3-4 PAŹDZIERNIKA 2012, HOTEL COURTYARD BY MARRIOTT, WARSZAWA. e-government

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3-4 PAŹDZIERNIKA 2012, HOTEL COURTYARD BY MARRIOTT, WARSZAWA. e-government"

Transkrypt

1 Intelligence In Business ORGANIZATOR 3-4 PAŹDZIERNIKA 2012, HOTEL COURTYARD BY MARRIOTT, WARSZAWA KONFERENCJA e-government Cyfryzacja w sektorze publicznym sposoby optymalizacji zmian i konsekwencje wdrożeń WŚRÓD PRELEGENTÓW: ZUS Dariusz Śpiewak Członek Zarządu nadzorujący Pion Operacji, Eksploatacji Systemów i Bezpieczeństwa Informacji Główny Urząd Statystyczny Janusz Dygaszewicz Dyrektor Departamentu Programowania i Koordynacji Badań Ministerstwo Gospodarki Sebastian Christow Dyrektor Departamentu Gospodarki Elektronicznej Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia dr n. med. Leszek Sikorski Dyrektor Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Michał Ziętara Dyrektor Departamentu Programów Ponadregionalnych Marszałek Województwa Lubelskiego Krzysztof Hetman Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Jerzy Tutaj Członek Zarządu Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik Urząd Miasta Częstochowy Anna Pawłowska Sekretarz Miasta Urząd Miasta Łodzi dr Jan Maciej Czajkowski Pełnomocnik Prezydenta Łodzi ds. projektu Centrum Kontaktu z Mieszkańcami Podlaski Urząd Wojewódzki Mariusz Madejczyk Dyrektor Biura Informatyki i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych Urząd Miasta Lublin Grzegorz Hunicz Dyrektor Wydziału Informatyki i Telekomunikacji Ministerstwo Sprawiedliwości dr Dariusz Szostek Członek Zespołu ds. Informatyzowania Postępowań Wiceprezydent m.st. Warszawy Michał Olszewski Prezydent Miasta Gliwice Zygmunt Frankiewicz Narodowy Fundusz Zdrowia Marek Ujejski Zastępca Dyrektora Departamentu Informatyki Sponsorzy Strategiczni: Złoty Sponsor: Patronat Honorowy: Patroni Medialni:

2 DZIEŃ I, 3 PAŹDZIERNIKA Prowadzący: Robert Jesionek, Niezależny Dziennikarz IT 9:15 Rejestracja i poranna kawa 9:45 11:40 Uroczyste przywitanie uczestników, networking Casper Haring, Dyrektor Zarządzający, Blue Business Media Sesja Plenarna: Intelligence In Business Prowadzący Sesję: Andrzej Szczepaniak, Bank Zachodni WBK SA 10:00 Doing business in turbulent times Oliver Oursin, Worldwide Product, Business Intelligence and EMEA Presales Executive, IBM 10:20 Jak w praktyce zaimplementować nowe idee i dzięki pozytywnym zmianom osiągnąć mierzalne efekty co za 5 lat będzie czynnikiem sukcesu i gdzie szukać faktorów zmian Dyskusja Panelowa Moderator: Andrzej Szczepaniak, Bank Zachodni WBK SA Joanna Smolińska, Prezes Zarządu, Antalis Henryk Siodmok, Prezes Zarządu, Atlas Wojciech Trojanowski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansów i Marketingu, Strabag Wojciech Orzech, Wiceprezes Zarządu, ENERGA-OPERATOR Jak prognozować trendy na podstawie dostępnych danych gdzie szukać czynników sukcesu dla firmy Jak dane przekuć w wiedzę, a wiedzę w zysk 10:50 Od zarządzania relacjami do efektywności biznesowej wielowymiarowe wykorzystanie danych Agnieszka Zarzycka, CRM Business Development Manager, Microsoft Dynamics Paweł Czernek, Ekspert w zakresie aplikacji biznesowych ERP i CRM, Microsoft Dynamics xrm nowy wymiar zarządzania danymi i budowania relacji Od silosów informacyjnych i procesowych do pełnowymiarowego widoku na klienta Szybkie i nowoczesne przetwarzanie danych efekty 11:10 Przerwa na kawę i podział na konferencje równoległe SEKTOR PUBLICZNY W NOWYM KSZTAŁCIE PRAKTYCZNE KONSEKWENCJE ZMIAN Kierunek cyfryzacji w Polsce praktyczne konsekwencje zmian dla obywateli oraz przestrzeni publicznej Prof. dr hab. Andrzej Sobczak Kierownik Zakładu Systemów Informacyjnych SGH, Dyrektor Ośrodka Studiów nad Cyfrowym Państwem 12:10 DYSKUSJA PANELOWA Efektywność usług publicznych oraz procesów administracyjnych obszary ograniczeń i najważniejsze wyzwania Moderator: Prof. dr hab. Andrzej Sobczak Kierownik Zakładu Systemów Informacyjnych SGH, Dyrektor Ośrodka Studiów nad Cyfrowym Państwem Paneliści: Agnieszka Boboli, Dyrektor Centrum Projektów Informatycznych oczekujemy na potwierdzenie Mateusz Matejewski, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Michał Ziętara, Dyrektor Departamentu Programów Ponadregionalnych, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Tomasz Kulisiewicz, Ekspert IT i e-administracji 12:40 Lunch 13:50 14:20 Architektura biznesowa w administracji publicznej innowacje technologiczne i nowe standardy upraszczające procesy Sebastian Christow, Dyrektor Departamentu Gospodarki Elektronicznej, Ministerstwo Gospodarki Model procesowy BPMW w sektorze publicznym Efektywne rozwiązania: kreator formularzy, usability, mierniki Przepisy a technologia Integracja i pełne wykorzystanie wiedzy w administracji publicznej praktyczne spojrzenie na wymianę danych między urzędami Janusz Dygaszewicz, Dyrektor Departamentu Programowania i Koordynacji Badań GUS, Główny Urząd Statystyczny Organizacja zbierania danych z systemów administracji i analiza ich jakości Standaryzacja, czyszczenie i deduplikacja w procesie poprawy jakości danych Gromadzenie danych od respondentów przy wykorzystaniu nowych technologii, m.in. GIS/ GPS Przetwarzanie danych masowych na potrzeby sytemu informacyjnego państwa 14:50 Przerwa na kawę 15:10 DYSKUSJA PANELOWA Jak w pełni wykorzystać cyfrowy impet plany e-integracji we współpracy samorządowej i komunikacji z obywatelami Moderator: dr Adam Płoszaj Ekspert, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG UW Udział biorą: Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego Krzysztof Hetman, Marszałek Województwa Lubelskiego Jerzy Tutaj, Członek Zarządu, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Agnieszka Aleksiejczuk, Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Eugeniusz Romański, Dyrektor Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 15:40 STANDARDY BIZNESOWE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ JAK ZARZĄDZAĆ PRZEPŁYWEM INFORMACJI Interoperacyjność systemów jak zapewnić prawidłowy przepływ informacji dr n. med. Leszek Sikorski, Dyrektor, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Podejmowanie decyzji klinicznych i funkcjonowanie podmiotów w ochronie zdrowia interoperacyjność transgraniczna Standaryzacja słowników na poziomie europejskim Interoperacyjność w normach prawnych jako wynik legislacji europejskiej praktyczne konsekwencje 16:10 Zakończenie pierwszego dnia konferencji

3 DZIEŃ II, 4 PAŹDZIERNIKA Prowadzący: Tomasz Mierzwa, Wiceprezes Zarządu, ValueTank 9:00 Rejestracja i poranna kawa 9:30 10:00 10:30 Nowoczesna komunikacja z mieszkańcami projekty teleinformatyczne realizujące ideę e-urzędu w praktyce Grzegorz Hunicz, Dyrektor Wydziału Informatyki i Telekomunikacji, Urząd Miasta Lublin Miasto Lublin w liczbach - skala komunikacji z mieszkańcami i ilość informacji generowanych przez sam Urząd Wykorzystane szanse, nowe technologie, sieć miejska i usługi Wyzwania na przyszłość, ewolucja w komunikacji, mobilność w dostępie do usług publicznych 10:50 Przerwa na kawę 11:10 DYSKUSJA PANELOWA PREZYDENTÓW MIAST Cyfrowa perspektywa polskich miast inwestycje w innowacje w strategiach rozwojowych miast Moderatorka: Marta Grzymkowska, Dziennikarka, Forum Samorządowe Paneliści: Michał Olszewski, Wiceprezydent m.st. Warszawy Zygmunt Frankiewicz, Prezydent Miasta Gliwice Michal Gramatyka, Zastępca Prezydenta Miasta Tychy 11:40 12:10 EFEKTYWNY E-URZĄD i KOMUNIKACJA Z OBYWATELAMI Zintegrowana e-komunikacja wykorzystanie funkcjonalności dostępnych platform komunikacyjnych wzus Dariusz Śpiewak, Członek Zarządu nadzorujący Pion Operacji, Eksploatacji Systemów i Bezpieczeństwa Informacji, ZUS Efektywne podejście do komunikacji jak w praktyce wykorzystać i udostępniać kluczowe informacje Rafal Kupis, IBM Business Analytics, IBM WSPARCIE PROCESU ZARZĄDZANIA I ROZWOJU LOKALNEGO Systemy geoinformatyczne w zarządzaniu lokalnym i regionalnym optymalne wykorzystanie wiedzy zawartej w danych dr Jan Maciej Czajkowski, Pełnomocnik Prezydenta Łodzi ds. projektu Centrum Kontaktu z Mieszkańcami, Urząd Miasta Łodzi Istota, specyfika i źródła informacji przestrzennej punkt widzenia JST Kompetencje samorządów lokalnych i regionalnych, powiązane z wykorzystywaniem informacji przestrzennej Korzyści z wykorzystywania informacji przestrzennych "Cyfryzacja" państwa a GIS nowe możliwości technologiczne: GIS jako usługa "w chmurze Zarządzanie ryzykiem oraz wsparcie procesów wykrywania zjawisk niepożądanych przez jednostki administracji publicznej Zenon Dogoński, Dyrektor Sprzedaży Sektora Publicznego i Przemysłowego, SAS Institute Zarządzanie ryzykiem a zdarzenia niepożądane Techniczne możliwości wsparcia tych procesów Przykładowe realizacje 12:30 Lunch 13:30 14:00 System EZD - wygodne narzędzie pracy adresujące nie tylko elektroniczną instrukcję kancelaryjną Jak skutecznie wdrożyć system dobre praktyki i pryncypia wdrożenia jednolitego systemu EZD w 13 urzędach wojewódzkich w Polsce Cele i korzyści czyli kiedy wdrożenie systemów EZD przynosi oczekiwane efekty i oszczędności Informatyzacja Urzędu wpływ na usprawnienie pracy i przejrzystość podejmowanych działań i decyzji Nowe narzędzia a praktyczne możliwości ich wykorzystania na co zwrócić uwagę i czego unikać przy wyborze oferty Współpraca IT i pracowników jako podstawa sukcesu projektu jak jasno sprecyzować wzajemne oczekiwania i zaangażować cały zespół w proces wdrożenia 14:30 Przerwa na kawę 14:45 15:15 WYZWANIA WDROŻEŃ Efektywna współpraca w zakresie skutecznego wdrażania systemów elektronicznego zarządzania dokumentami wdrożenie EZD w terenowej administracji rządowej Mariusz Madejczyk, Dyrektor Biura Informatyki i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych, Podlaski Urząd Wojewódzki Nowe rozwiązania jako katalizator zmian cienie i blaski procesu wdrożeń Anna Pawłowska, Sekretarz Miasta Częstochowa ASPEKTY PRAWNE Wymagania stawiane zaawansowanym systemom uwierzytelnienia w świetle nowego stanu prawnego w UE Marek Ujejski, Zastępca Dyrektora Departamentu Informatyki, Narodowy Fundusz Zdrowia Praktyczne problemy związane udostępnianiem danych i interoperacyjnością systemów Projekty regulacyjne dotyczące systemów zaufania elektronicznego w skali Europy i Polski Praktyczne konsekwencje planowanych zmian w przestrzeni publicznej i prywatnej Wpływ informatyzacji wymiaru sprawiedliwości na prowadzenie i rozwój działalności gospodarczej w Polsce dr Dariusz Szostek, Zespół Ministra Sprawiedliwości ds. Informatyzacji Postępowań Problematyka dostępu do KRS i nowej Księgi Wieczystej Ułatwienia procesu składania pism w postaci elektronicznej Elektroniczny bankowy tytuł egzekucyjny, elektroniczne postępowanie upominawcze konsekwencje zmian 15:45 Zakończenie konferencji i rozdanie certyfikatów Blue Business Media wraz z Sapphire Ventures i Centrum EXPO XXI jest częścią Sapphire Group, organizatora profesjonalnych targów branżowych i konsumenckich oraz wydarzeń w formule ConfEx (targi i konferencja) Jesteśmy członkiem:

4 Intelligence In Business ORGANIZATOR WPROWADZENIE Proces transformacji sektora publicznego, konieczność podniesienia jakości dotychczasowych działań, przepływu informacji i komunikacji z obywatelami, stawia przed urzędami nowe wyzwania. Nieefektywność wielu z dotychczasowych rozwiązań dowodzi, że jedynie precyzyjnie zaplanowane podejście i narzędzia idealnie dopasowane do wyznaczonych celów, mogą przynieść realne rezultaty. Trudność w postaci sztywnych 'silosowych' struktur, brak koordynacji między poszczególnymi urzędami a także 'neutralności' technologicznej utrudniają wypracowanie komplementarnych, wygodnych w użyciu systemów. Konferencja stanowi okazję to poznania specyfiki wdrożeń i efektów nowych rozwiązań, które zakończyły się sukcesem w instytucjach publicznych. Stanowi platformę spotkania i wymiany informacji wśród osób reprezentujących najważniejsze Urzędy centralnego oraz lokalnego szczebla na temat optymalnych strategii zmian dopasowanych do zróżnicowanych potrzeb i specyfiki różnych Instytucji. To możliwość poznania unikalnych doświadczeń i praktycznego spojrzenia na aktualne wyzwania oraz najczęściej popełniane błędy, a tym samym uzyskania inspiracji dla własnych rozwiązań. Serdecznie zapraszam do udziału! WIĘCEJ INFORMACJI Katarzyna Żychoń Conference Director O WYDARZENIU Katarzyna Żychoń Conference Director tel O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE SPONSORINGU Edyta Olbratowska Business Director tel DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ Unikalne spotkanie sektora publicznego w pełni poświęcone rozwojowi usług elektronicznych i informatyzacji Urzędów w Polsce przegląd praktycznych doświadczeń i najnowszych technologii Jak zapewnić optymalne podejście do zarządzania informacją, archiwizacji i komunikacji między Urzędami konsekwencje zmian i przykłady efektywnych rozwiązań Obecność Praktyków osób zarządzających infrastrukturą informatyczną i wpływających na kształt sektora w Polsce NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA KONFERENCJI Konsekwencje transformacji e-administracji i planowane zmiany wpływ na jakość współpracy samorządowej i rozwój infrastruktury Nowe podejście do komunikacji z mieszkańcami i procesu obsługi jak w pełni wykorzystać możliwości platform komunikacyjnych i nowych technologii doświadczenia ZUS, Miasta Lublin, Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Jak zapewnić pełną integrację w e-administracji i uprościć procesy interoperacyjność systemów i wymiana danych między Urzędami: GUS, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Urząd Miasta Łodzi Wyzwania wdrożeń, aspekty prawne i najczęściej popełniane błędy jak efektywnie zarządzać procesem zmian i czego unikać w projektach KTO POWINIEN UCZESTNICZYĆ ministrowie i dyrektorzy jednostek samorządowych i urzędów centralnych, min.: rządowych, ochrony zdrowia, wojska, edukacji, ubezpieczeń społecznych, usług komunalnych przedstawiciele władz województw, powiatów i gmin prezydenci miast, burmistrzowie, wojewodowie, wójtowie pracownicy administracji publicznej odpowiedzialni za systemy informatyczne i nowe technologie: szefowie departamentów informatyki, kierownicy projektów, członkowie grup projektowych, administratorzy systemów przedstawiciele sektora IT i telekomunikacji 17% 36% 26% 21% KONFERENCJA JEST JEDNĄ Z 4 RÓWNOLEGŁYCH SESJI IV FORUM INTELLIGENCE IN BUSINESS: e-government SALES PERFORMANCE CUSTOMER INTELLIGENCE FINANCIAL PERFORMANCE MANAGEMENT ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W JEDNEJ Z KONFERENCJI UMOŻLIWIA UCZESTNICTWO WE WSZYSTKICH SESJACH FORUM!

5 Intelligence In Business ORGANIZATOR FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONFERENCJA e-government TAK, zgłaszam udział w konferencji e-government Termin: 3-4 października 2012 r. Cena dla przedstawicieli sektora publicznego: 995 zł + 23% VAT * Warunki uczestnictwa dla firm komercyjnych: Wyślij dziś na nr faksu Imię i nazwisko:... Stanowisko:... Departament: Imię i nazwisko:... Stanowisko:... Departament: Firma:... Ulica:... Kod pocztowy:...miasto:... Tel:... Fax: Sposób zapłaty: Przelew Karta kredytowa 5. Typ karty kredytowej: Visa MasterCard Eurocard Diners Club Numer karty kredytowej:... Data ważności:... Nazwisko (identyczne z widniejącym na karcie):... Suma:... Adres:... Podpis:... Data: Dane nabywcy, potrzebne do wystawienia Faktury VAT: Nazwa firmy:... Siedziba:... Adres:... NIP:... Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997r. Nr 133 poz. 833) Blue Business Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej BBM), informuje, że jest administratorem danych osobowych. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu działalności prowadzonej przez BBM, świadczonych usług oraz oferowanych produktów, a także w celu promocji ofert klientów BBM. Wyrażamy również zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych dotyczących BBM oraz klientów BBM. Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, w tym także prawo ich poprawiania. Równocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa oraz zobowiązujemy się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszej umowy. Blue Business Media, Oddział Kraków: ul. B. Joselewicza 21 c, Kraków, tel: , fax: PAŹDZIERNIKA 2012 HOTEL COURTYARD BY MARRIOTT (przy lotnisku) UL. ŻWIRKI I WIGURY 1, WARSZAWA WARUNKI UCZESTNICTWA DLA SEKTORA PUBLICZNEGO: 1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Forum/ Konferencji wynosi: 995 zł + 23% VAT. 2. Cena obejmuje: prelekcje, materiały konferencyjne, przerwy kawowe, lunch. 3. Przesłanie do Blue Business Media faxem lub pocztą elektroniczną, wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy Zgłaszającym a Blue Business Media i jest równoznaczne z wyrażeniem zgody Zgłaszającego na wszelkie zobowiązania wynikające z umowy. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana pocztą elektroniczną po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. 4. Osoba podpisująca formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania w imieniu i na rzecz Zgłaszającego, w szczególności do zawarcia umowy z Blue Business Media. 5. Prosimy o dokonanie wpłaty w ciągu 14 dni od wysłania zgłoszenia i przed terminem rozpoczęcia konferencji. 6. W przypadku, gdy zgłaszający dokona rejestracji przed dniem 10 sierpnia 2012 r., jednakże nie dokona wpłaty pełnej kwoty z tytułu uczestnictwa do dnia 24 sierpnia 2012 r. koszt uczestnictwa jednej osoby w konferencji wynosi 995 PLN + 23% VAT. 7. Wpłaty należy dokonać na konto: Alior Bank S.A., Al. Jana Pawła II 18, Warszawa Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać listem poleconym na adres Blue Business Media. 9. W przypadku rezygnacji do dnia 7 września 2012 r. Zgłaszający obowiązany jest do uiszczenia opłaty manipulacyjnej w wysokości 200 PLN + 23% VAT za każde anulowane zgłoszenie. 10. W przypadku rezygnacji po dniu 7 września 2012 r. Zgłaszający obowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z zawartej pomiędzy Zgłaszającym a Blue Business Media umowy. 11. W przypadku braku uczestnictwa w konferencji oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w konferencji, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy. 12. Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w konferencji. 13. Blue Business Media zastrzega sobie prawo do zmian programu, miejsca odbycia konferencji oraz do odwołania konferencji. 14. Powyższe warunki dotyczą przedstawicieli sektora publicznego. Warunki udziału dla firm komercyjnych dostępne są na stronie: Blue Business Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-222), ul. Prądzyńskiego 12/14, wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , wysokość kapitału zakładowego: ,00 zł Materiałyniniejszesąwłasnością BBMSp. zo.o. isąchronioneprawemautorskim. Jakiekolwiek modyfikowanie, kopiowanie, rozpowszechnianie, powielanie, przekazywanie osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody BBM Sp. z o.o. jest zabronione.

6 PRELEGENCI KONFERENCJI: Dariusz Śpiewak Członek Zarządu ZUS nadzorujący Pion Operacji, Eksploatacji Systemów i Bezpieczeństwa Informacji, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Posiada bogate doświadczenie w realizacji dużych projektów informatycznych. W latach pracował m.in. w Fortis Bank Polska i Citibank Handlowy. Przez blisko pięć lat był dyrektorem departamentu w ARiMR odpowiedzialnym za koordynację prac wdrożeniowych systemu informatycznego dopłat dla rolnictwa IACS i projektów informatycznych. Następnie pełnił funkcję senior managera w KPMG Advisory Poland - m.in był kierownikiem projektu wdrożenia systemu logistycznego w Poczcie Polskiej. Był także prezesem zarządu spółki Post-Tel z grupy Poczty Polskiej, realizującej usługi IT na rzecz Poczty Polskiej. Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Dysponuje certyfikatami z metodyki zarządzania projektami PRINCE2, budowy architektury korporacyjnej TOGAF 8 oraz zarządzania usługami informatycznymi zgodnie z metodyką ITIL. Leszek Sikorski Dyrektor, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Doktor nauk medycznych. W latach był dyrektorem Szpitala Klinicznego nr 1 AM w Poznaniu, a następnie w latach dyrektorem Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. W tym czasie pełnił także funkcję członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego. W był sekretarzem stanu i ministrem zdrowia RP. Pełnił funkcje członka Komitetu Badań Naukowych oraz Komisji Wspólnej Episkopatu i Rządu RP. Od 2003 roku był radnym Sejmiku Wielkopolskiego pełniąc funkcje członka Komisji Budżetowej i Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Sejmiku. Od lipca 2004 r. do października 2006 r. był przewodniczącym Komisji Zdrowia Związku Województw. Obecnie, będąc Dyrektorem Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, odpowiada za realizację polityki Ministerstwa Zdrowia w zakresie informatyzacji systemu ochrony zdrowia. Janusz Dygaszewicz Dyrektor Departamentu Programowania i Koordynacji Badań, Główny Urząd Statystyczny Technolog, analityk i projektant systemów informatycznych. Dysponuje certyfikatem PRINCE-2. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako Główny Inżynier, następnie Główny Informatyk w Centrum Informatyki Gospodarki Morskiej. Nadzorował systemy informatyczne wspomagające zarządzanie i ruch polskich kontenerów na terenie USA i Anglii. Był Koordynatorem projektów Phare 2003 Zintegrowany System Katastralny Faza III oraz Wektoryzacja Map Katastralnych. Kierował projektem GEOPORTAL.GOV.PL oraz stroną polską Projektu EULIS. Dyrektor Departamentu Informatyzacji Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego GUGiK. Był Członkiem Rady Informatyzacji pierwszej kadencji przy Ministrze Nauki i Informatyzacji a następnie przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dyrektor Centralnego Biura Spisowego dla spisów powszechnych PSR2010 i NSP2011, Członek Rady ds. Implementacji Dyrektywy INSPIRE, Członek Komisji ds. Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych przy MAiC. Sebastian Christow Dyrektor Departamentu Gospodarki Elektronicznej, Ministerstwo Gospodarki Przeszedł wszystkie szczeble kariery w organizacji. Złożył z wynikiem pozytywnym egzamin do Państwowego Zasobu Kadrowego. Kieruje projektami informatycznymi różnej wielkości. W 2008 r. w ramach CAF - kierownik zespołu opracowującego strategię informatyzacji Ministerstwa Gospodarki na lata Współtwórca metodyki projektowej Ministerstwa Gospodarki. Kierownik projektu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Za projekt Ministerstwo Gospodarki otrzymało wyróżnienie Computerworld Lider Informatyki Pomysłodawca partnerstwa Polski na targach CeBIT. Absolwent Wydziału Automatyki i Robotyki Politechniki Warszawskiej. Ukończył studia podyplomowe - Zarządzanie zasobami IT na Politechnice Warszawskiej w Instytucie Automatyki Informatyki Stosowanej. Motto: Szybkość działania na rzecz sprawnej administracji i efektywnego Państwa Strategia departamentu: 3U Ułatwić, Uprościć, Usprawnić. Grzegorz Hunicz Dyrektor Wydziału Informatyki i Telekomunikacji, Urząd Miasta Lublina Od 15 lat związany z rynkiem teleinformatycznym. Zaangażowany rozległe projekty integracyjne dla podmiotów komercyjnych oraz instytucji publicznych. Wcześniej związany z rynkiem telekomunikacyjnym oraz ISP. Specjalista z zakresu audytu systemów informatycznych oraz zarządzania projektami. Lider wielu projektów teleinformatycznych, architekt systemów bezpieczeństwa, szef komitetu sterującego Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej. Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, ukończył liczne studia podyplomowe i szkolenia, związany ze środowiskiem naukowym jako doradca oraz wykładowca. Pomysłodawca oraz organizator miejskiej szerokopasmowej sieci szkieletowej w Lublinie. Anna Pawłowska Sekretarz Miasta, Urząd Miasta Częstochowy W administracji publicznej pracuje od 1992 r. Przez okres 10 lat zajmowała się problemami zarządzania oświatą na różnych stanowiskach poziomu gminy, powiatu i województwa. W latach na stanowiskach związanych z zarządzaniem Urzędu Miasta Częstochowy, nadzorowała informatyzację tego Urzędu. W tym okresie wdrożony został w UM m.in. ESZD, SEKAP, MSIT, HRM. Aktualnie koordynuje prace związane z wdrożeniem w UM Częstochowy projektu E- usługi dla mieszkańców Częstochowy Mariusz Madejczyk Dyrektor Biura Informatyki i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych, Podlaski Urząd Wojewódzki Poprzednio w latach pracował w firmie Merinosoft jako kierownik działu szkoleń. Od 1998 r. zastępca Dyrektora, a od 2005 r. do końca 2010 r. Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Informatyki Terenowego Banku Danych w Białymstoku. Od 2005 r. Pełnomocnik Wojewody Podlaskiego ds. informatyzacji oraz od stycznia 2011 r. Dyrektor Biura Informatyki i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku. W latach Pełnomocnik Ministra SWiA ds. integracji i standaryzacji rejestrów publicznych oraz Pełnomocnik Ministra SWiA ds. standaryzacji i integracji systemów teleinformatycznych administracji publicznej. Członek Rady Informatyzacji trzeciej kadencji. JerzyTutaj CzłonekZarządu, UrządMarszałkowskiWojewództwaDolnośląskiego Współzałożyciel Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, w latach dziekan Wydziału Nauk Społecznych. Od 2004 do 2011 r. był prezesem zarządu Zamku Książ. Stworzył Centrum Europejskie Zamku Książ. Od kilku lat radny sejmiku województwa dolnośląskiego. Od 2006 r. Przewodniczący Komisji Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki Województwa Dolnośląskiego oraz Wiceprzewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Województwa Dolnośląskiego. Od 2003 r. Przewodniczący Komitetu Integracji z Unią Europejską. Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego i Religioznawczego. Absolwent Instytutu Politologii i Historii Uniwersytetu Gdańskiego. W 1998 r. obronił pracę doktorską na Wydziale Społecznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Zenon Dogoński Dyrektor Sprzedaży Sektora Publicznego i Przemysłowego, SAS Institute Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji przedsięwzięć wspomagających funkcjonowanie podmiotów sektora publicznego z wykorzystaniem nowoczesnych systemów analitycznych. Z sektorem publicznym związany od ponad 10 lat. W latach pracował w kontroli skarbowej. W 2008 roku rozpoczął pracę w SAS Institute. Aktualnie odpowiada za rozwój biznesu w sektorze publicznym. Absolwent Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Wojciech Orzech Wiceprezes Zarządu, ENERGA-OPERATOR SA Specjalizuje się w zarządzaniu złożonymi, wieloszczeblowymi strukturami regionalnymi spółek oraz tworzeniu strategii przedsiębiorstw. Kilka lat pracował w jednej z największych firm ubezpieczeniowych Ergo-Hestia. Współpracował m.in. z Lotos Serwis (spółka odpowiedzialna min. za utrzymanie ruchu i wykonawstwo remontów w grupie Lotos), gdzie brał udział w tworzeniu strategii rozwoju spółki. W latach był odpowiedzialny za analizy strategiczne rynków pod kątem realizacji projektów inwestycyjnych międzynarodowego koncernu w wybranych krajach w Europie (min. Niemcy, Grecja, Włochy, Rumunia, Bułgaria, Polska). Eugeniusz Romański Dyrektor Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego W dotychczasowej pracy nauczyciela, urzędnika i menadżera wdraża innowacyjne metody zarządzania procesem kształcenia, zasobami ludzkimi oraz wiedzą z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych. Posiada certyfikat PRINCE2 Foundation. Od roku 2008 zajmuje się implementacją Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego dla Województwa Śląskiego, podejmując działania na kierunkach: e-government- SEKAP2, realizacja Regionalnej Sieci Szerokopasmowej, edukacja społeczeństwa w projekcie eden oraz nadzoruje wdrożenie Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej. Prof. dr hab. Andrzej Sobczak Kierownik Zakładu Systemów Informacyjnych w Katedrze Informatyki Gospodarczej SGH, Dyrektor Ośrodka Studiów nad Cyfrowym Państwem Od kilku lat swoje zainteresowania naukowe i doradcze koncentruje wokół problematyki architektury korporacyjnej w szczególności jej zastosowania w administracji publicznej do zarządzania dużymi programami transformacyjnymi i koordynacji realizacji portfeli projektów. Marta Grzymkowska Dziennikarka, Forum Samorządowe Dziennikarka radiowa i prasowa obecnie związana z miesięcznikiem branżowym Forum Samorządowe. Pisze o aktualnych problemach polskiego samorządu, szczególnie interesuje ją rozwój społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego. Mieszkanka i pasjonatka Warszawy, przewodniczka miejska. Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego Lekarz, samorządowiec i społecznik, parlamentarzysta, polityk. Od 2001 roku Marszałek Województwa Mazowieckiego. Wiceprezes Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej, którego zadaniem jest wspieranie idei samorządu terytorialnego, obrona wspólnych interesów województw, dążenie do społeczno-gospodarczego rozwoju polskich regionów. Od roku 2004 członek Komitetu Regionów w grupie politycznej EPP. W lutym 2010 roku powołany w skład Prezydium Komitetu Regionów. Uczestniczy w pracach komisji: COTER (Komisja Polityki Spójności Terytorialnej) oraz ENVE (Komisja Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii). Jest inicjatorem projektów związanych z e-rozwojem na Mazowszu, w tym m.in. budowy szerokopasmowego Internetu, podnoszenia kompetencji cyfrowych i e-usług w regionie oraz potencjału rozwojowego Mazowsza, bazującego na rozwiązaniach teleinformatycznych. dr Jan Maciej Czajkowski Pełnomocnik Prezydenta Łodzi ds. ŁCKzM, Urząd Miasta Łodzi Współprzewodniczący Zespołu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego ds. Społeczeństwa Informacyjnego, Członek Rady Informatyzacji, Ekspert Związku Miast Polskich i Związku Powiatów Polskich ds. finansów publicznych, GIS i informatyzacji. W latach 90 był Wiceprezesem ZMP, Prezydentem Zgierza oraz delegatem ZMP do prezydium KSST. Koordynator wielu projektów teleinformatycznych, realizowanych przez miasto Łódź (m.in. e-usługi, subregionalne sieci szerokopasmowe, e-inclusion). Inicjator jednego z nielicznych na świecie centrum innowacji Microsoft. Jest autorem wielu opracowań dla organizacji samorządowych, z zakresu wykorzystania ICT na potrzeby samorządów i ich stowarzyszeń. Współpracuje z MSWiA i krajowymi korporacjami samorządowymi w zakresie efektywnego wykorzystywania ICT w administracji publicznej. Laureat wielu prestiżowych odznaczeń państwowych i nagród za działalność samorządową i osiągnięcia w dziedzinie informatyzacji sektorapublicznego. MarekUjejski ZastępcaDyrektoraDepartamentu Informatyki, NarodowyFunduszZdrowia Odpowiada za planowanie inwestycji IT, zarządzanie projektami i infrastrukturą informatyczną. Przez 12 lat doświadczenie zdobywał w sektorze bankowym na stanowiskach kierowniczych pracując przy największych projektach informatycznych w Polsce. Prowadził realizację pierwszej karty VISA Electron w Polsce w II \ IG BSK, unikalnego projektu systemu informatycznego outsourcingu Card and Cheque Centre w PeKaO SA. Był Członkiem Rad Nadzorczych spółek działających w sektorze bankowym. Współautor idei usług medycznych Rejestr Usług Medycznych II (RUM II). Przedstawiciel Polski w strukturach UE opracowujących (CWA) przygotowanie standardu projektu elektronicznej Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (eehic). Wykładowca studiów podyplomowych Politechniki Warszawskiej w zakresie metod oceny efektywności inwestycji w informatyce. Michał Olszewski Wiceprezydent m.st. Warszawy Był dyrektorem Biura Funduszy Europejskich Urzędu m.st. Warszawy a wcześniej Dyrektorem Biura Obsługi Inwestorów oraz przewodniczącym Komisji Integracji Europejskiej Związku Miast Polskich. Pracował w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Ministerstwie Gospodarki i Pracy oraz Urzędzie komitetu Integracji Europejskiej. Publicysta i dyplomowany trener, autor kilkunastu programów szkoleniowych z zakresu podnoszenia zdolności administracji samorządowej i przedsiębiorców w aspekcie wykorzystania funduszy UE. W latach ekspert z zakresu polityki spójności i zarządzania funduszami strukturalnymi w kilku projektach pomocy bilateralnej (Ukraina) oraz projektach tzw. współpracy bliźniaczej (twinning) w Bułgarii i Rumunii. W 2005 roku uhonorowany Plakietą Samorząd w służbie społeczeństwu. Krzysztof Hetman Marszałek Województwa Lubelskiego Karierę zawodową rozpoczął od pracy w jednym z Otwartych Funduszy Emerytalnych. Następnie od 2002 r. był Zastępcą Dyrektora, a od 2005 r. Dyrektorem Departamentu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego. W 2007 r. pełnił funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Od grudnia 2010 jako Marszałek Województwa Lubelskiego wprowadza w Urzędzie nowoczesne rozwiązania min. wdrożenie telepracy oraz pomoc w przygotowaniu projektu realizacji sieci szerokopasmowego Internetu w Polsce Wschodniej. Czynnie wspiera środowisko biznesowe Lubelszczyzny za co w 2011 r. otrzymał nagrodę Rady Przedsiębiorczości Lubelszczyzny. Michał Ziętara Dyrektor Departamentu Programów Ponadregionalnych, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Posiada doświadczenie w zakresie programowania, zarządzania i wdrażania programów finansowanych z funduszy strukturalnych w Polsce i programów pomocowych. Brał udział w pracach nad przygotowaniem dokumentów określających kierunki i priorytety programu Pomoc Techniczna w perspektywie finansowej oraz Uczestniczył w misjach twinningowych w Rumunii w latach oraz polegających na wymianie doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie realizacji polityki spójności. Od 2007 roku pełnił rolę Zastępcy Dyrektora Departamentu Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Od 2011 r. odpowiada za realizację Programu Rozwój Polski Wschodniej jako Dyrektor Departamentu Programów Ponadregionalnych. Zygmunt Frankiewicz Prezydent Miasta Gliwice Samorządowiec, inżynier, pracownik naukowy i wykładowca Politechniki Śląskiej, prezydent Gliwic nieprzerwanie od Od 1990 r. radny gliwickiej Rady Miejskiej. Przewodniczył Komisji ds. Rozwoju Miasta oraz Komisji Gospodarki Przestrzennej i ochrony Środowiska, następnie Radzie Miejskiej. Współzałożyciel i honorowy przewodniczący Stowarzyszenia Gliwicka Inicjatywa Obywatelska. Aktywnie uczestniczy w działalności samorządowej na szczeblu ponadlokalnym. Pełni społecznie funkcję Przewodniczącego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Dzięki jego działaniom od 2005 r. Gliwice są członkiem Światowego Stowarzyszenia Technopolii (World Technopolis Association). Od 2008 r. zasiada w zarządzie tej organizacji. Za działalność samorządową i publiczną otrzymał wiele nagród i wyróżnień. Rafal Kupis IBM Business Analytics, IBM Z branżą oprogramowania związany ponad 15 lat. Swoje doświadczenie zdobywał współpracując z wiodącymi producentami oprogramowania m.in. Infor, Oracle oraz oczywiście IBM, głównie w zakresie aplikacji Business Intelligence oraz Performance Management. Nieobce są mu również zagadnienia związane z szeroko rozumianymi systemami klasy ERP i CRM ze szczególnym naciskiem na integrację informacji w ramach przedsiębiorstwa w kontekście wsparcia procesów decyzyjnych. Agnieszka Aleksiejczuk Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu funkcjonowania administracji publicznej i wdrażania funduszy unijnych. W latach pełniła funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu. Od listopada 2009 jest Dyrektorem Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego nadzorując tworzenie dokumentów programowych/strategicznych dotyczących rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie podlaskim w tym aktualnie wdrażanego program e-podlaskie oraz zarządzając realizacją regionalnych projektów współfinansowanych ze środków UE dotyczących e-zdrowia, e-administracji oraz sieci szerokopasmowych. Mateusz Matejewski Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Z administracją publiczną związany od 1999 r. W latach pracował w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, od 2001 r. z powodzeniem prowadził własną działalność w branży IT. Od 2007 kierowałdepartamentemwkancelariiprezesaradyministrów, obejmującw lutym2009r. stanowiskodyrektora Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, obecnie Centrum Usług Wspólnych. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, uczestnik licznych kursów i szkoleń. Posiada szerokie umiejętności zarządzania zespołem i zespołami ludzkimi Michal Gramatyka Zastępca Prezydenta Miasta Tychy Inicjator innowacyjnych rozwiązań w Tychach i aglomeracji śląskiej - systemu "NaTYCHmiastowy SMS miejski", programu rabatowego "LiczNa Rodzina" oraz projektu "Tychy w sieci możliwości" skierowanego na walkę ze zjawiskiem wykluczenia cyfrowego. Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Kryminalistyki Uniwersytetu Śląskiego. dr Adam Płoszaj Ekspert w zakresie rozwoju regionalnego i lokalnego, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG UW Z Centrum związany od 2006 r. Specjalizuje się w interdyscyplinarnych badaniach rozwoju regionalnego i lokalnego. Uczestniczył w realizacji kilkudziesięciu projektów badawczych, krajowych i międzynarodowych, podstawowych oraz stosowanych, w tym ewaluacyjnych. Realizował projekty zlecane m.in. przez Komisję Europejską, United Nations Development Programme, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, urzędy marszałkowskie i urzędy miast. Prowadził badania w Polsce, we Francji, na Ukrainie iwkanadzie (jako visiting scholar na Carleton University w Ottawie). drdariuszszostek CzłonekZespołuMinistrads. InformatyzacjiPostępowańSądowych Przewodniczący grupy roboczej Ministra Sprawiedliwości ds. elektronicznego biura podawczego. Pracownik naukowy, wykładowca, autor szeregu publikacji z zakresu prawa nowych technologii.

CUSTOMER INTELLIGENCE

CUSTOMER INTELLIGENCE Intelligence In Business ORGANIZATOR 3-4 PAŹDZIERNIKA 2012, HOTEL COURTYARD BY MARRIOTT, WARSZAWA KONFERENCJA CUSTOMER INTELLIGENCE Mierzalność i ROI w zarządzaniu z klientem WŚRÓD PRELEGENTÓW: SOCIALBAKERS

Bardziej szczegółowo

Market. Segmentation NARZĘDZIA, METODY I STRATEGIE EFEKTYWNEGO WDROŻENIA SEGMENTACJI. Intelligence In Business. II Konferencja.

Market. Segmentation NARZĘDZIA, METODY I STRATEGIE EFEKTYWNEGO WDROŻENIA SEGMENTACJI. Intelligence In Business. II Konferencja. Intelligence In Business 22-23 września 2011, Hotel Courtyard by Marriott, Warszawa II Konferencja Market do 9 września 500 zł taniej! Segmentation NARZĘDZIA, METODY I STRATEGIE EFEKTYWNEGO WDROŻENIA SEGMENTACJI

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE FINANSOWANIA & INWESTYCJE ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA, OBLIGACJE KORPORACYJNE I DEBIUTY GIEŁDOWE

STRATEGIE FINANSOWANIA & INWESTYCJE ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA, OBLIGACJE KORPORACYJNE I DEBIUTY GIEŁDOWE 7-8 listopada 2012 Hotel Courtyard by Marriott, Warszawa I FORUM STRATEGIE FINANSOWANIA & INWESTYCJE ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA, OBLIGACJE KORPORACYJNE I DEBIUTY GIEŁDOWE Spotkanie Prezesów i Dyrektorów

Bardziej szczegółowo

Performance. Strategiczne spotkanie Prezesów, Członków Zarządu, Dyrektorów

Performance. Strategiczne spotkanie Prezesów, Członków Zarządu, Dyrektorów Intelligence In Business 22-23 września 2011, Hotel Courtyard by Marriott, Warszawa III Konferencja Sales do 5 sierpnia 1000 zł taniej! Performance JAK MAKSYMALIZOWAĆ ROI W NOWYCH STRATEGIACH SPRZEDAŻOWYCH

Bardziej szczegółowo

ADAPTIVE MANUFACTURING

ADAPTIVE MANUFACTURING ORGANIZATOR: 14 15 LISTOPADA 2012 Hotel Courtyard by Marriott, Warszawa ADAPTIVE MANUFACTURING W SEKTORZE FMCG Pierwsze w Polsce spotkanie dotyczące elastycznych metod produkcji w sektorze FMCG 13 case

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ:

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ: 27-28 lutego 2013 Hotel Courtyard by Marriott, Warszawa IV FORUM Corporate Legal Counsel 2013 DOROCZNE SPOTKANIE BRANŻY PRAWNICZEJ: WIĘCEJ NIŻ DORADZTWO PRAWNE DLA BIZNESU! WŚRÓD PRELEGENTÓW: Wojciech

Bardziej szczegółowo

6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy

6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy IX KONGRES 6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy Szanowny Uczestniku,,,O business intelligence powiedziano już wszystko"?! To prawda Masz za sobą lata praktyki w biznesie. Podnosisz kompetencje na

Bardziej szczegółowo

e-m@rketing & online strategies for Pharma

e-m@rketing & online strategies for Pharma do 21.10.2011 500 zł taniej! II Konferencja 15-16 listopada 2011 Hotel Courtyard by Marriott, Warszawa e-m@rketing & online strategies for Pharma Skuteczne wsparcie sprzedaży za pomocą nowych mediów Wszyscy

Bardziej szczegółowo

FORUM DYREKTORÓW. 1-2 października 2013, Warszawa

FORUM DYREKTORÓW. 1-2 października 2013, Warszawa FORUM DYREKTORÓW H 1-2 października 2013, Warszawa WŚRÓD PRELEGENTÓW FORUM: Prowadząca Anna Dobieszewska Dyrektor Zarządzający INTEGRITY Patrick Flood Professor of Organizational Behaviour DUBLIN CITY

Bardziej szczegółowo

I BANKING PROFITABILITY FORUM

I BANKING PROFITABILITY FORUM Jak zwiększyć przychody, nie tracąc klientów I BANKING PROFITABILITY FORUM 16 września Hotel Marriott Warszawa Wyzwania regulacyjne i rynkowe przed sektorem finansowym w najbliższych latach Partnerstwo

Bardziej szczegółowo

IV e-m@rketing & MOBILE STRATEGIES FOR PHARMA

IV e-m@rketing & MOBILE STRATEGIES FOR PHARMA 5-6-7 listopada 2013, Hotel Courtyard by Marriott, Warszawa IV e-m@rketing & MOBILE STRATEGIES FOR PHARMA Razem off-line by ulepszyć strategie on-line! Innowacje w komunikacji marketingowo-sprzedażowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie. płynnością finansową. Warsztaty. Prelegenci. Główne zagadnienia. Patroni medialni. Rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.

Zarządzanie. płynnością finansową. Warsztaty. Prelegenci. Główne zagadnienia. Patroni medialni. Rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska. Warsztaty 743234 Prelegenci Stefan Kawalec Capital Strategy Marcin Gozdek Capital Strategy Monika Bekas KRD dr Krzysztof Matela EGB Investments S.A. Polski Związek Windykacji. Główne zagadnienia Przepływy

Bardziej szczegółowo

Cooper Financial Summit 2009

Cooper Financial Summit 2009 Wyzwania stojące przed spółkami w dobie spowolnienia gospodarczego Optymalizacja kosztów i zarządzanie ryzykiem Cooper Financial Summit 2009 I Forum Dyrektorów Finansowych 13-14 października 2009 Hilton

Bardziej szczegółowo

CUSTOMER LOYALTY SUMMIT

CUSTOMER LOYALTY SUMMIT 19-20 kwietnia 2012 Hotel Qubus, Kraków III POLAND & CEE Najważniejsze spotkanie branży lojalnościowej w Polsce! CUSTOMER LOYALTY SUMMIT Jak zatrzymać klienta w trudnych czasach: Customer Experience i

Bardziej szczegółowo

Jak optymalizować działania marketingowe w trudnych ekonomicznie czasach

Jak optymalizować działania marketingowe w trudnych ekonomicznie czasach Jedna z 4 Konferencji Intelligence in Business 17-18 września 2009 Hotel Marriott, Warszawa Konferencja Marketing Intelligence Jak optymalizować działania marketingowe w trudnych ekonomicznie czasach TYLKO

Bardziej szczegółowo

dla firm, które chcą zyskać moc

dla firm, które chcą zyskać moc KONFERENCJA dla firm, które chcą zyskać moc 12 maja 2015 r., Warszawa, Hotel Sheraton salon A Wszystko co przedsiębiorcy, firmy szkoleniowe i doradcze muszą wiedzieć o pozyskiwaniu środków z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

CUSTOMER LOYALTY SUMMIT Jak zatrzymać klienta w trudnych czasach: Customer Experience i Customer Insight

CUSTOMER LOYALTY SUMMIT Jak zatrzymać klienta w trudnych czasach: Customer Experience i Customer Insight 19-20 kwietnia 2012 Hotel Qubus, Kraków III POLAND & CEE Najważniejsze spotkanie branży lojalnościowej w Polsce! CUSTOMER LOYALTY SUMMIT Jak zatrzymać klienta w trudnych czasach: Customer Experience i

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego IX Ogólnopolska konferencja BGK dla JST Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Corporate Legal Counsel 2011

Corporate Legal Counsel 2011 II Forum 8-9 lutego 2011 Radisson BLU Centrum Hotel, Warszawa Corporate Legal Counsel 2011 Prawo i Biznes najważniejsze spotkanie Branży Prawniczej! unikalna możliwość osobistego spotkania najważniejszych

Bardziej szczegółowo

X Kongres Public Relations i Komunikacji

X Kongres Public Relations i Komunikacji X Kongres Public Relations i Komunikacji 20-21 października 2014 r., Warszawa hotel Marriott Relacje z agencją PR Relacje z dziennikarzami Efektywność działań PR CSR PR Kryzysowy Etyka PR Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

zmiany prawa farmaceutycznego

zmiany prawa farmaceutycznego KONFERENCJA Przyjęte oraz planowane zmiany prawa farmaceutycznego 25 marca 2015 r., Warszawa, Hotel Marriott Tomasz Latos Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia Irena Rej Prezes Izby

Bardziej szczegółowo

Prelegenci: 42 Praktyków Prezesów,

Prelegenci: 42 Praktyków Prezesów, 28-29 lutego 2012 Hotel Courtyard by Marriott, Warszawa III Forum Corporate Legal Counsel 2012 Doroczne, najważniejsze spotkanie Branży Prawniczej! 42 Prelegentów: Prezesów, Dyrektorów Działów Prawnych

Bardziej szczegółowo

generowania zysków Konwergencja, agregacja i możliwości monetyzacji treści w oczach ekspertów

generowania zysków Konwergencja, agregacja i możliwości monetyzacji treści w oczach ekspertów II FORUM 16-17 czerwca 2011 Hotel Courtyard by Marriott, Warszawa Doroczne Strategiczne Spotkanie Branży Mediów Przyszłość mediów w Polsce kierunki rozwoju i perspektywy generowania zysków Konwergencja,

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie obrotu outsourcingu bankowego

Monitorowanie obrotu outsourcingu bankowego WARSZTATY Główne zagadnienia Nowelizacja ustawy Prawo Bankowe - omówienie założeń i zmian w dotychczasowych regulacjach Umowy outsourcingowe - analiza podstawowych elementów umowy Narzędzia i sposoby monitorowania

Bardziej szczegółowo

Pozakodeksowe instrumenty nadzoru właścicielskiego

Pozakodeksowe instrumenty nadzoru właścicielskiego Strona tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA Zarządzanie przez cele w grupie kapitałowej Możliwość weryfikacji planów spółek zależnych Sprawozdawczość i budżetowanie w grupie kapitałowej Schematy organizacyjne w

Bardziej szczegółowo

VIII FORUM DYREKTORÓW DZIAŁÓW PRAWNYCH

VIII FORUM DYREKTORÓW DZIAŁÓW PRAWNYCH VIII FORUM DYREKTORÓW DZIAŁÓW PRAWNYCH Prawo i biznes w harmonii 29-30 września 2015 Hotel Marriott, Warszawa Al. Jerozolimskie 65 Szanowni Państwo, Jak co roku serdecznie zapraszamy do udziału w Forum

Bardziej szczegółowo

Praktyk. controllingu spółek grupy kapitałowej

Praktyk. controllingu spółek grupy kapitałowej Strona tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA PRELEGENCI Programy restrukturyzacji w grupie Niepokojące sygnały płynące ze spółek Wymogi odnośnie raportów ze spółek zależnych Controlling kosztów w grupie Ocena realizacji

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE Finansowanie projektów samorządowych czas na indywidualizm i innowacje 1 RAMOWY PROGRAM XI Ogólnopolskiej konferencji BGK dla JST

Bardziej szczegółowo

CFO I KONGRES2012. 28-29 maja 2012 roku. Hotel OSSA, Ossa SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG. Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych

CFO I KONGRES2012. 28-29 maja 2012 roku. Hotel OSSA, Ossa SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG. Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych CFO I KONGRES2012 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych 28-29 maja 2012 roku Hotel OSSA, Ossa CFO I KONGRES2012 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG Szanowni Państwo, Pragnę Państwa serdecznie

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY PROBLEMATYCZNE ASPEKTY KREDYTOWANIA NIERUCHOMOŚCI W ŚWIETLE NOWELIZACJI REKOMENDACJI S

WARSZTATY PROBLEMATYCZNE ASPEKTY KREDYTOWANIA NIERUCHOMOŚCI W ŚWIETLE NOWELIZACJI REKOMENDACJI S 28 lutego-1 marca 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa prelegenci Aleksandra Łukasiewicz Home Broker Agnieszka Nierodka Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego dr Beata Paxford Kancelaria Adwokacka Röhrenschef

Bardziej szczegółowo