Politechnika Łódzka Wydział Organizacji i Zarządzania KATEDRA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Politechnika Łódzka Wydział Organizacji i Zarządzania KATEDRA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1. Politechnika Łódzka Wydział Organizacji i Zarządzania KATEDRA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA Założenia do modelu systemu informacyjnego opartego o technologie informatyczno-komunikacyjne prowadzące do poprawy efektywności pracy Autor: dr inż. Paweł Pietras Łódź, marzec 2009

2 1. CEL I PRZEZNACZENIE OPRACOWANIA Niniejszy dokument powstał w oparciu o Umowę współpracy zawartą dnia 12/11/2008 roku pomiędzy Katedrą Systemów Zarządzania Politechniki Łódzkiej a Orion Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie. Dokument przedstawia modelu funkcjonalny systemu informacyjnego (w tym komponentu organizacyjnego i informatyczno-komunikacyjnego) dla przedsiębiorstwa wykorzystującego instalację do recyklingu metodą katalitycznego przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych na komponent paliw płynnych. Celem opracowania modelu jest wzrost o 70% ekonomicznej wydajności przedsiębiorstwa w stosunku do wydajności systemu zaproponowanego przez dostawcę technologii. Dostawca systemu określił jedynie wydajność technologiczną systemu produkcyjnego. Aby w pełni wykorzystać zainstalowaną moc produkcyjną należy przygotować odpowiednią organizację pracy i system przepływu informacji, dostosowane do wymogów technologii. 2. ZAŁOŻENIA MODELU 2.1. Założenia krytyczne Wymagania krytyczne są syntezą kluczowych wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych technologii katalitycznego przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych na komponent paliw płynnych. Oczekuje się, że model zapewni: 1. Bezpieczeństwo pracy na poziomie zakładanym w technologii 2. Optymalizację wykorzystania pracowników 3. Dostęp do narzędzi komunikacyjnych na każdym stanowisku pracy 2.2. Krytyczne warunki technologiczno-eksploatacyjne Organizacja magazynowania surowca Magazyn surowca powinien posiadać instalację wentyla`cyjną, umożliwiającą jego suszenie. 2

3 Surowiec dostarczany do produkcji musi być posortowany i dowożony w belach lub sprasowanych kostkach Organizacja magazynowania produktu gotowego Produkt gotowy przechowywany jest w zbiornikach o całkowitym jednostkowym ciężarze w stanie napełnionym, wynoszącym kg i wysokości 5 m Organizacja zaopatrzenia surowcowego Zapewnienie ciągłości dostaw w ilości ok kg/m-c surowca w postaci polimerów zawierających tylko węgiel i wodór, w których występują długie łańcuchy węglowe: Ø polietylen (-CH 2 -CH 2 -) n symbol przemysłowy (PP), w tym: (high density PE) - o dużej gęstości (HDPE), kod numeryczny 02 (low density PE) - o niskiej gęstości (LDPE), kod numeryczny 04 (linear low density PE) - liniowy o niskiej gęstości (LLDPE). Ø polipropylen (-CH 2 -CH(CH 3 )-) n symbol przemysłowy (PP), kod numeryczny 05 ataktyczny izotaktyczny syndiotaktyczny. Zapewnienie dostaw katalizatora na poziomie 500 kg/m-c, dostawcą jest jedna firma Organizacja zaopatrzenia w media Instalacja schładzania postaci gazowej komponentu paliw płynnych w postaci obiegu zamkniętego Przyłącze energetyczne zapewniające zaopatrzenie w energię elektryczną na poziomie kw miesięcznie. Zaopatrzenie w gaz ziemny na poziomie m 3 miesięcznie. 3

4 Organizacja produkcji Technologia oparta jest na trybie pracy ciągłej z cyklicznym prowadzeniem konserwacji i oczyszczania co 3-4 dni w zależności od czystości wsadu. Czas ich trwania wynosi średnio 12 godzin. W skali roku, należy na zabiegi konserwacyjne przeznaczyć 60 dni Krytyczne warunki organizacyjne Organizacja pracy Praca w systemie czterobrygadowym, 4 osoby w każdej brygadzie. Technolog produkcji z zadaniem monitorowania procesu produkcyjnego i sterowania procesem. Pracownicy obsługi logistycznej, administracyjnej, sprzedażowej i księgowej Organizacja zbytu produktu finalnego Transport produktu z wykorzystaniem specjalistycznego transportu samochodowego. Dla celów transportowych zakłada się ogrzewanie zbiornika magazynowego produktu finalnego w celu stałego zapewnienia stanu płynnego produktu finalnego powyżej 40 o C. 3. OPIS MODELU 3.1. Architektura technologiczna Architektura systemu musi być przystosowana do ciągłego i zaplanowanego rozwoju. i być podatna na zmiany. Oznacza to, że powinna ona zapewniać: skalowalność możliwość rozwoju poprzez zwiększanie wydajności, przepustowości, pojemności, elastyczność wykorzystywanie otwartych standardów technologicznych umożliwiających łatwe i nie ingerujące w logikę systemu dołączanie nowych funkcjonalności, zarządzalność wykorzystywanie ustalonych standardów technologicznych, unikanie nowych i nie sprawdzonych technologii. Należy zapewnić odpowiednią infrastrukturę, na którą składają się następujące elementy: 4

5 serwer baz danych, serwer komunikacyjny oraz urządzenia sieciowe odpowiadające za transfer danych do Internetu (zewnętrzna i wewnętrzna zapora ogniowa, systemy bezpieczeństwa), 3.2. Wymagania funkcjonalne Zarządzanie gospodarką magazynową System ma zapewnić gospodarkę materiałową w magazynach: surowcowym i produktu gotowego. System powinien wspierać przyjmowanie i wydawanie surowców oraz produktów gotowych. W zakresie magazynowania surowców system musi zapewnić monitorowania "czystości" odpadów np. poprzez zbiór połączenia z systemem monitorowania surowca w magazynach (składach odpadów) dostawców. W zakresie magazynowania wyrobu gotowego system musi zapewnić kontrolę temperatury w silosach Zarządzanie personelem System powinien spełniać wymogi przepisów prawa pracy i przepisów wykonawczych. System powinien zapewniać planowanie czasu pracy pracowników produkcyjnych. System powinien umożliwiać automatyczne księgowanie wynagrodzeń z podziałem na wszystkie elementy składowe wynagrodzenia (składki emerytalne płacone przez pracownika, emerytalne płacone przez pracodawcę, itd.) oraz na konta zespołu 4 i 5 z jednoczesną możliwością modyfikacji całego dekretu po jego wprowadzeniu do systemu FK. System powinien zapewniać konfigurowanie wydruków i zestawień: kadrowych; płacowych. System powinien zapewniać: drukowanie list płac pojedynczo dla każdego pracownika; możliwość przypisania jednego pracownika do różnych projektów i rozbicia jego wynagrodzenia na różne projekty i formy umów. 5

6 Zarządzanie procesem produkcyjnym Zapewnienie kontroli przebiegu procesu oraz koordynację zaopatrzenia w surowiec i zbyt produktu gotowego w kontekście przerw technologicznych (60 dni w roku) Narzędzia komunikacyjne System powinien zapewnić integralność danych pomiędzy wszystkimi modułami. Interface'y dostępne na każdym stanowisku pracy. Kontrola jakości surowca u dostawcy z bezpośrednim dostępem do danych technologicznych (zaopatrzenie i stężenie katalizatora) Kompatybilność z oprogramowaniem urządzeń technologicznych Linia technologiczna zapewnia skomputeryzowaną kontrolę procesu. System musi zawierać plug-ins do oprogramowania technologicznego w zakresie: monitorowania przebiegu procesu i gromadzenia danych produkcyjnych w systemie bazy danych, monitorowania zapotrzebowania na surowiec, katalizator i media Architektura rozwiązania Budowa modułowa Budowa modułowa ułatwiająca to wprowadzanie nowych lub zmienionych funkcji. Projekt rozwiązania musi umożliwiać dokonywanie zmian procesów informacyjnych, w możliwie dużym stopniu bez zmiany kodu źródłowego oprogramowania. Moduły aplikacji powinny być tak zaprojektowane, aby miały maksymalnie dużą możliwość konfiguracji poprzez zastosowanie parametrów systemu i stałych danych Czasy odpowiedzi systemu Stworzone rozwiązanie musi mieć bardzo szybkie czasy odpowiedzi, pomiędzy przejściem z jednego ekranu na drugi powinna upłynąć mniej niż sekunda. 6

7 Interfejs użytkownika System powinien mieć graficzny interfejs Wersja językowa System powinien być w pełni polskojęzyczny. W celu ułatwienia komunikacji pomiędzy pracownikami, system powinien być wyposażony w słownik terminologii dostępny w każdym module (ograniczenie liczby błędów składni) Narzędzia i środowisko pracy Narzędzia do raportowania i tworzenia zapytań System powinien zapewniać: Narzędzia do wystosowywania zapytań przez użytkownika, umożliwiające określenie własnych raportów/zapytań typu ad hoc. Funkcje te muszą być jak najbardziej przyjazne dla użytkownika. Zapewnienie użytkownikowi dostępu do funkcji SQL nie jest wystarczające do tego celu. Eksportowanie informacji do dalszej obróbki w programach biurowych typu arkusze kalkulacyjne i przesyłanie danych do innych baz danych bez potrzeby ręcznego przeformatowywania Wykonywanie kopii zapasowych, archiwizacja i odtwarzanie danych System powinien umożliwiać wykonywanie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych. Dodatkową zaletą jest zautomatyzowanie procesu wykonywania kopii zapasowych Platforma systemowo/sprzętowa System zarządzania bazą danych (DBMS) System powinien działać w oparciu o Microsoft SQL Server

8 API Powinno być dostępne API (wraz z opisem) służące do dostępu do bazy danych Systemy operacyjne Microsoft Windows Server Serwery System musi działać na serwerach na których można zainstalować SBS firmy Microsoft Sieć Zastosowanie sieci lokalnej opartej o protokół TCP/IP. Łączność pomiędzy firmą a kontrolą jakości u dostawcy jest realizowana przez VPN Stacje robocze użytkowników System powinien umożliwiać korzystanie ze standardowego sprzętu PC jako stacji roboczych użytkowników Dokumentacja i wsparcie techniczne Dokumentacja techniczna Powinien być dostępny, pełny, opis struktury bazy danych również w wersji elektronicznej Dokumentacja użytkownika Użytkownikom powinna zostać udostępniona dokumentacja użytkownika oraz system pomocy użytkownika w trybie on-line. 8

Model funkcjonalny zintegrowanego Systemu Informatycznego dla GICP - Krzemienny

Model funkcjonalny zintegrowanego Systemu Informatycznego dla GICP - Krzemienny Klient: Fundacja Partnerstwo Krzemienny Krąg Model funkcjonalny zintegrowanego Systemu Informatycznego dla GICP - Krzemienny Krąg - Net Projekt: Prace analityczne zintegrowanego Systemu Informatycznego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

OPERA v.5 System Realizacji Produkcji

OPERA v.5 System Realizacji Produkcji OPERA v.5 System Realizacji Produkcji październik 2011 Strona 1/11 SPIS TREŚCI: WSTĘP... 3 KORZYŚCI PŁYNĄCE Z WYKORZYSTANIA OPERA MES:... 3 PRODUKCJA... 4 KONTROLA JAKOŚCI... 7 TESTOWANIE DANYCH W LINII

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZAMAWIAJĄCY: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Łodzi al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na Dostawę systemu informatycznego klasy BPMS wraz z wdrożeniem 5 Aplikacji procesowych,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę i wdrożenie Systemu rozliczania kosztów Usług IT CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę i wdrożenie Systemu rozliczania kosztów Usług IT CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA Dostawę i wdrożenie Systemu rozliczania kosztów Usług IT CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamówienie niepubliczne Przetarg nieograniczony SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania funkcjonalne ogólne

1. Wymagania funkcjonalne ogólne 1. Wymagania funkcjonalne ogólne Lp. Wymaganie 1.1 Wymagania funkcjonalne ogólne Wymagania ogólne 1.1.0.1 1.1.0.2 1.1.0.3 Systemy mają interfejs graficzny dla poszczególnych modułów przeznaczony dla użytkowników

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW POLITECHNIKA WARSZAWSKA SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW Opracowanie: Centrum Informatyzacji Warszawa, czerwiec 2014 SPIS TREŚCI 1. CELE STRATEGICZNE... 4 1.1. Cel 1 - w zakresie

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot zamówienia

I. Przedmiot zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Postępowanie nrbzp.243.24.2013.ml Załącznik nr 2 do SIWZ Spis treści I. Przedmiot zamówienia II. Wymagane etapy realizacji zamówienia III. Infrastruktura techniczna i informatyczna

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy współpracującymi przedsiębiorstwami poprzez wdrożenie systemu informatycznego INTEGRATOR

Automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy współpracującymi przedsiębiorstwami poprzez wdrożenie systemu informatycznego INTEGRATOR Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-10-019/12-00 Projekt pn.

Bardziej szczegółowo

Dostawa i wdrożenie systemu zarządzania pracą laboratoriów

Dostawa i wdrożenie systemu zarządzania pracą laboratoriów Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Dostawa i wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

MAKS V.ERP. Zintegrowany System do Obsługi Przedsiębiorstwa i Wspomagania Zarządzania

MAKS V.ERP. Zintegrowany System do Obsługi Przedsiębiorstwa i Wspomagania Zarządzania MAKS V.ERP Zintegrowany System do Obsługi Przedsiębiorstwa i Wspomagania Zarządzania jest producentem systemów informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem. Projektujemy i wdrażamy produkty

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Spis treści Wstęp 3 SAP Business One: kluczowe cechy 4 Korzyści biznesowe 5 Przegląd funkcjonalności 6 Finanse

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Copyright 2005 SAP AG. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część broszury nie

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Załącznik nr 1A POVIIG230/13/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu

Bardziej szczegółowo

Zdarza mi się myśleć czasem, iż pojęcie PLM (Product. Raport. Systemy PDM/PLM...

Zdarza mi się myśleć czasem, iż pojęcie PLM (Product. Raport. Systemy PDM/PLM... W poszukiwaniu pudełka z napisem PLM Przystępując do pisania tego artykułu mam świadomość, iż narażam się na zarzut opisywania rzeczy znanych i oczywistych, występując zarazem przeciw zasadzie głoszącej,

Bardziej szczegółowo

Piekary Śląskie, 14.07.2010 r. Nomax Trading sp. z o.o. ul. Ceramiki 37 41 945 Piekary Śląskie ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na usługi doradcze o charakterze

Bardziej szczegółowo

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ Krótki opis rozwiązania SAP SAP Business One SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ KORZYSTNA CENOWO APLIKACJA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM Aplikacja SAP Business One to jedno rozwiązanie o przystępnej cenie

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY OPIS SYSTEMU INFORMATYCZNEGO.

WSTĘPNY OPIS SYSTEMU INFORMATYCZNEGO. WSTĘPNY OPIS SYSTEMU INFORMATYCZNEGO. Przedmiotem dialogu technicznego jest system informatyczny wspomagających zarządzanie Instytutem Podstawowych Problemów Techniki PAN w obszarach: system rozliczania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Janów Lubelski, luty 2014 r.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Janów Lubelski, luty 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Utworzenie Lokalnego Systemu Informacji Przestrzennej w Powiecie Janowskim Janów Lubelski, luty 2014

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: A. Część nr 1. W części nr 1: Wdrożenie systemu zarządzania projektami klasy Enterprise Project Management. W części nr 2:

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Numer zamówienia: OZ/321/09/11 CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia: Numer zamówienia: OZ/321/09/11 CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część III Opis Przedmiotu Zamówienia 1 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. PL 20-407 Lublin, al. J. Piłsudskiego 15 NIP: 712-015-02-95, Regon: 430981982, kapitał zakładowy:

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy Załącznik nr 9 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.:stworzenie oraz kompletne wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - projekt pilotażowy, w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE Ogólnie komputerowe systemy wspomagania zarządzaniem przedsiębiorstwa można podzielić na systemy zintegrowane, którego funkcjonalność obejmuje wszystkie podstawowe obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis wymagań do stworzenia szczegółowej specyfikacji technicznej systemu SZSTS

Szczegółowy opis wymagań do stworzenia szczegółowej specyfikacji technicznej systemu SZSTS Szczegółowy opis wymagań do stworzenia szczegółowej specyfikacji technicznej systemu SZSTS Spis treści Opis projektu... 1 1. Posiadane systemy teleinformatyczne... 1 2. Wymagania dotyczące szczegółowej

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Zapewnienie działania na zasobach CPD MPiPS Systemu Zielona Linia (CIKSZ ZL) oraz Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży (ECAM). Strona 1 z 38 1

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Niniejszy dokument przedstawia Opis Przedmiotu Zamówienia, zawierający w szczególności wymagania funkcjonalne i pozafunkcjonalne wobec Nowej Bankowości Elektronicznej dla podmiotów

Bardziej szczegółowo