IMPULS. Outsourcing. usług medycznych. Zadowoleni pacjenci najlepszą rekomendacją szpitala DLA BIZNESU. Ubezpieczenia szpitali

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IMPULS. Outsourcing. usług medycznych. Zadowoleni pacjenci najlepszą rekomendacją szpitala DLA BIZNESU. Ubezpieczenia szpitali"

Transkrypt

1 BIZNES IDEE ROZWÓJ NUMER 2 / 2014 IMPULS DLA BIZNESU Zadowoleni pacjenci najlepszą rekomendacją szpitala Outsourcing usług medycznych Podatek od nieruchomości w lecznictwie Ubezpieczenia szpitali Czas pracy pracowników zatrudnionych w podmiocie leczniczym

2 Praca tymczasowa W numerze 3 6 Ubezpieczenia szpitali wciąż za drogie jaka jest tego przyczyna? Czy szpitalom potrzebne są własne działy księgowe? Anna Giera Broker Ubezpieczeniowy Brokers Union Ubezpieczenia szpitali wciąż za drogie jaka jest tego przyczyna? Usługa prania czy rental bielizny szpitalnej konieczność czy naturalny kierunek Innowacyjne usługi ochrony zdrowia czy są zwolnione z VAT? Zadowoleni pacjenci najlepszą rekomendacją szpitala Jak nowocześnie zarządzać obszarem HR Outsourcing usług medycznych Czas pracy pracowników zatrudnionych w podmiocie leczniczym Szpitalne zakupy lepiej razem czy osobno? Podatek od nieruchomości w lecznictwie koniec kontrowersji? Nie od dziś wiadomo, że szpitale płacą bardzo wysokie składki za ubezpieczenia. Szczególną tendencję wzrostu składek zauważyliśmy po wejściu w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, które wprowadziło dużo zamieszania zarówno wśród podmiotów leczniczych, jak i kancelarii brokerskich przygotowujących w ich imieniu postępowania przetargowe. Efektem zmiany m.in. sum gwarancyjnych była zwyżka składek za obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Po dwóch latach obowiązywania rozporządzenia w większości podmiotów leczniczych składki wciąż rosną. Co zrobić, aby tego uniknąć? Szanowni Czytelnicy Od wielu już lat trwają dyskusje, panele, konferencje nad kierunkiem zmian publicznej służby zdrowia. Po długim okresie istnienia struktury opieki zdrowotnej organizowanej i regulowanej przez państwo w ostatnich latach można zauważyć coraz mocniejszą konkurencję ośrodków prywatnych. Zmiany w prawie krajowym i wdrażanie przepisów prawa unijnego będą powodowały coraz większą liberalizację tego sektora. Już dzisiaj służbę zdrowia postrzega się nie tylko z perspektywy misji społecznej do spełnienia, ale również jako przedsiębiorstwo, które ma pracować i zarabiać. Takie spojrzenie przybliża szpitale, co do sposobu funkcjonowania, do innych firm działających w zupełnie innym obszarze gospodarki, lecz stykających się z podobnymi barierami. Mowa tu o ograniczonym popycie (limity z Narodowego Funduszu Zdrowia), wzrastającej konkurencji, rosnącym oczekiwaniu rynku (świadomość pacjentów), ryzyku odszkodowawczym, rosnących cenach materiałów i usług (szczególnie mediów), oczekiwaniach płacowych. Firmy w Polsce mają już za sobą etap otwarcia się wolnej konkurencji, który odczuły boleśnie i szybko musiały sobie z nim poradzić. W służbie zdrowia proces ten jest wolniejszy, ale czy mniej bolesny? W niniejszej publikacji chcemy wskazać możliwe rozwiązania pozwalające poprawić efektywność i jakość funkcjonowania placówek służby zdrowia. Mieczysław Budzik Dyrektor Usług Wspólnych Impel Business Solutions W przypadku podmiotów, w których występuje niższe ryzyko wystąpienia szkody osobowej jak np. szpitale psychiatryczne, reumatologiczne czy rehabilitacyjne, istnieje możliwość uzyskania oferty nie tylko ze strony PZU S.A., ale także z ALLIANZ TUiR S.A., TU INTER- POLSKA SA czy STU ERGO HESTIA S.A. Taka konkurencja wśród ubezpieczycieli przyczynia się do większych możliwości negocjacyjnych a tym samym możliwości uzyskania korzystniejszych cenowo ofert. Jednak w przypadku szpitali, w których funkcjonują oddziały tzw. wysokiego ryzyka jak chirurgia, ginekologia, położnictwo czy ortopedia, furtka do drzwi konkurencji zamyka się już na początku oceny ryzyka. Zatem co może zrobić szpital, aby dać ubezpieczycielowi argumenty do obniżenia składki lub przynajmniej utrzymania jej na obecnym poziomie? Przede wszystkim dążyć do obniżenia szkodowości. Wysokość wypłaconych odszkodowań oraz liczba i wartość założonych rezerw to jeden z podstawowych czynników branych pod uwagę przy kalkulacji ceny oferty. Ponieważ świadomość pacjentów i ich rodzin nieustannie rośnie, a przedstawicieli kancelarii odszkodowawczych specjalizujących się w dochodzeniach roszczeń z tytułu szkód medycznych nietrudno znaleźć ulotki otrzymamy, wchodząc do każdego 3 IMPULS

3 stałe szkolenie lekarzy, pielęgniarek i pozostałego personelu medycznego w zakresie stosowanych procedur i reżimu ich przestrzegania zatrudnianie specjalistów w danej dziedzinie medycyny w liczbie adekwatnej do wielości podmiotu nieprzeprowadzenie szkoleń personelu medycznego na temat rozpoznawania oraz definiowania zagrożeń związanych z terapią; nieprzeprowadzenie szkoleń personelu medycznego na temat dokładnego analizowania przyczyn występowania zdarzeń niepożądanych; brak organizacji systemu, który zachęcałby do raportowania zdarzeń niepożądanych i niepowodzeń w leczeniu; częste błędy w dokumentacji medycznej oraz jej nieczytelność; Ważne jest, aby szpital stale poprawiał jakość świadczonych usług poprzez np. używanie sprzętu wielokrotnego i jednorazowego użycia o najwyższej jakości Należy dokładnie analizować rodzaje zgłoszonych szkód i ich przyczyny, tak aby móc wyciągnąć wnioski i zlokalizować te obszary działania szpitala, w których jest ich najwięcej. Wśród czynników, które w największym stopniu wpływają na ryzyko medyczne, można wyróżnić takie jak: używanie nowoczesnej i bezpiecznej aparatury medycznej brak dowodów, które będą potwierdzać wystąpienie danego zdarzenia oraz jego przebieg, brak informacji na temat stanu zdrowia pacjenta, wykonanych badań, zaleceń itd.; wprowadzenie programu jakości, który zwiększy bezpieczeństwo zarówno pacjentów, jak i pracowników, a tym samym poziom ich satysfakcji niewpisywanie istotnych informacji na temat pacjenta, np. że pacjent w trakcie przyjęcia był pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. niewpisywanie w dokumentacji medycznej udzielonych pacjentowi informacji (np. świadomej zgody na zabieg po rozmowie informującej o zagrożeniach i konsekwencjach, jakie mogą wystąpić po zabiegu); brak argumentacji oraz uzasadnienia podjętych interwencji medycznych, dotyczących na przykład rozszerzenia zakresu zabiegu szpitala - nie dziwi wzrastająca skala zgłaszanych szkód i coraz bardziej wyszukane przyczyny wnoszenia roszczeń, jak np. otrzymanie zbyt dużej ilości zastrzyków przez pacjenta. Dlatego priorytetem dla zarządzających szpitalem powinny być działania prewencyjne pozwalające na minimalizację ryzyka wystąpienia szkód medycznych. Na wysokość składki z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą ma wypływ także kwestia prawidłowego wypełnienia tzw. ankiet medycznych, które pozwalają na przyporządkowanie szpitala do odpowiedniej grupy ryzyka. Dokładne uzupełnienie przedmiotowych ankiet jest niezwykle czaso- i pracochłonne. Wymaga gromadzenia przez podmiot leczniczy wielu szczegółowych informacji i prowadzenia różnych rejestrów z danymi szpitala. W wypełnianie ankiet zaangażowanych jest wielu pracowników placówki, jednak osiągnięty cel, jakim jest przetworzenie ankiet, rozszerza możliwości negocjacyjne dotyczące wysokości składki. Obecnie są one wypełniane w specjalnie do tego opracowanym programie SAMOR, który ma na celu usprawnić proces uzupełniania danych i ich weryfikację. Uzupełnianie ankiet, ich przetworzenie i zakwalifikowanie podmiotu leczniczego choćby do najwyższej klasy ryzyka jest o wiele korzystniejsze niż niewypełnienie ankiet i brak jakichkolwiek informacji umożliwiających ocenę ryzyka. Bardzo ważne jest dokładne wypełnienie pytań dotyczących także szkodowości. Innym czynnikiem, który ma wpływ nie tyle na wysokość składki ile na kwestie finansów szpitala, jest możliwość otrzymania od ubezpieczyciela funduszu prewencyjnego, którego uzyskanie to w dużej mierze efekt działania brokera na rzecz klienta. Środki z funduszu pozwalają na dofinansowanie np. zakupu nowego specjalistycznego sprzętu medycznego, którego wykorzystanie w podmiocie leczniczym może przyczynić się do poprawy jakości obsługi pacjentów. Wysokość funduszu, jaki może zostać przyznany podmiotowi leczniczemu, zależy m.in. od wysokości składki za obowiązkowe ubezpieczenie OC podmiotów wykonujących działalność leczniczą, jaka jest wpłacana na konto danego ubezpieczyciela. Patrząc na całokształt prowadzonej działalności przez podmioty lecznicze, obniżenie składki za obowiązkowe ubezpieczenie OC to nie jednorazowe działanie, lecz ciągły proces, którego nie można przerywać. Mam tu na myśli przede wszystkim kwestię pracy nad obniżeniem szkodowości i poprawę jakości świadczonych usług. Są to bowiem pierwsze czynniki, które są brane pod uwagę przy kalkulacji składek. 4 IMPULS 5 IMPULS

4 Mieczysław Budzik Dyrektor Usług Wspólnych Impel Business Solutions Czy szpitalom potrzebne są własne działy księgowe? Takie pytanie coraz częściej stawiają sobie menedżerowie zarządzający placówkami służby zdrowia. Do niedawna szpitale funkcjonowały jak wszystkie firmy w Polsce niezależnie od prowadzonej działalności. Posiadały własne kuchnie, pralnie, laboratoria, zaopatrzenie, większe lub mniejsze magazyny leków, pościeli, żywności, a dziś coraz częściej korzystają z podwykonawców. Dlaczego? Moda? Nowy trend? Naturalny kierunek? A może podpatrywanie dobrych wzorców rynkowych, czyli skupienie się na najważniejszych obszarach na podstawowej działalności, resztę powierzając specjalistom dziedzinowym? Prowadzenie ksiąg rachunkowych to już chyba ostatni obszar, z którym trudno rozstać się menedżerom. Dlaczego? Może czas postawić sobie pytanie zyskuję czy tracę, posiadając własne działy księgowe? 1. Problemami z obsadą stanowisk księgowych naturalna rotacja pracowników, zwolnienia chorobowe, opieki, urlopy wypoczynkowe, macierzyńskie, wychowawcze przy stosunkowo małych liczebnie zespołach powodują dezorganizację pracy, niewykonywanie pewnych czynności, odkładanie ich na później czy koszty dodatkowego wynagrodzenia za godziny nadliczbowe. 2. Problemami z osobami kierującymi absencja osoby kierującej najczęściej wiąże się z tym, że nie ma kto takiej osoby zastąpić. Każdy zarządzający zetknął się lub boryka się z: Firmy, szczególnie produkcyjne, najszybciej zauważyły korzyści z przekazania obsługi księgowej i finansowej podmiotom zewnętrznym. Z uwagi na to, że wykonawca tej usługi nie może się zmieniać zbyt często (pewna ciągłość wiedzy, cykliczność, bezbłędność), należy dokonać właściwego wyboru wykonawcy, zwracając uwagę na: 1. Doświadczenie (proponowanie najlepszych praktyk). 3. Kosztami szkoleń często zmieniające się przepisy prawa podatkowego i bilansowego wymagają ponoszenia kosztów ciągłego szkolenia i doszkalania zespołu, nabywania publikacji czy abonamentów portalowych. 2. Wielkość (gwarantującą zastępowalność osób i płynność obsługi). 4. Oczekiwaniami wzrostu płac stale rosnące koszty życia powodują oczekiwanie wzrostu płac i rodzące się na tym tle spory i frustracje. 5. Odpowiedzialnością za szkody nie myli się tylko ten, kto nic nie robi, ale aż strach pomyśleć, ile kosztuje, jeżeli błąd powoduje dotkliwe szkody, a Kodeks pracy w tym zakresie bardzo ogranicza możliwość dochodzenia roszczeń. 3. Stabilność finansową (forma prawna, standing właścicieli, zdolność kredytowa). 6. Nastrojami pracowniczymi przenoszenie problemów prywatnych na grunt służbowy, konflikty osobowościowe pomiędzy pracownikami. 4. Wysokość posiadanych polis ubezpieczeniowych (odpowiedzialność za ewentualne szkody). 7. Trudnościami z planowaniem kosztów brak możliwości oceny, bez dogłębnej analizy, czy obecny koszt działu nie jest zbyt wysoki oraz nieprzewidywalność kosztów funkcjonowania, biorąc pod uwagę punkty powyżej i szybko zmieniające się otoczenie. W chwili obecnej nie ma żadnych przeszkód prawnych, technicznych czy organizacyjnych, aby tak jak inne usługi (catering, pranie, rental) również usługę księgową powierzyć firmom specjalizującym się w tym obszarze. Podpisując partnerską umowę z dobrze wybranym wykonawcą, szpital z powodzeniem może skupić się na tym, do czego został powołany, mając jednocześnie pewność, że otrzymuje dobrą i bezpieczną usługę, zachowując pełny dostęp do informacji niezbędnej mu w zarządzaniu za z góry określoną cenę. 6 IMPULS 7 IMPULS

5 RRental bielizny płaskiej to usługa odpowiadająca idei outsourcingu, polegająca na długoterminowym wynajmowaniu klientowi asortymentu wraz z zapewnieniem serwisu w formie prania, naprawiania oraz dostarczania do szpitala wg ustalonego harmonogramu. Ten rodzaj usługi ma wieloletnie tradycje na całym świecie, choć pomysł wynajmowania pościeli dotyczył w pierwszej kolejności hoteli i zrodził się we współpracy pralni z klientami hotelowymi. Jednak dość szybko idea rentalu bielizny płaskiej, zapewniająca właściwy dobór asortymentu, kontrolę zarządzanie ilościami poprzez oznakowanie każdej sztuki bielizny, odpowiednią technologię prania, a przy tym brak konieczności Usługa prania czy rental bielizny szpitalnej konieczność czy naturalny kierunek Estetyka i stan pościeli szpitalnej dla większości dzisiejszych placówek ZOZ to nie powód do dumy. Wykorzystywana przez nie pościel pochodzi z różnych źródeł czasem jest nowa, od sponsorów, częściej używana, po likwidacji innych placówek itp. Bielizna jest niejednorodna, słabej jakości, ma różną gramaturę i skład, a przede wszystkim jest mocno zróżnicowana i nieestetyczna. Poza tym szpitale są regularnie okradane także z pościeli zarówno przez pacjentów, jak i osoby z zewnątrz. Na zakup nowej nie zawsze szpital stać i tu pojawia się rozwiązanie w postaci usługi rentalu, czyli wynajmu i serwisu bielizny płaskiej. ponoszenia przez klienta nakładów inwestycyjnych na zakup asortymentu, została dostrzeżona przez obiekty szpitalne i odegrała dużą rolę w procesie standaryzacji służby zdrowia m.in. w Niemczech, do dziś będąc jej ważnym elementem. W Polsce usługi prania/rentalu bielizny płaskiej dla szpitali wg Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia r. określane są jako usługi niepriorytetowe i tak też są traktowane. Na tę sprawę zwróciła uwagę Najwyższa Izba Kontroli, przeprowadzając kontrolę w 137 szpitalach publicznych w całym kraju. Kontrolerzy znaleźli wiele rażących uchybień i nieprawidłowości, jednak w zakresie usług pralniczych większość z 75% placówek, Klaudia Baranowska Dyrektor Handlowy Rental i Pralnictwo Impel Rental Pro które zlecały je wyspecjalizowanym firmom, otrzymała oceny pozytywne. Kontrolerzy zwrócili uwagę na bardzo zły stan pościeli. Zadbana była ona tylko w szpitalach, które w związku z brakiem pieniędzy na zakup nowego asortymentu korzystały z leasingu pościeli od firmy świadczącej usługi wynajmu. Zastrzeżenia NIK wzbudziło też nieprzestrzeganie zasad higieny w magazynach czystej i brudnej bielizny w niemal połowie placówek. Najczęściej stwierdzaną nieprawidłowością było segregowanie i ponowne liczenie brudnego asortymentu w magazynie brudnej bielizny oraz nieprzestrzeganie zasad higieny osobistej i obowiązku zmiany odzieży w wypadku przechodzenia ze strefy brudnej do czystej. Wyniki kontroli NIK jasno wskazują, że Polska jest na początku drogi podnoszenia jakości oraz standaryzowania szpitali w obszarze zarządzania i prania/ rentalu bielizny płaskiej, lecz z zadowoleniem obserwuję, iż świadomość znaczenia prawidłowego funkcjonowania tego zakresu działalności szpitala wśród managerów szpitali jest z roku na rok coraz większa. W ogłoszeniach przetargowych widać coraz częściej zadania związane z rentalem bielizny płaskiej, a na rynku pojawia się coraz więcej firm świadczących usługi prania, ale też wynajmu i serwisu pościeli. Przy wyborze takiej firmy warto kierować się nie tylko ceną usługi; ważne jest doświadczenie, certyfikaty, innowacyjne rozwiązania ułatwiające pracę pracownikom szpitala. Jednym z takich rozwiązań jest np. system RFID umożliwia on automatyczną jednoczesną identyfikację i kategoryzację wielu przedmiotów oznaczonych chipami, a co za tym idzie precyzyjną i czytelną ewidencję ilości asortymentu przekazywanego do prania. Warto jest także sprawdzić, czy pralnia stosuje RABC, czyli Risc Analysis Biocontamination Control. Jest to system zarządzania jakością higieny w zakładzie pralniczym, z określeniem analizy ryzyka skażeń, porównywalny do koncepcji HACCP w zakładach przemysłu spożywczego. Firmy specjalizujące się w usłudze wynajmu, wsłuchując się w tętno rynku, rozwijają i doskonalą usługi dla szpitali, komponując kompleksowe rozwiązania polegające na włączaniu do szpitala rentalu bielizny płaskiej, rentalu odzieży dla pracowników szpitala, rentalu odzieży dla pacjentów, rentalu odzieży operacyjnej, oraz wynajmie mopów w celu zabezpieczenia wszystkich newralgicznych obszarów związanych z usługą prania. Rental bielizny płaskiej/odzieży dla szpitali jest nie tylko korzystnym i bardzo wygodnym rozwiązaniem, lecz naturalnym kierunkiem w procesie poprawy bezpieczeństwa pracy szpitala oraz konieczności zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu leczenia pacjenta. 8 IMPULS 9 IMPULS

6 Izabela Łabędzka Konsultant ds. Podatków Accounting Audyt Partner Andrzej Naskrętski Doradca Podatkowy Accounting Audyt Partner Innowacyjne usługi ochrony zdrowia czy są zwolnione z VAT? Świadczenie usług ochrony zdrowia, zgodnie z obowiązującą ustawą, co do zasady podlega zwolnieniu z opodatkowania VAT. Zwolnienie to określone zostało w art. 43 ust. 1 pkt 18-19a uvat są to usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, jednakże brak jasnych definicji stwarza pole do wątpliwości interpretacyjnych. VAT VAT VAT do zwolnienia z podatku VAT jako usługa związana z opieką medyczną, tym bardziej że dzięki niej pacjent miał być chroniony przed groźnymi komplikacjami chorobowymi. JJednocześnie organy podatkowe w wydawanych interpretacjach dokonują restrykcyjnej (czyli: wąskiej) wykładni ww. przepisów w kontekście kwalifikowania określonych usług jako świadczeń opieki medycznej zwolnionej z VAT. Przykładem owej restrykcyjnej wykładni jest stanowisko ministra finansów w kontekście innowacyjnych usług medycznych, m.in. usług związanych z krwią pępowinową czy usług monitorowania stanu pacjenta poprzez system informatyczny dostarczający lekarzom danych na ten temat. Najnowszym przykładem stanowiska MF odnośnie ostatniego z ww. przykładów jest indywidualna interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 7 listopada 2013 r. W ramach stanu faktycznego spółka wskazała, iż zamierzała świadczyć usługi medyczne polegające na monitorowaniu stanu nawodnienia pacjentów szpitali. Obserwacja miała się odbywać przez system informatyczny. Sam pacjent, dysponując odpowiednim urządzeniem, po wykonaniu pomiarów miał przesyłać wyniki za pomocą telefonu bądź tabletu na serwer spółki. Tam wyniki miały być poddane analizie i w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przesłane do lekarza prowadzącego. Zdaniem spółki wyżej opisana usługa kwalifikowała się Organ podatkowy był innego zdania. Według MF decydujące znaczenie przy kwalifikowaniu usługi jako zwolnionej z podatku VAT ma jej cel. Powołał się na definicje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie pojęć opieki medycznej oraz świadczeń opieki medycznej, wskazując szereg orzeczeń in fine, konkludując: Świadczone przez spółkę usługi monitorowania przez system informatyczny stanu pacjenta nie będą obejmowały charakterystycznych cech usługi opieki medycznej, gdyż o skorygowaniu terapii będzie decydował samodzielnie lekarz prowadzący danego pacjenta na podstawie wyników sugerujących wystąpienie nieprawidłowości w procesie leczenia pacjenta przesłanych z serwera spółki. Zatem opisane usługi będą miały charakter jedynie narzędzia informatycznego, które pozwala lekarzowi świadczyć usługę medyczną, nie będą natomiast to usługi opieki medycznej. Powyższa sprawa jest o tyle niepokojąca, że organ podatkowy, rozstrzygając indywidualną kwestię, powołał się także na orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (C-473/08 oraz C-212/01), z których jednoznacznie wynika, że zwolnienie nie musi obejmować wszystkich działań medycznych wynikających z procesu leczenia, a badać należy cel, dla którego są one świadczone. W konsekwencji wydaje się, iż MF w tym przypadku zbyt restrykcyjnie ocenił stanowisko spółki. Logiczny jest bowiem fakt, że w procesie terapeutycznym śledzenie (monitoring) stanu pacjenta (bez względu na to, czy odbywa się na terenie podmiotu leczniczego, czy gdziekolwiek indziej i za pomocą jakichkolwiek środków) jest czynnością służącą celom terapeutycznym, a w konsekwencji zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia w rozumieniu przepisów ustawy VAT. Tym samym pomimo istnienia obiektywnych argumentów przemawiających za stosowaniem zwolnienia z VAT w zakresie ww. usług należy w chwili obecnej liczyć się z możliwością wystąpienia sporu z organem podatkowym w tym zakresie. 10 IMPULS 11 IMPULS

7 Elżbieta Kantowicz Dyrektor Sprzedaży Impel Catering Company Zadowoleni pacjenci najlepszą rekomendacją szpitala Satysfakcja pacjentów z usług cateringowych to coraz częściej wyznacznik sukcesu wielu placówek opieki zdrowotnej, co w późniejszym czasie skutkuje także zawiązaniem pozytywnych relacji, a przede wszystkim zaufaniem. CCatering szpitalny od kilku lat sukcesywnie zmienia swoje oblicze. Kilka lat wcześniej głównym motorem decyzji w szpitalach o outsourcingu żywienia było szukanie inwestora zastępczego dla zaniedbanych kuchni. Dziś usługi żywieniowe to również element wizerunku wielu placówek: wyremontowana, dobrze wyposażona kuchnia, jednakowo schludnie ubrany personel kuchenny czy dystrybuujący posiłki pacjentom, jednakowa zastawa stołowa, zbilansowane zgodnie z dietą menu coraz częściej do wyboru przez pacjenta z dostępnych zestawów. Nowoczesny catering wprowadza do szpitali szereg efektywnych rozwiązań pomagających w ich funkcjonowaniu jak np. elektroniczne systemy zamawiania posiłków zintegrowane z programami ewidencji pacjentów. Nad bezpieczeństwem i jakością produkowanych posiłków pomagają czuwać firmom cateringowym certyfikaty potwierdzające zgodność systemu zarządza nia bezpieczeństwem żywności z wymaganiami normy ISO To międzynarodowa norma definiująca wymagania w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności stosowana przez przedsiębiorstwa przy nadzorze łańcucha dostaw, np. producenci opakowań, środków czyszczących, artykułów spożywczych itp. Norma łączy w sobie zasady systemu HACCP (zgod- Nad bezpieczeństwem i jakością produkowanych posiłków pomagają czuwać firmom cateringowym certyfikaty potwierdzające zgodność systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności z wymaganiami normy ISO nego z Kodeksem Żywnościowym Codex Alimentarius) oraz zgodności z normą ISO Firmy cateringowe, dbając o smak, jakość i walory wizualne i estetyczne podawanych potraw, zapewniają wykwalifikowane, zrestrukturyzowane zespoły działów żywienia, które poddawane są systematycznym szkoleniom podnoszącym ich kwalifikacje zawodowe. Ważnym elementem dbałości o bezpieczeństwo żywienia jest stały monitoring zdrowia pracowników produkcyjnych. Przyglądając się korzyściom wynikających z powierzenia żywienia pacjentów firmie cateringowej, należy pamiętać nie tylko o wizerunku. Nowoczesny catering to realna możliwość analizy kosztów żywienia, ich przejrzystość czy planowanie. Oszczędności wynikające z przeniesienia odpowiedzialności żywieniowej, higienicznej, BHP, zatruć pokarmowych polisa OC, wszystko po stronie firmy cateringowej. Duże plusy to również redukcja kosztów administracyjnych, związanych z całą gospodarką magazynową działu żywienia, zmniejszona liczba organizowanych przetargów, restrukturyzacja kosztów osobowych, inwestycje w infrastrukturę i modernizację bloków żywienia. Jednak wraz z pogarszającą się sytuacją ekonomiczną w Polsce obserwujemy wzrost ograniczeń wydatkowanych środków finansowych na bieżącą działalność szpitali. Dyrektorzy szpitali, szukając optymalizacji kosztów, z roku na rok coraz bardziej obcinają środki przeznaczone na wyżywienie dla pacjentów. Szpitale, które zdecydowały się na świadczenie usług żywieniowych przez zewnętrzną firmę cateringową w swojej placówce zobligowane są do przeprowadzania procedury przetargowej zgodnie z wymogami ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Ostatnie lata pokazują jednoznacznie, że szpitale, organizując przetargi na żywienie pacjentów, jako główne kryterium wyboru oferenta przyjmują najczęściej najniższą cenę. Konkurencja oparta tylko na kryterium ceny w usłudze cateringowej nierzadko prowadzi do absurdów. Obniżenie do minimum wartości wsadu do kotła, ociąganie się lub brak zadeklarowanych inwestycji, niewystarczający lub niewykwalifikowany personel, transport posiłków w nieodpowiednich warunkach, bardzo niska stawka jednego osobodnia nie mogą zagwarantować odpowiedniej jakości posiłków i bezpieczeństwa, co w efekcie może stać się zagrożeniem dla zdrowia pacjentów. Gdzie jest granica absurdu cateringowej stawki żywieniowej pacjenta szpitala i jak cenny jest wizerunek nowoczesnej placówki medycznej? To pytania, na które powinno odpowiedzieć sobie wielu menedżerów zarządzających szpitalami. 12 IMPULS 13 IMPULS

8 Anna Makuszyńska Dyrektor Operacyjny ds. Klienta Zewnętrznego, Impel Business Solutions Jak nowocześnie zarządzać obszarem HR wdrożenie elastycznego systemu HR czy outsourcing kadrowo-płacowy Zarządzanie zasobami ludzkimi to jedna z funkcji realizowanych w organizacji przez struktury back office. Współczesne działy HR sprawnie realizując swoje zadania, umożliwiają organizacji skupienie się na działalności podstawowej, którą w przypadku podmiotów działających w sektorze służby zdrowia stanowi działalność lecznicza. WWśród podstawowych zadań działów HR można wskazać zadania związane z zatrudnianiem pracowników w ramach różnych form (umowa o pracę czy realizacja usług w ramach umów-zleceń lub kontraktów), ewidencją i rozliczaniem czasu pracy, naliczaniem wynagrodzeń czy przygotowywaniem raportów na potrzeby wewnętrzne lub dla instytucji zewnętrznych. Zdarza się, że zadania te realizowane są w różnych systemach informatycznych lub część z nich wykonywana jest poza systemem (np. tworzenie grafików w Excelu lub w formie papierowej). Takie działanie wiąże się z koniecznością bądź łączenia danych pochodzących z różnych systemów, bądź wprowadzania do systemów wyników działań realizowanych na papierze. Wszystkie te zadania mogą być obecnie realizowane za pośrednictwem nowoczesnego systemu informatycznego, który poza realizacją standardowych zadań w obszarze kadr i płac najczęściej umożliwia także: wnioskowanie w formie elektronicznej o zatrudnienie czy zwolnienie pracownika lub zmianę warunków zatrudnienia, wsparcie w planowaniu i rozliczaniu czasu pracy pracowników oraz osób realizujących zadania w innych formach, elektroniczny obieg wniosków o nieobecności pracowników, bieżący dostęp pracowników do danych płacowych (np. paski wynagrodzeń), wnioskowanie w formie elektronicznej przez pracowników o zmianę danych osobowych lub wydanie zaświadczeń, raportowanie zarządcze poprzez portale dedykowane dla kadry menedżerskiej. Wskazane rozwiązania umożliwiają nie tylko systemowe wsparcie w zakresie zarządzania HR, lecz również dokonanie optymalizacji zadań i kosztów w tym obszarze. Przykładowo pielęgniarka oddziałowa planująca grafiki czasu pracy dla danego oddziału w formie papierowej poświęca czas na przygotowanie, naniesienie zmian w grafikach zaistniałych w trakcie miesiąca oraz wprowadzenie danych o rzeczywiście wykonanym czasie pracy. Dodatkowo musi posiadać wiedzę merytoryczną o planowaniu czasu pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Po zakończeniu miesiąca dane te przekazywane są do działu HR, który rozlicza czas pracy, ustalając ilość godzin nadliczbowych, nocnych oraz dyżurów, a następnie wprowadza dane do systemu informatycznego w celu prawidłowego naliczania wynagrodzenia. Proces ten znacznie skraca się w przypadku zastosowania rozwiązań systemowych zautomatyzowanie planowania grafików, weryfikowanie zgodności z przepisami prawa, systemowe rozliczenie ilości godzin nadliczbowych, nocnych oraz dyżurów, a ostatecznie uwzględnienie danych zawartych już w systemie przy naliczaniu wynagrodzeń i rozliczaniu usług realizowanych w ramach kontraktów. Zastosowanie spójnego systemu informatycznego umożliwi również sprawne i elastyczne raportowanie na wewnętrzne potrzeby podmiotu, ale również dla organów zewnętrznych (np. dla Ministerstwa Zdrowia czy NFZ). W przypadku zarządzania kilkoma podmiotami medycznymi wspólny system HR umożliwi również zbiorcze raportowanie danych. Uzyskanie dostępu do takich nowoczesnych rozwiązań jest możliwe jedynie w sytuacji zakupu i wdrożenia systemu informatycznego lub rozpoczęcia współpracy z podmiotem specjalizującym się w outsourcingu kadrowo- -płacowym, posiadającym w swojej ofercie takie rozwiązania, śledzącym zmieniające się przepisy i aktywnie wspierającym szpital w obszarze zarządzania personelem. Samodzielne wdrażanie systemu informatycznego wiąże się z koniecznością delegowania do projektu zasobów na każdym etapie wdrożenia: tworzenia koncepcji, testowania systemu czy migrowania danych. Decydując się na samodzielne wdrożenie, trzeba liczyć się z ponoszeniem znacznych nakładów finansowych na: przygotowanie zapytania ofertowego, przeprowadzenie postępowania przetargowego, wybór wykonawcy i przeprowadzenie procesu negocjacji i podpisania umowy, nabycie praw licencyjnych do programu, pracę personelu na etapie wdrażania w ponadnormatywnym czasie (poza wykonywaniem bieżącej pracy jak i z błędami i trudnościami w okresie po wdrożeniu systemu). Powierzenie obsługi kadrowo- -płacowej firmie outsourcingowej wiąże się z przejęciem większości tych obowiązków przez profesjonalny podmiot, który w imieniu klienta wykonuje zadania związane z wdrożeniem nowoczesnego oprogramowania, umożliwiając klientowi skoncentrowanie się na działalności leczniczej. 14 IMPULS 15 IMPULS

9 Agnieszka Banasiak Menedżer Segmentu Hospital Service Company J Jednym z coraz częściej stosowanych i powszechnych rozwiązań jest optymalizacja kosztów zatrudnienia poprzez outsourcing usług medycznych. Polega on na przekazaniu firmie zewnętrznej będącej podmiotem medycznym (Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej) usługi uzupełniania niedoborów kadrowych w sytuacjach występujących nadgodzin, dyżurów nocnych i świątecznych, a także niedoborów spowodowanych urlopami i zwolnieniami personelu zatrudnionego w placówce szpitalnej. Outsourcing usług medycznych sprawne zarządzanie kosztami i ograniczanie ryzyk w placówkach medycznych Trwająca reforma służby zdrowia wymusza na menedżerach zarządzających szpitalami poszukiwanie nowych dróg optymalnego zarządzania placówkami medycznymi. 16 IMPULS Outsourcingowi mogą podlegać wszystkie zawody medyczne zarówno niższego szczebla opiekunki medyczne, jak też średniego i wyższego szczebla: pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni, technicy radiolodzy, a także lekarze. Firma zewnętrzna uzupełnia niedobory dyżurowe doświadczonym i sprawdzonym personelem pracującym w innych, pobliskich placówkach, ale również, co jest częściej stosowane i korzystniejsze dla wszystkich stron personelem macierzystym z konkretnej placówki. W ten sposób nie dochodzi do nagłego braku personelu, co wpływa na znaczne ograniczenie ryzyk w tym obszarze i zapewnia ciągłą opiekę służb medycznych. Z drugiej zaś strony menedżerowie zarządzający podległymi sobie placówkami medycznymi nie ponoszą ryzyka i czasami zbędnych kosztów związanych z przerostem zatrudnienia wśród personelu medycznego. Personel ten z kolei ma możliwość zwiększenia przychodów w miejscu, które doskonale zna (specyfikę obiektu, pracowników, pacjentów), nie podejmując pracy w kilku innych szpitalach, z czym można się bardzo często spotkać szczególnie wśród personelu pielęgniarskiego. Dzięki wdrożeniu outsourcingu usług medycznych menedżer szpitala może sprawnie kierować obszarem zatrudnienia w placówce szpitalnej, elastycznie zarządzać kosztami stałymi. W sposób sprawny i pewny ma dostęp do zasobów w każdej newralgicznej sytuacji. Wydzielenie tych usług na zewnątrz ogranicza koszty, jakie obecnie wynikają z nadgodzin pracowników wykonujących obowiązki na podstawie umowy o pracę. Outsourcing medyczny na świecie jest obszarem dobrze rozwijającym się i dającym obopólne korzyści osobom zarządzającym placówkami służby zdrowia, jak też możliwością dodatkowego zarobkowania dla pracowników. W Polsce outsourcing medyczny musi przejść jeszcze daleką drogę, a główne działania, jakie stoją przed podmiotami oferującymi tego typu outsourcing, to przede wszystkim stała edukacja rynku wskazująca pozytywy outsourcingu medycznego. Rozwiązanie outsourcingu usług medycznych w tzw. uzupełnieniu niedoborów kadrowych w strukturach szpitalnych pozwala szpitalowi na: optymalizację kosztów obsługi, zmianę struktury kosztów, przyjmowanie bez ograniczeń dodatkowych zleceń, nieponoszenie kosztów pozyskania i szkolenia pracowników, wyższą płynność organizacji struktur szpitala, niskie koszty zarządzania kontraktem, optymalizację zatrudnienia kadr, co skutkuje obniżeniem kosztów utrzymania szpitala. 17 IMPULS

10 Katarzyna Kałuża Radca Prawny Impel Business Solutions Czas pracy Z pracowników zatrudnionych w podmiocie leczniczym Nieprawidłowe ustalenie norm czasu pracy dla pracownika zatrudnionego w podmiocie leczniczym ciągnie za sobą wiele konsekwencji. Zastosowanie wyższych norm czasu pracy niż dopuszczalne wiąże się z kosztami i ewentualnymi karami po stronie pracodawcy, przede wszystkim związanymi z wypłatą wynagrodzeń za błędne ponadnormatywne godziny nadliczbowe. Ustalenie tych norm na poziomie niższym, niż określają to przepisy skutkuje zwiększeniem bieżących kosztów pracy. Zgodnie z art. 93 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., nr 217 ze zm.) czas pracy pracowników zatrudnionych w podmiocie leczniczym w przyjętym okresie rozliczeniowym nie może przekraczać 7 godzin 35 minut na dobę i przeciętnie 37 godzin 55 minut na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. Czas pracy pracowników technicznych, obsługi i gospodarczych w przyjętym okresie rozliczeniowym nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. Czas pracy pracowników niewidomych zatrudnionych na stanowiskach wymagających kontaktu z pacjentami w przyjętym okresie rozliczeniowym nie może prze- kraczać 6 godzin na dobę i przeciętnie 30 godzin na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. Okres rozliczeniowy nie może przekraczać 3 miesięcy dla wyżej wskazanych grup pracowniczych. Zgodnie z art. 214 ustawy o działalności leczniczej w okresie do dnia 1 lipca 2014 r. czas pracy pracowników komórek organizacyjnych (zakładów, pracowni) radiologii, radioterapii, medycyny nuklearnej stosujących w celach diagnostycznych lub leczniczych źródła promieniowania jonizującego, fizykoterapii, patomorfologii, histopatologii, cytopatologii, cytodiagnostyki, medycyny sądowej lub prosektoriów nie może przekraczać 5 godzin na dobę i przeciętnie 25 godzin na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. Dotyczy to pracowników zatrudnionych w komórkach organizacyjnych (zakładach, pracowniach): radiologii, radioterapii i medycyny nuklearnej, jeżeli do ich podstawowych obowiązków należy stosowanie w celach diagnostycznych lub leczniczych źródeł promieniowania jonizującego, a w szczególności: wykonujących badania lub zabiegi, asystujących lub wykonujących czynności pomocnicze przy badaniach lub zabiegach, obsługujących urządzenia zawierające źródła promieniowania lub wytwarzające promieniowanie jonizujące, lub wykonujących czynności zawodowe bezpośrednio przy chorych leczonych za pomocą źródeł promieniotwórczych, lub prowadzących badania naukowe z zastosowaniem źródeł promieniowania jonizującego, lub dokonujących pomiarów dozymetrycznych promieniowania jonizującego związanych z ww. działalnością oraz zatrudnionych w komórkach organizacyjnych (zakładach, pracowniach) fizykoterapeutycznych, jeżeli do ich podstawowych obowiązków należy kontrolowanie techniki stosowanych zabiegów lub samodzielne wykonywanie zabiegów, w komórkach organizacyjnych (zakładach, pracowniach): patomorfologii, histopatologii, cytopatologii i cytodiagnostyki, jeżeli do ich podstawowych obowiązków należy przygotowywanie preparatów lub wykonywanie badań histopatologicznych i cytologicznych, oraz zatrudnionych w komórkach organizacyjnych (zakładach, pracowniach): patomorfologii, medycyny sądowej oraz prosektoriach, jeżeli do ich podstawowych obowiązków należy wykonywanie sekcji zwłok lub wykonywanie badań patomorfologicznych i toksykologicznych lub pomoc przy wykonywaniu sekcji zwłok oraz badań patomorfologicznych i toksykologicznych, lub pobieranie narządów i tkanek ze zwłok. Jak wynika z powyższego, podstawową normą czasu pracy w podmiocie leczniczym jest 7 godzin 35 minut na dobę i przeciętnie 37 godzin 55 minut na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. Ośmiogodzinną dobową normę czasu pracy (i przeciętnie 40-godzinną tygodniową) można zastosować do pracowników technicznych, obsługi i gospodarczych. Ustawa o działalności leczniczej nie zawiera wyjaśnienia, kogo ustawodawca uznaje za pracowników technicznych, obsługi i gospodarczych. Nie zawierają takiego wyjaśnienia również przepisy wykonawcze do ustawy. Znaczącą wskazówką jest stanowisko ministra zdrowia z 8 października 2010 r. w sprawie norm czasu pracy pracowników administracyjnych w niepublicznym ZOZ (MZ-BP- -P /AP/10), zgodnie z którym wymiar czasu pracy pracowników zatrudnionych w zakładzie opieki zdrowotnej, z zastrzeżeniem art. 32i ust. 1 (ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, Dz.U. z 2007 r. nr 14, poz. 89 z późn. zm.), w przyjętym okresie rozliczeniowym nie może przekraczać 7 godzin 35 minut na dobę i przeciętnie 37 godzin 55 minut na tydzień. Powyższy wymiar czasu pracy jako norma podstawowa dotyczy również pracowników administracyjnych. Wymiar czasu pracy pracowników technicznych, obsługi i gospodarczych został uregulowany w ust. 2 art. 32g ustawy. Ponadto przepisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 czerwca 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz.U. z 1999 r. nr 52 poz. 543, ze zm.) oraz rozporządzenia z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 1999 r. nr 30, poz. 300 ze zm.) nie regulują zagadnień związanych z czasem pracy. Wyodrębnienie w załącznikach do ww. rozporządzeń określonych grup pracowników zakładów opieki zdrowotnej zostało opracowane i przyjęte wyłącznie dla potrzeb tych aktów prawnych, a ich stosowanie przy ustalaniu norm czasu pracy pracowników zatrudnionych w niepublicznym zakładzie opieki zdrowotnej może mieć jedynie charakter posiłkowy. Decydujące znaczenie w tym zakresie mają bowiem przepisy rozdziału czwartego ustawy o zakładach opieki zdrowotnej 1. Jeśli uznać stanowisko ministra zdrowia za aktualne również w obecnym stanie prawnym, można postawić tezę, że zakwalifikowanie konkretnego stanowiska do danej grupy pracowników (technicznych, obsługi, gospodarczych) powinno nastąpić w wewnętrznych aktach prawnych 2. Pogląd taki prezentowany jest też w literaturze (Ł. Prasołek, A. Lankamer-Prasołek, E. Przedwojska, K. Lakamer, Zatrudnianie, czas pracy i wynagradzanie pracowników podmiotów leczniczych, Gdańsk 2011), choć część autorów prezentuje zdanie odmienne 3. Podział na pracowników działalności podstawowej, administracyjnych, technicznych i ekonomicznych oraz gospodarczych, zawarty w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami 18 IMPULS 19 IMPULS

11 Danuta Biskupska Wiceprezes Synergy Platform Szpitalne zakupy lepiej razem czy osobno? O tym, że zbiorowe zakupy są tańsze niż indywidualne zamówienia, nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Jednocześnie problemy finansowe podmiotów leczniczych wymuszają konieczność kontroli kosztów, zapalając zielone światło dla tej formy zakupów. (Dz.U. nr 151, poz. 896) nie może stanowić podstawy przyporządkowania danego stanowiska do ww. grupy stanowisk i w konsekwencji przyjęcia dla danego stanowiska ośmiogodzinnej dobowej normy czasu pracy. Reasumując, podstawową normą czasu pracy w podmiocie leczniczym jest 7 godzin 35 minut na dobę i przeciętnie 37 godzin 55 minut na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, a wprowadzenie ośmiogodzinnej dobowej normy czasu pracy i przeciętnie 40-godzinnej w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy dozwolone jest tylko dla stanowisk technicznych, obsługi i gospodarczych. Zakwalifikowanie danych stanowisk do jednej z tych grup następuje w wewnętrznych aktach prawnych, w szczególności w Regulaminie Pracy lub Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy. 1. źródło: %20ZOZ.htm 2. tak również K. Fortak-Karasińska, Jak rozliczać czas pracy pracowników administracyjnych i technicznych w podmiotach leczniczych oraz Państwowa Inspekcja Pracy Oddział w Warszawie (http://www.warszawa.oip.pl/?q=node/295) 3. oraz Przyglądając się naszym zachodnim sąsiadom (np. placówkom w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii), łatwo zauważyć, że dostrzegli oni już dawno korzyści optymalizacji kosztów poprzez centralizację zakupów oraz tworzenie Grup Zakupowych i uważają je za jedne z najskuteczniejszych pomysłów na poprawę kondycji finansowej szpitali. Aby skorzystać z tego typu rozwiązania, warto poszukać odpowiedniego operatora grupy zakupowej. Przystąpienie do większości grup jest bezpłatne. Po podpisaniu pełnomocnictwa z operatorem na przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o zamówienie publiczne, następuje proces weryfikacji struktury asortymentowej oraz standaryzacji poszczególnych produktów w grupie. Jest to proces żmudny i najbardziej pracochłonny dla operatora. Podczas gdy prowadzi on analizy i unifikację produktów ustalając z każdym z podmiotów zakres asortymentowy oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia placówki szpitalne mogą skupić się na własnej działalności. Warto podkreślić, że każdy szpital ma pełną dowolność w ustaleniu zakresu struktury asortymentowej, która w jego przypadku będzie podlegała zakupom grupowym. Następnie operator przeprowadza postępowanie zakupowe zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Doświadczenie w prowadzeniu postępowań to jeden z istotniejszych elementów wyboru operatora zewnętrznego, jako instytucji doradczej oraz Organizatora Grup Zakupowych. Znajomość specyfiki branży, doświadczenie w budowaniu dużych grup zakupowych, zapewnienie wsparcia w sytuacjach nagłych i procesach reklamacyjnych realizowanych dostaw, a także szeroko pojęte doradztwo zakupowe są również niezaprzeczalnymi atutami dobrego operatora. Po wyłonieniu dostawcy umowy podpisywane są już bezpośrednio pomiędzy placówką szpitalną a wybranym oferentem. Rozliczenie z operatorem z reguły odbywa się na zasadach success fee i jest płatne po zakończeniu postępowania w 12 miesięcznych ratach. Rozliczenie następuje tylko wówczas, gdy zostaną osiągnięte realne oszczędności od posiadanych wcześniej cen. Umowy z operatorem są bezprzetargowe z powodu ograniczenia wynagrodzenia do kwoty zwolnionej z konieczności prowadzenia postępowań przetargowych. Na rynku polskim można zaobserwować pierwszych pionierów w obszarze zakupów grupowych. Odważniejsze szpitale już teraz oszczędzają na zakupach grupowych np. energii elektrycznej lub wspólnych zakupach leków i materiałów jednorazowych. O ile zakup wyrobów medycznych to proces złożony, ze względu na dużą różnorodność asortymentową tak przystąpienie do Grupy Zakupowej na dostawy energii elektrycznej to najbezpieczniejszy pierwszy krok do oszczędzania na wspólnym kupowaniu. Energia jest bowiem produktem zestandaryzowanym i nie ma tutaj szczególnych wymagań jakościowych, co najwyżej ilościowe. Znacznie trudniej jest przy wspólnej realizacji specjalistycznych zamówień np. na zakup leków, sprzętu medycznego czy materiałów jednorazowego użytku. Dla jednostek medycznych oznacza to bowiem otwarcie się na konieczne do optymalizacji kosztów zmiany, oderwanie się od przyzwyczajeń, zrozumienie konieczności łączenia się w duże grupy zakupowe, a także zbudowanie w pracownikach świadomości wagi tej zmiany. Pamiętajmy, że dzięki ograniczeniu kosztów aktualnych zakupów można wykorzystać zaoszczędzone pieniądze na wdrażanie nowych technologii, które w znacznym stopniu podniosą jakość obsługi pacjentów i bezpieczeństwo personelu. Dlatego warto już teraz rozpocząć działania, wybrać odpowiedniego partnera i oszczędzać, kupując taniej w grupach zakupowych. 20 IMPULS 21 IMPULS

12 Andrzej Naskrętski Doradca Podatkowy Accounting Audyt Partner Podatek od nieruchomości w lecznictwie koniec kontrowersji? Podatek od nieruchomości stanowi w rachunku ekonomicznym podmiotów związanych z lecznictwem (takich jak szpitale, przychodnie, sanatoria, ośrodki rehabilitacyjne i wszelkie inne podmioty realizujące świadczenia medyczne) istotną pozycję. Wynika to z faktu, iż ww. obiekty wykorzystują w swojej działalności nierzadko znaczne powierzchnie budynków. związek z udzielaniem świadczeń zdrowotnych (również te, które nie uczestniczą bezpośrednio w realizacji świadczeń medycznych), są opodatkowane niższą, preferencyjną stawką. OOpodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają co do zasady wszystkie powierzchnie budynków, chyba że ustawodawca, mając na uwadze istotny cel społeczny lub gospodarczy, wyłączył lub ograniczył wysokość opodatkowania. Zasadnicza, maksymalna stawka podatku od nieruchomości dla budynków związanych z działalnością gospodarczą wynosi obecnie 23,03 zł za mkw. powierzchni. Jednym z przypadków, gdzie podatnicy mogą zastosować niższą stawkę podatku od nieruchomości, jest opodatkowanie obiektów związanych z lecznictwem. Podstawą prawną takiej preferencji jest art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. d) ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (upol), zgodnie z którym stawki podatku od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń nie mogą przekroczyć rocznie 4,68 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej. Przepis ten, w jego obecnym brzmieniu, został zakwestionowany przez miasto Kołobrzeg jako niezgodny z Konstytucją RP, co skutkowało złożeniem wniosku w tym zakresie do Trybunału Konstytucyjnego. Kontrowersja, jaką zajął się Trybunał Konstytucyjny, dotyczyła de facto tego, czy od 1 lipca 2011 r. niższą stawkę podatku od nieruchomości stosuje się tylko do budynków lub ich części zajętych na działalność leczniczą przez podmioty ją świadczące, czy także do tych związanych z taką działalnością. Różnica wprowadzona w podatku od nieruchomości od 1 lipca 2011 wynikała z zamiany słowa zajęty na związany, co skutkowało poszerzeniem zakresu zastosowania niższej stawki podatkowej w podatku od nieruchomości. Jednocześnie, w konsekwencji tej zmiany, pojawiło się liczne i niejednolite orzecznictwo sądowe. Ekonomicznym tłem wniosku była sytuacja, gdzie w gminach (takich jak skarżący w sprawie Kołobrzeg, czyli miasto uzdrowiskowe) zmiana spowodowała istotny spadek dochodów z podatku od nieruchomości. Obiekty związane z lecznictwem (przede wszystkim szpitale i sanatoria, ale także baseny, ośrodki spa) wykorzystały zmianę przepisu, by stosować niższą stawkę podatku od nieruchomości w stosunku do wszystkich pomieszczeń związanych z działalnością leczniczą, z których mogą korzystać pacjenci, a więc np. poczekalnie, korytarze, stołówki czy baseny. W ocenie tych podmiotów przed zmianą przepisu opodatkowane niższą stawką podatkową były jedynie te pomieszczenia, w których faktycznie i bezpośrednio wykonywane były świadczenia lecznicze, a więc np. sala operacyjna w szpitalu czy zabiegowa w sanatorium, natomiast po zmianie wprowadzonej od 1 lipca 2011 uznano, iż wszystkie pomieszczenia, które mają Trybunał Konstytucyjny w orzeczeniu z dnia 26 września 2013 r., K 22/12 orzekł, że art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy o podatkach i opłatach lokalnych jest zgodny z konstytucją, a sędziowie trybunału nie znaleźli podstaw do uchylenia przepisu na podstawie argumentacji miasta Kołobrzeg, co oznacza potencjalną możliwość stosowania niższej stawki w podatku od nieruchomości do większej ilości powierzchni i w konsekwencji osiągnięcia istotnej oszczędności podatkowej. Znamienne jest jednak końcowe uzasadnienie wyroku trybunału: Gdyby Rada Kołobrzegu kwestionowała naruszenie zasady wolności prowadzenia działalności gospodarczej i ewentualną nierówność w tym zakresie, czy naruszenie zasady sprawiedliwości podatkowej, albo wskazała na mankamenty procesu legislacyjnego, to nie jest wykluczone, że myślenie trybunału i sentencja wyroku mogłyby być inne powiedział sędzia Mirosław Granat. Należy więc przypuszczać, iż temat nie jest ostatecznie rozstrzygnięty. 22 IMPULS 23 IMPULS

13 bpo.impel.pl

IMPULS. Outsourcing. usług medycznych. Zadowoleni pacjenci najlepszą rekomendacją szpitala DLA BIZNESU. Ubezpieczenia szpitali

IMPULS. Outsourcing. usług medycznych. Zadowoleni pacjenci najlepszą rekomendacją szpitala DLA BIZNESU. Ubezpieczenia szpitali BIZNES IDEE ROZWÓJ NUMER 2 / 2014 IMPULS DLA BIZNESU Zadowoleni pacjenci najlepszą rekomendacją szpitala Outsourcing usług medycznych Podatek od nieruchomości w lecznictwie Ubezpieczenia szpitali Czas

Bardziej szczegółowo

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. www.radapodatkowa.pl

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. www.radapodatkowa.pl Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan www.radapodatkowa.pl RYZYKO PODATKOWE Marcin Kolmas Definicja pojęcia ryzyka podatkowego na cele naszego spotkania Co to jest ryzyko podatkowe Ryzyko

Bardziej szczegółowo

Czas pracy w placówkach służby zdrowia

Czas pracy w placówkach służby zdrowia Czas pracy w placówkach służby zdrowia Sędzia Krzysztof Dembowski Sąd Rejonowy w Nisku Mielec, 24.10.2008 r. Ustawa z 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz ustawy - Prawo

Bardziej szczegółowo

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych.

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych. Norma PN-EN ISO 9001:2009 System Zarządzania Jakością w usługach medycznych Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych. www.isomed.pl Grzegorz Dobrakowski Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Outsourcing w placówkach medycznych - lek na całe zło? Jacek Świeca Radca prawny Partner Zarządzający Kancelaria Prawna Świeca i Wspólnicy Sp. k.

Outsourcing w placówkach medycznych - lek na całe zło? Jacek Świeca Radca prawny Partner Zarządzający Kancelaria Prawna Świeca i Wspólnicy Sp. k. Outsourcing w placówkach medycznych - lek na całe zło? Jacek Świeca Radca prawny Partner Zarządzający Kancelaria Prawna Świeca i Wspólnicy Sp. k. Outsourcing czym jest? Powierzenie przez organizację realizacji

Bardziej szczegółowo

Konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Grupy Scanmed

Konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Grupy Scanmed Konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Grupy Scanmed Przedmiotem konkursu jest wybór brokera ubezpieczeniowego, świadczącego usługi w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

zarządzania oraz dostępu do świadczonych usług dla pacjenta, poprzez budowę zintegrowanych systemów IT w grupach szpitalnych"

zarządzania oraz dostępu do świadczonych usług dla pacjenta, poprzez budowę zintegrowanych systemów IT w grupach szpitalnych "Poprawa jakości ekonomiki zarządzania oraz dostępu do świadczonych usług dla pacjenta, poprzez budowę zintegrowanych systemów IT w grupach szpitalnych" 1 5/12/2012 Zarządzanie procesami zakupu i dostaw

Bardziej szczegółowo

OFERTA ŚWIADCZENIA USŁUG KADROWO - PŁACOWYCH

OFERTA ŚWIADCZENIA USŁUG KADROWO - PŁACOWYCH Outsourcing kadr, płac, księgowości OFERTA ŚWIADCZENIA USŁUG KADROWO - PŁACOWYCH Warszawa 2012 Szanowni Paostwo, Dziękujemy za umożliwienie nam przedstawienia naszej oferty. Jeśli nasze propozycje spotkają

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania z zakresu administracji kadr i płac.

Rozwiązania z zakresu administracji kadr i płac. Rozwiązania z zakresu administracji Oferta na Usługi Naliczania Płac oraz Administracji Kadr wraz z obsługą Prawną i Szkoleniową. Outsourcing strategiczny wybór OPTYMALNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW LUDZKICH

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie usługi turystyki medycznej

Opodatkowanie usługi turystyki medycznej Opodatkowanie usługi turystyki medycznej Pismo z dnia 14 lutego 2012 r, sygn. IPPP2/443-1243/11-6/IG, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Usługa w zakresie opieki medycznej nabyta przez podatnika we własnym

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Pozostaję z wyrazami szacunku, Arek M. Obcieszko. Prezes Zarządu Broker Ubezpieczeniowy MGM Brokers

Szanowni Państwo, Pozostaję z wyrazami szacunku, Arek M. Obcieszko. Prezes Zarządu Broker Ubezpieczeniowy MGM Brokers Szanowni Państwo, Mam przyjemność przekazać Państwu w załączeniu ogólną ofertę obsługi brokerskiej MGM Brokers Sp. z o.o. dla Państwa Firmy w zakresie szeroko pojętych produktów i usług ubezpieczeniowych

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY DLA: Przedsiębiorców/Pracodawców. LAUDAM Usługi Sp. z o.o.

OFERTA WSPÓŁPRACY DLA: Przedsiębiorców/Pracodawców. LAUDAM Usługi Sp. z o.o. OFERTA WSPÓŁPRACY DLA: Przedsiębiorców/Pracodawców LAUDAM Usługi Sp. z o.o. Wstęp Pragniemy zaprezentować ofertę firmy LAUDAM USŁUGI SP. Z O. O. Wieloletnia współpraca z firmami z wielu branż pozwoliła

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NARODOWEGO CENTRUM KRWI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NARODOWEGO CENTRUM KRWI REGULAMIN ORGANIZACYJNY NARODOWEGO CENTRUM KRWI ZAŁĄCZNIK Nr 2 1. Do zadań Narodowego Centrum Krwi, zwanego dalej Centrum, należy: 1) podejmowanie działań mających na celu realizację przedmiotu działalności

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY 2014/2015 praktyka i możliwości stosowania prawa pracy w dziale personalnym i przez menedżerów

PRAWO PRACY 2014/2015 praktyka i możliwości stosowania prawa pracy w dziale personalnym i przez menedżerów PRAWO PRACY 2014/2015 praktyka i możliwości stosowania prawa pracy w dziale personalnym i przez menedżerów Cele szkolenia Zapoznanie uczestników szkolenia z praktyczną wiedzą z zakresu prawa pracy obowiązującą

Bardziej szczegółowo

Outsourcing szpitalny taniej, ale czy lepiej?

Outsourcing szpitalny taniej, ale czy lepiej? Outsourcing szpitalny taniej, ale czy lepiej? Małgorzata Majer Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi Prezes Zarządu Głównego i Oddziału Centralnego Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie czasem pracy w branży energetycznej Warsztaty w Warszawie - 15 listopada 2011 r.

Zarządzanie czasem pracy w branży energetycznej Warsztaty w Warszawie - 15 listopada 2011 r. Organizator: Patron honorowy: 20 lecie konferencje GDZIE I KIEDY: 15 listopada 2011 roku, Warszawa, ul. Świeradowska 43, wejście F, piętro VI. NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: definicja czasu pracy, pojecie

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Centrum Medycznego CEUTICA

Regulamin organizacyjny Centrum Medycznego CEUTICA I. Postanowienia ogólne Regulamin organizacyjny Centrum Medycznego CEUTICA 1. Centrum Medyczne CEUTICA, zwane dalej Centrum Medyczne CEUTICA jest podmiotem leczniczym, działającym na podstawie Ustawy z

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCING SZKOLENIOWY

OUTSOURCING SZKOLENIOWY W dobie outsourcingu każdy robi to, co potrafi najlepiej. Korzyści - odnoszą wszyscy" SPIS TREŚCI 1. Wstęp...3 2. Cel naszej usługi...3 3. Pakiety...3 4. Etapy działania...7 5. Korzyści...7 6. Nasza kadra...8

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013 Rola i zadania Komitetu Audytu Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii biznesowych

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jan Cedzyński

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jan Cedzyński Warszawa, 05 czerwiec 2012 roku Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jan Cedzyński Szanowna Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Na podstawie artykułu 191 i 192 uchwały Sejmu z dnia 30 lipca 1992 roku Regulamin

Bardziej szczegółowo

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013 Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii

Bardziej szczegółowo

AUDYT MONITORING, ANALIZA, DORADZTWO OUTSOURCING PRALNIE

AUDYT MONITORING, ANALIZA, DORADZTWO OUTSOURCING PRALNIE AUDYT MONITORING, ANALIZA, DORADZTWO OUTSOURCING PRALNIE O FIRMIE Jesteśmy firmą, która od wielu lat działa na polskim rynku. Dzięki wieloletniej praktyce zdobyliśmy doświadczenie oraz zaufanie naszych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: Karta uzgodnień 4 Podstawy prawne 5

SPIS TREŚCI: Karta uzgodnień 4 Podstawy prawne 5 1 SPIS TREŚCI: Karta uzgodnień 4 Podstawy prawne 5 Opis koncepcji wykazu oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla potrzeb realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego w systemie Państwowe Ratownictwo

Bardziej szczegółowo

Projekt 1877. 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. 1245 i 1635 oraz z 2014 r. poz. 1802 i

Projekt 1877. 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. 1245 i 1635 oraz z 2014 r. poz. 1802 i Projekt USTAWA z dnia. 2015 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY w 2013r. - praktyka i możliwości stosowania prawa pracy po zmianach

PRAWO PRACY w 2013r. - praktyka i możliwości stosowania prawa pracy po zmianach PRAWO PRACY w 2013r. - praktyka i możliwości stosowania prawa pracy po zmianach Terminy szkolenia 14-15 styczeń 2013r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project 22-23 kwiecień 2013r., Katowice

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA XXI W. SYSTEMY INFORMATYCZNE NOWEJ

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA XXI W. SYSTEMY INFORMATYCZNE NOWEJ INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA XXI W. SYSTEMY INFORMATYCZNE NOWEJ GENERACJI RZESZÓW 2008 Obszary aktywności Lecznictwo otwarte - Przychodnie - Laboratoria - Zakłady Diagnostyczne - inne Jednostki Służby Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Cele strategiczne. Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim na rok 2010/2011

Cele strategiczne. Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim na rok 2010/2011 Cele strategiczne Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim na rok 2010/2011 1 Kadra kierownicza SP ZOZ Tomaszów Lub za zasadnicze cele do zrealizowania w 2010/2011r przyjęła:

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie zrealizowanych warsztatów z Rachunku kosztów

Podsumowanie zrealizowanych warsztatów z Rachunku kosztów Podsumowanie zrealizowanych warsztatów z Rachunku kosztów Nowoczesne zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej szkolenia z zakresu rachunku kosztów i informacji zarządczej oraz narzędzi restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA MEDYCZNE 2012

UBEZPIECZENIA MEDYCZNE 2012 Tytuł prezentacji UBEZPIECZENIA MEDYCZNE 2012 Oferta INTER Polska dla środowiska medycznego Małgorzata Ziółkowska - Oddział w Katowicach Śląska Izba Lekarska, 23 stycznia 2012r. Dla ułatwienia przyswojenia

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Kapitałowe Sp. z o.o. OFERTA NA PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Inwestycje Kapitałowe Sp. z o.o. OFERTA NA PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH OFERTA NA PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH Efektywność Efektywna i prawidłowo prowadzona księgowość jest warunkiem sukcesu każdej firmy. Prowadzenie ksiąg rachunkowych wymaga od księgowych ciągłego aktualizowania

Bardziej szczegółowo

Roszczenia odszkodowawcze a prawo medyczne

Roszczenia odszkodowawcze a prawo medyczne z zakresu: Roszczenia odszkodowawcze a prawo medyczne 1 Szanowni Państwo, jako wiodący broker i doradca ubezpieczeniowy sektora medycznego, reprezentujący interesy ponad 200 szpitali w całej Polsce, w

Bardziej szczegółowo

Spis treści III. działalność leczniczą... 8

Spis treści III. działalność leczniczą... 8 Notki biograficzne... IX Wykaz skrótów... XI Wprowadzenie... XV Rozdział 1. Nowe zasady funkcjonowania podmiotów leczniczych... 1 1.1. Działalność lecznicza... 1 1.1.1. Definicja podmiotu leczniczego i

Bardziej szczegółowo

Praca w godzinach nadliczbowych pracowników samorządowych

Praca w godzinach nadliczbowych pracowników samorządowych Praca w godzinach nadliczbowych pracowników samorządowych w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 stycznia 2014 r. sygn. akt P 26/12 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 stycznia

Bardziej szczegółowo

PAYROLL TRANSFER OUTSOURCING KADR I PŁAC

PAYROLL TRANSFER OUTSOURCING KADR I PŁAC Wszystko można robić lepiej, niż robi się dzisiaj. Henry Ford Propozycja payroll transfer jest skierowana do firm, które dążą do jak najlepszej optymalizacji procesów kadrowych i usprawnienia polityki

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Zwolnienia przedmiotowe

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Zwolnienia przedmiotowe Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ILPB2/415-831/10-2/WM Data 2010.10.07 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Zwolnienia przedmiotowe

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 31.10.2013 r.

OGŁOSZENIE Z DNIA 31.10.2013 r. OGŁOSZENIE Z DNIA 31.10.2013 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Ogłasza konkurs NA WYBÓR USŁUG

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkim Zespołem Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie

Wojewódzkim Zespołem Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie UMOWA Nr /2013 pomiędzy: zawarta w dniu. 2013 roku Wojewódzkim Zespołem Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie Aleja Wojska Polskiego 35, 10-228 Olsztyn zwanym w dalszych postanowieniach niniejszej umowy

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Monika Kos, radca ministra Departament Polityki Wydatkowej Warszawa, 13 stycznia 2015 r. Program prezentacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie Karty

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie Rozdział I. Postanowienia ogólne. Rozdział II. Cele i zadania podmiotu. Rozdział III. Struktura organizacyjna. SPIS TREŚCI Rozdział IV. Zakres

Bardziej szczegółowo

Szpitalna Grupa Zakupowa niewykorzystany potencjał oszczędności. Prezentacja projektu

Szpitalna Grupa Zakupowa niewykorzystany potencjał oszczędności. Prezentacja projektu Szpitalna Grupa Zakupowa niewykorzystany potencjał oszczędności Prezentacja projektu Doskonalenie funkcji zakupowej grupy zakupowe i outsourcing zakupów Grupa zakupowa stowarzyszenie kupujących, którzy

Bardziej szczegółowo

Czas pracy w samorządzie

Czas pracy w samorządzie Ośrodek Szkoleniowy Administracji Publicznej zaprasza do udziału w szkoleniu pt.: Czas pracy w samorządzie z uwzględnieniem najnowszych stanowisk PIP i orzeczeń SN Szkolenie adresowane jest do pracodawców

Bardziej szczegółowo

Rozdział II: Przedmiot zamówienia

Rozdział II: Przedmiot zamówienia ZAMAWIAJĄCY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SKIERNIEWICACH UL. RYBICKIEGO 1 96-100 Skierniewice działając na podstawie art 26 ustawy z dnia 15.04.2011 roku o działalności leczniczej ( Dziennik Ustaw nr

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PREZENTACJI. Jak zarządzać ryzykiem podatkowym?

TYTUŁ PREZENTACJI. Jak zarządzać ryzykiem podatkowym? TYTUŁ PREZENTACJI Jak zarządzać ryzykiem podatkowym? Ryzyko podatkowe to: niebezpieczeństwo pomyłkowego zaniżenia zobowiązania podatkowego i konieczności zapłaty odsetek oraz kar przewidzianych w polskim

Bardziej szczegółowo

Program ubezpieczeniowy dla Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości na rok 2009 pośrednicy w obrocie nieruchomościami

Program ubezpieczeniowy dla Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości na rok 2009 pośrednicy w obrocie nieruchomościami Rok założenia 1990 INFORMACJA NA TEMAT UBEZPIECZENIA OC POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI stowarzyszonych i niestowarzyszonych w regionalnych stowarzyszeniach należących do PFRN na 2009 rok Szanowni

Bardziej szczegółowo

Propozycja szkolenia z zakresu: Supra Brokers sp. z o.o.

Propozycja szkolenia z zakresu: Supra Brokers sp. z o.o. z zakresu: Reżimów i zasad ponoszenia odpowiedzialności prawnej w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych na tle nowej formy odpowiedzialności przed wojewódzkimi komisjami do spraw orzekania o zdarzeniach

Bardziej szczegółowo

Chcielibyśmy zainteresować Państwa kompleksowymi usługami pralniczymi świadczonymi przez ECOREST Spółka z o.o.

Chcielibyśmy zainteresować Państwa kompleksowymi usługami pralniczymi świadczonymi przez ECOREST Spółka z o.o. FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO Firma ECOREST Sp. z o.o. Projekt Inwestycyjny pt. Wdrożenie innowacyjnej technologii prania i prasowania w technologii aseptycznej w firmie ECOREST. Szanowni

Bardziej szczegółowo

Iwona Wesołowska. Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Iwona Wesołowska. Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Iwona Wesołowska Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Przeciw: władze samorządu pielęgniarskiego (utrudnianie zakładania indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SWKO UMOWA WZÓR

Załącznik nr 2 do SWKO UMOWA WZÓR Załącznik nr 2 do SWKO UMOWA WZÓR Zawarta w dniu... w Osiecznej pomiędzy: Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej z siedzibą przy ul. Zamkowej 2, NIP: 697-18-85-702, REGON: 410386551,

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 63/05 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 20 października 2005 r. SSN Beata Gudowska (przewodniczący) SSN Zbigniew Hajn SSN Andrzej Wasilewski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB5/423-311/09-2/MB Data 2009.09.02 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów

Bardziej szczegółowo

KONTRAKTOWANIE USŁUG MEDYCZNYCH KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PROCESU OFERTOWANIA DO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

KONTRAKTOWANIE USŁUG MEDYCZNYCH KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PROCESU OFERTOWANIA DO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA KONTRAKTOWANIE USŁUG MEDYCZNYCH KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PROCESU OFERTOWANIA DO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZESPÓŁ OBSŁUGI PODMIOTÓW MEDYCZNYCH Kluczowym dla polskiego systemu finansowania podmiotów leczniczych

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W OPARCIU O PRZEPISY DYREKTYWY TRANSGRANICZNEJ

ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W OPARCIU O PRZEPISY DYREKTYWY TRANSGRANICZNEJ ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W OPARCIU O PRZEPISY DYREKTYWY TRANSGRANICZNEJ DYREKTYWA PE I RADY 2011/24/UE Z DNIA 9 MARCA 2011 R. W SPRAWIE STOSOWANIA PRAW PACJENTÓW W TRANSGRANICZNEJ OPIECE

Bardziej szczegółowo

Interpelacja (nr 4968) do ministra sprawiedliwości w sprawie sytuacji w Służbie Więziennej Szanowny Panie Ministrze! 1. Pragnę poniżej przedstawić

Interpelacja (nr 4968) do ministra sprawiedliwości w sprawie sytuacji w Służbie Więziennej Szanowny Panie Ministrze! 1. Pragnę poniżej przedstawić Interpelacja (nr 4968) do ministra sprawiedliwości w sprawie sytuacji w Służbie Więziennej Szanowny Panie Ministrze! 1. Pragnę poniżej przedstawić kilka kluczowych zagadnień związanych z funkcjonowaniem

Bardziej szczegółowo

Prywatne dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne tak, ale... Uwagi Polskiej Izby Ubezpieczeń do projektu ustawy o. Warszawa, 21 kwietnia 2011 r.

Prywatne dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne tak, ale... Uwagi Polskiej Izby Ubezpieczeń do projektu ustawy o. Warszawa, 21 kwietnia 2011 r. Prywatne dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne tak, ale... Uwagi Polskiej Izby Ubezpieczeń do projektu ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym Warszawa, 21 kwietnia 2011 r. Plan konferencji Dlaczego zabieramy

Bardziej szczegółowo

Rozliczenia z NFZ Obsługa prawna Usługi księgowe

Rozliczenia z NFZ Obsługa prawna Usługi księgowe Rozliczenia z NFZ Obsługa prawna Usługi księgowe Obsługa informatyczna Usługi Architektoniczne Firma Mazowieckie Biuro Rozliczeń Kontraktów Sp. z o.o. rozpoczęła swoją działalność w 2002 roku. Początkowo

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Modelowy program Praktyk tydzień 2:

Modelowy program Praktyk tydzień 2: Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - najlepsza inwestycja. Modelowy program Praktyk tydzień 2: finanse, księgowość, kadry www.enze.fnm.pl

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTA DS. KADROWO-PŁACOWYCH

SPECJALISTA DS. KADROWO-PŁACOWYCH 20-012 Lublin, ul. Strażacka 8/90 tel: 81 533-31-39, 81 534-13-01, fax: 81 532-50-62, e-mail: biuro@masterscsb.com.pl SPECJALISTA DS. KADROWO-PŁACOWYCH Kategoria Typ szkolenia Miejsce Termin Cena PRAWO

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE PRAWNE

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE PRAWNE Sopot, dnia 11.03.2014 r. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE PRAWNE skierowane przez Pana Czesława Miś w dniu 10.03.2014 r. o godzinie 16:22 w ramach abonamentu Lex Secure Twoja Opieka Prawna Przedmiot odpowiedzi: 1.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie Karty audytu wewnętrznego w Ministerstwie Spraw

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Irena Grządziel ul. Dobrawy 7/7, 43-200 Pszczyna www.grzadziel.pl biuro@grzadziel.pl. Oferta:

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Irena Grządziel ul. Dobrawy 7/7, 43-200 Pszczyna www.grzadziel.pl biuro@grzadziel.pl. Oferta: Oferta: Opracowanie dokumentacji, oraz instrukcji dotyczących zasad ochrony danych osobowych, w tym danych medycznych w tworzonych lub istniejących podmiotach medycznych Doradca Podatkowy, wpisana na Listę

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 337415 Temat: Kadry i płace od podstaw 2015/2016-dwudniowe warsztaty praktyczne 22-23 Wrzesień Kędzierzyn-Koźle, Hotel Court Wellness and SPA, Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce

Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce Kod szkolenia: 914914 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt szkolenia: 1590.00 zł Program 1.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG BROKERSKICH

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG BROKERSKICH UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG BROKERSKICH Załącznik nr 2 do regulaminu zawarta w dniu.. pomiędzy: Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie przy ul. Szamockiej 3, 5, 01-748 Warszawa, NIP:521-30-17-228,

Bardziej szczegółowo

UMOWA na udzielanie świadczeń zdrowotnych

UMOWA na udzielanie świadczeń zdrowotnych UMOWA na udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w Parzymiechach w dniu. 2012r. pomiędzy: Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ośrodkiem Terapii Uzależnień sp. z o.o. w Parzymiechach, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne narzędzia HR. Waldemar Lipiński DMZ-CHEMAK sp. z o.o.

Nowoczesne narzędzia HR. Waldemar Lipiński DMZ-CHEMAK sp. z o.o. Nowoczesne narzędzia HR Waldemar Lipiński DMZ-CHEMAK sp. z o.o. W CHMURY CZY Z CHMUR Z ZIEMI NA ZIEMIĘ OPROGRAMOWANIE ROZWIĄZANIA ON-LINE OUTSOURCING PLUS CONSULTING 4 wymiary HR to inicjatywa firm: DMZ-Chemak

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 czerwca 2014 r. Poz. 23. INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT1/033/46/751/KCO/13/14/RD50004 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 30 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 3 czerwca 2014 r. Poz. 23. INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT1/033/46/751/KCO/13/14/RD50004 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 30 maja 2014 r. Warszawa, dnia 3 czerwca 2014 r. Poz. 23 INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT1/033/46/751/KCO/13/14/RD50004 MINISTRA FINANSÓW z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 25 lipca 2001 r.

Warszawa, 25 lipca 2001 r. Warszawa, 25 lipca 2001 r. Opinia na temat wniosku Stowarzyszenia Związek Polskich Artystów Plastyków do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY APSEKT FUNKCJONOWANIA BIURA PRAW PACJENTA PRZY MINISTRZE ZDROWIA

PRAKTYCZNY APSEKT FUNKCJONOWANIA BIURA PRAW PACJENTA PRZY MINISTRZE ZDROWIA PRAKTYCZNY APSEKT FUNKCJONOWANIA BIURA PRAW PACJENTA PRZY MINISTRZE ZDROWIA BIURO PRAW PACJENTA PRZY MINISTRZE ZDROWIA STATUS PRAWNY: Państwowa jednostka budżetowa podległa ministrowi właściwemu do spraw

Bardziej szczegółowo

Struktura wydatków na zdrowie Rodzaje ubezpieczeń Rynek ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce i Europie Potencjał rozwoju ubezpieczeń zdrowotnych i

Struktura wydatków na zdrowie Rodzaje ubezpieczeń Rynek ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce i Europie Potencjał rozwoju ubezpieczeń zdrowotnych i Struktura wydatków na zdrowie Rodzaje ubezpieczeń Rynek ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce i Europie Potencjał rozwoju ubezpieczeń zdrowotnych i abonamentów medycznych w Polsce Propozycje Ministerstwa Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kadry i płace

Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kadry i płace Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kadry i płace WSB Gdańsk - Studia podyplomowe Opis kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kadry i płace - studia w WSB w Gdańsku. Absolwenci kierunku Zarządzanie Zasobami

Bardziej szczegółowo

RADA SPOŁECZNA WIELKOPOLSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII 61-866 POZNAŃ, GARBARY 15. UCHWAŁA NR 33(241)/2010 z dnia 08.12.2010 r.

RADA SPOŁECZNA WIELKOPOLSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII 61-866 POZNAŃ, GARBARY 15. UCHWAŁA NR 33(241)/2010 z dnia 08.12.2010 r. RADA SPOŁECZNA WIELKOPOLSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII 61-866 POZNAŃ, GARBARY 15 UCHWAŁA NR 33(241)/2010 z dnia 08.12.2010 r. w sprawie zmiany statutu Wielkopolskiego Centrum Onkologii 1 Na podstawie art. 39

Bardziej szczegółowo

Opinia prawna z dnia 6.02.2012 r.

Opinia prawna z dnia 6.02.2012 r. Opinia prawna z dnia 6.02.2012 r. dla Okręgowej Izby Lekarskiej w Płocku w sprawie : czy w obecnym stanie prawnym tj. wobec wejścia w życie z dniem 01 lipca 2011 r. nowelizacji art. 53 ustawy z dnia 05

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1697/2011. Prezydenta Miasta Radomia

Zarządzenie Nr 1697/2011. Prezydenta Miasta Radomia Zarządzenie Nr 1697/2011 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Radomiu. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

2015-06-21. 1. Wprowadzenie. 2. Czy powołanie ABI jest obowiązkowe? [ ] Powstało mylne, powszechne przekonanie o konieczności powołania ABI [ ]

2015-06-21. 1. Wprowadzenie. 2. Czy powołanie ABI jest obowiązkowe? [ ] Powstało mylne, powszechne przekonanie o konieczności powołania ABI [ ] Czy dyrektor placówki oświatowej powinien powołać administratora bezpieczeństwa informacji (ABI)? - specjalista ds. ochrony danych osobowych 2015-06-21 1. Wprowadzenie [ ] Powstało mylne, powszechne przekonanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KRAJOWEGO CENTRUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ W OCHRONIE ZDROWIA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KRAJOWEGO CENTRUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ W OCHRONIE ZDROWIA Załącznik nr 2 REGULAMIN ORGANIZACYJNY KRAJOWEGO CENTRUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ W OCHRONIE ZDROWIA 1. Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia, zwane dalej Centrum, działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz dla przedstawiciela kadry kierowniczej lub specjalisty ds. bhp

Kwestionariusz dla przedstawiciela kadry kierowniczej lub specjalisty ds. bhp Kwestionariusz dla przedstawiciela kadry kierowniczej lub specjalisty ds. bhp Podstawowe informacje o przedsiębiorstwie Rodzaj działalności:. Liczba pracowników w jednostce lokalnej:. Wdrożony system zarządzania

Bardziej szczegółowo

Wzór UMOWA nr... na świadczenie usług zdrowotnych zawarta w dniu... 2014 roku

Wzór UMOWA nr... na świadczenie usług zdrowotnych zawarta w dniu... 2014 roku Wzór UMOWA nr... na świadczenie usług zdrowotnych zawarta w dniu... 2014 roku pomiędzy Zespołem Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej- Curie, ul. Szpitalna 1,

Bardziej szczegółowo

1. Dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników niepełnosprawnych

1. Dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników niepełnosprawnych Zmiany zawarte w projekcie ustawy z dnia 21 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw 1. Dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej

Zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej Vademecum dla osób niepełnosprawnych - przewodnik zawodowy Część III. Rynek pracy Zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej 1 SPIS TREŚCI: Zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej

Bardziej szczegółowo

Które czynności z zakresu ubezpieczeń są zwolnione z VAT

Które czynności z zakresu ubezpieczeń są zwolnione z VAT Które czynności z zakresu ubezpieczeń są zwolnione z VAT Czy ustalenie rozmiaru szkody albo wydawanie polis są usługami ubezpieczeniowymi? Ponieważ przepisy nie są jednoznaczne, warto sięgnąć do orzecznictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Na Brokerską obsługę ubezpieczeniową dla Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego SPZOZ I. DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU. Na Brokerską obsługę ubezpieczeniową dla Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego SPZOZ I. DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU Na Brokerską obsługę ubezpieczeniową dla Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego SPZOZ I. DEFINICJE Konkurs - należy przez to rozumieć postępowanie zmierzające do wyboru brokera ubezpieczeniowego,

Bardziej szczegółowo

Decyzja Nr 12/ 07 /I/2013 w sprawie interpretacji indywidualnej

Decyzja Nr 12/ 07 /I/2013 w sprawie interpretacji indywidualnej Dyrektor znak: Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w w Katowicach Dyrektor Śląskiego znak: WSS Oddziału - 12/ 07 Wojewódzkiego /I/2013 Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNY OUTSOURCING PARTNERSKI DLA INSTYTUCJI FINANSOWYCH. 2015 Businessface Sp. z o.o. 01-199 Warszawa ul. Leszno 21 DALEJ

PROFESJONALNY OUTSOURCING PARTNERSKI DLA INSTYTUCJI FINANSOWYCH. 2015 Businessface Sp. z o.o. 01-199 Warszawa ul. Leszno 21 DALEJ PROFESJONALNY OUTSOURCING PARTNERSKI DLA INSTYTUCJI FINANSOWYCH 1 KIM JESTEŚMY? KIM JESTEŚMY 2 O NAS Profesjonalny Outsourcing Partnerski dla Instytucji Finansowych. NASZĄ MISJĄ jest uwalnianie biznesu

Bardziej szczegółowo

STATUT. Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej

STATUT. Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej Zmiany z 11,2007 STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej I. Postanowienia ogólne & 1. Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej, zwany

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie zasad ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy

Instrukcja w sprawie zasad ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 380/2013 Kanclerza WUM z dnia 15.10.2013 r. Instrukcja w sprawie zasad ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy Zasady określone w instrukcji obowiązują pracowników nie

Bardziej szczegółowo

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1.

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1. Załącznik do Uchwały Nr 24/2012 Zgromadzenia Wspólników Szpital Powiatowy w Wyrzysku Spółka z o. o. z dnia 25 czerwca 2012 r. STATUT podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst

Bardziej szczegółowo

I. KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW W ZAKŁADZIE PRACY CHRONIONEJ.

I. KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW W ZAKŁADZIE PRACY CHRONIONEJ. DZIEŃ I I. KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW W ZAKŁADZIE PRACY CHRONIONEJ. 1. Przychody i zwolnienia podatkowe dla zakładów pracy chronionej: podatek dochodowy; podatek od nieruchomości; pozostałe zwolnienia

Bardziej szczegółowo

Informacja o wyniku kontroli doraźnej. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli

Informacja o wyniku kontroli doraźnej. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli Warszawa, dnia 2015 r. UZP/DKD/KND/13/15 Informacja o wyniku kontroli doraźnej Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli Zamawiający: Szpital w Śremie

Bardziej szczegółowo

Wzór. ... zwanym dalej Przyjmującym zamówienie. o następującej treści:

Wzór. ... zwanym dalej Przyjmującym zamówienie. o następującej treści: Wzór Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach Poradni Neurologicznej Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Kościanie zawarta w dniu.. w Kościanie po przeprowadzonym

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG. sporządzanie dokumentów związanych z zatrudnieniem oraz z ustaniem zatrudnienia,

CENNIK USŁUG. sporządzanie dokumentów związanych z zatrudnieniem oraz z ustaniem zatrudnienia, 1. Obsługa kadrowo-płacowa 35 zł/os CENNIK USŁUG 1.1 Tworzenie i prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej: zakładanie i prowadzenie akt osobowych, sporządzanie dokumentów związanych z zatrudnieniem oraz

Bardziej szczegółowo

Ustawa o działalności leczniczej. Ministerstwo Zdrowia

Ustawa o działalności leczniczej. Ministerstwo Zdrowia Ustawa o działalności leczniczej Ministerstwo Zdrowia Celem ustawy jest uporządkowanie i ujednolicenie form prawnych, w jakich udzielane są świadczenia zdrowotne. Jeden akt prawny kompleksowo ureguluje

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Podatkowa Consiliator II A. Kurczewska Z. Dzwonkowska

Kancelaria Podatkowa Consiliator II A. Kurczewska Z. Dzwonkowska Kancelaria Podatkowa Consiliator II A. Kurczewska Z. Dzwonkowska Witamy w Kancelarii Consiliator Nasza Kancelaria to doradcy podatkowi, prawnicy i księgowi posiadający długoletnie doświadczenie. Od kilkunastu

Bardziej szczegółowo

Przeanalizujmy zatem argumenty przemawiające za i przeciw każdemu z tych wariantów.

Przeanalizujmy zatem argumenty przemawiające za i przeciw każdemu z tych wariantów. Księgowość w MSP - własna czy outsourcing? Każdy właściciel małej lub średniej firmy przy rozpoczynaniu działalności albo w trakcie jej prowadzenia staje w obliczu decyzji - stworzyć dział księgowości

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oraz rejestracja czasu pracy dla pracowników służby zdrowia

Konfiguracja oraz rejestracja czasu pracy dla pracowników służby zdrowia Konfiguracja oraz rejestracja czasu pracy dla pracowników służby zdrowia (aktualizacja 21 grudnia 2012) Abstrakt W poradniku przedstawiono konfigurowanie oraz rejestrację czasu pracy w programie kadrowo-płacowym

Bardziej szczegółowo

odw Sporządzanie dokumentacji kadrowo-płacowej w trudnych przypadkach - kontrole PIP oraz wpływ dokumentacji pracowniczej na rozliczenia z ZUS i US

odw Sporządzanie dokumentacji kadrowo-płacowej w trudnych przypadkach - kontrole PIP oraz wpływ dokumentacji pracowniczej na rozliczenia z ZUS i US odw Sporządzanie dokumentacji kadrowo-płacowej w trudnych przypadkach - kontrole PIP oraz wpływ dokumentacji pracowniczej na rozliczenia z ZUS i US Kod szkolenia: 226215 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY. przygotowanie lokalu pod siedzibę firmy (wyszukanie biura, przygotowanie umowy najmu lokalu),

OFERTA WSPÓŁPRACY. przygotowanie lokalu pod siedzibę firmy (wyszukanie biura, przygotowanie umowy najmu lokalu), OFERTA WSPÓŁPRACY Kancelaria transportowa Tacho-Tir Frąc, Romaniuk sp. j. to firma zajmująca się kompleksową obsługą firm transportowych. Nasz zespół składa się z wykwalifikowanych osób posiadających doświadczenie

Bardziej szczegółowo