DZPIE/007/2014 Warszawa, 6 marca 2014 r. Dotyczy udzielenia zamówienia publicznego w trybie "przetargu nieograniczonego" na System kadrowo-płacowy.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZPIE/007/2014 Warszawa, 6 marca 2014 r. Dotyczy udzielenia zamówienia publicznego w trybie "przetargu nieograniczonego" na System kadrowo-płacowy."

Transkrypt

1 DZPIE/007/2014 Warszawa, 6 marca 2014 r. Dotyczy udzielenia zamówienia publicznego w trybie "przetargu nieograniczonego" na System kadrowo-płacowy. W trakcie prowadzonej procedury wpłynęło następujące zapytanie: Pytanie nr: 1 Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wcześniejszego rozliczenia części projektu? Na przykład: Po dostawie serwera z oprogramowaniem. Po dostarczeniu licencji. Jeśli tak, to jaki procent wartości projektu byłby przeznaczony do wcześniejszego rozliczenia? Nie. Zamawiający nie przewiduje wcześniejszej, częściowej zapłaty za realizację zamówienia. Pytanie nr: 2 Strona 14 SIWZ: 3. W każdym roku trwania opieki autorskiej Wykonawca zapewni dla Zamawiającego 30 godzin serwisowych, które Wykonawca przeznaczać będzie na bieżące prace dostosowujące program kadrowo-płacowy do zmieniających się potrzeb Zamawiającego. Umowa: 3. W każdym roku trwania opieki autorskiej Wykonawca zapewni dla Zamawiającego 35 godzin serwisowych, które Wykonawca przeznaczać będzie na bieżące prace dostosowujące program kadrowo-płacowy do zmieniających się potrzeb Zamawiającego. Pytanie brzmi: ile powinno być godzin: 30, czy 35? Wobec oczywistej pomyłki, Zamawiający zmienia zapis w Umowie na W każdym roku trwania opieki autorskiej Wykonawca zapewni dla Zamawiającego 30 godzin serwisowych, które Wykonawca przeznaczać będzie na bieżące prace dostosowujące program kadrowopłacowy do zmieniających się potrzeb Zamawiającego Pytanie nr: 3 Strona 19 SIWZ: 10, pkt. 4.1.c zaliczenie do minimum kadrowego TAK/NIE

2 Prosimy o potwierdzenie, że wymaganie to oznacza spełnienie warunków SIWZ zawartych w punkcie: 1 -> Wymagania zamawiającego w zakresie funkcjonalności systemu kadrowo - płacowego - > Kadry -> Dane pracownicze -> punkt 5 Dane pracownicze, str. 5 SIWZ. Jeśli tak to prosimy o potwierdzenie, jeśli nie to prosimy o podanie pełnej listy danych wymaganych przez minimum kadrowe koniecznych do spełnienia wymagań zawartych w punkcie: 10, pkt. 4.1.c, str. 19 SIWZ. W zakresie funkcjonalności zaliczenie do minimum kadrowego TAK/NIE Zamawiający rozumie parametr, który wypełniany będzie dla każdego pracownika na podstawie złożonego przez pracownika oświadczenia. Celem wypełnienia tego parametru ma być możliwość wygenerowania z systemu raportu prezentującego liczbę pracowników, którzy złożyli oświadczenie w zakresie zaliczenia do minimum kadrowego na TAK oraz na NIE. Pytanie nr: 4 Wzór Umowy; paragraf 6 Opieka autorska ; pkt. 2 W okresie trwania opieki autorskiej Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usługi bieżących aktualizacji oprogramowania, w celu dostosowania do zmieniających się przepisów prawa. Pytanie: Czy Zamawiający uzna ten punkt za zrealizowany, jeśli wymagane aktualizacje wynikające ze zmiany przepisów prawa zostaną udostępnione przez Wykonawcę poprzez portal internetowy lub na nośniku optycznym np. CD, DVD? Zamawiający oczekuje aby w ramach opieki autorskiej nad wdrożonym oprogramowaniem Wykonawca świadczył usługę bieżącej aktualizacji oprogramowania w celu dostosowania go do zmieniających się przepisów prawa. W szczególności oczekuje od Wykonawcy aby dokonywał instalacji nowych wersji oprogramowania w zakresie zmian przepisów prawa. Wykonawca może udostępniać aktualizacje wynikające ze zmiany przepisów prawa poprzez portal internetowy lub na nośniku optycznym np. CD, DVD, niemniej jednak czynność wykonania aktualizacji oraz ewentualnego przeszkolenia użytkowników w ramach dokonanych zmian leży po stronie Wykonawcy. Pytanie nr: 5 Wzór Umowy; paragraf 6 Opieka autorska ; pkt. 3 W każdym roku trwania opieki autorskiej Wykonawca zapewni dla Zamawiającego 35 godzin serwisowych, które Wykonawca przeznaczać będzie na bieżące prace dostosowujące program kadrowo-płacowy do zmieniających się potrzeb Zamawiającego natomiast w SIWZ; rozdział WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W ZAKRESIE GWARANCJI ORAZ ŚWIADCZENIA OPIEKI AUTORSKIEJ NAD WDROŻONYM SYSTEMEM KADROWO-PŁACOWYM; pkt. 3 jest zapis W każdym roku trwania opieki autorskiej Wykonawca zapewni dla Zamawiającego 30 godzin serwisowych, które Wykonawca przeznaczać będzie na bieżące prace dostosowujące program kadrowo-płacowy do zmieniających się potrzeb Zamawiającego. Pytanie: Prosimy o wyjaśnienie, które zapisy dotyczące ilości godzin serwisowych jest obowiązujący?

3 Odpowiedź na to pytanie została udzielona w odpowiedzi na pytanie nr 2. Pytanie nr: 6 Wzór Umowy; paragraf 1 Przedmiot Umowy i gwarancji ; pkt.7 Pytania: Czy czas naprawy jako wyłącznie czas obsługi zgłoszenia w godzinach roboczych po stronie Wykonawcy jest akceptowany przez Zamawiającego? Zamawiający akceptuje, że czas obsługi zgłoszeń liczony jest w godzinach roboczych pracy Zamawiającego tj od godz do godz Czy świadczenie usług gwarancyjnych realizowanych za pomocą poczty elektronicznej i/lub metodą udostępnienia pulpitu w przypadku obsługi błędów krytycznych odbywa się również w godzinach urzędowych ( )? Zamawiający akceptuje, że czas obsługi gwarancyjnej liczony jest w godzinach roboczych pracy Zamawiającego tj od godz do godz Jednocześnie prosimy o wskazanie upłynięcia terminu rozwiązania błędu krytycznego, zgłoszonego w : Dzień roboczy o godzinie (za pomocą poczty elektronicznej i/lub metodą udostępnienia pulpitu) Piątek o godzinie (za pomocą poczty elektronicznej i/lub metodą udostępnienia pulpitu) Upłynięcie terminu usunięcia błędu krytycznego następuje odpowiednio: a) Zgłoszenie w dzień roboczy o godz termin upływa po 12 godzinach licząc zgodnie z godzinami pracy Zamawiającego tj o godzinie drugiego dnia roboczego; b) Zgłoszenie o godz w piątek termin upływa po 12 godzinach licząc zgodnie z godzinami pracy Zamawiającego tj o godzinie we wtorek. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania obejścia umożliwiającego tymczasowe przywrócenie sprawność systemu poprzez zmianę parametrów systemu, którego dotyczył błąd krytyczny do czasu całkowitego usunięcia błędu? Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania obejścia umożliwiającego tymczasowe przywrócenie sprawności systemu poprzez zmianę parametrów systemu, którego dotyczył błąd krytyczny. Pytanie nr: 7 Wzór Umowy; paragraf 1 Przedmiot Umowy i gwarancji ; pkt 12,, W okresie opieki serwisowej Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość korzystania z usługi hot-line Pytanie:

4 Prosimy o wskazanie w jakich dniach i godzinach ma być dostępna Usługa Hot-Line dla Zamawiającego. Usługa Hot-Line ma być dostępna w dni robocze w godzinach pracy Zamawiającego, tj w godzinach Pytanie nr: 8 Wymagania ogólne, pkt. 7 System kadrowo-płacowy musi działać w architekturze trójwarstwowej: Serwer bazy danych-serwer aplikacji-cienki klient. Pytanie: Pytanie: Czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione, jeśli w architekturze trójwarstwowej będą dostępne wyodrębnione, ze względu na charakter i grupy użytkowników, obszary funkcjonalne rozwiązania: serwis pracowniczy, system elektronicznego obiegu kart pracy? Wniosek: Wnosimy o dopuszczenie rozwiązania posiadającego w części klasycznego ERP architekturę klient-serwer, ponieważ pomimo rozwoju systemów przeglądarkowych systemy dostępne za pośrednictwem tzw. grubego klienta wciąż udostępniają użytkownikom bogatszą funkcjonalność. Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania zbudowanego w architekturze dwuwarstwowej. Pytanie nr: 9 Wymagania ogólne, pkt. 12 System kadrowo-płacowy zapewni autonomiczną komunikację w sieci bez konieczności używania dodatkowego oprogramowania np. zdalnego pulpitu, terminali Windows, itp. Pytanie: Czy wszyscy użytkownicy systemu kadrowo-płacowego będą pracować w sieci LAN? Zamawiający nie ogranicza dostępu użytkowników do systemu kadrowo-płacowego wyłącznie do sieci LAN. Pytanie: Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację treści powyższego wymagania w następujący sposób: System kadrowo-płacowy zapewni autonomiczną komunikację w sieci bez konieczności używania dodatkowego oprogramowania np. zdalnego pulpitu, terminali Windows, itp., chyba że Wykonawca zapewni dostarczenie takich rozwiązań w cenie swojej oferty? Zamawiający podtrzymuje wymaganie komunikacji bez konieczności używania dodatkowego oprogramowania. Pytanie nr: 10 Wymagania ogólne, pkt. 16 Zamawiający musi mieć możliwość zakupu kodów źródłowych do systemu

5 kadrowo-płacowego w celu zagwarantowania ciągłości użytkowania systemu przez Zamawiającego i uniezależnienia się od dostawcy i producenta oprogramowania. Zakup kodów źródłowych dawać będzie prawo Zamawiającemu do pełnych zmian w kodzie aplikacji zmiany w algorytmach aplikacji, zmiany w interfejsie okienkowym, zmiany w raportach, zmiany w strukturach danych oraz możliwość samodzielnej rozbudowy systemu poprzez tworzenie nowych funkcjonalności i modyfikacji istniejących funkcji nowe funkcje/moduły, definiowanie własnego interfejsu użytkownika. Wniosek: Wnosimy o wykreślenie powyższych zapisów, ze względu na: niemożliwość określenia zakresu oddziaływania zmian w kodzie dla systemów zintegrowanych a tym samym wyłączenia konkretnego obszaru/obszarów z zakresu oddziaływania zmiany; wysoki stopień skomplikowania kodu w praktyce uniemożliwia dokonanie w nim zmian bez wcześniejszego zaawansowanego i długotrwałego szkolenia Personelu zamawiającego z technologii i modelu systemu; potencjalnie większą pracochłonność weryfikacji modyfikacji kodu niż wykonanie owych zmian przez Zamawiającego; konieczność precyzyjnego wersjonowania zmian w kodzie przez Zamawiającego i udostępniania tych informacji weryfikującemu Dostawcy; uniemożliwienie Dostawcy wywiązania się z obowiązków gwarancyjnych, tj. dostarczania aktualizacji do systemu ze względu na rozbieżność pomiędzy kodem systemu przetwarzanym przez Dostawcę i kodem modyfikowanym przez Zamawiającego. Pytanie: Czy Zamawiający uzna wymagania za spełnione w przypadku dostarczenia systemu zawierającego odseparowaną warstwę programistyczną pozwalającą na dokonywanie rozszerzeń funkcjonalnych w systemie przy pomocy skryptów VBS przez personel Zamawiającego, które nie będą wpływały na podstawowy kod źródłowy oprogramowania standardowego i pozwolą na dostarczanie aktualizacji funkcjonalnych i krytycznych dla oprogramowania standardowego przez Dostawcę? Zamawiający modyfikuje SIWZ w zakresie 1. Opis przedmiotu zamówienia, Wymagania ogólne, pkt 16. Nowe brzmienie 1 pkt 16: Zamawiający, w ramach wynagrodzenia z tytułu realizacji Umowy, będzie miał prawo do samodzielnego modyfikowania warstwy aplikacyjnej programów w celu zagwarantowania ciągłości użytkowania systemu przez Zamawiającego i uniezależnienia się od dostawcy i producenta oprogramowania. W szczególności, wyżej wymienione prawo będzie obejmowało zmiany w kodzie aplikacji: zmiany w algorytmach aplikacji, zmiany w interfejsie okienkowym, zmiany w raportach, zmiany w strukturach danych oraz możliwość samodzielnej rozbudowy systemu poprzez tworzenie nowych funkcjonalności i modyfikacji istniejących funkcji - nowe funkcje/moduły, definiowanie własnego interfejsu użytkownika. Pytanie nr: 11 Wymagania ogólne, pkt. 18 Oferowany system kadrowo-placowy powinien zapewniać możliwość eksportu danych do plików. W szczególności powinny być obsługiwane pliki w formatach TXT, CSV, XLS, XLSX, XML, PDF, HTML, HTMLX.

6 Pytanie: Czy zamawiający uzna wymaganie za spełnione w przypadku gdy oferowany system będzie miał możliwość eksportu danych do plików w formatach TXT, CSV, XLS, XML, PDF, HTML? Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w 1. Opis przedmiotu zamówienia, Wymagania ogólne, pkt 18. Pytanie nr: 12 Wymagania Zamawiającego w zakresie przeprowadzenia wdrożenia systemu kadrowopłacowego, pkt. 1 Przeniesienie danych z aktualnie użytkowanego systemu KALI (wersja 8.36) pracującego w środowisku DOS, przez Wykonawcę do wdrażanego programu kadrowopłacowego. Przeniesieniu podlegać będą dane kadrowe oraz płacowe z całego okresu użytkowania programu KALI wersja 8.36, tj od 1994 roku. Zamawiający zapewni niezbędne wsparcie dla Wykonawcy podczas dokonywania przeniesienia danych. Pytanie: Co do zasady, ze względu na różną logikę biznesową systemów informatycznych (struktury danych, algorytmy, powiązania między obiektami archiwalnymi i aktualnymi) przyjętą praktyką jest przenoszenie i odtwarzanie w nowych systemach ilościowo wartościowych bilansów otwarcia bez przenoszenia historycznych danych w tym transakcji (np. nie przenosi się poszczególnych historycznych operacji na elemencie majątku a jedynie odtwarza aktualny na dzień przeniesienia stan majątku, nie przenosi się historycznych transakcji magazynowych lub faktur a jedynie aktualny na dzień przeniesienia stan magazynu oraz salda dwustronne rozliczeń z kontrahentem wraz z pozycjami nierozliczonymi i rozliczonymi częściowo, nie przenosi się dekretów księgowych z lat poprzednich ani historii rozliczeń a jedynie stan na dzień). Efektem tego jest prawidłowa praca w nowym systemie, bez obciążania go archiwalnymi danymi i słownikami, wymuszająca jednakże wykorzystanie dotychczas używanych systemów jako źródeł danych archiwalnych. Zmiana systemu wspierającego zarządzanie jest doskonałą okazją do wprowadzenia zmian organizacyjnych, dostosowania do nowego otoczenia biznesowego co wiąże się często np. z rekonfiguracją planu kont. Zmiany takie uniemożliwiają przeniesienie danych i transakcji archiwalnych do nowego systemu. Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania dotyczące zakresu przeniesienia danych do nowego systemu. Przeniesieniu będą podlegać dane kadrowe oraz płacowe z całego okresu użytkowania programu KALI wersja 8.36 tj od 1994 roku. Zamawiający zapewni niezbędne wsparcie dla Wykonawcy podczas dokonywania przeniesienia danych. Pytanie nr: 13 Założenia ogólne do przeniesienia danych: kartoteka pracowników (dane osobowe oraz płace pracowników tj. listy płac oraz składniki płacowe) przeniesienie danych kadrowo-płacowych będzie realizowane dla aktualnie zatrudnionych pracowników. Czy Zamawiający akceptuje taką formę i zakres migracji danych?

7 Zamawiający nie akceptuje zaproponowanej formy i zakresu migracji danych. Zamawiający oczekuje przeniesienia wszystkich danych, nie tylko aktualnie zatrudnionych pracowników ale również pracowników zwolnionych. Pytanie: Czy Zamawiający dostarczy dane z migrowanych systemów w uzgodnionym z Wykonawcą formacie, np. csv, xls? Na konieczność dostarczenia przez Zamawiającego wszelkich niezbędnych do przeprowadzenia migracji informacji i danych od producentów lub autorów eksploatowanych baz danych, z których ma nastąpić migracja danych do KSI wskazuje m.in. wyrok KIO 1207/12 Przygotowanie danych do migracji leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający zapewni niezbędne wsparcie dla Wykonawcy podczas dokonywania przeniesienia danych. Pytanie: Czy Zamawiający dysponuje dokumentacją i/lub wiedzą wystarczającą do prawidłowego rozpoznania struktur danych i metod ich wyznaczania? Tak, Zamawiający dysponuje dokumentacją nt struktur danych. Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji z migracji niektórych danych w przypadku, gdyby na etapie analizy przedwdrożeniowej zostało jednoznacznie stwierdzone, że dane te nie będą Zamawiającemu potrzebne (np. w związku ze zmianami stanu prawnego lub innej logiki realizacji zadań w Systemie)? Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji z migracji niektórych danych, jednak wyłącznie w przypadku, gdyby na etapie analizy przedwdrożeniowej zostało jednoznacznie stwierdzone, że dane te nie będą Zamawiającemu potrzebne. Zamawiający podkreśla, że jego intencją jest przeniesienie do nowego systemu wszystkich danych kadrowych i płacowych od 1994 roku. Pytanie: Czy Zamawiający posiada wsparcie producentów aktualnego oprogramowania w celu przygotowania danych do migracji? Tak, Zamawiający posiada wsparcie producenta obecnego systemu kadrowo-płacowego. Pytanie nr: 14 Wymagania Zamawiającego w zakresie przeprowadzenia wdrożenia systemu kadrowopłacowego, pkt 6. Pobierania udostępnionych przez Wykonawcę aktualizacji oprogramowania oraz ich implementację do systemu kadrowo-płacowego. Pytanie: Czy dobrze rozumiemy że Zamawiający w punkcie tym wymaga przeprowadzenia szkolenia dla administratorów z pobierania udostępnionych przez Wykonawcę aktualizacji oprogramowania oraz ich implementację do systemu kadrowo-płacowego?

8 Zamawiający nie oczekuje przeszkolenia administratora z pobierania udostępnionych przez Wykonawcę aktualizacji oprogramowania oraz ich implementację do systemu kadrowopłacowego, ponieważ, zgodnie z odpowiedzią na Pytanie nr 4, aktualizacja oprogramowania oraz jej implementacja leży po stronie Wykonawcy. Oczekiwany zakres szkolenia administratora został przedstawiony w 1 Opis przedmiotu zamówienia, Wymagania Zamawiającego w zakresie przeprowadzenia wdrożenia systemu kadrowo-płacowego pkt 5. Zakres szkolenia powinien obejmować co najmniej: a) Komponenty i struktura aplikacji oraz sposoby zarządzania nimi; b) Zarządzanie kontami użytkowników do systemu (tworzenie dostępów do systemu, resetowanie haseł, ustawianie uprawnień); c) Tworzenie kopii zapasowej (zakres backup-u, mechanizmy tworzenia kopii, odtwarzanie kopii, weryfikacja poprawności); d) Mechanizmy pobierania danych z systemu i wykorzystywanie ich do raportowania. Pytanie nr: 15 Wymagania Zamawiającego w zakresie przeprowadzenia wdrożenia systemu kadrowopłacowego, pkt 8. Wykonawca przeprowadzi wdrożenie systemu kadrowo-płacowego w terminie 3 miesięcy od daty podpisania umowy z Zamawiającym. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 2. Termin wykonania zamówienia, Etap 3: Wdrożenie systemu kadrowo-placowego w terminie 3 miesięcy od daty podpisania umowy. Pytanie: Opierając się na naszym doświadczeniu w realizacji tego typu zamówień oraz z uwagi na zakres przedmiotu zamówienia, zwracamy uwagę, że założony przez Zamawiającego termin trzech miesięcy na wdrożenie Systemu w zakresie przedstawionym w SIWZ jest zbyt krótki. Przedstawiony przez Zamawiającego termin realizacji jest w naszej ocenie nierealny, nawet w przypadku zastosowania rozwiązania prekonfigurowanego. Elementem kluczowym procesu wdrożeniowego jest analiza przedwdrożeniowa, w tym uzgodnienie specyfiki procesów Zamawiającego, uzgodnienie danych podstawowych oraz ich konfiguracja w Systemie. Do powyższych prac należy dodać pracochłonność związaną z migracją danych z przejmowanych systemów, integracją, testami oraz szkoleniami użytkowników końcowych i administratorów. Przy tak znaczącej ilości zadań wdrożeniowych niezbędnych do realizacji projektu po obu stronach, Wykonawcy i Zamawiającego, w naszej ocenie wdrożenie w terminach zakreślonych przez Zamawiającego jest zadaniem niewykonalnym. Prosimy zatem o wydłużenie realizacji projektu do 5 m-cy od podpisania umowy. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający oczekuje wdrożenia systemu kadrowopłacowego w ciągu 3 miesięcy od podpisania Umowy, a następnie przez 3 miesiące system będzie testowany. Zakończenie wdrożenia nastąpi po pozytywnym zakończeniu etapu testowania oprogramowania. Pytanie nr: 16 Wymagania Zamawiającego w zakresie raportowania i prezentacji danych, pkt 6. Oferowany

9 system powinien umożliwiać umieszczanie podsumowań wartości kolumn w przypadku wyświetlania danych liczbowych. Pytanie: Czy zamawiający uzna wymaganie za spełnione gdy oferowany system będzie umożliwiał umieszczanie podsumowań wartości kolumn w przypadku wyświetlania danych liczbowych w raportach lub jako danej z formułą sumowania. Zamawiający uzna wymaganie za spełnione w okolicznościach opisanych w pytaniu. Pytanie nr: 17 Wymagania dotyczące serwerowych systemów komputerowych, pkt 11. Zastosowane systemy serwerowe powinny posiadać rezerwę zasobów umożliwiającą zainstalowanie modułu serwisu pracowniczego obsługującego do 1000 pracowników Instytutu. Pytanie: Na wydajność a więc i cenę rozwiązania serwerowego ma wpływ ilość jednoczesnych użytkowników serwisu pracowniczego. Jak rozumiemy 1000 pracowników to wszyscy użytkownicy systemu. Czy Zamawiający może określić liczbę jednoczesnych użytkowników co będzie miało wpływ na zmniejszenie zapotrzebowania na zasoby serwerowe a więc i zmniejszenie ceny rozwiązania? Zamawiający określa liczbę jednoczesnych użytkowników systemu kadrowo-płacowego na 5 osób. Zamawiający określa liczbę jednoczesnych użytkowników serwisu pracowniczego na 1000 osób. Pytanie nr: 18 Serwis pracowniczy, pkt. 2. Możliwość podglądu przez pracownika swoich danych kadrowych i płacowych w tym co najmniej: danych kadrowych, karty urlopowej z historią wykorzystania urlopów, karty zarobkowej, ubezpieczeniowej, podatkowej, planu urlopowego, powierzonego majątku trwałego, czasu pracy, zaliczek, załączników, które zostały zeskanowane i podłączone przez Dział Kadr do kartoteki pracownika (np. umowa o pracę, świadectwa, uprawnienia itd.). Pytanie: Prosimy o uszczegółowienie wymagania poprzez wskazanie zakresu informacyjnego kart urlopowej, zarobkowej, ubezpieczeniowej, podatkowej. Zamawiający wymaga aby na poszczególnych kartach znalazły się co najmniej informacje: Karta urlopowa: - urlop zaległy, podstawowy, uzupełniający, dodatkowy, naukowy w rozbiciu na dni oraz godziny;

10 - daty uzyskania prawa do urlopu : podstawowego, uzupełniającego, dodatkowego. Karta zarobkowa: - płaca zasadnicza, premie, dodatek funkcyjny, dodatek stażowy, nagrody, wynagrodzenie brutto, wynagrodzenie netto, podstawa oraz składki ubezpieczeń społecznych płaconych przez pracownika oraz pracodawcę (funduszu emerytalnego, rentowego, chorobowego, wypadkowego), podstawa oraz składki ubezpieczenia zdrowotnego, zaliczka podatku dochodowego, zasiłki ZUS: chorobowy, macierzyński. Karta ubezpieczeniowa: - podstawa ubezpieczeń oraz składki ubezpieczeń (płacone przez ubezpieczonego jak i płatnika): emerytalnych, rentowych, rentowych, chorobowych, wypadkowych, FP, zasiłki ZUS. Karta podatkowa: - przychód, koszty uzyskania przychodu ryczałtowe, koszty uzyskania od praw autorskich, ulga podatkowa, podstawa opodatkowania, zaliczka na podatek dochodowy, składka na ubezpieczenie zdrowotne odliczona i pobrana przez płatnika, ZUS od wynagrodzeń podlegających kosztom autorskim. Pytanie: Prosimy o przykład / widok docelowy takiego raportu, ponieważ wymaganie w obecnym kształcie jest niejasne, przez co oszacowanie pracochłonności wykonania jest utrudnione. Zamawiający nie narzuca szaty graficznej raportu. Zamawiający oczekuje raportów, które w przejrzysty i czytelny sposób będą prezentować dane zawarte w karcie urlopowej, ubezpieczeniowej, zarobkowej oraz podatkowej. Pytanie nr: 19 Karty pracy, pkt 1. Dostęp do funkcjonalności elektronicznego obiegu karty czasu pracy realizowane poprzez przeglądarkę internetową. Dostęp ma być zapewniony dla wszystkich pracowników Instytutu uczestniczących w procesie ewidencji, rozliczania i akceptacji kart. Pytanie: Prosimy o uszczegółowienie wymagania poprzez wskazanie czy obieg poprzez przeglądarkę internetową ma dotyczyć tylko akceptacji wypełnionych kart czasu pracy, czy także etapu ewidencjonowania? Realizowana funkcjonalność poprzez przeglądarkę internetową ma dotyczyć zarówno akceptacji jak i ewidencjonowania wypełnionych kart czasu pracy. Pytanie nr: 20 Wymagania w zakresie testowania funkcjonowania wdrożonego systemu kadrowopłacowego, pkt 2. Dokonywanie przez Wykonawcę napraw wszelkich błędów i niezgodności oraz modyfikacji i dostosowania systemu do indywidualnych wymagań Zamawiającego, nie później niż w ciągu 48 godzin po zgłoszeniu uwag przez Zamawiającego.

11 Pytanie: Czy dokonywanie przez Wykonawcę napraw błędów i niezgodności wskazanych w powyższym wymaganiu odbywa się również w godzinach urzędowych ( )? Jednocześnie prosimy o wskazanie upłynięcia terminu rozwiązania błędu i niezgodności, zgłoszonego w : a) Dzień roboczy o godzinie (za pomocą poczty elektronicznej i/lub metodą udostępnienia pulpitu) b) Piątek o godzinie (za pomocą poczty elektronicznej i/lub metodą udostępnienia pulpitu). Naprawa błędów i niezgodności oraz modyfikacji odbywa się w godzinach roboczych. Dla przykładu a) godzina po upływie 6 dni roboczych; Dla przykładu b) nie później niż poniedziałek następnego tygodnia do godziny (piątek godz dni roboczych). Pytanie nr: 21 Wymagania w zakresie testowania funkcjonowania wdrożonego systemu kadrowopłacowego, pkt 2. Dokonywanie przez Wykonawcę napraw wszelkich błędów i niezgodności oraz modyfikacji i dostosowania systemu do indywidualnych wymagań Zamawiającego, nie później niż w ciągu 48 godzin po zgłoszeniu uwag przez Zamawiającego. Pytanie: Z uwagi, iż wymagany przez Państwa czas, 48 godzin, na wykonanie modyfikacji, czy też dostosowanie systemu do indywidualnych wymagań, jest czasem zbyt krótkim, nie do dotrzymania, do tego biorąc pod uwagę, iż zakres tych zmian na dzień dzisiejszy jest nieznany. Standardowo zakres modyfikacji, czy indywidualnych zmian każdorazowo jest uzgadniamy i akceptowany przez obie strony. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie tego zapisu. W okresie testowania oprogramowania Zamawiający nie będzie oczekiwał wykonywania przez Wykonawcę nowych, nie uzgodnionych wcześniej tj na etapie analizy wdrożeniowej, funkcjonalności. W okresie testowania Zamawiający będzie testował wdrożone oprogramowanie i zgłaszał Wykonawcy błędy i niezgodności, których usunięcia będzie oczekiwał.

Warszawa, dnia 9 września 2013 r. GOZ-353-2212-5/13. Wykonawcy

Warszawa, dnia 9 września 2013 r. GOZ-353-2212-5/13. Wykonawcy GOZ-353-2212-5/13 Warszawa, dnia 9 września 2013 r. Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie systemu finansowo-księgowego w PIP Stosownie do postanowień

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 2

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 2 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Ldz. 4462/DZP/2013 Olsztyn, dnia 10.09.2013 r. Do wiadomości wszystkich uczestników postępowania ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 2 Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

PYTANIE 6 ODP.: PYTANIE 7 ODP.: PYTANIE 8 ODP.: PYTANIE 9 ODP.:

PYTANIE 6 ODP.: PYTANIE 7 ODP.: PYTANIE 8 ODP.: PYTANIE 9 ODP.: Odpowiedzi na pytania dotyczące Zapytania ofertowego na dostarczenie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w Wyższej Szkole Zarządzania w Częstochowie nr 4/POKL/4.4.1/PR-WSZ/12 PYTANIE

Bardziej szczegółowo

Wszyscy Wykonawcy. Oraz Załącznik nr 2 do SIWZ, 8.5 Wymagania dotyczące szkoleń - usług wdrożeniowych osoboroboczodni;

Wszyscy Wykonawcy. Oraz Załącznik nr 2 do SIWZ, 8.5 Wymagania dotyczące szkoleń - usług wdrożeniowych osoboroboczodni; Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Ul. M. Curie - Skłodowskiej 10 41-800 Zabrze Zabrze, dn. 02.12.2014r DZP/34PN/2014 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: zapytania do postepowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ/ załącznik nr 1 do umowy OP/UP/099/2011 Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Przedmiot zamówienia 1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konsultancko-developerskich dla systemu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 września 2013 r. GOZ-353-2212-5/13. Wykonawcy

Warszawa, dnia 6 września 2013 r. GOZ-353-2212-5/13. Wykonawcy GOZ-353-2212-5/13 Warszawa, dnia 6 września 2013 r. Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie systemu finansowoksięgowego w PIP Stosownie do postanowień

Bardziej szczegółowo

Mobilny Portal Pracownika. Mobilny Portal Pracownika ( Windows Phone 8 ) www.data-comp.eu

Mobilny Portal Pracownika. Mobilny Portal Pracownika ( Windows Phone 8 ) www.data-comp.eu Mobilny Portal Pracownika ( Windows Phone 8 ) Wstęp W związku z rozwojem technologii mobilnych, a w szczególności powszechnością użytkowania rozbudowanych telefonów oraz tabletów opartych o system operacyjny

Bardziej szczegółowo

Informacja w sprawie odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz zmiany treści SIWZ

Informacja w sprawie odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz zmiany treści SIWZ Centrum Unijnych Warszawa, dn. 7 stycznia 2009 r. Projektów Transportowych ul. Bonifraterska 17 00-203 Warszawa Informacja w sprawie odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ

Odpowiedź Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ Warszawa, 2016-04-19 WIF.261.3.2016 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INFORMATYKI. Warszawa, 2010.04.16. Do wszystkich Wykonawców

WYDZIAŁ INFORMATYKI. Warszawa, 2010.04.16. Do wszystkich Wykonawców WYDZIAŁ INFORMATYKI ul. Świętokrzyska 14 B, skr. poczt. 411, U.P. Warszawa 1, 00-950 Warszawa tel. (22)5567518, e-mail: anna.przylecka@pkn.pl Warszawa, 2010.04.16 Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/2/AB/14. Szanowni Państwo,

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/2/AB/14. Szanowni Państwo, Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/2/AB/14 Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty na świadczenie usług serwisowych oraz wsparcia technicznego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Oferenta. Strona 1 z 9

Instrukcja dla Oferenta. Strona 1 z 9 Definicje Instrukcja dla Oferenta System B2B cały system informatyczny (zarówno software autorski, jak i licencje serwerowe, stanowiskowe, bazodanowe, etc.) obejmujący całą funkcjonalność wskazaną we wszystkich

Bardziej szczegółowo

PL-Katowice: Usługi wdrażania oprogramowania 2013/S 057-092900

PL-Katowice: Usługi wdrażania oprogramowania 2013/S 057-092900 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:92900-2013:text:pl:html PL-Katowice: Usługi wdrażania oprogramowania 2013/S 057-092900 Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Magdalena Zielińska 08.11.2013 r.

ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Magdalena Zielińska 08.11.2013 r. ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Magdalena Zielińska 08.11.2013 r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW ODPOWIEDŹ NA PYTANIA do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach:

Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach: Human Resources Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach: Płace i Kadry System ocen pracowników/pulpit pracownika Informacje pracownicze Podzielnik Karty pracy RCP (Rejestracja Czasu Pracy)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Oferenta

Instrukcja dla Oferenta Instrukcja dla Oferenta Definicje System B2B cały system informatyczny (zarówno software autorski, jak i licencje serwerowe, stanowiskowe, bazodanow Instrukcja. Należy wypełnić WSZYSTKIE POLA oznaczone

Bardziej szczegółowo

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego. Consultronix Spółka Akcyjna Racławicka 58 30-017 Kraków 122902222; biuro@cxsa.pl; www.cxsa.pl Kraków, 05-02-2014 Zaproszenie do udziału w konkursie ofert na realizację projektu informatycznego System B2B

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Al. Tysiąclecia 35A, 34-400 Nowy

I. 1) NAZWA I ADRES: Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Al. Tysiąclecia 35A, 34-400 Nowy 1 z 6 2011-09-23 15:15 Nowy Targ: Usługa polegająca na dostawie, instalacji, wdrożeniu i serwisie Zintegrowanego Systemu Informatycznego wspierającego zarządzanie przedsiębiorstwem Numer ogłoszenia: 253983-2011;

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZARZĄDZANIA GMINĄ - FRONT I BACK OFFICE W TYM SZKOLENIE UŻYTKOWNIKÓW

WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZARZĄDZANIA GMINĄ - FRONT I BACK OFFICE W TYM SZKOLENIE UŻYTKOWNIKÓW Urząd Gminy Rajcza ul. Górska 1 34-370 Rajcza Odpowiedź na zapytania dotyczące treści SIWZ! Działając na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz.

Bardziej szczegółowo

Metodologia Szkolenia

Metodologia Szkolenia Szymon Karaszewski Metodologia Szkolenia Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładu Materiały ze szkolenia w postaci niniejszej prezentacji oraz innych materiałów pomocniczych zostaną udostępnione uczestnikom

Bardziej szczegółowo

BZP3/3/2013 Bydgoszcz, 11.02.2013 r.

BZP3/3/2013 Bydgoszcz, 11.02.2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Zała cznik nr 4 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dostawie i wdrożeniu Modułu płatności zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP w portalu ieczorna.pl

Bardziej szczegółowo

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 20 lutego 2014 r. SPROSTOWANIE DO INFORMACJI DLA WYKONAWCÓW NR 13

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 20 lutego 2014 r. SPROSTOWANIE DO INFORMACJI DLA WYKONAWCÓW NR 13 nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 20 lutego 2014 r. SPROSTOWANIE DO INFORMACJI DLA WYKONAWCÓW NR 13 dotyczy: postępowania nr BZP.243.24.2013.ML prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego. Consultronix Spółka Akcyjna Racławicka 58 30-017 Kraków 0122902222; biuro@cxsa.pl; www.cxsa.pl Kraków, 07-08-2013 Zaproszenie do udziału w konkursie ofert na realizację projektu informatycznego System

Bardziej szczegółowo

Druk Poczty Polskiej Potwierdzenie Odbioru. Kody kreskowe mogą być przez System nadrukowane na ww. druki lub naklejone (naklejka z kodem kreskowym).

Druk Poczty Polskiej Potwierdzenie Odbioru. Kody kreskowe mogą być przez System nadrukowane na ww. druki lub naklejone (naklejka z kodem kreskowym). znak: NFA/2910-6-DK/08 Poznań, dnia 26 września 2008r. W związku pytaniami przesłanymi przez jednego z Wykonawców w dniu 23 września 2008 r. dotyczącymi przetargu nieograniczonego na zakup systemu obiegu

Bardziej szczegółowo

Głuchołazy, dn. 20.08.2014 r. W odpowiedzi na złożone zapytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 19.08.2014r., dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNY. e-pracownik Light ERP. dla Systemu Symfonia ERP Kadry I Płace. Opracował(a): Sebastian Stachowiak

OPIS FUNKCJONALNY. e-pracownik Light ERP. dla Systemu Symfonia ERP Kadry I Płace. Opracował(a): Sebastian Stachowiak OPIS FUNKCJONALNY e-pracownik Light ERP dla Systemu Symfonia ERP Kadry I Płace Opracował(a): Sebastian Stachowiak Funkcjonalność Intranet Light ERP (e-pracownik) Symfonia ERP Kadry i Płace Główne cechy

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. reprezentowaną przez

Wzór umowy. reprezentowaną przez Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy zawarta w dniu. pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

1. Wyjaśnienia/Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia/przedłużenie terminu składania ofert

1. Wyjaśnienia/Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia/przedłużenie terminu składania ofert Sygnatura postępowania: BZP/31/DRI/2015 BGK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, 8 lipiec 2015 r. Zamawiający: Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie 7 00-955 Warszawa Biuro Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ Załącznik nr 6 do SIWZ WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ I. Warunki ogólne 1. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ Załącznik nr 6 do SIWZ WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ I. Warunki ogólne 1. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji na przedmiot Umowy i zobowiązuje

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, dostarczenie, instalacja, wdrożenie i utrzymanie przez okres 24 miesięcy Systemu Finansowo Księgowego (F-K), jak

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO Załącznik nr 3 do Umowy nr.. z dnia r. Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO 1. Definicję pojęć: Celem opisania warunków świadczenia usług serwisowych definiuje

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SIWZ CPI-ZZP-2244-40-495/13 Warszawa, dnia 24 stycznia 2013 roku Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ w postępowaniu nr 40-CPI-ZZP-2244/12 Działając na podstawie art. 38 ust. 1a, ust. 2 i ust. 4 w zw. z art. 12a

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DO SIWZ

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DO SIWZ Projekt pn. Budowa użytecznych usług epuap oraz kreowanie świadomości mieszkańców w celu stworzenia Opole, 2014-11-24 AG.272.18.2014.HS Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Dostawa licencji i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Teatr Narodowy Warszawa, 2 listopada 2015 r. Pl. Teatralny 3 00 077 Warszawa Nr sprawy: 31/2015

Teatr Narodowy Warszawa, 2 listopada 2015 r. Pl. Teatralny 3 00 077 Warszawa Nr sprawy: 31/2015 Teatr Narodowy Warszawa, 2 listopada 2015 r. Pl. Teatralny 3 00 077 Warszawa Nr sprawy: 31/2015 Do zainteresowanych udziałem w przetargu nieograniczonym na dostawę elektronicznego programu informacji prawnej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

Pytania w ramach opublikowania postępowania znak postępowania: WORD/D/23/144/W/2015.

Pytania w ramach opublikowania postępowania znak postępowania: WORD/D/23/144/W/2015. Pytania w ramach opublikowania postępowania znak postępowania: WORD/D/23/144/W/2015. 1. Załącznik 2 - Warunki Gwarancji i Utrzymania czy linia Awaria powinna być również dostępna w dniu ustawowo wolnym

Bardziej szczegółowo

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Ewidencja i rozliczanie pracowników w module Comarch ERP Optima Płace i Kadry 2 Współpraca programu Comarch ERP Optima z innym aplikacjami

Bardziej szczegółowo

Informacje o programie wersja 3.0

Informacje o programie wersja 3.0 Informacje o programie wersja 3.0 KIELCE 2010 Przedsiębiorstwo Informatyczne PROKOMP, ma przyjemność przedstawić program PŁACE i KADRY, naszego autorstwa. Program ten pozwoli Państwu na tworzenie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Harmonogram Ramowy Umowy

Harmonogram Ramowy Umowy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy UMOWA Nr: UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@ wod-kiel.com.

WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@ wod-kiel.com. WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl REGON 290856791 NIP 959 116 49 32 Sąd Rejonowy w Kielcach X

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego nr 07/04/IT/2016 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Utrzymanie i rozwój systemów GREX, SPIN, TK, AMOC, Obsługa Rewidentów 1 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 1. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Skierniewice, dnia 04.02.104 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Mariusz Ciucias COPY SERWIS ul. Jagiellońska 15 96-100 Skierniewice II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Wersja 2016 2 Ustawienie szerokości kolumn danych kadrowych 2 Rozszerzenie funkcjonalności rozliczeń umów cywilnoprawnych 2 Okna importu i eksportu z FK 3 Edycja

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS Załącznik nr 3 do umowy nr 10/DI/PN/2016 PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W Rozdział 1. ADMINISTROWANIE 1. Wykonawca, w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania, zobowiązuje się

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV Kadry i płace Moduł stanowi rozszerzenie funkcjonalności systemu Microsoft Dynamics NAV w zakresie zarządzania działem kadrowo-płacowym przedsiębiorstwa. Gromadzone

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Toruń, dnia 12.09.2014r. COPYCOM Sp. z o.o. ul. Żółkiewskiego 37/41 87-100 Toruń ZAPYTANIE OFERTOWE Firma COPYCOM Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup poniższych elementów

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Strona znajduje się w archiwum. Zapytanie odnośnie SIWZ w postępowaniu na dostawę oprogramowania, sprzętu i wdrożenie dedykowanego systemu backupowego dla serwerów Unix oraz Windows w MSP Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Wrocław, dnia 07.01.2014 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 25 listopada 2011 r. OR.AG Wykonawcy

Lublin, dnia 25 listopada 2011 r. OR.AG Wykonawcy OR.AG. 272.2.2011 Lublin, dnia 25 listopada 2011 r. Wykonawcy Zarząd Powiatu w Lublinie przekazuje poniżej odpowiedzi na pytania dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn Opracowanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA BL-VI.272.94.2012 zał. nr 2 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE: 1. Dostawę, instalację i uruchomienie Systemu do zarządzania projektami dla Programu Ochrony

Bardziej szczegółowo

I. Wymagania dotyczące świadczenia usług wsparcia

I. Wymagania dotyczące świadczenia usług wsparcia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 do Umowy Zadaniem Wykonawcy będzie świadczenie usług wsparcia, rozwoju i asysty technicznej w obszarze poniższego oprogramowania wytworzonego w technologii

Bardziej szczegółowo

Nr telefonu Nr faksu e-mail

Nr telefonu Nr faksu e-mail Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

AgemaHR RAZEM DO CELU... AgemaHR

AgemaHR RAZEM DO CELU... AgemaHR AgemaHR Stworzyliśmy zaawansowaną technologię dla nowoczesnego wspierania firm w realizacji działań związanych z zarządzaniem potencjałem ludzkim. Dzielimy się wiedzą z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

Piotr Krząkała. Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów

Piotr Krząkała. Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów Piotr Krząkała Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów Strategia firmy Każda organizacja działająca we współczesnym biznesie powinna posiadać określoną strategię działania i na tej bazie budować system

Bardziej szczegółowo

Co zamawiający rozumie pod pojęciem rodzaje dyżurów? Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie realizujące wymaganie za pomocą grafików.

Co zamawiający rozumie pod pojęciem rodzaje dyżurów? Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie realizujące wymaganie za pomocą grafików. Dotyczy postępowania: Dostawa, instalacja, konfiguracja, zaprojektowanie i wykonanie okablowania strukturalnego oraz wdrożenie wraz z instruktażem, serwisem i nadzorem autorskim, Zintegrowanego Systemu

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Jana Chrystiana Szucha 25, 00-918 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Jana Chrystiana Szucha 25, 00-918 Warszawa, woj. Page 1 of 5 Warszawa: Dostawa i wdroŝenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej. Postępowanie nr DE-WZP-BgS- 321-47/09. Numer ogłoszenia: 326238-2009; data

Bardziej szczegółowo

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II NA

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II NA Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II NA Zamówienie niepubliczne Przetarg nieograniczony Konstancin - Jeziorna, listopad

Bardziej szczegółowo

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dotyczy Konkursu ofert numer 1/POIG 8.2/2013 WdroŜenie internetowego systemu klasy B2B do automatyzacji procesów biznesowych oraz koordynacji działań z partnerami w firmie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ppkpodhale.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ppkpodhale.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ppkpodhale.pl Nowy Targ: Instalacja, wdrożenie i serwis Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach:

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach: ZAŁĄCZNIK NR 1 Dodatkowe informacje dotyczące systemu informatycznego B2B - zakres prac. Opracowanie systemu informatycznego (wykonanie, instalacja i konfiguracja / wdrożenie oraz usługi szkoleniowe) System

Bardziej szczegółowo

Zamawiający dysponuje szerokim spektrum rozwiązań infrastrukturalnych. Wykonawca uzyska dostęp do infrastruktury w niezbędnym zakresie.

Zamawiający dysponuje szerokim spektrum rozwiązań infrastrukturalnych. Wykonawca uzyska dostęp do infrastruktury w niezbędnym zakresie. Prosimy o precyzyjne wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem bezterminowej i pełnej licencji, wraz z prawem do dysponowania dokumentacją i wprowadzaniem zmian? Na jakich polach eksploatacji ma

Bardziej szczegółowo

Umowa o wykonanie serwisu internetowego

Umowa o wykonanie serwisu internetowego nr umowy: zawarta w dniu: Pomiędzy: zwanym w treści Umowy Abonentem,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zaproszenia do składania ofert na Specjalistyczne oprogramowanie branżowe.

Załącznik do zaproszenia do składania ofert na Specjalistyczne oprogramowanie branżowe. Załącznik do zaproszenia do składania ofert na Specjalistyczne oprogramowanie branżowe. Opis wymagań i specyfikacja oprogramowania branżowego do przychodni specjalistycznej. 1. Przedmiotem zamówienia jest

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl Warszawa: Zakup zintegrowanego Systemu Informatycznego obejmujący dostawę Systemu

Bardziej szczegółowo

aplikacja akcyzattor

aplikacja akcyzattor Wdrożenie systemu służącego do prowadzenia ewidencji energii elektrycznej w formie elektronicznej dla potrzeb rozliczeń podatku akcyzowego aplikacja akcyzattor Klient: KGHM Polska Miedź S.A. Klient KGHM

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych zachodzącymi między Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych zachodzącymi między Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi Wrocław, 28 sierpnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE KIEZA MARCIN MARCIN KIEZA PRO - CHEMIA PPH z siedzibą w Marcinkowicach przy ulicy Letnia 8a (55-200, Oława I) realizując projekt pt. Wdrożenie systemu B2B

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa 993200/271/IN-915/2014 TZ/271/71/14 Warszawa, dnia 27.10.2014 Informacja dla Wykonawców, którzy pobrali

Bardziej szczegółowo

Biała Podlaska 07.08.2015 r. AD.2312.01.2015.UW. Wykonawcy

Biała Podlaska 07.08.2015 r. AD.2312.01.2015.UW. Wykonawcy AD.2312.01.2015.UW Biała Podlaska 07.08.2015 r. Wykonawcy W odpowiedzi na Państwa Zapytania do treści SIWZ przetargu pn System teleinformatyczny Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej,

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia/Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (1)

Wyjaśnienia/Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (1) Sygnatura postępowania: BZP/29/DI/2015 BGK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, 19 maja 2015 r. Zamawiający: Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie 7 00-955 Warszawa Biuro Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO

BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO Drawsko Pomorskie, dnia 24.06.2013 r. URN. 271.8.3.2013.DP Wykonawcy biorący udział w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Budowa i wdrożenie Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Wytyczne szczegółowe wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego

Wytyczne szczegółowe wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego Tartak i Zakład Stolarski Janina i Wacław Witkowscy Spółka Jawna Rychłowice, dn. 12.08.2011 Rychłowice 21B, 98-300 Wieluń NIP 8321979368, REGON 100125684 Tartak i Zakład Stolarski Janina i Wacław Witkowscy

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę wortalu i systemu poczty elektronicznej PIP

WYKONAWCY. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę wortalu i systemu poczty elektronicznej PIP GOZ-353-221-22/2011 Warszawa, dnia 1 września 2011 r. WYKONAWCY Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę wortalu i systemu poczty elektronicznej PIP Stosownie do postanowień art. 38 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Dobór systemów klasy ERP

Dobór systemów klasy ERP klasy ERP - z uwzględnieniem wymagań normy ISO 9001 Prezentacja w Klubie Menedżera Jakości, 19 marzec 2008 Zagadnienia ogólne związane z doborem systemu klasy ERP Podstawowe podziały klasyfikujące systemy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, dnia 23.03.2015 r. W związku z realizacją przez Nova Telecom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, projektu pn.: Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy B2B, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

PYTANIA DO SIWZ. Odpowiedź nr 1 Nie. Zamawiający wymaga, aby każdy z serwerów posiadał zainstalowane dwa procesory.

PYTANIA DO SIWZ. Odpowiedź nr 1 Nie. Zamawiający wymaga, aby każdy z serwerów posiadał zainstalowane dwa procesory. PYTANIA DO SIWZ Przedmiot zamówienia: rozwój usług publicznych poprzez informatyzację i budowę zintegrowanego systemu zarządzania Beskidzkim Zespołem Leczniczo-Rehabilitacyjnym Szpitalem Opieki Długoterminowej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Niespełnienie któregokolwiek wymagania może skutkować odrzuceniem oferty bez jej rozpatrzenia

Zapytanie ofertowe. Niespełnienie któregokolwiek wymagania może skutkować odrzuceniem oferty bez jej rozpatrzenia Warszawa, 05.07.2013r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości Niematerialnych i Prawnych a) aplikacja B2B w ramach realizacji projektu Wdrożenie aplikacji B2B automatyzującej naszą

Bardziej szczegółowo

Pytania i wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pytania i wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Warszawa, 11 kwietnia 2013 r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi wsparcia technicznego, utrzymania oraz rozwoju systemu Soprano, Phoenix oraz Register Plus

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 3: Czy połączenie urządzenie mobilne -> serwer będzie szyfrowane? (protokół HTTPS).

Pytanie nr 3: Czy połączenie urządzenie mobilne -> serwer będzie szyfrowane? (protokół HTTPS). Do Wykonawców Wrocław, 12.06.2015r. CUI-DOAZ.331.10.2015 CUI/ZP/PN/10/2015/11/... Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Rozwój CRM - Opracowanie i wdrożenie aplikacji mobilnej CRM

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat zajęć Treść szkolenia 1 Prawne uwarunkowania działalności firmy Prawo pracy Umowa o pracę Podstawowe zasady prawa pracy Regulamin pracy Prawo cywilne Definicja i treść zobowiązania Wierzyciel

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTA DS. KADROWO-PŁACOWYCH

SPECJALISTA DS. KADROWO-PŁACOWYCH 20-012 Lublin, ul. Strażacka 8/90 tel: 81 533-31-39, 81 534-13-01, fax: 81 532-50-62, e-mail: biuro@masterscsb.com.pl SPECJALISTA DS. KADROWO-PŁACOWYCH Kategoria Typ szkolenia Miejsce Termin Cena PRAWO

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ZasobamiLudzkimi

Zarządzanie ZasobamiLudzkimi Przekazywanie danych z systemu KS-ZZL do Symfonia FK Zarządzanie ZasobamiLudzkimi Dokumentacja techniczna Katowice 2007 2244PI02.00 Połączenie z programem SYMFONIA FK Producent programu: Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WT Zp/04/15 Lublin, dnia 07.08.2015 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lublinie, działając na podstawie przepisów art. 38 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kolmed.tarnow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kolmed.tarnow.pl 1 z 6 2014-06-05 14:20 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kolmed.tarnow.pl Tarnów: Zakup serwera wraz z osprzętem, macierzą dyskową

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Łódź, dnia 27 maja 2014 r. MK.2370.8.1.2014 WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA

GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA Tel: (022) 57-92-509 fax: (022) 825-00-22 Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa Warszawa dn. 31 sierpnia 2009 r. Do uczestników przetargu Dot. przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa 993200/271/ IN - 446 /2014 Warszawa, dnia 15 lipca 2014 r. Informacja dla Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SWIZ (Dotyczy Pakietu nr 1 i 3) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pakiet nr 1 - Dostawa licencji Punktu Pobrań (30), Pulpity do systemu AMMS (30), świadczenie usług serwisowych nad systemem

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO Zapytanie ofertowe nr 1/2014 Wrocław, dn. 29.01.2014 Lemitor Ochrona Środowiska Sp. z o. o. ul. Jana Długosza 40, 51-162 Wrocław tel. recepcja: 713252590, fax: 713727902 e-mail: biuro@lemitor.com.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel systemu... 2

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 4 wrzesień 2013r.

Warszawa, 4 wrzesień 2013r. Warszawa, 4 wrzesień 2013r. IRMAWIT Sp. z o.o. ul. Renesansowa 5 01-905Warszawa KRS: 0000123990, NIP: 522-26-46-231, REGON: 008000519 Tel. 22 638 48 88 Zaproszenie do składania ofert W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 198473-2012; data zamieszczenia: 14.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 198473-2012; data zamieszczenia: 14.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ppkpodhale.pl Nowy Targ: Instalacja, wdrożenie i serwis Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Bardziej szczegółowo

Opieka techniczna systemu GeoMelio (ETAP II) Lp Rodzaj usługi Opis usługi

Opieka techniczna systemu GeoMelio (ETAP II) Lp Rodzaj usługi Opis usługi Załącznik nr 3 do umowy Opieka techniczna systemu GeoMelio (ETAP II) Lp Rodzaj usługi Opis usługi 1. a) Rozszerzenia funkcjonalności systemu (nie zmieniające generalnej struktury programu). Usługa umożliwia

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Najważniejsze wyróżniki Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 1. Stworzyliśmy nowy moduł CRM Plus zawierający mechanizm windykacji

Bardziej szczegółowo

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 31 stycznia 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 7

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 31 stycznia 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 7 nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 31 stycznia 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 7 dotyczy: postępowania nr BZP.243.24.2013.ML prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację

Bardziej szczegółowo