Propozycje tematów w ramach programu. Bon na Innowacje

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Propozycje tematów w ramach programu. Bon na Innowacje"

Transkrypt

1 Propozycje tematów w ramach programu Bon na Innowacje WSIiZ, marzec 2013

2 W ramach Bonu na innowacje proponujemy realizację następujących tematów: 1. Audyt systemów informatycznych na potrzeby wdrożenia lub rozwoju produktu i/lub technologii a. Bezpieczeństwa, b. Wydajnościowy, c. Legalności oprogramowania 2. Instalacja i konfiguracja infrastruktury informatycznej na potrzeby wdrożenia lub rozwoju produktu i/lub technologii a. Instalacja systemów operacyjnych, b. Instalacja i konfiguracja serwerów np. poczty, WWW, bazy danych itp. 3. Wdrożenie platformy WWW do komunikacji z klientem i partnerem. a. Sklepy internetowe b. Portal B2C c. Systemy ankietyzacji przez WWW d. Systemy e-learning e. Systemy konferencji WWW 4. Wirtualizacja systemów informatycznych a. Analiza możliwości wirtualizacji systemów informatycznych, b. Opracowanie koncepcji wirtualizacji systemów informatycznych, c. Wdrożenie wirtualizacji zasobów informatycznych. 5. Wdrożenie usługi pracy terminalowej do pracy zdalnej z wykorzystaniem VPN. 6. Analiza infrastruktury sieciowej i opracowanie koncepcji wdrożenia zmian. Ad 1a Audyt bezpieczeństwa informatycznego jest działaniem określającym faktyczne bezpieczeństwo funkcjonowania systemu informatycznego. Obejmuje wszystkie aspekty techniczne i administracyjne, służąc wykrywaniu potencjalnych niebezpieczeństw, na jakie narażony jest konkretny system. Dzięki audytom bezpieczeństwa wykrywane są słabe punkty systemu, co pozwala na ich wzmocnienie i dzięki temu zmniejszenie ryzyka utraty danych lub dostępu do nich przez osoby nieuprawnione. Regularne sprawdzanie bezpieczeństwa danych pozwala rozpoznać potencjalne zagrożenia i usunąć je, zanim się pojawią. Biorąc pod uwagę fakt, że systemy informatyczne wspierają działalność przedsiębiorstw każdej wielkości, działających we wszystkich branżach, okresowe audyty bezpieczeństwa informatycznego stają się elementem budującym skuteczną ochronę systemów informatycznych. a) Fachowa ocena poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego, b) Wykrycie słabych punktów w systemie zabezpieczeń wraz z oceną potencjalnych zagrożeń, c) Wiarygodność dla kontrahentów, d) Opracowanie polityki bezpieczeństwa i wdrożenie jej do systemu, e) Usprawnienie działania sieci teleinformatycznej i zarządzania nią,

3 f) Dostarczenie narzędzi oraz środków do przeciwdziałania zagrożeniom, g) Zmniejszenie ryzyka związanego z ujawnieniem danych przechowywanych w systemie, h) Personel zna zasady bezpieczeństwa teleinformatycznego Ad 1b Audyt wydajności systemów informatycznych Usługi audytu wydajności systemów informatycznych należy do usług wykonywanych cyklicznie z powodu na ciągła zmianę właściwości wydajnościowych systemu w czasie jego użytkowania. Zmiany wydajności spowodowane przyrostami baz danych i zwiększeniem ruchu w sieci powodują, iż ocena wydajności rozwiązania musi zakładać dłuższy horyzont czasowy. W ramach realizacji audytu wydajności systemów informatycznych definiowane są usługi dostarczane przez system oraz wskaźniki określające ich poziom (SLA) wraz ze sposobem ich pomiaru. Usługi te dotyczą następujących warstw: a) Sieciowej (np.: szybkość przepływu danych) b) Systemowej (np.: dostępność usługi drukowania) c) Bazodanowej (np.: szybkość przetwarzania danych) d) Aplikacyjnej (np.: szybkość obsługi procesów w systemie przez użytkownika). Zdefiniowanie wskaźników poziomów usług poprzedzone jest ogólną analizą architektury systemu oraz wymogów związanych z jego eksploatacją. Ocena wydajności polega na porównaniu wymaganych parametrów wydajnościowych systemu z ich wartościami osiągniętymi podczas przeprowadzanych testów. Ocena wydajności systemu obok badań empirycznych jest również wykonywana pod kątem stosowania tzw. dobrych praktyk, np. w konfiguracji bazy danych. Źródłem informacji o tych praktykach jest zwykle dokumentacja stosowanego komponentu (np. systemu zarządzania bazą danych). Efektem wykonania usługi audytu wydajnościowego jest dokumentacja, która zawiera: a) Uzasadnienie wyboru i wykaz wskaźników określających poziom usług, b) Wartość uzyskanych w wyniku audytu wartości c) Analizę zmian wskaźników w przyszłości d) Zalecenia eksploatacyjne dotyczące utrzymania założonych wskaźników Ad 1c Audyt polega na zweryfikowaniu zawartości firmowych komputerów, pod względem legalności występującego w nich oprogramowania. Liczba licencji na użytkowanie danego programu będących w posiadaniu firmy, częstokroć odbiega od faktycznej liczby zainstalowanych na komputerach programów, co może być nieświadomym działaniem przeciwko prawu. Audyt legalności oprogramowania pozwala również na wykrycie niepożądanych aplikacji zainstalowanych przez samych użytkowników. Dzięki przeprowadzeniu audytu legalności oprogramowania można zweryfikować: a) Jakie aplikacje, w jakich ilościach działają na stacjach roboczych, i które są najczęściej

4 używane. b) Jakie są licencje tych aplikacji (np. tylko do użytku prywatnego) i czy oprogramowanie jest legalne. c) Czy pracownicy wykorzystują komputery do pracy, czy też w celach prywatnych. d) Jakiego typu i jakiej objętości dane przechowywane są na stacjach roboczych użytkowników. e) Jak duża powierzchnia dysków lokalnych zajmowana jest przez pliki poszczególnych typów, np. JPG, AVI, MP3. f) Sprawdzenie stanu licencji oprogramowania oraz zidentyfikowanie niezgodności. g) Opracowanie wymagań dotyczących likwidacji niezgodności - plan naprawczy. h) Raport posiadanych przez użytkowników multimediów (np. mp3, avi). i) Kompleksową ewidencję sprzętu IT firmy. j) Doradztwo w zakresie wdrożenia procedur przenoszących odpowiedzialność za zainstalowane oprogramowanie na użytkownika końcowego wg zaleceń BSA (Business Software Alliance). k) Szkolenie i doradztwo z zakresu licencjonowania i z zasad zarządzania oprogramowaniem. l) Wystawienie certyfikatu legalności oprogramowania. Ad 2a Wdrażamy różnego rodzaju systemy operacyjne na zupełnie nowe komputery, jak i z zainstalowanym już oprogramowaniem. Oferujemy instalację systemów na fizycznych komputerze lub maszynie wirtualnej. Na życzenie przeprowadzamy również indywidualną konfigurację nieskonfigurowanych systemów. Instalujemy systemy z rodziny Windows oraz Linux. Wykonujemy upgrade lub downgrade ( downgrade - aktualizacja wstecz). Przeprowadzamy niezbędne aktualizacje, konfiguracje, w tym instalacje sterowników. Instalujemy na komputerach szereg niezbędnych aplikacji przystosowujący sprzęt do pracy od razu po wykonaniu usługi. Tworzymy również backupy systemów po instalacji i konfiguracji dyski pozwalającej na szybkie odtworzenie systemów w przypadku awarii. Ad 2b Instalacja usług: Microsoft Exchange Server 2007, 2010,2012 obejmujący następujące usługi: o Łączność oraz dostęp do informacji biznesowych zawsze i wszędzie o Profesjonalna poczta elektroniczna o Zaawansowane rozwiązania komunikacyjne o Firmowa książka adresowa i zarządzanie kontaktami o Wspólne dokumenty o Kalendarz firmowy o Zarządzanie zadaniami

5 Microsoft ISA Server 2006,Microsoft TMG Firewall Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server jest zaawansowaną zaporą filtrującą ruch do warstwy aplikacji włącznie. Razem z zaporą zintegrowany jest moduł obsługujący wirtualne sieci prywatne (VPN) i buforowanie Web. Takie rozwiązanie umożliwia klientom zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i wydajności sieci, a tym samym uzyskanie maksymalnych korzyści z poczynionych inwestycji. Windows Small Business Server 2008 System Windows Small Business Server łączy wiele technologii serwerowych w ramach jednej licencji firmy Microsoft, ułatwiając stworzenie kompleksowej sieci po przystępnej cenie. Produkt dostępny jest w 2 wersjach Standard i Premium. Jedna licencja na Windows Small Business Server obejmuje: o Microsoft Windows Server 2008 o Microsoft Exchange Server 2007 Standard o Microsoft ISA Server 2006 Standard (wersja Premium) o Microsoft SQL Server 2008 Standard (wersja Premium) Windows SQL Serwer Serwer bazy danych Instalacja i konfiguracja usług na serwerach Linux Podobnie jak w przypadku systemów z rodziny możliwe jest instalowanie usługi poczty elektronicznej, bazy danych, serwera WWW. Oferujemy instalacje następujących serwerów usług: - poczta elektroniczna system Zimbra - serwer WWW Apache - serwer bazy danych Postgres lub Mysql. Pozwala to na zbudowanie efektywnej infrastruktury informatycznej i uniknięciu kosztów zakupu licencji poprzez wykorzystanie bezpłatnych licencji Ad 3a Tworzenie i wdrażanie sklepów internetowych Sklep internetowy już na stałe zajął silną pozycję w handlu. Prawdopodobnie ekspansja popularności i ilości sklepów będzie następować jeszcze szybciej. Dlatego aby sprostać wymaganiom klientów wdrożenie sklepów internetowych w oparciu o darmowe platformy. Wdrożone przez nas sklepy internetowe zapewnią Tobie i Twojej firmie wysoką skuteczność sprzedaży oraz łatwą aktualizację. Oferowane przez nas rozwiązania umożliwiają skuteczną prezentację aktualnej oferty sklepu internetowego oraz przyjmowanie zamówień i ich dalszą obsługę przez oprogramowanie sklepu internetowego. Ad 3b B2C, z angielskiego Business To Consumer, to relacja występująca między firmą a końcowym klientem. W związku z powszechnym dostępem do Internetu relacja B2C opiera się na usługach realizowanych w sposób elektroniczny, które obejmują swoim zasięgiem wykorzystanie nowoczesnych technologii komunikacyjnych oraz informacyjnych.

6 B2C to nic innego jak wszelkie transakcje zawierane drogą elektroniczną, do których dochodzi w relacji przedsiębiorstwo-konsument. B2C to relacja między przedsiębiorstwem a ostatecznym klientem, która swoim zasięgiem obejmuje: przygotowanie oferty, przygotowanie zamówienia wraz z jego potwierdzeniem, możliwość dokonywania płatności, zrealizowanie konkretnej transakcji oraz wystawienie stosownych dokumentów po jej ukończeniu. B2C to także szeroko pojęte działania marketingowe. Nasza firma zajmuje się wdrożeniem bezpłatnych darmowych aplikacji ułatwiających nawiązywanie relacji B2C na linii przedsiębiorstwo-konsument, które uwzględniają indywidualne potrzeby klienta. B2C to także wiele innych korzyści: zmniejszenie kosztów, które byłyby wyższe w przypadku inwestowania w sklepy stacjonarne oraz punkty usługowe, personel, globalny zasięg, możliwość składania zamówień o dowolnej porze, dostępność 24 h/dobę, kreowanie marki. Ad 3c Oferujemy instalację oraz uruchomienie i skonfigurowanie systemu ankietyzacji przez www napisany w języku PHP i wykorzystującym bazę danych MySQL, PostgreSQL lub MSSQL. Zaprojektowany jest aby był łatwy w obsłudze, pozwala użytkownikom na rozwijanie i publikację wielu ankiet oraz gromadzenie i analizę odpowiedzi udzielonych przez respondentów. Obsługa systemu nie wymaga znajomości języków programowania. Użytkownicy mogą korzystać ze sformatowanego tekstu w pytaniach i wiadomościach, przy użyciu edytora tekstu. Zdjęcia i filmy mogą również zostać włączone do badania. Wygląd i układ badania można zmieniać poprzez zmianę szablonu. Szablony mogą być zmieniane w edytorze WYSIWYG HTML. Dodatkowo, szablony można łatwo importować i eksportować przez edytor szablonów. Kiedy badanie jest przygotowane, użytkownik może je aktywować. Dzięki czemu jest dostępne dla respondentów, aby zobaczyli pytania i odpowiedzi. Pytania mogą być również importowane i eksportowane za pośrednictwem edytora programu. Nie ma limitu liczby badań które użytkownik może stworzyć. Nie ma także ograniczenia liczby respondentów. Oprócz ograniczeń technicznych i praktycznych, nie ma ograniczenia co do ilości pytań w jednym badaniu. Pytania są podzielone na grupy. Pytania w obrębie każdej grupy organizowane są na tej samej stronie. Badania mogą wykorzystywać różne rodzaje pytań m.in.: wielokrotnego wyboru, wprowadzania tekstu, listy rozwijane, wprowadzanie liczb, suwak, pytania tak / nie. Pytania mogą być ułożone na dwuwymiarowej macierzy, z możliwością oparcia pytań jednej osi o pytania na drugiej osi. Pytania mogą zależeć od wyników innych pytań. Na przykład, respondent może zostać zapytany o środki transportu używanych w dojazdach, jeśli pytany odpowiedział twierdząco na pytanie o posiadanie pracy. System jest dostępny w ponad 50 językach i dialektach, a 22 z nich ma ponad 95% wykonanego tłumaczenia. Do wyświetlania znaków wykorzystywany jest system kodowania UTF-8. Główne tłumaczenia obejmują języki: albański, baskijski, chiński, chorwackiego, duński, holenderski, fiński, francuski, galicyjski, grecki, węgierski, hebrajski, włoski, japoński, polski, portugalski, rosyjski, serbski, słoweński, hiszpański, szwedzki i wiele innych.

7 Ad 3d Wbrew pozorom, e-nauczanie nie jest przeznaczone wyłącznie dla szkół, uczelni i organizacji edukacyjnych. Sprawdza się również w biznesie. W gospodarce opartej na wiedzy i innowacjach wartość firm bezpośrednio związana i uzależniona jest od nagromadzonej, łatwo przepływającej w nich wiedzy oraz kapitału intelektualnego. Wiele firm, organizacji i korporacji ma już wdrożony system nauczania na odległość lub chce go zaimplementować, np. do swoich intranetów. E-learning zaczyna być jednym z popularniejszych i najczęściej wdrażanych w polskich przedsiębiorstwach narzędzi zarządzania wiedzą. E-learning umożliwia uczestnikom e-kursu (np. pracownikom, kontrahentom, klientom, potencjalnym klientom) samodzielne wybranie preferowanego formatu dostarczania wiedzy i tempa jej przekazywania. Pomimo, iż służy nauczaniu na odległość, może być również łączony z tradycyjnym nauczaniem w formie kursów mieszanych. Zdalne nauczanie może odnosić się także do edukacyjnych stron internetowych, udostępniających np. scenariusze lekcji, arkusze ćwiczeniowe czy interaktywne ćwiczenia dla dzieci. Nasza oferta w ramach e-learningu Platforma e-learningowa Pomoc w przygotowaniu materiałów edukacyjnych Konsulting Zalety i korzyści płynące z wykorzystania tej metody nauki Niższe koszty dla organizatora szkolenia Oszczędność czasu pracownika i pracodawcy Dowolna liczba szkolonych osób Nowoczesny sposób nauczania Monitoring wyników nauczania Ad 3e Systemy wideokonferencji stają się powoli codziennością w wielu polskich organizacjach. Coraz więcej osób dostrzega wyraźne i przede wszystkim wymierne korzyści płynące z zastosowania systemu wideokonferencyjnego w swojej firmie. Systemy wideokonferencyjne są również doskonałym uzupełnieniem e-learningu, bowiem pozwalają na bezpośredni kontakt z trenerem czy nauczycielem bez wychodzenia z domu i pokonywania jakiejkolwiek odległości. Ad 4 Wirtualizacja zasobów informatycznych Wirtualizacja to technologia, umożliwiająca uruchamianie maszyn wirtualnych w oderwaniu od platformy sprzętowej. Dzięki temu możemy na jednym komputerze fizycznym uruchomić kilka działających obok siebie komputerów wirtualnych, pracujących pod kontrolą różnych systemów operacyjnych, zależnie od potrzeb.

8 Jakie korzyści płyną z wirtualizacji zasobów informatycznych? uruchamiając kilka maszyn wirtualnych na jednym serwerze, lepiej wykorzystujemy posiadane zasoby sprzętowe. maszyny wirtualne można łatwo przenosić pomiędzy serwerami fizycznymi, również wykonywanie kopii zapasowych jest łatwiejsze. Te czynniki zwiększają bezpieczeństwo wykorzystywanych aplikacji. migracje aplikacji, przenoszenie ich na bardziej wydajne maszyny, przejście na nową wersję systemu operacyjnego te zadania przy wykorzystaniu wirtualizacji są łatwiejsze do zaplanowania i wykonania. Ad 5 Usługi terminalowe udostępniają technologie pozwalające użytkownikom uzyskiwać dostęp do programów opartych na systemie Windows zainstalowanych na serwerze terminali lub do pełnego pulpitu systemu Windows. Za pomocą usług terminalowych użytkownicy mogą uzyskiwać dostęp do serwera terminali z sieci firmowej lub z Internetu. Wdrożenie usługi terminalowej zapewnia następujące korzyści: Szybkie wdrażanie programów opartych na systemie Windows na urządzeniach komputerowych w całym przedsiębiorstwie. Usługi terminalowe są szczególnie przydatne, jeśli wiele programów jest często aktualizowanych, rzadko używanych lub trudnych w zarządzaniu. Znaczne ograniczyć przepustowość pasma sieciowego wymaganą podczas uzyskiwania dostępu do aplikacji zdalnych. Zwiększenie wydajność użytkowników. Użytkownicy mogą uzyskiwać dostęp do programów uruchomionych na serwerze terminali z urządzeń, takich jak komputery domowe, kioski i komputery o niskim poborze energii, a także z systemów operacyjnych innych niż system Windows. Bezpieczne usług terminalowych wymaga wykorzystania technologii VPN (ang. Virtual Private Network, Wirtualna Sieć Prywatna). Określenie "Wirtualna" oznacza, że sieć ta istnieje jedynie jako struktura logiczna działająca w rzeczywistości w ramach sieci publicznej, w odróżnieniu od sieci prywatnej, która powstaje na bazie specjalnie dzierżawionych w tym celu łącz. Pomimo takiego mechanizmu działania stacje końcowe mogą korzystać z VPN dokładnie tak jak gdyby istniało pomiędzy nimi fizyczne łącze prywatne. Rozwiązania oparte na VPN stosowane są np. w sieciach korporacyjnych firm, których zdalni użytkownicy pracują ze swoich domów na niezabezpieczonych łączach. Wirtualne Sieci Prywatne charakteryzują się dość dużą efektywnością, nawet na słabych łączach (dzięki kompresji danych) oraz wysokim poziomem bezpieczeństwa (ze względu na szyfrowanie). Rozwiązanie to sprawdza się w firmach, których pracownicy często podróżują lub korzystają z możliwości telepracy. Dzięki zastosowaniu technologii VPN można umożliwić Państwa pracownikom dostęp do zasobów sieciowych z jakiejkolwiek lokalizacji na świecie. Ad 6 Tak jak każda inwestycja strategiczna, infrastruktura sieciowa ma na celu zwiększenie wydajności przedsiębiorstwa poprzez wspomaganie kluczowych procesów biznesowych. Dlatego jej wydajność, bezawaryjność oraz bezpieczeństwo działania wpływają bezpośrednio na zdolność konkurowania.

9 Oferujemy usługi analityczno-doradcze, mające na celu usprawnienie efektywności ekonomicznej stosowanych rozwiązań, poprawienie bezpieczeństwa oraz zwiększenie wydajności rozwiązań pod kątem ich wykorzystania do prowadzenia biznesu. Przeprowadzamy: a) analizy ekonomiczno-techniczne, sprawdzające opłacalność inwestycji w zmianę istniejących rozwiązań, b) analizy wydajności i poprawności działania sieci (szczegółowa kontrola wydajności, bezpieczeństwa i awaryjności działania sieci i urządzeń w niej pracujących), W wyniku przeprowadzonych prac analityczno-doradczych Klient otrzymuje dokument analizy wraz z rekomendacjami zmian. Wykonujemy projekty i wdrażamy rozwiązania sieciowe, wykorzystując najnowsze technologie. W skład oferty wchodzą: a) sieci rozległe; b) sieci lokalne; c) systemy zabezpieczenia sieci; d) systemy zarządzania siecią; e) sieci bezprzewodowe; Nasza oferta w tym zakresie obejmuje między innymi: montaż instalacji okablowania strukturalnego; analiza bieżącego stanu sieci w celu ustalenia możliwości modernizacji, rozbudowy bądź możliwości wdrożenia nowoczesnych technologii sieciowych w już istniejących infrastrukturach informatycznych; projektowanie sieci lokalnych (LAN) w technologiach Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet) oraz rozległych sieci komputerowych (WAN); dostawa urządzeń sieciowych; całościowe wdrożenia projektów (obejmujące instalację i konfigurację aktywnego sprzętu sieciowego); wdrożenia systemów monitorowania i zarządzania siecią; monitoring sieci LAN i WAN; opracowywanie i wdrażanie systemów bezpieczeństwa, ochrony danych oraz wdrożenia systemów zabezpieczeń sieci (firewall, VPN).

PLATFORMA systemowa MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION

PLATFORMA systemowa MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION PLATFORMA systemowa PLATFORMA SYSTEMOWA Platforma systemu Microsoft Business Solutions Navision bazuje na sprawnym współdziałaniu wielu technologii informatycznych.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Możliwość adaptacji... 2. Otwartość... 3. Niezawodność... 6. Współpraca... 8. Technologia.NET...11

SPIS TREŚCI. Możliwość adaptacji... 2. Otwartość... 3. Niezawodność... 6. Współpraca... 8. Technologia.NET...11 MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION /STRUKTURA TECHNOLOGII Struktura technologii systemu Navision stanowi zbiór rozwiązań informatycznych, tworzących platformę użytkową systemu Microsoft Business Solutions

Bardziej szczegółowo

Touch the Future Nieunikniony koniec wsparcia dla Windows Server 2003

Touch the Future Nieunikniony koniec wsparcia dla Windows Server 2003 Touch the Future Nieunikniony koniec wsparcia dla Windows Server 2003 jak migrować szybko i bezpiecznie? Nieunikniony koniec wsparcia dla Windows Server 2003 jak migrować szybko i bezpiecznie? Firma HP

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania. dla małych i średnich przedsiębiorstw. Ułatwiamy średniemu biznesowi wykorzystać swój potencjał IBM 2013. Rozwiązania.

Rozwiązania. dla małych i średnich przedsiębiorstw. Ułatwiamy średniemu biznesowi wykorzystać swój potencjał IBM 2013. Rozwiązania. IBM 2013 Rozwiązania Usługi Sprzęt i Oprogramowanie Rozwiązania dla małych i średnich przedsiębiorstw Ułatwiamy średniemu biznesowi wykorzystać swój potencjał Spis treści Analiza biznesu... 4 Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Chmura Obliczeniowa przegląd... 5 Definicja Chmury Obliczeniowej i Przetwarzania w Chmurze... 5 2 Wdrożeniowe

Bardziej szczegółowo

Pion Infrastruktury. Szanowni Państwo, Solutions for Demanding Business

Pion Infrastruktury. Szanowni Państwo, Solutions for Demanding Business Szanowni Państwo, od ponad dekady jesteśmy świadkami przeobrażania informatyki w dobro powszechnie dostępne. Jeśli przyjmiemy, że pojęcie to oznacza towar, który może być dostarczony w dowolne miejsce

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

STATISTICA W MARKETINGU

STATISTICA W MARKETINGU STATISTICA W MARKETINGU Piotr Wójtowicz, StatSoft Polska Sp. z o.o. Wszystkie firmy i instytucje gromadzą coraz większe ilości danych. Nowoczesne kanały komunikacji marketingowej pozwalają nie tylko na

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

Integracja aplikacji biznesowych

Integracja aplikacji biznesowych Integracja aplikacji biznesowych Systemy Automatyki Budynków Qumak-Sekom Charakterystyka systemu Epicor Enterprise 2 Zintegrowany system informatyczny klasy CRM/ERP o nazwie handlowej Epicor Enterprise

Bardziej szczegółowo

iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet

iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet Copyright International Business Machines Corporation 1999,2000. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści Część

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W ZINTEGROWANYCH INFORMATYCZNYCH SYSTEMACH ZARZĄDZANIA

BEZPIECZEŃSTWO W ZINTEGROWANYCH INFORMATYCZNYCH SYSTEMACH ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWO W ZINTEGROWANYCH INFORMATYCZNYCH SYSTEMACH ZARZĄDZANIA GŁÓWNE ZAGADNIENIA: 1. NORMA PN-ISO/IEC 27001:2007 2. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA W SYSTEMACH IT 1. NORMA PN-ISO/IEC 27001:2007 SYSTEMY

Bardziej szczegółowo

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Wstęp Głównym celem przedstawionej

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY Rozwiązanie MSSP

BIULETYN INFORMACYJNY Rozwiązanie MSSP BIULETYN INFORMACYJNY Rozwiązanie MSSP 1. Znaczenie skrótów MSS i MSSP Na początku należy dokładnie zdefiniować znaczenie skrótów MSS i MSSP. W niniejszym dokumencie MSS oznacza Managed Security Service

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW POLITECHNIKA WARSZAWSKA SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW Opracowanie: Centrum Informatyzacji Warszawa, czerwiec 2014 SPIS TREŚCI 1. CELE STRATEGICZNE... 4 1.1. Cel 1 - w zakresie

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions SA. Pion Biznesowy Incenti

Asseco Business Solutions SA. Pion Biznesowy Incenti Asseco Business Solutions SA Pion Biznesowy Incenti Asseco Business Solutions S.A. (Asseco BS) dostarcza nowoczesne rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw. Kompleksowa oferta firmy obejmuje gotowe

Bardziej szczegółowo

Creative Intelligent Software Solutions

Creative Intelligent Software Solutions Creative Intelligent Software Solutions Microsoft Office SharePoint Server 2007 to: zintegrowany pakiet aplikacji serwerowych poprawiających efektywność firmy pod kątem jej organizacji dzięki wszechstronnej

Bardziej szczegółowo

Cloud computing jako środowisko integracji usług informatycznych

Cloud computing jako środowisko integracji usług informatycznych Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Nr 9, Rok 7, 2013, s. 63-77 Cloud computing jako środowisko integracji usług informatycznych Dariusz Pałka, Wojciech Zaskórski, Piotr Zaskórski Streszczenie

Bardziej szczegółowo

UDA- POIG.08.02.00-32-053/13-00

UDA- POIG.08.02.00-32-053/13-00 Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 1/2015/POIG82 na: Zakup usług eksperckich w ramach etapu nr 3 Projektu pn.: Wdrożenie zaawansowanego systemu B2B w przedsiębiorstwie MACED wspomagającego procesy

Bardziej szczegółowo

Centrum Usług Informatycznych CIBEH S.A. impuls 5. Oferta Wstępna KONTAKT: tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035

Centrum Usług Informatycznych CIBEH S.A. impuls 5. Oferta Wstępna KONTAKT: tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035 Centrum Usług Informatycznych impuls 5 Oferta Wstępna KONTAKT: GRZEGORZ KOZYRA Wiceprezes Zarządu KRZYSZTOF FIGIEL Specjalista Informatyk tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035 gk@cibeh.com.pl kf@cibeh.com.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

Katalog usług wdrożeniowych VEGANET. Oferta handlowa

Katalog usług wdrożeniowych VEGANET. Oferta handlowa Katalog usług wdrożeniowych VEGANET Oferta handlowa - 1 - Historia Wersji Data Wersja Autor Opis 13.12.2012 0.6 Tomasz Baczyński Korekta całości dokumentu. Zmiana formy na opis dla klientów. 29.05.2012

Bardziej szczegółowo

CA Small and Medium Business Solutions Guide Tworzenie Kopii Zapasowych Bezpieczeństwo Zarządzanie stacjami roboczymi i usługami Modelowanie danych

CA Small and Medium Business Solutions Guide Tworzenie Kopii Zapasowych Bezpieczeństwo Zarządzanie stacjami roboczymi i usługami Modelowanie danych CA Small and Medium Business Solutions Guide Tworzenie Kopii Zapasowych Bezpieczeństwo Zarządzanie stacjami roboczymi i usługami Modelowanie danych 2 3 Spis treści Zestawy oprogramowania ochronnego 7 Desktop

Bardziej szczegółowo

SUSE Linux Enterprise Server 10

SUSE Linux Enterprise Server 10 Analiza produktu www.novell.pl SUSE Linux Enterprise Server 10 SUSE LINUX ENTERPRISE 10... 3 SUSE LINUX ENTERPRISE SERVER 10... 3 KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA... 4 WŁAŚCIWOŚCI I KORZYŚCI... 5 ZMIANY W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Prowadzenie nadzoru technicznego nad wdrożeniem i realizacją projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Załącznik nr 7 Opiz

Bardziej szczegółowo

Raport Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich. w sektorze finansowym

Raport Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich. w sektorze finansowym Raport Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich CLOUD COMPUTING w sektorze finansowym Autorzy Ewa Dybka Dariusz Falkowski Robert Gajda Maciej Gawroński Martyna Kubiak Wojciech Małek Przemysław

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DANYCH NIE TYLKO DLA SPECJALISTÓW CO OFERUJE STATSOFT POLSKA?

ANALIZA DANYCH NIE TYLKO DLA SPECJALISTÓW CO OFERUJE STATSOFT POLSKA? ANALIZA DANYCH NIE TYLKO DLA SPECJALISTÓW CO OFERUJE STATSOFT POLSKA? Piotr Ocalewicz, StatSoft Polska Sp. z o.o. Wstęp StatSoft Polska jest polskim biurem StatSoft Inc. - jednego z największych na świecie

Bardziej szczegółowo

Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga

Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga Informatyka w produkcji cykliczne bezpłatne konferencje Elementem ważnym w procesie rozwoju oprogramowania do zarządzania produkcją są cykliczne konferencje

Bardziej szczegółowo