Globalne podejście do transformacji organizacji z wykorzystaniem IT. Prof. SGH, dr. hab. Andrzej Sobczak Katedra Informatyki Gospodarczej SGH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Globalne podejście do transformacji organizacji z wykorzystaniem IT. Prof. SGH, dr. hab. Andrzej Sobczak Katedra Informatyki Gospodarczej SGH"

Transkrypt

1 z wykorzystaniem IT Prof. SGH, dr. hab. Andrzej Sobczak Katedra Informatyki Gospodarczej SGH

2 Kilka słów o prowadzącym Dr hab. Andrzej Sobczak Profesor w Katedrze Informatyki Gospodarczej SGH Blisko 10 lat pracy Resorcie Finansów Certyfikaty: TOGAF 8/9, ArchiMate 2.0, ITIL Foundation, MSP Foundation Certyfikowany szkoleniowiec TOGAF 8/9 oraz ArchiMate 2.0 Uczestnik projektów z zakresu wdrażania architektury korporacyjnej dla: Dużej instytucji finansowej Dużej firmy informatycznej Banku Gospodarki Krajowej S.A. Resortu Finansów Polskich Sieci Energetycznych Operator Cele i zakres prezentacji 2

3 Kompendium architektury korporacyjnej Zakres tematyczny (wybrany): Koszty i korzyści związane z architekturą korporacyjną Budowa praktyki architektonicznej w organizacji Zarządzanie modelami architektonicznymi Metody ewaluacji architektury Controlling IT na bazie modeli architektonicznych Transformacja organizacji na bazie architektury korporacyjnej Wywiady z 21 ekspertami EA z 13 krajów Cele i zakres prezentacji 3

4 Inicjatywy z ostatnich kilkunastu miesięcy Polskie Forum Architektury Korporacyjnej (od stycznia 2012) Cykl konwersatoriów nt. architektury korporacyjnej (od marca 2013) Kodeks dobrych praktyk architektów korporacyjnych (kwiecień 2012) Oblicza architektury korporacyjnej Zbiór esejów nt. architektury korporacyjnej w formie e-booka (kwiecień 2013) Cele i zakres prezentacji 4

5 Zdefiniowane cele prezentacji 1. Usystematyzowanie pojęć z zakresu architektury korporacyjnej. 2. Wskazanie roli architektury korporacyjnej w transformacji organizacji. 3. Zaproponowanie podejścia do projektowania praktyki architektonicznej w organizacji. cele prezentacji Cele i zakres prezentacji 5

6 Plan prezentacji Cele i zakres prezentacji Architektura korporacyjna w pigułce Rola architektury korporacyjnej w transformacji organizacji Model dostarczania wartości z wdrożenia praktyki architektonicznej z wdrożenia praktyki architektonicznej Podsumowanie i rekomendacje dalszych działań Cele i zakres prezentacji 6

7 Headline / Subhead Vertical Spacing V2 Architektura korporacyjna w pigułce Zawartość punktu: modułu: Czym jest architektura korporacyjna Architektura korporacyjna vs. architektura korporacyjna IT Umiejscowienie architektury korporacyjnej w organizacji Czym są ramy architektoniczne Korzyści, które może dostarczyć architektura korporacyjna Moduły: Punkty: Cele i zakres prezentacji Architektura korporacyjna w pigułce Rola architektury korporacyjnej w transformacji organizacji Model dostarczania wartości z wdrożenia praktyki architektonicznej Podsumowanie i rekomendacje dalszych działań Architektura korporacyjna w pigułce 7

8 Czym jest korporacja? Korporacja (Enterprise) Zbiór jednostek organizacyjnych posiadających wspólny zbiór celów i/lub wspólne raportowanie finansowe. Korporacja firma. Za każdym razem należy zdefiniować, co rozumie się pod pojęciem korporacji. Architektura korporacyjna w pigułce 8

9 Czym jest architektura korporacyjna? Architektura korporacyjna Formalna reprezentacja kluczowych elementów składowych organizacji (na poziomie biznesowym i IT) oraz związków między nimi. Strategiczny zasób informacyjny organizacji, w ramach którego opisane są: procesy, produkty i usługi biznesowe, zasoby informacyjne oraz rozwiązania IT niezbędne do realizacji celów biznesowych, proces przejścia mający na celu wdrażanie nowych rozwiązań (biznesowych i IT) w odpowiedzi na zachodzące wokół organizacji zmiany. Architektura korporacyjna w pigułce 9

10 Czym jest architektura korporacyjna? Architektura korporacyjna w pigułce 10

11 A r c h i t e k t u r a k o r p o r a c y j n a A r c h i t e k t u r a k o r p o r a c y j n a I T A r c h i t e k t u r a I T Architektura korporacyjna vs. architektura korporacyjna IT Architektura biznesowa Architektura danych Architektura aplikacji Architektura rozwiązania Architektura techniczna Architektura korporacyjna w pigułce 11

12 Architektura korporacyjna vs. architektura korporacyjna IT Architektura korporacyjna Nakierowana na wsparcie realizacji strategii biznesowej. Architektura korporacyjna IT Nakierowana na wsparcie realizacji strategii IT. Realizacja architektury skutkuje kompleksowymi zmianami organizacyjnymi. Realizacja architektury skutkuje zmianami funkcjonowania IT. Właściciel inicjatywy po stronie biznesu. Właściciel inicjatywy po stronie IT. Architektura korporacyjna w pigułce 12

13 Czym są poziomy architektoniczne? Poziom architektoniczny określa stopień szczegółowości modeli architektonicznych. Architektura korporacyjna w pigułce 13

14 Zmiana biznesowa Strategia biznesowa Portfel projektów / inicjatyw Architektura korporacyjna Projekt Rozwiązania informatyczne Usługi informatyczne Architektura korporacyjna w pigułce 14

15 Czym są ramy architektoniczne? Ramy architektoniczne Podejście do projektowania i używania architektury [korporacyjnej]. Powinny one: określać metodę opisu korporacji na poziomie architektonicznych bloków budowlanych i ich relacji, dostarczać spójnego aparatu pojęciowego do opisania wszystkich domen architektonicznych, definiować mechanizmy ładu architektonicznego ( governance ). Architektura korporacyjna w pigułce 15

16 Ramy architektoniczne vs. architektura korporacyjna Ramy architektoniczne (narzędzie) Architektura korporacyjna (produkt) Architektura korporacyjna w pigułce 16

17 Jakie są korzyści z wdrożenia podejścia architektonicznego?

18 Operacjonalizacja strategii biznesowej / IT Architektura korporacyjna w pigułce 18

19 Zarządzanie złożonością IT/organizacyjną Architektura korporacyjna w pigułce 19

20 Efektywniejsza komunikacja na linii IT-biznes Architektura korporacyjna w pigułce 20

21 Racjonalizacja nakładów na IT Architektura korporacyjna w pigułce 21

22 Wsparcie dla zapewnienia ciągłości działania Architektura korporacyjna w pigułce 22

23 Świadoma kontrola nad outsourcingiem IT Architektura korporacyjna w pigułce 23

24 Zarządzanie zmianą biznesową organizacji Architektura korporacyjna w pigułce 24

25 Lista kontrolna czy mojej firmie przyda się architektura? Czy nowe/realizowane projekty/inicjatywy mają jasno określone priorytety? Czy wiemy jak będzie wyglądać nasza firma (na poziomie produktów, procesów, systemów IT) po zakończeniu realizacji danego portfela inicjatyw? Czy stosujemy spójne polityki/standardy w zakresie tworzenia/wdrażania nowych rozwiązań informatycznych? Czy biznes i IT posługują się spójnym językiem komunikacji? Czy osoba nadzorująca IT jest w stanie przedstawić big picture jakie są kluczowe rozwiązania informatyczne obecnie i jak będą one wyglądały w perspektywie roku, dwóch lat? Czy jesteśmy w stanie zidentyfikować krytyczne z punktu widzenia ciągłości działania systemy i elementy infrastruktury IT? Czy jesteśmy w stanie szybko ocenić konsekwencje wpływu zmian biznesowych na już istniejące rozwiązania informatyczne? Architektura korporacyjna w pigułce 25

26 Słowo komentarza

27 Architektura korporacyjna nic nie gwarantuje, ona pomaga tylko podejmować racjonalne decyzje Architektura korporacyjna w pigułce 27

28 Architekci korporacyjni pełnią rolę usługową w stosunku do innych działów organizacji Architektura korporacyjna w pigułce 28

29 Headline / Subhead Vertical Spacing V2 Rola architektury korporacyjnej w transformacji organizacji Zawartość punktu: modułu: Czym jest transformacja organizacji Jak może architektura korporacyjna pomóc w transformacji organizacji? Czego architektura korporacyjna nie rozwiąże podczas transformacji? Punkty: Moduły: Cele i zakres prezentacji Architektura korporacyjna w pigułce Rola architektury korporacyjnej w transformacji organizacji Model dostarczania wartości z wdrożenia praktyki architektonicznej Podsumowanie i rekomendacje dalszych działań Rola architektury korporacyjnej w transformacji organizacji 29

30 Czym jest transformacja organizacji? Transformacja Zmiana, dzięki której organizacja zyskuje potencjał / zdolność (capability) do zrobienia czegoś, co było poza jej zasięgiem przed dokonaniem tej transformacji. Rola architektury korporacyjnej w transformacji organizacji 30

31 Cechy zmian Wyróżniki transformacji na tle innych typów zmian Typy zmian Rola architektury korporacyjnej w transformacji organizacji 31

32 Priorytet Current State of Development and Potential of Transformation Management in Practice, The Business Transformation Journal, June 2011 Co motywuje organizacje do transformacji? Wysoki Niski Częstotliwość występowania Rola architektury korporacyjnej w transformacji organizacji 32

33 Na bazie 1471 projektów, o średniej wartości 167 milionów dolarów każdy okazało się, że kosztowały one średnio 27% więcej niż pierwotnie szacowano. Rola architektury korporacyjnej w transformacji organizacji 33

34 Czarny łabędź brzemienne w skutki wydarzenia, które zachodzą rzadko i są nieprzewidywalne, ale z perspektywy czasu wcale nie wydają się takie nieprawdopodobne. Rola architektury korporacyjnej w transformacji organizacji 34

35 Co szóste z badanych przedsięwzięć okazało się czarnym łabędziem, tj. projektem, w którym przekroczenie kosztów wynosiło średnio 200%, a przekroczenie harmonogramu 70%. Rola architektury korporacyjnej w transformacji organizacji 35

36 Jak podejść do transformacji? Transformację organizacji można podzielić na 4 fazy: Identyfikacja obszaru i celu transformacji Planowanie transformacji Realizacja transformacji Finalizacja transformacji Rola architektury korporacyjnej w transformacji organizacji 36

37 Projekty wchodzące w skład programu Projekt. Projekt dostarcza konkretne produkty takie jak: nowe lub zmienione systemy (tele)informatyczne, nowe lub zmienione zasoby informacyjne, nowe lub zmienione procesy biznesowe, nowe lub zmienione struktury organizacyjne. Rola architektury korporacyjnej w transformacji organizacji 37

38 Program koordynujący działania w projektach Program transformacji Program transformacji stanowi czapę nad projektami oraz zapewnia: spójności działań podejmowanych w ramach tych projektów, inicjację działań niezbędnych do przygotowania organizacji do nowego sposobu działania (na podstawie potencjału/produktów dostarczonych przez projekty). Rola architektury korporacyjnej w transformacji organizacji 38

39 Warstwy realizacji transformacji Poziom zarządczy programu transformacji (MSP) Poziom specjalistyczny programu transformacji (TOGAF) Poziom zarządczy projektów programu transformacji (Prince/PMBOK) Poziom specjalistyczny projektów programu transformacji (RUP/SCRUM) Rola architektury korporacyjnej w transformacji organizacji 39

40 Architektura korporacyjna pozwala poukładać od strony merytorycznej kluczowe składowe transformacji. Rola architektury korporacyjnej w transformacji organizacji 40

41 Co zapewni a czego nie zapewni architektura korporacyjna Zapewni: Produkty specjalistyczne pozwalające zaplanować transformację: Pryncypia (kotwice) Wizja docelowa Opis stanu docelowego Plan migracji Mechanizmy koordynacji i zarządzania zmianą merytoryczną na poziomie strategicznym. Nie zapewni: Produktów i mechanizmów zarządczych na poziomie programu. Produktów i mechanizmów zarządczych na poziomie projektów. Produktów i mechanizmów specjalistycznych na poziomie projektów. Rola architektury korporacyjnej w transformacji organizacji 41

42 Headline / Subhead Vertical Spacing V2 Model dostarczania wartości z wdrożenia praktyki architektonicznej Zawartość modułu: Czym jest model biznesowy Czym jest kanwa modelu biznesowego Przejście od kanwy modelu biznesowego do modelu dostarczania wartości z wdrożenia praktyki architektonicznej Kluczowe pytania podczas projektowania modelu dostarczania wartości z wdrożenia praktyki arch. Moduły: Cele i zakres prezentacji Architektura korporacyjna w pigułce Rola architektury korporacyjnej w transformacji organizacji Model dostarczania wartości z wdrożenia praktyki architektonicznej Podsumowanie i rekomendacje dalszych działań Model dostarczania wartości z wdrożenia praktyki architektonicznej 42

43 Czym jest praktyka architektoniczna? Praktyka architektoniczna Role i ciała oraz ich odpowiedzialności. Procesy i procedury. Produkty architektoniczne. Mechanizmy nadzorcze. Sposób zorganizowana zasobów organizacji związanych z: wytworzeniem i utrzymaniem produktów architektonicznych (w szczególności; modeli, pryncypiów, standardów, planów transformacji), wykorzystaniem tych produktów architektonicznych w codziennej działalności organizacji (na poziomie strategicznym, taktycznym jak i operacyjnym). Model dostarczania wartości z wdrożenia praktyki architektonicznej 43

44 Czym jest model biznesowy? Model biznesowy Opis, na bardzo wysokim poziomie ogólności, sposobu jak organizacja zarabia pieniądze. Przedstawia on: kto, co, komu, w jaki sposób, jakimi nakładami i za jaką cenę wykonuje pracę, dzięki której kreowana jest wartość w organizacji, dostarczana następnie do jej klientów. Model dostarczania wartości z wdrożenia praktyki architektonicznej 44

45 A. Osterwalder, ekspert w dziedzinie strategii Model dostarczania wartości z wdrożenia praktyki architektonicznej 45

46 Czym jest kanwa modelu biznesowego? Kanwa modelu biznesowego Struktura opisu modelu biznesowego zaproponowana przez A. Osterwaldera. Model dostarczania wartości z wdrożenia praktyki architektonicznej 46

47 Kanwa modelu biznesowego według A. Osterwaldera Kluczowe działania Relacje z klientami Kluczowi partnerzy Propozycja wartości Kategorie klientów Kluczowe zasoby Kanały komunikacji Struktura kosztów Struktura przychodów Model dostarczania wartości z wdrożenia praktyki architektonicznej 47

48 Kanwa modelu biznesowego według A. Osterwaldera Kluczowe działania Relacje z klientami Kluczowi partnerzy Propozycja wartości Kategorie klientów Kluczowe zasoby Kanały komunikacji Struktura kosztów Struktura przychodów Model dostarczania wartości z wdrożenia praktyki architektonicznej 48

49 Model dostarczania wartości z wdrożenia praktyki architektonicznej: narzędzie służące do przekonania decydentów, że architektura korporacyjna przyniesie korzyść organizacji Model dostarczania wartości z wdrożenia praktyki architektonicznej 49

50 Model dostarczania wartości z wdrożenia praktyki architektonicznej pozwala na komunikację w języku zrozumiałym dla biznesowej części organizacji Model dostarczania wartości z wdrożenia praktyki architektonicznej 50

51 Struktura modelu dostarczania wartości z wdrożenia praktyki architektonicznej Kluczowi partnerzy praktyki architektonicznej 6 Kluczowe działania w ramach praktyki architektonicznej 11 Korzyści z wdrożenia podejścia architektonicznego 5 Kluczowe ograniczenia dla praktyki architektonicznej 4 Odbiorcy produktów / usług architektonicznych 1 Prace do wykonania przez Odbiorców produktów / usług architektonicznych Kluczowe produkty / usługi architektoniczne Model operacyjny praktyki architektonicznej Kluczowe ciała, role i ich odpowiedzialności związane z praktyką architektoniczną Kanały komunikacji i dostarczania produktów / usług architektonicznych Rezultat, który ma być osiągnięty przez Odbiorców produktów / usług architektonicznych Struktura kosztów związanych z praktyką architektoniczną 14 Kluczowe ryzyka związane z praktyką architektoniczną 13 7 KPI dla praktyki architektonicznej Model dostarczania wartości z wdrożenia praktyki architektonicznej 51

52 Jaki zakres (scope) architektury korporacyjnej? Model dostarczania wartości z wdrożenia praktyki architektonicznej 52

53 Architektura korporacyjna czy architektura korporacyjna IT? Model dostarczania wartości z wdrożenia praktyki architektonicznej 53

54 Na jakim poziomie szczegółowości ma być przygotowana architektura: strategicznym, segmentów czy potencjału? Model dostarczania wartości z wdrożenia praktyki architektonicznej 54

55 Headline / Subhead Vertical Spacing V2 Podsumowanie i rekomendacje dalszych prac Zawartość punktu: modułu: Uwagi podsumowujące Co można Państwo zrobić po powrocie do firmy? Moduły: Punkty: Cele i zakres prezentacji Architektura korporacyjna w pigułce Rola architektury korporacyjnej w transformacji organizacji Model dostarczania wartości z wdrożenia praktyki architektonicznej Podsumowanie i kierunki dalszych prac Podsumowanie i rekomendacje dalszych prac 55

56 No Silver Bullet Podsumowanie i rekomendacje dalszych prac 56

57 Nie zaczynamy prac w organizacji od greenfield Podsumowanie i rekomendacje dalszych prac 57

58 Są dwie drogi Podsumowanie i rekomendacje dalszych prac 58

59 Nie każda organizacja musi wdrażać podejście architektoniczne Podsumowanie i rekomendacje dalszych prac 59

60 Brak architektury, skutkuje ugrzęźnięciem w problemach o odroczonych skutkach Podsumowanie i rekomendacje dalszych prac 60

61 Architektura korporacyjna nie jest krótkoterminową modą Podsumowanie i rekomendacje dalszych prac 61

62 Potencjalne obszary zastosowania architektury korporacyjnej Narzędzie koordynacji realizacji projektów (podczas transformacji, ale nie tylko) Narzędzie usprawniające wprowadzanie zmian w środowisku IT Narzędzie pozwalające na priorytetyzację inicjatyw Narzędzie usprawniające komunikację na linii IT-biznes Podsumowanie i rekomendacje dalszych prac 62

63 Architektura korporacyjna w Państwa firmie Plan działań na najbliższe: 30 dni, 100 dni, 365 dni. Podsumowanie i rekomendacje dalszych prac 63

64 Zapraszam do dyskusji i zadawania pytań kontakt: Podsumowanie i rekomendacje dalszych prac 64

Architektura korporacyjna

Architektura korporacyjna Dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH kierownik Zakładu Systemów Informacyjnych w Katedrze Informatyki Gospodarczej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwent Politechniki Łódzkiej oraz Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Architektura korporacyjna państwa narzędzie wspomagające kreowanie wartości publicznej z zastosowaniem IT

Architektura korporacyjna państwa narzędzie wspomagające kreowanie wartości publicznej z zastosowaniem IT korporacyjna państwa narzędzie wspomagające kreowanie wartości publicznej z zastosowaniem IT Dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH, Kierownik Zakładu Systemów Informacyjnych, Katedra Informatyki Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Brytyjskie Standardy Zarządzania

Brytyjskie Standardy Zarządzania Brytyjskie Standardy Zarządzania Akademia Biznesu Zajmuje się organizacją profesjonalnych szkoleń, konsultacji oraz wdrożeń z zakresu zarządzania projektami. Specjalizacją firmy są brytyjskie standardy

Bardziej szczegółowo

poziom dojrzałości zarządzania zmianą IT W bankach raport z badania

poziom dojrzałości zarządzania zmianą IT W bankach raport z badania poziom dojrzałości zarządzania zmianą IT W bankach raport z badania Współpraca: Patronat: Zawartość 1 Wstęp 2 2 Charakterystyka badania 4 Grupa docelowa 4 Przyjęta metodyka 4 Cykl zarządzania zmianą 5

Bardziej szczegółowo

Opis metodyki zarządzania Programem e-cło

Opis metodyki zarządzania Programem e-cło Załącznik nr 22 do Umowy nr... z dnia... Opis metodyki zarządzania Programem e-cło ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 58 13 fax: +48 22 694 44 41 e-mail: biuro.programueclo@mofnet.gov.pl

Bardziej szczegółowo

ADAPTACYJNY AGENTOWY MODEL ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI

ADAPTACYJNY AGENTOWY MODEL ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI 1 Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Katedra Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu Zakład Zarządzania Technologiami Informatycznymi ROZPRAWA DOKTORSKA ADAPTACYJNY AGENTOWY MODEL ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW POLITECHNIKA WARSZAWSKA SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW Opracowanie: Centrum Informatyzacji Warszawa, czerwiec 2014 SPIS TREŚCI 1. CELE STRATEGICZNE... 4 1.1. Cel 1 - w zakresie

Bardziej szczegółowo

r a p o r t p r z y g o t o w a n y p r z e z s e r w i s P R O C E S O W C Y. P L partnerzy merytoryczni

r a p o r t p r z y g o t o w a n y p r z e z s e r w i s P R O C E S O W C Y. P L partnerzy merytoryczni dojrzałość procesowa polskich Luty 2013 organizacji p o d s u m o w a n i e I I e d y c j i b a d a n i a d o j r z a ł o ś c i p r o c e s o w e j p o l s k i c h o r g a n i z a c j i r a p o r t p r

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ (RFI)

ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ (RFI) ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ (RFI) Na usługi doradcze w zakresie: zaprojektowania i określenia sposobu wdrożenia systemu klasy ERP i BI wspomagającego zarządzanie Polską Agencją Żeglugi Powietrznej, wyboru

Bardziej szczegółowo

ITIL WHITEPAPER ZARZĄDZANIE USŁUGAMI IT

ITIL WHITEPAPER ZARZĄDZANIE USŁUGAMI IT ZARZĄDZANIE USŁUGAMI IT ITIL (Information Technology Infrastructure Library) to powszechnie rozpoznawany na całym świecie i szeroko akceptowany zbiór najlepszych praktyk zarządzania usługami informatycznymi.

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu

Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Wydawca: CSRinfo

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja D w obszarze zarządzania projektami na przykładzie rozwiązań w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

Rekomendacja D w obszarze zarządzania projektami na przykładzie rozwiązań w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Rekomendacja D w obszarze zarządzania projektami na przykładzie rozwiązań w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Rekomendacja D UKNF SPIS TREŚCI Rekomendacja Nr 4: Zasady współpracy obszarów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja IT. Idee na czas zmiany

Optymalizacja IT. Idee na czas zmiany Optymalizacja IT Idee na czas zmiany 1 Spis treści Optymalizacja projekt nie tylko kryzysowy Robert Jesionek Optymalizacja w IT Witold Kilijański Jaka powinna być architektura IT? Marek Wiśniewski Czy

Bardziej szczegółowo

Efektywność organizacji IT w bankach

Efektywność organizacji IT w bankach Współorganizator Patron badania Efektywność organizacji IT w bankach Badanie funkcji IT w bankach Edycja pierwsza KPMG W POLSCE Efektywność organizacji IT w bankach Efektywność organizacji IT w bankach

Bardziej szczegółowo

W serii Biblioteka Biznesmena ukazały się:

W serii Biblioteka Biznesmena ukazały się: W serii Biblioteka Biznesmena ukazały się: 1. Analiza i prognozowanie szeregów czasowych (program komputerowy) Karol i Maria Kolenda 2. Clienting Jedyne, co przeszkadza, to klient Edgar Geffroy 3. Controlling

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Cel prezentacji. Zakres prezentacji. Część 1.

WPROWADZENIE. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Cel prezentacji. Zakres prezentacji. Część 1. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie 2 Część 1. WPROWADZENIE 3 Cel prezentacji Przekazanie instytucjom otoczenia biznesu wiedzy niezbędnej do zrozumienia

Bardziej szczegółowo

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s.

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. BIZNES benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. 20 Podatek VAT 2014 zmiany dla użytkowników systemów ERP s. 44 Systemy CRM dla sektora MŚP s. 28 Dokumenty EDI czyli jak

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Opracowania, Studia, Materiały. Centrum Projektów Informatycznych MSWiA ZESZYT 1B

Opracowania, Studia, Materiały. Centrum Projektów Informatycznych MSWiA ZESZYT 1B Opracowania, Studia, Materiały Centrum Projektów Informatycznych MSWiA ZESZYT 1B WARSZAWA, LIPIEC 2011 Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Opracowania, Studia, Materiały Zeszyt 1 B Wydawca: Centrum

Bardziej szczegółowo

NORMA ISO/IEC 20000 W ZARZĄDZANIU SERWISEM IT

NORMA ISO/IEC 20000 W ZARZĄDZANIU SERWISEM IT Tomasz SOBESTIAŃCZYK ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH NORMA ISO/IEC 20000 W ZARZĄDZANIU SERWISEM IT Zarys treści: Ta publikacja opisuje normę ISO/IEC 20000 jej zalety oraz słabości w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Informacje o kliencie

Informacje o kliencie Studium przypadku Branża: Przemysł Informacje o kliencie KGHM Polska Miedź S.A. to szósty producent miedzi i drugi srebra na świecie. Spółka zatrudnia 17.9 tys. pracowników. Grupa Kapitałowa to ponad 27

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności

Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności Warszawa, maj 2015 r. 1 Spis treści 1 Słownik stosowanych pojęć... 5 2 Wnioski z przeprowadzonych analiz - podsumowanie... 5 3 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

IT GOVERNANCE AS MAJOR GENERATOR OF THE IT VALUE FOR ENTERPRISE

IT GOVERNANCE AS MAJOR GENERATOR OF THE IT VALUE FOR ENTERPRISE ZN WSH Zarządzanie 2015 (2), s. 151-168 Oryginalny artykuł naukowy Original Article Data wpływu/received: 12.12.2014 Data recenzji/accepted: 15.01.2015/23.01.2015 Data publikacji/published: 2.06.2015 DOI:

Bardziej szczegółowo

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Pierwsze w Polsce opracowanie, które kompleksowo analizuje sposoby zarządzania pracami B+R w nauce, sposoby zarządzania pracami B+R w gospodarce oraz

Bardziej szczegółowo

FlexiProject. Skuteczne narzędzie do zarządzania projektami w firmie.

FlexiProject. Skuteczne narzędzie do zarządzania projektami w firmie. FlexiProject Skuteczne narzędzie do zarządzania projektami w firmie. Spis treści Czym jest FlexiProject Metodyka procesy, narzędzia, dokumenty zaszyte w aplikacji Uwarunkowania techniczne Oferta Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

MODEL P3O (BIURA PORTFELI, PROGRAMÓW I PROJEKTÓW) I JEGO ROLA WE WPROWADZANIU ZMIAN W ORGANIZACJACH

MODEL P3O (BIURA PORTFELI, PROGRAMÓW I PROJEKTÓW) I JEGO ROLA WE WPROWADZANIU ZMIAN W ORGANIZACJACH MODEL P3O (BIURA PORTFELI, PROGRAMÓW I PROJEKTÓW) I JEGO ROLA WE WPROWADZANIU ZMIAN W ORGANIZACJACH Konferencja IPMA Warszawa 25.10.2013 PRINCE2, MSP, P3O, MoP, P3M3, M_o_R, ITIL, MoV są zarejestrowanymi

Bardziej szczegółowo

PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE

PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE 2004-2014 Warszawa, 2014 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 1 Z_47.indd 1 17-10-2014 14:23:57 Proces ewaluacji Polityki Spójności w Polsce

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem teoria i praktyka. Ewa Szczepańska Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, dnia 31 stycznia 2012 r.

Zarządzanie ryzykiem teoria i praktyka. Ewa Szczepańska Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, dnia 31 stycznia 2012 r. Zarządzanie ryzykiem teoria i praktyka Ewa Szczepańska Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, dnia 31 stycznia 2012 r. Zarządzanie ryzykiem - agenda Zarządzanie ryzykiem - definicje Ryzyko - niepewne

Bardziej szczegółowo

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost.

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Katalog szkoleń 2014 Spis Treści JAKOŚĆ...6 Audytor wewnętrzny ISO 9001:2008...7 Audytor wiodący systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (rejestrowane

Bardziej szczegółowo