Poi Explorer Instrukcja obsługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poi Explorer Instrukcja obsługi"

Transkrypt

1

2 Poi Explorer Instrukcja obsługi Błażej Sujecki, Piotr Skulimowski 15 marca

3 Spis treści 1 Wstęp 4 2 Instalacja programu 4 3 Uruchomienie programu 4 4 Obsługa programu Wybórkategoriiiprezentacjapunktów Wyszukiwaniepunktów MenudlawybranegopunktuPOI Oszczędzanie energii 7 6 Nawigacja Własnetrasy Dodawaniewłasnychtras Kalibracja kompasu(dla urządzeń wyposażonych w kompas) 8 8 Dodawanie własnych punktów 8 9 FAQ 9 3

4 1 Wstęp Aplikacja POI Explorer służy do pobierania punktów poi z większego obszaru i do wyświetlenia listy punktów, które są w odległości od użytkownika w promieniu definiowanym przez użytkownika. Do każdego z punktów można wyznaczyć trasę w oparciu o mapy Google. Uwaga: Program korzysta z dostępu do Internetu! 2 Instalacjaprogramu Aplikację instalujemy w jak każdą inną. Aplikacja podpisana jest certyfikatem developerskim(dla programistów) pojawi się stosowne ostrzeżenie. Aplikacja zadziała tylko w telefonach, których numery IMEI zostały do mnie przesłane. Jeśli pojawi się informacja, że aplikacja nie jest przeznaczona dla tego telefonu, proszę spróbować zignorować to ostrzeżenie i spróbować zainstalować aplikację. 3 Uruchomienieprogramu Program na liście programów podpisany jest jako POI Explorer. Program po uruchomieniu włącza ekran startowy z tytułem aplikacji i numerem wersji. Po kilku sekundach lub wciśnięciu klawisza OK(klawisz akceptacji w joysticku) uruchamiana jest lista wyboru odbiornika GPS. Wyboru dokonujemy po przez wskazanie joystkickiem(góra-dół) i akceptacja przyskiem OK w joysticku. Pierwsza dostępna pozycja pozwala na wybór sposobu pozycjonowania takiego, jaki jest domyślnie ustawiony w systemie. Ustawienia te można zmienić w menu telefonu(w Nokii C6-00: Aplikacje- Lokalizacja- Ustalanie pozycji - Metody ustalania pozycji. W Nokii 6220 classic: Ustawienia- Ustawienia telefonu- Ogolne- Pozycjonowanie- Metody Pozycjonowania. W Nokii E6-00: Menu-Ustawienia- Ustawienia Aplikacji- Ustalanie pozycji- Metody ustalania pozycji. W przypadku Nokii E6-00(na której testujemy aplikację) na liście wyboru odbiornika GPS pojawiają się tylko pozycje, które są zaznaczone w systemie(nie wszystkie domyślne) Po uruchomieniu odbiornika GPS pojawia się komunikat Oczekiwanie na sygnał GPS, proszę czekać. Po złapaniu sygnału GPS następuje pobranie punktówpoizserwera.możepojawićsięsystemoweoknozprośbąowybórmetody transmisji danych. Do wyboru będzie między innymi połączenie z siecią wifi bądz GPRS. Jeśli punkty pobrane podczas wcześniejszego uruchomienia programu będą aktualne zamiast pobierania danych wygenerowana zostanie informacja Współrzędne aktualne, proszę wybrać kategorię, oznacza to, że punkty możemy już przeglądać. Uwaga: obecna wersja wymaga, aby po pierwszym uruchomieniu pobrać listę aktualnych kategorii z serwera. Służy do tego opcja Pobierz kategorie. Lista kategorii zapisywana jest w pamieci telefonu. Ponieważ system pozwala na dodawanie i zmianę kategorii, co jakiś czas warto pobrać z Internetu aktualną listę. 4

5 4 Obsługaprogramu W czasie gdy aplikacja jest włączona przez dłuższy czas można samemu uruchomić sprawdzenie punktów i w razie potrzeby pobrać nowe. Aby to wykonać należy nacisnąć lewy przycisk Opcje rozwinie się lista z której joystickiem góra/dół wystarczy wskazać Pobierz dane i zaakaceptować klawiszem OK(klawisz akceptacji w joysticku). O pobieraniu danych informuje komunikat Pobieranie danych z serwera. Proszę czekać. Po zakończeniu pobierania danych użytkownik jest informowany komunikatem Dane pobrane. Proszę wybrać kategorię. 4.1 Wybór kategorii i prezentacja punktów Wybór kategorii znajduję się pod lewym przyciskiem Opcje. Na liście wybieramy zakładkę Kategorie i akceptujemy klawiszem OK(klawisz akceptacji w joysticku). Pojawi się lista z kategoriami głównymi. Aby zobaczyć podkategorie dla kategorii zaznaczamy ją joystikiem(góra-dół) i naciskamy przycisk 5 na klawiaturze numerycznej. Wtedy pojawi się lista z podkategoriami kategorii głównej. Jeśli dana kategoria jest zaznaczona, to zaczyna się od znaku*, np.*drogowe. Aby wybrać interesującą nas kategorię wybieramy ją joystickiem (góra-dół) i naciskamy przycisk OK(klawisz akceptacji). Jeśli została wybrana kategoria główna to zostanie wyświetlona lista z punktami należącymi do tej kategorii jak i również do podkategorii należącej do niej. Istnieje możliwość wyboru kilku kategorii jednocześnie(nie muszą być wszystkie). W celu wyboru więcej niż jednej kategorii należy zaznaczyć interesujące kategorie, dokonuje się tego poprzez najechanie joystickiem(góra- dół) na kategorię na liście i wybraniem na klawiaturze numerycznej przycisku 1, Aby odznaczyć należy wciasnąć klawisz 2. Zaznaczenie kategorii spowoduje również zaznaczenie podkategorii. Po zaznaczeniu kategorii i wybraniu przycisku OK(klawisz akceptacji w joysticku) pojawi się przewijana lista zawierająca punkty należące do wybranych wcześniej kategorii. Aby przejrzeć listę punktów, należy ją przewinąć za pomocą joysticka góra-dół. Każda pozycja zawiera nazwę punktu, odległość do punktu oraz kierunek w trybie na godzinę. Aby zmienić zakres prezentowania punktów należy skorzystać ze strzałek lewo prawo(zmiana co 50m). Po wybraniu żądanego zakresu należy odświeżyć listę klawiszem Wyszukiwaniepunktów Aby wyszukać punktu na podstawie ciągu znaków jakie mogą się znajdować w nazwie punktu wybieramy pod lewym przyciskiem Opcje zakładkę Szukaj gdzie wpisujemy dany ciąg znaków i akceptujemy klawiszem OK(klawisz akceptacji w joysticku). pojawi się przewijana lista względem szukanej frazy, której pozycję przewijamy za pomocą joysticka góra-dół. Każda pozycja zawiera nazwę punktu, odległość do punktu oraz kierunek w trybie na godzinę. Szukanie pozwala na znalezienie punktów, które zawierają określony ciąg znaków(duże i małe litery nie są rozróżnialne, można pisać bez użycia polskich znaków), np. ciąg adetow pozwoli na znalezienie punktu KAdEtów 1 5

6 Uwaga: kierunek, w przypadku braku kompasu, wyznaczany jest na podstawie ruchu. Jeśli użytkownik przemieści się w danym kierunku odpowiednie wartości zostaną zaktualizowane. Wartości podawane przez program(szczególnie kierunek do punktu POI) mogą być nieprawidłowe, gdy nie poruszamy się. Uwaga: Aktualizacja odległości i kierunku nie odbywa się automatycznie! Należy wcisnąć klawisz Menu dla wybranego punktu POI Aby odczytać co zawiera dany punkt na klawiaturze numerycznej wybieramy przycisk 1. Pojawia się informacja o punkcie POI, czyli: pełna nazwa, dystans, kierunek( podawany na godzinę), liczba dodatkowych notatek, liczba dodatkowych zdjęc, liczba dodatkowych notatek głosowych). Aby powrócić do przewijanej listy wybieramy prawy przycisk funkcyjny BACK. W celu obejrzenia tylko dystansu do punktu i kierunek wybieramy przycisk 2 na klawiaturze numerycznej. W obu funkcjach w tle automatycznie sprawdzany jest dystans dopunktuijakbędziemniejszyniż8mtoprzednazwąpunktupoipojawisię informacja cel osiągniety. Aby zaaktualizować dystans i kierunek w trybie listy punktów, czy informacji (kryjące się pod przyciskiem numerycznym 1 i 2 ) naciskamy na klawiaturze numerycznej przycisk 5. W celu odczytania wszystkich informacji o punkcie wybieramy go joystikiem góra-dół i naciskamy przycisk OK(klawisz akceptacji). Pojawia się nowa przewijana lista, która umożliwia użytkownikowi przeglądanie dodatkowych informacji, są to pozycje: Prowadź do- po wybraniu tej opcji przechodzimy w tryb nawigacji w oparciu o mapy Google a- Patrz punkt 6(poniżej), Informacje(są to notatki na temat punktu), Galeria(są to zdjęcia jakie zawiera punkt), Dzwieki(są to notatki głosowe na temat danego punktu POI), Odległość(pokazuje się okno z odległością do punktu), Kolejne pozycje umożliwiają użytkownikowi na dodawanie nowych dodatkowych informacji są to kolejno pozycje: Dodaj notatkę Wyberając tą opcję można dodać do punktu notatkę. Odbywasiętoprzezwpisaniewpolutekstuiwyboruzopcjiwlewymprzycisku Wybierz i notatka zostanie wysłana na serwer, Dodajobrazek-wtejopcjimożnadodaćobrazekdopunktuktórypobierany jest z aparatu wbudowanego w telefon i wysłany na serwer przy wyborze z opcji w lewym przycisku Wybierz, 6

7 Dodaj dzwiek- w tej opcji można dodać notatkę dźwiekowa do punktu (instrukcja nagrywania pojawia się na ekranie jak i odworzenia pliku po nagraniu) i wysłana na serwer przy wyborze z opcji w lewym przycisku Wybierz (instrukcja nagrywania: Dyktafon 1- włącz nagrywanie. 2- wyłącz nagrywanie. 4- odsłuchaj nagrany plik. 5- wyłącz odtwarzanie) Po wybraniu opcji: Informacje, Galeria lub Dzwięki pojawi się kolejna przewijana lista, która zawiera dodatkowe informacje, zdjęcia lub nagrania. Wybór pozycji odbywa się poprzez wskazanie jej joystickiem góra-dół i akceptację przyskiem OK w joysticku. W prawym przycisku zawsze znajduje sie Back oznaczającypowrót do poprzedniego stanu. 5 Oszczędzanieenergii Można wyłączyć ekran po wybraniu opcji Wyłącz podświetlenie, ekran zostanie automatycznie włączony po wyjściu z aplikacji. 6 Nawigacja Nawigacja korzysta ze skryptów firmy Google. W menu prezentującym listę punktów w okolicy lub wyszukanych za pomocą opcji Szukaj należy nacisnąć klawisz OK i wybrać opcję Prowadz do. Program połączy się serwerem i ściągnie wskazówki nawigacyjne od aktualnego położenia do wybranego wcześniej punktu. Pojawi się przewijana lista ze wskazówkami oraz odległością do każdego z punktów kontrolnych podobnie jak to ma miejsce w przypadku zwykłej listy punktów POI. Abu zaktualizować odległości i kierunku należy wcisnąć klawisz 5. Jeśli dany punkt kontrolny zostanie osiągnięty pojawi się komunikat Cel osiągnięty przed opisem punktu kontrolnego- warunek ten jest sprawdzany co sekundę i jeśli znajdziemy się w zasięgu punktu kontrolnego zostanie on zaznaczony jako osiągnięty. Wyłącznie w tym przypadku lista punktów zostanie automatycznie odświeżona, automatycznie też program wybierze(zaznaczy na liście) następny po osiągniętym, nieosiągnięty punkt kontrolny znajdujący się najbliżejcelu.przykładowo:punktazostałosiągnięty,b-nie,c-nie,dnie. Jeśli zbliżymy się do punktu C, to jako następny zostanie wybrany ponieważ znajduje się bliżej celu. Punkt B zostanie pominięty. Istnieje możliwość ręczniej zmiany, czy dany punkt kontrolny został osiągnięty- można to zrobić klawiszem 1. Potencjalne zastosowanie to:- skorzystanie ze skrótu, czyli ominięcie punktu kontrolnego lub przypadek, kiedy z jakiegoś powodu punkt nie może zostać osiągnięty(przejście drugą stroną ulicy, szerokie skrzyżowanie). Istnieje również możliwość wyznaczenia trasy do określonego adresu. W tym wypadku należy wybrać z listy komend opcję Wyznacz trasę. Pojawi się okno, w które należy wpisać adres docelowy i następnie wcisnąć klawisz ok lub wybrać ponownie opcje Wyznacz trasę. Należy uważnie przejrzeć wyznaczoną trasę i sprawdzić, czy dobrze mechanizm Google zinterpretował wpisane dane. W 7

8 przypadku Łodzi podanie np. adresu: Mickiewicza, Adama Mickiewicza, pomimo wpisania nazwy miasta wybiera tę ulicę w innych miejscowościach(rzgów, Radomsko). Dopiero wpisanie al. Adama Mickiewicza, Łódź prawidłowo interpretuje punkt docelowy. 6.1 Własnetrasy W rozwijanym menu należy wybrać opcję Trasy. Przechodzimy do menu w postaci listy, na którym są 3 pozycje. Wybierz trasę pozwala na wybranie zapisanej w pamięci trasy telefonu. Nawigowanie odbywa się dokładnie tak samo, jak w przypadku tras wyznaczonych z GoogleMaps. Po wybraniu tej opcji pojawia się lista tras. Trasy zapisywane są w katalogu poi tul/routes. Trasy programu PoiExplorer mają rozszerzenie rte. Do katalogu można również wgrać trasy z programu Loadstone(sugerowanie rozszerzenie txt) Dodawanie własnych tras WrozwijanymmenunależywybraćopcjęTrasyanastępniezmenuwpostaci listy pozycję Dodaj trasę. Dodaj punkt pozwala na dodanie aktualnego punktu do trasy- po wybraniu należy wpisać własną nazwę punktu. Ustaw nazwę trasy - podajemy nazwę trasy. Jak nie zostanie podana, zostanie wygenerowana automatycznie w postaci daty. Zapisz trase- zapisuje trasę w pamięci urządzenia (lub na karcie pamięci w zależności od miejsca instalacji). Uwaga: punkty trasy nie będą widoczne na liście punktów POI. 7 Kalibracja kompasu(dla urządzeń wyposażonych w kompas) NiedziałanatelefonachzSymbianem9.3FeaturePackmniejszymniż2,np.z E51. Sprawdzono poprawość działania na E52, Nokii E7-00 i Nokii E6-00. Aby użyć kompasu, trzeba go skalibrować. Kalibracja polega na obróceniu kilkukrotnym telefonu wokół różnych osi:) Aby sprawdzić stan i dostępność kompasu należy wcisnąć klawisz 8. Tam też podawany jest kierunek naszego ruchu(obrotu)wprzedzialeod0do360,0-północ,180-południeitd.ponadtoprogram podaje stopień kalibracji kompasu w zakresie 1..3(3 najlepiej). 8 Dodawanie własnych punktów PowybraniuopcjizmenuDodajpunkt,należywpisaćnazwępunktuipotem wybrać jego kategorię. Punkt zostanie wysłany na serwer i zapisany jako prywatny dla danego użytkownika. Aby móc dodawać punkty należy się zalogować(opcja Logowanie w menu głównym), podając login i hasło. Dane te przechowywane są w telefonie, operacja logowania jest jednorazowa. Aby móc się zalogować, należy założyć konto na stronie: 8

9 9 FAQ Gdzie jest klawisz OK w moim telefonie? Nie wszystkie telefony(np. E7-00) posiadają klawisz OK(w joysticku). W tym wypadku można wybrać daną opcję dotykając ekranu(w przypadku listy) lub skorzystać z komendy OK w przypadku pola tekstowego. 9

wersja 6.8 Aqurat sp. z o.o. & Geosystems Polska sp z o.o.

wersja 6.8 Aqurat sp. z o.o. & Geosystems Polska sp z o.o. instrukcja użytkownika wersja 6.8 Aqurat sp. z o.o. & Geosystems Polska sp z o.o. 1 Instalacja i rejestracja 1.1 Program preinstalowany na karcie SD 1.2 Instalator pobrany z Internetu 1.4 Dalsza część

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Curve 9300 Smartphone Wersja: 5.0 Podręcznik użytkownika

BlackBerry Curve 9300 Smartphone Wersja: 5.0 Podręcznik użytkownika BlackBerry Curve 9300 Smartphone Wersja: 5.0 Podręcznik użytkownika Najnowsze podręczniki użytkownika można znaleźć pod adresem www.blackberry.com/docs/smartphones. SWDT643442-643442-0805043205-009 Spis

Bardziej szczegółowo

Instalacja i rejestracja

Instalacja i rejestracja Instalacja i rejestracja Ikona po lewej stronie wskazuje etapy instalacji specyficzne dla urządzenia przenośnego. Paragrafy, które nie zostały oznaczone tym symbolem, dotyczą instalacji zarówno na komputerze

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONFIGURACJI USŁUG DOSTĘPNYCH W MODULE UNIFIED MESSAGING.

INSTRUKCJA KONFIGURACJI USŁUG DOSTĘPNYCH W MODULE UNIFIED MESSAGING. INSTRUKCJA KONFIGURACJI USŁUG DOSTĘPNYCH W MODULE UNIFIED MESSAGING. Wersja.4 Warszawa 04 Spis treści. Opis modułu.... 3. Jak uruchomić moduł UM?... 3 3. Korzystanie z usługi e-fax... 4 3.. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003 Wersja dokumentu 1.0 Autor Revision dokumentu Dystrybucja COMARCH S.A. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

NAWIGATOR podręcznik użytkownika

NAWIGATOR podręcznik użytkownika NAWIGATOR podręcznik użytkownika spis treści: informacje ogólne...2 rejestracja usługi...2 logowanie...3 pierwsze uruchomienie (instalacja komponentu Java)...4 proces instalacji komponentu Java...4 użytkownicy

Bardziej szczegółowo

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Podręcznik użytkownika Polski Czerwiec 2010 Ikona przekreślonego kontenera na kółkach oznacza, że w obszarze Unii Europejskiej, zużyty produkt trafić musi do specjalnego

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Bold Series

BlackBerry Bold Series BlackBerry Bold Series BlackBerry Bold 9900/9930 Smartphones Podręcznik użytkownika Wersja: 7.0 Najnowsze podręczniki użytkownika można znaleźć pod adresem www.blackberry.com/docs/smartphones. SWD-1735726-0726040946-009

Bardziej szczegółowo

SAMSUNG LBS Mapy i nawigacja o każdym czasie i w każdym miejscu. Podręcznik użytkownika

SAMSUNG LBS Mapy i nawigacja o każdym czasie i w każdym miejscu. Podręcznik użytkownika SAMSUNG LBS Mapy i nawigacja o każdym czasie i w każdym miejscu. Podręcznik użytkownika 1 Copyright 1993-2010 ROUTE 66. OŚWIADCZENIE I ZASTRZEŻENIA PRAWNE: Wszelkie prawa zastrzeżone. ROUTE 66 i logo ROUTE

Bardziej szczegółowo

U Instrukcja obsługi

U Instrukcja obsługi U Instrukcja obsługi Spis treści Ważne informacje...7 Android co i dlaczego?...8 Aplikacje...8 Czynności przygotowawcze...9 Przygotowanie telefonu do pracy...9 Włączanie i wyłączanie telefonu...11 Kreator

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI wersja 2.00.10a PLATAN CTI jest produktem firmy: PLATAN Sp. z o.o. 81-855 Sopot, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555 88 00, fax (0-58) 555 88 01 e-mail: platan@platan.pl,

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Bold 9790 Smartphone. Wersja: 7.1. użytkownika. Podręcznik

BlackBerry Bold 9790 Smartphone. Wersja: 7.1. użytkownika. Podręcznik BlackBerry Bold 9790 Smartphone Wersja: 7.1 Podręcznik użytkownika Opublikowano: 2012-09-19 SWD-20120919124658062 Spis treści Szybka pomoc... 9 Rozpoczęcie pracy: twój smartfon... 9 Popularne tematy...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C5 00

Instrukcja obsługi Nokia C5 00 Instrukcja obsługi Nokia C5 00 Wydanie 4.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Kilka słów o urządzeniu 5 Aplikacje biurowe 6 Usługi sieciowe 6 Szybki start 7 Klawisze i części 7 Wkładanie karty

Bardziej szczegółowo

NMS Novus Management System

NMS Novus Management System instrukcja obsługi NMS Novus Management System SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 5 1.1. Charakterystyka ogólna... 5 1.2. Zalecana konfiguracja komputera PC... 6 1.3. Wymagane oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Opis funkcji programu BlueEyeM (wersja 1.4.2)

Opis funkcji programu BlueEyeM (wersja 1.4.2) Opis funkcji programu BlueEyeM (wersja 1.4.2) Spis treści Wprowadzenie... 3 Monitorowanie... 4 Wysyłanie logów z zapisami na email... 4 Śledzenie wyrazów zabronionych... 4 Wykonywanie zdjęć Pulpitu i zdjęć

Bardziej szczegółowo

U5i. Rozszerzona instrukcja obsługi

U5i. Rozszerzona instrukcja obsługi U5i Rozszerzona instrukcja obsługi Spis treści Dodatkowa pomoc...5 Czynności przygotowawcze...6 Przygotowanie telefonu do pracy...6 Pomoc w telefonie...8 Widok telefonu...9 Przegląd menu*...10 Nawigacja...11

Bardziej szczegółowo

INTUICA System Pomocy

INTUICA System Pomocy INTUICA System Pomocy 1 / 96 Spis treści Korzystanie z pomocy... 5 Instalacja programu... 6 Instalacja... 6 Praca w sieci... 10 Instalacja serwera... 11 Konfiguracja serwera... 11 Wymagania... 13 Klucz

Bardziej szczegółowo

2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Acer Liquid Z3 Duo podręcznik użytkownika Model: Z130 Wersja publikacji: 08/2013

2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Acer Liquid Z3 Duo podręcznik użytkownika Model: Z130 Wersja publikacji: 08/2013 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone Acer Liquid Z3 Duo podręcznik użytkownika Model: Z130 Wersja publikacji: 08/2013 Acer Liquid Z3 Duo Smartfon Numer modelu: Numer seryjny: Data zakupu: Miejsce zakupu: 2

Bardziej szczegółowo

2014 Wszelkie prawa zastrzeżone. Acer Liquid E3 Duo podręcznik użytkownika Model: E380 Wersja publikacji: 04/2014

2014 Wszelkie prawa zastrzeżone. Acer Liquid E3 Duo podręcznik użytkownika Model: E380 Wersja publikacji: 04/2014 2014 Wszelkie prawa zastrzeżone Acer Liquid E3 Duo podręcznik użytkownika Model: E380 Wersja publikacji: 04/2014 Acer Liquid E3 Duo Smartfon Numer modelu: Numer seryjny: Data zakupu: Miejsce zakupu: 2

Bardziej szczegółowo

wersja 5.0 Podręcznik Administratora

wersja 5.0 Podręcznik Administratora wersja 5.0 Podręcznik Administratora River Jacek Bator Spółka Jawna, 30-148 Kraków, ul. Lindego 2, Polska tel. +48 012 638-66-55, fax: +48 012 636-97-36, http://www.river.com.pl e-mail: diphoto_help@river.com.pl

Bardziej szczegółowo

Smartphon CAT B15, android 4.1, 5 MPix, 2000 mah IP67, DualSIM

Smartphon CAT B15, android 4.1, 5 MPix, 2000 mah IP67, DualSIM INSTRUKCJA OBSŁUGI Smartphon CAT B15, android 4.1, 5 MPix, 2000 mah IP67, DualSIM Nr produktu 358600 Strona 1 z 44 Witamy w instrukcji obsługi Smartfona Cat B15 B15 jest wodoodporny IPX7, pyłoszczelny

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja zakładania konta wersja 8.1. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja 2.9.0

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja 2.9.0 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Wersja 2.9.0 ZAWARTOŚĆ 1. ibard24 backup online... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.1. Instalacja programu... 8 2.1.1. Jak pobrać

Bardziej szczegółowo

Własna strona WWW w oparciu o CMS

Własna strona WWW w oparciu o CMS Własna strona WWW w oparciu o CMS 1. Uruchomienie własnej strony WWW w oparciu o CMS Do uruchomienia własnej strony WWW, służy Aplikacja do zarządzania kontem w Uczelnianej Sieci Komputerowej ZUT, dostępna

Bardziej szczegółowo

TRX WebInterface 2. Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC. TRX Krzysztof Kryński

TRX WebInterface 2. Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC. TRX Krzysztof Kryński TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC TRX WebInterface 2 Czerwiec 2015 Copyright TRX Dotyczy programu WebInterface 2 w wersji 2.1.0.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzator. Wersja 1.0.0.11. Program do inwentaryzacji dla urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym Windows Mobile. Wersja dokumentu 1.0.

Inwentaryzator. Wersja 1.0.0.11. Program do inwentaryzacji dla urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym Windows Mobile. Wersja dokumentu 1.0. Inwentaryzator Wersja 1.0.0.11 Program do inwentaryzacji dla urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym Windows Mobile Wersja dokumentu 1.0.14 14 września 2012 Treść zawarta w instrukcji zawiera informację

Bardziej szczegółowo

BCW Centra Wydruku i Ksero w PWSZ

BCW Centra Wydruku i Ksero w PWSZ BCW Centra Wydruku i Ksero w PWSZ Bezobsługowe Centra Wydruku, Skanowania i Kopiowania (e-druk) Bezobsługowe Centrum Wydruku (BCW) to system rozliczania wydruków, kserokopii i skanów w oparciu o Elektroniczne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Kluczy Wersja 2015.1.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 ZMIANY W WERSJI 2015.1.1... 3 2 WSPÓŁPRACA Z APLIKACJAMI... 3 3 INSTALACJA... 3 4 MONITOR MENADŻERA KLUCZY...

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny Import/Aktualizacja Towarów do Subiekt GT Sfera

Uniwersalny Import/Aktualizacja Towarów do Subiekt GT Sfera Instrukcja obsługi programu Uniwersalny Import/Aktualizacja Towarów do Subiekt GT Sfera Informacje ogólne. Opisywany program jest jednym z wielu dodatków dla programu Subiekt GT. Informacje na temat pozostałych

Bardziej szczegółowo