TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOLENIOWIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOLENIOWIE"

Transkrypt

1 SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOLENIOWIE TEKST JEDNOLITY NA DZIEŃ R.

2 SPIS TREŚCI DZIAŁ I. RACHUNKI BIEŻĄCE, BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA DLA FIRM I ROLNICTWA 2 ROZDZIAŁ I. Rachunki bieżące 2 ROZDZIAŁ II. System Home Banking i System Przelewy 3 ROZDZIAŁ III. Internet Banking 3 ROZDZIAŁ IV. SMS Banking 4 DZIAŁ II. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA DLA OSÓB FIZYCZNYCH 5 ROZDZIAŁ I. Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy 5 ROZDZIAŁ II. Internet Banking 6 ROZDZIAŁ III. SMS Banking 6 DZIAŁ III. OBSŁUGA RACHUNKÓW WALUTOWYCH 7 ROZDZIAŁ I. Rachunki a vista i bieżące w walutach (EUR, USD, GBP) 7 DZIAŁ IV. DZIAŁALNOŚĆ KREDYTOWA 8 DZIAŁ V. KARTY 13 ROZDZIAŁ I. Karty płatnicze dla Posiadaczy Rachunków Oszczędnościowo Rozliczeniowych 13 PODROZDZIAŁ 1.1. Karta debetowa VISA ELECTRON MŁODZIEŻOWA 13 PODROZDZIAŁ 1.2. Karta debetowa MAESTRO, VISA ELECTRON, MASTERCARD DEBIT PAYPASS 13 PODROZDZIAŁ 1.3. Karta płatnicza typu CHARGE VISA CLASSIC, MASTERCARD STANDARD 14 PODROZDZIAŁ 1.4. Karta płatnicza typu CHARGE MASTERCARD GOLD 15 ROZDZIAŁ II. Karty płatnicze dla Posiadaczy Rachunków Bieżących 15 PODROZDZIAŁ 2.1. Karta debetowa VISA BUSINESS ELECTRON 15 PODROZDZIAŁ 2.2. Karta płatnicza typu CHARGE MASTERCARD BUSINESS 16 PODROZDZIAŁ 2.3. Karta płatnicza typu CHARGE MASTERCARD BUSINESS GOLD 17 ROZDZIAŁ III. Karta przedpłacona MASTERCARD 18 PODROZDZIAŁ 3.1. Klienci indywidualni 18 PODROZDZIAŁ 3.2. Klienci instytucjonalni 18 ROZDZIAŁ IV. Karta świadczeniowa 18 ROZDZIAŁ V. Karty kredytowe Visa oraz MasterCard 19 DZIAŁ VI. ZLECENIA DEWIZOWE REALIZOWANE ZA POŚREDNICTWEM SGB-Bank S.A. SKUP I SPRZEDAŻ WARTOŚCI DEWIZOWYCH 20 DZIAŁ VII. POZOSTAŁE PROWIZJE 21 str. 1 z 22

3 DZIAŁ I. RACHUNKI BIEŻĄCE, BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA DLA FIRM I ROLNICTWA ROZDZIAŁ I. Rachunki bieżące 1. Otwarcie rachunku bieżącego/rachunku pomocniczego (z wyjątkiem rachunku bieżącego/rachunku pomocniczego 20,00 zł rolników) 2. Prowadzenie rachunku bieżącego/rachunku pomocniczego: a) Firmy (spółki, przedsiębiorstwa, os. fiz. prowadzące działalność, spółdzielnie), Jednostki Samorządu Terytorialnego oraz inne 22,00 zł miesięcznie podmioty nie wymienione niżej b) Rolników 10,00 zł miesięcznie c) Związki zawodowe 10,00 zł miesięcznie d) Rady rodziców 6,00 zł miesięcznie e) Kasy zapomogowo-pożyczkowe 6,00 zł miesięcznie f) Parafie i związki wyznaniowe 6,00 zł miesięcznie g) Wspólnota mała (składa się z co najmniej siedmiu 15,00 zł miesięcznie wyodrębnionych lokali) h) Wspólnota duża (składa się z ponad siedmiu wyodrębnionych 22,00 zł miesięcznie lokali) i) Instytucje niekomercyjne (kluby sportowe, Stowarzyszenia, itp.) 10,00 zł miesięcznie 3. Wpłaty gotówkowe na rachunki bieżące/rachunki pomocnicze prowadzone w BS Goleniów: a) w placówce Banku 0,30 % nie mniej niż 2,50 zł b) we wpłatomacie 0,15 % nie mniej niż 1,50 zł 4. Wypłaty gotówkowe z rachunków bieżących/rachunków pomocniczych również za pomocą kart bankomatowych własnych (z wyjątkiem rachunków bieżących/rachunków pomocniczych 0,10 % nie mniej niż 2,50zł rolników) 5. Realizacja polecenia przelewu: a) na rachunek prowadzony w innym Banku 3,99 zł b) (*) na rachunek prowadzony w oddziałach BS Goleniów * c) z rachunku bieżącego/rachunku pomocniczego na rachunek 0,30% od kwoty przelewu nie oszczędnościowo-rozliczeniowy mniej niż 2,00 zł d) na druku niestandardowym 5,00 zł Realizacja polecenia zapłaty 1,00 zł/szt. 7. Potwierdzenie faksem wykonania polecenia przelewu 10,00 zł 8. Sporządzenie przelewu na polecenie posiadacza rachunku (w tym realizacja przelewu) 5,00 zł 9. Wydanie na wniosek klienta potwierdzenia wykonania operacji bankowej, duplikatu polecenia przelewu 5,00 zł 10. Blankiet czekowy w/g kosztów- 0,14 zł/szt 11. Potwierdzenie czeku rozrachunkowego i gotówkowego 5,00 zł 12. Przyjęcie listy inkasowej 15,00 zł 13. Sporządzenie przelewu z rachunku bankowego tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego taką moc 15,00 zł za każdy przelew 14. Potwierdzenie zgodności podpisów z kartą wzorów podpisów 10,00 zł 15. Sporządzenie na wniosek klienta w formie wydruku komputerowego zestawienia obrotów na rachunku bankowym -za każdą rozpoczętą stronę 5,00 zł 1 Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia o posiadaniu, stanie środków i o obrotach na rachunku bankowym 40,00 zł. 17. Wydanie opinii bankowej 60,00 zł str. 2 z 22

4 18. Realizacja dyspozycji gotówkowych z wpływów bieżących 0, 30 % od kwoty powyżej kwoty 5.000,00 PLN 19. Zlecenia stałe 1,50 zł/szt 19a. Wprowadzenie zlecenia stałego do systemu/ modyfikacja zlecenia stałego przez pracownika Banku 2,00 zł/szt 20. Informacja telefoniczna o stanie rachunku 5,00 zł/miesięcznie 21. Prowizja za sporządzenie aneksu do umowy Rachunku bieżącego/rachunku pomocniczego 10,00 zł 22. Likwidacja rachunku w ciągu 90 dni od otwarcia (nie dotyczy rachunków założonych na czas określony) 20,00 zł Ustanowienie/ zmiana pełnomocnictwa do dysponowania 4,00 zł rachunkiem od każdego pełnomocnika 23. Opłaty nie pobiera się: - jeśli pełnomocnicy ustanawiani są przy zawieraniu umowy, - przy ustanawianiu pełnomocnictwa do rachunku stanowiącego zabezpieczenie transakcji kredytowej 24. Usługa płatności masowych 24a. Opłata aktywacyjna za udostępnienie usługi 50,00 zł 24b. Opłata za każdą wpłatę na rachunek wirtualny: opłata ponoszona przez wpłacającego opłata ponoszona przez posiadacza rachunku 0,90 zł 0,50 zł 25. Otwarcie rachunku pomocniczego pod dotacje unijne (opłata jednorazowa) 50,00 zł 2 Prowadzenie rachunku pomocniczego pod dotacje unijne (opłata miesięczna pobierana od momentu wpłynięcia pierwszych środków unijnych na rachunek) 20,00 zł ROZDZIAŁ II. System Home Banking i System Przelewy Udostępnienie systemu Home Banking jednostkom budżetowym -za realizację polecenia przelewu Udostępnienie systemu Home Banking jednostkom niefinansowym -za realizację polecenia przelewu Udostępnienie systemu Przelewy -za realizację polecenia przelewu Instalacja systemu Home Banking jednostkom budżetowym przez pracownika Banku na komputerze Klienta Instalacja systemu Home Banking jednostkom niefinansowym przez pracownika Banku na komputerze Klienta Instalacja systemu Przelewy przez pracownika Banku na komputerze Klienta 300,00 zł/miesięcznie 2,00 zł/szt. 80,00 zł./miesięcznie 2,00 zł/szt. 20,00 zł./miesięcznie 2,00 zł/szt. 200,00 zł 50,00 zł 20,00 zł ROZDZIAŁ III. Internet Banking 1. Udostępnienie usługi Internet Banking 0,00 zł/miesięcznie a) za realizację polecenia przelewu 1,50 zł/szt 2. Jednorazowa opłata za czytnik kart Wg cen nabycia za sztukę 3. Jednorazowa opłata za kartę kryptograficzną Wg cen nabycia za sztukę 4. Jednorazowa opłata za etoken Wg cen nabycia za sztukę 99 zł 5. Instalacja usługi Internet Banking dla Firm przez pracownika 100,00 zł str. 3 z 22

5 Banku na komputerze klienta Naprawa lub nieuzasadniony wyjazd pracownika Banku do klienta w wyniku uszkodzenia systemu z winy użytkownika Wydanie dodatkowych urządzeń: - czytnik kart 7. - karta kryptograficzna - etoken 8. SMS kod dla Posiadaczy rachunku bieżącego: a) - pierwsze 3 kody SMS w danym miesiącu - SMS kod 4-ty i kolejny w danym miesiącu 100,00 zł Wg cen nabycia za sztukę 0,20 zł ROZDZIAŁ IV. SMS Banking 1. Usługa SMS Banking 0,30 zł/sms str. 4 z 22

6 DZIAŁ II. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA DLA OSÓB FIZYCZNYCH ROZDZIAŁ I. Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy 1. Prowadzenie ROR 5,50 zł miesięcznie 2. Prowadzenie ROR START 0,00 zł miesięcznie 3. Realizacja polecenia przelewu: - na rachunek prowadzony w innym banku - (*)na rachunek prowadzony w oddziałach BS Goleniów - z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego na rachunek bieżący/rachunek pomocniczy 3,99 zł * 0,30% od kwoty przelewu nie mniej niż 2,50 zł - na druku niestandardowym 5,00 zł 4. Realizacja polecenia zapłaty 1,00 zł/szt. 5. Potwierdzenie faksem wykonania polecenia przelewu 10,00 zł Sporządzenie przelewu na polecenie posiadacza rachunku (w tym realizacja przelewu) 5,00 zł. 7. Wydanie na wniosek klienta potwierdzenia wykonania operacji bankowej, duplikatu polecenia przelewu 5,00 zł 8. Blankiet czekowy w/ g kosztów- 0,14 zł./szt 9. Potwierdzenie czeku rozrachunkowego i gotówkowego 5,00 zł 10. Przyjęcie listy inkasowej 15,00 zł 11. zgodnie z opłatą pobieraną jak Przekazanie środków (przelew) na rachunek wskazany przez za przelew złożony z rachunku organ egzekucyjny w zajęciu egzekucyjnym/zabezpieczającym w placówce Banku 12. Potwierdzenie zgodności podpisów z kartą wzorów podpisów 10,00 zł Sporządzenie na wniosek klienta w formie wydruku 13. komputerowego zestawienia obrotów na rachunku bankowym -za każdą rozpoczętą stronę 5,00 zł 14. Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia o posiadaniu, stanie środków i o obrotach na rachunku bankowym 40,00 zł 15. Wydanie opinii bankowej 60,00 zł 1 Zlecenia stałe 1,50 zł/szt 16 a. Wprowadzenie zlecenia stałego do systemu/ modyfikacja zlecenia stałego przez pracownika Banku 2,50 zł/szt Odwołanie zlecenia stałego (w przypadku gdy zostaną 16 b. zrealizowane min. 3 zlecenia w ramach złożonego zlecenia - 3,00 zł opłaty się nie pobiera) 17. Informacja telefoniczna o stanie rachunku 5,00 zł/miesięcznie 18. Prowizja za sporządzenie aneksu do umowy ROR 15,00 zł 19. Za dokonanie wypłaty jednorazowej lub wypłaty w ratach, której Bank pobierze opłatę w skutkiem jest likwidacja rachunku, wypłaty transferowej, zwrotu, wysokości 5% zgromadzonych częściowego zwrotu przed upływem 12 miesięcy od dnia środków zawarcia Umowy o prowadzenie IKE 20. Likwidacja rachunku w ciągu 90 dni od otwarcia 20,00 zł Ustanowienie/ zmiana pełnomocnictwa do dysponowania 3,00 zł rachunkiem 21. Opłaty nie pobiera się: - jeśli pełnomocnicy ustanawiani są przy zawieraniu umowy, - przy ustanawianiu pełnomocnictwa do konta Senior, str. 5 z 22

7 - przy ustanawianiu pełnomocnictwa do rachunku stanowiącego zabezpieczenie transakcji kredytowej ROZDZIAŁ II. Internet Banking 1. Abonament za korzystanie z usługi Internet Banking 0,00 zł/miesięcznie 2. Realizacja polecenia przelewu: - na rachunek prowadzony w innym banku - na rachunek prowadzony w Oddziałach BS Goleniów 0,50 zł/szt. 3. SMS kod a) dla Posiadaczy rachunku START b) dla klienta nie będącego Posiadaczem rachunku START : - pierwsze 3 kody SMS w danym miesiącu - SMS kod 4-ty i kolejny w danym miesiącu ROZDZIAŁ III. SMS Banking 0,20 zł 1. Usługa SMS Banking 0,30 zł/sms str. 6 z 22

8 DZIAŁ III. OBSŁUGA RACHUNKÓW WALUTOWYCH ROZDZIAŁ I. Rachunki a vista i bieżące w walutach (EUR, USD, GBP) 1. Otwarcie rachunku a vista 0,00 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego 0,00 zł 2. Prowadzenie rachunku a vista 0,00 zł miesięcznie 3. Prowadzenie rachunku bieżącego 0,00 zł miesięcznie 4. Prowadzenie rachunku bieżącego rolników 0,00 zł miesięcznie 5. Wpłaty gotówkowe na rachunki bieżące walutowe prowadzone w BS Goleniów 0,00 zł Wypłaty gotówkowe z rachunków bieżących 0,00 zł Pozostałe prowizje i opłaty zgodnie z obowiązującą w Banku Taryfą str. 7 z 22

9 DZIAŁ IV. DZIAŁALNOŚĆ KREDYTOWA 1. Prowizja od kwoty udzielonego kredytu inwestycyjnego preferencyjnego, kredytu na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych z częściową spłatą kapitału oraz obrotowego-klęskowego bez względu na okres kredytowania 1,00% kwoty udzielonego kredytu 2. Prowizja od kwoty udzielonego kredytu inwestycyjnego komercyjnego: okres kredytowania do 12 miesięcy okres kredytowania powyżej 12 miesięcy do 24 miesięcy okres kredytowania powyżej 24 miesięcy do 36 miesięcy okres kredytowania powyżej 36 miesięcy od 2,00% do 2,50% od 2,50% do 3,50% od 3,50% do 4,00% od 4,00% do 5,00% 3. Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym: a) Prowizja od kwoty udzielonego kredytu obrotowego w rachunku bieżącym od 2,00% do 2,50% b) Prowizja za odnowienie limitu kredytu 2,00% za każdy rok funkcjonowania kredytu c) d) Prowizja od niewykorzystanej kwoty kredytu obrotowego w rachunku bieżącym Prowizja od kwoty zwiększającej limit kredytu obrotowego w rachunku bieżącym Prowizja od kwoty udzielonego kredytu obrotowego w rachunku kredytowym: okres kredytowania do 12 miesięcy okres kredytowania powyżej 12 miesięcy do 24 miesięcy okres kredytowania powyżej 24 miesięcy do 60 miesięcy Prowizja od kwoty udzielonego kredytu rewolwingowego w rachunku kredytowym: okres kredytowania do 12 miesięcy okres kredytowania powyżej 12 miesięcy 1,50% min. 2,50% od kwoty zwiększającej limit kredytu nie mniej niż 100,00 zł od 2,50% do 3,00% od 3,00% do 3,50% od 3,50% do 4,00% 2,00% 2,50% Prowizja od kwoty udzielonego kredytu płatniczego od 1,50% do 2,00% 7. Prowizja od kwoty udzielonego kredytu dla jednostek samorządu terytorialnego Prowizje do negocjacji z Zarządem Banku 8. a) Kredyt konsumpcyjny odnawialny dla Posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Prowizja od kwoty udzielonego kredytu odnawialnego dla Posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych b) Prowizja za odnowienie limitu kredytu 2,00% 2,00% za każdy rok funkcjonowania kredytu str. 8 z 22

10 c) Prowizja od kwoty zwiększającej limit kredytu konsumpcyjnego odnawialnego dla Posiadaczy rachunków oszczędnościoworozliczeniowych Prowizja od kwoty udzielonego kredytu gotówkowego: okres kredytowania do 12 miesięcy okres kredytowania powyżej 12 miesięcy do 24 miesięcy okres kredytowania powyżej 24 miesięcy Prowizja od kwoty udzielonego kredytu konsumenckiego okazjonalnego Prowizja od kwoty udzielonej gwarancji i poręczenia: okres od 1 do 3 miesięcy okres powyżej 3 do 6 miesięcy okres powyżej 6 do 24 miesięcy okres powyżej 24 do 36 miesięcy okres powyżej 36 miesięcy min. 1,00% od kwoty zwiększającej limit kredytu nie mniej niż 100,00 zł 3,00% 4,00% 5,00% Zgodnie z Uchwałą Zarządu Od 1,00% do 1,50% Od 2,00% do 2,50% Od 3,00% do 3,50% Od 4,00% do 4,50% 5,00% 12. Prowizja od kwoty udzielonej pożyczki hipotecznej 3,00% 13. Prowizja od kwoty udzielonego kredytu konsolidacyjnego 4,00% nie mniej niż 200,00 zł 14. Prowizja od kwoty udzielonego kredytu Dobry Plon 2,00% Prowizja od udzielonego kredytu unijnego SGB dla rolników i rybaków Prowizja od udzielonego kredytu unijnego SGB dla przedsiębiorców Prowizja od udzielonego kredytu unijnego SGB dla jednostek samorządu terytorialnego Od 1,50% do 2,00% Od 1,50% do 3,00% Prowizja podlega negocjacji 18. Opłata za wydanie promesy kredytowej dla rolników i rybaków 19. Opłata za wydanie promesy kredytowej dla przedsiębiorców 20. Opłata za wydanie promesy kredytowej dla jednostek samorządu terytorialnego 21. Prowizja i opłaty za wszelkie zmiany w umowie kredytu PHARE 22. Prowizja za prolongatę w spłacie kredytów obrotowych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach dotkniętych klęską suszy, gradobicia, nadmiernych opadów atmosferycznych, wymarznięcia, powodzi, huraganu, pożaru, plagi gryzoni lub osuwisk ziemi symbol KL/ Prowizja za zmianę na wniosek Klienta warunków umowy kredytu: 0,5% kwoty kredytu nie mniej niż 100,00 zł 0,5% kwoty kredytu nie mniej niż 200,00 zł 0,00 zł Zgodnie z prowizjami i opłatami stosowanymi na działalność gospodarczą oraz produkcję rolną i działy specjalne produkcji rolnej 1,00% prolongowanej kwoty kredytu str. 9 z 22

11 Prowizja za prolongatę terminu spłaty całości, części kredytu lub odsetek - prolongata do 3 miesięcy 0,75% prolongowanej kwoty nie mniej niż 150,00zł a) - prolongata powyżej 3 do 6 miesięcy - prolongata powyżej 6 do 12 miesięcy 0,75% prolongowanej kwoty nie mniej niż 250,00zł 1,00% prolongowanej kwoty nie mniej niż 350,00zł - prolongata powyżej12 miesięcy 1,50% prolongowanej kwoty nie mniej niż 500,00zł b) zabezpieczenia kredytu c) zmiana terminu wypłaty transzy kredytu (nie dotyczy kredytów dla osób fizycznych) d) innych warunków umowy (np. oprocentowanie) 0,75% kwoty kredytu nie mniej niż 300,00 złotych 0,50% kwoty transzy kredytu nie mniej niż 300,00 złotych 0,50% kwoty kredytu nie mniej niż 250,00 złotych 24. Wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia dotyczącego: a) spłaty kredytu 30,00 złotych b) wydania zgody na wykreślenie hipoteki 30,00 złotych c) aktualnego zadłużenia 50,00 złotych 25. a) b) Sporządzenie i wysłanie korespondencji upominawczej do spłaty kredytu (rat kredytu) i odsetek: dla osób fizycznych: listem zwykłym listem poleconym listem poleconym za potwierdzeniem odbioru dla osób prowadzących działalność gospodarczą (w tym rolnictwo) 2,00 zł 4,00 zł 6,00 zł 25,00 zł 2 Wydanie na wniosek Klienta opinii 150,00 złotych 27. Telefon interwencyjny do klienta w sprawie opóźnienia w spłacie 1,00 zł 28. Interwencyjny wyjazd do klienta w sprawie opóźnienia w spłacie: a) dla osób fizycznych rzeczywisty koszt poniesiony przez Bank b) do osób prowadzących działalność gospodarczą (w tym rolnictwo) 50,00 zł str. 10 z 22

12 29. Powiadomienie o umieszczeniu w systemie Międzybankowej Informacji Gospodarczej Bankowy Rejestr (MIG-BR) 15,00 zł 30. Prowizja z tytułu zawarcia umowy ugody: a) dla osób fizycznych b) dla osób prowadzących działalność gospodarczą 0,50% kwoty ugody nie mniej niż 150,00 zł 0,50% kwoty ugody nie mniej niż 200,00 zł 31. Prowizja z tytułu zawarcia umowy restrukturyzacji: a) dla osób fizycznych b) dla osób prowadzących działalność gospodarczą 32. a) b) Prowizja od kwoty udzielonego kredytu konsumenckiego Szybka gotówka : dla Klientów posiadających rachunek bankowy powyżej 6 miesięcy dla Klientów posiadających rachunek bankowy powyżej 6 miesięcy oraz zawierający umowę o kartę kredytową Zawarcie umowy o kartę kredytową winno nastąpić najpóźniej z chwilą zawarcia umowy o kredyt. 0,50% kwoty restrukturyzacji nie mniej niż 150,00 zł 0,50% kwoty restrukturyzacji nie mniej niż 200,00 zł 3,99% 3,00% c) dla pozostałych Klientów 4,99% 33. Sporządzenie na wniosek Klienta nowego lub kolejnego egzemplarza harmonogramu spłaty kredytu 34. Prowizja od kwoty udzielonego kredytu mieszkaniowego a) z udziałem własnym od 0 do 20% 2,70% b) z udziałem własnym powyżej 20% 2,00% Prowizja od kwoty udzielonego kredytu na zakup i montaż kolektorów słonecznych Prowizja od kwoty udzielonego kredytu konsumpcyjnego zabezpieczonego hipotecznie: okres kredytowania do 24 m-cy, okres kredytowania do 60 m-cy, okres kredytowania powyżej 60 m-cy. 4,00% 2,50% 3,50% 4,50% 37. Prolongata techniczna min. 0,15% prolongowanej kwoty nie mniej niż 100,00zł 38. Prowizja wstępna Za rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu na działalność gospodarczą/rolnictwo od kwoty zł, płatna w dniu złożenia wniosku. Min. 0,1%, min 100 zł, max 500 zł str. 11 z 22

13 a) b) Prowizja od kwoty udzielonego kredytu inwestycyjnego WŁASNY HEKTAR: okres kredytowania do 12 miesięcy okres kredytowania powyżej 12 miesięcy Prowizja rekompensacyjna - w przypadku spłaty całości kredytu przed terminem spłaty określonym w harmonogramie spłat, naliczana od kwoty spłacanej, płatna w dniu dokonania przedterminowej spłaty kredytu (dotyczy kredytów nieodnawialnych udzielonych dla klientów instytucjonalnych) Prowizja od kwoty udzielonego kredytu mieszkaniowego Mieszkanie dla młodych : dla posiadaczy ROR w BS Goleniów od co najmniej 6 miesięcy, przy udziale środków własnych kredytobiorcy powyżej 30% do 50% dla posiadaczy ROR w BS Goleniów od co najmniej 6 miesięcy lub dla nowych klientów, którzy założą ROR i skorzystają dodatkowo z dwóch innych produktów (np. karty płatniczej, karty kredytowej, kredyt odnawialny w ROR, lokata, IKE); przy udziale środków własnych kredytobiorcy od 25% do 30% 1,70% 2,70% 5,00% 1,80% 2,00% c) w pozostałych przypadkach nie wymienionych w pkt a i b 2,50% str. 12 z 22

14 DZIAŁ V. KARTY ROZDZIAŁ I. Karty płatnicze dla Posiadaczy Rachunków Oszczędnościowo Rozliczeniowych PODROZDZIAŁ 1.1. Karta debetowa VISA ELECTRON MŁODZIEŻOWA 1. Wydanie karty dla Posiadacza / Użytkownika rachunku a) pierwszej b) kolejnej, wznowienie 0,00 zł 5,00 zł 2. Wydanie nowej karty w miejsce uszkodzonej lub utraconej 20,00 zł 3. Zastrzeżenie kart 4. Użytkowanie karty 0,00 zł miesięcznie 5. Zmiana parametrów karty 5,00 zł Opłata za wypłatę gotówki: a) w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej oraz Banku Polskiej Spółdzielczości i zrzeszonych banków spółdzielczych b) w bankomatach obcych c) w kasach SGB d) w kasach obcych e) za granicą f) w ramach usługi cashback 3,50 zł 1,50 zł 0,60 zł 7. Przesłanie do klienta numeru PIN 8. Zmiana PIN w bankomatach: b) innych, niż wskazane w pkt 8a 4,50 zł za każdą zmianę 7,00 zł za każdą zmianę 9. Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta (opłata miesięczna) 3,00 zł 10. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta 5,00 zł 11. Transakcje bezgotówkowe 12. Przeprowadzenie operacji doładowania telefonu komórkowego pre-paid: a) w bankomacie sieci SGB 13. Opłata za wydanie nowego PIN-u 10,00 zł 14. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach: b) innych, niż wskazane w pkt 14a 1,00 zł za każde sprawdzenie 15. Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych) 45 zł za każdą przesyłkę PODROZDZIAŁ 1.2. Karta debetowa MAESTRO, VISA ELECTRON, MASTERCARD DEBIT PAYPASS Wydanie i wznowienie karty dla Posiadacza / Użytkownika 1. rachunku: a) Maestro / Visa Electron 5,00 zł b) Mastercard Debit Paypass 10,00 zł 2. Wydanie nowej karty w miejsce uszkodzonej lub utraconej 20,00 zł 3. Zastrzeżenie kart 4. Użytkowanie karty 1,50 zł miesięcznie 5. Zmiana parametrów karty 5,00 zł Opłata za wypłatę gotówki: a) w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej oraz Banku str. 13 z 22

15 Polskiej Spółdzielczości i zrzeszonych banków spółdzielczych b) w bankomatach obcych c) w kasach SGB d) w kasach obcych e) za granicą f) w ramach usługi cashback 3,50 zł 1,50 zł 0,60 zł 7. Przesłanie do klienta numeru PIN 8. Zmiana PIN w bankomatach: b) innych, niż wskazane w pkt 8a 4,50 zł za każdą zmianę 7,00 zł za każdą zmianę 9. Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta (opłata miesięczna) 3,00 zł 10. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta 5,00 zł 11. Transakcje bezgotówkowe 12. Przeprowadzenie operacji doładowania telefonu komórkowego pre-paid: a) w bankomacie sieci SGB 13. Opłata za wydanie nowego PIN-u 10,00 zł Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach: b) innych, niż wskazane w pkt 14a Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych) 1,00 zł za każde sprawdzenie 45 zł za każdą przesyłkę PODROZDZIAŁ 1.3. Karta płatnicza typu CHARGE VISA CLASSIC, MASTERCARD STANDARD 1. Wydanie i wznowienie karty dla Posiadacza / Użytkownika rachunku 15,00 zł 2. Wydanie nowej karty w miejsce uszkodzonej lub utraconej 35,00 zł 3. Zastrzeżenie kart 4. Użytkowanie karty 1,50 zł miesięcznie 5. Zmiana parametrów karty 5,00 zł Opłata za wypłatę gotówki: a) w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej oraz Banku Polskiej Spółdzielczości i zrzeszonych banków spółdzielczych b) w bankomatach obcych c) w kasach SGB d) w kasach obcych e) za granicą 2 % kwoty 3% kwoty min. 3,50 zł 2% kwoty min. 4,50 zł f) w ramach usługi cashback 0,60 zł 7. Wydanie pierwszego numeru PIN 3,50 zł za każdy numer PIN 8. Wydanie nowego numeru PIN 10,00 zł za każdy numer PIN 9. Zmiana PIN w bankomatach: b) innych, niż wskazane w pkt 9a 4,50 zł za każdą zmianę 7,00 zł za każdą zmianę 10. Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta (opłata miesięczna) 11. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta 5,00 zł 12. Transakcje bezgotówkowe 13. Przeprowadzenie operacji doładowania telefonu komórkowego pre-paid: a) w bankomacie sieci SGB 14. Za odroczony termin płatności od transakcji sprzedaży i wypłat gotówki: a) w kraju b) za granicą 1 % kwoty 1% kwoty str. 14 z 22

16 15. Opłata za monit listowny 20,00 zł PODROZDZIAŁ 1.4. Karta płatnicza typu CHARGE MASTERCARD GOLD 1. Wydanie i wznowienie karty dla Posiadacza / Użytkownika rachunku 40,00 zł 2. Wydanie nowej karty w miejsce a) uszkodzonej b) utraconej 150,00 zł 150,00 zł 3. Zastrzeżenie kart 4. Użytkowanie karty 6,00 zł miesięcznie 5. Zmiana parametrów karty 5,00 zł Opłata za wypłatę gotówki: a) w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej oraz Banku Polskiej Spółdzielczości i zrzeszonych banków spółdzielczych b) w bankomatach obcych c) w kasach SGB d) w kasach obcych e) za granicą f) w ramach usługi cashback 2 % kwoty 3% kwoty min. 3,50 zł 2% kwoty min. 4,50 zł 0,60 zł 7. Wydanie pierwszego numeru PIN 3,50 zł za każdy numer PIN 8. Wydanie nowego numeru PIN 10,00 zł za każdy numer PIN 9. Zmiana PIN w bankomatach: b) innych, niż wskazane w pkt 9a 4,50 zł za każdą zmianę 7,00 zł za każdą zmianę 10. Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta (opłata miesięczna) 11. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta 5,00 zł 12. Transakcje bezgotówkowe Przeprowadzenie operacji doładowania telefonu komórkowego prepaid: 13. a) w bankomacie sieci SGB Za odroczony termin płatności od transakcji sprzedaży i wypłat gotówki: 14. a) w kraju 1 % kwoty b) za granicą 1% kwoty 15. Opłata za monit listowny 20,00 zł Równowartość w PLN Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju USD*, plus koszty operacyjne MasterCard Równowartość w PLN Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju USD*, plus koszty operacyjne MasterCard * określona według kursu sprzedaży z tabeli kursów SGB-Bank S.A. z dnia rozliczenia płatności ROZDZIAŁ II. Karty płatnicze dla Posiadaczy Rachunków Bieżących PODROZDZIAŁ 2.1. Karta debetowa VISA BUSINESS ELECTRON 1. Wydanie i wznowienie karty dla Posiadacza / Użytkownika rachunku 10,00 zł 2. Wydanie nowej karty w miejsce uszkodzonej lub utraconej 20,00 zł 3. Zastrzeżenie kart 4. Użytkowanie karty 2,00 zł miesięcznie 5. Zmiana parametrów karty 5,00 zł Opłata za wypłatę gotówki: str. 15 z 22

17 a) w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej oraz Banku Polskiej Spółdzielczości i zrzeszonych banków spółdzielczych b) w bankomatach obcych c) w kasach SGB d) w kasach obcych e) za granicą f) w ramach usługi cashback 3% kwoty min. 3,50 zł 2% kwoty min. 4,50 zł 0,60 zł 7. Przesłanie do klienta numeru PIN 8. Zmiana PIN w bankomatach: b) innych, niż wskazane w pkt 8a 4,50 zł za każdą zmianę 7,00 zł za każdą zmianę 9. Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta (opłata miesięczna) 3,00 zł 10. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta 5,00 zł 11. Transakcje bezgotówkowe Przeprowadzenie operacji doładowania telefonu komórkowego prepaid: 12. a) w bankomacie sieci SGB 13. Opłata za wydanie nowego PIN-u 10,00 zł Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach: b) innych, niż wskazane w pkt 14a Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych) Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej innej niż euro PODROZDZIAŁ 2.2. Karta płatnicza typu CHARGE MASTERCARD BUSINESS 1,00 zł za każde sprawdzenie 45 zł za każdą przesyłkę 1,00% naliczana od kwoty transakcji, pobierana w dniu rozliczenia operacji 1. Wydanie i wznowienie karty dla Posiadacza / Użytkownika rachunku 20,00 zł 2. Wydanie nowej karty w miejsce uszkodzonej lub utraconej 35,00 zł 3. Zastrzeżenie kart 4. Użytkowanie karty 2,00 zł miesięcznie 5. Zmiana parametrów karty 5,00 zł Opłata za wypłatę gotówki: a) w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej oraz Banku Polskiej Spółdzielczości i zrzeszonych banków spółdzielczych 2 % kwoty b) w bankomatach obcych 3% kwoty min. 3,50 zł c) w kasach SGB 2% kwoty min. 4,50 zł d) w kasach obcych e) za granicą f) w ramach usługi cashback 0,60 zł 7. Przesłanie do klienta numeru PIN 8. Zmiana PIN w bankomatach: b) innych, niż wskazane w pkt 8a 4,50 zł za każdą zmianę 7,00 zł za każdą zmianę 9. Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta (opłata miesięczna) 3,00 zł 10. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta 5,00 zł 11. Transakcje bezgotówkowe 12. Przeprowadzenie operacji doładowania telefonu komórkowego pre-paid: a) w bankomacie sieci SGB 13. Przekroczenie limitu transakcyjnego 5 % kwoty przekroczenia 14. Za odroczony termin płatności od transakcji sprzedaży i wypłat str. 16 z 22

18 gotówki: a) w kraju b) za granicą 1 % kwoty 1% kwoty 15. Opłata za monit listowny 25,00 zł 1 Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju Równowartość w PLN 150 USD*, plus koszty operacyjne MasterCard 17. Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju Równowartość w PLN 95 USD*, plus koszty operacyjne MasterCard 18. Opłata za wydanie nowego PIN-u 10,00 zł * określona według kursu sprzedaży z tabeli kursów SGB-Bank S.A. z dnia rozliczenia płatności PODROZDZIAŁ 2.3. Karta płatnicza typu CHARGE MASTERCARD BUSINESS GOLD 1. Wydanie i wznowienie karty dla Posiadacza / Użytkownika rachunku 50,00 zł 2. Wydanie nowej karty w miejsce a) uszkodzonej b) utraconej 200,00 zł 200,00 zł 3. Zastrzeżenie kart 4. Użytkowanie karty 9,00 zł miesięcznie 5. Zmiana parametrów karty 5,00 zł Opłata za wypłatę gotówki: a) w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej oraz Banku Polskiej Spółdzielczości i zrzeszonych banków spółdzielczych b) w bankomatach obcych c) w kasach SGB d) w kasach obcych e) za granicą f) w ramach usługi cashback 2 % kwoty 3% kwoty min. 3,50 zł 2% kwoty min. 4,50 zł 0,60 zł 7. Przesłanie do klienta numeru PIN 8. Zmiana PIN w bankomatach: b) innych, niż wskazane w pkt 8a 4,50 zł za każdą zmianę 7,00 zł za każdą zmianę 9. Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta (opłata miesięczna) 3,00 zł 10. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta 5,00 zł 11. Transakcje bezgotówkowe 12. Przeprowadzenie operacji doładowania telefonu komórkowego pre-paid: a) w bankomacie sieci SGB 13. Przekroczenie limitu transakcyjnego 5% kwoty przekroczenia Za odroczony termin płatności od transakcji sprzedaży i wypłat 14. gotówki: a) w kraju 1 % kwoty b) za granicą 1% kwoty 15. Opłata za monit listowny 25,00 zł 1 Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju Równowartość w PLN 150 USD*, plus koszty operacyjne MasterCard 17. Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju Równowartość w PLN 95 USD*, plus koszty operacyjne MasterCard 18. Opłata za wydanie nowego PIN-u 10,00 zł * określona według kursu sprzedaży z tabeli kursów SGB-Bank S.A. z dnia rozliczenia płatności str. 17 z 22

19 ROZDZIAŁ III. Karta przedpłacona MASTERCARD PODROZDZIAŁ 3.1. Klienci indywidualni 1. Wydanie karty wraz z numerem PIN 25,00 zł 2. Zasilenie rachunku karty 3. Kwota minimalna pierwszej wpłaty na rachunek karty 30,00 zł 4. Zastrzeżenie karty 5. Użytkowanie karty (opłata miesięczna) 7. Opłata za wypłatę gotówki: a) w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej oraz Banku Polskiej Spółdzielczości i zrzeszonych Banków Spółdzielczych b) w bankomatach obcych c) w kasach SGB d) w kasach obcych e) za granicą f) w ramach usługi cashback Zmiana PIN w bankomatach: b) innych, niż wskazane w pkt 7a 3,50 zł 1,50 zł 0,60 zł 4,50 zł za każdą zmianę 7,00 zł za każdą zmianę 8. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta (opłata miesięczna) 9. Transakcje bezgotówkowe 10. Przeprowadzenie operacji doładowania telefonu komórkowego pre-paid w bankomacie sieci SGB PODROZDZIAŁ 3.2. Klienci instytucjonalni 1. Wydanie karty wraz z numerem PIN 25,00 zł 2. Zasilenie rachunku karty 3. Zastrzeżenie karty 4. Kwota minimalna pierwszej wpłaty na rachunek karty brak 5. Użytkowanie karty (opłata miesięczna) 7. Opłata za wypłatę gotówki: a) w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej oraz Banku Polskiej Spółdzielczości i zrzeszonych Banków Spółdzielczych b) w bankomatach obcych c) w kasach SGB d) w kasach obcych e) za granicą f) w ramach usługi cashback Zmiana PIN w bankomatach: b) innych, niż wskazane w pkt 7a 3,50 zł 1,50 zł 0,60 zł 4,50 zł za każdą zmianę 7,00 zł za każdą zmianę 8. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta (opłata miesięczna) 9. Transakcje bezgotówkowe 10. Przeprowadzenie operacji doładowania telefonu komórkowego pre-paid w bankomacie sieci SGB ROZDZIAŁ IV. Karta świadczeniowa str. 18 z 22

20 1. Wydanie karty wraz z numerem PIN Wg indywidualnych stawek 2. Zasilenie rachunku karty Wg indywidualnych stawek 3. Zastrzeżenie karty 4. Użytkowanie karty (opłata miesięczna) Wg indywidualnych stawek 5. Opłata za wypłatę gotówki w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej Przeprowadzenie operacji doładowania telefonu komórkowego pre-paid w bankomacie sieci SGB ROZDZIAŁ V. Karty kredytowe Visa oraz MasterCard 1. 1a. 2. Wydanie karty: a) głównej, b) dodatkowej. Wydanie karty dla Klienta zawierającego umowę o kredyt konsumencki Szybka gotówka lub kredyt mieszkaniowy Zawarcie umowy o kartę kredytową winno nastąpić najpóźniej z chwilą zawarcia umowy o kredyt. Wydanie nowej karty w miejsce: a) uszkodzonej (duplikat z PIN-em lub bez PIN-u), b) utraconej. 20,00 zł 15,00 zł 0,00 zł 25,00 zł 55,00 zł 3. Opłata roczna (pobierana od drugiego roku użytkowania karty) 55,00 zł 4. Wznowienie karty 15,00 zł 5. Zastrzeżenie karty Bez opłat Opłata za wypłatę gotówki: a) w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej, oraz Banku 3,00% min. 6,00 zł Polskiej Spółdzielczości i zrzeszonych Banków Spółdzielczych, b) w kasach Spółdzielczej Grupy Bankowej, 3,00% min. 6,00 zł c) w bankomatach obcych, 3,00% min. 6,00 zł d) w kasach obcych e) za granicą 3,00% min. 6,00 zł 3,00% min. 7,00 zł f) w ramach usługi cashback 0,60 zł 7. Zmiana PIN w bankomatach 4,50 zł za każdą zmianę 8. Wydanie pierwszego numeru PIN 9. Wydanie nowego numeru PIN 6,00 zł za każdy numer PIN 10. Zmiana limitu kredytowego 11. Minimalna kwota do zapłaty 5,00% min. 50,00 zł 12. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta 5,00 zł Przeprowadzenie operacji doładowania telefonu komórkowego prepaid w bankomacie sieci SGB Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej innej niż euro 1,00% naliczana od kwoty transakcji, pobierana w dniu rozliczenia operacji (dot. kart VISA) str. 19 z 22

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie od 10.stycznia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. obowiązuje od 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. obowiązuje od 01.01.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 01.01.2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy Duszniki TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH SZAMOTUŁY, MARZEC 2015 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prowizje i opłaty ustalane

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1 RACHUNKI BANKOWE TABELA 1 RACHUNKI ROZLICZENIOWE 1. Otwarcie rachunku (jednorazowo)

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE LP Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik 2a do Uchwały nr 101 /2011 Zarządu PBS z dnia 22.12.2011r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE OD OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat

Taryfa Prowizji i Opłat zał. do Uchwały Zarzadu Banku nr 18/I/2014 Taryfa Prowizji i Opłat DZIAŁ VI. USŁUGI W ZAKRESIE WYDAWANIA I OBSŁUGI KART PŁATNICZYCH Rozdział 1. Karty dla Klientów indywidualnych Karty wydawane do rachunku

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01. Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.2015 r LP WYSZCZEGÓLNIENIE

Bardziej szczegółowo

1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0%

1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0% IV. KREDYTY A. Pobiera się prowizję i opłaty za następujące czynności i usługi bankowe: 1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0% b) za udzielenie gwarancji

Bardziej szczegółowo

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział II, Rachunki bankowe Rozdział II, pkt. 4, podpkt. 1Osoby powyżej 80 roku życia posiadające ROR w BS, pracownicy i emeryci BS zwolnieni

Bardziej szczegółowo

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 01.02.2014 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych... 2 II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO... 3 III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE- WALUTA WYMIENIALNA- KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W TCZEWIE. - tekst ujednolicony

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE- WALUTA WYMIENIALNA- KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W TCZEWIE. - tekst ujednolicony Załącznik nr uchały nr 73/01 Zarzadu Banku Spółdzielczego w Tczewie z dnia 0.09.01 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE- WALUTA WYMIENIALNA- KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W TCZEWIE -

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH (tekst jednolity wg stanu na dzień 14.09.2012 r.) Mosina, wrzesień 2012 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH Spis treści Postanowienia ogólne:... 3 R a c h u n k i b a

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wpłaty kasowe: 1) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Celestynów oraz gminnych jednostek * organizac.

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 1 CZERWCA 2015 R. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 24.10.2012 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW CZĘŚĆ I DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW 4 ROZDZIAŁ I. NOWA LINIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH Otwarcie i prowadzenie rachunku Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych LP. Tryb pobierania opłaty ROR Junior ROR max 30 ROR Standard ROR Senior ROR Net 1) ROR Net 2.0.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH

ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH A KARTY DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO I Karta bankomatowa Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego lokalna 1 Wydanie karty 5 zł 2 Wydanie nowej karty w

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych STAWKA OBOWIĄZUJĄCA LP. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty ROR Junior ROR max 30

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r.

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 148/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH

ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH A KARTY DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO I Karta bankomatowa Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego lokalna 1 Wydanie karty 5 zł 2 Wydanie nowej karty w

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Targu nr 06/VIII/201 z dnia 23 sierpnia 2015 B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu T A R Y F A prowizji i opłat bankowych OBOWIĄZUJE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 01.02.2015 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

Tryb pobierania opłaty

Tryb pobierania opłaty ROZDZIAŁ II. RACHUNKI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I. OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI/USŁUG Tryb pobierania opłaty STANDARD OBOWIĄZUJĄCA STAWKA MŁODYCH Rachunek

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne Załacznik do Uchwały 80/2014 Zarządu Banku z dnia 17.11.2014 Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne WYSZCZEGÓLNIONE CZYNNOŚCI STAWKA Podstawowa Minimalna Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walutach wymienialnych w Banku Spółdzielczym w Grodzisku Wielkopolskim

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walutach wymienialnych w Banku Spółdzielczym w Grodzisku Wielkopolskim Załącznik do Uchwały nr 117/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 24.11.2015 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walutach wymienialnych w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI Załącznik do Uchwały nr 149 /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r.

Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r. Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r. Rozdział Przed zmianą Po zmianie Pkt.3 - wpłata gotówkowa na rachunki własne Pkt.3 - wpłata gotówkowa na rachunki

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE obowiązuje od 26 sierpnia 2015 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r.

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące Załącznik nr 3 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe, Uchwała Zarządu BS 129/2012 z dnia 17.09.2012 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych za czynności i usługi bankowe pobierane przez

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU Pułtusk, 2011 r. 1 Rozdział 1 Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach niż BS w Pułtusku

Bardziej szczegółowo

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE WYMIENIALNEJ

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE WYMIENIALNEJ DZIAŁ II Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE WYMIENIALNEJ w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Choszcznie obowiązuje od 31 października 016 roku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik do Uchwały nr 50/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Grabowie z dnia 19.09.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRABOWIE

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/28/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie z dnia 11.06.2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LIPSKU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LIPSKU Załącznik do Uchwały Nr 28/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lipsku z dnia 26-11-2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

I. Zasady pobierania prowizji i opłat

I. Zasady pobierania prowizji i opłat Załącznik nr 1 Do Uchwały Zarządu BS nr 48 z dn.28-12-2011 Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe pobieranych od klientów BS w Sokołach I. Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat

Bardziej szczegółowo

Karty płatnicze STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

Karty płatnicze STAWKA OBOWIĄZUJĄCA Karty płatnicze STAWKA OBOWIĄZUJĄCA VISA Business Electron VISA Business Electron paywave MasterCard Business PayPass 1. Wydanie karty dla: za każdą kartę 1) Posiadacza i współposiadacza 30,00 zł 30,000

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS w Białymstoku Nr 128/B/2012 z dnia 29.11.2012r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU Obowiązuje od 10.12.2012r. Białystok, grudzień 2012r. S p

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 10 WRZEŚNIA 2015 R.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 10 WRZEŚNIA 2015 R. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 10 WRZEŚNIA 2015 R. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI

Bardziej szczegółowo

BUSINESS STANDARD BUSINESS PLUS

BUSINESS STANDARD BUSINESS PLUS Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Rozdział. Obsługa rachunków rozliczeniowych Wyszczególnienie czynności Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 46 / 2012 Zarządu BS Augustów z dnia 22.10.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS w Białymstoku Nr 18/B/01 z dnia 9.11.01r. zmieniony Uchwałą Nr 139/B/01 z dnia 1.1.01r. Nr 7/B/013 z dnia 08.03.013r. Nr 71/B/013 z dnia 1.06.013r. Nr 81/B/013 z dnia

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bank Spółdzielczy w Błaszkach Uchwała nr 28/2015 z 12.02.2015r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 1 maja 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJII BRANIEWSKO-PASŁĘCKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Z SIEDZIBĄ W PASŁĘKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJII BRANIEWSKO-PASŁĘCKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Z SIEDZIBĄ W PASŁĘKU Załącznik do Uchwały Nr 31/2013 Zarządu B-PBS z s. w Pasłęku z dnia 04.04. 2013. TARYFA OPŁAT I PROWIZJII BRANIEWSKO-PASŁĘCKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Z SIEDZIBĄ W PASŁĘKU Pasłęk, kwiecień 2013 r 1 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr... do Uchwały nr.../2014 z dnia...2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim

Załącznik nr... do Uchwały nr.../2014 z dnia...2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim Rozdział 4. Karty płatnicze a)karty wydane do rachunku bieżącego (debetowe) Visa Business Electron Visa Business Electron PayWave 1. Wydanie karty do rachunku prowadzonego w pakiecie: 1) Rachunek bieżący

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. Taryfa obowiązuje od 01 lutego 2014 roku Opłaty i prowizje podane są w złotych polskich (PLN), jeżeli nie zaznaczono inaczej.

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Stan na 3 października 2014 r. DZIAŁ I. OBSŁUGA OSÓB FIZYCZNYCH Spis treści Rozdział 1.1 Rachunki Oszczędnościowo-Rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I Prowizje bankowe od operacji gotówkowych 1 Od wpłat na rachunki bankowe w innych bankach od wpłacającego a w przypadku zlecenia przyjmowania do 0,5 % nie mniej niż 2,5 tych wpłat od zleceniodawcy 2 Od

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 r. Z A R Z Ą D 2 I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie w walucie krajowej

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie w walucie krajowej Załącznik nr 1 do Uchwały nr 51/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Teresinie z dnia 19 września 2012 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 120/PB/14 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Łowickiej w Łowiczu z dnia 31.12.2014 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 76/PB/12 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3 Rozdział. Załącznik do Uchwały nr 45/204 Zarządu BS z dnia.0.204 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty,

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł

15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł Wyciąg z Tabeli opłat i prowizji zgodnie z załącznikiem do Uchwały nr 61/2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich z dnia 30.10.2009 r. - obowiązuje od 06.11.2009 r. VI. Kredyty 1. Opłata

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE ROZLICZENIA Prowizja od wpłat gotówkowych: a) na rachunki w naszym banku (od wpłat indywidualnych klientów na rachunki 0,5%

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE IV.B. KREDYTY KLIENCI INSTYTUCJONALNI Lp. Rodzaj czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca 1. za udzielenie kredytu lub pożyczki: 1.1. do 1 roku od kwoty kredytu 2,0% 1.2. do 2 lat od kwoty

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA I EMERYTURA PLUS dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 2 lutego 2015 r. Wysokość opłat

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 30/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne tekst jednolity - obowiązuje od 3 listopada 2016 r.

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne tekst jednolity - obowiązuje od 3 listopada 2016 r. Załącznik nr 7 do "Zasad przyjmowania zleceń w zakresie niektórych czynności dewizowych wykonywanych przez Spółdzielczy Bank Ludowy w Zakrzewie" Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe -

Bardziej szczegółowo

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 23/2015 Zarządu BS w Golubiu-Dobrzyniu TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE I. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE L.p. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Łowicz 2014 r. DZIAŁ I. OBSŁUGA OSÓB FIZYCZNYCH Spis treści Rozdział 1.1 Rachunki Oszczędnościowo-Rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM, ROLNIKÓW I INSTYTUCJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM, ROLNIKÓW I INSTYTUCJI TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM, ROLNIKÓW I INSTYTUCJI zatwierdzona przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe:

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe: TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe: I. WPŁATY 1. Na rachunki bieżące prowadzone w BS Kałuszyn od 0,00 do 0,50% nie mniej niż

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU dla klientów instytucjonalnych Obowiązuje od dnia 01.04.2015 r. 1 Spis treści Zasady pobierania i prowizji za czynności

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH Prowadzenie rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych, rachunków lokat terminowych oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych osób prawnych, jednostek

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI.

CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. ROZDZIAŁ I Rachunki Bieżące i Pomocnicze. OTWARCIE I PROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Wołczynie Nr 29/2016 z dnia 18.03.2016 r. T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU dla klientów indywidualnych Obowiązuje od dnia 22.12.2014 r. 1 Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji za czynności

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE. obowiązuje od 28 grudnia 2015 roku

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE. obowiązuje od 28 grudnia 2015 roku Załącznik do Decyzji nr 149/015 Prezesa Zarządu SGB-Banku S.A. Ryszarda Lorka z dnia 17 grudnia 015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE obowiązuje od 8 grudnia

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE ostatnia aktualizacja: Nakło nad Notecią luty 2013 Uwagi wstępne Użyte w tabeli opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 26 /2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Szczecinie z dnia 21.07.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIAŁYMSTOKU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIAŁYMSTOKU Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 2/2003 Zarządu Banku Spółdzielczego w Białymstoku z dnia 17.01.2003r. Tekst jednolity zatwierdzony Uchwałą Nr 75/2006 z 11.08.2006r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałami:

Bardziej szczegółowo