UNIKAP system kadrowo-płacowy Import danych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UNIKAP system kadrowo-płacowy Import danych"

Transkrypt

1 UNIKAP system kadrowo-płacowy Import danych data aktualizacji pliku 29/12/2011 Źródło Polskie litery Daty Nazwy pól Pola typu znacznik Pola powiązane ze słownikami Inne wymagania Zmiana kodów Źródłem danych kadrowych są pliki CSV o określonych nazwach, zgromadzone w jednym folderze, który wybiera się podczas wykonywania importu Polskie litery w plikach muszą być w standardzie WIN1250 Pola zawierające daty muszą być wypełnione według następującego wzorca: RRRR-MM-DD (na przykład ) Pliki CSV muszą mieć wiersz nagłówkowy. Ważne jest występowanie pól o określonej nazwie, nie jest istotna ich kolejność w pliku jak również nie są istotne ewentualne nadmiarowe pola Pola oznaczone w specyfikacjach do pliku jako ZNACZNIK należy wypełnić DOWOLNYM znakiem, jeżeli konkretna osoba ma być tak oznaczona (wartość.t. pola). Jeżeli znacznik nie ma wystąpić dla tej osoby to pole trzeba zostawić puste (spacja lub brak znaku) Tak oznaczone pola muszą zawierać kody odpowiadające konkretnym słownikom. Jeżeli będą zaimportowane kody, których nie będzie w słowniku to system sam dopisze te kody do słownika wpisując jako nazwę tekst BRAK NAZWY Pola oddzielane przecinkami, w polach liczbowych używamy kropki dziesiętnej a nie przecinka, pola tekstowe muszą być w cudzysłowie (chr(34)). Zdecydowanie zalecanym rozwiązaniem jest stosowanie kodów, które są w wersji instalacyjnej programu. Używane do tej pory kody program jest w stanie automatycznie wymienić. Sposób wymiany zapisujemy w plikach tekstowych, w których pojedyncza linia składa się z zapisu: starykod=nowykod (na przykład linia w pliku staze.ini J15=S04 oznacza, że dotychczasowy kod J15 chcemy zamienić na używany w UNIKAPie S04 oznaczający staż zaliczany do stażu w skarbowości). Pliki *.ini muszą się znaleźć w tym samym folderze co pozostałe importowane pliki. Lista interpretowanych plików: dodatki.ini dodatki płącowe (przy angażach). absencje.ini kody absencji. stale_placowe_prac.ini stałe płacowe pracownika. staze.ini kody stażów pracy. stanowiska.ini kody stanowisk pracy. urzedy_skarbowe kody urzędów skarbowych. tytuly.ini kody tytułów naukowych. wyksztalcenie.ini rodzaje wykształcenia. Strona 1 z 13

2 jezyki.ini kody języków obcych. socjal.ini słownik akcji socjalnych miejsca.ini słownik miejsc pracy przyjecie.ini słownik przyjęć do pracy rozw.ini słownik sposobów rozwiązania umowy o pracę terminy.ini mapowanie słownika terminów Listy płac Wykonanie importu list płac Wsadowy import list płac Zmiany numerów ewidencyjnych PLIK KADRY.CSV ANGAZ.CSV ANGAZD.CSV RSTAZY.CSV Każda lista która, ma być zaimportowana musi być zapisana do pliku CSV (nazwa dowolna). Każda linia w pliku to pojedynczy pracownik. Plik bez wiersza nagłówkowego. W linii musi być numer ewidencyjny pracownika. Umiejscowienie informacji w poszczególnych kolumnach jest dowolne ale musi istnieć plik mapowanie_list.ini, w którym opisujemy gdzie znajdują się interesujące nas informacje. W pliku musi się znaleźć zapis: Numer ewid.=kol? określający, w której kolumnie jest zapisany numer ewidencyjny pracownika (na przykład linie Numer ewid.=kol7 oznacza, że w siódmej kolumnie program ma szukać numeru ewidencyjnego pracownika) Pozostałe wpisy w tym pliku konfiguracyjnym mają strukturę: KOD SKŁADNIKA=kolumna z pliku. Można stosować wyrażenia. Przykłady wpisów określających co z pliku CSV z listy ma trafić do składników w nowym programie : A20=kol18 A21=kol2*kol18/100 A99=kol2+kol3+kol4+kol5+kol6+kol7+kol19 Import list wykonać należy po zaimportowaniu danych kadrowych. Po niezbędnych ustawieniach (plik konfiguracyjny mapowanie_list.ini), dopisujemy listę płac i wybieramy (F2 na spisie list) czynność Import danych do listy płac. Pracownicy zostaną do listy dopisani automatycznie. Wykonywany jest jedynie wówczas gdy istnieje plik LISTY.CSV a razem z nim pliki powiązane. Jeżeli z jakiś powodów numery pracowników w systemie PCBEST mają być inne niż w dotychczasowym (na przykład w dotychczasowym były alfanumeryczne a w UNIKAPie muszą być numeryczne) to należy przygotować specjalny plik CSV (z wierszem nagłówkowym) o nazwie numery_ewid.csv, który musi zawierać następujące kolumny: p_nrewold i p_nrewnew oznaczające odpowiednio stary i nowy numer ewidencyjny. Numery które mają pozostać niezmienione nie muszą się znajdować w tej bazie. Zawartość Zawiera podstawowe dane o wszystkich pracownikach Przebieg pracy pracownika w naszej firmie (kolejne angaże) Lista wszystkich dodatków płacowych do angaży (powiązanie z angażami poprzez numer pracownika oraz datę) Lista rodzajów staży, do których zaliczany jest dany okres Strona 2 z 13

3 FIRMY.CSV RFIRMY.CSV ABSENCJE.CSV TERMINY.CSV NAGRODY.CSV KARY.CSV SOCJAL.CSV JEZYKI.CSV EDUKACJA.CSV KURSY.CSV STALE.CSV SCYWIL.CSV IKS.CSV BZ.CSV RODZINA.CSV Słowniki: PIONY.CSV WYDZIAL.CSV DZIAL.CSV SLJEZYK.CSV SLWYKSZT.CSV SLTYTULY.CSV SLSZKOLY.CSV SLDODATKI.CSV SLSOCJAL.SCV SLKATEG.CSV SLMIEJSCA.CSV SLSPOS.CSV SLROZW.CSV SLSTAN.CSV SLTERMIN.CSV Słowniki gotowe: Grupy stanowisk Staże pracy Kody czasów pracy Grupy czasów pracy Absencje Historia zatrudnienia pracownika w innych firmach Lista rodzajów staży, do których zaliczany jest dany okres zatrudnienia w innej firmie Lista wszystkich absencji (urlopy, zwolnienia lekarskie ale również delegacje jeśli są przetwarzane etc). Lista odnotowanych zjawisk związanych z terminami jak BHP, badania okresowe, tymczasowe uprawnienia do pracy na wysokości etc.. Lista nagród Lista kar Lista udzielonych świadczeń socjalnych Informacje o językach obcych i stopniu ich znajomości Informacje o wykształceniu i ukończonych szkołach/uczelniach Wykaz odbytych szkoleń Lista stałych płacowych, innych niż dodatki przy angażu (na przykład ulgi, specyficzne potrącenia,...) Informacje kolejnych stopniach w służbie cywilnej Informacje o kolejnych stopniach Inspektora Służby Cywilnej Informacje o przypisaniu pracowników do konkretnych działań Informacje o członkach rodziny Słownik zawierający podział organizacyjny pierwszego szczebla (domyślnie nazywany PIONAMI, nazwa możliwa do zmiany w systemie) Słownik zawierający podział organizacyjny 2-go szczebla (domyślnie nazywany wydziałami, nazwa możliwa do zmiany w systemie) Słownik zawierający podział organizacyjny 3-go szczebla (domyślnie nazywany 'działami', nazwa możliwa do zmiany w systemie) Języki obce Rodzaje wykształcenia (wyższe, zawodowe etc) Słownik tytułów naukowych Słownik szkół/uczelni. Nie jest obowiązkowy, do baz można wpisywać nazwy szkół bez wiązania ze słownikiem. Słownik nie wypełniany automatycznie. Słownik dodatków płacowych Słownik zawierający kody akcji socjalnych. Nie jest wypełniany automatycznie. Słownik kategorii zaszeregowania Słownik miejsc pracy Słownik sposobów przyjęcia do pracy Słownik sposobów rozwiązania umów o pracę Słownik stanowisk pracy (w zastosowaniach budżetowych wymaga przywiązania do gotowego słownika grup stanowisk pracy dla uzyskania właściwych statystyk) Słowik terminów (BHP, uprawnienia, badania,...) Strona 3 z 13

4 KADRY.CSV dane podstawowe p_nrew Numer ewidencyjny liczba 12 p_akta Numer akt znak 10 opcjonalne (domyślnie nie używane) p_imie imię znak 16 p_drugieim drugie imię znak 16 p_nazwisko nazwisko znak 32 p_rodowe nazwisko rodowe znak 32 p_ojciec imię ojca znak 16 p_matka imię matki znak 16 p_panienskie Nazwisko panieńskie matki znak 32 p_plec płeć p_dataur data urodzenia data p_mur miejsce urodzenia znak 20 p_pesel PESEL znak ewentualne spacje, myślniki,... zostaną 11 pominięte p_nip NIP znak ewentualne spacje, myślniki,... zostaną 10 pominięte p_dowod Seria i numer dowodu osobistego znak 9 p_wydany przez kogo wydany dowód znak 30 p_paszport seria i numer paszportu znak 12 p_paszportd data ważności data p_sfk_id Identyfikator Sfinksa znak 15 p_wykszt wykształcenie powiązanie ze słownikiem rodzajów wykształcenia p_tytul tytuł naukowy powiązanie ze słownikiem tytułów naukowych p_przyjecie przyjęcie do pracy powiązanie ze słownikiem sposobów przyjęć do pracy p_ror1 numer rachunku bankowego znak 28 ewentualne spacje, myślniki,... zostaną numer dodatkowego rachunku p_ror2 znak 28 pominięte bankowego p_datazwol data zwolnienia pracownika data p_kodzwol powód zwolnienia kod ze słownika sposobów rozwiązania umów o pracę p_archiw informacja czy pracownik jest z wartość wypełnić trzeba jedynie gdy pracownik jest archiwum logiczna archiwalny. Wówczas wpisujemy.t. p_zlec informacja czy jest to pracownik wartość logiczna zleceniowy dane do kontaktu ko_telstac prywatny telefon stacjonarny liczba 9 ko_telslu prywatny telefon komórkowy liczba 9 ko_ prywatny tekst 40 ko_telfir służbowy telefon stacjonarny liczba 9 ko_komfir służbowy telefon służbowy liczba 9 ko_ fir służbowy tekst 40 adres zameldowania: am_ulica ulica znak??? am_dom numer domu znak??? am_nm numer mieszkania znak??? am_kod kod pocztowy znak 5 am_miast miejscowość znak??? am_poczta poczta znak??? am_gmina gmina/dzielnica znak??? am_powiat powiat znak??? am_woj województwo znak??? am_tel telefon stacjonarny liczba 9 adres zamieszkania: wypełnić trzeba jedynie gdy pracownik jest zleceniowy. Wówczas wpisujemy.t. Strona 4 z 13

5 KADRY.CSV pola analogiczne jak w adresie az_* zameldowania. Jeżeli adres jest identyczny jak adres zameldowania, nie muszą być adres do korespondencji: wypełniane pola analogiczne jak w adresie ak_* zameldowania. Jeżeli adres jest identyczny jak adres zameldowania, nie muszą być inne wypełniane in_skarbowy Urząd Skarbowy in_obyw obywatelstwo jeśli brak wpisywane jest domyślnie polskie in_karta Czy cudzoziemiec posiada kartę stałego znacznik pobytu in_status Czy cudzoziemiec posiada kartę stałego pobytu w związku z udzieleniem statusu znacznik uchodźcy dane dla ZUS zus_ktu Kod tytułu ubezpieczenia znak??? wypełnienie zgodnie z nomenklaturą ZUS zus_praworenta wypełnienie zgodnie z nomenklaturą ZUS, Ustalone/nieustalone prawo do znak??? jeśli pola brak wypełniane jest wartością renty/emerytury domyślną 0 zus_niepelno Stopień niepełnosprawności znak??? wypełnienie zgodnie z nomenklaturą ZUS, jeśli pola brak wypełniane jest wartością domyślną 0 zus_dataobs data powstania obowiązku ubezpieczeń data społecznych zus_emerytalne obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne jeśli nie wypełniono zostanie zaznaczone zus_rentowe ob.ubezpieczenie rentowe znacznik zus_chorobowe ob.ubezpieczenie chorobowe znacznik zus_wypadkowe ob.ubezpieczenie wypadkowe znacznik zus_emerytalnen od kiedy dobrowolne ub.emerytalne data zus_rentowen od kiedy dobrowolne ub.rentowe data zus_chorobowen od kiedy dobrowolne ub.chorobowe data zus_dataobz data powstania obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego data zus_zdrowien data rozpoczęcia dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego data zus_nfz kod oddziału NFZ znak??? wypełnienie zgodnie z nomenklaturą ZUS zus_mpips kod wykonywanego zawodu znak??? wypełnienie zgodnie z nomenklaturą MPiPS zus_szczegol kod pracy w szczególnych warunkach znak??? wypełnienie zgodnie z nomenklaturą ZUS zus_kodwyr kod przyczyny wyrejestrowania wypełnienie zgodnie z nomenklaturą ZUS zus_datawyr data wyrejestrowania data zatrudnienie u nas Te pola dotyczą BIEŻĄCEGO angażu pracownika. Nie muszą być importowane razem z pracownikiem. Jeżeli importujemy fir_angaz rodzaj angażu znacznik WSZYSTKIE angaże pracowników to program sam wie, który angaż jest bieżący. 0-na czas nieograniczony, 1-na czas nieokreślony, 2-na okres próbny, 3 na czas wykonania określonej pracy (jeśli brak fir_etatl wymiar etatu (licznik) liczba wpisywane jest domyślnie 1 ) jeśli brak wpisywane jest domyślnie 1 fir_etatm wymiar etatu (mianownik) liczba jeśli brak wpisywane jest domyślnie 1 fir_od data angażu od_ data tam gdzie data_do nie jest wypełniona program wpisze automatycznie datę o jeden dzień wcześniejszą od następnego okresu. Tylko jeden ostatni okres może mieć pustą datę do fir_do data angażu do_ data fir_stanowisko Zajmowane stanowisko powiązanie ze słownikiem stanowisk pracy Strona 5 z 13

6 KADRY.CSV fir_kat kategoria zaszeregowania powiązanie ze słownikiem kategorii zaszeregowania fir_stawka Wynagrodzenie stawka miesięczna liczba 10(2) fir_godzinowo Wynagrodzenie stawka godzinowa liczba 10(2) fir_mnoznik Wynagrodzenie mnożnik liczba 8(4) zatrudnienie w innych firmach import przez bazę dodatkową FIRMY.CSV absencje import przez bazę dodatkową ABSENCJE.CSV abs_zalegly dni urlopu zaległego na początek bieżącego roku (BO) liczba 4 abs_urlop limit dni urlopu w bieżącym roku liczba 4 służba cywilna sc_numer numer identyfikacyjny znak 6 sc_legit numer legitymacji znak 12 stopnie służby cywilnej import przez bazę SCYWIL.CSV stopnie inspektora kontroli skarbowej import przez bazę IKS.CSV budżet zadaniowy import przez bazę BZ.CSV Strona 6 z 13

7 Bazy dodatkowe zatrudnienie u nas fir_angaz rodzaj angażu znacznik fir_etatl wymiar etatu (licznik) liczba fir_etatm wymiar etatu (mianownik) liczba jeśli brak wpisywane jest domyślnie 1 fir_poziom1 Pierwszy poziom organizacyjny powiązanie ze słownikiem pionów fir_poziom2 Drugi poziom organizacyjny powiązanie ze słownikiem wydziałów fir_poziom3 Trzeci poziom organizacyjny powiązanie ze słownikiem działów fir_miejsce Miejsce pracy znak fir_od data angażu od_ data Plik ANGAZ.CSV 0-na czas nieokreślony, 1-na czas określony, 2-na okres próbny, 3 na czas wykonania określonej pracy (jeśli brak wpisywane jest domyślnie 1 ) jeśli brak wpisywane jest domyślnie 1 fir_do data angażu do_ data fir_stanowisko Zajmowane stanowisko powiązanie ze słownikiem stanowisk pracy fir_stan zajmowane stanowisko wyrażone tekstem znak 80 fir_kat kategoria zaszeregowania powiązanie ze słownikiem kategorii zaszeregowania fir_stawka Wynagrodzenie stawka miesięczna liczba 10(2) fir_godzinowo Wynagrodzenie stawka godzinowa liczba 10(2) fir_mnoznik Wynagrodzenie mnożnik liczba 8(4) zatrudnienie u nas dodatki płacowe Plik ANGAZD.CSV fir_od data angażu od_ data fir_dodatek Rodzaj dodatku płacowego fir_stawka Wynagrodzenie stawka miesięczna liczba 10(2) fir_godzinowo Wynagrodzenie stawka godzinowa liczba 10(2) fir_mnoznik Wynagrodzenie mnożnik liczba 8(4) zatrudnienie u nas rodzaje stażu fir_od data angażu od_ data ta data razem z numerem ewidencyjnym wiąże dodatek z konkretnym angażem fir_staz Rodzaj stażu znak powiązanie ze słownikiem stażów pracy historia zatrudnienie w innych firmach his_od data zatrudnienia od data rekordy z pustą datą będą pomijane his_do data zatrudnienia do data rekordy z pustą datą będą pomijane, jeżeli wypełnione jest his_rozw his_fir nazwa firmy znak 40 his_stan stanowisko znak 30 his_rozw Sposób rozwiązania umowy o pracę powiązanie ze słownikiem sposobów rozwiązania his_sposob sposób rozwiązania umowy tekstem na wypadek gdyby pole nie miało słownika his_url dni urlopu bezpłatnego (na św.pracy) liczba 4 his_nieb dni nieobecności nieusprawiedliwionej liczba 4 zatrudnienie u innych rodzaje stażu Plik RFIRMY.CSV his_od data zatrudnienia od data ta data razem z numerem ewidencyjnym wiąże dodatek z konkretnym angażem powiązanie ze słownikiem dodatków płacowych Plik RSTAZY.CSV Plik FIRMY.CSV ta data razem z numerem ewidencyjnym wiąże dodatek z konkretnym wpisem w firmy.csv Strona 7 z 13

8 Bazy dodatkowe his_staz Rodzaj stażu znak powiązanie ze słownikiem stażów pracy absencje Plik ABSENCJE.CSV abs_od data absencji od data rekordy z pustą datą będą pomijane abs_do data absencji do data rekordy z pustą datą będą pomijane abs_rod rodzaj absencji Kod ze słownika absencji abs_zus kod ZUS absencji liczba 3 abs_zusch kod ZUS choroby liczba 5 abs_szpital ilość dni w szpitalu liczba 3 abs_wypadek czy wypadek przy pracy? znacznik abs_chorniep czy chorobowe niepłatne? znacznik abs_pozno czy doręczono z opóźnieniem? znacznik abs_poznod data doręczenia data czytana wyłącznie gdy jest abs_pozno abs_kwota wypłacona kwota zasiłku liczba 10(2) abs_platnik płatnik zasiłku 1-ZUS, 2-pracodawca, 3-niepłatne abs_plan Czy urlop planowany? znacznik ans_nz czy to urlop na żądanie? znacznik abs_numerdel Numer delegacji znak 15 abs_dokad Dokąd delegowano? znak 35 abs_cel Cel wyjazdu służbowego znak 30 abs_realizacja Czy wyjazd zrealizowano? znacznik abs_dnr dni robocze przerwy liczba abs_dnk dni kalendarzowe przerwy liczba abs_prch procent chorobowego liczba abs_podstm podstawa miesięczna naliczenia liczba abs_podstd podstawa dzienna naliczenia liczba abs_rodzo rodzaj opieki znacznik abs_rodzi nazwisko i imię członka rodziny znak abs_pokr kod pokrewieństwa wg ZUS kod zus abs_seria seria zwolnienia lekarskiego znak abs_numer numer zwolnienia lekarskiego znak abs_wypdroga Czy wypadek był w drodze do pracy? znacznik terminy (BHP, badania okresowe,...) Plik TERMINY.CSV ter_typ rodzaj terminu (co to jest) Kod ze słownika terminów ter_od data od data rekordy z pustą datą będą pomijane ter_do data do data nie musi być wypełniona nagrody Plik NAGRODY.CSV nag_data data data nag_co za co znak 60 kary kar_data data data kar_co za co znak 60 socjal Plik KARY.CSV Plik SOCJAL.CSV soc_data data świadczenia data soc_typ rodzaj świadczenia znak 8(4) Kod ze słownika akcji socjalnej soc_ile ilość świadczeń liczba 10 ilość udzielonych świadczeń (jeśli brak wpisywane jest 1) soc_wartosc wartość świadczeń liczba 10(2) soc_uwagi dodatkowe uwagi znak 30 oceny okresowe Plik OCENY.CSV Strona 8 z 13

9 Bazy dodatkowe oo_datarozm data rozmowy data data przeprowadzenia rozmowy z ocenianym oo_od okres oceny data rozpoczęcia data oo_do okres oceny data zakończenia data oo_stan nazwa stanowiska oceniającego znak kod ze słownika stanowisk oo_imie imię oceniającego znak 30 imię oceniającego oo_nazw nazwisko oceniającego znak 30 nazwisko oceniającego oo_stanod data objęcia stanowiska przez oceniającego oo_kier znacznik czy oceniany jest na wyższym.t. oznacza że oceniany zajmuje wyższe znacznik stanowisku kierowniczym stanowisko oo_data data oceny data data oceny okresowej oo_ocena ocena okresowe liczba 6(3) maksymalnie trzy miejsca po przecinku oo_pozytywna czy otrzymana ocena jest pozytywna znacznik.t. oznacza ocenę pozytywną oo_koniec status oceny znacznik.t. oznacza ocenę już zakończoną oo_awans znacznik znacznik.t. oznacza, że wnioskowano o awans oo_awansst stopień s.c. o który wnioskowano tekst np. II, IV itp. języki obce Plik JEZYKI.CSV jez_kod nazwa języka kod ze słownika języków obcych jez_st poziom znajomości języka liczba 1 Od 0 (najniższy) do 9 edukacja Plik EDUKACJA.CSV edu_kod rodzaj wykształcenia kod ze słownika rodzajów wykształcenia edu_ucz nazwa uczeli/szkoły kod ze słownika uczelni edu_data data zakończenia nauki data edu_opis dodatkowy opis znak 60 szkolenia Plik KURSY.CSV szk_data data szkolenia data szk_nazwa opis szkolenia znak 30 stałe płacowe Plik STALE.CSV sp_kod rodzaj kod ze słownika stałych płacowych sp_od data obowiązywania od data w rekordach z pustą datą zostanie wpisane 1 stycznia b.r. sp_do data obowiązywania do data sp_wartosc wartość stałej płacowej liczba 10(2) służba cywilna Plik SCYWIL.CSV iks_data data osiągnięcia stopnia data kod ze słownika stałych płacowych dopuszczalne znaki to liczby rzymskie od I do IX lub nic. Jeden znak może wystąpić iks_stopien stopień znak 4 tylko raz (kolejne zostaną pominięte). Stopnie muszą być w chronologii i program nie dopisze rekordu, który tego warunku nie spełnia. iks_opis dowolny dodatkowy opis znak 50 Inspektor Kontroli Skarbowej Plik IKS.CSV sc_data data osiągnięcia stopnia data kod ze słownika stałych płacowych dopuszczalne znaki to liczby rzymskie od I do IV. Jeden znak może wystąpić tylko raz sc_stopien stopień znak 4 (kolejne zostaną pominięte). Stopnie muszą być w chronologii i program nie dopisze rekordu, który tego warunku nie spełnia. sc_opis dowolny dodatkowy opis znak 50 Strona 9 z 13

10 Bazy dodatkowe Budżet zadaniowy Plik BZ.CSV bz_od od kiedy obowiązuje ten podział data jeżeli puste to program wpisze 1 stycznia br bz_do do kiedy data ewentualne kropki, spacje i inne znaki bz_kod kod działania znak 8 rozdzielające wewnątrz kodu, program sam usunie bz_procent procent w jakim ten kod obowiązuje dla liczba tej osoby 6(2) jeżeli jest zero to program wpisze 100,00 rodzina ro_imie imię znak 16 ro_nazwisko nazwisko znak 32 jeżeli puste zostanie wpisane p_nazwisko ro_dataur data urodzenia data ro_pesel PESEL znak ewentualne spacje, myślniki,... zostaną 11 pominięte ro_nip NIP znak ewentualne spacje, myślniki,... zostaną 10 pominięte ro_dowod Seria i numer dowodu osobistego znak 9 ro_paszport seria i numer paszportu znak 12 ro_tel telefon komórkowy 9 ro_ 40 ro_pokrew kod pokrewieństa (kod ZUS) znak 3 ro_utrzym czy pozostaje na wyłącznym utrzymaniu znacznik osoby ubezpieczonej? ro_gospod czy pozostaje we wspólnym gospodarstwie z os.ub.? znacznik ro_niepelno kod niepełnosprawności (kod ZUS) znak 3 ro_dataubod data uzyskania uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego data ro_dataubdo data utraty uprawnień do ubezpieczenia data zdrowotnego ro_* adres zamieszkania: Plik RODZINA.CSV pola analogiczne jak w adresie zameldowania. Jeżeli adres jest identyczny jak u pracownika, nie muszą być wypełniane Strona 10 z 13

11 Bazy słownikowe nazwa opis typ wielkość uwagi podział organizacyjny szczebel I Plik PIONY.CSV sl_pi_kod kod znak 16 rekordy z pustym tym polem będą pomijane nazwa pionu (jednostki organizacyjnej sl_pi_nazwa znak 30 Igo szczebla) sl_pi_konto konto księgowe liczba 30 podział organizacyjny szczebel II sl_wy_kod kod znak 16 rekordy z pustym tym polem będą pomijane nazwa wydziału (jednostki sl_wy_nazwa znak 30 organizacyjnej 2go szczebla) sl_wy_konto konto księgowe liczba 30 podział organizacyjny szczebel III sl_od_kod kod znak 13 rekordy z pustym tym polem będą pomijane nazwa oddziału (jednostki sl_od_nazwa znak 30 organizacyjnej 3go szczebla) sl_od_konto konto księgowe liczba 30 Słownik języków obcych sl_je_kod kod znak 8 rekordy z pustym tym polem będą pomijane sl_je_nazwa nazwa znak 30 Słownik rodzajów wykształcenia sl_rw_kod kod znak 8 rekordy z pustym tym polem będą pomijane sl_rw_nazwa nazwa znak 30 Słownik tytułów naukowych sl_tn_kod kod znak 8 rekordy z pustym tym polem będą pomijane sl_tn_nazwa nazwa znak 30 Słownik uczelni/szkół sl_sz_kod kod znak 8 rekordy z pustym tym polem będą pomijane sl_sz_nazwa nazwa znak 80 Słownik dodatków płacowych sl_do_kod kod znak 8 rekordy z pustym tym polem będą pomijane sl_do_nazwa nazwa znak 30 sl_do_rodzaj rodzaj dodatku znacznik Słownik akcji socjalnej sl_as_kod kod znak 8 rekordy z pustym tym polem będą pomijane sl_as_nazwa nazwa znak 30 Słownik kategorii zaszeregowania sl_kt_kod kod znak 8 rekordy z pustym tym polem będą pomijane sl_kt_nazwa nazwa znak 20 Słownik miejsc pracy sl_mc_kod kod znak 8 rekordy z pustym tym polem będą pomijane sl_mc_nazwa nazwa znak 20 Słownik sposobów przyjęcia do pracy sl_sp_kod kod znak 8 rekordy z pustym tym polem będą pomijane sl_sp_nazwa nazwa znak 20 Słownik sposobów rozwiązania umowy wykorzystywane przy definiowaniu dekretów Plik WYDZIAL.CSV wykorzystywane przy definiowaniu dekretów Plik DZIAL.CSV wykorzystywane przy definiowaniu dekretów Plik SLJEZYK.CSV Plik SLWYKSZT.CSV Plik SLTYTULY.CSV Plik SLSZKOLY.CSV Plik SLDODATK.CSV kwota, mnożnik, procent. Gdy nie wypełnione przyjmowane jest kwota Plik SLSOCJAL.CSV Plik SLKATEG.CSV Plik SLMIEJSC.CSV Plik SLSPOS.CSV Plik SLROZW.CSV sl_rz_kod kod znak 32 rekordy z pustym tym polem będą pomijane sl_rz_nazwa nazwa znak 60 sl_rz_zus kod ZUS (przyczyna wyrejestrowania) znak 3 zgodnie z nomenklaturą ZUS Słownik stanowisk pracy Plik SLSTAN.CSV Strona 11 z 13

12 Bazy słownikowe nazwa opis typ wielkość uwagi sl_st_kod kod znak 8 rekordy z pustym tym polem będą pomijane sl_st_nazwa nazwa znak 30 sl_st_opis dłuższy teskt opisujący stanowisko znak 80 domyślnie to samo co w nazwie sl_st_klas kod stanowiska wg klasyfikacji MPiPS znak 6 st_st_prod Czy stanowisko produkcyjne? znacznik Słownik terminów (BHP, badania,...) Plik SLTERMIN.CSV sl_te_kod kod znak 8 rekordy z pustym tym polem będą pomijane sl_te_nazwa nazwa znak 30 Grupy stanowisk Staże pracy Kody czasów pracy Grupy czasów pracy Absencje Strona 12 z 13

13 Wsadowy import list płac nazwa opis typ wielkość uwagi spis list Plik LISTY.CSV Numery które nie mogą stać się unikalnymi li_numer Numer listy płac liczba w systemie (w powiązaniu z rokiem listy) nie będą czytane. Nie będą też czytanie listy dla których nie ma pliku z danymi li_rodzaj rodzaj listy płac znak rodzaj listy płac zgodnie z właściwym słownikiem płacowym li_nazwa nazwa listy płac znak 30 nazwa listy li_data data listy data li_wod Wynagrodzenie od data li_wdo Wynagrodzenie do data okres za który lista rozliczała wynagrodzenia li_pod Przerwy od data okres z którego były uwzględniane przerwy li_pdo Przerwy do data w pracy konkretna lista plik bez rekordu nagłówkowego Plik LNNN_SSS.CSV struktura jak przy pojedynczym imporcie list płac NNN numer listy (bez zer poprzedzających) SSS numer pliku ini (bez zer poprzedzających) Brak pliku INI powoduje, że lista nie będzie importowana (nawet do samego rejestru) powiązane pliki konfiguracyjne logika pliku zgodna z plikiem mapowanie_list.ini Oprócz powiązań musi zatem być w nim linia: Numer ewid.=kol? Plik K_SSS.INI Wszystkie importowane listy mają automatycznie status ZABLOKOWANE! Strona 13 z 13

ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTÓW UBEZPIECZENIOWYCH ZUS

ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTÓW UBEZPIECZENIOWYCH ZUS ZAŁĄCZNIK 1 ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTÓW UBEZPIECZENIOWYCH ZUS Załącznik przedstawia sposób wypełniania informacją dokumentów ubezpieczeniowych, w skład dokumentu wchodzi: zakres informacyjny formularzy

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik. Struktury danych osobowych. wersja 1.3

Program Płatnik. Struktury danych osobowych. wersja 1.3 Program Płatnik Struktury danych osobowych wersja 1.3 Tytuł dokumentu: Płatnik Struktury danych osobowych Wersja: 1.3 Data wydania: 2009-12-09 Dotyczy programu: Program Płatnik od wersji 8.01.001 SPIS

Bardziej szczegółowo

Jak wypełnić ZUS ZZA?

Jak wypełnić ZUS ZZA? Jak wypełnić ZUS ZZA? Formularz ZUS ZZA wypełnia się w celu zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego ubezpieczonego, który z danego tytułu podlega wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu, a także w przypadku

Bardziej szczegółowo

Struktura danych osobowych w bazie systemu WinHex

Struktura danych osobowych w bazie systemu WinHex Struktura danych osobowych w bazie systemu WinHex Tytuł dokumentu: Struktury danych osobowych Wersja: 2011.01 Data wydania: 2011-03-31 Dotyczy systemu: WinHex Przedsiębiorstwo Usług Informatycznych HEX

Bardziej szczegółowo

Rejestr zbiorów danych Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Nazwa zbioru danych

Rejestr zbiorów danych Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Nazwa zbioru danych Rejestr zbiorów Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lp Nazwa 1. Zbiór odbiorców usług 2. Zbiór pracowniczych kadrowopłacowych Oznaczenie administratora (adres siedziby numer ) Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego

ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1 4 listopad 2013 ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach

Bardziej szczegółowo

ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego. Jak wypełnić i skorygować

ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego. Jak wypełnić i skorygować ZUS ZCNA 1934 2014 kwiecień 2015 publikacja bezpłatna ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE. 05. Imię pierwsze 06. Data urodzenia (dd/mm/rrrr)

WNIOSEK O ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE. 05. Imię pierwsze 06. Data urodzenia (dd/mm/rrrr) WNIOSEK O ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE DANE IDENTYFIKACYJNE ŚWIADCZENIOBIORCY 01. Numer PESEL (1) 02. Rodzaj dokumentu tożsamości: jeśli dowód osobisty, wpisać 1, jeśli 04. Nazwisko inny dokument 2 03.

Bardziej szczegółowo

ZUS ZFA Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek osoby fizycznej

ZUS ZFA Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek osoby fizycznej ZUS ZFA Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek osoby fizycznej Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1 4 listopad 2013 ZUS ZFA Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU EDG 1 DOTYCZĄCEGO ZGŁOSZENIA ZMIANY WPISU W EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI OSPODARCZEJ

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU EDG 1 DOTYCZĄCEGO ZGŁOSZENIA ZMIANY WPISU W EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI OSPODARCZEJ INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU EDG 1 DOTYCZĄCEGO ZGŁOSZENIA ZMIANY WPISU W EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI OSPODARCZEJ Jeżeli wniosek dotyczy zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej należy w części

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja pliku do importu danych sprawozdania Z-12 za 2014 rok

Specyfikacja pliku do importu danych sprawozdania Z-12 za 2014 rok Specyfikacja pliku do importu danych sprawozdania Z-12 za 2014 rok Dokument opisuje strukturę pliku CSV zawierającego dane formularza Z-12 za 2014 rok. Dane zawarte w tym pliku można importować do programu

Bardziej szczegółowo

Kadry i Płace aktualizacja SODiR Obsługa dofinansowań i refundacji PFRON

Kadry i Płace aktualizacja SODiR Obsługa dofinansowań i refundacji PFRON Kadry i Płace aktualizacja SODiR Obsługa dofinansowań i refundacji PFRON 1 Wstęp... 2 2 Rozpoczęcie pracy... 2 2.1 ZESTAW DANE FIRMY... 2 2.2 ZESTAW PFRON (FIRMA)... 2 2.3 ZESTAW PFRON (PRACOWNIK)... 3

Bardziej szczegółowo

Kadry i Płace Obsługa dofinansowań i refundacji PFRON

Kadry i Płace Obsługa dofinansowań i refundacji PFRON Kadry i Płace Obsługa dofinansowań i refundacji PFRON 1.0 Wstęp 2 2.0 Rozpoczęcie pracy 2 2.1 Zestaw Dane firmy 2 2.2 Zestaw PFRON (firma) 3 2.3 Zestaw PFRON (pracownik) 4 3.0 Generowanie raportów 6 4.0

Bardziej szczegółowo

Nazwa kwalifikacji: Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych Oznaczenie kwalifikacji: A.65 Numer zadania: 01

Nazwa kwalifikacji: Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych Oznaczenie kwalifikacji: A.65 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2016 Nazwa kwalifikacji: Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych Oznaczenie kwalifikacji: A.65 Numer

Bardziej szczegółowo

SuperPłace Struktury danych osobowych

SuperPłace Struktury danych osobowych SuperPłace Struktury danych osobowych wersja 1.0 iii Spis treści ZAKRES DOKUMENTU 4 PRZEPŁYWY DANYCH 5 STRUKTURA ZBIORÓW DANYCH I ICH POWIĄZANIA 6 Tablica OSOBA... 6 Tablica FIRMA... 7 Tablica MIASTO...

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO MODUŁU KADROWO- PŁACOWEGO Dodanie Pracownika

ZAŁĄCZNIK DO MODUŁU KADROWO- PŁACOWEGO Dodanie Pracownika Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości ZAŁĄCZNIK DO MODUŁU KADROWO- PŁACOWEGO Dodanie Pracownika v1.0 W systemie pracownikiem nazywany jest każdy, kto ma prawa do otrzymania wynagrodzenia, więc zarówno

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja ARTEMIZJON 2. Opis modułu FIRMA aplikacji Artemizjon 2.

Dokumentacja ARTEMIZJON 2. Opis modułu FIRMA aplikacji Artemizjon 2. Dokumentacja ARTEMIZJON 2 2007-04-23 MODUŁ FIRMA Opis modułu FIRMA aplikacji Artemizjon 2. SPIS TREŚCI 1. MODUŁ FIRMA 1.1 Konfiguracja modułu (co należy zrobić? ) 1.2 Firmy 1.3 Kontrahenci 1.4 Pracownicy

Bardziej szczegółowo

12. Obywatelstwo 13. Data urodzenia (dd/mm/rrrr) 19. Numer domu 20. Numer lokalu 21. Numer telefonu (2) 22. Symbol państwa (3)(4)

12. Obywatelstwo 13. Data urodzenia (dd/mm/rrrr) 19. Numer domu 20. Numer lokalu 21. Numer telefonu (2) 22. Symbol państwa (3)(4) WNIOSEK O USTALENIE KAPITAŁU POCZĄTKOWEGO (przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza) I. DANE OSOBY ZAINTERESOWANEJ DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WPISANIE NA LISTĘ CZŁONKÓW SZCZECIŃSKIEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W SZCZECINIE

WNIOSEK O WPISANIE NA LISTĘ CZŁONKÓW SZCZECIŃSKIEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W SZCZECINIE WNIOSEK O WPISANIE NA LISTĘ CZŁONKÓW SZCZECIŃSKIEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W SZCZECINIE Nazwisko i imię:... Data urodzenia:... Miejsce urodzenia:... Adres zamieszkania, telefon: Numer, miejsce i

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POLSKĄ EMERYTURĘ RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY *

WNIOSEK O POLSKĄ EMERYTURĘ RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY * UMOWA O ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM MIĘDZY RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ A STANAMI ZJEDNOCZONYMI AMERYKI PL/USA 4 miejsce do wypełnienia przez SSA WNIOSEK O POLSKĄ EMERYTURĘ RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY

Bardziej szczegółowo

ZAŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK Przed wypełnieniem należy zapoznać się z pouczeniem (wypełnia płatnik składek)

ZAŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK Przed wypełnieniem należy zapoznać się z pouczeniem (wypełnia płatnik składek) .................................... Pieczątka płatnika składek [1] ZAŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK Przed wypełnieniem należy zapoznać się z pouczeniem (wypełnia płatnik składek) DANE IDENTYFIKACYJNE PŁATNIKA

Bardziej szczegółowo

Format danych w pliku do importu przelewów

Format danych w pliku do importu przelewów Format danych w pliku do importu przelewów 1. Podstawowe informacje Plik tekstowy, standard kodowania polskich znaków to Windows-1250, Separatorem danych jest (pipe). UWAGA: znak pipe powinien znajdować

Bardziej szczegółowo

03.1.Własciwy naczelnik urzędu skarbowego : 05. Nazwa i adres jednostki ubezpieczeń społecznych :*

03.1.Własciwy naczelnik urzędu skarbowego : 05. Nazwa i adres jednostki ubezpieczeń społecznych :* EDG -1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie Do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego oraz naczelnika urzędu skarbowego Wniosek dotyczy osoby fizycznej

Bardziej szczegółowo

Imię - Imię (drugie) - PESEL. Miejsce urodzenia: Nazwisko poprzednie: Dane teleadresowe. Adres zameldowania

Imię - Imię (drugie) - PESEL. Miejsce urodzenia: Nazwisko poprzednie: Dane teleadresowe. Adres zameldowania 87800 Włocławek, ul.dziewińska 17 ARKUSZ ZGŁOSZENIOWY / AKTUALIZACYJNY DANYCH OSOBOWYCH W REJESTRZE PIELĘGNIAREK, REJESTRZE POŁOŻNYCH OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH WE WŁOCŁAWKU nr i seria dowodu

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja systemu jerp. SYSTEM KADRY PŁACE KONFIGURACJA SYSTEMU i SŁOWNIKÓW

Dokumentacja systemu jerp. SYSTEM KADRY PŁACE KONFIGURACJA SYSTEMU i SŁOWNIKÓW Dokumentacja systemu jerp SYSTEM KADRY PŁACE KONFIGURACJA SYSTEMU i SŁOWNIKÓW grudzień 2014 Spis treści Konfiguracja systemu kadry-płace...3 Dokumenty...3 Ewidencja czasu pracy...3 Pracownicy...4 Wynagrodzenia...4

Bardziej szczegółowo

EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 marca 2009 r. (poz. 399) Załącznik nr 1 EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 01. Rodzaj wniosku:* zaznacz w znakiem X wybraną

Bardziej szczegółowo

MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2

MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2 MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2 3. OPIS FUNKCJI... 2 3.1. EWIDENCJA / PŁATNIKÓW... 2 3.2. EWIDENCJA / POPRZ. DANYCH UBEZP...

Bardziej szczegółowo

ZUS ZZA Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego / zgłoszenie zmiany danych

ZUS ZZA Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego / zgłoszenie zmiany danych ZUS ZZA Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego / zgłoszenie zmiany danych Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1 4 listopad 2013 ZUS ZZA Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego

Bardziej szczegółowo

ZUS ZUA Zgłoszenie do ubezpieczeń / zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej

ZUS ZUA Zgłoszenie do ubezpieczeń / zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej ZUS ZUA Zgłoszenie do ubezpieczeń / zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1 4 listopad 2013 ZUS ZUA Zgłoszenie do ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Nazwisko i imię:... Data urodzenia:... Miejsce urodzenia:... Adres zamieszkania, telefon:. ... Numer, miejsce i data wydania dyplomu:

Nazwisko i imię:... Data urodzenia:... Miejsce urodzenia:... Adres zamieszkania, telefon:. ... Numer, miejsce i data wydania dyplomu: WNIOSEK O STWIERDZENIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI / POŁOŻNEJ 1 I WPISANIE NA LISTĘ CZŁONKÓW SZCZECIŃSKIEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W SZCZECINIE Pełne Ograniczone Nazwisko i imię:... Data

Bardziej szczegółowo

03.1 Właściwy naczelnik urzędu skarbowego:* 2. Rodzaj, seria i nr dokumentu 07. Dane osobowe: toŝsamości: *

03.1 Właściwy naczelnik urzędu skarbowego:* 2. Rodzaj, seria i nr dokumentu 07. Dane osobowe: toŝsamości: * EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego oraz naczelnika urzędu skarbowego Wniosek dotyczy osoby fizycznej

Bardziej szczegółowo

ZMIANA OŚWIADCZENIA UWAGA! PODAJ DANE IDENTYFIKACYJNE WYPEŁNIAJĄC POLA I. 01., (EWENTUALNIE 05, 06) ORAZ TE POLA, KTÓRE ULEGŁY ZMIANIE*

ZMIANA OŚWIADCZENIA UWAGA! PODAJ DANE IDENTYFIKACYJNE WYPEŁNIAJĄC POLA I. 01., (EWENTUALNIE 05, 06) ORAZ TE POLA, KTÓRE ULEGŁY ZMIANIE* ZMIANA OŚWIADCZENIA osoby sprawującej osobistą opiekę nad dzieckiem o zamiarze podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz wniosek o zmianę danych do zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Życiorys zawodowy wzór ŻYCIORYS ZAWODOWY. Cel zawodowy... Wykształcenie... Doświadczenie zawodowe... Umiejętności i osiągnięcia... Zainteresowania...

Życiorys zawodowy wzór ŻYCIORYS ZAWODOWY. Cel zawodowy... Wykształcenie... Doświadczenie zawodowe... Umiejętności i osiągnięcia... Zainteresowania... Życiorys zawodowy wzór 1 Dane osobowe ŻYCIORYS ZAWODOWY Nazwisko:... Imię:... Data urodzenia:... Stan cywilny:... Adres:... Telefon:... Cel zawodowy Wykształcenie Doświadczenie zawodowe Umiejętności i

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POLSKĄ EMERYTURĘ RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY

WNIOSEK O POLSKĄ EMERYTURĘ RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY UMOWA O ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM MIĘDZY RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ A REPUBLIKĄ KOREI KR-PL 5 WNIOSEK O POLSKĄ EMERYTURĘ RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY Formularz w pkt od 1 do 7 wypełnia wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

pola, o ile wnioskodawca posiada dane podlegające wpisaniu (patrz instrukcja) 02. Nazwa i adres organu ewidencyjnego:*

pola, o ile wnioskodawca posiada dane podlegające wpisaniu (patrz instrukcja) 02. Nazwa i adres organu ewidencyjnego:* EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego oraz naczelnika urzędu skarbowego Wniosek dotyczy osoby fizycznej

Bardziej szczegółowo

ZAŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK Przed wypełnieniem należy zapoznać się z pouczeniem (wypełnia płatnik składek)

ZAŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK Przed wypełnieniem należy zapoznać się z pouczeniem (wypełnia płatnik składek) Pieczątka płatnika składek [1] DANE IDENTYFIKACYJNE PŁATNIKA SKŁADEK 01. Numer NIP (wpisać bez kresek) (1) 02. Numer REGON (1) ZAŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK Przed wypełnieniem należy zapoznać się z pouczeniem

Bardziej szczegółowo

znakiem X wybraną opcję Wniosku:

znakiem X wybraną opcję Wniosku: Page 1 of 5 01. Rodzaj Wniosku:* zaznacz w EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 marca 2009r. (poz 399) Załącznik nr 1 Wniosek

Bardziej szczegółowo

PRZECZYTAJ POUCZENIE (na końcu). Znajdziesz tam ważne informacje.

PRZECZYTAJ POUCZENIE (na końcu). Znajdziesz tam ważne informacje. PRZECZYTAJ POUCZENIE (na końcu). Znajdziesz tam ważne informacje. ZMIANA OŚWIADCZENIA osoby sprawującej osobistą opiekę nad dzieckiem o zamiarze podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz wniosek

Bardziej szczegółowo

OFERTA ... ... (imię i nazwisko, pełna nazwa wykonawcy) ... ... (dokładny adres wykonawcy)

OFERTA ... ... (imię i nazwisko, pełna nazwa wykonawcy) ... ... (dokładny adres wykonawcy) Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 4/2011 OFERTA...... (imię i nazwisko, pełna nazwa wykonawcy)...... (dokładny adres wykonawcy) Tel. Fax.. Nawiązując do zapytania ofertowego nr 4/2011 mającego

Bardziej szczegółowo

Przed wypełnieniem należy zapoznać się z instrukcją

Przed wypełnieniem należy zapoznać się z instrukcją EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego oraz naczelnika urzędu skarbowego Wniosek dotyczy osoby fizycznej

Bardziej szczegółowo

EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego oraz naczelnika urzędu skarbowego Wniosek dotyczy osoby fizycznej

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MAGAZYNOWO-HANDLOWY

SYSTEM MAGAZYNOWO-HANDLOWY SYSTEM MAGAZYNOWO-HANDLOWY WF-Mag dla Windows struktury danych osobowych Wersja programu 7.70.0 Zakres dokumentu Dokument zawiera informacje przeznaczone dla administratorów systemów informatycznych, którzy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja pliku importu danych sprawozdania Z-12 za 2010 rok

Specyfikacja pliku importu danych sprawozdania Z-12 za 2010 rok Specyfikacja pliku importu danych sprawozdania Z-12 za 2010 rok Dokument opisuje strukturę pliku CSV zawierającego dane formularza Z-12 za 2010 rok. Dane zawarte w tym pliku można importować do programu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz. 1446 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz. 1446 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz. 1446 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu oraz sposobu przekazywania

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA DO SŁUŻBY

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA DO SŁUŻBY Pieczęć jednostki organizacyjnej Policji Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 sierpnia 2007 r. (Dz. U. Nr 170, poz. 1202) Załącznik nr 1 KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

Bardziej szczegółowo

02. Nazwa i adres organu ewidencyjnego:* 03.2. Poprzednio właściwy naczelnik urzędu skarbowego: 05. Nazwa i adres jednostki ubezpieczeń społecznych:*

02. Nazwa i adres organu ewidencyjnego:* 03.2. Poprzednio właściwy naczelnik urzędu skarbowego: 05. Nazwa i adres jednostki ubezpieczeń społecznych:* EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego oraz naczelnika urzędu skarbowego Wniosek dotyczy osoby fizycznej

Bardziej szczegółowo

Wypełnianie dokumentów ZUS. 43 odpowiedzi. na najczęściej zadawane pytania

Wypełnianie dokumentów ZUS. 43 odpowiedzi. na najczęściej zadawane pytania Wypełnianie dokumentów ZUS 43 odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania Spis treści Dokumenty zgłoszeniowe Dokumenty podpisane przez doradcę podatkowego... 3 Zmiana adresu firmy... 3 Zmiana numeru rachunku

Bardziej szczegółowo

Dane zawodowe. Kraj zagranicznego prawa:

Dane zawodowe. Kraj zagranicznego prawa: CZEŚĆ 1 1 DANE OSOBOWE ARKUSZ ZGŁOSZENIOWY / AKTUALIZACYJNY * DANYCH OSOBOWYCH W REJESTRZE PIELĘGNIAREK, REJESTRZE POŁOśNYCH* PROWADZONYM PRZEZ OKRĘGOWĄ RADĘ PIELĘGNIAREK I POŁOśNYCH W BIAŁEJ PODLASKIEJ

Bardziej szczegółowo

RAPORTY. Spis treści. Raporty Płacowo Kadrowe

RAPORTY. Spis treści. Raporty Płacowo Kadrowe RAPORTY Spis treści Raporty Płacowo Kadrowe 1. Aktualne zatrudnienie... 4 2. Aneks Uwowy o Prace... 5 3. Dane osobowe... 6 4. Dane osobowe filtr poprawności dat... 7 5. Dane pracownika... 8 6. Dane rodzina...

Bardziej szczegółowo

02. Nazwa i adres organu ewidencyjnego:* 03.1. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego:* 03.2. Poprzednio właściwy naczelnik urzędu skarbowego:

02. Nazwa i adres organu ewidencyjnego:* 03.1. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego:* 03.2. Poprzednio właściwy naczelnik urzędu skarbowego: Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 marca 2009 r. (poz. 399) EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzędu

Bardziej szczegółowo

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. Wniosek ten dotyczy

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EKSPERT WERSJA 19.07

SYSTEM EKSPERT WERSJA 19.07 SYSTEM EKSPERT WERSJA 19.07 Przesyłamy kolejną wersję systemu kadrowo-płacowego EKSPERT oznaczoną numerem 19.07. Opisane poniżej zmiany były częściowo wprowadzone poprzez uzupełnienia na naszej stronie

Bardziej szczegółowo

WS 5 WNIOSEK. o przyznanie stypendium sportowego Gminy Miasto Szczecin

WS 5 WNIOSEK. o przyznanie stypendium sportowego Gminy Miasto Szczecin Urząd Miasta Szczecin Wydział Sportu pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin tel. + 48 91 42 45 175, fax: + 48 91 42 20 059 sport@um.szczecin.pl www.szczecin.pl WS 5 Szczecin, dn.... wnioskodawca WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

Finanse. Jak wykonać import listy płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse?

Finanse. Jak wykonać import listy płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse? Finanse Jak wykonać import listy płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse? Operacja importu list płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse przebiega w następujących krokach: 1. wybór

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZUS Z-3

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZUS Z-3 Pieczątka płatnika składek [1] DANE IDENTYFIKACYJNE PŁATNIKA SKŁADEK 01. Numer NIP (wpisać bez kresek) (1) 02. Numer REGON (1) ZAŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK Przed wypełnieniem należy zapoznać się z pouczeniem

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Ewolucja Bankowości

CitiDirect Ewolucja Bankowości 1 CitiDirect Ewolucja Bankowości System bankowości elektronicznej dla firm Podręcznik Użytkownika Import Format ELIXIR CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek-piątek

Bardziej szczegółowo

Miejsce urodzenia: ADRES STAŁEGO MIEJSCA ZAMIESZKANIA (POBYTU) 2. Województwo: Powiat: Gmina: 3. Ulica: Nr domu: Nr mieszkania 4.

Miejsce urodzenia: ADRES STAŁEGO MIEJSCA ZAMIESZKANIA (POBYTU) 2. Województwo: Powiat: Gmina: 3. Ulica: Nr domu: Nr mieszkania 4. WNIOSEK O PRZYZNANIE EMERYTURY POLICYJNEJ -RENTY INWALIDZKIEJ na podstawie ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji

Bardziej szczegółowo

08. Imię pierwsze 09. Data urodzenia (dd/mm/rrrr)

08. Imię pierwsze 09. Data urodzenia (dd/mm/rrrr) WNIOSEK O USTALENIE KAPITAŁU POCZĄTKOWEGO (przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza) I. DANE OSOBY ZAINTERESOWANEJ DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

03.2. Poprzednio właściwy naczelnik urzędu skarbowego: 05. Nazwa i adres jednostki ubezpieczeń społecznych:* 4.NIP: 7.

03.2. Poprzednio właściwy naczelnik urzędu skarbowego: 05. Nazwa i adres jednostki ubezpieczeń społecznych:* 4.NIP: 7. Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia...(poz..) Załącznik nr 1 EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie stypendium sportowego Gminy Miasto Szczecin

WNIOSEK o przyznanie stypendium sportowego Gminy Miasto Szczecin WSiT-5 Szczecin, dn.... WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI URZĄD MIASTA SZCZECIN pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin WNIOSEK o przyznanie stypendium sportowego Gminy Miasto Szczecin 1) zwykłego, dla zawodnika

Bardziej szczegółowo

KARTA KANDYDATA NA STUDIA STACJONARNE III STOPNIA (DOKTORANCKIE)

KARTA KANDYDATA NA STUDIA STACJONARNE III STOPNIA (DOKTORANCKIE) P O L I T E C H N I K A K R A K O W S K A W y d z i a ł M e c h a n i c z n y KARTA KANDYDATA NA STUDIA STACJONARNE III STOPNIA (DOKTORANCKIE) ROK AKAD. 2008/2009 - KWESTIONARIUSZ OSOBOWY - 1. imię (imiona)

Bardziej szczegółowo

02.2. Data złożenia wniosku: 2a. Rodzaj dokumentu tożsamości:* 2b. Seria i nr dokumentu tożsamości:* 4.NIP: (o ile posiada)

02.2. Data złożenia wniosku: 2a. Rodzaj dokumentu tożsamości:* 2b. Seria i nr dokumentu tożsamości:* 4.NIP: (o ile posiada) CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego Jeśli wniosek dotyczy

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja UMOWA ZLECENIA NR BSO - /2011

Człowiek - najlepsza inwestycja UMOWA ZLECENIA NR BSO - /2011 WZÓR Człowiek - najlepsza inwestycja UMOWA ZLECENIA NR BSO - /2011 zawarta w dniu 2011 w Serocku pomiędzy Gminą...z siedzibą:...reprezentowaną przez: 1.... Zwanego dalej Zleceniodawcą, a Pani. zam. w...,

Bardziej szczegółowo

ZUS ZZA =JãRV]HQLH GR XEH]SLHF]HQLD ]GURZRWQHJR ]JãRV]HQLH ]PLDQ\ GDQ\FK 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ

ZUS ZZA =JãRV]HQLH GR XEH]SLHF]HQLD ]GURZRWQHJR ]JãRV]HQLH ]PLDQ\ GDQ\FK 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ ZUS ZZA lipiec 2015 publikacja bezpłatna ZUS ZZA Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego / zgłoszenie zmiany danych Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZENIA W 2015 ROKU zasady rozliczania ewidencja księgowa. Stan prawny na dzień 1 marca 2015 r.

WYNAGRODZENIA W 2015 ROKU zasady rozliczania ewidencja księgowa. Stan prawny na dzień 1 marca 2015 r. Wioletta Dworowska Agnieszka Jacewicz WYNAGRODZENIA W 2015 ROKU zasady rozliczania ewidencja księgowa Stan prawny na dzień 1 marca 2015 r. ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2015

Bardziej szczegółowo

Wytyczne techniczne dotyczące plików CSV

Wytyczne techniczne dotyczące plików CSV Zasady przekazywania Danych Dane niezbędne dla ustalenie taryfy świadczeń realizowanych w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej przekazywane będą następujących formatach: pliki w formacie

Bardziej szczegółowo

Rejestrowanie umowy zlecenia i danych dotyczących zgłoszenia do ZUS

Rejestrowanie umowy zlecenia i danych dotyczących zgłoszenia do ZUS WAŻNE INFORMACJE Numeracja umów i rachunków w systemie SAP: - Numeracja umów: JJJJ/XXXXX - Numeracja rachunków: JJJJ/XXXXX/NN Gdzie: JJJJ czteroznakowy numer jednostki (np. 1035) XXXXX numer umowy (np.

Bardziej szczegółowo

Urlop wychowawczy w enova

Urlop wychowawczy w enova Urlop wychowawczy w enova Strona 1 z 17 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Konfiguracja w programie enova...3 2.2 Wskaźniki do urlopu wychowawczego...3 2.2.1 Przeciętne wynagrodzenie w poprzednim kwartale...3

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O RENTĘ RODZINNĄ. Stan cywilny: panna / kawaler zamężna / żonaty rozwiedziona(y) w separacji wdowa / wdowiec

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O RENTĘ RODZINNĄ. Stan cywilny: panna / kawaler zamężna / żonaty rozwiedziona(y) w separacji wdowa / wdowiec ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O RENTĘ RODZINNĄ (CZĘŚĆ DALSZA Z FORMULARZA ZUS Rp-2 III. DANE CZŁONKÓW RODZINY UBIEGAJĄCYCH SIĘ O RENTĘ) MIEJSCE ZŁOŻENIA PISMA 01. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ / INSPEKTORAT

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA 1. Dane osoby ubiegającej

Bardziej szczegółowo

Metodologia Szkolenia

Metodologia Szkolenia Szymon Karaszewski Metodologia Szkolenia Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładu Materiały ze szkolenia w postaci niniejszej prezentacji oraz innych materiałów pomocniczych zostaną udostępnione uczestnikom

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE KAPITAŁU POCZĄTKOWEGO przed wypełnieniem prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza

WNIOSEK O USTALENIE KAPITAŁU POCZĄTKOWEGO przed wypełnieniem prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza WNIOSEK O USTALENIE KAPITAŁU POCZĄTKOWEGO przed wypełnieniem prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza MIEJSCE ZŁOŻENIA PISMA 01. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

ZUS DRA 'HNODUDFMD UR]OLF]HQLRZD 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ

ZUS DRA 'HNODUDFMD UR]OLF]HQLRZD 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ ZUS DRA lipiec 2015 publikacja bezpłatna ZUS DRA Deklaracja rozliczeniowa Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych ul. Szamocka 3, 5 01-748 Warszawa Publikacja

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o przyznanie stypendium sportowego Gminy Miasto Szczecin

WNIOSEK. o przyznanie stypendium sportowego Gminy Miasto Szczecin Urząd Miasta Szczecin Wydział Sportu pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin tel. + 48 91 42 45 175, fax: + 48 91 42 20 059 sport@um.szczecin.pl www.szczecin.pl WS-5 Szczecin, dn.... wnioskodawca WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

ZUS ZBA Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek

ZUS ZBA Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek ZUS ZBA Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1 4 wrzesień 2014 publikacja bezpłatna ZUS ZBA Informacja o numerach

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 1/2012 ... ... (imię i nazwisko, pełna nazwa wykonawcy) ... ... (dokładny adres wykonawcy) Fax..

OFERTA. Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 1/2012 ... ... (imię i nazwisko, pełna nazwa wykonawcy) ... ... (dokładny adres wykonawcy) Fax.. Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 1/2012 OFERTA (imię i nazwisko, pełna nazwa wykonawcy) (dokładny adres wykonawcy) Tel. Fax.. REGON NIP. e-mail:..... Nawiązując do zapytania ofertowego nr 1/2012,

Bardziej szczegółowo

Zasiłek chorobowy. Najczęstsze błędy w dokumentacji. Biblioteka specjalisty ds. płac. Darmowy fragment www.bezkartek.pl

Zasiłek chorobowy. Najczęstsze błędy w dokumentacji. Biblioteka specjalisty ds. płac. Darmowy fragment www.bezkartek.pl Zasiłek chorobowy Biblioteka specjalisty ds. płac Najczęstsze błędy w dokumentacji Spis treści Rodzaje dokumentów zasiłkowych... 2 Zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA... 3 Na co zwracać uwagę, przyjmując zwolnienie

Bardziej szczegółowo

1. Opis ogólny. 2. Opis techniczny. 3. Wymagania techniczne

1. Opis ogólny. 2. Opis techniczny. 3. Wymagania techniczne Dokumentacja programu e Zoz Opis biblioteki PhantomAPI.dll Wersja 1.22.1.5 Zielona Góra 2010-08-26 1. Opis ogólny Biblioteka programistyczna PhantomAPI.dll służy do integracji oprogramowania zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KADROWO-PŁACOWY

SYSTEM KADROWO-PŁACOWY SYSTEM KADROWO-PŁACOWY WF-GANG dla Windows struktury danych osobowych Wersja programu 7.70.0 Zakres dokumentu Dokument zawiera informacje przeznaczone dla administratorów systemów informatycznych, którzy

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego w roku szkolnym /.

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego w roku szkolnym /. . imię i nazwisko wnioskodawcy (rodzica, opiekuna, pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły) miejscowość, data... adres wnioskodawcy. telefon Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Otwocku Wniosek o przyznanie

Bardziej szczegółowo

Lista błędów krytycznych w programie Płatnik 8.01.001

Lista błędów krytycznych w programie Płatnik 8.01.001 Lista błędów krytycznych w programie Płatnik 8.01.001 od błędu Formularz Blok Pole Nazwa Pola Opis Błędu Status Błędu 60005401 AU I 1 Niepoprawny numer 60006502 AU I-VI Pola objęte regułą WD0021:1 Niedozwolony

Bardziej szczegółowo

ZUS ZAA Adresy prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek

ZUS ZAA Adresy prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek ZUS ZAA Adresy prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1 4 wrzesień 2014 publikacja bezpłatna ZUS ZAA Adresy prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności w wersji 7.05 HMS/usso: 95 Zestawienie wyp. świadczeń

Nowe funkcjonalności w wersji 7.05 HMS/usso: 95 Zestawienie wyp. świadczeń Nowe funkcjonalności w wersji 7.05 HMS/usso: 95 Zestawienie wyp. świadczeń Ścieżka 95 zawiera zestawienie ilościowe wypłaconych pożyczek. Za pożyczki wypłacone uznajemy te, które zostały zatwierdzone -

Bardziej szczegółowo

Opis formatu pliku płatności krajowych do importu w systemie Millenet

Opis formatu pliku płatności krajowych do importu w systemie Millenet Opis formatu pliku płatności krajowych do importu w systemie Millenet Ver. 2009-09-17 1 Ogólne informacje o pliku Elixir O (Multicash PLI) Dokument opisuje format pliku Elixir O używanego do importu płatności

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianie od 1 stycznia 2011 r. wysokości zasiłku chorobowego za okres pobytu w szpitalu

Informacja o zmianie od 1 stycznia 2011 r. wysokości zasiłku chorobowego za okres pobytu w szpitalu Informacja o zmianie od 1 stycznia 2011 r. wysokości zasiłku chorobowego za okres pobytu w szpitalu Z dniem 1 stycznia 2011 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

ZUS RSA,PLHQQ\ UDSRUW PLHVLęF]Q\ R Z\SãDFRQ\FK œzldgf]hqldfk L SU]HUZDFK Z RSãDFDQLX VNãDGHN 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ

ZUS RSA,PLHQQ\ UDSRUW PLHVLęF]Q\ R Z\SãDFRQ\FK œzldgf]hqldfk L SU]HUZDFK Z RSãDFDQLX VNãDGHN 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ ZUS RSA lipiec 2015 publikacja bezpłatna ZUS RSA Imienny raport miesięczny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2008 r. (poz...) WZÓR STRUKTURALNY ELEKTRONICZNEJ KARTY ZAPYTANIA

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2008 r. (poz...) WZÓR STRUKTURALNY ELEKTRONICZNEJ KARTY ZAPYTANIA Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2008 r. (poz....) WZÓR STRUKTURALNY ELEKTRONICZNEJ KARTY ZAPYTANIA

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rzekuń Opłata skarbowa: nie pobiera się Rzekuń, dnia... Wójt Gminy Rzekuń WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO UWAGA:

Bardziej szczegółowo

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych dla pracodawców zagranicznych będących płatnikami składek w Polsce

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych dla pracodawców zagranicznych będących płatnikami składek w Polsce Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych dla pracodawców zagranicznych będących płatnikami składek w Polsce Poradnik SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 ZASADY WYPEŁNIANIA ZGŁOSZENIA/ZMIANY DANYCH PŁATNIKA SKŁADEK

Bardziej szczegółowo

ZUS RCA,PLHQQ\ UDSRUW PLHVLęF]Q\ R QDOHůQ\FK VNãDGNDFK L Z\SãDFRQ\FK œzldgf]hqldfk 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ

ZUS RCA,PLHQQ\ UDSRUW PLHVLęF]Q\ R QDOHůQ\FK VNãDGNDFK L Z\SãDFRQ\FK œzldgf]hqldfk 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ ZUS RCA lipiec 015 publikacja bezpłatna ZUS RCA Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

Z a r z ą d z e n i e Nr 26 /2007

Z a r z ą d z e n i e Nr 26 /2007 Z a r z ą d z e n i e Nr 26 /2007 Dyrektora Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk z dnia 28 listopada 2007 r. Dotyczy: zmiany formularzy umów cywilno-prawnych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU Zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki /położnej*

WNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU Zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki /położnej* 1 WNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU Zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki /położnej* Nazwisko i imię **... Data urodzenia: Miejsce urodzenia:... PESEL.. Wniosek motywuję tym, że zaświadczenie

Bardziej szczegółowo

ZMIANA OŚWIADCZENIA. /wypełnia ubezpieczony/ 02. Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności:

ZMIANA OŚWIADCZENIA. /wypełnia ubezpieczony/ 02. Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności: ZMIANA OŚWIADCZENIA osoby sprawującej osobistą opiekę nad dzieckiem o zamiarze podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz wniosek o zmianę danych do zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOPSPRAWNYCH ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABILITACYJNY

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOPSPRAWNYCH ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABILITACYJNY Wniosek kompletny przyjęto w PCPR w Koninie Nr sprawy W dniu. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOPSPRAWNYCH ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABILITACYJNY 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWY KURS KADROWY OD PODSTAW

KOMPLEKSOWY KURS KADROWY OD PODSTAW ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

Współpraca INSIGNUM Kadry i Płace z programem Płatnik 9

Współpraca INSIGNUM Kadry i Płace z programem Płatnik 9 Strona 1 z 5 Współpraca INSIGNUM Kadry i Płace z programem Płatnik 9 W związku z wejściem w życie 1 listopada ROZPORZĄDZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 9 września 2013 r. oraz udostępnieniu

Bardziej szczegółowo

Import danych kadrowych i czasu pracy z arkusza MS Excel

Import danych kadrowych i czasu pracy z arkusza MS Excel Biuletyn techniczny CDN OPT!MA 14.0 Import danych kadrowych i czasu pracy z arkusza MS Excel Copyright 2008 COMARCH SA 1 Spis treści 1 Spis treści... 2 2 Przygotowanie danych do importu... 3 3 Opis struktury

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KADRY. ALDAR S.C. 97-300 Piotrków Tryb. ul. Krokusów 7. Tel. 601 57 87 76 601 32 25 43 www.aldar.net.pl aldar@pro.onet.pl

SYSTEM KADRY. ALDAR S.C. 97-300 Piotrków Tryb. ul. Krokusów 7. Tel. 601 57 87 76 601 32 25 43 www.aldar.net.pl aldar@pro.onet.pl SYSTEM KADRY ALDAR S.C. 97-300 Piotrków Tryb. ul. Krokusów 7 Tel. 601 57 87 76 601 32 25 43 www.aldar.net.pl aldar@pro.onet.pl 1 WSTĘP Nadrzędnym operatorem, posiadającym wszystkie uprawnienia jest administrator.

Bardziej szczegółowo

Regulamin wypłaty stypendium. szkoleniowego i stażowego w ramach projektu. Dziś aktywne jutro pracujące! nr POWR

Regulamin wypłaty stypendium. szkoleniowego i stażowego w ramach projektu. Dziś aktywne jutro pracujące! nr POWR Regulamin wypłaty stypendium szkoleniowego i stażowego w ramach projektu Dziś aktywne jutro pracujące! nr POWR.01.02.02-32-0031/15 1. Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów szkoleniowych i stażowych

Bardziej szczegółowo

ZUS ZPA Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej

ZUS ZPA Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej ZUS ZPA Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1

Bardziej szczegółowo