2. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Białej Podlaskiej.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Białej Podlaskiej."

Transkrypt

1 Organizacja systemu powiadamiania o stanach nagłego zagrożenia: a) nazwa miejscowości, w której zlokalizowane jest wojewódzkie centrum powiadamiania ratunkowego oraz teren obsługiwany przez to centrum, W drugiej połowie 2011 r. planuje się uruchomienie Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Lublinie. Początkowo WCPR obejmie swoim działaniem miasto Lublin, powiat lubelski oraz powiat świdnicki. Do końca roku 2011 planuje przyłączenie do tego obszaru powiatu Łęczyńskiego. W miarę zwiększania sprawności WCPR będą stopniowo przyłączane kolejne powiaty woj. Lubelskiego aż do osiągnięcia granicy sprawności. W przypadku braku możliwości objęcia obszarem działania WCPR terenu całego województwa lubelskiego planuje się utworzenie CPR w Zamościu. b) nazwa miejscowości, w której zlokalizowane jest centrum powiadamiania ratunkowego oraz teren obsługiwany przez to centrum, W przypadku braku możliwości objęcia obszarem działania WCPR w Lublinie terenu całego województwa lubelskiego planuje się utworzenie CPR w Zamościu. c) struktura i organizacja systemów teleinformatycznych wykorzystywanych na potrzeby systemu powiadamiania o stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, w szczególności funkcjonowanie numerów alarmowych 999 i 112, 1. SPZOZ w Bełżycach Przewodową łączność cyfrową stanowi ISDN TP nr alarmowy 999 oraz ISDN TP nr Tele-fax, którego dostawcą jest Telekomunikacja Polska. System rejestracji rozmów wykorzystuje urządzenia komputerowe i bufor rejestracyjny firmy Meta Soft działający na oprogramowaniu Fontel / 2.21 system informatyczny oparty jest na systemie operacyjnym Windows XP/ S.P. 3 i wykorzystuje. program medyczny KS-PPS /Wer firmy Kamsoft. 2. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Białej Podlaskiej. Struktura i organizacja systemów teleinformatycznych wykorzystywanych na potrzeby systemu powiadamiania o stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego na terenie Strona 224

2 działania Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Białej Podlaskiej przedstawia poniższa tabela. Nazwa jednostki Wojewódzkie Biuro Wezwań Rejestracji i Informacji w Białej Podlaskiej Rejonowa Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Radzyniu Podlaskim Rejonowa Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Parczewie Rejonowa Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Łosicach Rejon działania i zgłoszeń na tel. 999 Telefon 999 nr. podkładowy Telefon 112 nr. podkładowy powiat bialski powiat radzyński powiat parczewski powiat łosicki Wezwania na numer 112 są odbierane przez dyżurnych straży pożarnej i policji, jeżeli dotyczą pomocy medycznej są przełączane na telefon 112 w pogotowiu. 3. SPZOZ w Bychawie 1.Dwa telefony stacjonarne typ. ASCOM 25 Nr.999 i nr z możliwością wyświetlania i odczytu numeru przychodzącego. -telefon skonfigurowany jest z komputerem, który rejestruje rozmowy. -program operacyjny komputera WINDOWS program rejestrujący rozmowy COMPOL 2 2.Telefon stacjonarny z faxem typ. RICOH FAX 110 nr Dwie radiostacje stacjonarne: - jedna z kanałem ogólnopolskim typ. CM druga z kanałem dostępnym dla naszej struktury organizacyjnej typ.cm Jeden telefon komórkowy NOKIA do dyspozycji Dyspozytora. 5.Każda karetka /szt.4/posiada własną radiostację typ. MOTOROLLA 6.Radiostacje przenośne MOTOROLLA /2 kpl./ typ. GP 300 do dyspozycji zespołów wyjazdowych /zasięg do 5 km/ 4. SPZOZ w Chełmie Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie SP-ZOZ dysponuje siecią korporacyjną łączącą wszystkie Działy firmy w czterech powiatach oraz Miejsca Oczekiwania Zespołów Strona 225

3 Ratownictwa Medycznego rozmieszczone w terenie operacyjnym podległym SRM w Chełmie. 1. Organizacja systemu teleinformatycznego SRM w Chełmie Teren działania obejmuje obszar 4 powiatów: miasto Chełm powiat chełmski powiat krasnostawski powiat włodawski Łącznie na tym obszarze zamieszkuje ok. 240 tys. osób W ramach systemu współpracują MOZRM w następujących lokalizacjach: CPR Chełm ul. Prym. S. Wyszyńskiego 2B 1 zespół (S) DPD Chełm ul. Wołyńska 11, 2 zespoły (S i P) MOZRM Siedliszcze- 1 zespół (S) MOZRM Dorohusk 1 zespół (P) MOZRM Wola Uhruska 1 zespół (P) DPD Biuro Krasnystaw 2 zespoły (S i P) MOZRM Żółkiewka 1 zespół (P) DPD Biuro Włodawa - 2 zespoły (Si P) MOZRM Urszulin 1 zespół (P) SRM SP-ZOZ Chełm Administracja ul. Rejowiecka 128 System teleinformatyczny SRM w Chełmie pozwala na wymianę informacji ze wszystkimi niżej wymienionymi instytucjami, z którymi SRM ma łączność telefoniczna i radiową: PSP Chełm Siedziba CPR służby ratownicze i PSP razem PSP Krasnystaw PSP Włodawa SOR Chełm KP Policji Chełm KP Policji Krasnystaw KP Policji Włodawa Strona 226

4 Rejon Energetyczny Zamość oddziały w Chełmie, Włodawie, Krasnymstawie CPR w Chełmie bezpośrednio obsługuje obecnie trzy obszary administracji samorządowej, powiaty chełmski miejski i ziemski oraz krasnostawski na podstawie zawartego porozumienia. Dodatkowo powiązany jest ze stanowiskiem umiejscowionym w powiecie włodawskim będącym elementem obszaru obsługiwanego przez SRM lecz formalnie niewłączonym do porozumienia powiatów. Miejscem logistycznego centrum CPR-u jest KM PSP w Chełmie, w której znajdują się odpowiednie pomieszczenia dla dyspozytorów w tym trzy dla dyspozytorów służb medycznych oraz pomieszczenia dla zespołu ratownictwa medycznego. W celu pogodzenia powiatowej struktury PSP oraz działającej na większym obszarze służb medycznych SRM w Chełmie zdecydowano się na teleinformatyczny system mieszany dodając do stacjonarnych stanowisk dowodzenia w siedzibie CPR oddalone stanowiska dowodzenia zabezpieczające potrzeby powiatowe dysponowania zespołami ratownictwa medycznego. Oddalone stanowiska dowodzenia umożliwiają strukturze powiatowej pełne wykorzystywanie powiatowych sił w sytuacjach awaryjnych i kryzysowych z możliwością pełnego koordynowania działań na terenie własnego powiatu oraz z możliwością bezpośredniego użycia sił z innych powiatów będących w strukturze SRM. System oparto na zintegrowaniu łączności przewodowej i radiowej: łącze analogowe, łącza cyfrowe, kanały radiowe (5). System obecnie obsługuje 12 zespołów ratownictwa medycznego rozstawionych w czterech powiatach, w tym jednym miejskim. Powyższe zespoły zabezpieczają około 240 tys. mieszkańców oraz ważne szlaki komunikacyjne z Lublina do Zamościa, Lublina do Dorohuska wraz z przejściem granicznym w Dorohusku oraz trasę z Lublina do Włodawy. Pojazdy wyposażono w odpowiednie radiotelefony, terminale statusów, drukarki i GPS-y zapewniając możliwość przesyłania danych oraz śledzenia pojazdów ( w przyszłości przesył danych diagnostycznych do SOR i innych specjalistycznych oddziałów). Strona 227

5 SCHEMAT ORGANIZACYJNY ZARZĄDZANIA Z SYSTEMU CPR SŁUŻBAMI RATOWNICTWA MEDYCZNEGO STAROSTA WŁODAWSKI PREZYDENT CHEŁMA STAROSTA CHEŁMSKI STAROSTA KRASNOSTAWSKI LOGISTYCZNE CENTRUM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO W CHEŁMIE STANOWISKA DYSPOZYTORSKIE PSP WŁODAWA STANOWISKO DYSPOZYTORSKIE WŁODAWA SOR WŁODAWA SOR CHEŁM STANOWISKA DYSPOZYTORSKIE SRM w Chełmie STANOWISKA DYSPOZYTORSKIE PSP CHEŁM SOR KRASNYSTAW STANOWISKO DYSPOZYTORSKIE KRASNYSTAW STANOWISKA DYSPOZYTORSKIE PSP KRASNYSTAW JEDNOSTKI PSP MOZ - WŁODAWA 1.MOZ - CHEŁM Wołyńska 2.MOZ - Chełm Wyszyńskiego JEDNOSTKI PSP MOZ - KRASNYSTAW JEDNOSTKI PSP W R R W R R W MSZ - URSZULIN MOZ - SIEDLISZCZE MOZ - ŻÓŁKIEWKA W R W MOZ - DOROHUSK W Zamierzeniem SRM w Chełmie jest pełne włączenie wraz z innymi służbami włączenie do zintegrowanego systemu teleinformatycznego powiatu włodawskiego. Sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi Obok istniejącego serwera opartego na platformie WINDOWS 2003 SERVER z bazą danych MS SQL. Serwer ma bezpośrednią łączność z SRM Chełm, Krasnystaw, Włodawa, Żółkiewka, Pogotowie Chełm, oraz oddalonymi miejscami stacjonowania zespołów. Zastosowane medium łączności szerokopasmowej DSL oraz routery pozwalające na tunelowanie w/w połączeń. Strona 228

6 Trzy stanowiska dyspozytorskie: komputer klasy PC Pentium 4 1,5 GHz, 512 MB RAM, HD 60 GB, karta dwumonitorowa, 2 monitory LCD 17 dla każdego ze stanowisk, bezprzewodowe zestawy słuchawkowe. System zabezpieczający zasilanie to agregat prądotwórczy oraz system lokalnych UPS gwarantujący zasilanie dla kluczowych urządzeń System łączności W CPR Chełmie funkcjonuje system realizujący łączność głosową między CPR a wszystkimi wymienionymi podmiotami oraz pojazdami w ruchu. Systemy łączności przewodowej System łączności przewodowej posiada następujące parametry techniczno użytkowe: 1. integracja systemów komunikacji: publiczna sieć telefoniczna stacjonarna, publiczna sieć telefoniczna komórkowa, sieci resortowe i wydzielone, 2. automatyczne zestawianie połączeń poprzez wybór medium połączenia i kanału z: jednostkami ratownictwa medycznego, jednostkami współdziałającymi, służbami i siłami resortu spraw wewnętrznych (Policja, Straż Pożarna), 3. synchronizacja czasu we wszystkich elementach systemu, 4. konfigurowanie programowe, zarządzane lokalnie i zdalnie, 5. współpraca z aplikacjami do przyjmowania zgłoszeń, dysponowania siłami i środkami, 6. prezentacja i zapis do pamięci numeru wraz z identyfikatorem linii alarmowych (999, 112), 7. możliwość przekazania rozmowy do innych dyspozytorów systemu, 8. jednolity system numeracyjny dla wszystkich abonentów w systemie, 9. możliwość w przyszłości rozbudowy i integracji z systemami informatycznymi Strona 229

7 Wymagania dla urządzeń systemu telekomunikacyjnego w poszczególnych lokalizacjach: 1. CPR o linie miejskie ISDN (2B+D) -6 z możliwością rozbudowy do 12, o linie wewnętrzne analogowe -10 z możliwością rozbudowy do 20, o linie wewnętrzne ISDN - 3 z możliwością rozbudowy do 5, o zapowiedzi słowne 3 z możliwością rozbudowy do 6, o konsole operatorskie - 2 z możliwością rozbudowy do 3, 2. Centrala firmy SRM SP-ZOZ przyłączenie istniejącej centrali na bazie usługi CENTREX 3. DPD w Chełmie Przyłączenie istniejących nr linii miejskich ( 2 linie analogowe i 2B+D) na bazie usługi CENTREX 4. DPD Oddział Krasnystaw przyłączenie istniejącej centrali na bazie usługi CENTREX 5. DPD Oddział Włodawa przyłączenie istniejącej centrali na bazie usługi CENTREX 6. MOZRM Żółkiewka Przyłączenie istniejących linii do systemu CENTREX 7. MOZRM Dorohusk linie miejskie analogowe 1 8. MOZRM Siedliszcze linie miejskie analogowe 1 9. MOZRM Wola Uhruska linie miejskie analogowe 1 Strona 230

8 10. MOZRM Urszulin linie miejskie analogowe 1 Systemy łączności radiowej SRM w Chełmie zapewnia łączność radiową dyspozytorom CPR na całym obsługiwanym terenie. W celu zapewnienia dostępności radiotelefonów w każdym miejscu obsługiwanego terenu zastosowano rozwianie Wyniesienia radiowego relacji Chełm- Krasnystaw. Lokalizacja pojazdów. Lokalizację pojazdów obsługują ( terminale statusów i odbiorniki GPS) w 15 karetkach umożliwiając ich lokalizację w terenie oraz przesyłanie pozycji i statusu w oparciu o system radiowy oraz już częściowo zmodyfikowany system w paśmie 2.4 GHz. Terminal ma możliwość podłączenia drukarki szeregowej oraz czytnika kart do uwierzytelniania transmisji. System mapowy Oprogramowanie instalowane na stanowiskach operatorskich, ma wbudowany system mapowy umożliwiający wykorzystanie map rastrowych i wektorowych do prezentacji położenia pojazdów z uwzględnieniem przesyłanych statusów. Systemy rejestracji rozmów radiowych i telefonicznych rejestrator korespondencji zapewniający ciągłe zapisywanie wszystkich komunikatów głosowych występujących w systemie - zarówno w łączności radiowej jak i telefonicznej. Parametry posiadanych urządzeń Aktualnie istnieją wydzielone pomieszczenia przeznaczone na CPR w budynku Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie, zbudowana sieć komputerowa (strukturalna) oprogramowanie do obsługi CPR. 5. SPZOZ w Hrubieszowie W Samodzielny Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie funkcjonujące końcowe numery tel. miejskich na stanowiskach dyspozytorów medycznych to: oraz alarmowy końcówki ISDN. SP ZOZ Posiada 4 linie telefoniczne. Nr służbowego tel. komórkowego na stanowisku dyspozytorskim łączność radiowa odbywa się na kanale 2. Strona 231

9 Fax: do 15:05 całodobowy Teletransmisja EKG możliwa w 3 zespołach wyjazdowych S1, S2, P2 Funkcjonuje rejestrator rozmów w dyspozytorni pogotowia z Tel SP ZOZ w Janowie Lubelskim W Janowie Lubelskim zorganizowane jest zintegrowane stanowisko kierowania służb ratunkowych mające swoją siedzibę w budynku należącym do Państwowej Straży Pożarnej. Dyspozytor medyczny posługuje się programem System wspomagania decyzji ST wersja ze stycznia 2007 zainstalowanym przez ABAKUS -Systemy Teleinformatyczne ul Działowa 8a Bielsko Biała. System jest wyposażony w mapę cyfrową powiatu i posiada możliwość aktualnej lokalizacji ambulansu dzięki GPS. Zgłoszenia są przyjmowane przy użyciu centrali telefonicznej model 200 firmy Platan Ilustracja 17. Schemat przyjmowania zgłoszenia i dysponowania ZRM Zgłosz enie na nr 999 lub112 ZINTEGROWAN E STANOWISKO DOWODZENIA SŁUŻB RATUNKOWYCH Uruchomienie dźwiękowego sygnału alarmowego w budynku stacjonowania ZRM Przekaz sygnału alarmowego na pagery członków ZRM Wydruk karty wyjazdowej Zwrotna informacja z terminalu statusów Ambulansów med Numer podkładowy dla 999 to Ze względu na zintegrowane stanowisko dowodzenia współpraca z jednostkami straży pożarnej jest bardzo ścisła. Siły straży pożarnej i pogotowia ratunkowego są dysponowane z jednego centrum do zdarzeń masowych, wypadków drogowych itp. Istnieją procedury współpracy w wypadku konieczności ewakuacji pacjentów poza strefę zagrożenia czy braku możliwości dotarcia ambulansem medycznym na miejsce zdarzenia. Istnieje wyznaczony konsultant medyczny z którym mogą się kontaktować strażacy podczas akcji. Informacje dot. działań pogotowia ratunkowego potrzebne do Strona 232

10 wszelkich analiz umożliwia program zainstalowany w zintegrowanym centrum kierowania służb ratunkowych. Wezwania pacjentów są rejestrowane na specjalnie stworzonym do tego serwerze. Dostęp do tych danych reguluje wewnętrzna procedura. 7. SPZOZ w Lubartowie Dysponuje: -przewodową łącznością analogową- DIALOG -przewodową łącznością cyfrową ISDN - TP S.A. Pogotowie Ratunkowe w Lubartowie stacjonuje w odrębnym budynku (ul. Cicha 27/33). Dyspozytornia pogotowia dysponuje łączem ISDN obsługującym numery alarmowe 999. Dwie linie ISDN nr 999, nr 112, radiotelefon oraz nr wewnętrzny 319 rejestrowane są przez rejestrator rozmów "SimLogger" firm SIM Sp. z o. o. -Lublin ul. Stefczyka 34 (aplikacje Netline, Comprec NetPlayer, system operacyjny MS Windows XP Prof.). Budynek Pogotowia Ratunkowego nie jest połączony z infrastrukturą LAN SPZOZ Lubartów. 8. Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe SPZOZ w Lublinie Struktura systemów teleinformatycznych w WPR SP ZOZ w Lublinie Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe SP ZOZ w Lublinie dysponuje siecią korporacyjną łączącą wszystkie podstacje i filie w czterech powiatach. 1. Organizacja systemu teleinformatycznego WPR SP ZOZ w Lublinie. Teren działania obejmuje : - miasto Lublin, - powiat lubelski, - gmina Markuszów, - powiat świdnicki, - gmina Fajsławice, - powiat Łęczyński, - powiat kraśnicki. W ramach systemu ratownictwa współpracują jednostki w następujących lokalizacjach : 1.CPR Lublin, ul. Szczerbowskiego 6, Strona 233

11 - Podstacja Śródmieście, Lublin, ul. Spadochroniarzy 8 zespoły 2 S i 3 P - Podstacja Czechów, Lublin, al. Kompozytorów Polskich 8 zespoły 1 S i 2 P, - Podstacja Bronowice, Lublin, ul. Tetmajera 21 zespoły 1 S i 2 P, - Podstacja Garbów, Garbów 34 zespół 1 S, - Filia Świdnik, ul. Niepodległości 2 zespoły 1 S i 1 P, - Podstacja Piaski, ul. Braci Spozów 19 zespół 1 S 2. Filia Łęczna, ul. Przemysłowa 18 Filia Łęczna Szpital, ul. Krasnystawska 52 - zespoły 1 S i 1 P, 3. CPR Kraśnik, ul. Obwodowa 1 zespół 1 P, - Filia Kraśnik, ul. Fabryczna 6 zespoły 1 S i 1 P, - Podstacja Annopol, ul. Leśna 1 zespół 1 S System teleinformatyczny WPR SP ZOZ w Lublinie pozwala na wymianę informacji. Ze wszystkimi niżej wymienionymi instytucjami posiadamy łączność : CPR Lublin PSP Lublin telefoniczna, ta sama lokalizacja, SOR WSS telefoniczna i radiowa, SOR SPSK 1 telefoniczna i radiowa, SOR SPSK 4 telefoniczna i radiowa, SOR OSK telefoniczna i radiowa, KM Policji telefoniczna, KW Policji telefoniczna. Strona 234

12 Biuro wezwań Łęczna PSP Łęczna telefoniczna, ta sama lokalizacja, IP SP ZOZ w Łęcznej telefoniczna i radiowa, KP Policji telefoniczna, CPR Kraśnik PSP Kraśnik telefoniczna, ta sama lokalizacja, IP SP ZOZ w Kraśniku telefoniczna i radiowa, KP Policji telefoniczna, 5. Kompatybilność systemu CPR w Lublinie Funkcjonalność CPR w Lublinie uwarunkowana jest następującymi elementami: - obecnym stanem prawnym, - zgodnością z przepisami UE, - możliwościami technicznymi Niezbędne rozwiązania techniczne opierają się na : - wyposażeniu stanowisk dyspozytorskich w CPR, - aplikacji wspomagającej pracę dyspozytora CPR. Obecne uwarunkowania pozwalają na wykonanie następujących funkcji : a. przyjęcie zgłoszenia, b. dysponowanie sił i środków, c. kontrolę stanu realizacji zdarzenia, d. wykonywanie raportów i zestawień, e. zdalne wprowadzanie informacji po obsłudze zdarzenia w każdej lokalizacji. Strona 235

13 System CPR w Lublinie umożliwia powiadamianie ZRM w podległych lokalizacjach. Przez powiadamianie rozumie się przesłanie informacji o zdarzeniu na indywidualne odbiorniki przywoławcze oraz terminale statusu zamontowane w ambulansach. Przyjęcie zgłoszenia potwierdzane jest przesłaniem statusu WYJAZD Z BAZY, który automatycznie zapisywany jest w aplikacji dyspozytorskiej. 6. Kompatybilność systemu w Filii Łęczna Funkcjonalność CPR w Lublinie uwarunkowana jest następującymi elementami: - obecnym stanem prawnym, - zgodnością z przepisami UE, - możliwościami technicznymi Niezbędne rozwiązania techniczne opierają się na : - wyposażeniu stanowisk dyspozytorskich w CPR, Obecne uwarunkowania pozwalają na wykonanie następujących funkcji : a. przyjęcie zgłoszenia, b. dysponowanie sił i środków, System Filii w Łęcznej umożliwia powiadamianie ZRM telefonicznie lub radiowo. 7. Kompatybilność systemu CPR w Kraśniku Funkcjonalność CPR w Lublinie uwarunkowana jest następującymi elementami: - obecnym stanem prawnym, - zgodnością z przepisami UE, - możliwościami technicznymi Niezbędne rozwiązania techniczne opierają się na : - wyposażeniu stanowisk dyspozytorskich w CPR, Strona 236

14 - aplikacji wspomagającej pracę dyspozytora CPR. Obecne uwarunkowania pozwalają na wykonanie następujących funkcji : a. przyjęcie zgłoszenia, b. dysponowanie sił i środków, c. wykonywanie raportów i zestawień. System CPR w Lublinie umożliwia powiadamianie ZRM telefonicznie lub radiowo w podległych lokalizacjach. 8. Opis organizacji i rozwiązań technicznych. CPR w Lublinie bezpośrednio obsługuje obecnie powiat Lubelski grodzki, powiat lubelski ziemski z wyłączeniem gmin Bychawa i Bełżyce, gminę Markuszów w powiecie puławskim, powiat świdnicki oraz gminę Fajsławice w powiecie Krasnystawskim. Miejscem logistycznego centrum CPR w Lublinie jest KM PSP w Lublinie, w której znajduje się pomieszczenie dla czterech dyspozytorów medycznych. System obecnie obsługuje 15 ZRM, z czego 11 ZRM stacjonuje w mieście Lublin, 1 ZRM w Garbowie, 2 ZRM w Świdniku oraz 1 ZRM w Piaskach. Ambulanse wyposażone są w radiotelefony, terminale statusu i moduły GPS zapewniające możliwość przesyłania informacji oraz śledzenia pojazdów. Biuro wezwań w Łęcznej bezpośrednio obsługuje obecnie powiat łęczyński. Miejscem logistycznego centrum jest KP PSP w Łęcznej, w której znajduje się pomieszczenie dla dyspozytorów służb ratowniczych, w tym dla jednego dyspozytora medycznego. System obecnie obsługuje 2 ZRM stacjonujące w Szpitalu w Łęcznej. Ambulanse wyposażone są w radiotelefony, terminale statusu i moduły GPS umożliwiające przesyłanie informacji oraz śledzenia pojazdów. W Filii Łęczna brak jest aplikacji dyspozytorskiej pozwalającej na wykorzystanie możliwości sprzętu zamontowanego w ambulansach. Strona 237

15 CPR w Kraśniku bezpośrednio obsługuje obecnie powiat kraśnicki. Miejscem logistycznego centrum CPR w Kraśniku jest KP PSP w Kraśniku, w której znajduje się pomieszczenie dla jednego dyspozytora medycznego. System obecnie obsługuje 4 ZRM, z czego 1 ZRM stacjonuje w KP PSP w Kraśniku, 2 ZRM stacjonują w Filii Kraśnik, a 1 ZRM stacjonuje w Podstacji Annopol. Ambulanse wyposażone są w radiotelefony, terminale statusu i moduły GPS zapewniające możliwość przesyłania informacji oraz śledzenia pojazdów. W Filii Kraśnik brak jest aplikacji dyspozytorskiej pozwalającej na wykorzystanie możliwości sprzętu zamontowanego w ambulansach. 9. Sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi CPR w Lublinie : Serwer aplikacji SWD-ST na systemie operacyjnym Windows komputer klasy Pentium 4 2,66 GHz, 1 GB RAM, HDD 80 GB, karta graficzna jednomonitorowa, - 4 stanowiska dyspozytorskie z systemem operacyjnym Windows XP - - komputer klasy Pentium 4 2,66 GHz, 1 GB RAM, HDD 80 GB, karta graficzna trzymonitorowa, 3 monitory LCD 17 dla każdego stanowiska, nagłowne zestawy słuchawkowe, 8 stanowisk wprowadzania informacji w lokalizacjach ZRM z systemem operacyjnym Windows komputer klasy Celeron 2,4 GHz, 256 MB RAM, HDD 40 GB, karta graficzna jednomonitorowa, monitor CRT 17 System zabezpieczający zasilanie to agregat prądotwórczy w CPR w Lublinie oraz system lokalnych UPS gwarantujących zasilanie wszystkich urządzeń. Biuro wezwań w Łęcznej: stanowisko dyspozytorskie z systemem operacyjnym Strona 238

16 Windows 98 komputer klasy Pentium 1,7 GHz, 256 GB RAM, HDD 20 GB, karta graficzna jednomonitorowa, monitor CRT 17. CPR w Kraśniku : Serwer aplikacji SWD-ST na systemie operacyjnym Windows komputer klasy Pentium 1,7 GHz, 512 GB RAM, HDD 40 GB, karta graficzna jednomonitorowa, - stanowisko dyspozytorskie z systemem operacyjnym Windows komputery klasy Pentium 1,7 GHz, 256 MB RAM, HDD 40 GB, karta graficzna dwumonitorowa, 2 monitory CRT 19 System łączności W WPR SP ZOZ w Lublinie funkcjonuje system realizujący łączność głosową pomiędzy poszczególnymi stanowiskami dyspozytorskimi, a podległymi jednostkami oraz ZRM. Systemy łączności przewodowej System łączności przewodowej posiada następujące parametry techniczno-użytkowe: a. integracja systemów komunikacji: - publiczna sieć telefonii stacjonarnej, - publiczna sieć telefonii komórkowej. b. automatyczne zestawienie połączeń z: - jednostkami ratownictwa medycznego, - jednostkami współpracującymi, - innymi służbami ratowniczymi. c. zarządzanie zdalne d. współpraca z aplikacją do przyjmowania zgłoszeń, e. prezentacja i zapis numeru dzwoniącego, f. możliwość przekazania rozmowy do innych użytkowników systemu. Wymagania dla urządzeń systemu telekomunikacyjnego w poszczególnych lokalizacjach : Strona 239

17 a. Administracja WPR SP ZOZ w Lublinie - linie miejskie ISDN (2B+D) 21 w usłudze Centrex b. CPR Lublin, ul. Szczerbowskiego 6, - centrala telefoniczna Panasonic KX-TD linie miejskie ISDN (2B+D) 3 w usłudze Centrex - linie alarmowe 999 ISDN (2B+D) 2 - linie wewnętrzne cyfrowe 6 - konsole operatorskie - 4 c. Podstacja Śródmieście, Lublin, ul. Spadochroniarzy 8, - centrala telefoniczna Panasonic KX-TD linie miejskie ISDN (2B+D) 6 w usłudze Centrex - linie wewnętrzne cyfrowe 15 - konsole operatorskie 1 - stałe łącze bezprzewodowe z CPR d. Podstacja Czechów, Lublin, al. Kompozytorów Polskich 8 - linie miejskie ISDN (2B+D) 1 w usłudze Centrex - stałe łącze bezprzewodowe z CPR e. Podstacja Bronowice, Lublin, ul. Tetmajera 21 - linie miejskie ISDN (2B+D) 1 w usłudze Centrex - stałe łącze bezprzewodowe z CPR f. Podstacja Garbów, Garbów 34 - linie miejskie ISDN (2B+D) 1 w usłudze Centrex g. Filia Świdnik, ul. Niepodległości 2 Strona 240

18 - linie miejskie ISDN (2B+D) 2 w usłudze Centrex h. Podstacja Piaski, ul. Braci Spozów 19 - linie miejskie ISDN (2B+D) 1 w usłudze Centrex i. Filia Łęczna, ul. Przemysłowa 18 - linie miejskie ISDN (2B+D) 1 w usłudze Centrex - linie alarmowe 999 ISDN (2B+D) 1 j. Filia Łęczna, ul. Krasnystawska 52 - linie miejskie ISDN (2B+D) 1 k. CPR Kraśnik, ul. Obwodowa 1 - linie miejskie ISDN (2B+D) 1 w usłudze Centrex - linie alarmowe 999 ISDN (2B+D) 1 l. Filia Kraśnik, ul. Fabryczna 6 - linie miejskie ISDN (2B+D) 1 w usłudze Centrex m. Podstacja Annopol, ul. Leśna 1 - linie miejskie ISDN (2B+D) Systemy łączności radiowej WPR SP ZOZ w Lublinie zapewnia łączność radiową dyspozytorom medycznym na całym obsługiwanym obszarze działania. Lokalizacja pojazdów. Lokalizację pojazdów obsługują terminale statusu i odbiorniki GPS w 15 ambulansach dysponowanych z CPR w Lublinie umożliwiając ich lokalizację w terenie oraz przesłanie pozycji i statusu w oparciu o system radiowy. System mapowy Oprogramowanie aplikacyjne w CPR w Lublinie ma wbudowany system mapowy umożliwiający wykorzystanie map wektorowych do prezentacji położenia pojazdów. Strona 241

19 Systemy rejestracji rozmów telefonicznych i radiowych - CPR Lublin, ul. Szczerbowskiego 6 komputerowy system rejestracji rozmów COMPREC, - Filia Łęczna, ul. Przemysłowa 18 komputerowy system rejestracji rozmów FonTel, - CPR Kraśnik, ul. Obwodowa 1 komputerowy system rejestracji rozmów COMPREC. 9. SPZOZ Łuków Stacja Ratownictwa medycznego SPZOZ w Łukowie dysponuje zintegrowanym stanowiskiem dyspozytorskim w porozumieniu z Państwową Strażą Pożarną. Obsada dyżurowa: - Dyspozytor medyczny - Dyspozytor PSP Łączność : Tel. stacjonarny, Tel. komórkowy, Radio, końcówka internetowa serwera PSP bez oprogramowania. Dyspozytor medyczny odbiera bezpośrednio zgłoszenia z Nr tel Z Nr 112 stacjonarnego odbiera dyspozytor PSP i przekazuje zgłoszenie lub przełącza bezpośrednio zgłaszającego na Nr 999 do dyspozytora medycznego jeśli zgłoszenie dotyczy. - Z Nr 112 komórkowego zgłoszenia odbiera Dyżurny Policji i przekazuje osobiście zgłoszenia medyczne do Dyspozytora Medycznego poprzez wybieranie Nr 999 bez możliwości przełączenia zgłaszającego do Dyspozytora Medycznego. Dyżurny Policji znajduje się w siedzibie KPP w odrębnej części miasta. Dyżurny Medyczny przekazuje dyspozycje Zespołom Ratunkowym poprzez radio lub tel. komórkowy otwartym tekstem. Rozmowy tel. i radiowe ze stanowiskiem dyspozytorskim są rejestrowane. Zespoły Ratunkowe są wyposażone w radio i tel. komórkowy. Przekazywanie informacji pomiędzy Dyspozytorem Medycznym Zespołami Ratunkowymi-Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym- Bazą Stacji Ratownictwa Medycznego odbywa się poprzez tel. komórkowe i radio. Dodatkowa łączność pomiędzy Dyspozytorem medycznym, bazą SRM i SOR poprzez tel. wewnętrzne centrali szpitala. Strona 242

20 10. SPZOZ w Opolu Lubelskim W powiecie opolskim funkcjonuje numer 999, obsługiwany przez dyspozytora pogotowia ratunkowego. Dyspozytornia znajduje się w chwili obecnej w budynku szpitala w Opolu Lubelskim. Numer alarmowy 112 jest obsługiwany przez dyspozytora Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim, skąd wezwania dotyczące pogotowia są bezpośrednio przekierowane do dyspozytora pogotowia. Dyspozytor obsługuje również numery nie alarmowe , na które mogą być przyjmowane zgłoszenia wyjazdu ZRM. Wszystkie numery telefonów są monitorowane a rozmowy nagrywane. Wykorzystywana jest również łączność radiowa pracująca w przydzielonym paśmie częstotliwości. 11. SPZOZ w Tomaszowie Lubelskim Pogotowie Ratunkowe pracuje w oparciu o SYSTEM WSPOMAGANIA DECYZJI ST SWD-ST wersji: WI-V Firebird 2.0 firmy ABAKUS Systemy Teleinformatyczne Sp. z o.o. ul. Działowa 8a Bielsko-Biała. System SWD-ST wykorzystuje system komunikacji statusów DTS firmy PLATAN z Stacją Bazową DTB-2001 opartą o technologię radiową VHF. Karetki pogotowia ratunkowego wyposażone są w terminale statusów DTI firmy PLATAN typu DTS Łączność zapewniają RADIOTELEFON MOTOROLA GM-360 i GP SP ZOZ w Puławach Pogotowie ratunkowe posiada 3 telefony stacjonarne SWISSVOICE EURIT 25 nr ( podkładowy pod 112 ), TEL-RAD TR.201 nr 999 z przystawka MESCOMP TELECOM GT-010, która odczytuje numery przychodzące, PANASONIC KXT-7030 nr , z przystawka konsolą KXT-7040 Radiostacja Motorola CM 360 z kanałem ogólnopolskim i z kanałem dla naszej wewnętrznej struktury. Radiostacja podłączona jest do komputera rejestrującego rozmowy. Telefony komórkowe 2 szt. ( dla dyspozytora i zespołu ratowniczego ) NOKIA Karetki posiadają własne radiostacje typu MOTOROLA oraz RADMOR 5 szt. 13. NZOZ Klinika w Rykach Strona 243

21 NZOZ w Rykach posiada dwa telefony stacjonarne typ. SV Eurit-25 Nr 999 i PANASONIC KX-FT 908PD nr z możliwością wyświetlania i odczytu numeru przychodzącego: - telefon skonfigurowany jest z komputerem, który rejestruje rozmowy. - program operacyjny komputera WINDOWS program rejestrujący rozmowy PCCorsac SQL wersja 2.2 z 2005 r. 2.Telefon stacjonarny z faksem typ. PANASONIC KX-FT 908PD nr Dwie radiostacje stacjonarne: - jedna w Rykach ogólnopolskim kanał 12 - druga w podstacji w Dęblinie 4.Jeden telefon komórkowy nr SAMSUMG do dyspozycji kierownika Pogotowia 5.Każda karetka (R, W i 2 transportowe) posiada własną radiostację typ. MOTOROLLA 6.Radiostacje przenośne MOTOROLLA /2 kpl./ typ. do dyspozycji zespołów wyjazdowych /zasięg do 5 km/ 14. Samodzielna Publiczna Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu a. Dyspozytornia Zamość - System ewidencji zgłoszeń i powiadamiania zespołów wyjazdowych: System Wspomagania Decyzji ST Producent: Abakus Systemy Teleinformatyczne Wersja Ilość stanowisk: 2 Obsługa terminali statusów oraz odbiorników GPS - System komunikacji statusowej: System komunikacyjny DTS-2000 Producent: Platan Sp.z o.o. Terminal bazowy DTB-2001 zainstalowany w dyspozytorni Terminale statusów DTS-2001 zainstalowane w karetkach 7 szt. - System nadzoru obiektów mobilnych w oparciu o monitoring satelitarny: Odbiorniki GPS zainstalowane w karetkach 7 szt.: Producent: Haicom Strona 244

REGULAMIN PROJEKTU DOBRY START LEPSZE ŻYCIE. [I. Informacje o projekcie]

REGULAMIN PROJEKTU DOBRY START LEPSZE ŻYCIE. [I. Informacje o projekcie] REGULAMIN PROJEKTU DOBRY START LEPSZE ŻYCIE [I. Informacje o projekcie] 1. Projekt Dobry start lepsze życie nr umowy POKL.07.02.01-06-045/13-00 jest realizowany przez firmę Drexpol Konsulting Sp. z o.

Bardziej szczegółowo

Ranking gmin przyjaznych pracownikom oświaty

Ranking gmin przyjaznych pracownikom oświaty Ranking gmin przyjaznych pracownikom oświaty *ważniejsze inwestycje Ilość placówki wysokość środków finansowych % Podwyzka plac. udz. w Dodatki dla nauczycieli w zł dla Lp powiat /gmina w tym zlikw. od

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA PROGRAM SZKOLENIA OBSAD STANOWISK KIEROWANIA

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA PROGRAM SZKOLENIA OBSAD STANOWISK KIEROWANIA KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA PROGRAM SZKOLENIA OBSAD STANOWISK KIEROWANIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Warszawa 2011 Koordynacja prac: mł. bryg. mgr inż. Adam Langner Komenda

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA I ADAPTACJA SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO I RADIOWEGO OBSŁUGUJĄCEGO WEZWANIA Z OBSZARU DZIAŁANIA SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU

ROZBUDOWA I ADAPTACJA SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO I RADIOWEGO OBSŁUGUJĄCEGO WEZWANIA Z OBSZARU DZIAŁANIA SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku 15-874 Białystok, ul. Poleska 89 tel. 0-85-65-26-709, fax: 0-85-65-26-708 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Załącznik nr 1 do SIWZ E-POWIAT CHEŁMSKI ROZWÓJ ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH W POWIECIE CHEŁMSKIM Specyfikacja techniczna Powiat Chełmski 2010 1 / 107 Spis treści Spis treści...2 1. Przedmiot zamówienia...6

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa istniejącego Zintegrowanego Systemu Łączności KW PSP

Rozbudowa istniejącego Zintegrowanego Systemu Łączności KW PSP Wymagania funkcjonalne i założenia techniczne załącznik nr 8 do siwz zadanie: Rozbudowa istniejącego Zintegrowanego Systemu Łączności KW PSP I. Pojęcia i skróty stosowane w SIWZ KW PSP Komenda Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 5 maja 2015 r. Poz. 1559 UCHWAŁA NR VI/29/2015 RADY POWIATU W RADZYNIU PODLASKIM. z dnia 2 kwietnia 2015 r.

Lublin, dnia 5 maja 2015 r. Poz. 1559 UCHWAŁA NR VI/29/2015 RADY POWIATU W RADZYNIU PODLASKIM. z dnia 2 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 5 maja 2015 r. Poz. 1559 UCHWAŁA NR VI/29/2015 RADY POWIATU W RADZYNIU PODLASKIM z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia "Planu zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu Wprowadzanie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu Wprowadzanie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 213 ROK Warszawa, czerwiec 214 2 Spis treści I. Podstawy prawne działalności Funduszu 7 II. Ogólne informacje o Funduszu 8 II.1. Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Projekty współpracy podsumowanie okresu 2007 2013

Projekty współpracy podsumowanie okresu 2007 2013 Projekty współpracy podsumowanie okresu 2007 2013 Karolina Boba 2014 Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie Projekty współpracy podsumowanie okresu 2007-2013 Publikacja opracowana

Bardziej szczegółowo

K S I Ę G A J A K O Ś C I. ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork. Nr KZ.0141.2.2011.KK. tel. 77 418-52-18, 77 418-53-81, 77 418-18-06 faks 77 418-65-20

K S I Ę G A J A K O Ś C I. ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork. Nr KZ.0141.2.2011.KK. tel. 77 418-52-18, 77 418-53-81, 77 418-18-06 faks 77 418-65-20 STAROSTWO POWIATOWE ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork tel. 77 418-52-18, 77 418-53-81, 77 418-18-06 faks 77 418-65-20 www.powiatkluczborski.pl starostwo@powiatkluczborski.pl K S I Ę G A Nr J A K O Ś C I

Bardziej szczegółowo

CZĘŚD HUMANISTYCZNA. Średnie wyniki uczniów w gminach oraz liczby szkół z wynikiem niskim, średnim i wysokim. Liczba przystępujących do egzaminu

CZĘŚD HUMANISTYCZNA. Średnie wyniki uczniów w gminach oraz liczby szkół z wynikiem niskim, średnim i wysokim. Liczba przystępujących do egzaminu biłgorajski bialski Wyniki uczniów i szkół gimnazjalnych w gminach w 2011 roku Średnie wyniki uczniów z egzaminu gimnazjalnego w gminach oraz liczby szkół z wynikiem niskim, średnim i wysokim. Szkoły z

Bardziej szczegółowo

Architektura Systemu Informatycznego Powiadamiania Ratunkowego (SI WCPR)

Architektura Systemu Informatycznego Powiadamiania Ratunkowego (SI WCPR) Strona 1 Załącznik nr 2 do OPZ Architektura Systemu Informatycznego Powiadamiania Ratunkowego (SI WCPR) Strona 2 Spis treści 1. SŁOWNIK TERMINÓW i SKRÓTÓW... 4 2. Lokalizacje... 7 3. OGRANICZENIA ROZWIĄZANIA,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Rozbudowa (budowa) i wdrożenie systemu medycznego z repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej, platformą e-usług oraz systemem

Bardziej szczegółowo

Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel

Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel Zakład Sieci Z-2 Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel 02.30.002.7 Warszawa, grudzień 2007 2 Praca nr 02.30.002.7 Metody wspomagania

Bardziej szczegółowo

TOM III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WSTĘP

TOM III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WSTĘP TOM III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WSTĘP na zadanie pn.: Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica Opis przedmiotu zamówienia sporządzono za pomocą dokumentów:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Janów Lubelski, luty 2014 r.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Janów Lubelski, luty 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Utworzenie Lokalnego Systemu Informacji Przestrzennej w Powiecie Janowskim Janów Lubelski, luty 2014

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 8 do siwz Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu województwa zachodniopomorskiego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

KAP 4101-002-05/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KAP 4101-002-05/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KAP 4101-002-05/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/14/004 Wdrażanie wybranych wymagań dotyczących systemów teleinformatycznych, wymiany informacji

Bardziej szczegółowo

Analiza Ekonomiczno-Finansowa Przedsięwzięcia (Studium wykonalności)

Analiza Ekonomiczno-Finansowa Przedsięwzięcia (Studium wykonalności) dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego Analiza Ekonomiczno-Finansowa Przedsięwzięcia (Studium wykonalności) Projekt: e-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA KOMPLEKSOWĄ INFORMATYZACJĘ SZPITALA KOLEJOWEGO W PRUSZKOWIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA KOMPLEKSOWĄ INFORMATYZACJĘ SZPITALA KOLEJOWEGO W PRUSZKOWIE Nr sprawy: 27/3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA KOMPLEKSOWĄ INFORMATYZACJĘ SZPITALA KOLEJOWEGO W PRUSZKOWIE Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Analiza możliwości wprowadzenia biletu zintegrowanego i zintegrowanej informacji pasażerskiej w ramach Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Analiza możliwości wprowadzenia biletu zintegrowanego i zintegrowanej informacji pasażerskiej w ramach Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Analiza możliwości wprowadzenia biletu zintegrowanego i zintegrowanej informacji pasażerskiej w ramach Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Lublin, 15 maja 2015 r. (wersja ostateczna po uwzględnieniu uwag

Bardziej szczegółowo

9.4 Standardowe procedury operacyjne

9.4 Standardowe procedury operacyjne 9.4 Standardowe procedury operacyjne WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNO-OBYWATELSKICH I OBRONNYCH 214 WYKAZ standardowych procedur operacyjnych (SPO) Numer procedury Nazwa procedury Strona SPO 1 Organizowanie punktu

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce 2012 Z A T W I E R D Z A M SZEF OBRONY CYWILNEJ KRAJU KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce Stan na dzień 31 grudnia 2011 r. Opracowano w Biurze do

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 1 Wymagania do projektu Budowa nowej strażnicy dla Komendy Miejskiej PSP w Świnoujściu

Zał. Nr 1 Wymagania do projektu Budowa nowej strażnicy dla Komendy Miejskiej PSP w Świnoujściu Zał. Nr 1 Wymagania do projektu Budowa nowej strażnicy dla Komendy Miejskiej PSP w Świnoujściu Opis wyposażenia Miejskiego Stanowiska Kierowania Przedmiotem jest zakup i budowa zintegrowanego systemu łączności

Bardziej szczegółowo

Planowanie i realizacja wybranych projektów teleinformatycznych, mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji

Planowanie i realizacja wybranych projektów teleinformatycznych, mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji KPB-4101-05-00/2012 Nr ewid. 33/2013/P/12/096/KPB Informacja o wynikach kontroli Planowanie i realizacja wybranych projektów teleinformatycznych, mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostek

Bardziej szczegółowo

Koncepcja funkcjonalno techniczna Medycznego Centrum Baz Danych (Medical Data Center) wraz z infrastrukturą dla potrzeb przyszłego Klastra e- Zdrowie

Koncepcja funkcjonalno techniczna Medycznego Centrum Baz Danych (Medical Data Center) wraz z infrastrukturą dla potrzeb przyszłego Klastra e- Zdrowie Koncepcja funkcjonalno techniczna Medycznego Centrum Baz Danych (Medical Data Center) wraz z infrastrukturą dla potrzeb przyszłego Klastra e- Zdrowie 1 Spis treści 1. Obszary zastosowań rynek CMPD. 1.1.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DA.III.272.1.1.2015 Załącznik Nr 2 do SIWZ Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze OIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo