIE GRABÓW Lp. Aktywność Teren/miejsce 1. Występy Grupy Rytmiczno Tanecznej Mażoretek - - Teren Powiatu Łęczyckiego Młodzież w wieku 12-15 lat 5-6 razy w roku Imprezy

Bardziej szczegółowo

S T Y C Z E Ń L U T Y

S T Y C Z E Ń L U T Y PLAN IMPREZ KULTURALNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ SAMORZĄDOWE CENTRUM KULTURY IM. JANA PAWŁA II NA TERENIE MIASTA I GMINY SĘDZISZÓW W 2008r. Powitanie Nowego Roku S T Y C Z E Ń Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej

Bardziej szczegółowo

KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014. Lp. Termin Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja

KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014. Lp. Termin Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014 Lp. Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja 1. styczeń 02.01 06.01 12.01 18.01 25.01 31.01 Konkurs na najpiękniejszy wiersz o Choczu Koncert Kolęd i Pastorałek

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez kulturalnych Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach 2009 rok. STYCZEŃ. Środowiskowy Dom Kultury w Gorzycach

Kalendarz imprez kulturalnych Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach 2009 rok. STYCZEŃ. Środowiskowy Dom Kultury w Gorzycach Kalendarz imprez kulturalnych Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach 2009 rok. STYCZEŃ 18 styczeń - Nad Betlejem Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Orkiestry Dętej Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzycach

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez. kulturalnych i sportowych na rok 2014

Kalendarz imprez. kulturalnych i sportowych na rok 2014 Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych na rok 2014 DATA IMPREZA ORGANIZATOR/MIEJSCE Zgodnie z harmonogramem rozgrywek OZPN Leszno Zgodnie z harmonogramem rozgrywek OZPN Leszno Rozgrywki seniorów w

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez powiatu makowskiego na rok 2014

Kalendarz imprez powiatu makowskiego na rok 2014 Kalendarz imprez powiatu makowskiego na rok 2014 S t y c z e ń Nazwa imprezy Organizator Termin Uwagi/ Miejsce imprezy Finał WOŚP MDK styczeń MDK Maków Maz. Realizacja projektu edukacyjnego Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Zestawienie przychodów dodatkowych w grudniu 2010 r.

Zestawienie przychodów dodatkowych w grudniu 2010 r. Zestawienie przychodów dodatkowych w grudniu 2010 r. L.P. Rodzaj przychodu Wartość w zł. 1 zajęcia w siłowni 198,00 2 zajęcia w sekcjach: 1 381,00 plastyczna 15,00 tenisa stołowego 496,00 komputerowa 870,00

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK PRZYJAZNY, TWÓRCZY, Z TRADYCJAMI

OŚRODEK PRZYJAZNY, TWÓRCZY, Z TRADYCJAMI MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY FABRYCZNA we WROCŁAWIU OŚRODEK PRZYJAZNY, TWÓRCZY, Z TRADYCJAMI Młodzieżowy Dom Kultury FABRYCZNA 54-438 Wrocław ul. Zemska 16 a tel./fax. +48 71 78 50 920/21 www.mdk.wroc.pl SPACER

Bardziej szczegółowo

kalendarz imprez kulturalnych

kalendarz imprez kulturalnych www.nysa.pl I kwartał 2014 kalendarz imprez kulturalnych KULTURA 1 Marca XVII GALA TRYTONA NYSKIEGO Uroczysta gala wręczenia statuetki dla wybitnych i nieprzeciętnych nysan - Trytona Nyskiego. W programie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY KALENDZARZ IMPREZ NA 2012 ROK. Lp. Nazwa imprezy Organizator/Uczestnik STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ

POWIATOWY KALENDZARZ IMPREZ NA 2012 ROK. Lp. Nazwa imprezy Organizator/Uczestnik STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ POWIATOWY KALENDZARZ IMPREZ NA 2012 ROK Lp. Nazwa imprezy Organizator/Uczestnik STYCZEŃ 1. Kuźnia artystyczna integracyjne warsztaty integracyjne edycja zimowa 2. Walentynkowy Bal Karnawałowy 3. Konkurs

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ NA 2015 ROK

KALENDARZ IMPREZ NA 2015 ROK KALENDARZ IMPREZ NA 2015 ROK Spotkania opłatkowo - noworoczne z seniorami i mieszkańcami wsi. STYCZEŃ 1 2 3 4 5 Nazwa wydarzenia Termin realizacji Miejsce Organizator Odbiorcy Styczeń 2015 świetlice wiejskie

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zawierciu. Nazwa imprezy sportowej Zasięg Organizator Współorganizator Opis

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zawierciu. Nazwa imprezy sportowej Zasięg Organizator Współorganizator Opis Lp. Termin realizacji KALENDARZ PRZEDSIĘWZIĘĆ KULTURALNYCH, SPORTOWO REKREACYJNYCH I TURYSTYCZNYCH ZAWIERCIE 2015 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zawierciu Nazwa imprezy sportowej Zasięg Organizator Współorganizator

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015 Gimnazjum Gminne im. Ireny Sendlerowej ul. Bolesława Chrobrego 4 76-004 Sianów tel/fax: 94 3185242 www.gimnazjum.sianow.pl

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH, SPORTOWYCH I TURYSTYCZNYCH GMINY MASZEWO NA ROK 2008 TERMIN I MIEJSCE IMPREZY STYCZEŃ 2008

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH, SPORTOWYCH I TURYSTYCZNYCH GMINY MASZEWO NA ROK 2008 TERMIN I MIEJSCE IMPREZY STYCZEŃ 2008 NAZWA IMPREZY KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH, SPORTOWYCH I TURYSTYCZNYCH GMINY MASZEWO NA ROK 2008 TERMIN I MIEJSCE IMPREZY ORGANIZATOR (DOKŁADNY ADRES, TEL., FAX, E-MAIL) STYCZEŃ 2008 XVI Finał Wielkiej

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ Lp. Termin Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ Lp. Termin Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 206 Lp. Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja. styczeń 06.0 0.0 23.0 8-22.0 8-22.0 30.0 Koncert Kolęd i Pastorałek XXIII Finał WOŚP Bal karnawałowy FERIE

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO CENTRUM KULTURY W JERZMANOWEJ w 2016r.

ROCZNY PROGRAM DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO CENTRUM KULTURY W JERZMANOWEJ w 2016r. -- Załącznik do Zarządzenia Nr 27.2016 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Jerzmanowej z dnia 24 lutego ROCZNY PROGRAM DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO CENTRUM KULTURY W JERZMANOWEJ w Lp. Nazwa imprezy/ przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez masowych MDK na rok szk. 2015/2016

Kalendarz imprez masowych MDK na rok szk. 2015/2016 Kalendarz imprez masowych MDK na rok szk. 2015/2016 Lp. Data Temat Forma realizacji Osoba odpowiedzialna Uwagi 1. 01.09.2015r. Udział MDK w obchodach 76 rocznicy napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę.

Bardziej szczegółowo

Kalendarz Imprez Kulturalnych Powiatu Mławskiego w ramach projektu Powiat Mławski Stolicą Kultury Mazowsza 2013. Starostwo. Starostwo.

Kalendarz Imprez Kulturalnych Powiatu Mławskiego w ramach projektu Powiat Mławski Stolicą Kultury Mazowsza 2013. Starostwo. Starostwo. Kalendarz Imprez Kulturalnych Powiatu Mławskiego w ramach projektu Powiat Mławski Stolicą Kultury Mazowsza 2013 Lp. Nazwa przedsięwzięcia Termin i miejsce Organizator Partnerzy Szacunkowy koszt Finansowanie

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WYDZIAŁU KULTURY, SPORTU I WSPÓŁPRACY Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM ROK 2015

KALENDARZ WYDZIAŁU KULTURY, SPORTU I WSPÓŁPRACY Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM ROK 2015 KALENDARZ WYDZIAŁU KULTURY, SPORTU I WSPÓŁPRACY Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM ROK 2015 STYCZEŃ 6 styczeń 11 styczeń 16 styczeń Orszak Trzech Króli. WOŚP. Akcja Krwiodawstwa PCK. LUTY 2,16 luty 3 luty 10 luty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/167/12 RADY GMINY SPYTKOWICE. z dnia 26 września 2012 r. w sprawie: Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Spytkowicach

UCHWAŁA NR XXIV/167/12 RADY GMINY SPYTKOWICE. z dnia 26 września 2012 r. w sprawie: Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Spytkowicach UCHWAŁA NR XXIV/167/12 RADY GMINY SPYTKOWICE z dnia 26 września 2012 r. w sprawie: Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Spytkowicach Na podstawie art.18 ust.1 i art.40 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

Kalendarz Imprez Miejskich 2014

Kalendarz Imprez Miejskich 2014 Kalendarz Imprez Miejskich 2014 Miesiąc Nazwa Imprezy Termin realizacji Organizator/Partner Miejsce imrpezy PKS "Lechia czerwiec Dzień Młodego Piłkarza czerwiec - wrzesień Piechowice" orlik czerwiec Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Plan imprez na 2011 rok. Miejski Ośrodek Kultury Dział Upowszechniania Kultury

Plan imprez na 2011 rok. Miejski Ośrodek Kultury Dział Upowszechniania Kultury Plan imprez na 2011 rok Miejski Ośrodek Kultury Dział Upowszechniania Kultury Nazwa imprezy: Termin: STYCZEŃ 11 stycznia Zabawa noworoczna dla dzieci 15 stycznia Koncert kolęd (kościół) 16 stycznia Dzień

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr 254/2005 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 15 lutego 2005 r.

Załącznik do uchwały Nr 254/2005 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 15 lutego 2005 r. Załącznik do uchwały Nr 254/2005 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 15 lutego 2005 r. WYKAZ PODMIOTÓW WYŁONIONYCH PO PRZEPROWADZENIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W OKRESIE

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ 2014 R.

KALENDARZ IMPREZ 2014 R. Miesiąc Data Tytuł imprezy Miejsce Organizator Opis Udział w Wielkiej Orkiestrze Styczeń 12 w Nowym Nad Świątecznej Pomocy Jarem Luty Marzec Kwiecień 19 24-28 rozgrywki eliminacyjne 26 Powiatowy Halowej

Bardziej szczegółowo

1) Obsługa organizacyjna imprez sportowych szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych powiatu dębickiego w roku szkolnym 20092010

1) Obsługa organizacyjna imprez sportowych szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych powiatu dębickiego w roku szkolnym 20092010 Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Dębickiego dnia 25 sierpnia 2009 r., na przygotowanie i realizację zadań publicznych w zakresie: kultury fizycznej i sportu; porządku

Bardziej szczegółowo

w GMINIE MICHAŁOWICE na 2009 rok

w GMINIE MICHAŁOWICE na 2009 rok KALENDARZ CYKLICZNYCH UROCZYSTOŚCI, IMPREZ, WYDARZEŃ państwowych, lokalnych, kulturalnych, turystycznych i sportowych w GMINIE MICHAŁOWICE na 2009 rok organizowanych przez Urząd Gminy, Kluby, Stowarzyszenia,

Bardziej szczegółowo

WAKACJE W MIEŚCIE 2015

WAKACJE W MIEŚCIE 2015 WAKACJE W MIEŚCIE 2015 Oferta wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Gniewkowo przygotowana przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie przy współpracy

Bardziej szczegółowo

KWIECIEŃ Nazwa wydarzenia: Spotkanie autorskie z Dominiką Czarny Charakter wydarzenia, Otwarcie i omówienie wystawy prac malarskich.

KWIECIEŃ Nazwa wydarzenia: Spotkanie autorskie z Dominiką Czarny Charakter wydarzenia, Otwarcie i omówienie wystawy prac malarskich. Wydarzenia w Białowieży w 2013 roku ---------------------------------------------- UWAGA! KALENDARZ JEST W CIĄGŁEJ AKTUALIZACJI, MOGĄ POJAWIĆ SIĘ NOWE IMPREZY MIEJSCA, TERMINY ORAZ GODZINY MOGĄ ULEC ZMIANIE

Bardziej szczegółowo

Przedstawiamy kalendarz imprez organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu do końca 2013 r.

Przedstawiamy kalendarz imprez organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu do końca 2013 r. Przedstawiamy kalendarz imprez organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu do końca 2013 r. Kwiecień 2013 Koncert uczniów ze Szkoły Muzycznej w Zgierzu MOK, 08.04., koncert dla dzieci, młodzieży

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁALNOŚCI Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od r. do r.

PLAN DZIAŁALNOŚCI Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od r. do r. PLAN DZIAŁALNOŚCI Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. l.p. Termin Nazwa zadania, zasięg Miejsce 1. 06.01 2. 19.01 3. 4. 25.01-5.02 15-28.02 5. 2-17.03

Bardziej szczegółowo

KWIECIEŃ Nazwa wydarzenia: Spotkanie autorskie z Dominiką Czarny Charakter wydarzenia, Otwarcie i omówienie wystawy prac malarskich.

KWIECIEŃ Nazwa wydarzenia: Spotkanie autorskie z Dominiką Czarny Charakter wydarzenia, Otwarcie i omówienie wystawy prac malarskich. Wydarzenia w Białowieży w 2013 roku ---------------------------------------------- UWAGA! KALENDARZ JEST W CIĄGŁEJ AKTUALIZACJI, MOGĄ POJAWIĆ SIĘ NOWE IMPREZY MIEJSCA, TERMINY ORAZ GODZINY MOGĄ ULEC ZMIANIE

Bardziej szczegółowo

Możliwości prowadzenia zajęć edukacyjnych w Nadleśnictwie Łąck Łąck, listopad 2008

Możliwości prowadzenia zajęć edukacyjnych w Nadleśnictwie Łąck Łąck, listopad 2008 Możliwości prowadzenia zajęć edukacyjnych w Nadleśnictwie Łąck Łąck, listopad 2008 Mateusz Liziniewicz, Nadleśnictwo Łąck, HISTORIA NADLEŚNICTWA Lasy Łąckie są fragmentem Puszczy Gostynińskiej, dobrze

Bardziej szczegółowo

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości!

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Gmina Pleśna bierze udział w projekcie Samorząd z inicjatywą realizowanym przez Fundację Biuro

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ 2015 Termin Impreza Miejsce Organizator

KALENDARZ IMPREZ 2015 Termin Impreza Miejsce Organizator KALENDARZ IMPREZ 2015 Termin Impreza Miejsce Organizator 11 stycznia 23 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Hala sportowa SCSiR Ośrodek Kultury, 14 stycznia Promocja książki Wandy Wasik: Tajemnica

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez kulturalnych i turystycznych JÓZEFÓW 2012

Kalendarz imprez kulturalnych i turystycznych JÓZEFÓW 2012 Kalendarz imprez kulturalnych i turystycznych JÓZEFÓW 2012 Imprezy kulturalne i festiwale 21-22.07.2012 r. Dni Józefowa Miejsce: boisko przy Szkole Podstawowej w Józefowie, Ogranizatorzy: Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM IMPREZ STAŁYCH ORGANIZOWANYCH I WSPÓŁORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W NOWYM KORCZYNIE W ROKU 2013

KALENDARIUM IMPREZ STAŁYCH ORGANIZOWANYCH I WSPÓŁORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W NOWYM KORCZYNIE W ROKU 2013 KALENDARIUM IMPREZ STAŁYCH ORGANIZOWANYCH I WSPÓŁORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W NOWYM KORCZYNIE W ROKU 2013 Data Nazwa imprezy Współorganizator STYCZEŃ 1.Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Bardziej szczegółowo

ANKIETA GOSPODARSTWA AGROTURYSTYCZNEGO

ANKIETA GOSPODARSTWA AGROTURYSTYCZNEGO ANKIETA GOSPODARSTWA AGROTURYSTYCZNEGO I. Informacje podstawowe 1. Imię i nazwisko właściciela: 2. Nazwa gospodarstwa agroturystycznego: 3. Adres: ulica... nr... kod -... poczta:... powiat... tel.... tel.

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ REKREACYJNO- SPORTOWYCH NA 2015 ROK

KALENDARZ IMPREZ REKREACYJNO- SPORTOWYCH NA 2015 ROK IMPREZA TERMIN MIEJSCE CHARAKTERSYTYKA ZADANIA Styczeń Rozgrywki ligowe dla rozgrywek- soboty, pasjonatów piłki halowej. IV Nidzicka Liga Piłki Ferie z od 27.01.2015 IV Nidzicka Liga Piłki Ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM IMPREZ SPORTOWYCH W 2014 R.

HARMONOGRAM IMPREZ SPORTOWYCH W 2014 R. HARMONOGRAM IMPREZ SPORTOWYCH W R. Lp. Nazwa zadania określenie organizowanego zadania / do kogo jest adresowana, kto jest 1. IV Mistrzostwa Oldbojów w Piłce Nożnej Halowej (Turniej podczas obchodów WOŚP)

Bardziej szczegółowo

IMPREZY KULTURALNO OŚWIATOWE W 2012 ROKU NA TERENIE GMINY ŻABIA WOLA STYCZEŃ 2012

IMPREZY KULTURALNO OŚWIATOWE W 2012 ROKU NA TERENIE GMINY ŻABIA WOLA STYCZEŃ 2012 IMPREZY KULTURALNO OŚWIATOWE W 2012 ROKU NA TERENIE GMINY ŻABIA WOLA NAZWA IMPREZY DATA ORGANIZATOR STYCZEŃ 2012 Bal karnawałowy dla dzieci oraz dyskoteka dla młodzieży 0 1 Wielka Orkiestra Świątecznej

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez CAK Zamek na rok 2013*

Kalendarz imprez CAK Zamek na rok 2013* Kalendarz imprez CAK Zamek na rok 2013* 13 stycznia Finał XXI edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy /Hala Sportowo-Widowiskowa, ul. Pułaskiego/ 14-27 stycznia Ferie na Zamku 2 lutego Wernisaż wystawy:

Bardziej szczegółowo

Podkarpacka Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Witam uczestników PWR BRD. Rzeszów, 20 marca 2014 r.

Podkarpacka Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Witam uczestników PWR BRD. Rzeszów, 20 marca 2014 r. Podkarpacka Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.. Witam uczestników PWR BRD Rzeszów, 20 marca 2014 r. Podkarpacka Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Informacja o działaniach podejmowanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. do Uchwały Nr IV/40/11 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 23 marca 2011 roku

Załącznik nr 1. do Uchwały Nr IV/40/11 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 23 marca 2011 roku Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/40/11 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie: wyboru ofert, udzieleniu dotacji i jej wysokości na wsparcie realizacji zadań publicznych przez

Bardziej szczegółowo

Miejski Dom Kultury w Łańcucie. ul. Tadeusza Kościuszki Łańcut. Tel Fax:

Miejski Dom Kultury w Łańcucie. ul. Tadeusza Kościuszki Łańcut. Tel Fax: Miejski Dom Kultury w Łańcucie ul. Tadeusza Kościuszki 15 37-100 Łańcut Tel. + 48 17 225 22 94 + 48 17 225 22 95 Fax: + 48 17 225 04 38 e-mail: mdklancut@wp.pl strona internetowa: http://www.mdklancut.pl

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ 2015 Termin Impreza Miejsce Organizator

KALENDARZ IMPREZ 2015 Termin Impreza Miejsce Organizator KALENDARZ IMPREZ 2015 Termin Impreza Miejsce Organizator 11 stycznia 23 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Hala sportowa SCSiR Ośrodek Kultury, 14 stycznia Promocja książki Wandy Wasik: Tajemnica

Bardziej szczegółowo

LEŚNY OŚRODEK SZKOLENIOWY

LEŚNY OŚRODEK SZKOLENIOWY LEŚNY OŚRODEK SZKOLENIOWY Jeden z najlepiej przygotowanych obiektów w okolicach Poznania do przyjmowania dużych grup gości. Idealnie nadaje się do planowania różnego rodzaju szkoleń, spotkań, zjazdów,

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez, wydarzeń kulturalnych i promocyjnych organizowanych przez instytucje kultury Powiatu Łowickiego w 2015 roku

Kalendarz imprez, wydarzeń kulturalnych i promocyjnych organizowanych przez instytucje kultury Powiatu Łowickiego w 2015 roku Kalendarz imprez, wydarzeń kulturalnych i promocyjnych organizowanych przez instytucje kultury Powiatu Łowickiego w 2015 roku Organizator Nazwa imprezy Miejsce Urząd Miejski Koło Przewodników PTTK im.

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM IMPREZ STAŁYCH ORGANIZOWANYCH I WSPÓŁORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W NOWYM KORCZYNIE W ROKU 2015

KALENDARIUM IMPREZ STAŁYCH ORGANIZOWANYCH I WSPÓŁORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W NOWYM KORCZYNIE W ROKU 2015 KALENDARIUM IMPREZ STAŁYCH ORGANIZOWANYCH I WSPÓŁORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W NOWYM KORCZYNIE W ROKU 2015 Data Nazwa imprezy Współorganizator STYCZEŃ LUTY 1.Wielka Orkiestra Świątecznej

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 267/04 Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 23.11.2004 roku

Uchwała nr 267/04 Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 23.11.2004 roku Uchwała nr 267/04 Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 23.11.2004 roku W sprawie szczegółowego wykazu zadań publicznych realizowanych przy udziale organizacji pozarządowych w roku 2005. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Gorzów Śląski Listopad 2001

Gorzów Śląski Listopad 2001 Gorzów Śląski Listopad 2001 Jesteśmy tutaj Położenie miasta - komunikacja = Najbliższe lotnisko: Katowice = Inne: drogi krajowe nr 45 i nr 487 = Położenie: 18 26' E - 51 02' N 63 km SW od Częstochowy i

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa projektów po ocenie merytoryczno-technicznej w części A i B

Lista rankingowa projektów po ocenie merytoryczno-technicznej w części A i B 1. Powiat Konecki 2. Gmina Samborzec 3. Gmina Bodzechów 4. Gmina Stopnica 5. Powiat Kielecki 6. Gmina Bogoria Tytuł NOWA SZKOŁA KONECKA - Modernizacja Infrastruktury Edukacyjnej i Społeczno - Edukacyjnej

Bardziej szczegółowo

Dziedzina Termin Nazwa organizatora Interdyscyplinarna 08.I.2012 Urząd Miejski

Dziedzina Termin Nazwa organizatora Interdyscyplinarna 08.I.2012 Urząd Miejski PLANOWANY KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH I REKREACYJNYCH ORGANIZOWANYCH I WSPÓŁORGANIZOWANYCH PRZEZ CENTRUM KULTURY ORAZ URZĄD MIEJSKI W POŁCZYNIE-ZDROJU W 2012 R Nazwa imprezy XX Finał WOŚP Koncert Noworoczny

Bardziej szczegółowo