Protokół nr VIII / 11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół nr VIII / 11"

Transkrypt

1 BRM Protokół nr VIII / 11 z VIII sesji Rady Miasta Włocławek VI kadencji odbywającej się w dniu 24 marca 2011 r. w Sali nr 4 Urzędu Miasta Włocławek ul. Zielony Rynek 11 / 13.

2 Protokół nr VIII / 11 z VIII sesji Rady Miasta Włocławek VI kadencji odbywającej się w dniu 24 marca 2011 r. Dnia 24 marca 2011 r. o godzinie w Sali nr 4 Urzędu Miasta Włocławek ul. Zielony Rynek 11 / 13 rozpoczęto ósmą, sesję Rady Miasta Włocławek VI kadencji, którą zwołał i której przewodniczył Przewodniczący Rady Miasta VI kadencji radny Stanisław Wawrzonkoski. Proponowany porządek obrad: Sprawy organizacyjne. a/ otwarcie sesji b/ stwierdzenie quorum c/ przyjęcie protokołu z obrad VII sesji d/ przyjęcie porządku obrad VIII sesji. 2. Informacja Prezydenta Miasta z działalności miasta w okresie międzysesyjnym. 3. Informacja na temat działalności Rady Miasta w okresie międzysesyjnym. 4. Projekt uchwały w sprawie likwidacji VII Liceum Profilowanego i Szkoły Policealnej nr 7 w Zespole Szkół Nr 5 we Włocławku. 5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i innych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej za rok Projekt uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Gminie Miasto Włocławek na realizację w 2011 roku zadań na rzecz osób niepełnosprawnych. 7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata

3 8. Projekt uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. 9. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku oddania w użytkowanie wieczyste na okres 50 lat w drodze przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Planty 43b, oznaczonej jako działka nr 12 (KM 77) o pow. 0,0893 ha, na rzecz osób fizycznych oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 95% od pierwszej opłaty z tytułu nabycia użytkowania wieczystego. 10. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w drodze przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Barskiej 43, oznaczonej jako działka nr 66 (KM 106) o pow. 0,0588 ha, na rzecz osoby fizycznej oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 95% od pierwszej opłaty z tytułu nabycia użytkowania wieczystego. 11. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w drodze przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Jasnej 10a, oznaczonej jako działka nr 11/1 (KM 58) o pow. 0,1101 ha, na rzecz osób fizycznych oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 95% od pierwszej opłaty z tytułu nabycia użytkowania wieczystego. 12. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w drodze przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Barskiej 41, oznaczonej jako działka nr 70 (KM 106) o pow. 0,0585 ha, na rzecz osób fizycznych oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 95% od pierwszej opłaty z tytułu nabycia użytkowania wieczystego. 13. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Włocławek na lata Projekt uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pn. Administracja Zasobów Mieszkaniowych. 15. Projekt uchwały w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek służebnościami gruntowymi i przesyłu. 3

4 16. Projekt uchwały w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta do wykonywania niektórych czynności w stosunku do Przewodniczącego Rady Miasta Włocławek. 17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie sztandaru przez 3 Batalion Drogowo-Mostowy. 18. Przyjęcie planu pracy Rady Miasta Włocławek na 2011 rok. 19. Interpelacje i zapytania radnych. 20. Wolne wnioski i informacje. 21. Zamknięcie obrad. Ad.1. SPRAWY ORGANIZACYJNE. 1. Otwarcie sesji. Przewodniczący Rady Miasta radny Stanisław Wawrzonkoski powitał wszystkich przybyłych na sesję, w tym: - zastępców prezydenta miasta Włocławek: Jacka Kuźniewicza oraz Jacka Wojciechowskiego - radnych Rady Miasta Włocławek IV kadencji, - naczelników oraz pracowników Urzędu Miasta, - media włocławskie - wszystkie pozostałe osoby znajdujące się na sesji Rady Miasta, - mieszkańców miasta Włocławek po czym powiedział: Otwieram obrady VIII sesji Rady Miasta Włocławek. 2. Stwierdzenie quorum. Po oficjalnym otwarciu posiedzenia, Przewodniczący Rady Miasta radny Stanisław Wawrzonkoski stwierdził, że w chwili otwarcia obrad na stan 25 radnych na Sali znajduje się 24 radnych, wobec czego obrady VIII sesji Rady Miasta Włocławek są prawomocne. Listy obecności radnych oraz zaproszonych gości w załączeniu do protokołu Załącznik nr 1 4

5 3. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Miasta Włocławek. Przewodniczący Rady Miasta radny Stanisław Wawrzonkoski przypomniał, że Protokół z VII sesji Rady Miasta Włocławek znajdował się do wglądu w Biurze Rady Miasta, w związku z czym zapytał, czy ktoś z radnych chciałby wnieść jakieś uwagi bądź poprawki do tego protokołu? W związku z tym, że nie wniesiono żadnych uwag, Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że protokół z VII sesji Rady Miasta Włocławek został przyjęty. 4. Przyjęcie porządku obrad VIII sesji Rady Miasta Włocławek. Radny Stanisław Wawrzonkoski przewodniczący Rady Miasta Szanowni Państwo, Panie i Panowie Radni - na stołach macie rozłożoną autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i innych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej za rok 2010 oraz aktualny porządek obrad. Czy ktoś z Państwa pragnie zgłosić zmiany do zaproponowanego porządku obrad? bardzo proszę zgłasza się radny Krzysztof Kukucki. Radny Krzysztof Kukucki Panie Przewodniczący, Wysoka Rado po konsultacjach na konwencie tekstu stanowiska naszej Rady, kierowanego do Pani Elżbiety Bieńkowskiej, Minister Rozwoju Regionalnego, odnośnie dokumentu tego Ministerstwa pt. Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030, chciałbym po punkcie 7, żebyśmy wprowadzili punkt przyjęcie tego stanowiska, które zostanie za moment rozdane wszystkim radnym. Radny Stanisław Wawrzonkoski przewodniczący Rady Miasta Ale to proszę sformułować tego punktu. Radny Krzysztof Kukucki Przyjęcie stanowiska Rady Miasta Włocławek, dotyczącego koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju Radny Stanisław Wawrzonkoski przewodniczący Rady Miasta Dziękuję bardzo Czy są dalsze zgłoszenia co do porządku obrad? bardzo proszę. Nikt się nie zgłasza. Wobec tego bardzo proszę Wysoką Radę o przegłosowanie propozycji, wniosku zgłoszonego przez radnego Krzysztofa Kukuckiego. Kto z Państwa radnych jest za tym, by do porządku obrad dzisiejszych wprowadzić w punkcie 7 punkt pod nazwą Przyjęcie stanowiska Rady Miasta Włocławek w sprawie koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju Kto z Państwa jest za? - proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciwny może najpierw? Przeciwnych nie widzę. Kto się wstrzymał od głosu? 5

6 Wysoka Rado stwierdzam, iż propozycja Pana radnego Krzysztofa Kukuckiego została przyjęta decyzją Wysokiej Rady 23 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i 1 glosie wstrzymującym się. A więc uzupełniamy nasz porządek obrad o dodatkowy punkt, który otrzyma numer 7. Pozostałe punkty nie w punkcie 8 pozostałe punkty zostaną zmienione numery o jeden plus. A więc 8 będzie 9, 9-10, itd. Bardzo proszę o poprawienie. Porządek obrad otrzymał następujące brzmienie; 1. Sprawy organizacyjne. a/ otwarcie sesji b/ stwierdzenie quorum c/ przyjęcie protokołu z obrad VII sesji d/ przyjęcie porządku obrad VIII sesji. 2. Informacja Prezydenta Miasta z działalności miasta w okresie międzysesyjnym. 3. Informacja na temat działalności Rady Miasta w okresie międzysesyjnym. 4. Projekt uchwały w sprawie likwidacji VII Liceum Profilowanego i Szkoły Policealnej nr 7 w Zespole Szkół Nr 5 we Włocławku. 5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i innych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej za rok Projekt uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Gminie Miasto Włocławek na realizację w 2011 roku zadań na rzecz osób niepełnosprawnych. 7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata Stanowisko Rady Miasta Włocławek w sprawie koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju Projekt uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. 10.Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku oddania w użytkowanie wieczyste na okres 50 lat w drodze przetargu nieruchomości gruntowej 6

7 stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Planty 43b, oznaczonej jako działka nr 12 (KM 77) o pow. 0,0893 ha, na rzecz osób fizycznych oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 95% od pierwszej opłaty z tytułu nabycia użytkowania wieczystego. 11. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w drodze przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Barskiej 43, oznaczonej jako działka nr 66 (KM 106) o pow. 0,0588 ha, na rzecz osoby fizycznej oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 95% od pierwszej opłaty z tytułu nabycia użytkowania wieczystego. 12. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w drodze przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Jasnej 10a, oznaczonej jako działka nr 11/1 (KM 58) o pow. 0,1101 ha, na rzecz osób fizycznych oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 95% od pierwszej opłaty z tytułu nabycia użytkowania wieczystego. 13. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w drodze przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Barskiej 41, oznaczonej jako działka nr 70 (KM 106) o pow. 0,0585 ha, na rzecz osób fizycznych oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 95% od pierwszej opłaty z tytułu nabycia użytkowania wieczystego. 14. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Włocławek na lata Projekt uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pn. Administracja Zasobów Mieszkaniowych. 16. Projekt uchwały w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek służebnościami gruntowymi i przesyłu. 17. Projekt uchwały w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta do wykonywania niektórych czynności w stosunku do Przewodniczącego Rady Miasta Włocławek. 18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie sztandaru przez 3 Batalion Drogowo-Mostowy. 7

8 19. Przyjęcie planu pracy Rady Miasta Włocławek na 2011 rok. 20. Interpelacje i zapytania radnych. 21. Wolne wnioski i informacje. 22. Zamknięcie obrad. Przystępujemy do realizacji porządku obrad. Proszę Pana Jacka Kuźniewicza I zastępcę Prezydenta Miasta o przedstawienie informacji z działalności Prezydenta w okresie międzysesyjnym bardzo proszę. Ad.2. INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA Z DZIAŁALNOŚCI MIASTA W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM. Jacek Kuźniewicz I zastępca Prezydenta Miasta Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Informacja Prezydenta Miasta z działalności w okresie międzysesynym tj. od 21 lutego 2010r. do 24 marca. Informacja ta obejmuje okres od ostatniej sesji Rady Miasta do dnia dzisiejszego. 1. W dniu 3 marca 2011 r. Zarządzeniami Nr 38 i Nr 39 Prezydent Miasta powołał odpowiednio: Zespół Zadaniowy i Zespół Doradczy ds. Rewitalizacji Miasta Włocławek. W skład Zespołu Zadaniowego wchodzą pracownicy wydziałów Urzędu Miasta oraz jednostek podległych. W skład Zespołu Doradczego, którego celem jest wspieranie kierownictwa Urzędu w podejmowaniu decyzji trafnych dla mieszkańców miasta wchodzą przedstawiciele różnych środowisk działających w obszarze Starego Miasta, posiadających tu swoje siedziby, miejsca pracy bądź działające społecznie W dniu 21 marca, czyli w miniony poniedziałek w Urzędzie Miasta odbyło się inauguracyjne spotkanie obu Zespołów, którego głównym celem była dyskusja na temat rewitalizacji Starego Rynku. 2. W dniach od 8 marca do 13 marca Włocławska Informacja Turystyczna prezentowała Miasto Włocławek na Międzynarodowych Targach w Berlinie. W dniach 8-10 w Targach uczestniczyła oficjalna delegacja Urzędu Miasta Włocławek w składzie: Zastępca Prezydenta Wanda Muszalik i Naczelnik Wydziału Oświaty, Sportu i Turystyki Bożena EL - Maaytah. 3. W dniu 14 marca br we Włocławskim Inkubatorze Innowacji i Przedsiębiorczości przy ul. Toruńskiej została podpisana umowa o współpracy między spółką Kujawskie Poręczenia Kredytowe we Włocławku, a Kujawsko- Pomorskim Funduszem Pożyczkowym w Toruniu. Umowę parafowali Przemysław Woliński prezes Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego w Toruniu oraz Piotr Borowy prezes Kujawskich Poręczeń Kredytowych we Włocławku. 8

9 4. W dniu 17 marca w siedzibie Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości odbyło się spotkanie władz miasta z prof. Grzegorzem Kołodko oraz z przedstawicielami włocławskiego biznesu. Zawarto 5 umów o udzielenie zamówienia publicznego: - Moje Boisko Orlik Budowa zespołu boisk przy Zespole Szkół Budowlanych we Włocławku przy ul. Nowomiejskiej z konsorcjum firm: NM GROUP Sp. z o.o i BUJAKOWSKI i Sp. z o.o. z Krakowa na kwotę ,00 zł. - Moje Boisko Orlik Budowa zespołu boisk przy Zespole Szkół nr 11 we Włocławku przy ul. Papieżka z firmą SPORTPROJEKT sp. z o.o. ze Szczecina na kwotę ,00 zł. - Przewóz dzieci do obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku w 2011 roku z MPK Sp. z o.o. z Włocławka na kwotę ,96 zł. - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej w ramach zadania pn.: Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Włocławek Rewitalizacja Starego Miasta we Włocławku Ku Wiśle z firmą Usługi Projektowe Piotr Gryszpanowicz z Płocka na kwotę ,00 zł. - Turystyczne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego z zakresu działania 6.2, roboty dodatkowe z firmą MOSTY KUJAWY Krzysztof Szymański z siedzibą w Mostkach koło Smólnika na kwotę ,50 zł. W zakresie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo trzech nieruchomości na kwotę zł. W zakresie Wydziału Gospodarki Lokalowej 1. przydzielono 8 lokali, w tym : - z tytułu wykwaterowania z budynku wyłączonego z użytkowania-1 - z tytułu wykwaterowania inwestycyjnego-3 - z listy przydziału lokali komunalnych-1 - w ramach realizacji wyroków sądowych orzekających eksmisję-3 2. dokonano jednej dobrowolnej zamiany mieszkań, 3. dokonano jednej zamiany z urzędu, 4. wydano 1 wstępny przydział do remontu we własnym zakresie i na koszt własny, lokalu przydzielonego z listy przydziału mieszkań komunalnych, 5. rozpatrzono pozytywnie 25 wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas określony, 6. wydano zgodę na ponowne zawarcie 3 umów najmu, 7. rozpatrzono pozytywnie 11 wniosków o rozłożenie na raty należności pieniężnych Gminy Miasto Włocławek 8. w 1 sprawie polecono wypowiedzieć umowę najmu lokalu mieszkalnego, 9. złożono do komornika 15 wniosków o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, 10. wysłano 7 ostatecznych /przedsądowych/ wezwań do zapłaty zaległości czynszowych, 9

10 11. sprzedano aktem notarialnym w trybie bezprzetargowym, 1 lokal mieszkalny na rzecz najemcy, 13. przygotowano Zarządzenie Prezydenta Miasta Włocławek w sprawie wykazu 18 lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Włocławek przeznaczonych do sprzedaży, I sprawy kadrowe: - z dniem 7 marca 2011 r. został zatrudniony, wyłoniony w drodze konkursu, Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku Pan Jan Sieraczkiewicz. Dziękuję. Radny Stanisław Wawrzonkoski przewodniczący Rady Miasta Dziękuję bardzo Panu Prezydentowi za przedstawienie informacji. Kieruję pytanie do Państwa radnych Czy ktoś w związku z tą informacją chce zabrać glos, czy zapytać? bardzo proszę radny Jan Stocki. Pytanie do przedstawionej informacji: Radny Jan Stocki Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Prezydencie chciałem zapytać o jedna kwestię a mianowicie wspomniał Pan o powołaniu zespołów zadaniowych, dotyczących właśnie rewitalizacji. Rewitalizacja no, przynajmniej w tych deklaracjach, o których mówicie od paru lat już trwa we Włocławku na pewno od roku Jednym z przykładów tej rewitalizacji jest chociażby tutaj nieopodal Zielony Rynek, nazywany przez niektórych Kamiennym Rynkiem. W związku z tym, skoro to już tak długo trwa, to proste pytanie: Dlaczego dopiero teraz te zespoły zadaniowe? Jaki był powód, że akurat teraz? Jakie były kryteria doboru członków tych zespołów? Kto brał udział w doborze tych właśnie osób? I dlaczego właśnie te a nie inne zostały wybrane? Dziękuję serdecznie. Radny Stanisław Wawrzonkoski przewodniczący Rady Miasta Dziękuję bardzo. Radny Jan Stocki Pan radny Kołodziej moimi ustami pyta jeszcze o skład osobowy. Radny Stanisław Wawrzonkoski przewodniczący Rady Miasta Dziękuję bardzo. Pan radny Jarosław Chmielewski proszę bardzo. Radny Jarosław Chmielewski Panie Prezydencie jedno pytanie. Wspomniał Pan o kwestiach kadrowych i wspomniał Pan tylko o jednej zmianie a nie dowiedzieliśmy się o Pana informacji na temat zatrudnienia Pana Jacka Lebiedzińskiego. Czemu tak wybiera Pan informacje, które chce Pan nam przekazać? Szczerze? to ważna informacja. Więcej informacji możemy dowiedzieć się jak okazuje się z mediów w sprawach roszad w Urzędzie Miasta w sprawie zmian, niż od Prezydenta, który powinien w okresie międzysesyjnym takie informacje przedstawić. Dziękuję. 10

11 Radny Sławomir Bieńkowski bardzo proszę. Radny Sławomir Bieńkowski Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Prezydencie. Chciałem się zapytać w sprawie zespołu konsultacyjnego ds. rewitalizacji, gdyż nie otrzymałem jakiejkolwiek propozycji, że takie zespoły się tworzą a jak Pan wie, czynnie uczestniczyłem w dyskusjach na temat rewitalizacji i chciałbym się zapytać, czy do tego zespołu jest możliwość jeszcze dołączenia. A z drugiej strony jakie są koszty działania tego zespołu? I czy warto powoływać zespół, kiedy już ta rewitalizacja właściwie jest już ustalona? Kolejne pytanie to skierowaliśmy prośbę o zorganizowanie spotkania z Panem asystentem Jackiem Lebiedzińskim, celem zapoznania się z Jego wizją, kompetencjami, kwalifikacjami. Chcieliśmy, żeby to spotkanie było przed tą sesją w celu jaśniejszego zabrania głosu w sprawie stworzenia AZM. No, niestety przed ta sesją nie otrzymaliśmy odpowiedzi, czy takie spotkanie będzie możliwe, czy nie. Uważam, że warto byłoby przedstawić nasze koncepcje, wizje ewentualnie, by wesprzeć Pana Jacak Lebiedzińskiego w jego zadaniach. Dziękuję bardzo. Bardzo Panu radnemu i zgłasza się Pani radna Olga Krut Horonziak bardzo proszę. Radna Olga Krut Horonziak Panie Prezydencie bardzo bym chciała, żeby Pan nie ogólnie tak, jak Pan przed chwileczką bardzo szybko nas poinformował, tylko szczegółowo, jakie były przyczyny, jaki zakres prac, odnośnie umowy zawartej z przedsiębiorcą Mosty Kujawy. Przypomnę, że jest to firma, która wygrała przetarg na budowę przystani z udziałem środków unijnych na ulicy Płockiej. Przypomnę również, albo poinformuję Państwa ci, którzy nie znają a najprawdopodobniej znakomita większość z Państwa nie zna, ponieważ nie zostały udostępnione wyniki kontroli NIK w zeszłym roku, którzy to kontrolujący zarzucali w swoich wnioskach, jeżeli chodzi o ten przetarg rażąco niska cena, która wyłożyło na stół Przedsiębiorstwo Mosty Kujawy. Ta cena rażąco niska została zdiagnozowana na podstawie kosztów, które wyłożył i poinformował, że jest skłonny tyle dać zamawiający w wysokości chyba około 5 mln., natomiast cena, która wygrała była około 3 mln. Zostało to ocenione, że jest to niezgodne z przepisami między innymi unijnymi, które określają, w jaki sposób prowadzi się rzeczywiste negocjacje przetargowe, chcąc uzyskać odpowiednią jakość robót. Dlatego też, ponieważ jest to umowa z tym samym przedsiębiorstwem, chciałabym wiedzieć, czy dotyczy i jakiego zadania i z jakiej przyczyny? A tutaj tylko małe uzupełnienie do wypowiedzi odnośnie asystenta, które to stanowisko stało się bardzo słynne i po raz pierwszy przy takim powiedziałabym negatywnym aplauzie przyjęte przez Pana Prezydenta, że dowiadujemy się z mediów, to chciałam powiedzieć wprost jasno i wyraźnie, że z jednego medium, z jednego medium CW 24 to jest jeszcze to okienko wolności w mieście. Dziękuję. 11

12 Bardzo proszę czy jeszcze.? nikt się nie zgłasza, wobec tego bardzo proszę, jeśli można odpowiedzieć na pytania, związane z Pana wystąpieniem. Jacek Kuźniewicz zastępca Prezydenta Miasta Panie Przewodniczący, Wysoka Rado bardzo dziękuję za skierowane pod adresem Prezydenta Miasta wszystkie pytania. W miarę możliwości postaram się na nie odpowiedzieć. Zacznę od końca odpowiadając Pani radnej Horonziak Ciekawe rzeczy Pani mówi na temat negatywnych wynikach kontroli NIK-u, nieprawidłowości przy przetargu. Oczekuję Od Pani doniesienia do właściwych służb w tym zakresie, aby te służby zbadały i odpowiednie konsekwencje wyciągnęły w stosunku do osób winnych tego typu procederu, o którym Pani opowiada. Nic takiego nie miało miejsca. Przetarg jest prawomocny, był zaskarżany, oczywiście bez żadnego rezultatu. Więc prosiłbym nie rozpowszechniać tego typu informacji o jakiś nieprawidłowościach, które skutkują jakąkolwiek nieważnością. Są odpowiednie paragrafy, procedury, i nic takiego nie miało miejsca powtarzam. Więc prosiłbym, jeśli ma Pani taką wiedzę i podzieliła się Pani z mównicy tą widzą, to ja mam nadzieję, w ślad za tym skieruje Pani odpowiednie doniesienie do pewnych służb. Jeżeli Pani tego nie zrobi, to my to zrobimy. I jeśli chodzi o rzeczoną umowę na roboty dodatkowe oczywiście na ile ja pamiętam, bo nie byłem do końca przygotowany w szczegółach, natomiast ta umowa dotyczy robót koniecznych do wykonania o ile pamiętam - palach, które zaczęły się zapadać, ponieważ rozpoznanie gruntowe okazało się nie do końca wystarczające. Okazało się, że dalej w dnie Wisły jest inny grunt, niż to wykazywały badania szczegółowe. Więc stąd też konieczność tych robót dodatkowych. Wszelkie informacje są dostępne dla wszystkich w Wydziale Zamówień Publicznych, proszę z tego korzystać. Możemy je udostępnić w każdej chwili nie ma żadnego kłopotu, aby taką widzę posiąść. I idąc dalej Pan Sławomir Bieńkowski dwie kwestie Pan poruszył tutaj widzę kwestie wspólne, dotyczące szeregowego pracownika Urzędu. Otóż nie było w historii tak, że Prezydentowi Miasta odbierano możliwość do decydowania o doborze urzędników, o doborze kadr. Art. 17 ustawy o pracownikach samorządowych mówi jasno i na takiej podstawie została zatrudniona ta osoba, o której Państwo mówicie. Jest to szeregowy pracownik Urzędu Miasta. A nigdy w informacjach z działalności Prezydenta w okresie międzysesyjnym nie były przekazywane tego typu wiadomości na temat zatrudnienia szeregowych pracowników, podinspektorów, inspektorów i tym podobne. Informacje dotyczyły kadry kierowniczej. A ten Pan, o którym Państwo mówicie, nie stanowi kadry kierowniczej w Urzędzie Miasta. Suwerenna decyzja Prezydenta na podstawie art. 17 ustawy o pracownikach samorządowych. To jeśli chodzi o tę osobę. Rewitalizacja tez wspólny temat, który Państwa nurtuje. Rewitalizacja to nie tylko to, co się dzieje ze strony władz miasta. To nie tylko te działania, które podejmuje samorząd miasta, prezydent miasta i jego służby. To także wszystkie działania, które podejmowane są przez każdego przez każdego podkreślam - który zamieszkuje w obszarze objętym rewitalizacją. Rewitalizacja nie jest utożsamiana może dla Państwa tak, dla Prezydenta, nie nie jest utożsamiana wyłącznie z dokumentem o nazwie Lokalny Program Rewitalizacji. A jak Państwo pamiętacie ci, którzy zasiadali w Radzie w poprzedniej kadencji Lokalny Program Rewitalizacji nałożył obowiązek 12

13 powołania zespołów w zakresie wdrażania tego programu i one zostały w tym momencie powołane. Co do doboru składu osobowego, jest to suwerenne decyzja Prezydenta. Wyszliśmy z założenia, że potrzebne są tam wszystkie osoby, instytucje, które funkcjonują w obszarze rewitalizacji, mają swoje siedziby, mają swoje siedziby stowarzyszenia, przedsiębiorców, stowarzyszenia osób, które chciały współpracować, które się ujawniały na etapie konstruowania Lokalnego Programu Rewitalizacji a także radni, szefowie kluczowych Komisji Rady. I wydaje mi się, że to tyle. Dziękuję. Radny Stanisław Wawrzonkoski przewodniczący Rady Miasta Dziękuję bardzo. Proszę bardzo Pan Sławomir Bieńkowski. Radny Sławomir Bieńkowski Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Prezydencie. Ja zadałem pytanie, czy mogę dołączyć do tego zespołu? Jakie są koszty funkcjonowania zespołu? to po pierwsze. Po drugie zadałem pytanie w sprawie naszego pisma. Prosiliśmy w zeszłym tygodniu o ustalenie terminu spotkania z Panem Lebiedzińskim. Pan odpowiedział, że jest pracownikiem szeregowym. I jedna i druga odpowiedź jest nie na temat. Jeżeli mogłabym prosić o odpowiedź na jedno pytanie, czyli czy mogę dołączyć proszę o to czy mogę dołączyć do tego zespołu? Drugie jakie są koszty? I czy spotkanie z Panem Lebiedzińskim dojdzie do skutku, czy nie dojdzie i dlaczego nie doszło? Dziękuję. Radny Stanisław Wawrzonkoski przewodniczący Rady Miasta Proszę bardzo Pani Olga Krut Horonziak. Radna Olga Krut Horonziak Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo W przeciwieństwie do Pana Jacka Kuźniewicza ja wiem co mówię. I jeżeli Pan ma ochotę spotykać się ze mną w pewnym miejscu, który się nazywa wymiar sprawiedliwości, bardzo chętnie. Ja podtrzymuję to, co powiedziałam i tyle. Pana specjalnością oprócz tego, jeżeli chodzi o tą sprawę budowy przystani, jest jedna rzecz, że wszelkie wszystkie badania, zawsze mijają się z rzeczywistością. I tak jak Pan powiedział, okazało się, że ci, którzy badali, to nie zbadali tego gruntu, który mieli badać. Dziękuję. Radny Stanisław Wawrzonkoski przewodniczący Rady Miasta Proszę bardzo radny Bartłomiej Kołodziej mam jeszcze jedno pytanie do zastępcy Prezydenta Pana Jacka Kuźniewicza chodzi mi o skład osobowy tej Komisji. Ja rozumiem, że to jest niezbywalne prawo Prezydenta powoływać różne Komisje doradcze ciała. Ale chcę poznać skład osobowy. Radny Stanisław Wawrzonkoski przewodniczący Rady Miasta Proszę bardzo radny Jan Stocki. Radny Jan Stocki Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Prezydencie jednej kwestii bardzo mi brakuje w tej Pana odpowiedzi, ponieważ Pan uzasadnił, że rewitalizacja, to proces ciągły, związany z jakimiś tam sprawami ja to doskonale rozumiem nawet, jeżeli Pan uważa inaczej często się różnimy. Natomiast dlaczego 13

14 dopiero teraz? Czy określają to jakieś przepisy? Czy Prezydent doszedł do wniosku, ze teraz trzeba go powołać/ Dlaczego nie np. 2 lata wcześniej, kiedy trwała takla bardziej rozbudowana dyskusja nad rewitalizacją? Czy może nawet parę lat wcześniej? Innymi słowy, dlaczego ten właśnie termin? Będę wdzięczny za odpowiedź, która będzie uwzględniała podpowiedź na to pytanie. Radny Stanisław Wawrzonkoski przewodniczący Rady Miasta Czy ktoś jeszcze chce zadać pytanie? Mogę jeszcze Pana prosić? bardzo proszę Panie Prezydencie. Jacek Kuźniewicz zastępca Prezydenta Miasta Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Wysoka Rado. Apeluję do pani Olgi Krut Horonziak proszę bardzo złożyć doniesienie do Prokuratury. Naprawdę czekam na to. Proszę to zrobić i temat będzie zamknięty, będą służby to badać a nie będziemy się na sesji Rady Miasta przekamarzać, zamiast zajmować się innymi, poważnymi tematami, które są przed nami, które są ważne dla mieszkańców Włocławka. Jest Pani specjalistka od badania. Proszę skierować sprawę do Prokuratury! Naprawdę, to jest instytucja, która wyjaśni raz na zawsze temat i będziemy mieli pozamiatane mówiąc kolokwialnie. Jeśli chodzi o skład osobowy zespołów doradczych Panie radny mam nadzieję, że porusza się Pan sprawnie w Internecie jeśli nie, to oczywiście przekażę te dane jeszcze dzisiaj, Zarządzenia prezydenta są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej i są jawne niema żadnego problemu. Jeśli Pan takie życzenie wyraża, za chwileczkę moi współpracownicy doręczą Panu kopię tych zarządzeń. Panie Sławku miło mi, że Pan zgłasza chęć pracy w zespole ds. rewitalizacji. Jest już jeden Sławomir Bieńkowski w tym zespole, ale chętnie przyjmiemy i kolejnego Sławomira Bieńkowskiego do tego Zespołu. Mam nadzieję, ze nie będzie nam się mylić, który jest który i mam nadzieję, że będzie pan mógł wyartykułować swoje myśli na tym zespole. Natomiast nie w sensie składu osobowego, rozszerzania tego zakładu osobowego. Każdy na ten zespół może przyjść, może wyartykułować swoje myśli. Jeśli chodzi o spotkanie to powiem w ten sposób: Panie Sławku, Pański klub złożył takie pismo o spotkanie. Spotykać się, będziecie z zastępcą Prezydenta odpowiedzialnego za ten pion. Powiedziałem chwilę temu że Pan Jacek Lebiedziński jest pracownikiem Urzędu Miasta. Nie jest to osoba, która podejmuje decyzje. Za podejmowanie decyzji, wypracowywanie tych decyzji odpowiedzialny jest zastępca Prezydenta Miasta, nadzorujący pion gospodarki komunalnej. I tym zastępcą jest Jacek Wojciechowski Pan prezydent Jacek Wojciechowski i z Panem prezydentem Jackiem Wojciechowskim po dniu dzisiejszym możecie umawiać się na spotkanie w zakresie funkcjonowania administracji zasobami mieszkaniowymi. Jeśli chodzi o bo jeszcze Pan pytał o rewitalizację, o koszty funkcjonowania tego Zespołu Radny Stanisław Wawrzonkoski przewodniczący Rady Miasta I czemu dopiero dzisiaj? było takie pytanie od Pana radnego. Jacek Kuźniewicz zastępca Prezydenta Miasta Natomiast jeśli chodzi o koszty, to są koszty związane z korzystaniem z tej Sali, czyli z zapewnieniem jak przychodzą goście mam nadzieję, że nie będzie Pan czynił zarzutów w telewizji z tego, że 14

15 stawiamy kawę czy herbatę. Jak przychodzą goście, to stawiamy kawę, herbatę, wodę mineralną. To są tego typu koszty funkcjonowania. Jeśli chodzi o to kiedy? Dlaczego teraz? Prezydent uznał, że jest to właściwy moment na powołanie takiego zespołu. Jest to niezbywalne prawo do takich decyzji. Zresztą jest to określone w Lokalnym Programie Rewitalizacji. Pan radny Bartłomiej Kołodziej proszę. Radny Bartłomiej Kołodziej Panie Przewodniczący mam do Pana prośbę, aby Pan pouczył zastępcę Prezydenta, że jak radny zadaje pytanie, to nie można radnego odsyłać do Internetu. Radny zadaje pytanie i ma otrzymać odpowiedź. Ja myślę, że Pan zastępca Prezydenta Pan Kuźniewicz jest w stanie podać nam teraz skład osobowy tego ciała doradczego a nie dopiero później po sesji na piśmie - mi jedynie - bo ja pytam w imieniu wyborców, którzy będą patrzyli w telewizor i może też chcą wiedzieć, kto jest członkiem tego ciała. Więc bardzo bym prosił, by Pan zastępca Prezydenta Pan Jacek Kuźniewicz odpowiedział na to pytanie wprost i teraz tu na sesji. Radny Stanisław Wawrzonkoski przewodniczący Rady Miasta Pan radny bardzo proszę Pan radny Maciej Jarzembowski. Radny Maciej Jarzembowski Panie Przewodniczący ja w kwestii formalnej. Zgłaszam wniosek o zamkniecie dyskusji w tym punkcie porządku obrad dlatego, że teraz będą się pojawiały pytania, które można porównać do bicia piany. Panie radny Kołodziej Pan ma obowiązek, zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej a jako radny ma Pan obowiązek interesować się tym, co się dzieje w mieście wszelkie informacje, które są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej, już nie podlegają ustawie o ochronie informacji znaczy one podlegają, bo muszą być publikowane, ale jeżeli zostały opublikowane, to organ wykonawczy gminy nie ma obowiązku, nie musi a nawet nie powinien już dodatkowo udzielać dlatego, że to jest na zasadzie zabierania czasu, zabieranie Czasu urzędowi i urzędnikom na wykonywanie tych samych czynności po raz kolejny. Także ma Pan obowiązek się interesować tym, co się dzieje w mieście, także proponuję, żeby Pan zaczął Biuletyn Informacji Publicznej, czytać. Także ja stawiam wniosek Panie Przewodniczący o zamkniecie dyskusji. Proszę poddać go pod głosowanie. Radny Bartłomiej Kołodziej ad vocem. Radny Stanisław Wawrzonkoski przewodniczący Rady Miasta Tak jest, ale najpierw były zgłoszenia Proszę bardzo Pan radny Kołodziej. Radny Bartłomiej Kołodziej Ja sobie wypraszam, żeby Pan radny Jarzembowski mnie pouczał, co jest moim obowiązkiem. Ja wiem, co jest moim obowiązkiem. I to nie jest punkt pt. Interpelacje do radnego Kołodzieja, więc tak możemy sobie porozmawiać w kuluarach co mamy czytać. Ja Panu też polecę parę rzeczy do 15

16 poczytania i myślę, że Panu się przydadzą. Więc proszę mnie nie pouczać. Ja mam prawo jako radny zapytać i na sesji uzyskać odpowiedź. Czytać sobie mogę w Internecie i gdzie indziej to jest moje prawo i obowiązek. Nie wszyscy wyborcy, którzy patrzą i obserwują te obrady, mają w domu Internet. Część z nich czerpie informacje z audycji, które są bezpośrednio transmitowane z sesji i to oni również chcą wiedzieć. I Pan wszystkich mieszkańców Włocławka odeśle do Internetu? Chyba jest Pan radnym nie wszystkich swoich wyborców, tylko internautów. Radny Stanisław Wawrzonkoski przewodniczący Rady Miasta Nie Panowie ostatni raz i głosujemy Pański wniosek, bo jeżeli prosi Pan o zakończenie dyskusji no to konsekwencję trzeba utrzymać. Radny Maciej Jarzembowski Jeszcze chciałbym odpowiedzieć Panu radnemu Kołodziejowi otóż to nie jest tak, jak Pan mówi, że ja Pana pouczam. Widocznie nie zna Pan także tego dokumentu, który został w poprzedniej kadencji Rady Miasta uchwalony. Chodzi o Kodeks Etyki Radnego, który stanowi o tym, że radny ma obowiązek znać przepisy prawa, które dotyczą działalności samorządu i ja Panu te przepisy przytoczyłem, a Pana żądanie stoi w sprzeczności z nimi. Natomiast druga część Pana wypowiedzi o tym, że mieszkańcy oglądają itd. to właśnie świadczy o Pana intencjach prawda? Chodzi o działanie takie pod publiczkę, działanie polityczne i tylko o to. Dziękuję bardzo i proszę o głosowanie mojego wniosku. Radny Stanisław Wawrzonkoski przewodniczący Rady Miasta Kto jest za tym, żeby zakończyć dyskusję w tym punkcie? dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? proszę policzyć. Kto się wstrzymał? 15 za, przeciw 7, 1 osoba wstrzymująca. Przechodzimy do punktu nr 3 tj. Informacja z działalności organów Rady Miasta w okresie międzysesyjnym. Ad.3. INFORMACJA NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI RADY MIASTA W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM. Radny Stanisław Wawrzonkoski przewodniczący Rady Miasta Szanowni Państwo w okresie międzysesyjnym odbyło się 5 dyżurów Radnych naszej Rady. W dniu 24 lutego br. odbył się dyżur radnych Okręgu Wyborczego Nr 5 podczas którego zgłosiło się 4 mieszkańców naszego miasta. W dniu 1 marca w na dyżur stawili się radni z Okręgu Wyborczego Nr 1. Podczas dyżuru przyjęto 4 mieszkańców. W dniu 8 marca dyżur pełnili radni Okręgu Wyborczego Nr 2. Zgłosiło się na ten dyżur ze swoimi sprawami 10 mieszkańców naszego grodu. W dniu 15 marca dyżur pełnili radni Okręgu Wyborczego Nr 3 przyjęto 6 mieszkańców. 16

17 I w dniu 22 marca dyżur pełnili radni Okręgu wyborczego Nr 4, przyjęto 6 mieszkańców. Frekwencja radnych podczas dyżurów za wyjątkiem okręgu wyborczego nr 4, na który nie przybyła Pani Radna Agnieszka Szlendak-Sobolewska była 100%. W okresie międzysesyjnym intensywnie pracowały również Komisje stałe naszej Rady. - w dniu 25 lutego Komisja Rewizyjna rozpatrzyła sprawozdanie z wykonania uchwały w sprawie szczegółowych zasad sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Miasto Włocławek oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się ustawy - Ordynacja podatkowa, a także wskazania organów do tego uprawnionych oraz powołała Zespół do przeprowadzenia analizy i oceny wyników kontroli wewnętrznych i zewnętrznych, prowadzonych w Urzędzie Miasta w roku Na obrady nie stawili się Radni Pan Bartłomiej Kołodziej oraz Radny Damian Chełminiak. - w dniu 21 marca obradowały 3 Komisje : - Komisja Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej - wypracowała 4 opinie. Na posiedzeniu nieobecni byli Radny Jarosław Chmielewski, Tadeusz Raczyński i Elżbieta Rutkowska. - Komisja Kultury i Sportu wypracowała 2 opinie i 1 wniosek. Nieobecny był radny Tadeusz Raczyński - Komisja Edukacji podejmując 1 pozytywną opinię. W obradach komisji nie uczestniczyli: Stanisław Wawrzonkoski, Radna Elżbieta Rutkowska, Radny Jan Stocki. - w dniu 22 marca br. miały miejsce posiedzenia 4 Komisji Rady: - komisji doraźnej do opracowania zmian w Statucie Miasta Włocławek, podczas którego dokonano wyboru Przewodniczącego, którym został radny Piotr Mokry i zastępcę tej Komisji, którym został radny Bartłomiej Kołodziej. Ponadto podczas obrad przyjęto prace przygotowawcze związane z przygotowaniem zmian do tego Statutu. - Komisja Porządku Prawnego i Publicznego zaopiniowała pozytywnie dwa projekty uchwał oraz przyjęła informację na temat przygotowania miasta na wypadek powodzi. W obradach nie uczestniczył Pan Radny Andrzej Kazimierczak. - Komisja Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska podjęła 8 opinii. W czasie obrad nieobecni byli Radny Jan Stocki oraz Radny Krzysztof Kukucki. - Komisja Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta zaopiniowała pozytywnie osiem projektów uchwał oraz przyjęła materiały dotyczące Strategii Lokalnego Programu Rozwoju Miasta Włocławek na lata do 2013 roku. W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Komisji. Ponadto Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta zorganizował spotkanie z lokalnymi przedstawicielami biznesu, studentami Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej oraz członkami Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta z profesorem Grzegorzem Kołodko w dniu 17 marca 2011 r. we Włocławskim Inkubatorze Innowacji i Przedsiębiorczości. 17

18 Również w dniu 11 marca 2011 z inicjatywy Przewodniczącej Komisji Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej odbyło się spotkanie pod nazwą "Włocławskie Spotkanie z Ekonomią Społeczną". Na spotkanie zaproszeni byli przedstawiciele z organizacji i stowarzyszeń pozarządowych naszego miasta, Prezydenci oraz członkowie Komisji Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej. Tyle krótkiej informacji. Czy są pytania do tej informacji? Proszę bardzo radny Bartłomiej Kołodziej. Radny Bartłomiej Kołodziej Panie Przewodniczący Pan podał nam dokładnie jakie odbyły się posiedzenia jakich Komisji i kto nie był obecny. Wiadomo, że radni powinni być obecni, wykonywać swoje obowiązki w 100%. Natomiast w związku z tym chciałbym nawiązać do swojej wypowiedzi na drugiej sesji 10 grudnia ubiegłego roku, kiedy zwróciłem się do pana w 6 punkcie porządku w sprawach różnych z prośbą, aby określone zostały dokładnie dni tygodnia, w których będzie pracowała Rada i Komisje Rady. Tak zwykle było, że odbywały się posiedzenia plenarne i komisji i w poniedziałki, wtorki zwykle tak było. Każdy z nas oprócz obowiązków radnego ma obowiązki swoje zawodowe. Co prawda udział w pracach, związanych z wykonywaniem mandatu radnego daje nam możliwość opuszczenia pracy, usprawiedliwienia. No, ale jak chcemy dobrze wykonywać jedną i drugą funkcję, to powinniśmy starać się to pogodzić. Nie jest możliwe pogodzenie obu tych sfer działalności naszej. Jeżeli i posiedzenia Komisji i posiedzenia sesji bywają raz w poniedziałki, raz we wtorku, raz w piątki, i takie sytuacje maja miejsce ja rozumiem Pan wtedy obiecał mi, że ta sprawa będzie szybko uregulowana. Dzisiaj mamy znowu sesję nie jak zwykle było w poniedziałki, czy wtorki, ale pod koniec tygodnia. Komisja, na której nie byłem, była również w taki dzień, kiedy miałem inne obowiązki i nie mogłem ich odwołać. Wobec czego Proszę Pana, żeby Pan jednak dotrzymał danego wtedy słowa publicznie i uregulował te sprawy, w jakie dni będziemy wykonywali czynnie, że tak powiem mandat radnego i na plenarnych posiedzeniach i na Komisjach i na dyżurach radnych. Dziękuje bardzo. Radny Stanisław Wawrzonkoski przewodniczący Rady Miasta Dziękuję bardzo. Chciałbym Panu radnemu odpowiedzieć tak: w pełni zgadzam się z tą wypowiedzią i podtrzymuję to, co powiedziałem Będę się staram jak tylko możliwe, w poniedziałki. Natomiast ten wcześniejszy termin został podyktowany na prośbę Prezydenta Jacka Kuźniewicza, który 9 marca br wystąpił do mnie z prośbą następującą: W związku z nieobecnością Prezydenta Andrzeja Pałuckiego oraz pilnym moim wyjazdem służbowym, jako I zastępcy Prezydenta Miasta w dniu 28 tj. w poniedziałek, uprzejmie proszę o przełożenie sesji Rady Miasta na termin wcześniejszy niż zaplanowany. Ja jeszcze raz deklaruję, że pierwszym, planowanym przeze mnie terminem oprócz data jest tu nieistotna jest poniedziałek, pierwszy dzień tygodnia i będziemy się tego trzymać. Natomiast nie mogę tego zagwarantować w 100%. Natomiast jeśli chodzi o wyznaczenie dni tygodnia w poszczególnych Komisjach, to bardzo proszę na swoich posiedzeniach z Przewodniczącym ten temat omówić i ustalić. Przewodniczący komisji jest odpowiedzialny za organizację pracy Komisji, za wyznaczenie terminów itd. Z tym, że Proszę Państwa często mamy projektu świeże, gotowe, szybkie, które trzeba w interesie miasta przeprowadzić ich legislacje, także przez posiedzenie, czy odbycie 18

19 sesji i często jest potrzeba zwołania tych Komisji szybko. Ale bardzo proszę to sobie ustalić, byście jak najmniej tych powodów do nieobecności w zakładach pracy było. Ja ze swojej strony to deklaruję. Dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu, to jest punktu nr 4, który brzmi; projekt uchwały w sprawie likwidacji VII Liceum Profilowanego i Szkoły Policealnej nr 7 w Zespole Szkół Nr 5 we Włocławku. Bardzo proszę Prezydenta Miasta lub wyznaczoną osobę bardzo proszę głos zabierze Pani Naczelnik Elżbieta El Maaytah o dokonanie wprowadzenia do projektu uchwały. Ad.4. PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE LIKWIDACJI VII LICEUM PROFILOWANEGO I SZKOŁY POLICEALNEJ NR 7 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 WE WŁOCŁAWKU. Wprowadzenie do przedmiotu uchwały: Bożena El Maaytah Naczelnik Wydziału Oświaty, Sportu i Turystyki Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Wysoka Rada w dniu 21 lutego br. podjęła uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji VII Liceum Profilowanego i Szkoły Podstawowej Nr 7 w Zespole Szkół Nr 5 we Włocławku. I zgodnie z tą uchwałą Prezydent Miasta Włocławek wypełnił wszystkie ustawowe obowiązki, wynikające z podjęcia wspomnianej uchwały tj. o zamiarze likwidacji powiadomił Kujawsko Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz zasięgnął opinii organu prowadzącego, czyli Kuratora Oświaty opinię Kurator Oświaty wyraził w tej sprawie pozytywną. Projekt uchwały, zgodnie z art.19 ust.2 ustawy o Związkach Zawodowych podlegał konsultacji przez odpowiednie władze statutowe Związków Zawodowych i również to zostało wypełnione. W odniesieniu do tych konsultacji Związek Nauczycielstwa Polskiego pozytywnie zaopiniował tę uchwałę. Natomiast Związek Zawodowy NSZZ Solidarność, wyraził opinię negatywną. Nie było tutaj, nie spoczywał na organie wykonawczym obowiązek powiadomienia rodziców prawnych opiekunów lub w tym przypadku dorosłych uczniów, czy słuchaczy obu szkół, ponieważ szkoły te faktycznie nie funkcjonują. Jedna z nich Liceum Profilowane od 2007 roku, natomiast szkoła policealna od 2008 roku. Obowiązkiem organu prowadzącego jest zapewnienie możliwości kontynuowania nauki uczniom i słuchaczom w odpowiednich typach szkół na terenie miasta Włocławek, jako organu prowadzącego. Chciałabym tutaj jeszcze raz powtórzyć, że takich słuchaczy, takich uczniów, nie mamy. Jednakże dla kandydatów chętnych do podjęcia nauki w tego typu szkołach. Oferta edukacyjna, z którą miasto Włocławek wychodzi do młodzieży i osób dorosłych jest zgodna z potrzebami. Na terenie miasta funkcjonują licea profilowane w bardzo szerokim zakresie, oferujące różne nachylenia specjalistyczne, chociażby profil specjalny. Są to szkoły przy Zespole Szkół Samochodowych oraz przy Zespole Szkół Technicznych. Natomiast szkoły policealne w zadaniach rzeczowych na rok szkolny zostało zgłoszonych przez szkoły i placówki 18 oddziałów w licznych naszych szkołach. Dla przykładu w Zespole Szkół Chemicznych, w Zespole Szkół ekonomicznych, w Centrum Kształcenia Ustawicznego, gdzie funkcjonują szkoły dla 19

20 dorosłych. Mając na względzie powyższe, Prezydent Miasta Włocławek za moim pośrednictwem wnosi o podjęcie proponowanej uchwały. Dziękuję bardzo. Radny Stanisław Wawrzonkoski przewodniczący Rady Miasta Dziękuję Pani Naczelnik za słowa wprowadzające nas w temat obecnych obrad i bardzo proszę obecnie Pana radnego Jarosława Hupało przewodniczącego Komisji Edukacji o opinię tej Komisji. Opinia komisji stałej Rady Miasta: Radny Jarosław Hupało przewodniczący Komisji Edukacji Rady Miasta Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni opinia nr 11 / 2011 Komisji Edukacji Rady Miasta Włocławek z dnia 21 marca. Komisja Edukacji Rady Miasta na posiedzeniu w dniu 21 marca 2011 r. wydała pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie likwidacji VII Liceum Profilowanego i Szkoły Policealnej Nr 7 Liceum Profilowanego i Szkoły Policealnej Nr 7 w Zespole Szkół Nr 5. W głosowaniu brało udział 7 członków Komisji. Za pozytywną opinią opowiedziało się 6 członków, 1 członek Komisji wstrzymał się, głosów przeciwnych nie stwierdzono. Dziękuję uprzejmie. Otwieram dyskusję. Kto z Pań i Panów radnych chce zabrać głos? bardzo proszę zgłasza się Pan Radny Jan Stocki proszę uprzejmie. Dyskusja: Radny Jan Stocki Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Chciałem przedstawić stanowisko klubu Prawa i Sprawiedliwości w tej sprawie. Szanowni Państwo no, przede wszystkim likwidacja szkół w ostatnim czasie bardzo źle się kojarzy. I tutaj niezależnie od okoliczności, wysyłamy taki sygnał, który moim zdaniem jest zupełnie niepotrzebny. Już wielokrotnie o tym mówiliśmy, że jeżeli chodzi o pierwszy przypadek, czyli to VII Liceum Profilowane, no to jest w zasadzie rzeczą wiadomą nie jest żadną tajemnicą, że Licea Profilowane są obecnie wygaszane i tak, czy owak do tego wygaszenia dojdzie nie trzeba tu nawet naszej decyzji, bowiem po prostu nie będzie czegoś takiego już niebawem jak Liceum Profilowane w Polskim Systemie Edukacji. Natomiast jeżeli chodzi o Szkołę Policealną Nr 7, no to mamy tutaj trochę inne zdanie. Wiemy jak np. wyglądała sytuacja niegdyś z różnymi typami szkół. Był chociażby taki przypadek, że nasza włocławska Budowlanka cierpiała z tego powodu, ze miała bardzo mało uczniów. Potem okazało się, że nawet uzupełniano tę że Budowlankę o Uniwersytet II wieku, o Centrum Kształcenia Ustawicznego, no bo tam rzeczywiście było jakby dużo niewykorzystanego miejsca. Obecnie w tej szkole jest proces odwrotny. Czyli mówi się o tym, ze należałoby właściwie wyprowadzić te instytucje, to Centrum Kształcenia Ustawicznego z tego powodu, żeby było miejsce dla uczniów Budowlanki. Ja sam spotkałem się z takimi opiniami, kiedy jedna właśnie z matek mówiła o tym, że powinniśmy się tym zająć z tej przyczyny, ze uczniowie po prostu uczą się tam w godzinach jakiś późnych. I to jest jakby taki przyczynek do 20

XLIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA

XLIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA STENOGRAM XLIX SESJI RADY MIASTA KRAKOWA VII KADENCJI odbytej w dniu Lp. SPIS TREŚCI Temat Numer strony 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany. 3 2. Interpelacje Radnych. 3

Bardziej szczegółowo

POPRZĄDEK OBRAD I WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO KLUBU ORLIKA WILKI W ZAWOI

POPRZĄDEK OBRAD I WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO KLUBU ORLIKA WILKI W ZAWOI (załącznik nr 4 do Protokołu Walnego Zebrania Sprawozdawczego w dniu 16.09.2012) POPRZĄDEK OBRAD I WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO KLUBU ORLIKA WILKI W ZAWOI odbytego w dniu 16 września 2012 r. w Zespole

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku WRZ.0002.1.2016 Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego rozpoczęła się w dniu 28 stycznia 2016 roku o godz. 14.00. Miejscem

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r.

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. Sesja odbywała się od godz.10.00 do godz. 10.45 Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady Miasta Pani Halina Skorek-Kawka. W sesji

Bardziej szczegółowo

z dnia r.

z dnia r. ZARZĄDZENIE NR 104/2013 PREZYDENTA MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE z dnia 15.02.2013 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia pisemnych konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej Szkoły Policealnej Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej Szkoły Policealnej Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Toruniu Regulamin działalności Rady Pedagogicznej Szkoły Policealnej Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Toruniu Rada Pedagogiczna działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/1/2015

Protokół Nr X/1/2015 Protokół Nr X/1/2015 z X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 7 maja 2015 r. w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. Na ustawowy stan 25 radnych w X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa

Bardziej szczegółowo

XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r.

XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r. Dz.18.0020.1.31.2013 Podsumowanie: XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji. 4. Roczne Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. 1 PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy w Kamienicy i trwała od godz. 9 30 do godz. 10 38. W sesji uczestniczyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin działania Rady Pedagogicznej w Zespole Szkół w Nowym Dworze

Regulamin działania Rady Pedagogicznej w Zespole Szkół w Nowym Dworze Regulamin działania Rady Pedagogicznej w Zespole Szkół w Nowym Dworze I. Ustalenia wstępne Regulamin opracowano na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. ze zm. art. 43, ust. 2 (Dz.U. z 2004 r.256.2572

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA WYCHOWAWCZEGO im. Wojtka Bellona W ZPO NR 3 WE WROCŁAWIU. 1 Postanowienia wstępne

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA WYCHOWAWCZEGO im. Wojtka Bellona W ZPO NR 3 WE WROCŁAWIU. 1 Postanowienia wstępne REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA WYCHOWAWCZEGO im. Wojtka Bellona W ZPO NR 3 WE WROCŁAWIU 1 Postanowienia wstępne 1. Rada Pedagogiczna działa na podstawie Ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10 REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W PRZASNYSZU

Załącznik nr 10 REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W PRZASNYSZU Załącznik nr 10 REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W PRZASNYSZU Rozdział I ZAGADNIENIA OGÓLNE 1 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły, w skład, którego wchodzą

Bardziej szczegółowo

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 R A D A G M I N Y M A Ł A W I E Ś VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 29 czerwca 2015 r. 0 Protokół Nr VII / 2015 z obrad Sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 czerwca 2015r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Wodno Ściekowej GWDA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Wodno Ściekowej GWDA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Załącznik do Uchwały nr 17/2010 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Wodno - Ściekowej GWDA spółki z o.o. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Wodno Ściekowej GWDA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). RADA POWIATU w Siedlcach BR.0002.7.2015 PROTOKÓŁ z IX Sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach, odbytej w dniu 11 sierpnia 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Rady Nadzorczej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej,,Budowlani w Gdańsku Oliwie

Regulamin Obrad Rady Nadzorczej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej,,Budowlani w Gdańsku Oliwie Regulamin Obrad Rady Nadzorczej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej,,Budowlani w Gdańsku Oliwie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. 1. Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Poświętnem I. Postanowienia ogólne 1 Rada Pedagogiczna, zwana dalej Radą jest kolegialnym organem Szkoły Policealnej i działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r.

PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r. PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r. Sesja Rady Miasta odbyła się na Sali Sesyjnej Urzędu Miasta w Ustroniu w godz. od 14 00 do 16 15. Na ogólną liczbę 15

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach

REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach Podstawa prawna: Ustawa o Systemie Oświaty z 7 września 1991 r. art. 40-43 Rada Pedagogiczna jest kolegialnym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców Regulamin Rady Rodziców Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Stanisława Moniuszki w Zbąszyniu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin działalności Rady Rodziców zostaje ustalony na podstawie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r.

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXII sesji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Sesja trwała od godz. 14.05 do godz. 14.25. PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Na ogólną liczbę 15 radnych obecnych było 15, zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU. Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZARZĄDU. Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ZARZĄDU Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa szczegółowy zakres praw, obowiązków, kompetencji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/10. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej - Krzysztof Rąkowski

Protokół Nr 4/10. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej - Krzysztof Rąkowski Protokół Nr 4/10 Z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, które odbyło się dnia 28.12.2010r. o godz.14.00 w sali Nr 4, Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16. Obecni wg. załączonej listy obecności.

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Rady Fundacji PCJ Otwarte Źródła

Regulamin pracy Rady Fundacji PCJ Otwarte Źródła Regulamin pracy Rady Fundacji PCJ Otwarte Źródła Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa organizację wewnętrzną i tryb pracy Rady Fundacji PCJ Otwarte Źródła. 2. Rada Fundacji działa na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 1 W WOLSZTYNIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 1 W WOLSZTYNIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 1 W WOLSZTYNIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej został opracowany na podstawie art. 40 43 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ w GŁOGÓWKU (tekst jednolity)

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ w GŁOGÓWKU (tekst jednolity) REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ w GŁOGÓWKU (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I Postanowienia wstępne. 1 Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Głogówku jest aktem opracowanym w oparciu o ustawę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI CALL CENTER TOOLS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI CALL CENTER TOOLS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI CALL CENTER TOOLS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Rozdział I Przepisy ogólne 1 Walne Zgromadzenie Spółki Call Center Tools S.A. zwane dalej Walnym Zgromadzeniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walnego Zebrania Stowarzyszenia Klimatologów Polskich

Regulamin Walnego Zebrania Stowarzyszenia Klimatologów Polskich Regulamin Walnego Zebrania Stowarzyszenia Klimatologów Polskich Na podstawie 23 ust. 7 Statutu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich przyjmuje się Regulamin Walnego Zebrania Stowarzyszenia Klimatologów

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN RADY

DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN RADY DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN RADY 1. Rada Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia działa w szczególności na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (2153) 191. posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 13 kwietnia 2011 r.

Zapis stenograficzny (2153) 191. posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 13 kwietnia 2011 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (2153) 191. posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 13 kwietnia 2011 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Załącznik nr 2 REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 1. Regulamin opracowano na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty jako integralną część Statutu Zespołu Szkół w Prandocinie. 2. Rada pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (259) 25. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 7 czerwca 2006 r.

Zapis stenograficzny (259) 25. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 7 czerwca 2006 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (259) 25. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 7 czerwca 2006 r. VI kadencja Porządek obrad:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD. Walnego Zebrania Członków. Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

REGULAMIN OBRAD. Walnego Zebrania Członków. Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym REGULAMIN OBRAD Walnego Zebrania Członków Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Stargardzie Szczecińskim w dniu 27.05.2015 r. I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Walne Zebranie

Bardziej szczegółowo

- Regulamin Rady Pedagogicznej ZSRCKU w Piasecznie -

- Regulamin Rady Pedagogicznej ZSRCKU w Piasecznie - Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572, ze zm.). 2. Statut Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie. 1 1. W

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/154/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 lutego 2015 roku

UCHWAŁA NR VI/154/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 lutego 2015 roku UCHWAŁA NR VI/154/15 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie powołania Gdańskiej Rady Oświatowej Na podstawie art. 48 i 49 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 12/15. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Roman Kubiś, witając członków Komisji, jak i zaproszonych gości.

Protokół Nr 12/15. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Roman Kubiś, witając członków Komisji, jak i zaproszonych gości. Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Komisji Rodziny i Spraw Społecznych odbytego w dniu 3 listopada 2015 r. w lokalu Urzędu Miasta Zduńska Wola (Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 109) przy ul. S. Złotnickiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie im. Michała Janasa w Pacanowie

Regulamin pracy Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie im. Michała Janasa w Pacanowie Regulamin pracy Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie im. Michała Janasa w Pacanowie 1. Postawienia ogólne. 1.1. Rada Pedagogiczna, zwana dalej radą, jest kolegialnym organem Gimnazjum nr 1 im.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 OG.0002.3.2011 PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 odbytej dnia 29 grudnia 2010 roku w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu Ad.1. Otwarcie III

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr III/2014 z przebiegu obrad Rady Gminy Leszno w dniu 10 grudnia 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr III/2014 z przebiegu obrad Rady Gminy Leszno w dniu 10 grudnia 2014 r. PROTOKÓŁ Nr III/2014 z przebiegu obrad Rady Gminy Leszno w dniu 10 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Gminy p. Lesław Kuczyński otworzył o godzinie 17:30 obrady III sesji Rady Gminy Leszno w dniu 10 grudnia

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach

Regulamin Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach Regulamin Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach Rozdział I Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej zostaje ustalony na podstawie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 34/1/2014 z posiedzenia Komisji Polityki Mieszkaniowej w dniu 17 stycznia 2014 r.

Protokół Nr 34/1/2014 z posiedzenia Komisji Polityki Mieszkaniowej w dniu 17 stycznia 2014 r. Protokół Nr 34/1/2014 z posiedzenia Komisji Polityki Mieszkaniowej w dniu 17 stycznia 2014 r. Posiedzeniu przewodniczył Pan Maciej Kuśmierz - Przewodniczący Komisji Polityki Mieszkaniowej. Obecni, jak

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Szkoły nr 1/2013/2014 z dnia 16.12.2013 w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Szkoły ZSO nr 3

Uchwała Rady Szkoły nr 1/2013/2014 z dnia 16.12.2013 w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Szkoły ZSO nr 3 Uchwała Rady Szkoły nr 1/2013/2014 z dnia 16.12.2013 w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Szkoły ZSO nr 3 Na podstawie art. 51 ust.5 ustawy o systemie oświaty z dn. 7.09.1991 (z późniejszymi zmianami)

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 ZAGADNIENIA OGÓLNE

Rozdział 1 ZAGADNIENIA OGÓLNE REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM SPECJALNEGO NR 150 W WARSZAWIE ustalony na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r Nr 67, poz.329,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rady Nadzorczej Spółki NANOTEL S.A.

REGULAMIN Rady Nadzorczej Spółki NANOTEL S.A. REGULAMIN Rady Nadzorczej Spółki NANOTEL S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa organizację i zasady działania Rady Nadzorczej Spółki Nanotel S.A. zwanej dalej Spółką". 2 Rada Nadzorcza działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU. Miejskiego Klubu Tenisowego Stalowa Wola

REGULAMIN ZARZĄDU. Miejskiego Klubu Tenisowego Stalowa Wola REGULAMIN ZARZĄDU Miejskiego Klubu Tenisowego Stalowa Wola 1. 1. Zarząd Miejskiego Klubu Tenisowego Stalowa Wola, zwany dalej Zarządem Klubu, jest organem działającym zgodnie ze Statutem Klubu, Uchwałami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ LEGNICY Projekt UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia w sprawie powołania Legnickiej Rady Seniorów i nadania jej statutu określającego tryb wyboru jej członków i zasady działania Na podstawie art. 5c ust. 2

Bardziej szczegółowo

BRM.0012.9.9.2014.KJ. Protokół Nr 9/14 z posiedzenia Komisji Górniczej

BRM.0012.9.9.2014.KJ. Protokół Nr 9/14 z posiedzenia Komisji Górniczej BRM.0012.9.9.2014.KJ Protokół Nr 9/14 z posiedzenia Komisji Górniczej Data posiedzenia: 13.10.2014 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej XI LO im. Mikołaja Reja w Warszawie. (tekst jednolity) Rozdział I. Postanowienia ogólne

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej XI LO im. Mikołaja Reja w Warszawie. (tekst jednolity) Rozdział I. Postanowienia ogólne Regulamin działalności Rady Pedagogicznej XI LO im. Mikołaja Reja w Warszawie (tekst jednolity) Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/65/2011 RADY MIASTA ZAKOPANE. z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie: zmiany Statutu Miasta Zakopane.

UCHWAŁA NR V/65/2011 RADY MIASTA ZAKOPANE. z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie: zmiany Statutu Miasta Zakopane. UCHWAŁA NR V/65/2011 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie: zmiany Statutu Miasta Zakopane. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 - Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do 10.40. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady Gminy Anna Kosela Protokolant

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Lepsze Grajewo w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Osiedla Koszyce. w Pile

Regulamin Rady Osiedla Koszyce. w Pile Regulamin Rady Osiedla Koszyce w Pile Uchwała Nr 30 Rady Osiedla Koszyce z dnia 27 września 2012 roku w sprawie zmiany Regulaminu Rady Osiedla Koszyce w Pile Na podstawie 10 ust 10 Uchwały Nr LI/620/10

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 16 marca 2015 r. Poz. 1523 UCHWAŁA NR VI/53/15 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY SZPITALU UZDROWISKOWYM SŁONECZKO W KOŁOBRZEGU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY SZPITALU UZDROWISKOWYM SŁONECZKO W KOŁOBRZEGU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY SZPITALU UZDROWISKOWYM SŁONECZKO W KOŁOBRZEGU Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej zostaje ustalony

Bardziej szczegółowo

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy Protokół nr X/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy O godz. 11.15.00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał otwarcia obrad X sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

RADY REGULAMIN PEDAGOGICZNEJ. Zespół Szkół w Paszczynie. Spis treści: ROZDZIAŁ II...2 POSTANOWIENIA OGÓLNE...2

RADY REGULAMIN PEDAGOGICZNEJ. Zespół Szkół w Paszczynie. Spis treści: ROZDZIAŁ II...2 POSTANOWIENIA OGÓLNE...2 REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Spis treści: ROZDZIAŁ I...2 POSTANOWIENIA OGÓLNE...2 ROZDZIAŁ II...2 ZADANIA I KOMPETENCJE RADY PEDAGOGICZNEJ...2 ROZDZIAŁ III...3 OGÓLNE ZASADY DZIAŁANIA RADY PEDAGOGICZNEJ...3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW XIII LICEUM OGÓLKSZTAŁCĄCEGO im. Bohaterów Westerplatte w Krakowie

REGULAMIN RADY RODZICÓW XIII LICEUM OGÓLKSZTAŁCĄCEGO im. Bohaterów Westerplatte w Krakowie REGULAMIN RADY RODZICÓW XIII LICEUM OGÓLKSZTAŁCĄCEGO im. Bohaterów Westerplatte w Krakowie KRAKÓW 2012-2014 [Wpisz cytat z SPIS TREŚCI Spis treści. 2 I. Postanowienia ogólne 3 II. Wybory do Rady. 4 III.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Uczniowskiego XV Liceum Ogólnokształcącego

Regulamin Samorządu Uczniowskiego XV Liceum Ogólnokształcącego Regulamin Samorządu Uczniowskiego XV Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Wiktora Degi w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 15 w Poznaniu Podstawa prawna: Art. 55 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólnota w Łęcznej

REGULAMIN Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólnota w Łęcznej Załącznik do Uchwały Nr 1/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SM Wspólnota w Łęcznej z dnia 26.02.2016 r. REGULAMIN Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólnota

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SZTABIN. z dnia... 2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SZTABIN. z dnia... 2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Projekt z dnia 16 września 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SZTABIN z dnia... 2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie W Mińsku Mazowieckim

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie W Mińsku Mazowieckim REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie W Mińsku Mazowieckim 1 Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem, realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r.

PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r. PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r. Obrady rozpoczęto o godz. 9 00, zakończono o godz. 9 40. Podjęto uchwały od Nr VII/59/2011 do Nr VII/62/2011. Przed otwarciem

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R.

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. Obecnych 15 członków Młodzieżowej Rady Gminy według załączonej listy obecności. Lista gości stanowi załącznik nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY SENATU

REGULAMIN PRACY SENATU Strona 1 z 6 WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN PRACY SENATU POZNAŃ 2006 Strona 2 z 6 Rozdział 1 SPIS TREŚCI: strona Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2 Praca Senatu.... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Stec otworzył obrady sesji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

Regulamin Rady Pedagogicznej REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Art.1 1. Rada Pedagogiczna zwana dalej Radą jest kolegialnym organem szkoły realizującym zadania wynikające ze Statutu Szkoły. 2. Rada wykonuje swoje zadania zgodnie z rocznym

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (1937) 282. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 4 stycznia 2011 r.

Zapis stenograficzny (1937) 282. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 4 stycznia 2011 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (1937) 282. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 4 stycznia 2011 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie ustawy o

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Chełm w dniu 08 listopada 2012r.

Protokół z posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Chełm w dniu 08 listopada 2012r. Chełm, dnia 08 listopada 2012r. Protokół z posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Chełm W dniu 08 listopada 2012r. w Urzędzie Miasta Chełm odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Działalności

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA. Koło Polarne ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ II CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

STATUT STOWARZYSZENIA. Koło Polarne ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ II CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA 30.09.2015 STATUT STOWARZYSZENIA Koło Polarne ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Koło Polarne w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 36/13 Komisji Gospodarczej Rady Gminy w dniu 13 marca 2013 roku

P R O T O K Ó Ł Nr 36/13 Komisji Gospodarczej Rady Gminy w dniu 13 marca 2013 roku P R O T O K Ó Ł Nr 36/13 Komisji Gospodarczej Rady Gminy w dniu 13 marca 2013 roku Posiedzenie trwało od godz. 10 00 do 14º w sali Urzędu Gminy Suwałki. Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji: 1. Piotr

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 21/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim w dniu 7 maja 2015r.

PROTOKÓŁ NR 21/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim w dniu 7 maja 2015r. 1 BO.0022.17.2015 PROTOKÓŁ NR 21/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim w dniu 7 maja 2015r. 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie protokołu. 4. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZLONKÓW Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Tygiel Doliny Bugu. Przepisy ogólne

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZLONKÓW Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Tygiel Doliny Bugu. Przepisy ogólne Załącznik nr 1 do uchwały nr W/XX/124/16 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Tygiel Doliny Bugu z dnia 30.03.2016r. REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZLONKÓW Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Miar Oprogramowania w dalszych postanowieniach statutu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA CHORCYLIA, stop chorobom cywilizacyjnym

STATUT STOWARZYSZENIA CHORCYLIA, stop chorobom cywilizacyjnym STATUT STOWARZYSZENIA CHORCYLIA, stop chorobom cywilizacyjnym ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Chorcylia, stop chorobom cywilizacyjnym w dalszych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ LUBICZANKA

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ LUBICZANKA REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ LUBICZANKA 1. Walne Zgromadzenie obraduje na podstawie Statutu Spółdzielni Socjalnej Lubiczanka i niniejszego Regulaminu. 2.1. Do uprawnień Walnego

Bardziej szczegółowo

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polski Ziemniak postanawia, co następuje:

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polski Ziemniak postanawia, co następuje: UCHWAŁA Nr 4/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polski Ziemniak z siedzibą w Jadwisinie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXI/2015

PROTOKÓŁ Nr XXI/2015 PROTOKÓŁ Nr XXI/2015 z obrad XXI sesji Rady Gminy w Grębocicach, która odbyła się 15 grudnia 2015 roku w sali świetlicy wiejskiej w Krzydłowicach Godzina rozpoczęcia sesji 13.45, godzina zakończenia 14.30

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 28 października 2011 r. do 25 listopada 2011 r.

SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 28 października 2011 r. do 25 listopada 2011 r. Police, 25 listopada 2011 r. SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 28 października 2011 r. do 25 listopada 2011 r. W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu w Policach obradował na

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 14/07. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 13 lutego 2007r.

PROTOKÓŁ NR 14/07. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 13 lutego 2007r. PROTOKÓŁ NR 14/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 13 lutego 2007r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Emilii Sczanieckiej. W KONARZYCACH 1. Regulamin opracowano na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz.U nr67

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM W MYSŁAKOWICACH

REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM W MYSŁAKOWICACH REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM W MYSŁAKOWICACH Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Mysłakowicach działa na podstawie: 1. 1. Ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki OPTeam Spółka Akcyjna zwanej dalej Spółką (stan na 28.06.2011 r.)

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki OPTeam Spółka Akcyjna zwanej dalej Spółką (stan na 28.06.2011 r.) REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki OPTeam Spółka Akcyjna zwanej dalej Spółką (stan na 28.06.2011 r.) 1 [Postanowienia ogólne] 1. Podstawą działania Rady Nadzorczej Spółki są przepisy Kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY INTEGRACYJNEJ W SZALEJOWIE GÓRNYM

REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY INTEGRACYJNEJ W SZALEJOWIE GÓRNYM REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY INTEGRACYJNEJ W SZALEJOWIE GÓRNYM Postanowienia ogólne 1 1. Rada pedagogiczna, zwana dalej radą, przyjmuje za własne, wszystkie postanowienia dotyczące zadań i

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (334) 18. posiedzenie Komisji Obrony Narodowej w dniu 10 lipca 2008 r.

Zapis stenograficzny (334) 18. posiedzenie Komisji Obrony Narodowej w dniu 10 lipca 2008 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (334) 18. posiedzenie Komisji Obrony Narodowej w dniu 10 lipca 2008 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych

Bardziej szczegółowo

4/ nazwiska osób odpowiedzialnych za przygotowanie poszczególnych tematów, 5/ miejsce wyłożenia /wywieszenia/ projektów uchwał lub zatwierdzanych

4/ nazwiska osób odpowiedzialnych za przygotowanie poszczególnych tematów, 5/ miejsce wyłożenia /wywieszenia/ projektów uchwał lub zatwierdzanych Na podstawie art. 43, ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty oraz 14, ust. 9 Statutu Bursy Szkolnej tworzy się: REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ BURSY SZKONEJ W EŁKU 1 SKŁAD RADY PEDAGOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Statutu Szkoły Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą Na niebiesko umieszczono zmiany wprowadzone uchwałą z dnia 1 września 2015r.

Załącznik nr 2 Statutu Szkoły Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą Na niebiesko umieszczono zmiany wprowadzone uchwałą z dnia 1 września 2015r. Załącznik nr 2 Statutu Szkoły Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą Na niebiesko umieszczono zmiany wprowadzone uchwałą z dnia 1 września 2015r. REGULAMIN Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rada jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

Regulamin. Rada jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. Regulamin organizacji i działalności Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pyszącej. Na podstawie Ustawy z unia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Bz.tf.Nr 95,póz.425)

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 14:00 otworzył

Bardziej szczegółowo