Wpływ kryzysu finansowego na rynek transakcji fx swap w Polsce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wpływ kryzysu finansowego na rynek transakcji fx swap w Polsce"

Transkrypt

1 Bnk K 0 Wpłw ku nnowgo n nk nkj wp w ol wł Ol* łn: 6 lugo 0. Zkpown: 9 n 0. n ją k n mkńkm nku nuhomoś poł ę lm 007. w k un kó ojął ł śwow nk nnow. Źółm ku ł njj ownę nk nnow n św jnm mhnmów nmj ku ł nk nkj wmn wluowj wp. Clm nnjgo kułu j nl głównh uwunkowń unkjonown nku nkj wp w ol w uj ku nnowgo. W on uo k nnow ł źółm ukulnj mn kó ł n nku nkj wp w ol. O poąku ku nnowgo un n nkh ownęh kh jk nk pnężn uo ol mkńkgo pośno wpłwł n kwność unkjonown nku wp w ol. m mm nk nkj wp ł ę jnm mhnmów nmj uń nków ownęh n polk nk nnow. łow kluow: k nnow nkj wp k żn pm ko J: C58 G0 G * okon n Unw konomnm w onnu; -ml:

2 . Ol. Węp Clm nnjgo kułu j pó nkj nnków wpłwjąh n nk nkj wp w ol w wunkh ku nnowgo. W gólnoś wkj polg hpo ż w wnku ku nnowgo n nku nkj wp w ol ł ukuln mn w nnkh wpłwjąh n jgo unkjonown. O poąku ku nnowgo un n nkh ownęh kh jk nk pnężn uo ol mkńkgo pośno wpłwł n kwność unkjonown nku nkj wp w ol. nk n ł ę m jnm mhnmów nmj uń nków ownęh n polk nk nnow. Głównm pmom nl pnownh w kul ą w njj płnn gmn nku nkj wp w ol j. nkj l p wluowj U o U. Akuł j uupłnnm ohowh opowń oąh wpłwu ongo ku nnowgo n nk nkj wluowh w ol po. np. Konopk k Wnk 00; Konopk Mlu Wpowk 0. Op mn hoąh n nku nkj wp w ol połąono nlą głównh uwunkowń jgo unkjonown o nkją nnków wpłwjąh n ngo w wunkh ku nnowgo. Opown kł ę śu ęś. o węp w ęś ugj pojęo póę n mn hoąh n nku nnowm w wnku ku nnowgo. W ppowonj nl kupono ę p wkm n nkh pnężnh uo ol mkńkgo łogo. W gólnoś omówono owown o poąku ku jwko wou pm ko n nku męnkowm ęą wnkm pku un pomę nujm nnowm unkm nku o wękn wj o k. W ęś j pwono mn w unkjonownu nku nkj wp w ol w wnku uń ęąh konkwnją ku nnowgo. Zpnowno główn nnk wpłwją n unkjonown nku nkj wp w wunkh ku o omówono mn ukuln ęą kukm uń n śwowh nkh nnowh. W ęś wj kułu pojęo póę opu mhnmu pnon uń nków ownęh n polk nk nkj wp. W ęś pąj omówono wnk nl mpnj mhnmu pnon h uń. Cęść ó w wnok nl pnownh w nnjm kul.. Wpłw ku nnowgo n nk męnkow Cłośow nl źół ku n nku nnowm who po k nnjgo kułu. Z wglęu n główn l kułu nlę wpłwu ku n unkjonown nku męnkowgo gólnm uwglęnnm nku nkj wmn wluowj wp jko ń w kóm opoęł ę un n śwowh nkh nnowh pjęo 9 pn 007. W m nu jn njwękh nukh nków B ogłoł ż powou ku możlwoś wn jnok w wpł h unu nwująh n mkńkm nku ków hponh. W wlu opownh m.n. B k gno 008; Konopk k Wnk 00; oulnv ömqv 009; lo Wllm 009 unj ę o poąk uń n śwowm nku męnko-

3 Wpłw ku nnowgo n nk nkj wp w ol 5 wm. Bk nomj n m wgo ngżown nuj nnowh n nku ków hponh opowł o ngłgo wou okwngo p nwoów wngon ko. pk un pomę nujm nnowm unkm nku o wękn wj o k powoowł wo pm ko n nku męnkowm po. B owhn pjmuj ę ż mnkm pm ko n nku męnkowm j óżn pomę wkm poów nku męnkowgo km jk IBO WIBO UIBO opowjąm m wkm nkj OI po. np. honon 009; Kl łunnk 0. Wlkość IBO wkuj jką nę nuj nnow j goow użć woh śoków nnj nuj nnowj n okślon ok. W m ppku ppłw ą jnoonn mją mj n poąku nkj łożn nomnłu o n końu nkj wo nomnłu powękongo o oponown. W konk OI ovngh n wp nępuj wmn płnoś pomę nujm unkm nkj. okonuj ę jj w nu oln nkj. Z jnj on płon j ugonon op ł konku OI ugj śn gomn op O ovngh nku męnkowgo. W wękoś ppków mn plnoś konków OI n pkją jngo oku po. lvll W wąku wjmną wmną płnoś p o on konku o km wmn nomnłu nkj unj ę ż nkj OI m mnmln poom k kowgo konhn. Zmn owownj n nku męnkowm pm ko w ok o n 005. o 0 wśn 0. luowno n wk. Wk woluj pu pomę wkm IBO M WIBO M UIBO M opowjąm m wkm nkj OI M w ok o n 005. o 0 wśn pk ow Bnkuwo olm hmn Zmnjn B Boh wj o k K łużnow uo U U Źóło: u. W ol ą o njęśj pown p B kwoown wk OOIA. Węj nomj n m pkj konku OI op nku męnkowgo WIBO o op OOIA możn nlźć n on ACI:

4 6. Ol Gwłown wo woś pu l nków uo ol mkńkgo owowno o 9 pn 007. Jnośn n poąku ku polk nk męnkow wwł ę opon n un n nkh śwowh. Zgon nomjm pnownm p B kókomnow op ponow w ol w ok o w 008. owlł główn okwn o o płgo kłown ę poomu óp njnh. Wjąkm ło ponn poomu pu w gunu 007. Znm B nąpło o główn n kuk mljąj n kon oku płnnoś nku wąnj w wąku pgoownm nków o mknę oku o oln w m ok użh nkj użu pńw. owon p B n nkow n wkł ównż pku un mę unkm nku męnkowgo. Jn ęść nków mnjł w m ok klę nkj n nku męnkowm po. B Wnm kó wpłnęło n wo woś pu n polkm nku ł upłość nku nwjngo hmn Boh ogłoon 5 wśn 008. Zgon nomjm B pośno po upku hmn Boh n nku męnkowm wno włąn nkj o njkóh mnh k jk nkj ovngh. W nępnh mąh mn plnoś pożk n nku męnkowm włużł ę jnk p ł wość pu umwł ę n wokm poom. Aż pomę pogólnm gmnm nku n unkjonowł wglęu n nn mnjn lmów n ko kow konhn o młą lę unków nku pnężngo po. B O m 009. n nku owowno opnow mnjn ę wj o k jwko o opują m.n. Konopk k Wnk powon opnowm onżnm ę woś pu n nku męnkowm. W mju 00. nnj o onżn woś pu oł jnk hmown n o wpłnął nlją ę k łużnow pńw uo po. B Wk nnk pwł ż wość pu pomę wkm IBO WIBO o UIBO umwł ę n wżm poom nż p 9 pn Wpłw ku nnowgo n nk wpów wluowh nkj pu wp wluow wp wkown ą p nuj nnow główn o pokwn nnown w wlu oj po. B k gno pką polkgo nku j uż uł ngżown nków gnnh wkoująh nkj wp jko nę ąn km wluowm wnkjąm h nwj n polkm nku olgj kowh po. B ; B W ppku nków kjowh nkj wp wkown ą p wkm o pn kpoj wluowj pol ków mknowh nomnownh w wluh oh. Zgon nomjm B o 007. po ków mknowh o j lżł o śoków poknh o nków gnnh. hm płnoś pkłowj nkj wp l p wluowj U o nomnl uo w plnoś p łożnu kuu po n poom o kuu mnowgo nkj ulongo n poom pnown oł n wk.

5 Wpłw ku nnowgo n nk nkj wp w ol 7 Wk hm płnoś pkłowj nkj wp Konhn A 0 Konhn B óżn pomę ulonm mnowm kum wluowm kum po now ko pokn nnown w wlu oj wkonm nkj wp. W lu hown łożn o ku możlwoś żu ku mnow pownn płnć nępująą lżność ną pm óp ponowh po. np. Won Won : g: kuln ku wluow po okślon [ jko wość jnok mp ] wlu gnnj wżon w jnokh wlu kjowj wluow ku mnow okślon jko wość jnok wlu gnnj wżon w jnokh wlu kjowj wżon w lh mn plność nkj wp op ponow wlu kjowj o mn OI plnoś nkj wp op ponow wlu gnnj o mn plnoś nkj wp. oępn n nku kwoown nkj wp pnown ą w w. punkh wpowh wp pon l jko wżon OI w punkh owh óżn pomę wluowm kum mnowm nkj wp kulnm kum po l nj wlu. Wość wp l pogólnh mnów plnoś j pohoną pu óp ponowh l pogólnh wlu o nkowj g popu OI poż n nku nkj wp. Wo popu powouj wo poomu punków wpowh w ul węk ko pokn nnown w wlu gnnj wkonm [ nkj ] wp. W lu pmou wpłw ku nnowgo n nk nkj wp njęśj ul ę w wnku nl mn woś pu pomę nkową mplkowną opą

6 8. Ol ponową l wlu gnnj po.: B k 009; B k 009; Co Hung k 009; Gng n. 009; Gol nlo 0. Wkoują pown n nku noown nkj wp mplkowną opę ponową l wlu gnnj możn wnć pomoą nępująj lżnoś: mp [ ] Wość op mplkownj now ko pokn nnown w wlu gnnj p pomo łją n nku kjowm pomoą nkj wp po. B k gno Wość mplkownj nkj OI wp op ponowj l wlu gnnj pownn ć lżon o woś kwoowń nkowh op ponowj l wlu gnnj. wnuln ohln pownn ć kogown p nkową gę popu o poż. kłowo w uj g mplkown op ponow j wż o op nkowj nuj kjow m pokwć nnown w wlu gnnj pośnwm OI nkj wp wolą łużć ę pośno n nku gnnm. W wnku go p pop n nku nkj wp p jnonm woś popu n nku op gnnj. owouj o ż ównują ę woś op mplkownj o nkowj. óżn pomę OI opą mplkowną opą nkową owl wę lwn ko w ppku onj woś óżn lu kość w ppku ujmnj woś óżn ułu pokn nnown w wlu gnnj wkonm [ nkj ] wp w poównnu pośnm łużnm ę w wlu gnnj. Mhnm kogown óżn pomę opą mplkowną opą nkową łł o o u ku nnowgo j. o 9 pn 007. owoowł k ługowłh ohlń pomę opą nkową opą ukną n pow wou. oąw o IV kwłu 008. un n gnnh nkh nnowh mł ównż wpłw n unkjonown polkgo nku nkj wp. O go momnu ko pokn nnown w wlu gnnj pomoą nkj wp n ogć o kou pokn nnown pośno w wlu gnnj. Mhnm kogują [ óżnę ] pomę opą mplkowną opą nkową pł wę łć. W wom [ opownu ] B 009. wkuj w główn nnk kó pwł ż mhnm kogują n mógł łć:. On k kowgo polkh nków. ogon nkowj on wgonoś polkh nków powouj ż h konhn okują wękgo wngon ko kow wąn wną nkją.. Konność pn p ęść nków lnowj poj wluowj. l nkóh polkh nków nkj wp ą głównm nęm ąn km wluowm wąnm km wluowm ulonm koow nnnowmu. Z wglęu n kók mn plnoś nkj wp muą ć ęo onwn w wąku m konhn nkj 00 poją h kwoown użą mżą kł- ją ż polk nk ęą muł pć woją poję nlżn o kulnj n nkowj. Ognn w oęp o nnown pośno w wlu oj wwołn p un n głównh śwowh nkh nnowh powoowł ż l wlu kjowh

7 Wpłw ku nnowgo n nk nkj wp w ol 9 Wk óżn pomę mplkowną nkową opą wlu gnnj l p wluowh U o U pk ow olm Bnkuwo B hmn Boh Zmnjn wj o k K łużnow uo U U Uwg: nown woś oł wnon n pow nh nkj o mn plnoś mą. Źóło: opown n pow nh u. nuj nnowh góln mnjh o hkująh ę nżm ngm kowm nkj wp ł ę jną możlwośą pokn nnown w wlu oj. Cł pop n nnown w wlu oj ł wę kown n nk nkj wp w wąku m opn wśnj mhnm kogują n mógł łć. kukm go pou ł pnown n wk wo óżn pomę mplkowną nkj wp nkową opą. kukm ku nnowgo o mn w unkjonownu mgo nku ł ównż mn w uku wluowj ooów n nku nkj wp. W wnku uń owownh n nku męnkowm oęp nków kjowh o nnown w wlu gnnj oł ln ognon wękło ę nn n- l uku wluow ooów n kjowm nku nkj wp w % wluow U U 6 ooł 7 8 Źóło: opown n pow B 007. ; B

8 0. Ol kj wp o wół pop w m gmn nku. Jnośn nkłn p gnn nk lm n ko kow konhn pwł ż nmożlw ło pokwn nnown pośno w wlu gnnj. Wl nków nl mogło jnk pokwć nnown w wlu oj w wnku nkj wp pośnwm gnnh pomoów omnująh po. B kukm go ł on wo ułu nkj l p wluowj U w ogólnj um nkj wp. Łwj oęp o nnown w uo możlw ęk nkjom gnnm pomom omnująm powąm łlność w kjh uo pwł ównż ż w łm nlownm ok wość pu pomę opą mplkowną opą nkową l p U ł nż nż l p U. powoowło o pk npę n nku nkj wp. uj ulgł jnk onu w ugj połow 0. k w wnku ku łużnowgo uo łją n m nku nuj omnują w konkwnj ównż nk kjow mł o węk unoś pokwnm nnown w olh mkńkh o nlło owln w onąj woś pu l go oku po. B 0... Inkj mhnmu pnon uń Ognn płnnoś nku męnkowgo o pk un pomę nujm nnowm powoowł ukulną mnę w unkjonownu nku nkj wp. Uunn polkh nuj nnowh w oęp o nnown w wlu gnnj pwł ż nk nkj wp ł ę jnm knłów nmj uń nków gnnh n nk kjow. Wo pm ko n nkh gnnh uunł oęp o nnown w wlu gnnj o powoowło nównowgę n nku nk- j wp w konkwnj wo pm ko kż n nku kjowm. Mhnm n oł pwon [ w nh ] wlu uoów gnnh np. B k gno 008; mp Imkuo Kmu gno 008; oulnv ömqv 009. [ [ ] mp ] Wlkość pm mp ko n nku męnkowm możn opć jko wlkość pu [ ] mp pomę wkm poów nku męnkowgo kh jk IBO WIBO o UIBO opowjąm m wkm nkj OI: OI [ mp ] OI OI OI g: OI wokość op njnj nku OI męnkowgo l oku OI wokość op nkj OI l oku. OI OI OI pow kwoowń nkj OI wość olgj okuponowj wolnj o k o mn plnoś OI możn wnć pomoą lżnoś: [ ] OI OI OI [ ] [ ] [ ] OI [ ] [ ]

9 Wpłw ku nnowgo n nk nkj wp w ol jmują ż op konków OI opow op wolnj o k l ngo nku wość olgj okuponowj uwglęnjąj ko kow możn olć wkoują lżność ną wom po. Muo 009: OI OI OI g: kłn op oku w ppku upłoś konhn OI OI OI pwopoońwo upłoś konhn w ok OI OI OI wość olgj okuponowj wolnj o k. Wość olgj okuponowj uwglęnjąj ko kow j wę ówn um wżonj woś olgj wolnj o k o pownj woś oku w ppku upłoś konhn. Jko wg oum ę pwopoońwo upłoś konhn w ok. jmują nępn łożn ż wość pmu mp OI OI OI [ [ 00 uwglęn ównż pmę k płnnoś wó n wluow ku mnow w nkj wp uwglęnją ko kow o pmę k płnnoś możn opć pomoą nępujągo wżn po. Knon mm 0. 0: mp OI OI OI g: mp OI OI OI wość olgj okuponowj uwglęnjąj ko kow o pmę k płnnoś wlu gnnj mp OI OI OI wość olgj okuponowj uwglęnjąj ko kow o pmę k płnnoś wlu kjowj mp OI OI OI wość olgj okuponowj wolnj o k wlu gnnj mp OI OI OI wość olgj okuponowj wolnj o k wlu kjowj. Owown n nku wlkość mnowgo kuu wluowgo lż wę n lko o pu wolnh o k óp ponowh l ównż o pu pm ko kow o pm k płnnoś l ou wlu. Mą pm ko w nj wlu j wlkość pu n wom. Wo pu l wlu gnnj pu pownn powć o pku wlkoś pu pomę opą mplkowną opą nkową l wlu gnnj. Wluow ku mnow j owm nż nż ku wnkją włąn pu wolnh o k óp ponowh l ou wlu o mnj ko nnown w wlu oj wkonm nkj wp. Anlogn wo pu l wlu kjowj pu pownn powoowć wo pu pomę opą mplkowną opą nkową l wlu gnnj. Wluow ku mnow j owm wż nż ku wnkją włąn pu wolnh o k óp ponowh l ou wlu o kol węk ko nnown w wlu oj pośnwm nkj wp.

10 . Ol 5. Anl mpn W nnjm ol pnowno wnk nl mpnj mn kó ł w wnku ku nnowgo n nku nkj wp l p wluowh U o U. Anl oł ppowon n pow nh nnh oku o n 005. o 0 wśn owj. Anlown n ojmowł nkj o mn plnoś wnoąm mą. Jko n p ku nnowgo wkowno nn owj w nh o n 005. o 8 pn owj jko n oku ku owj o 9 pn 007. o 0 wśn owj. l opow wnon l óżn pomę opą mplkowną opą nkową l p wluowj U km K Śn Mn 56 Mnmum Mkmum Ohln now Wpółnnk mnnoś w % kośność Kuo nwżkow l opow wnon l óżn pomę opą mplkowną opą nkową l p wluowj U km K Śn Mn Mnmum Mkmum Ohln now Wpółnnk mnnoś w % kośność Kuo nwżkow l p wluowj U w lu uwglęnn óżn owj wkono n oą ol mkńkgo opóźnon o jn ń oo.

11 Wpłw ku nnowgo n nk nkj wp w ol W lh pnowno opow l oku p km o oku ku wnon l óżn pomę opą mplkowną kwoowń nkj wp o mn plnoś mą l p wluowh U o U nkową opą UIBO M o IBO U M. pośó pnownh opowh uwgę w p wkm mn woś śnj óżn pomę opą mplkowną opą nkową. W ppku p wluowj U owowno ponpęokon wo śnj woś óżn; w ppku p wluowj U wo ł ponnokon. W ppku p wluowj U nn mnł ę pono wość pmu kuo nwżkowj; w ok ku okł óżn ł lżon o okłu nomlngo. pw jnokowgo ppowon pomoą ów A k 98 o K Kwkowk n. 99 wkł wępown pw jnokowgo w nlownh gh owh. Anl oł wę ppowon n pwh óżnh nlownh mnnh. Jnośn pnlowć możlw lżnoś ługomnow kókomnow wpłwją n óżnę pomę opą mplkowną opą nkową wkono jnowmow mol kok łęm ngl Gng 987. owl on n jnon n lj ługomnowh nh wkom kongująm jk ównż lj kókomnowh wżjąh ohln o ługomnowh nów. W nl wępown lżnoś kongująj połużono ę m ngl Gng 987 o Johnn 988. Opó pm ko l nków pnężnh uo ol mkńkgo łogo w nu pnlowno ównż nn nnk kó mogą wpłwć n owowną wlkość pu ą pośno wąn nkm nkj wp. Jko mnną powljąą n nlown płnnoś nku nkj wp wkono wżoną w ponh óżnę pomę kum kupn kum pż po. hw 00: mp OI OI OI g: mp OI OI OI ku kupn l nkj wp o mn plnoś mą w ok mp OI OI OI ku pż l nkj wp o mn plnoś mą w ok. W ku n unkjonown nku nkj wp w ol wpłwł ównż łn nkow pojmown p oow Bnk olk. W mh ku un pźnk 008. B wpowł o 7 pźnk 008. możlwość wn nkj wp l kuów wluowh U U o CH. nowo mn plnoś nkj wp wnoł ń. W nu m 009. oow Bnk olk wpowł mnę w k un gon kóą o mj 009. oown nkom nkj wp mogł mć mn plnoś o mą po. B nkj wp l p wluowh U o U w mh ku un oown ł o kwn 00. po. B onwż lm B ło ww powngo wpłwu n ługomnow lżnoś hoą n nku nkj wp w -

12 . Ol nu pjęo pojś poponown p lo Wllm 009. Anl wpłwu łń B oł ppowon l wjśowh mnnh p opowną mokję ównn kongujągo l molu w ok ku. ównn kongują oon oło o mnną o-jnkową opująą ok oowąwn ku un. Jnośn hą woęnć wpłw ołwn ku un n nk nkj wp w poąkowm ok ku w nu pjęo w mnn o-jnkow: l oku o 7 pźnk 008. o 7 lugo 009. o o m 009. j. pjmowngo w nu poąku mnjn wj o k n nku o kwn 00. oć molu l pogólnh pooków wno n pow kum nomjngo hw Akk. okowo no opown molu onją nown. W lu uwglęnn wkh lżnoś wępująh w nlownh oh nh kh jk uokolj o wępown ku ACH l oku p km w nu wkono oon mol kok łęm o po: g: óżn pomę opą mplkowną opą nkową l p wluowj U [U] l mnu plnoś mą w ok pm ko n nku męnkowm l łogo l mnu plnoś mą w ok pm ko n nku męnkowm l uo [ol mkńkgo] l mnu plnoś mą w ok wżon w ponh óżn pomę kum kupn kum pż l nkj wp o mn plnoś mą l p wluowj U [U] OI wnj wunkow mn óżn pomę opą mplkowną opą nkową ł um gnown okłu -un. W l pwono omn oown pmów molu 8 l p wluowh U o U. W lh 5 6 pnown oł wnk n uokolj molu 8 wkonm u jung Bo 978 o wunkowj hoknoś l molu 8 ppowongo pomoą u ngl 98. W onnu o oku ku w nu wkono oon mol kok łęm o po: OI OI OI OI OI OI 00

13 Wpłw ku... nnowgo n nk nkj wp w ol 5 g: mnn o-jnkow opują ok oowąwn ku un o 7 pź- nk 008. o 7 lugo 009. mnn o-jnkow opują ok oowąwn ku un o m 009. o kwn 00. ł um gnown okłu -un. l Wnk oown pmów molu 8 m U U oown p-vlu oown p-vlu ω opn woo okłu -un l 5 Wnk n uokolj l molu 8 U U opóźnń wość wość p-vlu p-vlu owj owj

14 6. Ol l 6 Wnk n wępown wunkowj hoknoś l molu 8 U U opóźnń wość wość p-vlu p-vlu owj owj W l 7 pnown oł omn oown pmów molu 9 l kuów wluowh U o U. l 8 9 wją wnk n uokolj molu 9 wkonm u jung Bo o wunkowj hoknoś l molu 9 ppowongo pomoą u ngl. Omn wnk powją ż w ppku p wluowj U jk ż p U możn mówć o mn ukulnj w mhnm unkjonown nku nkj wp w ol ęąj wnkm ku nnowgo. Zlżność ługookow pomę nkm nkj wp nkm pnężnm uo ol mkńkgo wępowł kż p km nnowm jnk o k njlnj wpłnął n wunk unkjonown łgo nku. Wn kó wwołł powoowł n lko mnę hk- l 7 Wnk oown pmów molu 9 m U U oown p-vlu oown p-vlu ω opn woo okłu -un

15 Wpłw ku nnowgo n nk nkj wp w ol 7 u lżnoś ługookowj n nku pnężnm uo l ównż powwn n onj lżnoś kókookowj pomę pmą ko n nku nkj wp pmą ko n nkh pnężnh uo ol mkńkgo. Omn oown pmów l lżnoś kókookowj w ppku ou nlownh p wluowh o lżnoś ługookowj l p U ą gon molm pnownm w ol wm nnjgo kułu. pow nl możn wć ż w ku nnowgo wlkość pm ko n nku pnężnm łogo uo ol mkńkgo pośno wpłwł n pmę ko n nku nkj wp. owją o pnown w lu pmou wnk ń l nków gnnh po. B k 009; 009; Gng n l 8 Wnk n uokolj l molu 9 U U opóźnń wość wość p-vlu p-vlu owj owj l 9 Wnk n wępown wunkowj hoknoś l molu 9 U U opóźnń wość wość p-vlu p-vlu owj owj W ppku nl wpłwu płnnoś nku nkj wp opwnj pomoą nj wom 7 ponowj óżn pomę kum kupn kum pż omn wnk ą óżn w lżnoś o p wluowj. l p U pogon płnnoś nku nkj wp gnlown p wo óżn pomę kum kupn kum pż powoowło wękn pm ko n nku nkj wp. l p wluowj U lżność k n wępowł. Wlk pnonm ę ngwnh oków knłm nmj nlownm w nnjm ol j góln un ponwż kjow wł monn n mją pośngo wpłwu n nk pnężn wlu gnnh. Jnm owąń j umożlwn

16 8. Ol p nk nln wn nkj wp powljąh nkom komjnm n ąn poją wluową. oow Bnk olk ppowł o w mh ku un pźnk 008. Omn wnk powją kuność łń B p wkm w poąkowm ok j. o 7 pźnk 008. o 7 lugo 009. o m 009. łn nku nlngo wpłwł włąn n wość pu l p wluowj U. Wpłw n moż ć jną pn opwngo wśnj ku lżnoś pomę płnnośą nku nkj wp wośą pu l p wluowj U. Omn wnk powją ównż mnę ukulną w wnj wunkowj gu owgo mn óżn pomę opą mplkowną opą nkową. Oown pmów ównn wnj wunkowj p km nnowm wkują n wępown ługowłj pmę w po wnj wunkowj um oowń h pmów j lk jnoś. kuk oku w po wnj wunkowj n wgł wę mpon powoowł włą mnę w po wnj wunkowj. W ku po wnj wunkowj mł upłn nną poć. Oown pmów ównn wkują n łą ługowłą pmęć o k nkn wlkh oków w po wnj wunkowj. Ukn wnk ą pójn pnowną w lu poą mol l mn ukulnh o oków ognonj płnnoś nku po. omn omn Możn wę kłć ż ą jnm mpomów uń płnnoś nku nkj wp w wunkh ku nnowgo. 6. oumown ją k n mkńkm nku nuhomoś poł ę lm 007. w k un kó ojął ł śwow nk nnow. oępują o poąku l 90. XX w. glolj nku uług nnowh pwł ż koljn l ku ojmowł ł św. k ż źółm go ku ł njj ownę nk nnow n św j wękł mpo opnn ę uń n nkh nnowh. W lu pmou omnuj poglą ż jnm mhnmów nmj ku ł nk nkj wp. W nl pnownj w nnjm kul pojęo póę pokn uwunkowń o nnków wpłwjąh n nk nkj wp w ol w wunkh ku. W nu kupono ę n wóh njj płnnh gmnh go nku j. nkjh l p wluowh U o U. Zun owown n nkh ownęh ojęł ównż nk nkj wp w ol. powon w kul nl wkł ż kukm ku nnowgo ł mn ukuln w wunkh unkjonown nku nkj wp w ol. Bpośną konkwnją ku ło pown ługo- o kókookowj lżnoś pomę pm n nku nkj wp pmą ko l nku pnężngo. Anlują omn wnk możn wć ż w ku nnowgo wlkość pm ko l nku pnężngo łogo uo ol mkńkgo ł głównm nnkm wpłwjąm n pmę ko n nku nkj wp. uż nn l unkjonown nku nkj wp mł łn B w mh ku un. Umożlwn p B wn nkj wp powolło mnjć

17 Wpłw ku nnowgo n nk nkj wp w ol 9 pmę ko owowną n nku nkj wp góln w poąkowm ok łn ku. lż mć nję ż wnk ń w m k ułwą oumn mhnmów nmj ku n śwowm nku nnowm o powol pojąć kun łn ljn w ppku wąpn poongo ku w płoś. Wo jnk pmęć ż mn ukuln kó ł n nku nkj wp wj ę ł pommo owowngo upokojn uj łkow powó o nu p ku n j możlw. Blog B. k. 009 Inpng von om ov n p ung h nnl mk umol o Jounl o Bnkng n nn B. k. 009 om umol o : loon n h X wp mk o n h lu o hmn Boh Jounl o Innonl Mon n nn B. k. gno. 008 h pllov o mon mk uuln o X wp n o-un wp mk BI Qul vw Mh 786. Co. Hung W. k A. 009 Cpl onn ounp k n von om ov n p hp:pp.n.omolpp.m?777. omn M. omn. 00 konomn molown nmk polkgo nku nnowgo Wwnwo Akm konomnj w onnu onń. ngl.. Gng C.W.J. 987 Congon n o oon: pnon mon n ng onom lvll. 006 wp n oh vv John Wl & on Chh. Gng H. Hu C.H. Wong A. Chung.K. 009 h lnk wn X wp n un ngh ung h o hp:pp.n.omolpp.m? 080. Gol.M. nlo A. 0 m o g ung h : unng lqu onn n ov n p hp:pp.n.omolpp.m? Imkuo K. Kmu. gno. 008 Co-un nmon o mon mk non Johnn. 988 l nl o ongon vo Jounl o onom nm n Conol 5. Knon Ch. mm. 0 ounng o CVA n unng lgv Mmlln Bngok. Kl A. łunnk. 0 An mn o mon pol vn n OOIA lon ung nnl Bnk K 50. Konopk M. Mlu. Wpowk. 0 nkow pk polmów n pogłowm nku wluowh numnów pohonh w ol w glolngo ku nnowgo Bnk K 97. Konopk M. k. Wnk M. 00 K n śwowh nkh nnowh wpłw n nk nnow w ol o mplkj l ko lngo Bnk K

18 0. Ol Kwkowk. hllp.c.b. hm. hn Y. 99 ng h null hpoh o on gn h lnv o un oo Jounl o onom jung G.M. Bo G On mu o lk o n m mol Bomk Muo. 009 In n h unh: nw omul n mk mol hp: B 007 Wnk n ooów w kwnu 007. n nku wluowm nku pogłowh numnów pohonh w ol oow Bnk olk Ww. B 008 po o lnoś mu nnowgo w 008 oow Bnk olk Ww. B 008 glą lnoś mu nnowgo pźnk 008 oow Bnk olk Ww. B 009 po o lnoś mu nnowgo w 009 oow Bnk olk Ww. B 00 Wnk n ooów w kwnu 00. n nku wluowm nku pogłowh numnów pohonh w ol oow Bnk olk Ww. B 00 po o lnoś mu nnowgo lp 00 oow Bnk olk Ww. B 0 po o lnoś mu nnowgo guń 0 oow Bnk olk Ww. B 0 po on 00 oow Bnk olk Ww.. k.a. 98 ng o un oo n uogv movng vg mol o unknown o Bomk oulnv A. ömqv M. 009 h wh mon mk k pmum pn om h onom vw 55. lo J.B. Wllm J.C. 009 A lk wn n h mon mk Amn onom Jounl: Moonom honon Wh h o-oi p hp:h.lou.ogpulon 0909.p. Won A. Won. 005 Inżn nnow Wwnwo ukowo-hnn Ww.

19 Wpłw ku nnowgo n nk nkj wp w ol Imp o h glol nnl on wp mk n oln A h gowng n h U.. houng mk vlop n h umm o 007 no o onn whh h glol nnl mk. h ou o h w h mo vlop nnl mk n h wol n on o h k nmon mhnm w h wp mk. h pupo o h pp o nl h mn mnn n o ng h pomn o wp mk n oln ung h m o nnl. h uho gu h h glol nnl w ou o uul hng h h wp mk n oln. om h gnnng o h glol nnl on n gu h h umol ov on mo vlop mk lk U o U mon mk h mp on pomn o wp mk n oln. A ul h wp mk h v nmon mhnm o umol ov on vlop mk no olh nnl mk. Kwo: nnl wp mk ongon k pmum

20

Przepływ zleceń a kurs walutowy badanie mikrostruktury międzybankowego kasowego rynku złotego

Przepływ zleceń a kurs walutowy badanie mikrostruktury międzybankowego kasowego rynku złotego nk Krd 5 5 www.nkkrd.np.p www.nkndcrd.np.p Prpłw cń kur wuow dn mkrorukur mędnkowgo kowgo rnku łogo Krn ń Ndłn: 7 kwn r. Zkcpown: pc r. rcn W rku prdwono wnk mprcngo dn mkrorukur mędnkowgo kowgo rnku łogo

Bardziej szczegółowo

Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania

Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania E P a W M O V M, ( ), - I S S N - Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania skali egzaminacyjnej,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK -.,_ ~ \ r' ' ...

DZIENNIK -.,_ ~ \ r' ' ... ŁODZ WydntF tork 30 ktn śr mj 985 roku 00 0897 J Rok X Nr ndku 35004 _P N 02087707 DZENNK Kl _ J W 0 ROCZNCĘ f/ f \ Echo b l rónż n oś śc pr Goś l tym prypk u n ujmnym bo budąc n rn: dumn obunru Ch o mr

Bardziej szczegółowo

Gazeta informacyjna Biebrzańskiego Parku Narodowego numer 18 wiosna, lato 2015

Gazeta informacyjna Biebrzańskiego Parku Narodowego numer 18 wiosna, lato 2015 Gzet nforjn Bbrzńgo Pru Nrodowego nuer 18 won lto 2015 Fot Dre Krp 2015 Ro Su w Bbrzń Pru Nrodow J Dutz Su popolt Pn dś to bł rb terz to nwet płotę ężo złpć! tego tpu oentrze orz zęśj pojwją ę prz wędh

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Atom jednoelektronowy ( atom wodoru) energia potencjalna. -operator Laplace a

Atom jednoelektronowy ( atom wodoru) energia potencjalna. -operator Laplace a Ato noktonowy to woou ngi potncn W pzypku tou woou Z ąo tnowi poton o łunku D Z> to zonizowny Z- kotni Opto Hiton V p H gzi z y x p p p p z y x z y x -opto pc z y x Z-iczb toow piwitk iczb potonów w ąz

Bardziej szczegółowo

Bocznica Wielkiego. CENA 10 Zl W PALACU ZJAZDÓW NA KREMLU ROZPO- CZĘ:LO SIĘ. W PONIEDZIAl.iEK UROCZYSTE POSIEDZENIE KOMITETU CENTRALNEGO KPZR,

Bocznica Wielkiego. CENA 10 Zl W PALACU ZJAZDÓW NA KREMLU ROZPO- CZĘ:LO SIĘ. W PONIEDZIAl.iEK UROCZYSTE POSIEDZENIE KOMITETU CENTRALNEGO KPZR, ODZ Rok XLJ sopd ore 987 roku PL N 877 6 (248) Hr ndeksu 6 Pźdernk Bocnc ekego CNA Z ZJ RPULK! FDRACJ ROYJKJ OBCN Ą TRAN PART ROLUCJ OJNY PRACY PRZODONCY PRACY YBTN NAUKOCY TÓRCY KULTURY DOÓDCY RADZCKJ

Bardziej szczegółowo

Burmistrzzostałprzewodniczącym

Burmistrzzostałprzewodniczącym Dołącz do na na www.facebook.com/extraplonk ISSn 2300-5165 NR 39 l ROK II l 15 PAŹDZIERNIKA 2013 l www.extra-plonk.pl NAKŁAD 5000 EGZ. P O SK Babozewo Czerwińk Dzierzążnia Joniec naruzewo nowe Miato Raciąż

Bardziej szczegółowo

D!IENNIK PO!..!TY'J7.:NY, S':I:)t. :: :n 'J'( I LITER!\CK ~

D!IENNIK PO!..!TY'J7.:NY, S':I:)t. :: :n 'J'( I LITER!\CK ~ BUDOJtlY lczyznę zgodą i pracq 192! r GBDa pojedynczsgo numeru ii mk J:ok Zi1łożoi" lil91 REDAKC' w todz TELEFON AJ HOiu ki Ni l" ~ ' ' D!ENNK PO!!TY'J7:NY S'::)t :: :n 'J'( LTER!\CK ~ Wtoro dnia 10 maja

Bardziej szczegółowo

Nr 2, SEZON 2002/2003, sobota 1 lutego, godz. 19.00

Nr 2, SEZON 2002/2003, sobota 1 lutego, godz. 19.00 Nr 2, SEZON 2002/2003, sobota 1 lutego, godz. 19.00 Autor i sztuka William Shakespeare Ur. 2j. IV. 1564 r. w m i e ści e SLratfo rcl on Avo n w Anglii Poeta i dramalopisarz angielski, tak że aktor i w

Bardziej szczegółowo

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI Przyczynek do Wolności Przyczynek do Wolności "Jeśliby się znalazł ktoś, komu by - jako oddanemu z zamiłowaniem i podziwem teoretycznym rozważaniom - moje częste i

Bardziej szczegółowo

Kosztowna weryfikacja jako element relacji bank-kredytobiorca

Kosztowna weryfikacja jako element relacji bank-kredytobiorca an Kdt 4 3 9 93 8 wwwbandtnbpp wwwbananddtnbpp Kztwna wfaja ja mnt aj ban-dtba Andzj Pań Nadłan: 3 tpada 8 Zaaptwan: maja 9 Stzzn W at dnan pób wjaśnna pzzn tg ż tandadwa mwa dtwa jt ta pwzn ptanm ntatm

Bardziej szczegółowo

PARTITA NA INSTRUMENT DREWNIANY W POPIOł. Pł.ODNA

PARTITA NA INSTRUMENT DREWNIANY W POPIOł. Pł.ODNA PARTITA NA INSTRUMENT DREWNIANY W POPIOł PłODNA S tani sław Grochowiak Klemens Krzyżagórski FATALNE SKUTKI BUDO W ANIA SZUBIENIC XX ROCZNICA p t 1 n a ins!rupremiera sztuk Stanisława Grochowiaka: ar J

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW POZ STYCZEŃ

MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW POZ STYCZEŃ praktyka lekarska DERMATOLOGIA Prawidłowa pielęgnacja skóry atopowej PEDIATRIA Infekcje gardła u dzieci STUDIUM PRZYPADKU Biegunka jako nieswoisty objaw raka jelita grubego MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW

Bardziej szczegółowo

PGE ENERGIA S.A. PODSTAWA PRAWNA KONWERSJI AKCJI. Podstawą prawną procesu konwersji akcji są następujące akty prawne: SŁOWNICZEK POJĘĆ:

PGE ENERGIA S.A. PODSTAWA PRAWNA KONWERSJI AKCJI. Podstawą prawną procesu konwersji akcji są następujące akty prawne: SŁOWNICZEK POJĘĆ: PODSTAWA PRAWNA KONWERSJI AKCJI Podstawą prawną procesu konwersji akcji są następujące akty prawne: Ustawa z dnia 7 września 2007r. o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji

Bardziej szczegółowo

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Mi chał Misz czyk 1 Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Abstrakt Na prze ło mie sierp nia i wrze śnia 2006 ro ku pod da no szcze gó ło - wym ba da niom for my i pro ce sy geo mor fo lo gicz

Bardziej szczegółowo

Meetings Incentives Conferences Events

Meetings Incentives Conferences Events MICEPoland Meetings Incentives Conferences Events Osobowość Roku 2008 Wierzymy w syntezę muzycznych gatunków Połączyła ich muzyka. Kiedy parę miesięcy temu spotkali się w studiu muzycznym, John był w trakcie

Bardziej szczegółowo

TEMAT MIESICA. wiêzie, biur wojskowych i cywilnych przedstawicieli mocarstw zachodnich. Tworzenie polskich Kompanii

TEMAT MIESICA. wiêzie, biur wojskowych i cywilnych przedstawicieli mocarstw zachodnich. Tworzenie polskich Kompanii TEMAT MIESICA KOMPANIE WARTOWNICZE 1946--1967 W 1945 r. w oku po wa nych przez woj ska alianc kie Niem czech znaj do wa ³a siê p ³ to ra mi lio no wa gru pa Po la k w: ro bot - ni k w przy mu so wych,

Bardziej szczegółowo

Ksiazka-Kaznowski str tyt:layout 1 12.11.2008 17:39 Page 1 Nowy marketing 1

Ksiazka-Kaznowski str tyt:layout 1 12.11.2008 17:39 Page 1 Nowy marketing 1 Nowy marketing 1 Dominik Kaznowski Nowy marketing 3 Copyright by VFP Communications Sp. z o.o., Warszawa 2008 Copyright by Dominik Kaznowski 2008 Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie

Bardziej szczegółowo

y 2 K PAK v o l. 5 4, r 1 2 / 2 0 0 8 869 Jausz ŚWIERZOWICZ 1, K r zy szt o f A D A CZY K, Ro m a A. T A B IS Z 3 1 POLITECHNIKA RZESZOWSKA I. IG NACEG O Ł U KASIEWICZA, ZAKŁ AD INF OR ATY KI W ZARZĄ D

Bardziej szczegółowo

DOK. info. Raport o dokumentach. I kwartał 2013 r. www.dokumentyzastrzezone.pl. Patronat. Patronat honorowy. Organizator.

DOK. info. Raport o dokumentach. I kwartał 2013 r. www.dokumentyzastrzezone.pl. Patronat. Patronat honorowy. Organizator. info DOK Rpor o dokunch I kwrł 213 r. Pron honorowy Pron Współprc Orgnizor Uczsnicy Kpnii Inforcyjnj Sysu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE: Bnki Spółdzlcz i Bnk BPS W Sys DOKUMENTY ZASTRZEŻONE uczsniczą prw wszysk

Bardziej szczegółowo

na stragany Swojskie jadło Czy szpital będzie prywatny?! GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ czerwca 2015 Kolejny numer Reportera leszczyńskiego

na stragany Swojskie jadło Czy szpital będzie prywatny?! GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ czerwca 2015 Kolejny numer Reportera leszczyńskiego GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ DWUTYGODNIK BEZPŁATNY NR 8 (59) 28 maja - 10 czerwca 2015 r. NAKŁAD 35 000 egz. www.reporterleszczynski.pl Swojskie jadło na stragany Kolejny numer Reportera leszczyńskiego

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Grafy hamiltonowskie, problem komiwojażera algorytm optymalny

Grafy hamiltonowskie, problem komiwojażera algorytm optymalny 1 Grfy hmiltonowski, problm komiwojżr lgorytm optymlny Wykł oprcowny n postwi książki: M.M. Sysło, N.Do, J.S. Kowlik, Algorytmy optymlizcji yskrtnj z progrmmi w języku Pscl, Wywnictwo Nukow PWN, 1999 2

Bardziej szczegółowo

Danfoss Poland Myślimy globalnie, działamy lokalnie

Danfoss Poland Myślimy globalnie, działamy lokalnie MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Dan Poland Myślimy globaln, iałamy loln Technologia może zredukować emisję miliardów ton CO2 jeśli wykorzya w peł swój tcjał. Odkj co ż teraz je możliwe zroba, aby to osiągnąć.

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

Maturzystów. salon. Perspektywy 2012. Katalog wystawców. Gliwice 6 6 7 10-11 11 11-12 12 13 13-14 17-18 17-18 20 24 24-25 25-26 25-26 27-28 28

Maturzystów. salon. Perspektywy 2012. Katalog wystawców. Gliwice 6 6 7 10-11 11 11-12 12 13 13-14 17-18 17-18 20 24 24-25 25-26 25-26 27-28 28 Ogólnopolska Kampania Informacyjna salon Maturzystów 6 6 7 10-11 11 11-12 12 13 13-14 17-18 17-18 20 24 24-25 25-26 25-26 27-28 28 Gliwice n Toruń n Katowice n Poznań n Białystok n Rzeszów n Zielona Góra

Bardziej szczegółowo