Program Instalator 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program Instalator 2014"

Transkrypt

1 2014

2 Partnerstwo przynosi cenne profity Program premiowy dla Instalatorów Szanowni Państwo, jest nam niezwykle miło zaprosić Was do Programu Instalator 2014, który adresujemy do najbardziej profesjonalnie działających firm wykonawczych z zakresu instalacji grzewczych w Polsce. Najwyższa jakość i dążenie do perfekcji to jedna z głównych zasad naszego działania. We współpracy przyświeca nam zasada partnerstwa i uczciwości w celu osiągnięcia wspólnego sukcesu. Z tego właśnie powodu postanowiliśmy dodatkowo premiować Państwa aktywność zawodową. Na czym polega Program Instalator 2014? Uczestnictwo w Programie zmienia w Państwa codziennym funkcjonowaniu w zasadzie jedną rzecz od tej pory za zakup produktów naszej firmy otrzymacie dodatkową premię w postaci pieniędzy przekazanych na specjalnie przygotowaną dla Państwa kartę płatniczą działającą w systemie VISA.

3 Kto może przystąpić do Programu Instalator 2014? Do Programu Instalator 2014 zapraszamy firmy wykonawczo instalacyjne, które wykonują łączną usługę sprzedaży i instalacji produktów marki Viessmann. Jak otrzymać kartę płatniczą działającą w systemie VISA pozwalającą na dokonywanie płatności w sklepach, restauracjach oraz punktach usługowych i sklepach internetowych? Aby otrzymać kartę płatniczą należy przystąpić do Programu INSTALATOR 2014 wypełniając zgłoszenie uczestnictwa i przekazać je przedstawicielowi firmy Viessmann (druk formularza w załączeniu). Na tej podstawie zostaniecie Państwo zarejestrowani w Programie oraz przekażemy Państwu specjalnie przygotowaną kartę płatniczą działającą w systemie VISA. Wraz z kartą otrzymacie szczegółową instrukcje jak należy ją aktywować oraz jak z niej korzystać. Gdzie w przypadku wątpliwości uzyskać pomoc i informację? W razie jakichkolwiek wątpliwości jesteśmy do Państwa dyspozycji: telefon: Instaluj urządzenia firmy Viessmann Rejestruj zakupy podając numer seryjny urządzenia oraz kopię faktury Ciesz się z korzystania z karty wybierając na co przeznaczyć premię Jeśli masz pytania lub wątpliwości pisz na adres lub dzwoń na infolinię 2

4 Wysokość nagrody To jakiej wielkości będzie nagroda zależy od Państwa aktywności zawodowej, również to na co przeznaczycie dodatkowe środki to Państwa decyzja. Nazwa urządzenia Vitodens 100-W, 111 Vitocal 161-A Vitodens 200-W, 222-W Vitodens 222-F, 242-F Vitodens 300-W Vitodens 333-F, 343-F Wartość nagrody 50 PLN

5 Premiowana sprzedaż rozpoczyna się od stycznia bieżącego roku i będzie trwała do końca 2014 roku. Rejestracja Państwa instalacji odbywać się będzie na bieżąco po przekazaniu nam takiej informacji za pośrednictwem strony lub specjalnie uruchomionej na te potrzeby infolinii Programu Instalator Karty będą zasilane po zakończeniu każdego miesiąca. Zeskanuj kod swoim telefonem lub tabletem i zarejestruj się już dziś! 4 5

6 Zasady Programu 1. Informacje ogólne Organizatorem Programu INSTALATOR 2014 jest spółka Viessmann sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Karkonoskiej 65, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS , NIP , kapitał zakładowy w kwocie zł. w całości opłacony, zwana dalej Organizatorem. Program INSTALATOR 2014 jest skierowany do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży i montażu systemów grzewczych, które dokonują zakupu na terenie RP opisanego w załączniku do Programu urządzenia produkowanego przez Organizatora oraz dokonują jego instalacji. Celem Programu INSTALATOR 2014 (zwanego dalej Programem) jest intensyfikacja i zwiększanie obszarów sprzedaży urządzeń produkowanych przez Organizatora, poprzez stosowanie systemu zachęt w postaci przyznawania nagród pieniężnych oferowanych nabywcom nie współpracującym dotychczas z Organizatorem, przy wykorzystaniu kart płatniczych przedpłaconych typu prepaid. 2. Zasady uczestnictwa. Uczestnikiem Programu mogą być wyłącznie podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wykonawstwa systemów grzewczych, które dokonają zakupu i montażu na terenie RP Urządzenia produkowanego przez Organizatora, opisanego w pkt 6 niniejszych Zasad (zwanego dalej: Urządzeniem), i których nie wiąże z Organizatorem wcześniej podjęta współpraca handlowa. Uczestnik traci prawo udziału w Programie z dniem podpisania z Organizatorem umowy o stałej współpracy handlowej, na określonych odrębnie zasadach. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest podpisanie w obecności przedstawiciela Organizatora deklaracji uczestnictwa zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszych Zasad Programu INSTALATOR Karty. Organizator przekaże uczestnikowi Programu kartę płatniczą prepaid (na okaziciela). Na kartę przekazywane będą przez Organizatora kwoty nagród zgodnie z dalszymi warunkami niniejszego Programu. Z karty można korzystać na zasadach i warunkach określonych przez jej wydawcę, a określonych w Regulaminie Użytkowania Przedpłaconych Kart Płatniczych Bonus, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszych Zasad Programu INSTALATOR Karty nie są zbywalne, a każdy wypadek ich utraty powinien być zgłoszony do Organizatora zgodnie z warunkami Regulaminu. W razie utraty, zniszczenia, zagubienia lub upływu terminu ważności karty Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec uczestnika, w szczególności o wypłatę kwot nagród jakimi będzie doładowana karta tego uczestnika. Podpisanie deklaracji uczestnictwa w Programie jest równoznaczne ze zobowiązaniem się Uczestnika Programu do przestrzegania zasad Regulaminu Użytkowania Przedpłaconych Kart Płatniczych Bonus. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody spowodowane niestosowaniem się przez uczestnika do zasad Regulaminu Użytkowania Przedpłaconych Kart Płatniczych Bonus. Wszelkie opłaty i prowizje związane z posługiwaniem się przekazaną uczestnikowi kartą płatniczą prepaid w całości obciążają uczestnika. 4. Terminy Program będzie trwać od r. do r. z tym zastrzeżeniem, że prawo do nagród dotyczy tylko urządzenia zakupionego przez uczestników w okresie od r. do r. (decyduje data zakupu urządzenia potwierdzona dokonaniem zgłoszenia przez uczestnika Programu). Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu obowiązywania Programu, w tym skrócenia czasu jego trwania. Uczestnicy zostaną powiadomieni o takiej zmianie w sposób przewidziany dla informowania o wszelkich zmianach niniejszych Zasad, opisany w pkt 11 poniżej. 5. Rejestracja zakupu urządzenia Każdy uczestnik powinien rejestrować obrót jaki realizuje poprzez zakup i montaż Urządzeń Organizatora. Rejestracji dokonuje się na stronie albo poprzez wysłanie maila na adres wraz z załącznikami albo poprzez kontakt z przedstawicielami Organizatora pod nr infolinii i nadesłanie

7 na adres Viessmann Sp. z o.o., ul. Puławska 41, Piaseczno z dopiskiem Program Instalator załączników. O dacie rejestracji decyduje data wprowadzenia informacji o zakupie do bazy danych obsługujących program Instalator 2014 dostępnej dla uczestników programu na stronie W każdym wypadku rejestracja określona wyżej obejmuje łącznie: informację o urządzeniu numer seryjny urządzenia będącego przedmiotem zakupu oraz kopię faktury dokumentującej dokonanie zakupu przez uczestnika Programu. 6. Urządzenia Urządzenia produkowane przez Organizatora objęte niniejszym Programem wymienione są w Załączniku nr 3 do niniejszych Zasad Programu INSTALATOR Programem objęte są jedynie nowe Urządzenia zakupione na terenie RP. 7. Nagrody Wysokość nagród określa Załącznik nr 3 do niniejszego Programu. Przekazanie nagród nastąpi w ciągu 20 dni od zakończenia miesiąca, w którym nastąpiła prawidłowa i kompletna rejestracja zamontowanego urządzenia. Nagrody zostaną przekazane poprzez doładowanie karty płatniczej prepaid, którą otrzymał dany uczestnik. Zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa podatkowego wypłacona/przekazana nagroda stanowi dla uczestnika przychód z działalności gospodarczej i podlega opodatkowaniu w ramach tej działalności. W przypadku, gdy karta została już zasilona nagrodą przyznaną bezpodstawnie, Organizator ma prawo żądać zwrotu bezpodstawnie przyznanej nagrody. W przypadku wystąpienia przez Organizatora z takim żądaniem, uczestnik zobowiązany jest do zwrotu odpowiedniej kwoty nagrody w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wezwania Organizatora. 8. Informacje i zapytania Uczestnicy Programu mogą kontaktować się w sprawach dotyczących Programu z przedstawicielami Organizatora pod nr infolinii w godzinach 9 17 od poniedziałku do piątku lub em pod adres Zapytania mogą dotyczyć w szczególności informacji o przekazaniu nagród, informacji o stanie środków na karcie itd. 9. Reklamacje Reklamacje związane z udziałem w Programie można zgłaszać na adres Viessmann Sp. z o.o., ul. Puławska 41, Piaseczno z dopiskiem Program Instalator. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dokładne dane uczestnika oraz powód reklamacji. Odpowiedź na reklamację będzie przekazywana w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania reklamacji. 10. Dane osobowe Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach niniejszego Programu jest Organizator. Dane osobowe uczestnika zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane w celu prawidłowego przeprowadzenia Programu, w tym przede wszystkim w celu wydania nagród. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 11. Informacje końcowe Niniejszy Program jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszych Zasad Programu Instalator 2014 w czasie trwania Programu. Wszelkie zmiany niniejszych Zasad Programu Instalator 2014 wymagają zachowania formy pisemnej i będą obowiązywały po upływie 7 dni od dnia zawiadomienia uczestników Programu pisemnie, em, lub sms-em. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w przekazaniu nagrody wynikłe z przyczyn od niego niezależnych. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Programem stosuje się Kodeks cywilny. Załączniki do niniejszego Programu stanowią jego integralną całość. Wszelkie spory wynikłe w związku z udziałem w niniejszym Programie będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 6 7

8 Viessmann sp. z o.o. ul. Karkonoska Wrocław tel. 71/ Infolinia: PL 04/2014 Treści chronione prawem autorskim. Kopiowanie i rozpowszechnianie tylko za zgodą posiadacza praw autorskich. Zmiany zastrzeżone.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

16.06.2010. Szanowni Państwo,

16.06.2010. Szanowni Państwo, 16.06.2010 Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że dbając o Państwa wygodę korzystania z Karty Programu Lojalnościowego DOM, z dniem 16 lipca 2010 r. wprowadzamy następujące udogodnienia: Bezpłatne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ. Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Same plusy

REGULAMIN PROMOCJI Same plusy REGULAMIN PROMOCJI Same plusy I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Same plusy, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Karta Rabatowa EUROCASH z dnia 01.02.2011

REGULAMIN PROMOCJI Karta Rabatowa EUROCASH z dnia 01.02.2011 Niniejszy Regulamin określa zasady Promocji "Karta Rabatowa EUROCASH", prowadzonej przez spółkę EUROCASH S.A. z siedzibą w Komornikach przy ul. Wiśniowej 11, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN akcji promocyjnej Paliwo za komplet opon 1. Postanowienia ogólne 1. Akcja promocyjna Paliwo za komplet opon (zwana dalej Akcją ) stanowi przedsięwzięcie marketingowe Spółki działającej pod firmą:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą GWARANCJA NA LATA II EDYCJA, zwanej dalej: Akcją jest Gorenje - Polska sp. z

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1. do Regulaminu Diageo Profit Club

Aneks nr 1. do Regulaminu Diageo Profit Club Aneks nr 1 (dalej: Aneks ) do Regulaminu Diageo Profit Club Diageo Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako organizator Platformy Diageo Profit Club, niniejszym zmienia: 1. Punkt 1.6 otrzymuje nowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Philips LED. Wybór profesjonalistów

REGULAMIN KONKURSU Philips LED. Wybór profesjonalistów REGULAMIN KONKURSU Philips LED. Wybór profesjonalistów 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Philips LED. Wybór profesjonalistów. (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Odkryj skuteczność kuracji 2+1 - druga edycja

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Odkryj skuteczność kuracji 2+1 - druga edycja Postanowienia ogólne. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Odkryj skuteczność kuracji 2+1 - druga edycja 1. Akcja promocyjna prowadzona jest w oparciu o przepisy niniejszego regulaminu (dalej Regulamin ) pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Ostra promocja (dalej: Promocja ) jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-308,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Promocji Czas na technologię

REGULAMIN Promocji Czas na technologię REGULAMIN Promocji Czas na technologię Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zasady, warunki uczestnictwa oraz nagradzania uczestników w Promocji Czas na technologię Promocja jest przedsięwzięciem

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. Domena adres internetowy wpisany do bazy Internet Assigned Numbers Authority.

I. Definicje. Domena adres internetowy wpisany do bazy Internet Assigned Numbers Authority. I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Operator firma Due Marcin Maluszczak z siedzibą ul. Bukowa 16 54-115 Wrocław zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym Centralna

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

DEFINICJE: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE: INTERIA.PL oznacza GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, KRS - 416593, NIP 5272644300 (dane rejestrowe znajdują się w stopce na stronie firmowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI oraz świadczenia usług drogą elektroniczną (wersja obowiązująca od 26 listopada 2014 r.)

REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI oraz świadczenia usług drogą elektroniczną (wersja obowiązująca od 26 listopada 2014 r.) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI oraz świadczenia usług drogą elektroniczną (wersja obowiązująca od 26 listopada 2014 r.) 1.1 Organizatorem programu ZA-KONTAKTOWANI (zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KIDS CLUB. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu Kids Club, organizowanego przez Centrum Riviera Sp. z o.o.

REGULAMIN KIDS CLUB. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu Kids Club, organizowanego przez Centrum Riviera Sp. z o.o. REGULAMIN KIDS CLUB Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu Kids Club, organizowanego przez Centrum Riviera Sp. z o.o. Słowniczek pojęć: 1. Centrum Centrum Riviera Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot Regulaminu. 2. Definicje

1. Przedmiot Regulaminu. 2. Definicje Regulamin Akcji Mazda More & More Zostań Ambasadorem Mazdy 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady i warunki przeprowadzenia Akcji przez Organizatora przy udziale Autoryzowanego Podmiotu oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usługi telefonii internetowej I-KOM

Regulamin korzystania z usługi telefonii internetowej I-KOM Regulamin korzystania z usługi telefonii internetowej I-KOM 1 Definicje Zwroty użyte w Regulaminie oznaczają: 1. Operator (Optolan) - Optolan Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Zawiłej 56, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Klubu Instalatora KAN therm

Regulamin Klubu Instalatora KAN therm Regulamin Ku Instalatora KAN therm 1. Słowniczek użytych pojęć. a. KAN KAN Spółka z o.o. z siedzibą przy ulicy Zdrojowej 51, 16-001 Kleosin, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana

Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Program nosi nazwę Satysfakcja gwarantowana i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach określonych w treści

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu Klub Łowców Nagród 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin programu Klub Łowców Nagród 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin programu Klub Łowców Nagród 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestniczenia Użytkowników w programie Klub Łowców Nagród oraz warunki prowadzenia tego programu przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Strefa Korzyści

Regulamin Promocji Strefa Korzyści Regulamin Promocji Strefa Korzyści I. Informacje ogólne 1. Promocja Strefy Korzyści (dalej Promocja ) polega na stworzeniu przez Organizatora Promocji platformy do udostępniania Klientom ofert Banku i

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Sklep internetowy monogram-mag.com prowadzony jest przez: Monogram Publishing Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-609), ul. Fabryczna 20 a, Tel.: + 48

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. MegaAukcja. 1 [Przedmiot Regulacji]

REGULAMIN PROMOCJI. MegaAukcja. 1 [Przedmiot Regulacji] REGULAMIN PROMOCJI MegaAukcja 1 [Przedmiot Regulacji] 1. Przedmiotem regulacji niniejszego Regulaminu jest określenie zasad funkcjonowania Promocji polegającej na możliwości wylicytowania przez Uczestników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. Sklep Internetowy INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. prpwadzony jest przez spółkę INDOOR Group Ltd Spółka z o.o. z siedzibą w miejscowości Kamień Duży

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO INPLUS AGRO BAKAŁARZEWO

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO INPLUS AGRO BAKAŁARZEWO REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO INPLUS AGRO BAKAŁARZEWO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin ) określa zasady Programu Partnerskiego pod nazwą InPlus Agro Bakałarzewo (dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu PolecamBank

Regulamin Programu PolecamBank Regulamin Programu PolecamBank I ORGANIZATOR 1. Program PolecamBank, zwany dalej Programem organizowany jest przez BRE Bank SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne Obowiązuje od 01/04/2014 r. I. Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Promocji Bonus Plus w programie smartdom

Bardziej szczegółowo