RADIOKOMUNIKACJA, Usługi Elektroniczne Sławomir Sadłocha Nowy Dwór Mazowiecki ul. Obwodowa 345/21

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RADIOKOMUNIKACJA, Usługi Elektroniczne Sławomir Sadłocha 05 160 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Obwodowa 345/21"

Transkrypt

1 RADIOKOMUNIKACJA, Usługi Elektroniczne Sławomir Sadłocha Nowy Dwór Mazowiecki ul. Obwodowa 345/21 Inwestor: Powiat Płocki Starostwo Powiatowe w Płocku Ul. Bielska Płock Projekt wdrożenia Zintegrowanego Systemu Alarmowania i Ochrony Ludności Pracujący w systemie Obrony Cywilnej dla Doliny Iłowsko Dobrzykowskiej: gminy Gąbin i Słubice Nowy Dwór Mazowiecki r. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Europa Środkowa, Priorytet III Odpowiedzialne korzystanie ze środowiska, obszar interwencji 3.2 Redukcja ryzyka i skutków zagrożeń naturalnych i wywołanych działalnością człowieka CO-OPERATING FOR SUCCESS

2 Opis Techniczny Systemy CZK wspomagają pracę Centrów Zarządzania Kryzysowego pozwalając na łatwe sterowanie systemem ostrzegania ludności w miastach, gminach i województwach. Umożliwiają uruchomienie alarmowych sygnałów dźwiękowych obowiązujących w systemach Obrony Cywilnej oraz Zarządzania Kryzysowego po przez mechaniczne syreny alarmowe oraz przy zastosowaniu syren elektronicznych ogłaszanie komunikatów głosowych w czasie rzeczywistym lub stałych wprowadzonych do pamięci syreny elektronicznej rozmieszczonych w miastach, gminach. Przebieg instalacji i wyposażenie 1. Stanowisko kierowania w Starostwie Powiatowym w Płocku. Stanowisko kierowania powinno być wyposażone w następujące urządzenia: wielo systemowa, komputerowa stacja bazowa z mapą rastrową powiatu płockiego oraz podległych gmin serwer systemowy zawierający wszystkie dane związane z systemem ostrzegania i alarmowania ludności, połączony adresami IP z podległymi terminalami dyspozytorskimi w powiecie radiotelefon stacjonarny analogowo cyfrowy na pasmo VHF zasilacz z podtrzymaniem bateryjnym 13,8 V dookulna antena bazowa z zabezpieczeniami odgromowymi 2. Stacja obiektowa punkt alarmowy Stacja obiektowa punkt alarmowy powinno być wyposażone w następujące urządzenia stację obiektową sterującą syrenami mechanicznymi i elektronicznymi, dowolnie programowane wejścia/wyjścia do których można podłączyć dowolne urządzenia: terminal GSM, kompresor, oświetlenie itp. Zasilanie Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Europa Środkowa, Priorytet III Odpowiedzialne korzystanie ze środowiska, obszar interwencji 3.2 Redukcja ryzyka i skutków zagrożeń naturalnych i wywołanych działalnością człowieka CO-OPERATING FOR SUCCESS

3 rezerwowe: akumulator bezobsługowy 12V wraz z automatycznym układem kontroli ładowania i rozładowania; oprogramowanie do celów alarmowania pożarowego, alarmowania OC; radiotelefon stacjonarny analogowo cyfrowy syrenę elektroniczną o mocy 600 W służą do generowania alarmów we wszystkich trybach alarmowania Państwowej Straży Pożarnej i Obrony Cywilnej. terminal GS dookulna antena bazowa z osprzętem Opis systemu CZK /IP 1. Architektura systemu wielopoziomowa hierarchia systemu (podział na centrale nadrzędne i podrzędne); możliwość definiowania podsystemów, podsieci i grup (hierarchizacja) dwa niezależne media transmisyjne: sieć IP i cyfrowe łącze radiowe VHF/UHF re-konfigurowalność systemu w przypadku awarii (dowolną centralę podrzędną można przekonfigurować do pracy w trybie centrali nadrzędnej) kanał rezerwowy GSM/GPRS Transmisja IP transmisja przez sieć LAN/WAN (VPN, światłowód, skrętka), WiFi, WiMAX. prędkość transmisji IP: 10/100 Mbit/s zabezpieczenie każdego medium transmisyjnego uniemożliwiającego nieuprawnione podłączenie się do systemu poprzez szyfrowanie informacji unikatowy klucz szyfrujący możliwość zastosowania algorytmu szyfrowania o sile nie mniejszej niż AES-128 oraz zdalnej wymianie kluczy poprzez szyfrowanie asymetryczne realizowane algorytmem RSA (z parą kluczy: publicznego i prywatnego) (opcja) Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Europa Środkowa, Priorytet III Odpowiedzialne korzystanie ze środowiska, obszar interwencji 3.2 Redukcja ryzyka i skutków zagrożeń naturalnych i wywołanych działalnością człowieka CO-OPERATING FOR SUCCESS

4 re-konfigurowalność systemu w przypadku awarii (dowolną centralę podrzędną można przekonfigurować do pracy w trybie centrali nadrzędnej) Transmisja radiowa sterowanie syren za pomocą cyfrowego sygnału radiowego VHF z wykorzystaniem cyfrowych platform MOTOTRBO (Motorola), NEXEDGE (Kenwood), IDAS (Icom) prędkość transmisji 2kbit/s czas transmisji sygnału poniżej 500ms Sposoby alarmowania włączanie sygnałów alarmowych w syrenach elektronicznych DSE rozgłaszanie komunikatów głosowych w czasie rzeczywistym w technologii VoIP przez pojedyncze syreny i ich grupy lokalne rozgłaszanie komunikatów głosowych przez mikrofon podłączony do syreny integracja istniejących syren elektromechanicznych (opcja) przekazywanie komunikatów głosowych informujących o konkretnych zdarzeniach: komunikaty nagrane w pamięci syreny oraz przekazywane przez dyspozytora w czasie rzeczywistym 12 predefiniowanych alarmów z możliwością zmiany parametrów: czas trwania, narastania, opadania, częstotliwość do 200 różnych alarmów definiowanych przez użytkownika w postaci makr zapisanych w pamięci syreny (pamięć 8MB) alarm antysabotażowy - automatyczne wykrycie otwarcia drzwi bloku sterującego syreny powiadamianie osób na telefony komórkowe (opcja) Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Europa Środkowa, Priorytet III Odpowiedzialne korzystanie ze środowiska, obszar interwencji 3.2 Redukcja ryzyka i skutków zagrożeń naturalnych i wywołanych działalnością człowieka CO-OPERATING FOR SUCCESS

5 Funkcje oprogramowania sterującego wizualizacja syren alarmowych na mapie rastrowej: lokalizacja, zasięg, stan (włączony/wyłączony alarm, rodzaj zasilania), parametry stanu syren sterowanie syrenami elektronicznymi i mechanicznymi z poziomu mapy rastrowej: włączanie alarmów, przekazywanie komunikatów głosowych, sprawdzanie statusu syreny sposób zaznaczania/wyboru syren: z mapy, z listy, po numerze pełna informacja o syrenie: adres, zdjęcie lokalizacji, numer identyfikacyjny, moc, typ zainstalowanego radiotelefonu, informacja o ostatnim przeglądzie serwisowym, inne regulacja poziomu głośności syren funkcja trening - aktywacja alarmów/testów bez włączania dźwięku w syrenach zabezpieczenie dostępu do programu hasłem lub kluczem sprzętowym (USB) zróżnicowanie uprawnień dla administratora i użytkowników systemu dziennik wszystkich zdarzeń występujących w systemie z pełną archiwizacją, sortowaniem i możliwością wydruku Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Europa Środkowa, Priorytet III Odpowiedzialne korzystanie ze środowiska, obszar interwencji 3.2 Redukcja ryzyka i skutków zagrożeń naturalnych i wywołanych działalnością człowieka CO-OPERATING FOR SUCCESS

6 możliwość zdalnej konfiguracji syren (numeracja, przydział do grup, rodzaje alarmów definiowanie makr itp.) (opcja) możliwość zdalnego zaprogramowania załączenia syren o zadanej godzinie (synchroniczne załączanie syren) (opcja) ROZMIESZCZENIE STACJI OBIEKTOWYCH DLA GMIN: Gmina Gąbin. 1. Lokalizacja stacji obiektowych punktów alarmowych - budynek OSP Dobrzyków - budynek OSP Troszyn Polski Gmina Słubice 1. Lokalizacja stacji obiektowych punktów alarmowych - budynek OSP Juliszew - budynek OSP Wiączemin Polski Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Europa Środkowa, Priorytet III Odpowiedzialne korzystanie ze środowiska, obszar interwencji 3.2 Redukcja ryzyka i skutków zagrożeń naturalnych i wywołanych działalnością człowieka CO-OPERATING FOR SUCCESS

7 ce]rmat EUROPE COOPCTAfl I{G FON SJCCESS. EURWEAII UI{ION TUROPEAN REGIONAT DTVELOPMENT FUND Opis element6w systemu digitexgzklp i parametry techniczne Systemy Alarmowania i Ostrzegania Ludnofici - digitexczkip System digitexczlflp umo2liwia sterowanie Punktami Alarmowymi (syrenami) ro2nych producent6w popzez r62norodne media transmisyjne. Sterowanie Punktami Alarmowymi bqdzie sig odbywafza pomoc l:. cyfrowej sieci radiowejw standardzie FDMA. analogowej sieci radiowei (sterowanie syrenami w standardzie RSSS- 2000/3000 Podstawowe funkcje systemu digitexczlvl P:. wtqczanie sygnal6w alarmowych w syrenach elektronicznych DSE. rozglaszanie komunikat6w glosowych w czasie zeczywistym w technologii VolP przez pojedyncze syreny i ich grupy. rozglaszanie komunikatow glosowych w czasie rzeczywistym w poprzez kanal radiowy pzez pojedyncze syreny i ich grupy o lokalne rozglaszanie komunikat6w gtosowych przez mikrofon podfqczony do syreny. pzekazywanie komunikat6w glosowych informujqcych o konkretnych zdarzeniach: a) komunikaty nagrane w pamiqci syreny b) nagrania odtwarzane/przekazywane przez dyspozytora w czasie rzeczywistym przez sie6 lp /RF o 16 predefiniowanych alarm6w / komunikat6w - przygotowywanych fabrycznie o 16 alarm6w / komunikat6w uzytkownika mo2liwo56 samodzielnego przygotowani alarm6w (komunikat6w) przez u2ytkownika na typowej karcie SD w formacie WAV lub MP3. alarm antysabotahovry - automatyczne wykrycie otwarcia drzwi bloku sterujqcego syreny, wyzwolenie alarmu lokalnego w syrenie, sygnalizacja na terminalu dyspozytorskim, powiadamianie os6b na telefony kom6rkowe o integracja z systemami ostrzegania innych producent6w - RSSS-2000/3000 o integracja syren elektromechanicznych, elektronicznych! Projek finonsowony jest ze irodk6w furopejskiego Funduszu Rozwoiu Regionolnego w romoch Progromu furogo fipcntto, Priorytet ill Odpowiedziolne korzystonie ze lrodowisko, obszar interwencji 3.2,Redukcja rylko iskutkdw zogro2ert noturolnych iwywolonych dziolalnotciq czlowiekaa

8 G} E]ITRAI coopenatlilc FOn 'UCCESS. EUROPE IUROPEAI{ U}IION TUROPEAN REGIONAT DEVELOPMENT FUND Terminal Dyspozylora bowiato![) Terminal Dyspozytora Hb Sysbm RSSS-2000F000 wofevr6ddtl ll \ \ rl,4 ( ","-b9 tobilny Termlnal ak Qy' *"o,o ilae "W\6' ceivp ffi ffi Transmisia lp Podlqczenie systemowych stanowisk Dyspozytorskich (Terminal Dyspozytora) poprzez sie6 lp umozliwi staty dostqp wszystkich dyspozytorow do systemu, umo2liwia podglqd na 2ywo aktualnego stanu systemu. Parametry transmisji lp'. transmisja przez sie6 LANMAN (VPN, Swiatlow6d, skrqtka), WiFi, WiMAX' o prgdko6dtransmisji lp: 10/100 MbiUs. zabezpieczenie kanai6w transmisyjnych, uniemozliwiajqce nieuprawnione podlqczenie sig do system u popzez szyfrowanie informacji - unikatowy klucz szyfrujqcy o zastosowania algoymu szyfrowania o sile nie mniejszei ni? AES-128 oraz zdalnej wymianie kluczy popzez szyfrowanie asymetryczne realizowane algorytmem RSA (z parqkluczy: publicznego i prywatnego) o wym?9ana PrzeptYwno66 kanafu lp : - 12g kb / pa dla mo2liwosciwyglaszania komunikat6w glosowych - bez kompresji. projekt finonsowony jest ze irodk^w Europejskiego Funduszu Rozwoiu Regionolnego w romoch Progromu Europo Srodkowo, Priorytet ttl Odpowiedziolne korzystonie ze Srodowiska, obszor interwencji 3.2,,Redukcjo ryzyka iskutk6w zogro2eri noturolnych i wywolonych dziololnoiciq czlowieko"

9 CE]TTNAI EUROPE coo9ctanilg Fo't ' JccESg. EUROPEAI{ UI{ION EUROPEAN REGIONAT DEVELOPMENT FUND kompresjq - 24kb /PA dla mozliwo6ci wyglaszania komunikat6w glosowych - z -2.4kb /PA samo sterowanie Transmisja Radiowa VHF/UHF System umo2liwia sterowanie syren za pomocq cyfrowego sygnalu radiowego VHF z wykorzystaniem cyfrowej platformy:. NEXEDGE (Kenwood) Parametry: o prgdko56 transmisji 2kbiUs o czas transmisji sygnalu ponizej 500ms Komunikacja systemu z PA dostgpnymi poprzez kanal radiowy odbywa siq poprzez Radiowy Punkt Dostqpowy. System digitexczlflp do tqczno6ci radiowej wykorzystuje technologiq cyfrowej radiowej transmisji danych zgodnq ze standardem ETSI TS Rozwiqzanie to ma szereg zalet w por6wnaniu do dotychcza stosowanych metod transmisji danych w kanale analogowym, a tak2e w por6wnaniu do innych standard6w transmisii cyfrowej w kanale radiowym. Przesytane dane oraz glos sq zabezpieczone przed podsfuchaniem przez niepowolane osoby, a jako56 d2wigku dziqki kodekowi AMBE++ jest caty czas bardzo wysokiejako5ci - nie nastqpuje jej degradacjawraz ze wzrostem odleglo6ci od stacji nadawczej bqdl te2 wzrostu poziomu zakl6cei tak jak to ma miejsce w systemach analogowych. Do obslugi platform cyfrowych zostal opracowany protokotransmisji danych w eterze - dsplprfp. Protokol ten przy zachowaniu wszystkich zalet radiowej transmisji cyfrowej pracuje szybko i bez ograniczefi w zakresie Wznaczania grup, v,ryznaczania pojedynczych syren - w my6l zasady -,jedna akcja jedna ramka". Zasada ta odnosi siq zar6wno do procesu w{qczania I vrylqcznie syren jak tez do testowania stanu pracy syreny. Jednq komendq w radiu mamy mo2liwos6 zlecenia wykonania test6w wszystkich syren dostqpnych w systemie pracujqcych opisanym protokole. Odczytanie wynikow pzeprowadzenia testu - pobranie stanu syreny, mo2e nastqpid pozniej w dowolnym czasie. UZytkownik mo2e otrzymywa6 informacje o stanie syren co najwyzej p6lgodzinnym op62nieniem - czas op62nienia jest konfigurowalny, celem zmniejszenia ruchu w kanale radiowym czgstotliwo66 od6wie2ania stanu syren mo2e by6 np. raz na dobq, a przy tym wszystkim kanat radiowy nie jest pzez caly czas projekt finonsowany jest ze Srodkilw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionolnego w romoch Progromu Europo Srodkowo, Priorytet lll Odpowiedzialne korzystonie ze Srodowisko, obszor intenuencji 3.2,Redukcjo ryzyko i skutkiw zogro2ert noturolnych iwywolonych dziotolnotciq czlowieko"

10 CETTNAT EUROPE FON $'CCESS. EUROPEAI{ UiIION EUROPEAN REGIONAT DTVELOPMENT FUND zeew co umozliwia wqczenie alarmu pzez dyspozytora, czy te2 zgtoszenie stanu afarmowego przez syrenq np. w sytuacji wftamania. Kolejnq zaletq systemu jest bardzo kr6tki czas wlqezenia alarmu w dowolnej grupie syren wybranej pzez dyspozytora. Wynosi on mniej niz sekundq niezaleznie od typu wywotania i ilo6ci syren w grupie. W odroznieniu od innych system6w nie ma potrzeby wysylania pojedynczych polecefi do ka2dej syreny lub wcze6niejszego wyznaczania syren przed ich wlqczeniem. Poprzez lqcze radiowe dostgpna sq nastgpujqce funkcje systemu digitexczlflp tj.: wlqczanielwylqczanie predefiniowanych przez producenta oraz ptzez uzytkownika alarm6w, przesylanie komunikat6w gtosowych w czasie rzeczywistym, monitorowanie stanu syren w czasie rzeczywistym (z opoznieniem odswie2enia stanu syreny do maksymalnie p6l godziny), zlecanie akustycznych w syrenie, odczyt danych ze stacji syreny, pzesylanie harmonogram6w zadafi do syreny (celem automatycznego wqczania alarm6w bqd2 przeprowadzania test6w tor6w akustycznych o okre6lonej godzinie). W stosunku do lqcza lp mo2liwy jeilny upgrade oprogramowania oraz przesyl plik6w do oraz od syreny (ze w[ na niskq prqdko66 transmisji charakterystycznq dla wszelkich transmisji danych w kanale radiowym). Cyfrowy system transmisji radiowej jest dobrym zabezpieczeniem przesylanych informacji, jednakze nie zabezpiecza systemu przed nagraniem transmisji a nastqpnie jej odtworzeniem co mogloby np. spowodowa6 nieautoryzowane uruchomienie syreny. System digitexczlflp jest w petni zabezpieczony przed takq ewentualno6ciq w kazdej transmisji danych wykorzystywany jest zmienny unikatowy kod jednokrotnego uzytku - nagrana transmisja ponownie odtwozona w eter nie spowoduje jakiejkolwiek reakqi ze strony systemu digitexczlflp. Dodatkowo wszystkie dane sq dodatkowo szyfrowane algorytmem AES. Projekt finonsowony jest ze Srodkdw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionolnego w romoch Progromu Europo fuodkowo, Priorytet ill Odpowiedziolne korzystonie ze irodowiska, obszor intenuencji 3.2,Redukcjo ryzyko i skutk6w zogro2ei noturolnych i wywotonych dzialalnoiciq czlowieka"

11 CE]ITNAI EUROPE COOPCRATII{G FON SUCCESS. EUROPEAI{ UiIION IUROPEAN REGIONAT DEVETOPMENT FUND Elementy skladowe systemu SSK Systemowy Serwer Komunikacyjny Systemowy Serwer Komunikacyjny stanowi serce systemu digitexczlflp. t-qczy on w sobie funkcjonalnos6:. Serwera uslug realizowanych przez system w zakresie sterowania szeregiem urzqdzen dolqczonych do systemu. serwera Audio - w zakresie realizacji potqczefi radiowych oraz telefonicznych o serwera Danych, Autoryzacji, Rejestracji zdarze(t w zakresie pzechowywania danych konfiguracyjnych systemu,. Autoryzacji u2ytkown ik6w system u oraz rejestracji zdarzefi. Mobilny Terminal Dyspozytora \ q-r\ \--1l *A { lg -8 Systemowy Proiekt finonsowony iest ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionolnego w romoch progromu Europo Srodkowo, Priorytet lil Odpowiedziolne korzystanie ze Srodowiska, obszor intemtencii 3.2,Redukcjo ry4ko i skutkiw zogro2ert noturolnych i wywolonych dziotalno1ciq czlowieko,,

12 CE]ITRAI EUROPE coopctattflc Fo* 3t cce35. EUROPEAII UI{ION EUROPEAN REGIONAT DEVELOPMENT IUND SSK wspolpracuje i umozliwia pracujqcym dyspozytorom zalqczanie syren alarmowych pracujqcych w systemie RSSS-2000/3000 jak r6wnie2 w oferowanym roanri4zaniu opartym na cyfrowej transmisji radiowej digitexlp Serwer IIsIug systemu digitexczk/ip. Serwer ten stanowi interfejs do zasob6w sytemu digitexclvlp dla Systemowych Stanowisk Dyspozytorskich. SU odpowiedzialny jest w gtownej mierze za przekazyranie - dystrybucjg bie2qcych informacji przychodzqcych od Stacji Obiektowych do stanowisk SSD. Do zadafi SU nale2y r6wniez nadzorowanie pracy wszystkich istotnych element6w systemu oraz ciqgle badanie dostgpno6ci tych uzqdzefi popzez prowadzenie komunikacji z nimi. su jest miejscem w systemie, w kt6rym spotykajq sie zqdania plynqce od uzytkownik6w systemu z odpowiedziami punkt6w wykonawczych. Na podstawie odpowiedzi (bqd2 ich braku) SU dystrybuuje pzechowywane informacje do SSD oraz jest 2r6dlem detekcji zdazefi w systemie. Zdazenia te sq zapisyrvane na biezqco w systemowej bazie danych poptzez aplikacjq SD. Wykrywane izapisywane zdarzenia to m.in.:. Pojawienie sig dowolnego zlecenia od SSD:,,wlqcz alarm,',,,wykonaj test". NawiEzanie polqczenia z SO o Utrata pol"4czenia z SO. Wykonanie zlecenia wtqczeni alarmu, wykonania testu przez SO Wszefkie zapisywane w SD informacje dotyczqce zdarzefi zawierajq dane strony inicjujqcej zlecenie, czas wykonania zlecenia. Mozliwe jest dzigki temu np.: okre6lenie kto i kiedy zlecil wykonanie okre6lonego zadania na pojedynczej syrenie bqd2grupie syren. Proiekt finonsowony iest ze irodk6w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionolnego w romach progromu Europo Srodkowo, Priorytet lll Odpowiedziolne korzystonie ze Srodowisko, obszar intenuencii 3.2,Redukcio ryzyko i skutk6w zogro2efi noturolnych i wywolonych dziololnoiciq czlowieko'

13 cetmar EUROPE COOPCTANilG FON $JCCESs. EUROPEAiI UlrllON EUROPEAN REGIONAT DEVELOPMENT FUND Serwer Danych systemu digitexczk/ip Senrer Danych systemu digitexczlflp to element systemu odpowied zialny za gromadzenie danych statystycznych, status6w, alarm6w zdarzefi pochodzqcych z calego systemu. SD jest jednocze6nie elementem autoryzacji uzytkownikow logujqcych sie w systemie. Dane uzytkownika: haslo i login przesylane sq w zaszyfrowanym kanale z aplikacji ssd do sd, gdzie nastgpuje autoryzacja okreslonego uzytkownika oraz przydzielenie mu uprawnie6. Wszelkie dane zapisane sq w bazie SD w spos6b zaszyfrowany. SD pzechowuje r6wnie2 konflguracjq wigkszo5ci zainstalowanych urzqdzefi w systemie poczynajqc od aplikacji SSD pop%ez SU, SA na WPD koficzqc. Wymienion elementy systemu po uruchomieniu, zestawiajq szyfrowany kanal do SD i rozpoczynajq procedurq pobierania konfiguracji. Zadaniem serwera danych jest gromadzenie nastqpujqcych danych: o zlecenia wlqczenialarmu o zlecenia wykonania testu syreny o historia logowari do CZK o wynikitest6w syren, zapis przychodzqcych status6w o inne zdarzenia systemowe Dane zapisywane sq w bazie danych SQLite. Baza danych przechowywana jest w dwoch niezaleznych plikach: o plik z konfiguracjq systemu o plik z danymi zarejestrowanymiw czasie pracy systemu Serwer Audio rystemu digitexczk/ip Gl6wnym zadaniem Serwera Audio sytemu digitexczlflp jest pzyjmowanie akustyki ze stanowisk SSD oraz innych urzqdzefi podtqczonych do systemu. Odbior kanalow audio po kanale lp, Jednocze6nie odpowiedzialny jest za dystrybucjg strumieni akustycznych do urzqdzefi podlqczonych do systemu, posiadajqcych funkcjonalnos6 odbioru bqd2 nadawania strumieni audio; Serwer Audio jest miejscem w systemie gdzie nastgpuje arbitra2, kt6re strumienie audio pzychodzqce od ssd zostanq wyslane do podtqczonych so (stacji Obiektowych). Arbitra2 strumieni audio moze odbywa6 sig na podstawie okre6lonej polityki: o Kto pierwszy ten lepszy Proiekt finansowony iest ze srodk6w Europeiskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w romoch progromu Europa Srodkowa, Priorytet lil Odpowiedziolne korzystonie ze irodowisko, obszor intenpencji 3.2,Redukcio ryzyko iskutk1w zogro2ert noturolnych iwywolonych dziololnoiciq czlowieko.

14 tt CETTRAT EUROPE COOPETAfl ilg FON SUCCE'S. EUROPEAITI UI.IION EUROPEAN REGIONAL DEVETOPMENT FUND o W zale2no6ci od priorytetu uzytkownika SSD - z wywlaszczeniem SSD - Systemowe Stanowisko Dyspozytora (Terminal Dyspozytora) Punkt styku dyspozytor6w z Systemem digitexczvlp. Zalicza sig tu jednoczenie sprzgt jak i oprogramowanie stanowiqce wyposazenie Systemowych Stanowisk Dyspozytorskich. SSD Funkcjonalno6d SSD pozwala na realizacjg wszelkich zadafi operacyjnych dyspozytor6w systemu. SSD jest podstawowym narzqdziem pracy operatora systemu digitexczlflp. Funkcjonalno66 SSD umo2liwia sterowanie prace syren tj. zalqczanie, testowanie, wizualizacjq podtqczonych stacji meteorologicznych, opcjonalnie czujnik6w poziomu wody, czujnikow skazefi. otr oattr @O 1g GSSSq{6&1a ortdc 16 0&1$ Fsssml{sat#+18 0d.8 Il7 llo Fssl0q4W6wd!e It1.FssSollcLh3 t12fsssoad rt Fssso!r' tt#n tla FSSsOa)dVdawdEG rlifssso$1m1t 1tl FsSSOnaZm9H 1re F95i O&(zcfus 2&? rz FsssDld tdst4q5^ r4* Ndez rx 1aFsss6dKffi5 1Z d h P*. I la F'd.i1 laesssqd ffi.1^ L&r la FSSS Blr' ncd.t W#rS ragsssm! otu2 gtur0 rb r.t&$ ser! TRYB: ALARIOWAIIIE Abm a o d..idch tr ffilryrd.ntrw lbnilardrdmf. rd.ssssgltdjfutr 1{ FSSSUtJ l.l*' 15m55SgSJ k#-r0 lsfsssnd DdH9D rr7 6sss ilt d Rd wd I r Fssss9dJ nsd(*sc ra Mg 1i FSSSGTI! g8.a 19 Fsss6ld0a.3ba l$ 6555mr' 6ffi1 tt Gsss6nd tutu 15 ra Fsss 6qa shzle! ra rf msss6lds&ta re hth5 dlgitlx' Przykladowy wyglqd interfejsu uzytkown ika Projekt finonsowony iest ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionolnego w romoch Progromu Europo Srodkowo, Priorytet lll Odpowiedziolne korzystonie ze irodowisko, obszor intenuencji 3.2.Redukcio ryzyko i skutk6w zogro2efi not.lfrlnych iwywotonych dziololnoiciq czlowieko"

15 CE]INAI EUROPE cooperanilc For tucce's. EUROPEAI{ UlrllON TUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT IUND.RPD/A Radiowy punkt dostqpowy do obstugi systemu pracujqcego po analogowych kanalach radiowych RSSS-2000/3000 Terminal Dyepozytora (powiatoury) Terminal Oyspozytora eb System RSSS-2000'Un0 wqlew6dzkl -iak * Systemowy \y' *,o,o Urzqdzenie umozliwia sterowanie istniejqcych syren pracujqcych w standardzie RSSS-2000/3000 przez dyspozytorow lub z poziomu wojewodztwa. Projekt finonsowony jest ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w romach progromu Europo Srodkowo, Priorytet ill Odpowiedziolne korzystonie ze trodowisko, obszor interwencii 3.2.Redukcio ryzyka i skutk6w zogro2efi naturolnych iwywolonych dziololno1ciq czlowieko.

16 r# CElIIn/il EUROPE cooper Trrrc Fot tuccess. EUROPEAN UI{ION EUROPEAN REGIONAT DEVETOPMENT FUND RPD/C - Radiowy punkt dostgpowy do obslugi syren w systemie digitexgzklp z wykorzystaniem cyfrowego kanalu radiowego w standardzie FDMA Systefil RSSS.2000r:)000 wolol6ddrl Ko*"o,o Terminal Dysporytora ln tn'ifll \ tt)'l A----r---.^ rry- E {,>-\- lll \ Yl - E\\7 \\v\ E?I\- )v Jrl "*'*lt& / o //J --- & tobilny Termin.l (l s# syslemowy,.9-8 -RF \l/ 5M+ RpD/c Urzqdzenie steruje punktami alarmowymi poprzez radiowq sie6 cyfrowq jak rcwnie? z poziom u wojew6dztwa w stand ardzie RSSS-2000/3000. Projekt finonsowony jest ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionolnego w romoch Progromu Europo Srodkowo, Priorytet lll Odpowiedziolne korzystonie ze irodowisko, obszor interwencji 3.2.Redukcja ryzyka iskutk6w zagro2efi noturalnych ivuywotonych dziololnoiciq czlowieko"

17 CE]TTNAI EUNOPE cooper fltgfor$jcce33. EUROPEAII UilIOH EUROPEAN REGIONAT DEVELOPMENT FUND Punkt Alarmowy - syrena elektroniczna Syrena elektroniczna koficowe urzqdzenie systemu alarmowania slu2qcy do generowania standardowych alarm6w OC jak r6wnie2 do przekazywania na 2ywo komunikat6w glosovqych i tych nagranych w pamiqci uzqdzenia. Opisany powy2ej system digitexlp jest najnowocze6niejszym systemem alarmowania ludno6cijakijest obecnie w Polsce, a oferowane w nim elementy mogq by6 w przyszlo6ci wykozystane jako element og6lnopolskiego systemu alarmowania i ostrzegania ludnosci (rys. ponizej) Projek finansowony jest ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionolnego w romoch Progromu EuroBo Srodkowo, Priorytet lil Odpowiedziolne korzystonie ze lrodowisko, obszar interwencii 3.2.Redukcjo ryzyko i skutkhw zogroiert noturolnych iwywolonych dzialolnoiciq czlowieko*

18 I, CE]UTRAL EUROPE coopenatrrtc Fot tuccesg. EUROPEAI{ U]IIION EUROPEAN REGIONAT DEVELOPMENT FUND STRUKTURA cyfrowego SYSTEMU ostrzegai{ A I lt{fori,towailta LuotOScl dtgtrcxgzk/tp. ' Integracja system6w Sterow.nla syrenaml ' ktfn IoNrfr.(zI Ca( fd.roq66ld (kts5.lczx 096lnopolski system oitrr.gtrni! ludno{ci.i:;fl;:::....;::[::;". :{;lt;r-^. o T.,fi. t tt a a_ 'tr"" Tcrminal S I Dyspozpora ll l,. ol'#l1,"nt I I DSP-50, drgil xclk/lsk B5SS 2000'30m MOsA 24 ta '-.1 MobllnyTerminal Dyspozytor. \\ I I I. J,;i:;3#;3iilliifi-;.f l. RRoll \l ssk t,r ' / 'og *$H tuh ' I l, RID/A q I E RPD/C E f"wro Sterowanie l...'..'-..'-'..--,,j Ul<zna eygnrlizacta twletlna 5Ftenty wy('q9u!prlin Errmy drzwl Sygnalizacjr l'lhfutl-r Powrrdrm n,e piqery. 6SM Pomiary Mrernrh FzDmu wdy Projekt finansowony iest ze lrodk6w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionolnego w romoch progromu Europo Srodkowa, Priorytet lll Odpowiedziolne korzystonie ze irodowiska, obszor intemencii 3.2,,Redukcjo ryzyko i skutk6w zogroiert noturolnych i wywolanych dziololnoiciq czlowieka,,

19 PARAMETRY TECHNICZNE POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW SYSTEMU Systemowy serwer komunikacyjny Parametry serwera nie gorsze niż np.: HP DL180G6 lub porównywalne: Obudowa: typu RACK 2U Platforma: dwuprocesorowa CPU: 1 x Intel 4 Core XEON e GHz RAM: HP 4 GB (2 x 2 GB)DDR MHz RDIMM ECC Kontroler dysków: RAID B110i SATA (RAID 0,1,10) Dyski: 2 x HP 500GB SATA 7,2k rpm 3,5" Hot-Plug Napęd optyczny: DVD-RW Karta sieciowa: 2 x GbE (wbudowany) Zasilanie: 2 x 460 W (1+1 ) Hot-Plug Oprogramowanie: Microsoft Windows Server 2008 R2 (5 CAL) Gwarancja: 36 miesięcy Zasilacz awaryjny UPS Typ obudowy: RACK Wysokość: 2U Moc czynna: min W Moc pozorna: min VA Topologia: Line interactive Kształt przebiegu sinus: sinusoida pełna Zabezpieczenia: autotestowanie i ochrona przed całkowitym rozładowaniem akumulatora Czas podtrzymania dla 100% mocy: min. 6 min. Czas podtrzymania dla 50% mocy: min. 12 min. Gwarancja: 24 miesiące SSD - Systemowe Stanowisko Dyspozytora (Terminal Dyspozytora) Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Europa Środkowa, Priorytet III Odpowiedzialne korzystanie ze środowiska, obszar interwencji 3.2 Redukcja ryzyka i skutków zagrożeń naturalnych i wywołanych działalnością człowieka CO-OPERATING FOR SUCCESS

20 Notebook o parametrach: Typ procesora: Intel Core i5, 2.4 GHz lub równoważny, Wielkość matrycy: min. 17 cali, Rodzaj matrycy Full HD (LED) Rozdzielczość: min x 1080, Dysk twardy: min. 500 GB, Pamięć RAM: min. 4 GB, Głośniki: wbudowane stereo, Mikrofon, Kamera internetowa, Karta sieciowa LAN: 10/100/1000, Karta bezprzewodowa WLAN: b/g/n, Bluetooth, Porty wejścia/wyjścia: słuchawkowe, mikrofonowe, USB min. 4 szt., VGA, HDMI, czytnik kart pamięci (SD, MMC), Mysz bezprzewodowa, System operacyjny: Microsoft Windows 7 Home Premium (64 bit) Microsoft Office 2010 Home and Business - dla użytkowników domowych i małych firm 32-bit/x64 PL, Torba, Gwarancja 24 miesiące, RPD/A - Radiowy punkt dostępowy do obsługi systemu pracującego po analogowych kanałach radiowych RSSS-2000/3000 Parametry punktu dostępowego nie gorsze niż lub porównywalne: radiotelefon Motorola CM-140 (pasmo VHF) modem MMB-4000 (Wer. 2) do komunikacji z systemem RSSS-2000/3000 i Systemowym Serwerem Komunikacyjnym SSK GSE-24 Zasilanie: pełno wydajny zasilacz 13,8V; 10A z wejściem na akumulator i układem kontroli ładowania i rozładowania akumulatora Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Europa Środkowa, Priorytet III Odpowiedzialne korzystanie ze środowiska, obszar interwencji 3.2 Redukcja ryzyka i skutków zagrożeń naturalnych i wywołanych działalnością człowieka CO-OPERATING FOR SUCCESS

21 Zasilanie rezerwowe: akumulator żelowy 12V 33 Ah Obudowa: metalowa zamykana na 2 zamki patentowe z czujnikiem otwarcia drzwi Centralka antywłamaniowa z wbudowaną syreną alarmową i manipulatorem RPD/C - Radiowy punkt dostępowy do obsługi syren w systemie digitexlp z wykorzystaniem cyfrowego kanału radiowego w standardzie FDMA Parametry punktu dostępowego nie gorsze niż lub porównywalne: radiotelefon cyfrowy Kenwood (pasmo VHF) moduł PC-550 A do komunikacji z punktami alarmowymi pracującymi w standardzie digitexlp i Systemowym Serwerem Komunikacyjnym SSK Zasilanie: pełno wydajny zasilacz 13,8V; 10A z wejściem na akumulator i układem kontroli ładowania i rozładowania akumulatora Zasilanie rezerwowe: akumulator żelowy 12V 33 Ah Obudowa: metalowa zamykana na 2 zamki patentowe z czujnikiem otwarcia drzwi Centralka antywłamaniowa z wbudowaną syreną alarmową Punkt Alarmowy - syrena elektroniczna Parametry punktu dostępowego nie gorsze niż lub porównywalne: Model DSE-600 S Moc wyjściowa 600 W Natężenie dźwięku (SPL -Sound Pressure Level) 109 db(a) /30m Ilość głośników szczelinowych 4 Ilość modułów wzmacniaczy 2 x 300 W Zasilanie główne 230V ± 10%, 50 Hz Zasilanie rezerwowe 2 x 33 Ah, 13,8 V (aku. bezobsługowe) Liczba alarmów na zasilaniu rezerwowym Czas pracy bez zasilania (standby) min. 1 miesiąc min. 10 trzy-minutowych alarmów (po 48 h od zaniku zasilania) Standardowe alarmy OC Rodzaje alarmów DUAL TONE 16 predefiniowanych alarmów / komunikatów - przygotowywanych fabrycznie 16 alarmów / komunikatów użytkownika (w formacie WAV lub Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Europa Środkowa, Priorytet III Odpowiedzialne korzystanie ze środowiska, obszar interwencji 3.2 Redukcja ryzyka i skutków zagrożeń naturalnych i wywołanych działalnością człowieka CO-OPERATING FOR SUCCESS

Słychać nas wszędzie

Słychać nas wszędzie Słychać nas wszędzie Cyfrowy System Alarmowania i Informowania Ludności digitexczk/ System digitexczk/ został stworzony w oparciu o nowoczesne technologie na podstawie autorskiego projektu Działu Konstrukcji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część B SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA KOMPUTEROWYCH CENTRAL ALARMOWYCH PRZEZNACZONYCH DO RADIOWEGO STEROWANIA SYSTEMÓW ALARMOWYCH ZE STANOWISK POWIATOWYCH I GMINNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/ nr 1 do umowy postępowanie nr OI/MP/053/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA 2015 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania (SSWiN) ma być

Bardziej szczegółowo

Lp. Urządzenie Ilość Konfiguracja

Lp. Urządzenie Ilość Konfiguracja Opis przedmiotu zamówienia nie odnosi się do określonych znaków towarowych czy rodzajów, które są przedmiotem zamówienia. Przedstawione parametry są minimalnymi dopuszczalnymi i maja charakter informacyjny,

Bardziej szczegółowo

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA Załącznik nr 3E do SIWZ DZP-0431-1257/2009 Część V - Serwery UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY OBUDOWA Parametr KWESTURA Wymagane

Bardziej szczegółowo

Słychać nas wszędzie. Syreny elektroniczne DSE

Słychać nas wszędzie. Syreny elektroniczne DSE Słychać nas wszędzie Syreny elektroniczne DSE SYRENY ELEKTRONICZNE DSE Syrena szczelinowa DSE-300S 3000S Syrena tubowa DSE-600 Syrena przewoźna DSE-200M Syrena przewoźna (na kółkach) DSE-300M Syrena mobilna

Bardziej szczegółowo

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny Zał. Nr 5 do SIWZ/ nr 1 do umowy Postępowanie nr OI/UP/145/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU 2014 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Postępowanie numer: WIChiP/390-4/14 Szczególne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: Sprzęt powinien być produktem wysokiej jakości, musi być fabrycznie nowy, wolny od wad

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II Załącznik nr 3 do SIWZ DZP-0431-1490/2009-II Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY Parametr Wymagane parametry Parametry oferowane (Wymienić: nazwę, typ, model ilość sztuk oferowanych podzespołów) OBUDOWA Maksymalnie

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność: SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ZAKRES RZECZOWY załącznik nr 6 do SIWZ nr 1 do umowy 1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1 Komputer przenośny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ ZAŁĄCZNIK Nr 1 Zadanie Nr 1 /AJ/ obejmuje: 1) Dysk twardy: Dysk twardy: Procesor: Pamięć: Karta graficzna: Płyta główna: Obudowa: Minimum 120GB technologia SSD

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA A. Komputer stacjonarny typu all in one 13 sztuk 1. Procesor Procesor dwurdzeniowy zgodny z x86, o wydajności ocenionej, na co najmniej 212 punktów zdobytych w teście SYSmark 2007 Preview Rating według

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zestaw komputerowy Typ A liczba sztuk: 22

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zestaw komputerowy Typ A liczba sztuk: 22 Szczegółowy opis przedmiotu 1. Zestaw komputerowy Typ A liczba sztuk: 22 Lp. Tytuł Opis 1. 2. 3. 4. 5. Obudowa o rozmiarach nie przekraczających (wys./szer./dł.) 5cm/18cm/18cm, fabrycznie przystosowana

Bardziej szczegółowo

Zadanie Nr 1. Ilość. Oferowany sprzęt: nazwa, model/typ. cena jedn. brutto. Laptop z oprogramowaniem o parametrach. wartość brutto

Zadanie Nr 1. Ilość. Oferowany sprzęt: nazwa, model/typ. cena jedn. brutto. Laptop z oprogramowaniem o parametrach. wartość brutto Zadanie Nr 1 Lp 1. Laptop z oprogramowaniem o parametrach Procesor (taktowanie) Min.2,3 GHz Procesor (pamięć cache L2/L3) min. 512 kb/3072 kb Procesor (ilość rdzeni/wątków) min. 2/4 Procesor (sprzętowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o.

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Wymagania dla sprzętu komputerowego 1. Serwer Bazodanowy ilość sztuk 1 szt.

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE DOA.III.272.1.92.2011 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA ZESTAWY KOMPUTEROWE I KOMPUTERY PRZENOŚNE A. ZESTAWY KOMPUTEROWE ZESTAW KOMPUTEROWY I szt. 49 1. Komputer

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1E do SIWZ RAP/39/2011 CZĘŚĆ 2 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU Uwaga: Dysk musi zawierać dwie sformatowane partycje, do komputera musi być dołączony nośnik

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO NUMER SPRAWY: MZKZG/O/15/15

ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO NUMER SPRAWY: MZKZG/O/15/15 Gdańsk, dnia 21 lipca 2015 roku ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO NUMER SPRAWY: MZKZG/O/15/15 dot. zapytania ofertowego na dostawę sprzętu i akcesoriów komputerowych do Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego

Bardziej szczegółowo

Część I. Notebook I 1 szt. Napęd DVD+/ RW SuperMulti DL

Część I. Notebook I 1 szt. Napęd DVD+/ RW SuperMulti DL Załącznik nr 1 Specyfikacja Techniczna Opis przedmiotu zamówienia Część I I 1 szt. Lp. Element konfiguracji 1. Procesor Co najmniej Intel Core i5 2.30 GHz drugiej generacji 2. Karta graficzna Zintegrowana

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Laptop do laboratorium liczba sztuk: 37

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Laptop do laboratorium liczba sztuk: 37 Załącznik nr 1 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Laptop do laboratorium liczba sztuk: 37 Procesor Typ ekranu 64bit o architekturze x86, osiągający w teście

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) Załącznik Nr 1A SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) I. Urządzenie wielofunkcyjne 1 szt. Cechy produktu Ogólne Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4) Szybkość urządzenia,

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1 Załącznik Nr 2 do SIWZ Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr 63/ZP/2013 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Notebook

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Część II 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Część II 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1 ... (oznaczenie wykonawcy) FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Część II 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1 1. Notebook typ I Oferowane parametry Ilość sztuk: 21 Nazwa producenta i model: Załącznik

Bardziej szczegółowo

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 Lp. Identyfikator komponentu, inne wymagania Opis wymagań minimalnych Opis komponentu 1 Obudowa 2 Płyta główna 3 Procesor 4 Pamięć RAM 5 Gniazda PCI 6 Interfejsy sieciowe

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 100 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej 1. Wydajność obliczeniowa Komputer uzyskujący w teście SYSMark 2012 Rating min. 95 pkt. Wykonawca załączy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ. 1. Laptop z oprogramowaniem 1 sztuka.

Załącznik Nr 7 do SIWZ. 1. Laptop z oprogramowaniem 1 sztuka. Załącznik Nr 7 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu komputerowego w postepowaniu o udzielenie zamówienia ublicznego prowadznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Notebook nr 1 5 szt. fabrycznie nowe (P1) Notebook nr 1 Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU -3100 Typ dysku twardego 8 GB SSD 256

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE. na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro Gdańsk, dnia. 08.12.2011 r. SE.EA/24/241/02/TK/11 ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro 1. Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Łódź, dnia 27 maja 2014 r. MK.2370.8.1.2014 WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNO-CENOWA KOMPUTERÓW PRZENOŚNYCH DLA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU NA 2012 ROK

SPECYFIKACJA TECHNICZNO-CENOWA KOMPUTERÓW PRZENOŚNYCH DLA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU NA 2012 ROK SPECYFIKACJA TECHNICZNO-CENOWA KOMPUTERÓW PRZENOŚNYCH DLA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU NA 2012 ROK 1) Notebook nr 1 ACER Aspire ONE D270 lp Nazwa Parametr graniczny 1 procesor do zastosowań mobilnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zestawy komputerowe z oprogramowaniem, komputer przenośny notebook, zasilacze awaryjne UPS, projektor

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego wraz z montażem adaptacja, instalacją wykonaniem sieci (elektrycznej/lan).

ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego wraz z montażem adaptacja, instalacją wykonaniem sieci (elektrycznej/lan). GMINA LUBYCZA KRÓLEWSKA ul. Kolejowa 1 22-680 Lubycza Królewska Tel. 84 66 17 002 Lubycza Królewska, 10.10.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego wraz z montażem adaptacja,

Bardziej szczegółowo

1. Komputer przenośny nr 1 9 szt.

1. Komputer przenośny nr 1 9 szt. ZADANIE NR 1 Dostawa komputerów przenośnych (wspólny słownik zamówienia CPV: 30213000-5, 30213100-6, 30213300-8) 1. Komputer przenośny nr 1 9 szt. Jeden procesor dwurdzeniowy o wyniku testu Pasmark CPU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 Załącznik nr 5 do SIWZ/ nr 1 do Umowy Postępowanie nr OI/PP/171/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej

Bardziej szczegółowo

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej,

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, Załącznik nr 5 do SIWZ Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, (Zadanie 1) 1 1. Serwer bazodanowy 1 szt. Producent. model Lp. Parametr Minimalne(maksymalne) parametry wymaganie 1. Obudowa Minimalnie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 26/8/2014 na dostawę komputerów przenośnych na potrzeby Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego LP PRODUKT

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia. Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia. Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Mogilany: Zakup wraz z dostawą do Zamawiającego sprzętu komputerowego oraz licencji wraz z nośnikami Numer ogłoszenia: 313839-2008; data zamieszczenia: 14.11.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony" Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Mogilany: Zakup wraz z dostawą do Zamawiającego sprzętu komputerowego oraz licencji wraz z nośnikami Numer ogłoszenia: 202849-2008; data zamieszczenia: 28.08.2008 Rodzaj zamówienia Dostawa Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Załącznik nr A PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zwiększenie ilości elektronicznych fonicznodźwiękowych punktów alarmowania i ostrzegania ludności o zagrożeniach i stanach kryzysowych w

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1b do SIWZ RAP/144/2011 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU Uwaga: Dysk musi zawierać dwie sformatowane partycje, do komputera musi być dołączony nośnik z systemem

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING

OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING JNS Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź NIP: 725-189-13-94 tel. +48 42 209 27 01, fax. +48 42 209 27 02 e-mail: biuro@jns.pl Łódź, 2015 r. OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING JNS Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

min. 8 GB, możliwość rozbudowy do min 16 GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę.

min. 8 GB, możliwość rozbudowy do min 16 GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę. 1. Komputery typu AIO (All In One) 3 Dysk twardy Komputer powinien osiągać w teście wydajności Passmark CPU Mark (wynik dostępny: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) co najmniej wynik 6110 punktów

Bardziej szczegółowo

Gmina Cegłów w związku z realizacją projektu pn. Moje Przyjazne Przedszkole. Zaprasza do składania ofert na dostawę laptopa wraz z oprogramowaniem.

Gmina Cegłów w związku z realizacją projektu pn. Moje Przyjazne Przedszkole. Zaprasza do składania ofert na dostawę laptopa wraz z oprogramowaniem. Gmina Cegłów w związku z realizacją projektu pn. Moje Przyjazne Przedszkole Zaprasza do składania ofert na dostawę laptopa wraz z oprogramowaniem. Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY DLA ZADANIA NR 3 DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I TELEWIZYJNEGO. Producent/typ/model oferowanego sprzętu. Lenovo Essential S50-30

FORMULARZ CENOWY DLA ZADANIA NR 3 DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I TELEWIZYJNEGO. Producent/typ/model oferowanego sprzętu. Lenovo Essential S50-30 Załącznik nr 2.3 do Zapytania Ofertowego FORMULARZ CENOWY DLA ZADANIA NR 3 DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I TELEWIZYJNEGO Lp. Nazwa Producent/typ/model oferowanego sprzętu Ilość Cena jedn. netto Stawka

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu publicznym w trybie poniżej 14 000,00 EURO Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zamówienia realizowane jest w ramach działań informacyjno promocyjnych projektu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej.

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej. Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia.. Wymagania techniczne sieci komputerowej. 1. Sieć komputerowa spełnia następujące wymagania techniczne: a) Prędkość przesyłu danych wewnątrz sieci min. 100 Mbps b) Działanie

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy ZO/2/8.2/2014 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY

Nr sprawy ZO/2/8.2/2014 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Nr sprawy ZO/2/8.2/2014 Załącznik nr 1 Nazwa i adres Wykonawcy FORMULARZ OFERTY...... REGON:..... NIP:... Nr tel.:... fax:... e-mail:... Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym (imię, nazwisko):...

Bardziej szczegółowo

Słychać nas wszędzie

Słychać nas wszędzie Słychać nas wszędzie Cyfrowy System Alarmowania i Informowania Ludności digitexczk/ System digitexczk/ został stworzony w oparciu o nowoczesne technologie na podstawie autorskiego projektu Działu Konstrukcji

Bardziej szczegółowo

... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji technicznej (AIT)

... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji technicznej (AIT) ... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji j (AIT) 1. Stacja graficzna/komputer stacjonarny obsługujący system operacyjny OS X 1 szt. 1 Nazwa produktu Stacja graficzna/komputer stacjonarny

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1E do SIWZ RAP/ /2011 CZĘŚĆ 2 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU Uwaga: Dysk musi zawierać dwie sformatowane partycje, do komputera musi być dołączony nośnik

Bardziej szczegółowo

Wymagania zamawiającego

Wymagania zamawiającego Załącznik nr 2 SPECYFIKACJA TECHNICZNO - CENOWA Część 1 - Komputer stacjonarny szt. 4 Obudowa Mini Tower Procesor min. 2 rdzenie częstotliwość taktowania procesora min. 2,8 GHz Płyta główna częstotliwość

Bardziej szczegółowo

20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń?

20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń? 1 z 5 2008-12-01 10:54 Część III: Infrastruktura teleinformatyczna 19. Czy w budynku urzędu gminy urządzona jest serwerownia? 20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń?

Bardziej szczegółowo

PBX SERVER LIBRA. Cennik systemów telekomunikacyjnych LIPIEC 2013

PBX SERVER LIBRA. Cennik systemów telekomunikacyjnych LIPIEC 2013 PBX SERVER LIBRA SYSTEM DO 1000 ABONENTÓW POLE KOMUTACYJNE IP DOSTĘPNE KONFIGURACJE: Do 64 linii miejskich analogowych Do 128 łączy ISDN BRA (2B+D) - miejskie Do 8 łączy ISDN PRA (30B+D) Do 720 analogowych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opisu Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opisu Przedmiotu Zamówienia Załączniki Załącznik nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opisu Przedmiotu Zamówienia Dotyczy: Mobilna pracownia internetowa na terenie SOSW Będzin Wspólny Słownik Zamówień: 45314320-0

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 13/ZP/CBA/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Serwer wraz z oprogramowaniem Serwer 1. Procesor(y) Dwa procesory wykonane w technologii czterordzeniowej.

Bardziej szczegółowo

1. Zestaw komputerowy 68 sztuk Obudowa Minitower, min. 2 zatoki zewnętrzne 5.25 i 2 wewnętrzne 3.5

1. Zestaw komputerowy 68 sztuk Obudowa Minitower, min. 2 zatoki zewnętrzne 5.25 i 2 wewnętrzne 3.5 1. Zestaw komputerowy 68 sztuk Obudowa Minitower, min. 2 zatoki zewnętrzne 5.25 i 2 wewnętrzne 3.5 Procesor Pamięć RAM Płyta główna BIOS Dyski 64bit o architekturze x86, osiągający w teście PassMark CPU

Bardziej szczegółowo

TOM III OPIS PRZEDMIOTU ZAMAMÓWIENIA (OPZ)

TOM III OPIS PRZEDMIOTU ZAMAMÓWIENIA (OPZ) NAZWA ZAMÓWIENIA: Modernizacja systemu alarmowo ostrzegawczego Miasta i Gminy Myślenice. Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego BZK.341 4/09 TOM III OPIS PRZEDMIOTU ZAMAMÓWIENIA (OPZ) Tom III

Bardziej szczegółowo

Gil, Piotr Trybuchowicz zwraca się o prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup:

Gil, Piotr Trybuchowicz zwraca się o prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup: Lublin, dnia 10.02.2012 Zapytanie ofertowe 1/2012 Do:. I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: DATASOFT S.C. Beata Gil, Piotr Trybuchowicz Ul. Magnoliowa 4 20-143 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

OFERTA ... ... b) Zarejestrowany adres wykonawcy ... tel. (kier.)...fax... internet: http://... e-mail:... Regon... NIP... ...województwo...

OFERTA ... ... b) Zarejestrowany adres wykonawcy ... tel. (kier.)...fax... internet: http://... e-mail:... Regon... NIP... ...województwo... Z a ł ą c z n i k n r 2 S I W Z OFERTA Sprawa nr ZDW-DI-3-271-82/12 1. Dane wykonawcy : a) Zarejestrowana nazwa wykonawcy Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków www.zdw.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Projekt Pierwszy krok współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Pierwszy krok współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance Olszanka 42 08-207 Olszanka ops.olszanka@poczta.fm Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance zwraca się z zapytaniem o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Alarmowania i Ochrony Ludności DSP-50. Słychać nas wszędzie

Zintegrowany System Alarmowania i Ochrony Ludności DSP-50. Słychać nas wszędzie Zintegrowany System Alarmowania i Ochrony Ludności DSP-50 Słychać nas wszędzie ZINTEGROWANY SYSTEM ALARMOWANIA I OCHRONY LUDNOŚCI DSP-50 Zintegrowany System Alarmowania i Ochrony Ludności DSP-50 jest przeznaczony

Bardziej szczegółowo

1. Serwer dla Filii WUP (3 szt.)

1. Serwer dla Filii WUP (3 szt.) Załącznik nr 1 do SIWZ ZP.341-9/PW/11 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I 1. Serwer dla Filii WUP (3 szt.) Procesor Liczba rdzeni 4 Ilość zainstalowanych procesorów 1 Sprzętowe wsparcie wirtualizacji

Bardziej szczegółowo

Tabela zgodności przedmiotu umowy oferowanego do dostawy

Tabela zgodności przedmiotu umowy oferowanego do dostawy Tabela zgodności przedmiotu umowy oferowanego do dostawy Zadanie nr 2 I. Laptop biurowy #1 2 Ekran TFT 15. LED HD o rozdzielczości 13x78 7 Karta graficzna 10 Połączenia i karty sieciowe 13 Kamera Wbudowana

Bardziej szczegółowo

ERION KOMPUTE. Lenovo ThinkPad T440P i7-4810mq 16GB 14" FullHD 512GB [SSD] GT730M (1GB) W7Pro/W8.1Pro 3Y On-Site 20AWA1G3PB

ERION KOMPUTE. Lenovo ThinkPad T440P i7-4810mq 16GB 14 FullHD 512GB [SSD] GT730M (1GB) W7Pro/W8.1Pro 3Y On-Site 20AWA1G3PB Model : MOBLEVNOT3097 [SSD] GT730M (1GB) W7Pro/W8.1Pro 3Y On-Site Producent : Lenovo Kod Producenta Intel Form Factor Notebook Procesor (producent) Intel Procesor (rodzaj) Core i7 Procesor (taktowanie)

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1E do SIWZ RAP.272. 35.2014 część II WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU - cz2 Uwaga: Dysk musi zawierać dwie sformatowane partycje, do komputera musi być dołączony

Bardziej szczegółowo

komputery dla firm Katalog komputerów przenośnych Oferta specjalnie dla biznesu

komputery dla firm Katalog komputerów przenośnych Oferta specjalnie dla biznesu komputery dla firm Katalog komputerów przenośnych Oferta specjalnie dla biznesu dokonaj atwego wyboru Komputery przenośne mają coraz więcej zastosowań w każdym biznesie, dlatego tp wprowadza do swojej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania Załącznik nr 2 do SIWZ Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania 1. Komputerowa stacja robocza: 4 szt Ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt.; Maksymalna ilość procesorów: 1 szt.; Typ zainstalowanego

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Opis j.m. ilość CZĘŚĆ 1 zamówienia: SPRZĘT KOMPUTEROWY I BIUROWY SZKOŁA PODSTAWOWA W GROJCU Podstawowe funkcje urządzenia

Lp. Nazwa Opis j.m. ilość CZĘŚĆ 1 zamówienia: SPRZĘT KOMPUTEROWY I BIUROWY SZKOŁA PODSTAWOWA W GROJCU Podstawowe funkcje urządzenia Załącznik nr 1 do zaproszenia do składania oferty cenowej Lp. Nazwa Opis j.m. ilość CZĘŚĆ 1 zamówienia: SPRZĘT KOMPUTEROWY I BIUROWY SZKOŁA PODSTAWOWA W GROJCU Podstawowe funkcje urządzenia 1. Kserokopiarka

Bardziej szczegółowo

1. Dell Vostro 3560. 2. Lenovo ThinkPad Edge E431 Czarny. Załącznik nr 3 do Zaproszenia. Specyfikacja

1. Dell Vostro 3560. 2. Lenovo ThinkPad Edge E431 Czarny. Załącznik nr 3 do Zaproszenia. Specyfikacja Załącznik nr 3 do Zaproszenia 1. Dell Vostro 3560 Specyfikacja Kolor obudowy: Srebrny Procesor: Intel Core i5-3230m (2.6-3.2 GHz, 3 MB cache, 5 GT/s, HyperThreading, WiDi) Dysk twardy: 500 GB Standardowy

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dotyczące budowy Systemów Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania o zagrożeniach w ramach RPO na lata 2014-2020. Warszawa czerwiec 2015

Szkolenie dotyczące budowy Systemów Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania o zagrożeniach w ramach RPO na lata 2014-2020. Warszawa czerwiec 2015 Szkolenie dotyczące budowy Systemów Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania o zagrożeniach w ramach RPO na lata 2014-2020 SYSTEM OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA LUDNOŚCI O ZAGROŻENIACH PODSTAWOWE INFORMACJE WYNIKAJĄCE

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Zestaw komputerowy A składających się z jednostki centralnej oraz monitora i UPS zgodnych z poniższą specyfikacją: Jednostka centralna: 1. Komplet zestawu

Bardziej szczegółowo

Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice. Nr zapytania ofertowego 37/2015. Zapytanie ofertowe

Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice. Nr zapytania ofertowego 37/2015. Zapytanie ofertowe Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice Nr zapytania ofertowego 37/2015 Zapytanie ofertowe W związku z zamiarem zakupu przez BetaMed S.A. z siedzibą w Katowicach zestawów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu: Tabela nr 1

Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu: Tabela nr 1 Załącznik nr 8 (Pieczęć Wykonawcy) Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu Przedmiot postępowania: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu informatycznego na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Zamawiający wymaga dostawy urządzeń komputerowych w podanej niżej ilości oraz o określonych poniżej parametrach technicznych

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

ZFE-II.042.2.4.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

ZFE-II.042.2.4.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA ZFE-II.042.2.4.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA I. Zasady przeprowadzenia procedury zamówienia: 1. Zamówienie realizowane jest na podstawie art. 70 1 i 70 3 70 5 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

... Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP /10 Załącznik nr 1 do umowy BPM.ZZP /10 Załącznik do oferty

... Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP /10 Załącznik nr 1 do umowy BPM.ZZP /10 Załącznik do oferty Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.341-404/10 Załącznik nr 1 do umowy BPM.ZZP.342-404/10 Załącznik do oferty SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE KOMPUTER MOBILNY - 1 Sprzęt musi być zgodny z serią Toshiba S500-115

Bardziej szczegółowo

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA CZEŚĆ I Komputer PC Procesor w architekturze x86 Częstotliwość taktowania procesora nie mniejsza niż: 2,6GHz Ilość rdzeni: 4 Technologia zapewniającą oszczędność energii lub procesor równoważny wydajnościowo

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ CENOWY/ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ CENOWY/ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ CENOWY/ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW Część 1 - netbooki Lp. Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. Parametry oferowane Producent,

Bardziej szczegółowo

Dane dotyczące WYKONAWCY Nazwa... Siedziba... Nr telefonu... Nr faxu... adres e-mail... FORMULARZ OFERTOWY

Dane dotyczące WYKONAWCY Nazwa... Siedziba... Nr telefonu... Nr faxu... adres e-mail... FORMULARZ OFERTOWY ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ OFERTOWY..., dnia........ ( PIECZĘĆ FIRMOWA WYKONAWCY) IZBA SKARBOWA W ZIELONEJ GÓRZE ul. Generała Władysława Sikorskiego 2 65-454 Zielona Góra Dane dotyczące WYKONAWCY Nazwa...

Bardziej szczegółowo

B. 3. Komputery przenośne 11,3 o minimalnych parametrach - 3 szt.

B. 3. Komputery przenośne 11,3 o minimalnych parametrach - 3 szt. B. 3. Komputery przenośne 11,3 o minimalnych parametrach - 3 szt. Parametr Zastosowanie Procesor Płyta główna Obudowa Matryca Pamięć RAM Dysk twardy Karta graficzna Sloty zewnętrzne Napęd optyczny Połączenia

Bardziej szczegółowo

Część II Komputery przenośne

Część II Komputery przenośne Część II y przenośne Załącznik nr 4B do SIWZ DZP-0431-940/2010 Zadanie nr 1 Dział Informatyczny Wyświetlacz Czytnik kart pamięci Komunikacja Czas pracy na akumulatorze (normatywny) i7-720qm (1.6 GHz, 6

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Zał. nr 1 do SIWZ ZP.342-5/PW/14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Kody CPV: 48820000-2 Serwery 31154000-0 Bezprzestojowe źródła

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja podstawowa

Specyfikacja podstawowa Specyfikacja podstawowa Opis produktu HPE ProLiant ML350e Gen8 v2 Base - Xeon E5-2407V2 2.2 GHz - 4 GB - 0 GB Wysokość (jednostek w stojaku) Lokalizacja Skalowalność serwera Server - tower 5U Europa Podwójny

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa i zainstalowanie w środowisku technicznym Zamawiającego, urządzeń przenośnych wraz z licencjami oprogramowania systemowego i biurowego. 1. Wymagania ogólne

Bardziej szczegółowo

PAKIET nr 14 Instytut Fizyki Teoretycznej

PAKIET nr 14 Instytut Fizyki Teoretycznej Załącznik nr 4 do SIWZ Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron 1 L.P. NAZWA ASORTYMENTU Opis urządzeń technicznych minimalne wymagania ILOŚĆ PAKIET nr 14 Instytut Fizyki Teoretycznej Zaoferowana

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Komputer stacjonarny PC 2 sztuki Procesor Minimum 3800 punktów w teście wydajności zamieszonym na stronie http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

Projekt "Maksymilian" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Maksymilian współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 1 dotyczy dostawy pięciu sztuk laptopów komputerów przenośnych. Szczegółowe parametry wymagane, konfiguracja oraz inne wymagania zamawiającego wyszczególnione

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Serwer typ A liczba sztuk: 2

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Serwer typ A liczba sztuk: 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Serwer typ A liczba sztuk: 2 Procesor 64bit o architekturze x86, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik nie gorszy niż 10000 punktów (wynik średni na dzień

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu informatycznego

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu informatycznego Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu informatycznego Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa niżej

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji..

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji.. Pakiet I Formularz wymaganych warunków technicznych Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa serwerów, urządzeń infrastruktury sieciowej oraz wybór podmiotu obsługującego

Bardziej szczegółowo