Moduł rekrutacja systemu IFS Applications i jego zastosowania w zarządzaniu zasobami ludzkimi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Moduł rekrutacja systemu IFS Applications i jego zastosowania w zarządzaniu zasobami ludzkimi"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe nr 810 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2009 Marcin Karwiński Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim Joanna Pieniążek Applications Moduł rekrutacja systemu Applications i jego zastosowania w zarządzaniu zasobami ludzkimi 1. Wstęp Systemy ERP (Enterprise Resource Planning) wspierające zarządzanie przedsiębiorstwem są standardem w nowoczesnej gospodarce. Ich założeniem jest wspieranie procesu zarządzania przedsiębiorstwem we wszystkich obszarach, gdzie poszczególne moduły (części) odpowiadają za konkretne procesy. Istotnym elementem wszystkich systemów ERP jest baza danych. Informacje w niej przechowywane są dostępne dla wszystkich modułów systemu, dzięki czemu znacznie usprawnione zostaje zarządzanie zasobami w organizacji. Obecnie na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań skierowanych do zróżnicowanych (przede wszystkim pod względem skali) odbiorców. Wśród najpopularniejszych producentów oprogramowania ERP w Polsce wymienia się takie firmy, jak: ComArch, SAP Polska, Sage, Macrologic, TETA, czy Applications. Rozwiązanie tej ostatniej firmy posłużyło jako przykład w niniejszym artykule. Warto zwrócić uwagę, że zarządzanie zasobami ludzkimi w coraz szerszym zakresie jest wspomagane poprzez specjalistyczne oprogramowanie. Można wyróżnić dwa główne składniki systemów wspierających HRM ewidencję kadrową (wraz z płacami)

2 102 Marcin Karwiński, Joanna Pieniążek i moduł odpowiedzialny za bardziej rozbudowane procesy personalne, takie jak rekrutacja, szkolenia czy ocena pracownicza. Moduły obsługujące ewidencję kadrową odpowiadają za proste czynności związane z gromadzeniem danych o zatrudnionych pracownikach i współpracownikach przedsiębiorstwa, spełniając rolę wygodnej i łatwo dostępnej kartoteki z danymi. Dodatkowo poprzez łatwość generowania dokumentów i raportów związanych z płacami, wspiera również bieżącą obsługę wynagrodzeń pracowników. Programy kadrowo-płacowe są powszechnie używane w przedsiębiorstwach, a ich obsługa nie wymaga dużych umiejętności informatycznych. Rozwój tego typu aplikacji polega zwykle na dostosowywaniu ich do zmieniających się przepisów, zaznaczyć jednak trzeba, że są one w pełni dostosowywane do przepisów istniejących na danym rynku i tak na przykład firma musiała napisać od zera moduł płacowy na rynek polski z uwagi na znaczne skomplikowanie naszego prawa. Moduły obsługujące bardziej zaawansowane procesy personalne związane z takimi procesami, jak: rekrutacja, ocena, rozwój, czy planowanie zatrudnienia, są nadal rozwijane i uzupełniane o nowe możliwości. Trzeba zauważyć, że programy takie są często bardzo mocno profilowane pod kątem klienta, który praktycznie współtworzy aplikację z dostawcą. Celem niniejszego opracowania jest próba przedstawienia funkcjonalności aplikacji Applications we wspieraniu procesu rekrutacji i selekcji personelu. 2. Podstawowe założenia procesu rekrutacji Proces pozyskiwania pracowników można podzielić na cztery etapy [Pocztowski 2003, s. 143]: identyfikacja źródeł kandydatów do pracy, zainteresowanie kandydatów ofertą pracy (nabór), dokonanie obsad stanowisk pracy (selekcja), wprowadzenie do pracy. Aby znaleźć najkorzystniejsze grupy docelowe, należy stworzyć pule odpowiednich kandydatów. Dążność do osiągnięcia możliwie największej zgodności pomiędzy wymogami stanowiska a kompetencjami osób aspirujących do pracy jest celem selekcji. Wprowadzenie zaś służy jak najszybszej adaptacji nowo zatrudnionych do środowiska pracy. Drugi etap nabór opierać się będzie na odpowiedniej informacji o oferowanych warunkach zatrudnienia, wzbudzeniu zainteresowania podjęciem pracy i przeprowadzeniem wstępnej selekcji. Ewidencja kandydatów będzie służyć zgromadzeniu podstawowych informacji o osobach zainteresowanych podjęciem pracy w przedsiębiorstwie, a także wstępnej selekcji.

3 Moduł rekrutacja systemu Applications Rozpatrując proces selekcji, warto zwrócić uwagę na odpowiednio opracowane opisy stanowisk pracy, które dostarczają wiadomości o czynnościach i funkcjach, sposobie wykonywania pracy, stosowanych narzędziach i urządzeniach, więziach organizacyjnych z innymi komórkami, otoczeniu badanego stanowiska. Dzięki tym informacjom można ustalić wymogi kwalifikacyjne osób, które zechcą ją wykonywać w przyszłości [Sapeta 2007, s. 102]. W procesie badania przydatności kandydatów do pracy osoby odpowiadające za dobór personelu mogą stosować różnorodne metody i techniki, wśród których wymienić można, takie jak: analiza dokumentów, rozmowy kwalifikacyjne, testy psychologiczne, praktyczne sprawdziany umiejętności, assessment center. Wyniki uzyskane przez kandydatów w toku postępowania rekrutacyjnego pozwalają na wybór osoby najlepiej odpowiadającej wymaganiom stawianym na danym stanowisku pracy. 3. Applications jako narzędzie wspierające proces rekrutacji 3.1. Ogólne informacje o systemie Applications Applications jest wspólną nazwą dla rodziny zintegrowanych systemów informatycznych wspierających zarządzanie poszczególnymi działami przedsiębiorstwa. Jest systemem klasy ERP przeznaczonym dla średnich i dużych przedsiębiorstw. Application to obszerny zestaw ponad 60 modułów biznesowych obejmujących procesy zachodzące w organizacji. Aplikacja zawiera rozwiązania internetowe i portalowe stosowane w produkcji, finansach, rozwoju produktu, utrzymaniu ruchu, zarządzaniu łańcuchem dostaw, zarządzaniu relacjami z klientem, zarządzaniu usługami i zarządzaniu zasobami ludzkimi. Zestawienie modułów aplikacji przedstawiono na rys. 1. Moduły aplikacji mogą działać wspólnie lub osobno, usprawniając zarządzanie informacją w firmie. Można je również swobodnie dodawać, usuwać, zmieniać, nie zakłócając działalności przedsiębiorstwa Zasoby Ludzkie System Zasoby Ludzkie zapewnia wsparcie informatyczne, ułatwiając organizację personelu i zapewniając szybki dostęp do potrzebnych informacji. System daje możliwość efektywnego administrowania personelem. Moduł płacowy przeznaczony jest do wyliczania wynagrodzeń, jak również wspiera pro-

4 104 Marcin Karwiński, Joanna Pieniążek Ewidencja produkcji Zlecenia produkcyjne Administrowanie kadrami Zarządzanie flotą Produkcja powtarzalna Integracja z AKPIA Samoobsługa Przepływy pieniężne procesów Produkcja wsadowa Faktury Harmonogramowanie Delegacje Księga zobowiązań Webstore schematów Koszty Zamówienia klientów Profilaktyka Raportowanie projektu Księga należności Portale korporacyjne Umowy serwisowe elektryczne Harmonogramowanie operacyjne Harmonogr. zamówień klienta Zlecenia robocze/ serwisowe Kontrola czasu pracy Środki trwałe Portale osobiste Obsługa zgłoszeń zakładu Prod. i montaż na zamówienie Zakupy Odczyty urządzeń Płace Generator raportów Rozwiązania mobilne Ofertowanie Dane o urządzeniach Konfiguracja na zamówienie Harmonogr. zakupów Wydajność urządzeń Szkolenia Konsolidacja koncernu Zintegrowane zakupy elektroniczne Konfigurator sprzedaży Konfiguracja projektowa na zamówienie Magazyn Monitorowanie urządzeń Zarządzanie kompetencjami Księga główna Rynki elektroniczne Sprzedaż i marketing Konfiguracja standardowa Planowanie Planowanie popytu Wyposażenie Rekrutacja Finanse ebusiness Sprzedaż i serwis Produkcja Dystrybucja Remonty Zasoby Ludzkie Analiza zarządcza Reguły księgowe CRM Zarządzanie dokumentami Projekty SCM Zarządzanie jakością Foundation1 Rys. 1. Struktura programu Applications Źródło: cesy okołopłacowe, takie jak obsługa pożyczek lub składek. Zasoby Ludzkie to również narzędzie pomagające planować zasoby ludzkie na szczeblu strategicznym. Wdrożenie modułu Zasoby Ludzkie rozpoczyna się od wnikliwej analizy potrzeb klienta. Konsultant zbiera informacje dotyczące funkcjonowania działu personalnego oraz przedstawia sposób organizacji danych w nowym systemie. Następnie przyszli użytkownicy aplikacji uczestniczą w szkoleniach. Są to szkolenia wprowadzające, mające na celu pokazanie użytkownikowi, w jaki sposób poruszać się po aplikacji oraz jak obsługiwać podstawowe funkcjonalności aplikacji, takie jak: tworzenie struktury organizacyjnej i stanowiskowej firmy, zatrudnienie pracownika, rejestracja umowy cywilno-prawnej, zgłoszenie pracownika do ZUS, generowanie limitu urlopu, rejestracja badań lekarskich, zakładanie listy płacowej i wykonanie wypłaty, wydruk listy płac, generowanie deklaracji podatkowych i inne. Kolejnym etapem wdrożenia jest proces transferu danych ze starego systemu do aplikacji. Dane wczytuje się zgodnie z koncepcją ustaloną poprzez analizę.

5 Moduł rekrutacja systemu Applications Ostatnim elementem wdrożenia są szkolenia końcowych użytkowników, kiedy to poznają szczegóły obsługi programu oraz przypisane zostają role. Role określają do jakiej części aplikacji dany użytkownik ma mieć dostęp, czyli jakie dane może modyfikować, do jakich ma mieć podgląd oraz których danych ma nie widzieć Moduł Rekrutacja /Rekrutacja obsługuje proces rekrutacji począwszy od formułowania zapotrzebowania na pracowników poprzez określenie metod rekrutacji, selekcję i wybór kandydata, a skończywszy na transferze danych o zatrudnionym do kartoteki pracowniczej. W procesie rekrutacji ważne jest właściwe przechowywanie informacji oraz prosty i szybki dostęp do niej. W module /Rekrutacja można wprowadzać różnorodne informacje dotyczące metod ogłaszania ofert pracy, selekcji i oceny kandydatów. Precyzyjna specyfikacja umiejętności i obowiązków wymaganych na danym stanowisku oraz wykorzystanie funkcjonalności innych modułów pozwalają na dopasowywanie kompetencji kandydata do stanowiska. Przebieg procesu rekrutacji w module /Rekrutacja przedstawia rys. 2. Proces rekrutacji rozpoczyna się od stworzenia dokumentu zawierającego plan rekrutacji, który może powstać poprzez analizę obsady stanowiskowej oraz przy uwzględnieniu potrzeb firmy związanych z zatrudnieniem nowych pracowników. Plan ten tworzony jest poza aplikacją, w drodze rozmów kadry zarządzającej organizacji. Wiedząc na jakim stanowisku brakuje pracownika bądź też jaki profil powinien posiadać kandydat, można założyć w systemie zapotrzebowanie rekrutacji. Dane umieszczane w pierwszej formatce dotyczą podstawowych elementów rekrutacji, jakimi są informacje dotyczące: osoby generującej zapotrzebowanie, nazwy zawodu, na które przeprowadzana jest rekrutacja lub profilu kandydata, liczby zatrudnianych osób, czasu trwania naboru, preferowanego źródła rekrutacji (wewnętrzne, zewnętrzne), osoby prowadzącej rekrutację, przyczyny zatrudnienia nowego pracownika. Jeżeli plany budżetowe działu są wystarczające, by pokryć zapotrzebowanie rekrutacji, można aktywować zgłoszenie oraz zamieścić pozostałe dane. W kolejnych formatkach zawierane są informacje dotyczące preferowanych metod rekrutacji, jakimi mogą być: agencje doradztwa personalnego, ogłoszenia wewnętrzne, media, rekrutacja na uczelniach, szkołach. Każdą z tych metod można rozbudować, wprowadzając informacje dotyczące firm zajmujących się pośrednictwem pracy, gazet, portali internetowych, uczelni itp. W dalszej kolejności określane

6 106 Marcin Karwiński, Joanna Pieniążek REKRUTACJA Budżet Personalna decyzja odrzucenie zapotrzebowania Plan rekrutacji Przygotowanie zapotrzebowania rekrutacji Potwierdzenie zapotrzebowania rekrutacji Zatwierdzenie zapotrzebowania rekrutacji Personalna decyzja zatwierdzenie zapotrzebowania Zawód Profil Rejestracja aplikantów Zarejestrowani aplikanci Selekcja aplikantów Aplikanci, którzy przeszli proces selekcji DOBÓR Proces wspierający Rys. 2. Przebieg procesu rekrutacji w module /Rekrutacja Źródło: wewnętrzne materiały e-learningowe Poland. Przygotowanie ogłoszenia Wybór kandydata Umowa o pracę Ogłoszenie zewnętrzne Ogłoszenie wewnętrzne Publikacja ogłoszenia zewnętrznego Publikacja ogłoszenia wewnętrznego Listy aplikacyjne Wewnętrzne odpowiedzi na ogłoszenie Plan rozwoju pracownika Plan sukcesji pracownika

7 Moduł rekrutacja systemu Applications są etapy rekrutacji i proces selekcji, które mają przypisany planowany termin realizacji. Kolejny etap procesu rekrutacji to przygotowanie ogłoszenia. Ogłoszenie zostaje opublikowane na bazie informacji zamieszczonych w systemie, dotyczących specyfikacji stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja. W wypadku rekrutacji wewnętrznej oprócz odpowiedzi na ogłoszenie pracowników, użytkownik dysponuje również informacjami zamieszczonymi w systemie w formatce ścieżki kariery. Znajdują się tam plany rozwoju pracowników oraz plany sukcesji na dane stanowisko. Informacje te mogą wskazać potencjalnych kandydatów i ograniczyć proces poszukiwania pracownika, obniżając koszty związane z zewnętrzną rekrutacją. Po opublikowaniu ogłoszenia, informacje z napływających dokumentów można wprowadzić do 14 zakładek, rejestrując dane aplikanta dotyczące np.: oczekiwanego wynagrodzenia, doświadczenia zawodowego, zainteresowań, referencji, wykształcenia, uczestnictwa w kursach i szkoleniach, kwalifikacji, adresu. Wprowadzone dane z listów aplikacyjnych tworzą bazę danych aplikantów, która może być pomocna w przyszłych procesach rekrutacji. Po zarejestrowaniu wszystkich aplikantów można przeprowadzić selekcję osób, używając formatki dobór. Proces doboru aplikanta ilustruje model przedstawiony na rys. 3. Funkcjonalność ta daje użytkownikowi możliwość znalezienia wśród aplikantów osoby, która będzie spełniała wymagania zawarte w specyfikacji stanowiska. Aby rozpocząć proces doboru, należy określić pożądany typ doboru. Dokonuje się tego poprzez wybranie parametrów doboru, takich jak: Zawód, Stanowisko, Pracownik lub Aplikant są to parametry określające lokalizację, którą proces doboru będzie przeszukiwał, Zawód, Stanowisko, Pracownika, Profil lub Aplikant są to parametry poszukiwane przez użytkownika. Dokonując doboru aplikantów do stanowiska, można określić kryteria wyszukiwania, jakimi m.in. są: kompetencje, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, uprawnienia, cechy fizyczne, cechy osobowościowe. Program znajdzie osoby, które będą spełniać wszystkie zaznaczone kryteria doboru lub tylko te kryteria, które wybierze użytkownik. Nazwiska wybranych aplikantów wyświetlą się w postaci listy na ostatniej zakładce formatki doboru. Istnieje możliwość nadania dostępu wglądu do wyniku doboru przez innych pracowników. Należy wtedy przypisać wybrane osoby do listy dystrybucyjnej oraz określić przedział czasowy, w którym lista ma być ważna. Wtedy informacje dotyczące wyniku doboru staną się jawne. Po przeprowadzeniu procesu doboru, osoby znajdujące się na liście wyniku doboru, rejestrowane są jako kandydaci. W założonym zapotrzebowaniu rekrutacji można automatycznie wygenerować listę tych osób, które spełniają

8 108 Marcin Karwiński, Joanna Pieniążek DOBÓR Czy inni pracownicy mają mieć dostęp do wyniku doboru? Nie Start Start Założenie Id doboru Wybór typu doboru Wybór kryteriów i ustawień Podgląd wyniku doboru Tak Założenie listy dystrybucyjnej Proces doboru Lista dystrybucyjna Rys. 3. Proces doboru aplikanta w modelu /Rekrutacja Źródło: wewnętrzne materiały e-learningowe Poland.

9 Moduł rekrutacja systemu Applications wymagania na tym stanowisku, czyli tym samym są kandydatami. Lista ta może zawierać osoby z rekrutacji zewnętrznej lub (i) z rekrutacji wewnętrznej. Mając przygotowaną listę kandydatów, można przejść do kolejnego etapu selekcji prowadzącego do wyłonienia ostatecznego kandydata. Po każdym etapie selekcji można wprowadzić informacje dotyczące przebiegu rozmów kwalifikacyjnych, testów lub innych etapów, indywidualnie dla każdego kandydata. Dokonuje się tego w zakładce ewaluacja kandydata, gdzie automatycznie zachodzi selekcja określona w zapotrzebowaniu rekrutacji. Przy każdym procesie wprowadza się datę oraz wynik przeprowadzonego etapu selekcji. Jeśli kandydat nie przeszedł określonego etapu, odrzuca się jego kandydaturę poprzez zaznaczenie opcji niezaakceptowanie kandydata. W ten sposób zawężana zostaje lista kandydatów. Po zakończeniu procesu selekcji, gdy zostanie wybrany kandydat spełniający wymagania stanowiskowe, można zamknąć zapotrzebowanie rekrutacji. Zatrudniając kandydata w systemie, nie trzeba kolejny raz wprowadzać danych, które zostały zamieszczone w zakładce dotyczącej aplikanta. Informacje te w momencie zatrudnienia zostaną automatycznie przeniesione do kartoteki pracownika. 4. Funkcjonalność modułu rekrutacja Applications Moduł rekrutacja systemu stanowi kompleksowe narzędzie wspierające proces rekrutacji w przedsiębiorstwie. Należy zwrócić uwagę na rozbudowane możliwości systemu, który pozwala na monitorowanie całego procesu rekrutacji, począwszy od opisania stanowiska pracy aż po ostateczne zatwierdzenie wyników selekcji. Bezpośredni dostęp do danych na temat wymaganych kwalifikacji na stanowisku usprawnia proces wstępnej selekcji, pozwalając na zautomatyzowanie tego procesu poprzez dopasowanie kandydatów do wymaganych profili kompetencyjnych. Ewidencja kandydatów daje również możliwość tworzenia bazy potencjalnych pracowników zainteresowanych współpracą z przedsiębiorstwem na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych. Planowanie zatrudnienia pozwala na dokładne opisanie procesu rekrutacji zawierające podstawowe dane, które potem pozwolą na ocenienie efektywności tego procesu. W zasadzie każdy przeprowadzony proces rekrutacji jest dokładnie ewidencjonowany, dając możliwość pełnego wglądu w działania podejmowane w tym obszarze w przedsiębiorstwie. System sporządzania ogłoszeń o planowanym zatrudnieniu dokonujący automatycznej selekcji kandydatów pozwala na przejrzyste i wygodne porównywanie ich kompetencji z profilami określonymi w opisie stanowiska pracy. Zintegrowanie modułu rekrutacja z modułem pozwalającym na śledzenie ścieżek karier pracowników pozwala także na wykorzystanie tej aplikacji do obsługi rekrutacji wewnętrznej.

10 110 Marcin Karwiński, Joanna Pieniążek Trzeba także pamiętać o tym, że moduł rekrutacja jest częścią większej całości, co niewątpliwie jest rozwiązaniem znacznie usprawniającym procesy personalne w przedsiębiorstwie. Pracownik, który zostanie wprowadzony do systemu już podczas procesu rekrutacji, jest śledzony przez system w toku całego swojego zatrudnienia. To pozwala na szybki dostęp do danych mogących służyć planowaniu jego ścieżki rozwoju, ale także do oceny procesu rekrutacji czy nawet poszczególnych osób odpowiedzialnych za te zadania w przedsiębiorstwie. Jest to ogólna cecha zintegrowanych systemów zarządzania, których zadania obejmują ogół procesów realizowanych w przedsiębiorstwie. Warto też zwrócić uwagę na konfigurowalność systemu, który w toku wdrożenia może być dostosowany do potrzeb konkretnego klienta. Należy oczekiwać, że dzięki zastosowaniu systemu wspierającego rekrutację specjaliści odpowiedzialni za ten obszar funkcji personalnej uzyskują dostęp do skutecznego narzędzia pozwalającego na zwiększenie efektywności tego procesu. Można oczekiwać, że wobec rosnącego znaczenia wykorzystania technologii informatycznych w zarządzaniu zasobami ludzkimi moduł wspierający rekrutację stanie się bardzo istotnym elementem systemu. Z badań [Karwiński 2007, s. 73] jednak wynika, że obszar ten nadal nie należy do najczęściej wspieranych informatycznie. Rozpatrując przyczyny takiego stanu rzeczy, można zastanawiać się z jednej strony nad niedostatecznym zaufaniem do doboru komputerowego kandydatów czy też kosztów tego typu oprogramowania. Nie można zapominać, że wdrożenie skomplikowanego systemu HRMS (Human Resorce Management System) wiąże się ze znacznymi kosztami. Jest możliwe, że menedżerowie uznają za ważniejsze wspieranie administracyjnych obszarów, takich jak: ewidencja kadrowa czy płace, ufając, że rekrutacja i planowanie personelu mogą być prowadzone nadal tradycyjnymi metodami. 5. Podsumowanie Porównując rozwiązania zastosowane również w innych programach wspierających zarządzanie zasobami ludzkimi, takie jak np. program CDN Egeria krakowskiej firmy ComArch, można zauważyć, że systemy te wykazują pewne podobieństwo w rozwiązaniach, co wynika z jednej strony ze specyfiki procesu, a z drugiej, mimo wszystko, z ograniczonych możliwości systemów informatycznych. Zautomatyzowanie procesu rekrutacji jednakże nadal nie zastąpi w pełni oceny przydatności przez osobę prowadzącą rekrutację. Takie elementy, jak dopasowanie do kultury organizacyjnej, czy też cechy charakteru, nadal są przedmiotem oceny specjalistów. System wspierający rekrutację wspomaga menedżerów w ewidencji i w porównaniu udokumentowanych cech kandydatów,

11 Moduł rekrutacja systemu Applications należy jednak pamiętać, że technologia komputerowa nie jest na razie rozwinięta do tego stopnia, żeby można było wyeliminować czynnik ludzki. System jest niewątpliwie bardzo użytecznym narzędziem dostępnym jednak dla dużych przedsiębiorstw, które stać na wdrożenie i korzystanie z tego typu rozwiązania. W wypadku mniejszych podmiotów klasyczne metody rekrutacji pozostają jednak najlepszym rozwiązaniem, a nowoczesne technologie wspierają rekrutację w bardzo ograniczonym stopniu. Mimo pewnych ograniczeń zachodzi dynamiczny rozwój tego rodzaju aplikacji. Dalsze ich udoskonalanie i poszerzanie powoduje, że stosowanie tego typu rozwiązań staje się powoli standardem w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Literatura Jagodziński M. [2002], Applications 2000 wprowadzenie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania Bielsko-Biała. Karwiński M. [2007], Organizacja funkcji personalnej [w:] Funkcja personalna. Diagnoza i kierunki zmian, red. A. Pocztowski, Wydawnictwo UEK, Kraków. Pocztowski A. [2003], Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa. Sapeta T. [2007], Zatrudnianie i zwalnianie pracowników [w:] Funkcja personalna. Diagnoza i kierunki zmian, red. A. Pocztowski, Wydawnictwo UEK, Kraków. The Recruitment Module of the Applications System and its Implementation in Human Resources Management In this article, the authors discuss issues connected with using modern technologies to support the recruitment process in this case, they focus on the application of the Recruitment module of Applications software. The article contains a functional description of the system together with a commentary on the adjusting the system to the recruitment needs of modern enterprises.

Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach:

Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach: Human Resources Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach: Płace i Kadry System ocen pracowników/pulpit pracownika Informacje pracownicze Podzielnik Karty pracy RCP (Rejestracja Czasu Pracy)

Bardziej szczegółowo

AKTYN PŁACE-KADRY PRO (rozszerzony pakiet funkcjonalny)

AKTYN PŁACE-KADRY PRO (rozszerzony pakiet funkcjonalny) AKTYN PŁACE-KADRY PRO (rozszerzony pakiet funkcjonalny) Aktyn Płace-Kadry Pro jest oparty na programie płacowo-kadrowym Aktyn i rozszerzony o funkcje kadrowe przeznaczone dla średnich i większych firm.

Bardziej szczegółowo

IFS Applications. Obiekty i komponenty. Architektura. Korzenie IFS Applications. IFS Applications system klasy ERP

IFS Applications. Obiekty i komponenty. Architektura. Korzenie IFS Applications. IFS Applications system klasy ERP Korzenie Applications Applications Zintegrowane środowisko do kompleksowego zarządzania przedsiębiorstwem IC (ang. Inventory Control) Kontrola Zapasów Magazynowych, MRP (ang. Material Requirements Planning)

Bardziej szczegółowo

AgemaHR RAZEM DO CELU... AgemaHR

AgemaHR RAZEM DO CELU... AgemaHR AgemaHR Stworzyliśmy zaawansowaną technologię dla nowoczesnego wspierania firm w realizacji działań związanych z zarządzaniem potencjałem ludzkim. Dzielimy się wiedzą z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

Proces zarządzania zasobami ludzkimi

Proces zarządzania zasobami ludzkimi Marek Angowski Proces zarządzania zasobami ludzkimi Część 1 Etapy procesy zarządzania zasobami ludzkimi Planowanie zasobów ludzkich Rekrutacja Selekcja i dobór kandydatów Szkolenia i doskonalenie zawodowe

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Dostosowana. do rozwoju firmy. www.enova.pl

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Dostosowana. do rozwoju firmy. www.enova.pl OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Dostosowana do rozwoju firmy www.enova.pl MO DU ŁOprogramowanie ERP enova ma otwartą strukturę każdy moduł przeznaczony jest do wspierania określonego aspektu działalności firmy:

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10. 87-100 Toruń. www.trokotex.pl

Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10. 87-100 Toruń. www.trokotex.pl Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10 87-100 Toruń www.trokotex.pl Zakłady Laminatów Poliestrowych Trokotex Sp. z o.o. są obecne na polskim rynku od 1987 roku, a ich produkty, głównie zbiorniki

Bardziej szczegółowo

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV Kadry i płace Moduł stanowi rozszerzenie funkcjonalności systemu Microsoft Dynamics NAV w zakresie zarządzania działem kadrowo-płacowym przedsiębiorstwa. Gromadzone

Bardziej szczegółowo

Oracle Data Sheet. właściwości

Oracle Data Sheet. właściwości Najważniejsze właściwości Wyszukiwanie ofert odpowiadających indywidualnym umiejętnościom. Wyszukiwanie ofert według z góry ustalonych kryteriów, np. lokalizacji, nazwy stanowiska, obszaru zawodowego,

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie Informatyzacja przedsiębiorstw Systemy zarządzania Cel przedsiębiorstwa ZYSK! maksimum przychodów minimum kosztów podatki (lobbing...) Metoda: zarządzanie Ludźmi Zasobami INFORMACJĄ 2 Komputery - potrzebne?

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI)

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) ZSI MARKETING Modułowo zorganizowany system informatyczny, obsługujący wszystkie sfery działalności przedsiębiorstwa PLANOWANIE ZAOPATRZENIE TECHNICZNE PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Przedmiot: Lk: 1/7 Opracował: mgr inż. Paweł Wojakowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania Pokój: 3/7 B,

Bardziej szczegółowo

Case Study. aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0. Wdrożenie w firmie Finder S.A.

Case Study. aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0. Wdrożenie w firmie Finder S.A. Case Study aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0 Wdrożenie w firmie Finder S.A. PRZEDSTAWIENIE FIRMY Finder jest operatorem systemu lokalizacji i monitoringu, wspomagającego zarządzanie pracownikami w terenie

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.torpol.eu PUW Torpol Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w 1987 roku. W branży tekstylnej obecni są od 1994 roku. Torpol jest

Bardziej szczegółowo

Koszty dodatkowe w projekcie, administracja i rozliczanie.

Koszty dodatkowe w projekcie, administracja i rozliczanie. Koszty dodatkowe w projekcie, administracja i rozliczanie. Prowadzenie dużych projektów produkcyjno-montażowych w firmie nie zawsze związane jest tylko z kosztami realizacji produkcji tj. kosztami materiałów,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ W INSTYTUCJACH DORADCZYCH, POMOCOWYCH I DZIAŁACH PERSONALNYCH DLA STUDENTÓW DORADZTWA ZAWODOWEGO I PERSONALNEGO

REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ W INSTYTUCJACH DORADCZYCH, POMOCOWYCH I DZIAŁACH PERSONALNYCH DLA STUDENTÓW DORADZTWA ZAWODOWEGO I PERSONALNEGO REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ W INSTYTUCJACH DORADCZYCH, POMOCOWYCH I DZIAŁACH PERSONALNYCH DLA STUDENTÓW DORADZTWA ZAWODOWEGO I PERSONALNEGO (Opracowano na podstawie programu opracowanego przez Pełnomocnik

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami w Twojej firmie Wygodne. Mobilne. Sprawdzone.

Zarządzanie procesami w Twojej firmie Wygodne. Mobilne. Sprawdzone. - monitorowanie zgłoszeń serwisowych - kontrola pracy serwisantów - planowanie przeglądów i odbiorów - mobilna obsługa zgłoszeń - historia serwisowania urządzeń - ewidencja przepływu części serwisowych

Bardziej szczegółowo

"ROZWIĄZANIA PEŁNE ŻYCIA. Grupa Sage, Sage w Polsce System Symfonia System zarządzania FORTE ver.2010. 26 październik 2009

ROZWIĄZANIA PEŁNE ŻYCIA. Grupa Sage, Sage w Polsce System Symfonia System zarządzania FORTE ver.2010. 26 październik 2009 "ROZWIĄZANIA PEŁNE ŻYCIA Grupa Sage, Sage w Polsce System Symfonia System zarządzania FORTE ver.2010 26 październik 2009 Sage na świecie Jest jednym z największych na świecie dostawców rozwiązań wspomagających

Bardziej szczegółowo

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Zainteresowała Cię nasza oferta? Talent Management mhr Talent Management mhr Talent Management wspiera realizację koncepcji, w której każdy pracownik posiada możliwości, wiedzę i kompetencje potrzebne do wykonywania powierzonych mu zadań

Bardziej szczegółowo

Efektywniejsza obsługa kadrowa, płacowa i księgowa w PKP PLK S.A.

Efektywniejsza obsługa kadrowa, płacowa i księgowa w PKP PLK S.A. Efektywniejsza obsługa kadrowa, płacowa i księgowa w PKP PLK S.A. Prezentacja dla partnerów społecznych 02-04-2014 Informacja dla pracowników 03-04-2013 Tomasz Kamiński Z-ca Dyrektora Biura Spraw Pracowniczych

Bardziej szczegółowo

29. kwietnia 2013 roku

29. kwietnia 2013 roku 29. kwietnia 2013 roku "Aby móc zachować konkurencyjność na rynku konieczna była decyzja o wdrożeniu nowoczesnego i zintegrowanego rozwiązania, które usprawni i ujednolici nasze procesy, a także zautomatyzuje

Bardziej szczegółowo

Henryk Radzimowski - Dyrektor ds. Ekonomicznych

Henryk Radzimowski - Dyrektor ds. Ekonomicznych Informacje o prelegencie: WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W LEGNICY Henryk Radzimowski - Dyrektor ds. Ekonomicznych Informacje o firmie Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Automatyzacja Procesów Biznesowych Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Rodzaje przedsiębiorstw Produkcyjne największe zapotrzebowanie na kapitał, największe ryzyko Handlowe kapitał obrotowy, średnie ryzyko

Bardziej szczegółowo

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY FIS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS SYSTEM MAGAZYNOWY System magazynowy FIS jest innowacyjnym programem wspierającym rozmaite procesy biznesowe potrzebne do zarządzania gospodarką magazynową w sklepach, hurtowniach,

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ul. Wejherowska 29/4. 84-217 Szemud

Dane Klienta: ul. Wejherowska 29/4. 84-217 Szemud Dane Klienta: Biuro Rachunkowe "ULGA" s.c. W. Wild & L. Toruńczak ul. Wejherowska 29/4 84-217 Szemud Biuro Rachunkowe ULGA s.c. W. Wild & L. Toruńczak powstało w 2008 roku w wyniku przekształcenia jednoosobowej

Bardziej szczegółowo

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 Agenda Jak zwiększyć i utrzymać poziom sprzedaży? VENDIO Sprzedaż i zarządzanie firmą

Bardziej szczegółowo

Budujemy jakość Twojej Firmy!

Budujemy jakość Twojej Firmy! Budujemy jakość Twojej Firmy! leasing pracowników doradztwo personalne leasback i outplacement www.hrteam.pl o nas Agencja Pracy Tymczasowej HRteam Polska, wpisana do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: al. Solidarności 16. 83-110 Tczew. www.pkp-cargo.pl

Dane Klienta: al. Solidarności 16. 83-110 Tczew. www.pkp-cargo.pl Dane Klienta: PKP Cargo Tabor Pomorski Sp. z o.o. al. Solidarności 16 83-110 Tczew www.pkp-cargo.pl PKP Cargo Tabor Pomorski Sp. z o.o. zajmuje się kompleksową naprawą taboru kolejowego zarówno wagonów,

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA POCZTOWA Z OBIEGIEM DOKUMENTÓW BY CTI. Opis programu

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA POCZTOWA Z OBIEGIEM DOKUMENTÓW BY CTI. Opis programu ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA POCZTOWA Z OBIEGIEM DOKUMENTÓW BY CTI Opis programu 1. Opis programu W dzisiejszych czasach prawidłowe funkcjonowanie firmy w dużym stopniu uzależnione jest od sprawności wymiany

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Ewidencja i rozliczanie pracowników w module Comarch ERP Optima Płace i Kadry 2 Współpraca programu Comarch ERP Optima z innym aplikacjami

Bardziej szczegółowo

System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie

System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie Firma MC Bauchemie Firma MC Bauchemie w Środzie Wielkopolskiej to wyspecjalizowany zakład produkcyjny dodatków do betonu, produktów

Bardziej szczegółowo

Jak wdrożyć CRM w małej i średniej firmie? Dariusz Mazur, Madar

Jak wdrożyć CRM w małej i średniej firmie? Dariusz Mazur, Madar Jak wdrożyć CRM w małej i średniej firmie? Dariusz Mazur, Madar Plan wystąpienia Podstawowe definicje System informatyczny dla MSP Pięć kroków udanego wdrożenia Podsumowanie Co to jest CRM Posiadanie takiej

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Plac Grunwaldzki 1. 81-372 Gdynia. www.muzyczny.org

Dane Klienta: Plac Grunwaldzki 1. 81-372 Gdynia. www.muzyczny.org Dane Klienta: Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej Plac Grunwaldzki 1 81-372 Gdynia www.muzyczny.org Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej w Gdyni działa na trójmiejskim rynku już kilkadziesiąt lat. Jest

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM system CRM. Ewa Woźniak, Krzysztof Wieczorek gr. MSP2

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM system CRM. Ewa Woźniak, Krzysztof Wieczorek gr. MSP2 ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM system CRM Ewa Woźniak, Krzysztof Wieczorek gr. MSP2 SYSTEM CRM (Customer Relationship Management) CRM to jedna z wielu strategii marketingowych, która ma za zadanie nawiązanie

Bardziej szczegółowo

Ocena okresowa za rok 2015 w systemie informatycznym jest wciąż możliwa!

Ocena okresowa za rok 2015 w systemie informatycznym jest wciąż możliwa! Ocena okresowa za rok 2015 w systemie informatycznym jest wciąż możliwa! Dzięki systemowi TalentPlus w modelu wdrożenia Milestone Ocena okresowa pozwala zrealizować przynajmniej trzy kluczowe zadania:

Bardziej szczegółowo

comarch opt!ma Bezpieczeństwo, efektywność, Skuteczność dla Biur Rachunkowych

comarch opt!ma Bezpieczeństwo, efektywność, Skuteczność dla Biur Rachunkowych comarch opt!ma Bezpieczeństwo, efektywność, Skuteczność dla Biur Rachunkowych Pierwszy kompleksowy Program do obsługi biur rachunkowych Dzięki wieloletniej współpracy z ekspertami z branży usług księgowych,

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarządzania przedsiębiorstwem

Zintegrowane systemy zarządzania przedsiębiorstwem Zintegrowane systemy zarządzania przedsiębiorstwem Jarosław Durak ZIP 2005 Wprowadzenie Rozwój systemów informatycznych zarządzania przedsiębiorstwem 1957 American Production & Inventory Control Society

Bardziej szczegółowo

CRM. Relacje z klientami.

CRM. Relacje z klientami. CRM. Relacje z klientami. Autor: Jill Dyche Książka przeznaczona jest dla wielu czytelników -- od menedżerów do użytkowników Część 1. skierowana jest do kadry zarządzającej, menedżerów projektów oraz ludzi

Bardziej szczegółowo

System Profesal. Zarządzanie przez fakty

System Profesal. Zarządzanie przez fakty System Profesal Zarządzanie przez fakty Obecny Profesal jest systemem powstałym w wyniku 25 lat doświadczeń firmy ASTOR 150 użytkowników Ponad 450 000 notatek Ponad 11 000 artykułów bazy wiedzy Ponad 35

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ul. Towarowa 9. 10-959 Olsztyn. www.agroma.olsztyn.pl

Dane Klienta: ul. Towarowa 9. 10-959 Olsztyn. www.agroma.olsztyn.pl Dane Klienta: Agroma Olsztyn Grupa Sznajder Sp. z o.o. ul. Towarowa 9 10-959 Olsztyn www.agroma.olsztyn.pl Agroma Olsztyn Grupa Sznajder Sp. z o.o. to firma z wieloletnimi tradycjami. Istnieje na polskim

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNY LUDZKI KAPITAŁ. INTELEKTUALNY= kapitał ludzki, strukturalny (organizacyjny) i relacyjny PRACOWNICY STANOWIĄ KAPITAŁ FIRMY

SPOŁECZNY LUDZKI KAPITAŁ. INTELEKTUALNY= kapitał ludzki, strukturalny (organizacyjny) i relacyjny PRACOWNICY STANOWIĄ KAPITAŁ FIRMY 1 PRACOWNICY STANOWIĄ KAPITAŁ FIRMY Istotna zmiana od pracownika taylorowskiego, którego rola polegała na wykonywaniu poleceń, bez konieczności rozumienia ich znaczenia do pracownika kreatywnego, otwartego

Bardziej szczegółowo

III Edycja ITPro 16 maja 2011

III Edycja ITPro 16 maja 2011 III Edycja ITPro 16 maja 2011 SharePoint 2010 SharePoint jako platforma ERP Paweł Szczecki pawel.szczecki@predica.pl Prelegent Paweł Szczecki Współwłaściciel firmy Predica sp. z o.o. Odpowiedzialny za

Bardziej szczegółowo

Symfonia e-dokumenty 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia e-dokumenty 2013 Specyfikacja zmian Symfonia e-dokumenty 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 Wprowadzona w programie funkcjonalność obsługi e-przelewów umożliwia współpracę z bankami w zakresie zlecania elektronicznych

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIA GIS BY CTI. Opis programu

ZAMÓWIENIA GIS BY CTI. Opis programu ZAMÓWIENIA GIS BY CTI Opis programu 1. Opis programu GIS to System Informacji Geograficznej służący do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania oraz wizualizacji danych geograficznych. Program został stworzony

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIA GIS BY CTI

ZAMÓWIENIA GIS BY CTI ZAMÓWIENIA GIS BY CTI 1. Opis produktu. GIS to System Informacji Geograficznej służący do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania oraz wizualizacji danych geograficznych. Program został stworzony z myślą

Bardziej szczegółowo

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą Dane Klienta: ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. ul. Twarda 6C 80-871 Gdańsk www.acel.pl Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje

Bardziej szczegółowo

Opis funkcjonalności systemu Comarch CDN XL

Opis funkcjonalności systemu Comarch CDN XL Opis funkcjonalności systemu Comarch CDN XL Podstawowe moduły Comarch CDN XL BUSINESS INTELLIGENCE - dane, informacje, decyzje Nowoczesne narzędzie do raportowania zdarzeń gospodarczych, stanowiące fundament

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PHP Maritex. ul. Rdestowa 53D. 81-577Gdynia. www.maritex.com.pl

Dane Klienta: PHP Maritex. ul. Rdestowa 53D. 81-577Gdynia. www.maritex.com.pl Dane Klienta: PHP Maritex ul. Rdestowa 53D 81-577Gdynia www.maritex.com.pl Firma P.H.P. Maritex została założona w 1987 roku i jest obecnie jedną z największych, dynamicznie rozwijających się hurtowni

Bardziej szczegółowo

...Gospodarka Materiałowa

...Gospodarka Materiałowa 1 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne narzędzie wspomagające zarządzanie firmą w zakresie procesów i zadań działów kadrowo - personalnych.

Nowoczesne narzędzie wspomagające zarządzanie firmą w zakresie procesów i zadań działów kadrowo - personalnych. Nowoczesne narzędzie wspomagające zarządzanie firmą w zakresie procesów i zadań działów kadrowo - personalnych. MAP solutions Sp. z o.o. 05-120 Legionowo, ul. Leśna 5b tel. (22) 774 13 30 fax (22) 774

Bardziej szczegółowo

Przeszkoleni Pracownicy. Wprowadzamy system szkoleń dla osób zatrudnianych poprzez naszą Agencję do pracy na terenie Zakładu Klienta

Przeszkoleni Pracownicy. Wprowadzamy system szkoleń dla osób zatrudnianych poprzez naszą Agencję do pracy na terenie Zakładu Klienta PR & RECRUITMENT SOLUTIONS jest zespołem osób wyspecjalizowanych w prowadzeniu rekrutacji. To, co nas wyróżnia, to zastosowanie innowacyjnych metod oraz nowych technologii, które jeszcze sprawniej pomagają

Bardziej szczegółowo

STEGMANN POLSKA SP. Z O.O. PREZENTACJA ZAWODU SPECJALISTA DS. REKRUTACJI I SELEKCJI

STEGMANN POLSKA SP. Z O.O. PREZENTACJA ZAWODU SPECJALISTA DS. REKRUTACJI I SELEKCJI MY NIE SZUKAMY. MY ZNAJDUJEMY! SPECJALISTÓW W (7) BRANŻACH STEGMANN POLSKA SP. Z O.O. PREZENTACJA ZAWODU SPECJALISTA DS. REKRUTACJI I SELEKCJI 1 I. PREZENTACJA FIRMY Doradztwo Personalne Pośrednictwo Pracy

Bardziej szczegółowo

Agencja Zatrudnienia Agencja Pracy Tymczasowej. Quality service for quality people

Agencja Zatrudnienia Agencja Pracy Tymczasowej. Quality service for quality people Agencja Zatrudnienia Agencja Pracy Tymczasowej Quality service for quality people O NAS CZYM SIĘ ZAJMUJEMY? DAAS Recruitment jest prężnie rozwijającą się firmą, która działa na terenie Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie.

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie. zajmuje się wdrażaniem koncepcji CRM Eroica CRM bazującej na najczęściej używanym rozwiązaniu Open Source vtiger. Eroica CRM posiada wiele funkcji ułatwiających zarządzanie relacjami z klientem w kancelarii.

Bardziej szczegółowo

zaawansowane IT dla Twojej firmy Expert w logistyce i produkcji

zaawansowane IT dla Twojej firmy Expert w logistyce i produkcji zaawansowane IT dla Twojej firmy Expert w logistyce i produkcji DataConsult Nagrody DataConsult Sp. z o.o. oferuje kompleksowe rozwiązania informatyczne wspomagające zarządzanie logistyką wewnętrzną przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Efektywność headhuntera znaczenie projektów direct& executivesearch w polityce rekrutacyjnej organizacji

Efektywność headhuntera znaczenie projektów direct& executivesearch w polityce rekrutacyjnej organizacji Efektywność headhuntera znaczenie projektów direct& executivesearch w polityce rekrutacyjnej organizacji - Partner / Head of Operations ZANIM ZACZNIEMY CO BĘDZIE DALEJ? KIM JESTEM I JAKĄ FIRMĘ REPREZENTUJĘ?

Bardziej szczegółowo

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online 2012 Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online Sławomir Frąckowiak Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 Aplikacje B2B do czego? Realizacja najważniejszych procesów

Bardziej szczegółowo

602,70 zł brutto. Cena:

602,70 zł brutto. Cena: Kadry, Płace i ZUS PRO to nowoczesny system wspomagający pracę działów kadr i rachuby płac w firmach o dowolnej wielkości, bez względu na rodzaj wynagradzania, czy czas pracy. Ułatwia prowadzenie ewidencji

Bardziej szczegółowo

MOBILNE ROZWIĄZANIA KLUCZEM DO OPTYMALIZACJI PRAC SERWISOWYCH W TERENIE BARTŁOMIEJ DENKOWSKI PRESALES MANAGER, IFS POLAND

MOBILNE ROZWIĄZANIA KLUCZEM DO OPTYMALIZACJI PRAC SERWISOWYCH W TERENIE BARTŁOMIEJ DENKOWSKI PRESALES MANAGER, IFS POLAND www.ifsworld.com MOBILNE ROZWIĄZANIA KLUCZEM DO OPTYMALIZACJI PRAC SERWISOWYCH W TERENIE BARTŁOMIEJ DENKOWSKI PRESALES MANAGER, IFS POLAND FIRMA IFS PODSTAWOWE INFORMACJE Rok założenia: 1983 Centrala:

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Ewidencja i rozliczanie pracowników w module Comarch ERP Optima Płace i Kadry 2 Współpraca programu Comarch ERP Optima z innym aplikacjami

Bardziej szczegółowo

Aplikuj do projektu i sięgnij po Plan Rozwoju dla Twojej firmy

Aplikuj do projektu i sięgnij po Plan Rozwoju dla Twojej firmy Ogólnopolski projekt wsparcia przedsiębiorstw w walce ze skutkami spowolnienia gospodarczego Aplikuj do projektu i sięgnij po Plan Rozwoju dla Twojej firmy Założenia projektu Gospodarka szybko się zmienia

Bardziej szczegółowo

STAR FINANCE Case Study

STAR FINANCE Case Study STAR FINANCE Case Study Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się ze zwięzłym opisem wdrożenia przeprowadzonego u naszego Klienta firmy Star Finance. Billennium 2013/ Wszelkie prawa zastrzeżone. Star

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

............... Transport.......... 1

............... Transport.......... 1 1 Transport 3 Planowanie tras 4 Karty drogowe 4 Koszty transportu 5 Eksploatacja środków transportu 5 Cennik usług transportowych 5 2 Transport Moduł Transport wchodzący w skład systemu Impuls EVO jest

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Alfin Sp. z o.o. ul. Wielkopolska 251 lok. 10. 81-531 Gdynia. www.agroma.olsztyn.pl

Dane Klienta: Alfin Sp. z o.o. ul. Wielkopolska 251 lok. 10. 81-531 Gdynia. www.agroma.olsztyn.pl Dane Klienta: Alfin Sp. z o.o. ul. Wielkopolska 251 lok. 10 81-531 Gdynia www.agroma.olsztyn.pl Biuro rachunkowe Alfin Sp. z o.o. istnieje na rynku od 2001r. Jest ono prowadzone przez osobę posiadającą

Bardziej szczegółowo

Procedura realizacji usług szkoleniowych

Procedura realizacji usług szkoleniowych Procedura realizacji usług I. Procedura definiuje warunki realizacji usług świadczonych przez K&K Consulting Przemysław Kułyk II. W ramach oferty firmy znajdują się otwarte, a także zamknięte organizowane

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA BY CTI. Opis programu

PRODUKCJA BY CTI. Opis programu PRODUKCJA BY CTI Opis programu 1. Opis produktu. Moduł Produkcja by CTI jest programem w pełni zintegrowanym z systemem Comarch ERP Optima. Program ten daje pełną kontrolę nad produkcją, co pozwala zmniejszyć

Bardziej szczegółowo

Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą

Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą 2012 Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą Usługi PK KSU jako pierwowzór nowych usług PK DIAGNOZA POTRZEB KLIENTA

Bardziej szczegółowo

RAPORT ANALIZA RENTOWNOŚCI WSZYSTKIE STANOWISKA. LOGO KLIENTA 22 February 2014

RAPORT ANALIZA RENTOWNOŚCI WSZYSTKIE STANOWISKA. LOGO KLIENTA 22 February 2014 i RAPORT ANALIZA RENTOWNOŚCI WSZYSTKIE STANOWISKA LOGO KLIENTA 22 February 2014 Założenia Raport zawiera analizę poszczególnych badanych jednostek organizacyjnych, reprezentowanych przez wyznaczone osoby.

Bardziej szczegółowo

Udziałowcy wpływający na poziom cen:

Udziałowcy wpływający na poziom cen: Analiza procesu wytwórczego Udziałowcy wpływający na poziom cen: - dostawcy podzespołów - kooperanci - dystrybutorzy - sprzedawcy detaliczni tworzą nowy model działania: Zarządzanie łańcuchem dostaw SCM

Bardziej szczegółowo

System DEPTHeuresis stanowi odpowiedź na wyzwania HR, czyli: SYSTEM ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM LUDZKIM DEPTHeuresis

System DEPTHeuresis stanowi odpowiedź na wyzwania HR, czyli: SYSTEM ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM LUDZKIM DEPTHeuresis SYSTEM DEPTHeuresis System DEPT stanowi odpowiedź na wyzwania HR, czyli: Pozwala w łatwy sposób zarządzać różnorodnością kompetencji, kwalifikacji. Udrażnia komunikację dzięki wprowadzeniu naturalnego

Bardziej szczegółowo

System kadrowo-płacowy KOMAX 2.0

System kadrowo-płacowy KOMAX 2.0 System kadrowo-płacowy KOMAX 2.0 ( Wybrane aspekty innowacji funkcjonalnych ) Nowoczesny interfejs systemu Interfejs systemu KOMAX 2.0 opracowano z zamysłem maksymalnego uproszczenia obsługi wszystkich

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne narzędzia do zarządzania kompetencjami i ich rozwoju

Innowacyjne narzędzia do zarządzania kompetencjami i ich rozwoju Innowacyjne narzędzia do zarządzania kompetencjami i ich rozwoju Od aspiracji... do realnych potrzeb naszych klientów Od aspiracji Przy planowaniu prac nad rozwojem autorskiej platformy MN Portal zapytaliśmy

Bardziej szczegółowo

IFS APPLICATIONS ROZWIĄZANIA DLA ELASTYCZNYCH PRZEDSIĘBIORSTW

IFS APPLICATIONS ROZWIĄZANIA DLA ELASTYCZNYCH PRZEDSIĘBIORSTW IFS APPLICATIONS ROZWIĄZANIA DLA ELASTYCZNYCH PRZEDSIĘBIORSTW 2 IFS APPLICATIONS ROZWIĄZANIA DLA ELASTYCZNYCH PRZEDSIĘBIORSTW SYSTEM IFS APPLICATIONS PRAWDZIWA ELASTYCZNOŚĆ BIZNESOWA Największe sukcesy

Bardziej szczegółowo

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Opis szkoleń planowanych do realizacji w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

ipersonel innowacyjny system kadrowo-płacowy rozwiązania dla biznesu

ipersonel innowacyjny system kadrowo-płacowy rozwiązania dla biznesu innowacyjny system kadrowo-płacowy rozwiązania dla biznesu ipersonel Pakiet oprogramowania ipersonel stworzyliśmy korzystając z najnowszych technologii, pozwalających w bezpieczny sposób przetwarzać dane

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Dostosowana. do skali biznesu

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Dostosowana. do skali biznesu OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Dostosowana do skali biznesu www.enova.pl enova Szyta na miarę Skalowalność Oprogramowanie enova to skalowalny system informatyczny, który łatwo poddaje się modyfikacjom i rozbudowie.

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne narzędzia HR. Waldemar Lipiński DMZ-CHEMAK sp. z o.o.

Nowoczesne narzędzia HR. Waldemar Lipiński DMZ-CHEMAK sp. z o.o. Nowoczesne narzędzia HR Waldemar Lipiński DMZ-CHEMAK sp. z o.o. W CHMURY CZY Z CHMUR Z ZIEMI NA ZIEMIĘ OPROGRAMOWANIE ROZWIĄZANIA ON-LINE OUTSOURCING PLUS CONSULTING 4 wymiary HR to inicjatywa firm: DMZ-Chemak

Bardziej szczegółowo

Planowanie tras transportowych

Planowanie tras transportowych Jerzy Feldman Mateusz Drąg Planowanie tras transportowych I. Przedstawienie 2 wybranych systemów: System PLANTOUR 1.System PLANTOUR to rozwiązanie wspomagające planowanie i optymalizację transportu w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

dr inż. Marek Mika ON PAN ul. Wieniawskiego 17/19 tel. 8528-503 wew. 262 e-mail: Marek.Mika@cs.put.poznan.pl

dr inż. Marek Mika ON PAN ul. Wieniawskiego 17/19 tel. 8528-503 wew. 262 e-mail: Marek.Mika@cs.put.poznan.pl Systemy klasy ERP wykłady: 16 godz. laboratorium: 16 godz. dr inż. Marek Mika ON PAN ul. Wieniawskiego 17/19 tel. 8528-503 wew. 262 e-mail: Marek.Mika@cs.put.poznan.pl Co to jest ERP? ERP = Enterprise

Bardziej szczegółowo

Czy zarządzanie oceną i rozwojem kompetencji w organizacji może rzeczywiście byd praktyczne?

Czy zarządzanie oceną i rozwojem kompetencji w organizacji może rzeczywiście byd praktyczne? Czy zarządzanie oceną i rozwojem kompetencji w organizacji może rzeczywiście byd praktyczne? Michał Kapuścik COIG S.A. Daniel Niedbalski Trio Management COIG S.A. o firmie Producent oprogramowania klasy

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Zasobami Ludzkimi

System Zarządzania Zasobami Ludzkimi itushr System Zarządzania Zasobami Ludzkimi System itus HR to kompleksowe, modułowe narzędzie informatyczne do wspomagania procesów pracy zarządzania zasobami ludzkimi w każdego rodzaju przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Otwarte modułowe rozwiązanie dla każdej nowoczesnej uczelni. Paweł Ilnicki Warszawa 28.09.2005

Otwarte modułowe rozwiązanie dla każdej nowoczesnej uczelni. Paweł Ilnicki Warszawa 28.09.2005 Otwarte modułowe rozwiązanie dla każdej nowoczesnej uczelni Paweł Ilnicki Warszawa 28.09.2005 od 1990 roku zajmujemy się obsługą instytucji szkolnictwa wyższego, nasza oferta to efekt wieloletniej współpracy

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE ELEMENTY KSZTAŁCENIA ODPOWIEDZIĄ NA POTRZEBY RYNKU PRACY PROGRAM ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

PRAKTYCZNE ELEMENTY KSZTAŁCENIA ODPOWIEDZIĄ NA POTRZEBY RYNKU PRACY PROGRAM ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO Uniwersytet DZKI w w w. w z. u n i. l o d z. p l Zaproszenie do współpracy w ramach realizacji projektu pt.: PRAKTYCZNE ELEMENTY KSZTAŁCENIA ODPOWIEDZIĄ NA POTRZEBY RYNKU PRACY PROGRAM ROZWOJU WYDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

systemowy rozwój firmy Cennik dla biur rachunkowych Oprogramowanie ERP do zarządzania

systemowy rozwój firmy Cennik dla biur rachunkowych Oprogramowanie ERP do zarządzania systemowy rozwój firmy Cennik dla biur rachunkowych Oprogramowanie ERP do zarządzania moduły podstawowe dla biur rachunkowych moduł cena jednego stanowiska wybranego modułu wynajem (ASP) miesięczny abonament

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określa: 1) strukturę organizacyjną placówki,

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Inc. jest największym na świecie przedsiębiorstwem zajmującym się dostawą rozwiązań biurowych. Istnieje

Bardziej szczegółowo

CRM w logistyce. Justyna Jakubowska. CRM7 Specjalista Marketingu

CRM w logistyce. Justyna Jakubowska. CRM7 Specjalista Marketingu CRM w logistyce Justyna Jakubowska CRM7 Specjalista Marketingu CRM w logistyce Prezentacja firm more7 Polska dostawca systemu CRM Autor i producent systemu do zarządzania relacjami z klientem CRM7; Integrator

Bardziej szczegółowo

HR i IT - związek z przyszłością?

HR i IT - związek z przyszłością? HR i IT - związek z przyszłością? Analizy i przewidywanie Przyszłość i nowy kształt działu HR 2 Polski lider rynku ERP Czołowy polski dostawca oprogramowania dla firm Ponad 25 lat doświadczenia Systemy

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE:

DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE: DOKUMENT INFORMACYJNY COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE: JAKIE PROBLEMY ROZWIĄZUJE BI 1 S t r o n a WSTĘP Niniejszy dokument to zbiór podstawowych problemów, z jakimi musi zmagać się przedsiębiorca, analityk,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie działem serwisu przy wykorzystaniu aplikacji Vario

Zarządzanie działem serwisu przy wykorzystaniu aplikacji Vario Zarządzanie działem serwisu przy wykorzystaniu aplikacji Vario rejestracja i obsługa zleceń montażowych rejestracja i obsługa zleceń serwisowych rejestracja i planowanie przeglądów serwisowych rejestracja

Bardziej szczegółowo

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2012 Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność

Bardziej szczegółowo

Oferta dla biur rachunkowych korzystających z oprogramowania SAGE FK Symfonia

Oferta dla biur rachunkowych korzystających z oprogramowania SAGE FK Symfonia Oferta dla biur rachunkowych korzystających z oprogramowania SAGE FK Symfonia Narzędzia nowoczesnej księgowości są blizej niż przypuszczasz. Strateo zostało stworzone przez księgowych dla księgowych. Internetowa

Bardziej szczegółowo

Wybór ZSI. Zakup standardowego systemu. System pisany na zamówienie

Wybór ZSI. Zakup standardowego systemu. System pisany na zamówienie Wybór ZSI Zakup standardowego systemu System pisany na zamówienie Zalety: Standardowy ZSI wbudowane najlepsze praktyki biznesowe możliwość testowania przed zakupem mniej kosztowny utrzymywany przez asystę

Bardziej szczegółowo

Szkolenie "Administracja modułem kadrowo-płacowym" 1. OM Obszar Biznesowy. Administrator struktury organizacyjnej w zakresie

Szkolenie Administracja modułem kadrowo-płacowym 1. OM Obszar Biznesowy. Administrator struktury organizacyjnej w zakresie Załącznik nr 2. Do Planu Rekrutacji na szkolenie z zakresu obsługi modułu kadrowo-płacowego Zintegrowanego Informatycznego Systemu Zarządzania Uczelnią Szkolenie "Administracja modułem kadrowo-płacowym"

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 grudnia 2013r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

2014-03-17. Misja. Strategia. Cele UNIT4 TETA BI CENTER. Plan prezentacji. Grupa UNIT4 TETA. Grupa kapitałowa UNIT4 UNIT4 TETA BI CENTER

2014-03-17. Misja. Strategia. Cele UNIT4 TETA BI CENTER. Plan prezentacji. Grupa UNIT4 TETA. Grupa kapitałowa UNIT4 UNIT4 TETA BI CENTER Plan prezentacji Prowadzący: Mateusz Jaworski m.jaworski@tetabic.pl 1. Grupa kapitałowa UNIT4. 2. Grupa UNIT4 TETA. 3. UNIT4 TETA BI CENTER. 4. TETA Business Intelligence. 5. Analiza wielowymiarowa. 6..

Bardziej szczegółowo