UNIA powinna DZIAŁAĆ STRATEGICZNIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UNIA powinna DZIAŁAĆ STRATEGICZNIE"

Transkrypt

1 przyszłość unii _ TEKST> Małgorzata Bonikowska Świat daje Europie impulsy do przewartościowania jej sposobu myślenia o sobie. Państwa członkowskie UE mają szansę zmienić się ze słabnących pojedynczo liderów w federację, która będzie współtworzyć międzynarodowy sieciowy ład. Pod warunkiem że wypracują strategię wspólnego działania. UNIA powinna DZIAŁAĆ STRATEGICZNIE

2 państwo 90 _ 91 FOT.: NEWS ART/ Chris Van Es Europa jest dziś pogrążona w debatach o swej przyszłości. Debatach skoncentrowanych na niej samej. Europejskie państwa, przyzwyczajone do odgrywania roli światowych mocarstw, nadal wolą działać indywidualnie, a słowo federalizm wciąż budzi ogromne kontrowersje. Pomimo postępującej integracji systemów bankowych wielki europejski projekt integracyjny się zatrzymał. O wyjściu z UE wspomina nie tylko Wielka Brytania, a o wejściu powoli przestają mówić Islandia i Turcja. Tracą motywację, bo Europa nie jest już dzisiaj dla nich jedyną alternatywą. Sytuacja Europy widziana z oddali nie jest wesoła. Świat idzie do przodu bez niej. Świata zaś Europa potrzebuje dziś bardziej niż on jej, bo kontynent się starzeje. Ludność Europy to jedynie niecałe 10 proc. 7-miliardowej ludności globu. Pozostałe 90 proc. żyje innym rytmem, co rodzi pytania o europejskie pozycjonowanie się wobec tej reszty. Z upływem lat te proporcje jeszcze się pogorszą. Europejczyków będzie mniej (np. w ciągu 50 lat ludność Niemiec ma spaść o 30 mln) i będą znacznie starsi. Jeśli Europejczycy nie chcą, aby za kilkadziesiąt lat ktoś narzucał im nie tylko kierunek, w jakim mają się rozwijać, ale także to, co mają robić, powinni już dziś szukać sposobów na utrzymanie powszechnego szacunku dla Europy w świecie. Europa ma wciąż dużo do zaoferowania, ale staje się za droga, za leniwa i za bierna. Wkrótce nie będzie jej stać na finansowanie opiekuńczości względem swych obywateli (58 proc. wydatków socjalnych świata). Zmiany są więc nieuniknione, choć bez przerwy przez elity polityczne odwlekane. 17 _ 2013

3 przyszłość unii _ Główna myśl. Brak strategicznego działania może w przyszłości zamienić prężną Europę w bohatera sekcji zwłok robionej przez zaciekawionych Azjatów i Afrykańczyków.. Europejska Strategia Globalna, opracowana przez europejskie think tanki, wskazuje na konieczność pilnej debaty europejskich liderów nad tym, jak wspólnie działać w świecie. Świat za 50 lat Pytanie o scenariusze przyszłości Europy jest dziś zasadne, bo wszystko może się zdarzyć. Nie mamy pewności, czy nie przyglądamy się obecnie powolnej agonii Starego Kontynentu. Pewne jest raczej to, że śmierć nie przyjdzie nagle. Nic się nie rozpadnie, tylko raczej rozejdzie, rozmydli, w sposób niewidoczny dla nas samych uczestników tego procesu. Historia zna już takie przypadki. Obywatele Zachodniego Cesarstwa przez setki lat po zajęciu Rzymu przez Gotów mieli wrażenie, że ich imperium nadal trwa. Trwało, ale tylko jako koncepcja. Nowymi politycznymi bytami, które powstały, wykorzystując tę wielką ideę, rządzili odtąd już tylko dawni barbarzyńcy. Taki sam los może spotkać ideę zjednoczonej Europy, jeśli gospodarka Starego Kontynentu nie będzie konkurencyjna. Na razie Europa jest raczej jak tłusta kura, która dumnie kroczy po światowym podwórku. Dawno już jednak przestała znosić złote jaja i nie dostrzega, że rosnące potęgi patrzą na nią nie z podziwem, lecz łakomym okiem. Dobrym tego przykładem są Chiny. Przed Europą zarysowują się obecnie cztery drogi. Pierwsza to rozpad unii i osłabienie kontynentu, co spowoduje, że za kilkadziesiąt lat nie będzie się on liczył w globalnej grze nowego układu. Drugi to dryfowanie, ugrzęźnięcie w niekończących się debatach, które nie przyniosą radykalnej zmiany w żadnym kierunku. Trzeci to Europa wielu prędkości (multi speed Europe), zakładająca różne stopnie zintegrowania (kręgi) państw członkowskich. W końcu czwarty najtrudniejszy, ale najbardziej pożądany z punktu widzenia procesów zachodzących na świecie to Europa federalna. Przed światem także stoją cztery scenariusze. Pierwszy to chaos i niestabilność międzynarodowego ładu. Drugi to nowy bilateralny układ, a być może nowa zimna wojna między równoważącymi się potęgami: Stanami Zjednoczonymi i Chinami. Trzeci scenariusz to regionalizacja, funkcjonowanie świata w oparciu o sieciowe zależności i regionalnych liderów. Czwarty to wielosektorowa współpraca państw, regionów i organizmów ponadpaństwowych (multipolar collaboration) idąca równolegle z mozolnym budowaniem zaczątków globalnego zarządzania (global governance). Do roku 2030 świat zmieni się pod wpływem trendów występujących w kilku kluczowych obszarach: a Demografia: populacja globu zwiększy się do 8 mld. Wzrost gospodarczy będzie wolniejszy w krajach rozwiniętych, bo te będą się starzeć. Afryka prześcignie Azję w urbanizacji, a 60 proc. światowej populacji będzie żyło w miastach. Nasilą się migracje (w tym interkontynentalne). Konsekwencją wzrostu populacji będzie większy o kilkadziesiąt procent popyt na energię, ropę, gaz i żywność, co spowoduje wzrost zależności państw nieposiadających własnych zasobów surowcowych od tych, które je mają. b Kapitał ludzki: zmniejszą się obszary biedy, a rozbuduje się klasa średnia (4,9 mld ludzi w 2030 r.). Płace w różnych krajach będą się wyrównywać. Zwiększy się równość między płciami, także w krajach rozwijających się. Poprawi się jakość edukacji 90 proc. ludności świata będzie umiało czytać i pisać. Ta lepiej wykształcona populacja będzie używać internetu i nowych technologii. c Sfera publiczna: większa świadomość ludzi i przyspieszony obieg informacji doprowadzą do wzrostu indywidualizmu i wzmocnią postawy niezależności jednostek wobec państwa. Rządzący będą silniej uzależnieni od opinii publicznej, która będzie częściej włączać się w sprawy swych miast, regionów i państw, wymuszając w ten sposób szukanie nowych form dialogu społecznego z obywatelami. To stworzy podwaliny demokracji partycypacyjnej. Wzrośnie znaczenie wspólnot innego typu niż państwa wobec struktur państwowych, będą rosnąć społeczności internetowe i inne formy łączenia się ludzi, także ponadpaństwowe i międzykontynentalne. Nastąpi dyfuzja władzy (diffusion of power), czyli przejście w stronę wielopasmowego zarządzania polityką (multi-level governance), i z government do governance, czyli od rządzenia do harmonijnego zarządzania sprawami publicznymi z udziałem obywateli. d Stosunki międzynarodowe: świat stanie się multipolarny, a być może interpolarny. Wzrost zależności między państwami i regionami (interdependence) doprowadzi do

4 państwo 92 _ 93 Dominacja ekonomiczna przeniesie się z zachodu na wschód i południe globu. Chińczycy chcą żyć nie gorzej niż Europejczycy czy Amerykanie, a Państwo Środka mówi o własnym chińskim marzeniu zmiany natury siły w relacjach międzynarodowych. Jej wektorem będzie pozycja i wiarygodność kraju w regionie. Dominacja ekonomiczna przeniesie się z Zachodu na wschód i południe globu. Chińczycy chcą żyć nie gorzej niż Europejczycy czy Amerykanie, a Państwo Środka mówi o własnym chińskim marzeniu, czyli o powrocie do normalności po dwóch wiekach wstydu, kiedy azjatycka gospodarka przestała wytwarzać większość światowego PKB. Być może Chiny się także zdemokratyzują i będą pierwszym w historii świata państwem, które zestarzeje się, zanim się wzbogaci. Indie pozostaną młode populacyjnie i dynamiczne gospodarczo, staną się najliczniejszym państwem globu. Zwiększy się integracja rynków Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN). Afryka najmłodszy wiekowo kontynent, z miliardem aktywnych i zaradnych ludzi rozkwitnie, także dzięki współpracy w ramach Unii Afrykańskiej i wielu organizacji regionalnych. W 2050 r. liczba ludności tego kontynentu osiągnie 2 mld. Uzależniona od gospodarki gazowej Rosja osłabnie. Potencjalnymi nowymi liderami regionalnymi będą Turcja, Indonezja, Meksyk i Tajlandia. Znaczenie Zachodu (USA, UE) w świecie będzie się stopniowo zmniejszać. W 2050 r. już żaden z krajów UE nie znajdzie się na liście 10 wiodących światowych gospodarek. Opisane powyżej trendy wróżą Europie zmianę. Same w sobie nie powinny być jednak powodem do obaw. Oznaczają wyzwania także dla innych państw, w tym rosnących potęg gospodarczych. Multipolarność jest trudna, ale nie musi oznaczać światowej niestabilności. XXI w. ma szansę stać się stuleciem bez dominacji któregokolwiek z kontynentów czy państw. W budowaniu nowego sieciowego ładu międzynarodowego i przechodzeniu ze stosowania prawa siły do siły prawa (rule of power versus power of rules) europejski projekt jest bezcenny jako źródło inspiracji. To jedyne w swoim rodzaju doświadczenie pokojowego współtworzenia ponadnarodowej struktury w oparciu o ucieranie się stanowisk, 17 _ 2013

5 przyszłość unii _ Największą przewagą konkurencyjną Europy w globalnym świecie jest jej miękka siła, promieniująca przede wszystkim na kraje bliskiego i strategicznego sąsiedztwa Europy kompromisy i współdecydowanie (cooperative approach). Na tym modelu tworzenia ponadnarodowej struktury regionalnej wzorują się organizacje na innych kontynentach, m.in. ASEAN i Unia Afrykańska. Ale jednocześnie Unia Europejska jest mało wiarygodna wśród swoich sąsiadów, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie i Południu. Powinna dążyć przede wszystkim do tego, by to zaufanie odbudować. Tym bardziej że największą przewagą konkurencyjną Europy w globalnym świecie jest jej miękka siła, promieniująca przede wszystkim na kraje bliskiego i strategicznego sąsiedztwa Europy. Prawa człowieka, standardy życia i pracy, demokracja to wypracowane przez Stary Kontynent wartości, które podziela cały cywilizowany świat. Rewizja czy nowa wizja? W 2003 r. w Unii Europejskiej powstała pierwsza wspólna strategia działań międzynarodowych (European Security Strategy). Europa była wówczas na integracyjnej fali, płynąc z historycznym prądem wielkiego rozszerzenia i planując europejską konstytucję. Dziś, zaledwie 10 lat później, kontynent żyje jakby w innym świecie. Szefowa europejskiej dyplomacji Catherine Ashton przyznaje, że nie dostrzega ze strony państw członkowskich woli politycznej, aby budować wspólną politykę zagraniczną. W tym kontekście znaczenia nabierają inicjatywy debat i dyskusji nad miejscem Europy w globalnym ładzie oraz wizji budowania jej twardej i miękkiej siły w świecie. Jedną z nich była inicjatywa stworzenia Europejskiej Strategii Globalnej, zainicjowana przez ministrów spraw zagranicznych Szwecji i Polski, do których dołączyły Włochy i Hiszpania. Nad strategią pracowało ponad 20 think tanków, w tym Polski Instytut Spraw Międzynarodowych oraz ośrodek analityczny THINKTANK.

6 państwo 94 _ 95 Debaty towarzyszące tworzeniu strategii, dotyczące wizji polityki zagranicznej Europy, pozwoliły na wyłonienie kilku rekomendacji: 1 Europejscy przywódcy powinni wykazać się większą wyobraźnią polityczną, dokonując właściwych wyborów strategicznych. Jeśli chcą znaleźć odpowiedzi na pytanie o to, co robić dziś, powinni myśleć długofalową perspektywą (kilkudziesięciu lat). Świat w roku 2050 może być tworzony z aktywnym udziałem Europy albo bez niej, ale to będzie zależało od wyborów, których dziś dokonują liderzy Unii Europejskiej i państw członkowskich. 2 Podstawą sukcesów Europy w świecie jest jej ład wewnętrzny i siła gospodarki. Europa powinna więc mniej mówić o tym, jak postrzegają ją inni, a skoncentrować się na porządkach we własnym domu. I to szybko, by każdego dnia nie tracić części wpływów. Zatem dla budowania silnej pozycji Europy w globalnym świecie najważniejsze są jej sprawy wewnętrzne: dokończenie tworzenia jednolitego rynku i dalsza integracja państw. Nie ma ucieczki od dyskusji o federacji. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że droga do niej biegnie jedynie przez kryzys gospodarczy, a nie konflikt militarny, jak to było w przypadku Stanów Zjednoczonych. Strach ma podobno wielkie oczy, ale widocznie Europa za mało się boi, skoro nie znajduje powodu do radykalnych rozwiązań. 3 Polityka zagraniczna UE nie powinna być rozpatrywana w oderwaniu od priorytetów gospodarczych. Działania w ramach innych polityk UE, zwłaszcza handlowej, przemysłowej, energetycznej i chroniącej konkurencyjność, okazują się coraz bardziej efektywnym instrumentem aktywności międzynarodowej, co udowodniło m.in. postępowanie antymonopolowe wobec Gazpromu. 4 Jeśli Europa chce być globalnym aktorem, powinna wykorzystywać wszystkie swoje atuty. Unia jest np. wciąż największym dawcą pomocy rozwojowej na świecie (60 mld euro rocznie). Powinna się swoją hojnością bardziej szczycić i ją efektywnie komunikować. Instrument ten może być również używany jako narzędzie nacisku, jeśli będzie bardziej niż dziś warunkowy. 5 Jednocześnie Europa nie powinna sobie układać stosunków z sąsiadami wyłącznie poprzez pieniądze, czyli more (money) for more (reforms). Unia Europejska to nie bankomat, a takie wyobrażenia ugruntowały dotychczasowe praktyki. Należy położyć akcent na budowanie rzeczywistych partnerstw w oparciu o otwarte relacje handlowe, mocniejsze więzi gospodarcze i wzmacnianie instytucji. 6 Absolutnie kluczowa dla roli Europy w regionie będzie przyszłość Turcji, Rosji i Ukrainy. W scenariuszu optymistycznym można sobie wyobrazić, że wszystkie trzy kraje stają się członkami UE. W wersji pesymistycznej Rosja i Turcja mogą stać się państwami mocno rywalizującymi z Europą o zasoby i wpływy w świecie, a Ukraina uzależni się od Rosji. 7 W wymiarze globalnym Europa musi zacząć mówić jednym głosem mieć wspólną strategię wobec rosnących potęg. Państwa członkowskie nie mogą konkurować ze sobą na zagranicznych rynkach. Inaczej nowe mocarstwa, uczone na brytyjskich wzorcach kolonialnych ( dziel i rządź ), będą rozgrywać i ogrywać Europę. Te nauki akurat dobrze zakorzeniły się w krajach, które w przeszłości doświadczyły europejskiej dominacji. 8 Kluczowe dla globalnej pozycji Unii Europejskiej są jej relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Zwarcie szeregów zachodniego świata jest najlepszym antidotum na przeżywane obecnie kryzysy. Mocna relacja UE USA stoi na dwóch nogach: gospodarce i bezpieczeństwie. Podpisanie transatlantyckiego porozumienia o otwarciu handlu i inwestycji (transatlantic trade and investment partnership) oraz przeformułowanie NATO w zbrojne ramię UE mogą skutecznie scementować ten układ na lata. 9 Mimo utraty swojej siły i motoryki model europejski jest wciąż w świecie bardziej pożądany niż model amerykański. Jednocześnie rosnące gospodarki krajów Afryki, Azji czy Ameryki Łacińskiej niechętnie patrzą na Europę o twarzy byłych kolonizatorów: Francuzów, Brytyjczyków, Niemców, Portugalczyków, Hiszpanów, 17 _ 2013

7 przyszłość unii _ Holendrów czy Włochów. Większa reprezentacja i aktywność polityków z nowych państw członkowskich, zwłaszcza z Polski (jako największego kraju Europy Środkowo-Wschodniej), nadałaby wizerunkowi Europy neutralny kontekst, pozbawiony podejrzeń o chęć pouczania czy dominacji. 10 Jeśli UE nie chce być rozegrana, powinna sama stać się rozgrywającym. Budowanie sieciowego światowego ładu na podstawie wartości, które są Zachodowi bliskie, byłoby najlepszym dla nas rozwiązaniem, ale wcale nie jest ono oczywiste. Dlatego Europa powinna aktywnie włączać się w proces szukania formuł globalnego zarządzania jednak nie z perspektywy lidera, lecz akuszera. Jeżeli będzie chciała dalej dominować, europejskie przywództwo zostanie zakwestionowane. Jeśli będzie aktywna i wiarygodna, przekaże swoje wartości także innym. 11 Odpowiedź na pytanie, jaka będzie pozycja Europy w świecie za kilkadziesiąt lat, interesuje każdego Europejczyka. W debatę o przyszłości Europy warto włączyć obywateli, a zwłaszcza przedsiębiorców, którzy są praktycznie zaangażowani w realizację polityki gospodarczej UE i obserwują procesy zachodzące na światowych rynkach. yes, we can? Czy Europa umie działać strategicznie? Nie, jeśli jej przyszłość zostanie pozostawiona biurokratom. Eurokraci są znakomicie wykształceni, nie mają jednak wizji i silnego politycznego przywództwa, co sprzyja przemienianiu Unii w jej karykaturę, utożsamianą z regulacjami opisującymi krzywizny banana. To jeden z powodów, dla którego od projektu europejskiego odwracają się obywatele. Ale jednocześnie każdy Europejczyk stawia sobie pytanie, jaka będzie Europa za kilkadziesiąt lat. To nas wszystkich naprawdę obchodzi. Wizję europejskiej przyszłości i związane z nią wyzwania i zagrożenia mogą dobrze zarysować ludzie od myślenia, czyli think tanki, np. opracowując Europejską Strategię Globalną. Eksperci nie mają jednak wpływu na decyzje. A w czasach zmian najważniejsza jest polityczna siła, aby zdefiniowane kierunki strategii wdrożyć. W sytuacjach przełomowych liczy się działanie. Lepiej zrobić mniej, niż chcieć zrobić dużo i nie zrobić nic. Z tego punktu widzenia europejski kryzys jest bezcenny, bo może wymusić wolę zmian. Nie powinien być zmarnowany. Strategia globalnego działania Unii Europejskiej jest potrzebna nie tylko jako podstawa do politycznych decyzji, ale także do zmiany europejskiej narracji. Amerykanie umieli w czasie kryzysu zdobyć się na pozytywne myślenie i działanie (Yes, we can!). Również Europa, bombardowana negatywnym przekazem (kryzys, kłopoty, upadek, rozpad), powinna pomyśleć o budowaniu nowej, atrakcyjnej i przekonującej świat opowieści o sobie. To już nie będzie historia o zapobieganiu wojnie, francusko-niemieckim pojednaniu, kontrolowaniu nieokrzesanych Niemiec przez bardziej cywilizowane narody. Trzeba znaleźć narrację, która tłumaczy, czym jest Unia Europejska dzisiaj, jakie wartości łączą Europę i jakie są jej aspiracje co do roli w świecie. Rekomendacje THINKTANK: 1. Debata o znaczeniu Unii Europejskiej w świecie i jej globalnej konkurencyjności często dotyczy ogólników oderwanych od rzeczywistych wyzwań. W dyskusji na te tematy warto mocniej uwzględnić głos przedsiębiorców, których spojrzenie jest praktyczne. 2. refleksja na temat przyszłości Unii dotyczy i interesuje również obywateli. Instytucje Unii Europejskiej mogłyby robić więcej, by o tym z nimi rozmawiać.

8 państwo 96 _ 97 Kryzys w Europie nie jest dziś tylko stanem gospodarki, ale również stanem umysłu. Jeśli narodowym liderom zależy jeszcze na wspólnej Europie i jej przyszłości, powinni Europejczykom zmęczonym integracyjną ideą, niewzbudzającą już ich entuzjazmu, za to wymagającą nowych wyrzeczeń dać nową wizję integracji. Wizję bazującą na dobrej opowieści na nowe czasy, zbudowaną w oparciu o silne przewagi, jakie Europa wciąż ma: sukces, dobrobyt, przełamywanie różnic, współdecydowanie, otwarcie rynków, swoboda przemieszczania się ludzi, wysoki standard życia, najwyższa jakość produktów i usług, wspólne wartości. Inaczej moment, w którym dziś znajduje się Unia Europejska, może za kilkadziesiąt lat stać się kanwą innej opowieści powtarzanej ku przestrodze historii o nieudanej integracji, zmarnowanych szansach i rozwianych nadziejach. dr Małgorzata Bonikowska: partner zarządzający ośrodka analitycznego THINKTANK oraz prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych. Europejska Strategia Globalna powstała z inicjatywy ministrów spraw zagranicznych Polski i Szwecji. Jej adresatem jest Europejska Służba Działań Zewnętrznych, a autorem europejskie think tanki. W projekcie brały udział cztery rządowe instytuty z Polski, Szwecji, Włoch i Hiszpanii (Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, The Swedish Institute of International Affairs, Istituto Affari Internazionali, Real Instituto ELcano) oraz kilkanaście innych think tanków, w tym polski ośrodek analityczny THINKTANK. Tekst strategii można pobrać na stronie: Artykuł nr R1317P _ 2013

PRIORYTETY POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ 2012-2016

PRIORYTETY POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ 2012-2016 PRIORYTETY POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ 2012-2016 Warszawa, marzec 2012 r. Wstęp Rada Ministrów przyjęła niniejsze priorytety polskiej polityki zagranicznej, w tym strategię w ramach Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

Prezydent RP. Rozwój i edukacja. Wielkie przewartościowanie

Prezydent RP. Rozwój i edukacja. Wielkie przewartościowanie - - Prezydent RP Rozwój i edukacja. Wielkie przewartościowanie - - 42 Wiedza i informacja Robert Firmhofer, komunikacja - Uczestnicy VI Kongresu Obywatelskiego Maria Rogaczewska, - konsensusu r og s aw

Bardziej szczegółowo

System euroatlantycki przed dii po zakończeniu ń zimnej wojny. Istota, cele i zadania oraz rola w budowie nowego ładu globalnego alnego

System euroatlantycki przed dii po zakończeniu ń zimnej wojny. Istota, cele i zadania oraz rola w budowie nowego ładu globalnego alnego Józef M. Fiszer System euroatlantycki przed dii po zakończeniu ń zimnej wojny. Istota, cele i zadania oraz rola w budowie nowego ładu globalnego czeniu ntycki dowie wojny. o ładu alnego adania M. Fiszer

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Jaka będzie Polska. za 10 lat? Państwo Rynek Praca Edukacja Styl życia Polska w Unii Europejskiej PODSUMOWANIE PROJEKTU THINKTANK

Jaka będzie Polska. za 10 lat? Państwo Rynek Praca Edukacja Styl życia Polska w Unii Europejskiej PODSUMOWANIE PROJEKTU THINKTANK Jaka będzie Polska za 10 lat? Państwo Rynek Praca Edukacja Styl życia Polska w Unii Europejskiej PODSUMOWANIE PROJEKTU THINKTANK Przygotujmy się do dekady wielkich zmian Jak za 10 lat zmieni się państwo,

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Polskie 10 lat w Unii raport

Polskie 10 lat w Unii raport Polskie 10 lat w Unii raport 2014 Polskie 10 lat w Unii Wydaje: Copyright Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa 2014 Przygotowano w: Departament Ekonomiczny Unii Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska. Pascal Fontaine

Unia Europejska. Pascal Fontaine Unia Europejska Pascal Fontaine Niniejsza publikacja oraz inne krótkie i przystępne informacje na temat UE są dostępne w Internecie pod adresem: ec.europa.eu/publications Komisja Europejska Dyrekcja Generalna

Bardziej szczegółowo

Diagnoza strategiczna Polski Zachodniej

Diagnoza strategiczna Polski Zachodniej Raport opracowany w ramach przygotowania Założeń Strategii Rozwoju Polski Zachodniej Wojciech Dziemianowicz Jacek Szlachta GEOPROFIT Warszawa, wrzesień 2011 r. SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE...5 2. UWARUNKOWANIA

Bardziej szczegółowo

C G STRATEGIA ROZWOJU SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2022. - przyjęta uchwałą Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2013 r.

C G STRATEGIA ROZWOJU SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2022. - przyjęta uchwałą Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2013 r. C A I L P G STRATEGIA ROZWOJU SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2022 - przyjęta uchwałą Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2013 r. - SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Streszczenie...

Bardziej szczegółowo

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r.

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. Opracowanie: Zespół do Spraw Migracji. Redakcja: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Przestrzeń przyjazna różnym grupom wiekowym odpowiedzią na zachodzące zmiany demograficzne

Przestrzeń przyjazna różnym grupom wiekowym odpowiedzią na zachodzące zmiany demograficzne Przestrzeń przyjazna różnym grupom wiekowym odpowiedzią na zachodzące zmiany demograficzne Maciej Kucharczyk, AGE Platform Europe 1 W świetle obecnej sytuacji gospodarczej Unia Europejska znalazła się

Bardziej szczegółowo

Piotr Frączak, Maria Rogaczewska, Kuba Wygnański. Głos w dyskusji na temat wizji rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce

Piotr Frączak, Maria Rogaczewska, Kuba Wygnański. Głos w dyskusji na temat wizji rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Piotr Frączak, Maria Rogaczewska, Kuba Wygnański Głos w dyskusji na temat wizji rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Luty 2005 1 SPIS TREŚCI DOKUMENTU Stan społeczeństwa obywatelskiego. Próba

Bardziej szczegółowo

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze

Bardziej szczegółowo

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa 2014 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski 5 listopada 2014 r., na wniosek Prezesa Rady Ministrów, zatwierdził

Bardziej szczegółowo

Mentoring jako strategia wspierająca wszechstronny rozwój osobisty. Sebastian Karwala e-mail: s.karwala@post.pl mobile: +48607623967

Mentoring jako strategia wspierająca wszechstronny rozwój osobisty. Sebastian Karwala e-mail: s.karwala@post.pl mobile: +48607623967 Mentoring jako strategia wspierająca wszechstronny rozwój osobisty Sebastian Karwala e-mail: s.karwala@post.pl mobile: +48607623967 Wyższa Szkoła Biznesu National Louis University, Nowy Sącz, 2009 Tym,

Bardziej szczegółowo

Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020

Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020 Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020 Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020 Dokument przyjęty przez Radę Polskiej Organizacji Turystycznej

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia. Witold Kołodziejczyk Marcin Polak

Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia. Witold Kołodziejczyk Marcin Polak Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia Witold Kołodziejczyk Marcin Polak 79 Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia Witold Kołodziejczyk Marcin Polak 3 Instytut Obywatelski Warszawa 2011 Publikacja dostępna

Bardziej szczegółowo

STAN UMÓW UNII EUROPEJSKIEJ Z OTOCZENIEM MIĘDZYNARODOWYM (PRZYKŁAD WNP, PAŃSTW AFRYKI I AZJI)

STAN UMÓW UNII EUROPEJSKIEJ Z OTOCZENIEM MIĘDZYNARODOWYM (PRZYKŁAD WNP, PAŃSTW AFRYKI I AZJI) Katarzyna Żukrowska STAN UMÓW UNII EUROPEJSKIEJ Z OTOCZENIEM MIĘDZYNARODOWYM (PRZYKŁAD WNP, PAŃSTW AFRYKI I AZJI) Stan umów między poszczególnymi rynkami narodowymi czy grupami państw bardziej lub mniej

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne premiera Donalda Tuska 9. Cztery płaszczyzny inteligentnego rozwoju 21. 1. Innowacyjność i kapitał społeczny 23

Słowo wstępne premiera Donalda Tuska 9. Cztery płaszczyzny inteligentnego rozwoju 21. 1. Innowacyjność i kapitał społeczny 23 spis treści Spis treści Słowo wstępne premiera Donalda Tuska 9 Cztery płaszczyzny inteligentnego rozwoju 21 1. Innowacyjność i kapitał społeczny 23 a) Edukacja od przedszkola do pracy zawodowej 26 dzieci

Bardziej szczegółowo

Abstrakt. 92 Miscellanea MBA. CE 4/2012

Abstrakt. 92 Miscellanea MBA. CE 4/2012 92 Miscellanea MBA. CE 4/2012 Management and Business Administration. Central Europe 4/2012 (117): s. 92 106, ISSN 2084 3356, Copyright by Akademia Leona Koźmińskiego Transformacja w kierunku zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Demokracja i rozwój. w perspektywie polskich organizacji pozarządowych. Raport z badań

Demokracja i rozwój. w perspektywie polskich organizacji pozarządowych. Raport z badań Demokracja i rozwój w perspektywie polskich organizacji pozarządowych Raport z badań 2 Autorzy: Miłosława Fijałkowska Absolwentka kulturoznawstwa międzynarodowego na Wydziale Studiów Międzynarodowych i

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa przyszłość Polski

Cyfrowa przyszłość Polski Cyfrowa przyszłość Polski fundamenty rozwoju konkurencyjnej gospodarki w dobie globalizacji Realizacja badań Cyfrowa przyszłość Polski fundamenty rozwoju konkurencyjnej gospodarki w dobie globalizacji

Bardziej szczegółowo

Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem. Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy

Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem. Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy Warszawa 2010 1 PODZIĘKOWANIA Niniejsza publikacja powstała w ramach Projektu Zysk z dojrzałości realizowanego

Bardziej szczegółowo

Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej Notatka w związku z jedenastą rocznicą przystąpienia Polski do UE Polska liderem wzrostu gospodarczego Wzrost gospodarczy Polski w

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje Aviva Media Relations +44 (0)20 7662 3101 Aviva Public Affairs +44 (0)20 7662 0552 www.aviva.pl

Dodatkowe informacje Aviva Media Relations +44 (0)20 7662 3101 Aviva Public Affairs +44 (0)20 7662 0552 www.aviva.pl Uwaga na emerytury! Określenie wielkości luki emerytalnej w Europie Wrzesień 2010 Spis treści Streszczenie 1. Wstęp 5 2. Luka emerytalna w Europie 6. Luka emerytalna w ujęciu indywidualnym 11 4. Podejście

Bardziej szczegółowo

RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE

RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE ROK 2008 Raport Stan Kapitału Ludzkiego został przygotowany w ramach obchodów Roku Kapitału Ludzkiego w Polsce PATRONAT

Bardziej szczegółowo

DOCENIĆ BIBLIOTEKĘ JaK skutecznie PrOwaDzIĆ rzecznictwo

DOCENIĆ BIBLIOTEKĘ JaK skutecznie PrOwaDzIĆ rzecznictwo DOCENIĆ BIBLIOTEKĘ Jak skutecznie Prowadzić rzecznictwo 1. 1 autorki: Małgorzata Borowska Maja Branka Joanna Wcisło redakcja merytoryczna: Maja Branka redakcja językowa i korekta: Maja Branka Jakub Jedliński

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Szanowni Państwo, Samorząd Województwa przygotował ambitną wizję rozwoju regionu na najbliższą dekadę. Ma ona pomóc w realizacji aspiracji i marzeń Małopolan. W ciągu ostatniego 10-lecia samorząd przejął

Bardziej szczegółowo

St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0

St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0 1 1 S t r o n a St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0 Oddajemy w Państwa ręce dokument, który, mam nadzieję, stanie się realnym planem rozwoju Dolnego Śląska

Bardziej szczegółowo