Wpływ kryzysu finansowego na rynek transakcji fx swap w Polsce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wpływ kryzysu finansowego na rynek transakcji fx swap w Polsce"

Transkrypt

1 Bnk K 0 Wpłw ku nnowgo n nk nkj wp w ol wł Ol* łn: 6 lugo 0. Zkpown: 9 n 0. n ją k n mkńkm nku nuhomoś poł ę lm 007. w k un kó ojął ł śwow nk nnow. Źółm ku ł njj ownę nk nnow n św jnm mhnmów nmj ku ł nk nkj wmn wluowj wp. Clm nnjgo kułu j nl głównh uwunkowń unkjonown nku nkj wp w ol w uj ku nnowgo. W on uo k nnow ł źółm ukulnj mn kó ł n nku nkj wp w ol. O poąku ku nnowgo un n nkh ownęh kh jk nk pnężn uo ol mkńkgo pośno wpłwł n kwność unkjonown nku wp w ol. m mm nk nkj wp ł ę jnm mhnmów nmj uń nków ownęh n polk nk nnow. łow kluow: k nnow nkj wp k żn pm ko J: C58 G0 G * okon n Unw konomnm w onnu; -ml:

2 . Ol. Węp Clm nnjgo kułu j pó nkj nnków wpłwjąh n nk nkj wp w ol w wunkh ku nnowgo. W gólnoś wkj polg hpo ż w wnku ku nnowgo n nku nkj wp w ol ł ukuln mn w nnkh wpłwjąh n jgo unkjonown. O poąku ku nnowgo un n nkh ownęh kh jk nk pnężn uo ol mkńkgo pośno wpłwł n kwność unkjonown nku nkj wp w ol. nk n ł ę m jnm mhnmów nmj uń nków ownęh n polk nk nnow. Głównm pmom nl pnownh w kul ą w njj płnn gmn nku nkj wp w ol j. nkj l p wluowj U o U. Akuł j uupłnnm ohowh opowń oąh wpłwu ongo ku nnowgo n nk nkj wluowh w ol po. np. Konopk k Wnk 00; Konopk Mlu Wpowk 0. Op mn hoąh n nku nkj wp w ol połąono nlą głównh uwunkowń jgo unkjonown o nkją nnków wpłwjąh n ngo w wunkh ku nnowgo. Opown kł ę śu ęś. o węp w ęś ugj pojęo póę n mn hoąh n nku nnowm w wnku ku nnowgo. W ppowonj nl kupono ę p wkm n nkh pnężnh uo ol mkńkgo łogo. W gólnoś omówono owown o poąku ku jwko wou pm ko n nku męnkowm ęą wnkm pku un pomę nujm nnowm unkm nku o wękn wj o k. W ęś j pwono mn w unkjonownu nku nkj wp w ol w wnku uń ęąh konkwnją ku nnowgo. Zpnowno główn nnk wpłwją n unkjonown nku nkj wp w wunkh ku o omówono mn ukuln ęą kukm uń n śwowh nkh nnowh. W ęś wj kułu pojęo póę opu mhnmu pnon uń nków ownęh n polk nk nkj wp. W ęś pąj omówono wnk nl mpnj mhnmu pnon h uń. Cęść ó w wnok nl pnownh w nnjm kul.. Wpłw ku nnowgo n nk męnkow Cłośow nl źół ku n nku nnowm who po k nnjgo kułu. Z wglęu n główn l kułu nlę wpłwu ku n unkjonown nku męnkowgo gólnm uwglęnnm nku nkj wmn wluowj wp jko ń w kóm opoęł ę un n śwowh nkh nnowh pjęo 9 pn 007. W m nu jn njwękh nukh nków B ogłoł ż powou ku możlwoś wn jnok w wpł h unu nwująh n mkńkm nku ków hponh. W wlu opownh m.n. B k gno 008; Konopk k Wnk 00; oulnv ömqv 009; lo Wllm 009 unj ę o poąk uń n śwowm nku męnko-

3 Wpłw ku nnowgo n nk nkj wp w ol 5 wm. Bk nomj n m wgo ngżown nuj nnowh n nku ków hponh opowł o ngłgo wou okwngo p nwoów wngon ko. pk un pomę nujm nnowm unkm nku o wękn wj o k powoowł wo pm ko n nku męnkowm po. B owhn pjmuj ę ż mnkm pm ko n nku męnkowm j óżn pomę wkm poów nku męnkowgo km jk IBO WIBO UIBO opowjąm m wkm nkj OI po. np. honon 009; Kl łunnk 0. Wlkość IBO wkuj jką nę nuj nnow j goow użć woh śoków nnj nuj nnowj n okślon ok. W m ppku ppłw ą jnoonn mją mj n poąku nkj łożn nomnłu o n końu nkj wo nomnłu powękongo o oponown. W konk OI ovngh n wp nępuj wmn płnoś pomę nujm unkm nkj. okonuj ę jj w nu oln nkj. Z jnj on płon j ugonon op ł konku OI ugj śn gomn op O ovngh nku męnkowgo. W wękoś ppków mn plnoś konków OI n pkją jngo oku po. lvll W wąku wjmną wmną płnoś p o on konku o km wmn nomnłu nkj unj ę ż nkj OI m mnmln poom k kowgo konhn. Zmn owownj n nku męnkowm pm ko w ok o n 005. o 0 wśn 0. luowno n wk. Wk woluj pu pomę wkm IBO M WIBO M UIBO M opowjąm m wkm nkj OI M w ok o n 005. o 0 wśn pk ow Bnkuwo olm hmn Zmnjn B Boh wj o k K łużnow uo U U Źóło: u. W ol ą o njęśj pown p B kwoown wk OOIA. Węj nomj n m pkj konku OI op nku męnkowgo WIBO o op OOIA możn nlźć n on ACI:

4 6. Ol Gwłown wo woś pu l nków uo ol mkńkgo owowno o 9 pn 007. Jnośn n poąku ku polk nk męnkow wwł ę opon n un n nkh śwowh. Zgon nomjm pnownm p B kókomnow op ponow w ol w ok o w 008. owlł główn okwn o o płgo kłown ę poomu óp njnh. Wjąkm ło ponn poomu pu w gunu 007. Znm B nąpło o główn n kuk mljąj n kon oku płnnoś nku wąnj w wąku pgoownm nków o mknę oku o oln w m ok użh nkj użu pńw. owon p B n nkow n wkł ównż pku un mę unkm nku męnkowgo. Jn ęść nków mnjł w m ok klę nkj n nku męnkowm po. B Wnm kó wpłnęło n wo woś pu n polkm nku ł upłość nku nwjngo hmn Boh ogłoon 5 wśn 008. Zgon nomjm B pośno po upku hmn Boh n nku męnkowm wno włąn nkj o njkóh mnh k jk nkj ovngh. W nępnh mąh mn plnoś pożk n nku męnkowm włużł ę jnk p ł wość pu umwł ę n wokm poom. Aż pomę pogólnm gmnm nku n unkjonowł wglęu n nn mnjn lmów n ko kow konhn o młą lę unków nku pnężngo po. B O m 009. n nku owowno opnow mnjn ę wj o k jwko o opują m.n. Konopk k Wnk powon opnowm onżnm ę woś pu n nku męnkowm. W mju 00. nnj o onżn woś pu oł jnk hmown n o wpłnął nlją ę k łużnow pńw uo po. B Wk nnk pwł ż wość pu pomę wkm IBO WIBO o UIBO umwł ę n wżm poom nż p 9 pn Wpłw ku nnowgo n nk wpów wluowh nkj pu wp wluow wp wkown ą p nuj nnow główn o pokwn nnown w wlu oj po. B k gno pką polkgo nku j uż uł ngżown nków gnnh wkoująh nkj wp jko nę ąn km wluowm wnkjąm h nwj n polkm nku olgj kowh po. B ; B W ppku nków kjowh nkj wp wkown ą p wkm o pn kpoj wluowj pol ków mknowh nomnownh w wluh oh. Zgon nomjm B o 007. po ków mknowh o j lżł o śoków poknh o nków gnnh. hm płnoś pkłowj nkj wp l p wluowj U o nomnl uo w plnoś p łożnu kuu po n poom o kuu mnowgo nkj ulongo n poom pnown oł n wk.

5 Wpłw ku nnowgo n nk nkj wp w ol 7 Wk hm płnoś pkłowj nkj wp Konhn A 0 Konhn B óżn pomę ulonm mnowm kum wluowm kum po now ko pokn nnown w wlu oj wkonm nkj wp. W lu hown łożn o ku możlwoś żu ku mnow pownn płnć nępująą lżność ną pm óp ponowh po. np. Won Won : g: kuln ku wluow po okślon [ jko wość jnok mp ] wlu gnnj wżon w jnokh wlu kjowj wluow ku mnow okślon jko wość jnok wlu gnnj wżon w jnokh wlu kjowj wżon w lh mn plność nkj wp op ponow wlu kjowj o mn OI plnoś nkj wp op ponow wlu gnnj o mn plnoś nkj wp. oępn n nku kwoown nkj wp pnown ą w w. punkh wpowh wp pon l jko wżon OI w punkh owh óżn pomę wluowm kum mnowm nkj wp kulnm kum po l nj wlu. Wość wp l pogólnh mnów plnoś j pohoną pu óp ponowh l pogólnh wlu o nkowj g popu OI poż n nku nkj wp. Wo popu powouj wo poomu punków wpowh w ul węk ko pokn nnown w wlu gnnj wkonm [ nkj ] wp. W lu pmou wpłw ku nnowgo n nk nkj wp njęśj ul ę w wnku nl mn woś pu pomę nkową mplkowną opą

6 8. Ol ponową l wlu gnnj po.: B k 009; B k 009; Co Hung k 009; Gng n. 009; Gol nlo 0. Wkoują pown n nku noown nkj wp mplkowną opę ponową l wlu gnnj możn wnć pomoą nępująj lżnoś: mp [ ] Wość op mplkownj now ko pokn nnown w wlu gnnj p pomo łją n nku kjowm pomoą nkj wp po. B k gno Wość mplkownj nkj OI wp op ponowj l wlu gnnj pownn ć lżon o woś kwoowń nkowh op ponowj l wlu gnnj. wnuln ohln pownn ć kogown p nkową gę popu o poż. kłowo w uj g mplkown op ponow j wż o op nkowj nuj kjow m pokwć nnown w wlu gnnj pośnwm OI nkj wp wolą łużć ę pośno n nku gnnm. W wnku go p pop n nku nkj wp p jnonm woś popu n nku op gnnj. owouj o ż ównują ę woś op mplkownj o nkowj. óżn pomę OI opą mplkowną opą nkową owl wę lwn ko w ppku onj woś óżn lu kość w ppku ujmnj woś óżn ułu pokn nnown w wlu gnnj wkonm [ nkj ] wp w poównnu pośnm łużnm ę w wlu gnnj. Mhnm kogown óżn pomę opą mplkowną opą nkową łł o o u ku nnowgo j. o 9 pn 007. owoowł k ługowłh ohlń pomę opą nkową opą ukną n pow wou. oąw o IV kwłu 008. un n gnnh nkh nnowh mł ównż wpłw n unkjonown polkgo nku nkj wp. O go momnu ko pokn nnown w wlu gnnj pomoą nkj wp n ogć o kou pokn nnown pośno w wlu gnnj. Mhnm kogują [ óżnę ] pomę opą mplkowną opą nkową pł wę łć. W wom [ opownu ] B 009. wkuj w główn nnk kó pwł ż mhnm kogują n mógł łć:. On k kowgo polkh nków. ogon nkowj on wgonoś polkh nków powouj ż h konhn okują wękgo wngon ko kow wąn wną nkją.. Konność pn p ęść nków lnowj poj wluowj. l nkóh polkh nków nkj wp ą głównm nęm ąn km wluowm wąnm km wluowm ulonm koow nnnowmu. Z wglęu n kók mn plnoś nkj wp muą ć ęo onwn w wąku m konhn nkj 00 poją h kwoown użą mżą kł- ją ż polk nk ęą muł pć woją poję nlżn o kulnj n nkowj. Ognn w oęp o nnown pośno w wlu oj wwołn p un n głównh śwowh nkh nnowh powoowł ż l wlu kjowh

7 Wpłw ku nnowgo n nk nkj wp w ol 9 Wk óżn pomę mplkowną nkową opą wlu gnnj l p wluowh U o U pk ow olm Bnkuwo B hmn Boh Zmnjn wj o k K łużnow uo U U Uwg: nown woś oł wnon n pow nh nkj o mn plnoś mą. Źóło: opown n pow nh u. nuj nnowh góln mnjh o hkująh ę nżm ngm kowm nkj wp ł ę jną możlwośą pokn nnown w wlu oj. Cł pop n nnown w wlu oj ł wę kown n nk nkj wp w wąku m opn wśnj mhnm kogują n mógł łć. kukm go pou ł pnown n wk wo óżn pomę mplkowną nkj wp nkową opą. kukm ku nnowgo o mn w unkjonownu mgo nku ł ównż mn w uku wluowj ooów n nku nkj wp. W wnku uń owownh n nku męnkowm oęp nków kjowh o nnown w wlu gnnj oł ln ognon wękło ę nn n- l uku wluow ooów n kjowm nku nkj wp w % wluow U U 6 ooł 7 8 Źóło: opown n pow B 007. ; B

8 0. Ol kj wp o wół pop w m gmn nku. Jnośn nkłn p gnn nk lm n ko kow konhn pwł ż nmożlw ło pokwn nnown pośno w wlu gnnj. Wl nków nl mogło jnk pokwć nnown w wlu oj w wnku nkj wp pośnwm gnnh pomoów omnująh po. B kukm go ł on wo ułu nkj l p wluowj U w ogólnj um nkj wp. Łwj oęp o nnown w uo możlw ęk nkjom gnnm pomom omnująm powąm łlność w kjh uo pwł ównż ż w łm nlownm ok wość pu pomę opą mplkowną opą nkową l p U ł nż nż l p U. powoowło o pk npę n nku nkj wp. uj ulgł jnk onu w ugj połow 0. k w wnku ku łużnowgo uo łją n m nku nuj omnują w konkwnj ównż nk kjow mł o węk unoś pokwnm nnown w olh mkńkh o nlło owln w onąj woś pu l go oku po. B 0... Inkj mhnmu pnon uń Ognn płnnoś nku męnkowgo o pk un pomę nujm nnowm powoowł ukulną mnę w unkjonownu nku nkj wp. Uunn polkh nuj nnowh w oęp o nnown w wlu gnnj pwł ż nk nkj wp ł ę jnm knłów nmj uń nków gnnh n nk kjow. Wo pm ko n nkh gnnh uunł oęp o nnown w wlu gnnj o powoowło nównowgę n nku nk- j wp w konkwnj wo pm ko kż n nku kjowm. Mhnm n oł pwon [ w nh ] wlu uoów gnnh np. B k gno 008; mp Imkuo Kmu gno 008; oulnv ömqv 009. [ [ ] mp ] Wlkość pm mp ko n nku męnkowm możn opć jko wlkość pu [ ] mp pomę wkm poów nku męnkowgo kh jk IBO WIBO o UIBO opowjąm m wkm nkj OI: OI [ mp ] OI OI OI g: OI wokość op njnj nku OI męnkowgo l oku OI wokość op nkj OI l oku. OI OI OI pow kwoowń nkj OI wość olgj okuponowj wolnj o k o mn plnoś OI możn wnć pomoą lżnoś: [ ] OI OI OI [ ] [ ] [ ] OI [ ] [ ]

9 Wpłw ku nnowgo n nk nkj wp w ol jmują ż op konków OI opow op wolnj o k l ngo nku wość olgj okuponowj uwglęnjąj ko kow możn olć wkoują lżność ną wom po. Muo 009: OI OI OI g: kłn op oku w ppku upłoś konhn OI OI OI pwopoońwo upłoś konhn w ok OI OI OI wość olgj okuponowj wolnj o k. Wość olgj okuponowj uwglęnjąj ko kow j wę ówn um wżonj woś olgj wolnj o k o pownj woś oku w ppku upłoś konhn. Jko wg oum ę pwopoońwo upłoś konhn w ok. jmują nępn łożn ż wość pmu mp OI OI OI [ [ 00 uwglęn ównż pmę k płnnoś wó n wluow ku mnow w nkj wp uwglęnją ko kow o pmę k płnnoś możn opć pomoą nępujągo wżn po. Knon mm 0. 0: mp OI OI OI g: mp OI OI OI wość olgj okuponowj uwglęnjąj ko kow o pmę k płnnoś wlu gnnj mp OI OI OI wość olgj okuponowj uwglęnjąj ko kow o pmę k płnnoś wlu kjowj mp OI OI OI wość olgj okuponowj wolnj o k wlu gnnj mp OI OI OI wość olgj okuponowj wolnj o k wlu kjowj. Owown n nku wlkość mnowgo kuu wluowgo lż wę n lko o pu wolnh o k óp ponowh l ównż o pu pm ko kow o pm k płnnoś l ou wlu. Mą pm ko w nj wlu j wlkość pu n wom. Wo pu l wlu gnnj pu pownn powć o pku wlkoś pu pomę opą mplkowną opą nkową l wlu gnnj. Wluow ku mnow j owm nż nż ku wnkją włąn pu wolnh o k óp ponowh l ou wlu o mnj ko nnown w wlu oj wkonm nkj wp. Anlogn wo pu l wlu kjowj pu pownn powoowć wo pu pomę opą mplkowną opą nkową l wlu gnnj. Wluow ku mnow j owm wż nż ku wnkją włąn pu wolnh o k óp ponowh l ou wlu o kol węk ko nnown w wlu oj pośnwm nkj wp.

10 . Ol 5. Anl mpn W nnjm ol pnowno wnk nl mpnj mn kó ł w wnku ku nnowgo n nku nkj wp l p wluowh U o U. Anl oł ppowon n pow nh nnh oku o n 005. o 0 wśn owj. Anlown n ojmowł nkj o mn plnoś wnoąm mą. Jko n p ku nnowgo wkowno nn owj w nh o n 005. o 8 pn owj jko n oku ku owj o 9 pn 007. o 0 wśn owj. l opow wnon l óżn pomę opą mplkowną opą nkową l p wluowj U km K Śn Mn 56 Mnmum Mkmum Ohln now Wpółnnk mnnoś w % kośność Kuo nwżkow l opow wnon l óżn pomę opą mplkowną opą nkową l p wluowj U km K Śn Mn Mnmum Mkmum Ohln now Wpółnnk mnnoś w % kośność Kuo nwżkow l p wluowj U w lu uwglęnn óżn owj wkono n oą ol mkńkgo opóźnon o jn ń oo.

11 Wpłw ku nnowgo n nk nkj wp w ol W lh pnowno opow l oku p km o oku ku wnon l óżn pomę opą mplkowną kwoowń nkj wp o mn plnoś mą l p wluowh U o U nkową opą UIBO M o IBO U M. pośó pnownh opowh uwgę w p wkm mn woś śnj óżn pomę opą mplkowną opą nkową. W ppku p wluowj U owowno ponpęokon wo śnj woś óżn; w ppku p wluowj U wo ł ponnokon. W ppku p wluowj U nn mnł ę pono wość pmu kuo nwżkowj; w ok ku okł óżn ł lżon o okłu nomlngo. pw jnokowgo ppowon pomoą ów A k 98 o K Kwkowk n. 99 wkł wępown pw jnokowgo w nlownh gh owh. Anl oł wę ppowon n pwh óżnh nlownh mnnh. Jnośn pnlowć możlw lżnoś ługomnow kókomnow wpłwją n óżnę pomę opą mplkowną opą nkową wkono jnowmow mol kok łęm ngl Gng 987. owl on n jnon n lj ługomnowh nh wkom kongująm jk ównż lj kókomnowh wżjąh ohln o ługomnowh nów. W nl wępown lżnoś kongująj połużono ę m ngl Gng 987 o Johnn 988. Opó pm ko l nków pnężnh uo ol mkńkgo łogo w nu pnlowno ównż nn nnk kó mogą wpłwć n owowną wlkość pu ą pośno wąn nkm nkj wp. Jko mnną powljąą n nlown płnnoś nku nkj wp wkono wżoną w ponh óżnę pomę kum kupn kum pż po. hw 00: mp OI OI OI g: mp OI OI OI ku kupn l nkj wp o mn plnoś mą w ok mp OI OI OI ku pż l nkj wp o mn plnoś mą w ok. W ku n unkjonown nku nkj wp w ol wpłwł ównż łn nkow pojmown p oow Bnk olk. W mh ku un pźnk 008. B wpowł o 7 pźnk 008. możlwość wn nkj wp l kuów wluowh U U o CH. nowo mn plnoś nkj wp wnoł ń. W nu m 009. oow Bnk olk wpowł mnę w k un gon kóą o mj 009. oown nkom nkj wp mogł mć mn plnoś o mą po. B nkj wp l p wluowh U o U w mh ku un oown ł o kwn 00. po. B onwż lm B ło ww powngo wpłwu n ługomnow lżnoś hoą n nku nkj wp w -

12 . Ol nu pjęo pojś poponown p lo Wllm 009. Anl wpłwu łń B oł ppowon l wjśowh mnnh p opowną mokję ównn kongujągo l molu w ok ku. ównn kongują oon oło o mnną o-jnkową opująą ok oowąwn ku un. Jnośn hą woęnć wpłw ołwn ku un n nk nkj wp w poąkowm ok ku w nu pjęo w mnn o-jnkow: l oku o 7 pźnk 008. o 7 lugo 009. o o m 009. j. pjmowngo w nu poąku mnjn wj o k n nku o kwn 00. oć molu l pogólnh pooków wno n pow kum nomjngo hw Akk. okowo no opown molu onją nown. W lu uwglęnn wkh lżnoś wępująh w nlownh oh nh kh jk uokolj o wępown ku ACH l oku p km w nu wkono oon mol kok łęm o po: g: óżn pomę opą mplkowną opą nkową l p wluowj U [U] l mnu plnoś mą w ok pm ko n nku męnkowm l łogo l mnu plnoś mą w ok pm ko n nku męnkowm l uo [ol mkńkgo] l mnu plnoś mą w ok wżon w ponh óżn pomę kum kupn kum pż l nkj wp o mn plnoś mą l p wluowj U [U] OI wnj wunkow mn óżn pomę opą mplkowną opą nkową ł um gnown okłu -un. W l pwono omn oown pmów molu 8 l p wluowh U o U. W lh 5 6 pnown oł wnk n uokolj molu 8 wkonm u jung Bo 978 o wunkowj hoknoś l molu 8 ppowongo pomoą u ngl 98. W onnu o oku ku w nu wkono oon mol kok łęm o po: OI OI OI OI OI OI 00

13 Wpłw ku... nnowgo n nk nkj wp w ol 5 g: mnn o-jnkow opują ok oowąwn ku un o 7 pź- nk 008. o 7 lugo 009. mnn o-jnkow opują ok oowąwn ku un o m 009. o kwn 00. ł um gnown okłu -un. l Wnk oown pmów molu 8 m U U oown p-vlu oown p-vlu ω opn woo okłu -un l 5 Wnk n uokolj l molu 8 U U opóźnń wość wość p-vlu p-vlu owj owj

14 6. Ol l 6 Wnk n wępown wunkowj hoknoś l molu 8 U U opóźnń wość wość p-vlu p-vlu owj owj W l 7 pnown oł omn oown pmów molu 9 l kuów wluowh U o U. l 8 9 wją wnk n uokolj molu 9 wkonm u jung Bo o wunkowj hoknoś l molu 9 ppowongo pomoą u ngl. Omn wnk powją ż w ppku p wluowj U jk ż p U możn mówć o mn ukulnj w mhnm unkjonown nku nkj wp w ol ęąj wnkm ku nnowgo. Zlżność ługookow pomę nkm nkj wp nkm pnężnm uo ol mkńkgo wępowł kż p km nnowm jnk o k njlnj wpłnął n wunk unkjonown łgo nku. Wn kó wwołł powoowł n lko mnę hk- l 7 Wnk oown pmów molu 9 m U U oown p-vlu oown p-vlu ω opn woo okłu -un

15 Wpłw ku nnowgo n nk nkj wp w ol 7 u lżnoś ługookowj n nku pnężnm uo l ównż powwn n onj lżnoś kókookowj pomę pmą ko n nku nkj wp pmą ko n nkh pnężnh uo ol mkńkgo. Omn oown pmów l lżnoś kókookowj w ppku ou nlownh p wluowh o lżnoś ługookowj l p U ą gon molm pnownm w ol wm nnjgo kułu. pow nl możn wć ż w ku nnowgo wlkość pm ko n nku pnężnm łogo uo ol mkńkgo pośno wpłwł n pmę ko n nku nkj wp. owją o pnown w lu pmou wnk ń l nków gnnh po. B k 009; 009; Gng n l 8 Wnk n uokolj l molu 9 U U opóźnń wość wość p-vlu p-vlu owj owj l 9 Wnk n wępown wunkowj hoknoś l molu 9 U U opóźnń wość wość p-vlu p-vlu owj owj W ppku nl wpłwu płnnoś nku nkj wp opwnj pomoą nj wom 7 ponowj óżn pomę kum kupn kum pż omn wnk ą óżn w lżnoś o p wluowj. l p U pogon płnnoś nku nkj wp gnlown p wo óżn pomę kum kupn kum pż powoowło wękn pm ko n nku nkj wp. l p wluowj U lżność k n wępowł. Wlk pnonm ę ngwnh oków knłm nmj nlownm w nnjm ol j góln un ponwż kjow wł monn n mją pośngo wpłwu n nk pnężn wlu gnnh. Jnm owąń j umożlwn

16 8. Ol p nk nln wn nkj wp powljąh nkom komjnm n ąn poją wluową. oow Bnk olk ppowł o w mh ku un pźnk 008. Omn wnk powją kuność łń B p wkm w poąkowm ok j. o 7 pźnk 008. o 7 lugo 009. o m 009. łn nku nlngo wpłwł włąn n wość pu l p wluowj U. Wpłw n moż ć jną pn opwngo wśnj ku lżnoś pomę płnnośą nku nkj wp wośą pu l p wluowj U. Omn wnk powją ównż mnę ukulną w wnj wunkowj gu owgo mn óżn pomę opą mplkowną opą nkową. Oown pmów ównn wnj wunkowj p km nnowm wkują n wępown ługowłj pmę w po wnj wunkowj um oowń h pmów j lk jnoś. kuk oku w po wnj wunkowj n wgł wę mpon powoowł włą mnę w po wnj wunkowj. W ku po wnj wunkowj mł upłn nną poć. Oown pmów ównn wkują n łą ługowłą pmęć o k nkn wlkh oków w po wnj wunkowj. Ukn wnk ą pójn pnowną w lu poą mol l mn ukulnh o oków ognonj płnnoś nku po. omn omn Możn wę kłć ż ą jnm mpomów uń płnnoś nku nkj wp w wunkh ku nnowgo. 6. oumown ją k n mkńkm nku nuhomoś poł ę lm 007. w k un kó ojął ł śwow nk nnow. oępują o poąku l 90. XX w. glolj nku uług nnowh pwł ż koljn l ku ojmowł ł św. k ż źółm go ku ł njj ownę nk nnow n św j wękł mpo opnn ę uń n nkh nnowh. W lu pmou omnuj poglą ż jnm mhnmów nmj ku ł nk nkj wp. W nl pnownj w nnjm kul pojęo póę pokn uwunkowń o nnków wpłwjąh n nk nkj wp w ol w wunkh ku. W nu kupono ę n wóh njj płnnh gmnh go nku j. nkjh l p wluowh U o U. Zun owown n nkh ownęh ojęł ównż nk nkj wp w ol. powon w kul nl wkł ż kukm ku nnowgo ł mn ukuln w wunkh unkjonown nku nkj wp w ol. Bpośną konkwnją ku ło pown ługo- o kókookowj lżnoś pomę pm n nku nkj wp pmą ko l nku pnężngo. Anlują omn wnk możn wć ż w ku nnowgo wlkość pm ko l nku pnężngo łogo uo ol mkńkgo ł głównm nnkm wpłwjąm n pmę ko n nku nkj wp. uż nn l unkjonown nku nkj wp mł łn B w mh ku un. Umożlwn p B wn nkj wp powolło mnjć

17 Wpłw ku nnowgo n nk nkj wp w ol 9 pmę ko owowną n nku nkj wp góln w poąkowm ok łn ku. lż mć nję ż wnk ń w m k ułwą oumn mhnmów nmj ku n śwowm nku nnowm o powol pojąć kun łn ljn w ppku wąpn poongo ku w płoś. Wo jnk pmęć ż mn ukuln kó ł n nku nkj wp wj ę ł pommo owowngo upokojn uj łkow powó o nu p ku n j możlw. Blog B. k. 009 Inpng von om ov n p ung h nnl mk umol o Jounl o Bnkng n nn B. k. 009 om umol o : loon n h X wp mk o n h lu o hmn Boh Jounl o Innonl Mon n nn B. k. gno. 008 h pllov o mon mk uuln o X wp n o-un wp mk BI Qul vw Mh 786. Co. Hung W. k A. 009 Cpl onn ounp k n von om ov n p hp:pp.n.omolpp.m?777. omn M. omn. 00 konomn molown nmk polkgo nku nnowgo Wwnwo Akm konomnj w onnu onń. ngl.. Gng C.W.J. 987 Congon n o oon: pnon mon n ng onom lvll. 006 wp n oh vv John Wl & on Chh. Gng H. Hu C.H. Wong A. Chung.K. 009 h lnk wn X wp n un ngh ung h o hp:pp.n.omolpp.m? 080. Gol.M. nlo A. 0 m o g ung h : unng lqu onn n ov n p hp:pp.n.omolpp.m? Imkuo K. Kmu. gno. 008 Co-un nmon o mon mk non Johnn. 988 l nl o ongon vo Jounl o onom nm n Conol 5. Knon Ch. mm. 0 ounng o CVA n unng lgv Mmlln Bngok. Kl A. łunnk. 0 An mn o mon pol vn n OOIA lon ung nnl Bnk K 50. Konopk M. Mlu. Wpowk. 0 nkow pk polmów n pogłowm nku wluowh numnów pohonh w ol w glolngo ku nnowgo Bnk K 97. Konopk M. k. Wnk M. 00 K n śwowh nkh nnowh wpłw n nk nnow w ol o mplkj l ko lngo Bnk K

18 0. Ol Kwkowk. hllp.c.b. hm. hn Y. 99 ng h null hpoh o on gn h lnv o un oo Jounl o onom jung G.M. Bo G On mu o lk o n m mol Bomk Muo. 009 In n h unh: nw omul n mk mol hp: B 007 Wnk n ooów w kwnu 007. n nku wluowm nku pogłowh numnów pohonh w ol oow Bnk olk Ww. B 008 po o lnoś mu nnowgo w 008 oow Bnk olk Ww. B 008 glą lnoś mu nnowgo pźnk 008 oow Bnk olk Ww. B 009 po o lnoś mu nnowgo w 009 oow Bnk olk Ww. B 00 Wnk n ooów w kwnu 00. n nku wluowm nku pogłowh numnów pohonh w ol oow Bnk olk Ww. B 00 po o lnoś mu nnowgo lp 00 oow Bnk olk Ww. B 0 po o lnoś mu nnowgo guń 0 oow Bnk olk Ww. B 0 po on 00 oow Bnk olk Ww.. k.a. 98 ng o un oo n uogv movng vg mol o unknown o Bomk oulnv A. ömqv M. 009 h wh mon mk k pmum pn om h onom vw 55. lo J.B. Wllm J.C. 009 A lk wn n h mon mk Amn onom Jounl: Moonom honon Wh h o-oi p hp:h.lou.ogpulon 0909.p. Won A. Won. 005 Inżn nnow Wwnwo ukowo-hnn Ww.

19 Wpłw ku nnowgo n nk nkj wp w ol Imp o h glol nnl on wp mk n oln A h gowng n h U.. houng mk vlop n h umm o 007 no o onn whh h glol nnl mk. h ou o h w h mo vlop nnl mk n h wol n on o h k nmon mhnm w h wp mk. h pupo o h pp o nl h mn mnn n o ng h pomn o wp mk n oln ung h m o nnl. h uho gu h h glol nnl w ou o uul hng h h wp mk n oln. om h gnnng o h glol nnl on n gu h h umol ov on mo vlop mk lk U o U mon mk h mp on pomn o wp mk n oln. A ul h wp mk h v nmon mhnm o umol ov on vlop mk no olh nnl mk. Kwo: nnl wp mk ongon k pmum

20

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Tydzien Kariery 19-23 października 2015r. "Poznaj swojego doradcę kariery"

Ogólnopolski Tydzien Kariery 19-23 października 2015r. Poznaj swojego doradcę kariery góllk 9-3 źk. " g ę k" G?/? 9 źk źk źk źk 3 źk U, l. D 3 Zół kół, bl G 3, l. k 4 Zół kół Mź, l. kl 4 l ó klkh ż k. l l g lh kó lkh. Gk g g hł, lk, gló g - lk. k g.: "U k" k ó kół. W g l I. "ęb bć!". k

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A TO R. są dopalacze nowe narkotyki? Co to. cze nowe narkotyki? Co to są dopalacze tyki? Co to są dopalacze nowe narkotyki?

I N F O R M A TO R. są dopalacze nowe narkotyki? Co to. cze nowe narkotyki? Co to są dopalacze tyki? Co to są dopalacze nowe narkotyki? ą l l?? C? C l C l? C? C l? C l? l? C? C l l? C I N F O R M A TO R l ó ul ggó? C l? C l? l? C? C l l? C ? ą C? C l? C ą l ą? C l? ą l C l? l ą l? C? l ą C? ą C? l? C l C? l ą C? l C l? l l? C ą? C? ą C?

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Biologicznie Wzrostiwydajność

Biologicznie Wzrostiwydajność Boon Wowdć B o o n up m n d p m u o n o B o o n dod dop B o o n up m n doup w B o o nmod fi o o ow nwp m ś o n m AN2010 ANCL C AN2000 Dod dop nb ów oś nn hd w n w d Z w n w d p onów pop pu hn n bo pobud

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ),

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ), S T A T U T Z e s p o ł u S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w i c z a 1 Z e s p ó ł S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

S z a nowni P a ń s t wo! t y m rok u p oj a wi ą s i ę p i e rws i a b s ol we nc i rz e m i e ś l ni c z e j na u k i z a wod u na wy s z k ol e ni e, k t ó ry c h m i s t rz om s z k ol ą c y m b ę

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

MISKOLC. ubytovací katalóg. 1 www.hellomiskolc.hu

MISKOLC. ubytovací katalóg. 1 www.hellomiskolc.hu O í O OÓW OOWY 1 www í,, ý, ľ x š, í ť, čť, š š čý ý ľ, ý, ž ž,, ý č í Uč ľ, ň ý ľ í í í žť ť š ý ž ý č ž ý ô, š ď š í O 16 -í š äčš ž? ôž ť ž čť! ý ľ x č ý ť žť šť äčší žý ý í í ď, šš, č, í, í žčíš íš

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

Tabela dla PSSE Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego 2010/2011. Liczba szkół w których prowadzono prace remontowo - przygotowawcze

Tabela dla PSSE Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego 2010/2011. Liczba szkół w których prowadzono prace remontowo - przygotowawcze Rj ół Pńt Pt It St Ktuh SE.NS-82/44400/9/BW/10 j tóh u fmj gółm tm tlh gółm ół Tbl l PSSE Pgt ół g u lg 2010/2011 l t bl ż Lb ół tóh mt - gt mt b l t l t ht : bu t - ą * tó glęu t t th ą gt g u lg 0 1

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 02 02 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f Z a b e z p i e c z e n i e m a s o w e j i m p r e z y s p o r t

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

www.bw.p Wg fmw płą ugm... Ofum Pńwu pd bą ub m, gę g w pbm pm d. A w p dźwęh ph ęd. Pd w będą m ę Pńw dwć ę pwm ąm Pł, m bm. Pdm p 5 b 5 ń pd uż d 25 ł /. Ddw ppum: Og gńm w 50 ł /. Og pm d 100ł /. Mżwść

Bardziej szczegółowo

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u g Z gż llg b g l l, g ą b g ł lg ó, ll g b, żść g l ó łg, ż l f, ż f łą g, ó. R l b ą, ż ó ó gh ą lę ę łś llh, ó ą b h ó łg. Sg l g h, ó f b g gh lh. Gl g: ęb l źl, h g l l l. Mą ą ę l, óó ąą l ęh gh l

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

NIEZNANE RYSUNKI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO

NIEZNANE RYSUNKI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO jj b lą fgą g ( jg l Pl l ż Pl ę ł ńg N lł ś K Wlg ć ą l j bś 9 Nłlj ęś łś ż ę bć ąż j j j ę l ę j Oją ją f ąją jś bń 30 Wj Bł Fg g ł ąż Wj Bł S l K XIX Cęść g: j Wń ż ę l b ł W Uv T S R Sł Wńg K 93 4

Bardziej szczegółowo

Muzeum w Tarnowskich Górach

Muzeum w Tarnowskich Górach Tg 1980 1981 S: Rb C Sb Rb (IPN K) K: Kf Gźź (M Th Gh) P gf: Bgł N W ł b: Oł IPN Kh M Th Gh NSZZ Sść Th Gh Ah G b R Kg NSZZ Z Tg M Th Gh P : D Z g b żł g ł g. P P KP PZPR Th Gh (1971.). F. Ah G R 1980

Bardziej szczegółowo

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo,

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo, Użytk.-ID: 395 Data: 03-02-2015 Depot: 2900 Nr klienta: 29002476 SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA 1 95-040 KOLUSZKI Szanowni Państwo, poniższy załącznik zawiera aktualne cenniki za usługi oraz dodatkowe serwisy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Wzoru umowy znak sprawy:gcs.dzpi Strona 1 z 11

Załącznik nr 1 do Wzoru umowy znak sprawy:gcs.dzpi Strona 1 z 11 S z c z e g ó ł o w y o p i s i s z a c o w a n y z a k r e s i l o c i o w y m a t e r i a ł ó w e l e k t r y c z n y c h L p N A Z W A A R T Y K U Ł U O P I S I l o j e d n o s t k a m i a r y C e n

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

RAFAŁ MIREK Adaptacja projektu typowego na PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY MOJE BOISKO ORLIK 2012" ᖷ劷 M ęᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY PROSTOKĄTNE Informacje techniczne 1 Kanały 2 Kolana 3 Trójniki 5 Odsadzki Czwórniki 7 Przejścia 8 ELEMENTY DACHOWE Podstawy dachowe 9

ELEMENTY PROSTOKĄTNE Informacje techniczne 1 Kanały 2 Kolana 3 Trójniki 5 Odsadzki Czwórniki 7 Przejścia 8 ELEMENTY DACHOWE Podstawy dachowe 9 ELEMENTY PROSTOKĄTNE nomcj tcniczn 1 Knły 2 Koln 3 Tójniki 5 Oszki Czwóniki 7 Pzjści 8 ELEMENTY DACHOWE Postwy cow 9 Wyzutni 11 Czpni powitz 13 Wywitzki 15 Koln czpn 15 NOX STANLESS STEEL 58-512 St Kminic

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY RACHUNKU WEKTOROWEGO

ELEMENTY RACHUNKU WEKTOROWEGO Unwestet Wmńso- Mus w Ostne Złd Mehn onstu udownh ELEMENTY RCHUNU WETOROWEGO Włd d nż. Roet Smt Zen tetu 1. wtows J.: Stt ogón. Wsw : Wdw. Potehn Wswse, 1971. 2. wtows J.: Mehn tehnn. Wsw: Wdw.. Potehn

Bardziej szczegółowo

8 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I G A Z O W Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś

Bardziej szczegółowo

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r.

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r. I I O G Ó L N O P O L S K A K O N F E R E N C J A N A U K O W A D O K T O R A N C K I E S P O T K A N I A Z H I S T O R I } K o m i t e t n a u k o w y U n i w e r s y t e t W a r m i f -M s kaoz u r s

Bardziej szczegółowo

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek - Ryn Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax , R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l 2 0 1 5 K o n k u r s j e s t n

Bardziej szczegółowo

*&#&+&",(. -./01.23/ !"#$%&"'( )$*+,-"%.+-./ 0$1$%"-23./ 3.-4$%$-5&& $3"6% ".

*&#&+&,(. -./01.23/ !#$%&'( )$*+,-%.+-./ 0$1$%-23./ 3.-4$%$-5&& $36% . !""#$%&'()!$ *&#&+&",(. -./01.23/4 5674364.!"#$%&"'( )$*+,-"%.+-./ 0$1$%"-23./ 3.-4$%$-5&& 11-12 +$3"6%7 2006 1.+".!&-23 89: «;%&2#&"-23"7 &-&5&"#&.'.3.2#",?'.6"'@-.$

Bardziej szczegółowo

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i M G 5 0 4 W Ę D Z A R K A M G 5 0 4 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z a z a k u p p r o d u k t u M a s t e r G r i l l

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

przedsięwzięcia kształceniowe i związane z pracą z kadrą

przedsięwzięcia kształceniowe i związane z pracą z kadrą S P R A W O Z D A N I E Z R E A L I Z A C J I P L A N U P R A C Y C H O R Ą G W I D O L N O 5 L Ą 5 K I E J 2 0 1 4 W 2 0 1 4 r o k u z a p l a n o w a n e b y ł y n a s t ę p u j ą c e p r z e d s i ę

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac 9 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i P O dla zawodu S A D Z K A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m 4 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

!!" # " $ $ $ %&'(!! " # " $%%&'$%()* +!! ", -. /

!! #  $ $ $ %&'(!!  #  $%%&'$%()* +!! , -. / !!" # " $ $ $ %&'(!! " +!. / #! " ", $%%&'$%()* - )*+$,* -.* %&'(.%&%&/ #"$ $$ 0* $ 1 + + 23 3 40 05 # %&'(.%&%& * *6 * * 6 7 2* $ 8 * 239. 6 39 0 *6 39 *6 6 *6 39 8 7$ 7 + *$ * + 6 6 7 * + $ * + * * #

Bardziej szczegółowo

Ł ć ź ź Ą Ń ź ź ź Ę Ą Ń ć Ł Ł ć ć ć ć ć ć ć ć ć ź ź ć ć Ł ć ć ć Ł ć Ł ć ź Ś Ś ć ź ć ź ź ć Ł Ę Ę Ń ź ź ć ć Ł Ł Ą Ą ź Ą Ę ź ź Ś Ł ŚĆ ć ć ć Ń Ą Ę ź Ę Ł Ę Ą ź Ń ć ć ź ź Ą ź ź ć ć ŚĆ ć Ś Ś Ś ć Ę ć ć ć Ś

Bardziej szczegółowo

ń Ą ń Ę ńę Ę Ń Ńń ó ń Ę ń ń ń ń ń ń ó ó Ę ń ó ó ó ó Ę ó Ę ó Ń ó ó Ę ń ó ó ó ń Ę ńńó Ę ó ń ń Ć ń ń ó Ę ć ó ó ó Ę Ę Ł Ę Ę ó ół ń ó ń ŚĆ ń Ę ó Ę ó ó ó ń ć Źń ń ó Ę ó ó ŚĆ ń ó źń ó Ą ó ń ń ó ć ń ó ń Ń ć ó

Bardziej szczegółowo

KINO IDZIE ZA OPOWIEŚCIĄ

KINO IDZIE ZA OPOWIEŚCIĄ KINO IDZIE ZA OPOWIEŚCIĄ O óh P A Uęś D P ą ą ę ąą śą ź W K N óą M N ó f J V ą ż A W K N PAU A K A K f P f ę 1945 ąh h ń h ż hh P f ę N ż f ś h fh Ł ó - T f W ś ś ż ż ć ż ą ą ó ż A K f: Mh H W Z K G- W

Bardziej szczegółowo

Procedura obserwacji zajęć nauczycieli

Procedura obserwacji zajęć nauczycieli Pk Pb N 2 Ołm Igjm Zkm P bj jęć Pk Pb N 2 Ołm Igjm Zkm Pk Pb N 2 Ołm Igjm Zkm P p: Rpą M Ekj Nj 7 pźk 2009. p pggg (DU 2009 168, p. 1324). Rpą M Ekj Nj Sp 1 g 2004. p k p g p (DU 2004 260, p. 2593 m.).

Bardziej szczegółowo

!"! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00

!! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00 !! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00 *,%#10* *,%#10*222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 3 4 2 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

Bardziej szczegółowo

Ł ń ń ć ź Ą ć Ń ć Źń Ą ć ź ź ń ź ń ń ń Ą ń ź Ą ć Ą ń Ą ń ń Źń ń ć ń ń ć ń ć ń ź ź ź ź ć Źń ń Ń ć ć ć ń ć ń ź ń ć Ł ć ć Ł Ń ć Ń ć ń ć ć ć ź ć ć ńń ź ź ć ń ć ć Źń ń ź ć ń ń źć ć ń ć ń ć ć ń ń ć ć ź ń ć ć

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

I 06 B. Arbeitsanweisung. Berechnung von Linsenradien. Instrukcja. Wyliczanie promienia soczewek

I 06 B. Arbeitsanweisung. Berechnung von Linsenradien. Instrukcja. Wyliczanie promienia soczewek I 6 B Abeitsnweisung Beecnung von Linsenien Instukcj Wlicnie pomieni socewek Äneungsbestätigung von Abeitsnweisung / Potwieenie min instukcji Äneung / Zmin 1 3 5 6 Seitenumme / Nume ston tum / t Untescift

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

I V. N a d z ó r... 6

I V. N a d z ó r... 6 C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 1 d o U c h w a ł y n r 2 2. / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. P

Bardziej szczegółowo

ś ŁĄ ŁĄ Ą Ą Ż Ą Ł ŁĄ Ł Ł Ą Ł Ą Ą Ó Ł Ó ś Ł Ł Ł Ą Ą ŁĄ Ą ŁĄ ÓŁ Ł ć Ż ś Ź ÓŁ Ą Ą ŁĄ Ą Ł Ź ć ź ś ś ś ŁĄ ÓŁ Ą Ć Ź Ź ś Ź ś Ź ś Ź ś ś Ł Ł Ą ś Ź ś ś ś Ł Ł Ą Ą Ź ś Ł Ł Ł Ą Ą ŁĄ Ź ś ś ś ść Ą Ł ź ść Ź ź ś Ł Ł ź

Bardziej szczegółowo

Ś Ę ź Ę Ą Ł Ż Ą ć Ł Ż ŁĄ Ł Ł Ż Ż ŁĄ Ś Ą ć Ś Ś Ó Ę ć ć ź ć Ś Ę ć ć Ę Ę Ę Ę ć Ę Ę Ę ć ć Ę ź Ę Ę Ę Ł Ł Ł Ę Ę Ó Ó Ń Ó Ę Ł Ę Ę Ł Ę Ę Ó Ż Ę Ę Ę Ó Ś Ż ź Ę ź ź Ę Ż Ś Ś Ś Ż ć ź Ę Ę Ę Ż Ą Ę Ś Ę Ę Ę ÓŁ Ę Ą ć Ę Ą

Bardziej szczegółowo

PA ZE. I-Ferkel Sangrovit+BioPlus YC mieszanka paszowa uzupełniająca dla prosiąt KORZYŚCI DLA ZWIERZĄT: Najwyższa jakość za najniższą cenę!

PA ZE. I-Ferkel Sangrovit+BioPlus YC mieszanka paszowa uzupełniająca dla prosiąt KORZYŚCI DLA ZWIERZĄT: Najwyższa jakość za najniższą cenę! I-Fk Sngovt+BoPu YC mnk ow uułnjąc oąt węgn wn, fofon wn, chok ou, tnk mgnu wń 16,0% fofo 4,0% ó 4,5% mgn 1,5% yn 11,0% mtonn 3,5% tonn 4,5% TRYPTOFAN 0,6% 11,0% yn 3,5% mtonn 4,5% tonn 0,6% tytofn ogncn

Bardziej szczegółowo

ódź ᐗ匧 B W CH ó ód d ᆗ啷 IW U ąd ó ód ó ód AC WAN : J BUD W AN - AM NN J A CH N C N ᆗ啷 ᆗ啷 ᆗ啷 d W A CH N C N - N U C JN -ADA ACJA ᆗ啷 ᐗ匧 J W : W ᆗ啷၇嗷ᆗ啷Y ᆗ啷 d W J N U CJ ᆗ啷 ż ᐧ嘧 ń ᐗ勷 J W WĘ N J N A ACJ AN

Bardziej szczegółowo

METODOLOGIA WYZNACZANIA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ OPARTA OPARTA NA NA FAKTYCZNIE ZUŻYTEJ ILOŚCI ENERGII

METODOLOGIA WYZNACZANIA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ OPARTA OPARTA NA NA FAKTYCZNIE ZUŻYTEJ ILOŚCI ENERGII Załącznik nr 2 Załącznik nr 2 METODOLOGIA WYZNAZANIA HARAKTERYSTYKI ENERGETYZNEJ OPARTA OPARTA NA NA FAKTYZNIE ZUŻYTEJ ILOŚI ENERGII 1. Sposób wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części

Bardziej szczegółowo

ω a, ω - prędkości kątowe członów czynnego a i biernego b przy

ω a, ω - prędkości kątowe członów czynnego a i biernego b przy Prekłne Mechncne PRZEKŁADNIE MECHANICZNE Prekłne mechncne są wykle mechnmm kołowym prenconym o prenesen npęu o włu slnk wykonuącego ruch orotowy o cłonu npęowego msyny rooce, mechnmu wykonwcego lu wprost

Bardziej szczegółowo

ZANIECZYSZCZENIE WÓD BIA EGO DUNAJCA NA TLE BADA MONITORINGOWYCH

ZANIECZYSZCZENIE WÓD BIA EGO DUNAJCA NA TLE BADA MONITORINGOWYCH ó Is Oh s ZANIEZYSZZENIE Ó BIAEGO UNAJA NA TE BAA MONITORINGOYH Ol: h sss s S G l Z: Mls ó Is Oh s s Sbs A: Nl Mg s Bb ó, s 2003 Ss : 1. lm h m 2. sm 3. Omó ó b mgh ó Bg 2001 4. Omó ó b mgh ó Bg 2002 5.

Bardziej szczegółowo

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w 9 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu Z D U N Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów szkoln

Bardziej szczegółowo

Kod Nazwa Ilość sztuk Cena netto Waluta 1201 Łożysko 1201 FŁT 2 15 PLN 1203 Łożysko 1203 ZKL 5 10 PLN 1206 Łożysko 1206 FŁT 2 11 PLN 1207 Łożysko

Kod Nazwa Ilość sztuk Cena netto Waluta 1201 Łożysko 1201 FŁT 2 15 PLN 1203 Łożysko 1203 ZKL 5 10 PLN 1206 Łożysko 1206 FŁT 2 11 PLN 1207 Łożysko Kod Nazwa Ilość sztuk Cena netto Waluta 1201 Łożysko 1201 FŁT 2 15 PLN 1203 Łożysko 1203 ZKL 5 10 PLN 1206 Łożysko 1206 FŁT 2 11 PLN 1207 Łożysko 1207 FŁT 2 12 PLN 1207K Łożysko 1207 K FŁT 1 12 PLN 1208/A

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI IN S P EKT OR A T OC H R ON Y ŚR ODOWIS KA W KR A KOWIE M 2 0 0 2 U RAPORT O STANIE ŚRODOWISK A W WOJ EWÓ DZ TWIE AŁ OPOL SK IM W ROK BIBLIOTEKA MON ITOR IN G U ŚR OD OW IS KA K r a k ó w 2003

Bardziej szczegółowo

Schematy zastępcze tranzystorów

Schematy zastępcze tranzystorów haty zastępz tanzystoów kst tn pztawa kótko zasady spoządzana odl zastępzyh dla tanzystoów bpolanyh oaz unpolanyh Nalży paętać, ż są to odl ałosynałow, a wę słuszn tylko wyłązn pzy założnu, ż dany lnt

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA

WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA DROGI i CYKLE HAMILTONA w grfh kierownh Dl grfu kierownego D = ( V, A ) rogą wierhołk 0 V o V nwm iąg (npremienn) wierhołków i łuków grfu: ( 0,,,,...,,, ), pełniją wrunek i = ( i, i ) l i =,..., rogę nwm

Bardziej szczegółowo

Ł Ś Ż Ś Ź Ł Ś Ń Ż Ś ź ź Ż Ź ć Ś Ź ć ć Ę Ę ć Ż Ź Ł Ł Ę Ż Ż ć Ł Ł Ł ŁŁ Ę ć Ł Ł Ź ć Ń Ł ć Ś Ć Ź ć Ź ć ć Ł Ż Ę Ź Ó Ę Ę Ó Ł Ó Ó Ó Ę Ó Ę Ż ć ź Ś Ę ć ć Ś Ę Ź ć Ż ć ć Ź Ł ć Ó Ę Ł Ż ć ć Ę Ł Ę Ś Ę Ę Ó Ś ź Ś Ź ć

Bardziej szczegółowo

Ę ć ń ż ć Ń ń ż ć ć ń ż ć ń ź ń Ę Ń ń ń ż ć ż ć ć Ń ż ć ń ć ż ń ż ć ć Ń ż ć Ń ż Ń Ń Ń ż ż Ń ż ż Ń ń ź Ń ń Ń ń ń Ą ń ń ź ń Ń Ń ć Ę ż Ń ż ć ć ć Ę ńż ń Ą ć ć Ę ż ż ć ż ć Ń ż Ń ż Ń ż ż ń ć ń Ń ń Ę ż Ł Ń ż

Bardziej szczegółowo

Ą Ż Ł ś ż ńż ż ż ś ź ź ć ź ś ń ż ć ź ź ź ż ź ś ź ń ź Ę ż ź ź ź ż ż ś ń ż ż ś ż ź ż ź źń ż ż ż ź ś ś ż ś ż ż Ż Ł ń ż ś ż ń ź ź ż żń ść ż ż ń ń ń ń ń ż ś ź ż ń ż ś ń ż ć ż ś ż ż ć ń ż ż ź ż ć ż ż ś ż ż ć

Bardziej szczegółowo

Ą ś Ę ń ń ń Ć ś ć Ę Ę ż ę ę ż ż ż ź ć ż Ę ś ż ż ż ń ź ż ę Ą ę ę Ć ż ć Ę Ę ż Ó ś ż ż ż ś ż ź ć Ą ś ź ę Ę ń śł ż ę ż ń Ą Ó ń Ę Ż Ę ę ę ż ć ż ń ś ń Ć ń ć żę ś Ę ń ę ś Ę Ę ż ćż ć ę ż Ę ż ś Ę ń ć ś ż Ą ń ż

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

Ś ś Ł ń ń ś ś Ś ś Ę ę ś ę ś ĘŚ ś Ęś ę ĘŚĆ ĘŚ Ęś ĘŚ ĘŚ ę ĘŚĆ ĘŚĆ ĘŚĆ ĘŚĆ Ęś ĘŚĆ ĘŚ ĘŚĆ ń ĘŚĆ ĘŚ ĘŚĆ ę ĘŚ ś Ęś ń ś ś ś ę ź ę ś ę ś Ź ń ę ń ś ń ń ę ń ń ń ń Ę ś ń ęś ń ń ń ę ń Ż ś ń ń ę ń ś ń ń ń ę ś ń ś Ż

Bardziej szczegółowo

NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY

NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY 7 NIEBO Nieziemskie osiedle No w e Os i e d l e n i e p r z y pa d kowo n o s i n a z w ę 7 NIEBO chcemy, a b y je g o p r z y s z l i m i es z- k a ń c y c z u l i się

Bardziej szczegółowo

Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. "19"

Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. 19 Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. "19" lp. nazwisko nauczyciela kod rodzaj zajęćjęć "19 godz" nazwa zajęć miejsce dzień godzina 1 M.ADAMCZYK YY ćwiczenia Sienkiewicza poniedziałek

Bardziej szczegółowo

Ulice świata. Azja Ameryka Płn. Europa. Afryka. Ameryka Płd. Australia. ulica w Port Sudan

Ulice świata. Azja Ameryka Płn. Europa. Afryka. Ameryka Płd. Australia. ulica w Port Sudan w Cdd d M x (M ) U św N łm św m m mj gd w ę ż. Pj h dż h hł. Są p bm, pęm m, wm wwm. Mż wść b, ć ż, ć łg wwj. N b ż jdm. Pjjm ę m óżh ąów Aj, Am Af. Aj Am Pł. Ep Af Am Płd. A C w Nj d v A ś w B w 9 d J

Bardziej szczegółowo

ę M o t o c y k l e n a T o r z e F S O 2 8 i 2 9 k w i e t n i a 2 0 0 7 r. n a t o r z e j a z d p r ó b n y c h F S O w W a r s z a w i e p r z y u l. J a g i e l l o ń s k i e j 6 9 s h o w m o t o

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z M 50-r o c z n i c a P o z n a ń s k i e g o C z e r w c a 56 r. KAZIMIERA IŁŁAKOWICZÓWNA Ro z s t r z e l a n o m o j e s e r c e C h c i a ł a m o k u l t u r z e n a p i s a ć n a p r a w d ę i n t

Bardziej szczegółowo

Ó Ó ć Ę Ę Ę Ę Ę Ę ć ć ć Ę ź ć ć Ń ć ć Ę ć Ę ć ć Ą Ą ć ć ć ć ć ć Ł Ś Ś Ż ź Ą Ę ć ź ć ć ć ź ć ć ć ć ć ć ć Ę ź ć ć ć ć ć Ł ć ć Ś ć Ś ź Ę ź ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ź ź ć ć ć ć Ą Ę Ó Ę ć ć ć ć ć Ę ć ć ć ć ć ć ć

Bardziej szczegółowo

Opowiadanie: Christiann Eijkman: Prostota cechà prawdy 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org

Opowiadanie: Christiann Eijkman: Prostota cechà prawdy 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org C h r i s t i a n n E i j k m a n : P r o s t o t a c e c h p r a w d y ( S i m p l e x n o n v e r i s i g i l l u m ) E p i z o d 1 : W iù c e j n i k a w a w C a f é B a u e r W s z y s t k o z a c

Bardziej szczegółowo

Ł Ć Ć Ę ŁĄ Ł ż ż ż ż ż ć ż Ż ż Ć ż ż ż ż Ą Ć Ć Ą Ć Ż ć ż Ć Ź Ć Ą ż Ł ŁĄ Ę ż ż Ż Ą ż ż Ł ż Ż ż Ć Ć Ć Ć Ą Ą Ą ż ż Ą Ź ż ż ż Ź Ą ż ć Ż ż ż Ć ż ż ż Ę Ź Ć Ą Ń ż Ć Ć Ź ć ż Ż ż ć Ą ż ć Ź ż ż Ź ż ż ż ż Ź ż Ć ż

Bardziej szczegółowo