AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. kwiecieo 2011 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. kwiecieo 2011 r."

Transkrypt

1 AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW kwiecieo 2011 r. (kolorem wyróżniono sygnatury wydawnictw akademickich) Uwagi dotyczące Wykazu Nabytków prosimy kierować do

2 1. Bezpieczeństwo narodowe Rzeczypospolitej Polskiej w świetle prawa wewnętrznego i międzynarodowego / red. nauk. Ryszard Szynowski, Mirosław Karpiuk ; Akademia Obrony Narodowej. Katedra Prawa i Administracji.- Warszawa : AON, Hasła przedmiotowe: Bezpieczeństwo narodowe - prawo - Polska - stan na 2010 r, Bezpieczeństwo narodowe - prawo międzynarodowe - Polska - stan na 2010 r Sygnatura: S/ Bibliografia rozpraw habilitacyjnych, doktorskich, prac magisterskich, licencjackich i podyplomowych : 2008 / Mirosława Kalinowska, Jolanta Mijewska, Monika Szymczyk-Golan ; Akademia Obrony Narodowej. Biblioteka Główna. Ośrodek Informacji Naukowej i Bibliograficznej. Hasła przedmiotowe: Akademia Obrony Narodowej (Warszawa) - dysertacje naukowe - bibliografia, Bibliografie wojskowe, Prace dyplomowe - bibliografia, Dysertacje naukowe - bibliografia Sygnatura: S/ Cultural intelligence and leadership : an introduction for Canadian Forces leaders / ed. by Karen D. Davis.- Kingston, Ontario : Canadian Defence Academy Press, cop Hasła przedmiotowe: Dowodzenie (wojsk.) - Kanada, Sztuka wojenna - Kanada Sygnatura: 17476/III 4. Demokratyczna tożsamość polityczna : Niemcy, Polska, Francja / red. Gesine Schwan [i in.] ; przeł. [z niem.] Bogdan Baran, Jan Okuniewski.- Warszawa : "Scholar", Hasła przedmiotowe: Demokracja - Francja, Demokracja - Niemcy, Demokracja - Polska, Świadomość społeczna - Francja, Świadomość społeczna - Niemcy, Świadomość społeczna - Polska Sygnatura: 16073/III 5. Działania nieregularne II / kier. nauk. Krzysztof Gąsiorek ; [aut. Krzysztof Gąsiorek i in.] ; Akademia Obrony Narodowej. Wydział Bezpieczeństwa Narodowego.- Warszawa : Hasła przedmiotowe: Działania nieregularne Sygnatura: S/ Działania wojsk w stanie kryzysu i wojny : sprawozdanie końcowe z jednostronnego, dwuszczeblowego, szkieletowego ćwiczenia dowódczosztabowego pk.: Pierścień 2010 / Jan Posobiec, Zbigniew Leśniewski ; Akademia Obrony Narodowej. Wydział Zarządzania i Dowodzenia.- Warszawa : Hasła przedmiotowe: Pierścień 2010 (ćwiczenie), Ćwiczenia z dowództwami i sztabami Sygnatura: S/7868

3 7. Edukacja, kultura, dialog, bezpieczeństwo / red. Andrzej Łapa.- Gdynia : "Novae Res", Hasła przedmiotowe: Kształcenie, Kultura - socjologia, Socjologia wojskowa Sygnatura: 9553/P 8. Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku : suplement A-Ż / [red. nauk. i przewodn. komitetu red. Tadeusz Pilch].- Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", Hasła przedmiotowe: Pedagogika - encyklopedia Sygnatura: 17607/III 9. European security and defence policy : the first ten years ( ) / Esra Bulut [i in.] ; pref. by Álvaro de Vasconcelos ; ed. by Giovani Grevi, Damien Helly, Daniel Keohane ; Institute for Security Studies European Union.- Paris : ISS UE, cop Hasła przedmiotowe: Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa UE Sygnatura: 17478/III 10. Ewolucja gospodarki obronnej Polski po wstąpieniu do NATO : kryptonim: GOSOB : II : praca naukowo-badawcza / pod kier. Janusza Płaczka ; [aut.: Grzelak Piotr i in.] ; Akademia Obrony Narodowej. Wydział Zarządzania i Dowodzenia. Instytut Logistyki.- Warszawa : Hasła przedmiotowe: Gospodarka obronna - Polska - od 1989 r Sygnatura: S/ Foundations of IT Service Management : based on ITIL V3 / Jan van Bon [i in.].- Zaltbommel : Van Haren Publishing, (ITSM Library) Hasła przedmiotowe: Systemy informatyczne zarządzania Sygnatura: 17821/III 12. Funkcjonowanie dowództw szczebla taktycznego wojsk lądowych w środowisku sieciocentrycznym : materiały z konferencji naukowej [Warszawa, ] / red. nauk. Norbert Prusiński ; Akademia Obrony Narodowej. Wydział Zarządzania i Dowodzenia.- Warszawa : Hasła przedmiotowe: Dowodzenie taktyczne - materiały konferencyjne, Działania sieciocentryczne - dowodzenie - materiały konferencyjne Sygnatura: S/ Generałowie polscy : zarys portretu zbiorowego / Piotr Stawecki.- Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR : Bellona, Hasła przedmiotowe: Generałowie - Polska w, Biografie Sygnatura: 17647/III 14. Humanistyczne wartości zarządzania w poszukiwaniu sensu menedżerskich działań / Józef Penc.- Warszawa : Difin, Hasła przedmiotowe: Zarządzanie Sygnatura: 17706/III, 17723/III

4 15. Identyfikacja rodzajów, typów, a także struktury organizacyjnej stanowisk i punktów dowodzenia oraz ich przeznaczenie i główne zadania / Jan Posobiec, Sławomir Wronka, Waldemar Łydka ; Akademia Obrony Narodowej. Wydział Zarządzania i Dowodzenia. - Warszawa : Hasła przedmiotowe: Stanowiska i punkty dowodzenia - organizacja, Wojska lądowe - stanowiska i punkty dowodzenia - organizacja Sygnatura: S/ Introduction to ITIL.- London : TSO, Hasła przedmiotowe: Systemy informatyczne zarządzania Sygnatura: 17820/III 17. ITIL V3 foundation exam : the study guide / [ed. Jan van Bon ; aut.: Arjen de Jong i in.].- Zaltbommel : Van Haren Publishing, (ITSM Library) Hasła przedmiotowe: Systemy informatyczne zarządzania Sygnatura: 9312/II 18. ITIL V3 guide to software asset management / [Colin Rudd].- London : TSO, Hasła przedmiotowe: Systemy informatyczne zarządzania Sygnatura: 17819/III 19. Jakość życia i opieka zdrowotna weteranów służby w Wojsku Polskim : praca zbiorowa / red. Mieczysław Gałuszka, Tomasz Kostka ; Uniwersytet Medyczny w Łodzi.- Łódź : Uniwersytet Medyczny, Hasła przedmiotowe: Jakość życia - wojsko- Polska, Renciści i emeryci wojskowi - jakość życia - Polska, Weterani - jakość życia - Polska Sygnatura: 2856/IV 20. Key element guide : continual service improvement / Office of Government Commerce.- London : TSO, Hasła przedmiotowe: Systemy informatyczne zarządzania Sygnatura: 350/I 21. Key element guide : service design / Office of Government Commerce.- London : TSO, Hasła przedmiotowe: Systemy informatyczne zarządzania Sygnatura: 351/I 22. Key element guide : service operation / Office of Government Commerce.- London : TSO, Hasła przedmiotowe: Systemy informatyczne zarządzania Sygnatura: 353/I

5 23. Key element guide : service strategy / Office of Government Commerce.- London : TSO, Hasła przedmiotowe: Systemy informatyczne zarządzania Sygnatura: 352/I 24. Koncepcja organizacji przestrzeni powietrznej w czasie imprezy masowej : (II ) / [Andrzej Glen, Zbigniew Skwarek] ; Akademia Obrony Narodowej. Wydział Bezpieczeństwa Narodowego.- Warszawa : Hasła przedmiotowe: Kontrola przestrzeni powietrznej, Terroryzm powietrzny, Zgromadzenia i imprezy masowe - kontrola przestrzeni powietrznej Sygnatura: S/ Kongres i kongresmani / Roger H. Davidson, Walter J. Oleszek ; przeł. z ang. Christopher O'Neill.- Warszawa : Wydaw. Sejmowe, (Parlamenty Świata) Hasła przedmiotowe: Parlament - Stany Zjednoczone, Parlamentaryzm - Stany Zjednoczone Sygnatura: 2891/II, 3281/II 26. Lokalizacja przemysłu a konkurencyjność polskich regionów : (w kontekście integracji europejskiej) / red. Anna Zielińska-Głębocka.- Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, Hasła przedmiotowe: Regionalizacja gospodarcza - Polska - od 1989 r Sygnatura: 17262/III 27. Małe i średnie przedsiębiorstwa w świetle Strategii Lizbońskiej / red. nauk. Marian Strużycki.- Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydaw., Hasła przedmiotowe: Polityka regionalna - Polska - od 2001 r, Polityka regionalna UE, Przedsiębiorstwa małe i średnie - polityka - Polska - od 2001 r, Przedsiębiorstwa małe i średnie - polityka - kraje Unii Europejskiej Sygnatura: 15730/III 28. Memos to the new commission : Europe's economic priorities / ed. by André Sapir ; contr. from: Carlo Altomonte [i in.].- Brussels : Bruegel, cop Hasła przedmiotowe: Komisja Europejska - polityka - prognozy Sygnatura: 2808/IV 29. Migracja kapitału w globalnej gospodarce / red. nauk. Andrzej Szablewski.- Warszawa : "Difin", Hasła przedmiotowe: Globalizacja, Gospodarka, Kapitał, Swobodny przepływ kapitału Sygnatura: 17103/III 30. Migracje międzynarodowe a modernizacja systemu politycznego i społecznego : materiały z XIII Konferencji Naukowej Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, 12 stycznia 2007 / red. nauk. Grażyna

6 Firlit-Fesnak ; Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.- Warszawa : "Aspra-Jr", Sygnatura: 16403/III 31. Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi : transformacja zgodna z oczekiwaniami klientów i inwestorów / Dave Ulrich [i in.] ; przeł. [z ang.] Jarosław Dąbrowski.- Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, (HR) Hasła przedmiotowe: Kadry - polityka Sygnatura: 17652/III 32. NSZZ Solidarność T. 7, Wokół "Solidarności" / pod red. Łukasza Kamińskiego i Grzegorza Waligóry ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.- Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Hasła przedmiotowe: NSZZ "Solidarność" r Sygnatura: 17616/III 33. The Obama moment : European and American perspectives / Alexandra Bell [i in.] ; ed. by Álvaro de Vasconcelos, Marcin Zaborowski ; Institute for Security Studies European Union.- Paris : ISS UE, cop Hasła przedmiotowe: Europa - polityka - Stany Zjednoczone, Obama, Barack (1961- ), Stany Zjednoczone - polityka - Europa Sygnatura: 17479/III 34. Określenie szans i zagrożeń wynikających z lokalizacji instytucji wojskowych na obszarze wybranych gmin, powiatów i regionów : praca naukowo-badawcza pk.: "Lokalizacja" / Marzena Piotrowska-Trybull, Aranka Ignasiak-Szulc ; Akademia Obrony Narodowej. Wydział Zarządzania i Dowodzenia.- Warszawa : Hasła przedmiotowe: Garnizon - badanie - Polska, Garnizon - socjologia - Polska Sygnatura: S/ Organizacja i zarządzanie w zarysie / pod red. Jerzego Bogdanienko.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Hasła przedmiotowe: Organizacja, Zarządzanie Sygnatura: 17579/III, 17750/III, 9631/P 36. Pakiet klimatyczno-energetyczny : analityczna ocena propozycji Komisji Europejskiej / oprac. red. Elżbieta Nowicka.- Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Departament Polityki Integracyjnej, Hasła przedmiotowe: Energetyka - polityka - kraje Unii Europejskiej, Klimat - ochrona - polityka - Unia Europejska, Ochrona środowiska - polityka - kraje Unii Europejskiej, Zmiany klimatyczne - zapobieganie Sygnatura: 17296/III

7 37. Plan studiów : podyplomowe studia polityki obronnej, kierunek: bezpieczeństwo narodowe, forma studiów: stacjonarne, okres studiów: 2010/2011 / Akademia Obrony Narodowej. Wydział Bezpieczeństwa Narodowego.- Warszawa : AON, program, Kształcenie podyplomowe, Bezpieczeństwo narodowe - nauczanie - program Sygnatura: S/ Plan studiów : podyplomowe studia wojskowej służby zagranicznej : forma studiów: stacjonarne, okres studiów: r. / Akademia Obrony Narodowej. Wydział Bezpieczeństwa Narodowego.- Warszawa : Hasła przedmiotowe: Akademia Obrony Narodowej (Warszawa) - nauczanie, Kształcenie wojskowe podyplomowe, Dyplomacja wojskowa - nauczanie, Programy nauczania Sygnatura: S/ Plan studiów : studia drugiego stopnia - magisterskie : kierunek: bezpieczeństwo narodowe, specjalność: zarządzanie kryzysowe, ochrona i obrona narodowa, przygotowania obronne, bezpieczeństwo militarne, bezpieczeństwo lotnicze, forma studiów: stacjonarne, okres studiów: 2010/ / Akademia Obrony Narodowej. Wydział Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : program, Bezpieczeństwo narodowe - nauczanie - program Sygnatura: S/ Plan studiów : studia drugiego stopnia - magisterskie : kierunek: bezpieczeństwo narodowe, specjalność: zarządzanie kryzysowe, ochrona i obrona narodowa, przygotowanie obronne, bezpieczeństwo militarne, bezpieczeństwo lotnicze, forma studiów: niestacjonarne / Akademia Obrony Narodowej. Wydział Bezpieczeństwa Narodowego.- Warszawa : program, Bezpieczeństwo narodowe - nauczanie - program Sygnatura: S/ Plan studiów : studia pierwszego stopnia - licencjackie : kierunek: bezpieczeństwo narodowe, specjalność: zarządzanie kryzysowe, ochrona i obrona narodowa, przygotowania obronne, bezpieczeństwo militarne, bezpieczeństwo lotnicze, forma studiów: niestacjonarne / Akademia Obrony Narodowej. Wydział Bezpieczeństwa Narodowego.- Warszawa : program, Bezpieczeństwo narodowe - nauczanie - program Sygnatura: S/ Plan studiów : studia pierwszego stopnia - licencjackie : kierunek: bezpieczeństwo narodowe, specjalność: zarządzanie kryzysowe, ochrona i obrona narodowa, przygotowanie obronne, bezpieczeństwo militarne, bezpieczeństwo

8 lotnicze, forma studiów: stacjonarne / Akademia Obrony Narodowej. Wydział Bezpieczeństwa Narodowego.- Warszawa : program, Bezpieczeństwo narodowe - nauczanie - program Sygnatura: S/ Plan studiów : studia pierwszego stopnia - licencjackie : kierunek: europeistyka, specjalność: integracja europejska, bezpieczeństwo europejskie, forma studiów: stacjonarne, okres studiów: 2010/ /2013 / Akademia Obrony Narodowej. Wydział Bezpieczeństwa Narodowego.- Warszawa : program, Edukacja europejska - program Sygnatura: S/ Plan studiów : studia pierwszego stopnia - licencjackie : kierunek: historia, specjalność: historia wojskowości, forma studiów: stacjonarne, okres studiów: 2010/ /2013 / Akademia Obrony Narodowej. Wydział Bezpieczeństwa Narodowego.- Warszawa : program, Historia wojskowa - nauczanie - program Sygnatura: S/ Plan studiów : studia podyplomowe zarządzania kryzysowego : kierunek: bezpieczeństwo narodowe, forma studiów: niestacjonarne / Akademia Obrony Narodowej. Wydział Bezpieczeństwa Narodowego.- Warszawa : program, Bezpieczeństwo narodowe - nauczanie - program, Kształcenie wojskowe podyplomowe Sygnatura: S/ Plan studiów : studia podyplomowe : przywództwo w społecznościach lokalnych : forma studiów: niestacjonarne, okres studiów: 2010/2011 / Akademia Obrony Narodowej. Wydział Bezpieczeństwa Narodowego.- Warszawa : program, Kształcenie podyplomowe, Przywództwo - nauczanie - program Sygnatura: S/ Plan studiów : studia trzeciego stopnia - doktoranckie : forma studiów: niestacjonarne / Akademia Obrony Narodowej. Wydział Bezpieczeństwa Narodowego.- Warszawa : Hasła przedmiotowe: Akademia Obrony Narodowej (Warszawa) - studia doktoranckie - kształcenie - program, Studia doktoranckie - kształcenie - program, Nauki wojskowe - studia doktoranckie - kształcenie - program Sygnatura: S/ Plan studiów, program nauczania : studia drugiego stopnia - magisterskie, kierunek: logistyka (dla oficerów), specjalność: logistyka wojskowa, forma

9 studiów: stacjonarne, okres studiów: 2010/ / Akademia Obrony Narodowej. Wydział Zarządzania i Dowodzenia.- Warszawa : AON, program, Logistyka wojskowa - nauczanie - program Sygnatura: S/ Plan studiów, program nauczania : studia drugiego stopnia - magisterskie, kierunek: zarządzanie (dla oficerów), specjalność: dowodzenie, dowodzenie lotnictwem, forma studiów: stacjonarne, okres studiów: 2010/ /2012 / Akademia Obrony Narodowej. Wydział Zarządzania i Dowodzenia.- Warszawa : program, Dowodzenie - nauczanie - program, Zarządzanie - nauczanie - program Sygnatura: S/ Plan studiów, program nauczania : studia pierwszego stopnia - licencjackie, kierunek: logistyka, specjalność: logistyka systemów gospodarczych, logistyka w sytuacjach kryzysowych, transport, forma studiów: niestacjonarne, okres studiów: 2010/ / Stanisław Smyk ; Akademia Obrony Narodowej. Wydział Zarządzania i Dowodzenia.- Warszawa : program, Logistyka gospodarcza - nauczanie - program Sygnatura: S/ Plan zasadniczych przedsięwzięć Akademii Obrony Narodowej na 2011 rok / Akademia Obrony Narodowej.- Warszawa : Hasła przedmiotowe: Akademia Obrony Narodowej (Warszawa) - planowanie r Sygnatura: S/ Planowanie strategiczne w nowoczesnej firmie / Ilona Penc-Pietrzak.- Warszawa : Wolters Kluwer Polska, Hasła przedmiotowe: Planowanie strategiczne, Przedsiębiorstwo - organizacja, Zarządzanie strategiczne Sygnatura: 17569/III 53. Plany studiów, programy nauczania : studia drugiego stopnia : kierunek: logistyka, specjalność: logistyka systemów gospodarczych, forma studiów: niestacjonarne, okres studiów: od roku akademickiego 2010/2011 / Akademia Obrony Narodowej. Wydział Zarządzania i Dowodzenia.- Warszawa : program, Logistyka gospodarcza - nauczanie - program Sygnatura: S/ Plany studiów, programy nauczania : studia drugiego stopnia : kierunek: zarządzanie, specjalność: zarządzanie i dowodzenie, zarządzanie zasobami

10 ludzkimi, zarządzanie lotnictwem, forma studiów: niestacjonarne, okres studiów: od roku akademickiego 2010/2011 / Akademia Obrony Narodowej. Wydział Zarządzania i Dowodzenia.- Warszawa : program, Zarządzanie - nauczanie - program Sygnatura: S/ Plany studiów, programy nauczania : studia drugiego stopnia : kierunek: zarządzanie, specjalność: zarządzanie i dowodzenie, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie lotnictwem, forma studiów: stacjonarne, okres studiów: od roku akademickiego 2010/2011 / Akademia Obrony Narodowej. Wydział Zarządzania i Dowodzenia.- Warszawa : program, Lotnictwo - zarządzanie - nauczanie - program, Zarządzanie - nauczanie - program Sygnatura: S/ Plany studiów, programy nauczania : studia drugiego stopnia, kierunek: logistyka, specjalność: logistyka systemów gospodarczych, forma studiów: stacjonarne, okres studiów: od roku akademickiego 2010/2011 / Akademia Obrony Narodowej. Wydział Zarządzania i Dowodzenia.- Warszawa : program, Logistyka gospodarcza - nauczanie - program Sygnatura: S/ Plany studiów, programy nauczania : studia pierwszego stopnia : kierunek: zarządzanie, specjalność: zarządzanie i dowodzenie, zarządzanie zasobami ludzkimi, finanse i rachunkowość w zarządzaniu, zarządzanie w środowisku informacyjnym, zarządzanie lotnictwem, zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym, forma studiów: stacjonarne, okres studiów: od roku akademickiego 2010/2011 / Akademia Obrony Narodowej. Wydział Zarządzania i Dowodzenia.- Warszawa : program, Zarządzanie - nauczanie - program Sygnatura: S/ Plany studiów, programy nauczania : studia pierwszego stopnia, kierunek: logistyka, specjalność: logistyka systemów gospodarczych, logistyka w sytuacjach kryzysowych, transport, forma studiów: stacjonarne, okres studiów: 2010/2011 / Akademia Obrony Narodowej. Wydział Zarządzania i Dowodzenia.- Warszawa : program, Logistyka gospodarcza - nauczanie - program Sygnatura: S/ Podstawowe zagadnienia zarządzania ruchem lotniczym / Telesfor Marek Markiewicz.- Warszawa :

11 Hasła przedmiotowe: Ruch lotniczy - zarządzanie - podręcznik akademicki, Podręczniki akademickie Sygnatura: S/ Podstawy aksjologiczne i ontologiczne organizacji systemu reagowania państwa na zagrożenia terroryzmem lotniczym II / Piotr Makowski, Andrzej Glen ; Akadem[i]a Obrony Narodowej. Wydział Bezpieczeństwa Narodowego.- Warszawa : Hasła przedmiotowe: Terroryzm powietrzny - zapobieganie i zwalczanie Sygnatura: S/ Podstawy ekonomii / Bogusław Czarny [i in.].- Wyd. 3 zm.- Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, Hasła przedmiotowe: Ekonomia, Podręczniki akademickie Sygnatura: 9572/P 62. Podstawy tożsamości metodologicznej nauk wojskowych : praca naukowobadawcza / Bogdan Szulc, Zbigniew Mazurek ; Akademia Obrony Narodowej. Wydział Zarządzania i Dowodzenia.- Warszawa : Hasła przedmiotowe: Nauki wojskowe - metodologia Sygnatura: S/ Podstawy zarządzania organizacjami / Ricky W. Griffin ; przekł. [z ang.] Michał Rusiński ; red. nauk. przekł. Zofia Mikołajczyk.- Wyd. 2 zm., 4 dodr.- Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, Hasła przedmiotowe: Organizacja - podręcznik akademicki, Zarządzanie - podręcznik akademicki Sygnatura: 17675/III 64. Polski słownik biograficzny. T.46/4, z. 191, Szafraniec Sykstus - Szaniawski Jozafat ; [red. nacz. Andrzej Romanowski] ; Polska Akademia Nauk, Polska Akademia Umiejętności.- Warszawa, Kraków : Instytut Historyczny PAN, Hasła przedmiotowe: Polska - biografie Sygnatura: 2869/IV 65. Polskie dokumenty dyplomatyczne 1940 / red. Magdalena Hułas ; Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.- Warszawa : PISM, (Polskie Dokumenty Dyplomatyczne) Hasła przedmiotowe: Dyplomacja - Polska r. - źródła, Polska - polityka r. - źródła Sygnatura: 17527/III 66. Polskie dokumenty dyplomatyczne 1975 / red. Paweł Machcewicz ; współpr. Piotr Długołęcki ; Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.- Warszawa : PISM, (Polskie Dokumenty Dyplomatyczne)

12 Hasła przedmiotowe: Dyplomacja - Polska r, Polska - polityka r, Źródła historyczne Sygnatura: 17624/III 67. Post-2011 scenarios in Sudan : what role for the EU? / ed. by Damien Helly ; contributors Suliman Baldo [i in.].- Paris : ISS UE, cop (ISS Report / Institute for Security Studies European Union ; No. 06) Hasła przedmiotowe: Sudan - od 2001 r, Unia Europejska - polityka - Sudan Sygnatura: 17477/III 68. Potencjał logistyczny Wielonarodowej Grupy Bojowrej [!] Unii Europejskiej : [praca naukowo-badawcza] : kryptonim "LOG GB", [kod pracy: II ] / Eugeniusz Nowak ; Akademia Obrony Narodowej. Wydział Zarządzania i Dowodzenia.- Warszawa : Hasła przedmiotowe: Grupy bojowe - logistyka, Grupy Bojowe Unii Europejskiej - zabezpieczenie logistyczne Sygnatura: S/ Potrzeby i uwarunkowania oraz cele i założenia integracji systemów dowodzenia i podsystemów RSZ wspierających procesy kierowania systemami uzbrojenia w operacji połączonej i walce / red. nauk. Marek Wrzosek ; aut. Janusz Kręcikij [i in.] ; Akademia Obrony Narodowej. Wydział Zarządzania i Dowodzenia.- Warszawa : Hasła przedmiotowe: Operacje połączone - dowodzenie - systemy, Systemy (wojsk.) Sygnatura: S/ Powiązania informacyjne sieci stanowisk dowodzenia organów dowodzenia szczebla taktycznego wojsk lądowych pk. "INFOPOST" / Jan Posobiec [i in.] ; Akademia Obrony Narodowej. Wydział Zarządzania i Dowodzenia.- Warszawa : Hasła przedmiotowe: Informacja taktyczna, Stanowiska i punkty dowodzenia - wsparcie informacyjne, Związki taktyczne - stanowiska i punkty dowodzenia - organizacja Sygnatura: S/ Prawo autorskie / Janusz Barta, Ryszard Markiewicz.- 2. wyd., stan prawny na 25 sierpnia 2010 r.- Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, Hasła przedmiotowe: Prawo autorskie - Polska - stan na 2010 r Sygnatura: 9584/P 72. Prawo cywilne : część ogólna / Adam Brzozowski, Wojciech J. Kocot, Elżbieta Skowrońska-Bocian. - [Stan prawny na 1 września 2010 r.]- Warszawa : "LexisNexis", (Podręczniki LexisNexis : Prawo i Postępowanie Cywilne.) Hasła przedmiotowe: Prawo cywilne, Podręczniki akademickie Sygnatura: 17574/III

13 73. Prewencja antyterrorystyczna w świetle współczesnych zagrożeń / Marek Cupryjak ; Uniwersytet Szczeciński. Katedra Badań nad Konfliktami i Pokojem.- Szczecin : Volumina.pl, [2010?]. (Świat. Konflikty. Pokój.) Sygnatura: 17667/III, 17668/III 74. Profesor doktor habilitowany Antoni Rogucki. T. 1 / red. nauk. Zenon Stachowiak, Marek Juszczyk - Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, cop (Nauczyciele i Mistrzowie Ekonomii i Logistyki.) Hasła przedmiotowe: Rogucki, Antoni (1920- ) Sygnatura: S/7888 t Program nauczania : studia podyplomowe : ekologiczne aspekty zarządzania środowiskiem : kierunek: zarządzanie, forma studiów: niestacjonarne, okres studiów: 2010/2011 / Akademia Obrony Narodowej. Wydział Zarządzania i Dowodzenia.- Warszawa : program, Zarządzanie - nauczanie - program, Kształcenie podyplomowe Sygnatura: S/ Program nauczania : studia podyplomowe : bezpieczeństwo ekonomiczne państwa, kierunek: zarządzanie, forma studiów: niestacjonarne, okres studiów: 2010/2011 / Akademia Obrony Narodowej. Wydział Zarządzania i Dowodzenia.- Warszawa : program, Kształcenie podyplomowe, Zarządzanie - nauczanie - program Sygnatura: S/ Program nauczania : studia podyplomowe : logistyka systemów gospodarczych : kierunek: logistyka, forma studiów: niestacjonarne, okres studiów: 2010/2011 / Akademia Obrony Narodowej. Wydział Zarządzania i Dowodzenia.- Warszawa : program, Logistyka gospodarcza - nauczanie - program, Kształcenie podyplomowe Sygnatura: S/ Program nauczania : studia podyplomowe : podyplomowe studia przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym : kierunek: zarządzanie, forma studiów: niestacjonarne, okres studiów: 2010/2011 / Akademia Obrony Narodowej. Wydział Zarządzania i Dowodzenia.- Warszawa : program, Kształcenie podyplomowe, Terroryzm - zwalczanie - nauczanie - program, Zarządzanie - nauczanie - program Sygnatura: S/7846

14 79. Program nauczania : studia podyplomowe : polemologia : kierunek: zarządzanie, forma studiów: niestacjonarne, okres studiów: 2010/2011 / Akademia Obrony Narodowej. Wydział Zarządzania i Dowodzenia.- Warszawa : program, Kształcenie podyplomowe, Polemologia - nauczanie - program, Zarządzanie - nauczanie - program Sygnatura: S/ Program nauczania : studia podyplomowe : zarządzanie bezpieczeństwem informacyjnym : kierunek: zarządzanie, forma studiów: niestacjonarne, okres studiów: 2010/2011 / Akademia Obrony Narodowej. Wydział Zarządzania i Dowodzenia.- Warszawa : program, Kształcenie podyplomowe, Zarządzanie - nauczanie - program Sygnatura: S/ Program nauczania : studia podyplomowe : zarządzanie i dowodzenie w środowisku zautomatyzowanych systemów teleinformatycznych, kierunek: zarządzanie, forma studiów: niestacjonarne, okres studiów: 2010/2011 / Akademia Obrony Narodowej. Wydział Zarządzania i Dowodzenia.- Warszawa : program, Kształcenie podyplomowe, Dowodzenie - nauczanie - program, Zarządzanie - nauczanie - program Sygnatura: S/ Program nauczania : studia podyplomowe : zarządzanie w organizacjach publicznych : kierunek: zarządzanie, forma studiów: niestacjonarne, okres studiów: 2010/2011 / Akademia Obrony Narodowej. Wydział Zarządzania i Dowodzenia.- Warszawa : program, Kształcenie podyplomowe, Zarządzanie - nauczanie - program Sygnatura: S/ Program nauczania : studia podyplomowe : zarządzanie w sztabach wojskowych, kierunek: zarządzanie, forma studiów: niestacjonarne, okres studiów: 2010/2011 / Akademia Obrony Narodowej. Wydział Zarządzania i Dowodzenia.- Warszawa : program, Kształcenie wojskowe podyplomowe, Zarządzanie - nauczanie - program Sygnatura: S/ Program nauczania : studia podyplomowe : zarządzanie zasobami i procesami informacyjnymi : kierunek: zarządzanie, forma studiów: niestacjonarne, okres studiów: 2010/2011 / Akademia Obrony Narodowej. Wydział Zarządzania i Dowodzenia.- Warszawa :

15 program, Kształcenie wojskowe podyplomowe, Zasoby ludzkie (wojsk.) - zarządzanie - szkolenie - program Sygnatura: S/ Program nauczania : studia podyplomowe : zarządzanie zasobami ludzkimi : kierunek: zarządzanie, forma studiów: niestacjonarne, okres studiów: 2010/2011 / Akademia Obrony Narodowej. Wydział Zarządzania i Dowodzenia.- Warszawa : program, Kształcenie podyplomowe, Zarządzanie - nauczanie - program, Zasoby ludzkie - zarządzanie - nauczanie - program Sygnatura: S/ Program nauczania : studia podyplomowe dowodzenia w organizacjach wielonarodowych : kierunek: zarządzanie, forma studiów: niestacjonarne, okres studiów : 2010/2011 / Akademia Obrony Narodowej. Wydział Zarządzania i Dowodzenia.- Warszawa : program, Kształcenie podyplomowe, Dowodzenie - nauczanie - program, Zarządzanie - nauczanie - program Sygnatura: S/ Program nauczania : studia podyplomowe współpracy wojskowo-cywilnej : kierunek: zarządzanie, forma studiów: niestacjonarne, okres studiów: 2010/2011 / Akademia Obrony Narodowej. Wydział Zarządzania i Dowodzenia.- Warszawa : program, Kształcenie wojskowe podyplomowe, Zarządzanie - nauczanie - program Sygnatura: S/ Program nauczania : wyższy kurs taktyczno-operacyjny dla kandydatów na stanowiska służbowe zaszeregowane do stopnia etatowego majora w ramach systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych : kod / Akademia Obrony Narodowej. Wydział Zarządzania i Dowodzenia.- Warszawa : program, Sztuka operacyjna - nauczanie - program Sygnatura: S/ Program nauczania kursu doskonalącego : dobre praktyki zarządzania jednostką w oparciu o standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych a wymogi ustawy o finansach publicznych w tym zakresie w ramach systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych : (kod ) / Akademia Obrony Narodowej. Centrum Doskonalenia Kursowego Oficerów.- Warszawa :

16 Hasła przedmiotowe: Akademia Obrony Narodowej (Warszawa) - nauczanie, Audyt wewnętrzny - szkolenie, Kurs doskonalący Sygnatura: S/ Program nauczania kursu doskonalącego : doskonalący kurs kadrowy dla oficerów w ramach systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych : (kod ) / Akademia Obrony Narodowej. Centrum Doskonalenia Kursowego Oficerów.- Warszawa : Hasła przedmiotowe: Akademia Obrony Narodowej (Warszawa) - nauczanie, Kadry (wojsk.) - polityka - nauczanie, Programy nauczania Sygnatura: S/ Program nauczania kursu doskonalącego : kurs dla kandydatów do służby w międzynarodowych strukturach wojskowych w ramach systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych : (kod ) / Akademia Obrony Narodowej. Centrum Doskonalenia Kursowego Oficerów.- Warszawa : AON, program, Kurs doskonalący - program, Służba wojskowa poza granicami państwa - szkolenie - program Sygnatura: S/ Program nauczania kursu doskonalącego : kurs z zakresu współpracy z mediami w ramach systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych : (kod ) / Akademia Obrony Narodowej. Centrum Doskonalenia Kursowego Oficerów.- Warszawa : program, Środki masowego przekazu - nauczanie - program, Kurs doskonalący - program Sygnatura: S/ Program nauczania kursu doskonalącego : podstawowy kurs rozpoznania osobowego w ramach systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych : (kod ) / Akademia Obrony Narodowej. Centrum Doskonalenia Kursowego Oficerów.- Warszawa : Hasła przedmiotowe: Akademia Obrony Narodowej (Warszawa) - nauczanie, Wywiad osobowy - nauczanie, Programy nauczania Sygnatura: S/ Program nauczania kursu doskonalącego : problematyka kadrowa i uzupełnieniowa, administrowanie zasobami osobowymi w ramach systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych : (kod ) / Akademia Obrony Narodowej. Centrum Doskonalenia Kursowego Oficerów.- Warszawa : program, Kadry (wojsk.) - doskonalenie zawodowe - program, Kurs doskonalący - program

17 Sygnatura: S/ Program nauczania kursu doskonalącego : system finansów publicznych w ramach systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych : (kod ) / Akademia Obrony Narodowej. Centrum Doskonalenia Kursowego Oficerów.- Warszawa : program, Finanse publiczne - nauczanie - program, Kurs doskonalący - program Sygnatura: S/ Program nauczania kursu doskonalącego : uwarunkowania, założenia i procedury realizacji zadań HNS w ramach systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych : (kod ) / Akademia Obrony Narodowej. Centrum Doskonalenia Kursowego Oficerów.- Warszawa : program, Kurs doskonalący - program, Wsparcie państwa gospodarza - nauczanie - program Sygnatura: S/ Program nauczania kursu doskonalącego : zarządzanie zasobami osobowymi na potrzeby uzupełnień mobilizacyjnych i wojennych w ramach systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych : (kod ) / Akademia Obrony Narodowej. Centrum Doskonalenia Kursowego Oficerów.- Warszawa : Hasła przedmiotowe: Akademia Obrony Narodowej (Warszawa) - nauczanie, Mobilizacja (wojsk.) - nauczanie, Programy nauczania Sygnatura: S/ Program nauczania kursu doskonalącego Kształtowanie dyscypliny wojskowej w Siłach Zbrojnych RP w ramach systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych : (kod ) / Akademia Obrony Narodowej. Centrum Doskonalenia Kursowego Oficerów.- Warszawa : program, Dyscyplina wojskowa - nauczanie - program, Kurs doskonalący - program Sygnatura: S/ Program nauczania kursu doskonalącego Odzyskiwanie personelu wojskowego w polskich kontyngentach wojskowych (PKW) w ramach systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy : kod / Akademia Obrony Narodowej. Centrum Doskonalenia Kursowego Oficerów.- Warszawa : program, Kurs doskonalący - program Sygnatura: S/7774

18 100. Program nauczania kursu doskonalącego oficerów kierujących administracją wojskową w ramach systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych : (kod ) / Akademia Obrony Narodowej. Centrum Doskonalenia Kursowego Oficerów.- Warszawa : Hasła przedmiotowe: Akademia Obrony Narodowej (Warszawa) - nauczanie, Administracja wojskowa - szkolenie, Kurs doskonalący, Programy nauczania Sygnatura: S/ Program nauczania kursu doskonalącego oficerów rozpoznania szczebla operacyjnego w ramach systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych : (kod ) / Akademia Obrony Narodowej. Centrum Doskonalenia - Warszawa : Hasła przedmiotowe: Akademia Obrony Narodowej (Warszawa) - nauczanie, Rozpoznanie operacyjne - nauczanie, Programy nauczania Sygnatura: S/ Program nauczania kursu kwalifikacyjnego dla kandydatów na stanowiska służbowe zaszeregowane do stopnia etatowego podpułkownika : pion funkcjonalny dowódczy w ramach systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych : kod / Akademia Obrony Narodowej. Centrum Doskonalenia Kursowego Oficerów. - Warszawa : program, Dowódcy - szkolenie - program, Kurs kwalifikacyjny - program Sygnatura: S/ Program studiów : podyplomowe studia dowódczo-sztabowe w ramach systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych RP : kod : forma studiów: stacjonarne, okres studiów: 2010/2011 / Akademia Obrony Narodowej. Wydział Zarządzania i Dowodzenia.- Warszawa : program, Dowodzenie (wojsk.) - nauczanie - program, Kształcenie wojskowe podyplomowe Sygnatura: S/ Program studiów : podyplomowe studia operacyjno-strategiczne w ramach systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych RP : kod : forma studiów: stacjonarne, okres studiów: 2010/2011 / Akademia Obrony Narodowej. Wydział Zarządzania i Dowodzenia.- Warszawa : program, Kształcenie wojskowe podyplomowe, Sztuka operacyjna - nauczanie - program, Sztuka wojenna - nauczanie - program Sygnatura: S/ Program studiów doktoranckich : dziedzina: nauki wojskowe, forma studiów: niestacjonarne / Akademia Obrony Narodowej. Wydział Wojsk Lądowych.- Warszawa :

19 Hasła przedmiotowe: Akademia Obrony Narodowej (Warszawa) - studia doktoranckie - kształcenie - program, Nauki wojskowe - kształcenie - program, Studia doktoranckie - kształcenie - program Sygnatura: S/ Przewodnik po otwartej nauce / aut. wstępu Edwin Bendyk ; aut. Justyna Hofmokl [i in.].- Warszawa : Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego, [2009]. Hasła przedmiotowe: Biblioteki wirtualne, Dostęp do oświaty, Kształcenie otwarte, Popularyzacja wiedzy Sygnatura: 9232/II 107. Przygotowanie dowództw i sztabów szczebla operacyjnego w Wojsku Polskim Drugiej Rzeczypospolitej / Tomasz Kośmider, Juliusz S. Tym ; Akademia Obrony Narodowej. Wydział Bezpieczeństwa Narodowego.- Warszawa : AON, Hasła przedmiotowe: Dowodzenie (wojsk.) - Polska r, Sztaby (wojsk.) - Polska r Sygnatura: S/ Rola ZZL w kreowaniu innowacyjności i organizacji / red. nauk. Stanisława Borkowska.- Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, (Zarządzanie : HR.) Hasła przedmiotowe: Innowacje - zarządzanie Sygnatura: 17572/III, 17757/III 109. Seaford House Papers 2007 / ed. Jack E. Spence ; forew. by Ian Garnett ; Defence Academy of The United Kingdom.- London : Royal College of Defence Studies, Hasła przedmiotowe: Royal College of Defence Studies - wydawnictwa Sygnatura: 2775/IV 110. Społeczna odpowiedzialność Policji : rozprawa doktorska / Dominik Hryszkiewicz ; kier. nauk. Bolesław Rafał Kuc ; Akademia Obrony Narodowej. Wydział Zarządzania i Dowodzenia.- Warszawa : Hasła przedmiotowe: Akademia Obrony Narodowej (Warszawa) - rozprawa doktorska, Policja - etyka, Policja - Polska - od 2001 r, Społeczna odpowiedzialność biznesu Sygnatura: S/ Społeczne aspekty zawodu wojskowego w badaniach empirycznych Wojskowego Biura Badań Społecznych : materiały zaprezentowane na konferencji naukowej zorganizowanej przez Wojskowe Biuro Badań Społecznych będące w składzie Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej / red. nauk. Anna Orzyłowska ; Ministerstwo Obrony Narodowej. Departament Wychowania i Promocji Obronności.- Warszawa : Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2010.

20 Hasła przedmiotowe: Służba wojskowa zawodowa - socjologia - materiały konferencyjne, Socjologia wojskowa - materiały konferencyjne, Wojskowe Biuro Badań Społecznych (Warszawa) - materiały konferencyjne, Żołnierze służby zawodowej - socjologia - materiały konferencyjne Sygnatura: 17531/III, 17547/III, 17548/III 112. Sprawozdanie końcowe z jednostronnego ćwiczenia dowódczo-sztabowego na mapach pk. "Powietrzna Tarcza 2010" : temat "Planowanie użycia sił powietrznych w dowództwie komponentu powietrznego i wielonarodowym centrum operacji powietrznych" / kier. ćwicz. Eugeniusz Cieślak ; szef zespołu aut. Wiesław Marud ; Akademia Obrony Narodowej. Wydział Zarządzania i Dowodzenia. Instytut Lotnictwa i Obrony Powietrznej.- Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, Hasła przedmiotowe: Ćwiczenia dowódczo-sztabowe, Powietrzna tarcza 2010 (ćwiczenie) Sygnatura: S/ Strategia bezpieczeństwa narodowego. Cz. 1. / [Zbigniew Lach i in.] ; Akademia Obrony Narodowej. Wydział Bezpieczeństwa Narodowego.- Warszawa : Hasła przedmiotowe: Strategia bezpieczeństwa - Polska - od 1989 r Sygnatura: S/7820 cz Strategia sektora energetycznego Polski a bezpieczeństwo państwa : rozprawa doktorska / Ewelina Kochanek ; kier. nauk. Janusz Płaczek ; Akademia Obrony Narodowej. Wydział Zarządzania i Dowodzenia. Instytut Logistyki.- Warszawa : Hasła przedmiotowe: Akademia Obrony Narodowej (Warszawa) - rozprawa doktorska, Bezpieczeństwo energetyczne państwa - kraje NATO, Bezpieczeństwo energetyczne państwa - Polska - od 1989 r Sygnatura: S/ System łączności batalionu / Mariusz Frączek, Maciej Marczyk ; Akademia Obrony Narodowej. Wydział Zarządzania i Dowodzenia.- Warszawa : Hasła przedmiotowe: Batalion (wojsk.) - łączność, Łączność wojskowa, System łączności batalionu Sygnatura: S/ Systemowe zarządzanie bezpieczeństwem informacji ISO/IEC / Jacek Łuczak, Marcin Tyburski ; kom red. Elżbieta Gołembska [i in.] ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.- Poznań : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, Hasła przedmiotowe: Informacja - ochrona, Informacja - zarządzanie, Systemy informatyczne - normalizacja, Systemy informatyczne - ochrona, Zarządzanie ryzykiem, Podręczniki akademickie Sygnatura: 17500/III

NOWOŚCI lipiec-sierpień 2014 r.

NOWOŚCI lipiec-sierpień 2014 r. AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I RETROKONWERSJI ZBIORÓW NOWOŚCI lipiec-sierpień 2014 r. książki można wypożyczyć korzystając z zakładki katalogu on-line BG AON Uwagi dotyczące

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. kwiecieo 2012 r.

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. kwiecieo 2012 r. AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW kwiecieo 2012 r. (kolorem wyróżniono sygnatury wydawnictw akademickich) Uwagi dotyczące Wykazu Nabytków

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I RETROKONWERSJI ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. listopad 2013 r.

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I RETROKONWERSJI ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. listopad 2013 r. AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I RETROKONWERSJI ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW listopad 2013 r. (kolorem wyróżniono sygnatury wydawnictw akademickich) Uwagi dotyczące Wykazu Nabytków

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. marzec 2012 r.

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. marzec 2012 r. AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW marzec 2012 r. (kolorem wyróżniono sygnatury wydawnictw akademickich) Uwagi dotyczące Wykazu Nabytków

Bardziej szczegółowo

PRZYWÓDZTWO - PORADNIK; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY;

PRZYWÓDZTWO - PORADNIK; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; 1. A.72304 21 cech skutecznego lidera : jak stać się osobą za którą pójdą inni / John C. Maxwell ; [przekład Witold Turopolski]. - Warszawa : Studio Emka, cop.2012. - 164 s. ; 22 cm. PRZYWÓDZTWO - PORADNIK;

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Nowości książkowe - 2014/2015

Biblioteka Nowości książkowe - 2014/2015 Biblioteka Nowości książkowe - 2014/2015 1) Bezpieczeństwo wewnętrzne 2) Finanse i rachunkowość 3) Informatyka i ekonometria 4) Logistyka 5) Pedagogika 6) Stosunki międzynarodowe 7) Turystyka i rekreacja

Bardziej szczegółowo

POLSKA - GOSPODARKA - OD 1989 R; POLSKA - GOSPODARKA - KONFERENCJE;

POLSKA - GOSPODARKA - OD 1989 R; POLSKA - GOSPODARKA - KONFERENCJE; 1. B.100662 20 lat przemian ustroju gospodarczego Polski : dokonania i wyzwania / pod red. Stanisława Owsiaka. - Kraków : Uniw.Ekonomiczny w Krakowie. Wydaw., 2010. - 122, [8] s., [6] s. tabl. kolor. ;

Bardziej szczegółowo

KADRY - POLSKA - OD 1989 R.; ZATRUDNIENIE - PRAWO - POLSKA; KADRY - FORMULARZE I WZORY PISM; FORMULARZE I WZORY PISM;

KADRY - POLSKA - OD 1989 R.; ZATRUDNIENIE - PRAWO - POLSKA; KADRY - FORMULARZE I WZORY PISM; FORMULARZE I WZORY PISM; 1. B.99442 30 procedur kadrowych : gotowe do zastosowania wzory i formularze : poradnik dla pracodawcy / [red. nacz. Ewa Ziętek-Maciejczyk]. - Warszawa : INFOR Ekspert, 2010. - 281, [1] s. ; 24 cm. - (

Bardziej szczegółowo

BIZNES - PORADNIK; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE; ZARZĄDZANIE - PORADNIK; MARKETING - PORADNIK;

BIZNES - PORADNIK; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE; ZARZĄDZANIE - PORADNIK; MARKETING - PORADNIK; 1. B.102510 W.52764 XX lat samorządu terytorialnego w Polsce : doświadczenia - problemy - perspektywy / pod red. Janiny Kowalik, Andrzeja Bednarza. - Toruń : Wydaw.Adam Marszałek, 2011. - 337 s. : mapy,

Bardziej szczegółowo

2. B.104849 ADMINISTRACJA dóbr i usług publicznych / Marta Woźniak. - Warszawa : DIFIN, 2013. - 207 s. ; 23 cm.

2. B.104849 ADMINISTRACJA dóbr i usług publicznych / Marta Woźniak. - Warszawa : DIFIN, 2013. - 207 s. ; 23 cm. 1. B.104974 ABC small business'u : A - jak założyć i prowadzić własną firmę, B - księgowość Twojej Firmy (ryczałt, księga przychodów i rozchodów, VAT), C - jak Cię rozliczy Urząd Skarbowy / Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; SUKCES - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY - PORADNIK; KADRY - ZARZĄDZANIE - PORADNIK;

MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; SUKCES - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY - PORADNIK; KADRY - ZARZĄDZANIE - PORADNIK; 1. A.71382 100 sposobów motywowania innych / Steve Chandler i Scott Richardson ; [przekład Magdalena Bugajska]. - Warszawa : Studio Emka, 2011. - 190,[1] s. ; 22 cm. MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

Nr 15 MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 14 sierpnia 2008 r. Dziennik Urzędowy. 1091 Ministra Obrony Narodowej z 2008 r. Nr 15. TREŚĆ: Poz.

Nr 15 MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 14 sierpnia 2008 r. Dziennik Urzędowy. 1091 Ministra Obrony Narodowej z 2008 r. Nr 15. TREŚĆ: Poz. A W Dziennik Urzędowy DZIENNIK 1091 URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 14 sierpnia 2008 r. Nr 15 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 183 Nr 17/MON z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia statutu

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - POLSKA; ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - STUDIA PRZYPADKÓW;

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - POLSKA; ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - STUDIA PRZYPADKÓW; 1. B.104157 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu. Cz.2 / red. Natalia Ćwik, Marcin Grzybek, Beata Saracyn. - [Warszawa] : Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 2012. - 105 s. ; 24 cm.

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 1 styczeń 2010 poz. 1-3195 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma. 004 Informatyka 005 Zarządzanie.

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Dokumentów Elektronicznych

Bibliografia Dokumentów Elektronicznych ISSN 2080-4636 Biblioteka Narodowa Bibliografia Dokumentów Elektronicznych 2009 nr 2 lipiec-grudzień 2009 poz. 251-539 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo.

Bardziej szczegółowo

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty 1 Biuletyn Nabytków CBS 2015 uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Biuletyn Nabytków CBS wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA MAGISTERSKIE

ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA MAGISTERSKIE ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE LICENCJACKIE MAGISTERSKIE Non scholae, sed vitae discimus. Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia SZANOWNI PAŃSTWO! prof. dr hab. Kamila Wilczyńska

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 1-7 września 2013 r. Nr 36

R. 69(81) Warszawa, 1-7 września 2013 r. Nr 36 R. 69(81) Warszawa, 1-7 września 2013 r. Nr 36 Poz. 23490-23902 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 70(82) Warszawa, 1-7 czerwca 2014 r. Nr 23

R. 70(82) Warszawa, 1-7 czerwca 2014 r. Nr 23 R. 70(82) Warszawa, 1-7 czerwca 2014 r. Nr 23 Poz. 15826-16389 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 65(77) Warszawa, wrzesień 2009 r. Nr 35a

R. 65(77) Warszawa, wrzesień 2009 r. Nr 35a R. 65(77) Warszawa, wrzesień 2009 r. Nr 35a Poz. 20387-20820 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji ul. Nowoursynowska

Bardziej szczegółowo

RYNEK WALUTOWY - PORADNIK; INWESTYCJE - PORADNIK; GIEŁDA - PORADNIK; KAPITAŁ - INWESTYCJE - PORADNIK;

RYNEK WALUTOWY - PORADNIK; INWESTYCJE - PORADNIK; GIEŁDA - PORADNIK; KAPITAŁ - INWESTYCJE - PORADNIK; 1. B.103552 W.53093 10 fundamentalnych zasad gry na rynku forex : strategie osiągania zysku / Jared Martinez ; [tł. Leszek Sielicki]. - Gliwice : HELION, 2012. - 240 s. : wykr. ; 25 cm. - ( Onepress Exclusive)

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW KIERUNEK STUDIÓW ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK AKADEMICKI 2002/2003 2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE DO ECTS...3

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 4 kwiecień 2010 poz. 10125-13697 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, 18-24 listopada 2012 r. Nr 47

R. 68(80) Warszawa, 18-24 listopada 2012 r. Nr 47 R. 68(80) Warszawa, 18-24 listopada 2012 r. Nr 47 Poz. 32918-33445 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21

R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21 R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21 Poz. 14361-15042 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

UDA-PO KL.04.03.00-00-065/12 Informatyka i logistyka kierunkami przyszłości program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku

UDA-PO KL.04.03.00-00-065/12 Informatyka i logistyka kierunkami przyszłości program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku Gdańsk, dn. 09.02.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/2015/I Zapytanie ofertowe na zakup książek w ramach projektu Informatyka i Logistyka kierunkami przyszłości- program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej, Zadanie

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa. tel. 22 891 07 37. biuro@republikanie.org

FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa. tel. 22 891 07 37. biuro@republikanie.org FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa NIP: 952-207-86-26 REGON: 142075516 KRS: 0000340559 tel. 22 891 07 37 biuro@republikanie.org FUNDACJA W INTERNECIE: http//www.republikanie.org/

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism poz. 30081-33159 październik 2011 rok WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004 Informatyka

Bardziej szczegółowo