1. WPROWADZENIE 4 2. WPROWADZANIE DANYCH 15

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. WPROWADZENIE 4 2. WPROWADZANIE DANYCH 15"

Transkrypt

1 1 Warszawa 2009r.

2 S P I S T R E Ś C I 2 1. WPROWADZENIE Opis ogólny funkcji programu FINKA-PŁACE Instalacja systemu Pierwsza instalacja Instalacja wersji wielofirmowych Instalacja nowej wersji Informacje dodatkowe Dyskietka kluczowa i anulowanie instalacji Czynności wykonywane przed rozpoczęciem pracy Dane firmy i płatnika Parametry obliczania ZUS i PDOF Stawki podatku i ZUS Kalendarz dni wolnych, lista US Ochrona danych Parametry drukarek Korzystanie z klawiatury Czynności techniczne wykonywane okresowo Zatwierdzanie danych Zapisywanie kopii danych Odtwarzanie danych z kopii Sprawdzenie wewnętrzne WPROWADZANIE DANYCH Główne części systemu FINKA-PŁACE Wprowadzanie danych kadrowych Wprowadzanie danych osobowych Informacje o zatrudnieniu, zwolnieniu Wprowadzanie urlopów Wprowadzanie danych płacowych PŁACA ZASADNICZA, dodatki oraz premie Płaca zasadnicza Dodatki i ekwiwalenty Dodatek na PPE Premie Wynagrodzenie za urlop Zwrot kosztów samochodu Płace finansowane z bezzwrotnej pomocy z UE Wypłaty nie stanowiące wynagrodzeń Potrącenia Inne przychody ZASIŁKI CHOROBOWE obliczane automatycznie Obliczanie średniej chorobowej Składniki wliczane do średniej chorobowej Przekroczenie 30-krotności SKŁADKI ZUS oraz podatek Terminy rozliczenia z ZUS i Urzędem Skarbowym Skł. ZUS przy urlopie macierzyńskim, wychowawczym Składki ZUS osób niepełnosprawnych Zaokrąglenia składek ZUS przy kilku wypłatach w m-cu Ulgi podatkowe i koszty uzyskania Koszty uzyskania z tytułu praw autorskich Koszty i ulga przy 2-óch wypłatach w m-cu Składki właściciela lub wspólników 28

3 Umowy - zlecenia i o dzieło Umowy o pracę, aneksy, zaświad., świadectwa pracy ZESTAWIENIA Generowanie formularzy ZUS Przesyłanie dokumentów do PŁATNIKA Lista płac Częściowe listy płac Paski wynagrodzeń Zestawienia i wypłaty dotyczące umów-zleceń Przelewy, homebanking Deklaracje PIT-4R, PIT-11, PIT-40, PIT-8AR, RP Formularze podatkowe Formularze PIT Formularz RP Karty przychodów pracownika i zleceniobiorcy Pozostałe zestawienia ZUS-IWA Karty zasiłkowe PFRON zestawienie do refundacji składek Polecenie księgowania Zestawienie czasu pracy, urlopów i zwolnień Zestawienie badań lekarskich Zestawienie odzieży roboczej i środków BHP Zestawienie dot. udostępniania danych osobowych 42

4 4 1. WPROWADZENIE 1.1. Opis ogólny funkcji programu FINKA-PŁACE Program FINKA-PŁACE służy do prowadzenia ewidencji kadrowo - płacowej w firmach zatrudniających od 1 do ok. 500 pracowników oraz w Biurach Rachunkowych. Funkcje programu są następujące: Obliczanie płac z uwzględnieniem: - płacy zasadniczej (określonej kwotowo, dniówkowo lub godzinowo); - premii (uznaniowych lub obliczanych według kilku różnych trybów); - dodatków stałych i zmiennych oraz potrąceń; - zwolnień chorobowych (program oblicza je automatycznie według średniej liczonej z wybranych składników wynagrodzeń); - ponadto prowadzi się też ewidencję wypłat nie stanowiących wynagrodzeń. Wypłaty te mogą być opodatkowane lub nie. Obliczanie składek ZUS i przekazywanie gotowych dokumentów ZUS do Płatnika. Program oblicza składki, uwzględniając ich ewentualne zmniejszenia z tytułu ubezpieczeń na życie (lub udziału w pracowniczym funduszu emerytalnym) bądź z powodu przekroczenia 30-krotności średniej płacy. Program oblicza też składki dla osób przebywających na urlopach macierzyńskich i wychowawczych. Obliczanie PDOF z uwzględnieniem rozmaitych przypadków, jak: - zwiększone koszty uzyskania, - pojedyncze lub podwójne progi, - koszty uzyskania przysługujące z tytułu praw autorskich. Wystawianie dokumentów, m.in. umów o pracę, aneksów, zaświadczeń, świadectw pracy, oraz UMÓW-ZLECEŃ i UMÓW O DZIEŁO. Sporządzanie deklaracji ZUS dla właścicieli, wspólników oraz osób współpracujących. Sporządzanie: - list płac dla pracowników etatowych (zbiorczych lub częściowych) - list wypłat z tytułu umów-zleceń - kart przychodów pracowników i zleceniobiorców - przelewów (drukowanie lub homebanking) - dla pracowników lub zleceniobiorców itp. - przelewów podatkowych i ZUS - poleceń księgowania i innych zestawień. Ewidencję danych kadrowych, np.: - zestawienia badań lekarskich z terminem ważności, - zestawienia czasu pracy, urlopów i zwolnień, - zestawienia wydanej odzieży roboczej i środków BHP. W pełni automatyczne generowanie dokumentów do ZUS i Urzędów Skarbowych, przy czym: - druki ZUS (formularze zgłoszeniowe, raporty i deklaracje rozliczeniowe) można przekazać do programu PŁATNIK celem ich wydrukowania albo wysłania drogą elektroniczną, - druki rozliczeniowe i zgłoszeniowe ( w tym zgłoszenie, wyrejestrowanie pracownika lub zleceniobiorcy) generuje się w pełni automatycznie na podstawie wpisanych do programu danych osobowych i płacowych, - druk ZUS RMUA (raport mięczny dla osoby ubezpieczonej) tylko częściowo obsługiwany przez program PŁATNIK można wydrukować z programu FINKA.

5 5 Drukowanie formularzy PIT-4R, PIT-11, PIT-40, PIT-8AR, i odpowiednich przelewów podatkowych. Zestawienie RP-7 Ważną własnością programu FINKA-PŁACE jest możliwość MODYFIKACJI wprowadzonych danych. Modyfikacje list płac można wprowadzać do czasu zatwierdzenia danych przez Użytkownika, przy czym zestawienia i formularze można wydrukować także przed zatwierdzeniem Instalacja systemu Pierwsza instalacja System kadrowo-płacowy FINKA-PŁACE można zainstalować na każdym komputerze wyposażonym w system DOS lub WINDOWS. Na dysku musi być co najmniej 5 MB wolnego miejsca. Program współpracuje ze wszystkimi drukarkami. Jeżeli drukarka nie pracuje w trybie MS-DOS, to program korzysta z pomocniczej aplikacji FINKADRU, która jest instalowana razem z programem. Należy włożyć płytę CD do stacji CD-ROM i nacisnąć przycisk instaluj. Wyświetli się tytułowy ekran instalacyjny FINKA, na którym umieszczone są tytuły i opisy wszystkich systemów FINKA dla DOS. Programy znajdujące się na płycie instalacyjnej są podświetlone. Po wybraniu programu wyświetli się pomocnicze menu: parametry instalacji: zainstalować na dysku C:\<DYSK LOKALNY>.... kod znaków polskich Latin II. Mazovia wersja do obsługi jednej firmy. wersja do obsługi 3 firm Należy wybrać: - dysk, na którym ma być zainstalowany program, przy czym wyświetlą się wszystkie dyski dostępne z danego komputera. - kod polskich liter według opisu, obecnie bardziej popularny jest kod LATIN II ( (inaczej strona kodowa 852). - liczbę firm, przy czym wersja podstawowa programów jest dostępna dla jednej lub 3 firm. Na każdej płycie instalacyjnej umieszczone są ponadto skrócone opisy wszystkich programów FINKA, które można wydrukować. WYWOŁANIE SYSTEMU Zainstalowany program wywołuje się za pomocą polecenia: ze skrótu na pulpicie: lub z klawiatury: pl.bat (Windows) PL (DOS)

6 Instalacja wersji wielofirmowych 6 Jeżeli instalujemy wersje wielofirmowe, to odpowiednio do zakupionej wersji mamy dodatkowo do wyboru: wersja do obsługi 10 firm wersja do obsługi 20 firm wersja do obsługi 50 firm wersja do obsługi 99 firm Jeśli na dysku była zainstalowana wersja dla jednej firmy, to po zainstalowaniu wersji wielofirmowej istniejąca firma zostanie automatycznie zapisana jako pierwsza Instalacja nowej wersji Jeśli system FINKA-PŁACE był już zainstalowany na dysku, to polecenie INSTAL powoduje wpisanie aktualnej wersji systemu, bez zmiany danych prowadzonych w poprzedniej wersji. Program trzeba zainstalować na tym samym dysku i z takim samym rodzajem alfabetu polskiego (litera L, M w poleceniu INSTAL). W tym celu należy: - wywołać poprzedni program i sprawdzić numer jego wersji w górnym rogu ekranu, np: PL v.7.00-l oznacza kod Latin II - w poleceniu INSTAL podać taki sam kod alfabetu polskiego (w tym przykładzie L) - poprzez punkt właściwości dla ikony, z której wywołujemy program FINKA-PŁACE, należy sprawdzić, na którym dysku była poprzednia instalacja i wybrać ten sam dysk. Aktualizacje programów FINKA dostarczane na płycie CD zawierają każdorazowo aktualny opis zmian pod przyciskiem OPIS Informacje dodatkowe Katalogi dyskowe System FINKA-PŁACE instaluje się na podanym dysku zawsze w katalogu \FINKA\PLA. Dane nie są podzielone na lata ze względu na specyfikę naliczania płac (np. konieczność liczenia średniej z ostatnich 12 miesięcy) i znajdują się w katalogu \FINKA\PLA\NEW. W systemie nie ma w związku z tym funkcji Otwarcia nowego roku. W przypadku wersji wielofirmowej układ katalogów jest nieco inny, np. \FINKA\PLA\FIRMA1\NEW itd. Procedura instalacji wpisuje też zbiór PL.BAT służący do wywołania systemu. Zbiór ten jest umieszczany w katalogu głównym oraz w katalogu \FINKA\PLA. Jeśli istniał już zbiór o tej nazwie, zostanie on zachowany pod nazwą PL.ORG Liczba plików możliwych do otwarcia. Jeśli po wywołaniu PL program zgłosi opis błędu (4) lub zbyt małą liczbę plików możliwych do otwarcia to do zbioru: \CONFIG.SYS (w systemie Windows95, Windows98) lub \WINDOWS (lub WINNT)\SYSTEM32\CONFIG.NT ( w systemie Windows2000, WindowsXP) należy wpisać polecenie: FILES=200

7 Dyskietka kluczowa i anulowanie instalacji Po pierwszym wywołaniu programu poprosi on o włożenie dyskietki kluczowej. Trzeba wówczas włożyć tę dyskietkę do stacji dyskietek i potwierdzić to klawiszem Enter. Dyskietka zostanie zarejestrowana w komputerze i przy następnym wywołaniu program już jej nie zażąda. UWAGI: 1. Program może zażądać dyskietki kluczowej po instalacji nowej wersji lub przeinstalowaniu programu na tym samym dysku - powinien on wówczas przyjąć tę samą dyskietkę kluczową. 2. W razie konieczności przeniesienia programu na inny dysk lub sformatowania dysku konieczne jest wywołanie punktu: Czynności techniczne Anulowanie instalacji programu Powoduje on przeniesienie znacznika ważności na dyskietkę kluczową, której można użyć do zainstalowania programu na nowym dysku. W razie niewykonania anulowania instalacji przed przeniesieniem programu lub sformatowaniem dysku konieczna jest wymiana (bezpłatna) dyskietki kluczowej w siedzibie firmy TIK-SOFT Czynności wykonywane przed rozpoczęciem pracy Po zainstalowaniu systemu musimy go wywołać, a następnie sprawdzić i ewentualnie zmienić ustawienie parametrów. Ustawia się parametry techniczne (np. parametry drukarki), oraz parametry informujące o charakterze obsługiwanej firmy (np. czy jest upoważniona do wypłaty zasiłków chorobowych i inne). W przypadku instalacji systemu dla więcej niż jednej firmy parametry drukarki ustawia się wspólnie, zaś parametry dotyczące firmy - dla każdej firmy oddzielnie. Po wywołaniu programu należy w punkcie: podać nastepujące informacje: Inne Redagowanie danych stałych - dane firmy, płatnika - parametry obliczania ZUS i PDOF - zaznaczyć dni wolne od pracy w Kalendarzu - wpisać inicjały operatorów i hasła ponadto w punkcie: Wprowadzanie danych Dane osobowe oraz Zatrudnienie, urlopy, historia zdarzeń należy wpisać: - dane osobowe pracowników - daty przyjęcia do pracy - daty zgłoszenia do ubezpieczenia Następnie można wprowadzać dane płacowe i korzystać z pozostałych funkcji systemu.

8 Dane firmy i płatnika 8 W punkcie: Redagowanie danych stałych Dane firmy, płatnika oraz Dane osobowe właściciela lub wspólników i Zgłoszenie / wyrejestrowanie właściciela wprowadzamy kolejno wszystkie podstawowe dane dotyczące firmy: - pełna i skrócona nazwa firmy, - NIP i Regon, - uprawnienia do prowadzenia działalności, - dane osobowe właściciela i wspólników, - zgłoszenie do ubezpieczenia właściciela (ew. wspólników), - adres (lub kilka miejsc prowadzenia działalności) - rachunki bankowe. Dane te są potrzebne podczas generowania druków ZUS i mają wpływ na ich wypełnianie (np. określenie Czy firma jest osobą fizyczną? ) Parametry obliczania ZUS i PDOF Z powodu częstych i drobiazgowych zmian w Ustawie o Ubezpieczeniach Społecznych oraz płynnej interpretacji niektórych przepisów - w programie FINKA-PŁACE występuje wiele zapytań, na które Użytkownik musi udzielić odpowiedzi. W programie są wpisane odpowiedzi domyślne, zgodne ze stanem przepisów w momencie tworzenia aktualnej wersji systemu. Po wybraniu punktu: Redagowanie danych stałych Parametry obliczania ZUS i PDOF należy sprawdzić i ewentualnie skorygować odpowiedzi na nastepujące pytania: - Czy firma jest uprawniona do obliczania i wypłaty zasiłków? - Czy łączna deklaracja wspólników i pracowników? - Tryb obliczania składek osoby współpracującej - Czy zaokrąglać dzienną średnią chorobową do 10 gr.? - Czy zmniejszać składkę zdrowotną, jeśli mały podatek? - Tryb zmniejszania składki zdrowotnej; - Tryb opodatkowania ryczałtu samochodowego; - Czy liczyć koszty uzyskania podczas wynagrodzenia za czas choroby? - Liczyć średnią chorobową po 1 czy 3 miesiącach bez zwolnienia? - Maksymalne zmniejszenie podstawy ZUS z tytułu ubezpieczenia grupowego na życie; - Tryb zmniejszania podstawy ZUS z tyt. ubezpieczenia grupowego na życie; - I inne. Po wejściu w dowolny punkt otrzymujemy jego wartość wpisaną w programie: Czy firma jest uprawniona do obliczania wypłaty zasiłków? N. + Wpisać zmianę od... możemy ją zmienić podając nową wartość oraz numer miesiąca i rok, od którego ta zmiana będzie obowiązywać. Od miesiąca.. wartość:.

9 Stawki podatku i ZUS W punktach menu: 9 Redagowanie danych stałych Tabela stawek podatkowych i pokrewnych Tabela stawek ZUS określone są wszystkie stałe procentowe i liczbowe niezbędne do poprawnego obliczania kwot składek ZUS i podatku. Każda wersja programu FINKA-PŁACE (również aktualizacje przysyłane w ciągu roku) ma wpisane w momencie instalacji wszystkie stawki i kwoty zgodne z aktualnie obowiązującymi. Jeżeli jakaś pozycja musi być zmieniona to Użytkownik może wpisać jej nową wartość obowiązującą od podanego miesiąca i roku, podobnie jak zostało to opisane w p W celu łatwiejszej lokalizacji stawek podzielono je na: Stawki podatkowe i pokrewne: Tryb zaokrąglania wynagrodzenia płatnika PDOF Tryb odprowadzania PDOF od umów-zleceń Tytuł ubezpieczenia od umów-zleceń z własnym pracownikiem 30-krotność średniej przewidywanej płacy miesięcznej Najniższa podstawa składek ZUS osób prowadzących działalność Najniższa podstawa składek zdrowotnych osób prowadzących działalność Tryb odliczania zwolnień lekarskich osób prowadzących działalność Tryb odliczania 50% kosztów z tyt. praw autorskich Podstawa składek emerytalnych i rentowych (płaconych przez Budżet) przy urlopach wychowawczych Typowe miesięczne koszty uzyskania (zwykłe) Typowe miesięczne koszty uzyskania (podwyższone) Stawka PDOF od umów-zleceń Stawki PDOF i inne Stawki składek ZUS: Stawka składki emerytalnej finansowanej przez pracownika Stawka składki rentowej finansowanej przez pracownika Stawka składki chorobowej finansowanej przez pracownika Stawka składki zdrowotnej finansowanej przez pracownika Stawka składki zdrowotnej odliczana od podatku Stawka składki emerytalnej finansowanej przez firmę Stawka składki rentowej finansowanej przez firmę Stawka składki wypadkowej finansowanej przez firmę Stawka składki wypadkowej dla osoby prowadzącej działalność Tryb odliczania wynagrodzenia płatnika Stawka składki na Fundusz Pracy Stawka składki na Fundusz Gwarant. Św. Prac Kalendarz dni wolnych, lista US W celu poprawnego wyliczania płac w przypadku zwolnień lekarskich i urlopów program FINKA-PŁACE musi mieć poprawnie ustawiony kalendarz dni wolnych od pracy, na podstawie którego jest wyliczana ilość dni roboczych w każdym miesiącu. Kalendarz obejmuje lata od roku Dni wolne zaznacza się lub odznacza naciskając klawisz spacji i są one wówczas zaznaczone na jasnym tle. Po zaznaczeniu wszystkich dni należy nacisnąć klawisz ESC i Zapamiętać zmiany.

10 10 W celu ułatwienia pracy Użytkownikowi program FINKA-PŁACE zawiera pełną listę Urzędów Skarbowych z całej Polski z podanymi adresami i numerami kont bankowych. Ponieważ program FINKA-PŁACE umożliwia drukowanie przelewów należy wpisać w kolejnych podpunktach menu: Redagowanie danych stałych - Numer konta bankowego do przelewów - i wybrać z listy Urząd Skarbowy właściwy dla siedziby firmy Ochrona danych Program FINKA-PŁACE jest dostosowany do nowelizacji Rozporządzenia w sprawie (...) systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych Dz.U.100 poz.1024 r.2004 poprzez następujące modyfikacje: 1) Szyfrowanie danych osobowych wewnątrz baz danych programu dane są teraz zaszyfrowane celem lepszego zabezpieczenia przed niepowołanym dostępem. Program Finka samoczynnie rozszyfrowuje dane wyświetlane lub drukowane. 2) Hasła użytkowników wprowadzane według następujących zasad: - hasło trzeba zmieniać najrzadziej co miesiąc (program o tym przypomni w czytelny sposób. Hasło można zmienić na wcześniejsze (np. używane przed dwoma miesiącami - gdyż rozporządzenie tego nie zabrania.); - Jeśli komputer ma połączenie z Internetem, to hasło musi składać się z co najmniej 8 znaków i musi zawierać małe i duże litery oraz cyfry. Jeśli nie ma połączenia, hasło składa się z co najmniej 6 znaków. Program zawiera odpowiednie przypomnienie i sprawdzenia. 3) Lista osób uprawnionych do dostępu do programu (tj do danych osobowych w programie). Zgodnie z wymaganiami rozporządzenia w tym punkcie możemy: - wydrukować listę osób obecnie uprawnionych - jeśli usuniemy inicjały danej osoby, to nie możemy przypisać tych inicjałów nowej osobie. Po wybraniu punktu: Redagowanie danych stałych Inicjały operatorów i hasła i po odpowiedzi czy dany komputer jest podłączony do Internetu, otrzymamy tabelę umożliwiającą wpisanie nowych użytkowników i wpisanie dla nich haseł: Inicjały Hasło Uprawniony do: Imię i nazwisko. Wprow. Wykon. Zmian. danych zest. haseł JK Jacek123 T T T Jacek Kowalski AN Czardasz1 T N N Anna Nowak +dopisać nowego operatora W tym przykładzie operator JK, znający hasło JACEK123, ma pełne uprawnienia, zaś operator AN jest uprawniony tylko do wprowadzania danych. Hasło można również zmienić przy wejściu do programu, po wciśnięciu klawisza F7. Wówczas Użytkownik może zmienić tylko swoje hasło.

11 Parametry drukarek 11 W programie FINKA-PŁACE można wpisać kilka definicji drukarek - zarówno w wersji sieciowej, jak i jednostanowiskowej. Procedurę określania parametrów drukarek wywołuje się samoczynnie po pierwszym wywołaniu programu albo później - w punkcie: Inne Redagowanie danych stałych Parametry drukarki Musimy najpierw wybrać, którą definicję chcemy wypełnić (od 1 do 4). Zamiast tego można też wybrać 5 drukarka domyślna Windows wówczas korzysta się z definicji wpisanej w Windows, w ikonie Mój komputer Drukarki Po wybraniu numeru definicji 1-4 otrzymamy menu: Wybrano drukarkę: 1 HP 3300 Wybierz numer zestawu parametrów drukarki 1 HP Drukarka domyślna Windows Musimy tu wywołać Wybór rodzaju drukarki : Powrót Marginesy i inne parametry Wybór rodzaju drukarki Druk testowy Rodzaj drukarki: 3 (1 igłowa lub atramentowa inna niż HP 3 - laserowa (lub atramentowa HP) 4 - ręczne określenie parametrów) Definicja nr 1 (opis: HP 3300 ) Wybieramy tutaj najczęściej typ 3 lub 1; typ 4 bywa potrzebny przy nietypowych drukarkach. Typ 3 oznacza drukarki zgodne programowo z laserowymi, w tym drukarki atramentowe HP. Dla niektórych drukarek atramentowych trzeba wybierać typ 1. Punkt Marginesy i inne parametry Umożliwia wpisanie szeregu parametrów związanych z pracą wybranej drukarki. Przedstawia to kolejne menu: Definicja nr. 1 (opis: HP 3300 ) Liczba wierszy na stronie 57 Tryb drukowania ramek: 1 (1-ciągłe, 3-przerywane) Czy czekać na klawisz po wydrukowaniu strony (T/N) N Kod znaków polskich wbudowanych w drukarce: L (M-mazovia, L-latin-2, N-bez liter polskich) Tabulogramy kierować do zbioru LPT1. (LPT1, LPT2,... lub nazwa zbioru) Najbliższe zestawienie wznowić od strony 1 Dodawać górny margines 0 wierszy Lewy margines 0 znaków

12 12 Zmiany poszczególnych pozycji potrzebne są tu w szczególnych przypadkach: - Liczba wierszy na stronie - liczbę tę trzeba zmniejszyć, jeśli koniec tekstu jednej strony w zestawieniach przechodzi na następną stronę; - Tryb drukowania ramek: 1 (1-ciągłe, 3-przerywane) - trzeba wybrać tryb 3 tylko jeśli ramki w trybie 1 drukowane są nieprawidłowo i nie można przestawić parametrów w drukarce. - Czy czekać na klawisz po wydrukowaniu strony (T/N) N - wpisuje się T tylko jeśli występują problemy z podawaniem papieru; - Kod znaków polskich wbudowanych w drukarce: L. (M-mazovia, L-latin-2, N-bez liter polskich) - trzeba zmienić parametr tak, by prawidłowo były drukowane litery Ę, Ą, itd. Jeśli drukarka nie ma wbudowanego alfabetu polskiego, trzeba wybrać N ; - Tabulogramy kierować do zbioru LPT1. (LPT1, LPT2,... lub nazwa zbioru) - można tu wybrać port drukarki (na stałe) albo wpisać nazwę zbioru dyskowego (będzie to obowiązywać podczas bieżącego wywołania programu); - Najbliższe zestawienie wznowić od strony 1 - punkt ten pozwala na wznowienie długiego zestawienia od zadanej strony. Po wpisaniu liczby w tym punkcie trzeba wywołać odpowiednie drukowanie w punkcie zestawienia. Inne, późniejsze zestawienia będą drukowane znowu od strony 1; - Dodawać górny margines 0 wierszy; - Lewy margines 0 znaków - punkty te służą do niewielkiego przesunięcia wydruków na stronach - zaleca się liczby od 0 do 4. UWAGA. Po wybraniu rodzaju drukarki konieczne jest wydrukowanie druku testowego, uważne sprawdzenie wydrukowanych krojów pisma (np. sprawdzenie, czy druk wąski jest drukowany węziej niż normalny itp). W razie niezgodności należy dostosować parametry według wskazówek drukowanych w tym druku testowym. W celu zmiany szerokości druku wąskiego należy wybrać rodzaj drukarki: 4, a następnie wpisać wartość z wydruku testowego w pole: Faktyczna szerokość druku wąskiego. znaków/cal 1.5. Korzystanie z klawiatury W systemie FINKA-PŁACE staraliśmy się uprościć maksymalnie korzystanie z klawiatury. Są tylko dwa podstawowe klawisze służące do realizacji funkcji systemu: ENTER - oznacza wybranie funkcji, którą właśnie wskazujemy, lub (jeśli jesteśmy w trakcie "wypełniania pola" na ekranie) - oznacza zakończenie wypełniania pola. ESC - (ang. escape - ucieczka) - oznacza wyjście z bieżącej funkcji bez jej wykonania i powrót do poprzedniego poziomu. Klawisz Znaczenie przy wypełnianiu Znaczenie podczas wyboru z menu formularza ENTER Przyjęcie danego pola Wybranie pozycji ESC Wyjście bez akceptacji danych Wyjście Litera,cyfra Wpisanie znaku Wybór pierwszej pozycji zaczynającej się tą literą strzałki w lewo Poruszanie się wewnątrz pola Poprzedni lub następny punkt i w prawo Strzałki w dół Przejście do następnego lub Punkt następny lub poprzedni lub w górę poprzedniego pola (także gdy pole jest umieszczone obok poprzedniego) PgDn lub PgUp Akceptacja całego formularza Następny lub poprzedni ekran (zastępuje Enter do końca ekranu) Home kursor do początku pola Przejście do pierwszej pozycji End kursor do końca pola Przejście do ostatniej pozycji F5,F6 Stosowane w niektórych miejscach programu - opis wyświetlany na ekranie

13 Czynności techniczne wykonywane okresowo Zatwierdzanie danych Punkt: Inne Czynności techniczne Zamknięcie okresu Informuje, do kiedy listy płac są zatwierdzone oraz wyświetla menu: Dane są zatwierdzone do miesiąca: mm.rrrr Miesiąc ostatnio wprowadzonych zapisów: mm.rrrr Zatwierdzić dane do miesiąca: MM.RRRR W sprawdzeniu wewnętrznym nie przeliczać ponownie list płac do miesiąca MM.RRRR gdzie w kolejnych punktach: 1) Zatwierdzić dane wpisujemy miesiąc, do którego chcemy zatwierdzić dane. Zatwierdzenie obejmuje: wypłaty etatowe; wypłaty z tytułu umów-zleceń i o dzieło oraz - jeśli data zakończenia umowy wypada przed datą zatwierdzenia - treść umowy; zapisy przyjęcia i zwolnienia z pracy, zgłoszenia i wyrejestrowania ZUS itp. 2) W sprawdzeniu wewnętrznym nie przeliczać ponownie list płac program wpisuje miesiąc, do którego sporządzone były listy płac w poprzedniej wersji. Wpis ma na celu dodatkową ochronę przed zmianą wcześniejszych danych w sprawdzeniu wewnętrznym. Miesiąca tego nie można zmniejszyć. Użytkownik może zmienić wartość w tym punkcie, jednak powinien to zrobić tylko wtedy, gdy chce przeliczyć wstecznie płace według zmienionych zasad Zapisywanie kopii danych Musimy regularnie zapisywać kopie danych na dyskietkach w celu zapewnienia bezpieczeństwa przechowywania danych. Kopię wykonuje się po wprowadzeniu pewnej ilości danych - zwykle codziennie lub co kilka dni. Do kopiowania i odtwarzania danych zalecamy program FINKA-KOPIA, Jest to bezpłatny program dołączany wraz z opisem do wszystkich zakupionych programów FINKA i ich aktualizacji. Program FINKA-KOPIA tworzy plik z kopią danych w dowolnym, wskazanym przez użytkownika miejscu na dysku. Plik ten można nagrać na dyskietkę lub za pomocą programu nagrywającego na płytę CD. Każdy program FINKA ma również punkt menu, najczęściej w Czynnościach technicznych pozwalający na wykonanie kopii lub odtworzenie danych z poziomu programu np. FINKA-PŁACE Kopie danych przechowuje się w dwóch egzemplarzach na zestawach dyskietek oznaczonych: nazwa firmy... Kopia A cz.1 nazwa firmy... Kopia A cz.2... nazwa firmy... Kopia B cz.1 nazwa firmy... Kopia B cz.2...

14 Oznaczenia, którymi należy opisać dyskietki, są wyświetlane na bieżąco przez program FINKA-PŁACE. W wersji wielofirmowej systemu przechowuje się oddzielne zestawy dyskietek dla każdej z obsługiwanych firm. Dane na dyskietkach zapisuje się w postaci spakowanej i w wielu przypadkach dane mieszczą się na jednej dyskietce. Przy większej ilości danych liczba dyskietek może wzrastać w ciągu roku. Program sprawdza poprawność włożonej dyskietki - np. jeśli dziś wykonaliśmy kopię A, to jutro powinniśmy zapisać kopię B, zaś pojutrze - znowu A. Jeśli włożymy niewłaściwą dyskietkę (np. dyskietkę zawierającą dane innej firmy), to program odmówi wykonania kopii. Po wybraniu punktu: Inne Czynności techniczne Zapisanie kopii danych na dyskietkach otrzymamy: 14 Zapisać kopię na zestaw dyskietek KOPIA w kieszeni A B Możemy zmienić zarówno oznaczenie zestawu dyskietek (kopia A lub B), jak i oznaczenie stacji dyskietek (stacja A lub B). Następnie otrzymamy menu : Wybieramy tu punkty: - "Włożyłem dyskietkę" - jeśli mamy czystą sformatowaną dyskietkę, albo jeśli na dyskietce "kopia B cz.1" była już kiedyś wykonywana kopia i włożyliśmy tę dyskietkę do kieszeni, - "Włożyłem nową dyskietkę do sformatowania" - chcemy oczyścić poprzednią zawartość danej dyskietki, Następnie: - Jeśli wybrano "Włożyłem dyskietkę do sformatowania", to wywoływany jest standardowy program FORMAT i musimy odpowiedzieć na jego komunikaty wciskając klawisz ENTER, a po sformatowaniu dyskietki - klawisz litery N. - Program oblicza liczbę potrzebnych dyskietek, zapisuje kopię danych i w razie potrzeby prosi o następne dyskietki Odtwarzanie danych z kopii Proszę o dyskietkę FINKA-PŁACE - kopia B cz. 1 do kieszeni A Włożyłem dyskietkę Włożyłem nową dyskietkę do sformatowania Jest to czynność, którą podejmuje się w sytuacjach awaryjnych lub przy przenoszeniu systemu wraz z danymi na inny komputer. Jako czynność awaryjną należy ją traktować jako ostateczność, gdyż powoduje utratę danych wpisanych po ostatnim wykonaniu kopii. Dane najwygodniej jest odtwarzać z kopii wykonanej wcześniej opisanym programem FINKA-KOPIA. Jeżeli kopia została wykonana na dyskietki bezpośrednio z programu FINKA-PłACE to po wywołaniu punktu: Inne Czynności techniczne Awaryjne odtwarzanie danych z kopii program wyświetli prośbę o włożenie dyskietki, np: Proszę o dyskietkę FINKA-PŁACE - kopia B cz. 1 do kieszeni A Program nie ma informacji, na ilu dyskietkach mieściła się kopia. Dlatego po przeczytaniu tej dyskietki program poprosi o dyskietkę CZ.2. Jeśli kopia mieściła się na jednej dyskietce, to zamiast wkładania dyskietki trzeba wybrać z kolejnego menu:

15 Odpowiedź: Koniec - były już wszystkie dyskietki : 15 Proszę o dyskietkę FINKA-PŁACE kopia B cz. 2 do kieszeni A Włożyłem dyskietkę Przerwać pracę Koniec - były już wszystkie dyskietki Sprawdzenie wewnętrzne Sprawdzenie wewnętrzne wywoływane w punkcie: Inne Czynności techniczne Sprawdzenie wewnętrzne zaleca się wykonywać jako pierwszą czynność służącą do "naprawy" działania programu w razie zgłoszenia przez niego błędu lub jakichkolwiek wątpliwości. Procedura ta polega na: - odtworzeniu wewnętrznych indeksów baz danych używanych w programie, - sprawdzeniu automatycznego uporządkowania zapisów, - wykonania innych czynności kontrolnych nie wymagających interwencji operatora. - zasygnalizowaniu sytuacji, które były błędne, - zasygnalizowaniu sytuacji, które nie są błędami, jednak będą wymagały interwencji. Sprawdzenie wewnętrzne zaleca się wykonywać także okresowo np. raz na miesiąc. Odtwarzanie indeksów baz danych (stanowiące też część sprawdzenia wewnętrznego) następuje również samoczynnie po wywołaniu programu, jeśli program zakończył się nieprawidłowo (np. przez wyłączenie komputera w czasie pracy programu). 2. WPROWADZANIE DANYCH 2.1. Główne części systemu FINKA-PŁACE Po wywołaniu programu otrzymamy na ekranie główne menu: Wprowadzanie danych Zestawienia, Deklaracje Inne Punkt Wprowadzanie danych służy do wpisywania wszelkich informacji kadrowych i płacowych: Wprowadzanie danych Zestawienia, Deklaracje Inne Dane osobowe Zatrudnienie, urlopy (HISTORIA ZDARZEŃ) PŁACE Umowy - zlecenia, o dzieło i inne Składki właściciela, wspólników Umowy o pracę, aneks, zaświadczenie, świadectwa pracy Informacja ważna dla opanowania trybu obsługi programu.program przechowuje dane w trzech zasadniczych zbiorach:

16 16 - DANE OSOBOWE - redagowane w punkcie o tej samej nazwie - HISTORIA ZDARZEŃ - związanych z zatrudnieniem (np. przyjęcie i zwolnienie z pracy, urlopy itd.). Dane te przechowuje się w innym miejscu niż dane płacowe, gdyż urlopy mogą przekraczać okres jednego miesiąca. Historię zdarzeń redaguje się w punkcie Zatrudnienie, urlopy. Po wpisaniu danych osobowych program proponuje wpisanie dwóch pierwszych zdarzeń historii zdarzeń : daty przyjęcia do pracy oraz zgłoszenia do ZUS-u. - MIESIĘCZNE TABELE WYNAGRODZEŃ redagowane w punkcie PŁACE. Obejmują wszystkie składniki płacy, a także potrącenia i wypłaty nie stanowiące wynagrodzeń. Zawarte w nich dane będą później ujęte w listach płac. W tabelach tych znajduje się też miejsce na wpisanie ZWOLNIEŃ CHOROBOWYCH oraz innych zdarzeń rozliczanych przez ZUS, np. urlopów wychowawczych. Podczas wyświetlania i redagowania tabel następuje automatyczne obliczenie zasiłków chorobowych, składek ZUS i podatku i wszystkich innych elementów. Punkt Zestawienia, Deklaracje służy do automatycznego generowania wszelkich zestawień i formularzy. Korzysta on z danych wprowadzonych w punktach: Wprowadzanie danych, a także: Inne Redagowanie danych stałych Wprowadzanie danych Zestawienia, Deklaracje Inne Formularze ZUS Lista płac (z tyt. umowy o pracę) Przelewy dla pracowników Paski wynagrodzeń Zestawienie wypłat z tyt. umów-zleceń Przelewy z tyt. umów-zleceń Zestawienie umów-zleceń PIT-4, PIT-11/8B, PIT-40,Rp-7 Karta przychodów pracownika Karta przychodów zleceniobiorcy Karta zasiłkowa ZUS-IWA informacja roczna-wypadk. Polecenie księgowania Zestawienie czasu pracy,zwoln,urlopów Zestawienie badań lekarskich Zestawienie odzieży rob. i środków BHP Zestawienie dot. udostępn. danych osob. Punkt Inne grupuje wszystkie niezbędne czynności techniczne oraz wprowadzenie danych stałych. Jest podzielony na następujące grupy funkcji: Wprowadzanie danych Zestawienia, Deklaracje Inne Czynności techniczne Redagowanie danych stałych Wybranie innej firmy Koniec pracy

17 2.2. Wprowadzanie danych kadrowych Wprowadzanie danych osobowych DANE OSOBOWE wpisuje się w punkcie: Wprowadzanie danych Dane osobowe Lista osób podzielona jest na 3 części: - pracowników, - zleceniobiorców - właściciela (lub wspólników - dotyczy to spółek cywilnych, jawnych, komandytowych,...). Osoba, której dane wpisano, znajduje się na każdej z list do czasu wystawienia dla niej umowy-zlecenia albo wpisania zapisu przyjęcia do pracy - później znajdziemy ją już na jednej, odpowiedniej liście. Zakres wprowadzania danych osobowych może być zróżnicowany: - Formularz wprowadzania danych w punkcie Dane osobowe obejmuje wszystkie informacje potrzebne w deklaracjach zgłoszeniowych ZUS. - Jeżeli nie generujemy zgłoszeń do ZUS, to do sporządzania list płac wystarczy wprowadzić na początku imię i nazwisko, a resztę danych można uzupełnić później. - Jeśli sporządzamy umowę-zlecenie nie objętą składkami ZUS, to wystarczy wprowadzić imię, nazwisko, adres i NIP Informacje o zatrudnieniu, zwolnieniu Informacje o następujących zdarzeniach: - zatrudnieniu, - zwolnieniu, - zgłoszeniu do ubezpieczeń, - wyrejestrowaniu z ubezpieczeń program zapamiętuje w "historii zdarzeń dotyczących zatrudnienia". Wpisuje się je w punkcie: Wprowadzanie danych Zatrudnienie, urlopy (historia zdarzeń) Program proponuje też wpisanie daty zatrudnienia oraz zgłoszenia do ZUS po wpisaniu danych osobowych. Informacja o zatrudnieniu obejmuje niezbędne minimum danych: - Datę przyjęcia do pracy, - Część etatu (np. 1/2 lub 1/1), - Oznaczenie działu. W bardzo małych firmach można nie wyodrębniać działów. Informacja o zgłoszeniu do ZUS zawiera: - Datę (dla starych pracowników domyślnie ), - Rodzaj ubezpieczeń: emerytalne, rentowe itp., - Kod tytułu ubezpieczenia według instrukcji ZUS, przy czym klawisz F6 służy do wyświetlenia listy kodów ZUS, - Kod statusu emeryta oraz stopnia niepełnosprawności, przy czym możemy skorzystać z listy wyświetlanej za pomocą klawisza F6.

18 Informacja o wyrejestrowaniu z ZUS zawiera: 18 - Datę, - Kod przyczyny wyrejestrowania według instrukcji ZUS, przy czym klawisz F6 służy do wyświetlenia listy kodów. Dla usprawnienia pracy informacje o wyrejestrowaniu pracownika można wpisać na tym samym formularzu, co zgłoszenie do ubezpieczenia. Jest to stosowane przy zgłoszeniach do ubezpieczenia na czas określony. Pozostałe dane do formularzy zgłoszeniowych ZUS program pobiera z danych osobowych Wprowadzanie urlopów. Informacje o terminach urlopów program zapamiętuje w "historii zdarzeń dotyczących zatrudnienia". Wpisuje się je w punkcie: Wprowadzanie danych Zatrudnienie, urlopy. Po wybraniu tego punktu wybieramy najpierw osobę, a następnie otrzymamy na ekranie listę urlopów tej osoby. Możemy dopisać nowy urlop lub zmienić dane już wpisane (o ile nie zostały zatwierdzone) Można tu wpisać datę początkową i końcową: - urlopu wypoczynkowego - urlopu okolicznościowego Urlopy zgłaszane do ZUS np.: urlopy bezpłatne, wychowawcze i nieobecności, za czas których nie przysługuje wynagrodzenie, wpisuje się w odpowiednim miejscu w punkcie Płace 2.3. Wprowadzanie danych płacowych Informacje o wynagrodzeniach program zapamiętuje w miesięcznych tabelach wynagrodzeń (po jednej dla każdego pracownika). Na ich podstawie, program generuje listę płac, polecenia księgowania, raporty ZUS-RCA, ZUS-RSA, deklaracje ZUS-DRA oraz deklaracje PIT-4R i PIT-11. Dane płacowe wpisuje się w punkcie: Po wybraniu tego punktu: Wprowadzanie danych Płace - podajemy najpierw miesiąc, - wybieramy osobę z listy, - następnie otrzymamy na ekranie miesięczną tabelę wynagrodzeń do redagowania. Ze względu na dużą liczbę pozycji w tabeli wynagrodzeń poprzedzona jest ona SPISEM TREŚCI, określającym jakie składniki wynagrodzenia i naliczania składek oraz podatku znajdują się w poszczególnych punktach listy. 1. Wpisanie lub zmiana składnika płac powoduje natychmiastowe przeliczenie płac miesięcznych, wobec czego wartość płacy bruttoi netto na ekranie jest zawsze aktualna. 2. Dane płacowe wpisane wcześniej można modyfikować, o ile nie zostały zatwierdzone.

19 PŁACA ZASADNICZA, dodatki oraz premie Płaca zasadnicza Program pozwala na wpisanie wynagrodzenia zasadniczego: - kwotowo (brutto) - jako liczba dni i stawka brutto za dniówkę - jako liczba godzin i stawka brutto za godzinę Zgodnie z opisem w miesięcznej tabeli wynagrodzeń, jeśli wystąpi zwolnienie chorobowe lub inna przyczyna przepracowania części miesiąca (np. przyjęcie do pracy w trakcie miesiąca), to: - wynagrodzenie kwotowe oraz inne składniki w I części tabeli (poz. 1-12) należy wpisać za cały miesiąc - program obliczy odpowiednią ich część należną do wypłaty za czas przepracowany, - składniki wpisane w części II (w tym wynagrodzenie dniówkowe lub godzinowe) należy wpisać w wysokości przysługującej za czas przepracowany. Program wliczy je w całości do wynagrodzeń brutto Dodatki i ekwiwalenty Program pozwala na wpisanie kilku rodzajów dodatków kwotowych. Na początku mają one nazwy "Dodatek 1", "Dodatek 2" itd. Nazwy te można zmienić w punkcie: Inne Redagowanie danych stałych Nazwy składników wynagrodzeń Wpisując tam nazwy w postaci pełnej (wyświetlą się one na ekranie płacowym), oraz skróconej ( będą one wydrukowane na liście płac). Dodatki występują w kilku różnych grupach: I część tabeli wynagrodzeń (poz. 1-12) - dodatki wpisywane w wysokości miesięcznej, które program ma proporcjonalnie zmniejszyć, jeśli wystąpi zwolnienie chorobowe lub inna przyczyna przepracowania części miesiąca (np. przyjęcie do pracy w trakcie miesiąca) II część tabeli - dodatki, które Użytkownik wpisuje w wysokości przysługującej do wypłaty - program wliczy je w całości do płac brutto np.: - dodatki funkcyjne - dodatki za nadgodziny z dopłatą 50% lub 100% (lub wyliczyć je, wpisując stawkę i liczbę nadgodzin) - dodatek za pracę nocną z dopłatą 20% III część tabeli - dodatki wliczane do PDOF, lecz nie do ZUS (o ile występują). IV część tabeli - dodatek wliczany do ZUS, lecz nie do PDOF, (o ile występuje). V część tabeli - składnik (jeśli występuje) wypłacany zarówno za czas pracy, jak i zwolnienia, przy czym nie podlega on pod ZUS w części wypłacanej za okres zwolnienia. Przykładem takiego składnika jest dodatek stażowy w niektórych firmach. Nazwy składników w tej części są Ekwiwalent 1, Ekwiwalent 2 itp. Można je dowolnie zmienić punkcie Nazwy składników wynagrodzeń. Ekwiwalenty podlegające pod ZUS (np. ekwiwalent za urlop) wpisuje się w cz. II.

20 Dodatek na PPE 20 Szczególną pozycją w III części tabeli jest dodatek na pracowniczy program emerytalny (PPE) bądź na grupowe ubezpieczenie na życie. Wpisuje się go według następujących zasad: Jeśli firma ma prawo zmniejszać podstawę ZUS o taki składnik (do pewnej wysokości), to: a) w punkcie: Redagowanie danych stałych Parametry obliczania ZUS i PDOF wpisujemy: maksymalne odliczenie od podstawy ZUS tryb zmniejszenia podstawy ZUS tego tytułu gdzie: - N-netto oznacza chęć odliczenia kwoty płaconej, - B-brutto oznacza chęć odliczenia tej kwoty powiększonej o podatek b) następnie wypełniamy p.34 tabeli wynagrodzeń Dodatek na PPE, lub p.79: Potrącenie na PPE, przy czym: jeśli wybrano tryb netto, to program zmniejszy podstawę ZUS w p.102 o kwotę równą potrąceniu z p.79, zaś podatek od tej kwoty potrąci z pozostałego wynagrodzenia, jeśli wybrano tryb brutto, to p.34 zawiera kwotę wraz z podatkiem i program zmniejszy podstawę ZUS o potrącenie z p.79 zwiększone o podatek Premie Kolejnymi pozycjami wynagrodzeń (po dodatkach) są premie. Można wpisać: - premię określaną kwotowo (por. uwaga poniżej) - premię obliczaną na zasadach prowizyjnych (wpisuje się podstawę prowizji i procent) - premię obliczaną jako procent od płacy zasadniczej (wpisuje się tylko procent) Ponadto można wpisać: - premię kwartalną (za ostatnie 3 miesiące łącznie z bieżącym) - premię roczną - lub premię za dowolny okres, przy czym podaje się kwotę premii oraz okres, którego ona dotyczy. Premię określaną kwotowo możemy wpisać na 2 sposoby: - I część tabeli - jeśli wpisujemy premię miesięczną i chcemy, aby program zmniejszył ją odpowiednio w przypadku nie przepracowania całego miesiąca np. w razie zwolnienia chorobowego lub - II część tabeli - jeśli wpisujemy premię w wysokości, która ma być w całości wliczona do płacy brutto. Premie długookresowe wlicza się do średniej chorobowej w specjalny sposób: w częściach za tyle miesięcy, za ile przyznano premię. Program uwidacznia to w tabeli wynagrodzeń Wynagrodzenie za urlop Z powodu dużego skomplikowania przepisów dotyczących wyliczania wynagrodzenia za urlop w programie udostępniono jedynie następujące możliwości, zależne od ustawienia trybu naliczania, określonego w p. 47 na ekranie płacowym: N nie obliczać wynagrodzenia za urlop niezależnie, urlop jest wliczony do płacy zasadniczej i premii; A automatycznie, według urlopu wpisanego w Historii zdarzeń pracownika i średniej wyliczanej w Program uwzględnia te same składniki, co w średniej chorobowej, tylko w kwocie brutto i z ostatnich 3 miesięcy;

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft Corax MODUŁ KADRY I PŁACE HR

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft Corax MODUŁ KADRY I PŁACE HR Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft Corax MODUŁ KADRY I PŁACE HR Wersja 3.15 Radom, lipiec 2009 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program PIK (Płace i Kadry)

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program PIK (Płace i Kadry) Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka Program PIK (Płace i Kadry) Wersja 2014 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta.

Bardziej szczegółowo

Program PIK Płace i Kadry. www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl. 31-864 Kraków, al. Jana Pawła 41d tel. 012 681 43 00, fax 012 681 43 01

Program PIK Płace i Kadry. www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl. 31-864 Kraków, al. Jana Pawła 41d tel. 012 681 43 00, fax 012 681 43 01 31-864 Kraków, al. Jana Pawła 41d tel. 012 681 43 00, fax 012 681 43 01 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: 012 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl Program PIK Płace i Kadry UWAGA Prawa wynikające

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Kadry i Płace

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Kadry i Płace ROZDZIAŁ 9 RAKSSQL Kadry i Płace Spis treści Kadry 9-1 Umowy o pracę... 9-1 Dane podstawowe 9-3 Składniki wynagrodzenia dla umowy 9-5 Bilans otwarcia dla umowy 9-8 Umowy cywilnoprawne... 9-9 Kalendarz...

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA "DEMEGA"

SYSTEM ZARZĄDZANIA DEMEGA »MADASOFT«Podatkowa księga przychodów str. 1 ZAKŁAD PROJEKTOWO - HANDLOWY " MADASOFT " 40-486 KATOWICE, UL.KOLISTA 25 Tel. (032) 256 04-06, (032) 73-50 - 438 SYSTEM ZARZĄDZANIA "DEMEGA" MODUŁ PODATKOWA

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Handel start dla WINDOWS

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Handel start dla WINDOWS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Handel start dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

Kadry i Płace Instrukcja użytkownika

Kadry i Płace Instrukcja użytkownika Kadry i Płace Instrukcja użytkownika Ten dokument został utworzony przy wykorzystaniu programu 'HelpBreeze Document Wizard'. HelpBreeze jest znakiem towarowym firmy Solutionsoft Spis treści iii Spis treści

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Jak rozpocząć pracę z programem PL PLUS?

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Jak rozpocząć pracę z programem PL PLUS? Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka Jak rozpocząć pracę z programem PL PLUS? Wersja 2013 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu

Bardziej szczegółowo

Kadry i Płace. Specyfikacja i opis

Kadry i Płace. Specyfikacja i opis Kadry i Płace Specyfikacja i opis Spis Treści iii Spis Treści KADRY I PŁACE 6 SPECYFIKACJA 8 Funkcje programu... 8 Wymagania sprzętowe i konfiguracyjne... 11 ZAKRES FUNKCJONALNY 12 Podstawowe koncepcje...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 1 Streamsoft Podręcznik użytkownika programów z serii PCBIZNES (Ala, Ewa, Aga, Iza) jest stale aktualizowany. Najnowsze wersje podręcznika są dostępne na stronie internetowej produktu:

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Handel start dla WINDOWS Wersja 1.10 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Płace i Kadry, Płace i Kadry Plus, Comarch ERP XL Kadry i Płace Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta.

Bardziej szczegółowo

Moduł Płace i Kadry Moduł Płace i Kadry Plus CDN XL Kadry i Płace

Moduł Płace i Kadry Moduł Płace i Kadry Plus CDN XL Kadry i Płace System Comarch OPT!MA v. 2012.5.1 Moduł Płace i Kadry Moduł Płace i Kadry Plus CDN XL Kadry i Płace Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia

Bardziej szczegółowo

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro AKTYN-W Płace-Kadry SQL Pro wersja 1.3.01 Podręcznik UŜytkownika River Jacek Bator Spółka Jawna 30-148 Kraków, ul. Lindego 2; tel. (0-12) 638-66-55, fax. (0-12) 636-97-36, www.aktyn.pl W skład pakietu

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Opis zmian

Sage Symfonia ERP Opis zmian Sage Symfonia ERP Opis zmian Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2015.c 7 Sage Symfonia ERP Administracja 7 Słowniki - Import/Export 7 Wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Moja Firma. Moja Firma BRIT, 1994-2006. str. 2

Moja Firma. Moja Firma BRIT, 1994-2006. str. 2 Moja Firma 44 200Rybnik,ul.Jankowicka23/25 (0 32)7559830,7559831 Moja Firma e mail internet :poczta@brit.com.pl BRIT, 1994-2006 :www.brit.com.pl str. 2 Wersja 8.21 Spis treści Moja Firma... 2 Spis treści...

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program Księga Handlowa (KH)

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program Księga Handlowa (KH) Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka Program Księga Handlowa (KH) Wersja 2012 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta.

Bardziej szczegółowo

Program KH KSIĘGA HANDLOWA. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Program KH KSIĘGA HANDLOWA. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp info.erp@comarch.pl Program KH KSIĘGA HANDLOWA Pomyśl o

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Część pierwsza Finanse i Księgowość dla DOS Część druga Dokumentacja techniczna RAKS Spółka z o.o., Warszawa 2010 Oprogramowanie dla małych i średnich firm WARUNKI LICENCJI NA UŻYTKOWANIE

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Mała Księgowość

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Sage Symfonia Start Mała Księgowość Podręcznik użytkownika Wersja 2015.d Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Wersja 2008 RAKSSQL

Podręcznik użytkownika Wersja 2008 RAKSSQL Podręcznik użytkownika Wersja 2008 RAKSSQL RAKS Spółka z o.o., Warszawa 2008 WARUNKI LICENCJI NA UŻYTKOWANIE PROGRAMU SYSTEMU RAKSSQL 1. Przedmiotem licencji jest prawo do użytkowania programu systemu

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Opis zmian

Sage Symfonia ERP Opis zmian Sage Symfonia ERP Opis zmian Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2015.b 6 Sage Symfonia ERP Administracja 6 Dane teleinformatyczne osoby 6 Inne zmiany

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte 2014.b

System Zarządzania Forte 2014.b System Zarządzania Forte 2014.b Aktualności Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2014.b Forte Administracja Automatyczna weryfikacja stanu baz systemu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu SKŁAD OPAŁU - sprzedaż wyrobów węglowych

Instrukcja obsługi programu SKŁAD OPAŁU - sprzedaż wyrobów węglowych Instrukcja obsługi programu SKŁAD OPAŁU - sprzedaż wyrobów węglowych Zanim rozpoczniesz... 2 Wymagania techniczne... 2 Ograniczenia wersji demonstracyjnej... 2 Skróty klawiszowe... 2 Obsługa drukarek fiskalnych...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora Program Płatnik A1 10.01.001 Dokumentacja administratora Tytuł dokumentu: Program Płatnik Dokumentacja administratora Wersja: 5.0 Data wydania: 2015-02-06 Dotyczy aplikacji: Płatnik A1 10.01.001 Spis treści

Bardziej szczegółowo

enova Kadry Płace podręcznik Użytkownika

enova Kadry Płace podręcznik Użytkownika Soneta Sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-415 Kraków tel./fax. (0-12) 261-36-42 www.enova.pl e-mail: place@enova.pl enova Kadry Płace podręcznik Użytkownika Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 8 Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi programu KSP

Instrukcja Obsługi programu KSP Logotech-AA Instrukcja Obsługi programu KSP (Instalacja wersja 11.03.009) KATOWICE, LIPIEC 2011 Str.2 KSP wersja 11.03.009 (Instalacja) 2011 Logotech-AA www.logotech.com.pl KSP wersja 11.03.009 (Instalacja)

Bardziej szczegółowo