OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO. Rozbudowa wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO. Rozbudowa wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda"

Transkrypt

1 WOJEWODA D OLNOŚLĄSKI IF-AB AK Wrocław, dnia stycznia 05 r. OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO Na podstawie art. l la ust., art. ld ust. 5 ustawy z dnia 0 kwietnia 003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 03 r. poz. 687, zm.: Dz. U. z04r.,poz. 40), oraz art. 49 ustawy z dnia 4 czerwca 960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 03 r., poz. 67, zm. Dz. U. z 04 r., poz. 83), zawiadamiam, że na wniosek Inwestora - Zarząd Województwa Dolnośląskiego, wykonujący swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, będącej zarządem drogi tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 8, Wrocław, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pana Sławomira Rabendy, złożony w dniu 6 stycznia 05 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: Rozbudowa wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda r łącznik ul. Uczniowska do skrzyżowania ulic Strzegomska - Świdnicka - Noworudzka - Listopada w m. Wałbrzych i na terenie Gminy Walim na odcinku od km do km przewidzianej do wykonania na terenie gminy Walim. Wnioskowana inwestycja realizowana będzie na działkach o niżej wymienionych numerach ewidencyjnych gruntów: Tabela nr zajęcia stale: Lp. Obręb Arkusz mapy przed podziałem N r działki po podziale pod inwestycję zajęcia stałego działki przeznaczonej p o d inwestycję [ha] Właściciel /Użytkownik Nieruchomości wg ewidencji Właściciel /Użytkownik Nieruchomości wg K W nr 5/7 5/8 0,08 Skóra Stanisław Skóra Stanisław nr / / 0,0084 / Walim

2 3 nr 3/3 3/4 0,039 Kołodziejczyk Adam Kołodziejczyk Andrzej Kołodziejczyk Adam Kołodziejczyk Andrzej 4 nr 3/ 3/6 0,06 Stróżyk Adam Teodor Stróżyk Krystyna Teresa Stróżyk Adam Teodor Stróżyk Krystyna Teresa 5 nr 3/ 3/8 0,03 Stróżyk Andrzej Florian Stróżyk Mirosława Maria Stróżyk Andrzej Florian Stróżyk Mirosława Maria 6 nr 4 4/ 0,07 Dunowski Czesław Dunowski Czesław 7 nr 5/6 5/0 0,0048 Skarb Państwa / Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Świdnica ul. Władysława Sikorskiego, Świdnica Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Świdnica 8 nr 7 7/ 0,038 Cieśla Leszek Jakub Cieśla Joanna Cieśla Leszek Jakub Cieśla Joanna 9 nr / 0,086 Powiat Wałbrzyski / Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego al. Wyzwolenia 0-4, Wałbrzych Skarb Państwa - Starosta Wałbrzyski 0 nr 3 3/ 0,0098 Książkiewicz Książkiewicz

3 nr 4/ 4/3 0,005 Bemaś Jakub Wojciech Bemaś Józef Jan Bemaś Franciszka Hus Irena Laufer Rozalia Rudź Henryk Ryszard Bemaś Jakub Wojciech Bemaś Józef Jan Bemaś Franciszka Hus Irena Laufer Rozalia Rudź Henryk Ryszard nr 8/ 8/4 0,034 Marzec Anna Sylwia Piotrowicz Beata Marzec Anna Sylwia Piotrowicz Beata 3 nr 3 3/ 0,00 / Walim 4 nr 4/8 4/3 0,0 / Walim 5 nr 4/4 4/3 0, nr 4/4 4/ 0,07 7 nr 4/5 4/09 0,03 8 nr 4/53 4/07 0,06 9 nr 4/65 4/05 0,0 0 nr 4/86 4/89 0,097 nr 4/66 4/03 0,0068 3

4 nr 4/84 4/9 0,04 / Walim 3 nr 4/83 4/93 0,056 4 nr 4/77 4/99 0,033 5 nr 4/8 4/97 0, nr nr nr 4/7 4/ 0,0998 Pihut Marcin Piotr Pihut Marcin Piotr 4/6 4/5 0,05 Pihut Marcin Piotr Pihut Marcin Piotr 44/6-0,336 Sowiak Maria Sowiak Maria 9 nr 44/7 44/8 0,4738 Banasiak Elżbieta Zdzisława Banasiak Elżbieta Zdzisława 30 nr 44/ 44/4 0,4369 Trelewicz Waldemar Trelewicz Waldemar 3 nr 44/5 44/ 0,64 Dziurdzia Wiesław Dziurdzia Ewa Anna Dziurdzia Wiesław Dziurdzia Ewa Anna 3 nr 98/3 98/4 0,44 / Walim 33 nr 98/ 98/8 0,0338 Trochimiak Yioletta Kornelia Trochimiak Violetta 34 nr 99/ 99/ 0,770 Skóra Stanisław Skóra Stanisław 4

5 Tabela nr la zajęcia stałe: Nieruchomości, na których prace budowlane będą realizowane na podstawie oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane, o którym mowa w art. 33 ust. pkt ustawy z dnia 7 lipca 994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 03 r. poz. 409, z późn. zm.) w związku z art. I li ust. ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - istniejący pas drogowy: Lp. Obręb Arkusz mapy przed podziałem N r działki po podziale pod inwestycję zajęcia stałego działki przeznaczonej pod inwestycję [ha] Właściciel /Użytkownik Nieruchomości wg ewidencji Właściciel /Użytkownik Nieruchomości wg K W nr 3/ -,0463 Skarb Państwa / Dolnośląska Służba Dróg i Kolei ul. Krakowska 8, Wrocław Skarb Państwa nr 4/8 4/96 0,034 Województwo Dolnośląskie / Dolnośląska Służba Dróg i Kolei ul. Krakowska 8, Wrocław Województwo Dolnośląskie / Dolnośląska Służba Dróg i Kolei Tabela nr zajęcia czasowe: Nieruchomości zajęte dla celów przebudowy dróg innych kategorii oraz przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu art. l l f ust. pkt 8 lit. e i lit. f ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych: Lp. Obręb Nr działki przed podziale po podziale zajęcia czasowego działki [ha] Cel czasowego zajęcia Właściciel /Użytkownik nr i 7 7/ 0,005 sieci teletechnicznej Cieśla Leszek Jakub Cieśla Joanna 5

6 nr / 0,0004 sieci oświetleniowej Powiat Wałbrzyski / Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego al. Wyzwolenia 0-4, Wałbrzych 3 nr 8/ - 0,008 sieci teletechnicznej Marzec Anna Sylwia Piotrowicz Beata 4 nr 8/ 8/5 0,00 sieci teletechnicznej Marzec Anna Sylwia Piotrowicz Beata 5 nr 4/6 4/6 0,005 sieci teletechnicznej Pihut Marcin Piotr 6 nr 4/ - 0,06 drogi gminnej / Walim 7 nr 3/4-0,754 drogi gminnej / Walim 8 nr 98/ 98/9 0,0053 sieci teletechnicznej Trochimiak Violetta Kornelia 9 nr 5/5-0,0008 sieci teletechnicznej Skóra Stanisław Tabela nr 3 zajęcia czasowe: Nieruchomości, na których prace budowlane będą realizowane na podstawie oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane, o którym mowa w art. 33 ust. pkt ustawy Prawo budowlane w związku z art. I li ust. ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych: Lp. Obręb Arkusz mapy przed podziale Nr działki po podziale zajęcia czasowego działki [ha] Cel czasowego zajęcia Właściciel /Użytkownik nr 99/ 99/3 0,05 budowa rowu odwadniającego, umocnienie rowu istniejącego Skóra Stanisław 6

7 nr 44/5 44/3 0,00 budowa przepustu, umocnienie rowu Dziurdzia Wiesław Dziurdzia Ewa Anna 3 nr 534-0,037 budowa kanalizacji deszczowej oraz budowa i przebudowa sieci gazowej Powiat Wałbrzyski / Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego al. Wyzwolenia 0-4, Wałbrzych Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zatwierdzi podział nieruchomości gruntowych przeprowadzony w następujący sposób: Tabela nr 4 Lp. Obręb/ Arkusz mapy Nr jednostki rejestrowej (nr Księgi Wieczystej) Stan przed podziałem Nr działki działki ha Stan po podziale Nr działki projektowanej działki ha nr AM SWW/ /8 5/7 9,67 5/8 0,08 5/9 9,6036 nr AM SWW/000799/ / 0,0 / 0,0084 /3 0, nr AM SWW/000587/7 3/3,54 3/4 0,039 3/5,385 4 nr AM KW 553 3/ 0,500 3/6 0,06 3/7 0, nr AM KW 553 3/ 0,5030 3/8 0,03 3/9 0,497 6 nr AM KW ,58 4/ 0,07 4/ 0, nr AM SWW/ /5 5/6 0,0456 5/0 0,0048 5/ 0, nr AM SWW/ /7 7,0 7/ 0,038 7/,0700 7

8 9 nr AM SWW/ /5,09 / 0,086 /, nr AM KW ,3 3/ 0,00 3/ 0,0098 nr AM SWW/000334/3 4/ 0,364 4/3 0,005 4/4 0,59 nr AM KW 065 8/ 0,30 8/4 0,034 8/5 0,800 3 nr AM SWW/000799/ 3 0,3 3/ 0,00 3/ 0, nr AM SWW/ /8 4/8 0,066 4/3 0,0 4/4 0, nr AM SWW/ / 4/4 0,00 4/3 0,0080 4/4 0,00 6 nr AM SWW/ / 4/4 0,60 4/ 0,07 4/ 0,033 7 nr AM SWW/ / 4/5 0,99 4/09 0,03 4/0 0,067 8 nr AM SWW/ / 4/53 0,377 4/07 0,06 4/08 0,6 9 nr AM SWW/ / 4/65 0,00 4/05 0,0 4/06 0, nr AM SWW/ / 4/86 0,364 4/89 0,097 4/90 0,67 nr AM SWW/ / 4/66 0,00 4/03 0,0068 4/04 0,03 nr AM SWW/ /8 4/84 0,373 4/9 0,04 4/9 0,33 3 nr AM SWW/ / 4/83 0,07 4/93 0,056 4/94 0,05 8

9 4 nr A M I SWW/ / 4/77 0,659 4/99 0,03 4/00 0,57 5 nr AM SWW/ / 4/8 0,3 4/97 0,060 4/98 0,95 6 nr AM SWW/ /9 4/8 0,0437 4/95 0,03 4/96 0,034 7 nr AM SWW/ /9 4/7 5,0890 4/ 0,0998 4/ 4,989 8 nr AM SWW/ /9 4/6 0,399 4/5 0,05 4/6 0,84 9 nr AM KW /7 5,35 44/8 0, /9 4, nr AM KW / 3,60 44/4 0, /5 3,833 3 nr AM KW /5 65,43 44/ 0,64 44/3 65,700 3 nr AM SWW/000796/ 98/3,03 98/4 0,44 98/5 0, nr AM SWW/00043/4 98/ 0, 98/8 0, /9 0, nr AM SWW/ /8 99/ 9,935 99/ 0,770 99/3 9,08 9

10 Decyzja wydana w przedmiotowej sprawie orzekać będzie, że niżej wymienione nieruchomości, oznaczone według katastru nieruchomości, przejdą z mocy prawa na własność Województwa Dolnośląskiego z dniem, w którym wydana decyzja stanie się ostateczna, za odszkodowaniem ustalonym w odrębnym postępowaniu: Tabela nr 6 Lp. Obręb Arkusz mapy przed podziałem N r działki po podziale pod inwestycję zajęcia stałego działki przeznaczonej p o d inwestycję [ha] Właściciel /Użytkownik Nieruchomości wg ewidencji Właściciel /Użytkownik Nieruchomości wg K W nr 5/7 5/8 0,08 Skóra Stanisław Skóra Stanisław nr / / 0,0084 / ul. Boczna 9, Walim 3 nr 3/3 3/4 0,039 Kołodziejczyk Adam Kołodziejczyk Andrzej Kołodziejczyk Adam Kołodziejczyk Andrzej 4 nr 3/ 3/6 0,06 Stróżyk Adam Teodor Stróżyk Krystyna Teresa Stróżyk Adam Teodor Stróżyk Krystyna Teresa 5 nr 3/ 3/8 0,03 Stróżyk Andrzej Florian Stróżyk Mirosława Maria Stróżyk Andrzej Florian Stróżyk Mirosława Maria 6 nr 4 4/ 0,07 Dunowski Czesław Dunowski Czesław 7 nr 5/6 5/0 0,0048 Skarb Państwa / Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Świdnica ul. Władysława Sikorskiego, Świdnica Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Świdnica 0

11 8 nr 7 7/ 0,038 Cieśla Leszek Jakub Cieśla Joanna Cieśla Leszek Jakub Cieśla Joanna 9 nr / 0,086 Powiat Wałbrzyski / Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego al. Wyzwolenia 0-4, Wałbrzych Skarb Państwa - Starosta Wałbrzyski 0 nr 3 3/ 0,0098 Książkiewicz Książkiewicz nr 4/ 4/3 0,005 Bemaś Jakub Wojciech Bemaś Józef Jan Bemaś Franciszka Hus Irena Laufer Rozalia Rudź Henryk Ryszard Bemaś Jakub Wojciech Bemaś Józef Jan Bemaś Franciszka Hus Irena Laufer Rozalia Rudź Henryk Ryszard nr 8/ 8/4 0,034 Marzec Anna Sylwia Piotrowicz Beata Marzec Anna Sylwia Piotrowicz Beata 3 nr 3 3/ 0,00 / ul. Boczna 9, Walim 4 nr 4/8 4/3 0,0 / ul. Boczna 9, Walim 5 nr 4/4 4/3 0, nr 4/4 4/ 0,07

12 7 nr 4/5 4/09 0,03 8 nr 4/53 4/07 0,06 9 nr 4/65 4/05 0,0 0 nr 4/86 4/89 0,097 nr 4/66 4/03 0,0068 nr 4/84 4/9 0,04 / ul. Boczna 9, Walim 3 nr 4/83 4/93 0,056 4 nr 4/77 4/99 0,033 5 nr 4/8 4/97 0,060 6 nr 4/8 4/96 0,034 Województwo Dolnośląskie / Dolnośląska Służba Dróg i Kolei ul. Krakowska Wrocław Województwo Dolnośląskie / Dolnośląska Służba Dróg i Kolei 7 8 nr nr 4/7 4/ 0,0998 Pihut Marcin Piotr Pihut Marcin Piotr 4/6 4/5 0,05 Pihut Marcin Piotr Pihut Marcin Piotr 9 nr 44/6-0,336 Sowiak Maria Sowiak Maria (Jerzy, Krystyna)

13 30 nr 44/7 44/8 0,4738 Banasiak Elżbieta Zdzisława Banasiak Elżbieta Zdzisława 3 nr 44/ 44/4 0,4369 Trelewicz Waldemar Trelewicz Waldemar 3 nr 44/5 44/ 0,64 Dziurdzia Wiesław Dziurdzia Ewa Anna Dziurdzia Wiesław Dziurdzia Ewa Anna 33 nr 98/3 98/4 0,44 / ul. Boczna 9, Walim 34 nr 98/ 98/8 0,0338 Trochimiak Violetta Kornelia Trochimiak Violetta Kornelia 35 nr 99/ 99/ 0,770 Skóra Stanisław Skóra Stanisław W myśl art. 0 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, strony postępowania mają prawo do czynnego w nim udziału, przeglądania akt sprawy oraz składania wniosków i uwag w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, przy pl. Powstańców Warszawy w Wydziale Infrastruktury, w pokoju nr 4, w godzinach pracy Urzędu, w terminie siedmiu dni od dnia zawiadomienia w drodze publicznego obwieszczenia. Informuję, że zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, że zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Walim, na stronach internetowych wymienionych Urzędów oraz w prasie lokalnej.

Rozbudowie wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik

Rozbudowie wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI r. IF-AB.7820..205.AK2 Wrocław, dnia 0 września 205 OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ Na podstawie art. l l a ust., art. f ust. 3 i ust.

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI IF-AB.7820.8.2018.ES2 Wrocław, dnia 10 kwietnia 2018 r. OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO Na podstawie art. 1 la ust. 1, art. lid ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI IF-AB.7820.25.2018.AK Wrocław, dnia 31 maja 2019 r. OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ Na podstawie art. 1 la ust. 1, art. l l f ust. 3

Bardziej szczegółowo

O W YDANIU DECYZJI O ZEZW O LENIU NA REALIZACJĘ INW ESTYCJI DRO GOW EJ

O W YDANIU DECYZJI O ZEZW O LENIU NA REALIZACJĘ INW ESTYCJI DRO GOW EJ WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI IF-AB.780..06. WW Wrocław, dnia kwietnia 07 r. OBW IESZCZENIE O W YDANIU DECYZJI O ZEZW O LENIU NA REALIZACJĘ INW ESTYCJI DRO GOW EJ Na podstawie art. l l a ust., art. l l f ust. i

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI IF-AB.7820.31.2016.ES2 Wrocław, dnia 20 lutego 2017 r. OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ Na podstawie art. l l a ust. 1, art. 11 f ust.

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI IF-AB. 7820.28.2013.ES2, dnia 11 grudnia 2015 r. OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO Na podstawie art. lla ust. 1, art. lid ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI IF-AB.7820.28.2018.ES2 Wrocław, dnia 17 stycznia 2019 r. OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO Na podstawie art. lla ust. 1, art. lid ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI IF-AB.7820.27.2016.MŚ Wrocław, dnia 19 stycznia 2017 r. OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO Na podstawie art. 11 a ust. 1, art. l i d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczególnych

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI IF-AB.7820.26.2017.ES2 Wrocław, dnia 1 lutego 2018 r. OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ Na stawie art. l l a ust. 1, art. l l f ust. 3

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO. zawiadamiam

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO. zawiadamiam WOJEWODA DOLNOSLĄSKI IF-AB.7820.24.206.W W Wrocław, dnia 24 stycznia 207 r. OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO Na podstawie art. l l a ust., art. l i d ust. 5 ustawy z dnia 0 kwietnia 200 r. o szczególnych

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI IF-AB.7820.2.2018.AK Wrocław, dnia 16 października 2018 r. OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ Na- podstawie art.

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI IF-AB.7840.2.9.2016.JT Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Ip. OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO Na stawie art. 4 ust. 1, art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O W YDANIU DECYZJI O ZEZW OLENIU NA REALIZACJĘ INW ESTYCJI DROGOW EJ. zawiadamiam,

OBWIESZCZENIE O W YDANIU DECYZJI O ZEZW OLENIU NA REALIZACJĘ INW ESTYCJI DROGOW EJ. zawiadamiam, WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI IF-AB.780.5.0.EDT Wrocław, dnia stycznia 05 r. OBWIESZCZENIE O W YDANIU DECYZJI O ZEZW OLENIU NA REALIZACJĘ INW ESTYCJI DROGOW EJ Na dstawie art. l l a ust., art. l l f ust. i ust.

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI IF.AB.7820.5.207.ES2 (dot. IF-AB.7820.4.202.ES2) Wrocław, dnia 2 lipca 207 r. OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO Na podstawie art. 36a ustawy z dnia 7 lipca 994 r. Prawo budowlane

Bardziej szczegółowo

O W YDANIU DECYZJI O ZEZW O LENIU NA REALIZACJĘ INW ESTYCJI DRO GOW EJ

O W YDANIU DECYZJI O ZEZW O LENIU NA REALIZACJĘ INW ESTYCJI DRO GOW EJ WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI IF-AB.780.3.07. WW, dnia 7 lutego 08 r. OBW IESZCZENIE O W YDANIU DECYZJI O ZEZW O LENIU NA REALIZACJĘ INW ESTYCJI DRO GOW EJ Na podstawie art. lla ust., art. l l f ust. 3 i ust. 4

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI EF-AB.7820.33.2014.MN1 Wrocław, dnia 14 stycznia 2015 r. OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO Na dstawie art. 11 a ust. 1, art. l id ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ # WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI IF-AB.7820.28.2015.ES2 Wrocław, dnia 3 marca 2016 r. OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ Na podstawie art. lla ust. 1, art. l l f ust.

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI IF-AB.7820.31.2016.ES2 Wrocław, dnia 12 stycznia 2017 r. OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO Na podstawie art. l l a ust. 1, art. lid ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI IF-AB.7820.24.2017.ES2, dnia 20 kwietnia 2018 r. OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ Na podstawie art. l l a ust. 1 i ust. 2a, art. 1 l f

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI IF-AB.7820.24.2017.ES2, dnia 23 stycznia 2018 r. OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO Na podstawie art. l l a ust. 1, art. l i d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI IF-AB.780..08.ES Wrocław, dnia 9 kwietnia 09 r. OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ Na podstawie art. l l a ust., art. l l f ust. i ust.

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI IF-AB.820.25.2016.ES2, dnia 31 marca 201 r. OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ Na podstawie art. l l a ust. 1, art. l l f ust. 3 i ust.

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI IF-AB.7820.28.2018.ES2 Wrocław, dnia 8 marca 2019 r. OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ Na podstawie art. lla ust. 1, art. l l f ust. 3

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI IF-AB.780.4.08.ES Wrocław, dnia 30 listopada 08 r. OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO Na podstawie art. l l a ust., art. lid list. 5 ustawy z dnia 0 kwietnia 003 r. o szczególnych

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI IF-AB.780.6.06.ES Wrocław, dnia 9 stycznia 07 r. OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ Na podstawie art. l l a ust., art. l l f ust. i ust.

Bardziej szczegółowo

O B W IE SZ C Z E N IE O W Y D A N IU D E C Y Z JI O Z E Z W O L E N IU N A R E A L IZ A C JĘ IN W E ST Y C JI D R O G O W E J

O B W IE SZ C Z E N IE O W Y D A N IU D E C Y Z JI O Z E Z W O L E N IU N A R E A L IZ A C JĘ IN W E ST Y C JI D R O G O W E J W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI IF-AB.7820.24.206.W W Wrocław, dnia 28 lutego 207 r. O B W IE SZ C Z E N IE O W Y D A N IU D E C Y Z JI O Z E Z W O L E N IU N A R E A L IZ A C JĘ IN W E ST Y C JI D R O G O W E

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ » WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI IF-AB.780.7.07.JT/ES/AK Wrocław, dnia 4 lipca 07 r. OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ Na podstawie art. l l a ust., art. l l f ust. 3

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O W YDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INW ESTYCJI DROGOW EJ. zawiadamiam,

OBWIESZCZENIE O W YDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INW ESTYCJI DROGOW EJ. zawiadamiam, WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI IF-AB.7820.3.2015.MK Wrocław, dnia 14 kwietnia 2015 r. OBWIESZCZENIE O W YDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INW ESTYCJI DROGOW EJ Na podstawie art. l l a ust. 1, art. l l f

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI IF. AB.7820.21.2018.ES2 (dot. IF-AB.7820.44.2012.PL1) Wrocław, dnia 16 listopada 2018 r. OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO Na podstawie art. l l a ust. 1, art. l l f ust. 3 i ust.

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI IF-AB.7840.2.25.2018.JT Wrocław, dnia 4 marca 2019 r. OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO Na podstawie art. 4 ust. 1, art. 7 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 w związku z art. 2 pkt 1 lit. f

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 10 sierpnia 2012 r. IF-AB.7820.9.2012.WW1 OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ Na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11f ust. 3

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWODA DOLOŚLĄSKI Wrocław, dnia 1 kwietnia 2017 r. IF-AB.7840.2.2.2017.JT OBWIESZCZEIE WOJEWODY DOLOŚLĄSKIEGO a podstawie art. 4 ust. 1, art. 7 ust. 1 pkt 4 i ust. ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI IF-AB.7840.2.10.2018.MN Wrocław, dnia 5 października 2018 r. OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 13 ust. 1, ust. 3, ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 11 lutego 2016 r. IF-PP.747.8.2016.GM2 OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI IF-AB.7820.6.208.ES2 Wrocław, dnia kwietnia 209 r. OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ Na podstawie art. la ust., art. l l f ust. 3 i ust.

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O POZWOLENIU NA REALIZACJĘ W ZAKRESIE BUDOWLI PRZECIWPOWODZIOWYCH. zawiadamiam,

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O POZWOLENIU NA REALIZACJĘ W ZAKRESIE BUDOWLI PRZECIWPOWODZIOWYCH. zawiadamiam, WOJEWODA DOLOŚLĄSKI IF.AB.7840...017.JT Wrocław, dnia 8 czerwca 017 r. lp. OBWIESZCZEIE O WYDAIU DECYZJI O POZWOLEIU A REALIZACJĘ W ZAKRESIE BUDOWLI PRZECIWPOWODZIOWYCH a stawie art. 4 ust. 1, art. 10

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE. zawiadamiam,

OBWIESZCZENIE. zawiadamiam, WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI IF.AB.7820.5.207.ES2 (dot. IF-AB.7820.4.202.ES2) Wrocław, dnia 5 września 207 r. OBWIESZCZENIE Na podstawie art. a ust., art. l l f ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 0 kwietnia 2003 r.

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA. "Rozbudowa ulicy Zofii Nałkowskiej i ulicy Ludwika Hirszfelda w Wałbrzychu" :

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA. Rozbudowa ulicy Zofii Nałkowskiej i ulicy Ludwika Hirszfelda w Wałbrzychu : BAB. 6740.138.2016, dnia 26.02.2016 r. OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA Na podstawie art. 11a, ust. 1, art. 11d, ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI IF-AB.7820.19.2016. AK/ES, dnia 08 grudnia 2016 r. OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO Na podstawie art. l l a ust. 1, art. l id ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI IF. AB.7820.41.2015.ES2 (dot. IF-AB.7820.22.2013.ES2) Wrocław, dnia 9 lutego 2016 r. OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO Na podstawie art. 36a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI IF.I.WS /10 Wrocław, dnia 25 czerwca 2010 r.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI IF.I.WS /10 Wrocław, dnia 25 czerwca 2010 r. WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI IF.I.WS.7111-1-13/10 Wrocław, dnia 25 czerwca 2010 r. OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO Na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11d ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI IF-AB.7820.10.2017.AD Wrocław, dnia 31 maja 2017 r. OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO Na podstawie art. l l a ust. 1, art. lid ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE. Wrocław, dnia 25 marca 2019 r. WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI IF.AB JT

OBWIESZCZENIE. Wrocław, dnia 25 marca 2019 r. WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI IF.AB JT WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI IF.AB.7820.15.2018. JT Wrocław, dnia 25 marca 2019 r. OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 11 a ust. 1, art. lic, art. l l f ust. 3, ust. 4 i ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO lp. WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 3 kwietnia 207 r. IF-AB.7840.2.3.207.JT OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO Na stawie art. 4 ust., art. 7 ust. pkt 4 i ust. 3 ustawy z dnia 8 lipca 200 r. o szczególnych

Bardziej szczegółowo

O B W I E S Z C Z E N I E

O B W I E S Z C Z E N I E AR.6740.03.12.2011 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 marca 2016 r. IF.AB ES2 (dot. IF-AB ES2) OBW IESZCZEN IE

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 marca 2016 r. IF.AB ES2 (dot. IF-AB ES2) OBW IESZCZEN IE $ WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 16 marca 2016 r. IF.AB.7820.41.2015.ES2 (dot. IF-AB.7820.22.2013.ES2) OBW IESZCZEN IE Na podstawie art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE. zawiadamiam,

OBWIESZCZENIE. zawiadamiam, W OJEW ODA D O L N O ŚLĄ SK I IF-AB.7820.30.2014. AK.12 (IF-AB.7820.13.2013.WS) Wrocław, dnia 9 stycznia 2015 r. OBWIESZCZENIE N a podstawie art. l i a ust. 1, art. l l f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO lp. WOJEWODA DOLOŚLĄSKI Wrocław, dnia 26 stycznia 207 r. IF-AB.7840.2.23.206.JT OBWIESZCZEIE WOJEWODY DOLOŚLĄSKIEGO a stawie art. 4 ust., art. 7 ust. pkt 4 i ust. 3 ustawy z dnia 8 lipca 200 r. o szczególnych

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ. zawiadamiam,

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ. zawiadamiam, WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 28 maja 2012 r. IF.AB.7820.34.2011.AK13 OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ Na podstawie art. 11a ust.

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEW ODA DOLNOŚLĄSKI IF-AB.7840.2.8.2017.EDT Wrocław, dnia 12 kwietnia 2017 r. OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3, art. 15 ust. 1 i ust. 4 w związku z art. 38 pkt 2

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O POZWOLENIU NA REALIZACJĘ W ZAKRESIE BUDOWLI PRZECIWPOWODZIOWYCH

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O POZWOLENIU NA REALIZACJĘ W ZAKRESIE BUDOWLI PRZECIWPOWODZIOWYCH WOJEWODA DOLOŚLĄSKI IF. AB.7840.2.23.206. JT Wrocław, dnia 5 maja 207 r. lp.. 2. 3. OBWIESZCZEIE O WYDAIU DECYZJI O POZWOLEIU A REALIZACJĘ W ZAKRESIE BUDOWLI PRZECIWPOWODZIOWYCH a stawie art. 4 ust., art.

Bardziej szczegółowo

przebudowa ulicy Gagarina i Lelewela w Wałbrzychu

przebudowa ulicy Gagarina i Lelewela w Wałbrzychu BAB.6740.1184.10406.2013 Wałbrzych, dnia 30.09.2013 r. OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA Na podstawie art. 11a, ust. 1, art. 11d, ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI IF-AB.7820.21.2016.MN Wrocław, dnia 16 stycznia 2017 r. OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO Na podstawie art. l l a ust. 1, art. l id ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI STRATEGICZNEJ INWESTYCJI W ZAKRESIE SIECI PRZESYŁOWEJ.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI STRATEGICZNEJ INWESTYCJI W ZAKRESIE SIECI PRZESYŁOWEJ. WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI IF-PP.747.24.2018.GM2 Wrocław, dnia 18 października 2018 roku OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI STRATEGICZNEJ INWESTYCJI W ZAKRESIE SIECI

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O POZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI W ZAKRESIE BUDOWLI PRZECIWPOWODZIOWYCH

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O POZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI W ZAKRESIE BUDOWLI PRZECIWPOWODZIOWYCH WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI IF. AB.7840.2.3.2017J T Wrocław, dnia 19 lipca 2017 r. lp. OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O POZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI W ZAKRESIE BUDOWLI PRZECIWPOWODZIOWYCH Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 24 stycznia 2014 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

O B W I E S Z C Z E N I E

O B W I E S Z C Z E N I E O B W I E S Z C Z E N I E Stosownie do wymogów art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 ze zmianami) oraz art. 9ac ust. 1a ustawy z dnia 28 marca 2003

Bardziej szczegółowo

STAROSTA MIŃSKI Nr AB r.

STAROSTA MIŃSKI Nr AB r. łii+n'//wwwnnwiai-minski.nl_ p-mail: Rekretariat( DOwiatminski.ol STAROSTA MIŃSKI Nr AB. 6740.15.174.2018r. OBWIESZCZENIE STAROSTY MIŃSKIEGO z dnia 23 maja 2018 r. O wszczęciu postępowania w sprawie wydania

Bardziej szczegółowo

Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu. Inwestycja lokalizowana będzie na następujących działkach gruntu lub ich częściach:

Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu. Inwestycja lokalizowana będzie na następujących działkach gruntu lub ich częściach: WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI IF-PP.747.11.2018.AK Wrocław, dnia 8 sierpnia 2018 r. OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI STRATEGICZNEJ INWESTYCJI W ZAKRESIE SIECI PRZESYŁOWEJ.

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI IF-AB.7840.2.24.2016.EDT Wrocław, dnia 12 stycznia 2017 r. OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO Na podstawie art. 12 ust. 1 w związku z art. 15 ust. 1 i ust. 4, art. 38 pkt 2 lit.

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE. Poznań, dnia 19 sierpnia 2019 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI

OBWIESZCZENIE. Poznań, dnia 19 sierpnia 2019 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-III.7820.16.2019.3 Poznań, dnia 19 sierpnia 2019 r. OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji

Bardziej szczegółowo

O W YDANIU D ECYZJI O ZEZW O LENIU N A REALIZACJĘ. zawiadamiam,

O W YDANIU D ECYZJI O ZEZW O LENIU N A REALIZACJĘ. zawiadamiam, WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI IF-AB.7820.19.2016.ES/AK, dnia 17 lipca 2017 r. O BW IESZCZENIE O W YDANIU D ECYZJI O ZEZW O LENIU N A REALIZACJĘ INW ESTYCJI DROGOW EJ Na podstawie art. l l a ust. 1, art. l l f ust.

Bardziej szczegółowo

WI-VIII.747.3.16.2012

WI-VIII.747.3.16.2012 Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego o wydaniu w dniu 19 marca 2013 r., na wniosek PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, z dnia 3 września 2012, decyzji Nr 4/2013 znak: WI-VIII.747.3.16.2012

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 13 lipca 2010 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Z A W I A D O M I E N I E

Z A W I A D O M I E N I E G4 GEODEZJA 31-619 Kraków, ul. Orła Białego 29 tel. 012 647 01 40, fax 012 647 01 40 NIP: 551-227-84-51, REGON: 356514690 e-mail: biuro@g4geodezja.pl Kraków, dnia 15.04.2015r. Z A W I A D O M I E N I E

Bardziej szczegółowo

Inwestycja lokalizowana będzie na następujących działkach gruntu lub ich częściach: Powiat trzebnicki WR1W/ /7

Inwestycja lokalizowana będzie na następujących działkach gruntu lub ich częściach: Powiat trzebnicki WR1W/ /7 WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 25 września 2018 roku IF-PP.747.24.2018.GM2 OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 lutego 2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu. Inwestycja lokalizowana jest na następujących działkach gruntu lub ich częściach:

Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu. Inwestycja lokalizowana jest na następujących działkach gruntu lub ich częściach: «WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI IF-PP.747.8.2016.GM2 Wrocław, dnia 10 marca 2016 r. OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO O WYDANIU D ECYZJI O USTALENIU LO K A LIZA CJI INW ESTYCJI TOW ARZYSZĄCEJ INW ESTYCJI W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. o wydaniu decyzji

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. o wydaniu decyzji Image not found Urząd Dzielnicy Wesoła http://www.wesola.waw.pl/sites/all/themes/wesola/logo.png Opublikowano na Urząd Dzielnicy Wesoła (http://www.wesola.waw.pl) Strona główna > Obwieszczenie Obwieszczenie

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI STRATEGICZNEJ INWESTYCJI W ZAKRESIE SIECI PRZESYŁOWEJ.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI STRATEGICZNEJ INWESTYCJI W ZAKRESIE SIECI PRZESYŁOWEJ. WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI IF-PP.747.15.2018.AK Wrocław, dnia 24 sierpnia 2018 r. OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI STRATEGICZNEJ INWESTYCJI W ZAKRESIE SIECI PRZESYŁOWEJ.

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie o-57-igr-ii-7820-1-4-2016-wydanie-decyzji-zrid-nr-07-16-z-dnia-6-kwietnia-2016-r-o-zezwoleniu-na-realizacje-inwestycji-drogowej-dlazadania-budowa-obwodnicy-nowego-miasta-lubawskiego-w-ciagu-drogi-krajowej-nr-15&tmpl=component&format=pdf

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI IF-AB.7840.2.10.2017.EDT Wrocław, dnia 5 czerwca 2017 r. OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO Na podstawie art. 12 ust. 1 w związku z art. 15 ust. 1 i ust. 4, art. 38 pkt 2 lit. j,

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI IF.AB.7820.25.2017.ES2 (dot. IF-AB.7820.12.2011) Wrocław, dnia 4 grudnia 2017 r. OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO Na podstawie art. l l a ust. 1, art. l i d ust. 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO * WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI IF-AB.7840.2.15.2015.EDT Wrocław, dnia 12 sierpnia 2015 r. OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO Na podstawie art. 12 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 15 ust. 1 i ust. 4, art. 38

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE. zawiadamiam,

OBWIESZCZENIE. zawiadamiam, WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI IF. AB. 7820.25.2017.ES2 (dot. IF-AB.7820.12.2011) Wrocław, dnia 21 lutego 2018 r. OBWIESZCZENIE Na podstawie art. l l a ust. 1, art. l l f u st 3 i ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O W YDANIU DECYZJI O ZEZW OLENIU NA REALIZACJĘ INW ESTYCJI DROGOW EJ. zawiadamiam,

OBWIESZCZENIE O W YDANIU DECYZJI O ZEZW OLENIU NA REALIZACJĘ INW ESTYCJI DROGOW EJ. zawiadamiam, WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI IF-AB.7820.10.2017. WW Wrocław, dnia 23 marca 2018 r. OBWIESZCZENIE O W YDANIU DECYZJI O ZEZW OLENIU NA REALIZACJĘ INW ESTYCJI DROGOW EJ Na podstawie art. l l a ust. 1, art. 11 f ust.

Bardziej szczegółowo

O B W I E S Z C Z E N I E

O B W I E S Z C Z E N I E O B W I E S Z C Z E N I E Stosownie do wymogów art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257) oraz art. 7 ust. 1 w związku z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

Nr działek ewidecyjnych

Nr działek ewidecyjnych Załącznik nr 1 Lp. Nr działki ewidencyjnej Numer działki ewidencyjnej objętej wnioskiem - przewidzianej do przejęcia Nr działek ewidecyjnych Obręb ewidencyjny działki Własciciel 1 2861 Rawicz - miasto

Bardziej szczegółowo

O B W I E S Z C Z E N I E

O B W I E S Z C Z E N I E WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 03.06.2011r. Znak: IG.III.7820.6.2011 O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE Wojewody Łódzkiego Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

OBWIESZCZENIE Wojewody Łódzkiego Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. IA.II.7820.11.2012MN Łódź dnia 01.2013r. OBWIESZCZENIE Wojewody Łódzkiego Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Na podstawie art. llf ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO WI-II.7820.1.8.2015.AK OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-III.7820.16.2019.3 Poznań, dnia 19 sierpnia 2019 r. ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł.

Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. II stopnia 7 Marek C. II stopnia 8 Agnieszka K. II

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Znak: IN-III.7820.1.1.2013 Kielce, 24.01.2014r. OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 10 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.

Bardziej szczegółowo

GN.AS /08 Brzesko, r. POSTANOWIENIE. P o s t a n a w i a m

GN.AS /08 Brzesko, r. POSTANOWIENIE. P o s t a n a w i a m GN.AS.6017-1202072-0001-1/08 Brzesko, 30.10.2008 r. POSTANOWIENIE Na podstawie art. 2 ust. 1, art. 3 ust. 2 i art. 7 ustawy z dnia 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów (tekst jednolity: DzU

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Wojewody Łódzkiego o zamiarze wszczęcia postępowania w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

Ogłoszenie Wojewody Łódzkiego o zamiarze wszczęcia postępowania w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości Ogłoszenie Wojewody Łódzkiego o zamiarze wszczęcia postępowania w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wydaniu decyzji

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wydaniu decyzji OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wydaniu decyzji Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODA MAŁOPOLSKI ZAWIADAMIA

OBWIESZCZENIE WOJEWODA MAŁOPOLSKI ZAWIADAMIA OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 30, art. 33 36, art. 82 ust. 1 pkt 4 i 4a, w związku z art. 90 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO W O JE W O D A D O L N O Ś L Ą S K I IF-AB.7820.21.2015.MK Wrocław, dnia 21 października 2015 r. OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO Na podstawie art. 1 la ust. 1, art. 1ld ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 14 stycznia 2010 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA MAZOWIECKI Radom, dnia 9 marca 2010 r. OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

WOJEWODA MAZOWIECKI Radom, dnia 9 marca 2010 r. OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO WOJEWODA MAZOWIECKI Radom, dnia 9 marca 2010 r. OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO Na podstawie art. 11d ust. 5, 6, 7 i 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Bielska-Białej

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Bielska-Białej Prezydent Miasta Bielska-Białej Bielsko-Biała, dnia 20 listopada 2018r. MGR.6833.1.94.2017.BK OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Bielska-Białej Zgodnie z art. 49, art. 61 1 i 4 oraz art. 10 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Opole, GN UL.2

Opole, GN UL.2 GN.683.8.2015.UL.2 Opole, 2016.04.07 Ogłoszenie Starosty Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Gminy Dobrzeń Wielki nieruchomość

Bardziej szczegółowo

Lista zmieniona nr 1 wniosków o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata

Lista zmieniona nr 1 wniosków o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata Lista zmieniona nr 1 wniosków o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 Dofinansowanie na rok 2017 Województwo Dolnośląskie Osoba upoważniona

Bardziej szczegółowo

DECYZJA o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

DECYZJA o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznań, 7 czerwca 2013 r. IR.III-6.71190-14/10 DECYZJA o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo