2. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Białej Podlaskiej.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Białej Podlaskiej."

Transkrypt

1 Organizacja systemu powiadamiania o stanach nagłego zagrożenia: a) nazwa miejscowości, w której zlokalizowane jest wojewódzkie centrum powiadamiania ratunkowego oraz teren obsługiwany przez to centrum, W drugiej połowie 2011 r. planuje się uruchomienie Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Lublinie. Początkowo WCPR obejmie swoim działaniem miasto Lublin, powiat lubelski oraz powiat świdnicki. Do końca roku 2011 planuje przyłączenie do tego obszaru powiatu Łęczyńskiego. W miarę zwiększania sprawności WCPR będą stopniowo przyłączane kolejne powiaty woj. Lubelskiego aż do osiągnięcia granicy sprawności. W przypadku braku możliwości objęcia obszarem działania WCPR terenu całego województwa lubelskiego planuje się utworzenie CPR w Zamościu. b) nazwa miejscowości, w której zlokalizowane jest centrum powiadamiania ratunkowego oraz teren obsługiwany przez to centrum, W przypadku braku możliwości objęcia obszarem działania WCPR w Lublinie terenu całego województwa lubelskiego planuje się utworzenie CPR w Zamościu. c) struktura i organizacja systemów teleinformatycznych wykorzystywanych na potrzeby systemu powiadamiania o stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, w szczególności funkcjonowanie numerów alarmowych 999 i 112, 1. SPZOZ w Bełżycach Przewodową łączność cyfrową stanowi ISDN TP nr alarmowy 999 oraz ISDN TP nr Tele-fax, którego dostawcą jest Telekomunikacja Polska. System rejestracji rozmów wykorzystuje urządzenia komputerowe i bufor rejestracyjny firmy Meta Soft działający na oprogramowaniu Fontel / 2.21 system informatyczny oparty jest na systemie operacyjnym Windows XP/ S.P. 3 i wykorzystuje. program medyczny KS-PPS /Wer firmy Kamsoft. 2. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Białej Podlaskiej. Struktura i organizacja systemów teleinformatycznych wykorzystywanych na potrzeby systemu powiadamiania o stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego na terenie Strona 224

2 działania Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Białej Podlaskiej przedstawia poniższa tabela. Nazwa jednostki Wojewódzkie Biuro Wezwań Rejestracji i Informacji w Białej Podlaskiej Rejonowa Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Radzyniu Podlaskim Rejonowa Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Parczewie Rejonowa Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Łosicach Rejon działania i zgłoszeń na tel. 999 Telefon 999 nr. podkładowy Telefon 112 nr. podkładowy powiat bialski powiat radzyński powiat parczewski powiat łosicki Wezwania na numer 112 są odbierane przez dyżurnych straży pożarnej i policji, jeżeli dotyczą pomocy medycznej są przełączane na telefon 112 w pogotowiu. 3. SPZOZ w Bychawie 1.Dwa telefony stacjonarne typ. ASCOM 25 Nr.999 i nr z możliwością wyświetlania i odczytu numeru przychodzącego. -telefon skonfigurowany jest z komputerem, który rejestruje rozmowy. -program operacyjny komputera WINDOWS program rejestrujący rozmowy COMPOL 2 2.Telefon stacjonarny z faxem typ. RICOH FAX 110 nr Dwie radiostacje stacjonarne: - jedna z kanałem ogólnopolskim typ. CM druga z kanałem dostępnym dla naszej struktury organizacyjnej typ.cm Jeden telefon komórkowy NOKIA do dyspozycji Dyspozytora. 5.Każda karetka /szt.4/posiada własną radiostację typ. MOTOROLLA 6.Radiostacje przenośne MOTOROLLA /2 kpl./ typ. GP 300 do dyspozycji zespołów wyjazdowych /zasięg do 5 km/ 4. SPZOZ w Chełmie Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie SP-ZOZ dysponuje siecią korporacyjną łączącą wszystkie Działy firmy w czterech powiatach oraz Miejsca Oczekiwania Zespołów Strona 225

3 Ratownictwa Medycznego rozmieszczone w terenie operacyjnym podległym SRM w Chełmie. 1. Organizacja systemu teleinformatycznego SRM w Chełmie Teren działania obejmuje obszar 4 powiatów: miasto Chełm powiat chełmski powiat krasnostawski powiat włodawski Łącznie na tym obszarze zamieszkuje ok. 240 tys. osób W ramach systemu współpracują MOZRM w następujących lokalizacjach: CPR Chełm ul. Prym. S. Wyszyńskiego 2B 1 zespół (S) DPD Chełm ul. Wołyńska 11, 2 zespoły (S i P) MOZRM Siedliszcze- 1 zespół (S) MOZRM Dorohusk 1 zespół (P) MOZRM Wola Uhruska 1 zespół (P) DPD Biuro Krasnystaw 2 zespoły (S i P) MOZRM Żółkiewka 1 zespół (P) DPD Biuro Włodawa - 2 zespoły (Si P) MOZRM Urszulin 1 zespół (P) SRM SP-ZOZ Chełm Administracja ul. Rejowiecka 128 System teleinformatyczny SRM w Chełmie pozwala na wymianę informacji ze wszystkimi niżej wymienionymi instytucjami, z którymi SRM ma łączność telefoniczna i radiową: PSP Chełm Siedziba CPR służby ratownicze i PSP razem PSP Krasnystaw PSP Włodawa SOR Chełm KP Policji Chełm KP Policji Krasnystaw KP Policji Włodawa Strona 226

4 Rejon Energetyczny Zamość oddziały w Chełmie, Włodawie, Krasnymstawie CPR w Chełmie bezpośrednio obsługuje obecnie trzy obszary administracji samorządowej, powiaty chełmski miejski i ziemski oraz krasnostawski na podstawie zawartego porozumienia. Dodatkowo powiązany jest ze stanowiskiem umiejscowionym w powiecie włodawskim będącym elementem obszaru obsługiwanego przez SRM lecz formalnie niewłączonym do porozumienia powiatów. Miejscem logistycznego centrum CPR-u jest KM PSP w Chełmie, w której znajdują się odpowiednie pomieszczenia dla dyspozytorów w tym trzy dla dyspozytorów służb medycznych oraz pomieszczenia dla zespołu ratownictwa medycznego. W celu pogodzenia powiatowej struktury PSP oraz działającej na większym obszarze służb medycznych SRM w Chełmie zdecydowano się na teleinformatyczny system mieszany dodając do stacjonarnych stanowisk dowodzenia w siedzibie CPR oddalone stanowiska dowodzenia zabezpieczające potrzeby powiatowe dysponowania zespołami ratownictwa medycznego. Oddalone stanowiska dowodzenia umożliwiają strukturze powiatowej pełne wykorzystywanie powiatowych sił w sytuacjach awaryjnych i kryzysowych z możliwością pełnego koordynowania działań na terenie własnego powiatu oraz z możliwością bezpośredniego użycia sił z innych powiatów będących w strukturze SRM. System oparto na zintegrowaniu łączności przewodowej i radiowej: łącze analogowe, łącza cyfrowe, kanały radiowe (5). System obecnie obsługuje 12 zespołów ratownictwa medycznego rozstawionych w czterech powiatach, w tym jednym miejskim. Powyższe zespoły zabezpieczają około 240 tys. mieszkańców oraz ważne szlaki komunikacyjne z Lublina do Zamościa, Lublina do Dorohuska wraz z przejściem granicznym w Dorohusku oraz trasę z Lublina do Włodawy. Pojazdy wyposażono w odpowiednie radiotelefony, terminale statusów, drukarki i GPS-y zapewniając możliwość przesyłania danych oraz śledzenia pojazdów ( w przyszłości przesył danych diagnostycznych do SOR i innych specjalistycznych oddziałów). Strona 227

5 SCHEMAT ORGANIZACYJNY ZARZĄDZANIA Z SYSTEMU CPR SŁUŻBAMI RATOWNICTWA MEDYCZNEGO STAROSTA WŁODAWSKI PREZYDENT CHEŁMA STAROSTA CHEŁMSKI STAROSTA KRASNOSTAWSKI LOGISTYCZNE CENTRUM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO W CHEŁMIE STANOWISKA DYSPOZYTORSKIE PSP WŁODAWA STANOWISKO DYSPOZYTORSKIE WŁODAWA SOR WŁODAWA SOR CHEŁM STANOWISKA DYSPOZYTORSKIE SRM w Chełmie STANOWISKA DYSPOZYTORSKIE PSP CHEŁM SOR KRASNYSTAW STANOWISKO DYSPOZYTORSKIE KRASNYSTAW STANOWISKA DYSPOZYTORSKIE PSP KRASNYSTAW JEDNOSTKI PSP MOZ - WŁODAWA 1.MOZ - CHEŁM Wołyńska 2.MOZ - Chełm Wyszyńskiego JEDNOSTKI PSP MOZ - KRASNYSTAW JEDNOSTKI PSP W R R W R R W MSZ - URSZULIN MOZ - SIEDLISZCZE MOZ - ŻÓŁKIEWKA W R W MOZ - DOROHUSK W Zamierzeniem SRM w Chełmie jest pełne włączenie wraz z innymi służbami włączenie do zintegrowanego systemu teleinformatycznego powiatu włodawskiego. Sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi Obok istniejącego serwera opartego na platformie WINDOWS 2003 SERVER z bazą danych MS SQL. Serwer ma bezpośrednią łączność z SRM Chełm, Krasnystaw, Włodawa, Żółkiewka, Pogotowie Chełm, oraz oddalonymi miejscami stacjonowania zespołów. Zastosowane medium łączności szerokopasmowej DSL oraz routery pozwalające na tunelowanie w/w połączeń. Strona 228

6 Trzy stanowiska dyspozytorskie: komputer klasy PC Pentium 4 1,5 GHz, 512 MB RAM, HD 60 GB, karta dwumonitorowa, 2 monitory LCD 17 dla każdego ze stanowisk, bezprzewodowe zestawy słuchawkowe. System zabezpieczający zasilanie to agregat prądotwórczy oraz system lokalnych UPS gwarantujący zasilanie dla kluczowych urządzeń System łączności W CPR Chełmie funkcjonuje system realizujący łączność głosową między CPR a wszystkimi wymienionymi podmiotami oraz pojazdami w ruchu. Systemy łączności przewodowej System łączności przewodowej posiada następujące parametry techniczno użytkowe: 1. integracja systemów komunikacji: publiczna sieć telefoniczna stacjonarna, publiczna sieć telefoniczna komórkowa, sieci resortowe i wydzielone, 2. automatyczne zestawianie połączeń poprzez wybór medium połączenia i kanału z: jednostkami ratownictwa medycznego, jednostkami współdziałającymi, służbami i siłami resortu spraw wewnętrznych (Policja, Straż Pożarna), 3. synchronizacja czasu we wszystkich elementach systemu, 4. konfigurowanie programowe, zarządzane lokalnie i zdalnie, 5. współpraca z aplikacjami do przyjmowania zgłoszeń, dysponowania siłami i środkami, 6. prezentacja i zapis do pamięci numeru wraz z identyfikatorem linii alarmowych (999, 112), 7. możliwość przekazania rozmowy do innych dyspozytorów systemu, 8. jednolity system numeracyjny dla wszystkich abonentów w systemie, 9. możliwość w przyszłości rozbudowy i integracji z systemami informatycznymi Strona 229

7 Wymagania dla urządzeń systemu telekomunikacyjnego w poszczególnych lokalizacjach: 1. CPR o linie miejskie ISDN (2B+D) -6 z możliwością rozbudowy do 12, o linie wewnętrzne analogowe -10 z możliwością rozbudowy do 20, o linie wewnętrzne ISDN - 3 z możliwością rozbudowy do 5, o zapowiedzi słowne 3 z możliwością rozbudowy do 6, o konsole operatorskie - 2 z możliwością rozbudowy do 3, 2. Centrala firmy SRM SP-ZOZ przyłączenie istniejącej centrali na bazie usługi CENTREX 3. DPD w Chełmie Przyłączenie istniejących nr linii miejskich ( 2 linie analogowe i 2B+D) na bazie usługi CENTREX 4. DPD Oddział Krasnystaw przyłączenie istniejącej centrali na bazie usługi CENTREX 5. DPD Oddział Włodawa przyłączenie istniejącej centrali na bazie usługi CENTREX 6. MOZRM Żółkiewka Przyłączenie istniejących linii do systemu CENTREX 7. MOZRM Dorohusk linie miejskie analogowe 1 8. MOZRM Siedliszcze linie miejskie analogowe 1 9. MOZRM Wola Uhruska linie miejskie analogowe 1 Strona 230

8 10. MOZRM Urszulin linie miejskie analogowe 1 Systemy łączności radiowej SRM w Chełmie zapewnia łączność radiową dyspozytorom CPR na całym obsługiwanym terenie. W celu zapewnienia dostępności radiotelefonów w każdym miejscu obsługiwanego terenu zastosowano rozwianie Wyniesienia radiowego relacji Chełm- Krasnystaw. Lokalizacja pojazdów. Lokalizację pojazdów obsługują ( terminale statusów i odbiorniki GPS) w 15 karetkach umożliwiając ich lokalizację w terenie oraz przesyłanie pozycji i statusu w oparciu o system radiowy oraz już częściowo zmodyfikowany system w paśmie 2.4 GHz. Terminal ma możliwość podłączenia drukarki szeregowej oraz czytnika kart do uwierzytelniania transmisji. System mapowy Oprogramowanie instalowane na stanowiskach operatorskich, ma wbudowany system mapowy umożliwiający wykorzystanie map rastrowych i wektorowych do prezentacji położenia pojazdów z uwzględnieniem przesyłanych statusów. Systemy rejestracji rozmów radiowych i telefonicznych rejestrator korespondencji zapewniający ciągłe zapisywanie wszystkich komunikatów głosowych występujących w systemie - zarówno w łączności radiowej jak i telefonicznej. Parametry posiadanych urządzeń Aktualnie istnieją wydzielone pomieszczenia przeznaczone na CPR w budynku Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie, zbudowana sieć komputerowa (strukturalna) oprogramowanie do obsługi CPR. 5. SPZOZ w Hrubieszowie W Samodzielny Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie funkcjonujące końcowe numery tel. miejskich na stanowiskach dyspozytorów medycznych to: oraz alarmowy końcówki ISDN. SP ZOZ Posiada 4 linie telefoniczne. Nr służbowego tel. komórkowego na stanowisku dyspozytorskim łączność radiowa odbywa się na kanale 2. Strona 231

9 Fax: do 15:05 całodobowy Teletransmisja EKG możliwa w 3 zespołach wyjazdowych S1, S2, P2 Funkcjonuje rejestrator rozmów w dyspozytorni pogotowia z Tel SP ZOZ w Janowie Lubelskim W Janowie Lubelskim zorganizowane jest zintegrowane stanowisko kierowania służb ratunkowych mające swoją siedzibę w budynku należącym do Państwowej Straży Pożarnej. Dyspozytor medyczny posługuje się programem System wspomagania decyzji ST wersja ze stycznia 2007 zainstalowanym przez ABAKUS -Systemy Teleinformatyczne ul Działowa 8a Bielsko Biała. System jest wyposażony w mapę cyfrową powiatu i posiada możliwość aktualnej lokalizacji ambulansu dzięki GPS. Zgłoszenia są przyjmowane przy użyciu centrali telefonicznej model 200 firmy Platan Ilustracja 17. Schemat przyjmowania zgłoszenia i dysponowania ZRM Zgłosz enie na nr 999 lub112 ZINTEGROWAN E STANOWISKO DOWODZENIA SŁUŻB RATUNKOWYCH Uruchomienie dźwiękowego sygnału alarmowego w budynku stacjonowania ZRM Przekaz sygnału alarmowego na pagery członków ZRM Wydruk karty wyjazdowej Zwrotna informacja z terminalu statusów Ambulansów med Numer podkładowy dla 999 to Ze względu na zintegrowane stanowisko dowodzenia współpraca z jednostkami straży pożarnej jest bardzo ścisła. Siły straży pożarnej i pogotowia ratunkowego są dysponowane z jednego centrum do zdarzeń masowych, wypadków drogowych itp. Istnieją procedury współpracy w wypadku konieczności ewakuacji pacjentów poza strefę zagrożenia czy braku możliwości dotarcia ambulansem medycznym na miejsce zdarzenia. Istnieje wyznaczony konsultant medyczny z którym mogą się kontaktować strażacy podczas akcji. Informacje dot. działań pogotowia ratunkowego potrzebne do Strona 232

10 wszelkich analiz umożliwia program zainstalowany w zintegrowanym centrum kierowania służb ratunkowych. Wezwania pacjentów są rejestrowane na specjalnie stworzonym do tego serwerze. Dostęp do tych danych reguluje wewnętrzna procedura. 7. SPZOZ w Lubartowie Dysponuje: -przewodową łącznością analogową- DIALOG -przewodową łącznością cyfrową ISDN - TP S.A. Pogotowie Ratunkowe w Lubartowie stacjonuje w odrębnym budynku (ul. Cicha 27/33). Dyspozytornia pogotowia dysponuje łączem ISDN obsługującym numery alarmowe 999. Dwie linie ISDN nr 999, nr 112, radiotelefon oraz nr wewnętrzny 319 rejestrowane są przez rejestrator rozmów "SimLogger" firm SIM Sp. z o. o. -Lublin ul. Stefczyka 34 (aplikacje Netline, Comprec NetPlayer, system operacyjny MS Windows XP Prof.). Budynek Pogotowia Ratunkowego nie jest połączony z infrastrukturą LAN SPZOZ Lubartów. 8. Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe SPZOZ w Lublinie Struktura systemów teleinformatycznych w WPR SP ZOZ w Lublinie Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe SP ZOZ w Lublinie dysponuje siecią korporacyjną łączącą wszystkie podstacje i filie w czterech powiatach. 1. Organizacja systemu teleinformatycznego WPR SP ZOZ w Lublinie. Teren działania obejmuje : - miasto Lublin, - powiat lubelski, - gmina Markuszów, - powiat świdnicki, - gmina Fajsławice, - powiat Łęczyński, - powiat kraśnicki. W ramach systemu ratownictwa współpracują jednostki w następujących lokalizacjach : 1.CPR Lublin, ul. Szczerbowskiego 6, Strona 233

11 - Podstacja Śródmieście, Lublin, ul. Spadochroniarzy 8 zespoły 2 S i 3 P - Podstacja Czechów, Lublin, al. Kompozytorów Polskich 8 zespoły 1 S i 2 P, - Podstacja Bronowice, Lublin, ul. Tetmajera 21 zespoły 1 S i 2 P, - Podstacja Garbów, Garbów 34 zespół 1 S, - Filia Świdnik, ul. Niepodległości 2 zespoły 1 S i 1 P, - Podstacja Piaski, ul. Braci Spozów 19 zespół 1 S 2. Filia Łęczna, ul. Przemysłowa 18 Filia Łęczna Szpital, ul. Krasnystawska 52 - zespoły 1 S i 1 P, 3. CPR Kraśnik, ul. Obwodowa 1 zespół 1 P, - Filia Kraśnik, ul. Fabryczna 6 zespoły 1 S i 1 P, - Podstacja Annopol, ul. Leśna 1 zespół 1 S System teleinformatyczny WPR SP ZOZ w Lublinie pozwala na wymianę informacji. Ze wszystkimi niżej wymienionymi instytucjami posiadamy łączność : CPR Lublin PSP Lublin telefoniczna, ta sama lokalizacja, SOR WSS telefoniczna i radiowa, SOR SPSK 1 telefoniczna i radiowa, SOR SPSK 4 telefoniczna i radiowa, SOR OSK telefoniczna i radiowa, KM Policji telefoniczna, KW Policji telefoniczna. Strona 234

12 Biuro wezwań Łęczna PSP Łęczna telefoniczna, ta sama lokalizacja, IP SP ZOZ w Łęcznej telefoniczna i radiowa, KP Policji telefoniczna, CPR Kraśnik PSP Kraśnik telefoniczna, ta sama lokalizacja, IP SP ZOZ w Kraśniku telefoniczna i radiowa, KP Policji telefoniczna, 5. Kompatybilność systemu CPR w Lublinie Funkcjonalność CPR w Lublinie uwarunkowana jest następującymi elementami: - obecnym stanem prawnym, - zgodnością z przepisami UE, - możliwościami technicznymi Niezbędne rozwiązania techniczne opierają się na : - wyposażeniu stanowisk dyspozytorskich w CPR, - aplikacji wspomagającej pracę dyspozytora CPR. Obecne uwarunkowania pozwalają na wykonanie następujących funkcji : a. przyjęcie zgłoszenia, b. dysponowanie sił i środków, c. kontrolę stanu realizacji zdarzenia, d. wykonywanie raportów i zestawień, e. zdalne wprowadzanie informacji po obsłudze zdarzenia w każdej lokalizacji. Strona 235

13 System CPR w Lublinie umożliwia powiadamianie ZRM w podległych lokalizacjach. Przez powiadamianie rozumie się przesłanie informacji o zdarzeniu na indywidualne odbiorniki przywoławcze oraz terminale statusu zamontowane w ambulansach. Przyjęcie zgłoszenia potwierdzane jest przesłaniem statusu WYJAZD Z BAZY, który automatycznie zapisywany jest w aplikacji dyspozytorskiej. 6. Kompatybilność systemu w Filii Łęczna Funkcjonalność CPR w Lublinie uwarunkowana jest następującymi elementami: - obecnym stanem prawnym, - zgodnością z przepisami UE, - możliwościami technicznymi Niezbędne rozwiązania techniczne opierają się na : - wyposażeniu stanowisk dyspozytorskich w CPR, Obecne uwarunkowania pozwalają na wykonanie następujących funkcji : a. przyjęcie zgłoszenia, b. dysponowanie sił i środków, System Filii w Łęcznej umożliwia powiadamianie ZRM telefonicznie lub radiowo. 7. Kompatybilność systemu CPR w Kraśniku Funkcjonalność CPR w Lublinie uwarunkowana jest następującymi elementami: - obecnym stanem prawnym, - zgodnością z przepisami UE, - możliwościami technicznymi Niezbędne rozwiązania techniczne opierają się na : - wyposażeniu stanowisk dyspozytorskich w CPR, Strona 236

14 - aplikacji wspomagającej pracę dyspozytora CPR. Obecne uwarunkowania pozwalają na wykonanie następujących funkcji : a. przyjęcie zgłoszenia, b. dysponowanie sił i środków, c. wykonywanie raportów i zestawień. System CPR w Lublinie umożliwia powiadamianie ZRM telefonicznie lub radiowo w podległych lokalizacjach. 8. Opis organizacji i rozwiązań technicznych. CPR w Lublinie bezpośrednio obsługuje obecnie powiat Lubelski grodzki, powiat lubelski ziemski z wyłączeniem gmin Bychawa i Bełżyce, gminę Markuszów w powiecie puławskim, powiat świdnicki oraz gminę Fajsławice w powiecie Krasnystawskim. Miejscem logistycznego centrum CPR w Lublinie jest KM PSP w Lublinie, w której znajduje się pomieszczenie dla czterech dyspozytorów medycznych. System obecnie obsługuje 15 ZRM, z czego 11 ZRM stacjonuje w mieście Lublin, 1 ZRM w Garbowie, 2 ZRM w Świdniku oraz 1 ZRM w Piaskach. Ambulanse wyposażone są w radiotelefony, terminale statusu i moduły GPS zapewniające możliwość przesyłania informacji oraz śledzenia pojazdów. Biuro wezwań w Łęcznej bezpośrednio obsługuje obecnie powiat łęczyński. Miejscem logistycznego centrum jest KP PSP w Łęcznej, w której znajduje się pomieszczenie dla dyspozytorów służb ratowniczych, w tym dla jednego dyspozytora medycznego. System obecnie obsługuje 2 ZRM stacjonujące w Szpitalu w Łęcznej. Ambulanse wyposażone są w radiotelefony, terminale statusu i moduły GPS umożliwiające przesyłanie informacji oraz śledzenia pojazdów. W Filii Łęczna brak jest aplikacji dyspozytorskiej pozwalającej na wykorzystanie możliwości sprzętu zamontowanego w ambulansach. Strona 237

15 CPR w Kraśniku bezpośrednio obsługuje obecnie powiat kraśnicki. Miejscem logistycznego centrum CPR w Kraśniku jest KP PSP w Kraśniku, w której znajduje się pomieszczenie dla jednego dyspozytora medycznego. System obecnie obsługuje 4 ZRM, z czego 1 ZRM stacjonuje w KP PSP w Kraśniku, 2 ZRM stacjonują w Filii Kraśnik, a 1 ZRM stacjonuje w Podstacji Annopol. Ambulanse wyposażone są w radiotelefony, terminale statusu i moduły GPS zapewniające możliwość przesyłania informacji oraz śledzenia pojazdów. W Filii Kraśnik brak jest aplikacji dyspozytorskiej pozwalającej na wykorzystanie możliwości sprzętu zamontowanego w ambulansach. 9. Sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi CPR w Lublinie : Serwer aplikacji SWD-ST na systemie operacyjnym Windows komputer klasy Pentium 4 2,66 GHz, 1 GB RAM, HDD 80 GB, karta graficzna jednomonitorowa, - 4 stanowiska dyspozytorskie z systemem operacyjnym Windows XP - - komputer klasy Pentium 4 2,66 GHz, 1 GB RAM, HDD 80 GB, karta graficzna trzymonitorowa, 3 monitory LCD 17 dla każdego stanowiska, nagłowne zestawy słuchawkowe, 8 stanowisk wprowadzania informacji w lokalizacjach ZRM z systemem operacyjnym Windows komputer klasy Celeron 2,4 GHz, 256 MB RAM, HDD 40 GB, karta graficzna jednomonitorowa, monitor CRT 17 System zabezpieczający zasilanie to agregat prądotwórczy w CPR w Lublinie oraz system lokalnych UPS gwarantujących zasilanie wszystkich urządzeń. Biuro wezwań w Łęcznej: stanowisko dyspozytorskie z systemem operacyjnym Strona 238

16 Windows 98 komputer klasy Pentium 1,7 GHz, 256 GB RAM, HDD 20 GB, karta graficzna jednomonitorowa, monitor CRT 17. CPR w Kraśniku : Serwer aplikacji SWD-ST na systemie operacyjnym Windows komputer klasy Pentium 1,7 GHz, 512 GB RAM, HDD 40 GB, karta graficzna jednomonitorowa, - stanowisko dyspozytorskie z systemem operacyjnym Windows komputery klasy Pentium 1,7 GHz, 256 MB RAM, HDD 40 GB, karta graficzna dwumonitorowa, 2 monitory CRT 19 System łączności W WPR SP ZOZ w Lublinie funkcjonuje system realizujący łączność głosową pomiędzy poszczególnymi stanowiskami dyspozytorskimi, a podległymi jednostkami oraz ZRM. Systemy łączności przewodowej System łączności przewodowej posiada następujące parametry techniczno-użytkowe: a. integracja systemów komunikacji: - publiczna sieć telefonii stacjonarnej, - publiczna sieć telefonii komórkowej. b. automatyczne zestawienie połączeń z: - jednostkami ratownictwa medycznego, - jednostkami współpracującymi, - innymi służbami ratowniczymi. c. zarządzanie zdalne d. współpraca z aplikacją do przyjmowania zgłoszeń, e. prezentacja i zapis numeru dzwoniącego, f. możliwość przekazania rozmowy do innych użytkowników systemu. Wymagania dla urządzeń systemu telekomunikacyjnego w poszczególnych lokalizacjach : Strona 239

17 a. Administracja WPR SP ZOZ w Lublinie - linie miejskie ISDN (2B+D) 21 w usłudze Centrex b. CPR Lublin, ul. Szczerbowskiego 6, - centrala telefoniczna Panasonic KX-TD linie miejskie ISDN (2B+D) 3 w usłudze Centrex - linie alarmowe 999 ISDN (2B+D) 2 - linie wewnętrzne cyfrowe 6 - konsole operatorskie - 4 c. Podstacja Śródmieście, Lublin, ul. Spadochroniarzy 8, - centrala telefoniczna Panasonic KX-TD linie miejskie ISDN (2B+D) 6 w usłudze Centrex - linie wewnętrzne cyfrowe 15 - konsole operatorskie 1 - stałe łącze bezprzewodowe z CPR d. Podstacja Czechów, Lublin, al. Kompozytorów Polskich 8 - linie miejskie ISDN (2B+D) 1 w usłudze Centrex - stałe łącze bezprzewodowe z CPR e. Podstacja Bronowice, Lublin, ul. Tetmajera 21 - linie miejskie ISDN (2B+D) 1 w usłudze Centrex - stałe łącze bezprzewodowe z CPR f. Podstacja Garbów, Garbów 34 - linie miejskie ISDN (2B+D) 1 w usłudze Centrex g. Filia Świdnik, ul. Niepodległości 2 Strona 240

18 - linie miejskie ISDN (2B+D) 2 w usłudze Centrex h. Podstacja Piaski, ul. Braci Spozów 19 - linie miejskie ISDN (2B+D) 1 w usłudze Centrex i. Filia Łęczna, ul. Przemysłowa 18 - linie miejskie ISDN (2B+D) 1 w usłudze Centrex - linie alarmowe 999 ISDN (2B+D) 1 j. Filia Łęczna, ul. Krasnystawska 52 - linie miejskie ISDN (2B+D) 1 k. CPR Kraśnik, ul. Obwodowa 1 - linie miejskie ISDN (2B+D) 1 w usłudze Centrex - linie alarmowe 999 ISDN (2B+D) 1 l. Filia Kraśnik, ul. Fabryczna 6 - linie miejskie ISDN (2B+D) 1 w usłudze Centrex m. Podstacja Annopol, ul. Leśna 1 - linie miejskie ISDN (2B+D) Systemy łączności radiowej WPR SP ZOZ w Lublinie zapewnia łączność radiową dyspozytorom medycznym na całym obsługiwanym obszarze działania. Lokalizacja pojazdów. Lokalizację pojazdów obsługują terminale statusu i odbiorniki GPS w 15 ambulansach dysponowanych z CPR w Lublinie umożliwiając ich lokalizację w terenie oraz przesłanie pozycji i statusu w oparciu o system radiowy. System mapowy Oprogramowanie aplikacyjne w CPR w Lublinie ma wbudowany system mapowy umożliwiający wykorzystanie map wektorowych do prezentacji położenia pojazdów. Strona 241

19 Systemy rejestracji rozmów telefonicznych i radiowych - CPR Lublin, ul. Szczerbowskiego 6 komputerowy system rejestracji rozmów COMPREC, - Filia Łęczna, ul. Przemysłowa 18 komputerowy system rejestracji rozmów FonTel, - CPR Kraśnik, ul. Obwodowa 1 komputerowy system rejestracji rozmów COMPREC. 9. SPZOZ Łuków Stacja Ratownictwa medycznego SPZOZ w Łukowie dysponuje zintegrowanym stanowiskiem dyspozytorskim w porozumieniu z Państwową Strażą Pożarną. Obsada dyżurowa: - Dyspozytor medyczny - Dyspozytor PSP Łączność : Tel. stacjonarny, Tel. komórkowy, Radio, końcówka internetowa serwera PSP bez oprogramowania. Dyspozytor medyczny odbiera bezpośrednio zgłoszenia z Nr tel Z Nr 112 stacjonarnego odbiera dyspozytor PSP i przekazuje zgłoszenie lub przełącza bezpośrednio zgłaszającego na Nr 999 do dyspozytora medycznego jeśli zgłoszenie dotyczy. - Z Nr 112 komórkowego zgłoszenia odbiera Dyżurny Policji i przekazuje osobiście zgłoszenia medyczne do Dyspozytora Medycznego poprzez wybieranie Nr 999 bez możliwości przełączenia zgłaszającego do Dyspozytora Medycznego. Dyżurny Policji znajduje się w siedzibie KPP w odrębnej części miasta. Dyżurny Medyczny przekazuje dyspozycje Zespołom Ratunkowym poprzez radio lub tel. komórkowy otwartym tekstem. Rozmowy tel. i radiowe ze stanowiskiem dyspozytorskim są rejestrowane. Zespoły Ratunkowe są wyposażone w radio i tel. komórkowy. Przekazywanie informacji pomiędzy Dyspozytorem Medycznym Zespołami Ratunkowymi-Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym- Bazą Stacji Ratownictwa Medycznego odbywa się poprzez tel. komórkowe i radio. Dodatkowa łączność pomiędzy Dyspozytorem medycznym, bazą SRM i SOR poprzez tel. wewnętrzne centrali szpitala. Strona 242

20 10. SPZOZ w Opolu Lubelskim W powiecie opolskim funkcjonuje numer 999, obsługiwany przez dyspozytora pogotowia ratunkowego. Dyspozytornia znajduje się w chwili obecnej w budynku szpitala w Opolu Lubelskim. Numer alarmowy 112 jest obsługiwany przez dyspozytora Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim, skąd wezwania dotyczące pogotowia są bezpośrednio przekierowane do dyspozytora pogotowia. Dyspozytor obsługuje również numery nie alarmowe , na które mogą być przyjmowane zgłoszenia wyjazdu ZRM. Wszystkie numery telefonów są monitorowane a rozmowy nagrywane. Wykorzystywana jest również łączność radiowa pracująca w przydzielonym paśmie częstotliwości. 11. SPZOZ w Tomaszowie Lubelskim Pogotowie Ratunkowe pracuje w oparciu o SYSTEM WSPOMAGANIA DECYZJI ST SWD-ST wersji: WI-V Firebird 2.0 firmy ABAKUS Systemy Teleinformatyczne Sp. z o.o. ul. Działowa 8a Bielsko-Biała. System SWD-ST wykorzystuje system komunikacji statusów DTS firmy PLATAN z Stacją Bazową DTB-2001 opartą o technologię radiową VHF. Karetki pogotowia ratunkowego wyposażone są w terminale statusów DTI firmy PLATAN typu DTS Łączność zapewniają RADIOTELEFON MOTOROLA GM-360 i GP SP ZOZ w Puławach Pogotowie ratunkowe posiada 3 telefony stacjonarne SWISSVOICE EURIT 25 nr ( podkładowy pod 112 ), TEL-RAD TR.201 nr 999 z przystawka MESCOMP TELECOM GT-010, która odczytuje numery przychodzące, PANASONIC KXT-7030 nr , z przystawka konsolą KXT-7040 Radiostacja Motorola CM 360 z kanałem ogólnopolskim i z kanałem dla naszej wewnętrznej struktury. Radiostacja podłączona jest do komputera rejestrującego rozmowy. Telefony komórkowe 2 szt. ( dla dyspozytora i zespołu ratowniczego ) NOKIA Karetki posiadają własne radiostacje typu MOTOROLA oraz RADMOR 5 szt. 13. NZOZ Klinika w Rykach Strona 243

21 NZOZ w Rykach posiada dwa telefony stacjonarne typ. SV Eurit-25 Nr 999 i PANASONIC KX-FT 908PD nr z możliwością wyświetlania i odczytu numeru przychodzącego: - telefon skonfigurowany jest z komputerem, który rejestruje rozmowy. - program operacyjny komputera WINDOWS program rejestrujący rozmowy PCCorsac SQL wersja 2.2 z 2005 r. 2.Telefon stacjonarny z faksem typ. PANASONIC KX-FT 908PD nr Dwie radiostacje stacjonarne: - jedna w Rykach ogólnopolskim kanał 12 - druga w podstacji w Dęblinie 4.Jeden telefon komórkowy nr SAMSUMG do dyspozycji kierownika Pogotowia 5.Każda karetka (R, W i 2 transportowe) posiada własną radiostację typ. MOTOROLLA 6.Radiostacje przenośne MOTOROLLA /2 kpl./ typ. do dyspozycji zespołów wyjazdowych /zasięg do 5 km/ 14. Samodzielna Publiczna Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu a. Dyspozytornia Zamość - System ewidencji zgłoszeń i powiadamiania zespołów wyjazdowych: System Wspomagania Decyzji ST Producent: Abakus Systemy Teleinformatyczne Wersja Ilość stanowisk: 2 Obsługa terminali statusów oraz odbiorników GPS - System komunikacji statusowej: System komunikacyjny DTS-2000 Producent: Platan Sp.z o.o. Terminal bazowy DTB-2001 zainstalowany w dyspozytorni Terminale statusów DTS-2001 zainstalowane w karetkach 7 szt. - System nadzoru obiektów mobilnych w oparciu o monitoring satelitarny: Odbiorniki GPS zainstalowane w karetkach 7 szt.: Producent: Haicom Strona 244

typ nazwa data województwo lubelskie 2006-03-10 miasto na prawach powiatu Biała Podlaska 2006-02-24 miasto na prawach powiatu Chełm 2006-03-13 miasto

typ nazwa data województwo lubelskie 2006-03-10 miasto na prawach powiatu Biała Podlaska 2006-02-24 miasto na prawach powiatu Chełm 2006-03-13 miasto województwo lubelskie 2006-03-10 miasto na prawach powiatu Biała Podlaska 2006-02-24 miasto na prawach powiatu Chełm 2006-03-13 miasto na prawach powiatu Lublin 2006-03-10 miasto na prawach powiatu Zamość

Bardziej szczegółowo

Biała Podlaska 83-343-85-37, 341-64-56 Biała Podlaska 83-343-32-84, 343-14-25 3. Drelów GOPS Szkolna 10 21-570 Drelów 83-372-00-18

Biała Podlaska 83-343-85-37, 341-64-56 Biała Podlaska 83-343-32-84, 343-14-25 3. Drelów GOPS Szkolna 10 21-570 Drelów 83-372-00-18 Ośrodki Pomocy Społecznej Województwo lubelskie Lp. Powiat Gmina Nazwa skrócona* 1. bialski grodzki Biała Podlaska MOPS Ulica Kod Marszałka Józefa Piłsudskiego 24 21-500 2. bialski ziemski Biała Podlaska

Bardziej szczegółowo

MIEJSKIE I GMINNE OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ. Biała Podlaska GOPS Prosta 31 21-500 Biała Podlaska 083-343-14-25 083-343-32-84 gops@bialapodl.

MIEJSKIE I GMINNE OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ. Biała Podlaska GOPS Prosta 31 21-500 Biała Podlaska 083-343-14-25 083-343-32-84 gops@bialapodl. L.P. Powiat Gmina Nazwa skrócona* MIEJSKIE I GMINNE OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ Ulica Kod Miejscowość Nr faxu Telefon Adres e-mail 1. bialski grodzki Biała Podlaska - miasto M Aleja 1000-lecia 22 21-500

Bardziej szczegółowo

2. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Białej Podlaskiej.

2. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Białej Podlaskiej. Organizacja systemu powiadamiania o stanach nagłego zagrożenia: a) nazwa miejscowości, w której zlokalizowane jest wojewódzkie centrum powiadamiania ratunkowego oraz teren obsługiwany przez to centrum,

Bardziej szczegółowo

SUBWENCJA OŚWIATOWA, WYRÓWNAWCZA, RÓWNOWAŻĄCA ORAZ DOCHODY Z PIT ZA LATA 2007 DO 2014 (PLAN) NA ZADANIA GMINNE DLA GMIN WOJ.

SUBWENCJA OŚWIATOWA, WYRÓWNAWCZA, RÓWNOWAŻĄCA ORAZ DOCHODY Z PIT ZA LATA 2007 DO 2014 (PLAN) NA ZADANIA GMINNE DLA GMIN WOJ. SUBWENCJA OŚWIATOWA, WYRÓWNAWCZA, RÓWNOWAŻĄCA ORAZ DOCHODY Z PIT ZA LATA 2007 DO 2014 (PLAN) NA ZADANIA GMINNE DLA GMIN WOJ. LUBELSKIEGO WYDANIE II - listopad'2013 autor: Bogdan Stępień Instytut Analiz

Bardziej szczegółowo

BIALSKI... 36462 144838 2972,0 3,97 3,11 0,78 81,5 26,2

BIALSKI... 36462 144838 2972,0 3,97 3,11 0,78 81,5 26,2 TABL. 4 (31). ZASOBY MIESZKANIOWE a W 2008 R. DWELLING STOCKS a IN 2008 per person WOJEWÓDZTWO. 716973 2687010 53233,9 3,75 3,02 0,80 74,2 24,6 VOIVODSHIP BIALSKI.. 101462 395522 7884,2 3,90 3,03 0,78

Bardziej szczegółowo

Dysponenci i miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego. Nr księg 3a 3b TERYT. Adres miejsca. miejsca. stacjonowania zespołu stacjonow

Dysponenci i miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego. Nr księg 3a 3b TERYT. Adres miejsca. miejsca. stacjonowania zespołu stacjonow TABELA 18. Zespoły ratownictwa medycznego włączone do systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne - stan na dzień 30 kwietnia 2012 r. TABELA Nr 8 wg rozporządzenia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nazwa i opis Liczba

Bardziej szczegółowo

Informator Statystyczny Ochrony Zdrowia POMOC DORAŹNA

Informator Statystyczny Ochrony Zdrowia POMOC DORAŹNA VI POMOC DORAŹNA VI POMOC DORAŹNA Na terenie województwa lubelskiego w 2008 r. funkcjonowały: 1. Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie z trzema podstacjami

Bardziej szczegółowo

Rozmieszczenie Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych PSP w województwie lubelskim:

Rozmieszczenie Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych PSP w województwie lubelskim: Rozmieszczenie Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych PSP w województwie lubelskim: Siec ta uzupełniona jest przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: Karta uzgodnień 4 Podstawy prawne 5

SPIS TREŚCI: Karta uzgodnień 4 Podstawy prawne 5 SPIS TREŚCI: Karta uzgodnień Podstawy prawne Opis koncepcji wykazu oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla potrzeb realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego w systemie Państwowe Ratownictwo

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach, 24-200 Bełżyce, ul. Przemysłowa 44 2 1

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach, 24-200 Bełżyce, ul. Przemysłowa 44 2 1 Do dnia 30 czerwca 2011 r. zespoły ratownictwa medycznego dysponowane będą z dotychczas działających CPR i zarządzanych przez poniższych 14 dysponentów: Tabela 26. Lokalizacja dysponentów świadczących

Bardziej szczegółowo

VI RATOWNICTWO MEDYCZNE

VI RATOWNICTWO MEDYCZNE VI RATOWNICTWO MEDYCZNE Ryc. 18 Wyjazdy do stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego i pacjenci urazowi w 2011 r. zamo jski włod awski t omasz owski świdn icki r yck i pa cjenci urazowi wyj azdy do st anu nagłego

Bardziej szczegółowo

POAKCESYJNY PROGRAM WSPARCIA OBSZARÓW WIEJSKICH (PPWOW) ROPS Lublin, 12 luty 2007r.

POAKCESYJNY PROGRAM WSPARCIA OBSZARÓW WIEJSKICH (PPWOW) ROPS Lublin, 12 luty 2007r. POAKCESYJNY PROGRAM WSPARCIA OBSZARÓW WIEJSKICH (PPWOW) ROPS Lublin, 12 luty 2007r. KOMPONENTY REFORMA KRUS PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ KAMPANIA INFORMACYJNO - PROMOCYJNA Program Integracji Społecznej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS A. Informacje dotyczące wnioskodawcy 1. Imię i nazwisko albo nazwa...... 2. Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby Ulica:

Bardziej szczegółowo

Sposób współpracy jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne z jednostkami współpracującymi z systemem

Sposób współpracy jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne z jednostkami współpracującymi z systemem Strona 1. Cel... 2 2. Zakres stosowania... 2 3. Odpowiedzialność... 2 4. Definicje... 2 5. Opis postępowania... 5 5.1. Działania na miejscu zdarzenia... 5 5.2. Działania na miejscu zdarzenia jednostek

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie: os. Szkolne 37, 31-978 Kraków tel. 12 68 32 101, e-mail: oke@oke.krakow.pl, www.oke.krakow.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie: os. Szkolne 37, 31-978 Kraków tel. 12 68 32 101, e-mail: oke@oke.krakow.pl, www.oke.krakow. m. Międzyrzec m. Międzyrzec m. Międzyrzec m. Terespol Biała Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 - Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie: os. Szkolne 37, 31-978 Kraków tel. 12 68 32 101, e-mail: oke@oke.krakow.pl, www.oke.krakow.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie: os. Szkolne 37, 31-978 Kraków tel. 12 68 32 101, e-mail: oke@oke.krakow.pl, www.oke.krakow. m. Międzyrzec Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 - Gimnazjum Nr 1 z Podlaski Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi Międzyrzec Podlaski Warszawska 77 16% 62,0 5 57,9 5 39,8 3 55,7 4 59,8 47,6 m. Międzyrzec

Bardziej szczegółowo

Zespoły interdyscyplinarne - baza teleadresowa

Zespoły interdyscyplinarne - baza teleadresowa Zespoły interdyscyinarne - baza teleadresoa Lp. Naza Wojeództo Gmina Siedziba* Dane teleadresoe ulica kod miejscoość telefon fax e-mail strona 1 Zespół Interdyscyinarny lubartoski Abramó Urząd Gminy 22

Bardziej szczegółowo

Sposób koordynowania działań jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne

Sposób koordynowania działań jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne Strona 1. Cel... 2 2. Zakres stosowania... 2 3. Odpowiedzialność... 2 4. Definicje... 2 5. Opis postępowania... 5 5.1. Działania na miejscu zdarzenia... 5 5.3. Działania podejmowane na poziomie dysponenta...

Bardziej szczegółowo

lp. Nazwa szkoły Miejscowość Gmina Województwo 1 Gimnazjum nr 1 Bełżyce Bełżyce lubelskie 2 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II Bełżyce Bełżyce

lp. Nazwa szkoły Miejscowość Gmina Województwo 1 Gimnazjum nr 1 Bełżyce Bełżyce lubelskie 2 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II Bełżyce Bełżyce lp. Nazwa szkoły Miejscowość Gmina Województwo 1 Gimnazjum nr 1 Bełżyce Bełżyce lubelskie 2 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II Bełżyce Bełżyce lubelskie 3 Szkoła Podstawowa nr 3 im. M. Konopnickiej Biała

Bardziej szczegółowo

1. Sieć komunikacyjna:

1. Sieć komunikacyjna: 1 Spis treści I. CHARAKTERYSTYKA POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ DLA ŻYCIA I ZDROWIA 1. Sieć komunikacyjna..... str. 4 2. Struktura urbanistyki, ze szczególnym uwzględnieniem zakładów zwiększonego ryzyka i zakładów

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Puławach wraz z obiektami towarzyszącymi

Przebudowa stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Puławach wraz z obiektami towarzyszącymi Lista ocenionych merytorycznie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów dla Działania 8.2 Infrastruktura szkolna i sportowa RPO WL na lata 2007-2013 Nr konkursu 13/RPOWL/8.2/2009 Lp. Miejsce w rankingu

Bardziej szczegółowo

lp. Nazwa szkoły Miejscowość Gmina Województwo 1 Gimnazjum im. Sybiraków Zamość Zamość lubelskie 2 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Z.

lp. Nazwa szkoły Miejscowość Gmina Województwo 1 Gimnazjum im. Sybiraków Zamość Zamość lubelskie 2 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Z. lp. Nazwa szkoły Miejscowość Gmina Województwo 1 Gimnazjum im. Sybiraków Zamość Zamość lubelskie 2 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Z. Sękowskiej Radzyń Podlaski Radzyń Podlaski lubelskie 3 Szkoła

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

TEKST JEDNOLITY PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO TEKST JEDNOLITY PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 18 października 2012 r. Tekst jednolity Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne

Bardziej szczegółowo

lp. Nazwa szkoły Miejscowość Gmina Województwo 1 Gimnazjum nr 1 Bełżyce Bełżyce lubelskie 2 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II Bełżyce Bełżyce

lp. Nazwa szkoły Miejscowość Gmina Województwo 1 Gimnazjum nr 1 Bełżyce Bełżyce lubelskie 2 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II Bełżyce Bełżyce lp. Nazwa szkoły Miejscowość Gmina Województwo 1 Gimnazjum nr 1 Bełżyce Bełżyce lubelskie 2 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II Bełżyce Bełżyce lubelskie 3 Szkoła Podstawowa nr 3 im. M. Konopnickiej Biała

Bardziej szczegółowo

Numer telefonu (telefonów ) do komórki odpowied zialnej za prowadze nie postępow ań dotyczący ch świadczen ia wychowa wczego. Godziny pracy jednostki

Numer telefonu (telefonów ) do komórki odpowied zialnej za prowadze nie postępow ań dotyczący ch świadczen ia wychowa wczego. Godziny pracy jednostki Dan e Nazwa jednostki (Ośrodek Pomocy Społecznej lub Urząd Miasta/ Urząd Gminy) Adres jednostki email Numer telefonu (telefonów ) do komórki odpowied zialnej za prowadze nie postępow ań dotyczący ch świadczen

Bardziej szczegółowo

Numer wniosku Wnioskodawca Tytuł projektu

Numer wniosku Wnioskodawca Tytuł projektu Lista rezerwowa projektów w ramach Osi Priorytetowej VI: Środowisko i czysta energia, Działania 6.2: Energia przyjazna środowisku, RPO WL na lata 2007-2013 - nr konkursu 02/RPOWL/6.2/2012 L.p Miejsce w

Bardziej szczegółowo

Lp. Nieruchomość Stan Prawny Powierzchnia gruntu. Własność Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie 8656 m 2

Lp. Nieruchomość Stan Prawny Powierzchnia gruntu. Własność Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie 8656 m 2 KWP Lublin Źródło: http://bip.lublin.kwp.policja.gov.pl/kwl/majatek/9792,majatek.html Wygenerowano: Niedziela, 21 sierpnia 2016, 13:20 Majątek Lp. Nieruchomość Stan Prawny Powierzchnia gruntu POWIAT BIAŁA

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja nr 1 z dnia kwietnia 2015 r. do Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa lubelskiego

Aktualizacja nr 1 z dnia kwietnia 2015 r. do Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa lubelskiego Załącznik do uchwały Nr 75/2015 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 14 kwietnia 2015 r. Zatwierdzam Minister Zdrowia dnia. Przedkładam Wojewoda dnia.. Aktualizacja nr 1 z dnia kwietnia 2015 r. do Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE INFORMACYJNE PROJEKTU Model efektywnego zarządzania systemem usług publicznych na poziomie lokalnym z wykorzystaniem narzędzi GIS

SPOTKANIE INFORMACYJNE PROJEKTU Model efektywnego zarządzania systemem usług publicznych na poziomie lokalnym z wykorzystaniem narzędzi GIS Stowarzyszenie Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej "DOM EUROPY" SPOTKANIE INFORMACYJNE PROJEKTU Model efektywnego zarządzania systemem usług publicznych na poziomie lokalnym z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

W województwie lubelskim w roku w 2011 zakontraktowanych zostało 88 Zespołów Ratownictwa Medycznego w tym 40 S i 48 P,

W województwie lubelskim w roku w 2011 zakontraktowanych zostało 88 Zespołów Ratownictwa Medycznego w tym 40 S i 48 P, Informacje o liczbie i rozmieszczeniu na obszarze województwa jednostek systemu oraz centrów urazowych, jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU DOBRY START LEPSZE ŻYCIE. [I. Informacje o projekcie]

REGULAMIN PROJEKTU DOBRY START LEPSZE ŻYCIE. [I. Informacje o projekcie] REGULAMIN PROJEKTU DOBRY START LEPSZE ŻYCIE [I. Informacje o projekcie] 1. Projekt Dobry start lepsze życie nr umowy POKL.07.02.01-06-045/13-00 jest realizowany przez firmę Drexpol Konsulting Sp. z o.

Bardziej szczegółowo

Informacja Prezydenta Miasta Katowice dot. funkcjonowania Miejskiego Centrum Ratownictwa

Informacja Prezydenta Miasta Katowice dot. funkcjonowania Miejskiego Centrum Ratownictwa Informacja Prezydenta Miasta Katowice dot. funkcjonowania Miejskiego Centrum Ratownictwa Opracowanie: WZK Miejskie Centrum Ratownictwa Katowice, 24.08.2015r. 1 1. Stan osobowy oraz rozmieszczenie elementów

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie os. Szkolne 37, 31 978 Kraków

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie os. Szkolne 37, 31 978 Kraków bialski Technikum Międzyrzec Podlaski Warszawska 31 58% Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej bialski Zespół Szkół Ekonomicznych im. Marii Dąbrowskiej Technikum Międzyrzec Podlaski 3 Maja 92 65% Starostwo

Bardziej szczegółowo

ZAKUP SAMOCHODÓW OSOBOWO-TERENOWYCH DLA POLICJI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO ORAZ MILICJI OBWODU WOŁYŃSKIEGO

ZAKUP SAMOCHODÓW OSOBOWO-TERENOWYCH DLA POLICJI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO ORAZ MILICJI OBWODU WOŁYŃSKIEGO POLICJA LUBELSKA Źródło: http://lubelska.policja.gov.pl/lub/lubelska-policja-1/wydzialy/wydzial-prezydialny/linki/54135,zakup-samochodow-osobowo-ter enowych-dla-policji-wojewodztwa-lubelskiego-oraz-mil.html

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO WEDŁUG POWIATÓW

WYKAZ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO WEDŁUG POWIATÓW WYKAZ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO WEDŁUG POWIATÓW Powiat bialski 0601 i miasto Biała Podlaska 0661 0600 076 Wojewódzki Specjalistyczny w BIAŁEJ PODLASKIEJ 21-500 Biała

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OPIS ZMIAN I AKTUALIZACJI 4 I. CHARAKTERYSTYKA POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ DLA ŻYCIA I ZDROWIA 15

SPIS TREŚCI OPIS ZMIAN I AKTUALIZACJI 4 I. CHARAKTERYSTYKA POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ DLA ŻYCIA I ZDROWIA 15 SPIS TREŚCI ARKUSZ UZGODNIEŃ PLANU 3 OPIS ZMIAN I AKTUALIZACJI 4 I. CHARAKTERYSTYKA POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ DLA ŻYCIA I ZDROWIA 15 1. Sieć komunikacyjna. 15 a) charakterystyka województwa kujawsko-pomorskiego

Bardziej szczegółowo

RAMOWY WZÓR WOJEWÓDZKIEGO PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE

RAMOWY WZÓR WOJEWÓDZKIEGO PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia... (poz. ) RAMOWY WZÓR WOJEWÓDZKIEGO PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE I. CHARAKTERYSTYKA POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ DLA ŻYCIA I ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja na lokalnym rynku pracy powiatu tomaszowskiego wg stanu na dzień 31 października 2015 r.

Aktualna sytuacja na lokalnym rynku pracy powiatu tomaszowskiego wg stanu na dzień 31 października 2015 r. Aktualna sytuacja na lokalnym rynku pracy powiatu tomaszowskiego wg stanu na dzień 31 października 215 r. Poziom i stopa bezrobocia Na koniec października 215 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tomaszowie

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja na lokalnym rynku pracy powiatu tomaszowskiego wg stanu na dzień 31 lipca 2015 r.

Aktualna sytuacja na lokalnym rynku pracy powiatu tomaszowskiego wg stanu na dzień 31 lipca 2015 r. Aktualna sytuacja na lokalnym rynku pracy powiatu tomaszowskiego wg stanu na dzień 31 lipca 215 r. Poziom i stopa bezrobocia Na koniec lipca 215 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tomaszowie Lubelskim zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Agenda. Zakres projektu. Harmonogram wdrożenia. Wspólne zadania i ograniczenia

Agenda. Zakres projektu. Harmonogram wdrożenia. Wspólne zadania i ograniczenia System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego (SI PR) Agenda Zakres projektu Harmonogram wdrożenia Wspólne zadania i ograniczenia cmp Matryca Produktów SYSTEM

Bardziej szczegółowo

Placówki w województwie

Placówki w województwie Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne: Publiczna placówka oświatowa, świadcząca bezpłatną pomoc psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną dzieciom i uczniom. Zakres działań: - doradztwo psychologiczne

Bardziej szczegółowo

LISTA RANKINGOWA - WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU Z IV REKRUTACJI

LISTA RANKINGOWA - WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU Z IV REKRUTACJI PRZEDSZKOLA ZAKWALIFIKOWANE DO EDUKACJI BEZPOŚREDNIEJ. LISTA RANKINGOWA - WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU Z IV REKRUTACJI Lublin 10.11.2015. L. p. Nazwa Nr kodowy Powiat Gmina Adres Pkt.1

Bardziej szczegółowo

Założenia do organizacji i funkcjonowania. w województwie. Październik 2008 roku

Założenia do organizacji i funkcjonowania. w województwie. Październik 2008 roku Założenia do organizacji i funkcjonowania Systemu Powiadamiania Ratunkowego w województwie Październik 2008 roku Geneza budowy centrów powiadamiania ratunkowego CPR Aktualna lokalizacja numeru alarmowego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OPIS ZMIAN I AKTUALIZACJI 5 I. CHARAKTERYSTYKA POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ DLA ŻYCIA I ZDROWIA 15

SPIS TREŚCI OPIS ZMIAN I AKTUALIZACJI 5 I. CHARAKTERYSTYKA POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ DLA ŻYCIA I ZDROWIA 15 SPIS TREŚCI ARKUSZ UZGODNIEŃ PLANU 4 OPIS ZMIAN I AKTUALIZACJI 5 I. CHARAKTERYSTYKA POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ DLA ŻYCIA I ZDROWIA 15 1. Sieć komunikacyjna. 15 a) charakterystyka województwa kujawsko-pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Rola pogotowia ratunkowego w leczeniu pozaszpitalnym nagłego zatrzymania krążenia w Małopolsce

Rola pogotowia ratunkowego w leczeniu pozaszpitalnym nagłego zatrzymania krążenia w Małopolsce Rola pogotowia ratunkowego w leczeniu pozaszpitalnym nagłego zatrzymania krążenia w Małopolsce Małgorzata Popławska Kraków, 19.10.2011 Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006

Bardziej szczegółowo

Wykaz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie

Wykaz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie Wykaz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie Lp. Stowarzyszenie/ Organizacja Adres Telefon/ fax Adres email bialski grodzki 1. Katolickie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM LOKALIZACJI, MONITOROWANIA I I ZARZĄDZANIA KARETKAMI POGOTOWIA RATUNKOWEGO

SYSTEM LOKALIZACJI, MONITOROWANIA I I ZARZĄDZANIA KARETKAMI POGOTOWIA RATUNKOWEGO SYSTEM LOKALIZACJI, MONITOROWANIA I I ZARZĄDZANIA KARETKAMI POGOTOWIA RATUNKOWEGO W W ŚWIĘTOKRZYSKIM CENTRUM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO I I TRANSPORTU SANITARNEGO W W KIELCACH Marta Solnica DYREKTOR Ryszard

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWOŚĆ ADRES TELEFON NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY GMINA POWIAT ABRAMÓW 22 LIPCA 10 818525013 JOANNA BARTOSZEWSKA M.D. ABRAMÓW LUBARTOWSKI ADAMÓW

MIEJSCOWOŚĆ ADRES TELEFON NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY GMINA POWIAT ABRAMÓW 22 LIPCA 10 818525013 JOANNA BARTOSZEWSKA M.D. ABRAMÓW LUBARTOWSKI ADAMÓW MIEJSCOWOŚĆ ADRES TELEFON NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY GMINA POWIAT ABRAMÓW 22 LIPCA 10 818525013 JOANNA BARTOSZEWSKA M.D. ABRAMÓW LUBARTOWSKI ADAMÓW KLEEBERGA 36 257553122 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI

Bardziej szczegółowo

lubelskie na rynku pracy

lubelskie na rynku pracy Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 dla województwa lubelskiego zatwierdzony! 4 Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych łagodzi skutki embarga 7 PO WER dla młodzieży 12 lubelskie na rynku pracy

Bardziej szczegółowo

lek. med. Jerzy Sławiński Kraków, 15 kwietnia 2009r. Podstawa prawna i zasady działania: Lekarz Koordynator działa w oparciu o: Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 roku. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

lubelskie na rynku pracy

lubelskie na rynku pracy Młodzież potrzebuje poradnictwa zawodowego 4 Młodzież trudny start na rynku pracy 7 V Ogónopolski Tydzień Kariery już za nami 10 lubelskie na rynku pracy BIULETYN INFORMACYJNY WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Lp. Tytuł projektu Nazwa Beneficjenta Zestawienie umów o dofinansowanie projektów zawartych w ramach konkursu otwartego 1/POKL/7.3/2010 Miejsce siedziby Beneficjenta Wartość

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie: os. Szkolne 37, 31-978 Kraków tel. (12) 6832101, e-mail: oke@oke.krakow.pl, www.oke.krakow.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie: os. Szkolne 37, 31-978 Kraków tel. (12) 6832101, e-mail: oke@oke.krakow.pl, www.oke.krakow. wszystkie bialski bialski bialski bialski bialski im. gen. Wł. Sikorskiego Liceum Profilowane Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Marii Dąbrowskiej Zespół Szkół Ekonomicznych im. Marii Dąbrowskiej - Międzyrzec

Bardziej szczegółowo

lubelskie na rynku pracy

lubelskie na rynku pracy Czas dla innowacji na rynku pracy Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2015 rok 4 Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy? 7 Warsztaty wiedzy o rynku pracy 14 lubelskie na rynku pracy BIULETYN

Bardziej szczegółowo

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego LUW w Lublinie. Organizacja i działanie Systemu Powiadamiania Ratunkowego

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego LUW w Lublinie. Organizacja i działanie Systemu Powiadamiania Ratunkowego Organizacja i działanie Systemu Powiadamiania Ratunkowego Numer 112 jest jednolitym europejskim numerem alarmowym zarówno dla telefonów stacjonarnych jak i komórkowych. Podstawy prawne funkcjonowania Systemu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 maja 2014 r. Poz. 574 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 28 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 5 maja 2014 r. Poz. 574 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 28 kwietnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 maja 2014 r. Poz. 574 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania centrów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA JAKOŚCI WODY W MIEJSCACH WYKORZYSTYWANYCH DO KĄPIELI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

INFORMACJA DOTYCZĄCA JAKOŚCI WODY W MIEJSCACH WYKORZYSTYWANYCH DO KĄPIELI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO LUBELSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY W LUBLINIE Lublin, dnia 04.09.2015 r.. 20-708 Lublin, ul. Pielęgniarek 6 tel. (0-81) 743-42-72 do 75, fax. (0-81) 743-46-86 wsse.lublin@pis.gov.pl, http://wsselublin.pis.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Współpraca z organami administracji publicznej i jednostkami systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne z województw sąsiednich

Współpraca z organami administracji publicznej i jednostkami systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne z województw sąsiednich Strona 1. Cel... 2 2. Zakres stosowania.... 2 3. Odpowiedzialność... 2 4. Definicje... 2 5. Opis postępowania... 3 5.1. Współpraca z jednostkami administracji publicznej... 3 5.2. Współpraca z jednostkami

Bardziej szczegółowo

Baza projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach komponentu regionalnego w województwie lubelskim

Baza projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach komponentu regionalnego w województwie lubelskim URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO w LUBLINIE Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Oddział Monitoringu i Ewaluacji 20-072 Lublin, ul. Czechowska 19, tel. (81) 44-16-850, fax.

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie: os. Szkolne 37, 31-978 Kraków tel. (12) 6832101,

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie: os. Szkolne 37, 31-978 Kraków tel. (12) 6832101, policzono dla zdających, którzy: wszystkie Zaoczne Uzupełniające dla Biłgoraj Kościuszki 10 20% 78,0 29,1 25,2 6 43,9 39,8 - - - 3 30,0 21,0 - - - - - - 1 100,0 68,0 - - - Biłgoraj Kościuszki 2 50% 67,5

Bardziej szczegółowo

II STAN ZDROWOTNY LUDNOŚCI

II STAN ZDROWOTNY LUDNOŚCI II STAN ZDROWOTNY LUDNOŚCI II STAN ZDROWOTNY LUDNOŚCI W województwie lubelskim, w ciągu 2010 roku zmarło 23 037 osób (mniej o 700 osób niż w roku 2009). Wojewódzki wskaźnik zgonów na 10 tysięcy mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Wyniki uczniów i szkół podstawowych w gminach w 2013 roku. Województwo lubelskie. Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie

Wyniki uczniów i szkół podstawowych w gminach w 2013 roku. Województwo lubelskie. Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie Wyniki uczniów i szkół podstawowych w gminach w 2013 roku Średnie wyniki uczniów ze sprawdzianu w gminach oraz liczby szkół niskim, średnim i wysokim. Szkoły niskim, to szkoły, których wyniki znajdują

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego

System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego stan prac w połowie okresu wdrażania Systemu Powiadamiania Ratunkowego Agnieszka Boboli Dyrektor Centrum Projektów Informatycznych Wrocław, wrzesień 2012

Bardziej szczegółowo

Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe

Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe System Działania Państwowego Ratownictwa Medycznego w Powiecie Cieszyńskim Święto Ratownictwa Medycznego Janusz Martynek Państwowe Ratownictwo Medyczne to system, powołany

Bardziej szczegółowo

CZĘŚD HUMANISTYCZNA. Średnie wyniki uczniów w gminach oraz liczby szkół z wynikiem niskim, średnim i wysokim. Liczba przystępujących do egzaminu

CZĘŚD HUMANISTYCZNA. Średnie wyniki uczniów w gminach oraz liczby szkół z wynikiem niskim, średnim i wysokim. Liczba przystępujących do egzaminu biłgorajski bialski Wyniki uczniów i szkół gimnazjalnych w gminach w 2011 roku Średnie wyniki uczniów z egzaminu gimnazjalnego w gminach oraz liczby szkół z wynikiem niskim, średnim i wysokim. Szkoły z

Bardziej szczegółowo

lubelskie na rynku pracy

lubelskie na rynku pracy Stawiamy na przedsiębiorczość 4 WUP+PUP'y + biznes = Partnerstwo lokalne 6 Outplacement dla oświaty 11 lubelskie na rynku pracy BIULETYN INFORMACYJNY WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W LUBLINIE ISSN 2299-1387

Bardziej szczegółowo

3 zespół wodny funkcjonował od 1 czerwca do 30 września

3 zespół wodny funkcjonował od 1 czerwca do 30 września Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie LOL-4101-17-02/2011; P/11/094 Olsztyn, dnia 29 listopada 2011 r. Pan Marian Podziewski Wojewoda Warmińsko-Mazurski Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 13 do aktualizacji Planu

Załącznik Nr 13 do aktualizacji Planu Tabela 26. Liczba i rozmieszczenie szpitali w poszczególnych powiatach, wraz z profilem oddziałów oraz liczbą łóżek stałych Powiat Nazwa jednostki Nr księgi rej. Specjalność zgodnie z VIII częścią kodu

Bardziej szczegółowo

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Lp. Temat Prowadzący Czas 1 Wprowadzenie, przedstawienie celu spotkania Wojewoda Wielkopolski 20' 2 Przedstawienie elementów i struktury SPR w województwie

Bardziej szczegółowo

Liczba przystępujących do sprawdzianu

Liczba przystępujących do sprawdzianu Wyniki uczniów i szkół podstawowych w gminach w 2014 roku Średnie wyniki uczniów ze sprawdzianu w gminach oraz liczby szkół niskim, średnim i wysokim. Szkoły niskim, to szkoły, których wyniki znajdują

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie os. Szkolne 37, 31 978 Kraków

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie os. Szkolne 37, 31 978 Kraków bialski Liceum Ogólnokształcące im. gen. Wł. Sikorskiego Międzyrzec Podlaski Lubelska 131 98% Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej bialski Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Warszawy Terespol Wojska

Bardziej szczegółowo

Baza projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach komponentu regionalnego w województwie lubelskim

Baza projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach komponentu regionalnego w województwie lubelskim URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO w LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Oddział Monitoringu i Ewaluacji PO KL 20-072 Lublin, ul. Czechowska 19, tel. (81) 44-16-850, fax. (81)

Bardziej szczegółowo

Baza projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach komponentu regionalnego w województwie lubelskim

Baza projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach komponentu regionalnego w województwie lubelskim URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO w LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Oddział Monitoringu i Ewaluacji PO KL 20-072 Lublin, ul. Czechowska 19, tel. (81) 44-16-850, fax. (81)

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego (SI PR) i technologicznych

System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego (SI PR) i technologicznych System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego (SI PR) - nowoczesność rozwiązań technicznych i technologicznych Agenda obecny stan organizacji Systemu Powiadamiania Ratunkowego ramy prawne Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 99/2014 Starosty Limanowskiego z dnia 30 września 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 99/2014 Starosty Limanowskiego z dnia 30 września 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 99/2014 Starosty Limanowskiego z dnia 30 września 2014 r. w sprawie: zasad realizacji zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 15, 16, 20, ustawy

Bardziej szczegółowo

Okrągły Stół 112 - Kraków 18-11-2011

Okrągły Stół 112 - Kraków 18-11-2011 Organizacja Systemu Powiadamiania Ratunkowego w ramach przygotowań do Mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012 Okrągły Stół 112 - Kraków 18-11-2011 1 Agenda 1. Miasto-Gospodarz - Warszawa 2. System Powiadamiania

Bardziej szczegółowo

PUNKTACJA WSZYSTKICH SZKÓŁ W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM ALERT EKOLOGICZNY 2004/2005

PUNKTACJA WSZYSTKICH SZKÓŁ W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM ALERT EKOLOGICZNY 2004/2005 PUNKTACJA WSZYSTKICH SZKÓŁ W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM ALERT EKOLOGICZNY 2004/2005 SZKOŁY PODSTAWOWE Lp. Wyszczególnienie Punkty 1. Zespół Szkół w Zalesiu, Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 10, 21-512 Zalesie

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie: dr Artur Woźny

Przygotowanie: dr Artur Woźny Geneza budowy systemu powiadamiania PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania Centrów Powiadamiania Ratunkowego

Bardziej szczegółowo

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ I DOMY OPIEKI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM. Lp. Powiat Miejscowość Adres Telefon E-mail

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ I DOMY OPIEKI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM. Lp. Powiat Miejscowość Adres Telefon E-mail DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ I DOMY OPIEKI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM Lp. Powiat Miejscowość Adres Telefon E-mail 1. Bialski w Kozuli 21-500 Biała Podlaska tel./fax (0-83) 343-34-70 dom.pomocy.spolecznej.w.kozuli

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/2011 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU. z dnia 20 lipca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 26/2011 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU. z dnia 20 lipca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 26/2011 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU w sprawie zakresu oraz sposobu organizacji działania w przypadku, gdy ewakuację I stopnia zarządzi organ kierujący akcją ratunkową

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie Skoncentrowana dyspozytornia medyczna i jej wpływ na działanie systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego na przykładzie Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego. Mateusz Zieliński Krakowska Akademia im. Andrzeja

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 39/12 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 19 marca 2012 roku

Zarządzenie nr 39/12 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 19 marca 2012 roku Zarządzenie nr 39/12 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 19 marca 2012 roku w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach (SWA) oraz gminnego systemu wykrywania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU 1. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA POWIATOWEGO CENTRUM KRYZYSOWEGO, ZWANEGO DALEJ PCZK Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego utworzone

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie systemu zarządzania i reagowania W SYTUACJI WYSTĄPIENIA NADZWYCZAJNYCH ZAGROŻEŃ NA TERENIE AGLOMERACJI OPOLSKIEJ

Doskonalenie systemu zarządzania i reagowania W SYTUACJI WYSTĄPIENIA NADZWYCZAJNYCH ZAGROŻEŃ NA TERENIE AGLOMERACJI OPOLSKIEJ Doskonalenie systemu zarządzania i reagowania W SYTUACJI WYSTĄPIENIA NADZWYCZAJNYCH ZAGROŻEŃ NA TERENIE AGLOMERACJI OPOLSKIEJ Zagrożenia obejmujące obszary przekraczające teren gminy Powodzie, podtopienia

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DZIAŁANIA WOJEWODY LUBELSKIEGO W LATACH 2012-2013

WYBRANE DZIAŁANIA WOJEWODY LUBELSKIEGO W LATACH 2012-2013 WYBRANE DZIAŁANIA WOJEWODY LUBELSKIEGO W LATACH 2012-2013 Lublin, styczeń 2014 BEZPIECZEŃSTWO Zapewnianie pomocy poszkodowanym Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Lublinie przejęło obsługę

Bardziej szczegółowo

SWD PRM. Prezentacja podstawowych modułów systemu. Warszawa, 21 sierpnia 2014

SWD PRM. Prezentacja podstawowych modułów systemu. Warszawa, 21 sierpnia 2014 SWD PRM Prezentacja podstawowych modułów systemu Warszawa, 21 sierpnia 2014 Agenda 1. Zakres wdrażanego rozwiązania 2. Wybrane moduły systemu: 1. Moduł Dyspozytora 2. Moduł ZRM 3. Moduł Administratora

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne zarządzanie, kontrola i monitoring w Krakowskim Pogotowiu Ratunkowym przy wykorzystaniu satelitarnej techniki GPS

Nowoczesne zarządzanie, kontrola i monitoring w Krakowskim Pogotowiu Ratunkowym przy wykorzystaniu satelitarnej techniki GPS przy wykorzystaniu satelitarnej techniki GPS Maciej Antosiewicz Urszula Sanak Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Małgorzata Popławska Krakowskie Pogotowie Ratunkowe 1 Kraków, 22.05.2007 r. GPS

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 231 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11.06.2010

Zarządzenie Nr 231 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11.06.2010 Zarządzenie Nr 231 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11.06.2010 w sprawie utworzenia miejskiego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania Miasta Kalisza. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie os. Szkolne 37, 31-978 Kraków. Starostwo Powiatowe w Białej Lubelska 149 97,4% Sikorskiego.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie os. Szkolne 37, 31-978 Kraków. Starostwo Powiatowe w Białej Lubelska 149 97,4% Sikorskiego. bialski Liceum Ogólnokształcące im. gen. Wł. Międzyrzec Starostwo owe w Białej Lubelska 149 97,4% Sikorskiego Podlaski Podlaskiej bialski Liceum Ogólnokształcące Zespołu Szkół Międzyrzec Starostwo owe

Bardziej szczegółowo

Agenda. Standard DMR DMR - MotoTrbo firmy Motorola Aplikacja dyspozytorska ConSEL. Przykładowe wdrożenia

Agenda. Standard DMR DMR - MotoTrbo firmy Motorola Aplikacja dyspozytorska ConSEL. Przykładowe wdrożenia Agenda Standard DMR DMR - MotoTrbo firmy Motorola Aplikacja dyspozytorska ConSEL Idea powstania ConSEL Filozofia wizualizacji konsoli ConSEL dla Mototrbo ConSEL lokalizacja Oblicza ConSEL ConSEL aplikacja

Bardziej szczegółowo

WSPRiTS/ZP/102/2007 Warszawa dn. 15.06.2007 r.

WSPRiTS/ZP/102/2007 Warszawa dn. 15.06.2007 r. Projekt Budowa infrastruktury użytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w Województwie Mazowieckim jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E 1. Istniejący stan rzeczy i cel wydania aktu W obecnym stanie prawnym, zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410,

Bardziej szczegółowo

Agenda. Zakres wdrożenia. Produkty dostarczane przez CPI MSWiA. Harmonogram wdrożenia

Agenda. Zakres wdrożenia. Produkty dostarczane przez CPI MSWiA. Harmonogram wdrożenia Budowa systemu dla Wojewódzkich Centrów Powiadamiania Ratunkowego (WCPR) Wdrożenie WCPR 18+ Agenda Zakres wdrożenia Produkty dostarczane przez CPI MSWiA Harmonogram wdrożenia Otoczenie SI PR a WCPR 18+

Bardziej szczegółowo

Rola Lekarza Koordynatora Ratownictwa Medycznego. Michał Pocentek

Rola Lekarza Koordynatora Ratownictwa Medycznego. Michał Pocentek Rola Lekarza Koordynatora Ratownictwa Medycznego Michał Pocentek Lekarz Koordynator Lekarzem koordynatorem ratownictwa medycznego może być lekarz systemu, który posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Informacja Wojewody Lubelskiego z dnia 17 czerwca 2011 r.

Informacja Wojewody Lubelskiego z dnia 17 czerwca 2011 r. Informacja Wojewody Lubelskiego z dnia 17 czerwca 2011 r. Na podstawie art. 22 pkt 4 i art. 46 a ust. 3 ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U z 2009 r., Nr 175, poz.

Bardziej szczegółowo

II STAN ZDROWOTNY LUDNOŚCI

II STAN ZDROWOTNY LUDNOŚCI II STAN ZDROWOTNY II STAN ZDROWOTNY LUDNOŚCI Przeciętna długość życia mieszkańców naszego województwa to 72,7 lat w odniesieniu do mężczyzn oraz 81,6 lat do kobiet (kraj, odpowiednio 73,1 i 81,1). W województwie,

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja wywołań alarmowych w Polsce

Lokalizacja wywołań alarmowych w Polsce Lokalizacja wywołań alarmowych w Polsce Departament Infrastruktury Teleinformatycznej Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Piotr Durbajło Dyrektor Okrągły Stół 112 w Polsce - 2008 r. Agenda

Bardziej szczegółowo

ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RP WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO PRZEDE XIII ZJAZDEM WOJEWÓDZKIM

ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RP WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO PRZEDE XIII ZJAZDEM WOJEWÓDZKIM ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RP WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO PRZEDE XIII ZJAZDEM WOJEWÓDZKIM XIII Zjazd Wojewódzki ZOSP RP w Lublinie odbędzie się 27 kwietnia o godz. 11 00 w Centrum

Bardziej szczegółowo