PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI. - wypełniać obowiązki pracownicze tak, aby kształtować pozytywną opinię o przedsiębiorstwie,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI. - wypełniać obowiązki pracownicze tak, aby kształtować pozytywną opinię o przedsiębiorstwie,"

Transkrypt

1 Centrum Nauki i Biznesu Żak Sp. z o.o. Oddział Zabrze Ul. Wolności 299, Zabrze PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI Cele kształcenia Po odbyciu praktyki słuchacz powinien umieć: - zorganizować własne stanowisko pracy, - wypełniać obowiązki pracownicze tak, aby kształtować pozytywną opinię o przedsiębiorstwie, - zastosować - na uproszczonych przykładach zasady racjonalnej organizacji pracy i zasady zarządzania, - przestrzegać przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych, - wykorzystać w pracy biurowej nowoczesne środki techniczne i materiały biurowe, - wykorzystać wybrany program komputerowy, kadrowo płacowy, komputerową księgą przychodów i rozchodów, system finansowo księgowy lub inne systemy ekonomiczno - finansowe, - wykonać typowe czynności związane z utrzymaniem sprawności sprzętu komputerowego i innych sprzętów biurowych, - zredagować treść pism i sporządzić dokumenty w sprawach osobowych, sprawach związanych z transakcjami kupna sprzedaży i innych sprawach związanych z rachunkowością i finansami przedsiębiorstwa, banku, urzędu skarbowego itp., - wykorzystać zakładowy plan kont w ewidencji, operacji gospodarczych. - dokonać ewidencji operacji gospodarczych, - zinterpretować zapisy księgowe, - sporządzić podstawowe sprawozdania finansowe, bilans, rachunek zysków i strat, - przeprowadzić proste analizy ekonomiczne i dokonać oceny procesów gospodarczych, - sprawnie liczyć i szacować wyniki obliczeń, - przechować dokumentację księgową.

2 Materiał kształcenia Podział materiału kształcenia PRAKTYKA W JEDNOSTCE PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 4 tygodnie = 20 dni PRAKTYKA W BANKU 2 tygodnie = 10 dni PRAKTYKA W URZĘDZIE SKARBOWYM 2 tygodnie = 10 dni ZAKRES PRAKTYKI: Ilość dni Zakres działań Data Podpis opiekuna praktyki PRAKTYKA W JEDNOSTCE PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Przedmiot działania jednostki gospodarczej i jej forma organizacyjno prawna. Struktura organizacyjna, charakterystyka działalności komórek organizacyjnych i ich wzajemne powiązanie. Miejsce jednostki gospodarczej na rynku, źródła zaopatrzenia, kierunki sprzedaży. Otoczenie firmy. Techniczno organizacyjne przygotowanie działalności gospodarczej. Realizacja i organizacja procesu działalności gospodarczej. Środki techniczne i materiały wykorzystywane w pracy biurowej. Organizacja obiegu dokumentów. Regulaminy wewnętrzne, instrukcje, dyscyplina pracy, przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy przeciwpożarowe. Sekretariat. Dziennik korespondencji przychodzącej i wychodzącej. Przechowywanie akt zgodnie z instrukcją kancelaryjną. Wykorzystanie środków łączności, kserokopiarki, komputera. Redagowanie pism.

3 Kadry. Dokumentacja osobowa i jej przechowywanie. Regulamin pracy, regulamin wynagrodzenia. Dokumentacja płacowa i dokumentacja ubezpieczeń społecznych. Komórki handlowe. Źródła zaopatrzenia. Dokumentacja zakupu. Kierunki sprzedaży. Dokumentacja sprzedaży. Organizacja marketingu. Stosunki jednostki gospodarczej z otoczeniem (public relations) Komórki finansowo księgowe. Zakładowy plan kont. Formy i techniki ewidencji księgowej. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych. Dokumentacja finansowo księgowa. Ewidencja operacji na kontach syntetycznych i analitycznych. Wykorzystanie programów komputerowych w rachunkowości. Interpretacja zapisów księgowych. Uwzględnianie ewidencji syntetycznej i analitycznej. Rozliczenia z kontrahentami, instytucjami finansowymi oraz budżetem. Rozliczenia z pracownikami. Rachunek kosztów. Podstawowe sprawozdania finansowe i ich analiza.

4 Ilość dni Zakres działań Data Podpis opiekuna praktyki PRAKTYKA W BANKU 2 TYGODNIE Działalność Banku i jego struktura organizacyjna. Zadania rachunkowości bankowej. Zasady budowy bankowego planu kont. Wpływ planu kont na rachunkowość bankową. Wykorzystanie programów komputerowych w rachunkowości bankowej. Obroty na rachunkach bankowych. Zakładanie rachunków bankowych i ich funkcjonowanie. Dokumentacja obrotu bezgotówkowego w banku. Operacje obrotu gotówkowego w banku. Dokumentacja obrotu gotówkowego. Rodzaje kredytów bankowych. Umowa kredytowa. Zasady zaciągania i spłaty kredytów. Rodzaje form oszczędzania, dokumenty stosowane w różnych formach oszczędzania. Odsetki i prowizje, zasady obliczania. Dyskonto i redyskonto. Operacje walutowe. Dokumenty księgowe stosowane w rozliczeniach wewnątrz systemu bankowego.

5 Ilość dni Zakres działań Data Podpis opiekuna praktyki PRAKTYKA W URZĘDZIE SKARBOWYM 2 TYGODNIE Działalność Urzędu Skarbowego, struktura organizacyjna i organizacja pracy. Rejestracja nowych przedsiębiorstw i nadanie numeru identyfikacji podatkowej NIP. Miesięczne rozliczenie i dokumentacja podatku VAT. Formy podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Dokumentacja i rozliczenie zaliczek na podatek dochodowy. Rozliczenie roczne podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Inne podatki i zasady ich uiszcznia, opłaty skarbowe. Skutki finansowe wynikające z nieuiszczania, postępowanie egzekucyjne. Organizacja wpłat do budżetu. Środki gospodarcze, wydatki i dochody Urzędu Skarbowego. Zasady prowadzenia rachunkowości w Urzędach Skarbowych. Wykorzystanie programów komputerowych w pracy Urzędu Skarbowego.

6 INFORMACJA DLA ORGANIZATORA PRAKTYKI KRYTERIA OCENY Obowiązuje 6-cio stopniowa skala ocen: Celujący Bardzo dobry Dobry Dostateczny Dopuszczający Niedostateczny

7 UWAGI O REALIZACJI PRAKTYKI Praktyka zawodowa przewidziana została w wymiarze 8 tygodni w cały cyklu kształcenia: w szkole policealnej po 4 tygodnie w III i w IV semestrze. Program praktyki zawodowej jest rozwinięciem szczegółowych celów kształcenia, zawiera również określone cele wychowawcze. Głównym celem praktyki jest umożliwienie zastosowania wiedzy i umiejętności zdobytych w szkole, w warunkach praktyki gospodarczej. Praktyka zawodowa ma również na celu poszerzenie tej wiedzy i umiejętności. Realizacja programu praktyki wymaga jej lokalizacji w trzech różnych jednostkach kolejno po sobie następujących: - jednostka gospodarcza, - bank, - organ finansowy ( urząd skarbowy lub izba skarbowa) Program praktyki został skorelowany z treściami przedmiotów zawodowych. Ze względu na charakter zawodu technik rachunkowości w programie praktyki dominują zagadnienia z zakresu finansów i rachunkowości. Organizatorzy praktyk opracowując szczegółowy harmonogram powinni uwzględnić większość czasu praktyki na w komórkach księgowo finansowych, zwrócić szczególną uwagę na dokumenty i ich obieg, na zasady i i sposoby ewidencji operacji gospodarczych oraz wszelkie rozliczenia finansowe.

ZAWÓD TECHNIK ADMINISTRACJI 343[01] NR PROGRAMU 343[01]/MEN/2008.02.12

ZAWÓD TECHNIK ADMINISTRACJI 343[01] NR PROGRAMU 343[01]/MEN/2008.02.12 ZAWÓD TECHNIK ADMINISTRACJI 343[01] NR PROGRAMU 343[01]/MEN/2008.02.12 SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA W wyniku procesu kształcenia uczeń (słuchacz) powinien umieć: określić zasady funkcjonowania organu administracji

Bardziej szczegółowo

Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk. Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż.

Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk. Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż. Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż. Teresa Słupska Opracowanie redakcyjne: mgr inż. Halina Bielecka 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edu kacji Narodowej

Ministerstwo Edu kacji Narodowej Ministerstwo Edu kacji Narodowej PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK PRAC BIUROWYCH 419[01] Zatwierdza Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2009 Autorzy: mgr Anetta Jurkowska mgr Katarzyna Knapik mgr inż. Paweł

Bardziej szczegółowo

MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ARCHIWISTA 348[02]

MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ARCHIWISTA 348[02] MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI 348[02]/SP-2, SP-1/MEiN/2006. MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ARCHIWISTA 348[02] Zatwierdzam Minister Edukacji i Nauki Warszawa 2006 Autorzy:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK HANDLOWIEC 341 [03]

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK HANDLOWIEC 341 [03] Ministerstwo Edukacji Narodowej PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK HANDLOWIEC 341 [03] Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2009 Autorzy: mgr Anna Chmura mgr Wojciech Jodłowski mgr inż. Maria Kleina mgr Andrzej

Bardziej szczegółowo

Podstawy. działalności handlowej. Poradnik metodyczny dla nauczyciela. Elżbieta Przydatek Jan Przydatek

Podstawy. działalności handlowej. Poradnik metodyczny dla nauczyciela. Elżbieta Przydatek Jan Przydatek Elżbieta Przydatek Jan Przydatek Podstawy działalności handlowej Poradnik metodyczny dla nauczyciela w zasadniczej szkole zawodowej i szkole policealnej Projekt okładki: Studio GRAVITE, Olsztyn Redakcja:

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Technik rachunkowości Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2005 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we współpracy

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04

Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 29.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu tematycznego egzaminów w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłych rewidentów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 207.000 EURO NA:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 207.000 EURO NA: 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 207.000 EURO NA: przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie

Bardziej szczegółowo

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Jacek Musiałkiewicz ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących Program zdobył

Bardziej szczegółowo

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Jacek Musiałkiewicz ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących Program zdobył

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunkowości budżetowej 412[01].Z3.01

Prowadzenie rachunkowości budżetowej 412[01].Z3.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Marianna Biernacik Bartkiewicz Prowadzenie rachunkowości budżetowej 412[01].Z3.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EKONOMIKI HANDLU

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EKONOMIKI HANDLU WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EKONOMIKI HANDLU wg programu: 2305 Klasa III TH, IV TH DZIAŁ PROGRAMU NAUCZANIA System finansowy Finansowanie działalności Wymagania programowe poziom podstawowy (2,3) Uczeń potrafi:

Bardziej szczegółowo

CELE, PROGRAM I REGULAMIN PRAKTYK

CELE, PROGRAM I REGULAMIN PRAKTYK CELE, PROGRAM I REGULAMIN PRAKTYK Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Praktyka w instytucjach lub jednostkach gospodarczych stanowi integralną część programu studiów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AUCZANIA TECHNIK EKONOMISTA 341 [02]

PROGRAM AUCZANIA TECHNIK EKONOMISTA 341 [02] Ministerstwo Edukacji Narodowej 341IO2]/MEN/2OO8.02.O7 PROGRAM AUCZANIA TECHNIK EKONOMISTA 341 [02] Warszawa 2008 Autorzy: mgr inź. Aleksandra Grobelna mgr Maria Jasińska mgr Lucyna Jedynak-Jasińska mgr

Bardziej szczegółowo

Główny księgowy (121101)

Główny księgowy (121101) Główny księgowy (121101) Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Centrum Integracji Społecznej Żelazna w Białymstoku prowadzonego przez Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Centrum Integracji Społecznej Żelazna w Białymstoku prowadzonego przez Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Centrum Integracji Społecznej Żelazna w Białymstoku prowadzonego przez Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1 1. Regulamin określa szczegółową organizację oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY. Rozdział I Przepisy ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY. Rozdział I Przepisy ogólne Załącznik do uchwały Nr Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY Rozdział I Przepisy ogólne 1.1. Regulamin Organizacyjny Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie. Przewodnik dla ucznia

Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie. Przewodnik dla ucznia Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie Przewodnik dla ucznia Spis treści str. 1. Wprowadzenie 2 2. Wymagania wstępne 3 3. Cele kształcenia 4 4. Materiał nauczania i zestawy ćwiczeń 5 4.1. Planowanie własnego

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNE KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

BEZPŁATNE KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE Chcesz uzupełnić, zmienić, podnieść, zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe? Zapisz się na BEZPŁATNE KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji... 2 Prowadzenie rachunkowości...

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH w Woli Osowińskiej. REGULAMIN PRZEBIEGU PRAKTYKI ZAWODOWEJ Technikum Informatycznego ZAWÓD : TECHNIK INFORMATYK

ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH w Woli Osowińskiej. REGULAMIN PRZEBIEGU PRAKTYKI ZAWODOWEJ Technikum Informatycznego ZAWÓD : TECHNIK INFORMATYK ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH w Woli Osowińskiej REGULAMIN PRZEBIEGU PRAKTYKI ZAWODOWEJ Technikum Informatycznego ZAWÓD : TECHNIK INFORMATYK Wola Osowińska 2010 SPIS TREŚCI 1. Cele i zadania praktyki zawodowej

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Jolanta Kijakowska Spis treści 1. Wstęp 3 2. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania 4 3. Treści edukacyjne 7 4. Sposoby osiągania

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOT: RACHUNKOWOŚĆ kl. I TE WYMAGANIA NA OCENY SZKOLNE:

RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOT: RACHUNKOWOŚĆ kl. I TE WYMAGANIA NA OCENY SZKOLNE: RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOT: RACHUNKOWOŚĆ kl. I TE WYMAGANIA NA OCENY SZKOLNE: OCENA: dopuszczający - określić formy organizacyjne rachunkowości, - określić podstawowe

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma Realizowany w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04

Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 0 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W OPOLU PRO FM SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN ORGANIZACYJNY Tekst jednolity Opole, lipiec 2012 r. SPIS TREŚCI Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział II. ZASADY ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOCI 341 [06]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOCI 341 [06] MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOCI 341 [06] Obecnie: 412[01] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Finansów Minister Edukacji Narodowej I. ZAŁOENIA

Bardziej szczegółowo

Ustalanie wyniku finansowego i sporządzanie sprawozdań finansowych 341[03].Z4.04

Ustalanie wyniku finansowego i sporządzanie sprawozdań finansowych 341[03].Z4.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Maria Michalak Ustalanie wyniku finansowego i sporządzanie sprawozdań finansowych 341[03].Z4.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo