5. Przejeżdżanie obok innego rowerzysty poruszającego się w kierunku przeciwnym to: a) omijanie, b) wymijanie, c) wyprzedzanie.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "5. Przejeżdżanie obok innego rowerzysty poruszającego się w kierunku przeciwnym to: a) omijanie, b) wymijanie, c) wyprzedzanie."

Transkrypt

1 1. Kierujący motorowerem, korzystając w czasie jazdy z telefonu komórkowego w sposób wymagający trzymania słuchawki w ręce: a) nie narusza przepisów, gdyż zakaz korzystania z telefonu komórkowego w ten sposób dotyczy tylko kierujących samochodami, b) nie narusza przepisów, gdyż trzyma jedną rękę na kierownicy, c) postępuje niezgodnie z przepisami. 2. Jeżeli rowerzysta, jadąc drogą jednokierunkową przejechał skrzyżowanie, na którym miał zamiar skręcić w lewo, to: a) zobowiązany jest jechać dalej do następnego skrzyżowania, b) może zawrócić, c) nie może zawrócić. 3. Jeżeli krawędź jezdni oznaczona jest linią ciągłą to: a) dopuszcza się postój pojazdu na poboczu, b) zabrania się zatrzymywania pojazdu na jezdni, c) zabrania się zatrzymywania pojazdu na poboczu. 4. Motorowerzysta widząc dwa na przemian migające czerwone światła przed przejazdem kolejowym: a) powinien zatrzymać pojazd, b) może przejechać przez przejazd, jeżeli upewnił się, że nie zbliża się pociąg, c) powinien zachować szczególną ostrożność. 5. Przejeżdżanie obok innego rowerzysty poruszającego się w kierunku przeciwnym to: a) omijanie, b) wymijanie, c) wyprzedzanie. 6. Widząc ten znak, kierujący pojazdem: a) może jechać dalej, jeżeli istnieje możliwość bezpiecznego przejazdu obok pojazdu jadącego z przeciwka, b) powinien zawsze zatrzymać się, jeżeli z przeciwka zbliża się pojazd, c) może kontynuować jazdę niezależnie od szerokości pojazdu nadjeżdżającego z przeciwka. 7. Ten znak ostrzegawczy: a) zabrania skrętu w prawo na najbliższym skrzyżowaniu, 1

2 b) zobowiązuje do zachowania ostrożności na przejeździe dla rowerzystów, c) ostrzega o skrzyżowaniu. 8. Który z tych znaków informuje o pierwszeństwie przejazdu? a) b) c) 9. Rowerzysta w tej sytuacji: a) powinien zmienić pas jeżeli chce zawrócić, b) nie może zawrócić z żadnego pasa, c) może skręcić w prawo tylko z pasa W przedstawionej sytuacji: a) rowerzyści na przejeździe mają pierwszeństwo przed oboma pojazdami, b) motorowerzysta ma pierwszeństwo przed rowerzystami, c) motorowerzysta powinien ustąpić pierwszeństwa rowerzystom. 11. W tej sytuacji: a) samochód osobowy może skręcić w prawo, po uprzednim zatrzymaniu się przed sygnalizatorem, b) rowerzysta może skręcić w lewo, c) rowerzysta może zawrócić. 12. Ruch jednokierunkowy: a) jest określony odpowiednimi znakami i dotyczy tylko pojazdów, b) dotyczy pieszych na chodnikach, c) dotyczy tylko i wyłącznie rowerów. 13. Kierującemu motorowerem zabrania się: 2

3 a) jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu, b) zawracania na skrzyżowaniach, c) jazdy bez kasku ochronnego. 14. W tej sytuacji: a) motorowerzysta musi umożliwić włączenie się do ruchu pojazdowi z numerem 1, b) pojazd 1 ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 3, c) pojazd 3 włącza się do ruchu. 15. Na tym skrzyżowaniu: a) kierujący pojazdem 2 ustępuje tylko motorowerzyście, b) pojazd 3 może jechać równocześnie z pojazdem 1, c) kolejność przejazdu to: 1,2, Rowerzysta na tym skrzyżowaniu: a) ma pierwszeństwo przed pojazdem szynowym, b) musi ustąpić pojazdowi z numerem 2, c) przejeżdża jako pierwszy. 17. Znak ten oznacza: a) szlak rowerowy krajowy, b) ścieżkę (drogę) dla rowerów, c) zakaz wjazdu rowerów na teren rezerwatu przyrody. 18. Znak ten oznacza wjazd do miejscowości, w której: a) zabronione jest zupełnie używanie sygnałów dźwiękowych, b) istnieje ograniczenie prędkości do 20 km/godz, c) istnieje ograniczenie prędkości obowiązujące w obszarze zabudowanym. 3

4 19. Na tym skrzyżowaniu: a) rowerzysta musi ustąpić tylko pojazdowi szynowemu, b) pojazd 4 może pojechać równocześnie z rowerzystą, c) ostatni pojedzie pojazd z numerem Na tym skrzyżowaniu: a) pojazd numer 3 przejeżdża jako pierwszy, b) rowerzysta pojedzie jako drugi, c) obowiązują takie same zasady, jak na skrzyżowaniu dróg równorzędnych. 21. Jeżeli u ofiary wypadku występują objawy wstrząsu, takie jak niepokój, dreszcze, bladość skóry, to należy: a) podać jej rozgrzewający płyn, b) ułożyć ją w bezpiecznym miejscu i unieść kończyny dolne, c) okryć ofiarę wypadku kocem lub ciepłą odzieżą. 22. Gdy przytomna ofiara wypadku ma złamaną nogę, to należy: a) zabezpieczyć złamaną kończynę przed przemieszczeniem, ofiarę wypadku obserwować do chwili przybycia lekarza, b) zabezpieczyć tylko miejsce wypadku i nie dotykać ofiary wypadku, c) jak najszybciej przewieźć ją do szpitala przygodnym pojazdem. 23. Udzielając pierwszej pomocy w przypadku oparzenia należy: a) miejsce oparzone zdezynfekować spirytusem, b) oparzoną ranę posmarować maścią lub kremem, c) oparzenie schłodzić wodą i założyć opatrunek jałowy. 24. Przytomną ofiarę wypadku z urazem miednicy należy ułożyć w pozycji: a) leżącej na plecach z podłożonym wałkiem pod kolanami, b) bezpiecznej na boku, c) półsiedzącej z podgiętymi nogami. 4

5 25. Co świadczy o zatrzymaniu krążenia: a) chrapliwy lub świszczący oddech, b) brak tętna na tętnicy szyjnej, c) duszność i ból w okolicy serca. 26. Przepisy prawa o ruchu drogowym obowiązują: a) pieszych poruszających się drogą dla rowerów, b) pieszych znajdujących się na przystanku autobusowym, c) osoby przebywające w pobliżu drogi, jeśli ich zachowanie mogłoby zagrażać porządkowi ruchu drogowego. 27. Jak powinien zachować się uczestnik ruchu, gdy zbliża się pojazd uprzywilejowany: a) nigdy nie przyspieszać, b) natychmiast się zatrzymać, c) w razie potrzeby zatrzymać się. 28. Zabrania się wyprzedzania pojazdu uprzywilejowanego: a) zawsze, b) na obszarze zabudowanym, c) na obszarze niezabudowanym. 29. Jazda możliwie blisko prawej krawędzi jezdni obowiązuje: a) tylko na jezdniach o jednym kierunku ruchu, b) tylko na jezdniach dwukierunkowych, c) na wszystkich jezdniach. 30. Kierującemu motorowerem zabrania się: a) wjeżdżania na pas między jezdniami, b) wjeżdżania na pas między jezdniami, tylko jeśli jest na nim nawierzchnia trawiasta, c) postoju na pasie między jezdniami pokrytym nawierzchnią twardą. 31. Znak ten: a) obowiązuje motorowerzystów przez całą dobę, b) obowiązuje motorowerzystów zarówno na obszarze zabudowanym jak i poza nim, c) obowiązuje pieszych w godz. od do

6 32. Który znak ostrzega o przejściu dla pieszych? a) b) c) 33. Ten znak nie dotyczy rowerów: a) jednośladowych i wielośladowych, skręcających na drogę osiedlową, pod warunkiem zachowania przez kierującego szczególnej ostrożności, b) jednośladowych skręcających na wyznaczony na jezdni pas ruchu przeznaczony dla tych pojazdów, c) jednośladowych skręcających na drogę dla rowerów. 34. W tej sytuacji rowerzysta: a) może po skręcie w lewo zająć dowolny pas na prawej połowie jezdni, b) po skręcie w lewo musi zająć pas nr 1, c) może zawrócić z zachowaniem szczególnej ostrożności. 35. W tej sytuacji: a) motorowerzysta po skręcie w prawo, musi ustąpić pieszemu, b) pojazd 3 może opuścić skrzyżowanie, c) pojazd 2 musi poczekać na zmianę świateł, żeby mógł opuścić skrzyżowanie. 36. Kierującemu motorowerem zabrania się wyprzedzania: a) w tunelach, na mostach i wiaduktach, b) z lewej strony uczestnika ruchu, który sygnalizuje zamiar skrętu w lewo, c) na przejściach dla pieszych, gdy ruch jest kierowany. 6

7 37. Na tym skrzyżowaniu: a) rowerzysta musi ustąpić pojazdowi 2, b) rowerzysta ustępuje pierwszeństwa obu pojazdom, c) pojazd 3 ma pierwszeństwo przejazdu. 38. Czy jesteś włączającym się do ruchu, gdy ruszasz motorowerem po udzieleniu pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu: a) tak, b) nie, c) tylko wówczas, kiedy ustępowałeś pierwszeństwa pojazdom nadjeżdżającym z Twojej lewej strony. 39. w tej sytuacji: a) pieszy musi ustąpić pierwszeństwa pojazdowi 1, b) pojazd 1 nie może ominąć pojazdu 2, c) pieszy ma pierwszeństwo przed oboma pojazdami. 40. Na tym skrzyżowaniu: a) kolejność przejazdu to: 3,2,1, b) rowerzysta ma pierwszeństwo przejazdu, c) kierujący pojazdem 1 włącza się do ruchu. 41. Na tym skrzyżowaniu: a) motorniczy pojazdu szynowego powinien umożliwić przejazd pojazdowi uprzywilejowanemu, b) kolejność przejazdu to: 2,3,1,4, c) pojazd 4 ustępuje pojazdowi Jeżeli jedziesz z prędkością mniejszą niż 30 km/h, to którym pasem pojedziesz: 7

8 a) prawym, b) lewym, c) obojętne, bo i tak pojazdy jadące szybciej mogą mnie wyprzedzać z dowolnej strony. 43. Od miejsca ustawienia znaku kierujący jest obowiązany: a) jechać z prędkością nie większą niż 30 km/h, gdy wymagają tego względy bezpieczeństwa, b) bez względu na warunki drogowe jechać z prędkością większą niż 30km/h, c) jechać z prędkością nie mniejszą niż 30 km/h. 44. Na tym skrzyżowaniu: a) rowerzysta ma pierwszeństwo przed pojazdem 3, b) kolejność przejazdu to: 1,3,2, c) pojazd 2 musi ustąpić rowerzyście. 45. Motorowerzysta na tym skrzyżowaniu: a) ustępuje pojazdowi 3, b) ustępuje pojazdowi 4, c) przejeżdża jako drugi. 46. Przy podejrzeniu złamania kości kończyny lub zwichnięcia w stawie: a) należy wyprostować osobie rannej tą kończynę, b) trzeba przywrócić jej prawidłowy kształt, c) trzeba tylko ją unieruchomić w ułożeniu w jakim się znajduje. 47. Udzielając pomocy w przypadku ataku padaczki należy: a) siłą przytrzymać poszkodowanego, b) pozostawić chorego w spokoju, aż atak sam minie, c) zabezpieczyć głowę przed urazami i język przed przygryzieniem. 48. Przytomność osoby najprościej jest stwierdzić: 8

9 a) badając tętno palcami na tętnicy szyjnej, b) sprawdzając oddech obserwując ruchy klatki piersiowej, c) zadając proste pytanie. 49. Sztuczne oddychanie stosuje się przy: a) braku akcji oddechowej, b) utracie przytomności, c) zadławieniu. 50. Jeżeli potrącony przez samochód pieszy odzyskał przytomność i chce iść do domu, to należy: a) pozwolić mu odejść, zalecając udanie się do lekarza, b) nakłonić pieszego do pozostania na miejscu, obserwować go i wezwać pogotowie ratunkowe, c) podać poszkodowanemu coś do picia. 51. Do obowiązkowego wyposażenia motoroweru zalicza się: a) dwa niezależne, skutecznie działające hamulce, b) jedno światło mijania barwy białej lub żółtej selektywnej, umieszczone z przodu, c) lusterko wsteczne z prawej strony. 52. Kartę motorowerową wydaje dziecku, które wykazało się niezbędnymi kwalifikacjami i osiągnęło wymagany wiek 13 lat: a) dyrektor gimnazjum, b) nauczyciel wychowania komunikacyjnego, c) egzaminujący policjant. 53. Kierujący motorowerem powinien jechać z prędkością: a) zapewniającą panowanie nad pojazdem, b) dostosowaną do warunków atmosferycznych, c) nie większą niż 10 km/h - w strefie zamieszkania. 54. O pierwszeństwie przejazdu na skrzyżowaniu, na którym nie ma żadnych znaków drogowych, decyduje: a) szerokość jezdni po których jadą pojazdy, b) prędkość pojazdu, c) zasada prawej strony. 9

10 55. Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu: a) zwalnia od obowiązku zachowania szczególnej ostrożności, b) pozwala wyprzedzać na takim skrzyżowaniu, c) jest ważniejsza od poleceń kierującego ruchem. 56. Znak ten oznacza: a) koniec drogi dwukierunkowej, b) wjazd na drogę jednokierunkową, c) obowiązek jazdy prosto przez skrzyżowanie. 57. Znak ten: a) wskazuje miejsce warunkowego zatrzymania, b) wyznacza miejsce parkingowe, c) wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu. 58. Który z pokazanych znaków zabrania wjazdu motorowerzystom? a) b) c) 59. W tej sytuacji: a) rowerzysta może jechać tylko na wprost, b) samochód osobowy może jechać na wprost, c) rowerzysta (pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności) może skręcić w lewo. 60. Widząc osobę, która idzie chwiejąc się na boki, motorowerzysta: a) może jechać bez zwalniania - pieszy jest na poboczu, b) powinien zwolnić o połowę i użyć w celu ostrzeżenia sygnału dźwiękowego, c) powinien zwrócić baczną uwagę na pieszego. 10

11 61. W tej sytuacji motorowerzysta: a) może skręcić na skrzyżowaniu w prawo, b) może wyprzedzić samochód osobowy z numerem 1, c) musi zachować szczególną ostrożność. 62. Pieszym zabrania się wchodzenia na tory na przejeździe kolejowym, jeżeli: a) podnoszenie zapór lub półzapór nie zostało zakończone, b) za przejazdem nie ma warunków do kontynuowania ruchu, c) opuszczanie zapór lub półzapór zostało rozpoczęte. 63. W przedstawionej sytuacji, kierujący pojazdem: a) ma obowiązek zatrzymać się na wysokości pierwszego wagonu tramwajowego, b) musi zawsze zatrzymać się przed przejściem dla pieszych, c) może przejechać obok przystanku bez zatrzymania. 64. W przedstawionej sytuacji: a) autobus musi ustąpić pojazdowi nr 1, b) pojazd 2 jedzie jako drugi, c) kolejność przejazdu to: 3,2, W tej sytuacji: a) jako pierwszy pojedzie pojazd szynowy, b) pojazd numer 1 musi ustąpić tramwajowi, c) pojazd numer 1 ustępuje tylko pojazdowi 2. 11

12 66. Pojazd numer 1 na tym skrzyżowaniu: a) ustępuje pojazdom 4 i 2, b) ustępuje tylko tramwajowi, c) przejeżdża ostatni. 67. Który znak dotyczy pierwszeństwa przejazdu przez skrzyżowanie? a) b) c) 68. Znak ten oznacza, że z tej drogi: a) mogą korzystać kierujący wszelkimi rowerami, b) są obowiązani korzystać kierujący rowerami jednośladowymi, c) są obowiązani korzystać kierujący rowerami wielośladowymi. 69. W tej sytuacji: a) pojazd 2 jedzie przed tramwajem, b) pojazd 1 jedzie przed pojazdem 4, c) kierujący pojazdem 4, ustępuje tylko pojazdom 2 i Na tym skrzyżowaniu: a) rowerzysta jedzie przed pojazdem 3, b) pierwsze przejadą tramwaje 4 i 2, c) kierujący pojazdem 3 ustępuje tylko pojazdowi szynowemu Kiedy należy użyć opaski uciskowej? a) tylko gdy udzielający pomocy jest lekarzem, b) w przypadku krwawiącej rany, c) tylko w przypadku, gdy ofiara sobie tego życzy. 12

13 72. Jeżeli ofiara wypadku jest nieprzytomna, oddycha i ma tętno na tętnicy szyjnej ale zaczyna wymiotować, to należy: a) ułożyć ją na wznak i głowę odchylić do tyłu, b) przygiąć jej głowę do klatki piersiowej, c) ułożyć ją na boku w pozycji bezpiecznej. 73. Czynności reanimacyjnych można zaprzestać w przypadku: a) złamania żebra, b) przywrócenia czynności życiowych (tętno, oddech) lub przyjazdu fachowej służby medycznej, c) gdy czynności te w krótkim czasie nie przynoszą efektu. 74. Jeżeli ofiara wypadku nie oddycha, lecz pracuje jeszcze jej serce, to należy: a) prowadzić oddech zastępczy, b) prowadzić masaż zewnętrzny serca, c) nie ruszać, kontrolując jedynie, czy serce pracuje w dalszym ciągu. 75. W razie uczestniczenia w wypadku drogowym, w którym są ofiary, kierujący pojazdem powinien: a) podjąć działania zapewniające bezpieczeństwo w ruchu na miejscu wypadku, b) udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku, c) niezwłocznie usunąć pojazd poza jezdnię. 76. Kierującemu motorowerem zabrania się zawracać: a) na drodze jednokierunkowej, b) w tunelu, c) na obustronnie zwężonym odcinku drogi. 77. Kierujący rowerem na przejeździe dla rowerzystów: a) ustępuje pierwszeństwa pojazdom jadącym jezdnią, b) jest włączającym się do ruchu, c) ma pierwszeństwo przed pojazdami. 78. Kierującemu rowerem zabrania się: a) jazdy po jezdni, jeśli wzdłuż niej znajduje się nadające się do jazdy pobocze, b) jazdy poboczem, jeśli wzdłuż pobocza znajduje się nadająca się do jazdy droga dla rowerów, 13

14 c) jazdy chodnikiem w strefie zamieszkania. 79. Sygnał żółty migający może ostrzegać kierującego pojazdem o zbliżaniu się do: a) skrzyżowania dróg, na którym występuje zagrożenie bezpieczeństwa ruchu, b) przejścia dla pieszych, na którym występuje zagrożenie bezpieczeństwa ruchu, c) przeszkody na drodze. 80. Zabrania się zawracania: a) na autostradzie, b) na drodze gruntowej, c) na wiadukcie. 81. Znak ten oznacza: a) pierwszeństwo przejazdu pojazdów poruszających się w ruchu okrężnym, b) obowiązek jazdy dookoła wysepki na skrzyżowaniu, c) obowiązek jazdy w kierunku określonym strzałkami. 82. Który z tych znaków zobowiązuje motorowerzystę do ustąpienia pierwszeństwa przejazdu pojazdowi nadjeżdżającemu tylko z prawej strony? a) b) c) 83. Pieszy widząc ten znak na obszarze zabudowanym: a) ma bezwzględne pierwszeństwo przed pojazdem, b) może przebiegać przez jezdnię, c) wchodząc na jezdnię ma obowiązek upewnić się, czy bezpośrednio przed nim nie nadjeżdża pojazd. 84. W tej sytuacji: a) pojazd 4 może opuścić skrzyżowanie, b) pieszy ma pierwszeństwo przed motorowerzystą, c) motorowerzysta musi zmienić pas, jeśli chce skręcić w lewo. 14

15 85. W tej sytuacji: a) motorowerzysta jest ostrzegany przed skrzyżowaniem z drogą z pierwszeństwem, b) rowerzysta może zawrócić, c) pojazd 1 musi zachować szczególną ostrożność. 86. Pojazd szynowy może być wyprzedzany: a) tylko z prawej strony, chyba że położenie torów uniemożliwia takie wyprzedzanie lub wyprzedzanie odbywa się na jezdni jednokierunkowej, b) tylko z lewej strony, c) nie wolno wyprzedzać pojazdu szynowego. 87. Rowerzysta na tym skrzyżowaniu: a) ustępuje tylko pojazdowi szynowemu, b) ustępuje pojazdowi z numerem 3, c) przejeżdża ostatni. 88. Przed rozpoczęciem wyprzedzania, kierujący pojazdem powinien upewnić się, czy: a) wyprzedzany pojazd zjechał na prawo, b) pojazd nadjeżdżający z przeciwka ustąpił mu pierwszeństwa przejazdu, c) nie utrudni ruchu innym pojazdom. 89. W tej sytuacji: a) pieszy 1 musi przepuścić samochód osobowy, b) wjeżdżając do bramy, kierujący samochodem musi ustąpić pieszemu 2, c) piesi mają pierwszeństwo przed pojazdem. 15

16 90. Skręcając w prawo rowerzysta: a) może zająć dowolny pas na prawej połowie jezdni, b) musi zająć pas 1, c) nie może zająć lewego, skrajnego pasa. 91. Na tym skrzyżowaniu: a) pierwszy jedzie (jadący na wprost) pojazd 3, b) rowerzysta ustępuje tylko pojazdowi 2, c) pojazd 2 jest na drodze z pierwszeństwem przejazdu. 92. Przedstawiony znak: a) dotyczy rowerów wielośladowych, b) zabrania ruchu rowerów na poboczu, c) nie dotyczy rowerów wielośladowych. 93. Przedstawiony znak: a) ostrzega przed skrzyżowaniem dróg równorzędnych, b) zobowiązuje kierujących do stosowania zasady ruchu prawostronnego, c) ostrzega przed przejazdem kolejowym z zaporami. 94. Na tym skrzyżowaniu rowerzysta: a) powinien ustąpić tylko pojazdowi uprzywilejowanemu, b) jedzie jako pierwszy, bo ma zielone światło, c) ma pierwszeństwo przed pojazdem 3. 16

17 95. Rowerzysta na tym skrzyżowaniu: a) musi zatrzymać się, zanim wjedzie na skrzyżowanie, b) ustępuje tylko pojazdowi 3, c) przejeżdża jako drugi. 96. Pozycja bezpieczna powinna być zastosowana: a) u nieprzytomnych ofiar wypadku, dławiących się wymiocinami, krwią lub śluzem, b) u wszystkich nieprzytomnych ofiar wypadku, z wyjątkiem osób z podejrzeniem urazu kręgosłupa, c) u wszystkich przytomnych ofiar wypadku. 97. W urazach narządu wzroku należy: a) nałożyć jałowy opatrunek osłaniający, b) przemyć oko wodą destylowaną, c) wpuścić do oka krople dezynfekujące. 98. Poprawne numery ratunkowe to: a) Policja 997, Pogotowie Ratunkowe 998, Straż Pożarna 999, b) Pogotowie Ratunkowe 999, Policja 997, Straż Pożarna 998, c) Straż Pożarna 997, Pogotowie Ratunkowe 997, Policja Jeżeli w uszkodzonym pojeździe znajdują się osoby ranne, u których podejrzewa się uszkodzenie kręgosłupa, należy: a) niezwłocznie wyciągnąć poszkodowanych z uszkodzonego pojazdu, b) pozostawić osoby poszkodowane w takiej, jak są pozycji, o ile nie zagraża to ich życiu, c) zawsze ułożyć poszkodowanych w pozycji bocznej - bezpiecznej Wstrząs pourazowy rozpoznajemy, gdy występują: a) bladość, niepokój, uczucie zimna, b) wolny lub przyspieszony oddech wraz z szybkim, słabo wyczuwalnym tętnem, c) miejscowe zaczerwienienie skóry Rower musi być obowiązkowo wyposażony w: a) co najmniej w jeden skutecznie działający hamulec, b) lusterko umieszczone po lewej stronie kierownicy, 17

18 c) światło odblaskowe barwy białej o kształcie innym niż trójkąt umieszczone z przodu Przechodząc przez jezdnię poza przejściem dla pieszych w miejscu dozwolonym pieszy: a) jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdom i do przeciwległej krawędzi jezdni iść drogą najkrótszą, prostopadle do osi jezdni, b) ma pierwszeństwo przed pojazdem, jeżeli już wszedł na jezdnię i pokonuje ją drogą najkrótszą, c) ma pierwszeństwo, lecz tylko przed pojazdami niesilnikowymi Kierujący motorowerem, zmieniając pas ruchu: a) jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdowi wjeżdżającemu z prawej strony na pas ruchu, na który sam zamierza wjechać, b) jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdowi wjeżdżającemu na ten sam pas ruchu z lewej strony, c) ma pierwszeństwo przed pojazdem jadącym pasem ruchu, na który zamierza wjechać, jeżeli wjeżdża na ten pas z prawej strony Nie jest traktowana jako pieszy osoba, która: a) w wieku powyżej 10 lat jedzie na rowerze po chodniku, b) wykonuje na drodze czynności przewidziane odrębnymi przepisami, c) pcha wózek inwalidzki Dziecko do lat 15, poruszając się po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, zobowiązane jest używać: a) jasnej odzieży, b) latarki z białym światłem, c) widocznych elementów odblaskowych Ten znak obowiązuje: a) na najbliższym skrzyżowaniu oraz na odcinku drogi od znaku do tego skrzyżowania, b) tylko na najbliższym skrzyżowaniu, c) na najbliższym skrzyżowaniu, a jeżeli jest umieszczony w obrębie skrzyżowania, to dotyczy tylko najbliższej jezdni przed którą się znajduje Widząc ten znak należy: a) powstrzymać się od wymijania, b) zachować szczególną ostrożność, 18

19 c) uważać, ale znak ten nie dotyczy rowerzysty i motorowerzysty Który ze znaków oznacza początek miejscowości? a) b) c) 109. Widząc sygnał żółty migający, kierujący pojazdem: a) może wjechać na skrzyżowanie, b) powinien zwiększyć uwagę, c) powinien zatrzymać pojazd przed tym sygnałem W tej sytuacji, kiedy na przystanku stoi tramwaj: a) kierujący może powoli przejechać obok pojazdu szynowego, b) należy się zatrzymać na wysokości pierwszego wagonu, c) kierujący powinien zatrzymać pojazd tak, aby nie utrudniać wsiadania i wysiadania z tramwaju W przedstawionej sytuacji, rowerzysta z numerem 1: a) ustępuje pierwszeństwa tylko pojazdowi 2, b) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 3, c) jedzie jako pierwszy, bo tramwaje włączają się do ruchu Rowerzysta na tym skrzyżowaniu: a) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi uprzywilejowanemu, b) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi szynowemu, c) jedzie jako drugi Podczas wymijania kierujący motorowerem jest obowiązany: 19

20 a) w razie potrzeby zmniejszyć prędkość, b) zachować bezpieczny ostęp od wymijanego uczestnika ruchu, jednak nie mniejszy niż 1 metr, jeżeli jest to pojazd jednośladowy albo kolumna pieszych, c) zachować szczególną ostrożność W przedstawionej sytuacji rowerzysta: a) z pasa 1 może zawrócić, b) może jechać na wprost z pasa 2 lub 3, c) musi zmienić pas ruchu, jeżeli zamierza skręcić w prawo Na tym skrzyżowaniu: a) rowerzysta ustępuje tylko pojazdowi 4, b) samochód osobowy 3 ustępuje rowerzyście, c) rowerzysta jedzie ostatni Na tym skrzyżowaniu: a) samochód osobowy przejeżdża ostatni, b) pierwszeństwo ma pojazd szynowy, c) rowerzysta jedzie jako pierwszy Ten znak: a) ustawia się tam, gdzie chodnik ma szerokość mniejszą niż 1 metr, b) oznacza zakaz ruchu pieszych po tej stronie drogi, po której znak jest umieszczony, c) oznacza zakaz ruchu pieszych po obu stronach drogi Jeżeli na drodze umieszczony jest ten znak, to zatrzymanie pojazdu jest: a) dozwolone przed znakiem, b) dozwolone za znakiem, c) zabronione przed i za znakiem. 20

21 119. Kolejność przejazdu na tym skrzyżowaniu to: a) 2,1,3, b) 3,2,1, c) 2,3, Na tym skrzyżowaniu: a) kolejność przejazdu to: 3,1,2, b) motorowerzysta ustępuje tylko pojazdowi szynowemu, c) pojazd 2 ustępuje pojazdowi szynowemu Bezpośrednio na ranę można położyć: a) gazę, b) watę, c) brudny materiał Najprościej przywrócić do przytomności osobę która zemdlała, można: a) polewając jej głowę i twarz wodą, b) podnosząc i przytrzymując jej kończyny w górze, c) uderzając ją kilkakrotnie w policzki Jeden ratownik prowadzi masaż serca i sztuczne oddychanie w rytmie: a) 2 wdmuchnięcia powietrza, potem 30 uciśnięć mostka, b) 3 wdmuchnięcia powietrza, potem 15 uciśnięć mostka, c) 2 wdmuchnięcia powietrza, potem 15 uciśnięć mostka Czynności reanimacyjnych można zaprzestać w przypadku: a) złamania żebra, b) przywrócenia czynności życiowych (tętno, oddech), c) przyjazdu fachowej służby medycznej. 21

22 125. Pozycja boczna u osoby poszkodowanej w wypadku: a) zapobiega udarowi mózgu, b) zapobiega zapadaniu się języka i utrudnieniom w oddychaniu, c) jest wygodniejsza dla poszkodowanego Przekraczanie jezdni przez pieszego poza wyznaczonym przejściem jest zabronione: a) w miejscu gdzie barierki oddzielają jezdnię od chodnika, b) przez torowisko wyodrębnione z jezdni drogi zamkniętej dla ruchu pojazdów, c) na drodze dwujezdniowej znajdującej się na obszarze zabudowanym w odległości większej niż 100 m od wyznaczonego przejścia Kierującemu motorowerem zabrania się: a) jazdy po drodze publicznej bez tablic rejestracyjnych, b) parkowania na chodniku, c) jazdy bez kasku ochronnego W czasie mgły kierujący rowerem jest obowiązany: a) zaprzestać jazdy, b) korzystać z pobocza drogi, a jeżeli nie jest to możliwe jechać jak najbliżej krawędzi jezdni i nie wyprzedzać innego pojazdu, c) zachować ostrożność Skrzyżowanie, to przecięcie się: a) dróg na różnych poziomach, b) drogi głównej z drogą podporządkowaną, c) w jednym poziomie dróg mających jezdnie Motorower musi być obowiązkowo wyposażony w: a) przynajmniej jeden skutecznie działający hamulec, b) światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt, umieszczone z tyłu, c) światło pozycyjne barwy czerwonej umieszczone z tyłu Znak ten oznacza: a) początek drogi dwujezdniowej, b) zakaz wjazdu na lewą jezdnię, c) pierwszeństwo wjazdu na zwężony odcinek drogi. 22

23 132. Po minięciu którego znaku należy zachować szczególną ostrożność? a) b) c) 133. Motorowerzysta widząc ten znak: a) ma obowiązek jechać w prawo za znakiem, b) ma obowiązek jechać w prawo przed znakiem, c) może jechać na wprost z zachowaniem ostrożności W przedstawionej sytuacji: a) wszystkie pojazdy muszą oczekiwać na zmianę świateł, b) skrzyżowanie może opuścić pojazd 2, c) skrzyżowanie może opuścić pojazd W tej sytuacji: a) pojazd 1 musi ustąpić pieszemu, b) pojazd 2 ma pierwszeństwo przed pieszym, c) piesi mają pierwszeństwo przed pojazdami Kierujący pojazdem może zmienić zajmowany pas ruchu, gdy: a) zachowa szczególną ostrożność, b) zbliży się do prawej krawędzi jezdni - jeżeli zamierza skręcić w prawo, c) zawczasu i wyraźnie zasygnalizuje ten manewr. 23

24 137. Motorowerzysta na tym skrzyżowaniu: a) ustępuje pierwszeństwa rowerzyście, b) musi zachować szczególną ostrożność, c) ustępuje tylko pojazdowi szynowemu Jeżeli na jezdni, w związku z prowadzonymi robotami drogowymi, umieszczone są znaki poziome barwy białej i żółtej, to: a) oznakowanie barwą białą ma zastosowanie w pierwszej kolejności przed oznakowaniem barwą żółtą, b) oznakowanie barwą żółtą służy tylko pojazdom obsługującym roboty drogowe i nie ma zastosowania wobec innych pojazdów, c) oznakowanie barwą żółtą obowiązuje przed oznakowaniem barwą białą W tej sytuacji rowerzysta: a) powinien zmienić pas, jeśli zamierza jechać na wprost, b) z pasa 2 może skręcić w lewo oraz zawracać, c) może zawrócić, ale tylko z pasa Kierujący motorowerem jest obowiązany ustępować pierwszeństwa pieszym, gdy: a) przejeżdża przez plac, na którym ruch pieszych i pojazdów, ze względu na brak ulic i chodników, odbywa się na tej samej powierzchni, b) korzysta z drogi w strefie zamieszkania, c) wyjeżdża na drogę z bramy posesji Na tym skrzyżowaniu rowerzysta: a) ustępuje jadącemu na wprost pojazdowi z numerem 2, b) ustępuje tylko pojazdowi 3, c) jedzie jako pierwszy, bo jest na drodze głównej Który z przedstawionych znaków ostrzega kierującego o zmianie zasady pierwszeństwa ustalonej ogólnymi przepisami? 24

25 a) b) c) 143. Znak ten umieszczony na obszarze zabudowanym nie dotyczy motorowerzystów parkujących: a) na poboczu, b) na chodniku, c) w miejscu, gdzie za pomocą znaku dopuszcza się postój lub zatrzymanie Kolejność przejazdu na tym skrzyżowaniu to: a) 2,3,4,1, b) 3,2,1,4, c) 3,1,2, Motorowerzysta z numerem 1, na tym skrzyżowaniu: a) ustępuje tylko pojazdowi szynowemu, b) ustępuje pojazdowi 2, c) przejeżdża jako drugi O prawidłowo wykonywanym sztucznym oddychaniu świadczą następujące reakcje ofiary: a) poruszanie kończynami dolnymi lub górnymi, b) opadanie przedniej ściany klatki piersiowej pomiędzy wdmuchiwaniem powietrza, c) powrót oddechu Opatrując ranę poszkodowanemu należy: a) zdecydowanym ruchem usunąć ciała obce, b) zalać ranę gencjaną i pozostawić do czasu przybycia lekarza, c) nałożyć pakiet jałowej gazy lub inny czysty materiał i umocować Przy podejrzeniu złamania kości kończyny lub zwichnięcia w stawie należy: a) wyprostować kończynę osobie rannej, 25

26 b) przywrócić kończynie jej prawidłowy kształt, c) unieruchomić kończynę w ułożeniu w jakim się znajduje Jeżeli osoba ranna w wypadku drogowym doznała złamania, w którym kość przebiła skórę, to należy: a) miejsce przebicia skóry opatrzyć jak każdą inną ranę, b) przy nieznacznym krwawieniu założyć mocny opatrunek uciskowy, c) wyłącznie unieruchomić kończynę bez opatrunku, by nie wywierała ucisku na kość Udzielając pierwszej pomocy osobie nieprzytomnej należy: a) sprawdzić czy poszkodowany oddycha i ma zachowaną czynność serca, b) przenieść poszkodowanego do najbliższej posesji, c) odszukać dokumenty poszkodowanego Kierujący motorowerem widząc przed sobą pojazd, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym: a) może go ominąć z zachowaniem szczególnej ostrożności, b) nie może go ominąć, c) może go ominąć, jeżeli nie jest to pojazd silnikowy Kierujący rowerem przejeżdżając przez chodnik lub drogę (ścieżkę) dla pieszych jest obowiązany: a) zachować szczególną ostrożność, b) zatrzymać się przed chodnikiem lub drogą (ścieżką) dla pieszych, c) jechać powoli i ustąpić pierwszeństwa pieszemu Motorowerzyście zabrania się: a) korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki, b) wjeżdżania na pas miedzy jezdniami, c) rozdzielania kolumny pieszych Widząc tramwaj wyjeżdżający z zajezdni po prawej stronie drogi, kierujący: a) ma zawsze przed nim pierwszeństwo, bo tramwaj włącza się do ruchu, b) musi zawsze ustąpić pierwszeństwa pojazdom szynowym, c) ustępuje pierwszeństwa jeżeli tramwaj jedzie z jego prawej strony Dopuszcza się zawracanie: 26

27 a) na autostradzie i drodze ekspresowej, b) na skrzyżowaniu lub miejscu do tego przeznaczonym znajdującym się na drodze ekspresowej, c) na moście, wiadukcie, w tunelu lub drodze jednokierunkowej Znak ten: a) zabrania jazdy w prawo lub lewo, b) zobowiązuje do skręcenia najpierw w lewo, a potem w prawo, c) zobowiązuje do skręcenia w lewo lub w prawo Włączanie się do ruchu następuje po minięciu znaku: a) b) c) 158. Widząc ten znak na drodze o dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km/h kierujący pojazdem: a) powinien spodziewać się pierwszego zakrętu po przejechaniu co najmniej 150 m, b) jest ostrzegany o dwóch niebezpiecznych zakrętach z których pierwszy jest w lewo, c) jest ostrzegany o nieokreślonej liczbie zakrętów W przedstawionej sytuacji motorowerzysta: a) powinien zmniejszyć prędkość do najwyżej 20 km/h, b) musi zatrzymać pojazd, c) musi zwrócić uwagę na to, co się dzieje obok jezdni W tej sytuacji rowerzysta: a) żeby zawrócić, musi zająć pas 1, b) nie może z pasa na którym się znajduje skręcić w prawo, c) może jechać na wprost jedynie z pasa 2. 27

28 161. Który z niżej wymienionych pojazdów jest włączającym się do ruchu: a) wyjeżdżający z pobocza na jezdnię, b) wyjeżdżający z drogi bez przejazdu (ślepej) na inną drogę twardą, c) wyjeżdżający z drogi oznaczonej znakiem stop, na drogę z pierwszeństwem przejazdu Rowerzysta na tym skrzyżowaniu: a) ustępuje pojazdowi szynowemu, b) ustępuje tylko pojazdowi 3, c) przejeżdża jako drugi w kolejności Zabrania się wyprzedzania pojazdu silnikowego jadącego po jezdni: a) na zakręcie drogi jednokierunkowej, b) na skrzyżowaniu z ruchem okrężnym, c) przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia Kierujący motorowerem w strefie zamieszkania jest obowiązany: a) parkować pojazd tylko wzdłuż chodnika, a jeśli nie ma chodnika to wzdłuż ściany budynku, b) utrzymywać odstęp od poprzedzającego pojazdu niezbędny do uniknięcia zderzenia w razie hamowania lub zatrzymania się tego pojazdu, c) jechać z prędkością nie większą niż 20 km na godzinę W przedstawionej sytuacji rowerzysta: a) musi ustąpić pojazdowi 3, b) ustępuje jadącemu prosto pojazdowi 2, c) jedzie jako ostatni. 28

29 166. Na tym skrzyżowaniu rowerzysta: a) musi ustąpić pojazdowi szynowemu, b) ustępuje tylko pojazdowi 3, c) ma pierwszeństwo tylko przed pojazdem Ten znak: a) jeżeli znajduje się w obrębie skrzyżowania - to dotyczy wszystkich jezdni na tym skrzyżowaniu, b) dotyczy również pojazdów szynowych, c) ostrzega o skrzyżowaniu z drogą główną Widząc te znaki kierujący pojazdem: a) jest obowiązany do ustąpienia pierwszeństwa przejazdu pojazdom jadącym z przeciwka na zwężonym odcinku drogi, b) ma pierwszeństwo na najbliższym skrzyżowaniu, c) ma pierwszeństwo przejazdu przed pojazdami jadącymi z przeciwka na zwężonym odcinku drogi Na tym skrzyżowaniu: a) kolejność to: 4 i 1,2,3, b) rowerzysta ustępuje pojazdowi szynowemu, c) pojazd 3 ustępuje tylko pojazdowi szynowemu Na tym skrzyżowaniu: a) motorowerzysta ustępuje tylko pojazdowi 3, b) kolejność to 3 i 2,4,1, c) pojazd 4 ma pierwszeństwo przed motorowerzystą Jeżeli ofiara wypadku doznała obrażeń nogi, to najlepszym sposobem doraźnego unieruchomienia tej nogi jest: 29

30 a) dowiązanie do niej gałęzi, b) pozostawienie osoby rannej w pozycji leżącej, c) dowiązanie nogi zdrowej do uszkodzonej szerokimi pasami materiału Pierwszą czynnością, przed udzieleniem pomocy ofiarom wypadku, powinno być: a) wezwanie pogotowia ratunkowego, b) wezwanie policji, c) zadbanie o bezpieczeństwo ruchu w miejscu wypadku Uraz kręgosłupa możemy podejrzewać: a) u wszystkich nieprzytomnych ofiar wypadku, b) u wszystkich uczestników zderzenia pojazdów, c) u osób, które skarżą się na ból szyi i głowy Tamowanie krwotoku polega między innymi na: a) nałożeniu na krwawiącą ranę dużej ilości waty i zatamowanie krwotoku, b) nałożeniu na krwawiącą ranę jałowej gazy i ścisłe zabandażowanie rany, c) podniesieniu krwawiącej kończyny do góry Jeżeli ofiara wypadku po kilku minutach odzyskała przytomność i chce iść do domu to należy: a) namawiać ją do pozostania, bacznie obserwować i wezwać pomoc medyczną, b) podać jej coś do picia i środki przeciwbólowe, c) pozwolić jej odejść do domu, zalecając wizytę u lekarza Przechodząc przez przejście dla pieszych wyznaczone na drodze o dwóch jezdniach, pieszy: a) po wejściu na przejście wyznaczone na pierwszej jezdni ma bezwzględne pierwszeństwo przed wszystkimi pojazdami, także jadącymi drugą jezdnią, b) ma obowiązek zatrzymania się na pasie dzielącym jezdnie, bez względu na to, czy nadjeżdżają pojazdy, c) powinien zachować szczególną ostrożność przechodząc przez przejście wyznaczone na każdej z jezdni i traktować je jako przejścia odrębne Zasada ruchu prawostronnego oznacza, że należy: a) zatrzymywać się zawsze przy prawej krawędzi jezdni, b) udzielać zawsze pierwszeństwa przejazdu nadjeżdżającym z prawej strony, c) jechać możliwie blisko prawej krawędzi jezdni. 30

31 178. Motorower powinien być wyposażony w: a) lusterko wsteczne umieszczone po prawej stronie, b) światło mijania barwy białej lub żółtej selektywnej, umieszczone z przodu, c) światło pozycyjne tylne barwy czerwonej Skręcając w drogę poprzeczną, kierujący pojazdem jest zobowiązany ustąpić pierwszeństwa pieszym: a) znajdującym się na przejściu dla pieszych, b) przekraczającym jezdnię drogi poprzecznej, mimo braku przejścia dla pieszych, c) przekraczającym drogę poprzeczną, ale tylko od prawej strony kierującego Za pieszego uważa się: a) policjanta kierującego ruchem na drodze, b) prowadzącego motocykl, c) robotnika naprawiającego jezdnię Te znaki: a) ostrzegają o 4 niebezpiecznych zakrętach, b) ostrzegają, że pierwszy zakręt jest w prawo, a drugi w lewo, c) ostrzegają w sumie o sześciu zakrętach Po minięciu którego z tych znaków nie wolno skręcić w prawo? a) b) c) 183. Czy kierujący rowerem obowiązany jest zastosować się do tego znaku: a) tak, b) nie, c) tak, ale tylko w strefie zamieszkania. 31

32 184. W tej sytuacji kierujący pojazdem 1: a) może wjechać na skrzyżowanie, ma przecież zielone światło, b) powinien oczekiwać, aż będzie miał miejsce do bezpiecznego opuszczenia skrzyżowania, c) może wjechać na pas ruchu przeznaczony dla przeciwnego kierunku ruchu Przejeżdżając obok przystanku tramwajowego z wysepką, do której prowadzi przejście, kierujący: a) może przejechać obok przystanku bez zatrzymania, b) powinien zatrzymać pojazd przed przejściem dla pieszych, c) powinien zachować szczególną ostrożność podczas przejeżdżania obok przystanku W tej sytuacji motorowerzysta: a) może jechać w dowolnie wybranym kierunku, b) może z zajmowanego pasa skręcić w prawo, c) nie może zawrócić Na tym skrzyżowaniu: a) rowerzysta ustępuje pojazdowi szynowemu, b) samochód osobowy ustępuje rowerzyście, c) rowerzysta jedzie przed tramwajem (zgodnie z zasadą prawej strony) Włączając się do ruchu musisz: a) ustąpić pierwszeństwa pojazdom będącym w ruchu, b) zachować szczególną ostrożność, c) zasygnalizować zamiar manewru. 32

33 189. W tej sytuacji: a) motorowerzysta musi jechać prosto, b) rowerzysta po minięciu znaku zawsze musi się zatrzymać, c) motorowerzysta może wyprzedzić pojazd skręcający w lewo W przedstawionej sytuacji: a) ostatni pojedzie rowerzysta, b) pojazd 3 ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2, c) kolejność przejazdu to: 2,3, Kolejność przejazdu na tym skrzyżowaniu to: a) 1,2,3, b) 3,1,2, c) 2,3, Po minięciu tego znaku, kierujący pojazdem powinien: a) spodziewać się wtargnięcia na jezdnię dzieci, b) zwolnić prędkość o połowę, c) zachować szczególną ostrożność Widząc ten znak kierujący pojazdem: a) musi zawsze zatrzymać się przed znakiem, b) powinien zawsze zatrzymać pojazd, c) może nie zatrzymywać się, jeżeli nie dostrzega żadnych pojazdów na drodze z pierwszeństwem. 33

34 194. Rowerzysta na tym skrzyżowaniu: a) ustępuje pierwszeństwa tylko pojazdowi 2, b) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 3, c) ustępuje pierwszeństwa obu pojazdom Na tym skrzyżowaniu motorowerzysta: a) ustępuje pojazdowi 2, b) przejeżdża ostatni, c) ustępuje tylko pojazdowi szynowemu Do opatrzenia krwawiących ran należy zastosować: a) jałową gazę, b) jodynę i gencjanę, c) opatrunek uciskowy z gazy lub płótna oraz bandaża Czy każdy ma obowiązek udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadku? a) tak, gdyż nawet w przypadku obecności zagrożeń można wykonać część działań ratunkowych, b) nie, gdyż za ewentualnie popełnione błędy zawsze grozi odpowiedzialność karna, c) nie, gdyż udzielać pomocy mogą jedynie osoby z wykształceniem medycznym W czasie udzielania pierwszej pomocy tętno sprawdza się: a) po jednej stronie szyi, trzema środkowymi palcami, b) po obu stronach szyi, używając kciuka i pozostałych palców, c) kciukiem na przegubie ręki Przy tamowaniu krwotoków stosuje się: a) ucisk poniżej miejsca krwawienia, b) opatrunek uciskowy na ranę, c) uniesienie do góry zranionej kończyny Rannego z obrażeniami nosa, jamy ustnej i szyi należy ułożyć w pozycji: 34

35 a) leżącej, b) leżącej bocznej, c) siedzącej Kierujący motorowerem jest obowiązany ustępować pierwszeństwa pieszym, gdy: a) przejeżdża przez plac, na którym ruch pieszych i pojazdów, ze względu na brak ulic i chodników, odbywa się na tej samej powierzchni, b) korzysta z drogi w strefie zamieszkania, c) wyjeżdża na drogę z bramy posesji Zmieniając pas ruchu, kierujący motorowerem: a) powinien odpowiednio wcześniej manewr ten sygnalizować, b) może manewr ten sygnalizować tylko w trakcie dokonywania zmiany, c) nie musi sygnalizować wykonywania tego manewru Uczestnikiem ruchu drogowego jest: a) tylko osoba poruszająca się po jezdni pojazdem wyposażonym w silnik, b) osoba poruszająca się każdym pojazdem znajdującym się na drodze, c) pasażer samochodu poruszającego się w strefie zamieszkania Ruch kierowany to ruch otwierany i zamykany przez: a) policjanta, b) sygnalizację świetlną, c) pracownika kolejowego na przejeździe kolejowym Motorowerzysta, który przewozi dziecko w wieku do 7 lat, może poruszać się prędkością do: a) 40 km/h, b) 20 km/h, c) 30 km/h Który ze znaków zobowiązuje rowerzystę do jazdy w lewo za znakiem? a) b) c) 207. Znak ten ostrzega przed: 35

36 a) wlotem drogi dwukierunkowej z lewej strony, b) wlotem drogi jednokierunkowej z lewej strony, c) niebezpiecznym zakrętem w lewo Przedstawiony znak oznacza: a) przejazd dla rowerzystów, b) przejście dla pieszych, c) powierzchnię wyłączoną z ruchu pojazdów W tej sytuacji rowerzysta: a) może zawrócić z pasa 1 i 2, b) powinien zmienić pas ruchu, jeśli chce skręcić w prawo, c) może z zajmowanego pasa jechać na wprost Zabrania się wyprzedzania kierującego rowerem jadącego po jezdni: a) na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi, b) na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejścia, na którym ruch jest kierowany, c) przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia W tej sytuacji rowerzyści: a) powinni ustąpić motorowerzyście - mają go po prawej stronie, b) mają obowiązek przeprowadzić rowery jako piesi, c) będąc na przejeździe dla rowerzystów, mają pierwszeństwo przejazdu Na tym skrzyżowaniu: a) kolejność to: 2,1,3, b) jako drugi pojedzie motorowerzysta, c) motorowerzysta ustępuje pojazdowi szynowemu. 36

37 213. W tej sytuacji, na skrzyżowaniu: a) pojazd 3 pojedzie równocześnie z rowerzystą, b) rowerzysta ustępuje pojazdowi szynowemu, c) ostatni pojedzie samochód osobowy Po skręceniu w lewo, kierujący pojazdem: a) może zająć dowolny pas ruchu na prawej połowie jezdni dwukierunkowej, b) powinien zająć lewy skrajny pas ruchu na jezdni jednokierunkowej, c) powinien zająć najbliższy osi jezdni pas ruchu na drodze dwukierunkowej W tej sytuacji: a) motorowerzysta nie może skręcić w prawo, b) rowerzysta musi zachować szczególną ostrożność, c) samochód osobowy może wyprzedzić motorowerzystę Na przedstawionym obok skrzyżowaniu: a) kolejność przejazdu to: 4,1,2,3, b) ostatni jedzie motorowerzysta, c) rowerzysta ustępuje pojazdowi szynowemu Ten znak na drodze o dopuszczalnej prędkości do 60 km/h, jest umieszczany zawsze: a) zaraz (bezpośrednio) przy skrzyżowaniu, b) w odległości najwyżej 10 metrów od skrzyżowania, c) w odległości do 25 metrów od skrzyżowania Znak ten: a) obowiązuje również motorowerzystów, b) obowiązuje wyłącznie rowerzystów, c) oznacza drogę tylko dla rowerów. 37

38 219. Na tym skrzyżowaniu: a) rowerzysta pojedzie jako pierwszy, b) pojazd szynowy musi ustąpić motorowerzyście, c) kolejność przejazdu to: 3,2, Na tym skrzyżowaniu: a) motorowerzysta ustępuje tylko pojazdowi numer 3, b) pojazd szynowy 2 ustępuje pojazdowi 4, c) kolejność to: 3 i 2,4, Jeżeli osoba ranna w wypadku drogowym doznała złamania, w którym kość przebiła skórę, to należy: a) miejsce przebicia skóry opatrzyć jak każdą inną ranę, b) przy nieznacznym krwawieniu założyć mocny opatrunek uciskowy, c) wyłącznie unieruchomić kończynę bez opatrunku, by nie wywierała ucisku na kość Najwłaściwszym sposobem zatamowania krwotoku tętniczego z przedramienia jest: a) nałożenie opaski uciskowej, b) nałożenie opatrunku uciskowego, c) zgięcie kończyny w stawie łokciowym Jeżeli ofiara wypadku ma tętno, lecz nie oddycha, to należy: a) udrożnić drogi oddechowe, a gdy to nie da efektu, rozpocząć sztuczne oddychanie metodą usta-usta, b) natychmiast rozpocząć masaż serca i sztuczne oddychanie, c) nie dotykać ofiary, wezwać pomoc Ocena stanu poszkodowanego na miejscu wypadku polega na: a) sprawdzeniu istnienia odruchów, b) przeprowadzenia wywiadu z poszkodowanym, c) sprawdzeniu stanu przytomności, oddechu i istnienia tętna. 38

39 225. Omdlenie mija najszybciej, gdy poszkodowany: a) leży na boku, b) znajduje się w pozycji półsiedzącej, c) leży na plecach z uniesionymi rękami i nogami Kierujący motorowerem, zbliżając się do miejsca postoju autobusu szkolnego jest obowiązany: a) zatrzymać się, o ile kierujący tym autobusem podał sygnał zatrzymania, b) zatrzymać się i poczekać aż autobus odjedzie, nawet gdy kierowca nie podaje sygnału do zatrzymania, c) zachować szczególną ostrożność Przepisy prawa o ruchu drogowym obowiązują: a) pieszych poruszających się drogą dla rowerów, b) pieszych znajdujących się na przystanku autobusowym, c) osoby przebywające w pobliżu drogi, jeśli ich zachowanie mogłoby zagrażać porządkowi ruchu drogowego Rowerzysta poruszający się poboczem ma zakaz: a) wyprzedzania innego rowerzysty, b) zawracania, c) jazdy bez trzymania nóg na pedałach Liczba pojazdów jadących w zorganizowanej kolumnie nie może przekraczać: a) rowerów wielośladowych - 5, b) rowerów jednośladowych - 15, c) motorowerów Szczególną ostrożność należy zachować podczas: a) wymijania, b) omijania, c) wyprzedzania Ten znak zobowiązuje do: a) zatrzymania się przed skrzyżowaniem, b) zachowania szczególnej ostrożności, c) ustąpienia pierwszeństwa na skrzyżowaniu pojazdom nadjeżdżającym wyłącznie z prawej strony. 39

40 232. Widząc ten znak kierujący pojazdem: a) jest ostrzegany o zwężeniu jezdni na odcinku 100 m, b) jest ostrzegany o zwężeniu jezdni po lewej stronie, c) powinien spodziewać się zwężenia jezdni po prawej stronie Który znak zabrania przekraczania prędkości wskazanej na znaku? a) b) c) 234. W tej sytuacji: a) pieszy powinien ustąpić pojazdowi numer 1, b) pieszy ma pierwszeństwo przed pojazdem 2, c) pojazd 1 nie może ominąć pojazdu W tej sytuacji: a) rowerzysta może jechać prosto, b) rowerzysta musi zmienić pas, jeśli zamierza skręcić w prawo, c) rowerzysta powinien zasygnalizować zamiar skrętu w lewo W tej sytuacji: a) kierujący pojazdem 1 musi zachować szczególną ostrożność, b) motorowerzysta nie może skręcić w prawo, c) rowerzyście nie wolno skręcić w zamierzonym kierunku. 40

41 237. Na tym skrzyżowaniu: a) pierwszy pojedzie pojazd szynowy, b) jako ostatni pojedzie pojazd 4, c) rowerzysta pojedzie jako ostatni Na tym zwężeniu jezdni: a) motorowerzysta ma obowiązek ustąpienia pierwszeństwa przejazdu, b) kierujący samochodem musi zawsze się zatrzymać, c) oba pojazdy mogą jechać równocześnie, o ile istnieje możliwość bezpiecznego wyminięcia Na takim skrzyżowaniu: a) kolejność jest następująca: 2,1,3, b) rowerzysta jedzie jako ostatni, c) jako pierwszy przejeżdża pojazd Na tym skrzyżowaniu: a) kolejność to: 1,2,3, b) pierwszy jedzie pojazd 3, bo jedzie na wprost, c) pojazd 3 ustępuje tylko pojazdowi Jako ostatni opuści skrzyżowanie pojazd numer: a) 1, b) 2, c) 3. 41

42 242. Widząc taki znak kierujący motorowerem: a) nie powinien jechać z prędkością mniejszą niż 30 km/h tylko do najbliższego skrzyżowania, b) może jechać z prędkością mniejszą niż 30 km/h jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa, c) nie może przekraczać prędkości 30 km/h Znak ten oznacza: a) zakaz zawracania na najbliższym skrzyżowaniu, b) zakaz zawracania, aż do odwołania właściwym znakiem, c) że na skrzyżowaniu wolno skręcać w lewo Zasada ruchu prawostronnego polega na tym, że motorowerzysta: a) powinien jechać środkiem prawej strony jezdni, b) na skrzyżowaniu dróg równorzędnych musi ustąpić pierwszeństwa nadjeżdżającym z prawej strony, c) powinien jechać możliwie blisko prawej krawędzi jezdni Na tym skrzyżowaniu typu rondo: a) motorowerzysta ustępuje obu pojazdom szynowym, b) motorowerzysta ustępuje pojazdowi numer 2, c) motorowerzysta ustępuje pojazdowi numer Stosowanie opaski uciskowej: a) powinno mieć miejsce zawsze w przypadku krwawienia, b) jest konieczne przy obcięciu lub zmiażdżeniu kończyny, c) powinno mieć miejsce zawsze w przypadku zranienia skóry Masaż serca należy wykonywać przez uciskanie: a) 1/3 dolnej części mostka, b) lewej połowy klatki piersiowej, c) górnej części mostka Ofiarę wypadku należy zabezpieczyć przed utratą ciepła przez: a) podanie gorącego napoju, 42

43 b) okrycie kocem lub własnym ubraniem, c) okrycie kocem i podanie środka przeciwbólowego Opatrując ranę w której tkwi wbity przedmiot, należy go: a) pozostawić w ranie, b) natychmiast wyjąć, c) docisnąć mocno do rany celem ustabilizowania Do opatrzenia krwawiących ran należy zastosować: a) wyłącznie jałową gazę, b) opatrunek uciskowy z gazy lub płótna oraz bandaża, c) jodynę i gencjanę Kierującemu motorowerem zabrania się zawracać: a) na drodze jednokierunkowej, b) w tunelu, c) na obustronnie zwężonym odcinku drogi Kierującemu motorowerem zabrania się: a) jazdy po drodze publicznej bez tablic rejestracyjnych, b) parkowania na chodniku, c) jazdy bez kasku ochronnego Parkując motorower na chodniku, należy go ustawić: a) przy krawędzi jezdni, b) bezpośrednio przy ścianie budynku, c) zapewniając pieszym szerokość chodnika nie mniejszą niż 1,5 m Jeżeli zachowanie na drodze określone jest różnymi metodami, to w pierwszej kolejności należy stosować się do: a) sygnalizacji świetlnej, b) poleceń i sygnałów dawanych przez kierującego ruchem drogowym, c) znaków drogowych Postój pojazdu jest dozwolony: a) na ulicy jednokierunkowej (na obszarze zabudowanym), b) na jezdni przy jej lewej krawędzi (poza obszarem zabudowanym, 43

44 c) na pasie oddzielającym między jezdniami Który z poniższych znaków oznacza odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym? a) b) c) 257. Przedstawiony obok znak ostrzega o: a) przejeździe kolejowym z zaporami, b) przejeździe kolejowym bez zapór, c) metalowym ogrodzeniu w pasie drogowym Znak ten oznacza: a) zakaz wjazdu w obu kierunkach, b) zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motorowerów, c) ruch jednokierunkowy na tej ulicy W przedstawionej sytuacji: a) pieszy powinien przepuścić motorowerzystę, b) motorowerzysta powinien przyspieszyć i ostrzec sygnałem dźwiękowym pieszego, c) pieszy ma pierwszeństwo przed motorowerzystą W tej sytuacji: a) pieszy numer 1 ma pierwszeństwo przed samochodem, b) samochód osobowy przejeżdża jako pierwszy, c) pieszy numer 2 ma pierwszeństwo przed samochodem. 44

45 261. W przedstawionej sytuacji: a) motorowerzysta numer 4 ma pierwszeństwo przed pojazdem 1, b) pojazd 2 ma pierwszeństwo przed pojazdem 1, c) pojazd 2 ustępuje pierwszeństwa pojazdowi Na tak oznakowanym rondzie: a) motorowerzysta numer 1 ma pierwszeństwo przejazdu, b) pojazd 2 ma pierwszeństwo przed pojazdem 1, c) pierwszy pojedzie pojazd szynowy W tej sytuacji kierujący samochodem osobowym: a) może skręcić w lewo z dowolnego pasa, b) skręcając w lewo, powinien wcześniej manewr zasygnalizować, c) może skręcić w lewo lub w prawo W tej sytuacji skrzyżowanie może opuścić: a) pojazd 1, b) pojazd 2, c) pojazd W takiej sytuacji: a) kierujący motorowerem może skręcić w prawo, b) pojazd numer 1 może wyprzedzić motorowerzystę, c) rowerzysta z numerem 3 ma pierwszeństwo przejazdu. 45

46 266. Na tym skrzyżowaniu: a) ostatni jedzie pojazd z numerem 2, b) rowerzysta ma pierwszeństwo przejazdu, c) pojazd 4 jedzie jako pierwszy, bo jedzie na wprost Znak ten oznacza: a) zakaz ruchu na drodze w obu kierunkach wszelkich pojazdów, b) zakaz ruchu na drodze w obu kierunkach tylko pojazdów silnikowych, c) zakaz ruchu na drodze w obu kierunkach motorowerów Znak ten: a) oznacza obszar zabudowany, b) zabrania przekraczania prędkości 50 km/h w godzinach od 5.00 do 23.00, c) oznacza wjazd do miejscowości Na tym skrzyżowaniu kolejność przejazdu jest następująca: a) 3,4,1,2, b) 3,2,1,4, c) 3,2,4, W tej sytuacji rowerzysta: a) ustępuje pojazdowi szynowemu, b) ustępuje tylko pojazdowi z numerem 3, c) musi zachować szczególną ostrożność Ciężkim urazom głowy towarzyszą: a) uszkodzenia kręgosłupa szyjnego, b) uszkodzenia kręgosłupa piersiowego, 46

47 c) pęknięcie podstawy czaszki Najczęstszą przyczyną niedrożności dróg oddechowych u nieprzytomnych ofiar wypadku jest: a) zapadający się na dno gardła język, b) zatkanie dróg oddechowych wymiocinami, krwią lub ciałem obcym, c) skurcz mięśni powodujących zaciśnięcie szczęk Osoba, która pierwsza dociera na miejsce wypadku drogowego powinna: a) szybko biec po pomoc do najbliższych zabudowań, b) jeśli jest to możliwe, umieścić w odpowiednim miejscu na drodze trójkąt ostrzegawczy, aby ostrzec innych uczestników ruchu o zagrożeniu, c) przystąpić do udzielania pierwszej pomocy Do stosowania opaski uciskowej tamującej silne krwawienie kończyny, powinno się stosować: a) materiał który nie ulegnie zerwaniu, może to być kawałek drutu albo sznurowadło, b) mankiet pneumatyczny, c) dostępny elastyczny materiał np. taśmę gumową Jeśli ranny jest przytomny i podejrzewamy u niego uraz kręgosłupa piersiowego, to należy go ułożyć: a) na brzuchu, b) na boku, c) płasko na wznak na twardym podłożu Kierującemu motorowerem zabrania się: a) wjeżdżania na pas między jezdniami, b) wjeżdżania na pas między jezdniami, tylko jeśli jest na nim nawierzchnia trawiasta, c) postoju na pasie między jezdniami pokrytym nawierzchnią twardą Przy omijaniu kierujący motorowerem jest obowiązany: a) zachować bezpieczny odstęp od omijanego uczestnika ruchu i w razie potrzeby zmniejszyć prędkość, b) zachować szczególną ostrożność i w razie potrzeby zatrzymać się, c) zachować szczególną ostrożność Na drodze o małym ruchu, w warunkach dobrej widoczności dwóch pieszych: a) nie może iść obok siebie, 47

48 b) są obowiązani iść jeden za drugim, c) mogą iść obok siebie Kierujący motorowerem powinien jechać z prędkością: a) zapewniającą panowanie nad pojazdem, b) dostosowaną do warunków atmosferycznych, c) nie większą niż 10 km/h - w strefie zamieszkania Kierującemu pojazdem nie wolno wjechać na przejazd kolejowy, jeżeli: a) opuszczanie zapór zostało rozpoczęte, b) podnoszenie zapór nie zostało zakończone, c) po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy Który znak zobowiązuje kierującego do zatrzymania pojazdu? a) b) c) 282. Widząc ten znak, kierujący pojazdem powinien: a) być przygotowanym do zatrzymania się, b) ustąpić pierwszeństwa nadjeżdżającemu z lewej strony, c) zachować szczególną ostrożność Sygnał ten zezwala na: a) skręcanie na skrzyżowaniu w prawo, a nawet w lewo, b) przejechaniu skrzyżowania na wprost po upewnieniu się, że żaden pojazd nie jedzie drogą poprzeczną, c) skręcanie w prawo pod warunkiem ustąpienia pierwszeństwa pojazdom i pieszym, dla których ruch jest otwarty. 48

Pytania dla motorowerzystów

Pytania dla motorowerzystów Pytania dla motorowerzystów 1. W czasie mgły kierujący motorowerem jest obowiązany: a) jechać po chodniku; b) włączyć światła, w które pojazd jest wyposażony; c) korzystać z pobocza drogi, a jeśli jest

Bardziej szczegółowo

Pytania testy na kartę rowerową

Pytania testy na kartę rowerową Pytania testy na kartę rowerową I. Dotyczące pieszych: UWAGA: TEST JEDNOKROTNEGO WYBORU! 1. Które zachowanie pieszego jest poprawne? A. przebieganie przez jezdnię, B. przechodzenie przez jezdnię w miejscach

Bardziej szczegółowo

1. Test nr 3. 6. Znak "skrzyżowanie dróg" oznacza, że drogi na skrzyżowaniu:

1. Test nr 3. 6. Znak skrzyżowanie dróg oznacza, że drogi na skrzyżowaniu: 1. Test nr 3 1. Kierujący dojeżdżając do skrzyżowania, w pierwszej kolejności stosuje się do: A. poleceń wydawanych przez znajdującego się tam policjanta, B. wyświetlanych sygnałów świetlnych, C. znaków

Bardziej szczegółowo

Pytania dla rowerzystów

Pytania dla rowerzystów Pytania dla rowerzystów 1. W strefie zamieszkania: a) pieszy może korzystać z całej szerokości drogi; b) może korzystać z drogi samodzielnie, tylko jeśli ukończył 10 lat; c) musi korzystać z przejścia

Bardziej szczegółowo

Pytanie 4. Zabrania się zawracania: a) w tunelu, b) na skrzyżowaniu, c) na drodze dwukierunkowej.

Pytanie 4. Zabrania się zawracania: a) w tunelu, b) na skrzyżowaniu, c) na drodze dwukierunkowej. 2012 Bibice Pytanie 1 Pieszy to osoba: a) poruszająca się w wózku inwalidzkim, b) w wieku do 13 lat, kierująca rowerem pod opieką osoby dorosłej, c) kierująca rowerem po poboczu. Pytanie 2 Uczestnikiem

Bardziej szczegółowo

1. W czasie poruszania się kolumny pieszych w warunkach niedostatecznej widoczności:

1. W czasie poruszania się kolumny pieszych w warunkach niedostatecznej widoczności: 1 TEST ZE ZNAJOMOŚCI PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO Dla szkół gimnazjalnych (wielokrotnego wyboru) 1. W czasie poruszania się kolumny pieszych w warunkach niedostatecznej widoczności: a) pierwszy z idących

Bardziej szczegółowo

VII Gminny Konkurs BRD Karta Pytań Dąbrowa 2009

VII Gminny Konkurs BRD Karta Pytań Dąbrowa 2009 1. Pieszy po drodze publicznej powinien poruszać się A Chodnikiem, a jeśli nie ma chodnika, to lewą stroną drogi. Prawą stroną drogi. Prawym poboczem lub chodnikiem. 2. Czy pieszy może przechodzić na drugą

Bardziej szczegółowo

4. Zabrania się zawracania rowerem: a) na drodze jednokierunkowej b) na skrzyżowaniach c) na drodze dla rowerów i pieszych

4. Zabrania się zawracania rowerem: a) na drodze jednokierunkowej b) na skrzyżowaniach c) na drodze dla rowerów i pieszych 1. Oznakowany rowerem element drogi pokazanej na rysunku, przeznaczony do jazdy rowerem tylko w jednym kierunku, to: a) droga dla rowerów b) ścieżka dla rowerów c) pas ruchu dla rowerów 2. Rower powinien

Bardziej szczegółowo

Dla szkół podstawowych

Dla szkół podstawowych 1 TEST ZE ZNAJOMOŚCI PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO Dla szkół podstawowych (Testy jednokrotnego wyboru) 1. W czasie poruszania się kolumny pieszych w warunkach niedostatecznej widoczności: a) pierwszy z idących

Bardziej szczegółowo

Przykładowy test Liczba rowerów jadących w zorganizowanej kolumnie nie może przekraczać: A. 10 rowerów B. 15 rowerów C.

Przykładowy test Liczba rowerów jadących w zorganizowanej kolumnie nie może przekraczać: A. 10 rowerów B. 15 rowerów C. Przykładowy test 4 1. Do której części jezdni kierujący rowerem powinien się zbliżyć, jeżeli zamierza skręcić w lewo z jezdni o ruchu jednokierunkowym? A. do środka jezdni, B. do lewej krawędzi jezdni,

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ

PYTANIA NA EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ PYTANIA NA EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ 1.Kartę rowerową może uzyskać osoba, która: a) ukończyła 7 lat, b) ukończyła, 9 lat; c) ukończyła 10 lat. 2. W jaki sposób można przewozić na rowerze dziecko do 7 lat:

Bardziej szczegółowo

Karta MOTOROWEROWA TEST

Karta MOTOROWEROWA TEST Karta MOTOROWEROWA TEST 1. Przechodzenie przez drogę o dwóch jezdniach jest: a) dopuszczalne poza obszarem zabudowanym, jeżeli odległość do najbliższego przejścia przekracza 50 m i pod warunkiem ustąpienia

Bardziej szczegółowo

TEST 1(jednokrotnego wyboru)

TEST 1(jednokrotnego wyboru) 1. Ten znak nie dotyczy: TEST 1(jednokrotnego wyboru) a. wszystkich rowerów (jednośladowych i wielośladowych), wjeżdżających na wyznaczony na jezdni pas ruchu dla rowerów, b. rowerów jednośladowych wjeżdżających

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH 2015 r 1. Który z pieszych poruszając się

Bardziej szczegółowo

TEST NA KARTĘ ROWEROWĄ

TEST NA KARTĘ ROWEROWĄ TEST NA KARTĘ ROWEROWĄ 1. Do obowiązkowego wyposażenia roweru nie należy a. hamulec b. sygnał dźwiękowy c. kierunkowskaz d. światełko odblaskowe 2. Skręcając w lewo z drogi dwukierunkowej manewr wykonujemy

Bardziej szczegółowo

Zestaw przykładowych pytań na kartę rowerową

Zestaw przykładowych pytań na kartę rowerową S t r o n a 1 Zestaw przykładowych pytań na kartę rowerową 1. Poprawne numery ratunkowe to: A) Policja 997, Pogotowie Ratunkowe 998, Straż Pożarna 999; B) Pogotowie Ratunkowe 999, Policja 997, Straż Pożarna

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI PRZYGOTOWUJĄCYCH DO EGZAMINU NA KARTĘ ROWEROWĄ

ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI PRZYGOTOWUJĄCYCH DO EGZAMINU NA KARTĘ ROWEROWĄ ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI PRZYGOTOWUJĄCYCH DO EGZAMINU NA KARTĘ ROWEROWĄ 1. OBOWIĄZKOWE WYPOSAŻENIE ROWERU 1. Jakie jest obowiązkowe wyposażenie roweru? 2. ZASADY RUCHU DROGOWEGO 1. Co nazywamy drogą i

Bardziej szczegółowo

Test egzaminacyjny na kartę motorowerową. 2. Motorower jest pojazd jednośladowy lub dwuśladowy, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do

Test egzaminacyjny na kartę motorowerową. 2. Motorower jest pojazd jednośladowy lub dwuśladowy, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do Zał. nr 2 Test egzaminacyjny na kartę motorowerową 1.Który z pojazdów nie podlega rejestracji: a) rower b) motorower c) ciągnik 2. Motorower jest pojazd jednośladowy lub dwuśladowy, którego konstrukcja

Bardziej szczegółowo

5. Przejeżdżanie obok innego rowerzysty poruszającego się w kierunku przeciwnym to: a) omijanie, b) wymijanie, c) wyprzedzanie.

5. Przejeżdżanie obok innego rowerzysty poruszającego się w kierunku przeciwnym to: a) omijanie, b) wymijanie, c) wyprzedzanie. 1. Kierujący motorowerem, korzystając w czasie jazdy z telefonu komórkowego w sposób wymagający trzymania słuchawki w ręce: a) nie narusza przepisów, gdyż zakaz korzystania z telefonu komórkowego w ten

Bardziej szczegółowo

WIRTUALNA LEKCJA. Przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową. Materiał szkoleniowy dla uczniów NSP Nasza Szkoła

WIRTUALNA LEKCJA. Przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową. Materiał szkoleniowy dla uczniów NSP Nasza Szkoła WIRTUALNA LEKCJA Przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową Materiał szkoleniowy dla uczniów NSP Nasza Szkoła Spis Treści Przepisy, znaki i sygnały drogowe obowiązujące pieszych Przygotowanie do egzaminu

Bardziej szczegółowo

Ja świadomy uczestnik ruchu drogowego. Egzamin na kartę motorowerową (Test wielokrotnego wyboru)

Ja świadomy uczestnik ruchu drogowego. Egzamin na kartę motorowerową (Test wielokrotnego wyboru) Ja świadomy uczestnik ruchu drogowego. Egzamin na kartę motorowerową (Test wielokrotnego wyboru) Niniejszy test sprawdza Twoje umiejętności w zakresie przepisów ruchu drogowego, będąc podsumowaniem działu

Bardziej szczegółowo

Przykładowy test nr.2

Przykładowy test nr.2 Przykładowy test nr.2 1. Wjeżdżając na przejazd dla rowerzystów przebiegający przez jezdnię: A. musisz pamiętać, że samochody na jezdni mogą do przejazdu zbliżać się z dużą prędkością i nie będą w stanie

Bardziej szczegółowo

Test z zakresu znajomości przepisów ruchu drogowego oraz zasad udzielania I pomocy przedlekarskiej

Test z zakresu znajomości przepisów ruchu drogowego oraz zasad udzielania I pomocy przedlekarskiej Test z zakresu znajomości przepisów ruchu drogowego oraz zasad udzielania I pomocy przedlekarskiej 1. W tej sytuacji kierujący: Zestaw nr 4 a. pojazdem 3 ma pierwszeństwo przed 2, b. pojazdem 1 powinien

Bardziej szczegółowo

2. Za tym znakiem motorowerzysta: a. może pchać motorower tylko po chodniku b. nie może pchać motoroweru c. nie może jechać

2. Za tym znakiem motorowerzysta: a. może pchać motorower tylko po chodniku b. nie może pchać motoroweru c. nie może jechać Turniej BRD - Eliminacje gminne Gimnazjum TEST WIEDZY Test zawiera jedną prawidłową odpowiedź. Rozwiązania należy zaznaczyć na karcie odpowiedzi, wstawiając znak "X" w odpowiedniej rubryce. Nie dopuszcza

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3 Pytanie 4 Pytanie 5 Pytanie 6 Pytanie 7

Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3 Pytanie 4 Pytanie 5 Pytanie 6 Pytanie 7 2011 Zielonki Pytanie 1 Dziecko w wieku do 7 lat, może korzystać z drogi publicznej tylko pod opieką osoby która ukończyła wiek co najmniej: a) 10 lat, b) 15 lat, c) 18 lat. Pytanie 2 Dziecko w wieku do

Bardziej szczegółowo

Rowerzysta bezpiecznym użytkownikiem dróg

Rowerzysta bezpiecznym użytkownikiem dróg 1 LEKCJA 4 TEMAT: Rowerzysta bezpiecznym użytkownikiem dróg MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1 ROWERZYSTA - UCZESTNIK RUCHU DROGOWEGO I KIERUJĄCY POJAZDEM Rowerzysta powinien poruszać się zgodnie z zasadami ruchu

Bardziej szczegółowo

TEST 1. Wielokrotnego wyboru. 1 Pieszy ma pierwszeństwo przed rowerzystą: 2 Pieszy może korzystać z całej jezdni:

TEST 1. Wielokrotnego wyboru. 1 Pieszy ma pierwszeństwo przed rowerzystą: 2 Pieszy może korzystać z całej jezdni: TEST Wielokrotnego wyboru Pieszy ma pierwszeństwo przed rowerzystą:. na chodniku,. na drodze dla rowerów, 3. na jezdni. Pieszy może korzystać z całej jezdni:. na rondzie,. w strefie zamieszkania, 3. na

Bardziej szczegółowo

5. Dopuszczalna liczba motorowerów jadących w zorganizowanej kolumnie to: a) 15 b) 10 c) 5

5. Dopuszczalna liczba motorowerów jadących w zorganizowanej kolumnie to: a) 15 b) 10 c) 5 1. W przedstawionej sytuacji rowerzysta R: a) ustępuje pierwszeństwa pojazdom A i B b) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi A c) przejeżdża jako pierwszy 2. W przedstawionej sytuacji rowerzysta R: a) przejeżdża

Bardziej szczegółowo

Test na kartę rowerową 2014 - ćwiczenia

Test na kartę rowerową 2014 - ćwiczenia 1 Jaki jest wymagany wiek, aby otrzymać kartę rowerową a. 7 lat b. 10 lat c. 13 lat d. 11 lat 2 Kto lub co decyduje w pierwszej kolejności o ruchu na skrzyżowaniu? a. sygnalizacja świetlna b. znaki drogowe

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE RUCHU DROGOWEGO DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH EDYCJA 2007 FINAŁ POWIATOWY ( test wielokrotnego wyboru)

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE RUCHU DROGOWEGO DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH EDYCJA 2007 FINAŁ POWIATOWY ( test wielokrotnego wyboru) OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE RUCHU DROGOWEGO DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH EDYCJA 2007 FINAŁ POWIATOWY ( test wielokrotnego wyboru) 1. Kierujący rowerem zbliŝając się do miejsca postoju autobusu

Bardziej szczegółowo

Test z zakresu znajomości przepisów ruchu drogowego oraz zasad udzielania I pomocy przedlekarskiej Zestaw nr 3

Test z zakresu znajomości przepisów ruchu drogowego oraz zasad udzielania I pomocy przedlekarskiej Zestaw nr 3 Test z zakresu znajomości przepisów ruchu drogowego oraz zasad udzielania I pomocy przedlekarskiej Zestaw nr 3 1. Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1: a. przejeżdża pierwszy, b. ustępuje pierwszeństwa

Bardziej szczegółowo

ZNAKI SYGNAŁY POLECENIA - pytania testowe

ZNAKI SYGNAŁY POLECENIA - pytania testowe 1. Gdy policjant kieruje ruchem na skrzyżowaniu i stoi tyłem do naszego kierunku, to jego postawa oznacza dla nas: a) zielone światło, b) czerwone światło, c) żółte światło. 2. Jeżeli na skrzyżowaniu z

Bardziej szczegółowo

A. o jednym pasie ruchu, B. o jednym kierunku ruchu, C. o obowiązkowej jeździe w kierunku na wprost przez skrzyżowanie.

A. o jednym pasie ruchu, B. o jednym kierunku ruchu, C. o obowiązkowej jeździe w kierunku na wprost przez skrzyżowanie. 1. Przedstawiony znak informuje o wjeździe na drogę: A. o jednym pasie ruchu, B. o jednym kierunku ruchu, C. o obowiązkowej jeździe w kierunku na wprost przez skrzyżowanie. 2. Przedstawiony znak informuje

Bardziej szczegółowo

TEST 3. Wielokrotnego wyboru. 1 Kierującemu rowerem zabrania się: 2 Rowerzysta, jadący przez skrzyżowanie drogą z pierwszeństwem powinien stosować

TEST 3. Wielokrotnego wyboru. 1 Kierującemu rowerem zabrania się: 2 Rowerzysta, jadący przez skrzyżowanie drogą z pierwszeństwem powinien stosować TEST 3 Wielokrotnego wyboru Kierującemu rowerem zabrania się:. łamania przepisów ruchu drogowego,. poruszania się rowerem w miesiącach jesiennych, 3. objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór na przejeździe

Bardziej szczegółowo

TEST 2. Wielokrotnego wyboru. 1 Pieszy idący po jezdni jest obowiązany: 2 Pieszemu podczas przechodzenia przez jezdnię zabrania się:

TEST 2. Wielokrotnego wyboru. 1 Pieszy idący po jezdni jest obowiązany: 2 Pieszemu podczas przechodzenia przez jezdnię zabrania się: TEST Wielokrotnego wyboru Pieszy idący po jezdni jest obowiązany:. poruszać się jej lewą stroną,. poruszać się jej prawą stroną, 3. ustępować pierwszeństwa nadjeżdżającym pojazdom. Pieszemu podczas przechodzenia

Bardziej szczegółowo

Karta motorowerowa Pytania przykładowe Test nr 1

Karta motorowerowa Pytania przykładowe Test nr 1 Karta motorowerowa Pytania przykładowe Test nr 1 1. Motorowerem jest: a) rower poruszany za pomocą silnika elektrycznego; b) rower poruszany za pomocą silnika parowego; c) rower poruszany silnikiem spalinowym

Bardziej szczegółowo

TEST NR Który ze znaków oznacza, że pierwszeństwo na zwężonym odcinku jedni mamy my? a) znak 1; b) znak 2; c) znak 3.

TEST NR Który ze znaków oznacza, że pierwszeństwo na zwężonym odcinku jedni mamy my? a) znak 1; b) znak 2; c) znak 3. TEST NR 1 1. Którą stroną drogi powinien poruszać się pieszy poza miastem? a) prawą; b) lewą; c) obojętnie którą. 2. W jakiej odległości od przejścia dla pieszych można przechodzić na drugą stronę jezdni

Bardziej szczegółowo

Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych

Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych Dział 4 Z181 181 Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1: A. przejeżdża ostatni Nie B. ma pierwszeństwo przed pojazdem 2 Nie C. ma pierwszeństwo przed pojazdem 3 Tak Z182 182 Na tym skrzyżowaniu kierujący

Bardziej szczegółowo

Test z zakresu znajomości przepisów ruchu drogowego oraz zasad udzielania I pomocy przedlekarskiej Zestaw nr 2

Test z zakresu znajomości przepisów ruchu drogowego oraz zasad udzielania I pomocy przedlekarskiej Zestaw nr 2 Test z zakresu znajomości przepisów ruchu drogowego oraz zasad udzielania I pomocy przedlekarskiej Zestaw nr 2 1. Pieszy, przechodząc przez drogę dwujezdniową na obszarze zabudowanym: a. może przejść w

Bardziej szczegółowo

P R Z E P I S Y O R U C H U P I E S Z Y C H

P R Z E P I S Y O R U C H U P I E S Z Y C H P R Z E P I S Y O R U C H U P I E S Z Y C H PIESZY osoba znajdująca się poza pojazdem na drodze i nie wykonująca na niej robót lub czynności przewidzianych odrębnymi przepisami. Za pieszego uważa się również

Bardziej szczegółowo

(test wielokrotnego wyboru)

(test wielokrotnego wyboru) 1 TEST ZE ZNAJOMOŚCI PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO Dla szkół ponadgimnazjalnych (test wielokrotnego wyboru) 1. Znak ten : a) zezwala na zawracanie, b) zezwala na skręcanie w lewo lub zawracanie, c) zabrania

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XXXVII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XXXVII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XXXVII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM SZKOŁY PODSTAWOWE 2014 r 1. Z całej szerokości drogi jako pieszy

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1. a) b) c) Pytanie 7

Pytanie 1. a) b) c) Pytanie 7 2011 Mszana Górna Pytanie 1 Rower to: a) pojazd specjalny poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem, b) pojazd jednośladowy lub wielośladowy, c) pojazd samochodowy jednośladowy. Pytanie 2 Pieszy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE RUCHU DROGOWEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH EDYCJA 2007 FINAŁ POWIATOWY ( test jednokrotnego wyboru)

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE RUCHU DROGOWEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH EDYCJA 2007 FINAŁ POWIATOWY ( test jednokrotnego wyboru) OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE RUCHU DROGOWEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH EDYCJA 2007 FINAŁ POWIATOWY ( test jednokrotnego wyboru) 1. Kartę rowerową wydaje dziecku, które wykazało się niezbędnymi

Bardziej szczegółowo

3. Jaki jest numer alarmowy pogotowia ratunkowego? A. 997, B. 998, C Jaki jest numer alarmowy Policji? A. 997, B. 998, C. 999.

3. Jaki jest numer alarmowy pogotowia ratunkowego? A. 997, B. 998, C Jaki jest numer alarmowy Policji? A. 997, B. 998, C. 999. 1. Przejeżdżanie rowerem po przejściu dla pieszych jest: A. zalecane, gdy włączona jest sygnalizacja świetlna. B. dozwolone, pod warunkiem ustąpienia pierwszeństwa pieszym, C. zabronione. 2. Pieszy może

Bardziej szczegółowo

3. Aby pieszy mógł samodzielnie, bez opieki, korzystać z drogi (np. iść chodnikiem) musi mieć ukończone: A. 10 lat, B. 7 lat. C. 5 lat.

3. Aby pieszy mógł samodzielnie, bez opieki, korzystać z drogi (np. iść chodnikiem) musi mieć ukończone: A. 10 lat, B. 7 lat. C. 5 lat. Przykładowe pytania na kartę rowerową: 1. Osoba jadąca rowerem po chodniku w wieku do lat 10 to: A. pieszy, B. rowerzysta, C. kierujący. 2. Jeżeli pieszy z uwagi na brak chodnika i pobocza zmuszony jest

Bardziej szczegółowo

DROGA to wydzielony pas ziemi łączący miejscowości i punkty terenu, przystosowany do ruchu pojazdów, ludzi i zwierząt.

DROGA to wydzielony pas ziemi łączący miejscowości i punkty terenu, przystosowany do ruchu pojazdów, ludzi i zwierząt. Schemat drogi w mieście. Schemat drogi poza miastem. DROGA to wydzielony pas ziemi łączący miejscowości i punkty terenu, przystosowany do ruchu pojazdów, ludzi i zwierząt. Pobocze to przyległa do jezdni

Bardziej szczegółowo

ZESTAW NR 1 ZESTAW NR 2 ZESTAW NR 3

ZESTAW NR 1 ZESTAW NR 2 ZESTAW NR 3 ZESTAW NR 1 Kierujący rowerem: powinien trzymać kierownicę oburącz b/ powinien trzymać kierownicę przynajmniej jedną ręką i nogi na pedałach c/ powinien trzymać kierownicę jedną ręką bez trzymania nóg

Bardziej szczegółowo

Scenariusz 3. Środki dydaktyczne: Plansze przedstawiające wykonanie poszczególnych manewrów, plansze ze znakami drogowymi.

Scenariusz 3. Środki dydaktyczne: Plansze przedstawiające wykonanie poszczególnych manewrów, plansze ze znakami drogowymi. Scenariusz 3 TEMAT: Manewry wykonywane przez rowerzystów. Cel zajęć: Poznanie właściwego zachowania się kierującego rowerem podczas wykonywania manewrów, zapoznanie z definicjami manewrów, kształcenie

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM 1. Jeżeli idziesz po jezdni to: A- jesteś obowiązany iść prawą

Bardziej szczegółowo

Rowerzysta w ruchu drogowym

Rowerzysta w ruchu drogowym Rowerzysta w ruchu drogowym 1 Każdy może zostać rowerzystą. Rowerzystą może być każdy, niezależnie od wieku. Jednak należy pamiętać, że rowerzysta, który wyjeżdża na drogę ma obowiązek przestrzegania zasad

Bardziej szczegółowo

Temat: Egzamin na kartę motorowerową zadania teoretyczne. (1 godzina w I roku, 1 godzina w II roku)

Temat: Egzamin na kartę motorowerową zadania teoretyczne. (1 godzina w I roku, 1 godzina w II roku) Scenariusz tematu: nr 0 Temat: Egzamin na kartę motorowerową zadania teoretyczne. ( godzina w I roku, godzina w II roku) Cel ogólny: Sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy Środki dydaktyczne: Testy sprawdzające

Bardziej szczegółowo

Znaki drogowe z zakresu karty rowerowej

Znaki drogowe z zakresu karty rowerowej Szkoła Podstawowa nr 19 W Sosnowcu im. Marii Skłodowskiej - Curie Znaki drogowe z zakresu karty rowerowej Przygotował: Paweł Cembrzyński Znaki drogowe ostrzegawcze zakazu nakazu informacyjne znaki dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3 Pytanie 4 Pytanie 5 Pytanie 6 Pytanie 7

Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3 Pytanie 4 Pytanie 5 Pytanie 6 Pytanie 7 2012 Raba Wyżna Pytanie 1 Kierujący rowerem poruszając się w strefie zamieszkania jest obowiązany: a) jechać z prędkością 20 km na godzinę, b) utrzymywać odstęp niezbędny do uniknięcia zderzenia w razie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY KONKURS Z PRZEPISAMI DROGOWYMI NA TY

SZKOLNY KONKURS Z PRZEPISAMI DROGOWYMI NA TY SZKOLNY KONKURS Z PRZEPISAMI DROGOWYMI NA TY 1. Przepisy o ruchu drogowym obowiązują A - tylko kierujących pojazdami samochodowymi i szynowymi B - wszystkich uczestników ruchu C - tylko kierujących pojazdami

Bardziej szczegółowo

Włączanie się do ruchu

Włączanie się do ruchu Włączanie się do ruchu Włączanie się do ruchu następuje przy rozpoczynaniu jazdy po postoju lub zatrzymaniu się nie wynikającym z warunków lub przepisów ruchu drogowego oraz przy wjeżdżaniu: na drogę z

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH EJONOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH EJONOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH EJONOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM SZKOŁY PODSTAWOWE 2015 r 1. Z całej szerokości drogi jako pieszy

Bardziej szczegółowo

Karta rowerowa Pytania przykładowe. Test nr 1

Karta rowerowa Pytania przykładowe. Test nr 1 Karta rowerowa Pytania przykładowe Test nr 1 1. Kartę rowerową moŝe uzyskać osoba, która: a) ukończyła 7 lat, b) ukończyła, 9 lat; c) ukończyła 10 lat. 2. W jaki sposób moŝna przewozić na rowerze dziecko

Bardziej szczegółowo

Manewry w ruchu drogowym

Manewry w ruchu drogowym Manewry w ruchu drogowym Włączanie się do ruchu Włącznie się do ruchu następuje przy rozpoczynaniu jazdy po zatrzymaniu lub postoju nie wynikającym z warunków lub przepisów ruchu drogowego, jak również

Bardziej szczegółowo

Pytanie. Czy na tej drodze możesz spodziewać się jadącego w przeciwnym kierunku rowerzysty? Odpowiedź TAK NIE

Pytanie. Czy na tej drodze możesz spodziewać się jadącego w przeciwnym kierunku rowerzysty? Odpowiedź TAK NIE Czy na tej drodze możesz spodziewać się jadącego w przeciwnym kierunku rowerzysty? Czy na rondzie o dwóch pasach ruchu wolno wyprzedzać? Wyjaśnienie UPoRD Art. 24. Pkt. 7. "Zabrania się wyprzedzania pojazdu

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM 1. Jeżeli idziesz drogą o małym natężeniu ruchu i masz dobrą widoczność:

Bardziej szczegółowo

Egzamin na kartę rowerową Śmiłowice 24 czerwca 2015 r.

Egzamin na kartę rowerową Śmiłowice 24 czerwca 2015 r. 1. Liczba rowerów jednośladowych, jadących w zorganizowanej kolumnie, nie może przekraczad: a) 5, b) 10, c) 15, d) 20. 2. Nie wymaga się uprawnieo do kierowania rowerem od osoby, która ukooczyła: a) 13,

Bardziej szczegółowo

Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych

Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych Dział 1 Z001 1 W tej sytuacji kierujący pojazdem jest ostrzegany o: A. jednym niebezpiecznym zakręcie w prawo, Tak B. dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w prawo, Nie C. nieokreślonej

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: SPH Credo, tel./fax: 067 214 22 88, www.sphcredo.pl

Opracowanie: SPH Credo, tel./fax: 067 214 22 88, www.sphcredo.pl ZESTAW 8 Wjazd na drogę oznaczoną tym znakiem jest: A - dozwolony od strony tego znaku dla pojazdów kierowanych przez osoby niepełnosprawne o obniżonej sprawności ruchowej, B - zabroniony z obu stron tej

Bardziej szczegółowo

3. Rowerzysta, który wykonuje skręt lub zmienia kierunek ruchu: 4. Do której grupy znaków zaliczamy ten znak? 5. Na tym skrzyżowaniu rowerzysta:

3. Rowerzysta, który wykonuje skręt lub zmienia kierunek ruchu: 4. Do której grupy znaków zaliczamy ten znak? 5. Na tym skrzyżowaniu rowerzysta: TEST 1 1. Co w pierwszej kolejności decyduje o ruchu pojazdów na skrzyżowaniu: 1. znaki drogowe poziome; 2. znaki drogowe pionowe; 3. włączona sygnalizacja świetlna. 2. Rowerzyście zabrania się: 1. trzymania

Bardziej szczegółowo

Test nr 6 Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny

Test nr 6 Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny Test nr 6 Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny (test jednokrotnego wyboru tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa) 1. W tej sytuacji kierujący pojazdem jest ostrzegany o możliwości poślizgu pojazdu: a. 50 metrów

Bardziej szczegółowo

Dział. Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych

Dział. Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych Dział 1 Z001 1 W tej sytuacji kierujący pojazdem jest ostrzegany o: A. jednym niebezpiecznym zakręcie w prawo, Tak B. dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w prawo, Nie C. nieokreślonej

Bardziej szczegółowo

IX GMINNY TURNIEJ WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE RUCHU DROGOWEGO

IX GMINNY TURNIEJ WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE RUCHU DROGOWEGO IX GMINNY TURNIEJ WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE RUCHU DROGOWEGO KARTA PYTAŃ DANE UCZESTNIKA Imię i Nazwisko... Nr zawodnika Nazwa szkoły... Przed tobą zestaw 25 pytań. Przeczytaj bardzo uwaŝnie kaŝde pytanie.

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE PYTANIA TESTOWE - JEDNOWARIANTOWE (jedna prawidłowa odpowiedź)

PRZYKŁADOWE PYTANIA TESTOWE - JEDNOWARIANTOWE (jedna prawidłowa odpowiedź) PRZYKŁADOWE PYTANIA TESTOWE - JEDNOWARIANTOWE (jedna prawidłowa odpowiedź) RUCH PIESZYCH 1. Osoba jadąca rowerem po chodniku w wieku do lat 10 to: A. pieszy, B. rowerzysta, C. kierujący. 2. Pieszy idący

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: SPH Credo, tel./fax: 067 214 22 88, www.sphcredo.pl

Opracowanie: SPH Credo, tel./fax: 067 214 22 88, www.sphcredo.pl A - przejeżdża pierwszy, B - ma pierwszeństwo przed pojazdem 3, C - ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2. D011 (808) D012 (809) D208 (1050) Kierujący autobusem przy wyprzedzaniu pojazdu jednośladowego powinien

Bardziej szczegółowo

Test nr 1 Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny

Test nr 1 Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny Test nr 1 Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny (test jednokrotnego wyboru tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa) 1. W tej sytuacji kierujący pojazdem: a. jest ostrzegany o zbliżaniu się do skrzyżowania z

Bardziej szczegółowo

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W RUCHU DROGOWYM.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W RUCHU DROGOWYM. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W RUCHU DROGOWYM. Zasady bezpiecznego poruszania się po drodze: Zasada ruchu prawostronnego. Zasada ostrożności- każdy uczestnik ruchu i wszystkie osoby znajdujące się

Bardziej szczegółowo

Dziecko jako pieszy uczestnik ruchu drogowego

Dziecko jako pieszy uczestnik ruchu drogowego Dziecko jako pieszy uczestnik ruchu drogowego Dziecko do lat 7 nie powinno samodzielnie poruszać się po drogach, powinno znajdować się pod opieką rodziców, starszego rodzeństwa lub kolegów. W drodze do

Bardziej szczegółowo

Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych

Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych Dział 1 Z001 1 W tej sytuacji kierujący pojazdem jest ostrzegany o: A. jednym niebezpiecznym zakręcie w prawo, Tak B. dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w prawo, Nie C. nieokreślonej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE RUCHU DROGOWEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH EDYCJA 2010 FINAŁ POWIATOWY ( test wielokrotnego wyboru)

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE RUCHU DROGOWEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH EDYCJA 2010 FINAŁ POWIATOWY ( test wielokrotnego wyboru) OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE RUCHU DROGOWEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH EDYCJA 2010 FINAŁ POWIATOWY ( test wielokrotnego wyboru) 1. Autostrada to droga dwujezdniowa, oznaczona odpowiednimi

Bardziej szczegółowo

W Europie jeździmy bezpiecznie Finał lubuski test SP nr 3 Słubice 6 maja 2017 r.

W Europie jeździmy bezpiecznie Finał lubuski test SP nr 3 Słubice 6 maja 2017 r. W Europie jeździmy bezpiecznie Finał lubuski test SP nr 3 Słubice 6 maja 2017 r. Zasady udzielania odpowiedzi Piszemy pismem czytelnym, najlepiej technicznym, Wpisujemy swoje nazwisko, imię, miejscowość

Bardziej szczegółowo

Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych

Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych Dział 2 Z081 81 Znak ten (linia ciągła): A. rozdziela pasy o tym samym kierunku ruchu, Tak B. rozdziela pasy o przeciwnych kierunkach ruchu, Nie C. zezwala na przejeżdżanie na sąsiedni pas ruchu. Nie Z082

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO (BRD) Pytania testowe

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO (BRD) Pytania testowe BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO (BRD) Pytania testowe POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY GŁÓWNA KOMISJA SPORTÓW POPULARNYCH I TURYSTYKI WARSZAWA, KWIECIEŃ 2013 Pytanie 1: Pytanie 2: Czy w tej sytuacji kierujący pojazdem

Bardziej szczegółowo

Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu

Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu wymaga od kierującego pojazdem zachowania szczególnej ostrożności, która polega na upewnieniu się, że nie zajedzie drogi innemu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE RUCHU DROGOWEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH EDYCJA 2008 FINAŁ POWIATOWY ( test jednokrotnego wyboru)

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE RUCHU DROGOWEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH EDYCJA 2008 FINAŁ POWIATOWY ( test jednokrotnego wyboru) OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE RUCHU DROGOWEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH EDYCJA 2008 FINAŁ POWIATOWY ( test jednokrotnego wyboru) 1. Kartę rowerową wydaje osobie, która wykazała się niezbędnymi

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla rodziców i nauczycieli

Poradnik dla rodziców i nauczycieli Poradnik dla rodziców i nauczycieli Dziecko do lat 7 nie powinno samodzielnie poruszać się po drogach, powinno znajdować się pod opieką rodziców, starszego rodzeństwa lub kolegów. W drodze do szkoły/domu

Bardziej szczegółowo

19. B, C 32. A 13. A, B 31. A 23. A, B, C 12. B. Numer strony 2 Numer strony 3

19. B, C 32. A 13. A, B 31. A 23. A, B, C 12. B. Numer strony 2 Numer strony 3 1 ZMIANY 01.01.2011 PYTANIA TESTOWE 2 Numer strony 2 Numer strony 3 12. Znak ten oznacza, że należy spodziewać się zwężenia drogi: A na odcinku 100 metrów, B po przejechaniu 100 metrów, C po przejechaniu

Bardziej szczegółowo

Vademecum rowerzysty

Vademecum rowerzysty Vademecum rowerzysty Opracował: Oficer Rowerowy Gorzowa Wlkp. mgr inż. Krzysztof Kropiński Konsultacje: Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. podinsp. Wiesław

Bardziej szczegółowo

W Europie jeździmy bezpiecznie Eliminacje rejonowe test Stare Kurowo r. Górzyn r. nr 1 Zielona Góra r.

W Europie jeździmy bezpiecznie Eliminacje rejonowe test Stare Kurowo r. Górzyn r. nr 1 Zielona Góra r. W Europie jeździmy bezpiecznie Eliminacje rejonowe test Stare Kurowo 18.11.2017 r. Górzyn 25.11.2017 r. nr 1 Zielona Góra 2.12.2017 r. Zasady udzielania odpowiedzi Piszemy pismem czytelnym, najlepiej technicznym,

Bardziej szczegółowo

1 pytania CD ZMIANY ZMIANY 01.01.2011 01.01.2011 2011

1 pytania CD ZMIANY ZMIANY 01.01.2011 01.01.2011 2011 1 pytania CD ZMIANY 01.01.2011 2011 2 Nowe pytania kategorii C i D 1. Samochód osobowy to: A pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu nie więcej, niż 9 osób łącznie z kierowcą B pojazd

Bardziej szczegółowo

Test wiedzy o ruchu drogowym dla klas I - III

Test wiedzy o ruchu drogowym dla klas I - III Test wiedzy o ruchu drogowym dla klas I - III Imię i Nazwisko.. Zadanie 1 Pokoloruj światła i napisz co one oznaczają słowami (jedź, stój, czekaj). (3p.) Zadanie 2 Rozwiąż zagadki, prawidłową odpowiedź

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN PIĄTY. 1. Kartę rowerową wydaje A. policjant. B. dyrektor szkoły. C. strażnik miejski.

SPRAWDZIAN PIĄTY. 1. Kartę rowerową wydaje A. policjant. B. dyrektor szkoły. C. strażnik miejski. Imię i nazwisko Data Klasa SPRAWDZIAN PIĄTY 1. Kartę rowerową wydaje A. policjant. B. dyrektor szkoły. C. strażnik miejski. 2. Za pojazd uprzywilejowany w ruchu uważa się pojazd wysyłający sygnały świetlne

Bardziej szczegółowo

ZNAKI DROGOWE. Niebezpieczny zakręt w prawo. Uważaj i najlepiej zwolnij! Niebezpieczne zakręty pierwszy w prawo.

ZNAKI DROGOWE. Niebezpieczny zakręt w prawo. Uważaj i najlepiej zwolnij! Niebezpieczne zakręty pierwszy w prawo. ZNAKI DROGOWE I Znaki drogowe pionowe Znaki ostrzegawcze Niebezpieczny zakręt w prawo. Uważaj i najlepiej zwolnij! Niebezpieczne zakręty pierwszy w prawo. strony. Skrzyżowanie dróg. Zanim ruszysz, musisz

Bardziej szczegółowo

Test na kartę rowerową

Test na kartę rowerową Test na kartę rowerową Test a Test zawiera 25 zadań. W każdym znajdują się trzy odpowiedzi: A, B, C. Wybierz tylko jedną z nich i zamaluj właściwą kratkę w karcie odpowiedzi. Jeżeli się pomylisz, błędne

Bardziej szczegółowo

Pytania ogólne 1. Którą stroną drogi powinien poruszać się pieszy poza miastem?

Pytania ogólne 1. Którą stroną drogi powinien poruszać się pieszy poza miastem? Pytania ogólne 1. Którą stroną drogi powinien poruszać się pieszy poza miastem? a) prawą; b) lewą; 2. W jakiej odległości od przejścia dla pieszych moŝna przechodzić na drugą stronę jezdni poza przejściem

Bardziej szczegółowo

ZDOBYWAMY KARTĘ ROWEROWĄ

ZDOBYWAMY KARTĘ ROWEROWĄ ZDOBYWAMY KARTĘ ROWEROWĄ Do dziesiątego roku życia na rowerze wolno jeździć tylko w bezpiecznych miejscach, z dala od ruchu ulicznego. Na drogę publiczną przepisy zezwalają wyjechać dopiero z kartą rowerową,

Bardziej szczegółowo

3.Poszkodowanemu wolno: a) podać coś do picia i jedzenia b) opatrzyć ranę c) podać tabletkę przeciwbólową

3.Poszkodowanemu wolno: a) podać coś do picia i jedzenia b) opatrzyć ranę c) podać tabletkę przeciwbólową TESTY PPP 1.Pierwsza pomoc w oparzeniu polega na: a) zakładam opatrunek osłaniający na oparzenie b) schładzam oparzenie przez 15-20 minut i zakładam mokry opatrunek c) moczę oparzenie w zimnej wodzie i

Bardziej szczegółowo

W Europie jeździmy bezpiecznie Eliminacje rejonowe test Zawada r. Międzylesie r. Tuplice r. nr 2 Słubice

W Europie jeździmy bezpiecznie Eliminacje rejonowe test Zawada r. Międzylesie r. Tuplice r. nr 2 Słubice W Europie jeździmy bezpiecznie Eliminacje rejonowe test Zawada 26.11.2016 r. Międzylesie 3.12.2016 r. Tuplice 14.01.2017 r. nr 2 Słubice 21.01.2017 r. Zasady udzielania odpowiedzi Piszemy pismem czytelnym,

Bardziej szczegółowo

3. Na jakim odcinku drogi obowiązują znaki ostrzegawcze?

3. Na jakim odcinku drogi obowiązują znaki ostrzegawcze? 1. Co oznacza dany znak? Pytania dotyczące znajomości znaków drogowych a) uwaga, po przejechaniu 3,8 km będą dwa ostre zakręty; b) uwaga, ostre zakręty na odcinku drogi 3,8 km; c) jedź ostroŝnie, z prędkością

Bardziej szczegółowo

Test na kartę rowerową

Test na kartę rowerową Test na kartę rowerową Test b Test zawiera 20 zadań. W każdym znajdują się trzy odpowiedzi: A, B, C. Wybierz tylko jedną z nich i zamaluj właściwą kratkę w karcie odpowiedzi. Jeżeli się pomylisz, błędne

Bardziej szczegółowo

Przepisy o ruchu drogowym

Przepisy o ruchu drogowym Przepisy o ruchu drogowym Marta Matłachowska Andrzej Olejniczak Przepisy o ruchu drogowym Wprowadzenie 1. Droga, jej elementy, rodzaje dróg 2. Zasady ruchu na drogach 3. Podstawowe pojęcia i definicje

Bardziej szczegółowo

Część 7: Sygnalizacja i sygnały świetlne

Część 7: Sygnalizacja i sygnały świetlne Część 7: Sygnalizacja i sygnały świetlne Część ta opiera się na części 6, która omawia sygnalizację świetlną oraz oznakowanie dróg. Część ta omawia dwa ogólne formaty sygnałów świetlnych: sygnalizacja

Bardziej szczegółowo

111 najważniejszych zasad ruchu drogowego Wszystkie pytania zasadnicze i dodatkowe na kategorię A, B Odpowiedzi i komentarze

111 najważniejszych zasad ruchu drogowego Wszystkie pytania zasadnicze i dodatkowe na kategorię A, B Odpowiedzi i komentarze 1 111 najważniejszych zasad ruchu drogowego Wszystkie pytania zasadnicze i dodatkowe na kategorię A, B Odpowiedzi i komentarze ZMIANY 01.01.2011 2 Numer strony 78 Numer strony 78 Z.1.12. Znak ten oznacza,

Bardziej szczegółowo

Uczeń na drodze Finał test. 8 czerwca 2017 r.

Uczeń na drodze Finał test. 8 czerwca 2017 r. Uczeń na drodze Finał test 8 czerwca 2017 r. Zasady udzielania odpowiedzi Piszemy pismem czytelnym, najlepiej technicznym, Wpisujemy swoje imię i nazwisko, miejscowość gdzie jest szkoła, nr szkoły, jeżeli

Bardziej szczegółowo

Pierwszeństwo przejazdu. Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Hrubieszowie 1

Pierwszeństwo przejazdu. Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Hrubieszowie 1 Pierwszeństwo przejazdu Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Hrubieszowie 1 Ustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem lub pieszego jest to powstrzymanie się od ruchu jeżeli ruch ten mógłby zmusić

Bardziej szczegółowo