RotoProfiLiga. Program dla profesjonalnego dekarza Zasada Roto: Prosty montaż. Więcej korzyści.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RotoProfiLiga. Program dla profesjonalnego dekarza 2009. Zasada Roto: Prosty montaż. Więcej korzyści."

Transkrypt

1 Program dla profesjonalnego dekarza 2009 Zasada Roto: Prosty montaż. Więcej korzyści.

2 Szanowni Państwo, Przed nami trzecia edycja konkursu RotoProfiLiga - programu dedykowanego profesjonalistom z branży dekarskiej. Dobre okno w odbiorze klienta ostatecznego to przede wszystkim dobrze zamontowane okno. Dlatego RotoProfiLiga w swoich założeniach premiuje przede wszystkim profesjonalny montaż. Nasi konstruktorzy zawsze w centrum uwagi stawiali oczekiwania wykonawców, tworząc rozwiązania, które ułatwiają i przyspieszają pracę na dachu. Fabrycznie montowane kątowniki, system mocowania kołnierzy i wreszcie możliwość regulacji skrzydła do ramy - za to najbardziej cenią nas profesjonalni dekarze na rynku. W tej edycji RotoProfiLigi szczególnie atrakcyjnie premiujemy produkty energooszczędne. Jesteśmy dumni z naszego najnowszego rozwiązania - okna niskoemisyjnego nowej generacji Roto Designo R8 NE, o rekordowym współczynniku U w =0,8 W/(m 2 K). Nasze hasło: Profesjonalny producent, Profesjonalny dystrybutor, Profesjonalny dekarz najlepiej określa nasze cele - stawiamy na profesjonalizm. Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w szkoleniach i zdobycia Certyfikatu Roto, który otwiera drzwi do ekskluzywnego konkursu RotoProfiLiga. Życzę powodzenia! Krzysztof Stremlau Prezes Zarządu

3 Proste zasady (krok po kroku): Certyfikat Roto: zdobędziesz go na licznych szkoleniach dla dekarzy - zgłoś już teraz swój udział na lub przystąpienie do programu RotoProfiLiga wypełnij kartę zgłoszeniową i odpowiedz prawidłowo na pytania konkursowe zbieraj 1-sze strony instrukcji montażu, a następnie wysyłaj je na adres Roto za przesłane instrukcje naliczamy Roto-punkty zgodnie z przyjętą punktacją. Nagrody w konkursie: nagrody: jeśli uznasz, że czas najwyższy zamienić punkty na pieniądze - natychmiast je przeliczymy: 50 Roto-punktów = 1 PLN zakupy: pieniądze trafią na Twoją kartę Visa Bonus+. Kartą możesz zapłacić wszędzie tam, gdzie znajdziesz znaczek Visa nagroda główna: weekend z Mini-Cooperem Cabrio w 4-gwiazdkowym hotelu w Polsce dla 2 osób

4 Premiujemy następujące produkty Roto: Nazwa Okna - wysokoosiowe 73. H/K, obrotowe 43. H/K RotoTronic Okna - z blokiem WD H/K WD, 43. H/K WD RotoTronic Okna - uchylno-obrotowe 84. H/K Okna - z blokiem WD - uchylno-obrotowe 84. H/K WD Okna - niskoemisyjne 849 H/K NE oraz Roto Designo R8 NE WD, Aquaclear 845 A H/K WD Akcesoria zewnętrzne - rolety ZRO RT2 i markizy ZMA System solarny Roto Sunroof Już wkrótce w ofercie nowe okno niskoemisyjne Roto Designo R8 NE najlepszy na rynku współczynnik izolacji cieplnej całego okna Uw = 0,8 W/(m 2 K) w standardzie hartowany, samoczyszczący pakiet 3-szybowy Aquaclear o wsp. Ug = 0,5 W/(m 2 K) obniżony o 53 mm montaż w dachu nowy kolor oblachowania na zewnątrz antracyt metallic (R703) funkcja uchylna i obrotowa obsługiwana jedną klamką 3000 Roto-punktów w konkursie RotoProfiLiga

5 ilość Roto-punktów wartość nagrody, wyłazy WDA 315 H/K zł, wyłazy WDA 315 H/K WD zł, dźwiękoszczelne 846 S H/K zł zł zł zł zł Kontakt do koordynatorów konkursu (doradcy techniczni Roto): Twoja karta Bonus Organizator: Roto Frank Okna Dachowe Sp. z o.o. ul. Lubelska Lubartów Kontakt: telefonicznie - patrz mapka fax

6 Regulamin konkursu RotoProfiLiga Zasady ogólne 1 1.Organizatorem Konkursu pod nazwą RotoProfiLiga (dalej: Konkursu), jest firma Roto Frank Okna Dachowe Sp. z o.o.z siedzibą w Lubartowie, zwana dalej Organizatorem. 2. Do udziału w Konkursie zaproszone zostaną osoby fizyczne, o których mowa w ustępie 3, reprezentujące firmy świadczące usługi dekarskie, które to osoby dodatkowo spełniają warunki określone w 6 ust. 1 niniejszego Regulaminu zwane dalej Uczestnikami. 3. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne będące pracownikami firm świadczących usługi dekarskie. 4. Wzięcie udziału w Konkursie RotoProfiLiga w żadnym wypadku nie może być traktowane jako zawarcie między Uczestnikiem a Organizatorem umowy cywilnoprawnej pośrednictwa w zakresie świadczenia usług montażu okien dachowych. 2 Czas trwania Konkursu 1. Czas trwania Konkursu został ustalony na okres od 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku. 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Konkursu w dowolnym terminie, z zastrzeżeniem konieczności pisemnego poinformowania wszystkich Uczestników Konkursu z 1-miesięcznym wyprzedzeniem o konieczności wykorzystania zgromadzonych w Konkursie Roto-punktów. 3 Cele Konkursu 1. Celem Konkursu jest wybór oraz nagradzanie najlepszych dekarzy montujących okna Roto. 2. Nagroda Główna w konkursie weekend z Mini-Cooperem Cabrio w 4-gwiazdkowym hotelu w Polsce dla 2 osób. 4 Przebieg Konkursu 1. Zaproszona do wzięcia udziału w Konkursie osoba otrzymuje od Organizatora: - Regulamin Konkursu - Ulotkę z Kartą Zgłoszeniową i Pytaniami Konkursowymi. 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest spełnienie warunków opisanych w 1 niniejszego Regulaminu oraz przesłanie do Organizatora prawidłowo wypełnionej Karty Zgłoszeniowej wraz z akceptacją Regulaminu Konkursu (za pośrednictwem poczty, faxu lub bezpośrednio na ręce Przedstawiciela Organizatora) wraz z udzielonymi odpowiedziami na zadane pytania (Etap I). 3. Po przesłaniu wypełnionej Karty Zgłoszeniowej i otrzymaniu potwierdzenia od Organizatora nie będą przyjmowane żadne korekty. 4. Pytania Konkursowe dotyczą oferty produktowej i handlowej Roto. Stopień skomplikowania pytań konkursowych kwalifikuje do prawidłowych odpowiedzi tylko najlepszych dekarzy montujących okna dachowe Roto. Pod każdym pytaniem Uczestnik ma do wyboru trzy warianty odpowiedzi, spośród których wskazuje prawidłowe przez postawienie krzyżyka przy odpowiedzi. Każda osoba, która spełnia warunki opisane w Regulaminie i odpowie poprawnie na wszystkie pytania, przejdzie do II Etapu Konkursu, w którym Zwycięzcy I Etapu (dalej Uczestnicy) gromadzić będą Roto-punkty i walczą o Nagrodę Główną. 5. Organizator dopuszcza możliwość przesłania Karty Zgłoszeniowej wraz z Pytaniami Konkursowymi. 6. Oceny prawidłowości udzielonych odpowiedzi dokona Komisja powołana przez Organizatora w terminie 7 dni od daty wpłynięcia odpowiedzi. O wynikach Organizator powiadomi Uczestników Konkursu listownie na adres wskazany w Karcie Zgłoszeniowej. 7. Po zakwalifikowaniu się do II Etapu każdy Uczestnik Konkursu otrzyma Poufny Identyfikacyjny Kod (zwany dalej PIK) umożliwiający identyfikację Uczestnika, jak i dostęp do elektronicznego konta, na którym gromadzone będą Roto-punkty oraz karty Bonus+ Visa, umożliwiającą realizację nagród pieniężnych, a także Formularz Doładowania karty Bonus+ Visa oraz Formularz Potwierdzenia otrzymania karty Bonus+ Visa. 8. Uczestnicy Konkursu rywalizują o Nagrodę Główną, weekend z Mini-Cooperem Cabrio w 4-gwiazdkowym hotelu w Polsce dla 2 osób. 9. Podstawą do wyłonienia Zwycięzcy będzie suma wszystkich Roto-punktów dodanych w trakcie trwania Konkursu do kont Uczestników zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu. 10. Zwycięzcą Konkursu zostanie Uczestnik dysponujący największą ilością Rotopunktów dodanych do jego konta w trakcie trwania Konkursu. 5 Zasady ustalania i gromadzenia Roto-punktów 1. Konkurs polega na gromadzeniu przez Uczestników Roto-punktów, przy czym: 50 Roto-punktów = 1 (jednej) złotówce przekazanej w formie doładowania karty Bonus+ Visa. 2. Datą, od której Uczestnik Konkursu może rozpocząć gromadzenie Roto-punktów jest data przesłania do Organizatora materiałów opisanych w 4 ust. 1 niniejszego Regulaminu na zasadach określonych w 4 ust Roto-punkty gromadzone są przez cały okres Konkursu na indywidualnych elektronicznych kontach Uczestników. 4. Liczba zebranych Roto-punktów zależy od ilości prawidłowo zamontowanych okien dachowych wyłącznie w sektorze budownictwa jednorodzinnego i dystrybuowanych w Polsce przez Organizatora w czasie trwania Konkursu. 6 Warunki uczestnictwa w Konkursie 1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, o których mowa w 1 ust. 2 i 3 niniejszego Regulaminu, które spełniają poniższe warunki: a) są pracownikami firm o charakterze wykonawczym w zakresie usług dekarskich; b) posiadają Certyfikat Roto potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu Prawidłowy montaż okien dachowych Roto ; c) spełniają wszystkie wymagania niniejszego Regulaminu. 2. Każda osoba zaproszona do udziału w Konkursie otrzyma od Organizatora Pakiet Powitalny zawierający następujące materiały: a) listowne zaproszenie do udziału w Konkursie; b) niniejszy Regulamin; c) ulotkę z Kartą Zgłoszeniową i Pytaniami Konkursowymi. 3. Po dokonaniu rejestracji Uczestnika w Konkursie, otrzyma on dodatkowo: a) listowne potwierdzenie rejestracji wraz z numerem PIK b) kartę Bonus+ Visa c) Formularz Potwierdzenia otrzymania karty Bonus+ Visa d) Formularz Doładowania karty Bonus+ Visa. 7 Zakres przedmiotowy Konkursu 1. W okresie trwania Konkursu każdy Uczestnik będzie nagradzany Roto-punktami za montaż produktów Roto wymienionych w osobnej tabeli. 2. Dowodem przeprowadzonego montażu premiowanego w Konkursie będzie zawsze oryginał pierwszej strony instrukcji montażu, znajdującej się w każdym opakowaniu okien. 3. Organizator oświadcza, że każde okno posiada jedną instrukcję montażu. Organizator na podstawie pierwszych stron instrukcji zidentyfikuje rodzaj zamontowanego okna. 4. Uczestnik Konkursu gromadzi w/w pierwsze strony instrukcji montażu. 5. Uczestnik Konkursu może w dowolnym momencie trwania konkursu przesłać pocztą lub przekazać pracownikowi Organizatora (za pisemnym potwierdzeniem) zgromadzone pierwsze strony instrukcji montażu. Na tej podstawie Organizator wprowadzi zgromadzone punkty do systemu. 6. Organizator dopuszcza możliwość okresowego przyznawania większej liczby Roto-punktów w przypadku montażu produktu lub grupy produktów objętych okresową promocją firmy. 8 Zasady odbioru nagrody 1. W Konkursie Organizator wykorzysta kartę Bonus+ działającą w systemie Visa i posiadającą odpowiednie zabezpieczenia. 2. Kartę otrzymają wyłącznie osoby, które spełniły warunki zawarte w 4 pkt 4 niniejszego Regulaminu. Osoby te zobowiązane są do odesłania Organizatorowi pisemnego potwierdzenia otrzymania karty Bonus+, podając jej niepowtarzalny numer oraz do przestrzegania Warunków korzystania z karty dołączonych do karty Bonus+. 3. Karta Bonus+ to przedpłacona karta Visa Electron pełniąca funkcję elektronicznego nośnika nagród w Konkursie. 4. Wygrywający dokonuje zamówienia nagrody najpóźniej 15 stycznia 2010 roku określając jej wartość po uprzednim sprawdzeniu ilości zgromadzonych Rotopunktów. 5. Zamówienia nagrody można dokonać za pośrednictwem strony lub pisemnie (faxem lub pocztą na adres Organizatora). Przy zamówieniu nagrody należy podać każdorazowo numer PIK oraz wartość nagrody - każde 50 Rotopunktów to 1 PLN (jeden złoty) nagrody. Organizator, po sprawdzeniu zgodności wszystkich danych, przekazuje nagrody w formie doładowania karty Bonus+, jednak minimalna wartość jednorazowego doładowania karty Bonus+ nie może być niższa niż 30 PLN. 6. Doładowanie karty Bonus+ będzie realizowane na koniec każdego miesiąca w roku Nagroda może być odebrana na koniec trwania Konkursu lub może być odbierana w częściach po uznaniu prawa do Roto-punktów. 8. Zgromadzone na karcie Bonus+ środki pieniężne Uczestnik zrealizuje w jednym z punktów handlowych akceptujących karty Visa w terminie ważności karty podanym na awersie karty Bonus+. 9. Przed każdorazowym wydaniem nagrody Organizator, jako Płatnik, potrąci zryczałtowany podatek dochodowy, stosownie do treści art. 30 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wysokości 10% nagrody. 10. Niewykorzystane do 15 stycznia 2010 roku przez Uczestnika Roto-punkty przepadają na rzecz Organizatora. 11. W dniu zakończenia Konkursu, Komisja Konkursowa, o której mowa w 4 ust. 6 niniejszego Regulaminu wyłoni Zwycięzcę Konkursu. Z czynności tej Komisja Konkursowa sporządzi protokół. Nagroda za zwycięstwo w Konkursie zostanie przyznana Zwycięzcy w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia Konkursu. 12. Wszelkie opłaty i podatki wynikające z faktu otrzymania nagród w niniejszym Konkursie obciążają Uczestników Konkursu, nie wyłączając jego Zwycięzców. 9 Karta Zgłoszeniowa Prawidłowo wypełniona Karta Zgłoszeniowa do Konkursu powinna zawierać następujące informacje: 1. Nazwisko i imię oraz dokładny adres Zgłaszającego się. 2. Dane potwierdzające prowadzenie przez Zgłaszającego działalności gospodarczej w zakresie usług dekarskich lub potwierdzenie przez pracodawcę zatrudnienia w takiej firmie oraz posiadanie Certyfikatu Roto potwierdzającego uczestnictwo w szkoleniu Prawidłowy montaż okien dachowych Roto. 3. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych Zgłaszającego się w celach marketingowych. 4. Numer lub numery systemowe zarejestrowanego Uczestnika Konkursu w systemie komputerowym Roto wypełnia Organizator. 5. Numery telefonów (także domowe lub komórkowe) oraz Czytelny podpis Zgłaszającego się. 7. Oświadczenie Zgłaszającego się o zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu i o akceptacji wszystkich jego postanowień, potwierdzone jego własnoręcznym czytelnym podpisem. 10 Postanowienia końcowe 1. Gromadzone przez Uczestników Konkursu Roto-punkty uprawniają wyłącznie do zamawiania doładowań karty Bonus+ według zasad niniejszego Regulaminu. 2. Wszelkie sytuacje sporne, które mogą powstać w wyniku Konkursu, będą rozstrzygane przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora. Lubartów, grudzień 2008 r. Organizator: Roto Frank Okna Dachowe Sp. z o.o.

7 Karta konkursowa Pytania konkursowe - zaznacz właściwą odpowiedź, stawiając obok niej znaczek X" 1. Nowe okno niskoemisyjne Roto Designo R8 NE ma najlepszy na rynku współczynnik przenikalności cieplnej całego okna wynoszący: 0,8 W/(m 2 K) 1,0 W/(m 2 K) 1,2 W/(m 2 K) 2. O ile mm obniżono wysokość montażu okien Roto Designo R8 NE w stosunku do standardowych okien uchylno-obrotowych Roto: 45 mm 53 mm 67 mm 3. Jaki jest standardowy kolor oblachowania nowego okna Roto Designo R8 NE: szaro-brązowy, jak innych okien Roto antracyt metallic tytan-cynk Miejscowość: Data: Imię i nazwisko Uczestnika Konkursu:

8 Karta zgłoszeniowa DANE FIRMY WYKONAWCZEJ nazwa oraz dokładny adres firmy lub pieczątka firmowa DANE OSOBOWE imię i nazwisko Uczestnika Konkursu ADRES DO KORESPONDENCJI miasto kod pocztowy ulica Nr domu/mieszkania telefon kontaktowy telefon komórkowy Zapoznałem się i akceptuję regulamin Konkursu Numer PIK Uczestnika Konkursu w systemie komputerowym Roto (UWAGA! Wypełnia pracownik Roto). Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Roto Frank Okna Dachowe Sp. z o.o. danych osobowych w celach związanych z Konkursem RotoProfiLiga zgodnie z art. 23 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833) Zapoznałem się i akceptuję regulamin Konkursu. Potwierdzam zgodność w/w danych. podpis Uczestnika Konkursu podpis i pieczątka właściciela firmy

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ. Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

16.06.2010. Szanowni Państwo,

16.06.2010. Szanowni Państwo, 16.06.2010 Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że dbając o Państwa wygodę korzystania z Karty Programu Lojalnościowego DOM, z dniem 16 lipca 2010 r. wprowadzamy następujące udogodnienia: Bezpłatne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. MegaAukcja. 1 [Przedmiot Regulacji]

REGULAMIN PROMOCJI. MegaAukcja. 1 [Przedmiot Regulacji] REGULAMIN PROMOCJI MegaAukcja 1 [Przedmiot Regulacji] 1. Przedmiotem regulacji niniejszego Regulaminu jest określenie zasad funkcjonowania Promocji polegającej na możliwości wylicytowania przez Uczestników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs: Bezpieczna Flota z BP edycja 2015

REGULAMIN KONKURSU Konkurs: Bezpieczna Flota z BP edycja 2015 REGULAMIN KONKURSU Konkurs: Bezpieczna Flota z BP edycja 2015 I. DEFINICJE 1. Konkurs - Konkurs reklamowo-promocyjny, organizowany przez Organizatora i prowadzony przez Koordynatora na zlecenie Organizatora

Bardziej szczegółowo

7. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie Internetowej pod adresem www.lays.pl, w siedzibie Organizatora oraz w siedzibie Orange Polska S.A.

7. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie Internetowej pod adresem www.lays.pl, w siedzibie Organizatora oraz w siedzibie Orange Polska S.A. REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Viva Lay s Vegas Darmowy Internet 24h w Orange I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja w formie sprzedaży premiowej prowadzona będzie pod nazwą Viva Lay s Vegas Darmowy Internet

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU GŁODOMANIACY Edycja 2014

REGULAMIN PROGRAMU GŁODOMANIACY Edycja 2014 Marketing House Sp. z o.o. informuje, że Program prowadzony pod nazwą Głodomaniacy Edycja 2013 jest kontynuowany w ramach edycji na rok 2014. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem tegorocznej edycji Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem strony marki Sunbites na stronie internetowej: www.przerwanabierasmaku.pl 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Ostra promocja (dalej: Promocja ) jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-308,

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1. do Regulaminu Diageo Profit Club

Aneks nr 1. do Regulaminu Diageo Profit Club Aneks nr 1 (dalej: Aneks ) do Regulaminu Diageo Profit Club Diageo Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako organizator Platformy Diageo Profit Club, niniejszym zmienia: 1. Punkt 1.6 otrzymuje nowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI oraz świadczenia usług drogą elektroniczną (wersja obowiązująca od 26 listopada 2014 r.)

REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI oraz świadczenia usług drogą elektroniczną (wersja obowiązująca od 26 listopada 2014 r.) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI oraz świadczenia usług drogą elektroniczną (wersja obowiązująca od 26 listopada 2014 r.) 1.1 Organizatorem programu ZA-KONTAKTOWANI (zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii promocyjnej Kartowa losomania

Regulamin Loterii promocyjnej Kartowa losomania 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa tryb i zasady przeprowadzenia Loterii promocyjnej ( Loteria promocyjna ). 1.2. Organizatorem Loterii promocyjnej jest Bank Zachodni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Odkryj skuteczność kuracji 2+1 - druga edycja

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Odkryj skuteczność kuracji 2+1 - druga edycja Postanowienia ogólne. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Odkryj skuteczność kuracji 2+1 - druga edycja 1. Akcja promocyjna prowadzona jest w oparciu o przepisy niniejszego regulaminu (dalej Regulamin ) pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Same plusy

REGULAMIN PROMOCJI Same plusy REGULAMIN PROMOCJI Same plusy I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Same plusy, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

3. PŁATNOŚCI 4. SKŁADANIE I PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ

3. PŁATNOŚCI 4. SKŁADANIE I PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ REGULAMIN SPRZEDAŻY Sprzedawcą towarów i usług jest spółka Manticora S.C. Łukasz Łydka, Dariusz Wieczorek zwana dalej Sklepem z siedzibą w Olkuszu przy ul. Króla Kazimierza Wielkiego 18, 32-300 Olkusz,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu PolecamBank

Regulamin Programu PolecamBank Regulamin Programu PolecamBank I ORGANIZATOR 1. Program PolecamBank, zwany dalej Programem organizowany jest przez BRE Bank SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD

UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD (pieczątka /Partnera) NR UMOWY Nr Kartoteki Posiadacza Zawarta w dniu - - pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Regulamin określa ogólne warunki przeprowadzenia konkursu o nazwie Zaprojektuj kartę debetową (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r.

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r. Regulamin Konkursu A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Doładuj się słońcem" ( Konkurs ) jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Jaki jest Twój przepis na miłość? - zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRAJ WAKACJE Z WINX. 1 Postanowienia Ogólne

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRAJ WAKACJE Z WINX. 1 Postanowienia Ogólne REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRAJ WAKACJE Z WINX 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Wygraj wakacje z WINX ( Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ "

Regulamin Konkursu LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ Regulamin Konkursu LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ " Zaprojektuj autorską kolekcję drzwi, paneli podłogowych i systemów ściennych. Kreatywność to wymyślanie, eksperymentowanie, wzrastanie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu PolecamBank. Obowiązuje od 1.10.2014 r.

Regulamin Programu PolecamBank. Obowiązuje od 1.10.2014 r. Regulamin Programu PolecamBank Obowiązuje od 1.10.2014 r. 1. ORGANIZATOR 1.1. Program PolecamBank, zwany dalej Programem organizowany jest przez mbank SA z siedziba w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ROZWOJOWY KLUB MALUCHA

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ROZWOJOWY KLUB MALUCHA REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ROZWOJOWY KLUB MALUCHA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Programu Lojalnościowego pod nazwą Rozwojowy Klub Malucha (dalej zwanego Programem) jest Saatchi&Saatchi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu PolecamBank. Obowiązuje od 1.03.2015 r.

Regulamin Programu PolecamBank. Obowiązuje od 1.03.2015 r. Regulamin Programu PolecamBank Obowiązuje od 1.03.2015 r. 1. ORGANIZATOR 1.1. Program PolecamBank, zwany dalej Programem organizowany jest przez mbank SA z siedziba w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo