TURBINY POLSKIEJ GOSPODARKI Ranking 250. najbardziej dynamicznych firm z sektora MSP. Najlepsze produkty dla MSP. Najlepszy produkt DLA MSP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TURBINY POLSKIEJ GOSPODARKI 2014. Ranking 250. najbardziej dynamicznych firm z sektora MSP. Najlepsze produkty dla MSP. Najlepszy produkt DLA MSP"

Transkrypt

1 30 maja 5 czerwca 2014 r. 29 TURBINY POLSKIEJ Najlepszy produkt DLA MSP 2014 GOSPODARKI 2014 Ranking 250 najbardziej dynamicznych firm z sektora MSP fot: fotolia Najlepsze produkty dla MSP

2 30 30 maja 5 czerwca 2014 r. TURBINY POLSKIEJ GOSPODARKI 2014 RANKING 250 NAJBARDZIEJ DYNAMICZNYCH MSP W POLSCE Lp. FIRMA Przychody za (tys. zł) Dynamika (w proc.) 2012 r r. 1 NOVAVIS ,29 2 WISTIL SA ,00 3 ATLANTIS SA ,08 4 ORION ,59 5 MBF GROUP ,72 6 LS TECH-HOMES ,74 7 LOKATY BUDOWLANE ,47 8 EASTSIDECAPITAL ,81 9 AFORTI HOLDING ,22 10 PLAYMAKERS ,33 11 DEVORAN ,08 12 DB AUDYT SP. Z O.O ,00 13 STANDREW ,37 14 INFOSCOPE ,21 15 EUROIMPLANT ,86 16 POLISH ENERGY PARTNERS SA ,94 17 LOYD ,56 18 MARVIPOL SA ,30 19 PERMA-FIX MEDICAL ,14 20 DTP SA ,57 21 CENTURION FINANCE ,33 22 NICOLAS GAMES ,50 23 CI GAMES SA ,90 24 INDYGOTECH MINERALS SA ,11 25 EASYCALL.PL SA ,24 26 PIK ,57 27 PROXYAD ,74 28 IGORIA TRADE ,02 29 E-KIOSK , INTELLECT.COM ,12 31 GLOBAL TRADE SA ,67 32 VIATRON ,85 33 BLUE OCEAN MEDIA ,77 34 INTELIWISE ,70 35 ACREBIT ,81 36 LZMO SA ,22 37 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA ,13 38 EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII ,80 39 THE FARM 51 GROUP ,47 40 EFIX DOM MAKLERSKI ,71 41 BOOMERANG ,80 42 MOSTOSTAL WROCŁAW ,91 43 TU INTER ŻYCIE POLSKA SA ,13 44 BLIRT SA ,17 45 BLUMERANG INVESTORS ,69 46 NETWISE ,13 47 T.U.W. POCZTOWE ,03 48 VENITI ,81 49 KBJ SA ,44 50 PRYMUS ,05 Szanowni Czytelnicy! Po raz kolejny oddajemy w Państwa ręce dodatek Gazety Finansowej Turbiny Polskiej Gospodarki. Przedstawiamy w nim ranking 250 najbardziej dynamicznych małych i średnich przedsiębiorstw. Dodatek ma na celu wyróżnienie firm, które wyznaczają rytm rozwoju polskiego biznesu. Ponadto prezentujemy dziesięć kategorii produktów i usług, w których pokazujemy po trzy najlepsze rozwiązania dla sektora MSP. Stanowią one innowacyjne, kompleksowe oraz funkcjonalne narzędzia do rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Wyróżniliśmy produkty na podstawie przesłanych zgłoszeń oraz na bazie własnych obserwacji rynku. Sektor MSP jest siłą napędową polskiej gospodarki 99 proc. przedsiębiorstw w całej Unii Europejskiej stanowią firmy z tej gałęzi, dając pracę blisko 70 proc. wszystkim zatrudnionym pracownikom. Unia Europejska przeznaczy na wsparcie tego typu firm w latach ,3 mld euro. To istotna pomoc, bo chociaż sektor dobrze poradził sobie w kryzysie, to teraz stanie przed wyzwaniem działalności w czasach gospodarczej stagnacji. Kształt polskiej gospodarki w najbliższej przyszłości zależeć będzie w dużej mierze od zdolności MSP do zwiększania swojego potencjału innowacyjnego: możliwości i gotowości do współpracy ze światem nauki, wdrażania nowych technologii i rozwiązań informatycznych. Tomasz Kęcerski Mniej więcej co druga złotówka na rzecz polskiego PKB oraz niemal 70 proc. miejsc pracy w sektorze przedsiębiorstw generowanych jest przez mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa. Stanowią one przeszło 99 proc. ogółu działających firm. W całej Europie jest ich 20 milionów. Trudna sytuacja, ale spory optymizm Ostatnie lata nie były dla polskich MSP łatwe. W 2012 r. nastąpiło osłabienie aktywności niemal we wszystkich sektorach gospodarki. Jak pokazuje najnowszy raport PARP o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw, czynnikiem, który w największym stopniu obniżył dynamikę ich rozwoju, było osłabienie popytu krajowego i eksportu. Przyczyn takiej sytuacji było wiele, w szczególności: gorsza koniunktura za granicą, spadek ogółu inwestycji w gospodarce, silne ograniczenie akcji kredytowej przez banki oraz wysokie stopy procentowe. Wyniki uzyskane w 2013 r. świadczą jednak o znacznej poprawie sytuacji sektora MSP, a sami przedsiębiorcy co potwierdzają różne badania coraz optymistycznej patrzą w przyszłość i planują zwiększenie zarówno wydatków inwestycyjnych, jak i zatrudnienia. Najchętniej z własnej kieszeni Sektor MSP w Polsce wciąż finansuje swoją działalność przede wszystkim z kapitału własnego takie są zresztą preferencje przedsiębiorców. Pytani o to, jakie zewnętrzne źródła finansowania są gotowi rozważyć, najczęściej wskazują programy rządowe i unijne, a na drugim miejscu: kredyty bankowe (badanie SME Capex Barometer). Zdolność nowo powstających firm do pozyskania środków na inwestycje i rozwój w ramach dostępnych usług kredytowych jest jednak bardzo ograniczona. W praktyce są one bardzo wysoko oprocentowane banki komercyjne nie chcą udzielać pożyczek firmom o krótkiej historii działalności, Zapraszamy do lektury Redakcja Rozwój przez innowacje w tym nieposiadających aktywów wystarczających do ich zabezpieczenia. W tym kontekście duże nadzieje na rozwój polskiej gospodarki pokładać można w nowej perspektywie finansowej na lata , która wspierać będzie chyba najbardziej uniwersalny mechanizm generujący długoterminowy wzrost: innowacje. Przede wszystkim badania i rozwój O ile w perspektywie gros środków przeznaczonych było na projekty infrastrukturalne, o tyle nowy okres programowania można określić jako zdecydowanie proprzedsiębiorczy. Firmy będą mogły pozyskać środki na inwestycje w ramach programu Inteligentny Rozwój i 16 Regionalnych Programów Operacyjnych; na realizację zawartych w nich priorytetów Unia przeznaczy aż o 60 proc. więcej środków niż w poprzedniej siedmiolatce. W województwach o najniższym poziomie rozwoju gospodarczego: warmińsko-mazurskim, lubelskim, podlaskim podkarpackim i świętokrzyskim, dodatkowe fundusze zapewni Program Operacyjny Polska Wschodnia. Unijne priorytety najlepiej widać na przykładzie programu Inteligentny Rozwój: przedsiębiorcy mogą liczyć przede wszystkim na wsparcie prowadzenia prac B+R we własnym zakresie i w ramach konsorcjów naukowo-przemysłowych oraz na wsparcie innowacji. Wspólnota dofinansuje także działania zmierzające do wzmacniania otoczenia i potencjału badawczego innowacyjnych firm. Kredyt technologiczny Wprowadzenie nowej technologii będzie finansowane z kredytu, na spłatę którego przedsiębiorca będzie mógł ubiega się o tzw. premię technologiczną która według dzisiejszych informacji może sięgnąć od 4 do nawet 6 mln zł. W nowej perspektywie finansowej znacznie większą rolę odegrają też instrumenty zwrotne: pożyczki preferencyjne, poręczenia, ale przede wszystkim fundusze wysokiego ryzyka typu seed capital i venture capital wspierane środkami unijnymi w celu realizacji wejść kapitałowych w najbardziej nowatorskie przedsięwzięcia. Stanowią one mechanizm motywujący wnioskodawców do realizacji wyłącznie takich projektów, które w ich ocenie mają szansę rynkowego powodzenia i zapewnią oczekiwany zwrot z inwestycji. Wpłyną też na zwiększenie dostępności finansowego wsparcia po 2020 roku, kiedy strumień unijnych pieniędzy płynących do polskiej gospodarki znacznie się zmniejszy. Autor jest dyrektorem zarządzającym w EGC

3 TURBINY POLSKIEJ GOSPODARKI maja 5 czerwca 2014 r. 31 Bezpieczny biznes Ubezpieczenie jest jedną z metod zarządzania ryzykiem. Przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy ubezpieczenia trzeba więc rozważyć, czy ta forma ochrony jest optymalna dla uniknięcia konsekwencji nieszczęśliwego zdarzenia. Dla małego przedsiębiorcy skorzystanie z ochrony ubezpieczeniowej wcale nie musi być oczywiste. Przy małej liczbie kontrahentów może okazać się, że koszt ubezpieczenia od ich niewypłacalności będzie większy niż samodzielna dbałość o rzetelne rozliczenia (choćby poprzez regularne monitorowanie dokonywanych płatności). dr Szymon Byczko Pewnych grup ubezpieczeń zwykle jednak nie da się zastąpić innymi metodami zarządzania ryzykiem. W większości przypadków nieodzowne jest zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Mały przedsiębiorca, duża szkoda Szczególnie mali i średni przedsiębiorcy muszą mieć świadomość, że w swojej działalności mogą doprowadzić do powstania szkód, których wyrównanie będzie zdecydowanie przerastać ich możliwości finansowe. Wyobraźmy sobie przykład drobnego przedsiębiorcę wykonującego niewielki fragment prac przy budowie dużego obiektu handlowego. Nieprawidłowe wykonanie jego zobowiązania może doprowadzić do opóźnienia całości prac, naliczenia kar umownych dla generalnego wykonawcy, żądania odszkodowania z tytułu utraconych korzyści itp. Nie jest niczym niezwykłym powstanie w takim przypadku obowiązku naprawienia szkody, której wysokość wielokrotnie przewyższy wysokość wynagrodzenia przedsiębiorcy. Autorowi znany jest przypadek, w którym drobny przedsiębiorca malujący sufit w hali fabrycznej (koszt jego usługi wynosił zł) został obciążony kosztem naprawy maszyny, wartej euro podczas malowania pracownik upuścił śrubokręt, który zniszczył panel sterowania obrabiarki Zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wymaga jednak starannego przemyślenia jej zakresu. Umowa musi być dostosowana do zakresu potencjalnej odpowiedzialności ubezpieczonego. Przed zawarciem umowy należy więc dokonać swoistej inwentaryzacji możliwych zagrożeń, ustalając, jakiego rodzaju odpowiedzialność może powstać w przyszłości. Pamiętajmy, że ubezpieczyciel odpowiada za ubezpieczonego, ale wyłącznie w takim zakresie, jaki przyjął w umowie ubezpieczenia. Na nic nie przyda się, na przykład ubezpieczenie odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez ruch przedsiębiorstwa, która zajmuje się tłumaczeniem dokumentów z języków obcych. Z drugiej strony, jeśli grozi nam zapłata kar umownych w przypadku nieterminowego wykonania umowy musimy upewnić się, że nasze ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej obejmuje i taką odpowiedzialność. Ubezpieczenia szyte na miarę Nie ma uniwersalnej umowy ubezpieczenia OC. Każda jest dopasowana do pewnych kategorii zagrożeń i odpowiedzialności. Uważna lektura umowy oraz ogólnych warunków ubezpieczenia jest punktem wyjścia do wyboru właściwego mechanizmu ochrony. O tym, jaki model ochrony został wybrany, muszą wiedzieć także pracownicy przedsiębiorcy. Kierowca zatrudniony w przedsiębiorstwie transportowym powinien wiedzieć, jaki jest katalog obowiązków przewoźnika, który warunkuje skuteczną ochronę ubezpieczeniową na wypadek kradzieży. Mogą to być obowiązki dotyczące np. miejsc, w których można odbywać postój, oznaczenia ładunku, jego zabezpieczeń itp. tekst promocyjny LINK4, który jest w Polsce pionierem i liderem ubezpieczeń oferowanych przez telefon i Internet, startował w 2003 roku jako firma czysto directowa działająca wyłącznie w segmencie ubezpieczeń komunikacyjnych. Dzisiaj rozwija nowe kanały sprzedaży. W współpracujemy z agentami, brokerami i bankami. Wprowadziliśmy także nowe ubezpieczenia, już nie tylko dla klientów indywidualnych, ale także dla firm. Po ubezpieczeniach flot samochodowych przyszedł czas na polisy majątkowe dla małych i średnich firm. W następnym roku będziemy ubezpieczać także większe przedsiębiorstwa powiedział Roger Hodgkiss, prezes LINK4. LINK4 należy do brytyjskiej grupy ubezpieczeniowej RSA, która jest ubezpieczycielem korporacyjnym z wieloletnim doświadczeniem na całym świecie. To, co wyróżnia grupę RSA, to wyjątkowa orientacja na klienta pod względem oferowanego serwisu i zarządzania ryzykiem. LINK4 przejął to od właściciela i również bardzo dba o jakość serwisu i mocno angażuje się w pomoc w zarządzaniu ryzykiem. Na razie z sukcesem realizujemy to w ubezpieczeniach flotowych, ale będzie to również ważny element naszej oferty ubezpieczeń majątkowych dla średnich firm. Jesteśmy na etapie budowania pakietu rozwiązań, które pozwolą nie tylko oceniać ryzyko, ale również nim efektywnie zarządzać w czasie trwania ubezpieczenia. dodał Roger Hodgkiss. Dzięki ofercie LINK4 klient może: ubezpieczyć majątek firmy od pożaru i innych zdarzeń losowych lub od wszelkiego ryzyka, ubezpieczyć majątek firmy od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczyć sprzęt elektroniczny od wszelkiego ryzyka, Dobór właściwego ubezpieczenia OC wymaga starannego przemyślenia kategorii ryzyk, jakie generuje działalność przedsiębiorcy, a następnie odnalezienia właściwego ubezpieczenia, pokrywającego dokładnie ten zakres odpowiedzialności. W większości przypadków nie będzie to proste bez udziału profesjonalisty: brokera ubezpieczeniowego lub choćby adwokata czy radcy prawnego. ubezpieczyć odpowiedzialność cywilną z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia, ubezpieczyć środki obrotowe w transporcie, ubezpieczyć mienie pracowników firmy oraz ich samych od następstw nieszczęśliwych wypadków, skorzystać z usług assistance, skorzystać z pomocy prawnej, w tym z doradztwa podatkowego oraz telefonicznej infolinii prawnej. Jeżeli klient uzna, że nie potrzebuje ubezpieczenia majątku firmy, a zależy mu wyłącznie na ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności, LINK4 da mu taką możliwość. Ponadto, w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia OC, LINK4 odpowiada za szkody wyrządzone czynem niedozwolonym, jak i za szkody powstałe w wyniku niewykonania lub nieprawidłowego wykonania zobowiązań. Jeżeli klient uzna, że proponowany zakres ochrony jest dla jego działalności zbyt szeroki, może ograniczyć ochronę tylko do szkód wyrządzonych czynem niedozwolonym. Inne ciekawe elementy LINK4 FIRMA to możliwość ubezpieczenia dodatkowych kosztów związanych ze szkodą, co ułatwia kontynuowanie działalności biznesowej po szkodzie, czy ubezpieczenie bez franszyzy i udziału własnego w szkodzie (klient, który zdecyduje się na franszyzę i udział własny, dostaje zniżkę), a także bezpłatny pakiet pomocy specjalistów Koszt ich pracy warto jednak ponieść, by w zamian uzyskać ochronę wobec części zagrożeń związanych z prowadzoną działalnością. W końcu, jak stwierdził Benjamin Franklin: ubezpieczenia to handel poczuciem bezpieczeństwa. Autor jest adwokatem oraz wykładowcą programu Executive MBA w PAM Center Katedra Prawa Gospodarczego i Handlowego na Uniwersytecie Łódzkim LINK4 ubezpiecza małe i średnie firmy Roger Hodgkiss Nowa polisa LINK4 FIRMA jest przeznaczona dla małych i średnich przedsiębiorstw o rocznym obrocie nieprzekraczającym 15 milionów złotych i o wartości mienia do 10 milionów złotych. Produkt został skonstruowany tak, aby w prosty sposób dostosować zakres ubezpieczenia do różnych rodzajów prowadzonej działalności. w ramach assistance, który będzie obsługiwany przez firmę Europ Assistance Polska. W ramach pakietu assistance przedsiębiorcy mogą skorzystać z pomocy specjalistów w takich sytuacjach jak awaria sprzętu komputerowego, uszkodzenie mienia, włamanie, pożar, zalanie, kradzież, uszkodzenie zamka w drzwiach. Klienci mogą także skorzystać z dozoru lub transportu mienia, a także z organizacji lokalu zastępczego. Co więcej, pakiet assistance chroni również zdrowie przedsiębiorcy i jego pracowników, gwarantując natychmiastową pomoc medyczną w razie jego nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku. Pomoc obejmuje zarówno sytuacje, które mają miejsce w biurze, jak i w podróży służbowej na terenie kraju. Ponadto, program gwarantuje pomoc rehabilitacyjną w postaci dostawy sprzętu niezbędnego do prowadzenia rehabilitacji oraz organizację i pokrycie kosztów procesu rehabilitacji. Wieloletnie doświadczenie Europ Assistance Polska w obsłudze małych i średnich firm pozwoliło nam stworzyć wspólnie z LINK4 program, który zagwarantuje przedsiębiorcom szybką i całodobową pomoc w nieprzewidzianych sytuacjach medycznych i technicznych, ale także w codziennym zarządzaniu biurem. Cieszymy się, że możemy współpracować z LINK4 przy tak kompleksowym programie, gwarantując jednocześnie najwyższe standardy jakościowe dodaje Ryszard Grzelak, Prezes Zarządu Europ Assistance Polska.

4 32 30 maja 5 czerwca 2014 r. TURBINY POLSKIEJ GOSPODARKI 2014 RANKING 250 NAJBARDZIEJ DYNAMICZNYCH MSP W POLSCE 51 UBOAT - LINE ,88 52 ARCUS SA ,63 53 GK BEST SA ,80 54 CERTUS CAPITAL ,50 55 INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT ,39 56 VIVID GAMES ,26 57 P.H. ELMAT SP. Z O.O ,75 58 PRÓCHNIK ,52 59 TUW - CUPRUM ,22 60 VERBICOM ,14 61 IAI ,62 62 ELZAB ,42 63 LEASING-EXPERTS ,40 64 REVITUM ,18 65 B2BPARTNER ,96 66 TERMO-REX ,87 67 SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE ,59 68 CSY ,46 69 ASSETUS ,00 70 TAXUS FUND ,73 71 TERMOEXPERT ,75 72 VAKOMTEK ,28 73 POZBUD T&R SA ,52 74 EPIGON ,54 75 REMEDIS ,22 76 LOGINTRADE ,00 77 MEDICALGORITHMICS SA ,21 78 KRYNICKI RECYKLING SA ,09 79 HM INWEST ,74 80 FOTA SA ,83 81 PARTNER TUIR SA ,58 82 WEEDO SA ,62 83 PHARMENA ,16 84 ELEKTROMONT ,92 85 SOLVER SP. Z O.O ,69 86 KORBANK ,75 87 I3D ,94 88 NANOTEL ,78 89 STANUSCH TECHNOLOGIES ,91 90 DYWILAN ,72 91 YURECO SA ,67 92 ZAKŁAD USŁUG INFORMATYCZNYCH OTAGO SP. Z O.O ,66 93 PILAB ,89 94 MACIF ŻYCIE TUW ,86 95 PYLON ,85 96 SFINKS POLSKA SA ,74 97 BIOTON ,15 98 TRITON DEVELOPMENT , TH AVENUE HOLDING , PRESTO , BIOERG SA ,40 Trendy na rynku telekomunikacyjnym dla biznesu Ceny tradycyjnych usług telekomunikacyjnych (połączeń głosowych i dostępu do internetu) spadają niczym ceny podstawowych produktów spożywczych w dyskontach przed świętami. Do tego coraz częściej powtarzana prognoza pakietów bez limitu na terenie Unii Europejskiej sprawia, że utrzymanie satysfakcjonującego wyniku finansowego przez operatorów telekomunikacyjnych staje się coraz trudniejsze. Jaką drogą zatem powinni podążać operatorzy, aby utrzymać swoją pozycję na rynku? Michał Baranowski Kilka tygodni temu miałem przyjemność prowadzić warsztaty dla studentów Politechniki Warszawskiej na temat budowania nowoczesnych usług telekomunikacyjnych. Po jednych z ćwiczeń uczestnicy wyciągnęli wnioski dotyczące najtańszych ofert no limit. Policzyli, że (w pewnym uproszczeniu) wystarczy tylko kilkanaście minut codziennych rozmów z abonentem innej sieci, aby koszty zakończenia połączeń u innego operatora (tzw. interconnect) przewyższyły przychody. Zaskoczenie słuchaczy jak daleko może się posunąć walka o klienta było ogromne. Trudna sytuacja Jeszcze niedawno popularne hasło na rynku masowym Telewizja, Internet, Telefon ewoluuje w stroną: Telewizja, Internet, Telefon, Bank Prąd i szybkie LTE, a branż, nad którymi pracują operatorzy jest jeszcze co najmniej kilka. Na rynku biznesowym również znajdują się nowe, bardzo atrakcyjne obszary odpowiadające na zapotrzebowanie firm na posiadanie bezpiecznego dostępu do informacji z każdego miejsca i na każdym urządzeniu, idące w parze z lawinowo pojawiającymi się urządzeniami komunikującymi się z aplikacjami online. Znacznie przyspiesza to integrację rozwiązań informatycznych (ICT) dostępnych poprzez infrastrukturę operatorów komórkowych. Dodatkowo technologia wyróżnia niektórych dostawców. Są pewne rozwiązania, gdzie tylko przedsiębiorca telekomunikacyjny możne dostarczyć kompletny i satysfakcjonujący klientów produkt. Takimi usługami są na pewno usługi bezpieczeństwa teleinformatycznego. Dlaczego? Operator chroni to, na czym zna się najlepiej i co najważniejsze, nad czym ma kontrolę lepszą niż inni. Oczywiście potrzebny jest branżowy partner. Takich obszarów i bodźców jest więcej. Zdarza się, że i ustawodawca przychodzi z pomocą. Przykładem niech będzie dyrektywa ecall łącząca przemysł motoryzacyjny z telekomunikacją. W tym samym obszarze pozostaje ustawa zmieniająca sposób odliczania VAT od wydatków związanych z samochodami służbowymi. Daje ona dodatkowe benefity z wykorzystania rozwiązań telematycznych. MSP w chmurach W przypadku klientów korporacyjnych operatorzy dążą do zmiany swojej roli z dostawców prostych produktów telekomunikacyjnych do roli integratorów kompleksowych rozwiązań ICT. W przypadku mniejszego biznesu chcą być wsparciem do prowadzenia firmy, oferują edykowane usługi i narzędzia z chmury. Oczywiście w jednym i drugim przypadku w ścisłej współpracy z partnerami biznesowymi. Są jednak przypadki, gdzie budowa wspólnych usług jest trudna lub wydaje się wręcz niemożliwa. Patrząc na polski rynek znajdujemy przykłady, że nie zawsze tak być musi. Pozostaje możliwość zaproszenia partnera B2B do udziału w programie lojalnościo Podsumowując: w dzisiejszych czasach siła telekomu to liczba obsługiwanych klientów i trafny dobór partnerów biznesowych do budowy nowych usług, niekoniecznie już telekomunikacyjnych. Autor reprezentuje firmę Location Based Media

5 30 maja 5 czerwca 2014 r. 33 NAJLEPSZE PRODUKTY DLA MSP 2014 BANK MERITUM BANK ZA PAKIET MERITUM BEZ GRANIC Pakiet Meritum Bez Granic przeznaczony jest dla nowoczesnych przedsiębiorców, którzy większość transakcji dokonują elektronicznie. Posiadacz rachunku Meritum Bez Granic redukuje do zera koszty za: prowadzenie rachunku bieżącego, wraz z dowolną liczbą rachunków pomocniczych w zł i walutach obcych, wydanie dowolnej liczby kart kredytowych Visa Business, dostęp do Systemu Bankowości Elektronicznej, możliwość realizacji wszystkich przelewów krajowych (w tym ZUS i US) zleconych przez internet, wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce. BANK CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA ZA KREDYT W KONCIE BIZNES Kredyt w rachunku bieżącym to najwygodniejszy sposób na zarządzanie bieżącą płynnością finansową firmy. Dodatkowo bank Credit Agricole udziela go bezpłatnie i jednocześnie bezpłatnie prowadzi konto firmowe przez cały okres kredytowania. Dowolny cel kredytowania bez konieczności dokumentowania wykorzystania środków, przeznaczenie zgodnie z bieżącymi BNP PARIBAS BANK POLSKA ZA KREDYT ENERGO Kredyt inwestycyjny służący finansowaniu przedsięwzięć energooszczędnych związanych z modernizacją parków technologicznych, budynków komercyjnych, inwestycji w OZE oraz technologii zakwalifikowanych na liście LEME jako energooszczędne. Podstawowym kryterium kwalifikowalności inwestycji jest poziom oszczędności, jaki zostanie osiągnięty w wyniku realizacji projektu. W przypadku inwestycji w modernizację budynków komercyjnych wymagany poziom oszczędności wynosi 30 proc., a w przypadku maszyn i urządzeń 20 proc. Finansowane projekty otrzymują dofinansowanie w wysokości 10 proc. lub 15 proc. wartości udzielonego kredytu. Okres finansowania inwestycji wynosi (w zależności od klasy finansowanych potrzebami oraz spłata zgodnie z możliwościami, to wszystko czyni kredyt w koncie wyjątkowo atrakcyjnym dla każdego przedsiębiorcy. Ponadto może on otrzymać nawet 300 tys. zł, bez zabezpieczeń rzeczowych, na 12 mies. z możliwością bezpłatnego przedłużenia na kolejny okres, bez konieczności spłaty przed terminem odnowienia. Kredyt może być wykorzystywany wielokrotnie w czasie umowy bez konieczności jego całkowitej spłaty, w formie gotówkowej i bezgotówkowej. Bank nalicza odsetki jedynie od wykorzystanej kwoty kredytu (brak prowizji od niewykorzystanej części limitu kredytowego). Jednocześnie odsetki te dla firmy są kosztem uzyskania przychodu i pomniejszają podstawę do opodatkowania. aktywów) maksymalnie 10 lat. Interesującym mechanizmem jest lista LEME, na której zarejestrowano kilka tysięcy produktów, z takich kategorii jak: wózki widłowe, centra obróbcze, wtryskarki oraz materiały i urządzenia wykorzystywane w budownictwie. Lista ma charakter otwarty i można na niej zarejestrować produkty spełniające wymogi energooszczędności. Reklama Reklama

6 34 30 maja 5 czerwca 2014 r. TURBINY POLSKIEJ GOSPODARKI 2014 FAKTORING BANK OCHRONY ŚRODOWISKA ZA EKOFAKTORING Korzystający z ekofaktoringu przedsiębiorca może otrzymać pieniądze nawet w ciągu 48 godzin od daty wystawienia faktury, bez względu PRAGMA FAKTORING SA ZA MSP-FAKTORING na zastosowany termin płatnosci. Produkt ten oferuje automatyczne generowanie monitów i wezwań do zapłaty do odbiorców oraz tworzenie raportów o stanie należności, opóźnieniach w płatnościach, czy dostępnych limitach. Ofertę BOŚ wyróżnia jej ekologiczny charakter. Klient unika drukowania faktur i przesyłania ich do banku, w konsekwencji może zaoszczędzić, nawet ok. 20 tys. zł. ZA FAKTORING NIEPEŁNY RAIFFEISEN POLBANK MSP-Faktoring to kompleksowe rozwiązania wspomagające płynność, oparte na faktoringu i stworzone z myślą o potrzebach, oczekiwaniach i możliwościach małych i średnich przedsiębiorstw. Pragma Faktoring SA jest wiodącym faktorem z sektora pozabankowego. Niestosowanie bankowych standardów zdolności kredytowej skutkuje większą dostępnością produktów finansowych. Dzięki temu Pragma Faktoring posiada ofertę bardzo przyjazną sektorowi MSP. Dostępność, wymogi dokumentacyjne oraz procedury są dostosowane do oczekiwań i możliwości małych i średnich przedsiębiorstw. Ofertę MSP-Faktoringu stworzono w odpowiedzi na zgłaszane przez klientów potrzeby. Usługa faktoringu zabezpiecza przedsiębiorcę przed wydłużaniem przez kontrahentów terminów płatności. Faktoring to nabycie i sfinansowanie przez bank faktury przed terminem jej płatności. Firma korzystająca z tej formy finansowania otrzymuje gotówkę za towar lub usługę w Raiffeisen Polbank już w ciągu jednej godziny. Jest to możliwe dzięki wygodnej, szybkiej i łatwej w obsłudze aplikacji internetowej R-Faktor. W ten sposób gotówka szybko trafia na konto firmy. W przypadku faktoringu niepełnego, czyli z regresem, firma godzi się zwrócić przekazaną jej na podstawie faktury przez bank kwotę, jeśli jej kontrahent nie ureguluje zobowiązania. Warto pamiętać, że wykup faktur nie jest jedyną usługą w ramach korzystania przez firmę z faktoringu. Przedsiębiorca może oczekiwać m.in. stałego monitoringu jego należności i narzędzia do zarządzania nimi oraz szczegółowych raportów dotyczących swoich wierzytelności. Faktoring jest dobrym rozwiązaniem dla tych firm, które rozliczają się z odroczonym terminem płatności. Dzięki faktoringowi przedsiębiorstwo przyśpiesza wpływ środków z tytułu posiadanych faktur i w ten sposób poprawia swoją płynność finansową. Pozwala to pracować gotówce, która zwykle zamrożona jest w fakturach. UBEZPIECZENIA ALLIANZ POLSKA ZA ALLIANZ BIZNES PLUS Szeroki zakres tego ubezpieczenia stanowi solidną podstawę działalności gospodarczej. Allianz Biznes Plus chroni ubezpieczeniem budynki, lokale, rzeczy ruchome, nakłady inwestycyjne. Oferta umożliwia elastyczne dopasowanie zakresu ubezpieczenia do wymagań przedsiębiorcy. Zakres ubezpieczenia, poczynając od ubezpieczenia pożaru, może zawierać całe spektrum ryzyk nazwanych i obejmować ochroną również ryzyka nienazwane. Ochrona ubezpieczeniowa może objąć: budynki i lokale, elementy działki budowle i elementy małej architektury, urządzenia i wyposażenie, rzeczowe składniki majątku obrotowego (środki obrotowe) w miejscu ubezpieczenia i w transporcie, rzeczy osób trzecich, np. urządzenia w leasingu, środki obrotowe powierzone do sprzedaży, nakłady inwestycyjne nakłady poniesione na adaptację budynku lub lokalu, szyby od stłuczenia, rzeczy należące do pracowników, wartości pieniężne, elementy zamocowane na zewnątrz budynków, np. reklamy. LINK4 ZA LINK4FIRMA ZA GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE Oferta skierowana do firm, których obroty nie przekraczają rocznie 15 mln zł, a wartość mienia w jednej lokalizacji nie przekracza 10 mln zł. Możliwość ubezpieczenia dodatkowych kosztów związanych ze szkodą, co ułatwia kontynuowanie działalności biznesowej po szkodzie. Rozbudowane ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej firmy z możliwością dołączenia klauzul dostosowanych do rodzaju działalności. W przypadku niedoubezpieczenia równego lub mniejszego niż 20 proc., wartość odszkodowania nie ulega proporcjonalnej redukcji (bez konieczności wprowadzania dodatkowej klauzuli w umowie). Sezonowe (np. świąteczne) ubezpieczenie zwiększonych stanów magazynowych i/lub gotówki w kasie. Ubezpieczenie mienia na placu i narzędzi poza firmą (w miejscu wykonywania usługi) oraz zewnętrznych materiałów reklamowych. Dla chętnych: ubezpieczenie bez franszyzy i udziału własnego w szkodzie (kto decyduje się na franszyzę i udział własny, dostaje zniżkę). Grupowe Ubezpieczenie na Życie Open Life TU Życie SA to nie tylko zabezpieczenie siebie oraz rodziny na wypadek konsekwencji nieprzyjemnych zdarzeń losowych, lecz także dostęp do promocyjnej oferty zniżek na najpopularniejsze ubezpieczenia majątkowe, dostęp do korzystnych rozwiązań usług bankowych (możliwość odzyskania nawet do 300 zł składki) oraz do rabatów na zakup podręczników szkolnych, a także bogaty pakiet assistance. Cechy produktu: kompleksowa ochrona w przypadku zajścia nieprzewidzianych zdarzeń losowych, uproszczona procedura obejmowania ochroną oraz procedura oceny ryzyka, gwarantowany indywidualny wybór wariantu ubezpieczenia, szeroki zakres ochrony i wysokie sumy ubezpieczenia w zamian za niską składkę, maksymalnie uproszczona obsługa produktu, dzięki dedykowanym rozwiązaniom IT, poza korzyściami dla pracownika, również korzyści dla pracodawcy.

7 TURBINY POLSKIEJ GOSPODARKI maja 5 czerwca 2014 r. 35 WINDYKACJA E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA SA ZA TARCZĘ WINDYKACYJNĄ Tarcza Windykacyjna e-kancelarii, to usługa windykacji w abonamencie. Tarcza Windykacyjna występuje w trzech dogodnych opcjach do wyboru: MINI 49 zł/mies. (windykacja bez limitu); EOS KSI POLSKA ZA GOSPODARKĘ RUCHOMOŚCIAMI EKO 69 zł/mies. (windykacja bez limitu plus pieczęć prewencyjna); MAX 99 zł/mies. (windykacja bez limitu i pieczęć prewencyjna plus infolinia prawna). W ramach każdego z pakietów Spółka zapewnia windykację polubowną bez limitu (wezwania do zapłaty, SMS i oraz negocjacje call center). Klient zleca do obsługi dowolną liczbę spraw bez ponoszenia dodatkowych kosztów opłaca tylko niski abonament miesięczny. Atutem Tarczy Windykacyjnej jest także stała stawka prowizyjna po skutecznej windykacji, która kształtuje się na poziomie 10 proc. wartości odzyskanego zobowiązania bez względu na przeterminowanie czy status sprawy. Produkt złożony składający się z wieloetapowej usługi, mającej na celu zminimalizowane ryzyka związanego ze znaczną utratą wartości ruchomości, które stanowią zabezpieczenie kredytu/leasingu/pożyczki. Proces jest inicjowany na etapie weryfikacji przedmiotu zabezpieczenia i kredytobiorcy pod ZA WINDYKACJĘ NA KOSZT DŁUŻNIKA KACZMARSKI INKASSO SP. Z O.O. kątem jego wartości w przyszłości w sytuacji wystąpienia konieczności jego sprzedaży w wyniku wystąpienia opóźnień płatniczych kredytu/leasingu/pożyczki. Przez cały okres trwania umowy kredytowej/leasingowej zabezpieczenie kredytu jest monitorowane pod kątem aktualnego pokrycia zabezpieczenia kredytu. W przypadku konieczności zaspokojenia swoich roszczeń poprzez sprzedaż zabezpieczenia, EOS-KSI Polska wykonuje wszelkie czynności z tym związane, między innymi: oszacowanie wartości ruchomości, przygotowanie kosztorysów ewentualnego demontażu, transportu, magazynowania i sprzedaży. Usługa jest ściśle związana z główną działalnością firmy windykacją należności. W trackie trwania procesu gospodarki ruchomościami możemy skutecznie windykować zaległości z tytułu umowy kredytowej/leasingowej. Usługa powstała w odpowiedzi na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw, będących podstawą polskiej gospodarki. Dzięki Windykacji na koszt dłużnika, firmy te mogą w skuteczny sposób walczyć ze stosowanymi często przez ich większych partnerów biznesowych długich terminów płatności. Dzięki usłudze firmy z sektora MSP zyskują możliwość odzyskania pieniędzy przy pomocy profesjonalnej firmy windykacyjnej i przerzucenia kosztów windykacji na dłużnika, zgodnie z założeniami Ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z 2013 r. Kaczmarski Inkasso Sp. z o.o. w swoich działaniach oferuje nie tylko indywidualnie dostosowanie działań z zakresu windykacji polubownej do potrzeb wierzyciela, lecz także zapewnia wsparcie procesu odzyskiwania należności dopisaniem dłużnika do bazy danych Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA. Zdrowie podstawą sukcesu Rozmowa z Edytą Dec, dyrektorem Departamentu Sprzedaży w Grupie LUX MED Czy pracodawca powinien dbać o zdrowie pracownika? Jak najbardziej, bo zdrowy pracownik to efektywny pracownik. Badania przeprowadzone w 2013 r. przez ICAN Research wykazują, że blisko 96 proc. osób pracujących w firmach, w których pracodawca dba o ich zdrowie, jest zdania, że pracują efektywniej niż inni. W firmach, w których nie przykłada się wagi do zapewnienia opieki medycznej pracownikom, ten sam wskaźnik wyniósł 67 proc. Ponadto w firmach dbających o zdrowie pracowników 60 proc. osób nie opuściło ani jednego dnia z powodu choroby, w drugiej grupie aż u 70 proc. osób odnotowano nieobecność z tego powodu. Dlatego coraz więcej pracodawców zwraca uwagę na zakres i jakość świadczonych dla pracowników usług medycznych. Z drugiej strony rośnie też trend dbania o zdrowie przez samych pracowników i oczekują oni, że pracodawca wesprze te działania. W myśl zasady, że lepiej zapobiegać, niż leczyć? Tak. Z wieloletniego doświadczenia Grupy LUX MED wynika, że oferowane przez nas programy profilaktyczne doskonale wpływają na świadomość pracowników dotyczącą zdrowego trybu życia, a to przynosi wymierne rezultaty. Osoby, które przeszły badania profilaktyczne, po analizie wyników otrzymują indywidualne zalecenia zdrowotne, dzięki czemu mogą uniknąć wielu chorób. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się także seminaria, które przeprowadzamy wśród pracowników w miejscach pracy. Szczegółowe tematy uzgadniamy z pracodawcami, najczęściej dotyczą one jednak zasad zdrowego odżywiania, zapobiegania bólom pleców oraz profilaktyki infekcji dróg oddechowych. Dzięki takim działaniom profilaktycznym pracodawcy odnotowują mniejszą absencję wśród pracowników. Dla zdrowia i zdolności do pracy kluczowe jest zarówno zapobieganie chorobom, jak i ich szybkie zdiagnozowanie i wdrożenie skutecznego leczenia. Szybki dostęp do konsultacji specjalistycznych, badań diagnostycznych i zabiegów zmniejsza tzw. nieefektywną obecność w pracy. Skoro więc objęcie pracowników opieką medyczną przynosi wymierne korzyści, to dlaczego wciąż sporo jest firm, które nie zapewniają pracownikom tego świadczenia? Osoby zarządzające firmami twierdzą, że jedną z głównych przyczyn utrudniających wdrożenie takiego rozwiązania jest jego wysoki koszt. Zwłaszcza w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw zapewnienie opieki medycznej pracownikom może znacząco podnosić koszty zatrudnienia. Dlatego mniejsze firmy często rezygnują nawet z poszukiwania na rynku takiej oferty. Dodatkowo część pracodawców uważa, że dbanie o zdrowie osób przez nich zatrudnianych nie przekłada się na poprawę wskaźnika absencji, na efektywność i satysfakcję z pracy, co jak wykazały badania nie jest prawdą. Niewiedza ta może wynikać na przykład stąd, że nie wszystkie firmy przeprowadzają systematyczne badania wśród pracowników, w których mogliby oni zasygnalizować swoje oczekiwania względem pracodawcy w zakresie działań prozdrowotnych. Na rozbudowaną ofertę opieki zdrowotnej mogą pozwolić sobie głównie duże firmy. Czy pracownicy małych firm mogą liczyć na kompleksową opiekę medyczną? Zakres pakietów medycznych powinien uwzględniać specyfikę firmy. Najlepiej, aby każdy pracownik miał zapewnioną opiekę medyczną na jak najwyższym poziomie. Często jednak właścicielom małych firm, zatrudniającym kilkakilkanaście osób, zależy na oszczędnych rozwiązaniach. Idealnym wyjściem w takiej sytuacji jest wykupienie pakietu stworzonego specjalnie z myślą o małych firmach. LUX MED na przykład oferuje pakiety przeznaczone dla firm zatrudniających od 3 do 20 osób. Jeśli właścicielom zależy na oszczędnych rozwiązaniach, mogą dodatkowo znacznie zredukować koszty opieki medycznej dzięki systemowi niskie opłaty, małe dopłaty. Pracodawca opłaca pracownikowi abonament medyczny, zapewniając mu dostęp do specjalistycznej Zdrowy pracownik to efektywny pracownik. Badania przeprowadzone w 2013 r. przez ICAN Research wykazują, że blisko 96 proc. osób pracujących w firmach, w których pracodawca dba o ich zdrowie, jest zdania, że pracują efektywniej niż inni opieki, a pacjent, idąc do lekarza, za wizytę dopłaca jedynie niewielką kwotę. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie i dla pracodawcy, i dla pracownika. EDYTA DEC Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, studiów podyplomowych w Polsko-Francuskim Instytucie Ubezpieczeń przy Instytucie Francuskim oraz cyklu szkoleń m.in. z zakresu sprzedaży i specjalistycznych. W 2013 r. ukończyła Health And Resilience Academy w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Od 1998 r. związana ze sprzedażą produktów ubezpieczeniowych i inwestycyjnych. Podczas swojej działalności zawodowej pracowała między innymi w Zurich Handlowy, Credit Suisse (od 2000 r.) i Amplico Life (od 2002 r.). Od 2005 r. związana z Grupą LUX MED.

8 36 30 maja 5 czerwca 2014 r. TURBINY POLSKIEJ GOSPODARKI 2014 LEASING ING LEASE (POLSKA) SP. Z O.O. ZA ING AUTO LEASING Program ING Auto obecny jest na rynku od roku i został przygotowany przez ING Lease z myślą o firmach zainteresowanych leasingiem samochodów osobowych oraz dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, nowych oraz używanych, nabywanych od autoryzowanego dealera. Produkt skierowany jest do nowych i istniejących klientów Grupy ING. Program ING Auto jest dostępny dla firm rozpoczynających działalność gospodarczą. Przedsiębiorcy od razu po założeniu firmy bez zbędnych formalności i w krótkim czasie mogą uzyskać finansowanie samochodu. Leasing w programie ING Auto charakteryzuje się ograniczonymi do minimum formalnościami oraz uproszczonymi procedurami. Finansowanie udzielane jest na podstawie oświadczenia klienta oraz dokumentów rejestrowych firmy, bez konieczności dostarczania dokumentów finansowych. Każdy klient może dodatkowo skorzystać z atrakcyjnej oferty ubezpieczeniowej. VB LEASING ZA DNA PROGRAM DNA Program to unikatowy produkt pozwalający na zmniejszenie ryzyka związanego z kradzieżą mienia (pojazdów, maszyn i urządzeń etc.) lub podmianą części. Spośród firm leasingowych w Polsce tylko VB Leasing posiada go w swojej ofercie. Technologia ta wykorzystywana jest m.in. przez służby specjalne USA i polega na naniesieniu na przedmiot tysięcy mikrokropek z unikalnym kodem, które są podstawą do jego identyfikacji. Zabezpieczone w ten sposób mienie wyróżnia się specjalnymi, dobrze widocznymi nalepkami. Oznakowane przedmioty nie mają żadnej rynkowej wartości dla złodzieja czy pasera. Cząsteczki znajdują się na wielu elementach, dlatego nawet próby mechanicznego usuwania czy zamalowania nie gwarantują całkowitego oczyszczenia. Do identyfikacji właściciela przedmiotu czy jego części wystarczy jedna mikrokropka. O działaniu prewencyjnym systemu świadczą dane nie tylko z Polski, ale też z Australii, Wielkiej Brytanii czy RPA. DNA Program zajął 1. miejsce podczas Międzynarodowych Targów Zabezpieczeń SECUREX. PKO LEASING ZA PKO AUTO LEASING MOBILNY PKO Auto Leasing Mobilny to więcej niż samo finansowanie. Produkt łączy najkorzystniejsze elementy leasingu operacyjnego oraz wynajmu długoterminowego i umożliwia wzięcie w leasing samochodów osobowych i ciężarowych o DMC do 3,5 t. PKO Auto Leasing Mobilny to: minimum formalności, szybka realizacja transakcji nawet w 24 godziny, opłata wstępna już od 0 proc., dogodny okres finansowania od 24 do 60 miesięcy oraz finansowanie pojedynczych samochodów. W cenie finansowania zawarty jest bogaty pakiet usług dodatkowych: assistance bez limitu zdarzeń z samochodem zastępczym do 5 dni z możliwością wydłużenia tego okresu; Centrum Likwidacji Szkód; karta paliwowa; ubezpieczenie komunikacyjne ze stałą ratą przez cały okres trwania umowy leasingu oraz pakiety serwisowe dla wybranych marek samochodów. Produkt PKO Auto Leasing Mobilny jest dostępny w 14 oddziałach własnych PKO Leasing oraz ponad placówkach PKO Banku Polskiego, zlokalizowanych na terenie całego kraju. TELEKOMUNIKACJA FOCUS TELECOM POLSKA ZA TELCO SMART OFFICE Platforma obejmuje wirtualną centralę telefoniczną IP PBX oraz system zapowiedzi głosowych IVR w modelu cloud computing. Usługi dostępne są z poziomu panelu www, co ułatwia kontrolę połączeń wychodzących, przychodzących oraz wewnątrz firmy. Rozwiązanie zawiera narzędzia monitoringu i statystyk, które zapewniają stały nadzór nad wszystkimi połączeniami w firmie. Atutem platformy są wyraźnie niższe od rozwiązań stacjonarnych koszty wdrożenia i użytkowania połączenia w obrębie oddziałów firmy są bezpłatne, a pracownicy korzystają ze skróconych numerów wewnętrznych. System jest skalowalny i elastyczny liczbę użytkowników centrali można modyfikować zgodnie z zapotrzebowaniem. Istotna jest też niespotykana na rynku intuicyjność i prostota obsługi IVR. Platforma pozwala klientowi na samodzielne tworzenie nawet bardzo skomplikowanych scenariuszy kierowania połączeń. Budowane są one za pomocą gotowych komponentów graficznych, które w prosty sposób łączą się ze sobą. Za nadzór i administrowanie systemem odpowiada natomiast dostawca rozwiązania. GTS POLAND ZA WIRTUALNY SERWER GTS świadczy usługę Wirtualnych Serwerów zarówno małym firmom zainteresowanym pojedynczymi serwerami, jak i większym chcącym umieścić w chmurze środowiska wieloserwerowe. W oferowanym rozwiązaniu fizyczny sprzęt przestaje być istotny dla klientów ORANGE POLSKA ZA PLANY TARYFOWE ORANGE BIZ nie ma już ograniczeń fizycznych urządzeń, konieczności zapewnienia bezpiecznych warunków pracy, zasilania, chłodzenia, części zamiennych, serwisowania. Klienci zyskują wygodny dostęp do swojej wirtualnej serwerowni, którą mogą zarządzać z dowolnego miejsca na świecie. Ponieważ wszystko w usłudze działa w modelu click-and-done, rezultaty widać od razu. Stworzenie na przykład kilku dodatkowych serwerów pod nowy projekt jest kwestią minut a nie tygodni. Rozwiązania w chmurze gwarantują racjonalne wydatki. Klient ponosi koszty zasobów tylko wtedy, gdy ich używa. Rozwiązanie GTS wyróżnia to, że dane są przetwarzane i przechowywane w Polsce, w profesjonalnym Data Center. Usługa jest dostępna nieprzerwanie, z zapewnieniem najwyższej jakości i bezpieczeństwa użytkowania. Najlepszy produkt DLA MSP W nowych przełomowych planach Orange Biz klient otrzymuje w standardzie: rozmowy bez limitu w Polsce i do UE, rozmowy bez limitu odbierane w UE oraz atrakcyjne zestawy usług, m.in. ubezpieczenie smartfona, Nawigację Orange, rabat na zakup aplikacji on-line w Chmurze dla Fim, internet. 2014

9 TURBINY POLSKIEJ GOSPODARKI maja 5 czerwca 2014 r. 37 OPIEKA MEDYCZNA SIGNAL IDUNA ŻYCIE POLSKA TU ZA GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE MULTIOCHRONA LUX MED Multiochrona to zabezpieczenie finansowe dla pracownika i jego rodziny, zapewniające pełną ochroną ubezpieczeniową przy dużo niższej stawce niż w przypadku ubezpieczenia indywidualnego. Ubezpieczenie Multiochrona zapewnia wypłatę odszkodowania w przypadku wystąpienia określonych zdarzeń, dotyczących zarówno ubezpieczonego, jak i osób współubezpieczonych (członka rodziny, dziecka lub partnera ubezpieczonego). Ochrona dotyczy m.in.: śmierci ubezpieczonego, ZA PAKIETY MEDYCZNE DLA FIRM (3 20 PRACOWNIKÓW) trwałego uszczerbku na zdrowiu, śmierci małżonka/dziecka/teściów ubezpieczonego, poważnego zachorowania czy poważnych zachorowań i operacji chirurgicznych. Istotnym elementem Multiochrony jest również wypłata świadczeń szpitalnych. Świadczenia wypłacane są przez cztery kolejne dni w przypadku pobytu w szpitalu w wyniku choroby lub dwa kolejne dni w przypadku leczenia obrażeń powstałych w następstwie nieszczęśliwego wypadku. Grupa LUX MED przygotowała ofertę dostosowaną do potrzeb firm zatrudniających od 3 do 20 pracowników. To znakomita propozycja dla pracodawców chcących wywiązać się z ustawowego obowiązku badań medycyny pracy i szkoleń w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, a także zapewnić pracownikom szybki dostęp do konsultacji lekarskich i badań diagnostycznych. W ramach oferty można, w zależności od pakietu, korzystać z wszechstronnej opieki medycznej realizowanej w 78 ogólnodostępnych, ambulatoryjnych placówkach Grupy LUX MED, a także sieci placówek partnerskich w całym kraju. Pacjenci mają też dostęp do licznych funkcjonalności telefonicznych i internetowych, dzięki którym skraca się czas poświęcony na rezerwację, uzyskanie informacji, czy też wizytę w placówce. Korzystając z Portalu Pacjenta można zarezerwować termin konsultacji u wybranego specjalisty, odebrać wyniki badań laboratoryjnych z komentarzem lekarza lub zadać lekarzowi pytanie dotyczące wcześniejszej wizyty. Zróżnicowane zakresy opieki medycznej odpowiadają na najważniejsze potrzeby. Tym, którym zależy na oszczędnych rozwiązaniach, proponowana jest redukcja kosztów opieki medycznej dzięki systemowi niskie opłaty, małe dopłaty, który zakłada bardzo niską opłatę miesięczną i system niskich dopłat przy faktycznie wykonywanej usłudze. Pakiety te, oprócz placówek własnych Grupy, mają dostęp do ponad 500 placówek partnerskich w całym kraju. Dla klientów chcących zapewnić swoim pracownikom kompleksową opiekę proponowany jest pakiet, w którym znajdują się kompleksowe rozwiązania, umożliwiające dostęp do szerokiej gamy usług medycznych, bez żadnych dopłat oraz do szerokiej listy ponad 1,6 tys. placówek partnerskich w całej Polsce. MEDICOVER ZA PROGRAM ZDROWIE PRESTIGE To propozycja dla pracodawców, którzy chcą zapewnić swoim pracownikom pełen zakres opieki medycznej obejmującej także leczenie szpitalne. Program obejmuje: obowiązkowe badania medycyny pracy badania wstępne, okresowe i kontrolne; Hot Line Medicover telefoniczne porady medyczne 24/7; stałą opiekę wybranego lekarza prowadzącego, który całościowo zajmuje się zdrowiem pacjenta; konsultacje lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej internisty, pediatry, lekarza medycyny rodzinnej; opiekę psychologa, psychiatry, seksuologa, dietetyka, a także logopedy i neurologopedy (w ramach limitu); konsultacje lekarzy pomocy doraźnej ogólnej, pediatrycznej, chirurgicznej i ortopedycznej; wizyty domowe (bez ograniczeń); kompleksowe badania diagnostyczne, panele alergologiczne z krwi, testy skórne, diagnostykę układu moczowego, badania cytologiczne i histopatologiczne, biopsje, holter EKG i RR, próby wysiłkowe, audiometrię, EEG, mammografie, pełen zakres badań USG oraz RTG, tomografie komputerowe, rezonans magnetyczny, endoskopie, scyntygrafie; pakiet badań dla kobiet w ciąży; fizjoterapię (bez ograniczeń). Reklama

10 38 30 maja 5 czerwca 2014 r. TURBINY POLSKIEJ GOSPODARKI 2014 OPROGRAMOWANIE INSERT ZA RACHMISTRZ NEXO Rachmistrz nexo to rozwiązanie dla firm prowadzących księgę przychodów i rozchodów lub rozliczających się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Ułatwia samodzielne dokumentowanie działalności przedsiębiorstwa, a także wspomaga pracę biur rachunkowych. Rachmistrz nexo pozwala na ujmowanie jednym zapisem wielu aspektów VAT, a także ewidencję podatku naliczonego oraz należnego, sprawne ewidencjonowanie remanentów oraz korekt kosztów uzyskania przychodów. System obsługuje transakcje VAT krajowe, wewnątrzwspólnotowe, a także pozaunijne. Księgowy sprawnie rozliczy także VAT marżę, korektę VAT nieterminowych płatności, w tym ulgę na złe długi oraz VAT naliczany po zapłacie, z wykorzystaniem rozliczeń rozrachunków. Rachmistrz nexo automatycznie wyliczy i dokona korekt deklaracji VAT- -7/7K/7D i VAT-UE w trybie miesięcznym lub kwartalnym. Zarządzanie finansami obejmuje ewidencję operacji kasowych, bankowości elektronicznej oraz rozrachunków. SAGE ZA SYMFONIA PRO System Symfonia Pro wyposażono w nową funkcjonalność, która w wygodny i intuicyjny sposób pozwala uzyskiwać bieżące informacje o finansach i procesach biznesowych. Symfonia Pro prezentuje dane w formie gotowych, predefiniowanych wykresów, raportów oraz zestawień. Użytkownicy mogą też samodzielnie tworzyć własne zestawienia pod kątem specyficznych wymagań informacyjnych. Prezentacje graficzne Systemu Symfonia Pro bazują m.in. na tabelach przestawnych oraz zdefiniowanych wymiarach. Dzięki nim, użytkownicy mogą definiować własne zestawienia. Wykresy i dane można przesyłać em i eksportować do zewnętrznych plików. W systemie dostępny jest również kreator wykresów, który poszerza możliwości wizualizacji danych. Więcej: IBM ZA IBM POWERLINUX Rozwiązania IBM PowerLinux stworzone są w oparciu o najwyższej klasy systemy w architekturze POWER. Systemy oparte o rozwiązania POWER8 to wydajna, skalowalna i bezpieczna infrastruktura biznesu. Zastosowanie systemu operacyjnego Linux umożliwia zwiększenie elastyczności przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów utrzymania systemu. Dzięki zastosowaniu POWER8 zwiększa się wydajność systemów, które zbierają i analizują dane czy systemów wspierających coraz większą liczbę użytkowników mobilnych. Infrastruktura może być w łatwy sposób dostarczana jako usługa (dzięki zaawansowanej wirtualizacji), co w znaczący sposób upraszcza IT i zmniejsza koszty jego działania. KARTA PALIWOWA BP EUROPA SE, ODDZIAŁ W POLSCE ZA KARTĘ BP PLUS ROUTEX Dzięki bezpiecznemu systemowi on-line BP e- -Konto, fleet manager ma pełną kontrolę nad działalnością związaną z flotą, a dostępne narzędzia, np. BP Fleet Expert, pozwalają zarządzać flotą w sposób optymalny. Najnowszym rozwiązaniem dla firm transportowych w ofercie jest system BP FleetMove, który proponuje nowatorskie i unikalne rozwiązania, których nie mają inne systemy telematyczne, np. rekomendowanie stacji paliw, prognozowanie czasu i miejsca tankowania, korygowanie stylu jazdy kierowcy w czasie rzeczywistym czy bezpieczne tankowanie. W ramach oferty flotowej BP proponuje także kompleksowy zestaw rozwiązań, dzięki którym firma może otrzymać zwrot podatku VAT od wszystkich transakcji dokonanych zarówno przy użyciu karty BP PLUS, jak i kart innych emitentów zrealizowanych na terenie Europy. Oprócz odzyskiwania podatku VAT w trybie standardowym, istnieje również możliwość szybkiego zwrotu VAT, w ramach której zwrot podatku jest przedpłacony oraz fakturowanie netto, dzięki któremu w ogóle nie ma potrzeby płacenia podatku VAT. DKV EURO SERVICE ZA KARTĘ PALIWOWĄ DKV Karta paliwowo-serwisowa DKV obejmuje zasięgiem ponad 54 tys. stacji paliw. Korzysta z niej ok. 98 tys. firm na całym świecie. Na terenie Polski współpracuje z siecią ponad stacji paliw i 150 warsztatów. Karta DKV SHELL POLSKA ZA KARTĘ EUROSHELL umożliwia bezgotówkowe tankowanie na stacjach wszystkich liczących się marek oraz dostęp do usług dodatkowych, m.in. zwrotu zagranicznego podatku VAT, korzystania z serwisów naprawczych oraz internetowych aplikacji do zarządzania kosztami transportu. Najważniejszą usługą dodatkową DKV jest rozliczanie opłat drogowych na terenie całej Europy. Dotyczy to zarówno systemów elektronicznych (np. viatoll, TollCollect, GO Maut, Myto CZ, TIS PL, Eurowinieta itd.), jak i tradycyjnych winiet i opłat autostradowych. Oszczędności, jakie pozwala osiągnąć na opłatach drogowych, sięgają 26 proc., a na tankowaniu paliwa 10 proc. kosztów. Karta paliwowa euroshell jest produktem skierowanym do flot samochodów osobowych i ciężarowych. Umożliwia płatności bezgotówkowe w 20 tys. punktów w 35 krajach w całej Europie, gdzie posiada łącznie prawie 2,5 tys. stacji dedykowanych dla transportu ciężkiego, z czego 400 w Polsce. Stacje dysponują przestronnymi parkingami, stanowiskami do szybkiego nalewania paliwa oraz bogatym zapleczem sanitarnym. Korzystanie z karty euroshell to także unikalna możliwość tankowania paliwa Shell FuelSave Diesel, przyczyniającego się do zmniejszenia spalania, a w konsekwencji do oszczędności. Posiadacze karty mogą korzystać także z programu FuelSave Partner, która poprzez zarządzanie paliwem pozwala redukować jego zużycie oraz emisję CO 2 aż do 10 proc., a także pozwala wykryć nadużycia związane z tankowaniem pojazdów. Za pomocą karty można także regulować opłaty drogowe i inne opłaty związane z poruszaniem się po drogach całej Europy.

11 TURBINY POLSKIEJ GOSPODARKI maja 5 czerwca 2014 r. 39 TRANSPORT Enterprise Logistics Sp. z o.o. S.K.A. ZA REGULARNE LINIE POLSKA NORWEGIA DOOR-TO-DOOR Z KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĄ CELNĄ W RAMACH SERWISU DROBNICOWEGO ENTERPRISE LOGISTICS SIÓDEMKA SA ZA 7 INTERNET SHIPPING TRANS POLONIA SA System przesyłek drobnicowych Enterprise pomiędzy Polską a Norwegią realizowany jest w oparciu o sześć stałych połączeń drobnicowych, wychodzących z terminalu w Reptowie k. Szczecina, do Norwegii i z powrotem. Dystrybucja 90 proc. przesyłek częściowych i drobnicowych na terenie Norwegii wykonywana jest bezpośrednio przez naszych kierowców, co ogranicza liczbę przeładunków towaru do jednej operacji w centralnym magazynie w Reptowie. Najnowszym osiągnięciem firmy jest uruchomienie drugiej w tygodniu linii drobnicowej w rejon Oslo i Drammen. Zdecydowanie wyróżnia to naszą ofertę na transbałtyckim rynku LTL. Większość globalnych i skandynawskich operatorów logistycznych oferuje połączenie drobnicowe do/z Oslo jedynie raz w tygodniu. Na tym tle serwis Enterprise jest jednym z najbardziej wydajnych na rynku, zapewniając transit time wynoszący 3 4 dni robocze. Ważnym ogniwem tego systemu drobnicowego na kierunku norweskim jest oddział Grupy Enterprise w Drammen firma ViaBaltic Norge AS, odpowiedzialna za dystrybucję przesyłek do północnych regionów kraju. Pozwala ona oferować klientom zasięg dostaw obejmujący najodleglejsze obszary Norwegii przez cały rok. Biorąc dodatkowo pod uwagę kompleksową obsługę celną, jaką zapewnia agencja celna ViaBaltic z oddziałami w Świnoujściu, Gdańsku i norweskim Drammen, śmiało można określać ofertę Enterprise jako najlepszą na rynku. 7 Internet Shipping to oferta dedykowana mikro- i małym przedsiębiorcom. Propozycja Siódemki to połączenie promocyjnej oferty handlowej z internetową platformą obsługi przesyłek i klienta. Siódemka adresuje nowe rozwiązanie do klientów o niewielkim potencjale wysyłkowym. Tego typu podmioty mają kłopot, aby zaoferować swoim klientom konkurencyjne ceny przesyłek. W rozwiązaniu Siódemki deklaracja liczby nadawanych przesyłek została zastąpiona abonamentem. Klient otrzymuje gwarancję niskiej ceny, niezależnie od liczby faktycznie wysłanych paczek. Obok abonamentu największą zaletą rozwiązania jest przeniesienie małych przedsiębiorców na dedykowaną im platformę 7 Internet Shipping, która jest nie tylko modułem wysyłkowym, lecz także platformą zawierającą komplementarne rozwiązania we wszystkich obszarach na styku klient (nadawca) firma kurierska. Za jej pośrednictwem użytkownicy mogą samodzielnie wykonać najważniejsze czynności obejmujące proces obsługi przesyłki m.in.: generować i drukować listy przewozowe, automatycznie zamówić kuriera on-line, śledzić status doręczenia przesyłek, korzystać z modułu rozliczeń, korzystać z modułu zarządzania, pozwalającego na pełną automatyzację procesu przygotowania dokumentów przewozowych oraz korzystać z modułu komunikacji z Biurem Obsługi Klienta. ZA USŁUGI W ZAKRESIE: TRANSPORTU I LOGISTYKI; PŁYNNYCH PRODUKTÓW CHEMICZNYCH; PŁYNNYCH MAS BITUMICZNYCH; PŁYNNYCH PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH; PRODUKTÓW W TEMPERATURZE KONTROLOWANEJ Misją Grupy Kapitałowej Trans Polonia SA jest organizacja transportu i logistyki przy zachowaniu: najwyższych standardów bezpieczeństwa i jakości usług opartych na najlepszych światowych Najlepszy produkt DLA MSP 2014 produktach oraz wzorcach, satysfakcji klientów oraz partnerów wynikającej z atrakcyjności oferty GK Trans Polonia SA, dbałości o budowanie wartości Grupy poprzez efektywność zarządzania. Małe i średnie przedsiębiorstwa inwestują w rozwój! Firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw w coraz większym stopniu decydują się na inwestycję w nowe technologie. Wiąże się to niewątpliwie z demokratyzacją dostępu do tych rozwiązań oraz rosnącą świadomością ich potencjału. Cezary Świderski Zdecydowanie stracił na znaczeniu mit, że nowoczesne technologie oznaczają dla firmy bardzo duże nakłady finansowe oraz długotrwałe i skomplikowane wdrożenie. Nie bez znaczenia jest również coraz większa popularność narzędzi dostępnych dzięki chmurze obliczeniowej firmy mogą korzystać m.in. z najnowszych rozwiązań w ramach modeli SaaS (software as a service), PaaS (platform as a service). Z drugiej strony MSP stanowią coraz bardziej atrakcyjną grupę klientów dla producentów nowoczesnych urządzeń oraz rozwiązań. Ci dostrzegają potencjał tego segmentu rynku i coraz częściej przygotowują rozwiązania dostosowane do ich specyficznych potrzeb. Jest to pokaźny rynek. Warto podkreślić, że w Polsce małe i średnie przedsiębiorstwa są motorem napędowym gospodarki, według danych za 2011 r. wytworzyły 47,3 proc. polskiego PKB. Tekst promocyjny Wyklikaj sobie tańsze paliwo Mariusz Derdziak W przypadku planowania zagranicznego tranzytu, przewoźnicy coraz częściej i śmielej sięgają po dedykowane narzędzia online, które pozwalają szczegółowo wyliczyć koszty przejazdu oraz wskazują tanie miejsca tankowania. Spory postęp dokonał się szczególnie w tym drugim obszarze szybkiego, a zarazem precyzyjnego informowania użytkownika o aktualnych cenach paliwa na poszczególnych stacjach. DKV Euro Service już kilka lat temu uruchomiło specjalny serwis DKV Maps, który wskazuje na mapach punkty o najniższych cenach, wraz z ich dokładnym opisem. Dzięki niemu użytkownicy mogą zawczasu planować miejsca tankowania, co wiąże się Szybka budowa przewagi konkurencyjnej Małe i średnie przedsiębiorstwa nie powinny być obojętne wobec zmian technologicznych, które zachodzą w ich otoczeniu. Muszą się do nich zaadaptować i nie mogą sobie pozwolić na niewykorzystanie możliwości, które te im oferują. Nowoczesne technologie pozwalają podnieść konkurencyjność i w zdecydowanie bardziej produktywny sposób wykorzystywać zasoby oraz usprawnić procesy związane z realizacją zleceń i wymianą informacji. Stanowią też ważne narzędzie pozwalające na szybkie zwiększenie skali działania. Małe i średnie przedsiębiorstwa to sektor, który charakteryzuje dynamiczny rozwój, ta cecha jest niezwykle ważna w kontekście projektowania dedykowanych im rozwiązań i usług. Skalowalność, modułowość, kompatybilność oraz dostępność to najważniejsze aspekty związane z stworzeniem wydajnych instrumentów dla firm z tego sektora. Inwestycję w rozwiązania IT należy traktować w sposób długofalowy. Aplikacje, urządzenia i systemy powinny dawać możliwość rozbudowy i szybkiej integracji z infrastrukturą funkcjonującą w firmie. Bardzo ważna jest również intuicyjność współczesnych rozwiązań, które muszą być łatwe i komfortowe w obsłudze. Żadna firma nie może pozwolić sobie na długi okres wdrożenia i zajmujące wiele godzin skomplikowane szkolenia. Elastyczność i mobilność Analizując to, jak pod wpływem nowoczesnych technologii zmieniają się firmy z sektora MSP nie należy zapominać o tym, że temu procesowi towarzyszy również ewolucja stylu pracy. Pracownicy w jeszcze większym stopniu niż do tej pory przestają być uzależnieni od swojego biurka. Jednocześnie potrzebują odpowiednich narzędzi, żeby efektywnie wykonywać swoje obowiązki, dzielić się wiedzą i dokumentami ważnymi z perspektywy innych członków zespołu i realizacji zadań. W tym kontekście niezwykle istotne jest również bezpieczeństwo dokumentów i kluczowych danych. Informacja stanowi podstawowy zasób przedsiębiorstwa a możliwość jej efektywnego i bezpiecznego przetworzenia stanowi bardzo ważny czynnik odpowiadający za sprawne funkcjonowanie firmy. Rynek to rozumie, świadczy o tym rosnące zainteresowanie wdrożeniami oprogramowania pozwalającego zarządzać elektronicznym obiegiem dokumentów i drukiem. Dane muszą być dostępne a jednocześnie dokładnie chronione nie można pogodzić tych dwóch warunków bez inwestycji w odpowiednie instrumenty systemowe. Konieczny warunek rozwoju Małe i średnie przedsiębiorstwa muszą postawić na nowoczesne technologie. Tylko w taki sposób będą mogły stworzyć konkurencyjny model biznesowy umożliwiający szybkie dostosowanie do sytuacji na rynku i reakcję na najnowsze trendy. Niezależnie od branży sektor MSP powinien zainwestować w sferę zarządzania informacją i dokumentem oraz bezpieczeństwo danych. Autor jest kierownikiem produktu ds. oprogramowania w firmie Konica Minolta Business Solutions Polska z oszczędnościami na paliwie sięgającymi nawet do 8 proc. Idąc o krok dalej, w maju tego roku DKV we współpracy z niemieckim urzędem antymonopolowym uruchomił darmowy serwis internetowy www. tankexperte.de, który podaje aktualne ceny paliwa na ponad 14 tysiącach stacji w Niemczech. Jest to o tyle nowatorskie narzędzie, że ceny aktualizowane są na stronie co kilka minut, a całość obsługiwana może być z poziomu komputera, smartfona lub tabletu dzięki temu możliwe jest bieżące decydowanie o tym, gdzie i za ile zatankować. Jeśli z jakiegoś powodu nadal odczuwamy niedosyt, do dyspozycji mamy jeszcze aktualizowaną co miesiąc listę 50 najtańszych stacji w Polsce, która dostępna jest dla wszystkich na portalu DKV. Autor jest ekspertem w DKV Euro Service Polska

12 40 30 maja 5 czerwca 2014 r. TURBINY POLSKIEJ GOSPODARKI 2014 RANKING 250 NAJBARDZIEJ DYNAMICZNYCH MSP W POLSCE 102 A.M. JESIOŁOWSCY FINANSE SP. Z O.O , SAKS AUDIT SP. Z O. O , TELFORCEONE , MEDIAN POLSKA , PLASMA SYSTEM , LSI SOFTWARE SA , EGB INVESTMENTS , KLON SA , POLFA SA , TELIANI VALLEY POLSKA , OPONEO.PL SA , MEDIACAP , CODEMEDIA , BIOFACTORY SA , SMOKE SHOP SA , ECHO INVESTMENT SA , XPLUS , SIMPLE SA , POL-TAX SP. Z O.O , BRIJU , GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SA , CHEMOSERVIS-DWORY SA , SELENA FM SA , MODECOM , ADMIRAL BOATS , CSWP AUDIT & ADVISORY , AGROMEP , ADMIRAL BOATS SA , DASCHER , MENNICA SKARBOWA , STREAMSOFT , PGS SOFTWARE , BLOOBER TEAM SA , EDISON , ATENDE SA , DRUK-PAK , LIBET SA , BALTICON , AMG.NET S.A , PROJPRZEM SA , POLMED SA , AB S.A , INBOOK , FLUID , INPRO SA , ROTOPINO.PL SA , COPERNICUS CAPITAL TFI SA , JURAJSKI DOM BROKERSKI , ABPOL COMPANY , DASE FINANCIAL GROUP SA ,06 Czym jest zaufanie? Zaufanie to wiara. Jego przeciwieństwo nieufność, to podejrzliwość. Gdy ufamy ludziom, to wierzymy w ich dobre intencje, kompetencje, zdolności i możliwości realizacji powierzonych zadań. Brak zaufania wiąże się z posądzeniami o brak uczciwości, kompetencji, umiejętności i kiepskie wyniki. Każdy z nas doświadczył w życiu sytuacji, które pokazały nam różnicę pomiędzy relacjami zbudowanymi na zaufaniu a relacjami go pozbawionymi. Zaufanie jest bardzo często błędnie postrzegane jedynie jako wartość moralna, cnota społeczna albo wręcz uczucie czy emocja. Zaufanie to mierzalny czynnik ekonomiczny, który ma ogromny wpływ na wyniki biznesowe całego przedsiębiorstwa. Jest on najbardziej widoczny w dwóch obszarach funkcjonowania firmy: szybkości działania oraz kosztach. W przypadku gdy zaufanie na każdym szczeblu relacji biznesowych: z klientami, dostawcami, pracownikami itd. jest wysokie, prędkość działania rośnie i koszty maleją, kiedy zaufanie spada lub jest bardzo niskie, koszty rosną, a szybkość działania maleje. Niestety, zaufanie jest bardzo często postrzegane jako czynnik niezmienny który po prostu jest lub którego nie ma. To nie jest prawda. Ostatnie 20 lat naszych badań pokazało, że jesteśmy w stanie zbudować zaufanie i to szybciej niż nam się wydaje, a dzięki temu znacząco wpływać i kształtować jakość pracy zatrudnionych osób oraz wyniki przedsiębiorstwa. Zaufanie jest w stanie wyzwolić niepojęte pokłady siły oraz skuteczności, przy tym jest jednym z najmniej zbadanych i docenianych czynników, wpływających na rozwój biznesu i generujących szeroki wachlarz nowych możliwości ZAUFANIE TO Rozmowa z Sebastianem Kotowem, vice presidentem of sales & business development, Practice Leader Speed of Trust Practice polskiego oddziału globalnej firmy doradczoszkoleniowej FranklinCovey Inc. MSP bardzo często swoje funkcjonowanie rozpoczynały od relacji kilku osób opartych na silnym zaufaniu, a to fenomenalne podstawy do tego, aby budować firmę opartą o wartości kultury wysokiego zaufania. Podstawą jej budowania jest zrozumienie dwóch wymiarów zaufania, a mianowicie charakteru i kompetencji. Te dwa elementy determinują wiarygodność, a co za tym idzie zaufanie. Charakter jest fundamentem wartości, intencje, spójność wewnętrzna to podstawy. Kompetencje muszą być adekwatne do sytuacji i potrzeb. Jak zatem budować zaufanie w relacjach biznesowych w małych i średnich przedsiębiorstwach? Musimy zacząć od budowania zaufania do siebie, czyli osobistej wiarygodności. Jest to etap, który każdy z nas musi przejść, jeżeli zależy mu na rozwoju tej kompetencji w firmie. Zaufanie do siebie budujemy np. przez to, że realizujemy postawione sobie samemu cele i to wcale nie muszą być spektakularne działania. Nawet małe kroczki, jak to, że wstajemy o tej godzinie, o której nastawiliśmy rano budzik. Przykład wydaje się śmieszny, jednak jak często powtarza się historia, kiedy pracujemy do późna, rano chcemy np. pobiegać, poczytać itd. i oczywiście nigdy się nam to nie udaje. Czy to ma wpływ na zaufanie do samego siebie? Ma i to ogromny! Dlaczego? Ponieważ wpływa na nasze poczucie własnej wartości, energię i zadowolenie. Bywa, że chcemy budować naszą wiarygodność bazując na prestiżu stanowiska widniejącego na wizytówce, prestiżowego gadżetu: samochodu, zegarka itd. To jest droga, która prowadzi donikąd. Silne zaufanie do siebie, zbudowane na wewnętrznym przekonaniu, że realizuję to, co postanowiłem, ma ogromną siłę. Dlatego jedna rada, bądźmy wobec siebie realistami, czasami warto nie planować czegoś, zrezygnować niż mieć później wewnętrzne poczucie porażki. Kolejnym krytycznym elementem jest budowanie zaufania w relacjach z innymi ludźmi. Jak je budujemy? Zajmujemy się tym tematem w Praktyce Zaufania FranklinCovey od ponad 20 lat. Zidentyfikowaliśmy 13 zachowań, które są wspólne dla liderów czy organizacji o najwyższym indeksie zaufania rynkowego i wewnętrznego. Niektóre z tych zachowań dotyczą charakteru i są krytycznymi kompetencjami: mówienie wprost, okazywanie szacunku, naprawianie tego, co się zepsuło. Te zachowania budują zaufanie lub pomagają je odzyskać i zasilają tzw. konto zaufania, które każdy z nas ma założone w relacji z drugim człowiekiem. Inne dotyczą kompetencji zachowań, takich jak: dostarczanie wyników, dotrzymywanie zobowiązań. Tylko poprzez zachowanie możemy budować zaufanie, słowa nie wystarczają! W sytuacjach gdy zaufanie chcemy odzyskać, możemy to zrobić jedynie poprzez właściwe zachowania. Bardzo ważny element, na który trzeba zwrócić baczną uwagę: czasami, aby zaufanie w organizacji rosło, nawet zanim zaczniemy je budować, wystarczy po prostu przestać je tracić. Co mam na myśli? Wspomina-

13 TURBINY POLSKIEJ GOSPODARKI maja 5 czerwca 2014 r. 41 MIERZALNY CZYNNIK EKONOMICZNY łem o kontach zaufania, każdy z nas ma takie przysłowiowe konto, a ludzie, z którymi mamy interakcje albo dokonują depozytów na to konto, np. poprzez zachowania rozwijające zaufanie, albo dokonują wypłat poprzez złe wzory postępowania. Nie wszystkie te zachowania mają taką samą wartość. Musimy być czujni i uważać, aby na koncie utrzymywać cały czas wysoki poziom wpłat. Ważne jest też, abyśmy zidentyfikowali, co dla danej osoby może być wpłatą na takie konto zaufania, a co wypłatą. Jeszcze jedno, aby zaufanie rosło, trzeba czasami zacząć od tego, żeby po prostu przestać wypłacać! Czyli unikać i wyeliminować zachowania, które mogą doprowadzić do debetu zaufania i spowodować, że minie wiele czasu i potrzebnych będzie wiele działań, zanim ten debet uda się nam zlikwidować. Jaki wpływ na rozwój MSP ma zaufanie? Do czego prowadzi jego brak? Czy możemy sobie wyobrazić jakąkolwiek relację prywatną czy też biznesową, w której brakuje komponentu zaufania? Zaufanie łączy ludzi, związki, zespoły, rodziny, organizacje, narody, ekonomie oraz cywilizacje na całym świecie. Jest to niezwykła siła będąca w stanie zniszczyć najtrwalszy ustrój polityczny, odnoszący sukcesy biznes, rozwijającą się w szybkim tempie ekonomię, najbardziej wpływowych liderów, wielkie przyjaźnie i najgłębsze uczucie. Zaufanie jest w stanie wyzwolić niepojęte pokłady siły oraz skuteczności, przy tym jest jednym z najmniej zbadanych i docenianych czynników, wpływających na rozwój biznesu i generujących szeroki wachlarz nowych możliwości. Zaufanie ma krytyczny wpływ na rozwój firmy, jest to czynnik determinujący zaangażowanie ludzi w wykonywaną pracę oraz ich efektywność. W środowisku o wysokim poziomie zaufania obserwuje się też ponadprzeciętny poziom kreatywności i innowacyjności. Czy te czynniki mają wpływ na rozwój biznesu? Każdy zna odpowiedź na to pytanie. Posłużę się przykładem Jima i relacji pomiędzy małą firmą a klientami, która doskonale pokazuje, jak budowanie i rozwijanie zaufania w krótkim czasie zmienia biznes. Jim, uliczny sprzedawca z Nowego Jorku, otworzył stoisko, w którym sprzedawał kawę oraz pączki pracownikom pobliskich biurowców. W porze śniadania oraz lunchu przed stoiskiem Jima zawsze tworzyła się długa kolejka klientów. Zauważył on, że długi czas oczekiwania zniechęca wielu i decydowali się oni na skorzystanie z usług innego sprzedawcy. Jim, będący jedynym obsługującym, zwrócił także uwagę, że sprzedawałby więcej kaw i pączków, gdyby nie musiał zajmować się przyjmowaniem pieniędzy i wydawaniem reszty. W końcu postanowił umieścić na ladzie koszyk wypełniony banknotami i monetami. Zaufał swoim klientom, prosząc ich, aby sami wrzucali tam pieniądze i wybierali sobie resztę. Ktoś może przypuszczać, że klienci dokonywali pomyłek lub celowo zabierali z koszyka większą ilość pieniędzy. Jednak efekt był wręcz przeciwny. Większość klientów postępowała bardzo uczciwie, a część wrzucała dodatkowe monety jako napiwek. Dzięki swojemu pomysłowi, tempo obsługi wzrosło dwukrotnie, ponieważ sprzedawca nie musiał zajmować się liczeniem pieniędzy. Zauważył też, że klientom spodobało się, że im zaufał i częściej do niego wracają. Zwiększanie zaufania spowodowało podwojenie dochodów bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Do czego prowadzi z kolei brak zaufania? Oczywiście do spadku szybkości działania i wzrostu nazywamy to podatkiem od niskiego zaufania. Kiedy brakuje zaufania mnożą się procedury, a formalności niewyobrażalnie pączkują. Zaangażowanie ludzi spada, podobnie jak motywacja i gotowość do podejmowania wyzwań i wychodzenia z inicjatywą. Pracownicy przesiąkają kulturą panującą w organizacji. Jeśli są obdarzani zaufaniem, to przenoszą je na kolejne relacje. Zaufanie powoduje, że wszystko w biznesie staje się możliwe, a jego brak powoduje, że wszystko traci sens. Zatem, opłaca się być świadomym siły zaufania. Więcej na ten temat będzie można się dowiedzieć już 5 czerwca br. w Warszawie, podczas seminarium biznesowego samego Stephen M.R. Covey a. Jacy ludzie wzbudzają zaufanie? Czy proste gadżety, np. okulary, wpływają na lepszy wizerunek osoby? Zaufanie wzbudzają ludzie wiarygodni. Czyli tacy, którzy cechują się wysokim poziomem kompetencji, w swoich działaniach kierują się wartościami i zasadami moralnymi oraz etycznymi, naprawiają błędy i przyznają się do ich popełnienia oraz dotrzymują zobowiązań. Oczywiście wizerunek wpływa na tzw. pierwsze wrażenie, a co za tym idzie na zaufanie, którym obdarzamy nowo poznane osoby. Wiele elementów np. odzieży jest ważnych, świadczy o szacunku dla innych, respektowaniu zasad itd. Jednak jest to dodatek, ich rola w procesie budowania zaufania długofalowego jest marginalna. Jest takie znane powiedzenie Santosha Kalwara: Zaufanie zaczyna się od prawdy i na prawdzie się kończy. Jakim zaufaniem cieszą się polskie firmy na innych rynkach europejskich? Ponad 90 proc. największych polskich firm jest obecna na rynkach Europy i innych kontynentów. To świadczy o tym, że cieszą się one dużym zaufaniem. Polska przedsiębiorczość rozwija się na szeroką skalę. Firmy, także te średnie i małe, pozyskują coraz to nowych klientów zagranicznych, a niektóre z nich są zakładane od razu na skalę europejską. Przykładami są m.in. tramwaje z bydgoskiej firmy Pesa, autobusy Solaris, firma Ryszarda Florka Fakro z Nowego Sącza drugi producent okien dachowych na świecie, Kawa Mokate, która gości na stołach klientów całego świata, firma Inglot, która posiada ok. 400 sklepów firmowych w ponad 50 krajach na sześciu kontynentach. Przykłady można mnożyć. LEASING DLA MSP Konkurencja oraz postęp techniczny powodują, że małym i średnim przedsiębiorcom trudno jest sfinansować wszystkie potrzeby inwestycyjne wyłącznie za pomocą kapitału własnego. Zewnętrzne źródła finansowania są potrzebne między innymi na unowocześnianie parków maszynowych i nowe środki transportu. Oferta instytucji finansowych w tym zakresie jest bardzo bogata, ale w ostatnich latach firmy z sektora MSP coraz częściej decydują się na leasing, który dla klienta jest bardziej przejrzysty i łatwiejszy do zawarcia niż inne sposoby finansowania inwestycji. Paweł Pach Przedmiotem leasingu mogą być maszyny i urządzenia, środki transportu oraz nieruchomości, ale dokładna lista jest bardziej szczegółowa. Najlepiej to zobrazować na przykładzie średniej wielkości przedsiębiorstwa produkcyjnego. Taka firma musi mieć siedzibę (budynek), którą trzeba wyposażyć w park maszynowy, ale także w urządzenia biurowe (komputery, drukarki itp.). Kolejna potrzeba inwestycyjna to środki transportu towary muszą być przewożone, a przedstawiciele handlowi muszą docierać do klientów. Mówiąc wprost przedsiębiorca potrzebuje firmowej floty samochodów osobowych i ciężarowych. Wszystkie te wymienione rzeczy mogą być sfinansowane poprzez leasing. Leasing to szybki i łatwy sposób na sfinansowanie inwestycji Klient w zamian za płacenie miesięcznych rat otrzymuje możliwość użytkowania środka trwałego, bez konieczności jego zakupu. Taka konstrukcja umowy powoduje, że leasing wymaga mniej dokumentów i zabezpieczeń, a transakcja jest zawierana szybciej niż w przypadku np. kredytu. Firmy leasingowe rozumieją, że działalność małych i średnich przedsiębiorstw w niektórych przypadkach charakteryzuje się sezonowością oraz występowaniem chwilowych zatorów płatniczych i dlatego wychodzą naprzeciw oczekiwaniom klientów. Leasing umożliwia dostosowanie wysokości rat do indywidualnych możliwości finansowych klienta. Gdy przedsiębiorca ma większą ilość gotówki, miesięczne zobowiązanie może być wyższe, gdy firma dysponuje mniejszą ilością wolnych funduszy, rata leasingu może być niższa. Więcej niż leasing Z wychodzeniem naprzeciw oczekiwaniom klientów związane są produkty firm leasingowych, które wykraczają poza zwykły leasing : pożyczka i wynajem długoterminowy. Pożyczka to oferta dla tych przedsiębiorców, którzy muszą być właścicielem zakupywanego środka trwałego, np. przy ubieganiu się o dotacje unijne. Wynajem długoterminowy samochodów to usługa, która łączy elementy leasingu operacyjnego z wszechstronną obsługą serwisową. W cenie raty, poza kosztem finansowania, są zawarte usługi dodatkowe, takie jak serwisowanie, likwidacja szkód, ubezpieczenie, obsługa opon i karta paliwowa. Wynajem długoterminowy to rozwiązanie dla tych przedsiębiorców, którzy cenią wygodę i zamiast na sprawach pobocznych (jak np. wizyta u mechanika), chcą się skupiać na rozwoju swojego biznesu. Autor jest prezesem PKO Leasing

14 42 30 maja 5 czerwca 2014 r. TURBINY POLSKIEJ GOSPODARKI 2014 RANKING 250 NAJBARDZIEJ DYNAMICZNYCH MSP W POLSCE 151 ZWG SA , TU ZDROWIE SA , CYFROWE CENTRUM , PLATIGE IMAGE SA , OPEN-NET SA , MERA , ANALIZY ONLINE SA , DANKS , TELGAM , HURTIMEX SA , MAKOLAB , DOMENOMANIA.PL , STAR FITNESS , BONAIR SA , VISTAL GDYNIA SA , GWARANT , POLCOLORIT SA , ZETKAMA SA , POLKAP , SESCOM SA , ABAK , SCANMED MULTIMEDIS , ATM GRUPA SA , IPOPEMA SECURITIES , MONNARI TRADE SA , INTERNET MEDIA SERVICES , WIND MOBILE , INTERNITY , MILKPOL , PROTEKTOR SA , EMMERSON WIERZYTELNOSCI HIPOTECZNE , WBS AUDYT SP. Z O.O , T2 INVESTMENT , TOYA SA , EKOBOX SA , ORGANIC , MACRO GAMES , PANI TERESA MEDICA SA , BUMECH SA , PLANET SOFT , CASPAR ASSET MANAGEMENT , WEALTH BAY , WANDALEX , VANTAGE DEVELOPMENT SA , APLISENS SA , ELEKTROTIM SA , ENERGOINSTAL SA , DORADCY , PROXIMUS SA , MM CONFERENCES SA , BLACK POINT ,42 MSP otwarte na innowacje Jeszcze kilkanaście lat temu jedynie korporacje mogły sobie pozwolić na zakup nowoczesnego sprzętu czy najnowszych technologii. Dziś tak zwane nowe technologie są na wyciągnięcie ręki niemal dla wszystkich. Począwszy od dużych firm, poprzez sektor MSP, aż na mikroprzedsiębiorcach kończąc. To od osób zarządzających firmami w dużej mierze zależy, czy sięgną po zdobycze inżynierów i czy wreszcie zrobią z nich użytek, by optymalizować zarówno procesy w firmie, jak i koszty działalności. Paweł Kacperek Wraz z postępującym rozwojem, usługi płatności mobilnych wychodzą poza rynek masowy, wkraczając choćby do sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Dzisiaj niemal każda firma posiada przynajmniej jeden samochód, a często jest ich kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt. Wiążą się z nimi koszty paliwa, eksploatacji czy opłaty parkingowe. Ewidencjonowanie tysięcy biletów parkingowych to dodatkowa praca dla księgowych czy osób zajmujących się rozliczaniem samochodów. Aby tego typu czynności uprościć, warto skorzystać z rozwiązań, takich jak na przykład mobiparking, które umożliwia wnoszenie opłat parkingowych za pośrednictwem smartfona. Dla firm posiadających duże działy handlowe to istna rewolucja. Kontroluj wydatki Inną zaletą tego typu rozwiązania jest fakt, że w przypadku klientów flotowych mamy do czynienia z odroczonym terminem płatności. Na przykład użytkownicy kart flotowych Orlen nie muszą martwić się o to, by ich konto w aplikacji było zawsze zasilone, gdyż zostają obciążeni za opłaty parkingowe wraz z innymi usługami zakupionymi od Orlenu. Aby skorzystać z tego typu rozwiązań, należy jedynie założyć konto za pośrednictwem witryny internetowej, ściągnąć aplikację mobilną i gotowe. Takie usługi to przyszłość na rynku płatności mobilnych, zwłaszcza dla sektora MSP. Na spotkanie taksówką Jak pokazują statystyki, Polacy nie tylko szybko zaadaptowali nowe technologie, lecz także doceniają ich funkcjonalność oraz wygodę. W wielu firmach samochody firmowe uzupełniane są przez taksówki, zwłaszcza tam, gdzie kadra menedżerska dużo podróżuje, szczególnie do innych miast. Wówczas najłatwiejszym sposobem dotarcia z lotniska lub dworca kolejowego na spotkanie jest zamówienie taksówki. Aby nie dać się oszukać, warto korzystać ze sprawdzonych rozwiązań, np. aplikacji służących do zamawiania taksówek. By było jeszcze wygodniej, firma mytaxi wprowadziła w tym roku do swojej aplikacji możliwość dokonywania płatności za jej pośrednictwem. Płać przez aplikację jest pierwszym mobilnym systemem płatności w Polsce, umożliwiającym bezpośredni sposób rozliczenia pomiędzy kierowcą a pasażerem. Co ważne, korzystanie z tej funkcji nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami dla pasażera. Tutaj, podobnie jak w rozwiązaniu mobi- Parking, należy jedynie pobrać odpowiednią aplikację na smartfona, by w pełni korzystać z możliwości zamawiania taksówki. Kontroluj koszty paliwa Jednak to, co przedsiębiorcy chwalą sobie najbardziej, to możliwość kontrolowania wydatków związanych z funkcjonowaniem samochodów, czyli kosztów paliwa, delegacji, czasu pracy, materiałów eksploatacyjnych. Dzięki umiejętnemu zarządzaniu flotą samochodową, już w pierwszym kwartale po wdrożeniu systemów monitoringu GPS koszty związane z zakupem paliwa mogą spaść nawet o 30 proc. Ponadto tego typu rozwiązania pozwalają wyeliminować nieuczciwych pracowników bądź takich, którzy nie zawsze są w tym miejscu, w którym powinni być. Dlatego od kilku lat usługi oferowane przez takie firmy jak Data System, Gannet Guard Systems czy Keratronik cieszą się nieustającym powodzeniem, zarówno wśród przedsiębiorców, którzy chcą zminimalizować wydatki paliwowe, jak i tych, którzy chcą zabezpieczyć swoje auta przed kradzieżą. Jeszcze kilkanaście lat temu systemy umożliwiające odnalezienie skradzionego auta były dostępne jedynie dla najbardziej zamożnych klientów. Dziś na opłatę rzędu 1 tys. zł stać niemal wszystkich, a zwłaszcza tych, którzy poruszają się samochodami marek premium, bądź takimi, jakie najczęściej padają łupem złodziei. Jak zwykli mawiać przedstawiciele policji, nie ma samochodu, którego nie można ukraść. Natomiast są już samochody, które po kradzieży można w zaledwie kilka godzin odzyskać. A wszystko za sprawą systemów lokalizacji radiowej, umożliwiających namierzenie skradzionego auta z dokładnością niemal do 5 cm. Według przedstawicieli Gannet Guard Systems, firmy coraz chętniej sięgają po takie rozwiązania, gdyż poza pewnością odzyskania pojazdu w przypadku kradzieży, zyskują też znaczne zniżki u ubezpieczycieli. A to już argument godny rozważenia. Autor reprezentuje portal lokalizacja.info

15 TURBINY POLSKIEJ GOSPODARKI maja 5 czerwca 2014 r. 43 Dobre sposoby na płynność finansową Polska w ramach harmonizacji prawa wspólnego oraz polityki gospodarczej skupiła się na aktywizacji niewielkich jednostek, których funkcjonowanie powinno zapewnić korzystne kształtowanie się gospodarki makroekonomicznej przy jednoczesnym wspieraniu rozwoju klasy średniej w poszczególnych krajach. Alicja Wanatowicz, Klaudia Kościelniak Aby zapewnić sobie sukces w niekorzystnym dla gospodarki czasie, MSP muszą myśleć perspektywicznie. W ich kręgu zainteresowań pojawiają się raczej bieżące sprawy, w głównej mierze dotyczące regulowania należności o charakterze już wymagalnym. Rzadko wobec tego małe firmy tworzą wystarczające zaplecza finansowe, które dadzą im gwarancje i możliwość funkcjonowania na rynku w dłuższym okresie czasu. Dlatego też niezmiernie istotną rzeczą, która zapewni rozwój firmy, jest przede wszystkim zachowanie płynności finansowej na każdym etapie jej funkcjonowania. Problematyka ta, jak wynika z praktyki, dotyczy spektrum małych i średnich przedsiębiorców, choć pomimo jej doniosłości jest często pomijana w analizie zespołów zarządzających przedsiębiorstwami. Z badań przeprowadzonych przez Bibby MSP Index wynika, że nieomal 86 proc. ankietowanych określiło się jako podmiot nieopłacający terminowo faktur. Mimo to, biorąc pod uwagę dane z lat poprzednich, należy podkreślić, że wskaźnik dotyczący płynności finansowej w przedsiębiorstwach uległ znacznej poprawie. Zmiany ku lepszemu Zauważa się mierzalny wzrost świadomości oraz praktyczne wykorzystanie umiejętności pod względem zachowania wypłacalności. Niestety, nadal jednak istnieje grupa przedsiębiorców, którzy nie są w stanie regulować wierzytelności wymagalnych, a tym samych ich praktyka w kwestii zdolności tworzenia dobrego zaplecza finansowego dla swojej firmy jest zawodna lub niewykształcona. Wychodząc naprzeciw wymaganiom małych i średnich przedsiębiorców, rynek finansowy zapewnia bogatą gamę możliwości, które w dużym stopniu mogą usprawnić pozyskiwanie i utrzymywanie płynności finansowej jednostek stanowiących element napędzający turbinę polskiej gospodarki. Faktoring sprzyja biznesowi Nowoczesnym narzędziem wspierającym działalność podmiotów gospodarczych jest faktoring, to jest rodzaj działalności finansowej polegającej między innymi na wykupie nieprzeterminowanych wierzytelności przedsiębiorstw, należnych im od odbiorców z tytułu dostaw towarów lub usług, połączony z finansowaniem klientów oraz świadczeniem na ich rzecz dodatkowych usług. Aby zakwalifikować firmę jako faktoringową, musi ona prowadzić czynności w zakresie minimum dwóch z czterech punktów: 1. finansować bezsporne i niewymagalne należności; 2. prowadzić sprawozdawczość i konta dłużników; 3. egzekwować należności; 4. przejmować ryzyko wypłacalności odbiorcy. Potrzeby finansowe MSP Można zaryzykować stwierdzenie, że świadczenie usług faktoringowych ma na celu zapewnienie przedsiębiorstwu koniecznego i natychmiastowego wsparcia finansowego, co jest szczególnie ważne dla firm potrzebujących elastyczności. Małe i średnie przedsiębiorstwa z pewnością wyrażają zapotrzebowanie na tego rodzaju usługi, tym bardziej, że często podejmują się ekspansywnej strategii, mającej na celu wzrost obrotów przy konieczności zachowania bezpieczeństwa finansowego. Nie jest to jednak możliwe przy jednoczesnym świadczeniu usług, sprzedaży czy produkcji towarów z odroczonym terminem płatności lub udzielaniu długich terminów spłaty, dlatego też istotne jest uzyskanie niezbędnego wsparcia w aspekcie finansowym. Pomimo że instytucja faktoringu nie posiada specyficznej dla swojej odrębności regulacji prawnej, a także nie jest rozpropagowana medialnie, cieszy się ona powodzeniem na polskim rynku. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest zapewnianie przez nią efektywnego wsparcia w zakresie zachowania płynności finansowej. Przedsiębiorca bowiem mając wiedzę i pewność, że w konkretnym terminie dysponować będzie określonymi środkami, może zaplanować obracanie nimi pod kątem opracowania ekspansywnej czy stabilizacyjnej strategii przedsiębiorstwa. Windykacja przez faktorów? Jedną ze usług świadczonych przez firmy faktoringowe jest także windykowanie należności. MSP istotnie wykazują zapotrzebowanie na tego rodzaju usługi, głównie z uwagi na fakt, że nie posiadają wyspecjalizowanych komórek wewnętrznych, które zapewniłyby im kompleksową obsługę długów. Powtarzalnym zjawiskiem jest ryzyko odzyskania wierzytelności. W ramach faktoringu istnieje możliwość dochodzenia przez faktora wierzytelności jeszcze niewymagalnych, jak i wymagalnych w procesie ich windykowania. Przebiegać może to dwutorowo, to jest w ramach tzw. obsługi długu lub poprzez cesję wierzytelności. Tytułem podsumowania należy wobec tego wskazać, że egzekwowanie roszczeń w związku z odpowiedzialnością kontraktową najlepiej powierzyć wyspecjalizowanym w tej kwestii podmiotom, co ma szczególne uzasadnienie w przypadku MSP. Firmy faktoringowe dysponują w tym względzie olbrzymim potencjałem, który ma szansę znacząco wpłynąć na rozwój i umocnienie polskiej gospodarki. Alicja Wanatowicz jest prawnikiem w Centrum Ochrony Dłużnika oraz ekspertem serwisu Biznes-Firma Klaudia Kościelniak jest prawnikiem w Centrum Ochrony Dłużnika oraz ekspertem serwisu Biznes-Firma Logistyka dla polskich eksporterów z sektora MSP Mimo dobrej kondycji polskiego eksportu oraz pozytywnych prognoz, wielu przedsiębiorców z sektora małych i średnich firm ma obawy przed wejściem na nowe rynki. Główne problemy jakie widzą, to nieznajomość zagranicznych rynków, ich zróżnicowana specyfika oraz wymagające regulacje prawne. Niewielu z nich ma świadomość, że większość z tych problemów może być rozwiązana przez odpowiedniego operatora logistycznego. Grzegorz Lichocik Ostatnie kilka lat to zdecydowanie dobry czas dla polskich przedsiębiorców planujących rozpoczęcie dystrybucji na zagranicznych rynkach. Jako firma zajmująca się obsługą logistyczną polskich eksporterów, obserwujemy dynamiczny wzrost wolumenu przesyłek. Zauważalna jest również tendencja do ich rozdrobnienia. Aby ograniczyć ryzyko oraz móc dostarczać przesyłki do wielu odbiorców w tym samym czasie, rozsądnym rozwiązaniem jest nawiązanie współpracy z odpowiednim operatorem logistycznym. Taka kooperacja umożliwi dostęp nie tylko do infrastruktury logistycznej, lecz także rozwiązań technologicznych optymalizujących przepływ informacji oraz towarów. Receptą outsourcing Niejednokrotnie eksport może wydawać się trudniejszy od handlu na lokalnym rynku krajowym. Niektóre rynki zagraniczne mają szczególnie wymagania, np. w aspekcie wymagań formalnych. Przykładem może być Szwajcaria czy Norwegia, gdzie towary podlegają ocleniu lub Rumunia, gdzie stosuje się wyjątkowo skomplikowaną dokumentację handlową. Różnice kulturowe, formalne czy bariery językowe można jednak łatwo pokonać z odpowiednim, doświadczonym partnerem logistycznym, który pomoże w realizacji dostaw towarów oraz doradzi w kwestiach przepisów i wymagań prawnych. Współczesne możliwości techniczne i legislacyjne pozwalają na sprawną koordynację działań na wielu lokalnych rynkach z jednej lokalizacji. W ten sposób funkcjonują niektórzy znani producenci z Polski obsługują zamówienia i przyjmują zlecenia od nabywców z całej Europy. Zdarza się, że firmy te prowadzą również serwis posprzedażowy. W kwestii logistyki coraz częściej decydują się one na przekazanie obsługi łańcucha dostaw profesjonalnemu operatorowi logistycznemu, który działa na interesujących ich rynkach. Jego pracownicy w lokalnych oddziałach doskonale znają warunki prawne oraz specyfikę, posługują się również lokalnym językiem, co znacznie ułatwia dopełnienie wszelkich formalności i rozwiązanie ewentualnych problemów. Dzięki temu przedsiębiorca może prowadzić sprzedaż na danym rynku, bez konieczności otwierania tam biura. Zmiana podejścia Operator logistyczny, aby jak najlepiej poznać procesy przedsiębiorstwa, musi przeprowadzić ich szczegółową analizę i w związku z tym być dość blisko firmy. Obserwujemy tutaj zmianę w podejściu do operatora, który coraz rzadziej jest jedynie usługodawcą, a staje się partnerem. Należy się spodziewać, że ta zmiana w traktowaniu firm logistycznych oraz wzrost zaufania do ich profesjonalizmu będą się w najbliższych latach umacniały. Autor jest prezesem zarządu Dachser Sp. z o.o.

16 44 30 maja 5 czerwca 2014 r. TURBINY POLSKIEJ GOSPODARKI 2014 RANKING 250 NAJBARDZIEJ DYNAMICZNYCH MSP W POLSCE 200 ORPHEE , ALUMAST , CZERWONA TOREBKA SA , AQUANET , E- DIRECT SP. Z O.O , SEVENET , MAXIPIZZA , PRO-LOG , ORZEŁ SA , LENTEX SA , BLUE TAX , SONEL SA , AUTOMATYKA POMIARY STEROWANIE , AZTEC , GRUPA HRC SA , ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA , ICP GROUP , TUW REJENT LIFE , MARSOFT , AQUA BIELSKO-BIALA , BESKIDZKIE BIURO CONSULTINGOWE , WIERZYCIEL , RONSON EUROPE N.V , FAST FINANCE SA , BRE UBEZPIECZENIA TUIR SA , EFEKT , ZPUE SA , MEGA SONIC , MINERAL MIDRANGE , PROCHEM , JUPITER SA , TIM SA , TU INTER POLSKA SA , ATC CARGO , BAUMAL GROUP , S4E , TELEMEDYCYNA , A.C.E. SA , ALDA , CALESCO , INTERFERIE SA , NASK INSTYTUT BADAWCZY , D.A.S. TU OCHRONY PRAWNEJ SA , COLOMEDICA , APS ENERGIA , HYDROTOR , LUBAWA , TELL SA ,15 ŹRÓDŁO: NEWCONNECT, OPRAC. WŁASNE Z rekomendacją D w banku bezpieczniej Na koniec 2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego wyznaczyła ostateczny termin wdrożenia przez banki w Polsce zaleceń ujętych w rekomendacji D. Czasu jest coraz mniej, a rzetelne i kompleksowe wprowadzenie zmian wymaga znaczących nakładów pracy, nie tylko wewnątrz samej organizacji, lecz w całym obszarze działania informatyki, uwzględniając współpracę z dostawcami usług IT. Warto o tym pamiętać, bo chodzi nie tylko o bezpieczeństwo zasobów informatycznych banku, lecz przede wszystkim o bezpieczeństwo i jakość obsługi jego klientów. Agnieszka Frommholz, Dariusz Stefaniuk Znaczący postęp rozwoju technologii i wyraźny wzrost zależności banków od stosowanych rozwiązań teleinformatycznych wymógł na KNF znowelizowanie obowiązującej do końca 2012 r. wersji rekomendacji D. Z początkiem ubiegłego roku Komisja opublikowała nową wersję dokumentu, a na wprowadzenie zawartych w nim zaleceń dała bankom czas do 31 grudnia 2014 r. Implementacja zaktualizowanej rekomendacji służyć ma przede wszystkim poprawie jakości zarządzania i poziomu bezpieczeństwa IT, a także, co równie ważne, usprawnieniu nadzoru w tych obszarach. Celem jest więc skuteczniejsze zarządzanie ryzykiem związanym z niepewnością w zakresie zrównoważonego, efektywnego i przede wszystkim bezpiecznego wspierania działalności banku przez jego teleinformatyczne środowisko. Z tego też powodu rekomendacja D powinna być traktowana jako komplementarne uzupełnienie dotyczącej zarządzania ryzykiem operacyjnym rekomendacji M. Najważniejsze kompleksowe spojrzenie Jak pokazują dotychczasowe obserwacje, postawy banków wobec rekomendacji nie są jednorodne. Największe podmioty nierzadko traktują ją jako listę praktyk, które przynajmniej w pewnym zakresie już stosują. Inne postrzegają ją jako katalog zaleceń, który trzeba wziąć pod rozwagę, jednak minimalizują przy tym koszty związane z ich wdrożeniem. Takie podejście może ostatecznie prowadzić do implementowania rozwiązań fragmentarycznych, a tym samym mniej skutecznych. Okazuje się bowiem, że banki częstokroć realizują zalecenie do rekomendacji jako szereg niepowiązanych ze sobą inicjatyw. Tymczasem wdrożenie jej jako jednego projektu lub programu może przynieść znacznie większe korzyści, zarówno pod kątem bezpieczeństwa i jakości usług dla klientów, jak i uporządkowania procedur. Zintegrowane działania przekładają się także na przejrzystość procesów oraz lepszy dostęp kierownictwa do informacji, a co za tym idzie na zbudowanie skutecznych mechanizmów decyzyjnych dla najwyższego kierownictwa. Na rynku funkcjonują również podmioty, dla których wdrożenie rekomendacji jest szansą na wprowadzenie nowoczesnego zarządzania architekturą IT. W dużej mierze są to banki spółdzielcze. Traktując proces zmian jako kompleksowy projekt, bank może nie tylko spełnić wymagania KNF, lecz też dostosować się do wymogów stawianych na przykład przez GIODO, czy do audytów bezpieczeństwa danych (ISO27001), a nawet audytów finansowych (SarOX). Co istotne, rekomendacja D nie dla każdego podmiotu oznacza dokładnie to samo, bowiem zgodnie z zasadą proporcjonalności wymagania KNF zależne są także od możliwości banku i jego wielkości. Mimo tego zakres rekomendacji jest na tyle szeroki, że wymaga zaangażowania i zorganizowania prac specjalistów z wielu zakresów zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz banku. Oznacza to, że całe przedsięwzięcie powinno mieć kompleksowy charakter projektowy, a nie być zbiorem pojedynczych inicjatyw. Tym bardziej, że jak oceniają eksperci, rekomendacja nie jest urzędniczą fanaberią, ale dokumentem, który podejmuje tematy najważniejsze z perspektywy instytucji finansowych. Wymagania KNF dotyczą zarówno integralności, jak też dostępności i poufności danych, odnoszą się więc do wszystkich kluczowych dla funkcjonowania banku grup danych, co odróżnia ją od przepisów związanych tylko z danymi osobowymi. Dodatkowo dotyczą mechanizmów funkcjonowania w banku, które w krótszej i dłuższej perspektywie przekładają się na jakość obsługi klienta. Iluzoryczna dowolność Wdrożenie zaleceń zawartych w dokumencie zapewnia zgodność procedur z szeregiem norm, takich jak na przykład kodeks ITIL (Information Technology Infrastructure Library), normy z grupy , COBIT (Control Objectives for Information and related Technology) czy wreszcie ISO Banki nie powinny więc pozwolić sobie na ignorowanie tej rekomendacji. Niewdrożenie lub fragmentaryczne wprowadzenie rekomendacji może spowodować realne straty. Wśród zagrożeń wymienić można choćby awarie systemów IT, zmniejszenie bezpieczeństwa na ataki z zewnątrz, czy brak prawidłowego mechanizmu do informowania poszczególnych szczebli kierownictwa. To z kolei wiąże się z ryzykiem niedostarczenia prawidłowej informacji, niezbędnej do podejmowania decyzji kluczowych dla organizacji. Ostatni moment na zmiany w terminie Zdaniem specjalistów, wiele banków dopiero zmierzy się z koniecznością przeprowadzenia wnikliwej analizy stanu aktualnego, określenia istniejących braków oraz opracowania planu procesu wdrożeniowego, nie mówiąc o samym wprowadzeniu zmian i monitorowaniu poprawności tych działań. Wyzwaniem jest nie tylko skoordynowanie wielu równolegle wykonywanych czynności, lecz także zorganizowanie sprawnego systemu raportowania dla kierownictwa, na podstawie którego możliwe będzie szybkie podejmowanie decyzji. Podczas przeprowadzania analizy, jak i etapów wdrożeniowych oraz raportowych, nieocenione będzie więc doświadczenie zewnętrznych firm audytorskich, które znają realia oraz dysponują efektywnymi narzędziami, które umożliwią sprawne osiągnięcie celu. Każdy bank w pewnym stopniu wdrożył mechanizmy, o których mowa w rekomendacji. Pojawia się jednak pytanie, w jakim zakresie podmioty te są przygotowane na ewentualną inspekcję KNF, a co za tym idzie, jak bardzo dbają o jakość obsługi swoich klientów. Agnieszka Frommholz pracuje jako IT group director w Baker Tilly Poland Dariusz Stefaniuk pracuje jako project manager w Baker Tilly Poland

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie.

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Oferta dla rolników O BANKU Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Działa w Polsce od ponad 80 lat

Bardziej szczegółowo

BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary

BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary Spis treści 1. Kim jesteśmy 2. Zalety leasingu jako formy finansowania 3. Leasing operacyjny, leasing finansowy 3. Co oferujemy Klientowi 4. Przewagi konkurencyjne

Bardziej szczegółowo

Credit Agricole Bank Polska oferta produktowa dla małych i średnich firm

Credit Agricole Bank Polska oferta produktowa dla małych i średnich firm Credit Agricole Bank Polska oferta produktowa dla małych i średnich firm Konferencja FRIG Zielona Góra 27.02.2012 Credit Agricole Bank Polska S.A. Bank Credit Agricole od 117 lat teraz także w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Faktoring w KUKE Finance. Finansujemy rozwój Twojego biznesu

Faktoring w KUKE Finance. Finansujemy rozwój Twojego biznesu Faktoring w KUKE Finance Finansujemy rozwój Twojego biznesu Chcesz rozwijać swoją firmę, ale potrzebna do tego gotówka jest zamrożona w niezapłaconych fakturach? Potrzebujesz wzmocnić swoją pozycję konkurencyjną

Bardziej szczegółowo

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Gdańsk, 26 luty 2015r.

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Gdańsk, 26 luty 2015r. Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców Gdańsk, 26 luty 2015r. Przewagi konkurencyjne Banku Pekao S.A. co nas wyróżnia? 5 Centra Bankowości dla Firm

Bardziej szczegółowo

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Poznań, 27 listopada 2014 r.

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Poznań, 27 listopada 2014 r. Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców Poznań, 27 listopada 2014 r. Bank Pekao S.A. dostosowujemy się do zmian w otoczeniu rynkowym Klientów Przedsiębiorca

Bardziej szczegółowo

Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego

Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego Dolnośląskie Spotkania Biznesowe, maj 2014 r. ZESPÓŁ PRODUKTÓW KREDYTOWYCH KLIENTA

Bardziej szczegółowo

Bibby Financial Services

Bibby Financial Services Bibby Financial Services Bibby Financial Services Wspieramy rozwój firm na całym świecie Łukasz Sadowski Piotr Brewczak Jaki jest średni roczny wzrost faktoringu w ostatnich 3 latach? Branża faktoringowa

Bardziej szczegółowo

ABC Leasingu Marta Bielecka-Gozdek, Chief Sales Officer Alphabet Polska Fleet Management

ABC Leasingu Marta Bielecka-Gozdek, Chief Sales Officer Alphabet Polska Fleet Management ABC Leasingu Marta Bielecka-Gozdek, Chief Sales Officer Alphabet Polska Fleet Management Wzgórza Dylewskie / Marzec 2014 ABC leasingu Agenda 1. Co to jest Car Fleet Management? 2. Produkty leasingowe i

Bardziej szczegółowo

Oferta produktowa. dla Pracowników Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Oferta produktowa. dla Pracowników Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Oferta produktowa dla Pracowników Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Eurokonto Mobilne to nowoczesny pakiet mobilnych rozwiązań dla osób aktywnych pozwalający kontaktować się z Bankiem w dowolnym miejscu

Bardziej szczegółowo

Jeszcze lepsza oferta Compensa Firma 19043

Jeszcze lepsza oferta Compensa Firma 19043 Jeszcze lepsza oferta Compensa Firma 19043 Czy wiesz, że Drogi Agencie, Czy wiesz, że wg danych GUSu za 2011 r w Polsce zarejestrowanych jest około 1.700.000 firm? Prawie 96% z nich to mikroprzedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Bibby Financial Services

Bibby Financial Services Bibby Financial Services Bibby Financial Services Wspieramy rozwój firm na całym świecie Bibby Financial Services Wspieramy rozwój firm na całym świecie Należymy do Bibby Line Group Ltd. transport morski

Bardziej szczegółowo

RAPORT: MMP a sposoby finansowania działalności w sytuacji zatorów płatniczych

RAPORT: MMP a sposoby finansowania działalności w sytuacji zatorów płatniczych RAPORT: MMP a sposoby finansowania działalności w sytuacji zatorów płatniczych Wyniki badania dotyczącego sposobów radzenia sobie z utratą płynności przez polskie mikro- i małe przedsiębiorstwa, udzielające

Bardziej szczegółowo

700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE

700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE ŚNIADANIE PRASOWE: 700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE 29 października 2013r. Warszawa, Klub Bankowca, ul. Smolna 6 0 KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY

Bardziej szczegółowo

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2011 Bezpieczne wejście na nowe rynki zbytu ubezpieczenia kredytowe Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą? Zygmunt Kostkiewicz, prezes zarządu KUKE S.A. Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Usługa faktoringu w PKO BP Faktoring SA. Koszalin, dnia 11.04.2013r.

Usługa faktoringu w PKO BP Faktoring SA. Koszalin, dnia 11.04.2013r. Usługa faktoringu w PKO BP Faktoring SA Koszalin, dnia 11.04.2013r. Co to jest faktoring? Z pojęciem faktoringu wiążą się trzy podmioty. Każdy z nich w różnych opracowaniach dotyczących usługi faktoringu

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE

Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE realizowane przez Bank Pekao SA Katowice, 16 maja 2014 Dużo większa rola

Bardziej szczegółowo

RAPORT: MMP a kontrahenci opóźniający zapłatę faktur

RAPORT: MMP a kontrahenci opóźniający zapłatę faktur RAPORT: MMP a kontrahenci opóźniający zapłatę faktur Wyniki badania dotyczącego sposobów postępowania polskich mikro- i małych przedsiębiorstw w stosunku do kontrahentów nieprzestrzegających terminów płatności

Bardziej szczegółowo

Bankomat Wpłatomat Infomat

Bankomat Wpłatomat Infomat Bankomat Wpłatomat Infomat 6 Kanały dostępu do Banku Bankowość internetowa Bankowość mobilna Netbank Dostęp do najważniejszych funkcjonalności i informacji na temat rachunków Łatwość nawigacji Możliwość

Bardziej szczegółowo

Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane

Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane Informacje wprowadzające Niniejsze zestawienie zawiera opis zmodyfikowanych produktów kredytowych dostępnych w Alior Bank S.A. w ramach projektu systemowego pt. Planowanie

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka kontraktu. Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej

Ocena ryzyka kontraktu. Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej Ocena ryzyka kontraktu Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej Plan prezentacji Główne rodzaje ryzyka w działalności handlowej i usługowej przedsiębiorstwa Wpływ udzielania

Bardziej szczegółowo

Specjalna oferta Raiffeisen Bank Polska S.A. dla członków Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych:

Specjalna oferta Raiffeisen Bank Polska S.A. dla członków Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych: Specjalna oferta Raiffeisen Bank Polska S.A. dla członków Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych: Mobilne Konto Osobiste Wygodna i nowoczesna forma zarządzania Twoimi finansami, która spełni

Bardziej szczegółowo

Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane

Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane Informacje wprowadzające Niniejsze zestawienie zawiera opis zmodyfikowanych produktów kredytowych dostępnych w Alior Bank S.A. w ramach projektu systemowego pt. Planowanie

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wspierania eksportu w Banku Gospodarstwa Krajowego

Instrumenty wspierania eksportu w Banku Gospodarstwa Krajowego Instrumenty wspierania eksportu w Banku Gospodarstwa Krajowego Paweł Rogosz, Dyrektor Departament Wspierania Handlu Zagranicznego Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa, 9 czerwca 2011 r. BGK podstawowe

Bardziej szczegółowo

FOCUS TELECOM POLSKA SP. Z O.O. Materiał Informacyjny

FOCUS TELECOM POLSKA SP. Z O.O. Materiał Informacyjny FOCUS TELECOM POLSKA SP. Z O.O. Materiał Informacyjny I. INFORMACJE OGÓLNE Focus Telecom Polska Sp. z o.o. działa w branży ICT od 2008 roku. Firma specjalizuje się w tworzeniu i dostarczaniu innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

Kredyt czy faktoring?

Kredyt czy faktoring? Kredyt czy faktoring? Przedsiębiorco! Nie wiesz, którą formę finansowania wybrać? Oto checklista przejdź przez nią krok po kroku, a dowiesz się, kiedy warto skorzystać z kredytu, a kiedy z faktoringu.

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja kosztów samochodów firmowych. Jacek Wasilewski Masterlease

Optymalizacja kosztów samochodów firmowych. Jacek Wasilewski Masterlease Optymalizacja kosztów samochodów firmowych Jacek Wasilewski Masterlease Agenda 1. Kilka słów o Masterlease 2. Samochód narzędzie pracy 3. Samochód formy finansowania 4. ABC Leasingu 5. Zalety Leasingu

Bardziej szczegółowo

GWARANCJE. w Banku BGŻ S.A.

GWARANCJE. w Banku BGŻ S.A. GWARANCJE w Banku BGŻ S.A. Informacje ogólne Bank BGŻ jest jednym z 10 największych banków w Polsce. Od ponad 30-lat aktywnie działamy na rynku. Jesteśmy bankiem uniwersalnym. Oferujemy produkty i usługi

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie grupowe Pierwsxa Klasa. Ochrona i bezpieczeństwo dla Pracowników Oświaty!

Ubezpieczenie grupowe Pierwsxa Klasa. Ochrona i bezpieczeństwo dla Pracowników Oświaty! Ubezpieczenie grupowe Pierwsxa Klasa Ochrona i bezpieczeństwo dla Pracowników Oświaty! Allianz ubezpieczenia od A do Z. Większość z nas nawet nie dopuszcza do siebie myśli, że może nam stać się coś złego.

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność plus więcej możliwości >> BP PLUS on-line. Najbardziej zaawansowana karta paliwowa w Polsce

Innowacyjność plus więcej możliwości >> BP PLUS on-line. Najbardziej zaawansowana karta paliwowa w Polsce Innowacyjność plus więcej możliwości >> BP PLUS on-line Najbardziej zaawansowana karta paliwowa w Polsce Karta BP PLUS Większy potencjał i doskonała efektywność Szukasz rozwiązań wspomagających zarządzanie

Bardziej szczegółowo

NOWA OFERTA RACHUNKÓW OSOBISTYCH PKO BANKU POLSKIEGO

NOWA OFERTA RACHUNKÓW OSOBISTYCH PKO BANKU POLSKIEGO NOWA OFERTA RACHUNKÓW OSOBISTYCH PKO BANKU POLSKIEGO Warszawa, 10 marca 2011 PKO Bank Polski liderem sektora Atrakcyjna oferta produktowa jako element Strategii Lider PKO BANK POLSKI wiodąca instytucja

Bardziej szczegółowo

full-service leasing

full-service leasing Temat Innowacyjne narzędzie do optymalizacji procesu zarządzania flotą samochodów służbowych: full-service leasing Tomasz Piwowarczyk Dyrektor Regionu Południowo-Wschodniego Agenda Masterlease Polska Misja

Bardziej szczegółowo

Gwarancja de minimis

Gwarancja de minimis Gwarancja de minimis wsparcie dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw Bank Gospodarstwa Krajowego, utworzony w 1924 r., jest jedynym bankiem państwowym w Polsce Misją BGK jest sprawna i efektywna

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania finansowe, na których można polegać Financial Services

Rozwiązania finansowe, na których można polegać Financial Services Łatwiejszy leasing w Siemens Rozwiązania finansowe, na których można polegać Financial Services s 6% Struktura portfela środków trwałych sfinansowanych przez Siemens Finance Sp. z o.o. w roku 21 (w procentach)

Bardziej szczegółowo

mnożą korzyści! Propozycja współpracy sprzedaży ratalnej dla Twojego sklepu internetowego

mnożą korzyści! Propozycja współpracy sprzedaży ratalnej dla Twojego sklepu internetowego mnożą korzyści! Propozycja współpracy sprzedaży ratalnej dla Twojego sklepu internetowego Siła Santander Consumer Banku lider w sprzedaży ratalnej współpracujący z 17 000 punktów sprzedaży, w tym ze sklepami

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA OCHRONA ZAWODU ADWOKATA

KOMPLEKSOWA OCHRONA ZAWODU ADWOKATA KOMPLEKSOWA OCHRONA ZAWODU ADWOKATA Przewodnik po ubezpieczeniach dostępnych dla członków Izb Adwokackich w ramach umowy Generalnej NRA - PZU SA, TUiR Warta SA Umowa Generalna w sprawie programu ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

Bank Gospodarstwa Krajowego 2015-06-03 17:07:32

Bank Gospodarstwa Krajowego 2015-06-03 17:07:32 Bank Gospodarstwa Krajowego 2015-06-03 17:07:32 2 Bank Gospodarstwa Krajowego jako państwowa instytucja finansowa o dużej wiarygodności specjalizuje się w obsłudze sektora finansów publicznych. Zapewnia

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązujące od dnia 12 kwietnia 2015 r.

Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązujące od dnia 12 kwietnia 2015 r. RODZAJ KARTY I. OPŁATY I PROWIZJE Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązujące od dnia 12 kwietnia 2015 r. Visa Gold MasterCard Gold Visa Silver MasterCard

Bardziej szczegółowo

0,00% 5,00% 1,59% 3,13% 2,53% 3,26% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 150,13 zł 119,24 zł 99,35 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

0,00% 5,00% 1,59% 3,13% 2,53% 3,26% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 150,13 zł 119,24 zł 99,35 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:11062015 (23:53) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: waluta: PLN, kwota: 175 000, wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MOTYWACYJNY WSPÓLNY INTERES. współpracuj. wspieraj. polecaj. pozyskuj KARTA PREMIOWA

PROGRAM MOTYWACYJNY WSPÓLNY INTERES. współpracuj. wspieraj. polecaj. pozyskuj KARTA PREMIOWA PROGRAM MOTYWACYJNY WSPÓLNY INTERES polecaj współpracuj pozyskuj wspieraj KARTA PREMIOWA 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 Sięgnij po kartę premiową i korzystaj z niej bez ograniczeń! Nadzieja Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Pożyczki udzielane są również firmom na starcie, nie posiadającym ze względu na krótki staż, zdolności kredytowej.

Pożyczki udzielane są również firmom na starcie, nie posiadającym ze względu na krótki staż, zdolności kredytowej. Pożyczki Unii Europejskiej przeznaczone na wspieranie przedsiębiorczości w państwach członkowskich UE to coraz bardziej popularna forma finansowania inwestycji przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

Faktoring jako jedna z form finansowania przedsiębiorstw

Faktoring jako jedna z form finansowania przedsiębiorstw jako jedna z form finansowania przedsiębiorstw Michał Wójcik Kierownik Zespołu Produktów Finansowych Biuro Produktów Finansowania Handlu, Bank Pekao SA Warszawa, piątek, 6 marca 2009 AGENDA Istota transakcji,

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka i niwelowanie strat w handlu zagranicznym. Program Rozwoju Eksportu

Profilaktyka i niwelowanie strat w handlu zagranicznym. Program Rozwoju Eksportu Profilaktyka i niwelowanie strat w handlu zagranicznym Program Rozwoju Eksportu Agenda 1. Cele przedsiębiorstw w działaniach eksportowych 2. Ryzyka w handlu zagranicznym 3. Ryzyko sprzedaży z odroczonym

Bardziej szczegółowo

Bibby Financial Services

Bibby Financial Services Bibby Financial Services Bibby Financial Services Łukasz Sadowski Kierownik Zespołu SprzedaŜy Jak działa faktoring? Krok 1 - SprzedaŜ towaru i wystawienie faktury Dostawca dostarcza towar, bądź usługę

Bardziej szczegółowo

sprawdź nowe możliwosci naszych produktów

sprawdź nowe możliwosci naszych produktów sprawdź nowe możliwosci naszych produktów konto classic Konto classic przygotowaliśmy z myślą o osobach, które preferują osobiste wizyty w oddziale i bezpośredni kontakt z doradcą. Jest ono prowadzone

Bardziej szczegółowo

POŻYCZKI NA ROZWÓJ I ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI W WOJ. LUBELSKIM

POŻYCZKI NA ROZWÓJ I ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI W WOJ. LUBELSKIM POŻYCZKI NA ROZWÓJ I ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI W WOJ. LUBELSKIM Kinga Wargocka Ascend Consulting Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A http://www.barr.org.pl Pożyczki z RPO WL: Podmioty uprawnione

Bardziej szczegółowo

Jak zapewnić bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa? Marek Jakubicz Dyrektor Biura Sprzedaży i Obsługi Polis

Jak zapewnić bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa? Marek Jakubicz Dyrektor Biura Sprzedaży i Obsługi Polis Jak zapewnić bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa? Marek Jakubicz Dyrektor Biura Sprzedaży i Obsługi Polis Obszary kształtowania i zapewniania bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa Sprzedaż

Bardziej szczegółowo

0,00 % 0,00 % 1,99 % 3,48 % 3,92 % 3,81 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 154,95 zł 269,90 zł 176,23 zł. 42,16 zł 0 zł 1 298,88 zł

0,00 % 0,00 % 1,99 % 3,48 % 3,92 % 3,81 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 154,95 zł 269,90 zł 176,23 zł. 42,16 zł 0 zł 1 298,88 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia: 07012016 (12:28) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

Rynek faktoringu w Polsce rośnie szybciej niż w Europie

Rynek faktoringu w Polsce rośnie szybciej niż w Europie Rynek faktoringu w Polsce rośnie szybciej niż w Europie Z opublikowanych na początku kwietnia tego roku danych wynika, że obroty firm faktoringowych zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów (PZF) wzrosły

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM AZałącznik nr 12 do Uchwały nr 34/2012 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 23.10.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O

Bardziej szczegółowo

Dobrze wiedzieć, że jest SIGNAL IDUNA. Z nami wszyscy zdrowi

Dobrze wiedzieć, że jest SIGNAL IDUNA. Z nami wszyscy zdrowi Dobrze wiedzieć, że jest SIGNAL IDUNA. Z nami wszyscy zdrowi 1 Wydajność, wynagradzanie oraz lojalność pracowników stanowią największe wyzwania polityki personalnej (źródło: The Boston Consulting Group

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych.

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. System wspomaga codzienną pracę Zarządców Nieruchomości poprzez automatyzację

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE ZWROTNE DLS MŚP W PERSPEKTYWIE BUDŻETOWEJ 2015-2016

FUNDUSZE ZWROTNE DLS MŚP W PERSPEKTYWIE BUDŻETOWEJ 2015-2016 FUNDUSZE ZWROTNE DLS MŚP W PERSPEKTYWIE BUDŻETOWEJ 2015-2016 LWÓWEK 12-08- Malta, 2015 luty r. 2013 Informacje o FRIPWW S.A. (Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. w Poznaniu) Data

Bardziej szczegółowo

Oferta bancassistance dla mikroprzedsiębiorstw. Kongres Bankowości Detalicznej, Warszawa dn. 25 października 2012 r.

Oferta bancassistance dla mikroprzedsiębiorstw. Kongres Bankowości Detalicznej, Warszawa dn. 25 października 2012 r. Oferta bancassistance dla mikroprzedsiębiorstw. Kongres Bankowości Detalicznej, Warszawa dn. 25 października 2012 r. Małe i średnie przedsiębiorstwa obecnie Obecny stan małych i średnich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja na rynku kredytowym dla firm w Polsce i możliwe scenariusze na przyszłość

Aktualna sytuacja na rynku kredytowym dla firm w Polsce i możliwe scenariusze na przyszłość Aktualna sytuacja na rynku kredytowym dla firm w Polsce i możliwe scenariusze na przyszłość Tomasz Kierzkowski Departament Klienta Biznesowego 23 maja 2013 Plan prezentacji Fundusze unijne i kredyty dla

Bardziej szczegółowo

Jakub Misiewicz jakub.misiewicz@homebroker.pl Parametry: PLN 300 000 333 334 90,00 Równe Wtórny Podstawowe parametry: Produkty dodatkowe (wymagane):

Jakub Misiewicz jakub.misiewicz@homebroker.pl Parametry: PLN 300 000 333 334 90,00 Równe Wtórny Podstawowe parametry: Produkty dodatkowe (wymagane): Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia: 11112015 (22:16) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 109/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 145/2014 z dn. 15.12.2014 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 72/2015 z dn. 29.05.2015

Bardziej szczegółowo

SmartReactor szczepionka nie tylko na kryzys

SmartReactor szczepionka nie tylko na kryzys SmartReactor SmartReactor szczepionka nie tylko na kryzys SmartReator to narzędzie gwarantujące wdrożenie trzech krytycznych elementów, niezbędnych do realizacji skutecznej polityki należnościowej: 1 1

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

* Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora.

* Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora. * Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora. od 7,76% Czym jest MRFP? Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy

Bardziej szczegółowo

Czym są Fundusze Pożyczkowe?

Czym są Fundusze Pożyczkowe? od 7,76% Czym są Fundusze Pożyczkowe? Fundusze pożyczkowe- to organizacje pozarządowe o charakterze non-profit, których podstawowym celem jest wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości w danym regionie.

Bardziej szczegółowo

biznes zmienia się z Orange

biznes zmienia się z Orange biznes zmienia się z Orange konferencja prasowa Mariusz Gaca, Prezes PTK Centertel, Dyrektor Wykonawczy ds. Sprzedaży i Obsługi Klientów Orange Polska Warszawa, 8 maja 2012 r. zmieniamy się dla naszych

Bardziej szczegółowo

Faktoring czy kredyt oto jest pytanie. Łukasz Sadowski Kierownik ds. Rozwoju Sieci Partnerów Biznesowych

Faktoring czy kredyt oto jest pytanie. Łukasz Sadowski Kierownik ds. Rozwoju Sieci Partnerów Biznesowych Faktoring czy kredyt oto jest pytanie Łukasz Sadowski Kierownik ds. Rozwoju Sieci Partnerów Biznesowych Czym jest płynność finansowa i dlaczego firmy dąŝą do tego Ŝeby ją mieć Odsetek oceniających negatywnie

Bardziej szczegółowo

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY FIS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS SYSTEM MAGAZYNOWY System magazynowy FIS jest innowacyjnym programem wspierającym rozmaite procesy biznesowe potrzebne do zarządzania gospodarką magazynową w sklepach, hurtowniach,

Bardziej szczegółowo

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą Dane Klienta: ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. ul. Twarda 6C 80-871 Gdańsk www.acel.pl Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje

Bardziej szczegółowo

Radość jest pod stałą ochroną. BMW Ubezpieczenia dla Ciebie. Mniejsza emisja. Większa radość z jazdy. BMW Financial Services Ubezpieczenia

Radość jest pod stałą ochroną. BMW Ubezpieczenia dla Ciebie. Mniejsza emisja. Większa radość z jazdy. BMW Financial Services Ubezpieczenia BMW Financial Services Ubezpieczenia www.bmwfs.pl Radość z jazdy Radość jest pod stałą ochroną. BMW Ubezpieczenia dla Ciebie i Twoich Bliskich. Mniejsza emisja. Większa radość z jazdy. Rozwiązania dopasowane

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji proekologicznych i innowacyjnych przez Bank Ochrony Środowiska S.A.

Finansowanie inwestycji proekologicznych i innowacyjnych przez Bank Ochrony Środowiska S.A. Olsztyn; 14 marca 2012 r. Bank Ochrony Środowiska SA Lucyna Cywińska-Konopka Główny Ekolog Finansowanie inwestycji proekologicznych i innowacyjnych przez Bank Ochrony Środowiska S.A. Formy finansowania

Bardziej szczegółowo

Generali Polska. Innowacyjne i nowoczesne ubezpieczenie AC. Stłuczka? Mała Czerwona Karta Generali Innowacyjny i szybki serwis odszkodowań AC

Generali Polska. Innowacyjne i nowoczesne ubezpieczenie AC. Stłuczka? Mała Czerwona Karta Generali Innowacyjny i szybki serwis odszkodowań AC Generali Polska Innowacyjne i nowoczesne ubezpieczenie AC Stłuczka? Mała Czerwona Karta Generali Innowacyjny i szybki serwis odszkodowań AC 1 Kim jesteśmy Kompetencje, zaufanie, jakość i tradycja to wartości,

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia dla dealerów samochodowych. Oferta usług brokerskich oraz doradztwa

Ubezpieczenia dla dealerów samochodowych. Oferta usług brokerskich oraz doradztwa Ubezpieczenia dla dealerów samochodowych Oferta usług brokerskich oraz doradztwa Szanowni Państwo. Przedstawiamy ofertę usług brokerskich oraz doradztwa przy tworzeniu i obsłudze programu ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

TSM TIME SLOT MANAGEMENT

TSM TIME SLOT MANAGEMENT TSM TIME SLOT MANAGEMENT System zarządzania zamówieniami i oknami czasowymi dostaw Spis treści O Firmie Nam zaufali Możliwości rozwiązań О produkcie Bezpieczeństwo i dostęp do informacji Problemy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 28.03.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r.

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r. Dobrze służy ludziom Nowa odsłona Banku BGŻ Warszawa, 13 marca, 2012 r. Kim jesteśmy dziś Prawie 400 oddziałów w 90 proc. powiatów w Polsce Bank lokalnych społeczności, wspierający rozwój polskich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Pilz E-Shop więcej niż zwykłe zakupy w internecie

Pilz E-Shop więcej niż zwykłe zakupy w internecie Pilz E-Shop więcej niż zwykłe zakupy w internecie Pilz E-Shop W sferze Business-to-Business dzisiejsze sklepy internetowe muszą oferować dużo więcej niż tylko dostępny przez całą dobę portal zakupowy ich

Bardziej szczegółowo

Neurosprzedaż, czyli anatomia sprzedaży faktoringu. Poznań, 8 maja 2014 r.

Neurosprzedaż, czyli anatomia sprzedaży faktoringu. Poznań, 8 maja 2014 r. Neurosprzedaż, czyli anatomia sprzedaży faktoringu Poznań, 8 maja 2014 r. więcej o faktoringu więcej o sprzedaży Ile kosztuje faktoring? Komu zaproponować faktoring? Jak wygląda proces sprzedażowy w BFS?

Bardziej szczegółowo

GoBiznes nowy produkt dla MSP. Warsztaty

GoBiznes nowy produkt dla MSP. Warsztaty nowy produkt dla MSP Warsztaty dla kogo? Dla Przedsiębiorców, których wartość majątku w jednej lokalizacji nie przekracza 10 mln zł, a we wszystkich lokalizacjach 20 mln zł. Dla Przedsiębiorców, których

Bardziej szczegółowo

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego Zasady udzielania pożyczek i poręczeń finansowych z Funduszy Europejskich Agnieszka Karłowicz Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego Centrum Wspierania Biznesu Augustów

Bardziej szczegółowo

ROLA BANKU W POZYSKIWANIU WSPARCIA ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

ROLA BANKU W POZYSKIWANIU WSPARCIA ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH ROLA BANKU W POZYSKIWANIU WSPARCIA ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH Anna Frankowska Biuro Finansowania Przedsiębiorstw Bank BPH 23 września 2015 r. 1 Rola Banku w pozyskiwaniu wsparcia ze środków publicznych Euro

Bardziej szczegółowo

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 Agenda Jak zwiększyć i utrzymać poziom sprzedaży? VENDIO Sprzedaż i zarządzanie firmą

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ EKSPORTU MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PASZPORT DO EKSPORTU 1

PROJEKTY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ EKSPORTU MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PASZPORT DO EKSPORTU 1 Informacja nt. możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na: PROJEKTY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ EKSPORTU MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PASZPORT DO EKSPORTU 1 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej

BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej Poznań, 24.11.2010 r. Rynek Zielonych

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Europejskie PKO Banku Polskiego SA. Dotacje unijne 2007 2013 od pomysłu do rozliczenia Z NAMI W UNII EUROPEJSKIEJ GRUPA KAPITAŁOWA PKO BP

Warsztaty Europejskie PKO Banku Polskiego SA. Dotacje unijne 2007 2013 od pomysłu do rozliczenia Z NAMI W UNII EUROPEJSKIEJ GRUPA KAPITAŁOWA PKO BP Warsztaty Europejskie PKO Banku Polskiego SA Dotacje unijne 2007 2013 od pomysłu do rozliczenia DLA FIRM Z NAMI W UNII EUROPEJSKIEJ PKO Bank Polski SA jest niekwestionowanym liderem na rynku finansowania

Bardziej szczegółowo

Podstawy ekonomii i zarządzania

Podstawy ekonomii i zarządzania Podstawy ekonomii i zarządzania Ćwiczenie 2 dr Tomasz Kruszyński 1 kategorie przychodów podatkowych z prowadzonej działalności gospodarczej: kwoty należne firmie obowiązuje tzw. zasada memoriałowa kwoty

Bardziej szczegółowo

PREFERENCYJNE FINANSOWANIE MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM. GIZELA GORĄCZYŃSKA Gdańsk 24/11/2016

PREFERENCYJNE FINANSOWANIE MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM. GIZELA GORĄCZYŃSKA Gdańsk 24/11/2016 PREFERENCYJNE FINANSOWANIE MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM GIZELA GORĄCZYŃSKA Gdańsk 24/11/2016 Agenda PREFERENCYJNE FINANSOWANIE MŚP KREDYT TECHNOLOGICZNY KREDYT UNIA + KREDYT INWESTYCYJNY EBI PROGRAM POLSEFF

Bardziej szczegółowo

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE OFERT FAKTORINGOWYCH

ZESTAWIENIE OFERT FAKTORINGOWYCH ZESTAWIENIE OFERT FAKTORINGOWYCH Arvato services Polska Bibby Financial Services Sp. z o.o. Znaczenie wieku firmy i wielkości jej obrotów Minimum rok firmy. Wielkość obrotów ma wpływ na koszty Limity min

Bardziej szczegółowo

0,00 % 2,00 % 1,64 % 3,42 % 3,41 % 3,34 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 262,06 zł 171,95 zł 171,19 zł. 0 zł 0 zł 1 259,98 zł

0,00 % 2,00 % 1,64 % 3,42 % 3,41 % 3,34 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 262,06 zł 171,95 zł 171,19 zł. 0 zł 0 zł 1 259,98 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:02092015 (23:25) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruc homośc

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej

Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej Wrocław, 02.06.2010 Materiał prasowy Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej W sprawnym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa coraz większego znaczenia nabierają zintegrowane systemy informatyczne.

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA prof. nzw. dr hab. Beata Filipiak Unia Europejska stoi wobec konieczności wzmocnienia swojej międzynarodowej pozycji konkurencyjnej w obliczu zmieniających

Bardziej szczegółowo

Kredyt EKO INWESTYCJE w ramach Programu NFOŚiGW

Kredyt EKO INWESTYCJE w ramach Programu NFOŚiGW Dr Daria Zielińska Główny Ekolog ds. Klientów Korporacyjnych Centrum Korporacyjne w Poznaniu Kredyt EKO INWESTYCJE w ramach Programu NFOŚiGW Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach

Bardziej szczegółowo

Powierz nam swoją Księgowość! Skontaktuj się z nami i pozwól przedstawić nam indywidualną ofertę!!! Biuro Rachunkowe Maciej Nowakowski

Powierz nam swoją Księgowość! Skontaktuj się z nami i pozwól przedstawić nam indywidualną ofertę!!! Biuro Rachunkowe Maciej Nowakowski Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Biura Rachunkowego Maciej Nowakowski. Nasze Biuro oferuje m.in : - Obsługę w naszej siedzibie lub u klienta, - Możliwość usług za pośrednictwem Internetu, - Informacja

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r.

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r. FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Fundusz pożyczkowy dla kobiet... 3 1. Termin przyjmowania wniosków... 3 2. Limity

Bardziej szczegółowo

O P I E K A M E D Y C Z N A O P T U S

O P I E K A M E D Y C Z N A O P T U S O P I E K A M E D Y C Z N A O P T U S w w w. o p t u s. p l Nazywamy się OPTUS Stanowimy część Grupy Kapitałowej Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych - należącego od lat do czołówki europejskiej

Bardziej szczegółowo

Zostań Agentem PKO Banku Polskiego

Zostań Agentem PKO Banku Polskiego PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA Zostań Agentem PKO Banku Polskiego Jeśli: prowadzisz działalność gospodarczą, szukasz pomysłu na własny biznes, interesuje Cię działalność w sferze bankowości i finansów,

Bardziej szczegółowo

Można rozpatrywać dwa sposoby zapewnienia obsługi informatycznej firmy:

Można rozpatrywać dwa sposoby zapewnienia obsługi informatycznej firmy: Oferta firmy W swojej codziennej pracy pomagamy firmom w kompleksowej obsłudze informatycznej. Jesteśmy dynamicznym, młodym zespołem techników i informatyków. Nasza oferta oparta jest na sprawdzonych i

Bardziej szczegółowo

Virtual PBX STAĆ CIĘ NA INNOWACJE. Systemy Call Center Sp. z o.o. ul. Wilcza 31/1A, 00-544 Warszawa

Virtual PBX STAĆ CIĘ NA INNOWACJE. Systemy Call Center Sp. z o.o. ul. Wilcza 31/1A, 00-544 Warszawa Virtual PBX STAĆ CIĘ NA INNOWACJE Systemy Call Center Sp. z o.o. ul. Wilcza 31/1A, 00-544 Warszawa tel.: 00 48 222 286 286 fax: 00 48 227 450 201 e-mail: info@systemycallcenter.pl www.systemycallcenter.pl

Bardziej szczegółowo

2,00% 5,00% 0,00% 3,13% 2,53% 3,07% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 141,40 zł 190,78 zł 189,62 zł. 0,00 zł 0,00 zł 30,56 zł

2,00% 5,00% 0,00% 3,13% 2,53% 3,07% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 141,40 zł 190,78 zł 189,62 zł. 0,00 zł 0,00 zł 30,56 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:11062015 (23:51) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: waluta: PLN, kwota: 280 000, wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE jest system centralnym pozwalającym zarządzać kilkoma punktami handlowymi, oddziałami i placówkami. Program ułatwia wymianę dokumentów pomiędzy punktami a centralą.

Bardziej szczegółowo

Jakub Misiewicz jakub.misiewicz@homebroker.pl Oferta przygotowana dnia:02.07.2015 (23:25) Parametry: PLN 300 000 333 334 90,00 Równe Wtórny

Jakub Misiewicz jakub.misiewicz@homebroker.pl Oferta przygotowana dnia:02.07.2015 (23:25) Parametry: PLN 300 000 333 334 90,00 Równe Wtórny Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:02072015 (23:25) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruc homośc

Bardziej szczegółowo

15-24.10.2013 Kraków Wrocław Poznań Warszawa Gdańsk CLOUD SERVICES & DATA CENTER

15-24.10.2013 Kraków Wrocław Poznań Warszawa Gdańsk CLOUD SERVICES & DATA CENTER 15-24.10.2013 Kraków Wrocław Poznań Warszawa Gdańsk CLOUD SERVICES & DATA CENTER EXEA DATA CENTER bezpieczna lokalizacja projekt budynku Data Center (2009) budowa obiektu (2012-2013) BEZPIECZNE MIEJSCE

Bardziej szczegółowo