SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na Wdrożenie Systemu Bezpiecznego Dostępu Część II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na Wdrożenie Systemu Bezpiecznego Dostępu Część II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH ARUNKÓ ZAMÓIENIA Na drożenie Systemu Bezpiecznego Dostępu Część II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓIENIA Zamówienie niepubliczne, Przetarg nieograniczony

2 stęp SPIS ZAARTOŚCI CZĘŚCI II 1. stęp Słownik terminów i skrótów przedmiotu zamówienia ymagania techniczne i funkcjonalne ymagania dla redundancji Systemu (RS) ymagania dla sprzętu (SP) ymagania techniczne dot. systemu ymagania ogólne dla wszystkich aplikacji klienckich wspólne dla wszystkich platform (PC i mobilnych) ymagania szczegółowe dla aplikacji klienckich urządzenia klasy PC ymagania szczegółowe dla aplikacji klienckich urządzenia mobilne Specyfikacja techniczna Zobowiązania Zamawiającego ymagania dotyczące realizacji prac Ramowy harmonogram Przebieg wdrożenia Miejsce wdrożenia eryfikacyjne testy funkcjonalne ymagane produkty Produkty Projekt Techniczny System zgodny z Projektem Technicznym Instrukcja instalacji Systemu Instrukcja backupu i odtwarzania Systemu Instrukcje instalacji klientów VPN na wymagane systemy operacyjne Dokumentacja powykonawcza Instruktaże stanowiskowe (SZK) ymagania dotyczące powdrożeniowego wsparcia technicznego i gwarancji Bank PEKAO SA Oddział w arszawie ul. Nowogrodzka 11, arszawa 2

3 stęp 1. STĘP 1.1. Słownik terminów i skrótów Tabela 1. Słownik terminów i skrótów Lp. Termin/Skrót 1. AD Active Directory usługa Microsoft zapewniająca LDAP 2. CPD Centrum Przetwarzania Danych (ang. Data Center) ośrodek składający się z jednej lub więcej serwerowni 3. Dokumentacja standardowa Typowa dokumentacja dostarczana przez ykonawcę lub Producenta wraz z wytwarzanym przez niego oprogramowaniem w celu opisu funkcji i sposobu używania tego oprogramowania w wersji, jaką ykonawca lub Producent zrealizował i oferuje swoim potencjalnym klientom i która będzie stanowiła podstawę jego oferty. 4. Dokumentacja testowa Szczegółowy opis wszystkich testów poszczególnych funkcji aplikacji. każdego testu powinien zawierać: warunki wykonania testu, kroki (czynności) testowe, spodziewane wyniki testu. 5. GK PSE Grupa Kapitałowa PSE 6. Instrukcja Instalacji Systemu Kompletny zestaw procedur, na podstawie którego oraz dostępnych nośników z oprogramowaniem administrator Systemu jest w stanie przeprowadzić kompletną instalację Systemu. 7. Lokalizacje szystkie siedziby Zamawiającego: Siedziba główna, siedziba zapasowa, Spółki Obszarowe 8. Lokalizacje Centralne Siedziba główna i siedziba zapasowa Zamawiającego 9. Producent ytwórca Systemu 10. Retest Ponowny test wg. uzgodnionego scenariusza testów lub opisu błędu po zgłoszeniu przez ykonawcę błędu do weryfikacji lub po uzgodnieniu ponownego testu przez Zamawiającego lub ykonawcę 11. Serwerownia ydzielone pomieszczenie będące środowiskiem pracy komputerów pełniących rolę serwerów, a także aktywnych i pasywnych elementów sieci komputerowych (ikipedia) 12. Siedziba główna Zamawiającego Oznacza siedzibę Zamawiającego (znajdującą się Konstancinie-Jeziornej, ul. arszawska 165) Bank PEKAO SA Oddział w arszawie ul. Nowogrodzka 11, arszawa 3

4 stęp Lp. Termin/Skrót 13. Siedziba zapasowa Zamawiającego Rezerwowe Centrum Przetwarzania Danych w arszawie, ul. Mysia 2 lub w innej wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji w arszawie. 14. SIZ Specyfikacja Istotnych arunków Zamówienia w rozumieniu Regulaminu Udzielania Zamówień w PSE S.A. 15. Spółki obszarowe/ spółki zależne Oznacza: PSE - Północ S.A. w Bydgoszczy, PSE - Południe S.A. w Katowicach, PSE - Zachód S.A. w Poznaniu, PSE - schód S.A. w Radomiu, PSE - Centrum S.A. w arszawie. 16. SSO Single Sign On - możliwość jednorazowego zalogowania się do usługi sieciowej i uzyskania dostępu do wszystkich autoryzowanych zasobów zgodnych z tą usługą. 17. System Zespół/grupa urządzeń realizujących bezpieczny dostęp VPN do zasobów informatycznych Zamawiającego zgodnie z niniejszą specyfikacją SIZ; Urządzenia wzajemnie się rezerwują tzn. pracują w klastrze z jedną bazą konfiguracyjną i użytkowników końcowych oraz zapewniają dostęp użytkownikom wyłącznie do udostępnianych serwisów. 18. System produkcyjny System zainstalowany i użytkowany przez Zamawiającego w sieci wewnętrznej w Lokalizacjach Centralnych i nie będący przedmiotem SIZ 19. VPN Virtual Private Network szyfrowana sieć prywatna pomiędzy Lokalizacjami Centralnymi, a autoryzowanym klientem końcowym realizowana za pośrednictwem sieci publicznej, zapewniająca dostęp wyłącznie do udostępnianych serwisów 20. ykonawca Osoba fizyczna lub prawna dostarczająca, wdrażająca i uruchamiająca System Bank PEKAO SA Oddział w arszawie ul. Nowogrodzka 11, arszawa 4

5 przedmiotu zamówienia 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓIENIA 2.1. ymagania techniczne i funkcjonalne ymagania dla redundancji Systemu (RS) RS1. RS2. RS3. RS4. RS5. ymaganie 1 Realizacja 2 System składać się będzie z dwóch niezależnych, odseparowanych zestawów urządzeń zainstalowanych w Lokalizacjach Centralnych. System produkcyjny będzie rozmieszczony w dwóch Lokalizacjach, po dwa urządzenia (serwery) w każdej Lokalizacji Centralnej. Tryb pracy systemu: active-active (pomiędzy CPD) t.j. oba zestawy urządzeń Systemu biorą udział w obsłudze sesji użytkowników. Tryb pracy węzła: active/standby w obrębie jednego CPD Musi być zapewniona możliwość prowadzenia prac serwisowych na pojedynczym elemencie Systemu przy zachowaniu ciągłości działania/dostępności usługi w danej Lokalizacji. 1 bezwzględnie wymagane - brak spełnienia powoduje odrzucenie oferty. Punktacja: 2 kolumnie Realizacja proszę podać informację co do możliwości realizacji : A ymaganie będzie zrealizowane w pełni. B ymaganie nie będzie zrealizowane w pełni (proszę podać komentarz wyjaśniający). C ymaganie niemożliwe do zrealizowania (proszę podać komentarz wyjaśniający). Bank PEKAO SA Oddział w arszawie ul. Nowogrodzka 11, arszawa 5

6 przedmiotu zamówienia ymagania dla sprzętu (SP) SP1. SP2. Sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy będzie fabrycznie nowy, zakupiony w oficjalnym kanale sprzedaży producenta oraz będzie posiadał stosowny pakiet usług gwarancyjnych kierowanych również do użytkowników z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej, a Dostawca posiadał będzie autoryzację producenta na sprzedaż oferowanych urządzeń. Jeżeli będą konieczne dodatkowe licencje do realizacji Systemu, Dostawca dostarczy te licencje w cenie Umowy. ymaganie Realizacja ymagania techniczne dot. systemu OP1. OP2. OP3. OP4. OP5. ymagane rozmiary systemu: 500 równoczesnych sesji. ymagana skalowalność: do 2500 równoczesnych sesji w razie rozszerzenia wymagane będzie jedynie dokupienie licencji przez Zamawiającego, dostarczony sprzęt umożliwi obsługę takiej ilości sesji. System będzie zintegrowany z usługą katalogową Active Directory eksploatowaną przez Zamawiającego (system wykorzystuje bazę użytkowników AD, przynależność do grup AD) - zarządzanie uprawnieniami w VPN za pomocą grup AD w zakresie wszystkich kont Systemu, możliwość łączenia wielu uprawnień, jeśli użytkownik jest członkiem wielu grup. Uprawnienia użytkowników określają grupy w AD. Systemie grupy AD zostaną przez ykonawcę odzwierciedlone w regułach udostępniających zasoby Systemów Produkcyjnych (nie więcej niż 30 systemów) System musi umożliwiać wybór sposobu autentykacji (AD+RSA lub AD+certyfikat) ymaganie Realizacja Bank PEKAO SA Oddział w arszawie ul. Nowogrodzka 11, arszawa 6

7 przedmiotu zamówienia OP6. OP7. System musi zapewnić możliwość jednoczesnej: a) konfiguracji systemu autentykacji użytkowników w oparciu o rozwiązania RSA (SDI Token), b) konfiguracji systemu autoryzacji użytkowników w oparciu o system Active Directory (AD). System musi zostać uruchomiony z funkcjonalnością zdalnego dostępu przy użyciu standardu SSL VPN w oparciu o SSL AnyConnect i Clientless SSL VPN ymaganie Realizacja ymagania ogólne dla wszystkich aplikacji klienckich wspólne dla wszystkich platform (PC i mobilnych) K1. K2. System musi zapewniać mechanizm pozwalający na przypisanie każdemu użytkownikowi korzystającemu z Systemu, indywidualnego, stałego i powtarzalnego (takiego samego dla każdej sesji danego użytkownika) adresu IP z sieci wskazanej przez Zamawiającego. Adres ten musi być konfigurowalny w atrybutach AD przez Administratora Systemu i może być dowolnie zmieniany (w ramach wskazanej sieci). System musi zapewniać funkcjonalność zintegrowanego logowania współpracującego z AD (SSO) użytkownik musi funkcjonować z poświadczeniami w AD podczas sesji VPN niezależnie od sposobu autentykacji ymaganie Realizacja System musi dostarczać mechanizmów zapewniających następujące metody uwierzytelniania: K3. K4. Certyfikat osobisty: certyfikat cyfrowy X.509 V.3 wydawany przez PKI w indows Server 2008 R2 (lub wyższym) dla użytkownika, Certyfikat urządzenia: certyfikat cyfrowy X.509 V.3 wydawany przez PKI w indows Server 2008 R2 (lub wyższym) dla urządzenia Bank PEKAO SA Oddział w arszawie ul. Nowogrodzka 11, arszawa 7

8 przedmiotu zamówienia ymagania szczegółowe dla aplikacji klienckich urządzenia klasy PC KM1. ykonawca uruchomi funkcjonalność Systemu na systemach operacyjnych: MS indows co najmniej XP, Apple OSX wersja co najmniej 10.6, Linux kernel co najmniej 2.6. ymaganie Realizacja System musi dodatkowo dostarczać mechanizmów zapewniające następujące metody uwierzytelniania: KM2. Z użyciem tokenów RSA zintegrowanych z AD KM3. KM4. Z użyciem Certyfikatów, zgodnie z X.509 tak jak określono w K3 i K4. System musi dostarczać mechanizmów pozwalających na współpracę z kartą typu smart (chip) umożliwiającą przechowywanie wielu certyfikatów PKI i uruchamianie aplikacji o funkcjonalności zarządzania tożsamością ymagania szczegółowe dla aplikacji klienckich urządzenia mobilne T1. ykonawca uruchomi funkcjonalność Systemu na systemach operacyjnych: ios minimum 6.0, Android i 4.1.x ymaganie Realizacja 2.2. Specyfikacja techniczna Zamawiający wymaga dostarczenia Systemu według poniższej specyfikacji: Lp Nazwa Ilość 1 ASA5545-K9 ASA 5545-X with S 8GE Data 1GE Mgmt AC 3DES/AES 4 a CON-SNT-A45K9 SMARTNET 8X5XNBD ASA 5545-X with S 4 b ASA-VPN-CLNT-K9 Cisco VPN Client Software (indows Solaris Linux Mac) 4 c ASA-PR-AC ASA 5545-X/5555-X AC Power Supply 4 Bank PEKAO SA Oddział w arszawie ul. Nowogrodzka 11, arszawa 8

9 przedmiotu zamówienia d ASA5500-ENCR-K9 ASA 5500 Strong Encryption License (3DES/AES) 4 e ASA-ANYCONN-CSD-K9 ASA 5500 AnyConnect Client + Cisco Security Desktop Software 4 f CAB-ACE AC Power Cord (Europe) C13 CEE 7 1.5M 4 g SF-ASA-8.6-K8 ASA 5500 Series Software Ver. 8.6 for ASA 5512X--5555X DES 4 h ASA-PR-AC ASA 5545-X/5555-X AC Power Supply 4 i CAB-ACE AC Power Cord (Europe) C13 CEE 7 1.5M 4 j ASA5545-MB ASA 5545 IPS Part Number with which PCB Serial is associated ASA-VPNS-500= Premium Shared VPN Server License users ASA-VPNP-5545= Premium Shared VPN Participant License - ASA 5545-X ASA-AC-M-5545= AnyConnect Mobile - ASA 5545-X (req. Essentials or Premium) BASE-T SFP transceiver module for Category 5 copper wire, 5.0 GLC-T= RJ-45 connector 8 lub rozwiązania równoważnego Zobowiązania Zamawiającego Zamawiający zapewni: dostęp do systemów teleinformatycznych oraz miejsca pracy w siedzibie Zamawiającego inżynierom realizującym prace, dostęp do instalowanego lub konfigurowanego sprzętu z wymaganymi uprawnieniami niezbędnymi do przeprowadzenia prac przez administratora wdrażającego pod nadzorem administratora Zamawiającego, przygotowanie infrastruktury serwerowni tj. okablowania LAN, zasilania elektrycznego oraz szaf teleinformatycznych ymagania dotyczące realizacji prac Ramowy harmonogram.lp Etap I - DOSTAA Termin realizacji 1 Dostawa urządzeń zgodnie z SIZ 6 tygodni od daty zawarcia Umowy Bank PEKAO SA Oddział w arszawie ul. Nowogrodzka 11, arszawa 9

10 przedmiotu zamówienia Lp Etap II - DROŻENIE Termin realizacji 1. Opracowanie projektu Systemu z wykorzystaniem dostarczonych przez ykonawcę urządzeń oraz infrastruktury zamawiającego 8 tygodni od daty zawarcia Umowy 2. Instalacja i konfiguracja systemu oraz migracja i testy oraz opracowanie dokumentacji i instruktaże stanowiskowe 20 tygodni od daty zawarcia Umowy Przebieg wdrożenia ykonawca ma obowiązek wykonać następujące zadania: 1. Opracowanie Projektu Technicznego spełniającego techniczne i funkcjonalne opisane w p.2.1 SIZ Cz.II 2. Montaż urządzeń w obydwu CPD 3. Dostawa wymaganych certyfikatów SSL od publicznych i zaufanych dostawców 4. Konfiguracja VPN zgodnie z przyjętymi w Projekcie Technicznym założeniami i mi z p.2.1 SIZ Cz.II 5. Integracja AD z RSA i certyfikatami 6. Migracja reguł obecnie wykorzystanych systemów do nowego systemu VPN (OP4) 7. Migracja 50 użytkowników ze starego systemu dostępowego do nowego 8. Konfiguracja SSO dla wskazanych na etapie projektu stron intranetowych Zamawiającego (nie więcej niż 30) 9. Testy i ewentualne retesty 10. Opracowanie instrukcji jak w oraz dokumentacji powykonawczej 11. Przeprowadzenie instruktaży stanowiskowych szystkie prace wykonywane przez ykonawcę wykonywane są pod nadzorem Zamawiającego Miejsce wdrożenia Dostawa, montaż, instalacja, testy i wszelkie prace wykonywane są przez ykonawcę w Lokalizacjach Centralnych. Bank PEKAO SA Oddział w arszawie ul. Nowogrodzka 11, arszawa 10

11 przedmiotu zamówienia 2.5. eryfikacyjne testy funkcjonalne Zamawiający rezerwuje sobie prawo do przetestowania wybranych wg. rozdziału 2.1 wybranych funkcjonalności zaoferowanego Systemu przed zawarciem Umowy z ykonawcą. przypadku niespełnienia któregokolwiek z obowiązkowych wymagań (oznaczonych symbolem ) Zamawiający rezerwuje sobie prawo do odrzucenia oferty jako niezgodnej z SIZ. Bank PEKAO SA Oddział w arszawie ul. Nowogrodzka 11, arszawa 11

12 ymagane produkty 3. YMAGANE PRODUKTY ykonawca dostarczy następujące produkty: Lp. 1. Projekt Techniczny 2. System zgodny z Projektem Technicznym 3. Instrukcja instalacji Systemu 4. Instrukcja backupu i odtwarzania Systemu 5. Instrukcje instalacji klientów VPN na wymagane systemy operacyjne 6. Dokumentacja powykonawcza 7. Instruktaże stanowiskowe Bank PEKAO SA Oddział w arszawie ul. Nowogrodzka 11, arszawa 12

13 Produkty 4. PRODUKTY 4.1. Projekt Techniczny Projekt Techniczny będzie zawierał: Lp. 1. Architekturę rozwiązania i opis poszczególnych elementów funkcjonalnych: Funkcje podstawowe, Mechanizmy niezawodności, Mechanizmy bezpieczeństwa koncepcja konfiguracji klastrów serwerów dostępowych VPN, Koncepcja konfiguracji serwera licencyjnego, Koncepcja konfiguracji VPN w Lokalizacjach Centralnych. 2. Topologię fizyczną i logiczną Systemu z uwzględnieniem obecnej infrastruktury sieci: Połączenie dostarczanych urządzeń, Integracja z istniejącą infrastrukturą. 3. Propozycje konfiguracji dla poszczególnych urządzeń i oprogramowania oraz wytyczne do ich implementacji: Adresacja urządzeń, Nazewnictwo urządzeń, eryfikacja dostępności wymaganej funkcjonalności w odniesieniu do danego urządzenia i wersji oprogramowania, Integracja z systemami autoryzacji/autentykacji (m.in.rsa, AD, X.509), Opracowanie planu backupu archiwizacji konfiguracji. 4. Rozlokowanie urządzeń w szafach przemysłowych (rack 19 ) 5. ymagania dotyczące zasilania i klimatyzacji 6. Inne techniczne niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy 7. Szczegółowy harmonogram realizacji zadania z podziałem na poszczególne etapy zadania zakończone testami i odbiorami 8. testów Systemu: Scenariusze testów niezawodnościowych i funkcjonalnych służących do odbiorów poszczególnych zadań, Procedura prowadzenia testów (w tym dokumentowania, poprawiania błędów oraz retestów). Zakres testów: testy redundancji całej nowej konfigurowanej infrastruktury, Bank PEKAO SA Oddział w arszawie ul. Nowogrodzka 11, arszawa 13

14 Produkty Lp. testy redundancji LAN i zasilania elektrycznego, oraz redundancji na poziomie sprzętowym i programowym. Testy wykonuje Zamawiający, ze strony ykonawcy zapewniona jest asysta. Dotyczy to wszystkich testów. Zakres testów uzgodniony z Zamawiającym przed przystąpieniem do testów. Zakres testów może obejmować wszystkie aspekty wdrożenia. Przed przystąpieniem do testów wykonywanych przez Zamawiającego. ykonawca przedstawi uzgodnioną z Zamawiającym dokumentację opisującą przebieg testów i scenariusze, na podstawie której będą wykonywane testy. Projekt powinien być sporządzony w języku polskim System zgodny z Projektem Technicznym Lp. 1. Kompletacja wszystkich dostarczonych podzespołów Systemu 2. Montaż fizyczny wszystkich elementów w szafach montażowych (wskazanych przez Zamawiającego) 3. Podłączenie całości okablowania niezbędnego do pracy Systemu (zasilanie, okablowanie miedziane, okablowanie światłowodowe) w Lokalizacjach 4. Aktualizacja oprogramowania w dostarczonych urządzeniach 5. Implementacja docelowej konfiguracji zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego Projektem Technicznym: Systemu, w tym integracja AD z RSA i certyfikatami, migracja reguł obecnie wykorzystanych systemów do nowego systemu VPN, migracja 50 użytkowników ze starego systemu dostępowego do nowego, stacji klienckich, SSO dla wskazanych na etapie projektu stron intranetowych Zamawiającego (nie więcej niż 30), polityk dostępowych dla wybranych zasobów, zdefiniowanie odpowiednich grup użytkowników i wymaganych przez Zamawiającego polityk dostępu określających te grupy na podstawie konfiguracji AD, konfiguracja ma zapewnić pełną integrację w RSA i AD z uwzględnieniem mapowania użytkowników i grup dostępu w odniesieniu do użytych technologii SSL (AnyConnect i Clientless), dostosowanie elementów portali, klientów zdalnego dostępu do wymagań Bank PEKAO SA Oddział w arszawie ul. Nowogrodzka 11, arszawa 14

15 Produkty Lp. graficznych Zamawiającego. 6. Testy rozwiązania (asysta przeprowadza Zamawiający): Testy połączeń między urządzeniami Backup konfiguracji Odtworzenie konfiguracji w przypadku awarii Testy redundancji (pojedyncze urządzenia, klastry) Testy całości Systemu Testy polityk dostępowych szelkie inne uzgodnione z Zamawiającym na etapie Projektu Technicznego Testy niestrukturalne testy wprowadzone przez Zamawiającego ad hoc, nie opisane wcześniej w planie testów Testy będą prowadzone wg. opracowanych scenariuszy testowych a wyniki odnotowywane w arkuszach testowych (produkt Projektu Technicznego). szelkie błędy będą opisywane w trakcie testów w systemie służącym do śledzenia błędów udostępnionym wg. uzgodnień na etapie Projektu Technicznego 7. Korekta konfiguracji i naprawienie błędów oraz ponowne testy w celu weryfikacji poprawności 8. szelkie inne prace niezbędne w celu uruchomienia dostarczonego Systemu 4.3. Instrukcja instalacji Systemu ykonawca dostarczy Instrukcję Instalacji systemu, która zostanie zweryfikowana przez Zamawiającego, a ykonawca po przeprowadzeniu tej weryfikacji naniesie w niej stosowne korekty Instrukcja backupu i odtwarzania Systemu ykonawca dostarczy Instrukcję Backupu systemu, która zostanie zweryfikowana przez Zamawiającego, a ykonawca po przeprowadzeniu tej weryfikacji naniesie w niej stosowne korekty Instrukcje instalacji klientów VPN na wymagane systemy operacyjne ykonawca dostarczy instrukcję opisującą instalację i konfigurację klienta VPN dla każdego z wymaganych systemów włącznie z konfiguracją dla wersji clientless. Bank PEKAO SA Oddział w arszawie ul. Nowogrodzka 11, arszawa 15

16 Produkty 4.6. Dokumentacja powykonawcza Dokumentacja powykonawcza będzie zawierać: Lp. 1. Architekturę rozwiązania 2. Topologię fizyczną i logiczną rozwiązania 3. Adresację IP i nazewnictwo urządzeń 4. Dokumentację konfiguracji poszczególnych urządzeń 5. Spis wszystkich dostarczonych licencji i oprogramowania 6. Rozlokowanie sprzętu w szafach przemysłowych 7. ymagania dotyczące zasilania i klimatyzacji 8. Zweryfikowaną przez Zamawiającego Instrukcję Instalacji Systemu 9. Zweryfikowaną przez Zamawiającego Instrukcję tworzenia kopii bezpieczeństwa konfiguracji urządzeń i oprogramowania wraz z procedurami odtwarzania po awarii. 10. Protokoły testów obejmujące wszystkie przeprowadzone testy i ich wyniki, opisy wszystkich błędów i sposobów ich korekty/usunięcia oraz wyniki retestów Instruktaże stanowiskowe (SZK) ramach wdrożenia ykonawca przeprowadzi instruktaże stanowiskowe dla 12 przedstawicieli Zamawiającego: SZK1 Instruktaż w siedzibie Zamawiającego lub innym uzgodnionym miejscu dla co najmniej dwóch turach dla personelu administrującego Systemem ze strony Zamawiającego. ymaganie Realizacja Bank PEKAO SA Oddział w arszawie ul. Nowogrodzka 11, arszawa 16

17 Produkty SZK2 SZK3 Instruktaż o długości co najmniej 4 dni wg. poniższego zakresu: a. konfiguracja oferowanego systemu VPN w typowym środowisku sieciowym, b. omówienie technologii dostępu poprzez Secure Sockets Layer (SSL) i IPSEC i innych stosowanych przez System, c. podstawowe wdrożenie i konfigurację (opcje wdrożenia i integracji), d. opcje zarządzania (konsola, interfejs administracyjny), e. zarządzanie użytkownikami, ich rolami oraz politykami dostępu do zasobów, f. proces i konfiguracja uwierzytelniania, g. konfiguracja SSO oraz wykorzystanie certyfikatów, h. konfiguracja aplikacji klienckiej i. konfiguracja bezpieczeństwa stanu stacji zdalnej, j. administracja, logowanie zdarzeń i rozwiązywanie zaawansowanych problemów, k. konfiguracja klastrów (load balancing). Instruktaż musi obejmować pokazy i warsztaty praktyczne oraz umożliwić zdobycie doświadczenia w konfiguracji, testowaniu i rozwiązywaniu podstawowych i zaawansowanych problemów i aspektów obsługi oferowanych systemów dostępowych. ymaganie Realizacja Bank PEKAO SA Oddział w arszawie ul. Nowogrodzka 11, arszawa 17

18 Produkty SZK4 Instruktaż musi uwzględniać konfigurację wdrożonego Systemu (bramy, serwery, routery, moduły serwisowe, itd.). ymaganie Realizacja Bank PEKAO SA Oddział w arszawie ul. Nowogrodzka 11, arszawa 18

19 ymagania dotyczące powdrożeniowego wsparcia technicznego i gwarancji 5. YMAGANIA DOTYCZĄCE PODROŻENIOEGO SPARCIA TECHNICZNEGO I GARANCJI ykonawca zapewni: P1. P2. P3. P4. Pomoc techniczną w rozwiązywaniu problemów technicznych oraz koordynacja zgłoszeń realizowanych przez centra wsparcia technicznego poszczególnych producentów. Konsultacje i optymalizację wdrożonego Systemu na miejscu u Zamawiającego 80 godzin w okresie świadczenia wsparcia technicznego. Świadczenie opieki i serwisu sprzętu oraz oprogramowania w języku polskim przez organizację serwisową producenta lub firmę z nią współpracującą, mającą swoją placówkę serwisową na terenie Polski. Całe dostarczone oprogramowanie do sprzętu objęte opieką producenta na okres równy przynajmniej okresowi wsparcia serwisowego sprzętu. okresie opieki dostęp do wszystkich najnowszych wersji oprogramowania, w tym nowych wersji głównych. ymaganie Realizacja Bank PEKAO SA Oddział w arszawie ul. Nowogrodzka 11, arszawa 19

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH ARUNKÓ ZAMÓIENIA na Uruchomienie Systemu HSM w ramach projektu wdrożenia identyfikacyjnej karty korporacyjnej i podpisu elektronicznego w GK PSE Część II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓIENIA

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r.

BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r. BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji na oprogramowanie serwera systemu poczty elektronicznej oraz system

Bardziej szczegółowo

1. Zakres modernizacji Active Directory

1. Zakres modernizacji Active Directory załącznik nr 1 do umowy 1. Zakres modernizacji Active Directory 1.1 Opracowanie szczegółowego projektu wdrożenia. Określenie fizycznych lokalizacji serwerów oraz liczby lokacji Active Directory Określenie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja oraz zakup usługi wsparcia technicznego dla systemów ochrony eksploatowanych w GK PSE, opartych o rozwiązania firmy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 4... /nazwa i adres Wykonawcy/.. miejscowość i data Sieć komputerowa dla CEUE Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem urządzeń i oprogramowania lokalnej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE Załącznik nr 8... /nazwa i adres Wykonawcy/.. miejscowość i data Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE Dostawa

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i montaż sprzętu oraz usługa konfiguracji urządzeń balansujących ruch w systemach PSE S.A. Usługa

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/ /2016 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą System do backupu urządzeń sieciowych (zwany dalej: Systemem

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia System Administracji (System SA) usługi wsparcia i utrzymania systemu Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

1. System powinien pozwalać na bezpieczne korzystanie z aplikacji firmowych poza centralą jak i wewnątrz sieci Zamawiającego.

1. System powinien pozwalać na bezpieczne korzystanie z aplikacji firmowych poza centralą jak i wewnątrz sieci Zamawiającego. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wdrożenie systemu zdalnego, bezpiecznego dostępu do zasobów wewnętrznej sieci teleinformatycznej z poziomu urządzeń typu notebook. Wymagania dla systemu: 1.

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do pisma znak..- BPSP-230-52-MMK/13 z dnia 20 sierpnia 2013r.

Załącznik nr 1 do pisma znak..- BPSP-230-52-MMK/13 z dnia 20 sierpnia 2013r. Załącznik nr 1 do pisma znak..- BPSP-230-52-MMK/13 z dnia 20 sierpnia 2013r. Pytanie nr 18 Jakie rozwiązanie w istniejącej infrastrukturze jest wykorzystywane do szyfrowania danych? Odpowiedź nr 18 W istniejącej

Bardziej szczegółowo

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Spis treści Wstęp... ix 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Składniki systemu Windows SBS 2008... 1 Windows Server 2008 Standard... 2 Exchange Server 2007 Standard...

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 ZP.271.1.2013 Czerwionka-Leszczyny

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 6. Warszawa, dnia 8 września 2010 r.

Strona 1 z 6. Warszawa, dnia 8 września 2010 r. Warszawa, dnia 8 września 2010 r. MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI BIURO ADMINISTRACYJNO FINANSOWE 02-591 Warszawa, ul. Stefana Batorego 5 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel. +48 91 4315 363 e-mail: gbi@profipc.pl www.ctera.pl CTERA

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel. +48 91 4315 363 e-mail: gbi@profipc.pl www.ctera.pl CTERA CTERA PROFESJONALNE ROZWIĄZANIA DO BACKUPU I ARCHIWIZACJI DANYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM ORAZ KORPORACJI CTERA Networks specjalizuje się w systemach do magazynowania i ochrony danych, realizowanych

Bardziej szczegółowo

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II NA

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II NA Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II NA Zamówienie niepubliczne Przetarg nieograniczony Konstancin - Jeziorna, listopad

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

SPIS TREŚCI Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Program Testów SPIS TREŚCI 1 Wprowadzenie... 3 2 Zasady prowadzenia testów (Regulamin)... 3 3 Wykaz testowanych elementów... 4 4 Środowisko testowe... 4 4.1 Środowisko testowe nr 1.... Błąd! Nie zdefiniowano

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest migracja

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY Załącznik nr 4 do Umowy Nr... z dnia...r. znak sprawy: 53/DI/PN/2010 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa www.mpips.gov.pl PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa oraz wdrożenie usług katalogowych Active Directory wraz z zakupem licencji oprogramowania oraz modernizacją serwera na potrzeby ww usługi

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Strona znajduje się w archiwum. Zapytanie odnośnie SIWZ w postępowaniu na dostawę oprogramowania, sprzętu i wdrożenie dedykowanego systemu backupowego dla serwerów Unix oraz Windows w MSP Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II.1 SIWZ FORMULARZ OFERTY

ROZDZIAŁ II.1 SIWZ FORMULARZ OFERTY ROZDZIAŁ II.1 SIWZ FORMULARZ OFERTY OFERTA (Pieczęć Wykonawcy) DO Instytutu Techniki Budowlanej 00-611 Warszawa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

Harmonogram Ramowy Umowy

Harmonogram Ramowy Umowy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy UMOWA Nr: UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

Cena powinna zawierać koszt użytkowania niezbędnego oprogramowania serwera i bazy danych na okres obowiązywania umowy.

Cena powinna zawierać koszt użytkowania niezbędnego oprogramowania serwera i bazy danych na okres obowiązywania umowy. ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest hosting

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

11. Autoryzacja użytkowników

11. Autoryzacja użytkowników 11. Autoryzacja użytkowników Rozwiązanie NETASQ UTM pozwala na wykorzystanie trzech typów baz użytkowników: Zewnętrzna baza zgodna z LDAP OpenLDAP, Novell edirectory; Microsoft Active Direcotry; Wewnętrzna

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 48823000-3 Serwery plików Opis: Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: - serwer plików

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem Zamówienia, jest dostawa, instalacja infrastruktury IT: serwerów, macierzy, urządzeń sieciowych oraz pozostałego sprzętu IT, wraz z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

Referat pracy dyplomowej

Referat pracy dyplomowej Referat pracy dyplomowej Temat pracy: Wdrożenie intranetowej platformy zapewniającej organizację danych w dużej firmie na bazie oprogramowania Microsoft SharePoint Autor: Bartosz Lipiec Promotor: dr inż.

Bardziej szczegółowo

Nasz znak: 14DFZZ236 Warszawa, 08.05.2014 r. SPECYFIKACJA USŁUGI. modernizacji infrastruktury telekomunikacyjnej MX-ONE w PGNiG Termika SA

Nasz znak: 14DFZZ236 Warszawa, 08.05.2014 r. SPECYFIKACJA USŁUGI. modernizacji infrastruktury telekomunikacyjnej MX-ONE w PGNiG Termika SA Departament Zakupów Wydział Zakupów tel. 22 587 84 46 fax. 22 587 84 60 ewa.skalij@termika.pgnig.pl SZANOWNY OFERENT Nasz znak: 14DFZZ236 Warszawa, 08.05.2014 r. SPECYFIKACJA USŁUGI Dot.: modernizacji

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do CZĘŚCI II SIWZ

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do CZĘŚCI II SIWZ ZAŁĄCZNIK Nr 3 do CZĘŚCI II SIWZ WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA DLA SYSTEMÓW IT Wyciąg z Polityki Bezpieczeństwa Informacji dotyczący wymagań dla systemów informatycznych. 1 Załącznik Nr 3 do Część II SIWZ Wymagania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1b do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Cześć II Dostawa niewyłącznych, nieograniczonych czasowo 3 sztuk licencji oprogramowania Microsoft Server 2012 R2 DataCenter x64 w celu rozbudowy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANYCH URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANYCH URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH Załącznik nr 3 Do SIWZ DZP-0431-550/2009 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANYCH URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH 1 typ urządzenia zabezpieczającego Wymagane parametry techniczne Oferowane parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ Załącznik nr 6 do SIWZ WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ I. Warunki ogólne 1. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji na przedmiot Umowy i zobowiązuje

Bardziej szczegółowo

System multimedialny Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny.

System multimedialny Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny. System multimedialny Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny. Rozwój infrastruktury Muzeum celem uatrakcyjnienia oferty turystycznej o kulturalnej (Etap I).

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O TREŚCI ZAPYTAŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAMAWIAJĄCEGO

INFORMACJA O TREŚCI ZAPYTAŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAMAWIAJĄCEGO Lublin, dnia 24 sierpnia 2011 r. WL-2370/44/11 INFORMACJA O TREŚCI ZAPYTAŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAMAWIAJĄCEGO Przetarg nieograniczony na Wdrożenie kompleksowego systemu ochrony lokalnej

Bardziej szczegółowo

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel CTERA

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel CTERA CTERA PROFESJONALNE ROZWIĄZANIA DO BACKUPU I ARCHIWIZACJI DANYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM ORAZ KORPORACJI CTERA Networks specjalizuje się w systemach do magazynowania i ochrony danych, realizowanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Szkolenie autoryzowane MS 50292 Administracja i obsługa Windows 7 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie dla wszystkich osób rozpoczynających pracę

Bardziej szczegółowo

Sieciowa instalacja Sekafi 3 SQL

Sieciowa instalacja Sekafi 3 SQL Sieciowa instalacja Sekafi 3 SQL Niniejsza instrukcja opisuje instalację Sekafi 3 SQL w wersji sieciowej, z zewnętrznym serwerem bazy danych. Jeśli wymagana jest praca jednostanowiskowa, należy postępować

Bardziej szczegółowo

Zdalne logowanie do serwerów

Zdalne logowanie do serwerów Zdalne logowanie Zdalne logowanie do serwerów Zdalne logowanie do serwerów - cd Logowanie do serwera inne podejście Sesje w sieci informatycznej Sesje w sieci informatycznej - cd Sesje w sieci informatycznej

Bardziej szczegółowo

li 082015 Warszawa, dnia. L. 08.2015 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI /15 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika

li 082015 Warszawa, dnia. L. 08.2015 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI /15 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika Warszawa, dnia. L. 08.2015 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI NRV/... 3.?j li 082015 /15 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania na dostawę sprzętu sieciowego dla

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Warszawa, dnia 28 sierpnia 2013 r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Wdrożenie witryny intranetowej i systemu zarządzania tożsamością wraz z dostawą licencji" (nr

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do CZĘŚCI II SIWZ

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do CZĘŚCI II SIWZ ZAŁĄCZNIK Nr 1 do CZĘŚCI II SIWZ WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA DLA SYSTEMÓW IT Wyciąg z Polityki Bezpieczeństwa Informacji dotyczący wymagań dla systemów informatycznych. 1 Załącznik Nr 1 do Część II SIWZ SPIS

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA DLA MIGRACJI NS-BSD V8 => V9

ZALECENIA DLA MIGRACJI NS-BSD V8 => V9 ZALECENIA DLA MIGRACJI NS-BSD V8 => V9 Wprowadzenie Wersja 9 NS-BSD wprowadza wiele zmian. Zmieniła się koncepcja działania niektórych modułów NETASQ UTM. Sam proces aktualizacji nie jest więc całkowicie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Szczegółowa specyfikacja techniczna w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

Jednolite zarządzanie użytkownikami systemów Windows i Linux

Jednolite zarządzanie użytkownikami systemów Windows i Linux Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Paweł Gliwiński Nr albumu: 168470 Praca magisterska na kierunku Informatyka Jednolite

Bardziej szczegółowo

Pytania w ramach opublikowania postępowania znak postępowania: WORD/D/23/144/W/2015.

Pytania w ramach opublikowania postępowania znak postępowania: WORD/D/23/144/W/2015. Pytania w ramach opublikowania postępowania znak postępowania: WORD/D/23/144/W/2015. 1. Załącznik 2 - Warunki Gwarancji i Utrzymania czy linia Awaria powinna być również dostępna w dniu ustawowo wolnym

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu oraz wykonanie i wdrożenie systemu umożliwiającego otrzymywanie informacji z systemu teleinformatycznego

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Cześć I Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa serwera typu rack i pakietu licencji na oprogramowanie 1 1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r.

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.30 Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej

Bardziej szczegółowo

2. Wykonawca w terminie 14 dni licząc od dnia podpisania Umowy, dostarczy Zamawiającemu dokument potwierdzający zakup.

2. Wykonawca w terminie 14 dni licząc od dnia podpisania Umowy, dostarczy Zamawiającemu dokument potwierdzający zakup. OP-IV.272.82.2014.LK (Projekt) UMOWA Załącznik nr 3 do SIWZ zawarta w dniu... w Lublinie pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin, NIP 712-290-45-45, REGON 431028631,

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 3: Czy połączenie urządzenie mobilne -> serwer będzie szyfrowane? (protokół HTTPS).

Pytanie nr 3: Czy połączenie urządzenie mobilne -> serwer będzie szyfrowane? (protokół HTTPS). Do Wykonawców Wrocław, 12.06.2015r. CUI-DOAZ.331.10.2015 CUI/ZP/PN/10/2015/11/... Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Rozwój CRM - Opracowanie i wdrożenie aplikacji mobilnej CRM

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i implementacja infrastruktury serwerów

Projektowanie i implementacja infrastruktury serwerów Steve Suehring Egzamin 70-413 Projektowanie i implementacja infrastruktury serwerów Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wstęp....ix 1 Planowanie i instalacja infrastruktury serwera....

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące sieci radiowej WiFi

Wymagania dotyczące sieci radiowej WiFi Załącznik nr 8 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Sieć radiowa WiFi Wymagania dotyczące sieci radiowej WiFi 1. Wstęp 1.1. W zakresie przedmiotu zamówienia jest usługa zaprojektowania rozbudowy sieci radiowej

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź II wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Odpowiedź II wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Czerwionka-Leszczyny 6.11.2012

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr do umowy nr z dnia CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zakup sieciowych urządzeń aktywnych na potrzeby rozbudowy podsystemów: System Informatyczny Prokuratury, esąd, Podsystem

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Arkońska 45 71-470 Szczecin

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Arkońska 45 71-470 Szczecin Szczecin, dnia 25 sierpnia 2015 r. Zamawiający: Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Arkońska 45 71-470 Szczecin ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W ZAKRESIE DOSTAWY

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiamy treść pytań i odpowiedzi na zadane pytania w dniu 07.10.2015r.

Poniżej przedstawiamy treść pytań i odpowiedzi na zadane pytania w dniu 07.10.2015r. Koszalin, 09.10.2015r. W dniu 07.10.2015r. wpłynęły zapytania dotyczące Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę gotowego systemu teleinformatycznego do kompleksowej obsługi egzaminów państwowych.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ Załącznik nr 6 do SIWZ WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ I. Warunki ogólne 1. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji

Bardziej szczegółowo

Serwerowy system operacyjny musi spełniać następujące wymagania minimalne:

Serwerowy system operacyjny musi spełniać następujące wymagania minimalne: Zadanie nr 1.4: Serwerowy system operacyjny Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie i wdrożenie Serwerowego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie oprogramowania i sprzętu, oraz usługa aktualizacji posiadanego przez Zamawiającego systemu Cisco

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Standard zgodnie Warszawa, dnia 5.2014 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZ9ŚCI Nr V/ 09052014 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania IU/72/V-53/ZO/PN/DOS/SS/2014 WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

WYJAŚNIENIE treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Gmina Miasta Łowicza Urząd Miejski w Łowiczu Stary Rynek 1 99-400 Łowicz Do wszystkich Wykonawców nr post.: 2009/S 204-293627 nazwa: PL-Łowicz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne Znak: PŚZ

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, dnia 23.03.2015 r. W związku z realizacją przez Nova Telecom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, projektu pn.: Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy B2B, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 6 do SIWZ Nr sprawy AG.26.23.2014 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Poniższy dokument opisuje przedmiot zamówienia polegającego na dostawie łączy telekomunikacyjnych w ramach realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I Zp 130-64/15 Załącznik Nr 1 do SIWZ (Załącznik Nr 1 do umowy) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I 1 1. Rozbudowa istniejącej platformy sprzętowej systemu teleinformatycznego poprzez dostawę

Bardziej szczegółowo

Wymagania bezpieczeństwa dla systemów transmisji danych SOWE/EL, WIRE/UR

Wymagania bezpieczeństwa dla systemów transmisji danych SOWE/EL, WIRE/UR Wymagania bezpieczeństwa dla systemów transmisji danych SOWE/EL, WIRE/UR Wersja 8.0 Data opracowania: 07 września 2007 Data zatwierdzenia: 12 września 2007 Data wejścia w życie: 01 października 2007 Daty

Bardziej szczegółowo

SIWZ cz. II. Opis Przedmiotu Zamówienia

SIWZ cz. II. Opis Przedmiotu Zamówienia SIWZ cz. II. Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Specyfikacja zamawianego oprogramowania Nazwa Typ licencji Ilość [szt.] AirWatch Mobile Device Management. Perpetual 500 AirWatch Email Container. Perpetual 300

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dostawa licencji na oprogramowania Microsoft Znak postępowania: RZ/37/ZP/2013/PLNG OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ I. Przedmiot Zamówienia obejmuje

Bardziej szczegółowo

Dostawę wraz z wdrożeniem sprzętu i oprogramowania pod Internetowy Portal Pacjenta E-Pacjent oraz Zintegrowany System Informatyczny

Dostawę wraz z wdrożeniem sprzętu i oprogramowania pod Internetowy Portal Pacjenta E-Pacjent oraz Zintegrowany System Informatyczny SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl OGŁASZENIE

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT 1 I. Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT. II.

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Bezpieczeństwa Sieci Łukasz Jopek 2012. Projektowanie Bezpieczeństwa Sieci - Laboratorium. Konfiguracja NAP Network Access Protection

Projektowanie Bezpieczeństwa Sieci Łukasz Jopek 2012. Projektowanie Bezpieczeństwa Sieci - Laboratorium. Konfiguracja NAP Network Access Protection Projektowanie Bezpieczeństwa Sieci - Laboratorium Konfiguracja NAP Network Access Protection 1. Instalacja serwera NAP. Projektowanie Bezpieczeństwa Sieci Łukasz Jopek 2012 Sieć laboratoryjna powinna składać

Bardziej szczegółowo

Implementowanie zaawansowanej infrastruktury serwerowej Windows Server 2012 R2

Implementowanie zaawansowanej infrastruktury serwerowej Windows Server 2012 R2 Steve Suehring Egzamin 70-414 Implementowanie zaawansowanej infrastruktury serwerowej Windows Server 2012 R2 Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wstęp................................................................

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Router/Firewall: szt. 6 Oferowany model *... Producent *... L.p. 1. Obudowa obudowa o wysokości maksymalnie 1U dedykowana

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 5 Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup wsparcia technicznego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia: Oprogramowanie do zarządzania infrastrukturą mobilną Ministerstwa Sprawiedliwości (oprogramowanie centralne) musi posiadać co najmniej następujące funkcjonalności: I. Wymagania

Bardziej szczegółowo

IO - Plan wdrożenia. M.Jałmużna T.Jurkiewicz P.Kasprzyk M.Robak. 5 czerwca 2006

IO - Plan wdrożenia. M.Jałmużna T.Jurkiewicz P.Kasprzyk M.Robak. 5 czerwca 2006 IO - Plan wdrożenia M.Jałmużna T.Jurkiewicz P.Kasprzyk M.Robak 5 czerwca 2006 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 3 1.1 Cel.......................................... 3 1.2 Zakres........................................

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zawarta w dniu... pomiędzy ANNĘ TREPKA

UMOWA NR... zawarta w dniu... pomiędzy ANNĘ TREPKA UMOWA NR... zawarta w dniu... pomiędzy załącznik nr 5E do specyfikacji MIEJSKIM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH, z siedzibą w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 17, reprezentowanym przez: DYREKTORA

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu ZMIANA TREŚCI SIWZ

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu ZMIANA TREŚCI SIWZ Nr sprawy: OR.VII.272.50.2011 Łódź, dnia 25 lipca 2011 r. Zamawiający Województwo Łódzkie Prowadzący postępowanie Urząd Marszałkowski w Łodzi Wydział ds. Zamówień Publicznych 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING

OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING JNS Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź NIP: 725-189-13-94 tel. +48 42 209 27 01, fax. +48 42 209 27 02 e-mail: biuro@jns.pl Łódź, 2015 r. OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING JNS Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA BL-VI.272.94.2012 zał. nr 2 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE: 1. Dostawę, instalację i uruchomienie Systemu do zarządzania projektami dla Programu Ochrony

Bardziej szczegółowo

ASEM UBIQUITY PRZEGLĄD FUNKCJONALNOŚCI

ASEM UBIQUITY PRZEGLĄD FUNKCJONALNOŚCI ASEM UBIQUITY PRZEGLĄD FUNKCJONALNOŚCI tel. 22 549 43 53, fax. 22 549 43 50, www.sabur.com.pl, sabur@sabur.com.pl 1/7 ASEM UBIQUITY ASEM Uqiuity to nowatorskie rozwiązanie na platformy Win 32/64 oraz Win

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ znak sprawy: 20/DI/PN/2015 1. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany

Bardziej szczegółowo

I. Wymagania dotyczące świadczenia usług wsparcia

I. Wymagania dotyczące świadczenia usług wsparcia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 do Umowy Zadaniem Wykonawcy będzie świadczenie usług wsparcia, rozwoju i asysty technicznej w obszarze poniższego oprogramowania wytworzonego w technologii

Bardziej szczegółowo

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Polska Organizacja Turystyczna ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Spis treści 1 Założenia wstępne... 1 1.1 Informacje wstępne... 1 1.2 Cel projektu...

Bardziej szczegółowo

Wszyscy uczestnicy postępowania NS: SZW/NZ/2268-57/PN/2013

Wszyscy uczestnicy postępowania NS: SZW/NZ/2268-57/PN/2013 Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60 tel. 87 562 94 21 fax 87 562 92 00 e-mail: wojewodzki@szpital.suwalki.pl NIP 844-17-86-376 REGON 790319362 L.dz.

Bardziej szczegółowo

TEMAT SZKOLENIA: MS 6292 Installing and Configuring Windows 7 Client (szkolenie autoryzowane przez Producenta oprogramowania Microsoft)

TEMAT SZKOLENIA: MS 6292 Installing and Configuring Windows 7 Client (szkolenie autoryzowane przez Producenta oprogramowania Microsoft) TEMAT SZKOLENIA: MS 6292 Installing and Configuring Windows 7 Client (szkolenie autoryzowane przez Producenta oprogramowania Microsoft) Organizator szkolenia: Compendium Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. posiadająca

Bardziej szczegółowo

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej.

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ (Po zawarciu umowy załącznik nr 3 do Umowy) Przedmiotem Zamówienia jest: - zakup i dostawa macierzy dyskowej z półkami dyskowymi, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

PREMIUM BIZNES. 1000 1540zł 110zł za 1 Mb/s Na czas nieokreślony Od 9 14 Mbit/s

PREMIUM BIZNES. 1000 1540zł 110zł za 1 Mb/s Na czas nieokreślony Od 9 14 Mbit/s Internet dla klientów biznesowych: PREMIUM BIZNES PAKIET Umowa Prędkość Internetu Prędkość Intranetu Opłata aktywacyjna Instalacja WiFi, oparta o klienckie urządzenie radiowe 5GHz (opcja) Instalacja ethernet,

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu

Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu Załącznik nr 2 do Umowy nr CUI/.../.../.../2014 z dnia r. Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu 1. Uwagi i wymagania ogólne 1. Dokumentacja musi zostać dostarczona w wersji elektronicznej edytowalnej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest instalacja systemu wydawania kluczy w obiekcie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Miasto znajdującym się w Zgierzu,

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Wrocław, dnia 07.01.2014 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

... Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

... Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.583.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Macierz dyskowa Urządzenie musi być zgodne, równoważne lub o wyższych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniżej:

Bardziej szczegółowo