TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOLENIOWIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOLENIOWIE"

Transkrypt

1 SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOLENIOWIE TEKST JEDNOLITY NA DZIEŃ R.

2 SPIS TREŚCI DZIAŁ I. RACHUNKI BIEŻĄCE, BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA DLA FIRM I ROLNICTWA 2 ROZDZIAŁ I. Rachunki bieżące 2 ROZDZIAŁ II. System Home Banking i System Przelewy 3 ROZDZIAŁ III. Internet Banking 3 ROZDZIAŁ IV. SMS Banking 4 DZIAŁ II. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA DLA OSÓB FIZYCZNYCH 5 ROZDZIAŁ I. Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy 5 ROZDZIAŁ II. Internet Banking 6 ROZDZIAŁ III. SMS Banking 6 DZIAŁ III. OBSŁUGA RACHUNKÓW WALUTOWYCH 7 ROZDZIAŁ I. Rachunki a vista i bieżące w walutach (EUR, USD, GBP) 7 DZIAŁ IV. DZIAŁALNOŚĆ KREDYTOWA 8 DZIAŁ V. KARTY 13 ROZDZIAŁ I. Karty płatnicze dla Posiadaczy Rachunków Oszczędnościowo Rozliczeniowych 13 PODROZDZIAŁ 1.1. Karta debetowa VISA ELECTRON MŁODZIEŻOWA 13 PODROZDZIAŁ 1.2. Karta debetowa MAESTRO, VISA ELECTRON, MASTERCARD DEBIT PAYPASS 13 PODROZDZIAŁ 1.3. Karta płatnicza typu CHARGE VISA CLASSIC, MASTERCARD STANDARD 14 PODROZDZIAŁ 1.4. Karta płatnicza typu CHARGE MASTERCARD GOLD 15 ROZDZIAŁ II. Karty płatnicze dla Posiadaczy Rachunków Bieżących 15 PODROZDZIAŁ 2.1. Karta debetowa VISA BUSINESS ELECTRON 15 PODROZDZIAŁ 2.2. Karta płatnicza typu CHARGE MASTERCARD BUSINESS 16 PODROZDZIAŁ 2.3. Karta płatnicza typu CHARGE MASTERCARD BUSINESS GOLD 17 ROZDZIAŁ III. Karta przedpłacona MASTERCARD 18 PODROZDZIAŁ 3.1. Klienci indywidualni 18 PODROZDZIAŁ 3.2. Klienci instytucjonalni 18 ROZDZIAŁ IV. Karta świadczeniowa 18 ROZDZIAŁ V. Karty kredytowe Visa oraz MasterCard 19 DZIAŁ VI. ZLECENIA DEWIZOWE REALIZOWANE ZA POŚREDNICTWEM SGB-Bank S.A. SKUP I SPRZEDAŻ WARTOŚCI DEWIZOWYCH 20 DZIAŁ VII. POZOSTAŁE PROWIZJE 21 str. 1 z 22

3 DZIAŁ I. RACHUNKI BIEŻĄCE, BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA DLA FIRM I ROLNICTWA ROZDZIAŁ I. Rachunki bieżące 1. Otwarcie rachunku bieżącego/rachunku pomocniczego (z wyjątkiem rachunku bieżącego/rachunku pomocniczego 20,00 zł rolników) 2. Prowadzenie rachunku bieżącego/rachunku pomocniczego: a) Firmy (spółki, przedsiębiorstwa, os. fiz. prowadzące działalność, spółdzielnie), Jednostki Samorządu Terytorialnego oraz inne 22,00 zł miesięcznie podmioty nie wymienione niżej b) Rolników 10,00 zł miesięcznie c) Związki zawodowe 10,00 zł miesięcznie d) Rady rodziców 6,00 zł miesięcznie e) Kasy zapomogowo-pożyczkowe 6,00 zł miesięcznie f) Parafie i związki wyznaniowe 6,00 zł miesięcznie g) Wspólnota mała (składa się z co najmniej siedmiu 15,00 zł miesięcznie wyodrębnionych lokali) h) Wspólnota duża (składa się z ponad siedmiu wyodrębnionych 22,00 zł miesięcznie lokali) i) Instytucje niekomercyjne (kluby sportowe, Stowarzyszenia, itp.) 10,00 zł miesięcznie 3. Wpłaty gotówkowe na rachunki bieżące/rachunki pomocnicze prowadzone w BS Goleniów: a) w placówce Banku 0,30 % nie mniej niż 2,50 zł b) we wpłatomacie 0,15 % nie mniej niż 1,50 zł 4. Wypłaty gotówkowe z rachunków bieżących/rachunków pomocniczych również za pomocą kart bankomatowych własnych (z wyjątkiem rachunków bieżących/rachunków pomocniczych 0,10 % nie mniej niż 2,50zł rolników) 5. Realizacja polecenia przelewu: a) na rachunek prowadzony w innym Banku 3,99 zł b) (*) na rachunek prowadzony w oddziałach BS Goleniów * c) z rachunku bieżącego/rachunku pomocniczego na rachunek 0,30% od kwoty przelewu nie oszczędnościowo-rozliczeniowy mniej niż 2,00 zł d) na druku niestandardowym 5,00 zł Realizacja polecenia zapłaty 1,00 zł/szt. 7. Potwierdzenie faksem wykonania polecenia przelewu 10,00 zł 8. Sporządzenie przelewu na polecenie posiadacza rachunku (w tym realizacja przelewu) 5,00 zł 9. Wydanie na wniosek klienta potwierdzenia wykonania operacji bankowej, duplikatu polecenia przelewu 5,00 zł 10. Blankiet czekowy w/g kosztów- 0,14 zł/szt 11. Potwierdzenie czeku rozrachunkowego i gotówkowego 5,00 zł 12. Przyjęcie listy inkasowej 15,00 zł 13. Sporządzenie przelewu z rachunku bankowego tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego taką moc 15,00 zł za każdy przelew 14. Potwierdzenie zgodności podpisów z kartą wzorów podpisów 10,00 zł 15. Sporządzenie na wniosek klienta w formie wydruku komputerowego zestawienia obrotów na rachunku bankowym -za każdą rozpoczętą stronę 5,00 zł 1 Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia o posiadaniu, stanie środków i o obrotach na rachunku bankowym 40,00 zł. 17. Wydanie opinii bankowej 60,00 zł str. 2 z 22

4 18. Realizacja dyspozycji gotówkowych z wpływów bieżących 0, 30 % od kwoty powyżej kwoty 5.000,00 PLN 19. Zlecenia stałe 1,50 zł/szt 19a. Wprowadzenie zlecenia stałego do systemu/ modyfikacja zlecenia stałego przez pracownika Banku 2,00 zł/szt 20. Informacja telefoniczna o stanie rachunku 5,00 zł/miesięcznie 21. Prowizja za sporządzenie aneksu do umowy Rachunku bieżącego/rachunku pomocniczego 10,00 zł 22. Likwidacja rachunku w ciągu 90 dni od otwarcia (nie dotyczy rachunków założonych na czas określony) 20,00 zł Ustanowienie/ zmiana pełnomocnictwa do dysponowania 4,00 zł rachunkiem od każdego pełnomocnika 23. Opłaty nie pobiera się: - jeśli pełnomocnicy ustanawiani są przy zawieraniu umowy, - przy ustanawianiu pełnomocnictwa do rachunku stanowiącego zabezpieczenie transakcji kredytowej 24. Usługa płatności masowych 24a. Opłata aktywacyjna za udostępnienie usługi 50,00 zł 24b. Opłata za każdą wpłatę na rachunek wirtualny: opłata ponoszona przez wpłacającego opłata ponoszona przez posiadacza rachunku 0,90 zł 0,50 zł 25. Otwarcie rachunku pomocniczego pod dotacje unijne (opłata jednorazowa) 50,00 zł 2 Prowadzenie rachunku pomocniczego pod dotacje unijne (opłata miesięczna pobierana od momentu wpłynięcia pierwszych środków unijnych na rachunek) 20,00 zł ROZDZIAŁ II. System Home Banking i System Przelewy Udostępnienie systemu Home Banking jednostkom budżetowym -za realizację polecenia przelewu Udostępnienie systemu Home Banking jednostkom niefinansowym -za realizację polecenia przelewu Udostępnienie systemu Przelewy -za realizację polecenia przelewu Instalacja systemu Home Banking jednostkom budżetowym przez pracownika Banku na komputerze Klienta Instalacja systemu Home Banking jednostkom niefinansowym przez pracownika Banku na komputerze Klienta Instalacja systemu Przelewy przez pracownika Banku na komputerze Klienta 300,00 zł/miesięcznie 2,00 zł/szt. 80,00 zł./miesięcznie 2,00 zł/szt. 20,00 zł./miesięcznie 2,00 zł/szt. 200,00 zł 50,00 zł 20,00 zł ROZDZIAŁ III. Internet Banking 1. Udostępnienie usługi Internet Banking 0,00 zł/miesięcznie a) za realizację polecenia przelewu 1,50 zł/szt 2. Jednorazowa opłata za czytnik kart Wg cen nabycia za sztukę 3. Jednorazowa opłata za kartę kryptograficzną Wg cen nabycia za sztukę 4. Jednorazowa opłata za etoken Wg cen nabycia za sztukę 99 zł 5. Instalacja usługi Internet Banking dla Firm przez pracownika 100,00 zł str. 3 z 22

5 Banku na komputerze klienta Naprawa lub nieuzasadniony wyjazd pracownika Banku do klienta w wyniku uszkodzenia systemu z winy użytkownika Wydanie dodatkowych urządzeń: - czytnik kart 7. - karta kryptograficzna - etoken 8. SMS kod dla Posiadaczy rachunku bieżącego: a) - pierwsze 3 kody SMS w danym miesiącu - SMS kod 4-ty i kolejny w danym miesiącu 100,00 zł Wg cen nabycia za sztukę 0,20 zł ROZDZIAŁ IV. SMS Banking 1. Usługa SMS Banking 0,30 zł/sms str. 4 z 22

6 DZIAŁ II. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA DLA OSÓB FIZYCZNYCH ROZDZIAŁ I. Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy 1. Prowadzenie ROR 5,50 zł miesięcznie 2. Prowadzenie ROR START 0,00 zł miesięcznie 3. Realizacja polecenia przelewu: - na rachunek prowadzony w innym banku - (*)na rachunek prowadzony w oddziałach BS Goleniów - z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego na rachunek bieżący/rachunek pomocniczy 3,99 zł * 0,30% od kwoty przelewu nie mniej niż 2,50 zł - na druku niestandardowym 5,00 zł 4. Realizacja polecenia zapłaty 1,00 zł/szt. 5. Potwierdzenie faksem wykonania polecenia przelewu 10,00 zł Sporządzenie przelewu na polecenie posiadacza rachunku (w tym realizacja przelewu) 5,00 zł. 7. Wydanie na wniosek klienta potwierdzenia wykonania operacji bankowej, duplikatu polecenia przelewu 5,00 zł 8. Blankiet czekowy w/ g kosztów- 0,14 zł./szt 9. Potwierdzenie czeku rozrachunkowego i gotówkowego 5,00 zł 10. Przyjęcie listy inkasowej 15,00 zł 11. zgodnie z opłatą pobieraną jak Przekazanie środków (przelew) na rachunek wskazany przez za przelew złożony z rachunku organ egzekucyjny w zajęciu egzekucyjnym/zabezpieczającym w placówce Banku 12. Potwierdzenie zgodności podpisów z kartą wzorów podpisów 10,00 zł Sporządzenie na wniosek klienta w formie wydruku 13. komputerowego zestawienia obrotów na rachunku bankowym -za każdą rozpoczętą stronę 5,00 zł 14. Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia o posiadaniu, stanie środków i o obrotach na rachunku bankowym 40,00 zł 15. Wydanie opinii bankowej 60,00 zł 1 Zlecenia stałe 1,50 zł/szt 16 a. Wprowadzenie zlecenia stałego do systemu/ modyfikacja zlecenia stałego przez pracownika Banku 2,50 zł/szt Odwołanie zlecenia stałego (w przypadku gdy zostaną 16 b. zrealizowane min. 3 zlecenia w ramach złożonego zlecenia - 3,00 zł opłaty się nie pobiera) 17. Informacja telefoniczna o stanie rachunku 5,00 zł/miesięcznie 18. Prowizja za sporządzenie aneksu do umowy ROR 15,00 zł 19. Za dokonanie wypłaty jednorazowej lub wypłaty w ratach, której Bank pobierze opłatę w skutkiem jest likwidacja rachunku, wypłaty transferowej, zwrotu, wysokości 5% zgromadzonych częściowego zwrotu przed upływem 12 miesięcy od dnia środków zawarcia Umowy o prowadzenie IKE 20. Likwidacja rachunku w ciągu 90 dni od otwarcia 20,00 zł Ustanowienie/ zmiana pełnomocnictwa do dysponowania 3,00 zł rachunkiem 21. Opłaty nie pobiera się: - jeśli pełnomocnicy ustanawiani są przy zawieraniu umowy, - przy ustanawianiu pełnomocnictwa do konta Senior, str. 5 z 22

7 - przy ustanawianiu pełnomocnictwa do rachunku stanowiącego zabezpieczenie transakcji kredytowej ROZDZIAŁ II. Internet Banking 1. Abonament za korzystanie z usługi Internet Banking 0,00 zł/miesięcznie 2. Realizacja polecenia przelewu: - na rachunek prowadzony w innym banku - na rachunek prowadzony w Oddziałach BS Goleniów 0,50 zł/szt. 3. SMS kod a) dla Posiadaczy rachunku START b) dla klienta nie będącego Posiadaczem rachunku START : - pierwsze 3 kody SMS w danym miesiącu - SMS kod 4-ty i kolejny w danym miesiącu ROZDZIAŁ III. SMS Banking 0,20 zł 1. Usługa SMS Banking 0,30 zł/sms str. 6 z 22

8 DZIAŁ III. OBSŁUGA RACHUNKÓW WALUTOWYCH ROZDZIAŁ I. Rachunki a vista i bieżące w walutach (EUR, USD, GBP) 1. Otwarcie rachunku a vista 0,00 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego 0,00 zł 2. Prowadzenie rachunku a vista 0,00 zł miesięcznie 3. Prowadzenie rachunku bieżącego 0,00 zł miesięcznie 4. Prowadzenie rachunku bieżącego rolników 0,00 zł miesięcznie 5. Wpłaty gotówkowe na rachunki bieżące walutowe prowadzone w BS Goleniów 0,00 zł Wypłaty gotówkowe z rachunków bieżących 0,00 zł Pozostałe prowizje i opłaty zgodnie z obowiązującą w Banku Taryfą str. 7 z 22

9 DZIAŁ IV. DZIAŁALNOŚĆ KREDYTOWA 1. Prowizja od kwoty udzielonego kredytu inwestycyjnego preferencyjnego, kredytu na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych z częściową spłatą kapitału oraz obrotowego-klęskowego bez względu na okres kredytowania 1,00% kwoty udzielonego kredytu 2. Prowizja od kwoty udzielonego kredytu inwestycyjnego komercyjnego: okres kredytowania do 12 miesięcy okres kredytowania powyżej 12 miesięcy do 24 miesięcy okres kredytowania powyżej 24 miesięcy do 36 miesięcy okres kredytowania powyżej 36 miesięcy od 2,00% do 2,50% od 2,50% do 3,50% od 3,50% do 4,00% od 4,00% do 5,00% 3. Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym: a) Prowizja od kwoty udzielonego kredytu obrotowego w rachunku bieżącym od 2,00% do 2,50% b) Prowizja za odnowienie limitu kredytu 2,00% za każdy rok funkcjonowania kredytu c) d) Prowizja od niewykorzystanej kwoty kredytu obrotowego w rachunku bieżącym Prowizja od kwoty zwiększającej limit kredytu obrotowego w rachunku bieżącym Prowizja od kwoty udzielonego kredytu obrotowego w rachunku kredytowym: okres kredytowania do 12 miesięcy okres kredytowania powyżej 12 miesięcy do 24 miesięcy okres kredytowania powyżej 24 miesięcy do 60 miesięcy Prowizja od kwoty udzielonego kredytu rewolwingowego w rachunku kredytowym: okres kredytowania do 12 miesięcy okres kredytowania powyżej 12 miesięcy 1,50% min. 2,50% od kwoty zwiększającej limit kredytu nie mniej niż 100,00 zł od 2,50% do 3,00% od 3,00% do 3,50% od 3,50% do 4,00% 2,00% 2,50% Prowizja od kwoty udzielonego kredytu płatniczego od 1,50% do 2,00% 7. Prowizja od kwoty udzielonego kredytu dla jednostek samorządu terytorialnego Prowizje do negocjacji z Zarządem Banku 8. a) Kredyt konsumpcyjny odnawialny dla Posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Prowizja od kwoty udzielonego kredytu odnawialnego dla Posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych b) Prowizja za odnowienie limitu kredytu 2,00% 2,00% za każdy rok funkcjonowania kredytu str. 8 z 22

10 c) Prowizja od kwoty zwiększającej limit kredytu konsumpcyjnego odnawialnego dla Posiadaczy rachunków oszczędnościoworozliczeniowych Prowizja od kwoty udzielonego kredytu gotówkowego: okres kredytowania do 12 miesięcy okres kredytowania powyżej 12 miesięcy do 24 miesięcy okres kredytowania powyżej 24 miesięcy Prowizja od kwoty udzielonego kredytu konsumenckiego okazjonalnego Prowizja od kwoty udzielonej gwarancji i poręczenia: okres od 1 do 3 miesięcy okres powyżej 3 do 6 miesięcy okres powyżej 6 do 24 miesięcy okres powyżej 24 do 36 miesięcy okres powyżej 36 miesięcy min. 1,00% od kwoty zwiększającej limit kredytu nie mniej niż 100,00 zł 3,00% 4,00% 5,00% Zgodnie z Uchwałą Zarządu Od 1,00% do 1,50% Od 2,00% do 2,50% Od 3,00% do 3,50% Od 4,00% do 4,50% 5,00% 12. Prowizja od kwoty udzielonej pożyczki hipotecznej 3,00% 13. Prowizja od kwoty udzielonego kredytu konsolidacyjnego 4,00% nie mniej niż 200,00 zł 14. Prowizja od kwoty udzielonego kredytu Dobry Plon 2,00% Prowizja od udzielonego kredytu unijnego SGB dla rolników i rybaków Prowizja od udzielonego kredytu unijnego SGB dla przedsiębiorców Prowizja od udzielonego kredytu unijnego SGB dla jednostek samorządu terytorialnego Od 1,50% do 2,00% Od 1,50% do 3,00% Prowizja podlega negocjacji 18. Opłata za wydanie promesy kredytowej dla rolników i rybaków 19. Opłata za wydanie promesy kredytowej dla przedsiębiorców 20. Opłata za wydanie promesy kredytowej dla jednostek samorządu terytorialnego 21. Prowizja i opłaty za wszelkie zmiany w umowie kredytu PHARE 22. Prowizja za prolongatę w spłacie kredytów obrotowych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach dotkniętych klęską suszy, gradobicia, nadmiernych opadów atmosferycznych, wymarznięcia, powodzi, huraganu, pożaru, plagi gryzoni lub osuwisk ziemi symbol KL/ Prowizja za zmianę na wniosek Klienta warunków umowy kredytu: 0,5% kwoty kredytu nie mniej niż 100,00 zł 0,5% kwoty kredytu nie mniej niż 200,00 zł 0,00 zł Zgodnie z prowizjami i opłatami stosowanymi na działalność gospodarczą oraz produkcję rolną i działy specjalne produkcji rolnej 1,00% prolongowanej kwoty kredytu str. 9 z 22

11 Prowizja za prolongatę terminu spłaty całości, części kredytu lub odsetek - prolongata do 3 miesięcy 0,75% prolongowanej kwoty nie mniej niż 150,00zł a) - prolongata powyżej 3 do 6 miesięcy - prolongata powyżej 6 do 12 miesięcy 0,75% prolongowanej kwoty nie mniej niż 250,00zł 1,00% prolongowanej kwoty nie mniej niż 350,00zł - prolongata powyżej12 miesięcy 1,50% prolongowanej kwoty nie mniej niż 500,00zł b) zabezpieczenia kredytu c) zmiana terminu wypłaty transzy kredytu (nie dotyczy kredytów dla osób fizycznych) d) innych warunków umowy (np. oprocentowanie) 0,75% kwoty kredytu nie mniej niż 300,00 złotych 0,50% kwoty transzy kredytu nie mniej niż 300,00 złotych 0,50% kwoty kredytu nie mniej niż 250,00 złotych 24. Wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia dotyczącego: a) spłaty kredytu 30,00 złotych b) wydania zgody na wykreślenie hipoteki 30,00 złotych c) aktualnego zadłużenia 50,00 złotych 25. a) b) Sporządzenie i wysłanie korespondencji upominawczej do spłaty kredytu (rat kredytu) i odsetek: dla osób fizycznych: listem zwykłym listem poleconym listem poleconym za potwierdzeniem odbioru dla osób prowadzących działalność gospodarczą (w tym rolnictwo) 2,00 zł 4,00 zł 6,00 zł 25,00 zł 2 Wydanie na wniosek Klienta opinii 150,00 złotych 27. Telefon interwencyjny do klienta w sprawie opóźnienia w spłacie 1,00 zł 28. Interwencyjny wyjazd do klienta w sprawie opóźnienia w spłacie: a) dla osób fizycznych rzeczywisty koszt poniesiony przez Bank b) do osób prowadzących działalność gospodarczą (w tym rolnictwo) 50,00 zł str. 10 z 22

12 29. Powiadomienie o umieszczeniu w systemie Międzybankowej Informacji Gospodarczej Bankowy Rejestr (MIG-BR) 15,00 zł 30. Prowizja z tytułu zawarcia umowy ugody: a) dla osób fizycznych b) dla osób prowadzących działalność gospodarczą 0,50% kwoty ugody nie mniej niż 150,00 zł 0,50% kwoty ugody nie mniej niż 200,00 zł 31. Prowizja z tytułu zawarcia umowy restrukturyzacji: a) dla osób fizycznych b) dla osób prowadzących działalność gospodarczą 32. a) b) Prowizja od kwoty udzielonego kredytu konsumenckiego Szybka gotówka : dla Klientów posiadających rachunek bankowy powyżej 6 miesięcy dla Klientów posiadających rachunek bankowy powyżej 6 miesięcy oraz zawierający umowę o kartę kredytową Zawarcie umowy o kartę kredytową winno nastąpić najpóźniej z chwilą zawarcia umowy o kredyt. 0,50% kwoty restrukturyzacji nie mniej niż 150,00 zł 0,50% kwoty restrukturyzacji nie mniej niż 200,00 zł 3,99% 3,00% c) dla pozostałych Klientów 4,99% 33. Sporządzenie na wniosek Klienta nowego lub kolejnego egzemplarza harmonogramu spłaty kredytu 34. Prowizja od kwoty udzielonego kredytu mieszkaniowego a) z udziałem własnym od 0 do 20% 2,70% b) z udziałem własnym powyżej 20% 2,00% Prowizja od kwoty udzielonego kredytu na zakup i montaż kolektorów słonecznych Prowizja od kwoty udzielonego kredytu konsumpcyjnego zabezpieczonego hipotecznie: okres kredytowania do 24 m-cy, okres kredytowania do 60 m-cy, okres kredytowania powyżej 60 m-cy. 4,00% 2,50% 3,50% 4,50% 37. Prolongata techniczna min. 0,15% prolongowanej kwoty nie mniej niż 100,00zł 38. Prowizja wstępna Za rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu na działalność gospodarczą/rolnictwo od kwoty zł, płatna w dniu złożenia wniosku. Min. 0,1%, min 100 zł, max 500 zł str. 11 z 22

13 a) b) Prowizja od kwoty udzielonego kredytu inwestycyjnego WŁASNY HEKTAR: okres kredytowania do 12 miesięcy okres kredytowania powyżej 12 miesięcy Prowizja rekompensacyjna - w przypadku spłaty całości kredytu przed terminem spłaty określonym w harmonogramie spłat, naliczana od kwoty spłacanej, płatna w dniu dokonania przedterminowej spłaty kredytu (dotyczy kredytów nieodnawialnych udzielonych dla klientów instytucjonalnych) Prowizja od kwoty udzielonego kredytu mieszkaniowego Mieszkanie dla młodych : dla posiadaczy ROR w BS Goleniów od co najmniej 6 miesięcy, przy udziale środków własnych kredytobiorcy powyżej 30% do 50% dla posiadaczy ROR w BS Goleniów od co najmniej 6 miesięcy lub dla nowych klientów, którzy założą ROR i skorzystają dodatkowo z dwóch innych produktów (np. karty płatniczej, karty kredytowej, kredyt odnawialny w ROR, lokata, IKE); przy udziale środków własnych kredytobiorcy od 25% do 30% 1,70% 2,70% 5,00% 1,80% 2,00% c) w pozostałych przypadkach nie wymienionych w pkt a i b 2,50% str. 12 z 22

14 DZIAŁ V. KARTY ROZDZIAŁ I. Karty płatnicze dla Posiadaczy Rachunków Oszczędnościowo Rozliczeniowych PODROZDZIAŁ 1.1. Karta debetowa VISA ELECTRON MŁODZIEŻOWA 1. Wydanie karty dla Posiadacza / Użytkownika rachunku a) pierwszej b) kolejnej, wznowienie 0,00 zł 5,00 zł 2. Wydanie nowej karty w miejsce uszkodzonej lub utraconej 20,00 zł 3. Zastrzeżenie kart 4. Użytkowanie karty 0,00 zł miesięcznie 5. Zmiana parametrów karty 5,00 zł Opłata za wypłatę gotówki: a) w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej oraz Banku Polskiej Spółdzielczości i zrzeszonych banków spółdzielczych b) w bankomatach obcych c) w kasach SGB d) w kasach obcych e) za granicą f) w ramach usługi cashback 3,50 zł 1,50 zł 0,60 zł 7. Przesłanie do klienta numeru PIN 8. Zmiana PIN w bankomatach: b) innych, niż wskazane w pkt 8a 4,50 zł za każdą zmianę 7,00 zł za każdą zmianę 9. Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta (opłata miesięczna) 3,00 zł 10. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta 5,00 zł 11. Transakcje bezgotówkowe 12. Przeprowadzenie operacji doładowania telefonu komórkowego pre-paid: a) w bankomacie sieci SGB 13. Opłata za wydanie nowego PIN-u 10,00 zł 14. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach: b) innych, niż wskazane w pkt 14a 1,00 zł za każde sprawdzenie 15. Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych) 45 zł za każdą przesyłkę PODROZDZIAŁ 1.2. Karta debetowa MAESTRO, VISA ELECTRON, MASTERCARD DEBIT PAYPASS Wydanie i wznowienie karty dla Posiadacza / Użytkownika 1. rachunku: a) Maestro / Visa Electron 5,00 zł b) Mastercard Debit Paypass 10,00 zł 2. Wydanie nowej karty w miejsce uszkodzonej lub utraconej 20,00 zł 3. Zastrzeżenie kart 4. Użytkowanie karty 1,50 zł miesięcznie 5. Zmiana parametrów karty 5,00 zł Opłata za wypłatę gotówki: a) w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej oraz Banku str. 13 z 22

15 Polskiej Spółdzielczości i zrzeszonych banków spółdzielczych b) w bankomatach obcych c) w kasach SGB d) w kasach obcych e) za granicą f) w ramach usługi cashback 3,50 zł 1,50 zł 0,60 zł 7. Przesłanie do klienta numeru PIN 8. Zmiana PIN w bankomatach: b) innych, niż wskazane w pkt 8a 4,50 zł za każdą zmianę 7,00 zł za każdą zmianę 9. Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta (opłata miesięczna) 3,00 zł 10. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta 5,00 zł 11. Transakcje bezgotówkowe 12. Przeprowadzenie operacji doładowania telefonu komórkowego pre-paid: a) w bankomacie sieci SGB 13. Opłata za wydanie nowego PIN-u 10,00 zł Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach: b) innych, niż wskazane w pkt 14a Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych) 1,00 zł za każde sprawdzenie 45 zł za każdą przesyłkę PODROZDZIAŁ 1.3. Karta płatnicza typu CHARGE VISA CLASSIC, MASTERCARD STANDARD 1. Wydanie i wznowienie karty dla Posiadacza / Użytkownika rachunku 15,00 zł 2. Wydanie nowej karty w miejsce uszkodzonej lub utraconej 35,00 zł 3. Zastrzeżenie kart 4. Użytkowanie karty 1,50 zł miesięcznie 5. Zmiana parametrów karty 5,00 zł Opłata za wypłatę gotówki: a) w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej oraz Banku Polskiej Spółdzielczości i zrzeszonych banków spółdzielczych b) w bankomatach obcych c) w kasach SGB d) w kasach obcych e) za granicą 2 % kwoty 3% kwoty min. 3,50 zł 2% kwoty min. 4,50 zł f) w ramach usługi cashback 0,60 zł 7. Wydanie pierwszego numeru PIN 3,50 zł za każdy numer PIN 8. Wydanie nowego numeru PIN 10,00 zł za każdy numer PIN 9. Zmiana PIN w bankomatach: b) innych, niż wskazane w pkt 9a 4,50 zł za każdą zmianę 7,00 zł za każdą zmianę 10. Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta (opłata miesięczna) 11. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta 5,00 zł 12. Transakcje bezgotówkowe 13. Przeprowadzenie operacji doładowania telefonu komórkowego pre-paid: a) w bankomacie sieci SGB 14. Za odroczony termin płatności od transakcji sprzedaży i wypłat gotówki: a) w kraju b) za granicą 1 % kwoty 1% kwoty str. 14 z 22

16 15. Opłata za monit listowny 20,00 zł PODROZDZIAŁ 1.4. Karta płatnicza typu CHARGE MASTERCARD GOLD 1. Wydanie i wznowienie karty dla Posiadacza / Użytkownika rachunku 40,00 zł 2. Wydanie nowej karty w miejsce a) uszkodzonej b) utraconej 150,00 zł 150,00 zł 3. Zastrzeżenie kart 4. Użytkowanie karty 6,00 zł miesięcznie 5. Zmiana parametrów karty 5,00 zł Opłata za wypłatę gotówki: a) w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej oraz Banku Polskiej Spółdzielczości i zrzeszonych banków spółdzielczych b) w bankomatach obcych c) w kasach SGB d) w kasach obcych e) za granicą f) w ramach usługi cashback 2 % kwoty 3% kwoty min. 3,50 zł 2% kwoty min. 4,50 zł 0,60 zł 7. Wydanie pierwszego numeru PIN 3,50 zł za każdy numer PIN 8. Wydanie nowego numeru PIN 10,00 zł za każdy numer PIN 9. Zmiana PIN w bankomatach: b) innych, niż wskazane w pkt 9a 4,50 zł za każdą zmianę 7,00 zł za każdą zmianę 10. Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta (opłata miesięczna) 11. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta 5,00 zł 12. Transakcje bezgotówkowe Przeprowadzenie operacji doładowania telefonu komórkowego prepaid: 13. a) w bankomacie sieci SGB Za odroczony termin płatności od transakcji sprzedaży i wypłat gotówki: 14. a) w kraju 1 % kwoty b) za granicą 1% kwoty 15. Opłata za monit listowny 20,00 zł Równowartość w PLN Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju USD*, plus koszty operacyjne MasterCard Równowartość w PLN Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju USD*, plus koszty operacyjne MasterCard * określona według kursu sprzedaży z tabeli kursów SGB-Bank S.A. z dnia rozliczenia płatności ROZDZIAŁ II. Karty płatnicze dla Posiadaczy Rachunków Bieżących PODROZDZIAŁ 2.1. Karta debetowa VISA BUSINESS ELECTRON 1. Wydanie i wznowienie karty dla Posiadacza / Użytkownika rachunku 10,00 zł 2. Wydanie nowej karty w miejsce uszkodzonej lub utraconej 20,00 zł 3. Zastrzeżenie kart 4. Użytkowanie karty 2,00 zł miesięcznie 5. Zmiana parametrów karty 5,00 zł Opłata za wypłatę gotówki: str. 15 z 22

17 a) w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej oraz Banku Polskiej Spółdzielczości i zrzeszonych banków spółdzielczych b) w bankomatach obcych c) w kasach SGB d) w kasach obcych e) za granicą f) w ramach usługi cashback 3% kwoty min. 3,50 zł 2% kwoty min. 4,50 zł 0,60 zł 7. Przesłanie do klienta numeru PIN 8. Zmiana PIN w bankomatach: b) innych, niż wskazane w pkt 8a 4,50 zł za każdą zmianę 7,00 zł za każdą zmianę 9. Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta (opłata miesięczna) 3,00 zł 10. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta 5,00 zł 11. Transakcje bezgotówkowe Przeprowadzenie operacji doładowania telefonu komórkowego prepaid: 12. a) w bankomacie sieci SGB 13. Opłata za wydanie nowego PIN-u 10,00 zł Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach: b) innych, niż wskazane w pkt 14a Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych) Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej innej niż euro PODROZDZIAŁ 2.2. Karta płatnicza typu CHARGE MASTERCARD BUSINESS 1,00 zł za każde sprawdzenie 45 zł za każdą przesyłkę 1,00% naliczana od kwoty transakcji, pobierana w dniu rozliczenia operacji 1. Wydanie i wznowienie karty dla Posiadacza / Użytkownika rachunku 20,00 zł 2. Wydanie nowej karty w miejsce uszkodzonej lub utraconej 35,00 zł 3. Zastrzeżenie kart 4. Użytkowanie karty 2,00 zł miesięcznie 5. Zmiana parametrów karty 5,00 zł Opłata za wypłatę gotówki: a) w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej oraz Banku Polskiej Spółdzielczości i zrzeszonych banków spółdzielczych 2 % kwoty b) w bankomatach obcych 3% kwoty min. 3,50 zł c) w kasach SGB 2% kwoty min. 4,50 zł d) w kasach obcych e) za granicą f) w ramach usługi cashback 0,60 zł 7. Przesłanie do klienta numeru PIN 8. Zmiana PIN w bankomatach: b) innych, niż wskazane w pkt 8a 4,50 zł za każdą zmianę 7,00 zł za każdą zmianę 9. Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta (opłata miesięczna) 3,00 zł 10. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta 5,00 zł 11. Transakcje bezgotówkowe 12. Przeprowadzenie operacji doładowania telefonu komórkowego pre-paid: a) w bankomacie sieci SGB 13. Przekroczenie limitu transakcyjnego 5 % kwoty przekroczenia 14. Za odroczony termin płatności od transakcji sprzedaży i wypłat str. 16 z 22

18 gotówki: a) w kraju b) za granicą 1 % kwoty 1% kwoty 15. Opłata za monit listowny 25,00 zł 1 Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju Równowartość w PLN 150 USD*, plus koszty operacyjne MasterCard 17. Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju Równowartość w PLN 95 USD*, plus koszty operacyjne MasterCard 18. Opłata za wydanie nowego PIN-u 10,00 zł * określona według kursu sprzedaży z tabeli kursów SGB-Bank S.A. z dnia rozliczenia płatności PODROZDZIAŁ 2.3. Karta płatnicza typu CHARGE MASTERCARD BUSINESS GOLD 1. Wydanie i wznowienie karty dla Posiadacza / Użytkownika rachunku 50,00 zł 2. Wydanie nowej karty w miejsce a) uszkodzonej b) utraconej 200,00 zł 200,00 zł 3. Zastrzeżenie kart 4. Użytkowanie karty 9,00 zł miesięcznie 5. Zmiana parametrów karty 5,00 zł Opłata za wypłatę gotówki: a) w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej oraz Banku Polskiej Spółdzielczości i zrzeszonych banków spółdzielczych b) w bankomatach obcych c) w kasach SGB d) w kasach obcych e) za granicą f) w ramach usługi cashback 2 % kwoty 3% kwoty min. 3,50 zł 2% kwoty min. 4,50 zł 0,60 zł 7. Przesłanie do klienta numeru PIN 8. Zmiana PIN w bankomatach: b) innych, niż wskazane w pkt 8a 4,50 zł za każdą zmianę 7,00 zł za każdą zmianę 9. Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta (opłata miesięczna) 3,00 zł 10. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta 5,00 zł 11. Transakcje bezgotówkowe 12. Przeprowadzenie operacji doładowania telefonu komórkowego pre-paid: a) w bankomacie sieci SGB 13. Przekroczenie limitu transakcyjnego 5% kwoty przekroczenia Za odroczony termin płatności od transakcji sprzedaży i wypłat 14. gotówki: a) w kraju 1 % kwoty b) za granicą 1% kwoty 15. Opłata za monit listowny 25,00 zł 1 Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju Równowartość w PLN 150 USD*, plus koszty operacyjne MasterCard 17. Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju Równowartość w PLN 95 USD*, plus koszty operacyjne MasterCard 18. Opłata za wydanie nowego PIN-u 10,00 zł * określona według kursu sprzedaży z tabeli kursów SGB-Bank S.A. z dnia rozliczenia płatności str. 17 z 22

19 ROZDZIAŁ III. Karta przedpłacona MASTERCARD PODROZDZIAŁ 3.1. Klienci indywidualni 1. Wydanie karty wraz z numerem PIN 25,00 zł 2. Zasilenie rachunku karty 3. Kwota minimalna pierwszej wpłaty na rachunek karty 30,00 zł 4. Zastrzeżenie karty 5. Użytkowanie karty (opłata miesięczna) 7. Opłata za wypłatę gotówki: a) w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej oraz Banku Polskiej Spółdzielczości i zrzeszonych Banków Spółdzielczych b) w bankomatach obcych c) w kasach SGB d) w kasach obcych e) za granicą f) w ramach usługi cashback Zmiana PIN w bankomatach: b) innych, niż wskazane w pkt 7a 3,50 zł 1,50 zł 0,60 zł 4,50 zł za każdą zmianę 7,00 zł za każdą zmianę 8. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta (opłata miesięczna) 9. Transakcje bezgotówkowe 10. Przeprowadzenie operacji doładowania telefonu komórkowego pre-paid w bankomacie sieci SGB PODROZDZIAŁ 3.2. Klienci instytucjonalni 1. Wydanie karty wraz z numerem PIN 25,00 zł 2. Zasilenie rachunku karty 3. Zastrzeżenie karty 4. Kwota minimalna pierwszej wpłaty na rachunek karty brak 5. Użytkowanie karty (opłata miesięczna) 7. Opłata za wypłatę gotówki: a) w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej oraz Banku Polskiej Spółdzielczości i zrzeszonych Banków Spółdzielczych b) w bankomatach obcych c) w kasach SGB d) w kasach obcych e) za granicą f) w ramach usługi cashback Zmiana PIN w bankomatach: b) innych, niż wskazane w pkt 7a 3,50 zł 1,50 zł 0,60 zł 4,50 zł za każdą zmianę 7,00 zł za każdą zmianę 8. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta (opłata miesięczna) 9. Transakcje bezgotówkowe 10. Przeprowadzenie operacji doładowania telefonu komórkowego pre-paid w bankomacie sieci SGB ROZDZIAŁ IV. Karta świadczeniowa str. 18 z 22

20 1. Wydanie karty wraz z numerem PIN Wg indywidualnych stawek 2. Zasilenie rachunku karty Wg indywidualnych stawek 3. Zastrzeżenie karty 4. Użytkowanie karty (opłata miesięczna) Wg indywidualnych stawek 5. Opłata za wypłatę gotówki w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej Przeprowadzenie operacji doładowania telefonu komórkowego pre-paid w bankomacie sieci SGB ROZDZIAŁ V. Karty kredytowe Visa oraz MasterCard 1. 1a. 2. Wydanie karty: a) głównej, b) dodatkowej. Wydanie karty dla Klienta zawierającego umowę o kredyt konsumencki Szybka gotówka lub kredyt mieszkaniowy Zawarcie umowy o kartę kredytową winno nastąpić najpóźniej z chwilą zawarcia umowy o kredyt. Wydanie nowej karty w miejsce: a) uszkodzonej (duplikat z PIN-em lub bez PIN-u), b) utraconej. 20,00 zł 15,00 zł 0,00 zł 25,00 zł 55,00 zł 3. Opłata roczna (pobierana od drugiego roku użytkowania karty) 55,00 zł 4. Wznowienie karty 15,00 zł 5. Zastrzeżenie karty Bez opłat Opłata za wypłatę gotówki: a) w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej, oraz Banku 3,00% min. 6,00 zł Polskiej Spółdzielczości i zrzeszonych Banków Spółdzielczych, b) w kasach Spółdzielczej Grupy Bankowej, 3,00% min. 6,00 zł c) w bankomatach obcych, 3,00% min. 6,00 zł d) w kasach obcych e) za granicą 3,00% min. 6,00 zł 3,00% min. 7,00 zł f) w ramach usługi cashback 0,60 zł 7. Zmiana PIN w bankomatach 4,50 zł za każdą zmianę 8. Wydanie pierwszego numeru PIN 9. Wydanie nowego numeru PIN 6,00 zł za każdy numer PIN 10. Zmiana limitu kredytowego 11. Minimalna kwota do zapłaty 5,00% min. 50,00 zł 12. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta 5,00 zł Przeprowadzenie operacji doładowania telefonu komórkowego prepaid w bankomacie sieci SGB Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej innej niż euro 1,00% naliczana od kwoty transakcji, pobierana w dniu rozliczenia operacji (dot. kart VISA) str. 19 z 22

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH. Obowiązuje od dnia 05 marca 2015 r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH. Obowiązuje od dnia 05 marca 2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH Obowiązuje od dnia 05 marca 2015 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DZIAŁ II. USŁUGI DLA

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik do Uchwały Nr 11/Z/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Toruniu z dnia 31.03.2015r. POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ obowiązuje od 1 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE ostatnia aktualizacja: Nakło nad Notecią luty 2013 Uwagi wstępne Użyte w tabeli opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE. ( obowiązuje od 01 września 2013r.

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE. ( obowiązuje od 01 września 2013r. Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE ( obowiązuje od 01 września 2013r.) ostatnia aktualizacja: Nakło nad Notecią sierpień 2013

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Tekst jednolity uwzględniający zmiany od nr I - XV XVI zm. - wprowadzona Uchwałą Nr 4/PB/15 z dnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/28/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie z dnia 11.06.2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Łowicz 2014 r. DZIAŁ I. OBSŁUGA OSÓB FIZYCZNYCH Spis treści Rozdział 1.1 Rachunki Oszczędnościowo-Rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity na dzień 02 maja 2014r. RB dla rolników** / AGRO KONTO** RB i RB pomocniczy* 1. Otwarcie rachunku bankowego. 30,00 zł kwartalnie

Tekst jednolity na dzień 02 maja 2014r. RB dla rolników** / AGRO KONTO** RB i RB pomocniczy* 1. Otwarcie rachunku bankowego. 30,00 zł kwartalnie TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Dział III. KLIENCI INSTYTUCJONALNI

Dział III. KLIENCI INSTYTUCJONALNI Dział III. KLIENCI INSTYTUCJONALNI Rozdział 1. Rachunki bankowe rozliczenia pieniężne w złotych. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA PAKIET "DOBRY PLON" PAKIET ibs BIZNES

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE www.bsporabka.pl Porąbka 2015 ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI 1. Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w Taryfie opłat i prowizji za czynności bankowe obejmuje Klientów indywidualnych oraz

Bardziej szczegółowo

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Rozdział II. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE DLA OSÓB FIZYCZNYCH TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W OBROCIE KRAJOWYM WYKONYWANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W KĄTACH WROCŁAWSKICH Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Rozdział I. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 208/2013 Zarządu BS w Jarocinie z dnia 27.03.2013 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Spis treści ROZDZIAŁ I. RACHUNKI BANKOWE... CZĘŚĆ A. RACHUNKI BANKOWE DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ... CZĘŚĆ B. HOME BANKING... CZĘŚĆ C. KARTA PŁATNICZA VISA BUSINESS

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych. dla KLIENTÓW DETALICZNYCH

Taryfa prowizji i opłat bankowych. dla KLIENTÓW DETALICZNYCH Załącznik nr 1 do uchwały nr 1/B/015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Brańsku z dnia 4.03.015 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych dla KLIENTÓW DETALICZNYCH Brańsk, 015 r. Tabela prowizji i opłat bankowych

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim Załącznik do Uchwały nr 13/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim z dnia 19 lutego 2015 r. Stan na 01 maja 2015 r. Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE Obowiązuje od dnia 25.05.2015r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Trzebnicy (obowiązuje od dnia 15.07.2015r.)

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Trzebnicy (obowiązuje od dnia 15.07.2015r.) BANK SPÓŁDZIELCZY W TRZEBNICY Załącznik do Uchwały nr 39/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Trzebnicy z dnia 10.07.2015r. Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Trzebnicy

Bardziej szczegółowo

Płońsk, grudzień 2011r. AD wer. 7.0

Płońsk, grudzień 2011r. AD wer. 7.0 AD wer. 7.0 Załącznik nr 13 do Uchwały nr 83/Z/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku z dnia 15.12.2011r. Obowiązuje od 18.12.2011r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA INNE CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH (W W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/RB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A P R O W I Z J I I O P Ł A T

T A R Y F A P R O W I Z J I I O P Ł A T Załącznik do Uchwały Nr 08/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnowie z dnia 06 marca 2015 r. Z Za Załącznik do Uchwały Nr. /14,,. BANK SPÓŁDZIELCZY W CHOJNOWIE T A R Y F A P R O W I Z J I I O P Ł A T

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji bankowych. dla KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Tabela opłat i prowizji bankowych. dla KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 122/2012 Zarządu PBS w Kwidzynie z dnia 24.10.2012r Tekst jednolity po zmianach 24.10.2013r Tabela opłat i prowizji bankowych Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie

Bardziej szczegółowo

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 5/26 /2011 Zarządu Rejonowego Banku Spółdzielczego z dnia 02.11.2011 r. Rejonowego Banku Spółdzielczego Bychawa, 2011 Strona 1 z 17 Spis Treści: Spis Treści...2 Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Spis treści:

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Spis treści: Załącznik do Uchwały Nr 1/02/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 29.02.2012r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Spis

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 25/2015. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 31.03.2015r Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 35/2015 z dnia 23.04.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych obowiązująca od dnia 21 kwietnia 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji bankowych stosowana w Banku Spółdzielczym w Ciechanowcu

Tabela opłat i prowizji bankowych stosowana w Banku Spółdzielczym w Ciechanowcu Załącznik do Uchwały Nr /2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Ciechanowcu z dnia 02.04.2015 r. Tabela opłat i prowizji bankowych stosowana w Banku Spółdzielczym w Ciechanowcu Zmiany naniesione kolorem zielonym

Bardziej szczegółowo