Zawód: ślusarz Symbol cyfrowy zawodu: 722[03] Wersja arkusza: X EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 722[03]-OX-072 CZERWIEC 2007

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zawód: ślusarz Symbol cyfrowy zawodu: 722[03] Wersja arkusza: X EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 722[03]-OX-072 CZERWIEC 2007"

Transkrypt

1 Zawód: ślusarz Symbol cyfrowy zawodu: 722[03] Wersja arkusza: X EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE ETAP PISEMNY Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny, który otrzymałeś zawiera 20 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego. 2. Do arkusza dołączona jest KARTA ODPOWIEDZI, na której: wpisz odczytany z arkusza egzaminacyjnego symbol cyfrowy zawodu, odczytaj z arkusza egzaminacyjnego oznaczenie wersji arkusza (X,Y,Z) i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą, wpisz swój numer PESEL i zakoduj go, wpisz swoją datę urodzenia. 3. Arkusz egzaminacyjny składa się z dwóch części. Część I zawiera 50 zadań, część II 20 zadań. 4. Za każde poprawnie rozwiązane zadanie uzyskasz 1 punkt. 5. Aby zdać etap pisemny egzaminu musisz uzyskać co najmniej 25 punktów z części I i co najmniej 6 punktów z części II. 6. Czytaj uważnie wszystkie zadania. 7. Rozwiązania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem. 8. Dla każdego zadania podane są cztery możliwe odpowiedzi: A, B, C, D. 9. Odpowiada im następujący układ kratek na KARCIE ODPOWIEDZI: 722[03]-OX-072 CZERWIEC 2007 Czas trwania egzaminu 120 minut Liczba punktów do uzyskania: z części I 50 pkt. z części II 20 pkt. A B C D 10. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna. 11. Wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą np. gdy wybrałeś odpowiedź A : 12. Staraj się wyraźnie zaznaczać odpowiedzi. Jeżeli się pomylisz i błędnie zaznaczysz odpowiedź, otocz ją kółkiem i zaznacz odpowiedź, którą uważasz za prawdziwą, np. 13. Po rozwiązaniu testu sprawdź czy zaznaczyłeś wszystkie odpowiedzi na KARCIE ODPOWIEDZI i wprowadziłeś wszystkie dane, o których mowa w punkcie 2 tej instrukcji. Pamiętaj, że oddajesz przewodniczącemu zespołu nadzorującego tylko KARTĘ ODPOWIEDZI. Powodzenia!

2 Zadanie 1 Podatność materiału do obróbki wiórowej, to A. udarność. B. ciągliwość. C. skrawalność. D. tłoczność. CZĘŚĆ I Zadanie 2 Sposób łączenia materiałów, polegający na ich nagrzaniu i nadtopieniu w miejscach łączenia, z dodaniem spoiwa, to A. klejenie. B. spawanie. C. lutowanie. D. zgrzewanie. Zadanie 3 Stop żelaza, który zawiera od 2% do 4,5% węgla, to A. stal stopowa. B. stal węglowa. C. staliwo. D. żeliwo. Zadanie 4 Na rysunku pokazano przekładnię A. łańcuchową. B. pasową. C. cierną. D. zębatą. Strona 2 z 20

3 Zadanie 5 Na rysunku pokazane jest łożysko kulkowe A. skośne. B. wahliwe. C. wzdłużne. D. poprzeczne. Zadanie 6 Na rysunku pokazana jest przekładnia A. śrubowa. B. walcowa. C. ślimakowa. D. zębatkowa. Zadanie 7 Symbolem MAU oznaczamy A. suwmiarki. B. mikrometry. C. kątomierze uniwersalne. D. głębokościomierze mikrometryczne. Zadanie 8 Symbolem NG3 oznaczamy A. pilnikarkę. B. gwinciarkę. C. nożyce gilotynowe. D. wiertarkę kadłubową. Strona 3 z 14

4 Zadanie 9 Symbol graficzny umieszczany na powierzchniach przedmiotu, określa tolerancję A. symetrii. B. kształtu. C. okrągłości. D. współosiowości. Zadanie 10 Symbol H7, umieszczany przed wymiarem, określa A. tolerancję. B. pasowanie. C. obróbkę cieplną. D. chropowatość powierzchni. Zadanie 11 Narzędzie służące do sprawdzania płaskości powierzchni przedstawia rysunek oznaczony literą A. B. C. D. Zadanie 12 Narzędzie stosowane do pogłębiania otworów przedstawia rysunek oznaczony literą. A. B. C. D. Strona 4 z 20

5 Zadanie 13 Na rysunku przedstawiony jest A. wzornik gwintów zewnętrznych. B. sprawdzian gwintów zewnętrznych. C. sprawdzian gwintów wewnętrznych. D. gwintownik gwintów wewnętrznych. Zadanie 14 Na rysunku pokazana jest operacja technologiczna obróbki otworu. Jest to A. gwintowanie. B. rozwiercanie. C. nawiercanie. D. pogłębianie. Zadanie 15 Zabieg ślusarski pokazany na rysunku, to A. przecinanie. B. wycinanie. C. nacinanie. D. ścinanie. Zadanie 16 Na rysunku mikrometru zewnętrznego, wrzeciono oznaczone jest numerem A. 2 B. 3 C. 6 D. 8 Strona 5 z 14

6 Zadanie 17 Na schemacie podzielnicy uniwersalnej, ślimacznicę (koło ślimakowe) oznaczono numerem A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Zadanie 18 Rysunek pierścienia osadczego zewnętrznego, oznaczony jest numerem A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Zadanie 19 Rysunek przedstawia wyrób galanterii metalowej. Jest to zawias A. kątowy. B. pasowy. C. czopowy. D. taśmowy. Zadanie 20 Na rysunku pokazano A. okucie meblowe. B. okucie drzwiowe. C. zasuwkę wierzchnią. D. zasuwnicę wpuszczaną. Strona 6 z 20

7 Zadanie 21 Wskaż maksymalną głębokość otworu, którą można wywiercić wiertłem zamocowanym w tulei konika, na tokarce Europa A. 60 mm B. 70 mm C. 100 mm D. 200 mm Zadanie 22 Posługując się tabelą, określ maksymalną głębokość otworu, który można wywiercić na wiertarce BT-13. Dane techniczne wiertarki BT-13 A. 15 mm Parametr Wartość B. 70 mm Zakres wiercenia 13/15 mm (ciągłe/przerywane) C. 240 mm Wrzeciono B16 lub MK2 Głębokość wiercenia 70 mm D. 480 mm Zakres obrotów (5 stopni) obr/min Zakres obrotów (10 stopni, silnik dwubiegowy) obr/min Zadanie 23 Korzystając z danych zawartych w tabeli, wskaż średnicę zewnętrzną łożyska typu A. 30 B. 42 C. 47 D. 55 Wyciąg z katalogu łożysk tocznych. Typ d D B Strona 7 z 14

8 Zadanie 24 Na rysunku przedstawiono widok pokrywy z 6 śrubami. Kolejność dokręcania śrub, podczas montażu pokrywy powinna być następująca A. DBFAEC B. ADBECF C. AFDCBE D. DEFABC Zadanie 25 Na rysunku przedstawiono element, który należy wykonać techniką piłowania. Aby uzyskać powierzchnię nr 6, powierzchnie elementu należy piłować w kolejności A. 3, 6 B. 2, 5, 6 C. 3, 4, 6 D. 4, 3, 5, 6 Zadanie 26 Korzystając z danych w tabeli, dobierz prędkość skrawania do wiercenia w żeliwie otworu φ8, wiertłem ze stali szybkotnącej. A. 45 m/min B. 50 m/min C. 56 m/min D. 60 m/min [mm] Strona 8 z 20

9 Zadanie 27 Korzystając z danych w tabeli, dobierz prędkość obrotową wrzeciona do toczenia wałka o średnicy 20 mm z szybkością skrawania 25 m/min. Szybkość skrawania V [m/min] A. 254 obr/min D [mm] B. 318 obr/min Obroty wrzeciona n [obr/min] C. 319 obr/min D. 398 obr/min Zadanie 28 Na rysunku przedstawiono element z otworem φ12h7. Do wykonania tego otworu należy zastosować wiertło oraz A. nawiertak. B. pogłębiacz. C. rozwiertak. D. gwintownik. Zadanie 29 Którego z pilników należy użyć, w celu uzyskania bardzo gładkiej powierzchni? A. Gładzik. B. Równiak. C. Zdzierak. D. Półgładzik. Zadanie 30 Do sprawdzenia bicia osiowego wrzeciona obrabiarki, należy użyć A. wysokościomierza suwmiarkowego. B. kątomierza uniwersalnego. C. średnicówki czujnikowej. D. czujnika zegarowego. Strona 9 z 14

10 Zadanie 31 W kole zębatym przedstawionym na rysunku trzeba wykonać rowek wpustowy. Jaką technologię należy zastosować do wykonania rowka w jednym kole? A. Struganie. B. Piłowanie. C. Frezowanie. D. Przeciąganie. Zadanie 32 W spawanych elementach maszyn powstają duże naprężenia. W celu usunięcia naprężeń należy zastosować A. hartowanie. B. nawęglanie. C. odpuszczanie. D. chromowanie. Zadanie 33 Stal, którą należy zastosować do wykonania kraty okiennej metodą spawania oznaczona jest symbolem A. St3S B. N7E C. NC5 D. SW7M Zadanie 34 Który z materiałów, należy zastosować do wykonania tulei łożyska ślizgowego? A. Miedź. B. Brąz. C. Ołów. D. Cynę. Strona 10 z 20

11 Zadanie 35 Do wykonania panewki łożyska ślizgowego, należy zastosować tworzywo sztuczne o nazwie A. polipropylen. B. polistyren. C. polietan. D. poliamid. Zadanie 36 Przełożenie przekładni łańcuchowej, gdy koło napędzające ma z 1 =45 zębów, a koło napędzane z 2 =15 zębów, będzie wynosić A. 2 B. 3 C. 5 D. 15 Zadanie 37 Z jaką prędkością n 2 będzie obracało się koło przekładni pasowej, przedstawionej na rysunku. Parametry przekładni wynoszą: n 1 =2 800 obr/min, D 1 =100 mm, D 2 =400 mm. A obr/min B obr/min C. 700 obr/min D. 280 obr/min Zadanie 38 Na rysunku przedstawiono schemat kinematyczny przekładni dwustopniowej. Jeśli prędkość obrotowa wału napędzającego n 1 = obr/min., to największa prędkość obrotowa n 2 wału napędzanego, będzie wynosić A. 400 obr/min B. 600 obr/min C obr/min D obr/min Z 1 =20 Z 3 =25 Z 2 =60 Z 4 =50 Strona 11 z 14

12 Zadanie 39 Linka jest spleciona z 50 drutów. Jeden drut o przekroju 2 mm 2 wytrzymuje obciążenie 200 N. Jakie maksymalne obciążenie może przenieść linka? A N B N C N D N Zadanie 40 Na rysunku przedstawiono fragment pasa płaskiego przekładni pasowej. Siła, z jaką pas jest rozciągany, wynosi F=1 000 N. Naprężenia dopuszczalne na rozciąganie dla materiału pasa wynoszą k r =50 MPa. Jaką minimalną grubość (g) powinien mieć pas, aby nie został zerwany. Szerokość pasa wynosi b=20 mm. A. 0,5 mm B. 1,0 mm C. 2,0 mm D. 5,0 mm Zadanie 41 Do wykonania słupków do ogrodzenia należy użyć 60 m ceownika 50. Korzystając z danych zawartych w tabeli oblicz koszty zakupu ceownika. A. 490 zł B. 880 zł C. 990 zł D zł Nazwa kształtownika Waga 1 mb [kg] Cena PLN / 1 kg [brutto] Ceownik 40 2,75 2,0 Ceownik 50 5,50 3,0 Ceownik 65 7,09 3,5 Strona 12 z 20

13 Zadanie 42 Należy wykonać konstrukcję stalową spawaną z profilu zamkniętego o wymiarach: 100x50x4 mm. Oblicz koszt materiału niezbędnego do wykonania tej konstrukcji. A. 320 zł B. 420 zł C. 520 zł D. 560 zł Nazwa kształtownika waga 1 mb [kg] PLN/kg [brutto] Profil zamknięty 100x50x4 8,00 5,00 Zadanie 43 Na podstawie danych z tabeli oblicz cenę 500 sztuk nitów 4x8 mm. Cena netto 1 kg tych nitów wynosi 10 zł, podatek VAT na wyroby metalowe 22%. Dane wg PN-88/M A. 13,25 zł 1000 szt szt. B. 14,25 zł D L S waga D L S waga [kg] [kg] C. 15,25 zł D. 16,25 zł D 3,2 4, Zadanie 44 L Do wykonania elementu przedstawionego na rysunku należy użyć pręta o długości A. 61 mm B. 81 mm C. 87 mm D. 93 mm Strona 13 z 14

14 Zadanie 45 Spawanie łukiem elektrycznym bez maski spawalniczej, może spowodować u pracownika A. zatrucie dymem. B. porażenie prądem. C. skaleczenie twarzy. D. uszkodzenie wzroku. Zadanie 46 Pracownik, wykonujący operację klejenia, w celu ochrony rąk, powinien koniecznie użyć rękawic A. gumowych. B. bawełnianych. C. azbestowych. D. skórzanych. Zadanie 47 Pracownik czyścił rozpuszczalnikiem powierzchnię do malowania. Nie zachował ostrożności i rozpuszczalnik przedostał się do oka. W tym przypadku należy oko natychmiast przepłukać dwuprocentowym roztworem sody lub A. roztworem soli fizjologicznej. B. kroplami do oczu. C. wodą utlenioną. D. czystą wodą. Zadanie 48 W trakcie wykonywania prac ślusarskich pracownik potknął się i upadł na posadzkę. Doznał złamania ręki z jednoczesnym krwotokiem zewnętrznym. W tej sytuacji należy założyć opatrunek z szyną i A. nie uciskać rany. B. uciskać na ranie. C. uciskać poniżej rany. D. uciskać powyżej rany. Strona 14 z 20

15 Zadanie 49 W celu zabezpieczenia wanien łazienkowych przed korozją, należy zastosować A. trawienie. B. malowanie. C. emaliowanie. D. patynowanie. Zadanie 50 W celu zabezpieczenia wyrobów galanterii metalowej (typu zawias pasowy) przed korozją, należy zastosować A. niklowanie. B. malowanie. C. miedziowanie. D. chromowanie. Zadanie 51 CZĘŚĆ II Wynagrodzenie netto to wynagrodzenie brutto pomniejszone o składkę na A. ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. B. ubezpieczenia społeczne i zaliczkę na podatek dochodowy. C. ubezpieczenie zdrowotne i zaliczkę na podatek dochodowy. D. ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i zaliczkę na podatek dochodowy. Zadanie 52 Naczelnik urzędu skarbowego to organ administracji rządowej właściwy w zakresie A. nadania numeru identyfikacji podatkowej. B. rejestracji indywidualnej działalności gospodarczej. C. zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. D. nadania statystycznego numeru identyfikacyjnego podmiotów gospodarki narodowej. Zadanie 53 Umowa o pracę powinna określać miejsce i rodzaj wykonywanej pracy oraz A. rodzaj umowy i termin urlopu. B. wymiar urlopu i termin rozpoczęcia pracy. C. staż pracy i miejsce wykonywania pracy. D. wynagrodzenie i wymiar czasu pracy. Strona 15 z 20

16 Zadanie 54 Wynik finansowy zależy od wysokości przychodów (P) i kosztów (K) firmy. Kiedy firma przynosi straty? A. P>K B. P<K C. P K D. K=0 Zadanie 55 źródło:www.weksel.pl Przedstawiony dokument jest A. rachunkiem wydanym klientowi za sprzedane towary. B. poleceniem wydanym bankowi, aby wypłacił wskazanej osobie określoną kwotę pieniężną. C. poleceniem przekazania określonej kwoty z rachunku bankowego jednego przedsiębiorcy na rachunek bankowy drugiego przedsiębiorcy. D. przyrzeczeniem wystawcy, że w określonym miejscu i czasie zapłaci jego posiadaczowi ustaloną kwotę. Zadanie 56 Formą rozliczenia gotówkowego jest A. karta płatnicza. B. przekaz pocztowy. C. polecenie przelewu. D. czek rozrachunkowy. Strona 16 z 20

17 Zadanie 57 Na podstawie danych w tabeli wybierz druk ZUS, który powinien wypełnić przedsiębiorca indywidualny rozpoczynający działalność gospodarczą w celu dokonania zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Nazwa druku Wybrane informacje o drukach A. ZUS ZUA Zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. B. ZUS ZIPA Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych płatnika składek. C. ZUS ZPA Zgłoszenie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. D. ZUS ZZA Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego. Zadanie 58 Absolwent szkoły policealnej zatrudniony na umowę o pracę po przepracowaniu jednego miesiąca nabędzie prawo do pierwszego w życiu urlopu w wymiarze A. 2 dni. B. 3 dni. C. 10 dni. D. 20 dni. Zadanie 59 Która osoba zostanie zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna? A. Tomasz Kos - pobiera zasiłek przedemerytalny. B. Joanna Nowak - przebywa na urlopie macierzyńskim. C. Tadeusz Szulc - emeryt, poszukuje dodatkowej pracy. D. Jan Kowalski - absolwent technikum handlowego, gotowy podjąć pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Zadanie 60 Czterech przedsiębiorców prowadzi działalność gospodarczą. Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli określ, który przedsiębiorca przed rozpoczęciem działalności musiał uzyskać pozwolenie z Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Przedsiębiorca Rodzaj działalności A. Produkcja pędzli i szczotek B. Sklep z dywanami C. Firma budowlana D. Mini bar Strona 17 z 20

18 Zadanie 61 Która spółka posiada osobowość prawną? A. Jawna. B. Akcyjna. C. Komandytowa. D. Komandytowo - akcyjna. Zadanie 62 Pracownik został zatrudniony na okres 10 dni. Za zebranie łubianki truskawek otrzymywał 2 zł. Zbierał 25 łubianek dziennie. Pracodawca przyznał mu 100 zł premii za wysoką wydajność pracy. Jaką kwotę wypłacił pracodawca pracownikowi? A. 50 zł B. 250 zł C. 500 zł D. 600 zł Zadanie 63 MIĘDZYNARODOWE PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWE zatrudni specjalistę ds. kadr i płac Wymagania dobra znajomość zagadnień z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz doświadczenie w pracy na proponowanym stanowisku min. 3 lata, wykształcenie min. średnie ekonomiczne, biegła obsługa komputera, znajomość języka niemieckiego, wiek do 35 lat, komunikatywność, dyspozycyjność oraz umiejętność pracy w zespole. Wymagania stawiane przez przedsiębiorstwo spełnia A. Joanna ma 26 lat, ukończyła studia ekonomiczne, zna język niemiecki, obsługuje komputer. B. Jan ma 20 lat, ukończył technikum ekonomiczne, kurs kadrowo-płacowy, zna programy finansowo-płacowe. C. Tomasz ma 30 lat, ukończył studia prawnicze, kurs kadrowo-płacowy, od dwóch lat pracuje na stanowisku ds. kadr i płac, zna język niemiecki. D. Dorota ma 34 lata, średnie wykształcenie ekonomiczne, 5-letni staż pracy na stanowisku specjalisty ds. kadr i płac, obsługuje komputer, zna język niemiecki. Strona 18 z 20

19 Zadanie 64 Dokument, w którym przedstawiono przebieg kariery zawodowej oraz posiadane kwalifikacje i umiejętności to A. list intencyjny. B. podanie o pracę. C. życiorys zawodowy. D. list motywacyjny. Zadanie 65 Wykorzystując informacje zawarte w tabeli, podaj na jaką kwotę zostanie wystawiona klientowi faktura za usługi telekomunikacyjne. L.p. Nazwa usługi Wartość Wartość Wartość Stawka VAT netto VAT brutto 1. Opłata abonamentowa 28,00 zł 22% 6,16 zł... zł 2. Usługa połączeń telefonicznych 30,00 zł 22% 6,60 zł... zł A. 12,76 zł B. 34,16 zł C. 36,60 zł D. 70,76 zł Zadanie 66 Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej przedsiębiorca, będący osobą fizyczną, musi złożyć w urzędzie gminy A. wniosek o uzyskanie statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON. B. wniosek o przyznanie numeru identyfikacji podatkowej NIP. C. wniosek o wpisanie do ewidencji działalności gospodarczej. D. oświadczenie o dokonanym wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym. Zadanie 67 Pracodawca, który rozwiązał umowę o pracę zobowiązany jest do niezwłocznego wydania pracownikowi A. akt osobowych. B. świadectwa pracy. C. legitymacji ubezpieczeniowej. D. oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę. Strona 19 z 20

20 Zadanie 68 Wypowiedzenie umowy o pracę jest uzasadnione, jeżeli pracownik A. jest innego wyznania. B. jest osobą niepełnosprawną. C. odmówił udziału w szkoleniu BHP. D. odmówił wstąpienia do związków zawodowych. Zadanie 69 Pracodawca ustalił następujące warunki wynagrodzenia: - wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 1 000,00 zł, - premia miesięczna w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego, - dodatek w wysokości 80,00 zł za znajomość języka obcego. Jaka kwota wynagrodzenia brutto zostanie naliczona pracownikowi za miesiąc pracy? A ,00 zł B ,00 zł C ,00 zł D ,00 zł Zadanie 70 W pisemnym wypowiedzeniu umowy o pracę pracownikowi zatrudnionemu na czas nieokreślony pracodawca powinien wskazać przyczynę wypowiedzenia oraz A. datę rozwiązania umowy. B. długość okresu wypowiedzenia. C. pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy. D. informację o prawie złożenia wniosku o wszczęcie postępowania przed komisją pojednawczą. Strona 20 z 20

21

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Czerwiec 2007

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Czerwiec 2007 Zawód: technik mechatronik Symbol cyfrowy: 311[50] Wersja arkusza: X 311[50]-0X-072 Czas trwania egzaminu: 120 minut EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Czerwiec 2007 Instrukcja dla zdającego

Bardziej szczegółowo

9. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna. 10. Wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą np. gdy wybrałeś odpowiedź "A":

9. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna. 10. Wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą np. gdy wybrałeś odpowiedź A: Zawód: technik logistyk Symbol cyfrowy zawodu: 342[04] Wersja arkusza: X Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 342[04]-0X-112 Czas trwania egzaminu: 120 minut EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Czerwiec 2008

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Czerwiec 2008 Zawód: technik mechatronik Symbol cyfrowy: 311[50] Wersja arkusza: X 311[50]-0X-082 Czas trwania egzaminu: 120 minut EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Czerwiec 2008 Instrukcja dla zdającego

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Technik rachunkowości Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2005 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we współpracy

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Technik logistyk Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2006 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we współpracy

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Renowator zabytków architektury Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2005 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Technik organizacji reklamy Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2005 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Bardziej szczegółowo

MONTER-ELEKTRONIK EGZAMIN MISTRZOWSKI CZĘŚĆ PISEMNA RACHUNKOWOŚĆ ZAWODOWA

MONTER-ELEKTRONIK EGZAMIN MISTRZOWSKI CZĘŚĆ PISEMNA RACHUNKOWOŚĆ ZAWODOWA MONTER-ELEKTRONIK EGZAMIN MISTRZOWSKI CZĘŚĆ PISEMNA RACHUNKOWOŚĆ ZAWODOWA 1. Jeżeli oprocentowanie kredytu w banku w skali roku wynosi 10%, a stopa inflacji wynosi 6% to ile wynosi realna stopa procentowa?

Bardziej szczegółowo

9. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna. 10. Wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą - np. gdy wybrałeś odpowiedź "A":

9. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna. 10. Wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą - np. gdy wybrałeś odpowiedź A: Zawód: technik hotelarstwa Symbol cyfrowy zawodu: 341 [04] Wersja arkusza: X Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 341[04]-0X-142 Czas trwania egzaminu: 120 minut

Bardziej szczegółowo

Projektowanie procesów technologicznych 311[20].Z1.05

Projektowanie procesów technologicznych 311[20].Z1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Andrzej Zych Projektowanie procesów technologicznych 311[20].Z1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Projekt

Bardziej szczegółowo

9. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna. 10. Wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą np. gdy wybrałeś odpowiedź "A":

9. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna. 10. Wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą np. gdy wybrałeś odpowiedź A: Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[01] Wersja arkusza: X Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 312[01]-0X-111 Czas trwania egzaminu: 120 minut EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

PYTANIA TESTOWE PRZEDSIEBIORCZOŚĆ

PYTANIA TESTOWE PRZEDSIEBIORCZOŚĆ PYTANIA TESTOWE PRZEDSIEBIORCZOŚĆ Zadanie 1. Ilość produktów, która jest oferowana do sprzedaży po określonej cenie i w określonym czasie to: A. Popyt B. Podaż C. Promocja D. Zapotrzebowanie Zadanie 2.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA* DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513 TYP SZKOŁY: TECHNIKUM

PROGRAM NAUCZANIA* DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513 TYP SZKOŁY: TECHNIKUM PROGRAM NAUCZANIA* DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513 TYP SZKOŁY: TECHNIKUM * Opracowany, uaktualniony i udostępniony szkołom bezpłatnie w postaci elektronicznej przez Wydawnictwa Komunikacji

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Informator o egzaminie eksternistycznym od 2007 roku PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Liceum ogólnokształcące Warszawa 2007 Opracowano w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej we współpracy z okręgowymi komisjami

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 207.000 EURO NA:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 207.000 EURO NA: 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 207.000 EURO NA: przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE ETAP PRAKTYCZNY

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE ETAP PRAKTYCZNY Wprowadzenie Niniejsze opracowanie metodyczne przedstawia propozycje zadań przygotowujących do pisemnego i praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik handlowiec i zawiera: -

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma Realizowany w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu?

tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu? tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu? 1 Wydawca: Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych 61-139 Poznań, ul. Jana Pawła II 6 tel/fax 061 887-11-66 e-mail: biuro@spoldzielnie.org www.spoldzielnie.org

Bardziej szczegółowo

Przewodnik. dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą

Przewodnik. dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą Przewodnik dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą opracowany w ramach Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2014-2016 Spis treści Wstęp...5 I. Przewodnik dla osób rozpoczynających

Bardziej szczegółowo

Dokumentowanie pracy i płacy 341[02].Z3.03

Dokumentowanie pracy i płacy 341[02].Z3.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Mazurkiewicz Dokumentowanie pracy i płacy 341[02].Z3.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Głogów 25.04.2012 r. ZATWIERDZAM:

Głogów 25.04.2012 r. ZATWIERDZAM: ZATWIERDZAM: Głogów 25.04.2012 r. (podpis kierownika Zamawiającego) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EGZAMINACYJNY

INFORMATOR EGZAMINACYJNY EGZAMIN MISTRZOWSKI INFORMATOR EGZAMINACYJNY dla kandydatów przystępujących do egzaminu mistrzowskiego RZEŹNIK WĘDLINIARZ wydanie 1/2012 Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu al. Niepodległości 2,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych e-poradnik egazety Prawnej Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych Wyjaśnienia, praktyczne porady i przepisy Jakie są sposoby uzyskania certyfikatu księgowego Kto może się ubiegać o uprawnienia Jakie dokumenty

Bardziej szczegółowo

Rejestracja działalności gospodarczej. mgr. Beata Albert-Zalewska

Rejestracja działalności gospodarczej. mgr. Beata Albert-Zalewska Rejestracja działalności gospodarczej. mgr. Beata Albert-Zalewska Jeśli myślimy o jednoosobowej działalności gospodarczej sama procedura rejestracji nie jest trudna, ale na pewno nie należy zaczynać od

Bardziej szczegółowo

Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach. Wydawca:

Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach. Wydawca: Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach Copywriter: Edyta Prozorowska Projekt okładki: Aneta Wasilik Wydawca: 8&8 Sp. z o.o. ul. Leszczyńskiego 4/25, 50-078 Wrocław NIP: 8971782498

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN CZELADNICZY ZDOBNIK CERAMIKI

EGZAMIN CZELADNICZY ZDOBNIK CERAMIKI EGZAMIN CZELADNICZY INFORMATOR EGZAMINACYJNY dla kandydatów przystępujących do egzaminu czeladniczego ZDOBNIK CERAMIKI wydanie 1/2011 Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu al. Niepodległości 2, 61-874

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzem Technik ekonomista 341[02]

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzem Technik ekonomista 341[02] Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzem Technik ekonomista 341[02] Zadanie egzaminacyjne Hurtownia Odzieży Skórzanej Renifer sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie prowadzi sprzedaż

Bardziej szczegółowo

Wszystko o działalnos ci gospodarczej

Wszystko o działalnos ci gospodarczej Wszystko o działalnos ci gospodarczej Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2013 r. Spis treści 1. Pierwsze kroki na drodze do własnej firmy... 6 1.1 Dobry pomysł połową sukcesu... 6 1.2 Formy działalności

Bardziej szczegółowo

Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY

Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY Publikacja dystrybuowana bezpłatnie Olsztyn, lipiec 2009 Publikacja wydana w ramach projektu pt. Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych

Bardziej szczegółowo