Zastosowanie programu komputerowego kadrowo- -płacowego 341[03].Z3.02

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zastosowanie programu komputerowego kadrowo- -płacowego 341[03].Z3.02"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Magdalena Tomczak Zastosowanie programu komputerowego kadrowo- -płacowego 341[03].Z3.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006

2 Recenzenci: mgr Ewa Adamczyk mgr Zofia Sepkowska Opracowanie redakcyjne: mgr Małgorzata Sienna Konsultacja: dr Bożena Zając Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu jednostki modułowej 341[03].Z3.02 Zastosowanie programu komputerowego kadrowo-płacowego zawartego w modułowym programie nauczania dla zawodu technik handlowiec. Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, Radom

3 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 3 2. Wymagania wstępne 5 3. Cele kształcenia 6 4. Materiał nauczania Instalacja i modyfikacja programu kadrowo-płacowego dla przedsiębiorstwa handlowego Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Przyjęcie pracownika do pracy Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Wynagrodzenia Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Dokumenty pracownicze i firmy Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Archiwizacja danych Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Sprawdzian osiągnięć Literatura 40 2

4 1. WPROWADZENIE Niniejszy poradnik będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy dotyczącej zarządzania zasobami ludzkimi za pomocą komputerowego systemu kadrowo-płacowego. Poradnik ten zawiera: wymagania wstępne, czyli wykaz niezbędnych umiejętności i wiedzy, które powinieneś mieć opanowane, aby przystąpić do realizacji jednostki modułowej, cele kształcenia jednostki modułowej, materiał nauczania (rozdział 4), który umożliwia samodzielne przygotowanie się do wykonania ćwiczeń i zaliczenia sprawdzianów. Wykorzystaj do poszerzenia wiedzy wskazaną literaturę oraz inne źródła informacji. Obejmuje on również: pytania sprawdzające wiedzę potrzebną do wykonania ćwiczenia, ćwiczenia, do których dołączone są wskazówki ich wykonania oraz wykaz materiałów, narzędzi i sprzętu potrzebnych do realizacji ćwiczenia, sprawdzian postępów, który zawiera zestaw pytań sprawdzających Twoje opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu całego rozdziału. Wykonując sprawdzian postępów powinieneś odpowiadać na pytanie tak lub nie, co oznacza, że opanowałeś materiał albo nie, sprawdzian osiągnięć zawiera test wielokrotnego wyboru, w którym tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Do testu jest podana instrukcja jego wykonania oraz karta odpowiedzi. Zaliczenie tego testu jest dowodem osiągnięcia umiejętności praktycznych określonych w tej jednostce modułowej, wykaz literatury, z jakiej możesz skorzystać podczas nauki. Jeżeli masz trudności ze zrozumieniem tematu lub ćwiczenia, to poproś nauczyciela lub instruktora o wyjaśnienie i ewentualne sprawdzenie, czy dobrze wykonujesz daną czynność. Program kadrowo-płacowy służy do gromadzenia i przechowywania informacji o pracownikach z uwzględnieniem ich historii przebiegu zatrudnienia oraz systemu wynagrodzeń. Struktura programu ułatwia proces planowania i zarządzanie systemem kadrowopłacowym małych firm oraz średniej wielkości, o bardziej rozbudowanej strukturze organizacyjnej. W programie przechowywana jest pełna informacja o płacach, co pozwala na wyszukiwanie odpowiednich danych statystycznych i pomaga przy podejmowaniu decyzji. Komputerowy program kadrowo-płacowy, wspomaga zarządzanie płacami w firmie. Przyspiesza comiesięczne i coroczne rozliczenia, generując listy płac oraz wszystkie potrzebne zestawienia, sprawozdania i deklaracje. Uwzględnia różne sposoby wynagradzania. Zapewnia tajność informacji o płacach w firmie. Jednostka modułowa może być realizowana w różnych miesiącach roku kalendarzowego. Program jednak nie pozwala na wcześniejszą realizację zaplanowanych zdarzeń, czyli przed upływem konkretnej daty systemowej. W takiej sytuacji mógłby pojawić się problem z wykonaniem niektórych ćwiczeń. Nie zalecana jest jakakolwiek zmiana daty systemowej (nawet do nauki programu). W związku z tym można przyjąć daty zaproponowane w ćwiczeniach, można też bardziej zbliżyć się do bieżącej daty, zmieniając je w ćwiczeniach w odpowiedni sposób, a mianowicie: jeżeli rozpoczniesz naukę np. we wrześniu, to możesz sobie przyjąć jako okres wykonywania ćwiczeń, pierwsze półrocze bieżącego roku, ale jeżeli rozpoczniesz naukę w miesiącu z pierwszego półrocza, np. w styczniu, to do ćwiczeń powinieneś wybrać okres drugiego półrocza poprzedniego roku. Bezpieczeństwo i higiena pracy W czasie pobytu w pracowni musisz przestrzegać regulaminów, przepisów bhp i higieny pracy oraz instrukcji przeciwpożarowych, wynikających z rodzaju wykonywanych prac. Przepisy te poznasz podczas trwania nauki. 3

5 Moduł 341[03].Z3 Zasoby ludzkie w przedsiębiorstwie handlowym 341[03].Z3.01 Prowadzenie polityki kadrowej w przedsiębiorstwie handlowym 341[03].Z3.02 Zastosowanie programu komputerowego kadrowo-płacowego 341[03].Z3.03 Prowadzenie korespondencji dotyczącej spraw osobowych w języku obcym Schemat układu jednostek modułowych 4

6 2. WYMAGANIA WSTĘPNE Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej Zastosowanie programu komputerowego kadrowo-płacowego, powinieneś posiadać odpowiedni zasób wiedzy z teorii dotyczącej organizacji i zarządzania systemami kadrowo-płacowymi oraz z obsługi komputera. Powinieneś umieć: posługiwać się aplikacjami systemu operacyjnego Windows, przełączać się w oknach otwartych aplikacji, wypełniać pola okien dialogowych, obsługiwać prosty kreator ułatwiający pracę, np. w aplikacjach Officea, korzystać z komputerowego systemu pomocy (helpu), posługiwać się terminologią z zakresu kadr i płac, korzystać z aktualnych przepisów dotyczących zatrudnienia, interpretować treści artykułów znajdujących się w Kodeksie pracy, interpretować treści przepisów znajdujących w Dziennikach Ustaw, korzystać z różnych źródeł informacji, rozróżniać składniki wynagrodzenia, obliczać składniki wynagrodzenia, obliczać wynagrodzenie netto i brutto dla pracownika, sporządzać listę płac, wypełniać deklaracje podatkowe. 5

7 3. CELE KSZTAŁCENIA W wyniku realizacji programu jednostki modułowej, powinieneś umieć: zainstalować program kadrowo-płacowy, odpowiedni do potrzeb przedsiębiorstwa handlowego, wprowadzić dane o pracownikach, sporządzić dokumenty pracownicze z wykorzystaniem systemu komputerowego, stworzyć schemat wynagrodzenia, obliczyć wynagrodzenie brutto i netto w różnych systemach, obliczyć składki ubezpieczeniowe i sporządzić deklaracje ubezpieczeniowe, obliczyć podatek dochodowy od osób fizycznych i sporządzić deklaracje podatkowe, wydrukować dokumenty, raporty, analizy, sprawozdania, zestawienia, wykresy, formularze deklaracji podatkowych i ZUS, sporządzić listę płac, stworzyć archiwum danych. 6

8 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1 Instalacja i modyfikacja programu kadrowo-płacowego dla przedsiębiorstwa handlowego Materiał nauczania Instalacja programu kadrowo-płacowego Zanim program zostanie zakupiony, należy zapoznać się z jego wymaganiami sprzętowymi i sprawdzić, czy komputer przeznaczony do pracy z programem spełnia te wymagania. Instalację należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją znajdującą się w dokumentacji zakupionego programu. Najczęściej po włożeniu do stacji CD płyty instalacyjnej działa tak zwany autostart, który otwiera kreator prowadzący przez proces instalacji krok po kroku. W przypadku braku autostartu, należy kreator instalacyjny uruchomić plikiem instaluj.exe lub install.exe lub setup.exe. Rozpoczęcie pracy z programem kadrowo-płacowym Po pomyślnym zainstalowaniu, program komputerowy kadrowo-płacowym można uruchomić dwukrotnym kliknięciem w ikonę znajdującą się na pulpicie. W przypadku braku takiej ikony trzeba wybrać z paska zadań Start i otworzyć program tak jak każdą aplikację Windowsa. Założenie nowej firmy Po rozpoczęciu pracy z programem, należy założyć firmę (przedsiębiorstwo), czyli wprowadzić podstawowe dane firmy i pracodawcy. Podczas tworzenia firmy trzeba podać parametry dotyczące działalności firmy. Ustawienie parametrów dla programu i firmy Podstawą jest prawidłowe ustawienie parametrów drukarki. W komputerowych programach jest możliwość wykonania podglądu wydruku na ekranie. Do takiego oglądania wydruków drukarka nie musi być koniecznie podłączona do komputera, ale musi być ustawiony w systemie operacyjnym sterownik drukarki. Następnie koniecznie trzeba sprawdzić, czy program kadrowopłacowy widzi ten sterownik. Jeżeli nie, to należy go wprowadzić do programu w ustawieniach wydruków. Ważne są również zaokrąglenia wykonywanych obliczeń. Trzeba sprawdzić i ewentualnie zaktualizować zgodnie z przepisami. W programach kadrowo-płacowych należy sprawdzić zawartość słowników i dostosować je do potrzeb danego przedsiębiorstwa. Słowniki przechowują definicje elementów wykorzystywanych w pracy z programem, np.: stanowisko pracy: księgowa, sprzedawca, magazynier, rodzaj pracy: sprzedaż, pakowanie, wykonywany zawód: technik handlowiec, sprzedawca, pakowacz. Należy również zaktualizować stałe parametry kadrowe w zależności od obowiązujących przepisów. Ustawienie okresu płacowego Podstawowy okres płacowy rozumiany jest jako miesiąc kalendarzowy. W każdym programie kadrowo-płacowym głównym narzędziem jest kalendarz, który umożliwia 7

9 prawidłową i ciągłą kontrolę zdarzeń związanych bezpośrednio z organizacją czasu pracy firmy i jej pracowników. Dzięki kalendarzowi istnieje możliwość planowania działań bieżących oraz długoterminowych. Poprawne ustawienie okresów płacowych zapewni prawidłowe rozliczenie płac w firmie. Jeżeli w programie kadrowo-płacowym nie ma zdefiniowanych okresów płacowych, to po utworzeniu firmy należy ustawić okresy płacowe począwszy od daty rozpoczęcia działalności firmy. Definiując okres płacowy, określa się, do jakiego miesiąca kalendarzowego program ma przypisać rozliczenie podatku dochodowego, a do jakiego ZUS. Umożliwia to dokonywanie wypłat w programie zgodnie z rzeczywistym wypłacaniem pracownikom ich wynagrodzeń, zachowując przy tym prawidłowe obliczenia deklaracji ZUS i PIT. W ustawionym okresie płacowym, każdemu pracownikowi firmy można przydzielić system wynagrodzeń obowiązujący w tym okresie. Zwykle po upływie okresu płacowego dokonuje się jego zamknięcia. Programy kadrowo-płacowe pozwalają na sporządzanie raportów, zestawień, np. listy płac za poprzedni okres płacowy. Natomiast na pewno nie pozwalają na wyprzedzenie bieżącej daty systemowej Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Co należy sprawdzić przy zakupie programu kadrowo-płacowego? 2. Jakie czynności należy wykonać, aby zainstalować program kadrowo-płacowego? 3. W jaki sposób uruchamiamy program? 4. W jaki sposób wprowadzamy dane nowej firmy? 5. W jaki sposób ustawiamy parametry drukarki do sporządzania wydruków w programie kadrowo-płacowym? 6. Jak dostosować zawartość słowników do potrzeb danego przedsiębiorstwa? 7. Jak sprawdzić i zaktualizować stałe parametry kadrowe w zależności od obowiązujących przepisów? 8. Co nazywamy podstawowym okresem płacowym? 9. Jaką funkcję spełnia okres płacowy? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Zainstaluj program kadrowo-płacowy na swoim stanowisku pracy. Po zakończeniu procesu instalacyjnego uruchom program. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) zapoznać się z instrukcją wykonania instalacji tego programu, 2) włożyć płytę do stacji CD i poczekać na autostart lub w oknie Mój Komputer otworzyć stację CD, a następnie plik startowy setup.exe lub instaluj.exe lub install.exe, 3) krok po kroku zastosować się do poleceń zawartych w instrukcji programu instalacyjnego, 4) zakończyć proces instalacji programu i opróżnić stację CD, 5) uruchomić program dwukrotnym kliknięciem w ikonę znajdującą się na pulpicie; w przypadku braku takiej ikony wybrać z paska zadań Start i otworzyć program tak, jak każdą aplikację Windowsa. 8

10 Wyposażenie stanowiska pracy: stanowisko komputerowe, płyta CD z instalacją programu kadrowo-płacowego, instrukcja wykonania instalacji programu. Ćwiczenie 2 W komputerowym programie kadrowo-płacowym utwórz nową firmę, czyli wprowadź następujące dane: Dane firmy: Hurtownia Artykułów Biurowych MAGDA (osoba fizyczna) NIP: ; REGON: ; NKP: 6835; EKD: 6783; Urząd Skarbowy Łódź-Śródmieście; Oddział ZUS: Zakład Ubezpieczeń Społecznych; Łódź ul. Zamenhofa 5; Bank: PeKaO S.A. I Oddział w Łodzi; Nr konta: Konta firmy: Bank: PKO BP II Odział w Łódzi; Nr konta: Organ rejestrowy: Dział Handlu i Usług Urząd Miasta Łódź-Śródmieście Rejestr: Ewidencja działalności gospodarczej nr 6789 Dane osobowe właściciela firmy: Zieliński Adam, Jan urodzony w Łodzi; syn Marka i Anny; PESEL: ; seria i numer dowodu osobistego: DB Adres: Łódź, ul. Kościuszki 45/8; telefon: Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) przeczytać w instrukcji obsługi programu lub w komputerowym systemie pomocy tekst na temat zakładania nowej firmy, 2) utworzyć nową firmę, wybierając polecenie zakładania nowej firmy, odpowiednio z menu programu lub z ikony, 3) wprowadzić dane do odpowiednich pól okien dialogowych; w przypadku braku odpowiednich danych pole pozostawić puste, 4) zapisać wprowadzone dane. Wyposażenie stanowiska pracy: stanowisko komputerowe, instrukcja obsługi programu: podręcznik lub komputerowy system pomocy, program kadrowo-płacowy. Ćwiczenie 3 W komputerowym programie kadrowo-płacowym ustaw parametry drukarki. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) sprawdzić, czy w systemie operacyjnym jest zainstalowana drukarka w systemie Windows z paska zadań wybrać Start a następnie Drukarki i Faksy, 2) otworzyć utworzoną firmę MAGDA, 9

11 3) przeczytać w instrukcji obsługi programu lub w komputerowym systemie pomocy wiadomości dotyczące ustawienia parametrów drukarki, 4) odszukać w ustawieniach dla programu (konfiguracji programu) Parametry drukarki i sprawdzić, czy program kadrowo-płacowy widzi sterownik drukarki, jeżeli nie, to należy ten sterownik wprowadzić do programu, 5) zapisać wprowadzone ustawienia drukarki. Wyposażenie stanowiska pracy: stanowisko komputerowe, program kadrowo-płacowy, instrukcja obsługi programu: podręcznik lub komputerowy system pomocy. Ćwiczenie 4 W komputerowym programie kadrowo-płacowym ustaw w parametrach stałych aktualne zaokrąglenia: do celów ZUS np. 0,01 do podstawy opodatkowania np. 1,0 do zaliczki na podatek np. 1,0 Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) otworzyć założoną firmę MAGDA, 2) przeczytać w instrukcji obsługi programu lub w komputerowym systemie pomocy wiadomości na temat ustawienia parametrów stałych zaokrągleń, 3) odszukać w aktualnych przepisach informacje dotyczące wartości zaokrągleń, 4) odszukać w ustawieniach programu (konfiguracji programu) Zaokrąglenia i wprowadzić aktualne dane, 5) zapisać wprowadzone dane. Wyposażenie stanowiska pracy: stanowisko komputerowe, program kadrowo-płacowy, przepisy określające sposób zaokrąglania danych liczbowych oraz wykonywanych obliczeń. Ćwiczenie 5 W komputerowym programie kadrowo-płacowym sprawdź słowniki i dostosuj ich zawartość do potrzeb danego przedsiębiorstwa (firmy). Wprowadź następujące dane do uzupełnienia słowników w firmie MAGDA: stanowisko: kierownik, sprzedawca, księgowy, pakowacz, magazynier, operator wózków widłowych, sprzątaczka, dozorca, wykonywany zawód: technik handlowiec, księgowy, operator wózków widłowych, wykształcenie: podstawowe, zawodowe, techniczne zawodowe, licencjackie, wyższe, tytuł zawodowy: brak, robotnik, robotnik wykwalifikowany, technik, licencjat, magister, inżynier, jednostka miary: szt., ryzy, metr, paczki, pojemniki, powód nieobecności (przyczyna niewykonywania pracy): choroba, urlop wypoczynkowy, nb. nieusp., opieka, urlop bezpłatny, urlop macierzyński, urlop wychowawczy, służba wojskowa. 10

12 Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) otworzyć założoną firmę MAGDA, 2) przeczytać w instrukcji obsługi programu lub w komputerowym systemie pomocy wiadomości na temat Słowników, 3) odszukać w ustawieniach programu (konfiguracji programu) Słowniki i uzupełnić ich zawartość, 4) zapisać wprowadzone dane. Wyposażenie stanowiska pracy: stanowisko komputerowe, program kadrowo-płacowy, instrukcja obsługi programu: podręcznik lub komputerowy system pomocy. Ćwiczenie 6 W komputerowym programie kadrowo-płacowym ustaw w parametrach stałych aktualne wartości danych kadrowych i płacowych: (np. dla 2006r.) progi podatkowe: 0, ,00 19% , ,00 30% ,00 40% miesięczne koszty uzyskania przychodów: 102,25 miesięczna ulga podatkowa przychodów: 44,17 roczna ulga podatkowa: 530,08 maksymalna roczna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowne: ,00 wskaźnik procentowy składki na ubezpieczenie wypadkowe: 1,62 wskaźnik procentowy składki na ubezpieczenie społeczne emerytalne: 19,52 wskaźnik procentowy składki na ubezpieczenie społeczne rentowe: 13,00 wskaźnik procentowy składki na ubezpieczenie społeczne chorobowe: 2,45 zasiłek pielęgnacyjny: 144,00 zasiłek rodzinny na pierwsze dziecko: 43,00 zasiłek rodzinny na drugie dziecko: 43,00 zasiłek rodzinny na trzecie dziecko: 53,00 zasiłek rodzinny na kolejne dziecko: 66,00. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) otworzyć założoną firmę MAGDA, 2) przeczytać w instrukcji obsługi programu lub w komputerowym systemie pomocy wiadomości na temat konfiguracji programu oraz ustawienia parametrów stałych dla firmy, 3) odszukać z przepisów dotyczących zatrudnienia aktualne wartości kadrowo-płacowe, 4) wprowadzić w ustawieniach dla Firmy (w konfiguracji programu) do zestawów kadrowopłacowych wartości parametrów stałych zgodnie z aktualnymi przepisami, 5) zapisać wprowadzone dane. 11

13 Wyposażenie stanowiska pracy: stanowisko komputerowe, program kadrowo-płacowy, instrukcja obsługi programu: podręcznik lub komputerowy system pomocy, aktualne przepisy dotyczące danych kadrowo-płacowych. Ćwiczenie 7 W komputerowym programie kadrowo-płacowym sprawdź ustawienie okresów płacowych od daty założenia firmy MAGDA do bieżącego miesiąca. W przypadku braku zdefiniowanych okresów utwórz je. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) otworzyć założoną firmę MAGDA, 2) przeczytać w instrukcji obsługi programu lub w komputerowym systemie pomocy wiadomości dotyczące okresów płacowych, 3) w przypadku braku okresów utworzyć okresy płacowe od momentu założenia firmy MAGDA aż do bieżącego miesiąca. Wyposażenie stanowiska pracy: stanowisko komputerowe, program kadrowo-płacowy, instrukcja obsługi programu: podręcznik lub komputerowy system pomocy Sprawdzian postępów Czy potrafisz: Tak Nie 1) zainstalować program kadrowo-płacowy? 2) rozpocząć pracę z programem kadrowo-płacowym? 3) wprowadzić dane nowej firmy? 4) ustawić parametry drukarki w programie kadrowo-płacowym? 5) zaktualizować zaokrąglenia obliczeń w programie kadrowo-płacowym? 6) uzupełnić zawartość słowników w programie kadrowo-płacowym? 7) uaktualnić parametry stałe w zestawach kadrowo-płacowych w programie kadrowo-płacowym? 8) sprawdzić, jaki miesiąc jest ustawiony jako bieżący okres płacowy w programie kadrowo-płacowym? 9) ustawić bieżący okres płacowy w programie kadrowo-płacowym? 12

14 4.2 Przyjęcie pracownika do pracy Materiał nauczania W komputerowym programie kadrowo-płacowym, za pracownika uważana jest każda osoba, która ma zdefiniowany system kadrowo-płacowy. W skład tego systemu wchodzą: dane personalne, adresy, stanowisko, czas pracy, indywidualny kalendarz. Dla pracownika można sporządzić kartę wynagrodzeń, czyli zestawienie wynagrodzeń w różnych okresach oraz listę płac, która stanowi dokument potwierdzający rozliczenie z pracownikami za dany okres. Pracownikiem niekoniecznie musi być osoba zatrudniona w firmie wyłącznie na podstawie umowy o pracę, może to być również osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub odbywająca praktykę zawodową. Wprowadzanie danych pracownika Podstawowe dane pracownika dotyczą jego personaliów, adresu, konta bankowego oraz urzędu skarbowego właściwego dla pracownika. Wprowadzone dane identyfikują pracownika oraz wykorzystywane są przy tworzeniu raportów i deklaracji. W programie kadrowo-płacowym dane pracowników przechowywane są w kartotekach. Pracownik wypełnia kwestionariusz osobowy potwierdzając dane własnoręcznym podpisem. Zatrudnienie pracownika Przyjęcie do pracy pracownika w programie kadrowo-płacowym polega na określeniu warunków zatrudnienia i stworzeniu dla każdego pracownika jego schematu wynagrodzeń. W skład schematu wynagrodzeń wchodzą następujące elementy: sposób zawarcia stosunku pracy, np.: etat, umowy cywilnoprawne, okres zatrudnienia, np.: okres próbny, czas nieokreślony, czas określony, rodzaj wynagrodzenia, np.: wynagrodzenie zasadnicze, akord, dniówka, stawka godzinowa, wysokość wynagrodzenia, stanowisko pracy, okres wypowiedzenia, ulga podatkowa, koszty uzyskania, progi podatkowe, sposób płatności, np.: gotówka, przelew, urlopy i zasiłki, potrącenia. Proces zatrudnienia pracownika jest zakończony sporządzeniem i podpisaniem umowy o pracę. Oznaczenie systemu i stawek wynagrodzenia w umowie o pracę jest istotne dla pracodawcy i pracownika. Stanowi zobowiązanie pracodawcy, którego realizacji może domagać się pracownik w razie konfliktu również na drodze sądowej. Warunki płacowe określone w umowie mogą być zmienione przez pracodawcę tylko na mocy wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy i płacy Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Jaki dokument musi wypełnić osoba ubiegająca się o przyjęcie do pracy? 2. Jak nazywa się miejsce przechowywania danych o pracownikach firmy w programie kadrowo-płacowym? 3. O czym powinien być poinformowany pracownik przed przystąpieniem do pracy? 13

15 4. Na czym polega zatrudnienie pracownika w świetle komputerowego programu kadrowopłacowego? 5. Z jakich składników zbudowany jest schemat wynagrodzenia pracownika? 6. Jaki dokument jest potwierdzeniem zatrudnienia pracownika? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 W programie kadrowo-płacowym w firmie MAGDA, wdrukuj pusty formularz kwestionariusza osobowego. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) w programie kadrowo-płacowym otworzyć założoną firmę MAGDA, 2) przeczytać w instrukcji programu lub w systemie pomocy, w jaki sposób wydrukować formularz kwestionariusza osobowego, 3) wydrukować formularz kwestionariusza osobowego. Wyposażenie stanowiska pracy: stanowisko komputerowe, program kadrowo-płacowy, instrukcja obsługi programu: podręcznik lub komputerowy system pomocy, papier do drukarki, drukarka. Ćwiczenie 2 W programie kadrowo-płacowym do kartotek firmy MAGDA wprowadź dane o pracownikach, odczytując je z dostarczonych kwestionariuszy osobowych: kwestionariusz 1 Kwestionariusz osobowy 1. Imię (imiona) i nazwisko: Alicja, Anna Kociniak 2. Nazwisko rodowe: Kociniak 3. PESEL: NIP: Imiona rodziców i nazwisko rodowe matki: Konrad, Agnieszka Dominiak 6. Data i miejsce urodzenia: w Łodzi 7. Obywatelstwo: polskie 8. Stan rodzinny: panna 1) nazwisko i imię współmałżonka: data urodzenia: 2) nazwiska i imiona dzieci: data urodzenia: 9. Wykształcenie: 1) ukończone szkoły (w razie wykonywania pracy w okresie nauki należy podać okres nauki, a okres pracy wpisać w poz.11): - od do Zasadnicza Szkoła Zawodowa, zawód: sprzedawca, - Technikum Handlowe ukończone w w Łodzi z tytułem technika handlowca, - Wyższa Szkoła OLIMPUT w Lublinie, wydz. Zarządzanie i organizacja przedsiębiorstw, - data ukończenia: ) wykształcenie: wyższe zawodowe, 3) tytuł lub stopień naukowy: Licencjat o spec.: Zarządzanie i organizacja działu sprzedaży, 4) tytuł zawodowy: licencjat. 5) tytuł naukowy: 14

16 10. Wykształcenie uzupełniające (kursy, studia podyplomowe, data ukończenia lub data rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania): a) roczny kurs Szybkiej obsługi klienta Warszawa 2001 Ośrodek Doskonalenia Zawodowego. 11. Dodatkowe uprawnienia (terminy ważności i numery uprawnień), umiejętności, zainteresowania zawodowe, znajomość języków obcych, dorobek naukowy, opracowane wynalazki i wnioski racjonalizatorskie: a. język niemiecki w stopniu podstawowym. 12. Okres dotychczasowego ubezpieczenia społecznego: Łódzki Oddział Nazwa i adres zatrudniającego, rodzaj OKRES Stanowisko, rodzaj działalności gospodarczej, okresy ubezp. Społ. wykonywanych z innego tytułu, okresy pobierania zasiłku dla od do czynności bezrobotnych, okres służby wojsk. Itd Sklep wielobranżowy Łódź ul. Dobra 5. sprzedawca Przedsięb.Hand.Usługowe TESCAL w kasjer - sprzedawca Łodzi ul Zagajnikowa do dziś 3. Przedsięb. Handlowe OLEK Łódź ul. Boczna 45. kierownik działu sprzedaży wysyłkowej Powszechny obowiązek obrony: 1) stosunek do powszechnego obowiązku obrony: 2) stopień wojskowy: nr specjalności wojskowej: 3) przynależność ewidencyjna do WKU: 4) nr wojskowej książeczki wojskowej: 5) przydział mobilizacyjny do sił zbrojnych RP: 14. Informacje o pobieranych świadczeniach: 1) emerytura: numer emerytury: 2) renta: jestem inwalidą wojennym, wojskowym, kombatantem (inną osobą uprawnioną). numer renty: 3) stopień niepełnosprawności: 4) stopień niezdolności do pracy: 5) przeciwwskazania co do zatrudnienia: 15. Miejsce pobytu: 1) adres stałego zameldowania: Łódź ul. Narcyzowa 34/1, kod: II Urząd Skarbowy Łódź Bałuty 2) adres czasowego zameldowania: 3) adres do korespondencji: Łódź ul. Narcyzowa 34/1, kod: ) numery telefonów: Osoba, którą należy powiadomić w razie mojego wypadku: nazwisko i imię: Iwona Kociniak adres zamieszkania: Łódź ul. Rojna 7, kod , tel.: Oświadczam, że dane zawarte w pkt 1-3, 5-8, 15 pkt 1) i 2) zgodne są z wpisami w następującym dowodzie tożsamości: dowodem osobistym seria i numer DB wydany przez Prezydenta Miasta Łodzi a dane podane w pkt 4, 13, 14 zgodne są z treścią odpowiednich dokumentów. 18. Oświadczam, że pozostaję / nie pozostaję *) w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy. *) właściwe podkreślić Łódź (miejscowość i data) Alicja Kociniak (czytelny podpis osoby składającej kwestionariusz) 15

17 kwestionariusz 2 Kwestionariusz osobowy 1. Imię i nazwisko: Andrzej, Mateusz Pawlak 2. Nazwisko rodowe: Pawlak 3. PESEL: NIP: Imiona rodziców i nazwisko rodowe matki: Tomasz, Dorota Polańczyk 6. Data i miejsce urodzenia: 7. Obywatelstwo: Łódź Polskie 8. Stan rodzinny: kawaler 1) nazwisko i imię współmałżonka: data urodzenia: 2) nazwiska i imiona dzieci: data urodzenia: 9. Wykształcenie: 1) Technikum Handlowe w Łodzi, data ukończenia: ) średnie 3) technik handlowiec 10. Dodatkowe uprawnienia: - prawo jazdy kat. C, - podstawowa znajomość języka rosyjskiego, - język angielski opanowany w stopniu dobrym w mowie i piśmie, - znajomość obsługi kasy fiskalnej 11. Okres dotychczasowego ubezpieczenia społecznego: Nazwa i adres zatrudniającego, rodzaj działalności OKRES Stanowisko, rodzaj gospodarczej, okresy ubezp. Społ. z innego tytułu, wykonywanych okresy pobierania zasiłku dla bezrobotnych, okres od do czynności służby wojsk. Itd Okres służby wojskowej Powszechny obowiązek obrony: 1) przeniesiony do rezerwy 2) stopień wojskowy: kapral, nr specjalności wojskowej: ) przynależność do WKU: Opoczno 4) nr książeczki wojskowej: DC ) przydział mobilizacyjny: JW Informacje o pobieranych świadczeniach: nie dotyczy 1) emerytura:- 2) renta:- 3) stopień niepełnosprawności:- 4) stopień niezdolności do pracy:- 5) przeciwwskazania co do zatrudnienia:- 14. Miejsce pobytu: 1) Łódź, ul. Piotrkowska 56/23, kod: ) adres czasowego zameldowania:- 3) adres do korespondencji:- 4) tel Osoba, którą należy powiadomić w razie mojego wypadku: matka: Pawlak Dorota Łódź, ul. Rajdowa 27, kod: tel.: Oświadczam, że dane zawarte w pkt 1-3, 5, 6, 8, 14 pkt 1 i 2 zgodne są z wpisami w następującym dowodzie tożsamości: Dowód osobisty seria i numer GB wydany przez Prezydenta Miasta Łodzi a dane podane w pkt 4, 12, 13 zgodne są z treścią odpowiednich dokumentów: 16

18 17. Oświadczam, że pozostaję / nie pozostaję *) w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy. *) właściwe podkreślić Łódź (miejscowość i data) Andrzej Pawlak (czytelny podpis osoby składającej kwestionariusz) kwestionariusz 3 Kwestionariusz osobowy 1. Imię i nazwisko: Aleksandra Krysiak 2. Nazwisko rodowe: Kruczkowska 3. PESEL: NIP: Imiona rodziców i nazwisko rodowe matki: Marek, Anna Mucha 6. Data i miejsce urodzenia: 7. Obywatelstwo: polskie Łódź 8. Stan rodzinny: 1) nazwisko i imię współmałżonka: Krysiak Marcin data urodzenia: ) nazwiska i imiona dzieci: Krysiak Jolanta, Anna data urodzenia: Krysiak Maciej, Jan data urodzenia: Wykształcenie: 1) ukończone szkoły (w razie wykonywania pracy w okresie nauki należy podać okres nauki, a okres pracy wpisać w poz.11): Technikum Handlowe ukończone w w Łodzi wykształcenie: technik handlowiec 2) tytuł lub stopień naukowy: - 3) tytuł zawodowy: technik handlowiec 10. Dodatkowe uprawnienia (terminy ważności i numery uprawnień), umiejętności, zainteresowania zawodowe, znajomość języków obcych, dorobek naukowy, opracowane wynalazki i wnioski racjonalizatorskie: prawo jazdy 11. Okres dotychczasowego ubezpieczenia społecznego: od Nazwa i adres zatrudniającego, rodzaj OKRES działalności gospodarczej, okresy ubezp. Społ. z innego tytułu, okresy pobierania od do zasiłku dla bezrobotnych, okres służby wojsk. Itd Sklep Biedronka, Łódź ul. Zgierska Sklep TESCO Łódź-Bałuty, ul. Pojezierska do dziś 3. Sklep firmowy przy Zakładach Przemysłu Papierniczego KORAL w Łodzi ul. Sporna Stanowisko, rodzaj wykonywanych czynności sprzedawca sprzedawca-kasjer sprzedawca 17

19 12. Powszechny obowiązek obrony: 1) stosunek do powszechnego obowiązku obrony: ) stopień wojskowy: nr specjalności wojskowej: ) przynależność ewidencyjna do WKU: ) nr wojskowej książeczki wojskowej: ) przydział mobilizacyjny do sił zbrojnych RP: Informacje o pobieranych świadczeniach: 1) emerytura: numer emerytury: ) renta: jestem inwalidą wojennym, wojskowym, kombatantem (inną osobą uprawnioną). numer renty: ) stopień niepełnosprawności: ) stopień niezdolności do pracy: ) przeciwwskazania co do zatrudnienia: Miejsce pobytu: adres stałego zameldowania: ul. Kościuszki 6/ Łódź adres czasowego zameldowania: - adres do korespondencji: ul. Kościuszki 6/ Łódź numery telefonów: (042) Osoba, którą należy powiadomić w razie mojego wypadku: nazwisko i imię: Marcin Krysiak adres zamieszkania: ul. Kościuszki 6/ Łódź tel.: (042) Oświadczam, że dane zawarte w pkt 1-3, 5, 6, 8, 14 pkt 1 i 2 zgodne są z wpisami w następującym dowodzie tożsamości: Dowód osobisty seria i numer NR GB wydany przez Prezydenta Miasta Łodzi a dane podane w pkt 4, 12, 13 zgodne są z treścią odpowiednich dokumentów: 17. Oświadczam, że pozostaję / nie pozostaję *) w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy. *) właściwe podkreślić Łódź (miejscowość i data) A. Krysiak (czytelny podpis osoby składającej kwestionariusz) Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) w programie kadrowo-płacowym otworzyć firmę MAGDA, 2) przeczytać w instrukcji programu lub w systemie pomocy, w jaki sposób wprowadzić dane do kartotek pracowników, 3) otworzyć kartoteki pracowników do wprowadzania danych, 4) odczytać dane poszczególnych pracowników z ich kwestionariuszy osobowych, 5) wprowadzić dane poszczególnych pracowników do odpowiednich pól w kartotekach, 6) zapisać wprowadzone dane. Wyposażenie stanowiska pracy: stanowisko komputerowe, program kadrowo-płacowy, instrukcja obsługi programu: podręcznik lub komputerowy system pomocy. 18

20 Ćwiczenie 3 W programie kadrowo-płacowym zatrudnij przyjętych pracowników, a następnie wydrukuj ich umowy o pracę: 1. Panią Alicję, Annę Kociniak przyjmij do pracy na pełny etat, od 01 dnia miesiąca danego roku (z datą wsteczną, w taki sposób, żeby bieżący miesiąc był piątym miesiącem jej pracy), na czas nieokreślony z podstawowym wynagrodzeniem miesięcznym 2 000,00 zł na stanowisko kierownika działu sprzedaży. Szczegółowe dane kadrowe odczytaj z kwestionariusza osobowego zamieszczonego w ćwiczeniu 2 i wprowadź do odpowiedniego zestawu kadrowego. 2. Pana Andrzeja, Mateusza Pawlaka zatrudnij na etat, na okres próbny trzech miesięcy od 15 dnia miesiąca danego roku (z datą wsteczną, w taki sposób, żeby bieżący miesiąc był trzecim miesiącem jego pracy), z podstawowym wynagrodzeniem miesięcznym 1 500,00 zł na stanowisko magazyniera. Szczegółowe dane kadrowe odczytaj z kwestionariusza osobowego zamieszczonego w ćwiczeniu 2 i wprowadź do odpowiedniego zestawu kadrowego. 3. Panią Aleksandrę Krysiak zatrudnij na etat z dniem rok-(miesiąc)-01 (z datą wsteczną, w taki sposób, żeby bieżący miesiąc był piątym miesiącem jej pracy), na okres pół roku z wynagrodzeniem obliczanym wg stawki godzinowej: 9,50 zł na stanowisko sprzedawcy. Szczegółowe dane kadrowe odczytaj z kwestionariusza osobowego zamieszczonego w ćwiczeniu 2 i wprowadź do odpowiedniego zestawu kadrowego. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) w programie kadrowo-płacowym otworzyć firmę MAGDA, 2) przeczytać w instrukcji programu lub w systemie pomocy, w jaki sposób wypełnić zestawy kadrowe i płacowe pracowników, 3) otworzyć okna zestawów kadrowych pracowników do wprowadzania danych, 4) wprowadzić dane do odpowiednich pól, 5) zapisać wprowadzone dane, 6) przeczytać w instrukcji programu lub w systemie pomocy, w jaki sposób wykonać wydruk umowy o pracę, 7) wydrukować umowę o pracę dla każdego pracownika. Wyposażenie stanowiska pracy: stanowisko komputerowe, program kadrowo-płacowy, instrukcja obsługi programu: podręcznik lub komputerowy system pomocy, wypełnione formularze kwestionariuszy osobowych, papier do drukarki, drukarka. Ćwiczenie 4 W programie kadrowo-płacowym w firmie MAGDA zatrudnij pracownika na umowę zlecenie do zorganizowania promocyjnej wystawy artykułów. Praca będzie wykonana w okresie 2 tygodni. Za wykonanie zlecenia pracownik otrzyma wynagrodzenie brutto w wysokości 1 100,00 zł. Wprowadź dane pracownika, odczytując z dostarczonego formularza. 19

Życiorys zawodowy wzór ŻYCIORYS ZAWODOWY. Cel zawodowy... Wykształcenie... Doświadczenie zawodowe... Umiejętności i osiągnięcia... Zainteresowania...

Życiorys zawodowy wzór ŻYCIORYS ZAWODOWY. Cel zawodowy... Wykształcenie... Doświadczenie zawodowe... Umiejętności i osiągnięcia... Zainteresowania... Życiorys zawodowy wzór 1 Dane osobowe ŻYCIORYS ZAWODOWY Nazwisko:... Imię:... Data urodzenia:... Stan cywilny:... Adres:... Telefon:... Cel zawodowy Wykształcenie Doświadczenie zawodowe Umiejętności i

Bardziej szczegółowo

Nazwa kwalifikacji: Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych Oznaczenie kwalifikacji: A.65 Numer zadania: 01

Nazwa kwalifikacji: Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych Oznaczenie kwalifikacji: A.65 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2016 Nazwa kwalifikacji: Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych Oznaczenie kwalifikacji: A.65 Numer

Bardziej szczegółowo

RAPORTY. Spis treści. Raporty Płacowo Kadrowe

RAPORTY. Spis treści. Raporty Płacowo Kadrowe RAPORTY Spis treści Raporty Płacowo Kadrowe 1. Aktualne zatrudnienie... 4 2. Aneks Uwowy o Prace... 5 3. Dane osobowe... 6 4. Dane osobowe filtr poprawności dat... 7 5. Dane pracownika... 8 6. Dane rodzina...

Bardziej szczegółowo

LISTA PŁAC - PRZYKŁADY

LISTA PŁAC - PRZYKŁADY LISTA PŁAC - PRZYKŁADY Spis treści I. Lista płac przykłady... 2 1) Praca w miejscu zamieszkania, przysługuje ulga... 2 2) Praca poza miejscem zamieszkania, przysługuje ulga... 3 3) Praca w miejscu zamieszkania,

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r. za pracowników i osoby zatrudnione na zleceniu w księgach

Rozliczanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r. za pracowników i osoby zatrudnione na zleceniu w księgach Rozliczanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r. za pracowników i osoby zatrudnione na zleceniu w księgach rachunkowych Dr Katarzyna Trzpioła Wynagrodzeniem za pracę (PRZYCHODAMI

Bardziej szczegółowo

Naliczanie rocznych deklaracji: PIT-4r, PIT- 8ar, PIT-11, PIT-40 enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0)

Naliczanie rocznych deklaracji: PIT-4r, PIT- 8ar, PIT-11, PIT-40 enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0) Naliczanie rocznych deklaracji: PIT-4r, PIT- 8ar, PIT-11, PIT-40 enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0) JOANNA WALENTEK Spis treści: MODUŁ KADRY I PŁACE... 2 Generowanie deklaracji PIT 4R oraz PIT 8AR... 2 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

KALKULATOR WYNAGRODZEŃ CHOROBOWYCH I ZASIŁKÓW CHOROBOWYCH

KALKULATOR WYNAGRODZEŃ CHOROBOWYCH I ZASIŁKÓW CHOROBOWYCH KALKULATOR WYNAGRODZEŃ CHOROBOWYCH I ZASIŁKÓW CHOROBOWYCH FUNKCJE KALKULATORA "Kalkulator wynagrodzeń i zasiłków chorobowych" jest zaawansowanym kalkulatorem płacowym, którego celem jest wyliczenia wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Urlop wychowawczy w enova

Urlop wychowawczy w enova Urlop wychowawczy w enova Strona 1 z 17 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Konfiguracja w programie enova...3 2.2 Wskaźniki do urlopu wychowawczego...3 2.2.1 Przeciętne wynagrodzenie w poprzednim kwartale...3

Bardziej szczegółowo

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Ewidencja i rozliczanie pracowników w module Comarch ERP Optima Płace i Kadry 2 Współpraca programu Comarch ERP Optima z innym aplikacjami

Bardziej szczegółowo

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV Kadry i płace Moduł stanowi rozszerzenie funkcjonalności systemu Microsoft Dynamics NAV w zakresie zarządzania działem kadrowo-płacowym przedsiębiorstwa. Gromadzone

Bardziej szczegółowo

602,70 zł brutto. Cena:

602,70 zł brutto. Cena: Kadry, Płace i ZUS PRO to nowoczesny system wspomagający pracę działów kadr i rachuby płac w firmach o dowolnej wielkości, bez względu na rodzaj wynagradzania, czy czas pracy. Ułatwia prowadzenie ewidencji

Bardziej szczegółowo

MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2

MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2 MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2 3. OPIS FUNKCJI... 2 3.1. EWIDENCJA / PŁATNIKÓW... 2 3.2. EWIDENCJA / POPRZ. DANYCH UBEZP...

Bardziej szczegółowo

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE PŁACE System Płace przeznaczony jest do wspomagania pracy działów rachuby, kontroli zarobków. UmoŜliwia wspomaganie zarządzania gospodarką płacową poprzez zabezpieczenie bezpośredniego dostępu do danych

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA DO SŁUŻBY

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA DO SŁUŻBY Pieczęć jednostki organizacyjnej Policji Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 sierpnia 2007 r. (Dz. U. Nr 170, poz. 1202) Załącznik nr 1 KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie systemu AgemaHR do pracy w roku 2009: Zmiana parametrów płacowych do wypłat po 1 stycznia 2009

Przygotowanie systemu AgemaHR do pracy w roku 2009: Zmiana parametrów płacowych do wypłat po 1 stycznia 2009 Przygotowanie systemu AgemaHR do pracy w roku 2009: Zmiana parametrów płacowych do wypłat po 1 stycznia 2009 1. W menu Administracja-Parametry systemu na zakładce płace rozpocząć nowy rok podatkowy 2009

Bardziej szczegółowo

Informacje o programie wersja 3.0

Informacje o programie wersja 3.0 Informacje o programie wersja 3.0 KIELCE 2010 Przedsiębiorstwo Informatyczne PROKOMP, ma przyjemność przedstawić program PŁACE i KADRY, naszego autorstwa. Program ten pozwoli Państwu na tworzenie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Przedsiębiorstw

Informatyzacja Przedsiębiorstw Informatyzacja Przedsiębiorstw Symfonia Moduł Kadry i Płace lab4 Strona 1 Plan zajęć 1 Zakładanie nowej firmy w module Kadry i Płace... 3 2 Otwieranie istniejącej już firmy... 4 3 Dostosowanie ustawień

Bardziej szczegółowo

Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce

Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce Kod szkolenia: 914914 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt szkolenia: 1590.00 zł Program 1.

Bardziej szczegółowo

1. Istota i sposób naliczania poszczególnych elementów listy

1. Istota i sposób naliczania poszczególnych elementów listy 1. Istota i sposób naliczania poszczególnych elementów listy Aby zrozumieć istotę i celowość wypełniania poszczególnych rubryk listy płac, należy zapoznać się ze schematem naliczania wynagrodzenia pracownika.

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu ul. Kołłątaja 11, 45-064 Opole tel./fax (77) 453-90-11 biuro@opole.skwp.pl www.opole.skwp.pl RO 007026416-00112 NIP

Bardziej szczegółowo

Advantec Software I.T.C. Sp. z o.o.

Advantec Software I.T.C. Sp. z o.o. Procedura przygotowania, wydruku i przesłania deklaracji podatkowych PIT do Urzędu Skarbowego w programie Advantec. Program Advantec umożliwia przygotowanie, wydruk oraz wysłanie formularzy podatkowych

Bardziej szczegółowo

ZUS DRA 'HNODUDFMD UR]OLF]HQLRZD 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ

ZUS DRA 'HNODUDFMD UR]OLF]HQLRZD 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ ZUS DRA lipiec 2015 publikacja bezpłatna ZUS DRA Deklaracja rozliczeniowa Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych ul. Szamocka 3, 5 01-748 Warszawa Publikacja

Bardziej szczegółowo

KARTA KANDYDATA NA STUDIA STACJONARNE III STOPNIA (DOKTORANCKIE)

KARTA KANDYDATA NA STUDIA STACJONARNE III STOPNIA (DOKTORANCKIE) P O L I T E C H N I K A K R A K O W S K A W y d z i a ł M e c h a n i c z n y KARTA KANDYDATA NA STUDIA STACJONARNE III STOPNIA (DOKTORANCKIE) ROK AKAD. 2008/2009 - KWESTIONARIUSZ OSOBOWY - 1. imię (imiona)

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Dąbrowa. OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY powtórzenie naboru. ds. księgowości budŝetowej II nazwa stanowiska pracy

Wójt Gminy Dąbrowa. OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY powtórzenie naboru. ds. księgowości budŝetowej II nazwa stanowiska pracy Nr OR. 1110/2/10 Wójt Gminy Dąbrowa OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY powtórzenie naboru 1. Wymagania niezbędne ds. księgowości budŝetowej II nazwa stanowiska pracy a) spełnia wymagania określone

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkownika systemu komputerowego Ergo Umowy Zlecenia. Wersja 20.0.0. www.ergo.pl

Dokumentacja użytkownika systemu komputerowego Ergo Umowy Zlecenia. Wersja 20.0.0. www.ergo.pl Dokumentacja użytkownika systemu komputerowego Ergo Umowy Zlecenia Wersja 20.0.0 www.ergo.pl Spis treści Wstęp... 5 Wymagania sprzętowe... 6 Ustawianie opcji... 7 Wprowadzenie listy pracowników... 8 Umowa

Bardziej szczegółowo

Realizacja Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dn. 24.06.2008 r. w programie Comarch OPT!MA.

Realizacja Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dn. 24.06.2008 r. w programie Comarch OPT!MA. Biuletyn techniczny Comarch OPT!MA 2012 Realizacja Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dn. 24.06.2008 r. w programie Comarch OPT!MA. Copyright 2012 COMARCH SA Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 24.06.2008

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Iławie, ul. 1 Maja 8b, 14-200 Iława, tel./fax. (89) 649 55 02 www.pup.ilawa.pl,urzad@pup.ilawa.pl

Bardziej szczegółowo

Opis programu kursu Kadry i Płace

Opis programu kursu Kadry i Płace Opis programu kursu Kadry i Płace Zakres prezentowanej wiedzy obejmuje następujące zagadnienia: prawo pracy rozliczanie wynagrodzeń podatek dochodowy od osób fizycznych ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Bardziej szczegółowo

Wersja 16.00b programu Płace

Wersja 16.00b programu Płace Wersja 16.00b programu Płace Uwaga: PRZED reinstalacją programu zalecane jest wykonanie reindeksacji bazy danych oraz KOPII BEZPIECZEŃSTWA. 1. Nowości 1.1. Kwota rocznego ograniczenia składek emerytalno

Bardziej szczegółowo

Zaliczenie laboratorium z obciążenia ZUS wynagrodzeń.

Zaliczenie laboratorium z obciążenia ZUS wynagrodzeń. Zaliczenie laboratorium z obciążenia ZUS wynagrodzeń. Zaliczenie będzie miało charakter praktyczny z wykorzystaniem wiedzy teoretycznej uzyskanej na wykładach. Przykładowe zadanie zawiera wszystkie operacje

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie zasiłku dla zleceniobiorcy enova KADRY i PŁACE

Rozliczanie zasiłku dla zleceniobiorcy enova KADRY i PŁACE Rozliczanie zasiłku dla zleceniobiorcy enova KADRY i PŁACE (WERSJA 1.0) ANNA SOŁTYS Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl e-mail: place@enova.pl

Bardziej szczegółowo

1.2. Wskaźnik waloryzacji świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2014 roku Wskaźnik waloryzacji w II kwartale 2014 roku wynosi 105,80 %

1.2. Wskaźnik waloryzacji świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2014 roku Wskaźnik waloryzacji w II kwartale 2014 roku wynosi 105,80 % PIK wersja 17.01a 1. Nowości 1.1. Nowe wartości wskaźników miesięcznych obowiązujących od 1 marca 2014 roku Przeciętne wynagrodzenie 3 823,32 zł Minimalne uczniów I klasa 152,93 zł II klasa 191,17 zł III

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.10

System Comarch OPT!MA v. 17.10 System Comarch OPT!MA v. 17.10 Ulotka v.17.10 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne Podstawę prawną Regulaminu Wynagradzania Białołęckiego Ośrodka Kultury stanowią przepisy: 1. Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo

Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Szkoła praktycznej ekonomii młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Program Finanse

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY (wypełnia kandydat na wolne stanowisko pracy w służbie cywilnej w Izbie Celnej w Toruniu)

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY (wypełnia kandydat na wolne stanowisko pracy w służbie cywilnej w Izbie Celnej w Toruniu) 1 Załącznik nr 2 do decyzji Nr 32 Dyrektora Izby Celnej w Toruniu z dnia 8 kwietnia 2015 r. Numer ewidencyjny: (pieczęć jednostki organizacyjnej Służby Celnej).. (numer nadaje Wydział Kadr i Szkolenia

Bardziej szczegółowo

Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych

Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych W praktyce życia gospodarczego funkcjonują różne formy zatrudniania osób wykonujących pracę. Najczęściej występującą formą jest umowa o pracę, ale coraz częściej

Bardziej szczegółowo

Kadry i Płace aktualizacja SODiR Obsługa dofinansowań i refundacji PFRON

Kadry i Płace aktualizacja SODiR Obsługa dofinansowań i refundacji PFRON Kadry i Płace aktualizacja SODiR Obsługa dofinansowań i refundacji PFRON 1 Wstęp... 2 2 Rozpoczęcie pracy... 2 2.1 ZESTAW DANE FIRMY... 2 2.2 ZESTAW PFRON (FIRMA)... 2 2.3 ZESTAW PFRON (PRACOWNIK)... 3

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Start w wersji 2009.a. Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Start w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Start w wersji 2009.a. Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Start w wersji 2009 SYMFONIA Mała Księgowość Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Start w wersji 2009.a Formularze deklaracji podatkowych na rok 2009 Uaktualniono formularze deklaracji podatkowych

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO MODUŁU KADROWO- PŁACOWEGO Dodanie Pracownika

ZAŁĄCZNIK DO MODUŁU KADROWO- PŁACOWEGO Dodanie Pracownika Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości ZAŁĄCZNIK DO MODUŁU KADROWO- PŁACOWEGO Dodanie Pracownika v1.0 W systemie pracownikiem nazywany jest każdy, kto ma prawa do otrzymania wynagrodzenia, więc zarówno

Bardziej szczegółowo

Rejestrowanie umowy zlecenia i danych dotyczących zgłoszenia do ZUS

Rejestrowanie umowy zlecenia i danych dotyczących zgłoszenia do ZUS WAŻNE INFORMACJE Numeracja umów i rachunków w systemie SAP: - Numeracja umów: JJJJ/XXXXX - Numeracja rachunków: JJJJ/XXXXX/NN Gdzie: JJJJ czteroznakowy numer jednostki (np. 1035) XXXXX numer umowy (np.

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek ZUS praktyczne rozliczenia

Konsekwencje przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek ZUS praktyczne rozliczenia www.snp.infor.pl SpoSób na płace nr 10(49) TeMaT MIeSIĄca Konsekwencje przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek ZUS praktyczne rozliczenia Ustalenie przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja UMOWA ZLECENIA NR BSO - /2011

Człowiek - najlepsza inwestycja UMOWA ZLECENIA NR BSO - /2011 WZÓR Człowiek - najlepsza inwestycja UMOWA ZLECENIA NR BSO - /2011 zawarta w dniu 2011 w Serocku pomiędzy Gminą...z siedzibą:...reprezentowaną przez: 1.... Zwanego dalej Zleceniodawcą, a Pani. zam. w...,

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz osobowy (wypełnia kandydat do służby w Służbie Celnej)

Kwestionariusz osobowy (wypełnia kandydat do służby w Służbie Celnej) Załącznik nr 1..... (pieczęć urzędu lub jednostki organizacyjnej Służby Celnej) numer ewidencyjny... (numer nadaje komórka kadrowa) Kwestionariusz osobowy (wypełnia kandydat do służby w Służbie Celnej)

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH (aktualizacja od 1 września 2013 r.) Do 31 sierpnia 2013 r. podstawę wymiaru

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EKSPERT WERSJA 19.07

SYSTEM EKSPERT WERSJA 19.07 SYSTEM EKSPERT WERSJA 19.07 Przesyłamy kolejną wersję systemu kadrowo-płacowego EKSPERT oznaczoną numerem 19.07. Opisane poniżej zmiany były częściowo wprowadzone poprzez uzupełnienia na naszej stronie

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI BIURO RACHUNKOWE Daniel Bakalarz www: bakalarz.biz tel.: 602 880 233 e-mail: daniel.bakalarz@gmail.com NIP: 6731790853 KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI "Rzeczą, którą najtrudniej w świecie zrozumieć, jest podatek

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie składek na ubezpieczenia społeczne. Prowadzący: Dariusz Kraciuk

Rozliczenie składek na ubezpieczenia społeczne. Prowadzący: Dariusz Kraciuk Rozliczenie składek na ubezpieczenia społeczne Prowadzący: Dariusz Kraciuk Agenda Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne Omówienie wyliczania składek na poszczególne rodzaje ubezpieczeń Wyliczenie

Bardziej szczegółowo

Umowy o pracę Lista płac

Umowy o pracę Lista płac Umowy o pracę Lista płac 1 Na okres próbny Na czas określony Na czas zastępstwa Na czas nieokreślony Na czas wykonania określonej pracy Agencje pracy czasowej Praca nakładcza 2 Może poprzedzad każdą umowę

Bardziej szczegółowo

T O P 9 0 0 0 ZASOBY LUDZKIE

T O P 9 0 0 0 ZASOBY LUDZKIE T O P 9 0 0 0 ZASOBY LUDZKIE ZASOBY LUDZKIE SYSTEM TOP9000 umożliwia kompletną ewidencję kadrową, płacową jak również planowania czasu pracy pracowników. W skład systemu wchodzą następujące moduły: Kadrowy,

Bardziej szczegółowo

Płace od A do Z naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń w 2015 roku (dwudniowe warsztaty praktyczne)

Płace od A do Z naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń w 2015 roku (dwudniowe warsztaty praktyczne) Płace od A do Z naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń w 2015 roku (dwudniowe warsztaty praktyczne) Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntowej wiedzy z podstaw naliczania wynagrodzeń.

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.8

System Comarch OPT!MA v. 17.8 System Comarch OPT!MA v. 17.8 Ulotka v.17.8 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat zajęć Treść szkolenia 1 Prawne uwarunkowania działalności firmy Prawo pracy Umowa o pracę Podstawowe zasady prawa pracy Regulamin pracy Prawo cywilne Definicja i treść zobowiązania Wierzyciel

Bardziej szczegółowo

INTENSYWNY KURS KADROWO PŁACOWY

INTENSYWNY KURS KADROWO PŁACOWY ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. Jak wydrukować kartoteki zarobkowe pracowników?

Płace Optivum. Jak wydrukować kartoteki zarobkowe pracowników? Płace Optivum Jak wydrukować kartoteki zarobkowe pracowników? Program Płace Optivum gromadzi informacje o zarobkach, zasiłkach i podatkach pracownika (kiedyś również o dodatkach rodzinnych). Dane te dostępne

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Wersja 2016 2 Ustawienie szerokości kolumn danych kadrowych 2 Rozszerzenie funkcjonalności rozliczeń umów cywilnoprawnych 2 Okna importu i eksportu z FK 3 Edycja

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. Rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2014r. z uwzględnieniem proponowanych zmian Kod szkolenia: 430614

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/81/11 RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE. z dnia 28 lipca 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/81/11 RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE. z dnia 28 lipca 2011 r. UCHWAŁA NR XI/81/11 RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/308/05 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 17 marca 2005r. w spawie ustalenia regulaminu udzielania

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTA DS. KADROWO-PŁACOWYCH

SPECJALISTA DS. KADROWO-PŁACOWYCH 20-012 Lublin, ul. Strażacka 8/90 tel: 81 533-31-39, 81 534-13-01, fax: 81 532-50-62, e-mail: biuro@masterscsb.com.pl SPECJALISTA DS. KADROWO-PŁACOWYCH Kategoria Typ szkolenia Miejsce Termin Cena PRAWO

Bardziej szczegółowo

Często spotykane problemy z programem Płatnik. W ubezpieczeniach należy rozróżnić takie pojęcia jak: 1. Tytuł do ubezpieczenia

Często spotykane problemy z programem Płatnik. W ubezpieczeniach należy rozróżnić takie pojęcia jak: 1. Tytuł do ubezpieczenia Często spotykane problemy z programem Płatnik W ubezpieczeniach należy rozróżnić takie pojęcia jak: 1. Tytuł do ubezpieczenia 2. Podstawa naliczenia składek na ubezpieczenia. Tytuł do ubezpieczenia W języku

Bardziej szczegółowo

PLP wersja 7.00b. 1. Nowości. 2. Zmieniono

PLP wersja 7.00b. 1. Nowości. 2. Zmieniono PLP wersja 7.00b 1. Nowości 1.1. Nowe wartości wskaźników miesięcznych obowiązujących od 1 stycznia 2014 roku Dochód deklarowany (skł.społ.) 2247,60 zł Dochód deklarowany (skł.zdr.) 3004,48 zł Podstawa

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 SYMFONIA Mała Księgowość Premium Strona 1 z 8 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 Obsługa wynagrodzeń i składek ZUS właścicieli oraz rozrachunki z urzędami Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr DKO- 01611-27/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17.08.2009 r.

Zarządzenie Nr DKO- 01611-27/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17.08.2009 r. Zarządzenie Nr DKO- 01611-27/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17.08.2009 r. w sprawie: wprowadzenia nowego Regulaminu Wynagradzania Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

ZAŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK Przed wypełnieniem należy zapoznać się z pouczeniem (wypełnia płatnik składek)

ZAŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK Przed wypełnieniem należy zapoznać się z pouczeniem (wypełnia płatnik składek) Pieczątka płatnika składek [1] DANE IDENTYFIKACYJNE PŁATNIKA SKŁADEK 01. Numer NIP (wpisać bez kresek) (1) 02. Numer REGON (1) ZAŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK Przed wypełnieniem należy zapoznać się z pouczeniem

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty

Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty Kod szkolenia: 913614 Miejsce: Gdańsk, Centrum miasta Koszt szkolenia: 490.00 zł Program 1. Na co warto

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 grudnia 2014 r. Poz. 1718. OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 18 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 4 grudnia 2014 r. Poz. 1718. OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 18 listopada 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 grudnia 2014 r. Poz. 1718 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIAŁU PŁAC

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIAŁU PŁAC REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIAŁU PŁAC 1 Dział Płac, jest jednostką organizacyjną administracji ogólnouczelnianej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, działającą w ramach Kwestury, powołaną

Bardziej szczegółowo

Kadry i Płace Obsługa dofinansowań i refundacji PFRON

Kadry i Płace Obsługa dofinansowań i refundacji PFRON Kadry i Płace Obsługa dofinansowań i refundacji PFRON 1.0 Wstęp 2 2.0 Rozpoczęcie pracy 2 2.1 Zestaw Dane firmy 2 2.2 Zestaw PFRON (firma) 3 2.3 Zestaw PFRON (pracownik) 4 3.0 Generowanie raportów 6 4.0

Bardziej szczegółowo

I FORMULARZE HONORARIA

I FORMULARZE HONORARIA I FORMULARZE HONORARIA Moduł Honoraria, wykonany w technologii Microsoft Business Solutions Axapta, przeznaczony jest do rozliczania płac i zarządzania kadrą pracowników firmy. Moduł jest w pełni zintegrowany

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG KSIĘGOWYCH KPiR & RYCZAŁT & KADRY.

CENNIK USŁUG KSIĘGOWYCH KPiR & RYCZAŁT & KADRY. CENNIK USŁUG KSIĘGOWYCH KPiR & RYCZAŁT & KADRY. S. S. COMPLEX Pułtusk, ul. Piotra Skargi 31/8 NIP: 5681617246 Tel: 508 936 947 Strona 1 z 6 Cennik [ obowiązuje od 03.06.2015 ] Zakres oferty Książki Przychodu

Bardziej szczegółowo

KARTA KANDYDATA 2011/2012

KARTA KANDYDATA 2011/2012 KARTA KANDYDATA 2011/2012 Podyplomowe Studia: Społeczna integracja uchodźców, repatriantów i imigrantów...... Nazwisko i imiona imię ojca... Nr kolejny zgłoszenia... Data i miejsce urodzenia (miejsce z

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Kazimierskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Turystyki ogłasza nabór na stanowisko: KSIĘGOWY Zespołu Zamkowego

Dyrektor Kazimierskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Turystyki ogłasza nabór na stanowisko: KSIĘGOWY Zespołu Zamkowego Dyrektor Kazimierskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Turystyki ogłasza nabór na stanowisko: KSIĘGOWY Zespołu Zamkowego Wymiar etatu: ½ etatu Rodzaj umowy: umowa o pracę I. Miejsce wykonywania pracy: Kazimierski

Bardziej szczegółowo

ZUS DRA 'HNODUDFMD UR]OLF]HQLRZD 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ

ZUS DRA 'HNODUDFMD UR]OLF]HQLRZD 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ ZUS DRA kwiecień 2016 publikacja bezpłatna ZUS DRA Deklaracja rozliczeniowa Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych ul. Szamocka 3, 5 01-748 Warszawa 2 ZUS

Bardziej szczegółowo

Obsługa zajęd komorniczych w module Kadry i Płace enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0)

Obsługa zajęd komorniczych w module Kadry i Płace enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0) Obsługa zajęd komorniczych w module Kadry i Płace enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0) JOANNA WALENTEK Spis treści: MODUŁ KADRY I PŁACE... 2 Ewidencja zajęcia komorniczego w pracowniku... 2 Naliczenie przykładowej

Bardziej szczegółowo

Pobierz dane z Programu PŁATNIKA. e-deklaracji

Pobierz dane z Programu PŁATNIKA. e-deklaracji Pobierz dane z Programu PŁATNIKA do e-deklaracji 1 epp.net ComSoft Radom 2014 (eksport Płatnik do e-deklaracje) Instrukcja Obsługi ZIiA ComSoft Radom 2 Spis: Wstęp 4 Prawa autorskie 5 Wymagania techniczne

Bardziej szczegółowo

Wartość bonów towarowych oraz paczek świątecznych, finansowanych ze środków ZFŚS korzysta ze zwolnienia z oskładkowania w pełnej wysokości.

Wartość bonów towarowych oraz paczek świątecznych, finansowanych ze środków ZFŚS korzysta ze zwolnienia z oskładkowania w pełnej wysokości. Wartość bonów towarowych oraz paczek świątecznych, finansowanych ze środków ZFŚS korzysta ze zwolnienia z oskładkowania w pełnej wysokości. W grudniu 2007 r. pracownik otrzyma bon towarowy o wartości 700,00

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 listopada 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 listopada 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 261 15251 Poz. 1560 1560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie wniosków o wypłatę zaliczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Kadry i Płace w wersji 2012

Nowe funkcje w programie Symfonia Kadry i Płace w wersji 2012 Symfonia Kadry i Płace 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Kadry i Płace w wersji 2012 Spis treści: Zmiany w wersji 2012 2 Paczka Parametry i zmiany na rok 2012 2 Paczka SOD współpracująca z aplikacją

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 25 czerwca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 25 czerwca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 119 9764 Poz. 805 805 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie wniosków o wypłatę zaliczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Bardziej szczegółowo

Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski

Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski Wiele osób może nie zdawać sobie sprawy z tego, że proces

Bardziej szczegółowo

Magdalena Fontańska PKN ADVISOR

Magdalena Fontańska PKN ADVISOR Magdalena Fontańska PKN ADVISOR Dochody uzyskiwane z umowy o pracę Wyliczanie miesięcznych zaliczek na PDOF Płaca zasadnicza a wynagrodzenie netto Dochód uzyskany z pracy zlecenia Ulga na Internet Składając

Bardziej szczegółowo

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Ewidencja i rozliczanie pracowników w module Comarch ERP Optima Płace i Kadry 2 Współpraca programu Comarch ERP Optima z innym aplikacjami

Bardziej szczegółowo

7PLUSPLUS BIURO RACHUNKOWE

7PLUSPLUS BIURO RACHUNKOWE 7PLUSPLUS BIURO RACHUNKOWE 7plusplus Sp. Z o.o., ul. Bacha 2, 02-743 Warszawa, tel.: 022-218-94-92, www.7plusplus.pl, 7@7plusplus.pl TABELA OPŁAT ZA USŁUGI KSIĘGOWE Z DNIA 01-01-2017 ZASADY NALICZANIA

Bardziej szczegółowo

Tematy zajęć: Kadry 32h. Źródła prawa pracy. 2. Umowa o pracę. Umowa o dzieło. Umowa o zlecenie. Umowa agencyjna. Ochrona danych. osobowych.

Tematy zajęć: Kadry 32h. Źródła prawa pracy. 2. Umowa o pracę. Umowa o dzieło. Umowa o zlecenie. Umowa agencyjna. Ochrona danych. osobowych. Szkolenie skierowane do: osób pracujących, które ukończyły 45 lat Tematy zajęć: Kadry 32h 1. Prawo pracy Źródła prawa pracy. Podstawowe pojęcia: pracodawca, pracownik, zakład pracy. Równe traktowanie w

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Spis treści 1) Konfiguracja programu LeftHand Kadry i Płace...2 a) Konfiguracja numerów kont księgowych

Bardziej szczegółowo

Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych

Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych Kod szkolenia: 578116 Miejsce: Katowice, Centrum miasta Koszt szkolenia:

Bardziej szczegółowo

ZAŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK Przed wypełnieniem należy zapoznać się z pouczeniem (wypełnia płatnik składek)

ZAŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK Przed wypełnieniem należy zapoznać się z pouczeniem (wypełnia płatnik składek) .................................... Pieczątka płatnika składek [1] ZAŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK Przed wypełnieniem należy zapoznać się z pouczeniem (wypełnia płatnik składek) DANE IDENTYFIKACYJNE PŁATNIKA

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONE FORMY EWIDENCJI PODATKOWYCH

UPROSZCZONE FORMY EWIDENCJI PODATKOWYCH Jacek Kalinowski (red.) UPROSZCZONE FORMY EWIDENCJI PODATKOWYCH Autorzy: Monika Kalinowska Jacek Kalinowski Tomasz Miłek Mikołaj Turzyński Łódź 2009 SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW... 9 WSTĘP...10 CZĘŚĆ I: PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Import danych z programu Płatnik

Import danych z programu Płatnik Import danych z programu Płatnik (aktualizacja 17 lutego 2014) Abstrakt W poradniku opisano import danych zgłoszeniowych, oraz rozliczeniowych z programu Płatnik ZUS. Import danych zgłoszeniowych pozwala

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. odw-rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2015r. - stosowanie zmienionych przepisów Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie pracowników oddelegowanych do pracy za granicę

Rozliczanie pracowników oddelegowanych do pracy za granicę Rozliczanie pracowników oddelegowanych do pracy za granicę Andrzej Załęski, Anzasoft Abstrakt W poradniku opisano rozliczenia z ZUS i urzędem skarbowym, dokonywane przez pracodawcę za pracowników oddelegowanych

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego w roku szkolnym /.

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego w roku szkolnym /. . imię i nazwisko wnioskodawcy (rodzica, opiekuna, pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły) miejscowość, data... adres wnioskodawcy. telefon Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Otwocku Wniosek o przyznanie

Bardziej szczegółowo

ipersonel innowacyjny system kadrowo-płacowy rozwiązania dla biznesu

ipersonel innowacyjny system kadrowo-płacowy rozwiązania dla biznesu innowacyjny system kadrowo-płacowy rozwiązania dla biznesu ipersonel Pakiet oprogramowania ipersonel stworzyliśmy korzystając z najnowszych technologii, pozwalających w bezpieczny sposób przetwarzać dane

Bardziej szczegółowo

87 100 Toruń ul. Piaskowa 6

87 100 Toruń ul. Piaskowa 6 87 100 Toruń ul. Piaskowa 6 tel (0-56) 622 72 28, fax (0-56) 660 83 62 http: //www.mga.com.pl, e-mail: info@mga.com.pl Koncesja Ministerstwa Łączności Nr 384/98/I na świadczenie usług internetowych Świadectwo

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTA DS. KADROWO-PŁACOWYCH

SPECJALISTA DS. KADROWO-PŁACOWYCH e-mail: biuro@masterscsb.com.pl SPECJALISTA DS. KADROWO-PŁACOWYCH 9 maja 14 czerwca 2014r. (64 godz. zajęć - 10 spotkań) 1. Adresaci: osoby zainteresowane zdobyciem nowego zawodu, podjęciem pracy w działach

Bardziej szczegółowo

W roku szkolnym 20.../20... jestem uczniem /słuchaczem/ klasy/roku... 3. Adres stałego zameldowania

W roku szkolnym 20.../20... jestem uczniem /słuchaczem/ klasy/roku... 3. Adres stałego zameldowania Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Data wpływu wniosku do GOPS Nieporęt GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w NIEPORĘCIE

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw

Informatyzacja przedsiębiorstw Informatyzacja przedsiębiorstw Izabela Szczęch Politechnika Poznańska ZARZĄDZANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Elementy rachunkowości Podstawowe zagadnienia kadrowo-płacowe Plan wykładów - Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 19 im. Ireny Sendlerowej w Kielcach OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 19 im. Ireny Sendlerowej w Kielcach OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 1. Nazwa jednostki: DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 19 im. Ireny Sendlerowej w Kielcach OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Szkoła Podstawowa nr 19 im. Ireny Sendlerowej w Kielcach ul. Targowa

Bardziej szczegółowo

ZADANIE NR 2 NA ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU

ZADANIE NR 2 NA ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU ZADANIE NR 2 NA ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU Hurtownia ADAM sp. z o.o. zajmuje się sprzedażą wyposażenia mieszkań w meble kuchenne. Jednostka jest podatnikiem podatku VAT. W lutym 2011 roku w jednostce zaistniały

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIOWA KANDYDATA w roku akademickim 2010/2011 PODYPLOMOWE STUDIA DORADZTWA ODSZKODOWAWCZEGO

KARTA ZGŁOSZENIOWA KANDYDATA w roku akademickim 2010/2011 PODYPLOMOWE STUDIA DORADZTWA ODSZKODOWAWCZEGO KARTA ZGŁOSZENIOWA KANDYDATA w roku akademickim 2010/2011 PODYPLOMOWE STUDIA DORADZTWA ODSZKODOWAWCZEGO...... Nazwisko i imiona imię ojca... Nr kolejny zgłoszenia... Data i miejsce urodzenia (miejsce z

Bardziej szczegółowo