1. WPROWADZENIE 4 2. WPROWADZANIE DANYCH 15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. WPROWADZENIE 4 2. WPROWADZANIE DANYCH 15"

Transkrypt

1 1 Warszawa 2009r.

2 S P I S T R E Ś C I 2 1. WPROWADZENIE Opis ogólny funkcji programu FINKA-PŁACE Instalacja systemu Pierwsza instalacja Instalacja wersji wielofirmowych Instalacja nowej wersji Informacje dodatkowe Dyskietka kluczowa i anulowanie instalacji Czynności wykonywane przed rozpoczęciem pracy Dane firmy i płatnika Parametry obliczania ZUS i PDOF Stawki podatku i ZUS Kalendarz dni wolnych, lista US Ochrona danych Parametry drukarek Korzystanie z klawiatury Czynności techniczne wykonywane okresowo Zatwierdzanie danych Zapisywanie kopii danych Odtwarzanie danych z kopii Sprawdzenie wewnętrzne WPROWADZANIE DANYCH Główne części systemu FINKA-PŁACE Wprowadzanie danych kadrowych Wprowadzanie danych osobowych Informacje o zatrudnieniu, zwolnieniu Wprowadzanie urlopów Wprowadzanie danych płacowych PŁACA ZASADNICZA, dodatki oraz premie Płaca zasadnicza Dodatki i ekwiwalenty Dodatek na PPE Premie Wynagrodzenie za urlop Zwrot kosztów samochodu Płace finansowane z bezzwrotnej pomocy z UE Wypłaty nie stanowiące wynagrodzeń Potrącenia Inne przychody ZASIŁKI CHOROBOWE obliczane automatycznie Obliczanie średniej chorobowej Składniki wliczane do średniej chorobowej Przekroczenie 30-krotności SKŁADKI ZUS oraz podatek Terminy rozliczenia z ZUS i Urzędem Skarbowym Skł. ZUS przy urlopie macierzyńskim, wychowawczym Składki ZUS osób niepełnosprawnych Zaokrąglenia składek ZUS przy kilku wypłatach w m-cu Ulgi podatkowe i koszty uzyskania Koszty uzyskania z tytułu praw autorskich Koszty i ulga przy 2-óch wypłatach w m-cu Składki właściciela lub wspólników 28

3 Umowy - zlecenia i o dzieło Umowy o pracę, aneksy, zaświad., świadectwa pracy ZESTAWIENIA Generowanie formularzy ZUS Przesyłanie dokumentów do PŁATNIKA Lista płac Częściowe listy płac Paski wynagrodzeń Zestawienia i wypłaty dotyczące umów-zleceń Przelewy, homebanking Deklaracje PIT-4R, PIT-11, PIT-40, PIT-8AR, RP Formularze podatkowe Formularze PIT Formularz RP Karty przychodów pracownika i zleceniobiorcy Pozostałe zestawienia ZUS-IWA Karty zasiłkowe PFRON zestawienie do refundacji składek Polecenie księgowania Zestawienie czasu pracy, urlopów i zwolnień Zestawienie badań lekarskich Zestawienie odzieży roboczej i środków BHP Zestawienie dot. udostępniania danych osobowych 42

4 4 1. WPROWADZENIE 1.1. Opis ogólny funkcji programu FINKA-PŁACE Program FINKA-PŁACE służy do prowadzenia ewidencji kadrowo - płacowej w firmach zatrudniających od 1 do ok. 500 pracowników oraz w Biurach Rachunkowych. Funkcje programu są następujące: Obliczanie płac z uwzględnieniem: - płacy zasadniczej (określonej kwotowo, dniówkowo lub godzinowo); - premii (uznaniowych lub obliczanych według kilku różnych trybów); - dodatków stałych i zmiennych oraz potrąceń; - zwolnień chorobowych (program oblicza je automatycznie według średniej liczonej z wybranych składników wynagrodzeń); - ponadto prowadzi się też ewidencję wypłat nie stanowiących wynagrodzeń. Wypłaty te mogą być opodatkowane lub nie. Obliczanie składek ZUS i przekazywanie gotowych dokumentów ZUS do Płatnika. Program oblicza składki, uwzględniając ich ewentualne zmniejszenia z tytułu ubezpieczeń na życie (lub udziału w pracowniczym funduszu emerytalnym) bądź z powodu przekroczenia 30-krotności średniej płacy. Program oblicza też składki dla osób przebywających na urlopach macierzyńskich i wychowawczych. Obliczanie PDOF z uwzględnieniem rozmaitych przypadków, jak: - zwiększone koszty uzyskania, - pojedyncze lub podwójne progi, - koszty uzyskania przysługujące z tytułu praw autorskich. Wystawianie dokumentów, m.in. umów o pracę, aneksów, zaświadczeń, świadectw pracy, oraz UMÓW-ZLECEŃ i UMÓW O DZIEŁO. Sporządzanie deklaracji ZUS dla właścicieli, wspólników oraz osób współpracujących. Sporządzanie: - list płac dla pracowników etatowych (zbiorczych lub częściowych) - list wypłat z tytułu umów-zleceń - kart przychodów pracowników i zleceniobiorców - przelewów (drukowanie lub homebanking) - dla pracowników lub zleceniobiorców itp. - przelewów podatkowych i ZUS - poleceń księgowania i innych zestawień. Ewidencję danych kadrowych, np.: - zestawienia badań lekarskich z terminem ważności, - zestawienia czasu pracy, urlopów i zwolnień, - zestawienia wydanej odzieży roboczej i środków BHP. W pełni automatyczne generowanie dokumentów do ZUS i Urzędów Skarbowych, przy czym: - druki ZUS (formularze zgłoszeniowe, raporty i deklaracje rozliczeniowe) można przekazać do programu PŁATNIK celem ich wydrukowania albo wysłania drogą elektroniczną, - druki rozliczeniowe i zgłoszeniowe ( w tym zgłoszenie, wyrejestrowanie pracownika lub zleceniobiorcy) generuje się w pełni automatycznie na podstawie wpisanych do programu danych osobowych i płacowych, - druk ZUS RMUA (raport mięczny dla osoby ubezpieczonej) tylko częściowo obsługiwany przez program PŁATNIK można wydrukować z programu FINKA.

5 5 Drukowanie formularzy PIT-4R, PIT-11, PIT-40, PIT-8AR, i odpowiednich przelewów podatkowych. Zestawienie RP-7 Ważną własnością programu FINKA-PŁACE jest możliwość MODYFIKACJI wprowadzonych danych. Modyfikacje list płac można wprowadzać do czasu zatwierdzenia danych przez Użytkownika, przy czym zestawienia i formularze można wydrukować także przed zatwierdzeniem Instalacja systemu Pierwsza instalacja System kadrowo-płacowy FINKA-PŁACE można zainstalować na każdym komputerze wyposażonym w system DOS lub WINDOWS. Na dysku musi być co najmniej 5 MB wolnego miejsca. Program współpracuje ze wszystkimi drukarkami. Jeżeli drukarka nie pracuje w trybie MS-DOS, to program korzysta z pomocniczej aplikacji FINKADRU, która jest instalowana razem z programem. Należy włożyć płytę CD do stacji CD-ROM i nacisnąć przycisk instaluj. Wyświetli się tytułowy ekran instalacyjny FINKA, na którym umieszczone są tytuły i opisy wszystkich systemów FINKA dla DOS. Programy znajdujące się na płycie instalacyjnej są podświetlone. Po wybraniu programu wyświetli się pomocnicze menu: parametry instalacji: zainstalować na dysku C:\<DYSK LOKALNY>.... kod znaków polskich Latin II. Mazovia wersja do obsługi jednej firmy. wersja do obsługi 3 firm Należy wybrać: - dysk, na którym ma być zainstalowany program, przy czym wyświetlą się wszystkie dyski dostępne z danego komputera. - kod polskich liter według opisu, obecnie bardziej popularny jest kod LATIN II ( (inaczej strona kodowa 852). - liczbę firm, przy czym wersja podstawowa programów jest dostępna dla jednej lub 3 firm. Na każdej płycie instalacyjnej umieszczone są ponadto skrócone opisy wszystkich programów FINKA, które można wydrukować. WYWOŁANIE SYSTEMU Zainstalowany program wywołuje się za pomocą polecenia: ze skrótu na pulpicie: lub z klawiatury: pl.bat (Windows) PL (DOS)

6 Instalacja wersji wielofirmowych 6 Jeżeli instalujemy wersje wielofirmowe, to odpowiednio do zakupionej wersji mamy dodatkowo do wyboru: wersja do obsługi 10 firm wersja do obsługi 20 firm wersja do obsługi 50 firm wersja do obsługi 99 firm Jeśli na dysku była zainstalowana wersja dla jednej firmy, to po zainstalowaniu wersji wielofirmowej istniejąca firma zostanie automatycznie zapisana jako pierwsza Instalacja nowej wersji Jeśli system FINKA-PŁACE był już zainstalowany na dysku, to polecenie INSTAL powoduje wpisanie aktualnej wersji systemu, bez zmiany danych prowadzonych w poprzedniej wersji. Program trzeba zainstalować na tym samym dysku i z takim samym rodzajem alfabetu polskiego (litera L, M w poleceniu INSTAL). W tym celu należy: - wywołać poprzedni program i sprawdzić numer jego wersji w górnym rogu ekranu, np: PL v.7.00-l oznacza kod Latin II - w poleceniu INSTAL podać taki sam kod alfabetu polskiego (w tym przykładzie L) - poprzez punkt właściwości dla ikony, z której wywołujemy program FINKA-PŁACE, należy sprawdzić, na którym dysku była poprzednia instalacja i wybrać ten sam dysk. Aktualizacje programów FINKA dostarczane na płycie CD zawierają każdorazowo aktualny opis zmian pod przyciskiem OPIS Informacje dodatkowe Katalogi dyskowe System FINKA-PŁACE instaluje się na podanym dysku zawsze w katalogu \FINKA\PLA. Dane nie są podzielone na lata ze względu na specyfikę naliczania płac (np. konieczność liczenia średniej z ostatnich 12 miesięcy) i znajdują się w katalogu \FINKA\PLA\NEW. W systemie nie ma w związku z tym funkcji Otwarcia nowego roku. W przypadku wersji wielofirmowej układ katalogów jest nieco inny, np. \FINKA\PLA\FIRMA1\NEW itd. Procedura instalacji wpisuje też zbiór PL.BAT służący do wywołania systemu. Zbiór ten jest umieszczany w katalogu głównym oraz w katalogu \FINKA\PLA. Jeśli istniał już zbiór o tej nazwie, zostanie on zachowany pod nazwą PL.ORG Liczba plików możliwych do otwarcia. Jeśli po wywołaniu PL program zgłosi opis błędu (4) lub zbyt małą liczbę plików możliwych do otwarcia to do zbioru: \CONFIG.SYS (w systemie Windows95, Windows98) lub \WINDOWS (lub WINNT)\SYSTEM32\CONFIG.NT ( w systemie Windows2000, WindowsXP) należy wpisać polecenie: FILES=200

7 Dyskietka kluczowa i anulowanie instalacji Po pierwszym wywołaniu programu poprosi on o włożenie dyskietki kluczowej. Trzeba wówczas włożyć tę dyskietkę do stacji dyskietek i potwierdzić to klawiszem Enter. Dyskietka zostanie zarejestrowana w komputerze i przy następnym wywołaniu program już jej nie zażąda. UWAGI: 1. Program może zażądać dyskietki kluczowej po instalacji nowej wersji lub przeinstalowaniu programu na tym samym dysku - powinien on wówczas przyjąć tę samą dyskietkę kluczową. 2. W razie konieczności przeniesienia programu na inny dysk lub sformatowania dysku konieczne jest wywołanie punktu: Czynności techniczne Anulowanie instalacji programu Powoduje on przeniesienie znacznika ważności na dyskietkę kluczową, której można użyć do zainstalowania programu na nowym dysku. W razie niewykonania anulowania instalacji przed przeniesieniem programu lub sformatowaniem dysku konieczna jest wymiana (bezpłatna) dyskietki kluczowej w siedzibie firmy TIK-SOFT Czynności wykonywane przed rozpoczęciem pracy Po zainstalowaniu systemu musimy go wywołać, a następnie sprawdzić i ewentualnie zmienić ustawienie parametrów. Ustawia się parametry techniczne (np. parametry drukarki), oraz parametry informujące o charakterze obsługiwanej firmy (np. czy jest upoważniona do wypłaty zasiłków chorobowych i inne). W przypadku instalacji systemu dla więcej niż jednej firmy parametry drukarki ustawia się wspólnie, zaś parametry dotyczące firmy - dla każdej firmy oddzielnie. Po wywołaniu programu należy w punkcie: podać nastepujące informacje: Inne Redagowanie danych stałych - dane firmy, płatnika - parametry obliczania ZUS i PDOF - zaznaczyć dni wolne od pracy w Kalendarzu - wpisać inicjały operatorów i hasła ponadto w punkcie: Wprowadzanie danych Dane osobowe oraz Zatrudnienie, urlopy, historia zdarzeń należy wpisać: - dane osobowe pracowników - daty przyjęcia do pracy - daty zgłoszenia do ubezpieczenia Następnie można wprowadzać dane płacowe i korzystać z pozostałych funkcji systemu.

8 Dane firmy i płatnika 8 W punkcie: Redagowanie danych stałych Dane firmy, płatnika oraz Dane osobowe właściciela lub wspólników i Zgłoszenie / wyrejestrowanie właściciela wprowadzamy kolejno wszystkie podstawowe dane dotyczące firmy: - pełna i skrócona nazwa firmy, - NIP i Regon, - uprawnienia do prowadzenia działalności, - dane osobowe właściciela i wspólników, - zgłoszenie do ubezpieczenia właściciela (ew. wspólników), - adres (lub kilka miejsc prowadzenia działalności) - rachunki bankowe. Dane te są potrzebne podczas generowania druków ZUS i mają wpływ na ich wypełnianie (np. określenie Czy firma jest osobą fizyczną? ) Parametry obliczania ZUS i PDOF Z powodu częstych i drobiazgowych zmian w Ustawie o Ubezpieczeniach Społecznych oraz płynnej interpretacji niektórych przepisów - w programie FINKA-PŁACE występuje wiele zapytań, na które Użytkownik musi udzielić odpowiedzi. W programie są wpisane odpowiedzi domyślne, zgodne ze stanem przepisów w momencie tworzenia aktualnej wersji systemu. Po wybraniu punktu: Redagowanie danych stałych Parametry obliczania ZUS i PDOF należy sprawdzić i ewentualnie skorygować odpowiedzi na nastepujące pytania: - Czy firma jest uprawniona do obliczania i wypłaty zasiłków? - Czy łączna deklaracja wspólników i pracowników? - Tryb obliczania składek osoby współpracującej - Czy zaokrąglać dzienną średnią chorobową do 10 gr.? - Czy zmniejszać składkę zdrowotną, jeśli mały podatek? - Tryb zmniejszania składki zdrowotnej; - Tryb opodatkowania ryczałtu samochodowego; - Czy liczyć koszty uzyskania podczas wynagrodzenia za czas choroby? - Liczyć średnią chorobową po 1 czy 3 miesiącach bez zwolnienia? - Maksymalne zmniejszenie podstawy ZUS z tytułu ubezpieczenia grupowego na życie; - Tryb zmniejszania podstawy ZUS z tyt. ubezpieczenia grupowego na życie; - I inne. Po wejściu w dowolny punkt otrzymujemy jego wartość wpisaną w programie: Czy firma jest uprawniona do obliczania wypłaty zasiłków? N. + Wpisać zmianę od... możemy ją zmienić podając nową wartość oraz numer miesiąca i rok, od którego ta zmiana będzie obowiązywać. Od miesiąca.. wartość:.

9 Stawki podatku i ZUS W punktach menu: 9 Redagowanie danych stałych Tabela stawek podatkowych i pokrewnych Tabela stawek ZUS określone są wszystkie stałe procentowe i liczbowe niezbędne do poprawnego obliczania kwot składek ZUS i podatku. Każda wersja programu FINKA-PŁACE (również aktualizacje przysyłane w ciągu roku) ma wpisane w momencie instalacji wszystkie stawki i kwoty zgodne z aktualnie obowiązującymi. Jeżeli jakaś pozycja musi być zmieniona to Użytkownik może wpisać jej nową wartość obowiązującą od podanego miesiąca i roku, podobnie jak zostało to opisane w p W celu łatwiejszej lokalizacji stawek podzielono je na: Stawki podatkowe i pokrewne: Tryb zaokrąglania wynagrodzenia płatnika PDOF Tryb odprowadzania PDOF od umów-zleceń Tytuł ubezpieczenia od umów-zleceń z własnym pracownikiem 30-krotność średniej przewidywanej płacy miesięcznej Najniższa podstawa składek ZUS osób prowadzących działalność Najniższa podstawa składek zdrowotnych osób prowadzących działalność Tryb odliczania zwolnień lekarskich osób prowadzących działalność Tryb odliczania 50% kosztów z tyt. praw autorskich Podstawa składek emerytalnych i rentowych (płaconych przez Budżet) przy urlopach wychowawczych Typowe miesięczne koszty uzyskania (zwykłe) Typowe miesięczne koszty uzyskania (podwyższone) Stawka PDOF od umów-zleceń Stawki PDOF i inne Stawki składek ZUS: Stawka składki emerytalnej finansowanej przez pracownika Stawka składki rentowej finansowanej przez pracownika Stawka składki chorobowej finansowanej przez pracownika Stawka składki zdrowotnej finansowanej przez pracownika Stawka składki zdrowotnej odliczana od podatku Stawka składki emerytalnej finansowanej przez firmę Stawka składki rentowej finansowanej przez firmę Stawka składki wypadkowej finansowanej przez firmę Stawka składki wypadkowej dla osoby prowadzącej działalność Tryb odliczania wynagrodzenia płatnika Stawka składki na Fundusz Pracy Stawka składki na Fundusz Gwarant. Św. Prac Kalendarz dni wolnych, lista US W celu poprawnego wyliczania płac w przypadku zwolnień lekarskich i urlopów program FINKA-PŁACE musi mieć poprawnie ustawiony kalendarz dni wolnych od pracy, na podstawie którego jest wyliczana ilość dni roboczych w każdym miesiącu. Kalendarz obejmuje lata od roku Dni wolne zaznacza się lub odznacza naciskając klawisz spacji i są one wówczas zaznaczone na jasnym tle. Po zaznaczeniu wszystkich dni należy nacisnąć klawisz ESC i Zapamiętać zmiany.

10 10 W celu ułatwienia pracy Użytkownikowi program FINKA-PŁACE zawiera pełną listę Urzędów Skarbowych z całej Polski z podanymi adresami i numerami kont bankowych. Ponieważ program FINKA-PŁACE umożliwia drukowanie przelewów należy wpisać w kolejnych podpunktach menu: Redagowanie danych stałych - Numer konta bankowego do przelewów - i wybrać z listy Urząd Skarbowy właściwy dla siedziby firmy Ochrona danych Program FINKA-PŁACE jest dostosowany do nowelizacji Rozporządzenia w sprawie (...) systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych Dz.U.100 poz.1024 r.2004 poprzez następujące modyfikacje: 1) Szyfrowanie danych osobowych wewnątrz baz danych programu dane są teraz zaszyfrowane celem lepszego zabezpieczenia przed niepowołanym dostępem. Program Finka samoczynnie rozszyfrowuje dane wyświetlane lub drukowane. 2) Hasła użytkowników wprowadzane według następujących zasad: - hasło trzeba zmieniać najrzadziej co miesiąc (program o tym przypomni w czytelny sposób. Hasło można zmienić na wcześniejsze (np. używane przed dwoma miesiącami - gdyż rozporządzenie tego nie zabrania.); - Jeśli komputer ma połączenie z Internetem, to hasło musi składać się z co najmniej 8 znaków i musi zawierać małe i duże litery oraz cyfry. Jeśli nie ma połączenia, hasło składa się z co najmniej 6 znaków. Program zawiera odpowiednie przypomnienie i sprawdzenia. 3) Lista osób uprawnionych do dostępu do programu (tj do danych osobowych w programie). Zgodnie z wymaganiami rozporządzenia w tym punkcie możemy: - wydrukować listę osób obecnie uprawnionych - jeśli usuniemy inicjały danej osoby, to nie możemy przypisać tych inicjałów nowej osobie. Po wybraniu punktu: Redagowanie danych stałych Inicjały operatorów i hasła i po odpowiedzi czy dany komputer jest podłączony do Internetu, otrzymamy tabelę umożliwiającą wpisanie nowych użytkowników i wpisanie dla nich haseł: Inicjały Hasło Uprawniony do: Imię i nazwisko. Wprow. Wykon. Zmian. danych zest. haseł JK Jacek123 T T T Jacek Kowalski AN Czardasz1 T N N Anna Nowak +dopisać nowego operatora W tym przykładzie operator JK, znający hasło JACEK123, ma pełne uprawnienia, zaś operator AN jest uprawniony tylko do wprowadzania danych. Hasło można również zmienić przy wejściu do programu, po wciśnięciu klawisza F7. Wówczas Użytkownik może zmienić tylko swoje hasło.

11 Parametry drukarek 11 W programie FINKA-PŁACE można wpisać kilka definicji drukarek - zarówno w wersji sieciowej, jak i jednostanowiskowej. Procedurę określania parametrów drukarek wywołuje się samoczynnie po pierwszym wywołaniu programu albo później - w punkcie: Inne Redagowanie danych stałych Parametry drukarki Musimy najpierw wybrać, którą definicję chcemy wypełnić (od 1 do 4). Zamiast tego można też wybrać 5 drukarka domyślna Windows wówczas korzysta się z definicji wpisanej w Windows, w ikonie Mój komputer Drukarki Po wybraniu numeru definicji 1-4 otrzymamy menu: Wybrano drukarkę: 1 HP 3300 Wybierz numer zestawu parametrów drukarki 1 HP Drukarka domyślna Windows Musimy tu wywołać Wybór rodzaju drukarki : Powrót Marginesy i inne parametry Wybór rodzaju drukarki Druk testowy Rodzaj drukarki: 3 (1 igłowa lub atramentowa inna niż HP 3 - laserowa (lub atramentowa HP) 4 - ręczne określenie parametrów) Definicja nr 1 (opis: HP 3300 ) Wybieramy tutaj najczęściej typ 3 lub 1; typ 4 bywa potrzebny przy nietypowych drukarkach. Typ 3 oznacza drukarki zgodne programowo z laserowymi, w tym drukarki atramentowe HP. Dla niektórych drukarek atramentowych trzeba wybierać typ 1. Punkt Marginesy i inne parametry Umożliwia wpisanie szeregu parametrów związanych z pracą wybranej drukarki. Przedstawia to kolejne menu: Definicja nr. 1 (opis: HP 3300 ) Liczba wierszy na stronie 57 Tryb drukowania ramek: 1 (1-ciągłe, 3-przerywane) Czy czekać na klawisz po wydrukowaniu strony (T/N) N Kod znaków polskich wbudowanych w drukarce: L (M-mazovia, L-latin-2, N-bez liter polskich) Tabulogramy kierować do zbioru LPT1. (LPT1, LPT2,... lub nazwa zbioru) Najbliższe zestawienie wznowić od strony 1 Dodawać górny margines 0 wierszy Lewy margines 0 znaków

12 12 Zmiany poszczególnych pozycji potrzebne są tu w szczególnych przypadkach: - Liczba wierszy na stronie - liczbę tę trzeba zmniejszyć, jeśli koniec tekstu jednej strony w zestawieniach przechodzi na następną stronę; - Tryb drukowania ramek: 1 (1-ciągłe, 3-przerywane) - trzeba wybrać tryb 3 tylko jeśli ramki w trybie 1 drukowane są nieprawidłowo i nie można przestawić parametrów w drukarce. - Czy czekać na klawisz po wydrukowaniu strony (T/N) N - wpisuje się T tylko jeśli występują problemy z podawaniem papieru; - Kod znaków polskich wbudowanych w drukarce: L. (M-mazovia, L-latin-2, N-bez liter polskich) - trzeba zmienić parametr tak, by prawidłowo były drukowane litery Ę, Ą, itd. Jeśli drukarka nie ma wbudowanego alfabetu polskiego, trzeba wybrać N ; - Tabulogramy kierować do zbioru LPT1. (LPT1, LPT2,... lub nazwa zbioru) - można tu wybrać port drukarki (na stałe) albo wpisać nazwę zbioru dyskowego (będzie to obowiązywać podczas bieżącego wywołania programu); - Najbliższe zestawienie wznowić od strony 1 - punkt ten pozwala na wznowienie długiego zestawienia od zadanej strony. Po wpisaniu liczby w tym punkcie trzeba wywołać odpowiednie drukowanie w punkcie zestawienia. Inne, późniejsze zestawienia będą drukowane znowu od strony 1; - Dodawać górny margines 0 wierszy; - Lewy margines 0 znaków - punkty te służą do niewielkiego przesunięcia wydruków na stronach - zaleca się liczby od 0 do 4. UWAGA. Po wybraniu rodzaju drukarki konieczne jest wydrukowanie druku testowego, uważne sprawdzenie wydrukowanych krojów pisma (np. sprawdzenie, czy druk wąski jest drukowany węziej niż normalny itp). W razie niezgodności należy dostosować parametry według wskazówek drukowanych w tym druku testowym. W celu zmiany szerokości druku wąskiego należy wybrać rodzaj drukarki: 4, a następnie wpisać wartość z wydruku testowego w pole: Faktyczna szerokość druku wąskiego. znaków/cal 1.5. Korzystanie z klawiatury W systemie FINKA-PŁACE staraliśmy się uprościć maksymalnie korzystanie z klawiatury. Są tylko dwa podstawowe klawisze służące do realizacji funkcji systemu: ENTER - oznacza wybranie funkcji, którą właśnie wskazujemy, lub (jeśli jesteśmy w trakcie "wypełniania pola" na ekranie) - oznacza zakończenie wypełniania pola. ESC - (ang. escape - ucieczka) - oznacza wyjście z bieżącej funkcji bez jej wykonania i powrót do poprzedniego poziomu. Klawisz Znaczenie przy wypełnianiu Znaczenie podczas wyboru z menu formularza ENTER Przyjęcie danego pola Wybranie pozycji ESC Wyjście bez akceptacji danych Wyjście Litera,cyfra Wpisanie znaku Wybór pierwszej pozycji zaczynającej się tą literą strzałki w lewo Poruszanie się wewnątrz pola Poprzedni lub następny punkt i w prawo Strzałki w dół Przejście do następnego lub Punkt następny lub poprzedni lub w górę poprzedniego pola (także gdy pole jest umieszczone obok poprzedniego) PgDn lub PgUp Akceptacja całego formularza Następny lub poprzedni ekran (zastępuje Enter do końca ekranu) Home kursor do początku pola Przejście do pierwszej pozycji End kursor do końca pola Przejście do ostatniej pozycji F5,F6 Stosowane w niektórych miejscach programu - opis wyświetlany na ekranie

13 Czynności techniczne wykonywane okresowo Zatwierdzanie danych Punkt: Inne Czynności techniczne Zamknięcie okresu Informuje, do kiedy listy płac są zatwierdzone oraz wyświetla menu: Dane są zatwierdzone do miesiąca: mm.rrrr Miesiąc ostatnio wprowadzonych zapisów: mm.rrrr Zatwierdzić dane do miesiąca: MM.RRRR W sprawdzeniu wewnętrznym nie przeliczać ponownie list płac do miesiąca MM.RRRR gdzie w kolejnych punktach: 1) Zatwierdzić dane wpisujemy miesiąc, do którego chcemy zatwierdzić dane. Zatwierdzenie obejmuje: wypłaty etatowe; wypłaty z tytułu umów-zleceń i o dzieło oraz - jeśli data zakończenia umowy wypada przed datą zatwierdzenia - treść umowy; zapisy przyjęcia i zwolnienia z pracy, zgłoszenia i wyrejestrowania ZUS itp. 2) W sprawdzeniu wewnętrznym nie przeliczać ponownie list płac program wpisuje miesiąc, do którego sporządzone były listy płac w poprzedniej wersji. Wpis ma na celu dodatkową ochronę przed zmianą wcześniejszych danych w sprawdzeniu wewnętrznym. Miesiąca tego nie można zmniejszyć. Użytkownik może zmienić wartość w tym punkcie, jednak powinien to zrobić tylko wtedy, gdy chce przeliczyć wstecznie płace według zmienionych zasad Zapisywanie kopii danych Musimy regularnie zapisywać kopie danych na dyskietkach w celu zapewnienia bezpieczeństwa przechowywania danych. Kopię wykonuje się po wprowadzeniu pewnej ilości danych - zwykle codziennie lub co kilka dni. Do kopiowania i odtwarzania danych zalecamy program FINKA-KOPIA, Jest to bezpłatny program dołączany wraz z opisem do wszystkich zakupionych programów FINKA i ich aktualizacji. Program FINKA-KOPIA tworzy plik z kopią danych w dowolnym, wskazanym przez użytkownika miejscu na dysku. Plik ten można nagrać na dyskietkę lub za pomocą programu nagrywającego na płytę CD. Każdy program FINKA ma również punkt menu, najczęściej w Czynnościach technicznych pozwalający na wykonanie kopii lub odtworzenie danych z poziomu programu np. FINKA-PŁACE Kopie danych przechowuje się w dwóch egzemplarzach na zestawach dyskietek oznaczonych: nazwa firmy... Kopia A cz.1 nazwa firmy... Kopia A cz.2... nazwa firmy... Kopia B cz.1 nazwa firmy... Kopia B cz.2...

14 Oznaczenia, którymi należy opisać dyskietki, są wyświetlane na bieżąco przez program FINKA-PŁACE. W wersji wielofirmowej systemu przechowuje się oddzielne zestawy dyskietek dla każdej z obsługiwanych firm. Dane na dyskietkach zapisuje się w postaci spakowanej i w wielu przypadkach dane mieszczą się na jednej dyskietce. Przy większej ilości danych liczba dyskietek może wzrastać w ciągu roku. Program sprawdza poprawność włożonej dyskietki - np. jeśli dziś wykonaliśmy kopię A, to jutro powinniśmy zapisać kopię B, zaś pojutrze - znowu A. Jeśli włożymy niewłaściwą dyskietkę (np. dyskietkę zawierającą dane innej firmy), to program odmówi wykonania kopii. Po wybraniu punktu: Inne Czynności techniczne Zapisanie kopii danych na dyskietkach otrzymamy: 14 Zapisać kopię na zestaw dyskietek KOPIA w kieszeni A B Możemy zmienić zarówno oznaczenie zestawu dyskietek (kopia A lub B), jak i oznaczenie stacji dyskietek (stacja A lub B). Następnie otrzymamy menu : Wybieramy tu punkty: - "Włożyłem dyskietkę" - jeśli mamy czystą sformatowaną dyskietkę, albo jeśli na dyskietce "kopia B cz.1" była już kiedyś wykonywana kopia i włożyliśmy tę dyskietkę do kieszeni, - "Włożyłem nową dyskietkę do sformatowania" - chcemy oczyścić poprzednią zawartość danej dyskietki, Następnie: - Jeśli wybrano "Włożyłem dyskietkę do sformatowania", to wywoływany jest standardowy program FORMAT i musimy odpowiedzieć na jego komunikaty wciskając klawisz ENTER, a po sformatowaniu dyskietki - klawisz litery N. - Program oblicza liczbę potrzebnych dyskietek, zapisuje kopię danych i w razie potrzeby prosi o następne dyskietki Odtwarzanie danych z kopii Proszę o dyskietkę FINKA-PŁACE - kopia B cz. 1 do kieszeni A Włożyłem dyskietkę Włożyłem nową dyskietkę do sformatowania Jest to czynność, którą podejmuje się w sytuacjach awaryjnych lub przy przenoszeniu systemu wraz z danymi na inny komputer. Jako czynność awaryjną należy ją traktować jako ostateczność, gdyż powoduje utratę danych wpisanych po ostatnim wykonaniu kopii. Dane najwygodniej jest odtwarzać z kopii wykonanej wcześniej opisanym programem FINKA-KOPIA. Jeżeli kopia została wykonana na dyskietki bezpośrednio z programu FINKA-PłACE to po wywołaniu punktu: Inne Czynności techniczne Awaryjne odtwarzanie danych z kopii program wyświetli prośbę o włożenie dyskietki, np: Proszę o dyskietkę FINKA-PŁACE - kopia B cz. 1 do kieszeni A Program nie ma informacji, na ilu dyskietkach mieściła się kopia. Dlatego po przeczytaniu tej dyskietki program poprosi o dyskietkę CZ.2. Jeśli kopia mieściła się na jednej dyskietce, to zamiast wkładania dyskietki trzeba wybrać z kolejnego menu:

15 Odpowiedź: Koniec - były już wszystkie dyskietki : 15 Proszę o dyskietkę FINKA-PŁACE kopia B cz. 2 do kieszeni A Włożyłem dyskietkę Przerwać pracę Koniec - były już wszystkie dyskietki Sprawdzenie wewnętrzne Sprawdzenie wewnętrzne wywoływane w punkcie: Inne Czynności techniczne Sprawdzenie wewnętrzne zaleca się wykonywać jako pierwszą czynność służącą do "naprawy" działania programu w razie zgłoszenia przez niego błędu lub jakichkolwiek wątpliwości. Procedura ta polega na: - odtworzeniu wewnętrznych indeksów baz danych używanych w programie, - sprawdzeniu automatycznego uporządkowania zapisów, - wykonania innych czynności kontrolnych nie wymagających interwencji operatora. - zasygnalizowaniu sytuacji, które były błędne, - zasygnalizowaniu sytuacji, które nie są błędami, jednak będą wymagały interwencji. Sprawdzenie wewnętrzne zaleca się wykonywać także okresowo np. raz na miesiąc. Odtwarzanie indeksów baz danych (stanowiące też część sprawdzenia wewnętrznego) następuje również samoczynnie po wywołaniu programu, jeśli program zakończył się nieprawidłowo (np. przez wyłączenie komputera w czasie pracy programu). 2. WPROWADZANIE DANYCH 2.1. Główne części systemu FINKA-PŁACE Po wywołaniu programu otrzymamy na ekranie główne menu: Wprowadzanie danych Zestawienia, Deklaracje Inne Punkt Wprowadzanie danych służy do wpisywania wszelkich informacji kadrowych i płacowych: Wprowadzanie danych Zestawienia, Deklaracje Inne Dane osobowe Zatrudnienie, urlopy (HISTORIA ZDARZEŃ) PŁACE Umowy - zlecenia, o dzieło i inne Składki właściciela, wspólników Umowy o pracę, aneks, zaświadczenie, świadectwa pracy Informacja ważna dla opanowania trybu obsługi programu.program przechowuje dane w trzech zasadniczych zbiorach:

16 16 - DANE OSOBOWE - redagowane w punkcie o tej samej nazwie - HISTORIA ZDARZEŃ - związanych z zatrudnieniem (np. przyjęcie i zwolnienie z pracy, urlopy itd.). Dane te przechowuje się w innym miejscu niż dane płacowe, gdyż urlopy mogą przekraczać okres jednego miesiąca. Historię zdarzeń redaguje się w punkcie Zatrudnienie, urlopy. Po wpisaniu danych osobowych program proponuje wpisanie dwóch pierwszych zdarzeń historii zdarzeń : daty przyjęcia do pracy oraz zgłoszenia do ZUS-u. - MIESIĘCZNE TABELE WYNAGRODZEŃ redagowane w punkcie PŁACE. Obejmują wszystkie składniki płacy, a także potrącenia i wypłaty nie stanowiące wynagrodzeń. Zawarte w nich dane będą później ujęte w listach płac. W tabelach tych znajduje się też miejsce na wpisanie ZWOLNIEŃ CHOROBOWYCH oraz innych zdarzeń rozliczanych przez ZUS, np. urlopów wychowawczych. Podczas wyświetlania i redagowania tabel następuje automatyczne obliczenie zasiłków chorobowych, składek ZUS i podatku i wszystkich innych elementów. Punkt Zestawienia, Deklaracje służy do automatycznego generowania wszelkich zestawień i formularzy. Korzysta on z danych wprowadzonych w punktach: Wprowadzanie danych, a także: Inne Redagowanie danych stałych Wprowadzanie danych Zestawienia, Deklaracje Inne Formularze ZUS Lista płac (z tyt. umowy o pracę) Przelewy dla pracowników Paski wynagrodzeń Zestawienie wypłat z tyt. umów-zleceń Przelewy z tyt. umów-zleceń Zestawienie umów-zleceń PIT-4, PIT-11/8B, PIT-40,Rp-7 Karta przychodów pracownika Karta przychodów zleceniobiorcy Karta zasiłkowa ZUS-IWA informacja roczna-wypadk. Polecenie księgowania Zestawienie czasu pracy,zwoln,urlopów Zestawienie badań lekarskich Zestawienie odzieży rob. i środków BHP Zestawienie dot. udostępn. danych osob. Punkt Inne grupuje wszystkie niezbędne czynności techniczne oraz wprowadzenie danych stałych. Jest podzielony na następujące grupy funkcji: Wprowadzanie danych Zestawienia, Deklaracje Inne Czynności techniczne Redagowanie danych stałych Wybranie innej firmy Koniec pracy

17 2.2. Wprowadzanie danych kadrowych Wprowadzanie danych osobowych DANE OSOBOWE wpisuje się w punkcie: Wprowadzanie danych Dane osobowe Lista osób podzielona jest na 3 części: - pracowników, - zleceniobiorców - właściciela (lub wspólników - dotyczy to spółek cywilnych, jawnych, komandytowych,...). Osoba, której dane wpisano, znajduje się na każdej z list do czasu wystawienia dla niej umowy-zlecenia albo wpisania zapisu przyjęcia do pracy - później znajdziemy ją już na jednej, odpowiedniej liście. Zakres wprowadzania danych osobowych może być zróżnicowany: - Formularz wprowadzania danych w punkcie Dane osobowe obejmuje wszystkie informacje potrzebne w deklaracjach zgłoszeniowych ZUS. - Jeżeli nie generujemy zgłoszeń do ZUS, to do sporządzania list płac wystarczy wprowadzić na początku imię i nazwisko, a resztę danych można uzupełnić później. - Jeśli sporządzamy umowę-zlecenie nie objętą składkami ZUS, to wystarczy wprowadzić imię, nazwisko, adres i NIP Informacje o zatrudnieniu, zwolnieniu Informacje o następujących zdarzeniach: - zatrudnieniu, - zwolnieniu, - zgłoszeniu do ubezpieczeń, - wyrejestrowaniu z ubezpieczeń program zapamiętuje w "historii zdarzeń dotyczących zatrudnienia". Wpisuje się je w punkcie: Wprowadzanie danych Zatrudnienie, urlopy (historia zdarzeń) Program proponuje też wpisanie daty zatrudnienia oraz zgłoszenia do ZUS po wpisaniu danych osobowych. Informacja o zatrudnieniu obejmuje niezbędne minimum danych: - Datę przyjęcia do pracy, - Część etatu (np. 1/2 lub 1/1), - Oznaczenie działu. W bardzo małych firmach można nie wyodrębniać działów. Informacja o zgłoszeniu do ZUS zawiera: - Datę (dla starych pracowników domyślnie ), - Rodzaj ubezpieczeń: emerytalne, rentowe itp., - Kod tytułu ubezpieczenia według instrukcji ZUS, przy czym klawisz F6 służy do wyświetlenia listy kodów ZUS, - Kod statusu emeryta oraz stopnia niepełnosprawności, przy czym możemy skorzystać z listy wyświetlanej za pomocą klawisza F6.

18 Informacja o wyrejestrowaniu z ZUS zawiera: 18 - Datę, - Kod przyczyny wyrejestrowania według instrukcji ZUS, przy czym klawisz F6 służy do wyświetlenia listy kodów. Dla usprawnienia pracy informacje o wyrejestrowaniu pracownika można wpisać na tym samym formularzu, co zgłoszenie do ubezpieczenia. Jest to stosowane przy zgłoszeniach do ubezpieczenia na czas określony. Pozostałe dane do formularzy zgłoszeniowych ZUS program pobiera z danych osobowych Wprowadzanie urlopów. Informacje o terminach urlopów program zapamiętuje w "historii zdarzeń dotyczących zatrudnienia". Wpisuje się je w punkcie: Wprowadzanie danych Zatrudnienie, urlopy. Po wybraniu tego punktu wybieramy najpierw osobę, a następnie otrzymamy na ekranie listę urlopów tej osoby. Możemy dopisać nowy urlop lub zmienić dane już wpisane (o ile nie zostały zatwierdzone) Można tu wpisać datę początkową i końcową: - urlopu wypoczynkowego - urlopu okolicznościowego Urlopy zgłaszane do ZUS np.: urlopy bezpłatne, wychowawcze i nieobecności, za czas których nie przysługuje wynagrodzenie, wpisuje się w odpowiednim miejscu w punkcie Płace 2.3. Wprowadzanie danych płacowych Informacje o wynagrodzeniach program zapamiętuje w miesięcznych tabelach wynagrodzeń (po jednej dla każdego pracownika). Na ich podstawie, program generuje listę płac, polecenia księgowania, raporty ZUS-RCA, ZUS-RSA, deklaracje ZUS-DRA oraz deklaracje PIT-4R i PIT-11. Dane płacowe wpisuje się w punkcie: Po wybraniu tego punktu: Wprowadzanie danych Płace - podajemy najpierw miesiąc, - wybieramy osobę z listy, - następnie otrzymamy na ekranie miesięczną tabelę wynagrodzeń do redagowania. Ze względu na dużą liczbę pozycji w tabeli wynagrodzeń poprzedzona jest ona SPISEM TREŚCI, określającym jakie składniki wynagrodzenia i naliczania składek oraz podatku znajdują się w poszczególnych punktach listy. 1. Wpisanie lub zmiana składnika płac powoduje natychmiastowe przeliczenie płac miesięcznych, wobec czego wartość płacy bruttoi netto na ekranie jest zawsze aktualna. 2. Dane płacowe wpisane wcześniej można modyfikować, o ile nie zostały zatwierdzone.

19 PŁACA ZASADNICZA, dodatki oraz premie Płaca zasadnicza Program pozwala na wpisanie wynagrodzenia zasadniczego: - kwotowo (brutto) - jako liczba dni i stawka brutto za dniówkę - jako liczba godzin i stawka brutto za godzinę Zgodnie z opisem w miesięcznej tabeli wynagrodzeń, jeśli wystąpi zwolnienie chorobowe lub inna przyczyna przepracowania części miesiąca (np. przyjęcie do pracy w trakcie miesiąca), to: - wynagrodzenie kwotowe oraz inne składniki w I części tabeli (poz. 1-12) należy wpisać za cały miesiąc - program obliczy odpowiednią ich część należną do wypłaty za czas przepracowany, - składniki wpisane w części II (w tym wynagrodzenie dniówkowe lub godzinowe) należy wpisać w wysokości przysługującej za czas przepracowany. Program wliczy je w całości do wynagrodzeń brutto Dodatki i ekwiwalenty Program pozwala na wpisanie kilku rodzajów dodatków kwotowych. Na początku mają one nazwy "Dodatek 1", "Dodatek 2" itd. Nazwy te można zmienić w punkcie: Inne Redagowanie danych stałych Nazwy składników wynagrodzeń Wpisując tam nazwy w postaci pełnej (wyświetlą się one na ekranie płacowym), oraz skróconej ( będą one wydrukowane na liście płac). Dodatki występują w kilku różnych grupach: I część tabeli wynagrodzeń (poz. 1-12) - dodatki wpisywane w wysokości miesięcznej, które program ma proporcjonalnie zmniejszyć, jeśli wystąpi zwolnienie chorobowe lub inna przyczyna przepracowania części miesiąca (np. przyjęcie do pracy w trakcie miesiąca) II część tabeli - dodatki, które Użytkownik wpisuje w wysokości przysługującej do wypłaty - program wliczy je w całości do płac brutto np.: - dodatki funkcyjne - dodatki za nadgodziny z dopłatą 50% lub 100% (lub wyliczyć je, wpisując stawkę i liczbę nadgodzin) - dodatek za pracę nocną z dopłatą 20% III część tabeli - dodatki wliczane do PDOF, lecz nie do ZUS (o ile występują). IV część tabeli - dodatek wliczany do ZUS, lecz nie do PDOF, (o ile występuje). V część tabeli - składnik (jeśli występuje) wypłacany zarówno za czas pracy, jak i zwolnienia, przy czym nie podlega on pod ZUS w części wypłacanej za okres zwolnienia. Przykładem takiego składnika jest dodatek stażowy w niektórych firmach. Nazwy składników w tej części są Ekwiwalent 1, Ekwiwalent 2 itp. Można je dowolnie zmienić punkcie Nazwy składników wynagrodzeń. Ekwiwalenty podlegające pod ZUS (np. ekwiwalent za urlop) wpisuje się w cz. II.

20 Dodatek na PPE 20 Szczególną pozycją w III części tabeli jest dodatek na pracowniczy program emerytalny (PPE) bądź na grupowe ubezpieczenie na życie. Wpisuje się go według następujących zasad: Jeśli firma ma prawo zmniejszać podstawę ZUS o taki składnik (do pewnej wysokości), to: a) w punkcie: Redagowanie danych stałych Parametry obliczania ZUS i PDOF wpisujemy: maksymalne odliczenie od podstawy ZUS tryb zmniejszenia podstawy ZUS tego tytułu gdzie: - N-netto oznacza chęć odliczenia kwoty płaconej, - B-brutto oznacza chęć odliczenia tej kwoty powiększonej o podatek b) następnie wypełniamy p.34 tabeli wynagrodzeń Dodatek na PPE, lub p.79: Potrącenie na PPE, przy czym: jeśli wybrano tryb netto, to program zmniejszy podstawę ZUS w p.102 o kwotę równą potrąceniu z p.79, zaś podatek od tej kwoty potrąci z pozostałego wynagrodzenia, jeśli wybrano tryb brutto, to p.34 zawiera kwotę wraz z podatkiem i program zmniejszy podstawę ZUS o potrącenie z p.79 zwiększone o podatek Premie Kolejnymi pozycjami wynagrodzeń (po dodatkach) są premie. Można wpisać: - premię określaną kwotowo (por. uwaga poniżej) - premię obliczaną na zasadach prowizyjnych (wpisuje się podstawę prowizji i procent) - premię obliczaną jako procent od płacy zasadniczej (wpisuje się tylko procent) Ponadto można wpisać: - premię kwartalną (za ostatnie 3 miesiące łącznie z bieżącym) - premię roczną - lub premię za dowolny okres, przy czym podaje się kwotę premii oraz okres, którego ona dotyczy. Premię określaną kwotowo możemy wpisać na 2 sposoby: - I część tabeli - jeśli wpisujemy premię miesięczną i chcemy, aby program zmniejszył ją odpowiednio w przypadku nie przepracowania całego miesiąca np. w razie zwolnienia chorobowego lub - II część tabeli - jeśli wpisujemy premię w wysokości, która ma być w całości wliczona do płacy brutto. Premie długookresowe wlicza się do średniej chorobowej w specjalny sposób: w częściach za tyle miesięcy, za ile przyznano premię. Program uwidacznia to w tabeli wynagrodzeń Wynagrodzenie za urlop Z powodu dużego skomplikowania przepisów dotyczących wyliczania wynagrodzenia za urlop w programie udostępniono jedynie następujące możliwości, zależne od ustawienia trybu naliczania, określonego w p. 47 na ekranie płacowym: N nie obliczać wynagrodzenia za urlop niezależnie, urlop jest wliczony do płacy zasadniczej i premii; A automatycznie, według urlopu wpisanego w Historii zdarzeń pracownika i średniej wyliczanej w Program uwzględnia te same składniki, co w średniej chorobowej, tylko w kwocie brutto i z ostatnich 3 miesięcy;

MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2

MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2 MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2 3. OPIS FUNKCJI... 2 3.1. EWIDENCJA / PŁATNIKÓW... 2 3.2. EWIDENCJA / POPRZ. DANYCH UBEZP...

Bardziej szczegółowo

Informacje o programie wersja 3.0

Informacje o programie wersja 3.0 Informacje o programie wersja 3.0 KIELCE 2010 Przedsiębiorstwo Informatyczne PROKOMP, ma przyjemność przedstawić program PŁACE i KADRY, naszego autorstwa. Program ten pozwoli Państwu na tworzenie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

602,70 zł brutto. Cena:

602,70 zł brutto. Cena: Kadry, Płace i ZUS PRO to nowoczesny system wspomagający pracę działów kadr i rachuby płac w firmach o dowolnej wielkości, bez względu na rodzaj wynagradzania, czy czas pracy. Ułatwia prowadzenie ewidencji

Bardziej szczegółowo

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV Kadry i płace Moduł stanowi rozszerzenie funkcjonalności systemu Microsoft Dynamics NAV w zakresie zarządzania działem kadrowo-płacowym przedsiębiorstwa. Gromadzone

Bardziej szczegółowo

Urlop wychowawczy w enova

Urlop wychowawczy w enova Urlop wychowawczy w enova Strona 1 z 17 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Konfiguracja w programie enova...3 2.2 Wskaźniki do urlopu wychowawczego...3 2.2.1 Przeciętne wynagrodzenie w poprzednim kwartale...3

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Wersja 2016 2 Ustawienie szerokości kolumn danych kadrowych 2 Rozszerzenie funkcjonalności rozliczeń umów cywilnoprawnych 2 Okna importu i eksportu z FK 3 Edycja

Bardziej szczegółowo

Naliczanie rocznych deklaracji: PIT-4r, PIT- 8ar, PIT-11, PIT-40 enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0)

Naliczanie rocznych deklaracji: PIT-4r, PIT- 8ar, PIT-11, PIT-40 enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0) Naliczanie rocznych deklaracji: PIT-4r, PIT- 8ar, PIT-11, PIT-40 enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0) JOANNA WALENTEK Spis treści: MODUŁ KADRY I PŁACE... 2 Generowanie deklaracji PIT 4R oraz PIT 8AR... 2 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

PLP wersja 7.00b. 1. Nowości. 2. Zmieniono

PLP wersja 7.00b. 1. Nowości. 2. Zmieniono PLP wersja 7.00b 1. Nowości 1.1. Nowe wartości wskaźników miesięcznych obowiązujących od 1 stycznia 2014 roku Dochód deklarowany (skł.społ.) 2247,60 zł Dochód deklarowany (skł.zdr.) 3004,48 zł Podstawa

Bardziej szczegółowo

1.2. Wskaźnik waloryzacji świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2014 roku Wskaźnik waloryzacji w II kwartale 2014 roku wynosi 105,80 %

1.2. Wskaźnik waloryzacji świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2014 roku Wskaźnik waloryzacji w II kwartale 2014 roku wynosi 105,80 % PIK wersja 17.01a 1. Nowości 1.1. Nowe wartości wskaźników miesięcznych obowiązujących od 1 marca 2014 roku Przeciętne wynagrodzenie 3 823,32 zł Minimalne uczniów I klasa 152,93 zł II klasa 191,17 zł III

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH (aktualizacja od 1 września 2013 r.) Do 31 sierpnia 2013 r. podstawę wymiaru

Bardziej szczegółowo

RAPORTY. Spis treści. Raporty Płacowo Kadrowe

RAPORTY. Spis treści. Raporty Płacowo Kadrowe RAPORTY Spis treści Raporty Płacowo Kadrowe 1. Aktualne zatrudnienie... 4 2. Aneks Uwowy o Prace... 5 3. Dane osobowe... 6 4. Dane osobowe filtr poprawności dat... 7 5. Dane pracownika... 8 6. Dane rodzina...

Bardziej szczegółowo

LISTA PŁAC - PRZYKŁADY

LISTA PŁAC - PRZYKŁADY LISTA PŁAC - PRZYKŁADY Spis treści I. Lista płac przykłady... 2 1) Praca w miejscu zamieszkania, przysługuje ulga... 2 2) Praca poza miejscem zamieszkania, przysługuje ulga... 3 3) Praca w miejscu zamieszkania,

Bardziej szczegółowo

Realizacja Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dn. 24.06.2008 r. w programie Comarch OPT!MA.

Realizacja Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dn. 24.06.2008 r. w programie Comarch OPT!MA. Biuletyn techniczny Comarch OPT!MA 2012 Realizacja Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dn. 24.06.2008 r. w programie Comarch OPT!MA. Copyright 2012 COMARCH SA Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 24.06.2008

Bardziej szczegółowo

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE PŁACE System Płace przeznaczony jest do wspomagania pracy działów rachuby, kontroli zarobków. UmoŜliwia wspomaganie zarządzania gospodarką płacową poprzez zabezpieczenie bezpośredniego dostępu do danych

Bardziej szczegółowo

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Ewidencja i rozliczanie pracowników w module Comarch ERP Optima Płace i Kadry 2 Współpraca programu Comarch ERP Optima z innym aplikacjami

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie systemu AgemaHR do pracy w roku 2009: Zmiana parametrów płacowych do wypłat po 1 stycznia 2009

Przygotowanie systemu AgemaHR do pracy w roku 2009: Zmiana parametrów płacowych do wypłat po 1 stycznia 2009 Przygotowanie systemu AgemaHR do pracy w roku 2009: Zmiana parametrów płacowych do wypłat po 1 stycznia 2009 1. W menu Administracja-Parametry systemu na zakładce płace rozpocząć nowy rok podatkowy 2009

Bardziej szczegółowo

Opis programu Profbi Delegacje 2013 Delegacje Krajowe i Zagraniczne.

Opis programu Profbi Delegacje 2013 Delegacje Krajowe i Zagraniczne. Opis programu Profbi Delegacje 2013 Delegacje Krajowe i Zagraniczne. Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona programu: www.delegacje.info.pl Kontakt: programy@profbi.pl 1. Do czego służy program? 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Kadry i Płace aktualizacja SODiR Obsługa dofinansowań i refundacji PFRON

Kadry i Płace aktualizacja SODiR Obsługa dofinansowań i refundacji PFRON Kadry i Płace aktualizacja SODiR Obsługa dofinansowań i refundacji PFRON 1 Wstęp... 2 2 Rozpoczęcie pracy... 2 2.1 ZESTAW DANE FIRMY... 2 2.2 ZESTAW PFRON (FIRMA)... 2 2.3 ZESTAW PFRON (PRACOWNIK)... 3

Bardziej szczegółowo

WERSJA 13.10. Dodanie możliwości wyboru wszystkich pozycji ze słowników podziału przy pomocy klawisza F3 w zakresie pracowników, opcja Wybrani.

WERSJA 13.10. Dodanie możliwości wyboru wszystkich pozycji ze słowników podziału przy pomocy klawisza F3 w zakresie pracowników, opcja Wybrani. SYSTEM miniekspert WERSJA 13.10 Najistotniejsze zmiany dotyczą modułu Zasiłki (osobna pozycja dla chorobowego ZUS z tytułu wypadku) oraz modułu Pomost (przesył nowych kodów ZUS zgodnie z rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych

Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych Kod szkolenia: 578116 Miejsce: Katowice, Centrum miasta Koszt szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Wersja 15.00a programu Płace

Wersja 15.00a programu Płace Wersja 15.00a programu Płace Uwaga: PRZED reinstalacją programu zalecane jest wykonanie reindeksacji bazy danych oraz KOPII BEZPIECZEŃSTWA. 1. Nowości 1.1. Stałe podatkowe w 2008 roku Na 2008 rok wprowadzono

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EKSPERT WERSJA 19.07

SYSTEM EKSPERT WERSJA 19.07 SYSTEM EKSPERT WERSJA 19.07 Przesyłamy kolejną wersję systemu kadrowo-płacowego EKSPERT oznaczoną numerem 19.07. Opisane poniżej zmiany były częściowo wprowadzone poprzez uzupełnienia na naszej stronie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkownika systemu komputerowego Ergo Umowy Zlecenia. Wersja 20.0.0. www.ergo.pl

Dokumentacja użytkownika systemu komputerowego Ergo Umowy Zlecenia. Wersja 20.0.0. www.ergo.pl Dokumentacja użytkownika systemu komputerowego Ergo Umowy Zlecenia Wersja 20.0.0 www.ergo.pl Spis treści Wstęp... 5 Wymagania sprzętowe... 6 Ustawianie opcji... 7 Wprowadzenie listy pracowników... 8 Umowa

Bardziej szczegółowo

Rejestrowanie i rozliczanie umów cywilnoprawnych

Rejestrowanie i rozliczanie umów cywilnoprawnych Rejestrowanie i rozliczanie umów cywilnoprawnych (aktualizacja 13 czerwca 2013) Abstrakt W poradniku opisano rejestrowanie, oraz rozliczanie umów cywilnoprawnych: zlecenia, o dzieło, o dzieło z przeniesieniem

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Przedsiębiorstw

Informatyzacja Przedsiębiorstw Informatyzacja Przedsiębiorstw Symfonia Moduł Kadry i Płace lab4 Strona 1 Plan zajęć 1 Zakładanie nowej firmy w module Kadry i Płace... 3 2 Otwieranie istniejącej już firmy... 4 3 Dostosowanie ustawień

Bardziej szczegółowo

KALKULATOR WYNAGRODZEŃ CHOROBOWYCH I ZASIŁKÓW CHOROBOWYCH

KALKULATOR WYNAGRODZEŃ CHOROBOWYCH I ZASIŁKÓW CHOROBOWYCH KALKULATOR WYNAGRODZEŃ CHOROBOWYCH I ZASIŁKÓW CHOROBOWYCH FUNKCJE KALKULATORA "Kalkulator wynagrodzeń i zasiłków chorobowych" jest zaawansowanym kalkulatorem płacowym, którego celem jest wyliczenia wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Opis programu Profbi Delegacje 2011 Delegacje Krajowe.

Opis programu Profbi Delegacje 2011 Delegacje Krajowe. Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona programu: www.delegacje.info.pl Kontakt: programy@profbi.pl Opis programu Profbi Delegacje 2011 Delegacje Krajowe. 1. Do czego służy program? 2. Instalacja programu 3.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EKSPERT WERSJA 13.09

SYSTEM EKSPERT WERSJA 13.09 SYSTEM EKSPERT WERSJA 13.09 Najistotniejsze zmiany dotyczą modułu Zasiłki (osobna pozycja dla chorobowego ZUS z tytułu wypadku) oraz modułu Pomost (przesył nowych kodów ZUS zgodnie z rozporządzeniem ministra

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty

Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty Kod szkolenia: 913614 Miejsce: Gdańsk, Centrum miasta Koszt szkolenia: 490.00 zł Program 1. Na co warto

Bardziej szczegółowo

(aktualizacja 17 październik 2012)

(aktualizacja 17 październik 2012) Konfigurowanie typowych składników wynagrodzenia - premia miesięczna, premia uznaniowa, dodatek funkcyjny, dodatek stażowy, wynagrodzenie godzinowe, ekwiwalent za pranie (aktualizacja 17 październik 2012)

Bardziej szczegółowo

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW... Wykaz aktów prawnych... AUTORZY...

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW... Wykaz aktów prawnych... AUTORZY... Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW... Wykaz aktów prawnych... AUTORZY.... XI XIII XV ROZDZIAŁ 1. Zasady oskładkowania i opodatkowania wynagrodzeń... 1 1. Definicja przychodu ze stosunku pracy... 1 2. Nieodpłatne

Bardziej szczegółowo

ZAMKNIĘCIE ROKU 2007 / OTWARCIE ROKU 2008

ZAMKNIĘCIE ROKU 2007 / OTWARCIE ROKU 2008 Przedsiębiorstwo Informatyczne ALEXA Zygmunt Wiśniewski 45-265 Opole, ul. Jana Bytnara Rudego 3a/802 45-321Opole, ul. Pomorska 26, tel./fax 441-7007 NIP: 754-153-28-29, REGON: 531566934 http://www.alexa.com.pl

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. Rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2014r. z uwzględnieniem proponowanych zmian Kod szkolenia: 430614

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. odw-rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2015r. - stosowanie zmienionych przepisów Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

System komputerowy VAT

System komputerowy VAT ul. Stalmacha 64, 43-430 Skoczów tel./fax 33 853 36 52 System komputerowy VAT www.procomp.com.pl pc@procomp.com.pl 1 System SPIS PROCOMP SPIS TREŚCI I OGÓLNE INFORMACJE O SYSTEMIE...3 1. KASY FISKALNE...4

Bardziej szczegółowo

ZAMKNIĘCIE ROKU 2008 / OTWARCIE ROKU 2009

ZAMKNIĘCIE ROKU 2008 / OTWARCIE ROKU 2009 Przedsiębiorstwo Informatyczne ALEXA Zygmunt Wiśniewski 45-265 Opole, ul. Jana Bytnara Rudego 3a/802 45-321Opole, ul. Pomorska 26, tel./fax 441-7007 NIP: 754-153-28-29, REGON: 531566934 http://www.alexa.com.pl

Bardziej szczegółowo

ZAMKNIĘCIE ROKU 2011 / OTWARCIE ROKU 2012

ZAMKNIĘCIE ROKU 2011 / OTWARCIE ROKU 2012 Przedsiębiorstwo Informatyczne ALEXA Zygmunt Wiśniewski 45-265 Opole, ul. Jana Bytnara Rudego 3a/802 45-321Opole, ul. Pomorska 26, tel./fax 441-7007 NIP: 754-153-28-29, REGON: 531566934 http://www.alexa.com.pl

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWY KURS - PŁACE W FIRMIE OD PODSTAW

KOMPLEKSOWY KURS - PŁACE W FIRMIE OD PODSTAW ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat zajęć Treść szkolenia 1 Prawne uwarunkowania działalności firmy Prawo pracy Umowa o pracę Podstawowe zasady prawa pracy Regulamin pracy Prawo cywilne Definicja i treść zobowiązania Wierzyciel

Bardziej szczegółowo

Nowy rok TM-KP. System klasy ERP dla sektora MSP. Przygotowanie modułu Kadry - Płace do pracy w nowym roku moduł systemu TM-TRANSKOM

Nowy rok TM-KP. System klasy ERP dla sektora MSP. Przygotowanie modułu Kadry - Płace do pracy w nowym roku moduł systemu TM-TRANSKOM System klasy ERP dla sektora MSP Przygotowanie modułu Kadry - Płace do pracy w nowym roku moduł systemu TM-TRANSKOM Wersja : 1.1.001 2 Spis treści Rozdział I Przygotowanie modułu do pracy w nowym roku

Bardziej szczegółowo

PRZED reinstalacją programu zalecane jest wykonanie reindeksacji bazy danych oraz KOPII BEZPIECZEŃSTWA.

PRZED reinstalacją programu zalecane jest wykonanie reindeksacji bazy danych oraz KOPII BEZPIECZEŃSTWA. Płace (PL) wersja 14.00a UWAGA! PRZED reinstalacją programu zalecane jest wykonanie reindeksacji bazy danych oraz KOPII BEZPIECZEŃSTWA. W trakcie pierwszego otwarcia kaŝdej z kartotek program dokona jednorazowej,

Bardziej szczegółowo

1. Istota i sposób naliczania poszczególnych elementów listy

1. Istota i sposób naliczania poszczególnych elementów listy 1. Istota i sposób naliczania poszczególnych elementów listy Aby zrozumieć istotę i celowość wypełniania poszczególnych rubryk listy płac, należy zapoznać się ze schematem naliczania wynagrodzenia pracownika.

Bardziej szczegółowo

Często spotykane problemy z programem Płatnik. W ubezpieczeniach należy rozróżnić takie pojęcia jak: 1. Tytuł do ubezpieczenia

Często spotykane problemy z programem Płatnik. W ubezpieczeniach należy rozróżnić takie pojęcia jak: 1. Tytuł do ubezpieczenia Często spotykane problemy z programem Płatnik W ubezpieczeniach należy rozróżnić takie pojęcia jak: 1. Tytuł do ubezpieczenia 2. Podstawa naliczenia składek na ubezpieczenia. Tytuł do ubezpieczenia W języku

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 SYMFONIA Mała Księgowość Premium Strona 1 z 8 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 Obsługa wynagrodzeń i składek ZUS właścicieli oraz rozrachunki z urzędami Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

ZAMKNIĘCIE ROKU 2009 / OTWARCIE ROKU 2010

ZAMKNIĘCIE ROKU 2009 / OTWARCIE ROKU 2010 Przedsiębiorstwo Informatyczne ALEXA Zygmunt Wiśniewski 45-265 Opole, ul. Jana Bytnara Rudego 3a/802 45-321Opole, ul. Pomorska 26, tel./fax 441-7007 NIP: 754-153-28-29, REGON: 531566934 http://www.alexa.com.pl

Bardziej szczegółowo

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy.

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. Zamknięcie miesiąca. Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. WPROWADZENIE Zamknięcie miesiąca to procedura, która pozwala na ustalenie wielkości

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. Jak wydrukować kartoteki zarobkowe pracowników?

Płace Optivum. Jak wydrukować kartoteki zarobkowe pracowników? Płace Optivum Jak wydrukować kartoteki zarobkowe pracowników? Program Płace Optivum gromadzi informacje o zarobkach, zasiłkach i podatkach pracownika (kiedyś również o dodatkach rodzinnych). Dane te dostępne

Bardziej szczegółowo

Płace od A do Z naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń w 2015 roku (dwudniowe warsztaty praktyczne)

Płace od A do Z naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń w 2015 roku (dwudniowe warsztaty praktyczne) Płace od A do Z naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń w 2015 roku (dwudniowe warsztaty praktyczne) Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntowej wiedzy z podstaw naliczania wynagrodzeń.

Bardziej szczegółowo

46,33 zł 20,00% 50,00% 200,00 zł. 1 887,60 zł

46,33 zł 20,00% 50,00% 200,00 zł. 1 887,60 zł PARAMETRY PUZZLE/TAXPRO NA 2010 ROK Właściwym źródłem obowiązujących wartości parametrów niezbędnych do wyliczania zobowiązań z tytułu ubezpieczeń społecznych i podatków są publikacje odpowiednich podmiotów

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu ul. Kołłątaja 11, 45-064 Opole tel./fax (77) 453-90-11 biuro@opole.skwp.pl www.opole.skwp.pl RO 007026416-00112 NIP

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG KSIĘGOWYCH KPiR & RYCZAŁT & KADRY.

CENNIK USŁUG KSIĘGOWYCH KPiR & RYCZAŁT & KADRY. CENNIK USŁUG KSIĘGOWYCH KPiR & RYCZAŁT & KADRY. S. S. COMPLEX Pułtusk, ul. Piotra Skargi 31/8 NIP: 5681617246 Tel: 508 936 947 Strona 1 z 6 Cennik [ obowiązuje od 03.06.2015 ] Zakres oferty Książki Przychodu

Bardziej szczegółowo

Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce

Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce Kod szkolenia: 914914 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt szkolenia: 1590.00 zł Program 1.

Bardziej szczegółowo

ZAMKNIĘCIE ROKU 2012 / OTWARCIE ROKU 2013

ZAMKNIĘCIE ROKU 2012 / OTWARCIE ROKU 2013 Przedsiębiorstwo Informatyczne ALEXA Zygmunt Wiśniewski 45-265 Opole, ul. Jana Bytnara Rudego 3a/802 45-321Opole, ul. Pomorska 26, tel./fax 77 441-7007 NIP: 754-153-28-29, REGON: 531566934 http://www.alexa.com.pl

Bardziej szczegółowo

Kadry i Płace OPROGRAMOWANIE DLA FIRM

Kadry i Płace OPROGRAMOWANIE DLA FIRM OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Kadry i Płace To kompletny i zintegrowany system usprawniający codzienną pracę pracowników odpowiedzialnych za kadry i rachubę płac w firmach prywatnych, państwowych, spółdzielniach,

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Korygowanie wypłat. Comarch OPT!MA 2012. Copyright 2012 COMARCH SA

Biuletyn techniczny. Korygowanie wypłat. Comarch OPT!MA 2012. Copyright 2012 COMARCH SA Biuletyn techniczny Comarch OPT!MA 2012 Korygowanie wypłat Copyright 2012 COMARCH SA Spis treści SPIS TREŚCI...2 1 WPROWADZENIE...3 2 KORYGOWANIE WYPŁAT...4 2.1 ANULOWANIE WYPŁATY...4 2.2 ANULOWANIE NIEOBECNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Kurs Płace - Specjalista ds. Płac - elearning

Kurs Płace - Specjalista ds. Płac - elearning Kurs Płace - Specjalista ds. Płac - elearning Informacje o usłudze Numer usługi 2016/06/08/7659/10642 Cena netto 170,73 zł Cena brutto 210,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę 0,00

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu PIT. wersja 10.xx

Instrukcja obsługi programu PIT. wersja 10.xx Instrukcja obsługi programu PIT dla użytkowników KSP wersja 10.xx Katowice 2005 1. Instalacja Użytkownik programu KSP nie powinien mieć problemów z jego manualna obsługą. Należy czytać informacje umieszczone

Bardziej szczegółowo

INTENSYWNY KURS KADROWO PŁACOWY

INTENSYWNY KURS KADROWO PŁACOWY ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

Kadry i Płace Obsługa dofinansowań i refundacji PFRON

Kadry i Płace Obsługa dofinansowań i refundacji PFRON Kadry i Płace Obsługa dofinansowań i refundacji PFRON 1.0 Wstęp 2 2.0 Rozpoczęcie pracy 2 2.1 Zestaw Dane firmy 2 2.2 Zestaw PFRON (firma) 3 2.3 Zestaw PFRON (pracownik) 4 3.0 Generowanie raportów 6 4.0

Bardziej szczegółowo

Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych

Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych W praktyce życia gospodarczego funkcjonują różne formy zatrudniania osób wykonujących pracę. Najczęściej występującą formą jest umowa o pracę, ale coraz częściej

Bardziej szczegółowo

T O P 9 0 0 0 ZASOBY LUDZKIE

T O P 9 0 0 0 ZASOBY LUDZKIE T O P 9 0 0 0 ZASOBY LUDZKIE ZASOBY LUDZKIE SYSTEM TOP9000 umożliwia kompletną ewidencję kadrową, płacową jak również planowania czasu pracy pracowników. W skład systemu wchodzą następujące moduły: Kadrowy,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Z a c z n i j p r a c ę z ł a t w e p ł a c e S t r o n a 1

Wprowadzenie. Z a c z n i j p r a c ę z ł a t w e p ł a c e S t r o n a 1 Wprowadzenie Łatwepłace.pl jest to internetowe oprogramowanie płacowe, które można używać za pomocą dowolnej przeglądarki takiej jak Internet Explorer, Mozilla Firefox itp. Na naszą stronę internetową

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.8

System Comarch OPT!MA v. 17.8 System Comarch OPT!MA v. 17.8 Ulotka v.17.8 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

1. WPROWADZENIE 3 2. PROWADZENIE EWIDENCJI 12

1. WPROWADZENIE 3 2. PROWADZENIE EWIDENCJI 12 1 Warszawa 2009r. SPIS TREŚCI 2 1. WPROWADZENIE 3 1.1. Instalacja systemu 3 1.1.1. Pierwsza instalacja 3 1.1.2. Instalacja wersji wielofirmowych 4 1.1.3. Instalacja nowej wersji 4 1.2. Dyskietka kluczowa

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie składek na ubezpieczenia społeczne. Prowadzący: Dariusz Kraciuk

Rozliczenie składek na ubezpieczenia społeczne. Prowadzący: Dariusz Kraciuk Rozliczenie składek na ubezpieczenia społeczne Prowadzący: Dariusz Kraciuk Agenda Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne Omówienie wyliczania składek na poszczególne rodzaje ubezpieczeń Wyliczenie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Korygowanie wypłat przykłady

Biuletyn techniczny. Korygowanie wypłat przykłady Biuletyn techniczny Korygowanie wypłat przykłady Data ostatniej aktualizacji: 19.09.2013 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 KORYGOWANIE WYPŁAT... 3 2.1 ANULOWANIE WYPŁATY... 3 2.2 ANULOWANIE NIEOBECNOŚCI

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych...

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych... WYKAZ SKRÓTÓW... WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH... WYKAZ TABEL... WYKAZ WZORÓW... XIII XVII XIX XXI ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych

Bardziej szczegółowo

Wersja 16.00b programu Płace

Wersja 16.00b programu Płace Wersja 16.00b programu Płace Uwaga: PRZED reinstalacją programu zalecane jest wykonanie reindeksacji bazy danych oraz KOPII BEZPIECZEŃSTWA. 1. Nowości 1.1. Kwota rocznego ograniczenia składek emerytalno

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r. za pracowników i osoby zatrudnione na zleceniu w księgach

Rozliczanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r. za pracowników i osoby zatrudnione na zleceniu w księgach Rozliczanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r. za pracowników i osoby zatrudnione na zleceniu w księgach rachunkowych Dr Katarzyna Trzpioła Wynagrodzeniem za pracę (PRZYCHODAMI

Bardziej szczegółowo

KALKULATOR WYNAGRODZEŃ UMÓW ZLECENIA I UMÓW O DZIEŁO

KALKULATOR WYNAGRODZEŃ UMÓW ZLECENIA I UMÓW O DZIEŁO KALKULATOR WYNAGRODZEŃ UMÓW ZLECENIA I UMÓW O DZIEŁO BEZPŁATNY, ZAAWANSOWANY KALKULATOR WYNAGRODZEŃ UMÓW ZLECENIA I UMÓW O DZIEŁO FUNKCJE KALKULATORA Prosty w użyciu, ale dosyć zaawansowany kalkulator

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI BIURO RACHUNKOWE Daniel Bakalarz www: bakalarz.biz tel.: 602 880 233 e-mail: daniel.bakalarz@gmail.com NIP: 6731790853 KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI "Rzeczą, którą najtrudniej w świecie zrozumieć, jest podatek

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.10

System Comarch OPT!MA v. 17.10 System Comarch OPT!MA v. 17.10 Ulotka v.17.10 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYDAWANIA DECYZJI PRZYZNAJĄCYCH ZASIŁEK DLA OPIEKUNA

INSTRUKCJA WYDAWANIA DECYZJI PRZYZNAJĄCYCH ZASIŁEK DLA OPIEKUNA INSTRUKCJA WYDAWANIA DECYZJI PRZYZNAJĄCYCH ZASIŁEK DLA OPIEKUNA W zależności od ustawienia parametru "CZY ZALEGŁE ZDO Z OSOBNEGO WNIOSKU" możemy zarejestrować: jeden wspólny wniosek o zaległy i bieżący

Bardziej szczegółowo

Księga Podatkowa v. 19.4

Księga Podatkowa v. 19.4 Księga Podatkowa v. 19.4 1. ZAKOŃCZENIE ROKU DLA EWIDENCJI RYCZAŁTOWEJ Program pozwala na wypełnienie i wydrukowanie deklaracji PIT-28, PIT-28/A, PIT-28/B, PIT/O. Kombinacja klawiszy + na liście

Bardziej szczegółowo

Opis programu kursu Kadry i Płace

Opis programu kursu Kadry i Płace Opis programu kursu Kadry i Płace Zakres prezentowanej wiedzy obejmuje następujące zagadnienia: prawo pracy rozliczanie wynagrodzeń podatek dochodowy od osób fizycznych ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Bardziej szczegółowo

Nazwa kwalifikacji: Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych Oznaczenie kwalifikacji: A.65 Numer zadania: 01

Nazwa kwalifikacji: Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych Oznaczenie kwalifikacji: A.65 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2016 Nazwa kwalifikacji: Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych Oznaczenie kwalifikacji: A.65 Numer

Bardziej szczegółowo

enova 6.0 Spis treści

enova 6.0 Spis treści enova 6.0 Instrukcja Spis treści Kadry i Płace... 2 I. Korekta wynagrodzenia i zasiłku chorobowego... 2 II. Storno płacowe przykłady wykorzystania... 13 Księgowość... 19 I. Definicja analityki konta księgowego...

Bardziej szczegółowo

ZAMKNIĘCIE ROKU 2014 / OTWARCIE ROKU 2015

ZAMKNIĘCIE ROKU 2014 / OTWARCIE ROKU 2015 Poniższa instrukcja dotyczy programu AKP w wersji 2014 i wyższych. ALEXA Zygmunt Wiśniewski 45-265 Opole, ul. Jana Bytnara Rudego 3a/802 45-321Opole, ul. Pomorska 26, tel./fax 77 441-7007 NIP: 754-153-28-29,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Spis treści 1) Konfiguracja programu LeftHand Kadry i Płace...2 a) Konfiguracja numerów kont księgowych

Bardziej szczegółowo

Korekta składki wypadkowej enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0)

Korekta składki wypadkowej enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0) Korekta składki wypadkowej enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0) JOANNA WALENTEK Spis treści: MODUŁ KADRY I PŁACE... 2 Korekta składki wypadkowej... 2 Konfiguracja... 2 Zmiana wysokości wskaźnika... 2 Definiowanie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Korygowanie wypłat przykłady. Wersja 2015.5

Biuletyn techniczny. Korygowanie wypłat przykłady. Wersja 2015.5 Biuletyn techniczny Korygowanie wypłat przykłady Wersja 2015.5 Data ostatniej aktualizacji: 10.07.2015 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 KORYGOWANIE WYPŁAT... 4 2.1 ANULOWANIE WYPŁATY... 4 2.2 ANULOWANIE

Bardziej szczegółowo

Import danych z programu Płatnik

Import danych z programu Płatnik Import danych z programu Płatnik (aktualizacja 17 lutego 2014) Abstrakt W poradniku opisano import danych zgłoszeniowych, oraz rozliczeniowych z programu Płatnik ZUS. Import danych zgłoszeniowych pozwala

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Kadry i Płace w wersji 2012

Nowe funkcje w programie Symfonia Kadry i Płace w wersji 2012 Symfonia Kadry i Płace 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Kadry i Płace w wersji 2012 Spis treści: Zmiany w wersji 2012 2 Paczka Parametry i zmiany na rok 2012 2 Paczka SOD współpracująca z aplikacją

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Wersja 2016.a 2 Opieka nad dzieckiem w godzinach 2 Uwagi do konwersji 4 Definicje zdarzeń 5 Definicje akcji 5 Kalendarz firmy na rok 2016 5 Wartości danych kadrowych

Bardziej szczegółowo

Magdalena Fontańska PKN ADVISOR

Magdalena Fontańska PKN ADVISOR Magdalena Fontańska PKN ADVISOR Dochody uzyskiwane z umowy o pracę Wyliczanie miesięcznych zaliczek na PDOF Płaca zasadnicza a wynagrodzenie netto Dochód uzyskany z pracy zlecenia Ulga na Internet Składając

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Symfonia Kadry i Płace w wersji 2010

Nowe funkcje w module Symfonia Kadry i Płace w wersji 2010 Symfonia Kadry I Płace 1 / 9 Nowe funkcje w module Symfonia Kadry i Płace w wersji 2010 Zerowe składki na Fundusz Pracy i FGŚP Zerowe składki na Fundusz Pracy i FGŚP za pracowników, którzy osiągnęli wiek

Bardziej szczegółowo

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia Moduł Rozliczenia umożliwia: - przeglądanie listy dokumentów w wybranym rejestrze VAT - automatyczne tworzenie i zapisywanie deklaracji VAT - definiowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER Okno startowe programu W jednym zamówieniu można wysłać do 1000 zdjęć Wybierz odpowiednią opcję : Przelew ( tylko poczta) Wybieramy w momencie kiedy zdjęcia mają być

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie pracownika

Zatrudnienie pracownika Zatrudnienie pracownika W celu dopisania pracownika do kartoteki należy otworzyć kartotekę pracowników wybierając na kryteriach odczytu dział, do którego pracownik ma zostać przypisany, a następnie opcję

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość Symfonia Mała Księgowość 1 / 6 Symfonia Mała Księgowość Spis treści: Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011.1b 2 Nowe formularze deklaracji podatkowych 2 Eksport deklaracji

Bardziej szczegółowo

Advantec Software I.T.C. Sp. z o.o.

Advantec Software I.T.C. Sp. z o.o. Procedura przygotowania, wydruku i przesłania deklaracji podatkowych PIT do Urzędu Skarbowego w programie Advantec. Program Advantec umożliwia przygotowanie, wydruk oraz wysłanie formularzy podatkowych

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W menu TPP Technologie Dodaj (F3)/Popraw(F5) zakładka Operacje technologiczne Dodaj(F3)/Popraw(F5) zakładka Surowce,

Bardziej szczegółowo

Wersja 13.00a programu Płace i Kadry

Wersja 13.00a programu Płace i Kadry Wersja 13.00a programu Płace i Kadry UWAGA: W trakcie pierwszego otwarcia kaŝdej z kartotek program dokona JEDNORAZOWEJ, AUTOMATYCZNEJ KONWERSJI, związanej ze zmianą struktury bazy PRZED reinstalacją programu

Bardziej szczegółowo

VI. FORMY OPODATKOWANIA OKREŚLONE W USTAWIE O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE

VI. FORMY OPODATKOWANIA OKREŚLONE W USTAWIE O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE VI. FORMY OPODATKOWANIA OKREŚLONE W USTAWIE O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE 1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH - art. 2 ust. 1, art.

Bardziej szczegółowo

Księga Podatkowa v. 16.2

Księga Podatkowa v. 16.2 Księga Podatkowa v. 16.2 1. ZAKOŃCZENIE ROKU DLA KSIĘGI PODATKOWEJ ORAZ EWIDENCJI RYCZAŁTOWEJ 1.1 ZAKOŃCZENIE ROKU DLA KSIĘGI PODATKOWEJ Przy pomocy wersji 16.2 programu KP moŝliwe jest wypełnienie i wydrukowanie

Bardziej szczegółowo

Kadry i Płace w Systim

Kadry i Płace w Systim Kadry i Płace w Systim Aby rozpocząć pracę z kadrami i płacami zacznijmy od pierwszego etapu - przyjęcia nowego pracownika. W tym celu wejdźmy w zakładkę "Kadry". Kadry W zakładce tej pojawi się lista

Bardziej szczegółowo

Specjalista ds. kadr i płac - certyfikowany kurs (e-learning)

Specjalista ds. kadr i płac - certyfikowany kurs (e-learning) Specjalista ds. kadr i płac - certyfikowany Kategoria: HR Kadry i płace Miejscowość: Olsztyn Data rozpoczęcia: 14.07.2014 Data zakończenia: 15.07.2014 Ilość godzin: 16 Czas prowadzenia: Olsztyn Zakończenie

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie zasiłku dla zleceniobiorcy enova KADRY i PŁACE

Rozliczanie zasiłku dla zleceniobiorcy enova KADRY i PŁACE Rozliczanie zasiłku dla zleceniobiorcy enova KADRY i PŁACE (WERSJA 1.0) ANNA SOŁTYS Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl e-mail: place@enova.pl

Bardziej szczegółowo