Załącznik Nr 4. Zarys historyczny rozwoju przestrzennego Miasta i Gminy Suchedniów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik Nr 4. Zarys historyczny rozwoju przestrzennego Miasta i Gminy Suchedniów"

Transkrypt

1 1

2 2

3 Załącznik Nr 3 Harmonogram prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Suchedniów Data Rozpoczęcie prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Suchedniów Konsultacje z Zespołem ds. Rewitalizacji Rozpisanie ankiety na temat Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Suchedniów wśród radnych i sołtysów oraz innych uczestników Sesji Rady Miasta i Gminy Udostępnienie ankiety dotyczącej Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Suchedniów dla mieszkańców zainteresowanych tematem rewitalizacji. Umieszczenie ankiety na stronie internetowej oraz w Sekretariacie Urzędy Miast i Gminy w Suchedniowie Zakończenie badań ankietowych Konsultacje z Zespołem ds. Rewitalizacji dotyczące omówienia badań ankietowych oraz wyboru terenów do rewitalizacji Wykonanie dokumentacji fotograficznej na potrzeby opracowania. Spotkanie w Urzędzie Miasta i Gminy Suchedniów Konsultacje z Zespołem ds. Rewitalizacji dotyczące omówienia części diagnostycznej, ustalenia planu zadań do części II opracowania oraz przeprowadzenia konsultacji społecznych Warsztaty z przedstawicielami lokalnego biznesu, instytucji, wspólnot mieszkaniowych. Przeprowadzeni badań ankietowych odnośnie potrzeb inwestycyjnych instytucji, zakładów i firm oraz chęci wykorzystanie środków unijnych Zakończenie badań ankietowych Konsultacje z Zespołem ds. Rewitalizacji dotyczące omówienia zadań do realizacji w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Przekazanie projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Suchedniów Grudzień 2007 Styczeń Luty 2008 Prace nad Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Suchedniów w Komisjach Rady Gminy 3

4 Załącznik Nr 4 Zarys historyczny rozwoju przestrzennego Miasta i Gminy Suchedniów Gmina Suchedniów leży w obrębie dawnego Staropolskiego Okręgu Przemysłowego. W starożytności (II w p.n.e.) wytapiano tu żelazo w dymarkach, o czym świadczą pozostałości żużlu ze znacznym procentem żelaza. Pierwsza pisemna wzmianka o Suchedniowie pochodzi z 1510 roku i wspomina o trzech kuźnicach: Alberta Berezy (ulica Berezów, dawniej wieś), Andrissa (wieś Jędrów, obecnie ul. Koszykowa) oraz Stanisława Suchini (wieś Suchiniów, centrum dawnej osady). Nazwa tej ostatniej Suchiniów, z czasem przekształciła się w Suchedniów. Po założeniu pierwszych kuźnic zaczyna rozwijać się osadnictwo związane głównie na rozwoju hutnictwa opartego na rodzimym surowcu oraz z rozkwitem Staropolskiego Okręgu Przemysłowego. Osada była własnością biskupów krakowskich, którzy rozwijali tu przemysł. Do powstania Suchedniowa i pobliskich miejscowości przyczyniło się utworzenie traktu krakowskiego, który powstał na skutek przeniesienia stolicy z Krakowa do Warszawy w 1596 roku. Trakt wiódł przez: Miechów, Jędrzejów, Chęciny, Kielce, Łączną, Suchedniów, Skarżysko, Radom i Białobrzegi. Budowa traktu spowodowała wycinkę lasów, zakładanie gospodarstw, spiętrzanie wody w rzekach, a w konsekwencji tworzenie się osad i gmin. Szlak ten utwardzono w poł. XIX w., pod zaborem rosyjskim, na potrzeby wojska i pocztowych kurierek. W XVII wieku na terenach Suchedniowa działało już 7 kuźnic: Błoto, Brezów, Andryszów, Suchiniów, Baltazarek, Ogonów i Ostojów. W tym czasie Suchedniów staje się ośrodkiem przemysłu żelaznego. Do rozwoju osady przyczynił się w tym czasie biskup Andrzej Załuski zakładając wielkie piece, fryszerki i blacharnie, a w 1758 roku r. wznosząc kaplicę murowaną z trzema złoconymi ołtarzami. Na terenie Suchedniowa działał Stanisław Staszic rozwijając górnictwo i zakładając Zarząd Zakładów Górniczych Królestwa Polskiego. Opracował on również plan urbanistyczny nowego Suchedniowa. W 1789 roku na terenie Suchedniowa znajdowało się 40 domostw zamieszkałych przez 187 osób. Na początku XIX wieku władze carskie umieściły tu zarząd górnictwa całego okręgu przemysłowego. Rozdzielono go potem na dwa okręgi: Zachodni z siedzibą w Dąbrowie Górniczej i Wschodni z siedzibą w Suchedniowie. Miasto Suchedniów stało się znaczącym ośrodkiem przemysłowym, ponieważ działał tu jeden z trzech w Polsce pieców do przetapiania i uszlachetniania żelaza oraz jedyne w kraju blachownie: w Parszowie i w Mostkach. Około 1860 roku obszar ten zamieszkiwało dwa tysiące, a w 1880 roku już 2,5 tysiąca osób. Mieszkańcy Suchedniowa brali czynny udział w powstaniu styczniowym: utworzono oddział liczący ok. 400 ludzi, głównie robotników i urzędników, którym dowodzili bracia Dawidowicze. Przeprowadzili oni atak z Suchedniowa na Bodzentyn, gdzie stacjonowała rota piechoty rosyjskiej. W okolicach Suchedniowa bitwy toczył również Marian Langiewicz i Dionizy Czachowski. 3 lutego 1863 roku za pomoc powstańcom i udział w powstaniu Suchedniów został częściowo spalony. Z tego okresu zachował się sztandar powstańczy, przechowywany w kościele parafialnym p.w. Św. Andrzeja Apostoła. Na przełomie XIX wieku nastąpiło ponowne ożywienie przemysłowe. Ludwik Starke wniósł w Suchedniowie nowoczesną odlewnię żelaza i warsztaty mechaniczne. Bogate złoża czerwonej glinki ogniotrwałej sprawiły, że rozwinęła się nowa gałąź przemysłu ceramika. Antoni Wędrychowski wybudował w tym czasie fabrykę naczyń kamionkowych MARYWIL. 4

5 Na początku XX wieku zarząd górnictwa został zlikwidowany i przeniesiony do Warszawy. W tym samym czasie do osady przybył Ludwik Sztarke, który na ruinach kuźnicy Baltazarek założył nowoczesną odlewnię żelaza. Kiedy w 1918 roku Polska odzyskała niepodległość Suchedniów nadal był niewielką osadą. Przez kolejne dwa lata trwała tu epidemia tyfusu, dziesiątkująca ludność. Zmarłych chowano w łąkach, w lesie, lub w lasku Berezowskim. W tym czasie na terenie osady znajdowały się następujące ulice: Słowackiego, Mickiewicza, Polna, Spokojna, Bodzentyńska, Pasternik, Dolna, Jasna, Kościuszki, Kościelna, Kielecka, Ogrodowa, Handlowa i Nowa. Do gminy należały wsie: Błoto, Kruk, Wierzbka, Stokowiec, Jędrów, Kleszczyny, Baranów, Berezów, Bugaj. W centrum osady funkcjonowało wiele sklepików i warsztatów rzemieślniczych, należących głównie do ludności żydowskiej. Żydzi mieli tu swoją synagogę i cmentarz oraz dom rabina (przy ulicy A.Mickiewicza). W okresie międzywojennym w Suchedniowie kwitła kultura. W 1926 roku powstała pierwsza szkoła siedmioklasowa, następnie szkoła na Ostojowie w 1933 i na Pasterniku w 1937 roku. Wcześniej istniały szkoły pięcioklasowe oraz dwuklasowe. Znajdowała się tu również szkoła zawodowa, jednak większość młodzieży uczęszczało do szkół w Kielcach i w Skarżysku. W 1926 r. powstała biblioteka publiczna, a w 1928 r. teatr amatorski. W Suchedniowie działały stowarzyszenia zrzeszające tutejszą inteligencję. W 1937r. wybudowano nowoczesne boisko sportowe z 400-metrową bieżnią, boiskiem do siatkówki, skocznią i trybunami. Od 1931r. działał klub sportowy Strzelec. W roku 1938 dr Witold Poziomski zorganizował w Suchedniowie niewielki szpital. W tym czasie Suchedniów rozwijał się również jako miejscowość turystyczna letniskowa: powstały liczne pensjonaty, planowano założyć uzdrowisko. Po wybuchu II wojny światowej już od września 1939 roku organizowano działalność konspiracjną. Przez osadę przechodził oddział mjr. Henryka Dobrzyńskiego Hubala, który zatrzymał się na pewien czas w gajówce Kruk. W lasach działały oddziały partyzanckie AK Ponurego, Nurta i Szarego, które dokonywały licznych akcji. W fabryce Tańskich zorganizowano potajemną produkcję pistoletów maszynowych Sten dla oddziałów partyzanckich. Prace nad nimi prowadził inż. Wilniewczyc. W odpowiedzi na pomoc partyzantom Niemcy dokonali masowych egzekucji: zabito 16 ludzi w Klonowie, dokonano egzekucji nad Zalewem Suchedniowskim, spacyfikowano i spalono Michniów wraz z 203 mieszkańcami. W centrum gminy Niemcy założyli getto. Po wojnie Suchedniów zaczął się prężnie rozwijać jako osiedle przemysłowe. Odbudowano Fabrykę Tańskich (Fabrykę Urządzeń Transportowych S.A.), rozbudowano Zakłady Wyrobów Kamionkowych MARYWIL S.A., powstały nowe zakłady drzewne, jak również Spółdzielnia Mieszkaniowa. Rozwijała się infrastruktura, powstały nowe nawierzchnie asfaltowe, oczyszczalnia ścieków i sieć wodociągowa. Suchedniów otrzymał prawa miejskie Uchwałą Rady Państwa w dniu 22 lipca 1962 roku. W granice miasta włączono wsie: Kruk, Błoto, Stokowiec, Kleszczyny, Wierzbka, Baranów. Obecnie Suchedniów, to drugie miasto po Kielcach, pod względem zajmowanej powierzchni wśród miast województwa Świętokrzyskiego. Znajdują się tu m.in.: trzy szkoły podstawowe, gimnazjum, zespół szkół, przedszkole, ośrodek kultury, kino, biblioteka, przychodnia zdrowia, poczta, banki, kościół wyznania rzymsko-katolickiego. Atrakcją turystyczną miasta jest dobrze zachowana drewniana zabudowa miejska (m.in. wpisane do rejestru zabytków dworki przy ul. Bodzentyńskiej, ul. Berezów i ul. Kieleckiej). Zabytkowy kościół parafialny św. Andrzeja Apostoła, pierwotnie jako ośmioboczna, nakryta kopułą kaplica, wybudowana w 1758 roku przez biskupa Andrzeja Załuskiego, powiększony został w 1852r. Znajduje się tu wczesnobarokowy ołtarz, okna zdobią witraże. W kościele znajduje się Kaplica Włoska, poświęcona uczczeniu 50-lecia kapłaństwa Ojca Świętego Jana 5

6 Pawła II. Kaplicę te poświęcił nuncjusz apostolski w Polsce Józef Kowalczyk w dniu 18 maja 1997 roku. Znane osoby związane z Suchedniowem: Stanisław Suchinia założyciel Suchedniowa, w XVI wieku wybudował największą w osadzie kuźnicę. Andrzej Stanisław Załuski biskup, przyczynił się do rozwoju Suchedniowa zakładając tu wielkie piece, kuźnice i blacharnie, a w 1758 r. kaplicę murowaną krytą gontem. Stanisław Staszic rozwijał górnictwo i hutnictwo w Suchedniowie i nie tylko. Opracował plan urbanistyczny nowego Suchedniowa. Ludwik Sztarke ożywił górnictwo na początku XX wieku, zakładając odlewnię żelaza. Gustaw Herling-Grudziński mieszkał w Suchedniowie od momentu narodzin (1919), aż do wyjazdu w 1939 r. Jan Piwnik ps. Ponury partyzant, tworzący oddziały partyzanckie w okolicznych lasach w czasie II wojny światowej. Krzysztof Kąkolewski polski prozaik, reportażysta i publicysta. Ogromną część swojej twórczości poświęcił Suchedniowowi gdzie ma dom oraz Kielecczyźnie. Jan Gajzler Suchedniowianin, z zawodu leśnik, poeta opiewający w swych wierszach piękno ziemi świętokrzyskiej. 6

7 Załącznik Nr 5 Wykaz instytucji z terenu Suchedniowa Parafia Rzymskokatolicka ul. Kościelna 11 Parafia Rzymskokatolicka Ostojów 45A Komisariat Policji w Suchedniowie ul. Berezów 1 Posterunek Energetyczny w Suchedniowie ul. Sportowa 1 Urząd Pocztowy w Suchedniowie ul. Bugaj 1 Mauzoleum Martyrologii i Wsi Polskiej Michniów 38 Lasy Państwowe Nadleśnictwo Suchedniów ul. Bodzentyńska 16 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PROMYK ul. E. Peck 9a Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II ul. Kościelna 3 Suchedniowski Ośrodek Kultury KUŹNICA ul. Bodzentyńska 18 Wiejski Dom Kultury w Mostkach Mostki 1 Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza ul. Sportowa 3 Samorządowe Gimnazjum w Suchedniowie ul. Szarych Szeregów 6 Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Kościelna 1 Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Ogrodowa 13 Samorządowa Szkoła Podstawowa w Ostojowie Ostojów 16 Przedszkole Samorządowe ul. E. Peck 15a 7

8 Załącznik Nr 6 Samorząd Miasta i Gminy Suchedniów Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie ul. Fabryczna Suchedniów W wyniku bezpośrednich wyborów na kadencję Burmistrzem Miasta i Gminy Suchedniów wybrany został Tadeusz Bałchanowski Funkcję Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy pełni Stanisław Andrzej Kania Funkcję Sekretarza Miasta i Gminy pełni Ewa Kaniewska Funkcję Skarbnika Miasta i Gminy pełni Urszula Nowak Skład Rady Miejskiej w Suchedniowie w kadencji Janusz Mik Przewodniczący Rady Miejskiej w Suchedniowie Eugeniusz Bugała Wiceprzewodniczący Zdzisław Naszydłowski Wiceprzewodniczący Członkowie: Ewa Antosik, Jacek Berus, Cezary Błach, Marek Gałczyński, Maciej Garbala, Tadeusz Grabowski, Dariusz Matuszewski, Jacek Odzimek, Zdzisława Połeć, Danuta Rokita, Paweł Słoma, Agnieszka Włoch Skład stałych komisji Rady Miejskiej: KOMISJA REWIZYJNA 1. Odzimek Jacek - Przewodniczący 2. Matuszewski Dariusz 3. Grabowski Tadeusz 4. Rokita Danuta 5. Włoch Agnieszka KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW 1. Błach Cezary - Przewodniczący 2. Berus Jacek 3. Bugała Eugeniusz 4. Gałczyński Marek 5. Naszydłowski Zdzisław 6. Połeć Zdzisława 7. Słoma Paweł 8

9 KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO, OCHRONY ŚRODOWISKA I ŁADU PUBLICZNEGO 1. Włoch Agnieszka - Przewodnicząca 2. Antosik Ewa 3. Błach Cezary 4. Berus Jacek 5. Garbala Maciej 6. Matuszewski Dariusz 7. Odzimek Jacek 8. Naszydłowski Zdzisław KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA, SPORTU I TURYSTYKI 1. Rokita Danuta - Przewodnicząca 2. Antosik Ewa 3. Bugała Eugeniusz 4. Gałczyński Marek 5. Garbala Maciej 6. Grabowski Tadeusz 7. Połeć Zdzisława 8. Słoma Paweł 9

10 Załącznik Nr 7 Bezrobocie w gminie Suchedniów Według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej Poziom bezrobocia w gminie Suchedniów w latach : Rok Ogółem w tym: kobiety absolwenci z prawem do zasiłku pozostający bez pracy powyżej 12 mies pozostający bez pracy powyżej 24 mies Udział w ogólnej liczbie bezrobotnych w powiecie (w %) 13,98 14,16 13,97 14,25 14,63 Bezrobotni wg. poziomu wieku: Wiek lat lat lat lat lat lat Bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy: Czas pozostawania bez pracy do 1 mies od 1 do 3 m-cy od 3 do 6 m-cy od 6 do 12 m-cy od 12 do 24 m-cy powyżej 24 m-cy Bezrobotni wg stażu pracy: Staż do 1 roku lat lat lat lat lat i więcej bez stażu

11 Bezrobotni wg wykształcenia: Wykształcenie wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy w roku 2006: Wyszczególnienie Liczba bezrobotnych w tym: kobiety (ogółem) do 25 roku życia osoby, które ukończyły szkołę wyższą 11 4 długotrwale bezrobotne powyżej 50 roku życia bez kwalifikacji zawodowych samotnie wychowujące co najmniej dziecko do lat 7 niepełnosprawni

12 Załącznik Nr 8 Działalność kulturalno-oświatowa na terenie gminy Suchedniów Baza kulturalna: Suchedniowski Ośrodek Kultury Kuźnica realizuje cele zgodnie z założeniami statutowymi oraz wykonuje zadania samorządu lokalnego w zakresie działalności kulturalnej, edukacji oraz promocji kulturalnej miasta i gminy Suchedniów. Jest miejscem spotkań ludzi o różnych zainteresowaniach w różnym przedziale wiekowym. Pełni rolę placówki integrującej oraz inspirującej lokalną społeczność. Mieszkańcy mogą realizować swoje zainteresowania kulturalne w dziedzinie: teatru, muzyki, recytacji, plastyki, filmu, rekreacji, nauki języków czy rozrywek umysłowych. Poszczególne lata działalności są kontynuacją sprawdzonych w praktyce przedsięwzięć zakrojonych na miarę możliwości finansowych, bazowych i kadrowych. Niejednokrotnie placówka była organizatorem lub współorganizowała wiele imprez artystycznych na terenie miasta, takich jak: koncerty, wystawy, spektakle artystyczne, festyny, zabawy, imprezy okolicznościowe, rekreacyjne, charytatywne. SOK świadczy również usługi dla mieszkańców. Dzięki pracownikom pozyskano środki finansowe od sponsorów z przeznaczeniem na wyposażenie placówki oraz na organizację imprez. Obecnie w SOK-u działają następujące sekcje zainteresowań: Chór Senior istnieje od 1976r., przy SOK działa od 1999r., składa się on głównie z emerytów i rencistów, liczy 32 osoby, Miejska Orkiestra Dęta działa w SOK-u od r., liczy 20 muzyków. Jest jedną z nielicznych orkiestr dętych działających przy Ośrodkach Kultury w województwie świętokrzyskim, posiada szeroki repertuar (polki, marsze, pieśni). Orkiestra jest członkiem Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. Formacja Taneczna Akcent składająca się z 4 zespołów dziecięco-młodzieżowych, w których tańczy ok. 70 tancerzy i tancerek. Zespół teatralno-recytatorski działa od 10 lat i ma na swym koncie wiele tytułów i sukcesów na arenie wojewódzkiej i ogólnopolskiej. Zespół liczy 25 osób uczniów suchedniowskich szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkół średnich. Zespół prowadzony jest przez p. Urszulę Bliską osobę znaną w środowisku teatralnym. Sekcja sportowo-rekreacyjna istnieje od 1993r. i stanowią ją głównie panie ćwiczące aerobic i callanetics. Sekcja ta organizuje rajdy piesze i rowerowe, wycieczki turystyczne oraz włącza się w organizację imprez w SOK Kuźnica. Członkowie sekcji zainteresowań z dużym powodzeniem reprezentowali Suchedniowski Ośrodek Kultury i miasto w wielu prestiżowych imprezach na terenie całego kraju. Na uwagę zasługuje dobra współpraca z placówkami oświatowymi z terenu miasta i gminy. W ramach Suchedniowskiego Ośrodka Kultury od 1991 roku działa Kino Kuźnica. Sala widowiskowa posiada 155 miejsc siedzących. Projekcje odbywają się trzy razy w tygodniu na dwóch seansach w piątki, soboty i niedziele. Wiejski Domu Kultury w Mostkach rozwija możliwości wychowawczo-edukacyjne, kulturalne i rekreacyjne. W Domu Kultury w Mostkach organizowane są: plenery oraz wystawy plastyczne i fotograficzne, przedstawienia teatralne, kabaretowe, wieczory recytatorskie, koncerty, bale, zabawy, dyskoteki dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 12

13 imprezy folklorystyczne Świętokrzyskie Kolędowanie, Wesele Świętokrzyskie, Święta Wielkiej Nocy w Tradycji Wsi Świętokrzyskiej, Kusoki Zapusty, czyli ostatki na ludowo, Wigilia, wyjazdowe koncerty i prezentacje zespołu Mostkowianki Skokotliwi (Zespół Folklorystyczny Pieśni i Tańca Skokotliwi zdobywa czołowe miejsca na przeglądach i festiwalach regionalnych i ogólnopolskich), Koło Gospodyń prowadzi okazjonalną kuchnię z regionalnymi potrawami, imprezy plenerowe, rozrywkowe, sportowo-rekreacyjne, pokazy, turnieje i zawody, zajęcia sportowo-rekreacyjne, seminaria jedno i kilkudniowe dotyczące: administracji, zarządzania, ekologii, leczniczego masażu i gimnastyki, sztuk walki, agroturyzmu, rolnictwa biodynamicznego, zdrowego żywienia czy zdrowego stylu życia. W godzinach popołudniowych i wieczornych w WDK spotykają się zainteresowani: poezją, teatrem, kabaretem, malarstwem, fotografiką, muzyką, tańcem, folklorem, ekologią, aerobikiem, informatyką (istnieje możliwość pracy z komputerem i korzystania z Internetu), treningami Ju-Jitsu, tenisem stołowym, rekreacyjnymi ćwiczeniami siłowymi, strzelectwem sportowym w Uczniowskim Klubie Sportowym NURT i KS ŚWIT. W WDK prowadzony jest również wynajem pomieszczeń na noclegi, imprezy towarzyskie, rodzinne, spotkania, szkolenia, itp. Obiekt dysponuje dobrze wyposażoną kuchnią, możliwością noclegu dla 30 osób na materacach lub łóżkach polowych oraz dwoma pokojami gościnnymi (6-osobowymi). W budynku znajduje się również biblioteka i kawiarnia z osobnymi wejściami. Natomiast przy zalewie znajduje się wypożyczalnia sprzętu pływającego, pole namiotowe i kąpielisko. Tereny przy WDK to dobre miejsce dla rekreacji, organizacji ognisk, biwaków, wypadów terenowych, kuligów, edukacji ekologicznej i historycznej. Pomnik Mauzoleum Wsi Polskiej w Michniowie Michniów jest symbolem męczeństwa i ofiar polskiej wsi. W spacyfikowanej w 1943 roku przez wojska niemieckie wsi wybudowano zbiorową mogiłę 203 zamordowanych mieszkańców, nad nią góruje Pieta Michniowska monumentalna rzeźba dłuta Wacława Staweckiego. Ważnym elementem Pomnika Mauzoleum jest Dom Pamięci Narodowej, w którym prezentowane są wystawy związane z martyrologią narodu polskiego. Powstaje tu również Sanktuarium Męczeństwa Wsi Polskiej, które przyjmuje postać, mającej ponad 160 m długości drogi z krzyżami opatrzonymi nazwami 817 spacyfikowanych wsi. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Suchedniów - Biblioteka ma bogate tradycje w zakresie upowszechnia czytelnictwa., dysponuje znacznym księgozbiorem z zakresu wielu nauk oraz literatury pięknej. Do form pracy szczególnie cieszących się uznaniem w środowisku należą: spotkania autorskie, spotkania środowiskowe z udziałem przedstawicieli nauki, kultury i sztuki; małe formy teatralne i konkursy. Inne: Gazeta Suchedniowska wydawana od 10 lat, w której można przeczytać aktualności związane z miastem i regionem, relacje z wydarzeń w regionie poparte fotografiami i rycinami oraz ogłoszenia i reklamy. Szczegóły na: 13

14 Kalendarz imprez Gminy Suchedniów: Termin STYCZEŃ 2008 MARZEC 2008 KWIECIEŃ 2008 KWIECIEŃ 2008 KWIECIEŃ 2008 KWIECIEŃ 2008 Nazwa XVI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy X edycja Suchedniowskiej Wiosny Teatralnej VIII Eko Rajd Eliminacje miejsko gminne Małego Konkursu Recytatorskiego Wielkanoc w Sztuce Ludowej III Wiosenny Turniej Formacji Tanecznych Cykl i miejsce realizacji Impreza cykliczna; Suchedniowski Ośrodek Kultury Impreza cykliczna; Suchedniowski Ośrodek Kultury Impreza cykliczna, teren powiatu skarżyskiego i kieleckiego Impreza cykliczna, Suchedniowski Ośrodek Kultury Impreza cykliczna, Suchedniowski Ośrodek Kltury III edycja turnieju, Hala Sportowa w Suchedniowie ul. Opis i zasięg Organizator Współorganizator Impreza organizowana w Suchedniowie od 1993 roku. Zbieramy pieniądze dla Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pod kierunkiem Jurka Owsiaka; zasięg imprezy lokalny Impreza promująca młode talenty, która popularyzuje małe formy teatralne w naszym środowisku; zasięg regionalny Celem rajdu jest ukazanie uczestnikom piękna budzącej się do życia przyrody, upowszechnienie zainteresowań turystyką pieszą, popularyzacja miejsc historycznych a także sprzątanie lasu oczywiście na pewnych odcinkach trasy. Każdy uczestnik otrzymujetorbę foliową (reklamówkę), którą musi zapełnić nieczystościami w drodze powrotnej. Na trasie rajdu odbywają się konkursy ekologiczne, nagradzane przez Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie; zasięg regionalny Eliminacje miejsko gminne Małego Konkursu Recytatorskiego spośród których wyłaniani sa najlepsi recytatorzy, którzy reprezentują miasto na eliminacjach powiatowych; zasięg lokalny Konkurs plastyczny, którego celem jest: - kultywowanie tradycji ludowych - podtrzymywanie umiejętności wykonywania rekwizytów obrzędowych - zgromadzenie eksponatów wystawienniczych - popularyzacja osiągnięć sztuki ludowej Turniej taneczny rozgrywany w kategoriach wiekowych oraz tanecznych. Celem imprezy Suchedniowski Osrodek Kultury Kuźnica Bodzentyńska 18 Suchedniowski Osrodek Kultury Kuźnica Bodzentyńska 18 Suchedniowski Osrodek Kultury Kuźnica Bodzentyńska 18 Suchedniowski Osrodek Kultury Kuźnica Bodzentyńska 18 Suchedniowski Osrodek Kultury Kuźnica Bodzentyńska 18 Suchedniowski Osrodek Kultury Szkoły podstawowe, gimnazjum, szkoła średnia, Urząd Miasta i Gminy, instytucje z terenu miasta i gminy Szkoły podstawowe, gimnazjum z terenu miasta i gminy Zarząd Okręgowy TKT w Kielcach Szkoły podstawowe, gimnazjum, Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie Szkoły podstawowe z terenu miasta i gminy Szkoły podstawowe, gimnazjum, szkoła średnia z terenu miasta i gminy Formacja Taneczna Akcent, Rada 14

15 MAJ 2008 CZERWIEC 2008 SIERPIEŃ 2008 WRZESIEŃ 2008 Koncert pt. Ośrodek Kultury Miastu z okazji 217 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja Mikrofon dla wszystkich Pożegnanie wakacji V Ogólnopolski Konkurs Recytatorski polskiej literatury emigracyjnej XX w im. Gustawa Herlinga- Grudzińskiego Sportowa Impreza cykliczna, Suchedniowski Osrodek Kultury Impreza cyklicza, Suchedniowski Ośrodek Kultury Plac wokół Suchedniowskiego Ośrodka Kultury Impreza cykliczna Suchedniowski Ośrodek Kultury ul.bodzentyńska 18 Wiejski Dom Kultury w Mostkach jest popularyzacja tańca jako formy wychowania, rekreacji i rozrywki dzieci i młodzieży, a także prezentacja walorów artystycznych tańca. Zasięg międzywojewódzki Impreza okolicznościowa z okazji uchwalenia Konstytucji 3 maja Jest to impreza dla artystów amatorów pragnących zaprezentować własne umiejętności np. wokalne, muzyczne, recytatorskie, teatralne, poetyckie, kabaretowe. Zasięg regionalny Impreza kulturalna dla mieszkańców Suchedniowa a w szczególności dla młodzieży. Będą występy młodzieżowych kapel, konkursy, zabawy i wiele innych atrakcji Zasięg lokalny Konkurs, mający w swej treści przesłanki patriotyczne i narodowe adresowany jest do młodzieży licealnej oraz osób dorosłych. Mając zasięg ogólnopolski będzie poprzedzony eliminacjami, które wyłonią 30 uczestników. Celem konkursu jest popularyzacja literatury powstałej na emigracji często źle obecnej w szkole. Najmłodsza emigracja literacka stworzyła dzieła warte upowszechniania w regionie, który wydał G. Herlinga Grudzińskiego. Region świętokrzyski posiadający tradycje literackie sięgające czasów M. Reja i Jana Kochanowskiego godny jest uświadomić ciągłość literatury nie tylko uczestnikom i publiczności, ale także młodym pisarzom naszej ziemi. Zasięg ogólnopolski Kuźnica Bodzentyńska 18 Suchedniowski Osrodek Kultury Kuźnica Bodzentyńska 18 Suchedniowski Osrodek Kultury Kuźnica Bodzentyńska 18 Suchedniowski Osrodek Kultury Kuźnica Bodzentyńska 18 Suchedniowski środek Kultury Kuźnica Bodzentyńska 18 Rodziców przy Formacji Tanecznej Akcent Narodowe Centrum Kultury 15

16 Październik 2007 Biesiada literacka Impreza cykliczna Suchedniowski Ośrodek Kultury ul.bodzentyńska 18 Biesiada to spotkanie ze znanym pisarzem, poetą z regionu świętokrzyskiego. Zasięg regionalny Suchedniowski Osrodek Kultury Kuźnica Bodzentyńska 18 Październik 2007 II Suchedniowskie Spotkania Filmowe Impreza cykliczna Suchedniowski Ośrodek Kultury ul.bodzentyńska 18 Planujemy spotkanie ze znany reżyserem, aktorem. Zasięg regionalny Suchedniowski Osrodek Kultury Kuźnica Bodzentyńska 18 Listopad 2007 Listopad 2007 Koncert pn. Ośrodek Kultury-miastu z okazji Narodowego Święta Niepodległości Przegląd twórczości artystycznej Osób Niepełnosprawnych Impreza cykliczna Suchedniowski Ośrodek Kultury ul.bodzentyńska 18 Suchedniowski Ośrodek Kultury ul.bodzentyńska 18 Impreza okolicznościowa z okazji Narodowego Święta Niepodległości. W programie występy sekcji zainteresowań działających w SOK-u,oraz zaproszonych gości. Zasięg lokalny Impreza dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu skarżyskiego. Zasięg regionalny Suchedniowski Osrodek Kultury Kuźnica Bodzentyńska 18 Suchedniowski Osrodek Kultury Kuźnica Bodzentyńska 18 Specjalne Ośrodki Szkolno- Wychowawcze z terenu powiatu Grudzień 2007 Koncert kolęd i pastorałek Suchedniowski Ośrodek Kultury ul.bodzentyńska 18 Koncert w wykonaniu chórów, orkiestr, zespołów wokalnomuzycznych Zasięg regionalny Suchedniowski Osrodek Kultury Kuźnica Bodzentyńska 18 16

17 Ponadto imprezy odbywają się także w Wiejskim Domu Kultury w Mostkach. Nazwa imprezy Termin impr. Organizator Współorganizator Miejsce Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Styczeń W.O.Ś.P. Wiejski Dom Kultury w Mostkach. WDK Mostki Warsztaty Teatralne Skierowane do młodzieży szkół średnich i studenckiej. Prowadzone przez instruktorów teatru, dramy, choreografii, rebirthing Styczeń Luty 2008 SOK Kuźnica w Suchedniowie Tel , Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Św. Wiejski Dom Kultury w Mostkach. Mostki Suchedniów tel. (041) Wiejski Dom Kultury w Mostkach gmina Suchedniów Warsztaty Przygody i Zabawy a w nich Turniej Dyscyplin Klubowych (rozgrywki bilardowe, tenisa stołowego, strzelectwa sportowego, otwarte zajęcia Ju-Jitsu) Dyskoteka - dla uczestników. Styczeń Luty 2008 Wiejski Dom Kultury w Mostkach. Mostki Suchedniów WDK Mostki XXXX Jubileuszowy Ogólnopolski Otwarty Plener Fotograficzny, WYSTAWY Prezentacje Prac uczestników pleneru prezentacje multimedialne oraz diapozytywów i filmów o tematyce fotograficznej. Praca z komputerowymi programami obróbki fotografii. Konkurs o nagrodę publiczności. "Sprzątanie Świata Polska". Oczyszczanie ze śmieci terenu wokół zalewu i Domu Kultury w Mostkach. Dodatkowo zostanie przeprowadzona jedna lub kilka z wymienionych form: Happening plastyczny. Wystawa Prac Plastycznych o tematyce ekologicznej. Filmy. Przeźrocza. Fotografie. Ognisko oraz r. III-IV Warsztaty Fotograficzne w Krakowskim Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki Kraków ul. Papiernicza 2. Włodzimierz Płaneta tel , Wiejski Dom Kultury w Mostkach gmina Suchedniów Wiejski Dom Kultury w Mostkach. Mostki Suchedniów tel. (041) Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Parszowie Wiejski Dom Kultury w Mostkach gmina Suchedniów Teren wokół WDK i zalewu w Mostkach 17

18 Plener Malarski Grupy Kieleckiej Kwiecień Wiejski Dom Kultury w Mostkach. Mostki Suchedniów tel. (041) "ŚWIĘTOKRZYSKI PIKNIK BIESIADNY" - MOSTKI Pod hasłem: "Świętokrzyska Wieś Zaprasza". Impreza promocyjna Powiatów Skarżyskiego, Starachowickiego, Kieleckiego Ziemskiego, Koneckiego... Prezentacje zespołów, kapel, rzeźby, malarstwa, rękodzielnictwa, firm, agroturystyki... powiatów. XXXXI Ogólnopolski Otwarty Plener Fotograficzny, WYSTAWY Prezentacje Prac uczestników pleneru prezentacje multimedialne oraz diapozytywów i filmów o tematyce fotograficznej. Praca z komputerowymi programami obróbki fotografii. Konkurs o nagrodę publiczności. Maj - Czerwiec Wiejski Dom Kultury w Mostkach. Mostki Suchedniów tel. (041) Maj.2008 Warsztaty Fotograficzne w Krakowskim Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki Kraków ul. Papiernicza 2. Włodzimierz Płaneta tel , Starostwa Powiatowe. Stowarzyszenia Auto - Motorowe Wiejski Dom Kultury w Mostkach. Mostki Suchedniów tel. (041) Plener Malarski skierowany do młodzieży studenckiej i artystów profesjonalnych. Połączony z wymianą doświadczeń, warsztatami plastycznymi prowadzonymi przez wykładowców uczelni plastycznych, artystów dla studentów, młodzieży i osób zainteresowanych. Wystawa Prac. Czerwiec Ognisko Plastyczne w Grodzisku Mazowieckim. Wiejski Dom Kultury w Mostkach. Mostki Suchedniów tel. (041) Wiejski Dom Kultury w Mostkach. Mostki 1 Wiejski Dom Kultury w Mostkach gmina Suchedniów Wiejski Dom Kultury w Mostkach gmina Suchedniów Wiejski Dom Kultury w Mostkach gmina Suchedniów 18

19 II PIKNIK REKREACYJNY RODZINNE MOSTKI Prezentacje Występy Pokazy Konkursy Degustacje Zabawa Warsztaty Teatralne Skierowane do młodzieży szkół średnich i studenckiej. Prowadzone przez instruktorów teatru, dramy, choreografii, rebirthing Spektakl końcowy. "Świętokrzyskie Świętowanie" w Mostkach - impreza folklorystyczna z udziałem zespołów z Powiatu Skarżyskiego i wybranych Gmin z innych Powiatów, przypominająca, promująca obrzędy, zwyczaje, stroje, wyroby sztuki ludowej oraz potrawy dawnej wsi świętokrzyskiej. Promująca oraz integrująca mieszkańców, zespoły, artystów, twórców Otwarty Plener Malarski Jesień 2008 Nocny Rajd Św. Emeryka Uczestnicy dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjów i średnich. XXXXII Ogólnopolski Otwarty Plener Fotograficzny, WYSTAWY Prezentacje Prac Lipiec.0 8 Wiejski Dom Kultury w Mostkach Rada Sołecka w Mostkach Wiejski Dom Kultury w Mostkach. Lipiec/ Sierpień SOK Kuźnica w Suchedniowie Tel , Wiejski Dom Kultury w Mostkach. Mostki 1 Wiejski Dom Kultury w Mostkach gmina Suchedniów Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Św Suchedniów tel. (041) Sierpień Wrzesień 2008r. Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach, ul. Ściegiennego tel Starostwo Powiatowe w Skarżysku - Kam. Starostwa Powiatowe, Samorządy Lokalne, Muzeum Wsi Kieleckiej, Wiejski Dom Kultury w Mostkach. Wiejski Dom Kultury w Mostkach gmina Suchedniów Mostki Suchedniów tel. (041) IX.08. Wiejski Dom Kultury w Mostki Suchedniów tel. (041) Wiejski Dom Kultury w Mostkach Maj 2008 Oddział Międzyszkolny PTTK w Starachowicach Prowadzi P. Krzysztof Majcher Wiejski Dom Kultury w Mostkach. IX/X.08 Warsztaty Fotograficzne w Krakowskim Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki Kraków ul. Papiernicza 2. Włodzimierz Płaneta tel , Wiejski Dom Kultury w Mostkach. Mostki 1 Wiejski Dom Kultury w Mostkach gmina Suchedniów 19

20 uczestników pleneru prezentacje multimedialne oraz diapozytywów i filmów o tematyce fotograficznej. Praca z komputerowymi programami obróbki fotografii. Konkurs o nagrodę publiczności. Rajd Parasolowy Uczestnicy dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjów i średnich. oraz dorośli. Rajd Mikołajkowy Uczestnicy dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjów i średnich. Zgromadzenie Wszystkich Istot Warsztat ekologiczny skierowany do młodzieży szkół średnich i studentów oparty o stare legendy próbujący przełamać egocentryczne spojrzenie na otaczający świat w odniesieniu do filozofii głębokiej ekologii, charakteryzującej się wielokulturowością. Szkolenie strażników miejsc przyrodniczo cennych. Kształtowanie postaw obywatelskich, proekologicznych. Skierowane do liderów grup młodzieżowych działających na polu ochrony przyrody Suchedniów tel. (041) XI.2008 Oddział Międzyszkolny PTTK w Starachowicach Prowadzi P. Krzysztof Majcher Wiejski Dom Kultury w Mostkach. XII.2008 Oddział PTTK w Skarżysku Wiejski Dom Kultury w Mostkach. XII 2008 Pracownia na rzecz Wszystkich Istot Bystra ul. Jasna 17. Tel./fax.(33) Wiejski Dom Kultury w Mostkach. Mostki Suchedniów tel. (041) Wiejski Dom Kultury w Mostkach gmina Suchedniów 20

AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA I GMINY ŁAZY

AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA I GMINY ŁAZY AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA I GMINY ŁAZY Łazy, 2008 1 SPIS TREŚCI WSTĘP ROZDIZAŁ I CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA DIAGNOZA STANU MIASTA I GMINY ŁAZY 2008 POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI KROŚNIEWICE Spis treści

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI KROŚNIEWICE Spis treści Spis treści 1. WSTĘP..3 2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO...4 2.1. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI KROŚNIEWICE.... 4 2.2. INWENTARYZACJA ZASOBÓW MIEJSCOWOSCI KROŚNIEWICE... 7 2.2.1. Zasoby przyrodnicze....... 7

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄD 25 LAT SUKCESU 1

SAMORZĄD 25 LAT SUKCESU 1 1 SAMORZĄD 25 LAT SUKCESU 1990-2015 Szanowni Czytelnicy Odzyskanie przez Polskę w 1989 roku pełnej wolności otworzyło drogę do demokracji i samorządności. Minione ćwierć wieku pokazało, że my, Polacy,

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości Chęciny

Plan Odnowy Miejscowości Chęciny Plan Odnowy Miejscowości Chęciny czyli Nasza Wspólna Strategia Działań na lata 2007-2013 Chęciny Kwiecień Maj 2008 r. Spis treści: Wstęp do Planu Odnowy Miejscowości 3 1. Charakterystyka miejscowości Chęciny

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Lipna na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Miasta Lipna na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Miasta Lipna na lata 2014-2020 Lipno 2014 Wstęp Strategia Rozwoju Miasta Lipna na lata 2014-2020 jest rezultatem stałej współpracy władz miasta z przedstawicielami lokalnych środowisk

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KUTNA Etap: wyłożenie do publicznego wglądu PROJEKT

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KUTNA Etap: wyłożenie do publicznego wglądu PROJEKT STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KUTNA Etap: wyłożenie do publicznego wglądu PROJEKT Nazwa opracowania: STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

MIASTO i GMINA PIWNICZNA-ZDRÓJ

MIASTO i GMINA PIWNICZNA-ZDRÓJ MIASTO i GMINA PIWNICZNA-ZDRÓJ kadencja 2014-2018 INFORMACJA BILANS OTWARCIA 2014/2015 BURMISTRZ PIWNICZNEJ-ZDOJU Zbigniew Janeczek MIASTO i GMINA PIWNICZNA-ZDRÓJ powierzchnia miasto 3.830 ha gmina 8.840

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY SOŁECTWA TRZEBOWNISKO NA LATA 2008-2015

PLAN ODNOWY SOŁECTWA TRZEBOWNISKO NA LATA 2008-2015 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVI/165/08 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 20 czerwca 2008 r. zmieniony uchwałą Nr XXXIX/399/10 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 24 września 2010r. zmieniony uchwałą NR VII/70/11

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020

Strategia Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020 Załącznik do Uchwały Nr XVIII/129/12 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27.03.2012r. Strategia Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020 Szczecin, październik 2011r. dokument

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA TURYSTYCZNA MIASTA KOSZALIN

DIAGNOZA TURYSTYCZNA MIASTA KOSZALIN DIAGNOZA TURYSTYCZNA MIASTA KOSZALIN Stan na 31 grudnia 2011r. Urząd Miejski w Koszalinie Koszalin 2012 Wstęp... 3 1. Ogólna charakterystyka obszaru objętego diagnozą... 3 1.1. Miasto Koszalin... 3 1.1.2.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY KOZŁÓW NA LATA 2009-2015

STRATEGIA ROZWOJU GMINY KOZŁÓW NA LATA 2009-2015 STRATEGIA ROZWOJU GMINY KOZŁÓW NA LATA 2009 2015 Prawdziwy patriotyzm nie tylko polega na tym, ażeby kochać jakąś idealną ojczyznę, ale - ażeby kochać, badać i pracować dla realnych składników tej ojczyzny,

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA WAŁCZ na lata 2007-2013

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA WAŁCZ na lata 2007-2013 Lokalny Programu Rewitalizacji Miasta Wałcz na lata 2007-2013 LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA WAŁCZ na lata 2007-2013 Załącznik do uchwały Nr V/sXL/324/10 Rady Miasta Wałcz z dnia 23 marca 2010 roku

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA ENDOGENICZNYCH ATUTÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WCHODZĄCYCH W SKŁAD AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ

IDENTYFIKACJA ENDOGENICZNYCH ATUTÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WCHODZĄCYCH W SKŁAD AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ IDENTYFIKACJA ENDOGENICZNYCH ATUTÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WCHODZĄCYCH W SKŁAD AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ ETAP I. ANALIZA PORÓWNAWCZA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I DIAGNOZA... 4

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I DIAGNOZA... 4 LOKALNY SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I DIAGNOZA... 4 I. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA OBSZARZE OBJĘTYM WDRAŻANIEM PLANU REWITALIZACJI DLA MIASTA RADOM... 5 1.1. Położenie geograficzne... 5 1.2. Historia...

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GMINY SZYDŁÓW NA LATA 2004-2015

STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GMINY SZYDŁÓW NA LATA 2004-2015 STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GMINY SZYDŁÓW NA LATA 2004-2015 Spis treści I. WSTĘP, METODOLOGIA OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY SZYDŁÓW 4 II. POŁOŻENIE GMINY SZYDŁÓW, INFORMACJE OGÓLNE 6 III. DIAGNOZA

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczno gospodarczego Miasta Sochaczew na lata 2008-2015

Strategia rozwoju społeczno gospodarczego Miasta Sochaczew na lata 2008-2015 Strategia rozwoju społeczno gospodarczego Miasta Sochaczew na lata 2008-2015 Sochaczew 2008 SPIS TREŚCI I. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ MIASTA SOCHACZEW...4 II. ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015

STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015 Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/70/07 z dnia 10 października 2007 roku Gmina Wieprz STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015 Wieprz 2007 1 Spis treści Gmina Wieprz...1 1. Wstęp... 2 2. Przyjęta

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020 Stawiszyn, 29 maja 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Metodologia tworzenia Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020...

Bardziej szczegółowo

SUBREGIONU NYSA-KWISA-BÓBR

SUBREGIONU NYSA-KWISA-BÓBR Koncepcja Subregionalnego Produktu Turystycznego SUBREGIONU NYSA-KWISA-BÓBR Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. 1 Maja 27, 58-500 Jelenia Góra tel. +4875 7527500 fax +4875 7522794 e-mail:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU LOKALNEGO GMINY MIĘDZYCHÓD 2014 2020

PROGRAM ROZWOJU LOKALNEGO GMINY MIĘDZYCHÓD 2014 2020 URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYCHODZIE PROGRAM ROZWOJU LOKALNEGO GMINY MIĘDZYCHÓD 2014 2020 Dokument przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Międzychodu z dnia. 2014 r. MIĘDZYCHÓD SIERPIEŃ 2014 1 SPIS TREŚCI WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

RADA MIASTA SULEJÓWEK BURMISTRZ MIASTA SULEJÓWEK STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK DO 2015 ROKU SULEJÓWEK, MARZEC 2004 ROK

RADA MIASTA SULEJÓWEK BURMISTRZ MIASTA SULEJÓWEK STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK DO 2015 ROKU SULEJÓWEK, MARZEC 2004 ROK RADA MIASTA SULEJÓWEK BURMISTRZ MIASTA SULEJÓWEK STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK DO 2015 ROKU SULEJÓWEK, MARZEC 2004 ROK 2 SZANOWNI PAŃSTWO! NINIEJSZY DOKUMENT PT. JEST WYNIKIEM WIELOMIESIĘCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Plan opracowano w Urzędzie Gminy Bieliny z udziałem Rady Sołeckiej po konsultacji z mieszkańcami wsi Huta Nowa

Niniejszy Plan opracowano w Urzędzie Gminy Bieliny z udziałem Rady Sołeckiej po konsultacji z mieszkańcami wsi Huta Nowa PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI HUTA NOWA NA LATA 2010-2016 Załącznik do Uchwały Rady Gminy w Bielinach Nr LII/258/10 z dnia 26 stycznia 2010 r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI HUTA NOWA NA LATA 2010-2016 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju miasta i gminy Chociwel

Strategia rozwoju miasta i gminy Chociwel Strategia rozwoju miasta i gminy Chociwel Autorzy: Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Urząd Miasta i Gminy Chociwel Mieszkańcy Gminy Chociwel Chociwel 2005 1 SPIS TREŚCI MIESZKAŃCY GMINY CHOCIWEL...1

Bardziej szczegółowo

Dzielnica Włochy. Szanowni Państwo,

Dzielnica Włochy. Szanowni Państwo, Dzielnica Włochy Szanowni Państwo, Oddajemy do Państwa rąk przewodnik po dzielnicy Włochy. Zawiera on zestawienia miejsc wartych odwiedzenia oraz rozmaitych ciekawostek, których na co dzień nie zauważamy,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIII/194/2010 Rady Gminy Rokietnica z dnia 31 maja 2010r.

Uchwała Nr XLIII/194/2010 Rady Gminy Rokietnica z dnia 31 maja 2010r. Uchwała Nr LIII/194/2010 Rady Gminy Rokietnica z dnia 31 maja 2010r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rokietnica Na podstawie art.7 i art.18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o

Bardziej szczegółowo

MAPA ZASOBÓW I POTRZEB SUBREGION MORĄG 2011-2012

MAPA ZASOBÓW I POTRZEB SUBREGION MORĄG 2011-2012 MAPA ZASOBÓW I POTRZEB SUBREGION MORĄG 2011-2012 MAPA ZASOBÓW I POTRZEB Morąga Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin powstało w 2005r, głównym powodem założenia stowarzyszenia była obawa zamknięcia

Bardziej szczegółowo

OTWOCK. Plebiscyt Zasłużony i popularny otwocczanin 90- lecia miasta

OTWOCK. Plebiscyt Zasłużony i popularny otwocczanin 90- lecia miasta OTWOCK 1916-2006 Plebiscyt Zasłużony i popularny otwocczanin 90- lecia miasta Informacje o kandydatach nominowanych do finału plebiscytu TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ OTWOCKA 2006 I. OCHRONA ZDROWIA, LECZNICTWO

Bardziej szczegółowo

32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA

32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA 32/2012 ISSN 1731-8467 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA Teatralnie i rodzinnie Teatralnie w dolinie Chodelki to hasło pikniku rodzinnego, który odbył się na boisku obok Gimnazjum w Borzechowie. str. 2

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI Załącznik do uchwałyxxix/309/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia LOKALNY 25 lutego PROGRAM 2013r. REWITALIZACJI DLA MIASTA LEGNICY ws. przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Legnicy 2007-2015

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 Załącznik do Uchwały nr IV/22/11 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 26 stycznia 2011 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo