Instrukcja użytkownika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja użytkownika"

Transkrypt

1 Instrukcja użytkownika Platformy transakcyjnej Multiterminal BOSSAFX Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

2 S t r o n a 2 Spis treści I) Obsługa rachunku internetowego ) Logowanie ) Dyspozycje... 4 A) Przelewy... 4 B) Odblokowanie BOSSAFX... 4 C) Inne ) Obsługa konta... 5 A) Zmiana PIN... 5 B) Instalacja BOSSAFX... 5 C) Centrum wiadomości... 5 D) Informacje... 5 E) Wyciąg archiwalny ) Serwis informacyjny... 5 II) Pierwsze kroki ) Instalacja ) Pierwsze uruchomienie ) Logowanie... 6 III) Interfejs użytkownika ) Menu główne... 7 A) File... 7 B) Edit... 7 C) View... 7 D) Tools... 8 E) Window... 9 F) Help ) Pasek narzędzi ) Pasek statusu ) Market Watch (Okno Rynek) ) Toolbox A) News B) Alerts C) Mailbox D) Journal... 12

3 S t r o n a 3 6) Accounts ) Okno główne korzystanie z zakładek zarządzania pozycją A) Zakładka Orders B) Zakładka History C) Zakładka New D) Zakładka Close E) Zakładka Close By F) Zakładka Multiple Close By G) Zakładka Pending H) Zakładka Modify I) Zakładka Delete IV) Zarządzanie pozycją ) Otwieranie pozycji po cenie rynkowej ) Zamykanie pozycji po cenie rynkowej ) Zamykanie pozycji przeciwstawnych ) Zlecenia oczekujące ) Modyfikowanie i anulowanie zleceń I) Obsługa rachunku internetowego 1) Logowanie W celu zalogowania się do serwera Stocks OnLine należy połączyć się ze stroną do logowania pod adresem a następnie wpisać w odpowiednich polach: Identyfikator, PIN oraz Token (tylko w przypadku gdy jest wykorzystywany jako zabezpieczenie dodatkowe) i potwierdzić wpisane dane naciskając przycisk [Zaloguj]. W przypadku podania złych danych na ekranie pojawi się komunikat Błąd logowania do systemu transakcyjnego bossa.pl. W takiej sytuacji należy wybrać przycisk [Zaloguj ponownie] i jeszcze raz wprowadzić prawidłowe dane. W polu [PIN] należy bezbłędnie wpisać tajny kod dostępu. Trzykrotne błędne wprowadzenie Identyfikatora lub kodu PIN spowoduje zablokowanie konta, o czym użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości SMS lub (o ile wcześniej taka opcja została ustawiona). Na stronie: użytkownik może złożyć dyspozycję odblokowania konta podając poprawnie swoje dane osobowe oraz PUK i potwierdzić całą operację poprzez wciśnięcie klawisza [Akceptuj]. Konto zostanie odblokowane przez administratora, jeżeli wszystkie dane zostaną wpisane poprawnie. Po zalogowaniu się do serwera Stocks OnLine przedstawiane są do wiadomości użytkownika w formie komunikatów powitalnych teksty nowych zarządzeń i inne informacje wymagające oświadczenia Klienta o zapoznaniu się z ich treścią. Wciśnięcie klawisza potwierdzenia [Dalej] przy każdym z komunikatów jest równoznaczne z oświadczeniem o zapoznaniu się z jego treścią. Zatwierdzone komunikaty są również dostępne

4 S t r o n a 4 później w menu [Obsługa konta > Centrum wiadomości]. Po odczytaniu komunikatów, użytkownik przechodzi do pierwszej opcji głównego menu [Dyspozycje]. 2) Dyspozycje Menu [Dyspozycje] pozwala na składanie dyspozycji związanych z obsługą rachunków, takich jak dyspozycja przelewu środków pieniężnych, odblokowanie BOSSAFX i inne. Wszystkie składane dyspozycje należy zatwierdzić w dwóch krokach. W pierwszym kroku po wypełnieniu odpowiedniej dyspozycji, w drugim kroku wypełniona dyspozycja zostanie wyświetlona na ekranie do zatwierdzenia lub pojawi się dodatkowe okno wymagające potwierdzenia składanej dyspozycji. A) Przelewy Menu [Przelewy] umożliwia złożenie dyspozycji przekazania środków pieniężnych na określone w umowie rachunki bankowe lub na inny rachunek klienta w DM BOŚ. Środki pieniężne powinny być dostępne w pozycji wolne środki. W celu wykonania przelewu należy: 1. wybrać z rozwijanej listy docelowy numer rachunku; 2. określić kwotę przelewu (można wybrać przycisk [Saldo] dla całości wolnych środków z pozycji Wolne środki) uwzględniając prowizję. 3. potwierdzić wykonanie przelewu przyciskiem [Akceptuj]. W celu zmiany numeru rachunku bankowego, należy postępować zgodnie z instrukcją zamieszczoną pod linkiem [Zmiana rachunku bankowego]. B) Odblokowanie BOSSAFX Menu [Odblokowanie BOSSAFX] umożliwia odblokowanie dostępu do programu BOSSAFX w sytuacji, gdy przy logowaniu do programu wprowadzono trzykrotnie błędny PIN. Odblokowanie dostępu następuje automatycznie po wpisaniu poprawnego PINu i zatwierdzeniu operacji przyciskiem [Odblokuj]. C) Inne Menu [Inne] pozwala na złożenie następujących dyspozycji: [Wniosek Umowa Ramowa] dyspozycja pozwala na złożenie wniosku o podpisanie umowy ramowej z DM BOŚ. [Wniosek o pełnomocnictwo] dyspozycja pozwala na aktywowanie podpisanego wcześniej pełnomocnictwa do wybranego rachunku. [Ankiety] formularze umieszczone w tym miejscu umożliwiają elektroniczne wypełnienie obowiązujących w DM BOŚ: Formularz informacji GIIF, Formularz informacji o Kliencie MIFID oraz formularz dla Klientów zamieszkujących za granicą PEP. W tym miejscu znajdują się również wnioski o otwarcie rachunku akcyjnego, rachunku derywatów oraz rachunku IKE jeśli użytkownik nie posiada danego rachunku w DM BOŚ. Uwaga, rachunek będzie aktywny dopiero po podpisaniu stosownej umowy.

5 S t r o n a 5 3) Obsługa konta A) Zmiana PIN Menu [Zmiana PIN] umożliwi użytkownikowi zmianę kodu PIN. Możliwa jest zmiana hasła tylko do konta, bądź zmiana hasła do konta i programu BOSSAFX jednocześnie. W celu ustalenia, które hasła mają zostać zmienione należy zaznaczyć odpowiednie kwadraciki. W celu zmiany PIN należy podać aktualny PIN i następnie dwukrotnym wpisać nowy. Całą operację należy zatwierdzić naciskając przycisk [Zmień PIN]. Należy pamiętać, żeby nowe hasło było zgodne ze standardami opisanymi w ramce UWAGA!. B) Instalacja BOSSAFX W tym miejscu znajdują się pliki instalacyjne platform : BOSSAFX Desktop, BOSSAFX Mobile, BOSSAFX Smartphone oraz Multiterminal BOSSAFX. Platformy mobilne działające w systemie ios oraz Android pobierane są odpowiednio z AppStore i Google Play. Do każdej wersji platformy można pobrać instrukcję użytkownika. Dokonywanie transakcji na rynku Forex nie jest możliwe bezpośrednio za pośrednictwem serwera Stock OnLine. W celu dokonywania transakcji na rynku Forex niezbędne jest zainstalowanie programu BOSSAFX. C) Centrum wiadomości Menu [Centrum wiadomości] umożliwia ponowne odczytanie otrzymanych komunikatów i powiadomień. Wybierając przycisk [historia komunikatów] otrzymujemy dostęp do komunikatów, które pojawiły się przy logowaniu do rachunku. Korzystając z przycisku [historia powiadomień] otrzymujemy dostęp do wiadomości SMS i/lub , które zostały wysłane do użytkownika (o ile wcześniej ustawił opcję informowania za pośrednictwem SMS lub dla swojego rachunku). Przycisk [Wykonaj] służy do wyświetlenia komunikatów/powiadomień zgodnych z zaznaczonymi przez użytkownika kryteriami wyświetlania wiadomości. D) Informacje Menu [Informacje] umożliwia dostęp do podstawowych informacji o rachunku, takich jak dane dotyczące użytkownika, wybranego rachunku, dostępnych rachunków klienta. E) Wyciąg archiwalny Menu [Wyciąg archiwalny] umożliwia dostęp do danych o stanie rachunku na ostatni dzień poprzedniego roku. W tym miejscu dostępne są dane o m.in. otwartych pozycjach i ich wyniku, wyniku z zamkniętych pozycji, saldzie rachunku, wartości rachunku. 4) Serwis informacyjny Menu [Serwis informacyjny] przenosi użytkownika do strony głównej serwisu bossa.pl dla zalogowanych. Korzystanie ze strony bossa.pl po zalogowaniu umożliwia dostęp do części informacji, które nie są dostępne dla użytkowników niezalogowanych.

6 S t r o n a 6 II) Pierwsze kroki Platforma Multiterminal BOSSAFX jest częścią systemu transakcyjnego prowadzonego przez DM BOŚ S.A., służącą w szczególności do zarządzania pozycją na więcej niż jednym rachunku należącym do systemu transakcyjnego BOSSAFX. Wymagania sprzętowe: Platforma internetowa BOSSAFX działa w środowisku systemu operacyjnego Microsoft Windows 98SE/ME/2000/XP/2003/Vista/7/8. Wymagania sprzętowe ograniczają się tylko do wymagań danego systemu operacyjnego. Podstawowym warunkiem prawidłowego działania platformy transakcyjnej BOSSAFX jest posiadanie dostępu do Internetu 1) Instalacja Plik instalacyjny Multiterminala znajduje się na łamach serwisu bossafx.pl oraz w serwisie transakcyjnym bossa.pl. Instalacja przebiega w sposób intuicyjny. Podczas całego jej procesu należy pozostawić komputer podłączony do Internetu, gdyż część plików pobierana jest bezpośrednio z serwera wydawcy oprogramowania. 2) Pierwsze uruchomienie Po zakończeniu instalacji utworzony zostanie na pulpicie oraz w menu [Start] skrót, poprzez który możliwy będzie dostęp do platformy. Multiterminal można także uruchomić z paska [Start > Wszystkie Programy > BOSSAFX > Multiterminal BOSSAFX] lub używając skrótu na pulpicie. 3) Logowanie Zanim zalogujemy się za pomocą Multiterminala na swój lub oddany nam w zarządzanie rachunek musimy wybrać serwer BossaFX-Demo lub BossaFX-Real. Z menu głównego wybieramy [Tools > Options > Server]. Następnie z menu głównego wybieramy [File > New Account] i podajemy login oraz hasło. Jeżeli podamy hasło tylko do podglądu nie będziemy mogli zawierać żadnych transakcji. Zaleca się aby w zakładce [Tools > Options > Server] odznaczyć opcję Keep personal settings and data at startup, w przeciwnym razie osoby niepowołane mające dostęp do komputer mogłyby zalogować się na rachunki dodane do Multiterminala. Do Multiterminala można logować się na rachunki demo założone tylko za pośrednictwem platformy Desktop i platform mobilnych. Nie można założyć nowego rachunku demonstracyjnego za pośrednictwem Multiterminala.

7 S t r o n a 7 III) Interfejs użytkownika 1) Menu główne Pasek menu głównego umieszczony jest w górnej części okna platformy. Za jego pomocą otwierane są zakładki, z poziomu których możliwa jest konfiguracja platformy. Menu główne zawiera następujące zakładki: File Edit View Tools Window Help A) File Zakładka komendy zarządzania rachunkami, drukowania i zapisywania raportów: Connect All następuje zalogowanie się wszystkimi wprowadzonymi rachunkami do serwera demo lub real (w zależności od rodzaju wybranego serwera w [Tools > Options > Server] Disconnect All następuje wylogowanie ze wszystkich rachunków na które byliśmy zalogowani New Account dodanie nowego rachunku do listy zarządzanych kont Save zapisanie listy otwartych pozycji lub historii operacji do pliku *.htm. Komenda jest aktywna tylko wówczas, gdy w oknie głównym terminala włączona jest zakładka Orders lub History Print drukowanie listy otwartych pozycji lub historii operacji. Komenda jest aktywna tylko wówczas, gdy w oknie głównym terminala włączona jest zakładka Orders lub History Print Preview podgląd wydruku listy otwartych pozycji lub historii operacji Print Setup ustawienia wydruku Exit zamknięcie MultiTerminala B) Edit Edit zawiera polecenia wyszukiwania i kopiowania: Copy kopiuje zaznaczone wiersze z zakładki otwartych pozycji lub historii operacji w głównym oknie terminala; skrót klawiszowy Ctrl+C. Skopiowane rekordy można wkleić do edytora tekstu lub arkusza kalkulacyjnego Find otwiera okno wyszukiwania po zadanym warunku (np. numer rachunku lub nazwa instrumentu). Przeszukiwane są wiersze w zakładce otwartych pozycji lub historii operacji w głównym oknie terminala; skrót klawiszowy Ctrl+F Find Next przechodzi do kolejnego rekordu spełniającego kryteria wyszukiwania C) View View pozwala skonfigurować obszar roboczy MuliTerminala poprzez odsłonięcie/ukrycie poszczególnych modułów, a także wybór języka: Languages wybór języka platformy, brak możliwości wyboru języka polskiego

8 S t r o n a 8 Toolbar odsłonienie / ukrycie paska narzędzi Status Bar odsłonięcie / ukrycie paska statusu znajdującego się w dolnej części okna platformy Market Watch odsłania / ukrywa okno Rynek w którym podane są bieżące kursy notowań, skrót klawiszowy Ctrl+M Accounts odsłania / ukrywa zestawienie rachunków, w które zawiera bieżącą wycenę, salda i poziomy depozytów, skrót klawiszowy Ctrl+A Toolbox odsłania / ukrywa okno narzędzi, skrót klawiszowy Ctrl+T Full Screen aktywuje / wyłącza widok pełnoekranowy, w którym widoczne jest tylko główne okno MultiTerminala. Skrót klawiszowy F11 D) Tools W zakładce znajduje się tylko jedyna pozycja - [Options], w której konfigurujemy najważniejsze ustawienia MultiTerminala : Server w zakładce dokonujemy ustawień połączenia z serwerem: Server wybieramy, czy chcemy połączyć się z serwerem demonstracyjnym czy też serwerem rzeczywistym Enable Proxy server jeżeli łączy się platformą za pomocą serwera Proxy, to po zaznaczeniu tej opcji należy go odpowiednio skonfigurować w okienku otwieranym przyciskiem Proxy Keep personal settings and data at startup - Po zaznaczeniu tego pola loginy i hasła wprowadzonych rachunków zostaną zapamiętane i nie trzeba ich będzie uzupełniać przy następnym uruchomianiu Multiterminala. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się odznaczanie tej opcji. W przeciwnym wypadku osoby niepowołane, korzystające z komputera na którym zostały zachowane dane, mogłyby mieć dostęp do rachunków Enable news zaznaczenie opcji aktywuje serwis informacyjny Trade zakładka konfiguracji wybranych parametrów handlowych: Symbol by default wybór domyślnego instrumentu: - Last used ostatnio użyty - Default domyślny wybrany z listy Lots by default określenie domyślnego wolumenu transakcji: - Last used ostatnio użyty wolumen - Default domyślny określony w lotach

9 S t r o n a 9 Lots allocation sposób alokacji globalnej wielkości transakcji na poszczególnych rachunkach - więcej tutaj Deviation by default określenie domyślnego odchylenia w punktach od aktualnej ceny rynkowej: Last used ostatnio użyta wartość Default wartość określona przez użytkownika konfiguracja parametrów skrzynki pocztowej, używanej do odbierania alarmów Events włączenie / wyłączenie dźwięków informujących o zdarzeniach na platformie E) Window Umożliwia przemieszczanie się między zakładkami okna głównego, jednak wygodniejsze jest przemieszczanie się bezpośrednio z poziomu okna głównego. Orders przełącza do okna otwartych pozycji History przełącza do okna historii operacji New Order przełącza do okna otwierania pozycji Close Order przełącza do okna zamykania pozycji Close By przełącza do okna zamykania pozycji w trybie zamknij przez Multiple Close By przełącza do okna zamykania pozycji w trybie wielokrotnie zamknij przez Pending Order przełącza do okna składania zleceń oczekujących Modify Order przełącza do okna modyfikacji zleceń Delete Order przełącza do okna anulacji zleceń F) Help Zawiera tematy pomocy (dostępne również po naciśnięciu klawisza F1), informacje o wersji programu oraz dane teleadresowe. 2) Pasek narzędzi Pasek zawiera zestaw przycisków umożliwiających szybszą nawigację niż w przypadku menu głównego. Jeżeli pasek jest niewidoczny należy wybrać z menu głównego [View > Toolbar] lub użyć skrótu klawiszowego Ctrl+T. Przyciski w pasku można dodawać i usuwać należy kliknąć prawym klawiszem myszy na pasek i wybrać Customize. A następnie korzystając z przycisków Insert-> i <-Remove wybrać które przyciski mają się znaleźć w pasku. Za pomocą przycisków Up i Down można skonfigurować kolejność przycisków na pasku. Aby zatwierdzić zmiany należy wybrać Close, aby przywrócić ustawienia domyślne przycisk Reset. Przyciski paska narzędzi: - łączy wszystkie dodane do terminala rachunki - dodaje nowy rachunek (po wybraniu należy podać login i hasło rachunku) - włącza / wyłącza okno notowań instrumentów (Market Watch) - włącza / wyłącza okno dodanych rachunków (Accounts)

10 S t r o n a 10 - włącza / wyłącza okno Toolbox - uruchamia kursor pomocy po kliknięciu na wybrany element Multiterminala otworzy się okno pomocy z tematem nawiązującym do wybranego elementu - rozszerza okno główne na cały ekran (powrót klawiszem F11) - otwiera okienko wyszukiwania następnego wiersza; - otwiera okienko wyszukiwania; - drukuje zawartość zakładki otwartych pozycji i zleceń oczekujących lub historię operacji - podgląd wydruku zakładki otwartych pozycji i zleceń oczekujących lub historię operacji - zapisuje do pliku *.htm raport z otwartych pozycji i zleceń oczekujących lub historię operacji - otwiera okno konfiguracji Multiterminala 3) Pasek statusu Pasek znajduje się w dolnej części okna platformy i pełni funkcje informacyjne na temat parametrów połączenia platformy z systemem transakcyjnym. 4) Market Watch (Okno Rynek) Instrumenty kwotowane na platformie BOSSAFX widoczne są w oknie Market Watch. Domyślnie okno podzielone jest na trzy kolumny : symbol gdzie widoczny jest symbol danego instrumentu, Bid wyświetlana jest cena po jakiej otwierane są transakcje sprzedaży i zamykane transakcje kupna, Ask wyświetlana jest cena po jakiej otwierane są transakcje kupna i zamykane transakcje sprzedaży. Po rozwinięciu menu kontekstowego możliwe jest dodanie kolumn zawierających najwyższy (High) i najniższy (Low) kurs instrumentu w danym dniu oraz kolumny w której podawany jest czas (Time) ostatniego notowania. Po kliknięciu na wybrany instrument można przejść do zakładki wykres tickowy (Tick Chart), gdzie znajduje się wykres notowań instrumentu ruch po ruchu. Domyślnie na wykresie znajduje się jedynie linia Bid, rozwijając menu kontekstowe można ustawić także linię Ask (Ask line), co da wizualny obraz kształtowania się ceny z uwzględnieniem spreadu. Otworzenia okna Rynku można dokonać za pomocą przycisku na pasku narzędzi, w zakładce [View > Market Watch] lub przez skrót klawiszowy Ctrl+M. Menu kontekstowe okna zawiera: Tick Chart (Wykres tickowy) otwiera okno wykresu tickowego wybranego instrumentu, w oknie pokazane jest kwotowanie instrumentu krok po kroku Hide (Ukryj) usuwa z okna Rynek notowania wybranego instrumentu UWAGA! Z okna Market Watch nie można usuwać instrumentów w których są otwarte pozycje lub na które złożone zostały zlecenia oczekujące. Hide All (Ukryj wszystkie symbole) ukrywa wszystkie instrumenty z wyjątkiem tych na które wystawione są zlecenia oczekujące lub w których są otwarte pozycje

11 S t r o n a 11 Show All (Pokaż wszystkie symbole) pokazuje listę wszystkich dostępnych instrumentów Symbols (Symbole) otwiera okno grup instrumentów High/Low dodaje/ukrywa kolumny z ceną najwyższą i najniższą instrumentów Time (Czas) dodaje/ukrywa kolumnę z czasem ostatniego notowania instrumentu Auto Arrange (Uporządkuj automatycznie) -ustawia sztywny rozmiar kolumn Grid (Siatka) - nakłada/zdejmuje obramowanie tabeli w oknie rynek Popup Prices (Notowania w osobnym oknie) otwiera okno cen popup (otwierane także za pomocą klawisza F10). Kursy instrumentów w oknie popup są takie same jak w oknie Rynek. Okno popup można edytować za pomocą menu kontekstowego, dodając kolumny najwyższej i najniższej ceny, czasu oraz zmieniając kolory wyświetlania. 5) Toolbox Jest wielofunkcyjnym oknem, które pozwala na odbieranie i wysyłanie wiadomości, ustawianie alarmów, wgląd do dziennika oraz otrzymywanie najświeższych wiadomości z serwisów informacyjnych. Okno Toolbox można otworzyć przez zakładkę [View > Toolbox], przycisk Toolbox zawiera następujące zakładki: na pasku narzędzi lub skrót klawiszowy Ctrl+T. News (Wiadomości) umożliwia odbieranie wiadomości przesyłanych przez DM BOŚ SA, w szczególności biuletynów, raportów i nagłówków serwisów informacyjnych Alerts (Alarmy) umożliwia wgląd w ustawione alarmy oraz ich modyfikację Mailbox (Skrzynka pocztowa) umożliwia odbieranie, przeglądanie oraz wysyłanie wiadomości, tabela zawiera datę i czas odebrania wiadomości, nazwę odbiorcy oraz temat wiadomości Journal (Dziennik) publikuje informacje o działaniach przeprowadzanych na platformie BOSSAFX A) News Umożliwia odbieranie wiadomości przesyłanych przez DM BOŚ SA, w szczególności biuletynów, raportów, analiz oraz nagłówków serwisów informacyjnych. Menu kontekstowe tej zakładki zawiera: View (Widok) umożliwia przeglądanie wiadomości w powiększonym oknie Category (Kategoria) odkrywa/ukrywa kolumnę Kategoria Auto Arrange (Uporządkowanie) - automatycznie dostosowuje szerokość kolumn Grid (Obramowanie) - nakłada obramowanie na tabelę Wiadomości B) Alerts Umożliwia wgląd w ustawione alarmy oraz ich modyfikację. Tabela zawierająca listę alarmów składa się z następujących kolumn: Symbol zawiera symbol instrumentu, którego alarm dotyczy. Jeżeli warunkiem włączenia alarmu jest czas o którym ma on zadziałać, symbol nie ma znaczenia Condition (Warunek) w kolumnie tej zawarte są warunki, które muszą być spełnione aby alarm się włączył, można ustawić jeden z 5 warunków: 1. Bid> - cena bid jest wyższa niż określona przez użytkownika wartość, jeżeli cena bid przekroczy tą wartość włączy się alarm

12 S t r o n a Bid< - cena bid jest niższa niż określona przez użytkownika wartość, jeżeli cena bid spadnie poniżej tej wartości włączy się alarm 3. Ask> cena ask jest wyższa niż określona przez użytkownika wartość, jeżeli cena ask przekroczy tą wartość włączy się alarm 4. Ask< cena ask jest niższa niż określona przez użytkownika wartość, jeżeli cena ask spadnie poniżej tej wartości włączy się alarm 5. Time= godzina jest równa wprowadzonej przez użytkownika wartości. Counter (Licznik) liczba uruchomień alarmu Limit ilość powtórzeń alarmu Timeout określa czas powtórzeń alarmu Event (Wydarzenie) określa czynność podjętą po uruchomieniu alarmu Aby utworzyć nowy alarm należy wybrać z menu kontekstowego opcję [Create], a następnie wprowadzić określone parametry: Action należy przypisać czynność, która ma nastąpić po uruchomieniu się alarmu, może to być sygnał dźwiękowy, otworzenie pliku lub wysłanie wiadomości. W przypadku otworzenia pliku należy podać ścieżkę dostępu, natomiast w przypadku wiadomości należy wprowadzić temat oraz treść wiadomości Symbol należy wybrać instrument, którego kurs koresponduje z warunkiem alarmu Condition należy wybrać warunek, po spełnieniu którego alarm zacznie działać Value należy wprowadzić wartość warunku. Alarm zacznie działać, kiedy wartość zostanie osiągnięta Source należy podać ścieżkę do pliku który ma zostać otworzony lub do pliku dźwiękowego będącego sygnałem alarmu. W przypadku wysyłania wiadomości, należy ustawić parametry skrzynki Timeout należy ustawić okresy pomiędzy którymi działa alarm Maximum iterations należy wybrać maksymalna ilość powtórzeń działania alarmu Po wprowadzeniu parametrów alarmu można przetestować jego działanie. UWAGA! Jeżeli jako [akcja] zostanie wybrane [Wysyłanie wiadomości] należy skonfigurować skrzynkę mailową w zakładce [Tools > Options > ]. C) Mailbox Dwukrotne kliknięcie lewym klawiszem myszy na nagłówek otrzymanej wiadomości otwiera okno z treścią wiadomości oraz możliwością odpowiedzi. Menu kontekstowe zawiera: Create (klawisz [Insert]) otwiera okno tworzenia nowej wiadomości View (klawisz [Enter]) otwiera okno z treścią otrzymanej wiadomości Delete (klawisz [Delete]) usuwa wiadomość z listy otrzymanych wiadomości Grid (klawisz G) nakłada obramowanie na tabelę [Skrzynka pocztowa] Auto Arrange (klawisz A) automatycznie dostosowuje szerokość kolumn Wiadomości odebrane po zalogowaniu się na jednym komputerze, nie będą możliwe do ponownego odebrania po zalogowaniu się na platformę, zainstalowaną na innym komputerze. D) Journal Publikuje informacje o działaniach przeprowadzanych na platformie. W kolumnie Message wyświetlane są informacje o logowaniu, połączeniach z serwerem ( lub jego braku), złożonych zleceniach, przeprowadzonych modyfikacjach itd. Dziennik zawiera informacje o działaniach podejmowanych na platformie od momentu ostatniego zalogowania.

13 S t r o n a 13 Menu kontekstowe dziennika zawiera: Open otwiera katalog w którym można znaleźć pliki tekstowe z wpisami z dziennika z wcześniejszych logowań do platformy Copy kopiuje zaznaczoną zawartość dziennika Auto scroll automatycznie przewija do najbardziej aktualnych wiadomości Grid (klawisz G) nakłada obramowanie na tabelę Dziennik Auto Arrange (klawisz A) automatycznie dostosowuje szerokość kolumn 6) Accounts Zawiera informacje o rachunkach dodanych do Multiterminala, zarówno tych podłączonych do systemu transakcyjnego, jak i będących w trybie offline. Okno można otworzyć z menu głównego [View > Accounts], skrótu klawiszowego Ctrl+A lub przycisku na pasku narzędzi. Okno wyświetlane jest w postaci tabeli, w której w kolumnach zgrupowane są następujące informacje: Login - numery rachunków wprowadzonych do Multiterminala Name imię i nazwisko osoby na którą założony jest rachunek Balance saldo rachunku w walucie depozytowej (brak możliwości zmiany na inną walutę) Credit suma udzielonego kredytu Equity saldo rejestru operacyjnego w walucie depozytowej (brak możliwości zmiany na inną walutę) Margin wielkość depozytu wniesionego pod otwarte pozycje na danym rachunku (wartości podane w walucie depozytowej, brak możliwości zmiany na inną walutę) Free Margin wolne środki, które można wnieść pod otwarcie nowych pozycji (wartość podana w walucie depozytowej, brak możliwości zmiany na inną walutę) Margin Level poziom zabezpieczenia podawany jako stosunek Equity do Margin. Jeżeli wartość jest niższa niż 100% nie można otwierać nowych pozycji (nawet przeciwstawnych, od których nie jest pobierany depozyt), jeżeli wartość spadnie poniżej 30% najbardziej stratna pozycja na otwartym rynku zostanie automatycznie zamknięta Profit wynik ze wszystkich pozycji na danym rachunku, podawany zawsze w walucie depozytowej (bez możliwości zmiany na inną walutę) W pasku pod tabelą podawane są zsumowane wartości (oprócz Margin Level) dla wszystkich rachunków. Wartości można wyrazić w walucie w której prowadzony jest dowolny rachunek podłączony do Multiterminala lub domyślnie w USD. Za pomocą prawego klawisza myszy otwieramy menu podręczne, które zawiera następujące polecenia: Connect Account polecenie aktywne tylko, jeżeli menu podręczne otworzymy na niepodłączonym rachunku (wyszarzony), otwiera okno logowania do wybranego rachunku

14 S t r o n a 14 Disconnect Account polecenie aktywne tylko, jeżeli menu kontekstowe otworzymy na rachunku podłączonym do systemu transakcyjnego. Po wybraniu polecenia rachunek zostaje odłączony od systemu transakcyjnego Connect All Accounts natychmiastowe zalogowanie na wszystkie rachunki, które zostały dodane do Multiterminala Disconnect All Accounts natychmiastowe wylogowanie ze wszystkich rachunków Account Details (skrót klawiszowy Enter) aktywne tylko na rachunkach w trybie on-line, otiwera okno zawierające informacje o stanie rachunku i otwartych na nim pozycjach. Umożliwia także wygenerowanie raportu historii operacji. W zakładce Security możemy zmienić hasło dostępu do rachunku New Account (skrót klawiszowy Insert) za pomocą polecenia można dodać nowy rachunek do Multiterminala. Należy podać login i hasło. Jeżeli operujemy na serwerze rzeczywistym, to nie można dodać rachunku z serwera demo. W ramach jednego terminala można dodawać tylko rachunki z serwera jednego brokera Delete Account (skrót klawiszowy Delete) usuwa z listy dodany wcześniej rachunek. Summary Currency umożliwia wybór waluty, w której wyświetlane są parametry w pasku podsumowującym listę rachunków. Można wybrać walutę, w której prowadzony jest dowolny rachunek lub domyślnie USD Auto Arrange (klawisz A) automatycznie dostosowuje szerokość kolumn; Grid (klawisz G) nakłada obramowanie na tabelę Header (klawisz H) włącza/wyłącza nagłówki tabeli Columns umożliwia wybór kolumn, które mają być wyświetlane w tabeli (można usunąć wszystkie kolumny oprócz kolumny Login) 7) Okno główne korzystanie z zakładek zarządzania pozycją Znajduje się w centralnej części Multiterminala i jako jedyny moduł nie może zostać zamknięte. Zawiera zakładki z poziomu których zarządza się pozycjami na wszystkich dodanych rachunkach: A) Zakładka Orders Zawiera zestawienie pozycji otwartych na wszystkich rachunkach oraz listę zleceń oczekujących. Otwarte pozycje oraz zlecenia oczekujące można sortować po dowolnej wartości (np. numerze rachunku na którym zostały otwarte, czasie otwarcia, instrumencie, wyniku, itd.) wystarczy kliknąć w nagłówek kolumny. O tym

15 S t r o n a 15 które kolumny mają być wyświetlane w zestawieniu zdecydować można po wybraniu z menu podręcznego polecenia Columns. W zakładce Orders znajduje się maksymalnie 16 kolumn: Order (Zlecenie) zawiera numer zlecenia, czerwone kółko w ikonie przed numerem zlecenia oznacza zlecenia sprzedaży, niebieskie zaś zlecenia kupna Login numer rachunku na którym zlecenie zostało złożone Time (Czas) zawiera datę oraz godzinę o której zostało złożone zlecenie Type określa typ zawartego zlecenia zlecenie buy, sell dla zleceń natychmiastowych oraz zlecenie typu Sell Stop, Sell Limit, Buy Stop, Buy Limit dla zleceń oczekujących Symbol zawiera symbol instrumentu na który zostało złożone zlecenie Lots określa wolumen zlecenia w lotach Price (Cena) pierwsza kolumna od lewej zawiera cenę po jakiej zostało złożone zlecenie, druga kolumna od lewej zawiera informację o aktualnej cenie ask dla zleceń sprzedaży, bid dla zleceń kupna S/L zawiera kurs po jakim został wyznaczony Stop Loss dla zlecenia, jeżeli Stop Loss nie został wyznaczony w komórce znajduje się wartość zero. Gdy cena rynkowa zbliża się do wyznaczonego poziomu Stop Loss, komórka zostaje podświetlona T/P zawiera kurs po jakim został wyznaczony Take Profit dla zlecenia, jeżeli Take Profit nie został wyznaczony w komórce znajduje się wartość zero. Gdy cena rynkowa zbliża się do wyznaczonego poziomu Take Profit, komórka zostaje podświetlona Commission zawiera wartość prowizji, w przypadku zleceń składanych na platformie BOSSAFX prowizja pobierana jest tylko w przypadku instrumentów z grupy Equity_CFD Taxes (Podatki) zawiera wartość podatku od zysków kapitałowych, w przypadku zleceń składanych na platformie BOSSAFX, wartość ta wynosi zero, podatek naliczany jest w inny sposób Swap zawiera wartość naliczoną z tytułu punktów swapowych Profit (Wynik) zawiera aktualny wynik z otwartej pozycji. Natychmiast po otwarciu pozycji wynik ten jest ujemny wynika to ze spreadu ceny po jakiej zlecenia jest otwierane i po jakiej może być zamknięte Expiration zawiera datę i godzinę do której zlecenie oczekujące jest aktywne Comment pozwala na przegląd komentarzy wpisanych przez użytkownika w trakcie składania zlecenia Pasek podsumowujący otwarte pozycje: Balance (Saldo Rachunku) zawiera sumę środków wniesionych na wszystkie podłączone rachunki inwestycyjne i wynik z zamkniętych pozycji. Nie uwzględnia wyniku z niezamkniętych transakcji. Prezentowany w walucie depozytowej dowolnego rachunku lub domyślnie w USD Equity (Saldo Rejestru Operacyjnego) jest sumą Balance [Salda Rachunku] ze wszystkich podłączonych rachunków i wyniku ze wszystkich niezamkniętych transakcji, zmienia się w trakcie zmian cen na rynku i wartości [Wynik]. Prezentowane w walucie depozytowej dowolnego rachunku lub domyślnie w USD Margin (Wymagany Depozyt) wyraża sumę wartości wszystkich depozytów niezbędnych do utrzymywania pozycji. Prezentowany w walucie depozytowej dowolnego rachunku lub domyślnie w USD Free (Wolne Środki Pieniężne) jest różnicą sumy Balance [Salda Rejestru Operacyjnego] ze wszystkich rachunków i Margin [Wymaganego Depozytu] ze wszystkich rachunków, informuje o środkach dostępnych na otwarcie kolejnych pozycji

16 S t r o n a 16 Menu kontekstowe: Otwierane prawym klawiszem myszy zawiera: Account Details - otwiera okno szczegółowych informacji o konkretnym rachunku Profit umożliwia wybór sposobu prezentacji wyniku z otwartych pozycji: as Points wynik dla każdej otwartej pozycji prezentowany jest w punktach od ceny otwarcia as Term Currency wynik prezentowany w walucie kwotowanej (druga w parze walutowej), w przypadku pozostałych instrumentów oznacza walutę, w której dany instrument jest notowany (np. USD dla instrumentu SILVER) as Deposit Currency wynik prezentowany w walucie depozytowej (waluta w której prowadzony jest rachunek) Summary Currency umożliwia wybór waluty w której prezentowane są wielkości w pasku zbiorczego salda, można wybrać walutę, w której prowadzony jest dowolny dodany rachunek lub domyślnie USD Find (Znajdź) (skrót klawiszowy Ctrl+F) pozwala wyszukać zlecenia po zadanym parametrze (np. nazwa instrumentu, numer rachunku) Copy (Kopiuj) (skrót klawiszowy Ctrl+C) pozwala skopiować zaznaczony rekord i przekleić go do edytora tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego Save (Zapisz) (skrót Ctrl+S) umożliwia zapisanie wszystkich rekordów do pliku *.htm. Grid (Obramowanie) nakłada obramowanie na tabelę Auto Arrange automatycznie dostosowuje szerokość kolumn Columns pozwala na wybór kolumn, które mają być widoczne w zakładce Orders B) Zakładka History Zawiera zestawienie operacji przeprowadzonych na wszystkich rachunkach dodanych do Multiterminala, w tym: zamkniętych pozycji, anulowanych oraz wygasłych zleceń oczekujących, wpłat oraz wypłat. Rekordy można sortować po dowolnej wartości (np. numerze rachunku, czasie zamknięcia, instrumencie, itd.) wystarczy kliknąć w nagłówek kolumny. O tym które kolumny mają być wyświetlane w zestawieniu zdecydować można po wybraniu z menu podręcznego polecenia [Columns]. W zakładce [History] znajduje się maksymalnie 17 kolumn: Order (Zlecenie) zawiera unikalny numer przeprowadzonej operacji Login numer rachunku na którym operacja została przeprowadzona Open Time (Czas) zawiera datę oraz godzinę o której zostało złożone zlecenie, zawarta transakcja lub przeprowadzona operacja Type określa typ zawartego zlecenia zlecenie buy, sell dla zleceń natychmiastowych oraz zlecenie typu Sell Stop, Sell Limit, Buy Stop, Buy Limit dla zleceń oczekujących. Inne typy operacji, to np. balance oznaczający wpłatę lub wypłatę środków Symbol zawiera symbol instrumentu na który zostało złożone zlecenie, w przypadku operacji niehandlowych komórka pozostaje pusta Lots określa wolumen zlecenia w lotach Price (Cena) pierwsza kolumna od lewej zawiera cenę po jakiej zostało złożone zlecenie, druga kolumna od lewej zawiera informację o aktualnej cenie ask dla zleceń sprzedaży, bid dla zleceń kupna S/L zawiera kurs po jakim został wyznaczony Stop Loss dla zlecenia, jeżeli Stop Loss nie został wyznaczony w komórce znajduje się wartość zero. Gdy cena rynkowa zbliża się do wyznaczonego poziomu Stop Loss, komórka zostaje podświetlona T/P zawiera kurs po jakim został wyznaczony Take Profit dla zlecenia, jeżeli Take Profit nie został wyznaczony w komórce znajduje się wartość zero. Gdy cena rynkowa zbliża się do wyznaczonego poziomu Take Profit, komórka zostaje podświetlona

17 S t r o n a 17 Commission zawiera wartość prowizji, w przypadku zleceń składanych na platformie BOSSAFX prowizja pobierana jest tylko w przypadku instrumentów z grupy Equity_CFD. Taxes (Podatki) zawiera wartość podatku od zysków kapitałowych, w przypadku zleceń składanych na platformie BOSSAFX, wartość ta wynosi zero, podatek naliczany jest w inny sposób Swap zawiera wartość naliczoną z tytułu punktów swapowych Profit (Wynik) zawiera wynik z zamkniętej pozycji Expiration zawiera datę i godzinę do której zlecenie oczekujące jest aktywne Comment pozwala na przegląd komentarzy wpisanych przez użytkownika w trakcie składania zlecenia Pasek podsumowujący otwarte pozycje: Deposit (Wpłaty) zawiera sumę środków wniesionych na wszystkie podłączone rachunki inwestycyjne. Prezentowane w walucie depozytowej dowolnego rachunku lub domyślnie w USD Credit (Kredyt) - zawiera sumę środków wniesionych na wszystkie podłączone rachunki inwestycyjne w ramach dostępnej linii kredytowej. Prezentowany w walucie depozytowej dowolnego rachunku lub domyślnie w USD Withdrawal (Wypłaty) - zawiera sumę środków wypłaconych ze wszystkich podłączonych rachunków inwestycyjnych. Prezentowane w walucie depozytowej dowolnego rachunku lub domyślnie w USD Menu kontekstowe: Otwierane prawym klawiszem myszy zawiera: Account Details - otwiera okno szczegółowych informacji o konkretnym rachunku; Profit umożliwia wybór sposobu prezentacji wyniku z zamkniętych pozycji: as Points wynik dla każdej otwartej pozycji prezentowany jest w punktach (dla pozycji krótkich: różnica między ceną otwarcia, a ceną zamknięcia; dla pozycji długich różnica między ceną zamknięcia, a ceną otwarcia); as Term Currency wynik prezentowany w walucie kwotowanej (druga w parze walutowej), w przypadku pozostałych instrumentów oznacza walutę, w której dany instrument jest notowany (np. USD dla instrumentu FOIL) as Deposit Currency wynik prezentowany w walucie depozytowej (waluta w której prowadzony jest rachunek); Summary Currency umożliwia wybór waluty w której prezentowane są wielkości w zbiorczym zestawieniu, można wybrać walutę, w której prowadzony jest dowolny dodany rachunek lub domyślnie USD; All History / Last 6 Months / Last 3 Months / Last Month / Last Week / Last 3 Days / Today / Custom Period - umożliwia wybrać okres za jaki ma być wyświetlana historia operacji (odpowiednio Cała historia / ostatnie 6 miesięcy / ostatnie 3 miesiące / ostatni miesiąc / ostatni tydzień / ostatnie 3 dni / Dzisiaj / okres niestandardowy) Find (Znajdź) (skrót klawiszowy Ctrl+F) pozwala wyszukać zlecenia po zadanym parametrze (np. nazwa instrumentu, numer rachunku) Copy (Kopiuj) (skrót klawiszowy Ctrl+C) pozwala skopiować zaznaczony rekord i przekleić go do edytora tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego Save (Zapisz) (skrót Ctrl+S) umożliwia zapisanie wszystkich rekordów do pliku *.htm Grid (Obramowanie) nakłada obramowanie na tabelę Auto Arrange automatycznie dostosowuje szerokość kolumn Columns pozwala na wybór kolumn, które mają być widoczne w zakładce History

18 S t r o n a 18 C) Zakładka New Zakładka służy do zawierania transakcji w trybie natychmiastowym (zlecenia oczekujące składane są z zakładki Pending). Zawieranie transakcji przebiega nieco inaczej niż na pozostałych platformach transakcyjnych, głównie dlatego, że transakcje zawierane są na kilku rachunkach jednocześnie. W zakładce [New] główne pola konfiguracji zleceń to: Symbol rozwijana lista instrumentów dostępnych w systemie transakcyjnym. Instrumenty można wyszukać wybierając na klawiaturze pierwszą literę ich nazwy (np. S aby odszukać SILVER) T/P pole nieobligatoryjne, służy do określenia poziomu Take Profit w momencie zawierania transakcji. Wartość można wpisać ręcznie lub ustawić za pomocą strzałek przytrzymanie klawisza Ctrl podczas przewijania powoduje przeskok o 10 punktów, klawisza Shift o 5 punktów, a przy kombinacji klawiszy Ctrl+Shift zmiana następuje co 50 punktów). Jeżeli zamierzamy zająć pozycję krótką T/P powinien zostać ustawiony poniżej aktualnej ceny, w przypadku pozycji długich wartość ta powinna znaleźć się powyżej aktualnej ceny (w przeciwnym wypadku nie będzie można zawrzeć transakcji) S/L pole nieobligatoryjne, służy do określenia poziomu Stop Loss w momencie zawierania transakcji. Wartość można wpisać ręcznie lub ustawić za pomocą strzałek przytrzymanie klawisza Ctrl podczas przewijania powoduje przeskok o 10 punktów, klawisza Shift o 5 punktów, a przy kombinacji klawiszy Ctrl+Shift zmiana następuje co 50 punktów). Jeżeli zamierzamy zająć pozycję długą S/L powinien zostać ustawiony poniżej aktualnej ceny, w przypadku pozycji krótkich wartość ta powinna znaleźć się powyżej aktualnej ceny (w przeciwnym wypadku nie będzie można zawrzeć transakcji)

19 S t r o n a 19 Comment w polu tym możemy wpisać komentarz do transakcji, który będzie widoczny przy każdej zawartej transakcji na każdym rachunku Total Volume w polu tym określa się wolumen transakcji w lotach, jednak wartość ta powiązana jest z kolejnym polem: [Lots Allocation] Lots Allocation służy do określenia wolumenu transakcji w lotach dla każdego rachunku podczas zawierania zagregowanych transakcji, możliwe metody to: predefined volume dla każdego z rachunków wolumen określany jest ręcznie (i zapamiętywany). Wybranie tej opcji pozwoli zawierać transakcje o ściśle określonym wolumenie dla każdego z rachunków total volume for each order na każdym rachunku zostanie zawarta transakcja o takim samym wolumenie określonym w polu [Total Volume] equal parts na każdym rachunku zostanie zawarta transakcja o takim samym wolumenie, równym wielkości określonej w [Total Volume] i podzielonej przez liczbę rachunków na których mają zostać zajęte pozycje (w przypadku kiedy dany instrument nie jest dostępny dla danego rachunku lub wolne środki nie są wystarczające na pokrycie depozytu wstępnego, transakcja nie zostanie zawarta na tymże rachunku) on equity ratio wartość podana w polu [Total Volume] zostanie rozdzielona pomiędzy rachunki proporcjonalnie do wielkości salda rejestru operacyjnego [Equity] każdego z rachunków. Całkowity wolumen będzie rozdzielany proporcjonalnie dopóki wartość zlecenia na pojedynczym rachunku nie przekroczy maksymalnej wielkości pojedynczego zlecenia dla danego instrumentu (wielkości określone w zarządzeniach OTC) on free margin ratio wartość podana w polu Total Volume zostanie rozdzielona pomiędzy rachunki proporcjonalnie do wolnych środków na każdym z rachunków [Free Margin]. Całkowity wolumen będzie rozdzielany proporcjonalnie dopóki wartość zlecenia na pojedynczym rachunku nie przekroczy maksymalnej wielkości pojedynczego zlecenia dla danego instrumentu (wielkości określone w zarządzeniach OTC) Maximum deviation from quoted price jest maksymalne odchylenie od bieżącego kursu (podane w pipsach), które jesteśmy w stanie zaakceptować. Zmiana cen może być bardzo dynamiczna, aby uniknąć rek wotowania zaleca się przyjęcie minimalnego odchylenia od ceny na odpowiednim poziomie. Zmiana ceny może nastąpić na naszą korzyść lub też nie, ale mamy większe prawdopodobieństwo, że wejdziemy na rynek wtedy kiedy chcemy Przyciski [Sell]/[Buy] po wprowadzeniu wszystkich parametrów za pomocą przycisków zawieramy transakcje na wszystkich zaznaczonych rachunkach jednocześnie. Jeżeli w tabeli poniżej przycisków [Sell]/[Buy] odznaczymy któryś z rachunków, to transakcja nie zostanie na nim zawarta; Zestawienie rachunków pod panelem zawierania transakcji znajduje się lista rachunków, wraz z parametrami potencjalnego zlecenia. Zlecenia można zawierać w zagregowany sposób przyciskami nad zestawieniem lub osobno dla każdego rachunku przyciskami w lewej części tabeli Po otworzeniu pozycji potwierdzamy wykonaną operację przyciskami [OK] dla pojedynczego zlecenia lub dla pojedynczego rachunku lub też dla wszystkich rachunków jednocześnie. Możemy także wydrukować zbiorcze (dla wszystkich pozycji na wszystkich rachunkach lub pojedynczego rachunku) lub pojedyncze (dla pojedynczej pozycji) potwierdzenie wykonanej operacji należy skorzystać w odpowiednim miejscu z przycisku [Print]. Aby otworzyć pozycje w nowym instrumencie należy go wybrać z rozwijanej listy i powtórzyć powyższe kroki.

20 S t r o n a 20 D) Zakładka Close Za pomocą zakładki możemy zamykać wybrane pozycje na wybranych rachunkach lub dokonać zagregowanego zamknięcia. Najpierw z listy rozwijanej wybieramy instrument na którym otwarte są pozycje. W tabeli poniżej zestawione są rachunki wraz z rozbitymi pozycjami w danym instrumencie. Przed zamykaniem pozycji warto ustawić maksymalne odchylenie w punktach od bieżącej ceny wpisujemy odpowiednią wartość w polu [Maximum deviation from quoted price]. Za pomocą przycisku [Close] w kolumnie [Action] zamykamy wszystkie pozycje w danym instrumencie dla pojedynczego rachunku. Możemy także zamykać pojedyncze pozycje w ramach jednego bądź kilku rachunków. Jeżeli chcemy zamknąć wszystkie pozycje na wszystkich rachunkach jednocześnie korzystamy z przycisku [Close] znajdującego się pod rozwijaną listą instrumentów. Po zamknięciu pozycji potwierdzamy wykonaną operację przyciskami [OK] dla pojedynczego zlecenia lub dla pojedynczego rachunku lub też dla wszystkich rachunków jednocześnie. Możemy także wydrukować zbiorcze (dla wszystkich pozycji na wszystkich rachunkach lub pojedynczego rachunku) lub pojedyncze (dla pojedynczej pozycji) potwierdzenie wykonanej operacji należy skorzystać w odpowiednim miejscu z przycisku [Print]. Aby zamknąć pozycje w kolejnym instrumencie wybieramy go z rozwijanej listy i powtarzamy powyższe kroki. E) Zakładka Close By Za pomocą zakładki można zamykać pozycje przeciwstawne w jednym instrumencie metodą zamknij jedną przez drugą. Podstawowy warunek to minimum dwie pozycje przeciwstawne w jednym instrumencie na tym samym rachunku. Nie można zamykać pozycji z jednego rachunku pozycją przeciwstawną z innego rachunku. Pierwszy krok przy zamykaniu pozycji przeciwstawnych w trybie zamknij przez to wybór instrumentu z rozwijanej listy. Następnie w tabeli zestawiającej rachunki i otwarte na nich pozycje wybieramy z rozwijanej listy pozycję która ma zostać zamknięta (domyślnie podane są pozycje, które zostały otworzone jako pierwsze). Następnie dla każdego rachunku przez zaznaczenie należy zaznaczyć, która pozycja ma domknąć pozycję przeciwstawną wybraną z listy. Po dokonaniu wyboru przyciski [Close by] w kolumnie [Action] podświetlone zostaną na żółto. Wszystkie pozycje można zamknąć zbiorczo za pomocą przycisku [Close By] (znajdującego się pod rozwijaną listą instrumentów) lub dla każdego rachunku z osobna za pomocą przycisków znajdujących się w kolumnie [Action].

21 S t r o n a 21 Po zamknięciu pozycji potwierdzamy wykonaną operację przyciskami [OK] dla pojedynczego rachunku lub też dla wszystkich rachunków jednocześnie. Możemy także wydrukować zbiorcze (dla wszystkich rachunków) lub pojedyncze (dla jednego rachunku) potwierdzenie wykonanej operacji należy skorzystać w odpowiednim miejscu z przycisku [Print]. F) Zakładka Multiple Close By Za pomocą zakładki możemy domknąć pozycje przeciwstawne w danym instrumencie do wartości netto. Podstawowy warunek, to minimum dwie pozycje, które są do siebie przeciwstawne. Nie można zamykać pozycji z jednego rachunku pozycją przeciwstawną z innego rachunku. Najpierw należy wybrać z listy rozwijanej instrument w którym pozycje mają zostać domknięte do wielkości netto. Następny krok, to zaznaczenie rachunków na których ma dojść do znetowania pozycji. Pozycje możemy domykać w sposób zagregowany przyciskiem [Multiple Close By] znajdującym się pod rozwijaną listą instrumentów. Możemy także zamykać pozycje dla każdego rachunku osobno korzystając z przycisków [Multiple Close By] znajdujących się w kolumnie Action. Po zamknięciu pozycji potwierdzamy wykonaną operację przyciskami [OK] dla pojedynczego rachunku lub też dla wszystkich rachunków jednocześnie. Możemy także wydrukować zbiorcze (dla wszystkich rachunków) lub pojedyncze (dla jednego rachunku) potwierdzenie wykonanej operacji należy skorzystać w odpowiednim miejscu z przycisku [Print].

22 S t r o n a 22 G) Zakładka Pending Pending zakładka służy do składania zleceń oczekujących typu limit i stop. Składanie zleceń oczekujących przebiega nieco inaczej niż na pozostałych platformach transakcyjnych, głównie dlatego, że zlecenia oczekujące składane są na kilku rachunkach jednocześnie. Aby złożyć zlecenie oczekujące należy wypełnić odpowiednie pola w zakładce (niektóre z nich są opcjonalne): Symbol rozwijana lista instrumentów dostępnych w systemie transakcyjnym, z której należy wybrać instrument na którym chcemy złożyć zlecenie oczekujące. Instrumenty można wyszukać wybierając na klawiaturze pierwszą literę ich nazwy (np. N aby odszukać NZDUSD) T/P pole nieobligatoryjne, służy do określenia poziomu Take Profit w momencie składania zlecenia oczekującego. Wartość można wpisać ręcznie lub ustawić za pomocą strzałek przytrzymanie klawisza Ctrl podczas przewijania powoduje przeskok o 10 punktów, klawisza Shift o 5 punktów, a przy kombinacji klawiszy Ctrl+Shift zmiana następuje co 50 punktów. Jeżeli zamierzamy złożyć zlecenie typu buy, T/P powinien zostać ustawiony powyżej ceny aktywacji zlecenia, w przypadku zleceń sell, wartość ta powinna znaleźć się poniżej ceny aktywacji (w przeciwnym wypadku nie będzie można złożyć zlecenia) S/L pole nieobligatoryjne, służy do określenia poziomu Stop Loss w momencie składania zlecenia oczekującego. Wartość można wpisać ręcznie lub ustawić za pomocą strzałek przytrzymanie klawisza Ctrl podczas przewijania powoduje przeskok o 10 punktów, klawisza Shift o 5 punktów, a przy kombinacji klawiszy Ctrl+Shift zmiana następuje co 50 punktów. Jeżeli zamierzamy złożyć zlecenie typu buy S/L powinien zostać ustawiony poniżej ceny aktywacji zlecenia, w przypadku zleceń sell wartość ta powinna znaleźć się powyżej ceny aktywacji (w przeciwnym wypadku nie będzie można złożyć zlecenia) Comment w polu tym możemy wpisać komentarz do zlecenia, który będzie widoczny przy każdym wystawionym zleceniu oczekującym na każdym rachunku, a po realizacji także powstałej transakcji; Total Volume w polu tym określa się wolumen transakcji w lotach, jednak wartość ta powiązana jest z kolejnym polem: [Lots Allocation] Lots Allocation służy do określenia wolumenu transakcji w lotach dla każdego rachunku podczas zagregowanego składania zleceń, możliwe metody to:

23 S t r o n a 23 predefined volume dla każdego z rachunków wolumen określany jest ręcznie (i zapamiętywany). Wybranie tej opcji pozwoli składać zlecenia oczekujące i zawierać transakcje o ściśle określonym wolumenie dla każdego z rachunków total volume for each order na każdym rachunku zostanie złożone zleceni oczekujące o takim samym wolumenie określonym w polu Total Volume equal parts na każdym rachunku zostanie złożone zlecenie oczekujące o takim samym wolumenie, równym wielkości określonej w Total Volume i podzielonej przez liczbę rachunków na których mają zostać złożone zlecenia oczekujące ( w przypadku kiedy dany instrument nie jest dostępny dla danego rachunku, zlecenie nie zostanie złożone na tymże rachunku) on equity ratio wartość podana w polu Total Volume zostanie rozdzielona pomiędzy rachunki proporcjonalnie do wielkości salda rejestru operacyjnego (equity) każdego z rachunków. Całkowity wolumen będzie rozdzielany proporcjonalnie dopóki wartość zlecenia na pojedynczym rachunku nie przekroczy maksymalnej wielkości pojedynczego zlecenia dla danego instrumentu (wielkości określone w zarządzeniach OTC) on free margin ratio wartość podana w polu Total Volume zostanie rozdzielona pomiędzy rachunki proporcjonalnie do wolnych środków na każdym z rachunków (Free Margin). Całkowity wolumen będzie rozdzielany proporcjonalnie dopóki wartość zlecenia na pojedynczym rachunku nie przekroczy maksymalnej wielkości pojedynczego zlecenia dla danego instrumentu (wielkości określone w Zarządzeniach OTC) Open price kurs aktywacji zlecenia oczekującego w rubryce należy wprowadzić kurs instrumentu, po osiągnięciu którego nastąpi aktywacja zlecenia oczekującego. Warunki jakie musi spełniać kurs aktywacji jest ściśle powiązany z rodzajem zlecenia (w niektórych przypadkach może zależeć od limitów odległości od aktualnej ceny rynkowej wielkości określone w Zarządzeniach OTC). Kurs aktywacji można wpisać ręcznie lub ustawić za pomocą strzałek przytrzymanie klawisza Ctrl podczas przewijania powoduje przeskok o 10 punktów, klawisza Shift o 5 punktów, a przy kombinacji klawiszy Ctrl+Shift zmiana następuje co 50 punktów. Warunki które musi spełniać kurs aktywacji w przypadku danego typu zlecenia zostały podane przy charakterystyce typów zleceń: Zlecenie Buy Limit zlecenie oczekujące otwierające długą pozycję na wybranym instrumencie po spełnieniu zadanych wcześniej warunków realizacji. Zlecenia typu Buy Limit są realizowane zawsze po określonej w warunku realizacji cenie, która musi być niższa lub równa cenie rynkowej ASK. Jeżeli na otwarciu notowań danego instrumentu cena otwarcia jest niższa lub równa cenie aktywacji, to zlecenie realizowane jest po cenie otwarcia Zlecenie Buy Stop Zlecenie oczekujące otwierające długą pozycję na wybranym instrumencie po spełnieniu zadanych wcześniej warunków realizacji. Zlecenia typu Buy Stop są realizowane po pierwszej cenie rynkowej ASK, wyższej lub równej warunkowi realizacji Zlecenie Sell Limit -Zlecenie oczekujące otwierające krótką pozycję na wybranym instrumencie po spełnieniu zadanych wcześniej warunków realizacji. Zlecenia typu Sell Limit są realizowane zawsze po określonej w warunku realizacji cenie, która musi być wyższa lub równa cenie rynkowej BID. Jeżeli na otwarciu notowań cena otwarcia jest wyższa lub równa cenie aktywacji, to zlecenie zostaje realizowane po cenie otwarcia. Zlecenie Sell Stop Zlecenie oczekujące otwierające krótką pozycję na wybranym instrumencie po spełnieniu zadanych wcześniej warunków realizacji. Zlecenia typu Sell Stop są realizowane po pierwszej cenie rynkowej BID, niższej lub równej warunkowi realizacji

24 S t r o n a 24 Expipiry w tym miejscu określamy datę i godzinę do kiedy zlecenia oczekujące będą ważne. Jeżeli do tego czasu nie zostaną spełnione warunki aktywacji zlecenia wygasną. Jeżeli nie zaznaczymy daty wygaśnięcia zleceń, będą one ważne bezterminowo Przyciski [Place] po wprowadzeniu wszystkich parametrów za pomocą przycisku składamy zlecenia oczekujące na wszystkich zaznaczonych rachunkach jednocześnie. Jeżeli w tabeli poniżej odznaczymy któryś z rachunków, to zlecenie nie zostanie na nim złożone Zestawienie rachunków pod panelem zawierania składania zleceń znajduje się lista rachunków, wraz z parametrami potencjalnego zlecenia. Zlecenia można zawierać w zagregowany sposób przyciskami nad zestawieniem lub osobno dla każdego rachunku przyciskami w lewej części tabeli, w kolumnie [Action]. Po złożeniu zlecenia oczekującego potwierdzamy wykonaną operację przyciskami [OK] dla pojedynczego rachunku lub też dla wszystkich rachunków jednocześnie. Możemy także wydrukować potwierdzenie zbiorcze dla wszystkich rachunków lub pojedyncze potwierdzenie wykonanej operacji na danym rachunku należy skorzystać w odpowiednim miejscu z przycisku [Print]. Aby złożyć zlecenie oczekujące na nowym instrumencie należy go wybrać z rozwijanej listy i powtórzyć powyższe kroki. H) Zakładka Modify Z poziomu zakładki możemy modyfikować parametry zleceń oczekujących oraz załączać zlecenia obronne do otwartych pozycji. Z rozwijanej listy instrumentów wybieramy instrument na który zostały złożone zlecenia oczekujące lub w którym mamy otwarte pozycje. Następnie wprowadzamy parametry, które chcemy zmienić w zleceniach (wszystkie parametry są opcjonalne i aby stały się aktywne należy je zaznaczyć tickiem): Stop Loss Zlecenia polegające na automatycznym zamknięciu pozycji w momencie gdy cena osiągnie dany poziom. Jeśli mamy otwartą długą pozycję (zlecenie oczekujące typu buy)

25 S t r o n a 25 należy ustawić zlecenie stop loss poniżej bieżącej ceny (kursu aktywacji zlecenia oczekującego buy). Gdy kurs rynkowy spadnie do zadanego poziomu zlecenie zostanie automatycznie wykonane tzn. pozycja zostanie zamknięta (w przypadku zlecenia oczekującego nie stanie się nic, dopóki zlecenie nie zostanie aktywowane i tym samym zmienione w otwartą pozycję). Należy pamiętać, że w przypadku pozycji długiej zlecenie zostaje otworzone po cenie ASK natomiast zamknięte po cenie BID co oznacza, że ustawiając poziom stop loss powinniśmy brać pod uwagę cenę sprzedaży BID. W przypadku posiadania krótkiej pozycji (zlecenia oczekującego sell) poziom stop loss należy ustawić powyżej bieżącej ceny (powyżej kursu aktywacji zlecenia sell). Należy pamiętać, że krótka pozycja została otwarta po cenie BID czyli zostanie zamknięta po cenie ASK dlatego należy ustawić dane zlecenie powyżej bieżącej ceny ASK. W sytuacji gdy cena rynkowa osiągnie zadany poziom zlecenie również zostanie automatycznie zamknięte (w przypadku zleceń oczekujących nie stanie się nic, dopóki zlecenie nie zostanie aktywowane i nie przekształci się w otwartą pozycję). Jeżeli w czasie sesji lub na otwarciu wystąpi luka cenowa, powodująca spełnienie warunku aktywacji Stop Loss a, to zostanie on zrealizowany po pierwszej cenie spełniającej tenże warunek aktywacji. Kurs aktywacji stop loss można wpisać ręcznie lub ustawić za pomocą strzałek - przytrzymanie klawisza Ctrl podczas przewijania powoduje przeskok o 10 punktów, klawisza Shift o 5 punktów, a przy kombinacji klawiszy Ctrl+Shift zmiana następuje co 50 punktów Take Profit - Jest zleceniem odwrotnym do stop loss i służy do zamykania zyskownych pozycji lub akceptacji określonej straty. Polega na automatycznym zamknięciu transakcji po osiągnięciu przez cenę zadanego poziomu. W przypadku pozycji długiej (zlecenia oczekującego buy) poziom aktywacji ustawiamy powyżej ceny rynkowej BID danego instrumentu (w przypadku zleceń oczekujących buy powyżej kursu aktywacji zlecenia oczekującego). W drugim przypadku. Analogicznie Take Profit dla pozycji krótkich (zleceń oczekujących sell) ustawiany jest poniżej aktualnej ceny rynkowej ASK (w przypadku zleceń oczekujących sell poniżej kursu aktywacji takiego zlecenia). Na otwarciu sesji realizacja zlecenia take profit następuje po cenie otwarcia. Kurs aktywacji Take profit można wpisać ręcznie lub ustawić za pomocą strzałek - przytrzymanie klawisza Ctrl podczas przewijania powoduje przeskok o 10 punktów, klawisza Shift o 5 punktów, a przy kombinacji klawiszy Ctrl+Shift zmiana następuje co 50 punktów Open price kurs aktywacji zleceń oczekujących. Nie dotyczy otwartych pozycji. Kurs aktywacji zleceń oczekujących można wpisać ręcznie lub ustawić za pomocą strzałek - przytrzymanie klawisza Ctrl podczas przewijania powoduje przeskok o 10 punktów, klawisza Shift o 5 punktów, a przy kombinacji klawiszy Ctrl+Shift zmiana następuje co 50 punktów. Należy przy tym wziąć pod uwagę limit odległości kursu od aktualnej ceny (dotyczy niektórych instrumentów i jest określony w odpowiednich zarządzeniach DM BOŚ) oraz typ zlecenia: Buy limit modyfikowana cena nie może być wyższa niż aktualny kurs ask; Sell limit modyfikowana cena nie może być niższa niż aktualny kurs bid; Buy stop modyfikowana cena nie może być niższa niż aktualny kurs ask; Sell stop modyfikowana cena nie może być wyższa niż aktualny kurs bid. Expiry dotyczy jedynie zleceń oczekujących. Możemy zmienić datę wygaśnięcia zlecenia. Jeżeli zlecenia oczekujące są ważne terminowo, to po zaznaczeniu okienka [Expiry] (bez zaznaczania okienka z datą) zmodyfikujemy zlecenie ważne terminowo do ważnych bezterminowo. Jeżeli chcemy zmienić lub nadać termin ważności zleceniom oczekującym, wtedy zaznaczamy okienko [Expiry] oraz okienko z datą (którą wybieramy za pomocą rozwijanego kalendarza) Po wprowadzeniu parametrów modyfikacji zmiany zatwierdzamy globalnie przyciskiem [Modify] lub dla każdego zlecenia/pozycji oddzielnie (przyciski [Modify] w kolumnie [Action]). Warto zwrócić uwagę, że jeżeli parametry modyfikacji zostały wprowadzone niepoprawnie dla danego typu zlecenia/pozycji, to przyciski

26 S t r o n a 26 [Modify] w kolumnie [Action] pozostają wyszarzane. Po przeprowadzeniu modyfikacji potwierdzamy wykonaną operację przyciskami [OK] dla pojedynczego rachunku lub też dla wszystkich rachunków jednocześnie. Możemy także wydrukować potwierdzenie zbiorcze dla wszystkich rachunków lub pojedyncze potwierdzenie wykonanej operacji na danym rachunku należy skorzystać w odpowiednim miejscu z przycisku [Print]. Aby złożyć zlecenie oczekujące na nowym instrumencie należy go wybrać z rozwijanej listy i powtórzyć powyższe kroki. I) Zakładka Delete Zakładka służy do anulacji wystawionych zleceń oczekujących. Zlecenia sortowane są po instrumencie dlatego pierwszy etap to wybór z listy rozwijanej instrumentu, na którym złożone są zlecenia oczekujące. Następnie zlecenia możemy usuwać pojedynczo, tylko dla wybranego rachunku, dla kilku wybranych rachunków lub centralnie umieszczonym przyciskiem [Delete] dla wszystkich rachunków. Zlecenia które mają być usunięte muszą być zaznaczone. Po anulowaniu zlecenia oczekującego potwierdzamy wykonaną operację przyciskami [OK] dla pojedynczego rachunku lub też dla wszystkich rachunków jednocześnie. Możemy także wydrukować potwierdzenie zbiorcze dla wszystkich rachunków lub pojedyncze potwierdzenie wykonanej operacji na danym rachunku należy skorzystać w odpowiednim miejscu z przycisku [Print]. Aby złożyć zlecenie oczekujące na nowym instrumencie należy go wybrać z rozwijanej listy i powtórzyć powyższe kroki. IV) Zarządzanie pozycją Multiterminal przeznaczony jest do zawierania transakcji, składania, modyfikowania i anulowania zleceń oczekujących na wielu rachunkach jednocześnie. Moduł handlowy jest bardziej rozbudowany niż w przypadku platformy Desktop oraz platform mobilnych. Brak tu modułu wykresów oraz strategii automatycznych (obok Multiterminala można mieć uruchomioną platformę Desktop). Operacje handlowe przebiegają w inny sposób niż na pozostałych terminalach. Nowe zagadnienie to sposób alokacji wolumenu transakcji na poszczególnych rachunkach. Wybór instrumentu możliwy jest tylko z poziomu rozwijanej listy a nie jak ma to miejsce na platformie Desktop z poziomu okna Rynek lub zestawienia pozycji. Platforma nie jest dostępna w polskiej wersji

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Spis treści 1. Instalacja platformy... 2 2. Logowanie do rachunku demo... 3 3. Logowanie do rachunku rzeczywistego... 5 4. Informacje o rachunku... 6 dibre.pl 1 1. Instalacja platformy

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki w mforex Trader Instrukcja

Pierwsze kroki w mforex Trader Instrukcja Pierwsze kroki w mforex Trader Instrukcja mforex@mbank.pl 22 697 4774 mforex.pl Spis treści 1. Instalacja platformy... 3 2. Logowanie do rachunku demo... 3 3. Logowanie do rachunku rzeczywistego... 5 4.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika mforex WEB

Instrukcja użytkownika mforex WEB Instrukcja użytkownika mforex WEB Kontakt: e-mail: info@mforex.pl infolinia: 22 697 4774 www.mforex.pl 1 Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2. Uruchamianie platformy... 3 3. Interfejs użytkownika...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Platformy BRE WebTrader

Instrukcja użytkownika Platformy BRE WebTrader Instrukcja użytkownika Platformy BRE WebTrader Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2. Uruchamianie platformy... 3 3. Interfejs użytkownika... 4 3.1. Nagłówek okna platformy... 5 3.2 Menu wyboru instrumentu...

Bardziej szczegółowo

str.1 Informacje ogólne

str.1 Informacje ogólne Informacje ogólne GO4X Mobile to oparta na technologii HTML5 platforma dostępna na większość smartfonów, w tym na urządzenia iphone i system Android. Dostęp do niej uzyskuje się poprzez odwiedzenie odpowiedniego

Bardziej szczegółowo

SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO

SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO 1. Menu główne... 2 1.1 Logo... 2 1.2 Dane rachunku... 2 1.3 Filtry... 2 1.4 Menu... 2 1.5 Ustawienia... 3 1.6 Pomoc... 6 1.7 Wyloguj... 6 2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Platformy transakcyjnej BOSSAFX Dla urządzeń z systemem operacyjnym Android Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. Strona 2 Spis treści I) Pierwsze kroki... 3 1) Pobieranie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Platformy transakcyjnej ibossafx Dla urządzeń działających w środowisku ios Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. Strona 2 Spis treści I) Pierwsze kroki... 3 1) Pobieranie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Smart Orders

Instrukcja użytkownika Smart Orders Instrukcja użytkownika Smart Orders Autorski dodatek do platformy mforex Trader Kontakt: e-mail: kontakt@mforex.pl infolinia: 22 697 4774 www.mforex.pl 1 Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2. Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER DLA KLIENTÓW ALIOR BANKU

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER DLA KLIENTÓW ALIOR BANKU INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER DLA KLIENTÓW ALIOR BANKU 1. PODPISANIE UMOWY Klienci Alior Banku mają możliwość otwarcia rachunku Alior Trader przez System Bankowości Internetowej. Aby to zrobić,

Bardziej szczegółowo

SUPERMAKLER FX MODUŁ RAPORTÓW

SUPERMAKLER FX MODUŁ RAPORTÓW SUPERMAKLER FX MODUŁ RAPORTÓW Spis treści 1. Ekran startowy... 1 2. Nagłówek pasek stanu rachunku... 2 3. Sekcja Menu... 2 3.1. Otwarte pozycje... 2 3.2. Zlecenia oczekujące... 4 3.3. Zamknięte pozycje...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET OTWARCIE RACHUNKU ROR PRZEZ INTERNET Aby otworzyć rachunek ROR przez Internet należy, uruchomić portal Alior Banku i przejść do sekcji Klienci Indywidualni/Konta

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Platformy transakcyjnej BOSSAFX Tab Dla urządzeń z systemem operacyjnym Android Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. S t r o n a 2 Spis treści I) Pierwsze kroki... 3 1) Pobieranie

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 2 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

Platforma transakcyjna BOSSA FX. Platforma Metatrader 4 najpopularniejsza na świecie platforma transakcyjna

Platforma transakcyjna BOSSA FX. Platforma Metatrader 4 najpopularniejsza na świecie platforma transakcyjna Platforma transakcyjna BOSSA FX Platforma Metatrader 4 najpopularniejsza na świecie platforma transakcyjna 1 Główne możliwości: składanie zleceń natychmiastowych i oczekujących prezentacja kwotowań rozbudowane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Platformy transakcyjnej BOSSAFX Dla urządzeń z systemem operacyjnym Android Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. Strona 2 Spis treści I) Pierwsze kroki... 3 1) Pobieranie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA APLIKACJI META TRADER 4 W SYSTEMIE ANDROID

INSTRUKCJA APLIKACJI META TRADER 4 W SYSTEMIE ANDROID INSTRUKCJA APLIKACJI META TRADER 4 W SYSTEMIE ANDROID SPIS TREŚCI 1. Instalacja... 2 1.1 Pobranie aplikacji... 2 1.2 Logowanie do systemu... 3 2. Nawigacja... 5 2.1 Menu... 5 2.1.1 Rachunki...5 2.1.2 Notowania...6

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp. Pierwsze logowanie. Wygląd platformy po zalogowaniu. Składnianie zleceń. Widok nowego zlecenia na wykresie oraz w zakładce handel

Spis treści. Wstęp. Pierwsze logowanie. Wygląd platformy po zalogowaniu. Składnianie zleceń. Widok nowego zlecenia na wykresie oraz w zakładce handel Instrukcja obsługi Spis treści Wstęp 3 Pierwsze logowanie 4 Wygląd platformy po zalogowaniu 5 Składnianie zleceń 6 Widok nowego zlecenia na wykresie oraz w zakładce handel 7 Zamykanie i modyfikacja zlecenia

Bardziej szczegółowo

Krok 4: Zamykamy pozycję

Krok 4: Zamykamy pozycję Krok 4: Zamykamy pozycję Skoro już wiemy, w jakim celu będziemy dokonywać zakupu (zajęcie długiej pozycji) lub sprzedaży (zajęcie krótkiej pozycji), powinniśmy wiedzieć, w jaki sposób zakończyć naszą transakcję.

Bardziej szczegółowo

DIF Freedom WEB (CFD) Komputer, Tablet oraz Telefon Szybki Start

DIF Freedom WEB (CFD) Komputer, Tablet oraz Telefon Szybki Start DIF Freedom WEB (CFD) Komputer, Tablet oraz Telefon Szybki Start Szybkie wprowadzenie do obsługi platform DIF Freedom WEB, CFD. Page 1 of 17 Czym jest platforma DIF Freedom WEB Szybka i Prosta Zaprojektowana,

Bardziej szczegółowo

Notowania Mobilne wersja Java dotykowa. Instrukcja obsługi programu

Notowania Mobilne wersja Java dotykowa. Instrukcja obsługi programu Notowania Mobilne wersja Java dotykowa Instrukcja obsługi programu Notowania Mobilne to aplikacja, która pozwala na dostęp do notowań giełdowych w czasie rzeczywistym z każdego miejsca na świecie, gdzie

Bardziej szczegółowo

ROZPOCZĘCIE PRACY Z PLATFORMĄ INFRONT

ROZPOCZĘCIE PRACY Z PLATFORMĄ INFRONT ROZPOCZĘCIE PRACY Z PLATFORMĄ INFRONT Pierwszym krokiem jest uzyskanie dostępu do danych rynkowych w celu pobrania aktualnych notowań spółek. Możesz to zrobić wybierając opcję Preferencje z menu Narzędzia.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika mforex Android

Instrukcja użytkownika mforex Android Instrukcja użytkownika mforex Android Platforma transakcyjna Meta Trader 4 dla urzadzeń mobilnych z systemem Android TM Kontakt: e-mail: kontakt@mforex.pl infolinia: 22 697 4774 www.mforex.pl Android TM

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. MetaTrader 4 Dla urządzeń mobilnych z systemem Android TM. Android TM jest znakiem handlowym zastrzeżonym przez Google, Inc.

Instrukcja użytkownika. MetaTrader 4 Dla urządzeń mobilnych z systemem Android TM. Android TM jest znakiem handlowym zastrzeżonym przez Google, Inc. Instrukcja użytkownika MetaTrader 4 Dla urządzeń mobilnych z systemem Android TM Android TM jest znakiem handlowym zastrzeżonym przez Google, Inc. Spis treści 1 Instalacja i pierwsze uruchomienie... 2

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 3. Logowanie 4. Ekran główny 5. Dodawanie instrumentów i wykresów 6. Składanie zleceń w panelu One Click 7. Zlecenia oczekujące 8

Spis treści. Wstęp 3. Logowanie 4. Ekran główny 5. Dodawanie instrumentów i wykresów 6. Składanie zleceń w panelu One Click 7. Zlecenia oczekujące 8 Instrukcja obsługi Spis treści Wstęp 3 Logowanie 4 Ekran główny 5 Dodawanie instrumentów i wykresów 6 Składanie zleceń w panelu One Click 7 Zlecenia oczekujące 8 Zarządzanie pozycją 9,10 Historia transakcji

Bardziej szczegółowo

Biuro Maklerskie. Alior Trader Mobile. Podręcznik użytkownika System Android 1/26

Biuro Maklerskie. Alior Trader Mobile. Podręcznik użytkownika System Android 1/26 Biuro Maklerskie Alior Trader Mobile Podręcznik użytkownika System Android 1/26 1. Spis Treści 1. WSTĘP... 3 2. Instalacja Platformy Alior Trader Mobile... 4 3. Logowanie do Platformy... 6 3.1 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Platformy transakcyjnej ibossafx Dla urządzeń działających w środowisku ios Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. S t r o n a 2 Spis treści I) Pierwsze kroki... 3 1) Pobieranie

Bardziej szczegółowo

Web Client. LMAX rekomenduje używanie przeglądarki internetowej Chrome lub Firefox do handlu na platformie transakcyjnej LMAX Exchange.

Web Client. LMAX rekomenduje używanie przeglądarki internetowej Chrome lub Firefox do handlu na platformie transakcyjnej LMAX Exchange. Web Client Internetowa technologia handlu LMAX Exchange oferuje klientom: Bezpośredni dostęp do rynku instrumentów finansowych FX i CFDs. Niskie opóźnienie w anonimowy handlowym (ponad 90% z transakcji

Bardziej szczegółowo

mforex Android Platforma transakcyjna Meta Trader 4 dla urządzeń mobilnych z systemem Android TM

mforex Android Platforma transakcyjna Meta Trader 4 dla urządzeń mobilnych z systemem Android TM mforex Android Platforma transakcyjna Meta Trader 4 dla urządzeń mobilnych z systemem Android TM mforex@mbank.pl 22 697 4774 mforex.pl Android TM jest znakiem handlowym zastrzeżonym przez Google, Inc.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego 1 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 I WSTĘP... 3 II OPIS FUNKCJONALNOŚCI... 3 1. LOGOWANIE DO SERWISU INTERNETOWEGO... 3 1.1 Reguły bezpieczeństwa... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Ucznia

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Ucznia Instrukcja obsługi Platformy nszkoła Panel Ucznia Spis Treści I. Rozpoczęcie pracy... 3 Pulpit... 3 Menu Start... 4 Tablica... 4 II. Mój profil... 5 Dane personalne... 5 Adres do korespondencji... 6 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Podręcznik do platformy xtab

Podręcznik do platformy xtab Podręcznik do platformy xtab Wstęp 1. Wstęp XTB oferuje bezpłatne oprogramowanie do zainstalowania na tabletach, co daje możliwość pełnej kontroli nad rachunkiem niezależnie od miejsca, w którym się znajdujemy.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. MetaTrader 4 Dla urządzeń mobilnych wyposażonych w ios

Instrukcja użytkownika. MetaTrader 4 Dla urządzeń mobilnych wyposażonych w ios Instrukcja użytkownika MetaTrader 4 Dla urządzeń mobilnych wyposażonych w ios Spis treści 1 Instalacja i pierwsze uruchomienie... 2 1.1 Pobranie aplikacji... 2 1.2 Logowanie... 4 1.3 Zakładanie demo...

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

Biuro Maklerskie. Alior Trader Mobile. Podręcznik użytkownika System ios 1/20

Biuro Maklerskie. Alior Trader Mobile. Podręcznik użytkownika System ios 1/20 Biuro Maklerskie Alior Trader Mobile Podręcznik użytkownika System ios 1/20 1. Spis Treści 1. WSTĘP... 3 2. Instalacja Platformy Alior Trader Mobile... 4 3. Logowanie do Platformy... 5 3.1 Rachunek Rzeczywisty...

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

Podręcznik aplikacji maklerskiej CONDICO Trade

Podręcznik aplikacji maklerskiej CONDICO Trade Podręcznik aplikacji maklerskiej CONDICO Trade Spis treści Wprowadzenie Ekran rynku Książka zleceń Transakcje pozasesyjne Ustawienia Dodatkowe funkcje w nowej wersji Wprowadzenie Menu - Ikony służą wyświetlania

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Notowaniach Statica mdm 4

Przewodnik po Notowaniach Statica mdm 4 Przewodnik po Notowaniach Statica mdm 4 Notowania Statica mdm 4 to nowa wszechstronna, łatwa w obsłudze aplikacja, przeznaczona dla osób inwestujących na rynkach finansowych. Jej główną funkcją jest wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Notowania Mobilne wersja Java

Notowania Mobilne wersja Java Notowania Mobilne wersja Java Instrukcja obsługi programu Notowania Mobilne to aplikacja, która pozwala na dostęp do notowań giełdowych w czasie rzeczywistym z każdego miejsca na świecie, gdzie tylko możliwe

Bardziej szczegółowo

I. RODZAJE ORAZ SKŁADANIE, ZAMYKANIE I MODYFIKACJA ZLECEŃ... 2

I. RODZAJE ORAZ SKŁADANIE, ZAMYKANIE I MODYFIKACJA ZLECEŃ... 2 Biuro Maklerskie Alior Trader 2 Zarządzanie zleceniami i pozycjami SPIS TREŚCI I. RODZAJE ORAZ SKŁADANIE, ZAMYKANIE I MODYFIKACJA ZLECEŃ... 2 1. Rodzaje zleceń... 2 1) Zlecenie typu market... 2 2) Zlecenie

Bardziej szczegółowo

www.nsforex.pl System transakcyjny NS Forex Instrukcja obsługi

www.nsforex.pl System transakcyjny NS Forex Instrukcja obsługi System transakcyjny NS Forex Instrukcja obsługi System transakcyjny NS Forex NS Forex to nowoczesna platforma transakcyjna, pozwalająca Klientom inwestować na rynku walutowym z poziomu przeglądarek internetowych.

Bardziej szczegółowo

Rejestr transakcji GIIF - instrukcja

Rejestr transakcji GIIF - instrukcja Rejestr transakcji GIIF - instrukcja 2 1 Kancelaria Notarialna - Rejestr Transakcji GIIF instrukcja Rejestr Transakcji GIIF Poniższa instrukcja przedstawia sposób przygotowania transakcji i realizację

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

Notowania Mobilne wersja BlackBerry. Instrukcja obsługi programu

Notowania Mobilne wersja BlackBerry. Instrukcja obsługi programu Notowania Mobilne wersja BlackBerry Instrukcja obsługi programu Notowania Mobilne to aplikacja, która pozwala na dostęp do notowań giełdowych w czasie rzeczywistym z każdego miejsca na świecie, gdzie tylko

Bardziej szczegółowo

Forex PitCalculator INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

Forex PitCalculator INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Forex PitCalculator Forex PitCalculator jest aplikacją służącą do obliczania podatku należnego z tytułu osiągniętych na rynku walutowym zysków. Jest to pierwsze tego typu oprogramowanie na polskim rynku.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 6

PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 6 PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 6 Notowania BRE Statica 3 instalacja programu, funkcje dedykowane. Notowania BRE Statica 3 to wszechstronna, łatwa w obsłudze aplikacja, przeznaczona dla osób

Bardziej szczegółowo

Notowania Mobilne (wersja BlackBerry)

Notowania Mobilne (wersja BlackBerry) Notowania Mobilne (wersja BlackBerry) Instrukcja obsługi programu Notowania Mobilne to aplikacja, która pozwala na dostęp do notowań giełdowych w czasie rzeczywistym z każdego miejsca na świecie, gdzie

Bardziej szczegółowo

Obsługa platformy xstation

Obsługa platformy xstation Obsługa platformy xstation Logowanie do platformy Logowanie do platformy Najważniejsze funkcje xstation Dostęp do rachunku z dowolnego miejsca Wykonywanie zleceń za pomocą jednego kliknięcia Handel bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Plany Zamówień Publicznych EG_LOG Plany Zamówień Publicznych Instrukcja Użytkownika. Instrukcja użytkownika 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...

Bardziej szczegółowo

Alior Trader 2. Podręcznik użytkownika. Copyrights Alior Bank

Alior Trader 2. Podręcznik użytkownika. Copyrights Alior Bank Alior Trader 2 Podręcznik użytkownika Copyrights Alior Bank SPIS TREŚCI I. RODZAJE ORAZ SKŁADANIE, ZAMYKANIE I MODYFIKACJA ZLECEŃ 1. Rodzaje zleceń 2. Sposoby składania zleceń na platformie Alior Trader

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Ucznia Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik do platformy MT4 web access

Podręcznik do platformy MT4 web access Podręcznik do platformy MT4 web access Wstęp 1. Wstęp MT4 web access jest internetową platformą transakcyjną, która oferuje zaawansowane narzędzia do analizy wykresów oraz dane finansowe w czasie rzeczywistym.

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi S P I S T R E Ś C I Instrukcja obsługi 1. Podstawowe informacje o programie.................................................................................... 2 2. Instalacja programu.....................................................................................................

Bardziej szczegółowo

I. Interfejs użytkownika.

I. Interfejs użytkownika. Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej ErLab Instrukcja konfiguracji i obsługi Spis Treści 1. Wstęp... 2 2. Konfiguracja... 3 2.1. Serwer... 3 2.2. Laboratorium... 3 2.3. Punkt pobrań... 4 3. Wysyłanie skierowania...

Bardziej szczegółowo

Zgrywus dla Windows v 1.12

Zgrywus dla Windows v 1.12 Zgrywus dla Windows v 1.12 Spis treści. 1. Instalacja programu. 2 2. Pierwsze uruchomienie programu.. 3 2.1. Opcje programu 5 2.2. Historia zdarzeń 7 2.3. Opisy nadajników. 8 2.4. Ustawienia zaawansowane...

Bardziej szczegółowo

Czym jest ING BankOnLine? Zamówienie i aktywacja. Logowanie i korzystanie

Czym jest ING BankOnLine? Zamówienie i aktywacja. Logowanie i korzystanie Czym jest ING BankOnLine? ING BankOnLine to bezpłatny dostęp do konta osobistego, firmowego lub oszczędnościowego, przez Internet. Dla kogo: Jest przeznaczony zarówno dla klientów indywidualnych, jak i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII

IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII O programie Program Itelix itender Manager przeznaczony jest do zarządzania zapytaniami ofertowymi przesyłanymi za pomocą poczty elektronicznej przez firmy korzystające z systemu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Opis panelu użytkownika Pierwsze zalogowanie w systemie Procedura resetowania hasła Składanie nominacji krok po kroku System Telnom Nominacje znajduje

Bardziej szczegółowo

Komunikator wewnętrzny. funkcjonalność podstawowa bs4 intranet

Komunikator wewnętrzny. funkcjonalność podstawowa bs4 intranet Komunikator wewnętrzny funkcjonalność podstawowa bs4 intranet Spis treści Informacje ogólne...3 Okno wysyłki komunikatu...3 Okno odbioru komunikatów...6 Zestawienia komunikatów...8 Kompetencje do komunikatów...9

Bardziej szczegółowo

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż WellCommerce Poradnik: Sprzedaż Spis treści well W tej części poradnika poznasz funkcje WellCommerce odpowiedzialne za obsługę sprzedaży. 2 Spis treści... 2 Wstęp... 3 Logowanie do panelu administratora...

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Biuro Online Konektor instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Tworzenie usługi... 5 2.2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie Firebird: System Obsługi Zleceń PL+ Grafik Urlopowy PL+ Zarządzanie Szkoleniami

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje CONDICO Trade 4.0

Nowe funkcje CONDICO Trade 4.0 Nowe funkcje CONDICO Trade 4.0 Czerwiec, 2010 Copyright 2008, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. Streszczenie Ekran rynku Listy instrumentów Zlecenia własne Transakcje własne Transakcje pozasesyjne

Bardziej szczegółowo

M@klernet MOBILE - Instrukcja

M@klernet MOBILE - Instrukcja M@klernet MOBILE - Instrukcja Spis treści I. INFORMACJE OGÓLNE... 2 II. LOGOWANIE... 2 II. MENU... 4 IV. SKŁADANIE, ANULOWANIE, MODYFIKACJA ZLECEŃ... 6 1. Składanie zleceń... 6 2. Modyfikowanie i anulowanie

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korzystania z panelu pielęgniarki szkolnej

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korzystania z panelu pielęgniarki szkolnej Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja korzystania z panelu pielęgniarki szkolnej Rok 2011 Pielęgniarka szkolna Ekran główny Program dreryk uruchamia się w trybie pełnoekranowym w postaci panelu. Nawigacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania KB tokena

Instrukcja użytkowania KB tokena Instrukcja użytkowania KB tokena Wstęp Co to jest KB token? KB token (inaczej token mobilny) jest aplikacją instalowaną w telefonie komórkowym, umożliwiającą generowanie haseł jednorazowych. Token mobilny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O. Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D2/10_04/Z5 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 2 ISA Server - Logi serwera (D2) Zadanie 5 Sprawdzanie logów serwera Notatka logi

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK TECHNICZNY DLA KART PŁATNICZYCH

PRZEWODNIK TECHNICZNY DLA KART PŁATNICZYCH PRZEWODNIK TECHNICZNY DLA KART PŁATNICZYCH 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. ZMIANA LIMITÓW TRANSAKCJI INTERNETOWYCH... 3 2.1 WPROWADZANIE WNIOSKU O LIMIT DLA TRANSAKCJI INTERNETOWYCH W SYSTEMIE VISIONA...

Bardziej szczegółowo

Krok 2 Systemy transakcyjne

Krok 2 Systemy transakcyjne Krok 2 Systemy transakcyjne XTB-Trader Po zalogowaniu na rachunku konkursowym uzyskujemy pełną funkcjonalność platformy transakcyjnej. Przy pierwszym logowaniu ekran platformy wygląda jak na rysunku powyżej.

Bardziej szczegółowo

,Aplikacja Okazje SMS

,Aplikacja Okazje SMS , jest rozwiązaniem, które umożliwia bez umiejętności programistycznych uruchomić własną aplikację na fanpage-u firmy lub marki. Pozwala ona na dodanie numeru telefonu do swojej bazy w SerwerSMS.pl, umożliwiając

Bardziej szczegółowo

Kontrola księgowania

Kontrola księgowania Kontrola księgowania Opcja dostępna tylko w wersji Ala Max W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, zmieniającym przepisy dotyczące sposobu rozliczania kosztów uzyskania przychodów w programie Ala

Bardziej szczegółowo

Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT

Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Opcja dostępna tylko w wersji Ala Max W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, w programie Ala wprowadzono funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes

Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes Wejdź na stronę Banku Pocztowego www.pocztowy.pl. W prawym górnym rogu, na czerwonej belce znajdziesz przycisk Zaloguj się, wybierz go, a następnie wybierz przycisk

Bardziej szczegółowo

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów.

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Możliwość wysyłki dokumentacji serwisowej do producentów poprzez API możliwa jest od wersji 3.0.48.6 (Aby sprawdzić wersję swojego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Białystok, 29 czerwca 2012 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do

Bardziej szczegółowo

Składanie zleceń z NOLa. Klient może złożyć zlecenie nie tylko z poziomu r-brokera, ale również z poziomu aplikacji Notowania OnLine (NOL).

Składanie zleceń z NOLa. Klient może złożyć zlecenie nie tylko z poziomu r-brokera, ale również z poziomu aplikacji Notowania OnLine (NOL). Składanie zleceń z NOLa Klient może złożyć zlecenie nie tylko z poziomu r-brokera, ale również z poziomu aplikacji Notowania OnLine (NOL). Aby aktywować zlecenia w NOLu kliknij Właściwości > Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Novell Messenger 3.0.1 Mobile Szybki start

Novell Messenger 3.0.1 Mobile Szybki start Novell Messenger 3.0.1 Mobile Szybki start Maj 2015 Program Novell Messenger 3.0.1 i jego nowsze wersje są dostępne dla urządzeń przenośnych z systemami ios i Android oraz urządzeń BlackBerry. Dzięki możliwości

Bardziej szczegółowo

TURNINGPOINT KROKI DO URUCHOMIENIA TESTU NA PC

TURNINGPOINT KROKI DO URUCHOMIENIA TESTU NA PC TURNINGPOINT KROKI DO URUCHOMIENIA TESTU NA PC 1. Podłącz odbiornik 2. Uruchom TurningPoint 3. Sprawdź połączenie (Odbiornik i/lub ResponseWare) 4. Wybierz listę uczestników (opcjonalne) 5. Wybierz głosowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu DHL EasySHip v. 5.3.x

Instrukcja obsługi programu DHL EasySHip v. 5.3.x Instrukcja obsługi programu DHL EasySHip v. 5.3.x I n s t r u k c j a E a s y S h i p 5. 3. x Strona 1 Spis treści 1. Konfiguracja aplikacji... 3 2. Przygotowanie listu przewozowego... 4 3. Dodawanie Nadawcy...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Logowanie... 3 2. Diagnostyka... 4 3. Konfiguracja sterownika... 5 3.1 Konfiguracja sterownika aktualizacja oprogramowania... 5 4.

Bardziej szczegółowo

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie Prezentacja Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików 1 Cel instrukcji 1. Zapoznajesz się z instrukcją obsługi aplikacji internetowej File Nebula

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

RCForb (Client) Instrukcja Użytkownika

RCForb (Client) Instrukcja Użytkownika RCForb (Client) Instrukcja Użytkownika Dokumentacja wstępna. Spis treści Strona # - Instalacja i pierwsze uruchomienie Strona # - Konfiguracja ustawień Twego dźwięku Strona # - Odnalezienie stacji zdalnej

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Zen Cart 1.3.9 1.5

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Zen Cart 1.3.9 1.5 Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Zen Cart 1.3.9 1.5 - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2 Instrukcja dla Interesanta Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do EBOI... str.3 1.1.Zakładanie konta EBOI 1.2.Logowanie do systemu EBOI 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne. Umowy i Rejestr depozytów (zabezpieczeń wykonania umów) Instrukcja użytkownika

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne. Umowy i Rejestr depozytów (zabezpieczeń wykonania umów) Instrukcja użytkownika Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Umowy i Rejestr depozytów (zabezpieczeń wykonania umów) Instrukcja użytkownika EG_LOG Umowy i Rejestr depozytów (zabezpieczeń wykonania umowy) Instrukcja Użytkownika.

Bardziej szczegółowo

Notowania Mobilne wersja Java. Instrukcja obsługi programu

Notowania Mobilne wersja Java. Instrukcja obsługi programu Notowania Mobilne wersja Java Instrukcja obsługi programu Notowania Mobilne to aplikacja, która pozwala na dostęp do notowań giełdowych w czasie rzeczywistym z każdego miejsca na świecie, gdzie tylko możliwe

Bardziej szczegółowo

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz.

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz. Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU Za pomocą protokołu PPPoE UWAGA: Niniejsza instrukcja dotyczy tylko przypadków połączeń kablowych oraz radiowych BEZ użycia routera domowego. W przypadku posiadania routera

Bardziej szczegółowo