Bazy danych utworzone w archiwach (stan na ) Baza danych Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie BAZY AGAD - SPIS RAP SPIS ZESPOŁÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bazy danych utworzone w archiwach (stan na 31.12.2007) Baza danych Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie BAZY AGAD - SPIS RAP - 1999 SPIS ZESPOŁÓW"

Transkrypt

1 Bazy danych utworzone w archiwach (stan na ) Baza danych Opis Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie BAZY AGAD - SPIS RAP SPIS ZESPOŁÓW AGAD ARCHIWUM KORONNE WARSZAWSKIE - DZIAŁ "ROSYJSKIE" ARCHIWUM KORONNE WARSZAWSKIE INWENTARZ Zbiorczy ARCHIWUM SEJMU 4-LETNIEGO - SUMARIUSZ ARCHIWUM SKARBU KORONNEGO - RACHUNKI KRÓLEWSKIE ARCHIWUM SKARBU KORONNEGO I - PODATKI - INWENTARZ ARCHIWUM SKARBU KORONNEGO XLVI LUSTRACJE ARCHIWUM SKARBU KORONNEGO LIV DOKUMENTY HISZPAŃSKIE W ZBIORACH AGAD KARTOTEKA PIECZĘCI LUSTRACJE XVIII METRYKA KORONNA 134 MRPS IV MRPS V 1 MRPS V 2 MRPS VI (MK 111) NIAB F POLONIKA W SÄCHSISCHEN HAUPTSTAATSARCHIV TŁOKI PIECZĘTNE - SPIS TZW METRYKA LITEWSKA VARIA OD. I - INWENTARZ SZCZEGÓŁOWY NR VARIA 34 VARIA 38 VARIA 39 WARSZAWSKIE DEKRETY WARSZAWSKIE DONACJE WARSZAWSKIE PROTOKOŁY DEKRETÓW WARSZAWSKIE PROTOKOŁY DONACJI WARSZAWSKIE RELACYJNE WARSZAWSKIE VARIA ZBIÓR DOKUMENTÓW PAPIEROWYCH - INWENTARZ ZBIÓR DOKUMENTÓW PERGAMINOWYCH - INWENTARZ ARCHIWUM GHIGIOTTIEGO ARCHIWUM KORONNE WARSZAWSKIE - KOZACKIE ARCHIWUM SKARBU KORONNEGO - RACHUNKI NADWORNE ARCHIWUM SKARBU KORONNEGO, DZIAŁ III - ZAMEK W CZASACH SASKICH BRAŃSKIE GRODZKIE BŁOŃSKIE ZIEMSKIE DROHICKIE GRODZKIE DROHICKIE ZIEMSKIE EWANGELICY WARSZAWSCY VARIA GR. WARSZ INDEKS GONIĄDZKIE GRODZKIE METRYKA KORONNA 133 METRYKA KORONNA 8 METRYKA KORONNA RA MIELNICKIE GRODZKIE MRPS II NOBILITACJE - KATALOG NOMINACJE OFICERSKIE Z KSIĄG KANCLERSKICH SURASKIE ZIEMSKIE TARCZYN ZIEMSKIE DEKRETY TARCZYN ZIEMSKIE INSKRYPCJE VARIA OD. I - INWENTARZ WARSZAWSKIE ZIEMSKIE I GRODZKIE ZBIORY SFRAGISTYCZNE ODDZIAŁU I, CZ. I. ZBIORY ŚCINKÓW PERGAMINOWYCH OD. I ZBIÓR SFRAGISTYCZNY CZ. II ZBIÓR SFRAGISTYCZNY CZ.III ZBIÓR SFRAGISTYCZNY CZ.VIII TZW. METRYKA LITEWSKA BRAŃSKIE GRODZKIE Z MIŃSKA BIAŁORUSKIEGO SIGILLA GUMOWSKIEGO ZBIÓR SFRAGISTYCZNY CZ.VIII KSIĘGI KANCLERSKIE 20 I 21 ARCHIWUM SKARBU KORONNEGO I - PODATKI - INDEKSY

2 FOTOGRAFIE DOKUMENTÓW PERGAMINOWYCH - SPIS EKONOMIA MALBORSKA - SPIS ARCHIWUM KORONNE WARSZAWSKIE - CESARSKIE NABYTKI OD. I - INWENTARZ AKTA ZIEMSKIE I GRODZKIE KRUSZWICKIE - SPIS AKTA ZIEMSKIE I GRODZKIE PODLASKIE - INWENTARZ ALBUM CIVIUM - WARSZAWA XVI W. ARCHIWUM KORONNE WARSZAWSKIE - ANGIELSKIE ARCHIWUM KORONNE WARSZAWSKIE - FRANCUSKIE ARCHIWUM KORONNE WARSZAWSKIE - HISZPAŃSKIE ARCHIWUM SKARBU KORONNEGO 2 - POSELSTWA - INWEN. DOKUMENTY PERGAMINIOWE Z NUNCJATURY INWENTARZE HISTORYCZNE ODDZAŁU I KS. ZIEM. SIERADZKIE - INWENTARZ KS. ZIEM. SZADKOWSKIE - INWENTARZ ŁOKCIOWE WARSZAWY 1790 WE INDEKSY MAPY Z DZIAŁU II ARCH. KAMERALNEGO MATRICULARUM REGNI POLONIAE SUMMARIA cz. V - INDEKS OSOBOWO- GEOGRAFICZNY MATRICULARUM REGNI POLONIAE SUMMARIA VI - INDEKSY MIESZKAŃCY PRAGI 1790 WE INDEKSY MILITARIA Z JABŁONNY - INWENTARZ PRZYJĘCIA DO PRAWA MIEJSKIEGO WARSZAWY (WE , ) RYGA - DOKUMENTY PERG. POLONICA - INWENTARZ SUMARIUSZ DOKUMENTÓW Z METRYKI LITEWSKIEJ, DZ. VII, NR 12 SUMARIUSZ DOKUMENTÓW Z T. 374 ZBIORU POPIELÓW SUMARIUSZE I POMOCE GRODU SIERADZKIEGO 9. ODDZIAŁ KWATERMISTRZOWSKI AKTA AUSTRIACKIE - ROZSYP C. K. KOMENDA XI KORPUSU WE LWOWIE EKSPOZYTURA KRYSTYNOPOL I. ARMIA II. ARMIA III. ARMIA IV ARMIA I JEJ ODDZIAŁY KANCELARIA GENERAŁ GUBERNATORA WARSZAWSKIEGO KOMISJA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO - WYDZIAŁ POLICJI KOMISJA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO - WYDZIAŁ SKARBOWY KOMISJA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO - WYDZIAŁ WOJSKOWY KOMISJA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO - WYDZIAŁ WYZNAŃ KONSYSTORZ PRAWOSŁAWNY CHEŁMSKO-WARSZAWSKI SĄDY WOJSKOWE I KORPUSU W KRAKOWIE TRYBUNAŁ CYWILNY KALISK VI. ARMIA ZARZĄD WARSZAWSKIEGO OKRĘGU KOMUNIKACJI AKTA GMIN KOŚCIOŁA EWANGELICKO-AUGSBURSKIEGO ZACHODNICH GUBERNI CESARSTWA ROSYJSKIEGO AKTA GMIN KOŚCIOŁA EWANGELICKO-AUGSBURSKIEGO i HELWECKIEGO AKTA GMIN WYZNANIA MOJŻESZOWEGO Z TERENÓW TZW. ZABUŻAŃSKICH KSIĘGI METRYKALNE WYZNANIA EWANGELICKO-AUGSBURSKIEGO ZACHODNICH GUBERNI CESARSTWA ROSYJSKIEGO AKTA PARAFII WYZN RZYM-KAT. DIEC. LWOWSKA AKTA PARAFII WYZN RZYM-KAT. DIEC. ŁUCKIEJ ATKA PARAFII WYZN RZYM-KAT. DIEC. PRZEMYSKIEJ AKTA PARAFII WYZN RZYM-KAT. DIEC. WILEŃSKIEJ C. K. KOMENDA MIASTA LWOWA C. K. MINISTERSTWO ROBÓT PUBLICZNYCH C. K. MINISTERSTWO ROLNICTWA C. K. MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH C. K. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI C. K. KOMENDA TWIERDZY KRAKÓW C. K. MINISTERSTWO FINANSÓW CENTRALNE WŁADZE OŚWIATOWE DYREKCJA UBEZPICZEŃ GENERALNE DYREKTORIUM PRUS POŁUDNIOWYCH. DEPARTAMENT SOLNY JEDNOSTKI WOJSKOWE WOW KANCELARIA NAMIESTNIKA W KRÓLESTWIE POLSKIM KOMENDA WOJSKOWA W KRAKOWIE KS. METRYKALNE WYZN. GREKOKATOLICKIEGO - INWENTARZ KS. METRYKALNE WYZN. MOJŻESZOWEGO - INWENTARZ KS. METRYKALNE WYZN. PRAWOSŁAWNEGO

3 KS. METRYKANE RZ.-KAT. DIEC. LWOWSKIEJ KS. METRYKANE RZ.-KAT. DIEC. ŁUCKA - INWENTARZ ORGANIZACJA NARODOWA POWSTANIA STYCZNIOWEGO PROKURATORIA GENERALNA K. P. III RADA STANU - INWENTARZ ROSYJSKIE JEDNOSTKI WOJSKOWE NA TERENIE K. P. SĄDY POLOWY W CYTADELI WARSZAWSKIEJ SĄDY WOJSKOWE OKRĘGU X KORPUSU W PRZEMYŚLU SĄDY WOJSKOWE OKRĘGU XI KORPUSU WE LWOWIE SEKRETARIAT STANU STAŁA KOMISJA WOJENNO ŚLEDCZA TYMCZASOWA KOMISJA WOJENNO ŚLEDCZA WYDZIAŁ STAJENNY DWORU J. K. MOŚCI KOMISJA WOJ. MAZOWIECKIEGO, WYDZ. WYZNANIOWY- INWENTARZ CENTRALNA KOMISJA LIKWIDACYJNA - INWENTARZ CENTRALNE WŁADZE WYZNANIOWE - INWENTARZ CESARSKO-NIEMIECKA ARMIA POŁUDNIOWA - INWENTARZ HEROLDIA KRÓLESTWA POLSKIEGO KOMISJA WOJ. MAZOWIECKIEGO, WYDZ. ADM. I AKT OS. - INWENTARZ KOMITETY WYSTAWOWE - INWENTARZ KS. METRYKALNE EW.-AUG. i HELW. - INWENTARZ KS. METRYKANE RZ.-KAT. DIEC. PRZEMYSKA ODDZIAŁ KWATERMISTRZOWSKI nr 7 RADA GŁÓWNA OPIEKUŃCZA - INWENTARZ TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NAUK - INWENTARZ WARSZAWSKIE KOMITETY CENZURY - INWENTARZ ZBÓR EWANGELICKO-AUGSBURSKI - BIBLIOTEKA ZBÓR EWANGELICKO-AUGSBURSKI w WARSZAWIE KOMISJA RZĄDOWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH GENERALNE DYREKTORIUM. DEPARTAMENT PRUS POŁUDNIOWYCH WARSZAWSKI ODDZIAŁ BANKU ZIEMSKIEGO WŁOŚCIAŃSKIEGO POMOCNIK GENERAŁ-GUBERNATORA WARSZAWSKIEGO ZBIÓR MATERIAŁÓW RÓŻNYCH DOT. POWSTANIA STYCZNIOWEGO EMIGRACJA POPOWSTANIOWA MATERIAŁY RÓŻNE DOT. POWSTANIA STYCZNIOWEGO Z ROS. KANC. WOJSK. MATERIAŁY RÓŻNE DOT. POWSTANIA STYCZNIOWEGO Z ROS. KANC. CYWILNYCH 16. ODDZIAŁ KWATERMISTRZOWSKI RADA ADMINSTRACYJNA KP II RADA STANU KP I RADA STANU KP WARSZAWSKI KOMITET STATYSTYCZNY GZUR AKTA URZĘDÓW PARAFIALNYCH KOŚCIOŁA GR. KAT. KOMISJA WOJEWÓDZTWA KALISKIEGO KOMISJA RZĄDOWA WOJNY URZĄD LEKARSKI GUBERNI WARSZAWSKIEJ PROKURATOR WARSZAWSKIEJ IZBY SĄDOWEJ TOWARZYSTWO PRZEMYSŁOWCÓW (GUBERNI) Kp WARSZAWSKI KOMITET PRZEMYSŁOWY ARCHIWUM LUBOMIRSKICH Z MAŁEJ WSI ARCHIWUM RADZIWIŁŁÓW DZ. XXIII ARCHIWUM RADZIWŁŁÓW, DZ. IV ARCHIWUM RADZIWŁŁÓW, Rekopisy Biblioteczne ARCHIWUM ROSKIE VARIA ARCHIWALNE Z BIBLIOTEKI NARODOWEJ - INWENTARZ ZBIÓR ANNY BRANICKIEJ ARCHIWUM GOSPODARCZE WILANOWSKIE ARCHIWUM POTULICKICH I WIELOPOLSKICH Z OBÓR ARCHIWUM RADZIWIŁŁÓW DZ. XXI ARCHIWUM RADZIWIŁŁÓW, DZ. VI ARCHIWUM RADZIWIŁŁÓW, DZ. X - PAPIERY KISZKÓW ARCHIWUM RADZIWŁŁÓW, DZ. V BIURO PRACY SPOŁECZNEJ PAPIERY JÓZEFA JODKOWSKIEGO PAPIERY TARŁÓW VARIA Z CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO ZBIÓR FELIKSA BENTKOWSKIEGO

4 ARCHIWUM RADZIWŁŁÓW, DZ. X, Papiery Wołłowiczów ARCHIWUM RADZIWŁŁÓW, DZ. XVIII, Posiadłości miejskie ARCHIWUM RADZIWŁŁÓW, DZ. XVIII, Akta ARCHIWUM RADZIWIŁŁÓW, DZ. XXV - INDEKSY ZBIÓR RPS. BIBLIOTEKI ARCHIWUM RADZIWIŁŁÓW - INWENTARZ ARCHIWUM LISIECKICH - INWENTARZ ARCHIWUM OSSOWSKICH - INWENTARZ ARCHIWUM PAWŁOWSKICH - INWENTARZ ARCHIWUM RADZIWIŁŁÓW, DZ. X - PAP. POŁUBIŃSCKICH - INWENTARZ ARCHIWUM RADZIWIŁŁÓW, DZ. X - PAPIERY FLEMINGÓW - INWENTARZ ARCHIWUM RADZIWIŁŁÓW, DZ. XXVII - INWENTARZ NIEBORÓW, AKTA GOSPODARCZE - INWENTARZ PAPIERY BRZEZIŃSKICH POTOCCY Z ŁAŃCUTA - INWENTARZ ZBIÓR ADAMA MIELESZKI-MALISZKIEWICZA ZBIÓR FOTOGRAFII OD. III - INWENTARZ ZBIÓR MATERIAŁÓW RÓŻNEJ PROWENIENCJI - INWENTARZ NABYTKI KARTOGRAFII PLANY MIAST W ZBIORACH AGAD ZBIÓR IKONOGRAFII ODDZIAŁU IV PLANY XIX W. WARSZAWY - KATALOG DIAPOZYTYWY FOT MIKROFILM - EWIDENCJA MIKROFILMÓW SEZAM FILMIK - EWIDENCJA POLONIKÓW FOTO - REPRODUKCJE POMOCE - EWIDENCJA INWENTARZY PRACOWNIA NAUKOWA UŻYTKOWNICY - (SUMA) PRACOWNIA NAUKOWA UŻYTKOWNICY - (SUMA): LATA PRACOWNIA NAUKOWA UŻYTKOWNICY PRACOWNIA NAUKOWA UŻYTKOWNICY PRACOWNIA NAUKOWA UŻYTKOWNICY BIBLIOTEKA - KSIĘGOZBIÓR BIBLIOTEKA - STARE DRUKI (BOMBA) KORESPONDENCJA 2007 Archiwum Akt Nowych Deportacje Dublety Ewidencja wtórników zbioru Prasy Konspiracyjnej i Powstańczej Główna Komisja Index Komitet Drobnej Wytwórczości Komitet Upamiętniania Polaków Relacje Ratujących Żydów Ministerstwo Przemysłu Lekkiego ewidencja przesdsiębiorstw przemysłu lekkiego poddanych przekształceniu własnościowym Niemieckie druki ulotne Obywatelstwo Archiwum Dokumentacji Mechanicznej Archiwum fotograficzne Juliusza Englerta ZEUS Zawiera skany fotografi wraz z opisami. Docelowo ma zastąpić wszystkie poprzednie bazy opisów fotografi FONO inwentarz taśmoteki i płytoteki - sygnatura, opis treści, data nagrania, nazwiska autorów i wykonawców, indeks geograficzny FOTO inwentarz fotografii różnego pochodzenia, pocztówek i reprodukcji -sygnatura, nazwa zespołu, opis treści, data, indeks geograficzny i osobo FOTOSCAN Instytut Polski w Bejrucie baza danych fotografii z róznych zespołów baza tekstowa RWE fonoteka Radia Wolna Europa SKRYPT zawiera skrypty audycji RWE Archiwum Państwowe Dokumentacji Osobowej i Płacowej Baza Kontraktów realizowane kontrakty na przechowalnictwo Ewidencja zbiór rekordów wszystkich jednostek aktowych, przechowywanych w APDOP, zarówno B50 osobowo-płacowych, jak i pozostałych

5 SPUD Baza zarządzania dokumentacją niearchiwalną, pozwalająca na ewidencję zasobów, informacji o miejscu przechowywania każdej jednostki oraz ruchu każdej z jednostek Archiwum Państwowe w Białymstoku APARAT akta osobowe pracowników Komitetu Wojewódzkiejgo PZPR Grono zespół akt Starszy Notariusz Sądu Okręgowego w Grodnie Izba Skarbowa Izba Skarbowa w Białymstoku Kamera zespół akt Kamery Wojny i Domen Departamentu Białostockiego Nowych Prus Wschodnich KARTY PERSONALNE PUR MIERNICZY dopływ do akt rolnych SkorNot skorowidz do "Akt notariusza Urbanowicza Bolesława w Białymstoku " UJAWNIENIA Spis osób ujawnionych w rezultacie amnestii w 1947 roku Urząd Skarbowy w Grodnie Urząd Skarbowy w Grodnie Urząd Skarbowy w Sokółce ŻAMB Akta stanu cywilnego Gminy Żydowskiej w Bałymstoku WSR Wojskowy Sąd Rejonowy Elektroniczny inwentarz księgozbioru Archiwum - Oddział w Łomży GENEALOG akta metrykalne wyznania rzymsko-katolickiego, małżeństwa i zgony JEWISH akta metrykalne wyznania mojżeszowego - urodzenia, małżeństwa i zgony METRYKA akta metrykalne rzymskokatolickie - urodzenia NOTARIUSZ obejmująca akta notarialne z lat Archiwum Państwowe w Bydgoszczy Akta budowlane Nakła Ewidencja nieruchomości, do których zachowała się dokumentacja budowlana władz miasta Nakła Akta Bydgoszczy Baza z opisami z inwentarza kartkowego akt miasta Bydgoszczy z lat Akta Fordonu Opisy z inwentarza kartkowego akt m. Fordonu Akta personalne Ewidencja akt personalnych w archiwach zakładowych Bydgoszczy i regionu Akta służby zdrowia Opis zawartości akt władz i instytucji zawierających dane do historii ochrony zdrowia w okresie międzywojennym Akta stanu cywilnego AP w Inwentarz 244 zespołów akt metrykalnych i stanu cywilnego AP w bydgoszczy wraz z Bydgoszczy indeksem miejscowości Archiwum Ksiąg Wieczystych Bydgoszczy Baza z opisami 1064 j.a. kart inwentarza kartkowego akt gruntowych z zespołu Archiwum Ksiąg Wieczystych Bydgoszczy W bazie jest także 7727 haseł indeksowych. Archiwum zakładowe AP Bydgoszcz baza ewidencjonująca zasób archiwum zakładowego AP Badacze wykaz użytkowników pracowni naukowej od 1996 r. Biblioteka Archiwum Państwowego w inwentarz Bydgoszczy biblioteki Archiwum - opisy wydawnictw DEPORTACJE-NKWD ewidencja osób deportowanych z Pomorza przez władze radzieckie w 1945 r. Dokumentacja techniczna Opisy z kartoteki opisującej dokumentację techniczną z l załączoną do akt budynków Bydgoszczy zbiorczych zezwoleń budowlanych władz miasta Bydgoszczy Dokumentacja budowlana Bydgoszczy Dokumentacja majątków poniemieckich w aktach PWRN w Bydgoszczy Dokumentacja nieaktowa w zespołach akt Dokumentacja prawna przedsiębiorstw Dokumentacja stanu cywilnego w aktach UWP w Bydgoszczy z lat Dvl Wyrzysk IPH Bygoszcz Izba Rzemieśłinicza w Toruniu Komisje Miejskiej Rady Narodowej Bydgoszcz Korespondencja Kuratorium Okręgu Szkolnego Pomorskiego w Toruniu Ewidencja obiektów w Bydgoszczy, do których zachowały się akta budowlane i dokumentacja techniczna w aktach miasta Bydoszczy z l Baza ewidencjonująca nieruchomości poniemieckie odnotowane w aktach PWRN w Bydgoszczy Komputerowa baza danych z opisami druków, kartografików, dokumentacji technicznej i innej dokumentacji nieaktowej zachowanej w aktach władz administracji ogólne ewidencja akt w zasobie AP Bydgoszczy dotyczących zmian w stanie prawnym przedsiębiorstw w latach Baza ewidencjonująca osoby i dokumentację (3044 rekordy) dotyczącą odtwarzania i zmiany wpisów w aktach urzędów stanu cywilnego. Baza będzie uzupełniana. Ewidencja akt niemieckiej listy narodowej z powiatu wyrzyskiego z l Dane z inwentarza kartkowego Izby Przemysłowo-Handlowej w Bydgoszczy Baza TEZA z opisami z inwentarza kartkowego Izby Rzemieślniczej w Toruniu (Grudziądzu) z l Protokoły posiedzeń komisji MRN w Bydgoszczy baza do formułowania odpowiedzi na kwerendy baza danych z opisami 6952 j.in. z inwentarza akt Kuratorium Okręgu Szkolnego Pomorskiego w Toruniu z lat KWER rejestr kwerend, dotyczących akt po 1945 r., wpływających do archiwum Kwerendy Zagraniczne Baza ewidencjonująca kwerendy zagraniczne i genealogiczne oraz służąca do formułowania odpowiedzi, w tym kosztorysów i rachunków Mapy topograficzne AP Bydgoszcz Ewidencja 1115 akruszy drukowanych map topograficznych z zasobu AP bydgoszcz oraz hasła indeksu geograficznego Metryki ewangelickie Bydgoszczy osoby odnotowane w księgach metryklanych ewangelickiej gminy wyznaniowej w Bydgoszczy z lat

6 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy Niemieckie organizacje Obcokrajowcy na Pomorzu baza gromadzi dane o obcokrajowcach, w tym przede wszystkim deportowanych na 1945 Pomorze przez władze hitlerowskie robotnikach z b. ZSRR Obozy pracy ewidencja osób osadzonych w obozach pracy: Toruń-Rudak, Mielęcinie, Zimnych Wodach i Złotowie w latach (połączona z dwóch poprzednich) Obywatelstwo Ewidencja akt Zarządu Miejskiego w Bydgoszczy w sprawie pozbawiania obywatelstwa polskiego OKBZH Bydgoszcz Opisy z inwentarza kartkowego akt Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Bydgoszczy z l Okręgowy Urząd Ziemski w Baza TEZA z opisami z inwentarza kartkowego Okręgowego Urzędu Ziemskiego w Grudziądzu Grudziądzu Opisy zespołów Dane uzupełniające opis struktury i zawartości zespołów w SEZAMIE OUL BYDGOSZCZ Rozszerzony inwentrz akt Okręgowego Urzędu Likwidacyjnego w Bydgoszczy i jego biur obwodowych w Szubinie i Wyrzysku z l PCK ewidencja osób powracających przez Bydgoszcz z obozów, więzień i prac przymusowych w 1945 r. PCK - poszukiwania baza z danymi osób poszukiwanych przez PCK w latach PCK - powroty Ewidencja osób powracających przez Bydgoszcz z obozów, więzień i prac przymusowych w l Płace Dane o zarobkach; do obliczania i formułowania treści zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu w oddziale informacji PMRN w Bydgoszczy Baza TEZA z opisami z inwentarza kartkowego Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Bydgoszczy z l POLICJA Opisy z inwenarzy akt 9 zespołów Policji Państwowej z terenu woj.. Pomorskiego z l Potulice PRL ewidencja akt Obozu Pracy w Potulicach Potulice - sprawy ewidencja zaświadczeń wydanych w latach o osobach osadzonych w Obozie Centrali Przesiedleńczej w Potulicach Potulice - zaświadczenia zaświadczenia dla osób osadzonych w Obozie Centrali Przesiedleńczej w Potulicach Potulice - zgony Komputerowa baza danych ewiddencjonowanych osoby zmarłe w obozie pracy w Potulicach w latach PPR Opisy z inwentarzy kartkowych 26 zespołów akt komitetów PPR z l z woj.. pomorskiego PPRN Świecie Opisy z inwentarza kartkowego Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Świeciu z l PPS Opisy z 24 inwentarzy kartkowych akt komitetów PPS z woj.. Pomorskiego z l Protokóły PPRN w Inowrocławiu zawartość protokółów posiedzeń PPRN w Inowrocławiu z lat Przedsiębiortstwa Ewidencja zapisów w aktach o przedsiębiorstwach w Bydgoszczy i regionie Przemysł terenowy Opisy ze spisów zdawczo-odbiorczych akt Dyrekcji Przemysłu Terenowego w Bydgoszczy, Wojewódzkiego Zarządu Przemysłu Terenowego w Bydgoszczy i Wojewódzkiego Zarządu Przemysłu Terenowego w Bydgoszczy Przewłaszczenia w pasie granicznymindeks nieruchomości w pasie granicznym, które były przewłaszczane w latach za zgodą Wojewody Pomorskiego Przynależność państwowa Pomorzan po 1945 r. PSKB PUR korespondencja Komputerowa baza danych z indeksem repatriantów odnotowanych w korespondencji dotyczącej wydawania orzeczeń o mieniu pozostawionym przez repatriantów PWRN - protokóły inwentaryzacja protokółów posiedzeń Prezydium WRN w Bydgoszczy - ewidencja uchwał, zarządzeń, decyzji PWRN Bydgoszcz Opisy z inwentarza kartkowego akt PWRN w Bydgoszczy z l PZPR Inwentarze kartkowe komitetów powiatowych i miejskich oraz akta osobowe KW PZPR z l Rehabilitacje Bydgoszcz ewdencja osób, odnotowanych w repertoriach Prokuratury Sądu Okręgowego w bydgoszczy z lat w sprawah związanyh z powojenną rehabilitają REJB Inwentarz ze słowami kluczowymi Rejencji Bydgoskiej z l Rejencja Bydgoska Z opisami z inwentarza kartkowego Rejestr opinii na brakowanie Rejestr wydanych opinii w sprawie narastającego zasobu wydanego przez oddział III Rejestr Przedsiębiorstw Inwentarz akt rejestru przedsiębiorstw państowych Państwowych Rejestr Stowarzyszeń PWRN w Bydgoszczy Rejestry Baza TEZA z opisami ze spisów zdawczo-odbiorczych akt Najwyższej Izby Kontroli Delegatura w Bydgoszczy Inwentarze akt niemieckich organizacji: Deutsche Schulverein w Bydgoszczy i szczątków innych zespołów Dane osobowe ze spisów zdawczo-odbiorczych akt przekazanych przez Urząd Ochrony Państwa w sprawach pozbawienia obywatelstwa polskiego oraz dane osobowe z akt dot. Spraw obywatelstwa z zespołu PWRN w Bydgoszczy Ewidencja spraw prowadzonych przez niemiecką Prokuraturę Sądu Krajowego w Bydgoszczy w latach Komputerowa baza danych, do której wpisano opisy z kartoteki dokumentacyjnej akt rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez PWRN w Bydgoszczy w latach Rejestry kontroli, lustracji, ekspertyz, zatwoerdzonych przepisów przez Oddział III

7 Rejestry sądowe Repatrianci-Zaświadczenia Rozgłośnia Polskiego Radia w Bydgoszczy Skany Archiwum Państwowego w Bydgoszczy Spis spraw Opisy z inwentarza kartkowego akt rejestru handlowego i spółdzielni Sądu powiatowego w Bydgoszczy Ewidencja osób, którym Panstwowy Urząd repatriacyjny w Bydgoszczy wydał w latach zaświadczenia repatriacyjne Inwentarz akt Rozgłośni z l Ewidencja obiektów skanowanych w pracowni reprograficznej od 1 kwietnia 2006 r. oraz nośników kopii cyfrowych rejestracja spraw wpływających do oddziału III w sprawach nadzoru nad narastającym zasobem Topograf Ewidencja rozmieszczenia zespołów akt po 1945 r. UDR Tuchola Inwentarz akt Urzędu Domenalno-Rentowego w Tucholi z l UWP Toruń Opisy z inwentarza kartkowego Urzędu Wojewódzkiego Pomorskiego w Toruniu z l UŻYT wykaz użytkowników pracowni naukowej Więźniowie PRL ewidencja zapisów o osobach uwięzionych w dokumentacji więzień, prokuratur i sądów z lat Wojewódzki Sąd Administracyjny w Toruniu Komputerowa baza danych, do której wpisano inwentarz akt WSA w Toruniu z lat Wypożyczenia ewidencja wypozyczeń i zwrotu akt z magazynów oddziału II po 1945 r. Wywłaszczenia Opisy z inwentarza kartkowego akt wywłaszczeń PWRN w Bydgoszczy z l Oddział w Inowrocławiu Informator baza z danymi uzupełnijącymi opis zaspołów w SEZAMIE Protokóły PPRN w Inowrocławiu Komputerowa baza danych założona w Oddziale w Inowrocławiu, w której indeksowana jest zawartość protokółów posiedzeń PPRN w Inowrocławiu z lat USC baza ewidencjonująca akta urzędów stanów cywilnego Więzienie inowrocławskie baza ewidencjonująca osoby uwięzione w więzieniu w Inowrocławiu w latach Wykaz gospodarstw Komputerowa baza danych ewiddencjonująca informacje o gospodarstwach rolnych w aktach Urzędu Finansowego w Inowrocławiu Archiwum Państwowe w Częstochowie CELPOL Wykaz osób, których wynagrodzenie ujete zostało na listach płac i na zbiorczych kartach ERG zarobkowych Alfabetyczny wykaz akt osobowych przekazanych przez K&B Zakłady Chemiczne ERG S.A. w upadłości KOMOBEX-TOTAL Wykaz osób, których wynagrodzenie ujęte zostało na zbiorczych kartach zarobkowych i na listach wypłaconych zasiłków KWŚ Indeks więźniów śledczych z akt Niemieckiego Zakładu Karnego w Częstochowie PERSONA indeks osobowy do akt PUR PRZEDSIĘBIORSTWA Wykaz miejsc przechowywania dokumentacji osobowo-płacowej po zlikwidowanych zakładach pracy PRZEŚLADOWANI Indeks osób prześladowanych w czasie okupacji hitlerowskiej z akt PCK REMBUD Alfabetyczny wykaz akt osobowych przekazanych na przechowanie ze Spółdzielni Pracy Remontowo-Budowlanej REMBUD SKR KONOPISKA Wykaz osób, których wynagrodzenie ujęte zostało na listach płac za okres, za który nie przekazano zbiorczych kart zarobkowych SKR KOZIEGŁOWY Wykaz osób, których wynagrodzenie ujęte zostało na listach płac za okres, za który nie przekazano zbiorczych kart zarobkowych WIS Indeks osobowy wdów i sierot po poległych uczestnikach ruchu oporu z akt PCK Archiwum Państwowe w Elblągu z siedzibą w Malborku HIPOTEKA wykaz właścicieli figurujących w księgach wieczystych sprzed 1945 roku MAGAZYN (twórca AP Gdańsk) REPATRIANT Indeksy osiedleńców i repatriantów - na podstawie akt PUR i PUZ Archiwum Państwowe w Gdańsku Euridice baza do projektu Euridice Gosp Rolne Wykaz nieruchomości poniemieckich In 3076 Firmy Indeks firm i pracodawców z zespołu Powiatowa Kasa Chorych w Starogardzie ( ) Indeks 300 R Inw. Metryki Księga wizyt KWERENDY KWR Magazyn Pracownia (Archiwalna) Pracownia 2007 PUR SAD SKANY Fragment indeksu osobowego inwentarza 300, R Akta metrykalne - katolickie, ewangelickie - odpisy sądowe Księga wizyt w pracowni naukowej APG Rejestracja pism oraz sumowanie opłat za poszukiwania i kserokopie wykaz zlikwidowanych zakładów pracy z podanym miejscem przechowywania akt osobowo płacowych ich pracowników Inwentarz topograficzny rozmieszczenia ak w magazynach APG Rejestr wypożyczeń akt do pracowni naukowej APG - odpowiednik SUMY Rejestr wypożyczeń akt do pracowni naukowej APG - odpowiednik SUMY Indeksy repatriantów przybywających w l do Gdyni i Gdańska drogą morską ewidencja akt sądowych z lat z woj. gdańskiego Baza do inwentaryzacji skanów wykonanych na zlecenie

8 Słownik miejscowości polskoniemiecki Tczew Obozy UPN2006 WDO WNZ Wywl Oddział w Gdyni Sądy w zasobie Oddzialu Spis zespołów Akta Stanu Cywilnego - duplikaty Indeks akt notarialnych Biblioteka Likwidacje PZPR Odszkodowania Rehabilitacje Więźniowie Spis posesji miasta Sopotu Powiatowe Biuro Geodezji i Urządzeń Terenów Rolnych w Lęborku Słownik nazw miejscowości z terenu pomorza Gdańskiego Ewidencja osób osadzonych w obozach pracy w Tczewie Rejestr użytkowników pracowni naukowej APG - cz. SUMY Rejest wypożyczeń inwentarzy archiwalnych z pracowni naukowej do oddziałów rejestr akt wypożyczanych z APG do innych archiwów i instytucji Wywłaszczenia Polaków z gospodarstw rolnych Obejmuje sądy: obwodowe -Gdańsk, Lębork, Sopot, Tczew, Wejherowo; grodzkie -Gdynia, Wejherowo, powiatowe -Gdańsk, Gdynia, Wejherowo; Rejonowy -Gdańsk Spis zespołów Oddziału w Gdyni z inwentarzem topograficznym spis akt przejętych z APG Notariuszse wejherowscy: Krygowki, Manissaly, Czarnecki - Wejherowo wykaz książek biblioteki podręcznej Oddziału wykaz zlikwidowanych zakładów pracy z podanym miejscem przechowywania akt osobowych Indeks akt osobowych członków i kandydatów PZPR woj. gdańskiego wykaz wniosków o odszkodowanie złożonych w Zarządzie Miasta w Gdyni wnioski rehabilitacyjne wykaz osób skazanych za działalność polityczną spis posesji spis rejestrów pomiarowo-klasyfikacyjnych Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim POLBUD Genealog dabe dotyczące urodzeń z Godzowa z lat Archiwum Państwowe w Kaliszu ArchZakł Inwentarz zespołu: Archiwum Państwowe w Kaliszu BIBLIOTEKA katalog biblioteki archiwum EwA Ewidencja AP Kalisz: inwentarze, spisy zdawczo-odbiorcze i spisy akt Hipoteka IND-KUU Spis zdawczo-odbiorczy akt hipotecznych Indeks mieszany do zespołu: Zarząd Powiatu Kaliskiego Kościelniak Indeks fotografii ze zbiorów Władysława Kościelniaka KW PZPR(B) Spis akt osobowych KW PZPR w Kaliszu LIZAK Wykaz instytucji i osób fizycznych przechowujących dokumentację osobowo-płacową zlikwidowanych zakładów pracy MKFM Ewidencja mikrofilmów zasobu własnego i obcych NPK Indeks mieszany do zespołu Naczelnik Powiatu Kaliskiego ( ) [1867] REJESTRY rejestry gruntowe pow. Kaliskiego - indeks geograficzny Skorowidz WRN Skorowidz uchwał Sesji i postanowień Prezydium Woje-wódzkiej Rady Narodowej w Kaliszu ( ) SPO ( ) Starostwo Powiatowe w Ostrowie - indeks mieszany Własność Informator nt. materiałów dotyczących spraw własnościowych w zespołach z lat Archiwum Państwowe w Katowicach Absolwenci ANS (Byli studenci) ewidencja akt osobowych absolwentów Akademii Nauk Społecznych Filii w Katowicach Akta rehabilitacyjne - Cieszyn Ewidencja osobowa dotycząca rehabilitacji dokonywanych po 1945 r. Akta rehabilitacyjne - Rybnik ewidencja osobowa dotycząca rehabilitacji dokonywanych po roku 1945 BGK Biała Spis przedsiębiorstw kredytowanych w banku Gospodarstwa Krajowego w Białej BIBLIOTEKA ewidencja zasobu biblioteki BIBLIOTEKA AP Ewidencja zasobu biblioteki AP w Katowicach oraz czytelników, wypożyczeń, akcesji itp. Deklaracje - Lubliniec Ewidencja deklaracji wierności na recz państwa polskiego podpisywanych przez osoby wpisane na niemiecką listę narodową w czasie II wojny światowej z terenu powiatu lublinieckiego ESTETYKA Spis akt personalnych pracowników Spółdzielni "Estetyka" w Bytomiu EZAW ewidencja zakładów pracy pod nadzorem oraz zakładów z terenu działania Archiwum nie będących pod nadzorem FILM Finanzamt Bielsko Ewidencja zbioru filmów w AP Katowice wykaz osób i firm zarejestrowanych w urzędzie skarbowym w Bielsku Górnictwo Ewidencja jeńców wojennych zatrudnionych w kopalniach węgla kamiennego od 1945 r. GRUPA NARODOWA ewidencja osób narodowści niemieckiej w aktach zespołu Starostwo Powiatowe w Rybniku HOCHTIEF Inwentarz topograficzny Spis robotników przymusowych pracujących w firmir Hochtief Utworzona na bazie bazy danych SKONTRUM, uzupełniona o nowe zespoły Jeńcy 1 Ewidencja robotników przymusowych w zespole Akta Miasta Gliwice Jeńcy 2 Ewidencja robotników przymusowych z Ukrainy w zespole Urząd Górniczy Gliwice Pd. Jeńcy 3 Ewidencja robotników przymusowych w zespole Gwarectwo Węglowe w Rudzie Śląskiej

9 Jeńcy zmarli w obozach pracy KARTOTEKA ZESPOŁÓW KONTROLE AZ KW PZPR Bielsko Biała KW PZPR Katowice Kwerendy DP Ewidencja jeńców niemieckich oraz ślązaków zmarłych w obozach pracy przy kopalniach Dąbrowskiego Zjednoczenia Węglowego Kartoteka zespołów w formie elektronicznej z rozbudowanymi funkcjami sortującymi i wyszukującymi archiwa zakładowe - protokoły kontroli ewidencja osobowa pracowników KW PZPR w Bielsku-Białej ewidencja osobowa pracowników KW PZPR w Katowicach rejestr kwerend i wysokości wnoszonych opłat dotyczących spraw opartych na kart. kat. B LIBRA2000 Magazyn MAGAZYN DP MAPY Prace dyplomowe ANS Pracownicy ANS Przechowalnicy Przepływ spraw Rejestr kopii Rejestr niepaństowego zasobu archiwalnego Rejestr zaświadczeń REJESTR ZEZWOLEŃ 403 Sąd Grodzki Lubliniec-rehabilitacje Sąd Grodzki Mysłowice - rehabilitacje SEZAM Przechowalnictwo SIN SKAZANI SKONTRUM SO Cieszyn - Rejestr Handlowy SPIS UPRAWNIONYCH Starostwo Katowice Topografia TOPOGRAF V USC Volkslisty Rybnik Program do prowadzenia biblioteki w centrali AP w Katowicach inwentarz topograficzny zasobu inwentarz topograficzny zasobu inwentaryzacji map w poszerzonym standardzie opisu (w stosunku do obowiązującej instrukcji), w ramach dowolnej ilości archiwów i zespołów/zbiorów. Rozbudowane funkcje wyszukujące, sortujące i sumujące. Raport wydruku w formie katalogu uproszczonego. Dobudowana nakładka MAPY KATASTRALNE MAPY KZPW zinwentaryzowano część kartograficzną zespołu Katowickie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego, oparta na bazie MAPY Masonica Gliwice Indeks osobowy do fotografii czlonkow loży masońskiej, stanowiących część zbioru otografii i rycin Zabrza i powiatu gliwickiego. Nagrania Ewidencja zbioru taśm magnetofonowych w AP w Katowicach Nauczyciele Ewidencja akt personalnych nauczycieli Woj.. Śl i Rejencji Katowickiej z lat Niemiecki Wymiar Sprawiedliwości Ewidencja akt personalnych zespołu Zbiór akt personalnych pracowników niemieckiego wymiaru sprawiedliwości Obywatelstwo Poświadczenia obywatelstwa z lat , dokonywane przez Zarząd Miejski, MRN w Bielsku oraz Starostwo Powia-towe w Bielsku OIOS Spis akt personalnych pracowników Okręgowego Inspektoratu Ochrony Skarbowej w Katowicach Organizacje młodzieżowe akta osobowe pracowników organizacji młodzieżowych ORZPŻ wykaz nazwisk osób pochodzenia żydowskiego, bez względu na obywatelstwo zamieszkujących w latach na terenie Rzeszy Niemieckiej w granicach z 1937 Płyty gramofonowe ewidencja zbioru płyt gramofonowych w AP Katowice PO SP Komenda Wojewódzka Ewidencja akt osobowych pracowników etatowych Ko-mendy Wojewódzkiej PO SP w akta osobowe Katowicach. POSP Junacy Ewidencja osobowa Junaków zatrudnionych przez Komendę Wojewódzka PO SP w Katowicach POTWIERDZENIA Wykaz firm zrejestrowanych w sądzie obwodowym w Bielsku do 1945 r. Powstańcy Indeks osób występujących w aktach kolekcji Powstania Śląskie przechowywanej w Instytucie Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku sporządzony na podstawie mikrofilmów wyko-nanych z tych akt Tyczynski ewidencja autorów prac dyplomowych ANS nie figurujących w bazie Absolwenci akta osobowe pracowników studentów Akademii Nauk Społecznych Filii w Katowicach baza instytucji upoważnionych do przechowywania dokumentacji kat. B Rejesr kwerend z datą przekazania do pracownika i odboiru w oddziale rejestr wydanych kopii zaświadczeń i odpisów dokumentacji osobowo-płacowej kat. B ewidencja niepaństwowych jednostek organizacyjnych wytwarzających materiały archiwalne dot. byłego województwa Bielskiego Rejestr wystawionych zaświad-czeń z dokumentacji osobowo-płacowej kat. B przejętej przez oddział V (przechowalnictwa Ewidencja wydawanych zezwoleń na wybrakowanie dokumen-tacji niearchiwalnej Ewidencja osobowa spraw dot. Rehabilitacji dokonywanych po 1945 r. W Sądzie Grodzkim w Lublińcu Ewidencja osobowa spraw dot. Rehabilitacji dokonywanych po 1945 r. W Sądzie Grodzkim w Mysłowicach Spis zespołów akt kat. B przejętych przez oddział V Spis akt personalnych pracowników Śląskiego Instytutu Naukowego w Katowicach ewidencja skazanych w l odbywających karę w więzieniach i obozach pracy protokoły skontrum: zestawienie wyników i spis zespołów Ewidencja firm w Sądzie Okręgowym w Cieszynie Spis uprawnionych do nieod-płatnego nabycia świadectw udziałowych Ewidencja osób starających się o rehabilitację lub nadanie obywatelstwa polskiego, w aktach zespołu Starostwo powiatowe w Katowicach z lat Inwentarz topograficzny zasobu utworzona na bazie bazy danych SEZAM inwentarz topograficzny akt kat. B przejętych przez oddział V (przechowalnictwa) wg. jednostek Skorowidz rzeczowy do fotografii z zespołu Zbiór fotografii i reprodukcji Felicjana Tyczyńskiego z Gliwic wykazy akt stanu cywilnego przechowywanych w istniejących urzędach wykaz osób i rodzin z terenu powiatu Rybnickiego które w czasie II wojny podpisały VL

10 Weryfikacja-Gliwice Ewidencja weryfikacji narodo-wościowej osób zamieszkują-cych w Zabrzu w l Weryfikacje - Zabrze Więzienie w Cieszynie WOJSKOWY SĄD REJONOWY ZAKŁADY Zdjęcia ZUS Tarnowskie Góry Archiwum Państwowe w Kielcach Akta z tamtych lat Biblioteka 21 Ewidencja werysfikacji narowościowej osób zamieszkujących w Zabrzu w l Ewidencja osobowa więźniów więzienia w Cieszynie z okresu okupacji Ewidencja sądzonych przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Katowicach w l odsyła do akt spraw WSR prze-kazanych przez Sąd Wojewódzki w Katowicach.Rejonowy w Katowicach Ewidencja funkcjonu-jących firm i instytu-cji przechowujących akta osobowe nieistniejących jednostek organizacyjnych. Baza indeksowa zdjęć i negatywów przechowywanych w AP Katowice Ewidencja akt personalnych pracowników spółki Brackiej i jednostek finansowanych przez Spółkę Bracką do 1953 r. Biblioteka 22 Biblioteka 23 Biblioteka 24 Biblioteka 25 Komputery ewidencja komputerów w AP Kielce i oddziałach terenowych Ksero 21-1 Wykaz wykonanych kserokopii Ksero 21-2 Wykaz wykonanych kserokopii Ksero 24 Księga inwentarzowa 21 Spis środków trwałych i wyposażenia Księga inwentarzowa 24 Spis środków trwałych i wyposażenia Księga inwentarzowa 25 Spis środków trwałych i wyposażenia Magazyn 21 Ewidencja materiałów przechowywanych w magazynku Przejęte akta osobowe Akta przejęte do AP w ramach przechowalnictwa PUR - mienie zabużańskie Indeks osobowy repatriantów, którzy pozostawili za Bugiem mienie tzw. "zabużańskie" Rachunek 21 Zestawienie rachunków za usługi archiwalne Rachunek 22 Zestawienie rachunków za usługi archiwalne Rachunek 23 Zestawienie rachunków za usługi archiwalne Rachunek 24 Zestawienie rachunków za usługi archiwalne Rachunek 25 Zestawienie rachunków za usługi archiwalne REFROL Indeks geograficzny majątków przejętych na cele reformy rolnej REFROL 1 indeks osobowy właściecieli majątków ziemskich przejętych na cele reformy rolnej Rejestr rejestr mieszkańców Tarnobrzega Rejestr więźniów - 24 Więźniowie więzienia w Sandomierzu w latach Skorowidz Rejestr więźniów Więzienia w Kielcach z lat /1945 Służba Polsce wykaz junaczek i junaków z lat odnotowywanych w meldunkach i sprawozdaniach Starostwa Powiatowe indeks geograficzny do akt starostw powiatowych Upaństowienie Dotyczy upaństwowienia i reprywatyzacji po 1945 roku ZHP Inwentarz nieopracowanego zespołu komenda Chorągwi ZHP Kielce Archiwum Państwowe w Koszalinie Akta przedsiębiorstw informacje o miejscach przechowywania akt zlikwidowanych przedsiębiorstw z byłych zlikwidowanych województw koszalińskiego i słupskiego Ciekawostki dot. materiałów AP przydatnych do celów popularyzacyjnych Indeks osobowy do ksiąg ślubów USC w Łubowie /Standesamt Lubow/ obejmujący lata Indeks osobowy do ksiąg ślubów USC w Koszalinie /Standesamt Köslin/ obejmujący lata Indeks osobowy do ksiąg urodzeń USC w Koszalinie /Standesamt Köslin/ obejmujący lata Indeks osobowy do ksiąg urodzeń USC w Łubowie /Standesamt Lubow/ obejmujący lata Indeks osobowy do ksiąg zgonów USC w Koszalinie /Standesamt Köslin/ obejmujący lata Indeks osobowy do duplikatów ksiąg metrykalnych parafii ewangelickiej Osieki, z lat , wchodzących w skład akt sądu okręgowego w Koszalinie /Amtsgericht Köslin/ Junacy ewidencja nazwisk junaków SP z zesp. Komanda Wojewódzka PO "Służba Polsce" MAK baza do rejestracji nabytków biblioteki AP i prowadzenia katalogu bibliotecznego Oskarżeni Osoby oskarżone przez WSR w Koszalinie Repatriacja Niemcy repatriowani z Koszalina do NRD lub RFN w latach Spis akt osobowych byłych baza indeksowa pracowników KW PZPR w Koszalinie i komitetów terenowych Sumapol Sumazagr Uznanie za obywatela polskiego Weryfikacje Wywłaszczenia miejsce przechowywania dokuemnatcji placowej Ewidencja pozycji inwentarzowych w bibliotece AP Kielce oraz osób korzystajacych z zasobu polscy użytkownicy AP w latach zagraniczni użytkownicy w latach dot. akt PWRN w Koszalinie Osoby ubiegające się o nadanie polskiego obywatelstwa w latach 40-tych, których sprawy znajdują się w zespole Prezydium WRN w Koszalinie, sygn osoby wywłaszczone występujące w aktach PWRN w Koszalinie

11 Wyznania akta dot. różnych kościołów i wyznań - Oddział w Słupsku BIBLIOTEKA ewidencja księgozbioru KAPITAŁ ewidencja akt osobowych i dokumentacji finansowej przechowywanej w AP Koszalin Oddział w Słupsku Archiwum Państwowe w Krakowie Akta Izraelickiego Okręgu Akta Izraelickiego Okręgu Metrykalnego w Książu Wielkim Metrykalnego Akta komisji wyborczych z wyborów do samorządu terytorialnego z terenu działalności Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Krakowie przeprowadzonych w dniu 12 listopada 2006 r. Archiwum architektoniczne Zygmunta Hendla Archiwum planów Uniwersytetu Jagiellońskiego BAZA REPATRIANT nazwa archiwum, numer zespołu, nazwa zespołu, seria, podseria, sygnatura jednostki, stara sygnatura jednostki, nazwa planu, uwagi, ilość arkuszy, miejsce przechowywania; nr planu, tytuł planu, sygnatura kancelaryjna, sygnatura dawna, rodzaj planu, liczba arkuszy, liczba duplikatów, autor, wykonawca, data opracowania, nośnik, język, stan zachowania, wymiar, wykonanie, status: oryginał/kopia, uwagi, nr nośnika; indeksy: osobowy, geograficzny, przedmiotowy Państwowy Urząd Repatriacyjny listy repatriantów (kod kraju, nr archiwum, nr zespołu, sygnatura, seria, podseria, Nazwisko, imię, data urodzenia, imię ojca, oddział PUR, nr orzeczenia, przydział nieruchomości, strona, uwagi)* na końcu III kwartału 2006 połączono wszystkie istniejące bazy danych, dotyczące osób repatriowanych i ich mienia w jedną bazę danych o nazwie REPATRIANT (baza została dostosowana do wytycznych NDAP) Biblioteka Kartograficzna C.k. Komenda Powiatowa w Miechowie Dokumentacja techniczna w jednostkach aktowych Oddziału IV (baza robocza do kwerend) Druki Drukarnia Narodowa w Krakowie Drukarnia nr 3 Spółdzielni Wydawniczo Oświatowej CZYTELNIK w Krakowie Ewidencje Ludności w Archiwaliach Ewidencja zasobu biblioteki Firmy po II wojnie światowej (w aktach Wojewódzkiej Komisji Upaństwowienia Przedsiębiorstw, Dyrekcji Przemysłu Miejscowego, itd.) (lp., nr archiwum, nr zespołu, nazwa firmy, nazwisko właściciela, sygnatura, strona) Fotografie Fotografie - A. Haller Fotografie Cyfrowe Zabezpieczające Goetz sygnatura, kategoria, autor, tytuł, rok wydania, miejsce wydania, ilość tomów, miejsce przechowywania Druki w zasobie Oddziału I. Spis druków (głównie z Tek Schneidra) 1) lp.; 2) tytuł; 3) autor; 4) miejsce wydania; 5) daty wydania; 6) nr teki; 7) strony; 8) uwagi Dyrekcja Budowy Miasta Nowa Huta nr zespołu, sygnatura, obiekt, podobiekt, tytuł projektu, stadium, branża, lokalizacja, inwestor, użytkownik, opis fizyczny, pismo, ilość stron, ilość planów, 9 wymiary, liczba tomów, stan fizyczny, autor dokumentacji, rok opracowania, uwagi Firmy żydowskie w aktach Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie z lat ( Indeks do akt spadkowych C.k. Sądu Krajowego Cywilnego w Krakowie Indeks do testamentów złożonych w Sądzie Powiatowym w Wieliczce, właściciel firmy, rodzaj działalności, adres, data zgłoszenia, nr karty, sygnatura) Fotografie w zasobie Oddziału I. 1) zespół: 2) sygnatura; 3) opis fotografii; 4) miejsce; 5) data; 6) rodzaj; 6) pozytyw (oryginał) 7) pozytyw (dublet) 8) pozytyw (wymiary) 9) warsztat; 10) uwagi 11) nr pudła Fotografie - A. Haller. Spis fotografii z Archiwum Anny Haller. 1) zespół; 2) sygnatura; 3) opis fotografii; 4) data; 5) rodzaj; 6) uwagi sygnatura jednostki; numer nośnika magnetycznego; sygnatura fotografii zabezpieczającej; status dostępny/niedostępny; termin wykonania; uwagi Götz. Spis korespondencji Centralnej Kancelarii Götzów Okocimskich. 1) osoba; 2) daty; 3) sygnatura

12 Indeks na zlecenie NDAP w ramach projektu INDEX Polaków zamordowanych lub represjonowanych za pomoc Żydom w czasie II wojny światowej (index opracowany przez NDAP) Indeks nadesłanych do Kabaretu Piwnica pod Baranami utworów literackich ewidencja szczegółowa do jednostek sygn (Sygn., nadawca, imię autora, nazwisko autora, tytuł utworu, rodzaj utworu, data powstania, uwagi) Indeks nazwisk występujących w repertoriach Not. Tokarza / 3 j.a./ Indeks oskarżonych Sądu Powiatowego Karnego w Krakowie Podgórze, księga urodzin z l [3] KLUP 1 Podgórze, księga urodzin z l KLUP 2 Podgórze, księga urodzin z l KLUK 2 Podgórze, księga urodzin z l Podgórze, księga urodzin z l KLUK 1 Podgórze, księga urodzin z l Podgórze, księga urodzin z l KLUP 13 Podgórze, księga urodzin z l KLUK 5 Podgórze, księga urodzin z r KLUK 4 Podgórze, księga urodzin z r KLUP 10 Podgórze, księga urodzin z r KLUP 11 Podgórze, księga urodzin z r KLUP 12 Podgórze, księga urodzin z r KLUP 14

13 Podgórze, księga urodzin z r [dod ] KLUK 3 Podgórze, księga zgonów z l Indeks osobowy do akt USC parafii św. Salwatora w Krakowie Indeks osobowy do akt USC parafii św. Szczepana w Krakowie Indeks osób odbywających praktyki w przemyśle w okresie II wojny światowej /akta Izby Przemysłowo- Handlowej w Krakowie / Indeks osób w aktach Oddziału IV (baza robocza do kwerend) Indeks podejrzanych, oskarżonych i świadków do akt Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Krakowie, Wojskowego Sądu Rejonowego w Krakowie i Prokuratury Wojewódzkiej (po 1955 r. sprawy załatwiane wcześniej przez sądy i prokuratury wojskowe)- (personalia, data urodzenia, sygnatura sądowa) Indeks spraw cywilnych Sądu Grodzkiego w Krakowie Indeks testamentów złożonych do C.k. Sądu Powiatowego w Wieliczce Instytucja Filmowa APOLLO-FILM w Krakowie Inwentaryzacja tematyczna materiałów archiwalnych pod kątem kwerend i osób korzystających (baza robocza) Kartoteka Komisje Kontroli Partyjnej PZPR Krakowskie Biuro Projektowo- Badawcze Budownictwa Ogólnego Projektowe Krakowskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne Krakowskie Zakłady Betoniarskie i Żelbetowe w Krakowie Czyżynach Księgi gruntowe miasta Krakowa i pobliskich gmin Księgi urodzeń Miejskie Biuro Projektów księga urodzin za 1871 r., 1872 księga urodzin za 1871 r., 1872 r indeks osób karanych przez ww. komisje (Lp., nazwisko, imię, organ decyzyjny, nr sprawy, opis sprawy, miejsce zamieszkania, uwagi) nr zespołu, sygnatura, obiekt, podobiekt, tytuł projektu, stadium, branża, lokalizacja, inwestor, użytkownik, opis fizyczny, pismo, ilość stron, ilość planów, wymiary, liczba tomów, stan fizyczny, autor dokumentacji, rok opracowania, uwagi nr zespołu, sygnatura, obiekt, podobiekt, tytuł projektu, stadium, branża, lokalizacja, inwestor, użytkownik, opis fizyczny, pismo, ilość stron, ilość planów, wymiary, liczba tomów, stan fizyczny, autor dokumentacji, rok opracowania, uwagi Księgi urodzeń Urzędu Metrykalnego Izraelickiego w Krakowie z lat , Libraria Katalog biblioteki podręcznej Oddziału I. 1) nr inwentarzowy; 2) znak; 3) autor; 4) tytuł; 5) miejsce wydania; 6) rok wydania; 7) wydawca; 8) data włączenia; 9) uwagi Materiały związane z działalnością Rządu Ukraińskiej Republiki Ludowej w Tarnowie Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Krakowie spis jednostek Nowohucka Drukarnia Przemysłu Terenowego w Krakowie Okręgowy Urząd Likwidacyjny w Krakowie sygnatura, miejscowość, nazwa obiektu, tytuły projektów, branża, stadium, ilość teczek, nazwisko projektanta, data, uwagi Okręgowy Urząd Likwidacyjny w Krakowie (opis ogólny jednostki, daty skrajne, gmina/dzielnica katastralna, miejscowość, ulica, numer domu, nazwisko, imię, nazwisko panieńskie, rodzaj majątku, sygnatura, uwagi)

14 Ośrodek Automatyzacji, Zarządzania i Sterowania Przemysłu Azotowego PP w Krakowie Pieczęcie POP PZPR przy Drukarni Narodowej w Krakowie Powiatowe Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Nowym Targu Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Krakowie Prokuratura Sądu Okręgowego z lat Przedstawiciel Rejonowy Rządu Tymczasowego do Spraw Ewakuacji w Nowym Sączu Przepisy załatwione Ruczka Sąd Powiatowy w Krakowie Sąd Powiatowy w Proszowicach Specjalny Komisarz dla spraw opieki nad b. więźniami niemieckich obozów koncentracyjnych Spis fotografii zespołu MAŁOPOLSKA PRESS (Lp., sygn. tymcz., temat, grupa, podgrupa, miejsce i czas wydarzenia, autor fotografii, data wykonania fotografii, uwagi, format, opis fizyczny) Spis korespondencji - Archiwum Wysockich. 1) osoba; 2) sygnatura Spis spraw spadkowych Sądu Grodzkiego w Krakowie Spis spraw o uznanie za zmarłych Sądu Grodzkiego w Krakowie Zg Spis spraw wywłaszczeniowych prowadzonych przez Wydział Spraw Wewnętrznych Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie Spis teczek. Oddziały_zamiejscowe Spis teczek. Zbiór_prawny_Kr Spuścizny Stowarzyszenia w aktach PWRN, MRN i UMK (Sygnatura, nazwa stowarzyszenia lub towarzystwa, miejscowość, daty skrajne, uwagi) Straty wojenne zarejestrowane w Zarządzie Miejskim w Krakowie (ID, nr archiwum, nr zespołu, sygnatura, miejscowość, ulica, nr domu, nazwisko, imię, rodzaj szkody, uwagi) Szafa Terrestria Cracoviensia Terrestria Cracoviensia Towarzystwo Kredytowo-Bankowe, Filia w Krakowie Pieczęcie. Spis pieczęci wybranych miejscowości znajdujących się w różnych zespołach Oddziału I. 1) miejscowość; 2) rodzaj pieczęci; 3) sygnatura; 4) data; 5) opis wizerunku; 6) napis sygnatura, liczba porządkowa, gmina, liczba karty księgi gruntowej, nazwisko posiadacza gruntu, miejscem zamieszkania, współposiadacze, uwagi Przedstawiciel Rejonowy Rządu Tymczasowego do Spraw Ewakuacji w Nowym Sączu - indeks do dokumentów tożsamości Ukraińców (Identyfikator, Nr archiwum, nr zespołu, sygnatura, nazwisko, imię, nazwisko panieńskie, data urodzenia, wyznanie, sygnatura dawna, karta, uwagi) ewidencja zatwierdzonych przez Dyrektora Archiwum Państwowego w Krakowie, ale też odrzuconych i wycofanych przepisów kancelaryjno-archiwalnych w układzie według spraw indeks nazwisk powstańców styczniowych w Archiwum ks. Ludwika Ruczki indeks więźniów (Lp., nazwisko, imię, sygnatura, strona, narodowość, inna pisownia nazwiska, uwagi) ewidencja teczek z dokumentacją wynikającą ze sprawowanego nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi z terenu właściwości oddziałów zamiejscowych ewidencja teczek z resortowymi aktami prawnymi i przepisami kancelaryjno-archiwalnymi centralnych jednostek organizacyjnych Baza danych spuścizn przechowywanych w APKr, Archiwum Nauki PAU i PAN oraz w Archiwum UJ (pierwszy poziom: imię i nazwisko twórcy spuścizny, dyscyplina nauki, jaką się zajmował, jego specjalizacja zawodowa, data i miejsce urodzin i zgonu, nazwa instytucji przechowującej akta, sygnatura akt, pomoce ewidencyjne, ilość jednostek, daty krańcowe spuścizny, uwagi; z tego poziomu, po wybraniu odpowiedniej opcji, możemy przejść do materiałów lub korespondencji) indeks osobowo-geograficzny do najstarszych ksiąg grodzkich i ziemskich krakowskich TC 406. Indeks do księgi ziemskiej krakowskiej Terr. Crac ) osoba; 2) sygnatury Terrestria Cracoviensia. Indeks do księgi Terr. Crac ) miejscowość; 2) osoba; 3) daty; 4) sygnatura indeks do korespondencji w sprawie zapomóg dla więźniów obozów koncentracyjnych (Lp., nazwisko, imię, obóz koncentracyjny, sygnatura, nr strony, uwagi)

15 Tymczasowe zarządy państwowe nad nieruchomościami w województwie krakowskim indeks nieruchomości (ID, nr archiwum, nr zespołu, sygnatura, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu, właściciel (przed 1939 r.), użytkownik/dzierżawca po 1939 r., uwagi, nazwa zespołu, miejsce przechowywania) Urząd Miasta Krakowa Wydział Architektury Podgórze Urząd Miasta Krakowa Wydział Architektury Śródmieście Urząd Okręgu Kraków Varia Więzienia z terenu województwa krakowskiego indeks więźniów (Nr archiwum, nr zespołu, sygnatura, nr strony, nazwisko, imię, data urodzenia, imię ojca, nazwa zespołu, miejsce przechowywania, uwagi) Zbiór Kartograficzny Zmiany imion i nazwisk (akta Urzędu Wojewódzkiego i Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie) (nr archiwum, nr zespołu, sygnatura jednostki, nazwisko przed zmianą, imię przed zmianą, nazwisko po zmianie, imię po zmianie, znak decyzji, uwagi) nr zespołu, sygnatura, obiekt, podobiekt, tytuł projektu, stadium, branża, lokalizacja, inwestor, użytkownik, opis fizyczny, pismo, ilość stron, ilość planów, wymiary, liczba tomów, stan fizyczny, autor dokumentacji, rok opracowania, uwagi nr zespołu, sygnatura, obiekt, podobiekt, tytuł projektu, stadium, branża, lokalizacja, inwestor, użytkownik, opis fizyczny, pismo, ilość stron, ilość planów, wymiary, liczba tomów, stan fizyczny, autor dokumentacji, rok opracowania, uwagi Varia. Indeks do Lustracji sołtysów w woj. krakowskim z 1711 r. (sygn. Varia 66). 1) osoba/miejscowość; 2) strona Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Krakowie Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Krakowie Wojskowy Sąd Rejonowy indeks osób represjonowanych (ID WSR, nazwisko, imię, imię ojca, data urodzenia, nazwa formacji, stopień, zawód, sygnatura) i wpis repertoriów sądowych (rocznik, sygnatura sądowa, data wpływu, sygnatura WPR, liczba tomów, topografia zbiorów) Wykazy Żydów krakowskich (listy adresowe Żydów sporządzone na potrzeby Komunalnej Kasy Oszczędności w Krakowie w latach ) (kod kraju, nr archiwum, nr zespołu, sygnatura jednostki, nr strony, nazwisko, imię, adres, uwagi) - Oddział w Bochni BUA: C.K. Sąd Powiatowy w Bochni OMW-4 OMW-5 OMW-6 Sąd Grodzki w Bochni ZMB-94 - Oddział w Nowym Sączu Akta miasta Bochni- akta budowlane Zarządu Miejskiego sygn., nr budynku, ulica, nazwisko, imię, rok początkowy, rok końcowy, projekt budowlany, architekt, data projektu, ilość stron, inne, uwagi sygnatura, inne oznaczenia, nazwisko, imię, miejscowość, data śmierci, rok sprawy, ilość stron, uwagi). Indeks urodzonych do księgi z Metrykalnego Okręgu Izraelickiego w Nowym Wiśniczusygn., rok księgi, rok wydarzenia, nr metryki, typ, nazwisko dziecka, imiona dziecka, płeć, imię ojca, nazwisko ojca, miejsce pochodzenia, imię matki, nazwisko matki, miejsce pochodzenia, uwagi Indeks urodzonych do księgi z Metrykalnego Okręgu Izraelickiego w Nowym Wiśniczu, (sygn., rok księgi, rok wydarzenia, nr metryki, typ, nazwisko dziecka, imiona dziecka, płeć, imię ojca, nazwisko ojca, miejsce pochodzenia, imię matki, nazwisko matki, miejsce pochodzenia, uwagi Indeks urodzonych do księgi z Metrykalnego Okręgu Izraelickiego w Nowym Wiśniczu sygn., rok księgi, rok wydarzenia, nr metryki, typ, nazwisko dziecka, imiona dziecka, płeć, imię ojca, nazwisko ojca, miejsce pochodzenia, imię matki, nazwisko matki, miejsce pochodzenia, uwagi sygnatura, inne oznaczenia, nazwisko powoda, nazwisko pozwanego, treść pozwu, rok sprawy, liczba stron, uwagi. Spis mieszkańców Bochni z 1945 r

16 Biblioteka Archiwum Biblioteka Polskiego Towarzystwa Historycznego (w Nowym Sączu) - Oddział w Nowym Targu Książka - Oddział w Tarnowie Akta stanu cywilnego izraelickiego okręgu metrykalnego w Czchowie Akta stanu cywilnego izraelickiego okręgu metrykalnego w Dąbrowie Tarnowskiej Akta stanu cywilnego izraelickiego okręgu metrykalnego w Radłowie Akta stanu cywilnego izraelickiego okręgu metrykalnego w Tarnowie Akta stanu cywilnego izraelickiego okręgu metrykalnego w Tarnowie Akta stanu cywilnego izraelickiego okręgu metrykalnego w Tarnowie Akta stanu cywilnego izraelickiego okręgu metrykalnego w Żabnie Akta stanu cywilnego izraelickiego okręgu metrykalnego w Żabnie Akta stanu cywilnego izraelickiego okręgu metrykalnego w Żabnie Szkoła Wydziałowa Męska im. M. Kopernika w Tarnowie Archiwum Państwowe w Lesznie księgozbiór Oddziału w Nowym Targu indeks urodzeń - sygnatura, rok księgi, rok wydarzenia, numer metryki, typ, nazwisko dziecka, imię dziecka, płeć, imię ojca, nazwisko ojca, miejsce zamieszkania, imię matki, nazwisko matki indeks urodzeń - sygnatura, rok księgi, rok wydarzenia, numer metryki, typ, nazwisko dziecka, imię dziecka, płeć, imię ojca, nazwisko ojca, miejsce zamieszkania, imię matki, nazwisko matki indeks urodzeń - sygnatura, rok księgi, rok wydarzenia, numer metryki, typ, nazwisko dziecka, imię dziecka, płeć, imię ojca, nazwisko ojca, miejsce zamieszkania, imię matki, nazwisko matki indeks małżeństw sygnatura, rok księgi, rok wydarzenia, numer metryki, typ, nazwisko, imiona, płeć, wiek / data urodzenia, pochodzący, imię ojca, nazwisko ojca, imię matki, nazwisko matki, uwagi. indeks urodzeń - sygnatura, rok księgi, rok wydarzenia, numer metryki, typ, nazwisko dziecka, imię dziecka, płeć, imię ojca, nazwisko ojca, miejsce zamieszkania, imię matki, nazwisko matki indeks zgonów sygnatura, rok księgi, rok wydarzenia, liczba porządkowa, typ, nazwisko, imiona, lat, płeć, miejsce pochodzenia, zamieszkały, imię ojca, nazwisko ojca, imię matki, nazwisko matki, imię męża, nazwisko męża, uwagi indeks urodzeń - sygnatura, rok księgi, rok wydarzenia, numer metryki, typ, nazwisko dziecka, imię dziecka, płeć, imię ojca, nazwisko ojca, miejsce zamieszkania, imię matki, nazwisko matki indeks małżeństw sygnatura, rok księgi, rok wydarzenia, numer metryki, typ, nazwisko, imiona, płeć, wiek/data urodzenia, pochodzący, imię ojca, nazwisko ojca, imię matki, nazwisko matki, uwagi indeks zgonów sygnatura, rok księgi, rok wydarzenia, liczba porządkowa, typ, nazwisko, imiona, lat, płeć, miejsce pochodzenia, zamieszkały, imię ojca, nazwisko ojca, imię matki, nazwisko matki, imię męża, nazwisko męża, uwagi I Gimnazjum im. K. Brodzińskiego w indeks uczniów strona, rok szkolny, imię i nazwisko ucznia, data urodzenia, miejsce Tarnowie urodzenia, rok rozpoczęcia szkoły, imię ojca, imię i nazwisko matki i opiekuna III Gimnazjum im. A. Mickiewicza w indeks uczniów strona, rok szkolny, imię i nazwisko ucznia, data urodzenia, miejsce Tarnowie urodzenia, rok rozpoczęcia szkoły, imię ojca, imię i nazwisko matki i opiekuna, uwagi Szkoła Podstawowa nr 6 im. J. Słowackiego w Tarnowie Szkoła Wydziałowa Męska im. M. Konopnickiej w Tarnowie indeks uczniów strona, rok szkolny, imię i nazwisko ucznia, data urodzenia, miejsce urodzenia, rok rozpoczęcia szkoły, imię ojca, imię i nazwisko matki i opiekuna, uwagi indeks uczniów sygnatura, strona, rok szkolny, imię i nazwisko ucznia, data urodzenia, miejsce urodzenia, rok rozpoczęcia szkoły, imię ojca, imię i nazwisko matki i opiekuna, uwagi indeks uczniów strona, rok szkolny, imię, dzień i rok urodzenia, miejsce urodzenia, rok rozpoczęcia szkoły, imię ojca, imię matki, nazwisko matki, uwagi Biblioteka Ewidencja księgozbioru Archiwum Fotografie - KW PZPR Leszno Fotografie w zespole Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Lesznie ROP Spis zespołów - topografia Rejestr osobowo-płacowych poszukiwań Informacja o rozmieszczeniu zespołów w magazynie magazynu Archiwum Państwowe w Lublinie Biblioteka KW rejestr księgozbioru pozostałego po KW PZPR w Lublinie DAEWOO DDS Dokumentacja osobowa Daewoo Motor Polska DDS Dzieci Zamojszczyzny Geneba wysiedlenia z Zamojszczyzny w czasie okupacji niemieckiej Opis zespołów zawierających informacje do badań genealogicznych Inwentarz plakaty Inwentarz zespołu Zbiór plakatów i druków ulotnych KW PZPR w Białej Podlaskiej Karty DAEWOO Karty wynagrodzeń Daewoo Motor Polska Karty DAEWOO Tapicerka Karty wynagrodzeń Daewoo Motor Polska - Tapicerka Karty DAEWOO ZBM Karty wynagrodzeń Daewoo Motor Polska - ZBM Karty DAEWOO ZOIUS Karty wynagrodzeń Daewoo Motor Polska - ZOIUS Kolegiata indeks do akt stanu cywilnego kolegiaty lubelskiej z l KWERENDY Rejestracja kwerend prowadzonych przez Archiwum KWERENDY Magnoliowa 2006 Rejestr kwerend pracowniczych LFMR Lubelska Fabryka Maszyn Rolniczych karty pracownicze i akta osobowe Listy płac PZPR Listy płac PZPR MAK Katalog biblioteczny Mojżesz indeks do akt stanu cywilnego wyznania mojżeszowego z m. Lublina POLSKONE akta i karty pracownicze pracowników Pracownicy PZPR

17 Premia Jubileuszowa Rejestr b. pracowników KW PZPR i jednostek im podległych PROHAND PUR Tomaszów Dokumentacja osobowa Spółdzielczej Korporacji Handlowej Prohand Urząd Repatriacyjny w Tomaszowie RGO Lublin Rada Główna Opiekuńcza Sąd Ziemski Lubelski Spółdzielcze Zakłady Meblarskie Spółdzielnia Produkcji Rolnej w chronologiczne zestawienie roków sądowych od 1409 do poczatku XVI w. Dokumentacja osobowa Spółdzielczych Zakładów Meblarskich akta i karty pracownicze pracowników SPR w Fajsławicach Fajsławicach SYBIRACY Spis PUR osób powracających do kraju z ZSRR SYSTEM DAEWOO Dokumentacja osobowa Daewoo Motor Polska TOWARZYSZ Lublin Spis członków PZPR - skreślonych, wydalonych, zmarłych Ulotka Urzędnicy RGL Inwentarz zespołów będących w opracowania a zawierajacych druki ulotne indeks "stanów służby" urzędników Rządu Gubernialnego z l USC Ewidencja ksiąg stanu cywilnego WOKA Zawartosc akta i karty pracownicze pracowników WOKA Zbiór plakatów i druków ulotnych Inwentarz zespołu KW PZPR Żydzi indeks osobowy Żydów przebywających w getcie lubelskim - Oddział w Chełmie Hipoteka w Chełmie Alfabetyczny spis ksiąg hipotecznych miasta Chełma Hipoteka we Włodawie Alfabetyczny spis ksiąg hipotecznych Majdanek rejestr osób przebywających w obozie na Majdanku Powroty rejestr osób powracających z obozów pracy i przymusowych robót, Towarzysz Chełm Spis członków PZPR - Oddział w Radzyniu Podlaskim Bibliar katalog księgozbioru GMINA ŻYDOWSKA Skorowidz członków gminy żydowskiej w okresie międzywojennym INWENTARZ PLAKATY KOMUNIŚCI Inwentarz zespoł: Zbiór plakatów i druków ulotnych KW PZPR osoby oskarżone o działalność komunistyczną przed Sądem okręgowym KSIĄŻKI Zbiór plakatów i druków ulotnych Katalog księgozbioru Inwentarz zespołu KW PZPR - Oddział w Kraśniku EKW Ewidencja Ksiąg Wieczystych JOP Informacje na temat spraw związanych z przechowalnictwem Życie KFWM spis numerów "Życie KFWM" Archiwum Państwowe w Łodzi CENTRALA wykaz osób wysiedlonych z Kraju Warty ( ) rejestrowanych w Centrali Przesiedleńczej w Poznaniu Oddz.w Łodzi DUBLETY Katalog dubletów biblioteki Działacze Działacze PPR, PPS, PZPR i organizacji młodzieżowych EGZ indeksy uchwał Egzekutywy KŁ PZPR FIRMY i STOWARZYSZENIA dane o przedsiębiorstwach i stowarzyszeniach z lat FOTO IZA Fotografie z zespołu Komitet Łódzki PZPR INDEKS indeks rzeczowy do inwentarza Kancelaria Gubernatora Kaliskiego KKRL Księgi Kontroli Ruchu Ludności w Łodzi z lat (Akta m. Łodzi) KLS Księgi Ludności Stałej m. Łodzi KONSERWACJA wykaz jednostek nieudostepnianych w pracowni naukowej po ekspertyzie konserwatorskiej Kościół materiały do dziejów kościołów i związków wyznaniowych do 1914 r. KWERENDA wykaz kwerend PIOTRKOWSKA katalog dokumentacji architektonicznej ul. Piotrkowskiej Plakat plakaty zespołu Komitet Łódzki PZPR POWROTY wykazy osób zarejestrowanych przez PUR i PCK PRACA informacje o zlikwidowanych zakłądach pracy z obszaru całej Polski i miejscach przechowywania ich dokumentacji osobowo-płacowj PSZ wykaz osób wymienionych w protokołach tożsamości z lat z akt Przełożonego Starszeństwa Żydów w Getcie Łódzkim SKONTRUM SPIS NIEMCÓW protokoły scontrum poszczególnych zespołów wykazy gospodarstw niemieckich z lat SZKODY ankiety zgłoszenia szkód wojennych doznanych w latach Oddział w Sieradzu Kwerenda wykaz kwerend wpływających do Oddziału SPIS NIEMCÓW wykazy gospodarstw niemieckich z lat Archiwum Państwowe w Olsztynie Adres Baza ewidencyjna kwerend Kadry i Płace Program kadrowo-płacowy

18 Konserwacja Ewidencja konserwacji archiwaliów KWERENDY osobowe bazy danych: więźniowie, USC, gruntowe, uwłaszczenia LUSTRACJA ewidencja zespołów zlustrowanych Serwis Rejestr sprzętu komputerowego w AP Olsztyn Archiwum Państwowe w Opolu DNA Zarządzanie i ewidencja dokumentacji niearchiwalnej przechowywanej w AP Opole EKAB Zarządzanie i ewidencja dokumentacji niearchiwalnej przechowywanej czasowo przy zespołach archiwalnych w AP Opole Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim Akta pracownicze wykaz miejsc przechowywania akt pracowniczych zlikwidowanych i przekształconych instytucji Bełchatów skorowidz do ksiąg ludności stałej Bełchatowa Bogusławice skorowidz do ksiąg ludności stałej gminy Bogusławice Kennkart ewidencja wniosków o wydanie karty rozpoznawczej chrześcijańskich mieszkańców Piotrkowa z 1939 r. Ludność niestała skorowidz do ksiąg ludności niestałej miasta Piotrkowa Piotrków skorowidz do ksiąg ludności stałej miasta Piotrkowa Piotrków II Prababka Skorowidz do pierwszej serii ksiąg ludności stałęj miasta Piotrkowa przewodnik geograficzny po aktach stanu cywilnego Przedbórz skorowidz do ksiąg ludności stałej miasta Przedborza Radomsko skorowidz do ksiąg ludności stałej miasta Radomsko Żychliński skorowidz do ksiąk aktów notariusza bełchatowskiego Leopolda Żychlińskiego - Oddział w Tomaszowie Mazowieckim Brzeziny skorowidz do ksiąg ludności stałej Brzezin Opoczno Skorowidz do Rejestrów Mieszkańców miasta Opoczna Tomaszów Skorowidz do Ksiąg Ludności Stałej miasta Tomaszowa Archiwum Państwowe w Płocku Czasopisma AP Płock Indeks do akt Starosty Gostynińskiego Księgi ludności stałej miasta Gąbina l Księgi ludności stałej miasta Gostynina, I Księgi Ludności Stałej Miasta Raciąża, l Księgi ludności stałej miasta Wyszogrodu l Księgozbiór księgozbiór biblioteki archiwalnej AP Płock - Oddział w Kutnie Księgi Ludności Stałej Miasta Żychlina Archiwum Państwowe w Poznaniu INDEKS księgi PUR w Poznaniu FOTO Poznań Inwentaryzacja fotografii MPW Ewidencja mogił powstańców wielkopolskich poległych i zmarłych w trakcie walk Ochrona baza o warunkach przechowywania, zabezpieczenia i konserwacji zbiorów arhiwalnych w archiwach państwowych (na zlecenie NDAP w związku z opracowaniem Programu Ochrony Archiwaliów) REORG reorganizacje jednostek organizacyjnych i miejsca przechowywania akt osobowych pracowników zwolnionych SKONTRUM Zestawienie zespołów archiwalnych po skontrum Szkody Indeks zespołu nr Zarząd Miejski w Poznaniu - formularz szkód wojennych - Oddział w Koninie HIPOTEKI Indeks do ksiąg wieczystych sądów rejonowych w Koninie PARAFIA INDEKS Wykaz miejscowości z przynależnością do poszczególnych wyznań TOPOGRAFIA Rozmieszczenie zasobu w magazynach Archiwum Państwowe w Przemyślu Akta osobowe - pracownicy PUR ewidencja pracowników Wojewódzkiego Oddziału i Powiatowych Oddziałów PUR AKTA OSOBOWE PO "SP" Ewidencja pracowników Komendy Wojewódzkiej Powszechnej organizacji "Służba Polsce" w Rzeszowie Kartoteki osobowe PZPR ewidencja członków PZPR z terenu b. województwa przemyskiego KOMISJE METODYCZNE Baza zawiera protokoły posiedzeń Komisji Metodycznych MAK Baza BN do prowadzenia komputerowych katalogów, bibliografii i kartotek bibliotecznych Oddział I sprawozdanie z realizacji planu pracy Orzeczenie Indeks orzeczeń odszkodowawczych wydawanych przez WO PUR w Rzeszowie

19 POCZTÓWKI PRZESIEDLENIA Repatrianci WYKAZ Zamek Leski Archiwum Państwowe w Radomiu BAUDIENST BELFER DYREKCJA 1 DYREKCJA 2 HIPOTEKA INSPER-1 INSPER-2 Inwentarz topograficzny IPAN ISR - inwentarz zespołu Izba Skarbowa Radomska IZBA SKARBOWA RADOMSKA IZDEPKA KARCER Księgi ludności stałej miasta Radomia Odszkodowania PLAKAT PZPR-OSO Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Radomiu Katalog pocztówek przechowywanych w zbiorach AP w Przemyslu ewidencje i karty przesiedleńcze osób ewakuowanych w ramach Akcji "Wisła" ewidencje repatriantów zarejestrowanych w Wojewódzkim Oddziale i Powiatowych PUR Wykaz informacji o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej zlikwidowanych zakładów pracy indeks nazwisk do inwentarza zespołu Archiwum Zamku Leskiego wykaz osób powołanych do służby w Baudienst akta osobowe nauczycieli w zespole Gubernator Dystryktu Radomskiego. Indeks osobowy nauczycieli z lat akta szkół i osad szkolnych w zespole: Radomska Dyrekcja Szkolna specjalia; indeks geograficzny akt szkół w zespole Radomska Dyrekcja Szkolna akta personalne nauczycieli w zespole: Radomska Dyrekcja Szkolna specjalna; indeks osobowy akt personalnych nauczycieli w zespole Radomska Dyrekcja Szkolna wykaz geograficzno-rzeczowy ksiąg hipotecznych w zasobie archiwum; hipoteki powiatowe: radomska, iłżecka, kozienicka zwoleńska, białobrzeska, przususka, hipoteka miejska radomska Inspektorat Szkolny w Radomiu z lat ; indeks akt personalnych nauczycieli w zespole Inspektorat Szkolny w Radomiu - okres międzwojenny Inspektorat Szkolny w Radomiu z lat ; indeks akt personalnych nauczycieli w zespole Inspektorat Szkolny w Radomiu - okres powojenny Inwentarz topograficzny Archiwum Państwowego w Radomiu inwentarze pozostałości w aktach notariuszy radomskich i kozienickich z pierwszej połowy XIX w. - wg osób inwentarz zespołu Izba Skarbowa Radomska; Nazwa części składowej, sygnatura, seria, tytuł polski, tytuł obcojęzyczny, daty, opis zewnętrzny, sygnatura dawna, uwagi indeks osobowy, rzeczowy i geograficzny do inwentarza zespołu Izba Skarbowa Radomska skorowidz geograficzny do zespołu Zarząd Dóbr Państwowych indeks osobowy osób przebywających w więzieniu radomskim w 1946 r. (Prokurator Sądu Okręgowego w Radomiu) zawiera informacje z wniosków o odszkodowania za straty wojenne złożonych w Starostwie Powiatowym w Radomiu afisze, plakaty i druki ulotne wykaz akt osobowych członków i kandydatów KW PZPR w Radomiu SĄD wykaz akt spraw Sądu Okręgowego w Radomiu STEMPEL baza danych do rejestracji materiałów ostemplowanych w trakcie lustracji URSUS indeks osobowy mieszkańców Radomia skazanych w latach WUZER wykaz urodzonych i zmarłych w parafii Radom WYROK indeks osobowy skazanych na karę śmierci w latach (Prokurator Sądu Okręgowego w Radomiu) WYWOZY Rejestr osób wywiezionych w okresie okupacji na roboty przymusowe do Niemiec ZDP - inwentarz zespołu Zarząd Nazwa części składowej, sygnatura, seria,tytuł polski, tytuł obcojęzyczny, daty, opis Dóbr Państwowych guberni techniczny,stan fizyczny, ilość stron, język, sygnatury dawne, uwagi, słowa kluczowe: radomskiej, kieleckiej, lubelskiej, rzeczowe, geograficzne, osobowe siedleckiej ZSMP Wykazy teczek osobowych działaczy ZSMP Archiwum Państwowe w Rzeszowie AFISZ Informacje odnoszące się do ludności żydowskiej skierowane w l znajdujące się na afiszach i drukach ulotnych przechowywane w AP BIBLIOTEKA ewidencja zbiorów biblioteki DĘBŻYDZI indeks Żydów dębickich zmarłych w czasie II wojny światowej DOMY Baza informuje o właścicielach domów w Rzeszowie, znajdujących się poza terenem rzeszowskiego getta FASSNOTE Baza zawiera sporządzone i zachowane wypisy z zasobu rzeszowskiego archiwum, dokonane w trakcie realizacji na początku lat dziewięćdziesiątych programu Judaica FOTOGRAFIA Ewidencja fotografii przechowywanych w AP Rzeszów GESZEFT HOLOKAUST żydowska dziłalnośc gosp. Przed wojną Informacje do zagłady Żydów, przechowywane w AP Rzeszów (na zlecenie Yad Vashem) JEWS FROM MIELEC Wykaz Żydów zaimeszkałych w Mielcu w okresie okupacji (z zespołu "Akta miasta Mielca") JRI JUDAICA LISTY ŻYDÓW MAGAZYN Księgi metrykalne wyznania mojżeszowego w Rzeszowie indeks osobowy Żydów rzeszowskich w kartotekach ruchu ludności i księgach metrykalnych Listy śydów kierowane do władz Rzeszowa z ZSRR w 1945 Spis topograficzny zespołów w magazynie głównym akt

20 MAŁŻEŃSTWA ŻYDOWSKIE wykaz ślubów w gminie izraelickiej w Rzeszowie MŁODZIEŻ akta osobowe organizacji młodzieżowych w zasobie AP Rzeszów MPU Obsługa pracowni i magazynu (zamówienia) OKRĘGOWY URZĄD Informacje o majątkach opuszczonych, zwracanych w latach na drodze LIKWIDACYJNY postępowania sądowego lub decyzji administracyjnych OSZCZĘDNOŚCI Oszczędności żydowskie przejęte przez Niemców SPIS MIEJSCOWOŚCI GALICJI wykaz miejsccowości Galicji SPISY LUDNOŚCI RZESZÓW Ewidencja ludności Rzeszowa WŁASNOŚĆ Baza zawiera informacje odnoszące się do własności żydowskich gmin wyznaniowych, odszukane w zasobie AP w Rzeszowie i jego oddziałach WYBORCY Spis wyborców na terenia miasta Rzeszowa WYKAZ MIEJSCOWOŚCI wykaz miejscowości Rzeszowszczyzny wg stanu na 1946 r. RZESZOWSZCZYZNY ZMARLIIZR wykaz Żydów zmarłych w Rzeszowie w latach ŹYDZI W SPISIE LUDNOŚCI Zawiera nazwiska Żydów ze spisu ludności Rzeszowa w 1870 roku RZESZOWA ŻYDZI Z MAJDANU Żydzi - mieszkańcy gminy żydowskiej w Majdanie Archiwum Państwowe w Suwałkach Afisze Ewidencja i opis afiszy wyłączonych z zespołu nr 14, sygn. 236 Inwentaryzacja pomocy 2000 Dane źródłowe do wykonania przeglądu ewidencji zasobu nieopracowanego (również opracowanego) JUDAICA Inwentaryzacja ekspozycyjnych dokumentów dotyczących Żydów NOT_WOL Inwentarz zespołu: Notariusz augustowski Tadeusz Wołłowicz z regestami i indeksami do regestów POLONICA Spis zespołów pertynencyjnie i prowienencyjnie związanych z Suwalaszczyzną w zasobach archiwów litewskich i białoruskich SKONTRUM Dane źródłowe do skontrum zasobu AP w Suwałkach Skorowidz Kopia komputerowa skorowidza do ksiąg hipotecznych z okresu międzywojennego Skorowidz 2 Kopia komputerowa skorowidza do ksiąg hipotecznych z okresu międzywojennego Archiwum Państwowe w Szczecinie Baza do rejestracji kartotek personalnych Prezydium Policji w Szczecinie (Polizeiprasidium Stettin) z okresu II wojny światowej FOTO INDEKS POLBUD inwentaryzacja fotografii skorowidze rzeczowe - rybołówstwo morskie i przetwórstwo rybne w latach w zasobie AP Szczecin baza służąca do ewidencjonowania, systematyzacji, wyszukiwania informacji oraz uzyskiwania środków ewidencyjnych (inwentarze książkowe), oraz pomocy wyższego rzędu do zespołów archiwalnych przedwojennego nadzoru budowlanego miast: Szczecina i Świnoujścia Archiwum Państwowe w Toruniu AUGUST baza danych dla korespondencji z XVIII w. INSTRUMENTY KANCELARYJNE baza danych dla akt m. Torunia z okresu staropolskiego PONPON baza danych dla kwerend wykonanych dla Fundacji "Polsko-Niemieckiej Pojednanie" PROTOKOŁY RADY M. TORUNIA baza danych dla akt m. Torunia z okresu staropolskiego Archiwum Państwowe m. st. Warszawy Akta Miasta Warszawy. Zarząd Miejski w m. st. W-wie Biprostal - Biuro Studiów i Projektów Hutnictwa Biuro Budownictwa Komunalnego indeks geograficzny Stolica Biuro Instalacyjno-Techniczne Zarzecki i Nierojewski w Warszawie Biuro Odbudowy Stolicy Biuro Planowania Rozwoju Warszawy Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego Biuro Projektów Leśnictwa Biuro Projektów Łączności Biuro Projektów Przemysłu Drzewnego Biuro projektów Służby Zdrowia Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Komunalnego STOLICA baza do towrzenia spisu zdawczo-odbiorczego zespoły tzw. Biur Projektowych

1. ZASÓB ARCHIWALNY. Nasz znak: 031-2/10

1. ZASÓB ARCHIWALNY. Nasz znak: 031-2/10 Nasz znak: 031-2/10 SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO W TORUNIU W 2009 ROKU 1. ZASÓB ARCHIWALNY 1.1. Zmiany w rozmiarze zasobu archiwalnego ogółem. Zasób Archiwum składa się z: 2.765

Bardziej szczegółowo

ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO W TORUNIU

ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO W TORUNIU Nasz znak: 031-2/09 SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO W TORUNIU W 2008 ROKU 1. ZASÓB ARCHIWALNY 1.1. Zmiany w rozmiarze zasobu archiwalnego ogółem. Zasób Archiwum składa się z: 2.749

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYDAWNICTWACH ARCHIWALNYCH

INFORMACJE O WYDAWNICTWACH ARCHIWALNYCH INFORMACJE O WYDAWNICTWACH ARCHIWALNYCH Archeion. Czasopismo naukowe poświęcone sprawom archiwalnym. Organ Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Archeion nr 64 (s. 307) ukazał się przy końcu 1976 roku.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY. z dnia 16 września 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY. z dnia 16 września 2002 r. Dz.U. z 2002r. Nr 167 poz. 1375 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Narodowego Instytutu Dziedzictwa za I półrocze 2015 roku

Sprawozdanie z działalności Narodowego Instytutu Dziedzictwa za I półrocze 2015 roku Sprawozdanie z działalności Narodowego Instytutu Dziedzictwa za I półrocze 2015 roku Narodowy Instytut Dziedzictwa realizuje zadania określone w statucie obowiązującym od 23 stycznia 2014 roku. Z dniem

Bardziej szczegółowo

POLSKA AKADEMIA NAUK BIBLIOTEKA KÓRNICKA

POLSKA AKADEMIA NAUK BIBLIOTEKA KÓRNICKA POLSKA AKADEMIA NAUK BIBLIOTEKA KÓRNICKA Sprawozdanie z działalności w 2014 roku Kórnik, maj 2015 r. WSTĘP Dzięki środkom budżetowym pozyskanym przez Polską Akademię Nauk w roku 2014 zrealizowano w PAN

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁY AKT ARMII GENERAŁA HALLERA. 1. Uwagi wstępne

ZESPOŁY AKT ARMII GENERAŁA HALLERA. 1. Uwagi wstępne Tadeusz Wojciechowski ZESPOŁY AKT ARMII GENERAŁA HALLERA 1. Uwagi wstępne W dotychczasowej literaturze historycznej, obejmującej dzieje polskich formacji wojskowych w okresie I wojny światowej oraz początkowy

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA OGÓLNA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA WŁADZE MIEJSKIE 1. AKTA MIAST

ADMINISTRACJA OGÓLNA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA WŁADZE MIEJSKIE 1. AKTA MIAST ADMINISTRACJA OGÓLNA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA WŁADZE MIEJSKIE 1. Akta miast, 2. Prezydia miejskich rad narodowych, 3. Miejskie rady narodowe, 4. Urzędy miejskie (w kolejności alfabetycznej miast) 1. AKTA

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. dla klienta Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim STAROSTWO POWIATOWE WODZISŁAW ŚLĄSKI ISO 9001:2008

INFORMATOR. dla klienta Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim STAROSTWO POWIATOWE WODZISŁAW ŚLĄSKI ISO 9001:2008 INFORMATOR dla klienta Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim STAROSTWO POWIATOWE WODZISŁAW ŚLĄSKI 2009 ISO 9001:2008 Spis treści: strona Słowo wstępne 5 Schemat organizacyjny Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Raport roczny. Narodowego Instytutu Dziedzictwa

Raport roczny. Narodowego Instytutu Dziedzictwa Raport roczny Narodowego Instytutu Dziedzictwa 2012 2012 1 2 Szanowni Państwo Rok 2012 był dla Narodowego Instytutu Dziedzictwa rokiem jubileuszowym, bo choć instytucja o tej nazwie działa zaledwie od

Bardziej szczegółowo

UTWORZENIE I ZMIANY ORGANIZACYJNE ARCHIWUM WOJSKOWEGO W LATACH 1918 1939

UTWORZENIE I ZMIANY ORGANIZACYJNE ARCHIWUM WOJSKOWEGO W LATACH 1918 1939 Jerzy Ciesielski UTWORZENIE I ZMIANY ORGANIZACYJNE ARCHIWUM WOJSKOWEGO W LATACH 1918 1939 Zadanie utworzenia archiwum wojskowego postawiła, przypuszczalnie w październiku 1918 roku, Sekcja Naukowa Komisji

Bardziej szczegółowo

CENTRUM UDZIELANIA INFORMACJI O OFIARACH II WOJNY ŚWIATOWEJ INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ KOMISJI ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU

CENTRUM UDZIELANIA INFORMACJI O OFIARACH II WOJNY ŚWIATOWEJ INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ KOMISJI ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU CENTRUM UDZIELANIA INFORMACJI O OFIARACH II WOJNY ŚWIATOWEJ INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ KOMISJI ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU Fot. ze zbiorów Stanisławy Pipiro / AIPN Polacy deportowani

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY NAROL

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY NAROL Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Narol Strona 1 z 30 Zarządzenie nr 89/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Narol z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

USTAWA. z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Dz.U.2014.1075 USTAWA z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (tekst jednolity) Mając na względzie: - zachowanie pamięci o ogromie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku

Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002 w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 1 czerwca 2009 r. Nr 72

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 1 czerwca 2009 r. Nr 72 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 1 czerwca 2009 r. Nr 72 TREŚĆ: Poz: UCHWAŁA RADY GMINY CEDRY WILEKIE 1439 Nr XXI/176/09 z dnia 10 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO SPRAWOZDANIE. z wykonania budżetu w 2014 r. w części 67 POLSKA AKADEMIA NAUK WARSZAWA, MAJ 2015 R.

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO SPRAWOZDANIE. z wykonania budżetu w 2014 r. w części 67 POLSKA AKADEMIA NAUK WARSZAWA, MAJ 2015 R. MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu w 2014 r. w części 67 POLSKA AKADEMIA NAUK WARSZAWA, MAJ 2015 R. Spis treści nr str. Dochody budżetowe 5 Zbiorcze omówienie wydatków

Bardziej szczegółowo

1. Lata 1990-1993, czyli pierwsze aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu 17

1. Lata 1990-1993, czyli pierwsze aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu 17 SPIS TREŚCI: Wprowadzenie 3 I. Rys historyczny powstania publicznych służb zatrudnienia 4 II. Historia służb zatrudnienia w regionie 7 III. Służby zatrudnienia w okresie PRL (1945-1989) 13 IV. Publiczne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. o organizacji i zakresie działania Archiwum. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

INSTRUKCJA. o organizacji i zakresie działania Archiwum. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu INSTRUKCJA o organizacji i zakresie działania Archiwum Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu Nowy Sącz 2006 SPIS TREŚCI Rozdział I Rozdział II Rozdział III Rozdział IV Rozdział V Rozdział VI

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INFORMATYZACJI MIASTA KIELCE KIERUNKI ROZWOJU NA LATA 2007-2020

STRATEGIA INFORMATYZACJI MIASTA KIELCE KIERUNKI ROZWOJU NA LATA 2007-2020 STRATEGIA INFORMATYZACJI MIASTA KIELCE KIERUNKI ROZWOJU NA LATA 2007-2020 Kielce 2007 Opracował zespół w składzie: Dr hab. Małgorzata Suchańska Dr inż. Zbigniew Sender Mgr inż Zygmunt Mazur Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Legnicy. Raport o stanie miasta

Urząd Miasta Legnicy. Raport o stanie miasta Urząd Miasta Legnicy Raport o stanie miasta Legnica 2002-2006 Prezydent Miasta Tadeusz Krzakowski Szanowni Państwo! Oddajemy do rąk Państwa opracowanie, ukazujące Legnicę w latach 2002 2006. Głównym jego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na organizację i przeprowadzenie szkoleń ogólnych i specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2006 Nr 225 poz. 1635 USTAWA. z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Rozdział 1. Przedmiot opłaty skarbowej

Dz.U. 2006 Nr 225 poz. 1635 USTAWA. z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Rozdział 1. Przedmiot opłaty skarbowej Kancelaria Sejmu s. 1/47 Dz.U. 2006 Nr 225 poz. 1635 USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1282, 1448, 1512, z 2013 r. poz. 21, 455,

Bardziej szczegółowo

A. ZALECENIA OGÓLNE IW-1_4.1/413_313. PROW_4.1/413_313/1/z Strona 1 z 20

A. ZALECENIA OGÓLNE IW-1_4.1/413_313. PROW_4.1/413_313/1/z Strona 1 z 20 IW-1_4.1/413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach

Bardziej szczegółowo

ISSN 0137-2734. Sprawozdanie Biblioteki Narodowej za rok 2009

ISSN 0137-2734. Sprawozdanie Biblioteki Narodowej za rok 2009 ISSN 0137-2734 Sprawozdanie Biblioteki Narodowej za rok 2009 Sprawozdanie Biblioteki Narodowej za rok 2009 Warszawa 2010 Biblioteka Narodowa Spis treści Wstęp Tomasz Makowski 5 Kalendarium 11 Gromadzenie

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Lipna na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Miasta Lipna na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Miasta Lipna na lata 2014-2020 Lipno 2014 Wstęp Strategia Rozwoju Miasta Lipna na lata 2014-2020 jest rezultatem stałej współpracy władz miasta z przedstawicielami lokalnych środowisk

Bardziej szczegółowo

Porady praktyczne. dla osób planujących poszukiwania. genealogiczne. w Archiwum Głównym Akt Dawnych

Porady praktyczne. dla osób planujących poszukiwania. genealogiczne. w Archiwum Głównym Akt Dawnych Porady praktyczne dla osób planujących poszukiwania genealogiczne w Archiwum Głównym Akt Dawnych Opracowała Małgorzata Kośka Warszawa styczeń 2011 1 Spis treści Przygotowanie do wizyty w archiwum 3 Wiadomości

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny. Zarządzenie Nr 5/ 10 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2010 roku

Uniwersytet Medyczny. Zarządzenie Nr 5/ 10 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2010 roku Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu DOP -15/10 Zarządzenie Nr 5/ 10 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2010 roku w sprawie Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Załączniki (część 2 szczegółowa)

Załączniki (część 2 szczegółowa) Załączniki (część 2 szczegółowa) do Informacji Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2013 roku na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia

Bardziej szczegółowo