Tabela zgodności spełnienia warunków funkcjonalno-technicznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tabela zgodności spełnienia warunków funkcjonalno-technicznych"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do SIWZ Tabela zgodności spełnienia warunków funkcjonalno-technicznych Instrukcja wypełnienia 1. W kolumnie PARAMETRY TECHNICZNE/FUNKCJONALNE WYMAGANE Zamawiający określił parametry, jakie Wykonawca musi przedstawić w niniejszym załączniku Wykonawca wypełnia kolumnę PARAMETR TECHNICZNY/FUNKCJONALNY OFEROWANY zgodnie z oznaczonymi punktami i podpunktami. 2. W przypadku, gdy zamieszczone w kolumnie PARAMETR TECHNICZNY/FUNKCJONALNY WYMAGANY informacje dotyczą minimalnych parametrów wyrażanych liczbowo\indeksowo Wykonawca odpowiednio dokonuje szczegółowego wpisu liczbowego\ indeksowego w odniesieniu do parametrów go przez siebie urządzenia, w pozostałych przypadkach należy wpisać spełnia/nie spełnia. 3. Załącznik nr 2 do SIWZ będący specyfikacją techniczną jest nieodłaczną częścią formularza ofertowego. 4. W kolumnie Urządzenia dla każdego wymienionego elementu systemu należy podać: producenta danego urządzenia, oferowany model i przyporządkowany do modelu numer P/N producenta. W przypadku, gdy urządzenie nie posiada identyfikującego P/N dla całości w niniejszej kolumnie należy wymienić nazwy oraz P/N poszczególnych modułów. 5. Każde pole w kolumnach PARAMETR TECHNICZNY/FUNKCJONALNY OFEROWANY oraz URZĄDZENIE OFEROWANE musi być wypełnione przez Wykonawcę. 6. Wpisywane dane muszą być czytelne i nie mogą być poprawiane, wszelkie poprawki należy nanieść poprzez przekreślenie i ponowne wpisanie już w prawidłowym brzmieniu wraz z parafką osoby podpisującej ofertę. 7. Do oferty wymagane jest dołączenie kart katalogowych proponowanych urządzeń, które powinny być napisane w języku polskim i zawierać parametry techniczne/funkcjonalne wymagane. Jeżeli dokumentacja nie jest dostępna w wersji polskojęzycznej, dopuszcza się przedstawienie wyciągu z dokumentacji technicznej danego urządzenia przetłumaczonego na język polski pod warunkiem, że taki wyciąg został potwierdzony przez producenta lub oficjalnego dystrybutora danego urządzenia. Dodatkowo należy przedstawić oryginał całej dokumentacji w języku angielskim. Uwaga! 1. Zamawiający uzna za niespełnienie warunków udziału w postępowaniu, gdy stwierdzi: - niezgodność przedstawionych parametrów technicznych i funkcjonalnych urządzeń oferowanych przez Wykonawcę z parametrami urządzeń opisanymi w kolumnie PARAMETR TECHNICZNY/FUNKCJONALNY WYMAGANY, - pominięcie (lub brak wpisu) w kolumnie PARAMETR TECHNICZNY/FUNKCJONALNY OFEROWANY parametrów technicznych. 1

2 5.6 Szafa telekomunikacyjna zewnętrzna 1. Wykonana z blachy aluminiowej lub stalowej. 2. Wszystkie elementy szafy zabezpieczone przed korozją. 3. Wyposażona w szynę rack Rozmiar min. 15U, głębokość dostosowana do zainstalowanych urządzeń telekomunikacyjnych. 5. Wyposażona w listwę zasilającą 230V w standardzie rack 19 (min. 6 gniazd) oraz panel dystrybucji napięć rack 19 z szyną DIN. 6. Zapewniająca odpowiednie warunki termiczne dla zamontowanych urządzeń (wbudowany wymiennik ciepła oraz termostat wpięte do modułu kontrolnego). 7. Klasa szczelności min. IP Otwory do wprowadzenia przewodów zabezpieczone dławicami przed wnikaniem wilgoci do wnętrza. 9. Wyposażona w zamek z wkładką uniemożliwiającą dostęp osób niepowołanych. 10. Drzwi należy wyposażyć w kontaktron. 11. Wszystkie szafy należy wyposażyć w moduł kontrolny wspierający: Komunikację z wykorzystaniem styku Ethernet oraz protokołu IP/SNTP, Podpięcie czujnika zalania, Czujnika temperatur: baterii (2 szt.), 2

3 wnętrza, zewnętrza, Otwarcia drzwi, Obsługę klimatyzatora Router brzegowy 1. Rodzaj urządzenia router. 2. Rodzaj obudowy montowany w szafie rack 19, skalowalny, możliwość obsadzania dodatkowych kart, wyposażony w moduł zarządzający tzw. supervisor. 3. Porty transmisyjne możliwość obsadzenia następujących rodzajów portów: 16 GigabitEthernet SFP lub 16 GigabitEthernet RJ Porty wymagane 8 x GigabitEthernet RJ45 obsadzone po cztery na dwóch różnych kartach lub 8 x GE RJ45 oraz 4 x GE SFP rozmieszczone na różnych kartach (porty SFP wyposażone we wkładki SM do 10KM). 5. Wentylatory w przypadku gdy w urządzeniu wentylatory będą w postaci modularnej zależne od aktualnej obsady kart należy zamontować wentylatory w pełnej obsadzie. 6. Porty do zarządzania konsolowy port zarządzania wraz z kablem. 7. Prędkość przełączania pakietów 1Mpps. 8. Wielkość pamięci 4GB możliwość rozszerzenia pamięci poprzez zastosowanie zewnętrznych nośników np. karty SD bez 3

4 konieczności demontowania obudowy. 9. Wymagane funkcjonalności: Autentykacja, autoryzacja i accounting poprzez RADIUS/TACACS+ Lokalna autentykacja, autoryzacja i accounting Przekazywanie zapytań serwera DHCP Filtrowanie adresów MAC LACP Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) Protokół routingu OSPF, MP-BGP, RIP 1, RIP 2, statyczne trasy routingu, IS-IS, Obsługiwane polityki routingowe next hop, interfejs wychodzący, route-map, przypinanie polityk routingowych do fizycznego interfejsu jak i VRF Protokół zdalnego zarządzania/monitorowania - SNMP, RMON, Telnet, SSH, netflow VPN wsparcie dla IPSec VPN, MPLS L2/L3 VPN, MPLS router musi wspierać MPLS w pełnej funkcjonalności umożliwiającej pełnienie roli PE (Provider Edge) realizowanej poprzez L2VPN oraz L3VPN, wspierać wirtualne odseparowane instancje 4

5 tablic turingu (VRF), wspierający MPLS TE, VLAN Porty Vlan, prywatny Vlan, Super Vlan, QinQ VLAN, wspierać separację portów należących do tego samego VLAN u, QoS Klasyfikacja ruchu na podstawie adresu IP oraz MAC (źródłowego/docelowego), protokołu, vlan, fizycznego portu, Znakowanie i mapowanie pakietów na podstawie DSCP, TOS, mapowanie etykiet Kolejkowanie LLQ, PQ CBWFQ Bezpieczeństwo ACL wykorzystujące port docelowy/źródłowy, protokół docelowy/źródłowy, ACL aktywowane/deaktywowane w zadanym czasie, ACL wykorzystujące DSCP Sygnalizacja optyczna router musi posiadać sygnalizację za pomocą diody poniższych zdarzeń: Stan całego urządzenia Stan zasilania Sygnalizacja stanu poszczególnych portów Sygnalizator wystąpienia awarii 10. Max. pobierana moc z pełnym 5

6 7.1.2 Przełącznik agregacyjny w CPD ukompletowaniem 200 W. 11. Zasilacz musi być wyposażony w sygnalizator optyczny jego stanu. 1. Rodzaj urządzenia przełącznik warstwy trzeciej. 2. Rodzaj obudowy montowany w szafie rack 19, skalowalny, możliwość obsadzania dodatkowych kart, wyposażony w moduł zarządzający tzw. supervisor. 3. Porty transmisyjne możliwość obsadzenia następujących portów: GigabitEthernet RJ45, GigabitEthernet SFP, 10 GigabiEthernet SFP. 4. Porty transmisyjne (wymagane) 12 SFP Gbps, 40 RJ45 Gbps (porty SFP wyposażone we wkładki SM). 5. Porty do zarządzania konsolowy port zarządzania wraz z kablem. 6. Przełącznik musi wspierać: Autentykację poprzez RADIUS Przekazywanie zapytań serwera DHCP Filtrowanie adresów MAC LACP Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) Wielkość tablicy adresów MAC 32K Wydajność matrycy przełączającej tzw. Switching Fabric 170 Gbps 6

7 Prędkość przełączania pakietów 130Mbps Wielkość pamięci 256MB Protokół routingu - OSPF, MP-BGP, RIP 1, RIP 2, static IP routing, IS-IS, Protokół zdalnego zarządzania - SNMP, RMON, Telnet, SSH MPLS - Przełącznik musi wspierać MPLS w pełnej funkcjonalności umożliwiającej pełnienie roli PE (Provider Edge) realizowanej poprzez L3VPN, wspierać wirtualne odseparowane instancje tablic turingu (VRF), wspierający MPLS TE, VLAN - Porty Vlan, prywatny Vlan, Super Vlan, QinQ VLAN, VLAN Translation (separacja portów należących do tego samego VLAN u), QoS - Klasyfikacja ruchu na podstawie adresu IP oraz MAC (źródłowego/docelowego), protokołu, vlan itd. Traffic Shaping Spanning Tree - Spanning Tree Protocol (STP), RapidSTP, MultipleSTP protekcja BPDU Bezpieczeństwo - Rozszerzone ACL, L2 ACL, ACL aktywowane/deaktywowane w zadanym czasie, przypisywanie jednej 7

8 7.1.3 Przełącznik dystrybucyjny w SOR stacji (MAC Address) do jednego portu w sposób automatyczny na stałe lub do restartu przełącznika, automatyczne zapamiętywanie na porcie adresów MAC w określonej ilości, blokowanie portu po pojawieniu się zdublowanego adresu MAC, wykrywanie i identyfikowanie sąsiedztwa DHCP Snooping zabezpieczenie przed nieautoryzowanym wpięciem Serwera IP Source Guard zabezpieczenie przed podszywaniem się pod komputer Zasilanie - Przełącznik musi być wyposażonyw redundantne zasilacze pracujące w trybie 1+1 Hot-Swap wykorzystujące istniejące w danej lokalizacji siłownie lub UPS podtrzymujące urządzenia radiowe 7. Max pobierana moc z pełnym ukompletowaniem 200 W. 8. Zasilacz musi być wyposażony w sygnalizator optyczny jego stanu (działa/uszkodzony). 1. Rodzaj urządzenia przełącznik warstwy trzeciej. 2. Rodzaj obudowy montowany w szafie rack, skalowalny, możliwość obsadzania dodatkowych kart, wyposażony w moduł zarządzający tzw. supervisor. 8

9 3. Porty transmisyjne możliwość obsadzenia następujących portów: GigabitEthernet RJ45 GigabitEthernet SFP 10 GigabiEthernet SFP 4. Porty do zarządzania - Konsolowy port zarządzania wraz z kablem. 5. Przełącznik musi wspierać: Autentykację poprzez RADIUS Przekazywanie zapytań serwera DHCP Filtrowanie adresów MAC LACP Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) 6. Wielkość tablicy adresów MAC 32K. 7. Wydajność matrycy przełączającej tzw. Switching Fabric 170 Gbps. 8. Prędkość przełączania pakietów 130Mbps. 9. Wielkość pamięci 256MB. 10. Protokół routing OSPF, MP-BGP, RIP 1, RIP 2, static IP routing, IS-IS. 11. Protokół zdalnego zarządzania SNMP, RMON, Telnet, SSH. 12. MPLS Przełącznik musi wspierać MPLS w pełnej funkcjonalności umożliwiającej pełnienie roli PE (Provider Edge) realizowanej poprzez L3VPN, wspierać wirtualne 9

10 odseparowane instancje tablic turingu (VRF), wspierający MPLS TE. 13. VLAN - Porty Vlan, prywatny Vlan, Super Vlan, QinQ VLAN, VLAN Translation (separacja portów należących do tego samego VLAN u). 14. QoS Klasyfikacja ruchu na podstawie adresu IP oraz MAC (źródłowego/docelowego), protokołu, vlan itd. 15. Traffic Shaping. 16. Spanning Tree - Spanning Tree Protocol (STP), RapidSTP, MultipleSTP protekcja BPDU. 17. Bezpieczeństwo - Rozszerzone ACL, L2 ACL, ACL aktywowane/deaktywowane w zadanym czasie, przypisywanie jednej stacji (MAC Address) do jednego portu w sposób automatyczny na stałe lub do restartu przełącznika, automatyczne zapamiętywanie na porcie adresów MAC w określonej ilości, blokowanie portu po pojawieniu się zdublowanego adresu MAC, wykrywanie i identyfikowanie sąsiedztwa. 18. DHCP Snooping zabezpieczenie przed nieautoryzowanym wpięciem Serwera. 19. IP Source Guard zabezpieczenie przed podszywaniem się pod komputer. 20. Zasilanie - Przełącznik musi być wyposażony w redundantne zasilacze pracujące w trybie 1+1 Hot-Swap (DC -48V lub AC 230 w zależności od 10

11 lokalizacji) wykorzystujące istniejące w danej lokalizacji siłownie lub UPS podtrzymujące urządzenia radiowe. 21. Max. pobierana moc z pełnym ukompletowaniem 200 W. 22. Zasilacz musi być wyposażony w sygnalizator optyczny jego stanu (działa/uszkodzony). 23. Wymagane porty w poszczególnych lokalizacjach: Lokalizacja Wymagane porty Przełącznik dostępowy w DOR i PDS ZK Słońsk 10 RJ45 4 SFP Brzeźno 6 RJ45 6 SFP Szpital 6 RJ45 4 SFP Torzym 4 RJ45 3 SFP 1. Rodzaj urządzenia przełącznik warstwy drugiej. 2. Rodzaj obudowy 24 porty Fast Ethernet z elektrycznym interfejsem RJ45 oraz 4 porty optyczne w tym 2 porty combo optyczne lub elektryczne Gigabit Ethernet. Przełącznik musi być tak wyposażony aby Zamawiający był w stanie uzyskać porty światłowodowe po obsadzeniu wkładek SFP typu Gbic. Porty 11

12 muszą działać w trybie auto-uplink, duplex. 3. Porty do zarządzania Konsolowy port zarządzania wraz z kablem. 4. Przełącznik musi wspierać: a. Autentykację poprzez RADIUS b. Przekazywanie zapytań serwera DHCP c. Filtrowanie adresów MAC d. LACP 5. Wielkość tablicy adresów MAC 16K. 6. Wydajność matrycy przełączającej tzw. Switching Fabric 12,8 Gbps. 7. Prędkość przełączania pakietów 9,6Mbps. 8. Wielkość pamięci 128MB. 9. Protokół zdalnego zarządzania - SNMP, RMON, Telnet, SSH. 10. VLAN zgodny z 802.1q, prywatny Vlan, QinQ VLAN. 11. Spanning Tree - Spanning Tree Protocol (STP), RapidSTP, MultipleSTP protekcja BPDU. 12. Bezpieczeństwo - Rozszerzone ACL, L2 ACL, ACL aktywowane/deaktywowane w zadanym czasie. 13. DHCP Snooping zabezpieczenie przed nieautoryzowanym wpięciem Serwera. 14. IP Source Guard zabezpieczenie przed podszywaniem się pod komputer. 15. Zasilanie - Przełącznik musi być wyposażony w zasilacz DC -48V lub AC 230 w zależności od 12

13 7.1.5 Radiolinia w paśmie licencjonowanym lokalizacji wykorzystujące istniejące w danej lokalizacji siłownie lub UPS podtrzymujące urządzenia radiowe. 16. Max pobierana moc z pełnym ukompletowaniem 40 W. 1. Urządzenie musi być radiolinią cyfrową klasy operatorskiej. 2. Radiolinia musi spełniać wszystkie wymagania stawiane tego typu urządzeniom przez prawo polskie i Unii Europejskiej oraz być zgodna z uzyskanym z UKE pozwoleniem. 3. Wymagana jest architektura typu split-mount. Sprzęt na każdej ze stron połączenia powinien być złożony z jednostki wewnętrznej IDU oraz zewnętrznej ODU połączonych kablem pośredniej częstotliwości. Zapewniona musi być poprawna praca przy odległości IDU od ODU co najmniej 100 m. 4. Moduł ODU, antena oraz użyte kable muszą być przystosowane do pracy na zewnątrz budynków w temperaturze od -30 do C bez pogorszenia parametrów pracy. 5. Wymagane jest zasilanie 48 VDC. 6. Moduł IDU powinien być przystosowany do montażu w szafie Rack, musi mieć wysokość do 3U i głębokość odpowiednią do j szafy. Montaż modułu IDU radiolinii nie może 13

14 wymagać zachowania odstępu w szafie pod i nad półką. 7. Wymagana poprawna praca IDU przy temperaturze otoczenia od -5 do 50 0 C. 8. Moduł IDU musi być dostarczony w konfiguracji 1+0 z możliwością rozbudowy do konfiguracji 1+1 (redundancja hot-standby). 9. Maksymalny pobór mocy pojedynczego zestawu IDU-ODU powinien wynosić nie więcej niż 60 W. 10. Radiolinia posiadająca możliwość pracy w pasmach licencjonowanych zgodnie z polskimi regulacjami (13, 18, 23, 28, 32 lub 38 GHz) w kanałach o szerokości 7 MHz, 14 MHz, 28 MHz, 56 MHz zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami. 11. W kanałach 7, 14, 28 i 56 MHz radiolinia musi posiadać możliwość pracy z modulacjami QPSK, 8PSK, QAM 16, 32, 64, 128 i 256 bez konieczności modyfikacji sprzętowej. Oferowana radiolinia musi umożliwiać samodzielną zmianę kanału oraz modulacji przez użytkownika. 12. Wymagana jest obsługa dynamicznej zmiany modulacji. Wymagane jest bezstratne przełączanie modulacji w trybie adaptacyjnym. 13. Każdy element radiolinii musi umożliwiać skalowanie przepustowości w przedziale Mbps. 14. Radiolinia powinna oferować przepływność co 14

15 najmniej 100 Mb/s pracując w kanale 28 MHz z modulacją 32QAM (zgodnie z testem RFC- 2544). 15. Wymagana jest możliwość włączenia automatycznej regulacji mocy nadajnika (ATPC). 16. Zmiana przepustowości radiolinii musi odbywać się programowo, z wykorzystaniem zdalnego zarządzania. 17. Radiolinia musi być dostarczona z licencją umożliwiającą transfer ruchu na poziomie co najmniej określonym w wymaganiach szczegółowych na łącza szkieletowe (zgodnie z testem RFC-2544). 18. Wymagana jest dostępność średnioroczna łącza radioliniowego na poziomie 99.99% (przy BER=10^-6) obliczona zgodnie z ITU-R P Radiolinia musi posiadać przynajmniej 16 styków E Radiolinia musi posiadać przynajmniej następujące interfejsy transmisyjne: dwa porty Gb Ethernet (porty typu Combo z możliwością zmiany między 1000BASE-T oraz interfejsem optycznym), 5 portów Fast Ethernet. 21. Wymagane jest posiadanie Certyfikatów Metro Ethernet Forum, przynajmniej MEF-9 & MEF-14 dla usług (EPL, EVPL & E-LAN). 22. Wymagana jest możliwość pracy jako 15

16 przełącznik Ethernet L Wymagana jest obsługa sieci wirtualnych (VLAN) zgodnie z 802.1q oraz 802.1QinQ. 24. Wymagana jest obsługa co najmniej 8000 MAC adresów. 25. Wymagana jest możliwość zbierania statystyk RMON dla każdego interfejsu. 26. Wymagana jest możliwość konfiguracji polityki jakości ruchu (QoS), obsługa klasyfikacji pakietów zgodnie z 802.1p, VLAN-ID, IPv4/DSCP, IPv6/TOS, MPLS(EXP/Traffic Class); co najmniej 4 kolejki wyjściowe. 27. Radiolinia musi posiadać co najmniej jeden port FE dedykowany do zarządzania (lub umożliwiać takie skonfigurowanie dodatkowego portu przeznaczonego do obsługi ruchu). 28. Zarządzanie radiolinią powinno odbywać się za pomocą przeglądarki WWW bez potrzeby instalowania dodatkowego oprogramowania oraz z poziomu linii komend, lokalnie lub zdalnie przez SSH. 29. Radiolinia musi umożliwiać podgląd i zmianę konfiguracji wszystkich parametrów radiolinii przez złącze konsolowe RS-232 lub USB oraz połączenie zdalne SSH, w zakresie nie mniejszym niż przez interfejs WWW. 30. Radiolinia musi umożliwiać monitorowanie 16

17 7.1.6 Radiolinia w paśmie nielicencjonowanym urządzenia i łącza radiowego za pomocą protokołu SNMP oraz możliwość definicji serwera zbierającego alarmy SNMP (SNMP Trap Server). Wymagane jest dostarczenie pliku MIB dla urządzenia. 31. Wymagana jest możliwość monitorowania zakłóceń w torze radiowym (np. przez pomiar stopy błędów). 32. Wymagana jest możliwość konfigurowania pętli w celach diagnostycznych na określony przedział czasu. 1. Praca w zakresie częstotliwości określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 6 sierpnia 2002 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia. 2. Praca z podziałem w dziedzinie czasu (Time Division Duplex). 3. Wykorzystanie techniki OFDM. 4. Wykorzystanie technik transmisji wieloantenowej MIMO 2 x Praca z modulacjami BPSK, QPSK, 16QAM oraz 64QAM. 6. Zagregowana przepływność łącza 50 Mb/s (half-duplex) w kanale 20 MHz. 7. Opóźnienie transmisji poniżej < 10 ms. 8. Obsługa szerokości kanałów 5, 10, 20 MHz. 17

18 9. Mechanizm adaptacyjnej modulacji i kodowania oraz dynamicznego wyboru kanału. 10. Mechanizmy unikania zakłóceń oraz automatycznego żądania retransmisji (ARQ). 11. Efektywność spektralna co najmniej 5 bit/hz. 12. Możliwość konfiguracji stacji w tryb symetrycznej i asymetrycznej transmisji. 13. Możliwość synchronizacji urządzeń w sieci za pomocą sygnału GPS. 14. Obsługa sieci wirtualnych VLAN 802.1Q, 802.1QinQ 15. Obsługa mechanizmu priorytetyzacji QoS w oparciu o znaczniki 802.1p i DiffServ, obsługa co najmniej 4 kolejek. 16. Wbudowany analizator widma. 17. Wbudowane interfejsy Ethernet 10/100/1000 BaseT lub SFP. 18. Możliwość zarządzania przez przeglądarkę internetową lub Telnet lub aplikację producencką. 19. Zasilanie poprzez niewykorzystywane żyły skrętki przyłączającej. 20. Pobór mocy poniżej 90W. 21. Urządzenie przystosowane do instalacji zewnętrznej (klasa szczelności urządzenia IP67). 22. Praca w zakresie temperatur od -35 do 60 0 C. 18

19 7.1.7 Stacja dostępowa WiFi - zewnętrzna Urządzenie powinno spełniać co najmniej wymagania: 1. Urządzenie powinno być zintegrowane w obudowie o minimalnej klasie szczelności IP Minimalne parametry dopuszczalnej temperatury pracy -20 C do +70 C. 3. Obsługiwane szyfrowania WEP, WPA, WPA2. 4. Obsługa VLAN. 5. Obsługa usługi Hot-spot z Captive-portal. 6. Obsługa VPN serwer i klient L2TP, PPTP, PPPoE. 7. Obsługa protokołu Radius. 8. Obsługa standardów co najmniej g, b, a. 9. Minimalne moc nadawania 23dBm. Stacja bazowa powinna zostać wyposażona w 3 anteny sektorowe jednopolaryzacyjne. Wymagane jest spełnianie co najmniej następujących wymagań: Pasmo pracy: GHz Zysk energetyczny dla polaryzacji pionowej/poziomej: 14 dbi Separacja między złączami: >45 db Kąt połowy mocy w płaszczyźnie poziomej: 120 stopni Kąt połowy mocy w płaszczyźnie pionowej: >7 stopni dla obu polaryzacji 19

20 Złącza typu N, żeńskie Współczynnik fali stojącej w całym paśmie pracy: < Maszyna serwerowa Minimalne parametry techniczne serwera: Obudowa o do instalacji w serwerowej szafie RACK 19 lub typu wieża z możliwością instalacji szafie RACK 19 o wysokość nie więcej niż 2U po zamontowaniu w szafie RACK o minimum 8 wnęk dla dysków twardych Hotplug 3,5 lub 2,5 o obudowa zaprojektowana na potrzeby go modelu serwera o szyny umożliwiające pełne wysunięcie serwera z szafy rack oraz ramieniem porządkującym ułożenie przewodów w szafie rack Płyta główna o dedykowana płyta serwerowa o dwa gniazda procesora, wyprodukowane i zaprojektowane przez producenta serwera o 24 gniazda pamięci RAM na płycie głównej, obsługa do 768GB pamięci RAM o minimum 5 złącz PCI Express generacji 3 20

21 o o możliwość zastosowania wewnętrznego klucza flash USB lub karty SD z wirtualizatorem zainstalowany układ szyfrowania zgodny z TPM 1.2 Procesory o zainstalowane dwa procesory min 6- rdzeniowe w architekturze x 86 osiągające w oferowanym serwerze w testach wydajności SPECint_rate2006 min. 436 pkt. wymagane dołączenie do oferty pełnego protokołu testów SPEC dla go modelu serwera wyposażonego w procesory (protokół poświadczony przez producenta serwera) lub oświadczenie Wykonawcy potwierdzającego spełnianie tych wymagań. Pamięć RAM o zainstalowane min. 64GB pamięci RAM DDR3 LV Registered typu 1600Mhz o wsparcie dla technologii zabezpieczania pamięci ECC Kontrolery dyskowe o zainstalowany kontroler dysków typu SAS 21

22 oraz tryby min. RAID 0/1/5/6 o pamięć kontrolera min. 1GB Dyski twarde o 8 x 300 GB SAS ver. 2 wszystkie skonfigurowane w RAID 6 Napędy zintegrowane o nagrywarka DVD +/- RW o Kontrolery LAN - cztery porty 1Gb Ethernet, RJ-45 Karta graficzna o zintegrowana karta graficzna o złącze VGA dostępne z przodu oraz tyłu obudowy serwera Porty, Interfejsy zintegrowane o min. 5 x USB 2.0, w tym minimum 2 na panelu przednim, minimum 1 wewnętrzne Zasilanie, chłodzenie o dwa redundantne zasilacze hotplug o sprawności 94% (tzw klasa Platinum) min. 450W o redundantne wentylatory chłodzące wnętrze obudowy, wymienne w trybie hotplug o w zestawie dwa przewody zasilające z 22

23 wtyczką używaną w Polsce o min. Długości 1,8 m Zarządzanie Serwer musi posiadać panel diagnostyczny dostępny od frontu serwera, podający informacje o statusie serwera, wyświetlający informacje o błędach zintegrowany z płytą główną serwera kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania zgodny z IPMI 2.0 o funkcjonalnościach: o niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler umożliwiający pełne zarządzanie, zdalny restart serwera o dedykowana karta LAN 1 Gb/s dedykowane złącze RJ-45 z tyłu obudowy) do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania o dostęp poprzez przeglądarkę Web (także SSL, SSH) o zarządzanie alarmami (zdarzenia poprzez SNMP) o o o możliwość przejęcia konsoli tekstowej opcjonalne przekierowanie konsoli graficznej na poziomie sprzętowym oraz możliwość montowania zdalnych napędów i ich obrazów na poziomie sprzętowym (cyfrowy KVM) oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne umożliwiające konfigurację 23

24 kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (m.in. temperatura, dyski, zasilacze, płyta główna, procesory, pamięć operacyjna itd.) Wspierane OS Kompatybilność z popularnymi systemami serwerowymi Windows 2008 R2 / 2012, Hyper-V, VMWare, Suse SLES11, RHEL 6. Inne o o o dostarczona w zestawie mysz i klawiatura Qwerty w układzie US dostarczony w zestawie kabel połączeniowy do konsoli KVM min. 2 m elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane oraz muszą być objęte gwarancją producenta. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie producenta go serwera lub oświadczenie Wykonawcy 24

25 potwierdzające spełnianie tych wymogów. Do oferty należy załączyć oświadczenie Wykonawcy, że oferowany sprzęt produkowany jest zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO Oprogramowanie do wirtualizacji WARUNKI GWARANCJI: min. 60 miesięcy gwarancji producenta serwera realizowanej w miejscu instalacji sprzętu z usługą serwisową do końca następnego dnia roboczego od zgłoszenia. Serwis gwarancyjny musi obejmować dostęp do poprawek i nowych wersji oprogramowania wbudowanego, które są elementem zamówienia w ciągu 36 miesięcy od daty dostawy. System musi zapewniać możliwość samodzielnego i automatycznego powiadamiania producenta i administratorów Zamawiającego o usterkach za pomocą wiadomości wysyłanych poprzez protokół SNMP (wersja: 1,2c, 3) lub SMTP. Minimalne wymagania dot. oprogramowania do wirtualizacji: 1. Dożywotnia licencja. 2. Konsolidacja: o Warstwa wirtualizacji powinna być rozwiązaniem systemowym tzn. powinna być zainstalowana bezpośrednio na 25

26 sprzęcie fizycznym. o Rozwiązanie powinno zapewnić możliwość obsługi wielu instancji systemów operacyjnych na jednym serwerze fizycznym i powinno się charakteryzować maksymalnym możliwym stopniem konsolidacji sprzętowej. o Oprogramowanie powinno posiadać centralną konsolę graficzną do zarządzania środowiskiem wirtualnym. o Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych z możliwością dostępu do 255GB pamięci operacyjnej. o Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 procesorowych. o Rozwiązanie powinno umożliwiać łatwą i szybką rozbudowę infrastruktury o nowe usługi bez spadku wydajności i dostępności pozostałych wybranych usług. o Rozwiązanie powinno w możliwie największym stopniu być niezależne od producenta platformy sprzętowej. o Rozwiązanie powinno wspierać 26

27 następujące systemy operacyjne: Windows XP, Windows Vista, Windows NT, Windows 2000, Windows Server 2003, Windows Server 2008 Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, SLES 10, SLES9, SLES8, Ubuntu 7.04, RHEL 5, RHEL 4, RHEL3, RHEL 2.1, Solaris wersja 10 dla platformy x86, NetWare 6.5, NetWare 6.0, NetWare 6.1, Debian, CentOS, FreeBSD, Asianux, Ubuntu 7.04, SCO OpenServer, SCO Unixware. o Rozwiązanie powinno umożliwiać przydzielenie większej ilości pamięci RAM dla maszyn wirtualnych niż fizyczne zasoby RAM serwera w celu osiągnięcia maksymalnego współczynnika konsolidacji. o Rozwiązanie powinno zapewnić możliwość monitorowania wykorzystania zasobów fizycznych infrastruktury wirtualnej. o Oprogramowanie do wirtualizacji powinno zapewnić możliwość wykonywania kopii zapasowych instancji systemów operacyjnych oraz ich odtworzenia w możliwie najkrótszym czasie. 27

28 o Oprogramowanie do wirtualizacji powinno zapewnić możliwość wykonywania kopii migawkowych instancji systemów operacyjnych na potrzeby tworzenia kopii zapasowych bez przerywania ich pracy. o Oprogramowanie do wirtualizacji powinno zapewnić możliwość klonowania systemów operacyjnych wraz z ich pełną konfiguracją i danymi. o Oprogramowanie zarządzające musi posiadać możliwość przydzielania i konfiguracji uprawnień z możliwością integracji z usługami katalogowymi Microsoft Active Directory. o Oprogramowanie do wirtualizacji musi obsługiwać przełączenie ścieżek SAN (bez utraty komunikacji) w przypadku awarii jednej z dwóch ścieżek. o Platforma wirtualizacyjna musi umożliwić wykorzystanie procesorów fizycznych do 6 rdzeni na procesor. o Rozwiązanie musi umożliwiać udostepnienie maszynie wirtualnej większej ilości zasobów dyskowych aniżeli fizycznie zarezerwowane. o System powinien posiadać funkcjonalność wirtualnego przełącznika 28

29 (switch) umożliwiającego tworzenie sieci wirtualnej w obszarze hosta i pozwalającego połączyć maszyny wirtualne w obszarze jednego hosta, a także na zewnątrz sieci fizycznej. Przełączniki wirtualne powinny mieć możliwość konfiguracji 4000 portów. 3. Wysoka dostępność: o Rozwiązanie powinno mieć możliwość przenoszenia maszyn wirtualnych w czasie ich pracy pomiędzy serwerami fizycznymi. o Rozwiązanie powinno zapewnić ciągłą pracę usług. Usługi krytyczne biznesowo powinny działać bez przestoju, czas niedostępności innych usług nie powinien przekraczać kilkunastu minut. o Rozwiązanie powinno umożliwiać łatwe i szybkie ponowne uruchomienie systemów/usług w przypadku awarii poszczególnych elementów infrastruktury. o Rozwiązanie powinno zapewnić bezpieczeństwo danych mimo poważnego uszkodzenia lub utraty sprzętu lub oprogramowania. o Rozwiązanie powinno zapewniać 29

30 mechanizm bezpiecznego uaktualniania warstwy wirtualizacyjnej, hostowanych systemów operacyjnych (np. wgrywania patch-y) i aplikacji tak, aby zminimalizować ryzyko awarii systemu na skutek wprowadzenia zamiany. o Rozwiązanie powinno zapewnić możliwość szybkiego wykonywania kopii zapasowych oraz odtwarzania usług. Proces ten nie powinien mieć wpływu na utylizację zasobów fizycznych infrastruktury wirtualnej. 4. Równoważenie obciążenia i przestoje serwisowe: o Czas planowanego przestoju usług związany z koniecznością prac serwisowych (np. rekonfiguracja serwerów, macierzy, switchy) powinien być ograniczony do minimum. Pożądana jest możliwość przenoszenia usług pomiędzy serwerami fizycznymi oraz wolumenami dyskowymi, bez przerywania pracy usług. 5. Obsługa potrzeb biznesu: o Rozwiązanie powinno zapewnić możliwość szybkiego tworzenia i 30

31 8.1 Mobilne stanowisko administracyjne uruchamiania nowych usług wraz z ich pełną konfiguracją i preinstalowanymi narzędziami systemowymi w celu efektywnej obsługi wymagań biznesowych. o Rozwiązanie powinno zapewnić mechanizm wykonywania kopii klonów systemów operacyjnych wraz z ich pełną konfiguracją i danymi. Procesor o dedykowany do pracy w komputerach przenośnych, procesor wydajnościowo osiągający wynik co najmniej 7000 pkt. w teście PassMark CPU Mark, według wyników opublikowanych na stronie Pamięć RAM o co najmniej 8GB Dysk twardy o co najmniej1000 GB o musi zawierać partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego po awarii bez dodatkowych nośników 31

32 Płyta główna o zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera o Chipset płyty głównej dostosowany do go procesora Karta dźwiękowa o zintegrowana o w standardzie High Definition Audio o wbudowane głośniki stereo o wbudowany mikrofon stereo, Komunikacja o wbudowana karta Ethernet 10/100 Mbps RJ45 o wbudowana bezprzewodowa karta sieciowa pracująca w standardzie IEEE b/g/n o wbudowany moduł Bluetooth Karta graficzna o zintegrowana o min MB pamięci karty graficznej 32

Tabela zgodności spełnienia warunków funkcjonalno-technicznych

Tabela zgodności spełnienia warunków funkcjonalno-technicznych Załącznik nr 2 do SIWZ Tabela zgodności spełnienia warunków funkcjonalno-technicznych Instrukcja wypełnienia 1. W kolumnie PARAMETRY TECHNICZNE/FUNKCJONALNE WYMAGANE Zamawiający określił parametry jakie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego:

Specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego: Załącznik nr 5 do SIWZ Specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego: PRZEŁĄCZNIK SIECIOWY I 4 szt. Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) Parametr oferowany Producent Nazwa producenta: Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń

Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń Program funkcjonalno-użytkowy dla projektu: Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: L.Dz.-UG.271.2.D.2014 Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: Dostawa sprzętu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wszystkie podane parametry urządzeń są parametrami minimalnymi.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wszystkie podane parametry urządzeń są parametrami minimalnymi. GCI. 400-1/2013 Załącznik nr 5 do siwz dot.: przetargu nieograniczonego powyżej 200.000 euro na dostawę sprzętu komputerowego dla Gdyńskiego Centrum w ramach rozbudowy Pomorskiego Parku Naukowo Technologicznego.

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej w Tyńcu Małym

Dostawa sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej w Tyńcu Małym Załącznik nr 5 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej w Tyńcu Małym OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Wskazanie nazw zwyczajowych czy producentów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia. Dostawa 120 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem o następujących parametrach:

Szczegółowy opis zamówienia. Dostawa 120 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem o następujących parametrach: Zał. nr 1a do SIWZ Szczegółowy opis zamówienia Dostawa 120 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem o następujących parametrach: 1. Jednostki Centralne 30szt.: Nazwa komponentu Procesor/ wydajność

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY GMINA OSTRÓW MAZOWIECKA PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci szerokopasmowej z dostawą sprzętu komputerowego, szkoleniami oraz utrzymaniem sieci w ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 6 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Projekt e-urząd w Gminie Bukowina Tatrzańska zakłada planowy rozwój systemów informatycznych Urzędu Gminy. W szczególności dostarczony sprzęt komputerowy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W TYŃCU MAŁYM Zamawiający: GMINA KOBIERZYCE AL. PAŁACOWA 1 55-040 KOBIERZYCE tel. +48 71 36 98 130 faks +48 71 31 11 252 strona internetowa: www.ugk.pl przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W wypadku wystąpienia w poniższym opisie wymaganych minimalnych parametrów, zastrzeżonych nazw własnych producentów lub produktów, zgodnie z art. 29 ust. 3 PZP, dopuszcza

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest:

Przedmiotem zamówienia jest: Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i dostawa do Siedziby Zamawiającego sprzętu informatycznego wraz z instalacją i usługą serwisowania w ramach projektu Łagodzenie skutków wykluczenia cyfrowego w Gminie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/108/2014 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa sprzętu komputerowego do sal ćwiczeniowych i wykładowych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia. Dostawa 2 notebooków z oprogramowaniem o następujących parametrach:

Szczegółowy opis zamówienia. Dostawa 2 notebooków z oprogramowaniem o następujących parametrach: Zał. nr 1c do SIWZ Szczegółowy opis zamówienia Dostawa 2 notebooków z oprogramowaniem o następujących parametrach: 1. Notebook 2szt.: Nazwa komponentu Typ Zastosowanie Procesor Pamięć operacyjna RAM Dysk

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. x86,x64, dla urządzeń mobilnych

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. x86,x64, dla urządzeń mobilnych Załącznik nr 5 do siwz GCI. 341-11/2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 laptop model 1 (sztuk 5) opis typ opis zastosowania typ procesora opis wydajności w oparciu o testy wydajnościowe wymagania

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w 1 z 7 2013-10-22 12:35 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 304418-2013 z dnia 2013-07-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kraków Komputer 1. Komputer stacjonarny, zintegrowany z monitorem typu AiO (All in

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Instrukcja wypełniania tabeli: Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia kolumny 4. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją podaną w tabeli

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do siwz ZP 39/2012/CZP. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia dostawa/usługi

Załącznik nr 1 do siwz ZP 39/2012/CZP. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia dostawa/usługi Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do siwz ZP 39/2012/CZP Przedmiot zamówienia dostawa/usługi Nazwa: Wyposażenie obiektu Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum Obsługi PPNT wybudowanego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/1/2015 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Zadanie nr 1: Dostawa drukarki dla Instytutu Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS PROJEKTU: WYMAGANIA OGÓLNE DLA DOSTARCZONYCH ROZWIĄZAŃ: MODERNIZACJA SIECI KOMPUTEROWEJ

OGÓLNY OPIS PROJEKTU: WYMAGANIA OGÓLNE DLA DOSTARCZONYCH ROZWIĄZAŃ: MODERNIZACJA SIECI KOMPUTEROWEJ OGÓLNY OPIS PROJEKTU: Przedmiotem zamówienia jest modernizacja sieci komputerowej w Muzeum Sztuki w tym budowa szkieletu światłowodowego oraz dostarczenie, instalacja i konfiguracja sieciowych urządzeń

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA-

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- Dostawa komputerów Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia związanego z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/221/2013 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Zadanie nr 1: Dostawa komputerów przenośnych dla Katedry Pedagogiki Medialnej i Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Formularz asortymentowy

Formularz asortymentowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Formularz asortymentowo - cenowy Część 2 Załącznik nr 8 do SIWZ Wymagania stawiane wykonawcy: 1) Dostarczony sprzęt ma być oznaczony znakiem CE, posiadać certyfikat

Bardziej szczegółowo

Miejsce dostaw wszystkich opisanych poniżej sprzętów: Centrum Informatyczno Telekomunikacyjne Magazyn IT Pl. Hallera 1

Miejsce dostaw wszystkich opisanych poniżej sprzętów: Centrum Informatyczno Telekomunikacyjne Magazyn IT Pl. Hallera 1 ZP-16-2013 Miejsce dostaw wszystkich opisanych poniżej sprzętów: Centrum Informatyczno Telekomunikacyjne Magazyn IT Pl. Hallera 1 W celu ustalenia terminu dostarczenia sprzętu należy skontaktować się z:

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy, zestawienie wymaganych parametrów granicznych. Strona 1 z 11

Formularz cenowy, zestawienie wymaganych parametrów granicznych. Strona 1 z 11 (pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 1b do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Pakiet 1 KOMPUTER OSOBISTY Lp. Opis przedmiotu zamówienia /nazwa międzynarodowa Formularz cenowy, zestawienie wymaganych

Bardziej szczegółowo

Część nr 1. min. 8 GB, min 1 slot wolny do przyszłej rozbudowy. Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do zapisu nośników

Część nr 1. min. 8 GB, min 1 slot wolny do przyszłej rozbudowy. Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do zapisu nośników Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część nr 1 Komputer typu PC - 17 szt. Klasa produktu Procesor Płyta główna BIOS Stacja robocza albo komputer klasy PC Wielordzeniowy procesor klasy x86 do zaprojektowany

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia. Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, - Komputery PC uczniowskie szt. 18 - Komputer PC nauczycielski szt.1 - Kopiarka/drukarka

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/107/2014 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Zadanie nr 1: Dostawa komputera przenośnego dla Wydziału Biologiczno Rolniczego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia. Lp. Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania:

Przedmiot zamówienia. Lp. Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania: Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania: całość sprzętu i oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów na rynek polski; Wykonawca dostarczy sprzęt fabrycznie nowy,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń komputerowych, sieciowych, projekcyjnych oraz oprogramowania w 2012 r. wg trzech części

Bardziej szczegółowo