ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 313

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 313"

Transkrypt

1

2 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 313 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 17, Data wydania: 10 marca 2015 r. Nazwa i adres AB 313 SGS POLSKA Sp. z o.o. ul. Bema Warszawa LABORATORIUM SGS POLSKA ul. Kopalniana Wola Kod identyfikacji dziedziny/przedmiotu badań C/1; C/4; C/9; C/10; C/17; C/18; C/22 C/9/P N/9; N/10; N/22 N/9/P K/1; K/3; K/4; K/22 Dziedzina/przedmiot badań: Badania chemiczne: pasz dla zwierząt, kosmetyków, wyrobów chemicznych, wody, paliw ciekłych, paliw stałych, odpadów, innych wyrobów, papieru, tektury, materiałów opakowaniowych, żywność Badania chemiczne i pobieranie próbek wody do spożycia Badania właściwości fizycznych wody, paliw ciekłych, paliw stałych, żywności Badania właściwości fizycznych i pobieranie próbek wody do spożycia Badania mikrobiologiczne pasz dla zwierząt, obiektów i materiałów biologicznych, kosmetyków, żywności, K/9/P Badania mikrobiologiczne i pobieranie próbek środowiskowych z obszarów produkcji i obrotu, wody, powietrza Q/4; Q/17; Q/18; Q/22; Badania sensoryczne chemikaliów, kosmetyków, wyrobów chemicznych, wyrobów innych, papieru, tektury, materiałów opakowaniowych, żywności, L/8 Badania nieniszczące wyrobów metalowych KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI LABORATORIÓW TADEUSZ MATRAS Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 313 z dnia r. Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 17, 10 marca 2015 r. str. 1/27

3 Paliwa stałe: węgiel kamienny, koks z węgla kamiennego Pracownia Paliw Stałych ul. Kopalniana 11, Wola Zawartość wilgoci przemijającej Zakres: (1,0-30,0) % Zawartość wilgoci całkowitej Zakres: (0,1-30,0) % Zawartość wilgoci w próbce analitycznej Zakres: (0,1-12,0) % Zawartość wilgoci w próbce analitycznej Zakres: (0,1-12,0) % Metoda termograwimetryczna Zawartość popiołu Zakres: (0,5-60,0) % Zawartość popiołu Zakres: (0,5-60,0) % Metoda termograwimetryczna Zawartość części lotnych Zakres: (0,1-42,0) % Ciepło spalania Zakres: ( ) kj/kg Metoda kalorymetryczna Wartość opałowa Zawartość siarki całkowitej Zakres: (0,10-4,55) % Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR Zawartość siarki popiołowej Zakres: (0,10-4,55) % Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR Zawartość siarki palnej Zawartość chloru Zakres: (0,006-0,700) % Metoda potencjometrycznego miareczkowania Zawartość całkowitego C w węglu Zakres: (20,0-81,0) % Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR PN-80/G PN-ISO 589:2006 met. A2 ISO 589:2008 met. A2 ASTM D 3302/D 3302M-12 PN-80/G pkt , PN-ISO 579:2002 (ISO 579:2013) ASTM D 3302/D 3302M-12 (tylko dla węgla) PN-ISO 589:2006 met. A2 ISO 589:2006 met.a2 PN-80/G pkt a, PN-ISO 687:2005 ISO 687:10 ASTM D 3173:11 PN-G-04560:1998 PN-80/G AZ1:2002 PN-ISO 1171:2002 ISO 1171:10 ASTM D 3174:12 PN-G-04560:1998 PN-G-04516:1998 ISO 562:10 ASTM D 3175:11 PN-81/G PN-ISO 1928:2002 ISO 1928:2009 ASTM D 5865:12 PN-G-04584:2001 ASTM D 4239:14 ISO 19579:2006 PN-G-04584:2001 PN-G-04584:2001 PN-G-04534:1999 p PN-G-04571:1998 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 17, 10 marca 2015 r str. 2/27

4 Paliwa stałe: węgiel kamienny, koks z węgla kamiennego Paliwa stałe: węgiel kamienny Odpady paleniskowe Paliwa stałe: biomasa stała - biopaliwo stałe Zawartość węgla w koksie Zakres: (81,0-91,0) % Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR Zawartość wodoru Zakres: (0,1-6,0) % Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR Wskaźnik emisji Wskaźnik wolnego wydymania Zakres: 0-9 Zdolność spiekania metodą Rogi Zakres: 0-90 Wskaźnik fixed carbon Zawartość węgla Zakres: (0,5-27,0) % Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR Zawartość wilgoci całkowitej Zakres: (4,0-73,0) % Zawartość wilgoci w próbce analitycznej Zakres: (3,0-15,0) % Zawartość popiołu Zakres: (0,2-30,0) % Części lotne Zakres: (50,0-88,0) % Zawartość siarki całkowitej Zakres: (0,01-0,95) % Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR Zawartość siarki całkowitej Zakres: (0,01-0,50) % Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR Zawartość węgla Zakres: (30,0-54,0) % Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR Zawartość wodoru Zakres: (4,0-7,15) % Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR Ciepło spalania Zakres: ( ) kj/kg Metoda kalorymetryczna Wartość opałowa Zawartość chloru Zakres: (0,006-0,1000) % Metoda potencjometrycznego miareczkowania PN-G-04571:1998 PN-G-04571:1998 Procedura QWL/PB/7/3/A:2006 edycja 1 z dn r. PN-ISO 501:2007 ISO 501:12 PN-81/G PN-G-04516:1998 PN-G-04571:1998 PN-EN :2010 p.8.2 PN-EN :2010 PN-EN 14775:2010 PN-ISO 1171:2002 PN-G-04516:1998 ISO 562:2010 PN-EN 15148:2010 PN-G-04584:2001 ISO 19579:2006 PN-EN 15289:2011 PN-G-04571:1998 PN-EN 15104:2011 PN-EN 14918:2010 PN-G-04534:1999 p Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 17, 10 marca 2015 r str. 3/27

5 Paliwa stałe: biomasa stała - biopaliwo stałe Paliwo stałe: stałe paliwa wtórne Zawartość chloru Zakres: (0,005-0,135) % nia potencjometrycznego Zawartość wilgoci w próbce analitycznej Zakres: (1,0-10,0) % Zawartość popiołu Zakres: (1,5-90,0) % Zawartość części lotnych Zakres: (12,0-90,0) % Zawartość siarki całkowitej Zakres: (0,18-2,40) % Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR Ciepło spalania Zakres: ( ) kj/kg Metoda kalorymetryczna Wartość opałowa Zawartość węgla całkowitego Zakres: (7,5-70,0) % Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR Zawartość wodoru Zakres: (0,90-9,80) % Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR PN-EN 15289:2011 PN-EN :2011 PN-EN 15403:2011 PN-EN 15402:2011 PN-G-04584:2001 ISO 19579:2006 PN-EN 15400:2011 PN-EN 15407:2011 PN-EN 15407:2011 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 17, 10 marca 2015 r str. 4/27

6 Pracownia Produktów Naftowych ul. Kujawska 6, Gdańsk Ropa naftowa Gęstość w temp. 15 ºC i 20 ºC Zakres: (0,79-0,88) g/cm 3 Metoda oscylacyjna Zawartość wody Zakres: (0,02-1) % (m/m) Zawartość osadów Zakres: (0,01-0,03) % (m/m) Zawartość wody Zakres: (0,02-1,20) % (m/m) Paliwa ciekłe: Gęstość w temp. 15 ºC olej napędowy, Zakres: (0,75-0,86) g/cm 3 benzyna bezołowiowa, Metoda oscylacyjna paliwo do turbinowych silników lotniczych Paliwa ciekłe: olej napędowy Paliwa ciekłe: benzyna bezołowiowa Paliwa ciekłe : paliwo do turbinowych silników lotniczych Zawartość wody Zakres: (0,003-0,100) % (m/m) nia kulometrycznego Skład frakcyjny Zakres: ( ) C Metoda destylacyjna Temperatura zapłonu Zakres: (40-108) C Metoda Pensky ego-martensa Odczyn wyciągu wodnego Zakres: odczyn od kwaśnego do zasadowego Metoda wizualna Indeks cetanowy Skład frakcyjny Zakres: (25-190) C Metoda destylacyjna Prężność par nasyconych powietrzem Zakres: (55,0-105,0) kpa Metoda mini Reid Indeks lotności Temperatura zapłonu Zakres: (38,0-65,0) C Metoda zamkniętego tygla TAG Skład frakcyjny Zakres: ( ) C Metoda destylacyjna ASTM D 5002:2013 PN-EN ISO 12185:2002 ASTM D 4377:00 (2011) ASTM D 473:07(2012) PN-EN ISO 3735:2001 ASTM D 4928:2012 ASTM D PN-EN ISO 12185:2002 PN-EN ISO 12937:2005 ASTM D 6304:07 ASTM D PN-EN ISO 3405:2012 ASTM D metoda A PN-EN ISO 2719:2007 PN-84/C p PN-EN ISO 4264:2010+A1: ASTM D ASTM D PN-EN ISO 3405:2012 PN-EN :2009 ASTM D PN-EN 228: Tablica NA.1 ASTM D (2010) ASTM D Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 17, 10 marca 2015 r str. 5/27

7 Materiałów smarne: olej bazowy Gęstość w temp. 15 ºC Zakres: (0,75-0,86) g/cm 3 Metoda oscylacyjna Zawartość wody Zakres: (0,003-0,100) % (m/m) nia kulometrycznego Temperatura zapłonu Zakres: ( ) C Metoda Pensky ego-martensa ASTM D PN-EN ISO 12185:2002 PN-EN ISO 12937:2005 ASTM D ASTM D metoda A PN-EN ISO 2719:2007 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 17, 10 marca 2015 r str. 6/27

8 Mięso i produkty mięsne, produkty zbożowe, przyprawy, słodycze i wyroby cukiernicze, mleko i produkty mleczne, owoce suszone i bakalie Kawa i herbata, przyprawy, oleje, tłuszcze zwierzęce i roślinne, zboża i przetwory zbożowe, żywność mrożona, wyroby garmażeryjne, koncentraty spożywcze, mięso i produkty mięsne, mleko i produkty mleczne, napoje bezalkoholowe (gazowane, niegazowane, soki, syropy), napoje alkoholowe i wyroby spirytusowe, owoce i warzywa i przetwory owocowe i warzywne oraz warzywno-mięsne, ryby i przetwory rybne, słodycze i wyroby cukiernicze, suplementy diety dodatki do żywności Pasze Żywność, pasze Pracownia Badań Żywności i Produktów Konsumenckich (PAZ) Laboratorium mikrobiologiczne ul. Konotopska 4, Ożarów Mazowiecki Aktywność wody Zakres (0,25-0,999) a w Metoda pomiaru punktu rosy Liczba drobnoustrojów tlenowych Zakres: od 1 jtk/ml od 10 jtk/g Liczba drobnoustrojów tlenowych Zakres: od 1 jtk/ml od 10 jtk/g Metoda płytkowa w temperaturze 30 C (posiew wgłębny) Liczba bakterii z grupy coli Liczba β-glukuronidazo-dodatnich Escherichia coli Metoda płytkowa w temperaturze 44 C (posiew wgłębny) Obecność pałeczek z rodzaju Salmonella Metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi i serologicznymi Liczba Enterobacteriaceae Metoda płytkowa w temperaturze 37 C (posiew wgłębny) Liczba gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków) Obecność Listeria monocytogenes Metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi PN-ISO 21807:2005 PN-EN ISO : PN-EN ISO : PN-ISO 4832:2007 PN-ISO :2004 PN-EN ISO 6579:2003 PN-ISO :2005 PN-EN ISO :2001+A1:2004 PN-EN ISO :1999+A1:2005 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 17, 10 marca 2015 r str. 7/27

9 Żywność, pasze Obecność bakterii z grupy coli Metoda probówkowa Liczba Listeria monocytogenes Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy) Obecność gronkowców koagulazododatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków) Metoda probówkowa Obecność Enterobacteriaceae Metoda probówkowa Liczba przypuszczalnych Bacillus cereus Metoda płytkowa w 30 ºC (posiew powierzchniowy) Obecność beztlenowych bakterii przetrwalnikujących i beztlenowych bakterii przetrwalnikujących redukujących siarczany (IV) Metoda probówkowa Liczba bakterii fermentacji mlekowej Liczba bakterii redukujących siarczany (IV) rosnących w warunkach beztlenowych Liczba Clostridium perfringens Obecność i liczba Clostridium perfringens Liczba bakterii tlenowych przetrwalnikujących termofilnych Liczba bakterii tlenowych przetrwalnikujących mezofilnych Liczba enterokoków kałowych Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy) Szczelność opakowania Metoda jakościowa Próba termostatowa Metoda jakościowa Obecność pałeczek z rodzaju Salmonella Metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi PN-ISO 4831:2007 PN-EN ISO :2000+A1:2005 +Ap1:2006+Ap2:2007 PN-EN ISO :2004+AC:2005 PN-ISO :2005 PN-EN ISO 7932:2005 QWL/PB/PAZ/7/5/B wydanie B z dnia r. PN-ISO 15214:2002 PN-ISO 15213:2005 PN-ISO 7937:2005 QWL/PB/PAZ/7/41/A wydanie A z dnia r. QWL/PB/PAZ/7/51/A wydanie A z dnia r. QWL/PB/PAZ/7/52/A wydanie A z dnia r. QWL/PB/PAZ/7/53/A wydanie A z dnia r. QWL/PB/PAZ/7/56/A wydanie A z dnia r. QWL/PB/7/25/PAZ wydanie A z dnia r. QWL/PB/PAZ/60/A wydanie A z dnia r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 17, 10 marca 2015 r str. 8/27

10 Żywność Żywność o aktywności wody niższej lub równej 0,95 Żywność o aktywności wody wyższej niż 0,95 Pasze o aktywności wody niższej lub równej 0,95 Pasze o aktywności wody wyższej niż 0,95 Mięso i produkty mięsne Mięso drobiowe Mleko i produkty mleczne Mleko Obecność antybiotyków i innych substancji hamujących Metoda z zastosowaniem testu komercyjnego Obecność przypuszczalnych Escherichia coli Metoda probówkowa Obecność Campylobacter spp. Metoda hodowlana Liczba drożdży i pleśni osmotolerancyjnych Liczba drożdży i pleśni Zakres: od 10 jtk/g Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy) Liczba drożdży i pleśni Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy) Liczba drożdży i pleśni Zakres: od 10 jtk/g Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy) Liczba drożdży i pleśni Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy) Liczba Pseudomonas spp. Zakres: od 10 jtk/g Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy) Obecność Salmonella Typhimurium i Salmonella Enteritidis Metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi i serologicznymi Obecność Enterobacter sakazakii Metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi) Obecność antybiotyków i innych substancji hamujących Metoda z zastosowaniem testu Delvotest Napoje Liczba bakterii w 22 ºC Zakres: od 1 jtk/ml Kawa, herbata, słodycze i wyroby cukiernicze, przyprawy, mięso i produkty mięsne, mleko i produkty mleczne, wyroby garmażeryjne, przetwory owocowe i warzywne oraz warzywno-mięsne Liczba bakterii w 37 ºC Zakres: od 1 jtk/ml Obecność bakterii z grupy coli Metoda probówkowa Obecność Shigella spp. Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym QWL/PB/PAZ/58/A wydanie A z dnia r. PN-ISO 7251:2006 PN-EN ISO :2007+ Ap1:2008 QWL/PB/7/23/PAZ wydanie A z dnia r. PN-ISO :2009 PN-ISO :2009 PN-ISO :2009 PN-ISO :2009 PN-ISO 13720:2010 QWL/PB/PAZ/61/A wydanie A z dnia r. PN-EN ISO 6579:2003 PKN-ISO/TS 22964:2008 QWL/PB/PAZ/7/32/A wydanie A z dnia r. PN-85/A PN-85/A PN-85/A PN-EN ISO 21567:2005 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 17, 10 marca 2015 r str. 9/27

11 Mięso i produkty mięsne, mleko i produkty mleczne, wyroby garmażeryjne, koncentraty spożywcze, przyprawy, żywność mrożona Zboża i przetwory zbożowe, słodycze i wyroby cukiernicze, wyroby garmażeryjne, koncentraty spożywcze Mięso i produkty mięsne, ryby i przetwory rybne, wyroby garmażeryjne, zboża i przetwory zbożowe, słodycze i wyroby cukiernicze Przetwory owocowe, warzywne, owocowo-warzywne i warzywnomięsne, napoje bezalkoholowe (gazowane, niegazowane, syropy, soki) Mięso i produkty mięsne, przyprawy, mleko i produkty mleczne, wyroby garmażeryjne, owoce i warzywa i przetwory owocowe i warzywne oraz warzywno-mięsne Owoce i warzywa i przetwory owocowe i warzywne oraz warzywno-mięsne, napoje bezalkoholowe (gazowane, niegazowane, syropy, soki), zboża i przetwory zbożowe, wyroby garmażeryjne, żywność mrożona Woda Liczba drobnoustrojów tlenowych Zakres: od 1 jtk/ml od 10 jtk/g Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy) Liczba bakterii tlenowych amylolitycznych i przetrwalników bakterii tlenowych amylolitycznych Zakres: od 10 jtk/g Obecność i liczba Bacillus subtilis Zakres: od 10 jtk/g Metoda płytkowa z potwierdzeniami biochemicznymi z zastosowaniem testu API 50CH Obecność bakterii octowych Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym Najbardziej prawdopodobna liczba E. coli Zakres: od 0,03 jtk/ml od 0,3 jtk/g Metoda probówkowa Najbardziej prawdopodobna liczba Enterobacteriaceae Zakres: od 0,03 jtk/ml od 0,3 jtk/g Metoda probówkowa Liczba pleśni termoopornych Zakres: od 1 jtk/ml i od 10 jtk/g Pobieranie próbek wody do badań mikrobiologicznych Ogólna liczba drobnoustrojów w temp. (22 ± 2) ºC i (36 ± 2) ºC Zakres: od 1 jtk/ml Obecność i liczba bakterii z grupy coli Zakres: od 1 jtk/badaną objętość próbki Metoda filtracji membranowej Obecność i liczba Escherichia coli Zakres: od 1 jtk/badaną objętość próbki Metoda filtracji membranowej Obecność i liczba enterokoków kałowych Zakres: od 1 jtk/badaną objętość próbki Metoda filtracji membranowej Obecność i liczba Pseudomonas aeruginosa Zakres: od 1 jtk/badaną objętość próbki Metoda filtracji membranowej PN-EN ISO : PN-A :1998 PN-A :1998 QWL/PAZ/I/7/6 wydanie A z r. PN-A :1990 PN-ISO 7251:2006 PN-ISO :2005 QWL/PB/PAZ/7/76 wydanie A z dn r. na podstawie IFU Method No 4, April 1996 PN-EN ISO 19458:2007 PN-ISO :2003 PN-EN ISO 6222:2004 PN-EN ISO : PN-EN ISO : PN-EN ISO :2004 PN-EN ISO 16266:2009 Wersja strony: B Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 17, 10 marca 2015 r str. 10/27

12 Woda Woda basenowa Woda o przeznaczeniu medycznym Próbki środowiskowe powierzchnie obszarów produkcji i obrotu żywnością Próbki środowiskowe wymazy z powierzchni Obecność i liczba bakterii z rodzaju Legionella Zakres: od 1 jtk/badaną objętość próbki Metoda filtracji membranowej Obecność i liczba Clostridium perfringens łącznie ze sporami Zakres: od 1 jtk/badaną objętość próbki Metoda filtracji membranowej Liczba przetrwalników beztlenowców redukujących siarczyny (clostridia) Zakres: od 1 jtk/badaną objętość próbki Metoda filtracji membranowej Liczba Escherichia coli, bakterii grupy coli, bakterii grupy coli termotolerancyjnych Zakres: od 1 jtk /badaną objętość próbki Metoda filtracji membranowej Liczba gronkowców koagulazododatnich Zakres: od 1 jtk /badaną objętość próbki Metoda filtracji membranowej Obecność endotoksyn bakteryjnych Metoda żelowa Liczba bakterii tlenowych mezofilnych Zakres: od 1 jtk/1 ml Metoda płytkowa w temperaturze 30 C (posiew wgłębny) Liczba drożdży i pleśni Zakres: od 1 jtk/badaną objętość próbki Metoda filtracji membranowej Pobieranie próbek z powierzchni przy użyciu płytek kontaktowych Zakres: od 1 jtk/cm 2 Pobieranie próbek z powierzchni Metoda wymazów Liczba drobnoustrojów tlenowych Zakres: od 1 jtk/badaną powierzchnię Metoda płytkowa w temperaturze 30 C (posiew wgłębny) Obecność pałeczek z rodzaju Salmonella Metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi i serologicznymi Liczba Enterobacteriaceae Zakres: od 1 jtk/badaną powierzchnię Metoda płytkowa w temperaturze 37 C (posiew wgłębny) Obecność Listeria monocytogenes Metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi Obecność beztlenowych bakterii przetrwalnikujących i beztlenowych bakterii przetrwalnikujących redukujących siarczany (IV) Metoda probówkowa PN-EN ISO :2008 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn r. (Dz. U. Nr 72, poz. 466) PN-EN :2001 QWL/PB/PAZ/7/63/B wydanie B z dnia r. QWL/PB/PAZ/7/64/B wydanie B z dnia r. QWL/PB/PAZ/7/65/B wydanie B z dnia r. Farmakopea Polska, wyd. IX, tom I, 2011 Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Rozdział Farmakopea Polska, wyd. IX, tom I, 2011 Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Rozdział PN-ISO 18593:2005 PN-ISO 18593:2005 PN-EN ISO : PN-EN ISO 6579:2003 PN-ISO :2005 PN-EN ISO :1999+A1:2005 QWL/PB/PAZ/7/5/B wydanie B z dnia r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 17, 10 marca 2015 r str. 11/27

13 Próbki środowiskowe: wymazy z powierzchni Wymazy z tusz Wymazy i wycinki z tusz Kosmetyki Powietrze Liczba β-glukuronidazo-dodatnich Escherichia coli Zakres: od 1 jtk/cm 2 Liczba bakterii z grupy coli Zakres: od 1 jtk/cm 2 Liczba gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków) Zakres: od 1 jtk/cm 2 Liczba drożdży i pleśni Zakres: od 1 jtk/cm 2 Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy) Obecność pałeczek z rodzaju Salmonella Metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi i serologicznymi Liczba drobnoustrojów tlenowych Zakres: od 1 jtk /badaną powierzchnię Metoda płytkowa w temperaturze 30 C (posiew wgłębny) Liczba Enterobacteriaceae Zakres: od 1 jtk /badaną powierzchnię Metoda płytkowa w temperaturze 37 C (posiew wgłębny) Liczba bakterii tlenowych mezofilnych Liczba grzybów Obecność Pseudomonas aeruginosa Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy) Obecność Staphylococcus aureus Obecność Candida albicans Pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych Metoda sedymentacyjna Liczba drobnoustrojów tlenowych Zakres: od 1 jtk w określonej objętości powietrza Metoda sedymentacyjna Liczba drożdży i pleśni Zakres: od 1 jtk w określonej objętości powietrza Metoda sedymentacyjna PN-ISO :2004 PN-ISO 4832:2007 PN-EN ISO :2001+A1:2004 PN-ISO :2009 PN-EN ISO 6579:2003 PN-EN ISO : PN-ISO :2005 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. (Dz. U nr 9 poz.107) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. (Dz. U nr 9 poz.107) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. (Dz. U nr 9 poz.107) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. (Dz. U nr 9 poz.107) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. (Dz. U nr 9 poz.107) PN-ISO 7218:1998 Załącznik Krajowy NA QWL/PAZ/I/11/1wydanie E z dnia r. PN-ISO 7218:1998 Załącznik Krajowy NA PN-ISO 7218:1998 Załącznik Krajowy NA Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 17, 10 marca 2015 r str. 12/27

14 Próbki środowiskowe z powierzchni z obszaru produkcji i obrotu żywnością: - odciski z powierzchni Próbki środowiskowe z obszarów nie związanych z żywnością: - wymaz z powierzchni ograniczonej szablonem - wymaz z powierzchni nieograniczonej szablonem - odciski z powierzchni Pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych przy użyciu płytek kontaktowych i wymazów Liczba drobnoustrojów tlenowych Zakres: od 1 jtk / badana powierzchnia Metoda odcisków agarowych Liczba drożdży i pleśni Zakres: od 1 jtk / badana powierzchnia Metoda odcisków agarowych Liczba Enterobacteriaceae Zakres: od 1 jtk / badana powierzchnia Metoda odcisków agarowych Pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych przy użyciu płytek kontaktowych i wymazów Liczba drobnoustrojów tlenowych Zakres: od 1 jtk / badana powierzchnia Metoda odcisków agarowych Liczba drożdży i pleśni Zakres: od 1 jtk / badana powierzchnia Metoda odcisków agarowych Liczba Enterobacteriaceae Zakres: od 1 jtk / badana powierzchnia Metoda odcisków agarowych Liczba drobnoustrojów tlenowych Zakres: od 1 jtk/wymaz od 1 jtk/cm 2 Liczba Enterobacteriaceae Zakres: od 1 jtk/wymaz od 1 jtk/cm 2 Metoda płytkowa w temperaturze 37 C (posiew wgłębny) Liczba drożdży i pleśni Zakres: od 1 jtk/wymaz od 1 jtk/cm 2 Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy) Liczba gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków) Zakres: od 1 jtk/wymaz od 1 jtk/cm 2 Liczba Pseudomonas aeruginosa Zakres: od 1 jtk/wymaz od 1 jtk/cm 2 Metoda filtracji membranowej PN-ISO 18593:2005 QWL/PB/PAZ/7/77 wydanie A z dnia r. QWL/PB/PAZ/7/77 wydanie A z dnia r. QWL/PB/PAZ/7/77 wydanie A z dnia r. PN-ISO 18593:2005 QWL/PB/PAZ/7/77 wydanie A z dnia r. QWL/PB/PAZ/7/77 wydanie A z dnia r. QWL/PB/PAZ/7/77 wydanie A z dnia r. PN-EN ISO : PN-ISO :2005 PN-ISO :2009 PN-EN ISO :2001+A1:2004 PN-EN ISO 16266:2009 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 17, 10 marca 2015 r str. 13/27

15 Papier, tektura i materiały opakowaniowe przeznaczone do kontaktu z żywnością Wyroby biurowe: wyroby papiernicze, wyroby z tworzyw sztucznych i/lub gumy, wyroby piśmiennicze, farby, plastelina, modelina, kleje Chemikalia, kosmetyki, wyroby chemiczne Żywność Tworzywa wyposażenia wewnętrznego pojazdów silnikowych Wyroby cukiernicze Wyroby i półprodukty ciastkarskie Mięso i produkty mięsne Wyroby garmażeryjne Pieczywo i wyroby piekarnicze Mleko i produkty mleczne Przekąski w tym ziemniaczane, zbożowe Pracownia Badań Żywności i Produktów Konsumenckich (PAZ) Laboratorium oceny sensorycznej ul. Konotopska 4, Ożarów Mazowiecki zapach zapach zapach smak, zapach Metoda parzysta, ocena różnicy smak, zapach Metoda trójkątowa, ocena różnicy Zapach określenie charakterystyki zapachowej Zakres: 1-6 zapach przed przygotowaniem po przygotowaniu QWL/PB/PAZ/7/6/D wydanie D z dnia r. PN-EN ISO 5495:2007 PN-EN ISO 4120:2007 QWL/PB/PAZ/7/33/A wydanie A z dnia r. (w oparciu o VDA 270) QWL/PB/PAZ/7/6/D wydanie D z dnia r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 17, 10 marca 2015 r str. 14/27

16 Soki, nektary owocowe, warzywne, warzywno-owocowe, zaprawy Napoje bezalkoholowe gazowane i niegazowane Orzechy, migdały, bakalie, owoce suszone Przetwory zbożowe Kawa, herbata Przetwory owocowe, warzywne, owocowo-warzywne Koncentraty spożywcze, w tym suplementy diety Zioła i przyprawy Sosy, majonezy, dressingi Piwo, wino, wyroby spirytusowe (wódki gatunkowe, likiery, kremy, koktajle, aperitify) Ryby i przetwory rybne, owoce morza Owoce, warzywa, mieszanki owocowe i warzywne, owocowowarzywne Oleje i tłuszcze roślinne i zwierzęce przed przygotowaniem po przygotowaniu przed przygotowaniem po przygotowaniu zapach przed przygotowaniem po przygotowaniu przed przygotowaniem po przygotowaniu zapach przed przygotowaniem po przygotowaniu QWL/PB/PAZ/7/6/D wydanie D z dnia r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 17, 10 marca 2015 r str. 15/27

17 Wyroby cukiernicze Wyroby i półprodukty ciastkarskie Mięso i przetwory mięsne Wyroby garmażeryjne Pieczywo i wyroby piekarnicze Mleko i produkty mleczne Przekąski słone, ziemniaczane, zbożowe Soki, nektary owocowe, warzywne, warzywno-owocowe, zaprawy Napoje bezalkoholowe gazowane i niegazowane Orzechy, migdały, bakalie, owoce suszone Przetwory zbożowe zapach przed przygotowaniem po przygotowaniu przed przygotowaniem po przygotowaniu zapach przed przygotowaniem po przygotowaniu QWL/PB/PAZ/7/73/A wydanie A z dnia r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 17, 10 marca 2015 r str. 16/27

18 Kawa, herbata Koncentraty spożywcze, w tym suplementy diety Zioła i przyprawy Sosy, majonezy, dressingi Piwo, wino, wyroby spirytusowe (wódki gatunkowe, likiery, kremy, koktajle, aperitify) Ryby i przetwory rybne, owoce morza Owoce, warzywa, mieszanki owocowe i warzywne, owocowowarzywne Oleje i tłuszcze roślinne i zwierzęce przed przygotowaniem po przygotowaniu przed przygotowaniem po przygotowaniu zapach przed przygotowaniem po przygotowaniu Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 17, 10 marca 2015 r str. 17/27

19 Żywność z wyłączeniem mleka i przetworów mleczarskich Suplementy diety Mleko i produkty mleczne Mleko i produkty mleczne w proszku Mleko w proszku Kazeiny i kazeiniany Pracownia Badań Żywności i Produktów Konsumenckich (PAZ) Laboratorium fizykochemiczne ul. Konotopska 4, Ożarów Mazowiecki Zawartość azotu w przeliczeniu na białko Zakres: azot (0,1-8,0) % białko (0,6-50) % (Kjeldahla) Zawartość azotu w przeliczeniu na białko Zakres: azot (0,1-14,0) % białko (0,6-87) % (Kjeldahla) Zawartość azotu w przeliczeniu na białko Zakres: azot (0,1-6,0) % białko (0,6-40,0) % (Kjeldahla) Zawartość tłuszczu Zakres: (0,1-40,0) % Metoda Gerbera Kwasowość ogólna Zakres: (1,15-50,00) o SH nia Wskaźnik nierozpuszczalności Zakres: (0,1-4) ml Metoda wirówkowa Zawartość laktozy Zakres: (0,04-10,5) % Metoda spektrofotometryczna Aktywność fosfatazy Test jakościowy Zawartość laktozy Zakres: (30-83) % Metoda spektrofotometryczna Zawartość azotu niezdenaturowanych białek serwatkowych (WPNI) Zakres: (0,5-5,0) mg/g Zawartość zanieczyszczeń oraz cząstek przypalonych Zakres: A, B, C, D Metoda filtracyjna Zawartość zanieczyszczeń oraz cząstek przypalonych Zakres: A, B, C, D Metoda filtracyjna Zawartość laktozy Zakres: (0,02-3,2) % Metoda spektrofotometryczna QWL/PB/PAZ/7/24/B wydanie B z dnia r. QWL/PB/PAZ/7/24/B wydanie B z dnia r. PN-EN ISO :2008 QWL/PB/7/19/A wydanie A z dnia r. QWL/PB/7/10/A wydanie A z dnia r. ISO 8156:2005 IDF-FIL 129:2005 ISO :2002 IDF-FIL 79-2:2002 z wyłączeniem pkt. 4 IDF-FIL/RM 82:2004 ISO/TS 6090:2004 ISO :2002 IDF-FIL 79-2:2002 z wyłączeniem pkt. 4 PN-92/A PN-78/A ADPI 916:2009 PN-ISO- 5739:2010 PN-ISO 5548:2010 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 17, 10 marca 2015 r str. 18/27

20 Żywność, pasze, wyroby chemii gospodarczej i kosmetyki Przetwory owocowe, warzywne, owocowo-warzywne, soki, nektary, napoje bezalkoholowe, syropy Napoje bezalkoholowe Przetwory owocowe, warzywne, owocowo-warzywne, soki, nektary, syropy, zaprawy Soki Przetwory owocowe, warzywne, owocowo-warzywne (płynne i półpłynne), napoje bezalkoholowe, syropy, zaprawy, mleko, płynne i półpłynne przetwory mleczne, płynne i półpłynne wyroby chemiczne i kosmetyczne Żywność ph Zakres: 2-12 Metoda potencjometryczna Kwasowość ogólna Zakres: (0,08-5,00) % nia potencjometrycznego Ekstrakt ogólny Zakres: (0,2-64) Bx (%) Metoda refraktometryczna Zawartość cukrów redukujących Zakres: (0,5-60,0) % Zawartość alkoholu etylowego Zakres (0,05-2,0) % Metoda destylacyjno-piknometryczna Kwasowość lotna Zakres (0,1-0,15) % Metoda destylacyjno miareczkowa Kwasowość lotna Zakres (0,1-0,15) % Metoda destylacyjno miareczkowa Zawartość alkoholu etylowego Zakres (0,05-3,5) % Metoda destylacyjno-piknometryczna Liczba formolowa Zakres: (2-30) 0,1 mol/l NaOH/100 ml nia potencjometrycznego Gęstość Zakres: (0,96-1,5) g/cm 3 Metoda oscylacyjna Zawartość suchej masy Zakres: (0,1-99,0) % Zawartość wody Zakres: (0,1 95,0) % Zawartość tłuszczu wolnego Zakres: (0,3-90,0) % Metoda Soxhleta Zawartość tłuszczu całkowitego Zakres: (0,3-70,0) % Metoda Soxhleta Zawartość popiołu ogólnego Zakres: (0,02-13,0) % Zawartość popiołu nierozpuszczalnego Zakres: (0,02-5) % QWL/PB/PAZ/7/9/B wydanie B z dn r. QWL/PB/7/11/A wydanie A z dnia r. QWL/PB/7/16/A wydanie A z dnia r. PN-90/A-75101/07 PN-85/A p PN-85/A p. 3.9 PN-90/A-75101/05 PN-90/A-75101/09 PN-EN 1133:1999 QWL/PB/PAZ/7/28/B wydanie B z dn r. QWL/PB/PAZ/7/13/B wydanie B z dnia r. QWL/PB/PAZ/7/8/B wydanie B z dnia r. QWL/PB/PAZ/7/14/B wydanie B z dnia r. QWL/PB/PAZ/7/15/B wydanie B z dnia r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 17, 10 marca 2015 r str. 19/27

21 Żywność Żywność i pasze Nasiona oleiste Wyroby cukiernicze Mięso i produkty mięsne Oleje i tłuszcze roślinne i zwierzęce Pasze Zawartość błonnika pokarmowego Zakres: (0,1-33,0) % Metoda enzymatyczno-wagowa Węglowodany ogółem Wartość energetyczna Zawartość chlorku sodu (NaCl) Zakres: (0,1-25) % (Volharda i Mohra) Zawartość oleju Zakres: (38-66) % Metoda ekstrakcyjno-wagowa (Soxhlet) Zawartość glukozynolanów Zakres: (25-56) µmol/g s.m. beztł. Metoda kolorymetryczna - wizualna Zawartość cukrów redukujących Zakres: (0,5-60,0) % Zawartość hydroksyproliny Zakres: (0,05-1,5) % Metoda spektrofotometryczna Zawartość kolagenu Zawartość tkanki łącznej Zawartość fosforu całkowitego Zakres: (0,07-5,5) % P 2O 5 Zawartość polifosforanów dodanych Zawartość skrobi Zakres: (0,5-20) % (Luffa-Schoorla) Liczba nadtlenkowa Zakres: (0,1-30) meqo 2/kg Liczba kwasowa Zakres: (0,1-90,0) mgkoh/g Kwasowość tłuszczu Zakres: (0,1-40,0) % Zawartość zanieczyszczeń nierozpuszczalnych Zakres: (0,004-0,01) % Zawartość azotu w przeliczeniu na białko Zakres: azot (1,28-8) % białko (8-50) % (Kjeldahla) QWL/PB/PAZ/7/27/A wydanie A z dnia r. QWL/PB/PAZ/7/38/A wydanie A z dnia r. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn r. (Dz. U r. nr 137, poz. 967) QWL/PB/PAZ/7/12/B wydanie B z dnia r. QWL/PB/PAZ/7/8/B wydanie B z dnia r. QWL/PB/PAZ/7/36/A wydanie A z dnia r. PN-61/A PN-ISO 3496:2000 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. (Dz.U.2007 Nr 137 poz. 966) PN-A-82060:1999 PN-A-82060:1999 QWL/PB/PAZ/7/37/A wydanie A z dnia r. QWL/PB/PAZ/7/34/B wydanie B z dnia r. QWL/PB/PAZ/7/69/A wydanie A z dnia r. QWL/PB/PAZ/7/70/A wydanie A z dnia r. PN-EN ISO 663:2009 QWL/PB/PAZ/7/24/B wydanie B z dnia r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 17, 10 marca 2015 r str. 20/27

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1537

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1537 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1537 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 4 grudnia 2015 r. Nazwa i adres UO TECHNOLOGIA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 510

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 510 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 510 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 30 lipca 2014 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1537

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1537 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1537 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 20 lipca 2016 r. Nazwa i adres UO TECHNOLOGIA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1537

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1537 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1537 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6 Data wydania: 12 lipca 2017 r. Nazwa i adres UO TECHNOLOGIA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 510

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 510 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 510 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15, Data wydania: 13 czerwca 2016 r. AB 510 Nazwa i adres GRUPA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 313

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 313 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 313 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 21, Data wydania: 9 stycznia 2017 r. Nazwa i adres AB 313 SGS

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 313

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 313 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 313 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16, Data wydania: 3 listopada 2014 r. Nazwa i adres AB 313

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 578

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 578 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 578 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 27 stycznia 2015 r. Nazwa i adres AB 578 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 313

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 313 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 313 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 22, Data wydania: 13 lipca 2017 r. Nazwa i adres AB 313 SGS

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1179

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1179 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1179 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 30 stycznia 2015 r. Nazwa i adres NUSCANA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1164

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1164 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1164 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 11 stycznia 2016 r. AB 1164 Kod identyfikacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1319

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1319 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1319 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 28 stycznia 2015 r. AB 1319 Kod identyfikacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1415

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1415 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1415 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 12 maja 2016 r. Nazwa i adres Laboratorium

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3, Data wydania: 3 marca 2016 r. Nazwa i adres AB 1554 ARSO-POLAŃSKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 589

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 589 PCA Zakres akredytacji Nr AB 589 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 589 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 20 Data wydania: 19 grudnia

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1415

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1415 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1415 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3, Data wydania: 22 stycznia 2015r. Nazwa i adres Laboratorium

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1264

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1264 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1264 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 5 maja 2017 r. Nazwa i adres AB 1264 Q-SYSTEMS-CENTER

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 22 października 2015 r. Nazwa i adres AB

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 12 stycznia 2016 r. AB 576 Nazwa i adres POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 17 maja 2016 r.

wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 17 maja 2016 r. ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1179 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 17 maja 2016 r. Nazwa i adres NUSCANA BIOTECHNIKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 3 luty 2014 r. Nazwa i adres AB 576 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1264

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1264 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1264 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 07 kwietnia 2016 r. Nazwa i adres AB 1264

Bardziej szczegółowo

Zakres od: 1 jtk w określonej objętości Metoda filtracji membranowej. Zakres od: 1 jtk w określonej objętości Metoda filtracji membranowej

Zakres od: 1 jtk w określonej objętości Metoda filtracji membranowej. Zakres od: 1 jtk w określonej objętości Metoda filtracji membranowej Woda Laboratorium Mikrobiologiczne ul. Kościelna 2 a, Łajski, 05-119 Legionowo Obecność i liczba Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12 Obecność i liczba Escherichia coli PB-174/LM wyd. 2 z dnia 07.04.2014

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 9 czerwca 2017 r. Nazwa i adres AB 576 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1370

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1370 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1370 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6 Data wydania: 10 sierpnia 2015 r. Nazwa i adres ARC-POL

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1264

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1264 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1264 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 30 kwietnia 2015 r. Nazwa i adres AB 1264

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 532

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 532 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 532 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11, Data wydania: 04 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres AB 532 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14, Data wydania: 14 września 2016 r. Nazwa i adres LUBELSKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 1 lipca 2015 r. Nazwa i adres LUBELSKA SPÓŁDZIELNIA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 510

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 510 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 510 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 23 września 2013 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 462

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 462 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 462 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9, Data wydania: 21 kwietnia 2010 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

Wykaz metod badawczych realizowanych w Laboratorium Usług Badawczych Lubelskiej Spółdzielni Usług Mleczarskich w Lublinie z dnia 09.07.2015 r.

Wykaz metod badawczych realizowanych w Laboratorium Usług Badawczych Lubelskiej Spółdzielni Usług Mleczarskich w Lublinie z dnia 09.07.2015 r. Strona z Wykaz metod badawczych realizowanych w Laboratorium Usług Badawczych Lubelskiej Spółdzielni Usług Mleczarskich w Lublinie z dnia 0.0.0 r. Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB. Laboratorium

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 24 października 2014 r. Nazwa i adres AB

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1473

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1473 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1473 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6 Data wydania: 21 grudnia 2016 r. AB 1473 Nazwa i adres ALS

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 924

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 924 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 924 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 17 marca 2017 r. Nazwa i adres AB 924 VET-LAB

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 1, Data wydania: 10 marca 2015 r. Nazwa i adres AB 1554 ARSO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1136

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1136 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1136 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 9 grudnia 2014 r. Nazwa i adres AQM LAB POLSKA

Bardziej szczegółowo

PCA Zakres akredytacji Nr AB 1095

PCA Zakres akredytacji Nr AB 1095 Woda Laboratorium Mikrobiologiczne ul. Kościelna 2 a, Łajski, 05-119 Legionowo Obecność i liczba Escherichia coli Obecność i liczba bakterii z grupy coli Obecność i liczba Enterokoków (paciorkowców kałowych)

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 513

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 513 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 513 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11, Data wydania: 22 lipca 2015 r. Nazwa i adres AB 513 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1195

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1195 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1195 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 16 stycznia 2014 r. Nazwa i adres LABORATORIUM

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 31 października 2013 r. Nazwa i adres LUBELSKA

Bardziej szczegółowo

Zakres badań Laboratorium Badań Żywności i Przedmiotów Użytku

Zakres badań Laboratorium Badań Żywności i Przedmiotów Użytku Jaja i przetwory jajeczne i roślinne Suplementy diety z obszaru produkcji i obrotu - popłuczyny z opakowań Obecność Salmonella spp. Metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi i serologicznymi

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 770

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 770 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 770 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 25 lutego 2014 r. Nazwa i adres AB xxx BIOLABOR

Bardziej szczegółowo

LISTA BADAŃ PROWADZONYCH W RAMACH ZAKRESU ELASTYCZNEGO LISTA BADAŃ PROWADZONYCH W RAMACH ZAKRESU ELASTYCZNEGO ŻYWNOŚĆ

LISTA BADAŃ PROWADZONYCH W RAMACH ZAKRESU ELASTYCZNEGO LISTA BADAŃ PROWADZONYCH W RAMACH ZAKRESU ELASTYCZNEGO ŻYWNOŚĆ LISTA BADAŃ PROWADZONYCH W RAMACH ZAKRESU ELASTYCZNEGO Załącznik do zakresu akredytacji AB 1264 wydanie 13 z dnia 5 maja 2017 ŻYWNOŚĆ ŚRODOWISKO PRODUKCJI WODA POWIETRZE TUSZE ZWIERZĄT RZEŹNYCH Produkty

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 11 maja 2015 r. Nazwa i adres AQUA Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

WYKAZ METOD BADAWCZYCH W WKJ 4

WYKAZ METOD BADAWCZYCH W WKJ 4 1 Próbki 2 Próbki Obecność Listeria monocytogenes Obecność specyficznego DNA dla Listeria monocytogenes Metoda jakościowa, hodowlana potwierdzona testami biochemicznymi Metoda real- time PCR (reakcja łańcuchowa

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1195

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1195 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1195 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 26 lipca 2017 r. AB 1195 Nazwa i adres LABORATORIUM

Bardziej szczegółowo

Wykaz metod badawczych realizowanych w Laboratorium Usług Badawczych Lubelskiej Spółdzielni Usług Mleczarskich w Lublinie z dnia 14.03.2016 r.

Wykaz metod badawczych realizowanych w Laboratorium Usług Badawczych Lubelskiej Spółdzielni Usług Mleczarskich w Lublinie z dnia 14.03.2016 r. Strona z Wykaz metod badawczych realizowanych w Laboratorium Usług Badawczych Lubelskiej Spółdzielni Usług Mleczarskich w Lublinie z dnia.0.0 r. Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB 5. Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Zakres akredytacji Oddziału Laboratoryjnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej Górze.

Zakres akredytacji Oddziału Laboratoryjnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej Górze. Zakres akredytacji Oddziału Laboratoryjnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej Górze. Badane obiekty / grupy Mięso i przetwory Przetwory Przetwory owocowe i warzywne. Owoce, warzywa

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 513

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 513 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 513 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 08 lipca 2016 r. Nazwa i adres AB 513 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 462

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 462 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 462 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 1 marca 2012 r. AB 462 Nazwa i adres SILLIKER

Bardziej szczegółowo

Sekcja Badania Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

Sekcja Badania Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku - badanie akredytowane przez PCA w arszawie zamieszczone w zakresie akredytacji PCA nr AB 539 - norma wycofana przez PKN, potwierdzona w laboratorium jako właściwa do oznaczania parametru 1 Mięso, drób

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 775

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 775 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 775 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 22 sierpnia 2016 r. AB 775 Nazwa i adres GŁÓWNY

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 28 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres AB 1303

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 16 maja 2016 r. Nazwa i adres AQUA Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 636

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 636 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 636 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 22 lipca 2016 r. Nazwa i adres AB 636 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 814

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 814 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 814 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 20 kwietnia 2015 r. AB 814 Nazwa i adres PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 513

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 513 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 513 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8, Data wydania: 6 czerwca 2012 r. Nazwa i adres POWIATOWA STACJA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 1 czerwca 2016 r. Nazwa i adres: WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1408

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1408 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1408 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 14 marca 2017 r. Nazwa i adres AB 1408 NESTLÉ

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1126

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1126 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1126 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 14 listopada 2016 r. Nazwa i adres AB 1126

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 03 lipca 2015 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1223

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1223 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1223 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 6 sierpnia 2014 r. AB 1223 Nazwa i adres MIEJSKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1029 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa ul. Szczotkarska 42

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1029 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa ul. Szczotkarska 42 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1029 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11, Data wydania: 7 marca 2017 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1298

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1298 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1298 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 16 stycznia 2015 r. Nazwa i adres: MIEJSKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1334

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1334 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1334 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 9 marca 2016 r. Nazwa i adres EUROFINS POLSKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 600

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 600 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 600 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15, Data wydania: 23 lutego 2016 r. Nazwa i adres POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 462

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 462 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 462 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16, Data wydania: 21 stycznia 2014 r. Nazwa i adres SILLIKER

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1179

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1179 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1179 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 24 kwietnia 2014 r. Nazwa i adres NUSCANA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 20 maja 2016 r. Nazwa i adres AB 1188,,WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 803

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 803 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 803 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11, Data wydania: 18 maja 2016 r. AB 803 Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 27 stycznia 2015 r. Nazwa i adres: WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania 7 lipca 2015 r.

wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania 7 lipca 2015 r. ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 520 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania 7 lipca 2015 r. Nazwa i adres POWIATOWA STACJA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1455

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1455 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1455 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 12 września 2016 r. Nazwa i adres VETDIAGNOSTICA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 466

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 466 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 466 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 9 lutego 2016 r. AB 466 Nazwa i adres WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 901

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 901 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 901 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10, Data wydania: 20 marca 2017 r. Nazwa i adres AB 901 PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1334

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1334 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1334 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 20 lipca 2016 r. Nazwa i adres EUROFINS POLSKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 814

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 814 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 814 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 17 sierpnia 2016 r. AB 814 Nazwa i adres PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1433

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1433 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1433 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 31 marca 2017 r. Nazwa i adres: AB 1433 KATOWICKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6, Data wydania: 24 lipca 2015 r. Nazwa i adres AB 1188,,WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6, Data wydania: 29 września 2014 r. Nazwa i adres WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 600

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 600 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 600 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16, Data wydania: 27 lutego 2017 r. Nazwa i adres POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 462

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 462 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 462 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 17, Data wydania: 13 stycznia 2015 r. Nazwa i adres SILLIKER

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 635

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 635 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 635 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14, Data wydania: 9 czerwca 2016 r. Nazwa i adres AB 635 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

KARTA DEKLARACJI UDZIAŁU W ILC 2017

KARTA DEKLARACJI UDZIAŁU W ILC 2017 KARTA DEKLARACJI UDZIAŁU W ILC 2017 Deklaracja ta nie stanowi zamówienia usługi, jest jedynie deklaracją chęci wzięcia udziału w proponowanych porównaniach ILC. Gdy zbierze się wystarczająca liczba laboratoriów,

Bardziej szczegółowo

Wykaz badań wykonywanych w Oddziale Laboratoryjnym Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jeleniej Górze

Wykaz badań wykonywanych w Oddziale Laboratoryjnym Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jeleniej Górze Wykaz badań wykonywanych w Oddziale Laboratoryjnym Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Jeleniej Górze Laboratorium Badań Fizykochemicznych / Laboratorium Analiz Instrumentalnych środki spożywcze

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 31 maja 2017 r. Nazwa i adres AQUA Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1088

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1088 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1088 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8, Data wydania: 9 czerwca 2015 r. Nazwa i adres AB 1088 AGRO-VET

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 7 maja 2014 r. Nazwa i adres: WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 520

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 520 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 520 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 17 Data wydania 23 czerwca 2016 r. Nazwa i adres POWIATOWA STACJA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3 Data wydania: 25 sierpnia 2015 r. Nazwa i adres: ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

Badania fizykochemiczne próbek wody

Badania fizykochemiczne próbek wody (A) badane cechy zamieszczone w zakresie akredytacji nr AB 636 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji Badania fizykochemiczne próbek wody 1 (A) Amonowe jony (NH4 + ) PNC045764:1994 Metoda spektrofotometryczna

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 5 marca 2009 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 30 czerwca 2011 r. AB 610 Nazwa i adres AQUA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1275 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa, ul.

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1275 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa, ul. ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1275 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 27 lipca 2017 r. Nazwa i adres AB 1275 INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1138

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1138 PCA Zakres akredytacji Nr AB 1138 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1138 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9, Data wydania: 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 6 listopada 2014 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 819

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 819 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 819 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10, Data wydania: 21 czerwca 2016 r. Nazwa i adres AB 819 NIEZALEŻNE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 396

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 396 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 396 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 17 sierpnia 2016 r. Nazwa i adres MIEJSKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 893

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 893 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 893 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 16 stycznia 2017 r. Nazwa i adres AB 893 PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo