DOKUMENTACJA TECHNICZNA (WYKONAWCZA)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOKUMENTACJA TECHNICZNA (WYKONAWCZA)"

Transkrypt

1 AUDYTY IT MENADŻEROWANIE PROJEKTÓW WYKONAWCZYCH PROJEKTOWANIE SIECI TI DOKUMENTACJA TECHNICZNA (WYKONAWCZA) BUDOWA SYSTEMÓW TELETECHNICZNYCH NA POTRZEBY TEATRU STUDIO Obiekt : PKiN Teatr Studio Zlecający : Teatr Studio i. St. I. Witkiewicza Warszawa, Plac Defilad 1 Wykonawca : P.H.U ROOB-SOFT Integrator Systemów IT Warszawa ul. Lubelska 20/20A Warszawa-2015

2 OPERAT KOSZTOWY PROJEKTU PROJEKT SIECI TELETECHNICZNEJ TEATR STUDIO - 2 -

3 Spis zawartości str. 1. Przedmiot opracowania 4 2. Podstawa opracowania 4 3. Zakres opracowania 4 4. Normy i przepisy 5 5. Stan istniejącej struktury sieci teletechnicznej obiektu instalacja teleinformatyczna dane elektroenergetyczne obiektu dane pomieszczenia dedykowanego na serwerownie sieci LAN system dozoru wizyjnego bilans mocy czynnej dokumentacja obiektu i dokumentacja posiadanych zasobów IT lokalizacja przestrzenna dla realizacji projektu 8 6. Zalecenia wykonawcze budowy lokalnej sieci strukturalnej Standard wykonania i prowadzenia tras kablowych Drogi prowadzenia tras kablowych Podejście tras kablowych do serwerowni Wykonanie struktury sieci logicznej Zalecenia wykonawcze budowy sieci monitoringu CCTV IP Trasy kablowe miejsca podłączeń urządzeń systemu Rodzaje urządzeń przewidzianych w projekcie Zalecenia wykonawcze budowy serwerowni Trasy kablowe w serwerowni standard wykonania Zalecenia wykonawcze budowy systemu KD na potrzeby serwerowni System zabezpieczenia dostępu standard wykonania Zalecenia konfiguracji urządzeń Uwagi końcowe Schematy i Diagramy Diagram Blokowy Infrastruktury Teleinformatycznej Legenda użytych symboli na schematach i diagramach projektu Schemat segmentu sieci teleinformatycznej - poziom Schemat segmentu sieci teleinformatycznej - poziom Schemat segmentu sieci teleinformatycznej - poziom Schemat segmentu sieci teleinformatycznej - poziom Schemat segmentu sieci teleinformatycznej - poziom Schemat segmentu sieci teleinformatycznej - poziom 5 40 PROJEKT SIECI TELETECHNICZNEJ TEATR STUDIO - 3 -

4 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna na poziomie projektu wykonawczego realizacji prac związanych z budową wewnętrznej sieci teletechnicznej w pomieszczeniach eksploatowanych przez Teatr Studio im. St. I. Witkiewicza - będąca wytycznymi do realizacji prac na obiekcie dla wykonawcy usługi. 2. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawę opracowania stanowią : Umowa z Inwestorem na zakres usługi opracowania dokumentacji technicznej Uzgodniony z Inwestorem zakres celów i potrzeb do ujęcia w projekcie technicznym ( załącznik integralny umowy ) Dostarczone podkłady budowlane pięter obiektu posiadana przez Inwestora nie zawierające aktualizacji stanu faktycznego zastanego. Warunki i wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej Warunki i wymagania dotyczące ochrony BHP Uzgodnienia międzybranżowe Obowiązujące normy i przepisy w zakresie poszczególnych instalacji teletechnicznych 3. ZAKRES OPRACOWANIA Zakres opracowania obejmuje: Opis stanu zastanego w zakresie sieci teletechnicznych poprzedzony audytem technicznym na obiekcie w obszarze objętym projektem Opracowanie zaleceń wykonawczych w zakresie przyjętych standardów realizacji torów kablowych i przyjętych przy ich wykonaniu poszczególnych elementów dla systemów objętych projektem tj. systemu przewodowej lokalnej sieci strukturalnej ( sieć LAN ) systemu bezprzewodowej sieci w technologii Wi-Fi systemu obiektowego dozoru wizyjnego CCTV

5 4. NORMY I PRZEPISY Wszelkie instalacje należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi normami i przepisami szczegółowymi WT Prawa Budowlanego. Użyte w wykonaniu projektu elementy i urządzenia powinny być zgodne z normami IEC określającymi ich działanie. Wszystkie urządzenia oraz elementy powinny spełniać normy europejskie dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej oraz powinny posiadać stosowne certyfikaty CE. 5. STAN ISTNIEJĄCEJ STRUKTURY SIECI TELETECHNICZNEJ OBIEKTU 5.1 Instalacja teleinformatyczna Instalacja teletechniczna obiektu w obszarze objętym projektem jest siecią o przestarzałej organizacji logicznej. Wiele odcinków poprowadzonych jest z użyciem pośrednich węzłów komunikacji opartych o przełączniki niezarządzane o niskiej wydajności zapewniające obsługę lokalnych użytkowników w zakresie usług sieciowych. W pomieszczeniach wiele z gniazd logicznych sieci komputerowej jest zastawionych meblami, z racji priorytetu użytkowników pomieszczeń w zakresie przechowywanych dokumentów gromadzonych metodami tradycyjnymi. Taki stan faktycznie ogranicza możliwości wykorzystania, jak i wspierania technicznego potrzeb użytkowników przez personel IT. Brak optymalnej ilości gniazd logiczne sieci komputerowej w pomieszczeniach powoduje notoryczne jej rozwijanie przez wtórne dzielenie dostępu do usług sieciowych z wykorzystaniem małych przełączników lokalnych. Odbiorniki sieciowe zasilane są z różnych źródeł napięcia często z wykorzystaniem pokojowych przedłużaczy napięcia dedykowanych dla sprzętu RTV, a nie do zasilania urządzeń komputerowych. Występuje zjawisko zasilania urządzeń z różnych obwodów napięciowych na poziomie sąsiadujących ze sobą pomieszczeń tym samym występuje PROJEKT SIECI TELETECHNICZNEJ TEATR STUDIO - 5 -

6 możliwość zaistnienia niebezpiecznego zjawiska znacznej różnicy potencjałów napięcia statycznego tak bardzo szkodliwego dla pracy urządzeń aktywnych w sieci IT. Biorąc pod uwagę stan administracyjny obiektu ( charakter zabytkowy oraz fakt najmu przestrzeni obiektu od właściciela obiektu ) nie istnieje możliwość wydzielenie dedykowanej fazy zasilania wyłącznie dla odbiorników sieci komputerowej podtrzymywanej centralnym układem zasilania awaryjnego UPS. Możliwość wykonania dedykowanej sieci zasilania oraz przebudowy zasobów tablic TK na poszczególnych piętrach obiektu pod potrzeby projektu sieci logicznej została świadomie odrzucona przez Inwestora na etapie wykazu zaleceń stanowiących załącznik integralny do umowy projektu wykonawczego i nie będzie stanowić przedmiotu dalszego rozważania. Od strony węzła komunikacyjnego sieci w serwerowni (piętro I ) sieć jest zakończona na punktowo bez krosownic osadzonych w dedykowanych dla rozwiązania sieciowego konstrukcyjnych szafach 19 rack. Obecnie do tego pomieszczenia doprowadzane jest dedykowane łącze światłowodowe przez dostawcę usług ISP- które to łącze stanowić będzie główne przyłącze węzła komunikacyjnego, jaki jest przewidziany w projekcie dla połączenia z siecią publiczną projektowanej sieci LAN Inwestora. Łącze światłowodowe zakończone przełącznicą światłowodową będzie wyprowadzało sygnał w standardzie Ethernet dla wyjścia typu RJ-45 gotowego do wpięcia w struktury lokalnej sieci teletechnicznej. Uruchomienie łączą przewidziane jest do końca roku Okablowanie teletechniczne prowadzone jest w wielu miejscach bezpośrednio niechronionym przewodem logicznym bez użycia ochronnej powłoki instalacyjnej tj. kablowych koryt natynkowych dla torów kablowych, dróg podwieszeń koryt siatkowych lub rur PCV. W wielu miejscach kabel logiczny jest przeprowadzany przez ściany lub stropy obiektu bez wykorzystania ochronnych peszli PCV lub stalowych odcinków rur. Obiekt jest pozbawiony dedykowanych przepustów oraz kanałów teletechnicznych w obszarze pionów międzypiętrowych. Ich trasa jest wypadkową doświadczeń technicznych pracowników o lokalnym układzie przestrzennym obiektu oraz występujących nieudokumentowanych możliwości prowadzenia duktów kablowych bez naruszenia bezpieczeństwa istniejących instalacji technicznych lub zabytkowych obszarów obiektu. PROJEKT SIECI TELETECHNICZNEJ TEATR STUDIO - 6 -

7 5.2 Dane elektroenergetyczne obiektu System sieci nn: Napięcie zasilania odbiorników sieci : Ochrona od porażeń : TN-S 400/230V, 50 Hz Samoczynne szybkie wyłączenia (AZS) Rozdzielnice piętrowe TP posiadają dedykowane rozdzielone obwody zasilania odbiorników końcowych dla poszczególnych pomieszczeń. Obwody zabezpieczone są : - Wyłącznikami zasilania oświetlenia - Wyłącznikami przepięciowymi zasilania gniazd odbiorników lokalnych Obwody zabezpieczone są na poziomie rozdzielnic TP przed prądami przeciążeniowymi i zwarciowymi za pomocą wyłączników nadmiarowo-prądowych. 5.3 Dane pomieszczenia dedykowanego na zabudowę serwerowni sieci LAN Pomieszczenie pokoju ( piętro I ) zostało zaadoptowane do funkcji pomieszczenia o szczególnym znaczeniu w bezpieczeństwie technicznym systemów teletechnicznych obiektu. Pełni rolę serwerowni. Pomieszczenie posiada dużą kubaturę wystarczającą do poprawnej eksploatacji przyszłego Głównego Węzła Logicznego sieci teletechnicznej. Pomieszczenie, jako takie jest nadzorowane wyłącznie w zakresie dostępu fizycznego przez kontrolę wydawania klucza od drzwi pomieszczenia ( drzwi nie spełniają wymagań klasy C zamków i nie mają certyfikatu przeciwpożarowego klasy 30 ), fizyczny dostęp do istniejących zasobów technicznych sieci ( przełączniki sieci, serwery oraz punkty dostępu ) jest swobodny. Urządzenia nie są lokowane w dedykowanej szafie instalacyjnej. Urządzenia podtrzymuje lokalny UPS. 5.4 System dozoru wizyjnego Obiekt w zakresie eksploatowanym na piętrach przewidzianych projektem nie posiada jednorodnego i skutecznego systemu monitoringu wizyjnego. Ochrona wejścia odbywa się z wykorzystaniem służby porządkowej ( w okolicach drzwi wejściowych ). Wejście na obiekt od strony publicznej ( kawiarnia parter ) jest zabezpieczona przez autonomiczny system kontroli dostępu zainstalowany przez niezależną firmę instalacji zabezpieczeń. System pracuje w oparciu o lokalnie zapisaną bazę uprawnień dla kart dostępowych. PROJEKT SIECI TELETECHNICZNEJ TEATR STUDIO - 7 -

8 5.5 Bilans mocy czynnej Inwestor z racji podpisanej umowy najmu zapewniającej duży zapas mocy dla użytkowanej sieci elektrycznej nie prowadzi inwentaryzacji odbiorników i wykorzystywanego przez nich zakresu mocy. Biorąc pod uwagę sposób rozliczenia Inwestora z mocy zużywanej na obiekcie w sposób ryczałtowy na podstawie umowy Stron oraz skuteczne zabezpieczanie mocy potrzebnej do eksploatacji przez Wynajmującego obiekt decyzją Inwestora nie wykonuje się bilansu energetycznego dla istniejącego stanu eksploatacji odbiorników, jak i nie będzie robiony taki audyt określający zapotrzebowanie na moc po realizacji przedmiotu wykonania niniejszego projektu. 5.6 Dokumentacja obiektu i dokumentacja posiadanych zasobów IT Inwestor nie posiada technicznej dokumentacji budowlanej obiektu aktualnej na czas realizacji niniejszego projektu co wskazuje na konieczność prowadzenia inwentaryzacji przestrzeni przewidzianych projektem do zabudowy poszczególnych elementów systemów IT oraz miejsc prowadzenie duktów kablowych przez wykonawcę przedmiotu projektu przed podjęciem czynności realizacyjnych. 5.7 Lokalizacja przestrzenna dla realizacji projektu Inwestor przewidział realizację założonych celów projektu w zakresie poniżej wymienionych przestrzeni użytkowo-administracyjnych obiektu - PKiN Teatr Studio : Parter -* I piętro -* II piętro-* III piętro-* IV piętro-* V piętro PROJEKT SIECI TELETECHNICZNEJ TEATR STUDIO - 8 -

9 6. ZALECENIA WYKONAWCZE BUDOWY LOKALNEJ SIECI STRUKTURALNEJ 6.1 Standard wykonania i prowadzenia tras kablowych W obecnym stanie obiektu przy braku inwentaryzacji przestrzeni budowlanych oraz istniejącej infrastruktury technicznej zabudowanej w przestrzeni poddanej niniejszemu projektowi koniecznym jest narzucenie wymogu wykonania stosownej inwentaryzacji przedwykonawczej na obiekcie w celu poprawnego dobrania ostatecznej metody użytych materiałów i sposobu ich montażu przez wykonawcę. Wykonawca użyje stosownie do potrzeb projektowanych przestrzeni wymienionych materiałów instalacyjnych, w których poprowadzi dukty kablowe: - koryto siatkowe - koryto natynkowe PVC - peszel prosty PVC - rura karbowana z pilotem Wykonawca zastosuje adekwatne do potrzeb i charakterystyki pomieszczeń wymienione powyżej materiały przy zachowaniu wskazanego klucza doboru : - pomieszczenia biurowo-administracyjne (listwy natynkowe) - pomieszczenia techniczne, zaplecza (koryta siatkowe lub peszel) - przepusty (rura karbowana z pilotem) Wykonawcę obowiązuje wyspecyfikowany poniżej standard użytych materiałów I wskazanych wymogów wykonania usługi: 01. Zastosować należy profile wykonane w technice ocynku galwanicznego z montażem bocznym w oparci o wysięgniki wzmocnione o systemie montażu zatrzaskowego lub śrubowoklinowego. PROJEKT SIECI TELETECHNICZNEJ TEATR STUDIO - 9 -

10 02. Wymagany profil kanału siatkowego do montażu duktów kablowych w przestrzeni korytarza : Szerokość : min. 100 mm Wysokość boku montażowego : 60 mm Długość panelu : 3000 mm Wykończenie : ocynk galwaniczny 03. Elementy segmentów koryt siatkowych oraz wszelkie ich elementy montażowe powinny pochodzić od jednego producenta stanowiąc system instalacyjny na który producent posiada produkcyjny certyfikat jakości ISO 04. Montaż koryt siatkowych boczny z wykorzystaniem wysięgników 05. Na poziomie serwerowni należy dokonać zastosowania kanału siatkowego o szerokości minimum 2 x 200 mm 06. Przejścia o zmiennej szerokości kanałów siatkowych należy realizować zgodnie z zalecaną metodyką producenta 07. Segmenty koryt siatkowych powinny być uziemione z wykorzystaniem istniejącej sieci obiektowej. 08. Krawędzie zejść okablowania strukturalnego sieci z koryt siatkowych do segmentów natynkowych należy wykonywać nie pozostawiając kątów ostrych na krawędziach oczek siatki. W tym celu wykonawca powinien używać szczypiec krawędziowych do siatek zalecanych przez producenta systemu. 09. Wszystkie wiązki należy po rozprowadzenie opaskować i osadzić w kanałach siatkowych uniemożliwiając przemieszczenie. 10. Montaż przejść w ścianach do pomieszczeń po obu stronach korytarza realizować przez przepusty odcinków peszla prostego niekarbowanego. 11. Kanały kablowe natynkowe w pokojach wykonać należy w standardzie listew PVC o szerokości nie mniejszej niż 50x20, a moduły osadzenia PEL montować w odcinkach koryt PVC o wymiarach 105 x 50 z wykorzystaniem montażu ramek zespolonych osadzonych w listwie. PROJEKT SIECI TELETECHNICZNEJ TEATR STUDIO

11 12. Zestawienie pojedynczego punktu logicznego (PEL ) dla projektu przyjmuje się jako zestaw o poniższej konfiguracji funkcjonalnej : 1PEL = 1 GL GL gniazdo logiczne standardu 6 ( KOMPUTER lub inny odbiornik ) 13. Gniazda GL nie powinny być montowane w odległości bliższej niż 30 cm od gniazd istniejącej sieci zasilania odbiorników na obiekcie. 6.2 Drogi prowadzenia tras kablowych 14. Dukty kablowe sieci należy poprowadzić zgodnie z załączonym do projektu schematem sieci dla poszczególnych kondygnacji. (pkt. 10 ). 15. Wszelkie odstępstwa od zaznaczonych dróg prowadzenia duktów kablowych należy przed wykonaniem uzgadniać z przedstawicielem Inwestora odpowiedzialnym za nadzór wykonawcy projektu. 16. Kanały w pomieszczeniach to kanały PVC o profilu 50x20 które zapewnić powinny zakryte doprowadzenie struktury kablowej bezpośrednio do miejsc wyznaczenia punktów PEL w pokojach. 17. Należy przed wykonaniem prac dokonywać rozpoznania trasy ostatecznej położenia duktu kablowego w celu wykluczenia sytuacji kryzysowych, w tym naruszenia istniejących innych instalacji teletechnicznych lub naruszenia elementów elewacji zabytkowych. Nie ma identycznych dróg prowadzenia torów kablowych w pokojach. Stan taki jest konieczny z racji specyfiki pracy pracowników i ustawienia stałego mebli oraz istniejących szaf o zabudowie wnękowej. 6.3 Podejście tras kablowych do serwerowni 18. Odcinki struktury logicznej sieci powinny zostać zakończone na krosownicach 1U UTP kat. 6 zabudowanych w przestrzeni szafy komunikacyjnej U x GWL S1 zainstalowanej w serwerowni w obszarze chronionym. PROJEKT SIECI TELETECHNICZNEJ TEATR STUDIO

12 19. Podejście tras kablowych do szafy komunikacyjnej powinno zostać zrealizowane z zastosowaniem podwójnego kanału siatkowego o szerokości 300 mm zainstalowanego z wykorzystaniem dedykowanego systemu montażu symetrycznie do szerokości szafy komunikacyjnej. 20. Zejście do wnętrza szafy krosowniczej dokonać - pionowo. 21. Wiązki sieci podzielić w grupy po 10-ć odcinków linków logicznych 22. Wykonanie zakrosowania segmentów logicznych na krosownicy utrzymać w standardzie T-568 B Rys.1 Standard T-568 B 23. Zachować niekolizyjne prowadzenie torów kablowych logicznych z kablami zasilającymi w obszarze szafy komunikacyjnej. 6.4 Wykonanie struktury sieci logicznej 24. Standard wykonania sieci logicznej - zgodny z wymaganiami klasy Wszystkie elementy użyte w zakresie montażu toru logicznego( tj. gniazdo UTP po stronie PEL + krosownica w szafie komunikacyjnej ) powinny być zgodne z klasą 6 i pochodzić od jednego producenta. PROJEKT SIECI TELETECHNICZNEJ TEATR STUDIO

13 26. Wszystkie elementy toru logicznego powinny spełniać wymagania normy CE i kategorii 6, a stosowne certyfikaty i potwierdzenia powinien wykonawca dołączyć do dokumentacji powykonawczej projektu. 27. Po zakończeniu instalacji torów logicznych poszczególnych PEL, a przed ich zakryciem wykonawca dokona prezentacji dróg prowadzenia Inwestorowi lub osobie przez nie go upoważnionej. 28. Pomiary struktury logicznej sieci wykonawca powinien wykonać miernikiem posiadającym certyfikat i kalibrację w kategorii 6 której kopie wykonawca jest zobowiązany dołączyć do załącznika z pomiarami poszczególnych PLN. 29. Wszystkie obwody zasilania poszczególnych PEL powinny zostać pomierzone miernikiem o certyfikacie zgodności i kalibracji pomiarowej ważnej na dzień dokonywania pomiarów. 30. Wyniki pomiarów należy dołączyć do dokumentacji powykonawczej wraz z kopia ksero certyfikatów wymienionych w pkt Rozłożenie poszczególnych dystrybucyjnych węzłów logicznych sieci ( DWL) w obszarze pięter obiektu obrazuje załączony w pkt Diagram obiektowy infrastruktury sieci. 32. Sieć logiczną należy wybudować z topologii płatka śniegowego. 33. Zastosować segmentowanie sieci w oparciu o szybkie przełączanie pakietów z wykorzystaniem, w tym celu wysokiej klasy przełączników zarządzanych poziomu L Użyć przełączników szkieletowych z wymaganą ilością portów o wysokiej charakterystyce prądowej dla realizacji zasilania obwodów przeznaczonych dla uruchomienia w węźle dystrybucyjnym punktów dostępu do sieci Wi-Fi w technice PoE. 35. Użyć przełączników sieciowych do zabudowy w szafie 19 rack. 36. Ukompletowanie poszczególnych węzłów DWL dokonać zgodnie z wykazem ilościowym zamieszczonym w operacie kosztowym projektu. 37. Dla zapewnienia poprawnej temperatury środowiska pracy urządzeń w węzłach DWL zachować sugerowaną w projekcie kolejność montażu elementów i urządzeń w szafach wiszących U8. ( patrz pkt.10 ) 38. Na poziomie zabudowanych w węzłach DWL przełącznikach uruchomić przyjętą politykę bezpieczeństwa pracy sieci i dostępności usług z PROJEKT SIECI TELETECHNICZNEJ TEATR STUDIO

14 wykorzystaniem wbudowanych w nich cechach produktowych: VLAN, definiowanie IP-MAC, VPN 39. Zasilanie węzłów DWL zrealizować z wykorzystaniem lokalnego dostępu do sieci energetycznej właściwego dla miejsca instalacji przewidzianego schematem instalacyjnym przy wykorzystaniu klasycznego kabla zasilania podpiętego do listwy napięciowej 19 rack 8GN zabudowanej w przestrzeni szafy Zarobienie wtyków paneli krosowych oraz przewodów patchcord wykonać zgodnie ze standardem T-586B Rys.2 połączenie standardu T-568 B na poziomie gniazda Rys.3 Połączenie standardu T-568 B na poziomie wtyczki PROJEKT SIECI TELETECHNICZNEJ TEATR STUDIO

15 7. ZALECENIA WYKONAWCZE BUDOWY SIECI MONITORINGU CCTV IP Z powodu znacznych odległości miejsc koniecznych do poddania monitoringowi na wszystkich piętrach objętych projektem po analizie możliwości jakie dają systemy analogowe i ich ograniczenia technologiczne zdecydowano zostało w uzgodnieniu z Inwestorem, że system dla Teatru Studio będzie realizowany w technologii urządzeń rejestratorów i kamer IP co znaczy, że wykorzystane zostaną możliwości istniejącej sieci lokalnej, która powstanie w ramach projektu. Ważnym elementem porawności projektu jest umiejscowienie rejestratora danych w systemie. Zgodnie z zaleceniami poprawnej polityki ochrony danych osobowych rejestrator powinien zostać zainstalowany w obszarze o kontrolowanym dostępie, jakim będzie wybudowana serwerownia- a właściwie jej serwerowa szafa GWL S Trasy kablowe miejsca podłączeń urządzeń systemu Wszystkie urządzenia w przyjętym modelu systemu wizyjnego opartego o protokół IP umożliwiają ich instalację w obrębie powstałej sieci logicznej opartej o protokół Ethernet z możliwością pracy we wspólnym lub wydzielonym segmencie sieci IP: 41. Rejestrator należy zabudować w przestrzeni chronionej szafy serwerowej w pokoju dedykowanym na serwerownie ( 1piętro). 42. Kamery montować w układzie dedykowanych uchwytów sufitowych z rodzaju obudów kopułkowych, 43. Wykorzystać możliwość zasilania kamer na obiekcie w technice PoE ( Power ower Ethernet ) podłączając bezpośrednio do odpowiednio przygotowanych portów przełączników węzłów DWL ( wymagania prądowe na port/ na urządzenie ) 7.2 Rodzaje urządzeń przewidzianych w projekcie Wykonawca podczas doboru urządzeń powinien mieć na uwadze jednorodność rozwiązania w zakresie stosowanych kamer i optymalizacji parametrów poszczególnych elementów systemu mając na uwadze skuteczny przydział dedykowanego dla systemu PROJEKT SIECI TELETECHNICZNEJ TEATR STUDIO

16 wizyjnego zakresu zajętości pasma na drodze kamera rejestrator. Optymalizacja nie może zaniżyć podanych w projekcie parametrów użytkowych zgodnych z przyjętą polityką bezpieczeństwa przez Inwestora: 44. Zastosować kamery IP o poniższych cechach : - rozdzielczość 2 Mpx - funkcja dzień/noc - czułość 0 lx ( przy włączonym IR) - oświetlacz IR w zakresie do 15 mb - obiektyw z automatyczną przysłoną typu D - interfejs sieciowy Ethernet złącze = RJ-45, 10/100 Mbit/s 45. Zastosować rejestrator IP o poniższych cechach głównych : - Typ architektury PC- base - system operacyjny embeddowany Windows lub Linux - ilość minimalna kanałów obsługiwanych 40 przy zachowaniu rozdzielczości 1280x 1024 video - prędkość nagrywania 25 kl/s - interfejs sieciowy ( 2 karty Ethernet 10/100/1000 Mbit/s - wsparcie detekcji ruchu w kamerach - wbudowane dyski do rejestracji HDD 3,5 x 3 TB SATA - interfejs USB do zgrywania na zewnętrzne pamięci masowe - typ pracy : PENTAPLEX - mocowanie : zabudowa w szafach rack 19 - wsparcie wej/wyj alarmowych w kamerach - wsparcie funkcjonalności detekcji ruchu w kamerach - obudowa nie większa niż : 4 U 46. Poniżej zamieszczona została wyliczona wielkość kontrolna, jaką powinien zabezpieczyć wykonawca w strukturze sieci lokalnej dla poprawności pracy systemu wizyjnego IP: PROJEKT SIECI TELETECHNICZNEJ TEATR STUDIO

17 - łączna wielkość strumienia danych zapisu z przewidywanych kamer systemu - sumaryczna wielkość powierzchni gwarantowanej da nagrania ze wszystkich kamer Przyjęte parametry brzegowe do wyliczeń wynikające z omówionej z Inwestorem polityki ochrony obiektu przy wykorzystaniu systemu monitoringu wizyjnego CCTV: - ilość kamer przewidziana w systemie do uruchomienia początkowego: 16 - zastosowany typ kompresji strumienia danych : H rozdzielczość : 1,3 Mpix - zapewnienie przekazu zobrazowania do stacji klienckiej w jakości Full HD - typ nagrywania : ciągły Wyliczenia zostały przedstawione na 16 stronie dokumentacji. Uwaga!: Wykonawca nie może dopuścić do wystąpienia zjawiska nasycenia pasma sieci. Wykonawca powinien dokonać wg zamieszczonych wyliczeń odpowiedniego skonfigurowania przełączników szkieletowych by zapewnić skuteczne osiągnięcie wydajności systemu wizyjnego i nie wpłynąć na pogorszenie wszystkich innych usług sieciowych realizowanych w segmentach gdzie będą podłączone kamery. Zaleca się, że poprawnie pracujący system wizyjny oparty o rozwiązania IP oparty o współdzielenie pasma sieci z odbiornikami sieci IP w tym samym segmencie nie może zabierać na swoje potrzeby wartości 30 % całości dostępnego pasma. PROJEKT SIECI TELETECHNICZNEJ TEATR STUDIO

18

19 47. Zastosować stacji klienckiej CCTV o poniższych cechach głównych : Mając na względzie zachowanie wysokiego poziomu gwarantowanej niezawodności użytkowej oraz wymaganego bezpieczeństwa zapewnianego również na wysuniętych stanowiskach przeznaczonych do monitoringu pracy systemu ( doposażenie stanowiska pracownika ochrony na obiekcie) przewidziano doposażenie w/w stanowiska ochrony w dedykowane rozwiązanie klienckie, a nie otwarty system nadzoru wizyjnego lub znany do tej pory z systemów analogowych zintegrowany moduł kontroli z pulpitem sterowania ( wada rozwiązania wyeliminowana w proponowanym doborze urządzeń zmuszająca wykonawcę do porzucenia koncepcji umieszczenia rejestratora w oddalonej serwerowni). Stacja kliencka powinna posiadać poniższe parametry : - jednoczesna możliwość monitorowania wszystkich 16 kamer jednocześnie - zobrazowania 16 kamer jednocześnie na ekranie - wspieranie protokołu RTSP - wyjście HDMI - wsparcie dla pracy dwustrumieniowej - interfejs sieciowy Ethernet Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbit/s - praca w sieci w obsłudze kamer IP - tryby pracy : monitorowanie i archiwizacja - automatyczna kontrola połączenia z kamerami aktywnymi w systemie

20 8. ZALECENIA WYKONAWCZE BUDOWY SERWEROWNI Projektowany system teletechniczny oparty o model z zastosowaniem infrastruktury światłowodowej w szkielecie sieci wymaga poprawnego zakończenia połączeń na poziomie centralnego węzła przetwarzania danych i obsługi procesów sieciowych. Takim miejscem w projekcie został pokój 220 na kondygnacji I-piętra wskazany przez Inwestora : PROJEKT SIECI TELETECHNICZNEJ TEATR STUDIO

21 8.1 Trasy kablowe w serwerowni standard wykonania 48. Trasy kablowe prowadzić w duktach natynkowych otwartych typu siatkowego 49. Wymagany profil kanału siatkowego do realizacji podejść w przestrzeni szaf S! oraz S2 : Szerokość : min. 100 mm Wysokość boku montażowego : 60 mm Długość panelu : 3000 mm Wykończenie : ocynk galwaniczny 50. W serwerowni wykonać instalację gniazd technicznych osadzonych na poziomie jednego modułu duktu PVC z wykorzystaniem klasycznych gniazd logicznych i zasilających z kluczem instalacja z przeznaczeniem technicznym na potrzeby administratora sieci do wykorzystania w działaniach naprawczych i organizacyjnych na poziomie pomieszczenia serwerowni. Rys.4 Przykład realizacji modułu technicznego w serwerowni dla potrzeb administratora PROJEKT SIECI TELETECHNICZNEJ TEATR STUDIO

22 51. Lokację szaf dystrybucyjnych zrealizować zgodnie z załączonym planem pozycyjnym dla pomieszczenia 220 I p. załączony do projektu poniżej : S-1 S-2 S-1 szafa serwerowa i urządzenia aktywne sieci S-2 szafa komunikacyjna Rys.5 Zalecany plan rozmieszczenia elementów sieci w pok 220 przeznaczonym na serwerownie sytemu teleinformatycznego PROJEKT SIECI TELETECHNICZNEJ TEATR STUDIO

23 52. Zastosowane szafy 19 rack z racji przyjętej filozofii budowy jednorodnej farmy szaf dystrybucyjnych powinny pozwalać na dokonanie skręcenia szaf jedną z płaszczyzn bocznych. 53. Zastosowane szafy powinny mieć jednorodne wymiaru i pochodzić od jednego producenta 54. Szafy powinny posiadać na wyposażeniu zespół 4 ch wiatraków i termostat zabudowany w obszarze szafy. 55. Szafy skręcić licując przed zabudową i uruchomieniem urządzeń dla nich dedykowanych 56. Szafy i urządzenia w nich zabudowanych powinny mieć jeden potencjał ładunku statycznego bezwzględnie zwrócić uwagę na zastosowanie właściwie przewodów wyrównawczych i ich zamontowanie na masę poszczególnych szaf montażowych S1- S2 sprowadzając ładunek statyczny ze wszystkich urządzeń i wyposażenie dodatkowego szaf. 1U 2U Listwa zasilająca 8 GN 3U 4U PRZEŁĄCZNIK 48 ports 5U 6U 7U 8U ORGANIZER KABLI PATCHPANEL 24XRJ45 PATCHPANEL 24XRJ45 9U- 12U Rys. 6 Widok szafy - DWL 19 12U x 600 PROJEKT SIECI TELETECHNICZNEJ TEATR STUDIO

24 1U 1U 2U UTM ( Firewall, ISP, AV, VPN, WF ) 2U PRZEŁĄCZNIK 48 ports 3U ORGANIZER KABLI 3U ORGANIZER KABLI 5U Listwa zasilająca 8 GN 5U Listwa zasilająca 8 GN 6U Listwa zasilająca 8 GN 6U Listwa zasilająca 8 GN KONCENTRATOR WLAN 7U-10U Pamięć masowa 7U REJESTRATOR CCTV IP 11U-12U 8U- 9U 13U-14U 10U- 11U 15U-18U UPS Local 12U- 13U ORGANIZER KABLI SERVER -01 SERWER U 42U SERWER -03 O Cokół dolny techniczny O Cokół dolny techniczny Szafa serwerowa S1 Rack 19 42U 800x1000 Szafa komunikacyjna S2 Rack 19 42U 800x1000

25 9. ZALECENIA WYKONAWCZE BUDOWY SYSTEMU KD NA POTRZEBY BEZPIECZEŃSTWA SERWEROWNI 9.1 System zabezpieczenia dostępu standard wykonania 57. W ramach realizacji projektu wykonawca dokona zabudowy i uruchomienia systemu kontroli dostęp w zakresie zabezpieczenia pomieszczenia specjalnego tzn. pokoju nr 220 pełniącego rolę serwerowni całego systemu ICT 58. Należy zdemontowac obecnie używany zamek i zamontować elektrozawór z modułem podtrzymania napięcia po stronie wewnętrznej pomieszczenia. 59. Połączenia systemu KD poprowadzić w wewnętrznej stronie przestrzeni chronionej serwerowni w taki sposób by wszelkie doprowadzenia oraz układ zasilania były niedostępne dla osób trzecich. 60. Użyć jako czytnik kart dostępu urządzenia pracującego w oparciu o karty RFID typu Mifare. 9.2 Zalecenie konfiguracji urządzenia 61. Po instalacji systemu KD należy dokonać zakodowania kart dostępu typu Mifare, 62. Karty w formie breloczków lub kart plastikowych z wyraźnym oznakowaniem przeznaczenia dostarczy wykonawca po uprzednim oprogramowaniu dostępu do pomieszczenia zgodnie z polityką bezpieczeństwa Inwestora przekazaną na moment wdrożenia 63. system musi przechowywać bez nadpisywania co najmniej historię 2000 zdarzeń. 64. Kodowanie dostępu do pomieszczenia powinno być możliwe jedynie z wykorzystaniem uprawnień lokalnego administratora systemu. 65. Konfiguracja systemu powinna zapewnić możliwość wariantowania schematu dostępu w opcjach : jeden, jeden dwa; 66. Podsystem KD powinien mieć podtrzymanie pracy w przypadku zaniku na obiekcie zasilania elektrycznego z przyczyn losowych.

DOKUMENTACJA TECHNICZNA (WYKONAWCZA)

DOKUMENTACJA TECHNICZNA (WYKONAWCZA) AUDYTY IT MENADŻEROWANIE PROJEKTÓW WYKONAWCZYCH PROJEKTOWANIE SIECI TI DOKUMENTACJA TECHNICZNA (WYKONAWCZA) BUDOWA SYSTEMÓW TELETECHNICZNYCH NA POTRZEBY TEATRU STUDIO Obiekt : PKiN Teatr Studio Zlecający

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo.

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo. 3. Spis rysunków Rys nr S-1 schemat instalacji CCTV Piwnica Rys nr

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA. 3

Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA. 3 Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA. 3 2.1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA 3 2.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3 2.3. ZAKRES OPRACOWANIA 3 2.4. DANE DO PROJEKTU 3 2.5. MATERIAŁY I URZĄDZENIA WYBÓR

Bardziej szczegółowo

3. Wykonawca zamontuje i podłączy tablicę rozdzielczą wyposażoną w odpowiednie zabezpieczenia przeciążeniowe i zwarciowe, zasilającą gniazda PEL.

3. Wykonawca zamontuje i podłączy tablicę rozdzielczą wyposażoną w odpowiednie zabezpieczenia przeciążeniowe i zwarciowe, zasilającą gniazda PEL. Załącznik nr 2 Szczegółowe wymagania/opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu High Availability Network Schema (HANS) ujętego w Projekcie E-Akademia Punkt 1d Budynek

Bardziej szczegółowo

STANDARD OKABLOWANIA LOGICZNO- ELEKTRYCZNEGO POCZTY POLSKIEJ

STANDARD OKABLOWANIA LOGICZNO- ELEKTRYCZNEGO POCZTY POLSKIEJ STANDARD OKABLOWANIA LOGICZNO- ELEKTRYCZNEGO POCZTY POLSKIEJ Wersja dokumentu 1.0 Data 06.03.2014 Spis treści Przedmiot dokumentacji... 1.Standard okablowania logiczno-elektrycznego... 1.Ogólne wytyczne...

Bardziej szczegółowo

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3.

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji KD Piwnica Rys nr 2 schemat

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO. W BUDYNKACH A i B

PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO. W BUDYNKACH A i B Załącznik nr 2 PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO W BUDYNKACH A i B STAROSTWA POWIATOWEGO W NOWYM TOMYŚLU UL. POZNAŃSKA 33 INWESTOR: STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Tomyślu OBIEKT: BUDYNEK STAROSTWA

Bardziej szczegółowo

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1. OPIS TECHNICZNY Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2. OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 3. OBLICZENIA TECHNICZNE... 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą wykonania projektu były:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. spawana

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. spawana Załącznik nr 2 do zapytania z dnia 10.12.2014 r. Kody CPV: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Dostawa sprzętu serwerowego i akcesoriów sieciowych 32520000-4 Sprzęt i kable telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III Załącznik nr 3 do SIWZ ZP.342-7/PW/14 Kody CPV: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III Dostawa sprzętu serwerowego i akcesoriów sieciowych 32520000-4 Sprzęt i kable telekomunikacyjne 30230000-0

Bardziej szczegółowo

Remont i modernizacja budynków Zespołu Szkół Spożywczych w Rzeszowie budynek D. ᖧ剗Ć ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗 ᖧ剗 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania 3. Charakterystyka elektroenergetyczna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 Załącznik nr 5 do SIWZ/ nr 1 do Umowy Postępowanie nr OI/PP/171/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej.

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej. Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia.. Wymagania techniczne sieci komputerowej. 1. Sieć komputerowa spełnia następujące wymagania techniczne: a) Prędkość przesyłu danych wewnątrz sieci min. 100 Mbps b) Działanie

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych INWESTOR Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk NAZWA INWESTYCJI Modernizacja 3 sal w budynku WETI Politechniki Gdańskiej BRANŻA

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ELEKTRTYCZNA INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO I ZASILANIA GWARANTOWANEGO KOMPUTERÓW DLA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO UG SANTOK

CZĘŚĆ ELEKTRTYCZNA INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO I ZASILANIA GWARANTOWANEGO KOMPUTERÓW DLA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO UG SANTOK CZĘŚĆ ELEKTRTYCZNA INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO I ZASILANIA GWARANTOWANEGO KOMPUTERÓW DLA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO UG SANTOK I. WSTĘP 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE WYKONANIA SIECI INFORMATYCZNEJ DOSTĘPOWEJ I ZWIĄZANEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W PLACÓWKACH FILIALNYCH W-MBP W OLSZTYNIE I W-MBP W ELBLĄGU

WYTYCZNE WYKONANIA SIECI INFORMATYCZNEJ DOSTĘPOWEJ I ZWIĄZANEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W PLACÓWKACH FILIALNYCH W-MBP W OLSZTYNIE I W-MBP W ELBLĄGU WYTYCZNE WYKONANIA SIECI INFORMATYCZNEJ DOSTĘPOWEJ I ZWIĄZANEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W PLACÓWKACH FILIALNYCH W-MBP W OLSZTYNIE I W-MBP W ELBLĄGU I. Opracowanie dotyczy wykonania sieci informatycznej

Bardziej szczegółowo

E-2 Instalacje gniazd ogólnych i dedykowanych rzut pomieszczeń. E-3 Schemat strukturalny instalacji gniazd ogólnych. Projektowana tablica TO.

E-2 Instalacje gniazd ogólnych i dedykowanych rzut pomieszczeń. E-3 Schemat strukturalny instalacji gniazd ogólnych. Projektowana tablica TO. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Uprawnienia budowlane, zaświadczenie z IIB 3. Oświadczenie projektanta (na str. tytułowej) 4. Zestawienie materiałów 5. Część rysunkowa: E-1 Inwentaryzacja istniejącej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI: - Uprawnienia,

ZAŁĄCZNIKI: - Uprawnienia, SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ RYSUNKOWA... 2 2. WSTĘP... 5 3. PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 4. ZASILANIE OBIEKTU... 5 5. TABLICE BEZPIECZNIKOWE OBWODÓW ELEKTRYCZNYCH.... 6 6. INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZE...

Bardziej szczegółowo

4. Rysunki: rys. nr. - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2. - Plan okablowania strukturalnego. - E3. - Plan instalacji domofonowej.

4. Rysunki: rys. nr. - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2. - Plan okablowania strukturalnego. - E3. - Plan instalacji domofonowej. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Obliczenia techniczne 3. Załączniki 4. Rysunki: rys. nr - Plan instalacji oświetleniowej. - E1 - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2 - Plan okablowania strukturalnego.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budowa Żłobka, Przedszkola i Gminnej Biblioteki Publicznej w Podegrodziu

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budowa Żłobka, Przedszkola i Gminnej Biblioteki Publicznej w Podegrodziu PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT : Budowa Żłobka, Przedszkola i Gminnej Biblioteki Publicznej w Podegrodziu INWESTOR : Urząd Gminy Podegrodzie 33-386 Podegrodzie 248 ADRES INWESTYCJI : Podegrodzie Gmina Podegrodzie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna Poznań, 27.11.2015 r. Dokumentacja techniczna - wyposażenia pomieszczenia technicznego pokoju wysłuchań (tzw. niebieskiego pokoju) w urządzenia techniczne - rozbudowy systemu monitoringu w budynku Sądu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Zawartość opracowania: Spis treści: 1. RYSUNKI... 2 2.WSTĘP... 2 2.1 Przedmiot i zakres opracowania... 2 2.2 Podstawy opracowania... 2 2.3 Projekty związane z opracowaniem...

Bardziej szczegółowo

1.2 Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego nagłośnienia Cmentarza Komunalnego w Mielcu

1.2 Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego nagłośnienia Cmentarza Komunalnego w Mielcu 1.Założenia Techniczne. 1.1 Podstawa prawna opracowania. 1.Zlecenie inwestora na opracowanie projektu. 2. Inwentaryzacja w niezbędnym zakresie do wykonania projektu. 3. Uzgodnienia z inwestorem. 4. Obowiązujące

Bardziej szczegółowo

1.2. Wymagania szczegółowe w zakresie wykonania szafek pomiaru bilansującego.

1.2. Wymagania szczegółowe w zakresie wykonania szafek pomiaru bilansującego. Załącznik nr 5 do wniosku Standardowe rozwiązania techniczne 1. Szafki pomiaru bilansującego 1.1. Zabudowa szafek pomiaru bilansującego. 1.1.1. Szafka pomiaru bilansującego stacji SN/nN zawiera urządzenia

Bardziej szczegółowo

- 1 - Spis zawartości

- 1 - Spis zawartości - 1 - Spis zawartości 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Opis techniczny 4. Obliczenia techniczne 5. Rysunki: - schemat zasilania instalacji zasilającej urządzenia komputerowe - rys. nr 1/8 - schemat

Bardziej szczegółowo

PLAN KONSPEKT. do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu. Wprowadzenie do projektowania sieci LAN

PLAN KONSPEKT. do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu. Wprowadzenie do projektowania sieci LAN PLAN KONSPEKT do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu Wprowadzenie do projektowania sieci LAN TEMAT: Wprowadzenie do projektowania sieci LAN CEL: Zapoznanie uczniów z podstawami zasadami projektowania sieci

Bardziej szczegółowo

JUŻ ZA 1400,00 ZŁ BRUTTO MOŻESZ MONITOROWAĆ I KONTROLOWAĆ SWOJĄ FIRMĘ LUB MIESZKANIE ZA POMOCĄ TELEFONU KOMÓRKOWEGO

JUŻ ZA 1400,00 ZŁ BRUTTO MOŻESZ MONITOROWAĆ I KONTROLOWAĆ SWOJĄ FIRMĘ LUB MIESZKANIE ZA POMOCĄ TELEFONU KOMÓRKOWEGO Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe KOMSERWIS sp. z o. o. 15-044 Białystok, ul. Piasta 16 tel. 85 744-30-30, 85 744-28-63, fax. 85 744-30-30 KRS Nr 0000148643 w SR Białystok, XII Wydz. Gosp., Kapitał

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 1, 80 306 Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TEMAT: WYKONANIE NOWEJ SIECI LAN I DEDYKOWANEJ INSTALACJI 230V, PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ SIECI LAN I DEDYKOWANEJ INSTALACJI 230V, PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NAZWA: MODERNIZACJA DZIAŁU FARMACJI SPKSO przy ul. Sierakowskiego 13 w Warszawie INWESTOR: BRANŻA: FAZA: SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY TOM II JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

1. W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz skonfiguruje sprzęt i oprogramowanie wyszczególnione poniżej:

1. W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz skonfiguruje sprzęt i oprogramowanie wyszczególnione poniżej: Załącznik nr. do SIWZ Z A K R E S I L O Ś C I O W Y P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A - S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U K O M P U T E R O W E G O I O P R O G R A M O W A N

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI MONITORINGU.

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI MONITORINGU. INSTALACJE ELEKTRYCZNE Projektowanie, nadzór, kosztorysowanie ul. Kelles Krauza 13 lok.u-7 26-600 Radom Tel. 0502 469 886, 0502 575 018,510256808 e-mail: projekty@proelektryk.pl 1 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny II.Zestawienie materiałów

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny II.Zestawienie materiałów SPIS TREŚCI I. Opis techniczny II.Zestawienie materiałów Część rysunkowa E-01 Plan instalacji elektrycznych i teletechnicznych E-02 Schemat tablicy bezpiecznikowej TB - 2 - I. OPIS TECHNICZNY 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Wskazania dla ośrodków egzaminacyjnych dotyczące przygotowania stanowisk egzaminacyjnych maj-lipiec 2015 r.

Wskazania dla ośrodków egzaminacyjnych dotyczące przygotowania stanowisk egzaminacyjnych maj-lipiec 2015 r. Wskazania dla ośrodków egzaminacyjnych dotyczące przygotowania stanowisk egzaminacyjnych maj-lipiec 2015 r. E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami Tabela Powiązanie

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH REMONT POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA W GMACHU HYDROTECHNIKI

WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH REMONT POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA W GMACHU HYDROTECHNIKI WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH REMONT POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA W GMACHU HYDROTECHNIKI INWESTOR: POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISK UL.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa 1. Okablowanie strukturalne 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Opis rozwiązania 1.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa 1. Okablowanie strukturalne 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Opis rozwiązania 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa 1. Okablowanie strukturalne 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Opis rozwiązania 1.4 Zestawienie urządzeń 1.4.1 Zestawienie urządzeń dla budynku A

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NR 5.1

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NR 5.1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NR 5.1 KLASA 45.31 - ROBOTY ZWIĄZANE Z MONTAŻEM INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I OSPRZĘTU. - roboty instalacyjne elektryczne - CPV 45310000-3.

Bardziej szczegółowo

Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926

Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926 Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926 Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Spis treści 1 Informacje ogólne...2 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej...2 1.2 Zakres stosowania ST...2 1.3 Zakres robót objętych ST...2 1.4 Informacje

Bardziej szczegółowo

Projekt. wewnętrznej instalacji elektrycznej pomieszczeń parteru i piwnic. Obiekt: Budynek Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul.

Projekt. wewnętrznej instalacji elektrycznej pomieszczeń parteru i piwnic. Obiekt: Budynek Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Projekt wewnętrznej instalacji elektrycznej pomieszczeń parteru i piwnic. Obiekt: Budynek Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Rojna 15 Inwestor: Dom Pomocy Społecznej 91-142 Łódź ul. Rojna 15 Opracował:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ ZASILANIE SERWEROWNI INWESTOR : PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY ROZBUDOWY SYSTEMU TRANSMISJI I PUNKTÓW KAMEROW PK5-6, 8-8, 9-1 - 9-8, SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA RADOMIA

PROJEKT TECHNICZNY ROZBUDOWY SYSTEMU TRANSMISJI I PUNKTÓW KAMEROW PK5-6, 8-8, 9-1 - 9-8, SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA RADOMIA PROJEKT TECHNICZNY ROZBUDOWY SYSTEMU TRANSMISJI I PUNKTÓW KAMEROW PK5-6, 8-8, 9-1 - 9-8, SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA RADOMIA Wykonawca SYMETRA Wojciech Wielogórski, ul. Kilińskiego 16, 28-100

Bardziej szczegółowo

Zawartość dokumentacji

Zawartość dokumentacji Zawartość dokumentacji 1. Opis techniczny 2. Załączniki: 2.1. - Zał. Nr 1 Oświadczenie projektanta 2.2. - Zał. Nr 2 Kopia uprawnień projektowych projektanta 2.3. - Zał. Nr 3 Kopia zaświadczenia z LOIIB

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

1. Podstawa, zakres opracowania

1. Podstawa, zakres opracowania Spis treści 1.Podstawa, zakres opracowania...3 1.1.Podstawa opracowania...3 1.2.Zakres opracowania...3 2.Opis techniczny...4 2.1.Stan istniejący...4 2.2.Punkty kamerowe...4 2.3.Transmisja sygnału...4 2.4.Zasilanie

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 2, Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański ul. Bażyńskiego

Bardziej szczegółowo

SPIS TOMÓW: TOM III WYMIENNIKOWNIA C.O., C.W.U INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZASILANIE

SPIS TOMÓW: TOM III WYMIENNIKOWNIA C.O., C.W.U INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZASILANIE SPIS TOMÓW: TOM I - PRZYŁĄCZ WODY ZIMNEJ TOM I - PRZYŁĄCZ CIEPLNY C.O. TOM III WYMIENNIKOWNIA C.O., C.W.U INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZASILANIE SPIS ZAWARTOŚCI TOMU III INSTALACJA ELEKTRYCZNA - ZASILANIE CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Pałac Kultury i Nauki Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa

Pałac Kultury i Nauki Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa 00 855 Warszawa, ul.grzybowska 39/817, tel. /fax/: (22) 729 70 31, 0 604 43 76 70 e mail: buba_warszawa@poczta.onet.pl INWESTOR: Pałac Kultury i Nauki Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa OBIEKT: REMONT NEONU

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Sienkiewicze 24.02.2014 r. MARAND A. PÓŁKOŚNIK I WSPÓLNICY S.J. 16-070 CHOROSZCZ SIENKIEWICZE 3B

ZAPYTANIE OFERTOWE. Sienkiewicze 24.02.2014 r. MARAND A. PÓŁKOŚNIK I WSPÓLNICY S.J. 16-070 CHOROSZCZ SIENKIEWICZE 3B Sienkiewicze 24.02.2014 r. MARAND A. PÓŁKOŚNIK I WSPÓLNICY S.J. 16-070 CHOROSZCZ SIENKIEWICZE 3B ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracam się z prośba o przedstawienie oferty na dostawę,montaż i uruchomienie instalacji

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE * projektowanie * wykonawstwo * nadzór mgr inż. robert załęcki 58-304 Wałbrzych, ul. Ludowa 60 tel./fax. 074-846-90-25, e-mail: robert.zalecki@onet.pl PROJEKT WYKONAWCZY Budowa sieci

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego i Ogólnego E L W I T Bogusław Witoszek 43 200 PSZCZYNA UL. POLNE DOMY 28 A tel/fax 32 211-49-36 biuro@elwitbw.pl, www.elwitbw.pl PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. Rysunki

Zawartość opracowania. Rysunki Zawartość opracowania I. ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW:... 3 I.1 UPRAWNIENIA PROJEKTANTA... 3 I.2 PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY PROJEKTANTA... 4 II. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 5 III. PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 IV. INWESTOR...

Bardziej szczegółowo

Nazwa Opis Ilość. System audio i video. Okablowanie logiczne Kabel FTP FRNC/LSOH kat. 6/7 3660

Nazwa Opis Ilość. System audio i video. Okablowanie logiczne Kabel FTP FRNC/LSOH kat. 6/7 3660 Nazwa Opis Ilość System audio i video Okablowanie logiczne Kabel FTP FRNC/LSOH kat. 6/7 660 Okablowanie logiczne Panel 4 nie wyposażony FTP Okablowanie logiczne Moduł kat 6 FTP 96 Okablowanie logiczne

Bardziej szczegółowo

ABIX bis sp. z o.o. P R O J E K T. Połączenie lokali 4 i 4C w budynku przy ul. Żelaznej 75A wraz z koniecznym remontem. Warszawa, ul.

ABIX bis sp. z o.o. P R O J E K T. Połączenie lokali 4 i 4C w budynku przy ul. Żelaznej 75A wraz z koniecznym remontem. Warszawa, ul. PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO USŁUGOWE ABIX bis sp. z o.o. PRACOWNIA PROJEKTOWA 02-264 Warszawa ul. Janiszowska 9 tel./fax 846-18-52 P R O J E K T NAZWA PROJEKTU ADRES INWESTYCJI INWESTOR OBIEKT BRANŻA STADIUM

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY 1. ETAP I...str.12 2. ETAP II...str.12 3. ETAP III...str.12 4. ETAP IV...str.12 5. UWAGI......str.13 II. RYSUNKI. 1. Schemat instalacji elektrycznych

Bardziej szczegółowo

ANEKS do PROJEKTU TECHNICZNEGO WYKONAWCZEGO

ANEKS do PROJEKTU TECHNICZNEGO WYKONAWCZEGO ANEKS do PROJEKTU TECHNICZNEGO WYKONAWCZEGO INWESTOR: OBIEKT: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Zakład Obsługi Urzędu 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1 Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY WYKONAWCZY

PROJEKT TECHNICZNY WYKONAWCZY FHU 10-693 Olsztyn, ul. Gen. Grota-Roweckiego /4, tel./fax. 0 89 54 55 89, tel. kom. 0 504 165 890, NIP; 739-110-17-13, Regon: 51049153 PROJEKT TECHNICZNY WYKONAWCZY Temat: Modernizacja pomieszczeń sali

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI SAL KONFERENCYJNYCH NR 105 I 106 ORAZ REMONTU POMIESZCZENIA 113 W BUDYNKU A GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR

PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI SAL KONFERENCYJNYCH NR 105 I 106 ORAZ REMONTU POMIESZCZENIA 113 W BUDYNKU A GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR Biuro branżowe - AKD projektowanie instalacji elektrycznych ; 02-791 Warszawa; ul. Braci Wagów 2/34 Nazwa i adres obiektu budowlanego: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI SAL KONFERENCYJNYCH NR 105 I 106 ORAZ

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej

Projekt Budowlany Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej Przedmiot opracowania Projekt Budowlany Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej Nazwa zamówienia Park Wodny Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Numer projektu PR/E-2071 Egzemplarz /6 Numer umowy 34/2011 z dnia, 12.07.2011 r.

Numer projektu PR/E-2071 Egzemplarz /6 Numer umowy 34/2011 z dnia, 12.07.2011 r. PROJEKTOWANIE I REALIZACJA INWESTYCJI PRZEMYSŁOWYCH AUTOMATYKA MIKROPORCESOROWA ul. Braniborska 58-68, 53-680 WROCŁAW tel. fax. 071 3550022, 3593074 e-mail : predomex@predomex.pl www.predomex.pl Numer

Bardziej szczegółowo

ZESTAW MONITORING IP REJESTRATOR SIECIOWY 4 KAMERA ZEWNĘTRZNA ZESTAW MONITORINGU REJESTRATOR IP

ZESTAW MONITORING IP REJESTRATOR SIECIOWY 4 KAMERA ZEWNĘTRZNA ZESTAW MONITORINGU REJESTRATOR IP Informacje o produkcie ZESTAW MONITORING IP REJESTRATOR SIECIOWY 4 KAMERA ZEWNĘTRZNA Cena : 4.548,54 zł (netto: 3.698,00 zł) Utworzono 18-06-2016 Nr katalogowy : NVR3204+IPC-HFW2100 Producent : Dahua Technology

Bardziej szczegółowo

Dzielnica Wesoła Miasta Stołecznego Warszawy ul. 1. Praskiego Pułku Warszawa-Wesoła

Dzielnica Wesoła Miasta Stołecznego Warszawy ul. 1. Praskiego Pułku Warszawa-Wesoła Inwestycja: Remont instalacji elektrycznej i sieci strukturalnej w sali komputerowej nr 21, w Szkole Podstawowej Nr 353 zlokalizowanej przy ul. Cieplarnianej 23 w Warszawie-Wesołej Inwestor: Dzielnica

Bardziej szczegółowo

Projekt ma być wykonany w oparciu o najnowsze normy ISO tworzenia sieci i ma być z nimi zgodny.

Projekt ma być wykonany w oparciu o najnowsze normy ISO tworzenia sieci i ma być z nimi zgodny. Spis treści: 1. Ogólny opis. 2. Specyfikacja techniczna. 3. Projekt. 4. Wykaz urządzeń sieci. 5. Składanie Ofert 1. Ogólny opis. Przedmiotem zamówienia jest stworzenie sieci lokalnej komputerowej i telefonicznej

Bardziej szczegółowo

RUSZCZAK s.c. FIRMA USŁUGOWO -PROJEKTOWA

RUSZCZAK s.c. FIRMA USŁUGOWO -PROJEKTOWA RUSZCZAK s.c. FIRMA USŁUGOWO -PROJEKTOWA TADEUSZ RUSZCZAK 02-695 Warszawa ul. Orzycka 8 m 81 tel/fax 0-22-870-53-32, 0-22- 843-10-00, 602-288-690 URZADZENIA SIECI I INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKTOWANIE,

Bardziej szczegółowo

PAKIET NR 2 INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU

PAKIET NR 2 INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU PAKIET NR 2 INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU Wytyczne dla dostaw i montażu wyposażenia 41-200 Sosnowiec Pl. Medyków 1 Opracował : Stanisław Gruszka

Bardziej szczegółowo

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres inwestycji Inwestor Placówka Poczty Polskiej Warszawa, ul. Morcinka 3 Poczta Polska

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w Poznaniu

UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w Poznaniu INWESTOR: UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w Poznaniu OBIEKT: Collegium Maius ul. Fredry 10, 61-701 Poznań STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA: Teletechniczna ZAKRES OPRACOWANIA: Remont instalacji okablowania

Bardziej szczegółowo

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny 1 Spis rzeczy 1. Podstawa opracowania dokumentacji 2. Opis techniczny 2.1. Zakres rzeczowy opracowania 2.2. Zasilanie 2.3. Rozdzielnica 2.4. Instalacja oświetleniowa 2.5. Instalacja siłowa 2.6. Instalacja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. I. Zamawiający dokonuje następujących zmian w załączniku do SIWZ pn. PROJEKT WYKONAWCZY - Elektryka.

INFORMACJA. I. Zamawiający dokonuje następujących zmian w załączniku do SIWZ pn. PROJEKT WYKONAWCZY - Elektryka. OR.272.20.2013.EL Mielec, 14 listopada 2013 roku INFORMACJA Dotyczy: postępowania przetargowego w przedmiocie przebudowy i remontu budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Wyspiańskiego 6 etap I

Bardziej szczegółowo

EPPL , 15-31, 20-31

EPPL , 15-31, 20-31 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

Czynności do wykonania (ilości zawarte są w przedmiarze): Zestawienie robót do wykonania instalacji elektrycznej I teletechnicznej

Czynności do wykonania (ilości zawarte są w przedmiarze): Zestawienie robót do wykonania instalacji elektrycznej I teletechnicznej Czynności do wykonania (ilości zawarte są w przedmiarze): Zestawienie robót do wykonania instalacji elektrycznej I teletechnicznej Ip 1 2 3 4 czynność przygotowanie otworów pod trasy kablowe wykonanie

Bardziej szczegółowo

10-282 +48 881 633 955, 89 627 16 67 NIP: 739-385-69-53, REGON:

10-282 +48 881 633 955, 89 627 16 67 NIP: 739-385-69-53, REGON: CTI ELEKTROTECHNIKA Sp. z o.o. ul. Poprzeczna 15A, 10-282 Olsztyn +48 881 633 955, fax: 89 627 16 67 NIP: 739-385-69-53, REGON: 281443739 info@cti.olsztyn.pl, www.elektrotechnika.olsztyn.pl BRAN A ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR PROKURATURA OKRĘGOWA WROCŁAW ADRES INWESTORA 50-950 WROCŁAW, ul. Podwale 30 TEMAT / OBIEKT / ADRES OBIEKTU PRZEBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ WROCŁAW

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZADANIE III.2 Projektant Marian Damski upr. AN 8346/145/85 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Spis zawartości; 2. Opis techniczny; 3. Obliczenia natężenia oświetlenia 4. Rysunki szt. 7 E/1/7/Z III.2

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne a. obiekt: Instytut Łączności budynek C b. adres Wrocław ul. Swojczycka 38 c. temat: przebudowa części budynku C d. stadium: projekt budowlany e.

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ GRAFICZNA

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ GRAFICZNA str. 2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA 1. OPIS TECHNICZNY 1.1. WPROWADZENIE 1.2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZASILANIE BUDYNKU 3. INSTALACJE WEWNETRZNE W BUDYNKU 3.1. ZASILANIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZENIA W MIEJSKIEJ PRZYCHODNI WIDZEW DLA POTRZEB PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZENIA W MIEJSKIEJ PRZYCHODNI WIDZEW DLA POTRZEB PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZENIA W MIEJSKIEJ PRZYCHODNI WIDZEW DLA POTRZEB PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR: MIEJSKA PRZYCHODNIA WIDZEW 92-332 Łódź,, ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA str. 2-4 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Zasilanie i rozdzielnice 0,4kV 4. Instalacje elektryczne 5. Instalacja odgromowa 6. Ochrona przeciwporażeniowa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach: PARAMETRY ŚRODOWISKOWE PODLEGAJĄCE KONTROLI 1. sygnalizacja przekroczenia wartości progowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJA SIECI LAN I ZASILANIA ODBIORNIKÓW KOMPUTEROWYCH.

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJA SIECI LAN I ZASILANIA ODBIORNIKÓW KOMPUTEROWYCH. 62-068 ROSTARZEWO UL. TOPOLOWA 6 NIP 995-017-41-27 TEL. 696 097 772 dawid.furmaniak@gmail.com Egzemplarz nr 1 PROJEKT WYKONAWCZY ZADANIE: LOKALIZACJA: INWESTOR: BRANŻA: INSTALACJA SIECI LAN I ZASILANIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Ilekroć w niniejszej specyfikacji przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ HALI NAMIOTOWEJ DO GRY W TENISA ZIEMNEGO Obiekt: Hala sportowa. Zadanie: Projekt budowlany instalacji elektrycznej hali namiotowej Inwestor: MOSiR Sieradz Sieradz,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I CZĘŚĆ OPISOWA 1. Notatka służbowa 2. Opis techniczny II CZĘŚĆ RYSUNKOWA L.p. Temat rysunku Skala Nr. rys. 1 Schemat zasilania E-1 2 Schemat i widok rozdzielnicy TOR5, TON5 E-2 3

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10 PROJEKT WYKONAWCZY (branża elektryczna) Temat opracowania: INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA W BUDYNKU NR 17 Nazwa obiekt: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa naprawy wnętrz budynków nr 17, 1 i 2 WOSzk

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE TEMAT: Budynek mieszkalny wielorodzinny ADRES: ul. Bema 4-5 76-200 Słupsk INWESTOR: Wspólnota Mieszkaniowa Bema 4-5 76-200 Słupsk Opracował: mgr inż. Piotr Potapski

Bardziej szczegółowo

CENNIK DYSTRYBUTORSKI MONITORING BEZPRZEWODOWY

CENNIK DYSTRYBUTORSKI MONITORING BEZPRZEWODOWY CENNIK DYSTRYBUTORSKI MONITORING BEZPRZEWODOWY Rozwiązania monitoringu dla Twojej firmy Od 2001 roku dbamy o spokój i bezpieczeństwo Naszych klientów. Specjalizujemy się w systemach alarmowych, monitoringu,

Bardziej szczegółowo

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autor

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autor Nr egz. 4 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres obiektu budowlanego Nazwa i adres inwestora DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392 Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno

Bardziej szczegółowo

ZU/SIWZ-9/AP/ZNB-227/56/MK/2015 Gdynia, dnia 09.04.2015 r.

ZU/SIWZ-9/AP/ZNB-227/56/MK/2015 Gdynia, dnia 09.04.2015 r. ZU/SIWZ-9/AP/ZNB-227/56/MK/2015 Gdynia, dnia 09.04.2015 r. Do wiadomości Wykonawców dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień na

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH WRAZ Z WYMIANĄ STOLARKI OKIENNEJ ORAZ INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH BIBLIOTEKI I CZYTELNI WBIA ZUT SZCZECIN

PRZEBUDOWA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH WRAZ Z WYMIANĄ STOLARKI OKIENNEJ ORAZ INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH BIBLIOTEKI I CZYTELNI WBIA ZUT SZCZECIN NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH WRAZ Z WYMIANĄ STOLARKI OKIENNEJ ORAZ INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH BIBLIOTEKI I CZYTELNI WBIA ZUT SZCZECIN NR PROJEKTU: Projekt nr: 134 TEMAT OPRACOWANIA:

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN.

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji SSWiN Piwnica

Bardziej szczegółowo

Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie Systemu Telewizji Przemysłowej (CCTV)

Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie Systemu Telewizji Przemysłowej (CCTV) Załącznik PFU CCTV 1 wymagania ogólne Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie Systemu Telewizji Przemysłowej (CCTV) I. Ogólne wymagania 1) Wykonawca w ramach Przedmiotu Zamówienia

Bardziej szczegółowo

wpłynęło w dniu 18.07.2012r.. poniższe pytanie i prośba o wyjaśnienia:

wpłynęło w dniu 18.07.2012r.. poniższe pytanie i prośba o wyjaśnienia: Na stronę internetową Poznań, dnia 20.07.2012r. 540000ZAP.370-15/12 Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU.

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. OBIEKT: Sala Widowiskowa ul. Pułtuska 35, dz. nr ew. 61 Serock INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Serock ul. Rynek 21 05-140 Serock JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

Celem niniejszego zapytania ofertowego jest wyłonienie Projektanta sieci komputerowej wraz z dedykowaną siecią energetyczną.

Celem niniejszego zapytania ofertowego jest wyłonienie Projektanta sieci komputerowej wraz z dedykowaną siecią energetyczną. Poznań dnia 16.11.2009r. Znak TAI / 147 /2009 dot.: wyboru Projektanta sieci komputerowej ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru Projektanta sieci komputerowej na rzecz projektu inwestycyjnego W związku z

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny instalacji Telewizji Dozorowej CCTV

Projekt techniczny instalacji Telewizji Dozorowej CCTV Zakres: Projekt techniczny instalacji Telewizji Dozorowej CCTV SPIS TREŚCI 5 1.CZĘŚĆ OGÓLNA... 1 1.1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 1 1.2. ZAKRES OPRACOWANIA.... 1 1.3.PODSTAWA OPRACOWANIA.... 2 1.3.1.Ogólna

Bardziej szczegółowo

20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń?

20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń? 1 z 5 2008-12-01 10:54 Część III: Infrastruktura teleinformatyczna 19. Czy w budynku urzędu gminy urządzona jest serwerownia? 20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń?

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM Adres: 15-888 Białystok, ul. K.S. Wyszyńskiego 1 Obiekt: Część niska archiwum i pomieszczenia biurowe parteru Inwestor:

Bardziej szczegółowo

1. Podstawa opracowania. 2. Podstawy prawne. 1. Umowa na prace projektowe 2. Podkłady budowlane budynków 3. Uzgodnienia z inwestorem

1. Podstawa opracowania. 2. Podstawy prawne. 1. Umowa na prace projektowe 2. Podkłady budowlane budynków 3. Uzgodnienia z inwestorem Spis treści 1. Podstawa opracowania... 3 2. Podstawy prawne... 3 3. Charakterystyka ogólna opracowania... 4 3.1. Przedmiot opracowania... 4 3.2. Zakres projektu... 4 3.3. Charakterystyka obiektu... 4 4.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : ADRES INWESTYCJI : INWESTOR : ADRES INWESTORA : BRANŻA :

PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : ADRES INWESTYCJI : INWESTOR : ADRES INWESTORA : BRANŻA : NAZWA INWESTYCJI : ADRES INWESTYCJI : INWESTOR : ADRES INWESTORA : BRANŻA : SPORZĄDZIŁ KALKULACJE DATA OPRACOWANIA PRZEDMIAR ROBÓT Modernizacja okablowania strukturalnego w budynku Urzędu Miasta i Giny

Bardziej szczegółowo