Strategia promocji dla sieci firm w sektorze budownictwa w południowo-zachodniej Wielkopolsce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strategia promocji dla sieci firm w sektorze budownictwa w południowo-zachodniej Wielkopolsce"

Transkrypt

1 Strategia promocji dla sieci firm w sektorze budownictwa w południowo-zachodniej Wielkopolsce Poznań, 24 sierpnia

2 Zawartość Streszczenie Cele i wyznaczniki dla działań promocyjnych Promocja na rynku podmiotów instytucjonalnych Działania promocyjne prowadzone przez uczestników sieci Cele promocji Wyznaczniki dla działań promocyjnych Grupy docelowe promocji Cele i działania w grupach docelowych Wszystkie grupy docelowe Przedsiębiorstwa i specjaliści sektora budowlanego Media Podmioty otoczenia biznesu Samorząd Inwestorzy instytucjonalni i indywidualni Podmioty klastra Harmonogram i budżet działań promocyjnych Brief Załączniki

3 Streszczenie Głównym celem zespołu doradczego było opracowanie strategii promocji sieci firm z sektora budownictwa, instytucji otoczenia biznesu, szkół leszczyńskich oraz Miasta Leszna w ramach realizowanego przez Urząd Miasta Leszna projektu "Utworzenie sieci firm w sektorze budownictwa w południowo-zachodniej Wielkopolsce jako szansa wzrostu ich konkurencyjności i innowacyjności". Niniejsze opracowanie bazuje na przyjętej wcześniej strategii marki. Głównym efektem projektu jest strategia określająca grupy docelowe i działania promocyjne służących zbudowaniu świadomości marki sieci wśród potencjalnych uczestników oraz w jej otoczeniu. Załącznikami do opracowania są brief agencyjny, który może stanowić podstawę do przygotowania specyfikacji dla agencji reklamowych oraz lista podmiotów otoczenia, do których powinny być kierowane działania. Główne grupy docelowe zostały określone w oparciu o dokumenty dostarczone przez Urząd Miasta Leszna i obejmują: firmy z szeroko rozumianego sektora budownictwa, instytucje otoczenia biznesu, ośrodki badawczo-rozwojowe, władze samorządowe, szkoły z subregionu leszczyńskiego oraz pracownicy firm tworzących sieć. Głównym celem promocji sieci jest budowanie świadomości funkcjonowania sieci w sektorze budowlanym subregionu leszczyńskiego. Strategia promocji zakłada przyjęcie koncepcji marketingu docelowego, a także marketingu partnerskiego i podejścia sieciowego. Jej realizacja wymaga planowania celów i działań dla każdego segmentu, a także zintegrowanego wykorzystania kontaktów i działań prowadzonych przez uczestników sieci. Niniejszy projekt został zrealizowany w okresie maj-sierpień 2011 roku na podstawie: prac prowadzonych w trakcie warsztatów, w których udział brali przedstawiciele podmiotów będących członkami sieci, informacji zebranych od uczestników sieci oraz danych z ogólnodostępnych baz danych i źródeł informacji. 3

4 1. Cele i wyznaczniki dla działań promocyjnych 1.1. Promocja na rynku podmiotów instytucjonalnych Komunikację skierowaną do przedsiębiorstw i instytucji (tzw. rynek b2b) prowadzi się na dwóch poziomach: korporacyjnym i indywidualnym. Komunikacja na poziomie korporacyjnym ma w większości przypadków charakter formalny, natomiast komunikacja między sprzedawcą a kupującym jest często mniej formalna. Różne są również cele komunikacji na tych poziomach. Komunikacja interpersonalna może służyć przekazywaniu informacji, perswazji, wspieraniu wspólnego podejmowania decyzji, koordynowaniu programów, egzekwowaniu władzy oraz wzbudzaniu zaangażowania i lojalności. Komunikacja ta może mieć nieformalny charakter. Z kolei celem komunikacji korporacyjnej jest, oprócz wspierania działań prowadzonych przez sprzedawców i budowania wizerunku, również kreowanie silnej marki. Silna marka przyczynia się bowiem do wzrostu efektywności informacji, zmniejszenia ryzyka oraz tworzenia wizerunku. Wszystkie powyższe efekty posiadania silnej marki ułatwiają i wspierają działania sprzedawców. Zarządzanie komunikacją przedsiębiorstw z klientami wymaga integrowania komunikacji na obu poziomach. Dlatego komunikację marketingową postrzegać należy jako zespół działań i środków, za pomocą których organizacja przekazuje na rynek informacje charakteryzując produkt i/lub organizację oraz kształtuje potrzeby szeroko rozumianej grupy klientów 1. W niniejszym opracowaniu przyjęto podejście P. Kotlera, który traktuje promocję jako specyficzne zestawienie reklamy, sprzedaży osobistej, promocji sprzedaży i działań w obszarze public relations, które organizacja może używać do osiągnięcia swoich celów 2. Cechą rynku b2b jest możliwość wyodrębnienia jasno zdefiniowanych i wąskich grupy docelowych komunikacji, co pozwala na realizowanie idei marketingu docelowego, według której efektywne jest skoncentrowanie działań na wybranych segmentach rynku, wyodrębnionych na podstawie kryterium oceny stopnia ich atrakcyjności dla omawianej sieci. W przypadku marketingu docelowego wysoką skuteczność posiada promocja bezpośrednia. Do jej zalet można zaliczyć łatwość w określaniu skuteczności, niski 1 J.W. Wiktor, Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001, s P.Kwiatek, G.Leszczyński, M.Zieliński, Komunikacja w relacjach business-to-business, Advertiva, Poznań

5 koszt dotarcia do grupy docelowej dzięki wykorzystaniu mediów elektronicznych oraz łatwość dotarcia do konkretnych odbiorców. Ze względu na osobisty kontakt usługodawcy z klientem oraz fakt, że ludzie stają się częścią usługi, decydującą rolę w sektorze usług (w tym również budowlanych) odgrywa sprzedaż osobista. Bardzo duże znaczenie ma rekomendacja, jednak trzeba pamiętać, że przekaz negatywny ma o wiele większy wpływ na adresata promocji niż pozytywny 3. Stąd też niesamowicie istotną rolę odgrywa promocja wewnętrzna, nastawiona na pracowników firm sieci, którzy, zgodnie z teorią marketingu partnerskiego, stają się tzw. tymczasowymi marketerami Działania promocyjne prowadzone przez uczestników sieci Na podstawie deklaracji uczestników sieci można stwierdzić, że dotychczas prowadzone działania bazują w dużej mierze na kontaktach bezpośrednich (sprzedaż osobista), a także na wykorzystaniu rekomendacji. Inne działania są prowadzone w mniejszym stopniu i należą do nich: prezentacje dla potencjalnych klientów, referencje, strony internetowe, banery reklamowe na realizowanych budowach, reklama radiowa, dane adresowe w katalogach i bazach danych (np. pf.pl), informacje prasowe, drzwi otwarte (edukacja), imprezy dla klientów, foldery. Uczestnicy sieci nie prowadzą badań marketingowych, a dane o rynku budowlanym pochodzą z ogólnodostępnych źródeł statystycznych. 3 A. Payne, Marketing usług, PWE, Warszawa 1997, s

6 1.3. Cele promocji Promocja może pełnić trzy podstawowe funkcje: Informacyjną celem jest przekazanie potencjalnemu lub obecnemu odbiorcy informacji i przełamanie bariery nieznajomości rynku, Perswazyjną celem jest zachęcenie, nakłanianie, pobudzanie i aktywizacja, a więc wywołanie zamierzonych działań i zachowań rynkowych przez nabywców, Konkurencyjną jest to zestaw informacji i bodźców dla odbiorcy marki, który ma na celu wyróżnić markę spośród innych ofert rynkowych i doprowadzić do zainteresowania produktem bądź usługą. Charakter promocji oddaje model AIDA, według którego działania powinny być ukierunkowane sekwencyjnie na zwrócenie uwagi (np. na fakt, że powstaje sieć firm z branży budowlanej, które chcą podnieść swoją konkurencyjność poprzez współpracę i zdobywanie wiedzy z obszaru budownictwa pasywnego i energooszczędnego), wzbudzenie zainteresowania (np. poprzez podanie informacji dlaczego sieć się rozwija i w jaki sposób uczestnicy podnoszą swoją konkurencyjność), wzbudzenie pożądania (np. poprzez wskazanie jakie korzyści będą posiadali pozostali jeżeli zechcą przyłączyć się do sieci) oraz pobudzenie do działania (np. przyłączenie się do sieci). Na tej podstawie za główny cel promocji przyjęto: Budowanie świadomości funkcjonowania innowacyjnej w zakresie budownictwa pasywnego i energooszczędnego sieci firm budowlanych z subregionu leszczyńskiego wśród podmiotów powiązanych z budownictwem. Cele szczegółowe promocji zostały określone dla poszczególnych grup docelowych w punkcie Wyznaczniki dla działań promocyjnych Głównym wyznacznikiem dla działań promocyjnych jest przyjęta strategia marki, która określa docelowy wizerunek przedsiębiorstw tworzących sieć jako (esencja marki): Współpracujemy w celu podniesienia swojej konkurencyjności poprzez innowacyjność w zakresie budownictwa pasywnego i energooszczędnego. 6

7 Przyjęto następujące wyznaczniki dla działań promocyjnych: W związku ze zróżnicowaniem grup docelowych stosowane będzie podejście bazujące na marketingu docelowym; Z uwagi na instytucjonalny charakter grup docelowych działania promocyjne będą planowane zgodnie z podejściem sieciowym w marketingu business-tobusiness proponowanym przez IMP Group; Działania promocyjne służą zwiększaniu konkurencyjności i innowacyjności uczestników sieci biorących udział w projekcie; Budżet promocyjny oraz ogólny harmonogram działań są przyjęte zgodnie z założeniami projektu "Utworzenie sieci firm w sektorze budownictwa w południowo-zachodniej Wielkopolsce jako szansa wzrostu ich konkurencyjności i innowacyjności"; Większość budżetu powinna być przeznaczona, zgodnie z przedstawioną wcześniej koncepcją marketingu partnerskiego, na wyposażenia pracowników firm skupionych w sieci w narzędzia promujące sieć. 7

8 2. Grupy docelowe promocji Budowanie wizerunku marki będzie miało miejsce w zdefiniowanych w projekcie grupach docelowych. W oparciu o dostępne wtórne materiały źródłowe poniżej przedstawiono poszczególne grupy funkcjonujące w subregionie leszczyńskim (lista podmiotów zidentyfikowanych w segmentach w załączniku). Dla każdej grupy opracowano insight. 1. Przedsiębiorstwa sektora budowlanego i specjaliści sektora budowlanego. Grupa ta obejmuje: firmy oferujące materiały budowlane (292 firm), usługi budowlane (2090 firm), generalnych wykonawców (39), deweloperów (5), biura projektowe (164) 4. Działania będą koncentrować się na biurach projektowych oraz firmach oferujących usługi budowlane. Do tej grupy zostali zaliczenie również architekci, elektrycy oraz inżynierowie sanitarni i budownictwa. Ze względu na brak szczegółowych danych wielkość tej grupy w subregionie leszczyńskim została oszacowana na podstawie danych uzyskanych ze stowarzyszeń branżowych o liczbie członków w całej Polsce: architekci około 40 osób (SARP), elektrycy około 340 (SEP), inżynierowie sanitarni około 80 osób (PZITS), inżynierowie budownictwa około 1700 osób (PIIB). Insight: Jestem szefem firmy działającej w branży budowlanej. Chciałbym, aby moja firma stała się bardziej konkurencyjna. Wydaje mi się, że budownictwo pasywne lub energooszczędne jest czymś, co pozwala się wyróżnić na tym rynku. W firmie robiliśmy już taki projekt, jednak ciągle wiemy za mało, a rynek chyba nie jest jeszcze 4 8

9 gotowy. Mam już dosyć tej ciągłej konkurencji, wolałbym współpracować z osobami myślącymi podobnie, by dzięki temu moja firma mogła oferować rozwiązania energooszczędne i stała się bardziej innowacyjna. 2. Edukacja W subregionie leszczyńskim znajduje się 7 szkół zawodowych, 9 liceów profilowanych oraz 55 szkół policealnych. W szkołach zawodowych i ogólno zawodowych kształci się ok. 6,76 tys. osób w wieku lat. W subregionie funkcjonują również 3 uczelnie wyższe (6485 studentów). Ta grupa została jednak wykluczona z działań promocyjnych na pierwszym etapie rozwoju sieci. W przyszłości promocja powinna być kierowana do tej grupy po opracowaniu oferty współpracy ze szkołami (materiały, zajęcia, praktyki). 3. Media Rynek mediów obejmuje następujące podmioty: Prasa: 4 regionalne, 17 lokalnych, Portale internetowe: 35, Stacje radiowe: 7, Stacje TV: 4, media branżowe: 34 tytuły prasowe, portale. Ostatnia grupa, media branżowe, wykracza swoim zasięgiem poza subregion leszczyński. Wszystkie branżowe tytuły prasowe i portale mają charakter ogólnopolski. Insight: Będąc dziennikarzem szukam ciekawych tematów, które dotyczą branży budowlanej bądź naszego regionu. Współpraca firm jest dobrym tematem, bo pokazuje innowacyjność. Ważne jednak, żeby została mi dostarczona odpowiednia informacja na czas i w odpowiedniej dla mnie formie. Z drugiej strony, w sytuacji, gdy będę potrzebował komentarza na temat budownictwa pasywnego lub energooszczędnego to oczekuję, że taka sieć będzie dla mnie źródłem informacji. Oczekuję też, że będzie podana jedna osoba, z którą powinienem się kontaktować. 9

10 4. Podmioty otoczenia biznesu Podmioty otoczenia biznesu zostały zidentyfikowane jako wielkopolskie organizacje branżowe i izby przemysłowe (16 w Wielkopolsce) oraz wielkopolskie inkubatory, parki przemysłowe i naukowo-technologiczne, centra transferu technologii oraz ośrodki wspierania przedsiębiorczości (16 w Wielkopolsce). W województwach ościennych tego typu podmiotów jest 48. Promocja w tej grupie powinna skupiać się na Wielkopolsce, szczególnie na subregionie leszczyńskim i Poznaniu. Podmioty z województw ościennych powinny otrzymać informację o klastrze. Insight: Jestem managerem w parku naukowo-technologicznym. Szukam firm, które chcą uczestniczyć w projektach bądź otrzymywać informacje na temat projektów badawczo-rozwojowych. Takie firmy chętnie zapraszamy na konferencje, również jako prelegentów, aby podzieliły się swoim doświadczeniem. Gdy ktoś się zgłasza, szuka partnerów w zakresie rozwiązań energooszczędnych wówczas sięgam do mojej bazy danych i polecam firmy. 5. Samorządy Subregion leszczyński obejmuje 9 powiatów. Grupą docelową będą władze tych powiatów oraz 43 funkcjonujących w ramach powiatu gmin/miast. Podgrupą są tu osoby odpowiedzialne za prowadzenie inwestycji oraz osoby wydające decyzje dotyczące zagospodarowania przestrzennego, pozwoleń na budowę i nadzoru budowlanego. Insight: Jestem pracownikiem urzędu gminnego/powiatowego. Cieszy mnie inicjatywa powołania sieci firm budowlanych, będę jej przychylny jeśli rzeczywiście wniesie ona nową jakość. Pozytywnie odnoszę się do rozwiązań energooszczędnych dlatego nie będę im przeszkadzać, a nawet będę wspierał inicjatywy. 10

11 6. Inwestorzy Grupa ta składa się z inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych. Niestety liczba potencjalnych inwestorów jest trudna do określenia, dlatego dane służą zobrazowaniu skali segmentu. Subregion leszczyński to 155,6 tysięcy gospodarstw domowych, w których mieszka 547 tysięcy osób, w tym 250,6 tysięcy mieszkańców miast. Średnie dochody wynoszą 2582,7 zł. Insight inwestora indywidualnego: Buduję dom, słyszałem wiele dobrego, ale też złego na temat firm budowlanych. Chciałbym mieszkać w domu, którego koszty utrzymania nie są wysokie, ale nie widzę na rynku firm, które kompleksowo przeprowadzą budowę energooszczędną. Nie patrzę na najniższą cenę, interesuje mnie jakość, potrafię spojrzeć na energooszczędność jako na inwestycję. Insight inwestora instytucjonalnego: Buduję budynek dla mojej firmy. Jest to inwestycja dlatego chciałbym połączyć nowoczesność z wysoką jakością i rozsądną ceną. Chodzi mi głównie o funkcjonalność i energooszczędność mojej inwestycji. Potrzebuję rzetelnego partnera, który sprawi, że kwestie energooszczędności będą uwzględnianie na wszystkich etapach realizacji inwestycji. 7. Uczestnicy sieci Promocją objęci zostaną wszyscy uczestnicy sieci, zarówno właściciele firm oraz przedstawiciele szczebla menedżerskiego, jak i ich pracownicy. Insight: Podobno jesteśmy w jakiejś sieci, ale do końca nie jestem pewien jakiej. Po co i kto tam jeszcze jest i co z tego mamy? nie mam pojęcia. 11

12 3. Cele i działania w grupach docelowych Działania promocyjne powinny być dopasowane swoim charakterem do opisanych wcześniej grup docelowych. Z drugiej strony prowadzenie promocji w oparciu o poszczególne narzędzia będzie determinowane zdefiniowanymi celami. W związku z powyższym konieczna jest systematyczna kontrola skuteczności działań promocyjnych, czyli obserwacja stopnia zrealizowanego celu. W dalszej części tekstu zaprezentowano działania, które będą prowadzone w poszczególnych grupach docelowych. Działania opisane w briefie realizować będzie agencja reklamowa w oparciu o dostarczone przez Zleceniodawcę dane. Pozostałe działania prowadzić będą uczestnicy sieci Wszystkie grupy docelowe Pierwszy etap powinien obejmować opracowanie elementów marki oraz narzędzi i materiałów, które będą wykorzystywane na dalszych etapach promocji. Działania przygotowawcze do promocji obejmować będą: Stworzenie nazwy sieci w oparciu o wytyczne ze strategii promocji, Opracowanie logotypu, prezentacji multimedialnej, strony internetowej (z aktualnymi informacjami na temat sieci, kalkulatorem zwrotu z inwestycji oraz zakładką dla mediów, gdzie będą umieszczane wszystkie informacje posłane do mediów), listownika oraz Key Visuals, które będą mogły być wykorzystywane w ramach wszystkich działań promocyjnych, Opracowanie systemu identyfikacji wizualnej sieci: określenie wytycznych do stosowania nazwy i logotypy sieci firm (na wszelkich nośnikach) wraz przykładami niewłaściwego wykorzystania poszczególnych elementów CI, określenie minimalnych wielkości zapewniające czytelność poszczególnych elementów graficznych, wolnej przestrzeni wokół miejsc zadrukowanych, układów kompozycyjnych, różnych możliwości wykorzystania znaku, standaryzacja ogłoszeń prasowych (np. stopek adresowych), 12

13 Przygotowanie kalkulatora zwrotu z inwestycji w budownictwie pasywnym/ energooszczędnym dla inwestora indywidualnego. Kalkulator zostanie umieszczony na stronie internetowej. Podstawą opracowania kalkulatora będą dane dostarczone przez uczestników sieci. Pozycjonowanie WWW i linkowanie ze stronami WWW uczestników klastra Przedsiębiorstwa i specjaliści sektora budowlanego Cele promocji: Dotarcie z informacją o klastrze do 1000 firm budowlanych i 80 biur projektowych z SL do XII 2013, Zainteresowanie udziałem w klastrze 20 firm i 2 biur do XII 2013, Dotarcie z informacją o klastrze do 250 specjalistów architektów, elektryków, inżynierów sanitarnych i 850 inżynierów budowlanych z subregionu leszczyńskiego do XII 2013, Zainteresowanie udziałem w klastrze 2 specjalistów architektów, elektryków, inżynierów sanitarnych i 7 inżynierów budowlanych do XII Działania promocyjne: Marketing bezpośredni opracowanie folderu z informacją na temat sieci oraz pisma zapraszającego do odwiedzin strony WWW sieci. W kolejnym etapie (patrz: harmonogram) opracowanie mailingu z zaproszeniem do udziału w sieci oraz skontaktowaniem się z jej koordynatorem Media nowoczesne opracowanie profilu na GoldenLine oraz LinkedIn (bieżąca aktualizacja profilu będzie po stronie koordynatora sieci), Radio produkcja reklamy radiowej oraz zakup czasu antenowego w Radio Elkam FM, WWW bieżąca aktualizacja strony WWW zintegrowanej z mediami społecznościowymi (GoldenLine oraz LinkedIn), 13

14 Promocja osobista włączenie przez członków sieci do swoich prezentacji informacji o sieci, Marketing szeptany opracowanie przez koordynatora sieci listy referencyjnej do wykorzystywania przez członków sieci na podstawie dostarczonych informacji od wszystkich członków sieci. Z racji charakteru zwłaszcza działania w oparciu o rekomendacje są istotne dla powodzenia przedsięwzięcia. Istotne będzie prowadzenie spotkań promocyjnych z pracownikami członków sieci oraz identyfikowanie się przez członków sieci z pozytywnym wizerunkiem tworzonej marki Festyny zorganizowanie bądź udział w festynach lokalnych zwracający uwagę na budownictwo pasywne i energooszczędne (np. stoisko, pokaz, sponsoring). Uruchomienie newslettera klastra rozsyłanego do wszystkich kontaktów firm z klastra Udział w targach, szczególnie wystąpienie na konferencji podczas targów branżowych (wykaz targów branżowych w załączniku). Udział w konferencji może mieć charakter pasywny (uczestniczenie jako widz) bądź aktywny (wystąpienie z prezentację jako członek sieci, ekspert w zakresie budownictwa energooszczędnego i pasywnego) Media Celem działań ukierunkowanych na media jest uzyskanie co kwartał 1 pozytywnej bezpłatnej informacji na temat klastra w mediach. Działania promocyjne: Media relations kształtowanie pozytywnych relacji z dziennikarzami (zapraszanie na konferencje, organizowanie konferencji prasowych itp.) Wysyłka Press releasów systematyczne informowanie mediów o sukcesach/działaniach sieci wykonywane przez agencję na podstawie informacji dostarczanych przez koordynatora sieci, 14

15 WWW aktualizacja strony internetowej wykonywana przez koordynatora sieci, tak aby zawsze były tam bieżące informacje Systematyczne umieszczanie na stronie www wywiadów z różnymi uczestnikami sieci Podmioty otoczenia biznesu Cele promocji: Dotarcie z informacją o klastrze do wszystkich podmiotów otoczenia biznesu z województwa wielkopolskiego, dolnośląskiego, lubuskiego oraz opolskiego (wykaz w załączniku) do XII 2013, Zainteresowanie współpracą z klastrem 4 jednostek badawczo-rozwojowych do XII Działania promocyjne prowadzone w tym segmencie bazować będą przede wszystkim na marketingu bezpośrednim. Rolą agencji reklamowej będzie: opracowanie folderu zawierającego informacje na temat: sieci, idei i celów jej powstania oraz profilu członków sieci (podstawą będą informacje dostarczone przez koordynatora sieci), opracowanie listu z zaproszeniem do współpracy wysyłanego do podmiotów otoczenia biznesu, opracowanie kreatywnej przesyłki, tak aby zwróciła uwagę adresatów swoją formą, treścią i dodatkami (np. gadżet), opracowanie schematu rozmowy telefonicznej w ramach follow-up (rozmowy telefoniczne prowadzić będzie koordynator sieci). Dodatkowo stworzona zostanie baza danych zawierająca kontakty uczestników sieci, dla których uruchomione zostanie newsletter sieci. 15

16 3.5 Samorząd Cele promocji: Dotarcie z informacją o klastrze do wszystkich jednostek samorządowych subregionu leszczyńskiego, Zainteresowanie współpracą z klastrem 16 jednostek samorządowych do XII Promocja obejmować będzie działania obejmujące marketing bezpośredni, konferencje i Public Relations. W ramach marketingu bezpośredniego wykorzystywany będzie folder (opracowany dla podmiotów otoczenia biznesu), list z zaproszeniem do współpracy (powinny go otrzymać właściwe osoby, np. pracownicy wydziałów architektury) oraz prowadzone przez koordynatora sieci bezpośrednie rozmowy telefoniczne z adresatami przesyłki (w oparciu o opracowany schemat rozmowy). Istotne jest aby przesyłka miała ciekawą i kreatywną formę. Celem zorganizowania konferencji konieczne jest: Zaprojektowanie zaproszenia na konferencję, Zaprojektowanie pisma podsumowującego konferencję rozsyłanego w ramach podziękowań do uczestników, Umieszczanie przez koordynatora sieci na stronie WWW sprawozdań z konferencji, które będą również rozsyłane do mediów. Samorządy będą również odbiorcą newslettera sieci. Dodatkowo przedstawiciele sieci będą uczestniczyć w wydarzeniach organizowanych przez powiaty i gminy (np. festyny). Koordynator sieci powinien rozważyć współorganizację / sponsoring tego typu wydarzenia (będzie to jednak uzależnione od otrzymanej oferty sponsorskiej). 16

17 3.6. Inwestorzy instytucjonalni i indywidualni Cele promocji: Dotarcie z informacją o klastrze do mieszkańców SubLeszcz do XII 2013, Zbudowanie do XII 2013 rozpoznawalności marki klastra wśród 50% gospodarstw domowych prowadzących inwestycje budowlane, Dotarcie z informacją o klastrze do przedsiębiorców subregionu leszczyńskiego do XII 2013, Zbudowanie do XII 2013 rozpoznawalności marki klastra wśród 25% przedsiębiorców prowadzących inwestycje budowlane. Działania promocyjne: Reklama zewnętrzna zaprojektowanie kampanii bilboardowej w subregionie leszczyńskim (do zadań agencji należy opracowanie projektu graficznego, hasła oraz wskazanie i zakup miejsc), PR - przekazywanie bieżących informacji do mediów na temat sieci i umieszczanie na stronie internetowej informacji na temat budownictwa energooszczędnego i pasywnego, Promocja osobista tworzenie i wykorzystywanie wizerunku sieci podczas spotkań formalnych i nieformalnych, umieszczenie przez członków sieci w swoich prezentacjach informacji na temat członkostwa w sieci oraz slajdów informacyjnych o sieci, przekazywanie broszur informacyjnych Festyn udział w wydarzeniach organizowanych przez powiaty lub gminy pokazujący budownictwo pasywne/energooszczędne Opracowanie ulotek informacyjnych i gadżetów, które będą pozostawiane na budowach, Aktywny udział w targach branżowych i konferencjach targowych (charakter udziału w konferencjach opisano wyżej). Udział w targach może być realizowany w zarówno charakterze wystawcy (stoisko sieci) jak i zwiedzającego (zaplanowany wyjazd członków sieci na wybrane targi), Reklama w gazetach lokalnych informująca o utworzeniu klastra i pokazująca jego tożsamość. 17

18 3.7. Podmioty klastra W przypadku tej grupy celem działań promocyjnych będzie budowania świadomości sieci wśród pracowników członków sieci. Przyjęto następujące cele szczegółowe: Zbudowanie do XII 2013 świadomości udziału w klastrze wśród 100% pracowników firm z klastra, Zbudowanie identyfikacji z wypracowanymi standardami klastra wśród 75% pracowników firm z klastra, Zbudowanie świadomości udziału w klastrze wśród 50% kooperantów firm z sieci. Powyższe cele zostaną osiągnięte w oparciu o następujące działania: Spotkania promocyjne opracowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie spotkań z pracownikami firm będących w sieci (cel: informacje na temat klastra, efektów bycia jego członkiem oraz budownictwa energooszczędnego i pasywnego) Broszury zaprojektowanie broszur z informacjami na temat sieci, które zostaną przekazane pracownikom firm będących w klastrze (do wykorzystania również w ramach promocji osobistej) Ulotki opracowanie ulotek z informacjami o przystąpieniu do sieci, które będą mogły być wykorzystywane przez firm w ramach ich komunikacji wewnętrznej Zaprojektowanie i rozdawanie gadżetów WWW umieszczanie informacji na temat sieci i jej działalności na stronach internetowych podmiotów klastra, które będą zlinkowane ze stroną sieci, Newsletter pracownicy członków sieci zostaną włączeni do bazy stanowiącej podstawę do wysyłki newslettera. 18

19 4. Harmonogram i budżet działań promocyjnych ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

20 Zgodnie z przyjętymi wyznacznikami dla strategii promocji (punkt 1.4.) budżet na działania promocyjne powinien być rozdzielony tak, aby zapewnić wsparcie i ujednolicenie dla działań już prowadzonych przez uczestników klastra. Na tej podstawie przygotowano propozycję budżetu zamieszczoną w tabeli poniżej. Zawiera ona wartości szacunkowe. Ostateczne wartości mogą się zmieniać w zależności od ofert składanych przez potencjalnych wykonawców. Tabela 1. Szacunkowy budżet działań promocyjnych Działanie Opracowanie systemu identyfikacji wizualnej (nazwa sieci, logotyp, prezentacja multimedialna, listownik, Key Visuals, wytyczne do stosowania nazwy i logotypu) Działania w Internecie (www, pozycjonowanie, media społecznościowe, kalkulator inwestycji, aktualizacja) Marketing bezpośredni (opracowanie i produkcja folderu i mailingu, wysyłka, rozmowy telefoniczne, opracowanie bazy danych oraz listy referencyjnej, newsletter) Reklama (produkcja i emisja reklamy radiowej, przygotowanie i wykupienie nośników reklamy zewnętrznej, produkcja i zakup reklamy prasowej) % budżetu Organizacja festynów 9 Public relations (konferencje prasowe, wysyłka press releasów, konferencja dla samorządowców) Ulotki/gadżety 11 Promocja wewnętrzna (broszury i spotkania informacyjne dla pracowników firm będących w sieci) Targi* 3 Badania aktualnych trendów Suma 100 * koszty udziału w konferencji targowej zależny od wybranych targów, proponowany udział w targach Budma 20

21 5. Brief Sieć firm w sektorze budownictwa w południowo-zachodniej Wielkopolsce zadanie Marka 1. Opracowanie marki na podstawie dostępnej tożsamości marki (nazwa, znak) 2. Opracowanie spójnego Corporate Identity 3. Opracowanie strony WWW sieci (zawierającej między innymi kalkulator zwroty z inwestycji) 4. Opracowanie i realizacja kampanii promocyjnej służącej budowaniu świadomości funkcjonowania innowacyjnej w zakresie budownictwa pasywnego i energooczędnego sieci firm budowlanych z subregionu leszczyńskiego wśród podmiotów powiązanych z budownictwem. Esencja marki: Współpracujemy w celu podniesienia swojej konkurencyjności poprzez innowacyjność w zakresie budownictwa pasywnego i energooszczędnego. Marka: Osobowość: Rzetelność - jesteśmy solidni w swoich działaniach. Zaufanie ufamy sobie nawzajem, dzięki czemu chętnie dzielimy się wiedzą. Relacje wierzymy, że długotrwała współpraca pozwoli nam podnieść naszą konkurencyjność. Wartości: Nowoczesne technologie sieć tworzy się po to, abyśmy mieli dostęp do wiedzy na temat nowoczesnych technologii, wierzymy, że inwestorzy instytucjonalni i indywidualni zaufają nam i przekonają się do tej technologii. Oszczędność wartością są oszczędności płynące z traktowania budowy jako inwestycji (kalkulowanie kosztów w długim okresie). 21

22 główni konkurenci Wyróżnik: Energooszczędność stawiamy na nowoczesne rozwiązania, chcemy w ramach sieci specjalizować się budownictwie pasywnym opartym na nowoczesnych technologiach, dlatego zależy nam na współpracy ze specjalistami. Korzyści Wymiana informacji i wiedza w ramach sieci łatwy jest przepływ informacji, z racji zróżnicowanych uczestników łatwiejszy jest dostęp do informacji na temat nowoczesnych technologii, szybciej podniesie się poziom konkurencyjności poszczególnych jej uczestników. Wspólne inicjatywy jako grupa możemy podejmować wspólne działania od organizowania szkoleń, przez wspólną kampanię reklamową, po współpracę i obsługę klienta. Współpraca w grupie będą w grupie jest łatwiej, współpracując możemy osiągnąć lepsze korzyści nie każdy z osobna. Jakość jako sieć stawiamy na jakość współpracy, obsługi, jakość wymienianych informacji. Dowody: Współpraca pierwsze efekty naszej współpracy już są widoczne organizowane konferencje, wizyta studyjna w zagranicznym klastrze, wspólna strategia promocji. Wszystko dzięki solidnej współpracy. Referencje każdy z naszych partnerów może pochwalić się wysoką jakością projektów, wysoką kulturą w kontakcie z klientem. Standardy w sieci są tylko firmy, które potrafią spełniać ustalone standardy. W ten sposób budujmy nasz wizerunek oparty na jakości współpracy i obsługi klienta. Promocja nie jest oparta na strategii konkurencji. Konkurentami dla idei stojącej za siecią są wszystkie nierzetelne firmy 22

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

KARTA PROJEKTU. 1.12.2010 do 31.12.2013 r.

KARTA PROJEKTU. 1.12.2010 do 31.12.2013 r. KARTA PROJEKTU Informacje o projekcie Tytuł projektu Okres realizacji Utworzenie sieci firm w sektorze budownictwa w południowo-zachodniej Wielkopolsce jako szansa wzrostu ich konkurencyjności i innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2015. Oferta dla Sponsorów

Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2015. Oferta dla Sponsorów Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2015 Oferta dla Sponsorów www.asm-poland.com.pl Potrzebujesz pozyskać

Bardziej szczegółowo

Bartosz Królczyk Specjalista ds. Promocji i Edukacji/Specjalista ds. Projektów Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o.

Bartosz Królczyk Specjalista ds. Promocji i Edukacji/Specjalista ds. Projektów Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o. Bartosz Królczyk Specjalista ds. Promocji i Edukacji/Specjalista ds. Projektów Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o. Agenda spotkania Początek spotkania: 10:00 1. Przedstawienie założeń projektu

Bardziej szczegółowo

WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl

WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl ZAPRASZAMY! O NAS: Celem naszej działalności jest szeroko pojęty marketing narzędzie niezbędne w nowoczesnym biznesie, które odpowiednio wykorzystane przyczyni

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność KOMUNIKACJA MARKETINGOWA

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność KOMUNIKACJA MARKETINGOWA Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność KOMUNIKACJA MARKETINGOWA Profil absolwenta MARKETING COMMUNICATION MANAGER menedżer/ekspert/doradca w zakresie komunikacji

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

Wirtualne Targi Budowlane BUDMAT 3D Oferta dla Wystawców

Wirtualne Targi Budowlane BUDMAT 3D Oferta dla Wystawców Wirtualne Targi Budowlane BUDMAT 3D Oferta dla Wystawców Liderzy branż - dołącz do czołówki branży budowlanej: Wirtualne Targi Budowlane BUDMAT 3D- miejsce liderów! Co to są Wirtualne Targi BUDMAT 3D?

Bardziej szczegółowo

Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET. KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw

Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET. KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET w ramach projektu KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw Warszawa, 21 czerwca 2012 r. Sieć KIGNET Sieć współpracy, którą tworzą izby

Bardziej szczegółowo

Mój region w Europie. Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej

Mój region w Europie. Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej Mój region w Europie Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na wykonanie badania pt. Ocena potencjału rynkowego marki Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Targi Business to Business Innowacyjność i nowe technologie jako budowanie przewagi konkurencyjnej w regionie 12 września 2013 roku Park Naukowo

Targi Business to Business Innowacyjność i nowe technologie jako budowanie przewagi konkurencyjnej w regionie 12 września 2013 roku Park Naukowo jako budowanie przewagi konkurencyjnej w regionie 12 września 2013 roku Park Naukowo Technologiczny Polska Wschód w Suwałkach, ul. Innowacyjna 1 Suwalska Specjalna Strefy Ekonomicznej S.A. i firma Prospects

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r.

Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r. Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r. Tomasz Niciak Koordynator Regionalny Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Kierownik Dolnośląskiego Ośrodka Transferu

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Przeprowadzana w ramach przygotowywanego projektu pt. Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce

ANKIETA. Przeprowadzana w ramach przygotowywanego projektu pt. Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce ANKIETA Przeprowadzana w ramach przygotowywanego projektu pt. Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce Ankieta jest skierowana do PODMIOTÓW KREUJĄCYCH PODAŻ NA RYNKU TURYSTYKI WIEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Warsztaty - Wypracowania strategii marki i strategii promocji. Podsumowanie + sprawy bieżące sieci

Warsztaty - Wypracowania strategii marki i strategii promocji. Podsumowanie + sprawy bieżące sieci Leszno, 30.06.2011 Protokół ze spotkania roboczego sieci Leszczyńskie Smaki z dnia 29.06.2011. w ramach projektu Utworzenie sieci Leszczyńskie smaki szansą wzrostu innowacyjności firm sektora spożywczego

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

STRATEGIA ROZWOJU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ STRATEGIA ROZWOJU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ na lata 2009-2016 1 WIZJA GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ... 2 2 MISJA GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ... 2 3 CELE STRATEGICZNE... 2 4 CELE OPERACYJNE...

Bardziej szczegółowo

Eventy w oczach przedsiębiorców

Eventy w oczach przedsiębiorców Eventy w oczach przedsiębiorców Justyna Piesiewicz 11 marca, 2009 All rights reserved Accreo Taxand 1 Czy eventy są ważne; Skuteczna komunikacja w event marketingu; Podsumowanie; Q&A. Agenda All rights

Bardziej szczegółowo

O firmie. Nasza agencja realizuje usługi w zakresie szeroko pojętego marketingu.

O firmie. Nasza agencja realizuje usługi w zakresie szeroko pojętego marketingu. Prezentacja firmy O firmie Nasza agencja realizuje usługi w zakresie szeroko pojętego marketingu. Jesteśmy specjalistami w wielu dziedzinach: marketingu, reklamie, public relations, poligrafii, produkcji

Bardziej szczegółowo

enterprise europe ZACHODNIA POLSKA

enterprise europe ZACHODNIA POLSKA enterprise europe ZACHODNIA POLSKA Rynek. Technologie. Innowacje. www.westpoland.pl www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu Czym jest Enterprise Europe Network? Tworzymy międzynarodową sieć organizacji

Bardziej szczegółowo

Prezentacja firmy. kgb102.pl Gerard Ożarowski, ul.rogalskiego 4/34, 03-982 Warszawa, tel. (022) 762 80 33, fax: (022) 486 97 63, e-mail: biuro@

Prezentacja firmy. kgb102.pl Gerard Ożarowski, ul.rogalskiego 4/34, 03-982 Warszawa, tel. (022) 762 80 33, fax: (022) 486 97 63, e-mail: biuro@ Prezentacja firmy Gerard Ożarowski, ul.rogalskiego 4/34, 03-982 Warszawa, tel. (022) 762 80 33, fax: (022) 486 97 63, e-mail: biuro@ O firmie Nasza agencja realizuje usługi w zakresie szeroko pojętego

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2016 Oferta dla Patrona medialnego

Międzynarodowa Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2016 Oferta dla Patrona medialnego Więcej niż agencja badawcza Międzynarodowa Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2016 Oferta dla Patrona medialnego www.asm-poland.com.pl DATA I MIEJSCE Potrzebujesz pozyskać nowych klientów? Chcesz

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Koordynator Festiwalu BOSS

Szanowni Państwo, Koordynator Festiwalu BOSS Szanowni Państwo, w imieniu Fundacji Studenckie Forum Business Centre Club zwracamy się do Państwa z ofertą współpracy przy projekcie Festiwal BOSS. Mamy nadzieję, że poniższa oferta będzie dla Państwa

Bardziej szczegółowo

Komunikacja marketingowa firmy na bazie projektu MSP / Lider MSP

Komunikacja marketingowa firmy na bazie projektu MSP / Lider MSP Komunikacja marketingowa firmy na bazie projektu MSP / Lider MSP AGENDA Cel Grupa docelowa Zasięg terytorialny Elementy programu Patronat Współpraca Portal MSP Seminaria Konferencja prasowa Konkurs Lider

Bardziej szczegółowo

na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki

na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki budować sieci współpracy na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki Miasto Poznań przyjazne dla przedsiębiorców Władze Miasta Poznania podejmują szereg działań promujących i wspierających rozwój

Bardziej szczegółowo

Bartosz Królczyk Specjalista ds. Promocji i Edukacji/Specjalista ds. Projektów Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o.

Bartosz Królczyk Specjalista ds. Promocji i Edukacji/Specjalista ds. Projektów Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o. Bartosz Królczyk Specjalista ds. Promocji i Edukacji/Specjalista ds. Projektów Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o. Agenda spotkania Początek spotkania: 10:00 1. Przedstawienie osób, firm

Bardziej szczegółowo

O Agencji Celem ImPress PR Kompleksowe podejście do budowania wizerunku marki/produktu Oferta szyta na miarę - Wiedza

O Agencji Celem ImPress PR Kompleksowe podejście do budowania wizerunku marki/produktu Oferta szyta na miarę - Wiedza OFERTA ImPress PR O Agencji Celem ImPress PR jest w pełni mierzalne kreowanie wizerunku Państwa firmy przy wykorzystaniu najlepszych praktyk PR i marketingu Zajmujemy się tworzeniem kompleksowych strategii

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji projektów w ramach działania 2.6 ZPORR

Stan realizacji projektów w ramach działania 2.6 ZPORR Tabela nr 2 Stan realizacji projektów w ramach działania 2.6 ZPORR Lp. Nazwa i adres Beneficjenta Tytuł, numer umowy Ogólna wartość dofinansowania Termin Opis 1. 2. Uniwersytet Zielonogórski ul. Podgórna

Bardziej szczegółowo

Ocena realizacji celu strategicznego RIS: Integracja środowisk społecznogospodarczych. Wanda M. Gaczek Józef Komorowski Rober Romanowski

Ocena realizacji celu strategicznego RIS: Integracja środowisk społecznogospodarczych. Wanda M. Gaczek Józef Komorowski Rober Romanowski Ocena realizacji celu strategicznego RIS: Integracja środowisk społecznogospodarczych regionu Wanda M. Gaczek Józef Komorowski Rober Romanowski Struktura opracowania 1. Źródła informacji, metoda oceny

Bardziej szczegółowo

Drupal Camp Wrocław 2013 www.dcwroc.pl

Drupal Camp Wrocław 2013 www.dcwroc.pl 120 UCZESTNIKÓW 12 WYKŁADÓW 11 DRUPAL PRELEGENTÓW 57 STRON OPUBLIKOWAŁO INFORMACJĘ O KONCEFENCJI DRUPAL CAMP 2012 27596 WYŚWIETLEŃ WWW.DRUPALCAMPWROCLAW.PL O KONFERENCJI DRUPAL CAMP WROCŁAW to konferencja

Bardziej szczegółowo

Inventree.pl. Pomysł Wiedza - Kapitał

Inventree.pl. Pomysł Wiedza - Kapitał Inventree.pl Pomysł Wiedza - Kapitał Pomysł Wiedza Kapitał Inventree to: miejsce spotkań ludzi kreatywnych szansa na wykorzystanie wiedzy i umiejętności w celu stworzenia dobrze prosperującego biznesu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wartości 193 000 euro Nazwa postępowania

Bardziej szczegółowo

2010-11-25. Plan prezentacji. Model wspierania przedsiębiorczości technologicznej na przykładzie InQbatora PPNT FUAM. Idea. Idea

2010-11-25. Plan prezentacji. Model wspierania przedsiębiorczości technologicznej na przykładzie InQbatora PPNT FUAM. Idea. Idea Plan prezentacji Model wspierania przedsiębiorczości technologicznej na przykładzie InQbatora PPNT FUAM Anna Tórz Oferta InQbatora Preinkubacja Inkubacja Infrastruktura Promocja Pieniądze Kontakty Skąd

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O PROJEKCIE

INFORMATOR O PROJEKCIE INFORMATOR O PROJEKCIE Trinity Capital Business Network Trinity Capital Business Network jest projektem budującym ogólnopolskie sieci wspierające sektor małych i średnich przedsiębiorstw oraz inwestycje

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)

Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) Zapraszamy na szkolenia informacyjne podnoszące kompetencje pracowników i właścicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr.. Rady Miejskiej Leszna z dnia

Uchwała nr.. Rady Miejskiej Leszna z dnia PROJEKT DRUK nr 526 Uchwała nr.. Rady Miejskiej Leszna z dnia w sprawie: objęcia dodatkowych 10 udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu Na podstawie art. 18 ust.2 pkt

Bardziej szczegółowo

VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości 3-4 marca 2010r. Targi Kielce, ul. Zakładowa 1, Kielce OFERTA DLA WYSTAWCY VIII Świętokrzyska Giełda

Bardziej szczegółowo

Fundraising. Zrównoważony rozwój w organizacji kluczem do wzmocnienia potencjału ludzkiego podmiotów sektora pozarządowego

Fundraising. Zrównoważony rozwój w organizacji kluczem do wzmocnienia potencjału ludzkiego podmiotów sektora pozarządowego Fundraising Zrównoważony rozwój w organizacji kluczem do wzmocnienia potencjału ludzkiego podmiotów sektora pozarządowego Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Bardziej szczegółowo

Strategia PUBLIC RELATIONS dla członków ZWIĄZKU POiD

Strategia PUBLIC RELATIONS dla członków ZWIĄZKU POiD Strategia PUBLIC RELATIONS dla członków ZWIĄZKU POiD Kampania - edycja IV Częściowe podsumowanie III edycji kampanii PR listopad 2013 maj 2014 Edycja III Podsumowanie działań PR prowadzonych w okresie

Bardziej szczegółowo

Projekt współpracy Zapraszamy na Roztocze! Prezentacja na konkurs Kryształowa Elka 2011"

Projekt współpracy Zapraszamy na Roztocze! Prezentacja na konkurs Kryształowa Elka 2011 Projekt współpracy Zapraszamy na Roztocze! Prezentacja na konkurs Kryształowa Elka 2011" Zapraszamy na Roztocze! Projekt współpracy Lokalnych Grup Działania jako PRODUKT MARKOWY, podnoszący atrakcyjność

Bardziej szczegółowo

PLANERGIA CO TO JEST?

PLANERGIA CO TO JEST? PLANERGIA CO TO JEST? www.planergia.pl Czym jest Planergia? Planergia to ogólnopolski portal poświęcony tematyce budownictwa energooszczędnego, odnawialnych źródeł energii oraz zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wartości 193 000 euro Nazwa postępowania

Bardziej szczegółowo

Państwa cel jest naszym celem, Państwa sukces jest naszym sukcesem. Dlaczego my?

Państwa cel jest naszym celem, Państwa sukces jest naszym sukcesem. Dlaczego my? Państwa cel jest naszym celem, Państwa sukces jest naszym sukcesem Profesjonalny wizerunek firmy to zbiór spójnych o niej opowieści tworzonych za pomocą słowa (strategia komunikacyjna) i obrazu (identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Seminarium Regionalne systemy innowacji modele i wyzwania we wspieraniu innowacji w województwie warmińsko-mazurskim

Seminarium Regionalne systemy innowacji modele i wyzwania we wspieraniu innowacji w województwie warmińsko-mazurskim Seminarium Regionalne systemy innowacji modele i wyzwania we wspieraniu innowacji w województwie warmińsko-mazurskim miejsce: Hotel Warmiński - Olsztyn data: 28.06.2011 r. Projekt współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca Bydgoszcz, dnia..2014 r. SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE Usługodawca Talem Technologies Sp. z o.o. ul. Cieszkowskiego 22/1; 85-052 Bydgoszcz Tel. 52 366 70 73; Infolinia: 801 080 238 NIP: 967-12-41-356;

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność KOMUNIKACJA MARKETINGOWA

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność KOMUNIKACJA MARKETINGOWA Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność KOMUNIKACJA MARKETINGOWA Profil absolwenta Absolwenci specjalności są przygotowani do: pracy na stanowiskach menedżerów i

Bardziej szczegółowo

Stan i kierunki rozwoju instytucji proinnowacyjnych w województwie dolnośląskim

Stan i kierunki rozwoju instytucji proinnowacyjnych w województwie dolnośląskim Stan i kierunki rozwoju instytucji proinnowacyjnych w województwie dolnośląskim Seminarium konsultacyjne III Wrocław, 10 grudnia 2010 r. Plan prezentacji I. Cele i zakres badania II. Metodologia i przebieg

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Etap 1: Analiza aktualnego i oczekiwanego stanu marki Analiza i diagnoza czynników strategicznych miasta Rzeszowa w oparciu o Strategię Marki Rzeszów na lata 2009

Bardziej szczegółowo

893 051,20 4. Kwidzyński Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o. 990 750,00 4. Razem 11 966 931,52

893 051,20 4. Kwidzyński Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o. 990 750,00 4. Razem 11 966 931,52 . Lista wniosków rekomendowanych do udzielenia wsparcia Lp Numer Wniosku Nazwa Wnioskodawcy Tytuł projektu Wnioskowana kwota wsparcia w PLN Liczba pkt. 1 FGI-2.2.1-2/11-06 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Bardziej szczegółowo

KIGNET INNOWACJE - izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw

KIGNET INNOWACJE - izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw PROJEKT KIGNET INNOWACJE - izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw KLASTER GOSPDARKI ODPADOWEJ I RECYKLINGU Branża: gospodarowanie odpadami i branże pokrewne Warszawa, 21 czerwca 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Energetyczny Portal Innowacyjny CZ - PL

Energetyczny Portal Innowacyjny CZ - PL KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT z PROGRAMU OPERACYJNEGO WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ REPUBLIKA CZESKA RZECZPOSPOLITA POLSKA 2007-2013 Energetyczny Portal Innowacyjny CZ - PL dr inż. Kazimierz Herlender

Bardziej szczegółowo

2010-11-25 PROGRAM WSPIERANIA PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH: Międzyuczelniana Sieć Promotorów Przedsiębiorczości Akademickiej (MSPPA)

2010-11-25 PROGRAM WSPIERANIA PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH: Międzyuczelniana Sieć Promotorów Przedsiębiorczości Akademickiej (MSPPA) wiemy, jak połączyć naukę z biznesem PROGRAM WSPIERANIA PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH: Międzyuczelniana Sieć Promotorów Przedsiębiorczości Akademickiej (MSPPA) Wielkopolska Platforma Innowacyjna (WPI) Kontekst

Bardziej szczegółowo

Poznań miasto know-how, czyli marketing terytorialny w praktyce

Poznań miasto know-how, czyli marketing terytorialny w praktyce Poznań miasto know-how, czyli marketing terytorialny w praktyce Łukasz Goździor Urząd Miasta Poznania Dyrektor Biura Promocji Miasta Strategia Promocji Marki Poznań MIGRACJE INWESTYCJ E Grupy docelowe

Bardziej szczegółowo

Public Relations. Programu Trzymaj Formę. Andrzej Gantner dyrektor generalny PFPŻ ZP

Public Relations. Programu Trzymaj Formę. Andrzej Gantner dyrektor generalny PFPŻ ZP Public Relations Programu Trzymaj Formę Andrzej Gantner dyrektor generalny PFPŻ ZP Czym jest partnerstwo? Osoby fizyczne i organizacje reprezentujące sektor publiczny, pozarządowy oraz biznes, które angażują

Bardziej szczegółowo

Inteligentne instalacje BMS

Inteligentne instalacje BMS Inteligentne instalacje BMS Inteligentne jako przykład rozwiązań instalacje energooszczędnych BMS Inteligentne jako przykład rozwiązań instalacje energooszczędnych BMS 5 powodów dla których warto być w

Bardziej szczegółowo

Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2015+

Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2015+ Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur 27-28 listopada 2014 roku, Działdowo Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2015+ Radosław Zawadzki Dyrektor Departamentu Koordynacji Promocji Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO projekt realizowany przez Powiat Świdnicki w Świdniku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Czaty dla firm. Innowacyjne narzędzia komunikacji z klientami. Oferta ważna od 1 maja do 30 września 2010 r. Organizator czatów.

Czaty dla firm. Innowacyjne narzędzia komunikacji z klientami. Oferta ważna od 1 maja do 30 września 2010 r. Organizator czatów. Czaty dla firm Innowacyjne narzędzia komunikacji z klientami Oferta ważna od 1 maja do 30 września 2010 r. Organizator czatów Partnerzy Czaty biznesowe Czaty biznesowe, stworzone przez Grupę IPO.pl, dedykowane

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Future Advert. Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji.

Future Advert. Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji. Future Advert Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji. Nasza Agencja Profesjonalna obsługa Public Relations dla Twojej firmy. Posiadamy

Bardziej szczegółowo

Cz. 1 - Strategie i plany PR

Cz. 1 - Strategie i plany PR Polskie Stowarzyszenie Public Relations Oddział Śląsk we współpracy ze Stowarzyszeniem Wzajemnej Pomocy Bona Fides zaprasza na I Dzień szkoleń dla organizacji pozarządowych Cz. 1 - Strategie i plany PR

Bardziej szczegółowo

PR to nie potwór. Po co firmie PR?

PR to nie potwór. Po co firmie PR? Oferta W swojej codziennej pracy pomagamy firmom w budowaniu dobrego wizerunku i wzmocnieniu pozycji marki. Staramy się wykorzystać jak najwięcej dostępnych form i narzędzi komunikacji, aby dotrzeć z informacją

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz. dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012. 1. Nazwa klastra...

Kwestionariusz. dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012. 1. Nazwa klastra... Załącznik nr 2 do ZZW Kwestionariusz dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012 A. CHARAKTERYSTYKA KLASTRA 1. Nazwa klastra... 2. Rok utworzenia klastra (podjęcia inicjatywy lub

Bardziej szczegółowo

Promocja w marketingu mix

Promocja w marketingu mix Promocja w marketingu mix Promocja Promocja- jest procesem komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem i obejmuje zespół środków, za pomocą których przedsiębiorstwo przekazuje na rynek informacje charakteryzujące

Bardziej szczegółowo

III TYDZIEŃ ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII AGH W KRAKOWIE, 25-29 MAJA 2015 R.

III TYDZIEŃ ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII AGH W KRAKOWIE, 25-29 MAJA 2015 R. I AGH W KRAKOWIE, 25-29 MAJA 2015 R. Szanowni Państwo! W imieniu Komitetu Organizacyjnego III Tygodnia Zrównoważonej Energii mam przyjemność zaprosić Państwa do wsparcia tegorocznej edycji. Tydzień Zrównoważonej

Bardziej szczegółowo

dr inż. Ewa Rybińska Prezes Zarządu Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

dr inż. Ewa Rybińska Prezes Zarządu Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Projekty Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego wspierające kreatywność, innowacyjność i współpracę przedsiębiorstw z wykorzystaniem najnowszych narzędzi IT dr inż. Ewa Rybińska Prezes Zarządu Toruńska

Bardziej szczegółowo

TAURON BASKET LIGA KOBIET

TAURON BASKET LIGA KOBIET TAURON BASKET LIGA KOBIET Analiza ekwiwalentu reklamowego wygenerowanego dla poszczególnych marek RAPORT BADAWCZY ZA OKRES WRZESIEŃ 2014 Wrocław, październik 2014 r. Sponsoring Insight Sponsoring Insight

Bardziej szczegółowo

KIGNET INNOWACJE - izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw

KIGNET INNOWACJE - izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw PROJEKT KIGNET INNOWACJE - izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw 21 czerwiec 2012r.,Warszawa Wielkopolski Klaster Energii Odnawialnej Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji

Bardziej szczegółowo

www.inteligentne-miasta.eu

www.inteligentne-miasta.eu ORGANIZATORZY GP Sp. z o.o. oferuje kompleksową organizację eventów, konferencji, spotkań biznesowych, szkoleń tematycznych. Na zlecenie klienta organizujemy również działania marketingowe oraz PR-owe,

Bardziej szczegółowo

Projekty oraz działania Wielkopolskiej Agencji Zarządzania EnergiąSp. z o.o.

Projekty oraz działania Wielkopolskiej Agencji Zarządzania EnergiąSp. z o.o. Projekty oraz działania Wielkopolskiej Agencji Zarządzania EnergiąSp. z o.o. Józef Lewandowski Prezes Zarządu WAZE Sp. z o.o. 1 Powołanie WAZE Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o. (WAZE),

Bardziej szczegółowo

Phenomind Ventures S.A. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INNOWATORZY 2007 - PROGRAM TRANSFERU INNOWACJI DO BIZNESU. www.innowatorzy.

Phenomind Ventures S.A. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INNOWATORZY 2007 - PROGRAM TRANSFERU INNOWACJI DO BIZNESU. www.innowatorzy. Phenomind Ventures S.A. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INNOWATORZY 2007 - PROGRAM TRANSFERU INNOWACJI DO BIZNESU www.innowatorzy.net Patronat Honorowy: IDEA PROGRAMU Główną ideą inicjatywy jest

Bardziej szczegółowo

www.innowacyjna-wielkopolska.pl Główne punkty polityki innowacji Województwa Wielkopolskiego

www.innowacyjna-wielkopolska.pl Główne punkty polityki innowacji Województwa Wielkopolskiego Główne punkty polityki innowacji Województwa Wielkopolskiego 01 02 03 Wielkopolska Rada Trzydziestu (WR 30) Organ opiniotwórczo-doradczy powołany w maju 2009 r. w ramach projektu PO KL Budowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Marketing-mix. Promocja. Co to promocja? Rola instrumentów promocji. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P

Marketing-mix. Promocja. Co to promocja? Rola instrumentów promocji. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P Marketing-mix Promocja Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P PRODUKT (product) CENA (price) dr Grzegorz Mazurek DYSTRYBUCJA (place) PROMOCJA (promotion) 7 (P) (+ Process, Personnel, Physical

Bardziej szczegółowo

POLIGRAFIA 2013 Międzynarodowe Targi Poznańskie. Konferencja SAE 2012 Krynica Morska

POLIGRAFIA 2013 Międzynarodowe Targi Poznańskie. Konferencja SAE 2012 Krynica Morska POLIGRAFIA 2013 Międzynarodowe Targi Poznańskie Konferencja SAE 2012 Krynica Morska LIDER PRZEMYSŁU WYSTAWIENNICZEGO W POLSCE MTP organizują ponad 80 wyspecjalizowanych wydarzeń targowych dla ponad 100

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy PARP Partnerstwo publiczno-prywatne

Projekt systemowy PARP Partnerstwo publiczno-prywatne 2012 Projekt systemowy PARP Partnerstwo publiczno-prywatne KONFERENCJA INAUGURACYJNA Warszawa, 2 marca 2012 r. Projekt systemowy PARP Partnerstwo Publiczno-prywatne Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Liberty Group i Egzo Group Oferta współpracy PR oraz IR

Liberty Group i Egzo Group Oferta współpracy PR oraz IR Liberty Group i Egzo Group Oferta współpracy PR oraz IR Liberty Group i Egzo Group nasza filozofia Dobre zarządzanie biznesem to zarządzanie jego przyszłością, a zarządzanie przyszłością to zarządzanie

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA PRZYSZŁOŚCI

ENERGETYKA PRZYSZŁOŚCI ENERGETYKA PRZYSZŁOŚCI najnowsze produkty i technologie elektroenergetyczne najlepsze praktykiw zakresie nowoczesnej i bezpiecznej energetyki i elektrotechniki promocja energooszczędności i efektywności

Bardziej szczegółowo

Projekt Polsko niemiecki system transferu ekoinnowacji

Projekt Polsko niemiecki system transferu ekoinnowacji Projekt Polsko niemiecki system transferu ekoinnowacji Michał Rzepecki Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Konferencja inauguracyjna Gorzów Wielkopolski, 11.12.2013 r. Cele projektu (1) Podniesienie zdolności

Bardziej szczegółowo

STOLICE REGIONÓW. Raport medialny październik-grudzień 2015. Stolice regionów październik-grudzień 2015

STOLICE REGIONÓW. Raport medialny październik-grudzień 2015. Stolice regionów październik-grudzień 2015 Stolice regionów październik-grudzień 215 STOLICE REGIONÓW Raport medialny październik-grudzień 215 Stolice regionów październik-grudzień 215 WSTĘP Przeprowadzone badanie dotyczy obecności medialnej miast

Bardziej szczegółowo

SKŁADOWE SUKCESU. Wiedza. Doświadczenie. Relacje. Zaangażowanie. Kreatywność. Współpraca

SKŁADOWE SUKCESU. Wiedza. Doświadczenie. Relacje. Zaangażowanie. Kreatywność. Współpraca Leaders Try More O NAS Jesteśmy prężną agencją PR. Zajmujemy się budowaniem efektywnej komunikacji oraz promocją firm i instytucji. Stawiamy na innowacyjne i skuteczne narzędzia. Ponad 10-letnie doświadczenie

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM EURO INFO ul.wysockiego 10, 58-300 Wałbrzych Tel/Faks: (074) 843 49 12 e-mail: eic@darr.pl http://www.darr.p

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM EURO INFO ul.wysockiego 10, 58-300 Wałbrzych Tel/Faks: (074) 843 49 12 e-mail: eic@darr.pl http://www.darr.p Organizacja imprezy publicznej (Public Event) >> Projekt NIP Dzień Transferu Technologii Dolny Śląsk 2005, Wałbrzych 10 października 2005 Założenia działania Projekt przewiduje organizację przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy i przedsięwzięcia w placówce medycznej. Jak pozyskać niezbędne fundusze? Elżbieta Brzozowska

Inicjatywy i przedsięwzięcia w placówce medycznej. Jak pozyskać niezbędne fundusze? Elżbieta Brzozowska Inicjatywy i przedsięwzięcia w placówce medycznej. Jak pozyskać niezbędne fundusze? Elżbieta Brzozowska PR jest bezpłatny PRowiec bez budżetu PRowiec rzecznik prasowy, ktoś, kto się tłumaczy, reaguje na

Bardziej szczegółowo

Usłyszcie o nas! Reklama w służbie fundraisera

Usłyszcie o nas! Reklama w służbie fundraisera Usłyszcie o nas! Reklama w służbie fundraisera Michał Rżysko, Centrum Myśli Jana Pawła a II Kraków, 17.06.2011 Kryteria SMART Kampania jest projektem, powinna spełniać kryteria SMART S M A R T specific

Bardziej szczegółowo

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena to pieniądze lub inne środki wymienialne na własność lub użytkowanie produktu lub usługi Dla konsumenta cena to wyznacznik wartości

Bardziej szczegółowo

Pracuj.pl wspiera kandydatów z branży IT

Pracuj.pl wspiera kandydatów z branży IT Pracuj.pl wspiera kandydatów z branży IT Jak Pracuj.pl dociera do kandydatów z branży IT? Od 22 roku aktywnymi działaniami budujemy świadomość marki Pracuj.pl wśród kandydatów z branży IT. Jesteśmy obecni

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unii Europejskiej wspierające zakładanie i rozwój własnej działalności gospodarczej

Fundusze Unii Europejskiej wspierające zakładanie i rozwój własnej działalności gospodarczej Fundusze Unii Europejskiej wspierające zakładanie i rozwój własnej działalności gospodarczej Iwona Czaplikowska Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Bielsko Biała, 22 października 2009 r. Program

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technik Public Relations w jednostkach samorządu terytorialnego

Wykorzystanie technik Public Relations w jednostkach samorządu terytorialnego Wykorzystanie technik Public Relations w jednostkach samorządu terytorialnego Paweł Trochimiuk Prezes Partner of Promotion Warszawa, 20.11.2013r. Agenda Definicje Public Relations Rodzaje komunikacji Komunikacja

Bardziej szczegółowo

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie 5 gmin położonych w obszarze Zbiornika Świnna Poręba

Bardziej szczegółowo

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Ze wstępu do książki Reklama to nieodłączny element naszego życia codziennego - jest obecna wszędzie (na ulicy, w pracy, w szkole, w

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes PROGRAM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO ROKU 2020 PLUS CEL HORYZONTALNY I: KULTURA, EDUKACJA I SPORT JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO CEL HORYZONTALNY II: INFRASTRUKTURA JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO -

Bardziej szczegółowo

IDEA! Management Consulting Poznań Sp. z o.o. ul. Grottgera 16/1 60 758 Poznań

IDEA! Management Consulting Poznań Sp. z o.o. ul. Grottgera 16/1 60 758 Poznań Bezpłatne usługi doradcze finansowane ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach pomocy de minimis. Informacje o projekcie IDEA! Management Consulting Poznań Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Co jest celem Twojego projektu - podsumuj jego założenia jednym zdaniem.

Co jest celem Twojego projektu - podsumuj jego założenia jednym zdaniem. INFORMACJE O PROJEKCIE Wypisz podstawowe informacje na temat Twojego projektu - dzięki nim łatwiej będzie Ci decydować o tym, jaki charakter powinna mieć Twoja strona i jakie informacje powinny mieć na

Bardziej szczegółowo

ZARYS STRATEGII ROZWOJU GOSPODARCZEGO LESZNA

ZARYS STRATEGII ROZWOJU GOSPODARCZEGO LESZNA Partnerstwo w ramach potrójnej spirali na rzecz strategii rozwoju gospodarczego ZARYS STRATEGII ROZWOJU GOSPODARCZEGO LESZNA Strategia rozwoju Leszna została opracowana w 1997r. W 2008r. Rada Miejska Leszna

Bardziej szczegółowo

FORUM ROZWOJU BIZNESU - BuCom 2015 LUBLIN NA TOPIE! 22 października, 2015 r., Lublin

FORUM ROZWOJU BIZNESU - BuCom 2015 LUBLIN NA TOPIE! 22 października, 2015 r., Lublin / Pokazujemy jak budować sukces organizacji / / Wspieramy dzieląc się wiedzą / / Inspirujemy do działania prezentując dobre praktyki / / Wskazujemy na nowe trendy prowadzące do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

REGION-GOSPODARKA-UNIA 8 23 maja 2014

REGION-GOSPODARKA-UNIA 8 23 maja 2014 REGION-GOSPODARKA-UNIA 8 23 maja 2014 Główne założenia cyklu konferencji Konferencje odbędą się w 16 województwach Organizatorem są Pracodawcy RP Formuła organizacyjna dla każdej z konferencji regionalnych

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo

Projekt zmiany Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2010-2011

Projekt zmiany Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2010-2011 Załącznik do Uchwały Nr 61/762/11/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 listopada 2011 r. Projekt zmiany Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa

Bardziej szczegółowo

1. Areszt Śledczy Pl. T. Kościuszki 3 64-100 Leszno. 2. Biuro ds. Uzależnień ul. Lipowa 32 64-100 Leszno

1. Areszt Śledczy Pl. T. Kościuszki 3 64-100 Leszno. 2. Biuro ds. Uzależnień ul. Lipowa 32 64-100 Leszno PLACÓWKI, W KTÓRYCH STUDENCI WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANISTYCZNEJ IM. KRÓLA STANISŁAWA LESZCZYŃSKIEGO ODBYWAJĄ PRAKTYKI kierunek studiów: PEDAGOGIKA L.p. Nazwa placówki Adres 1. Areszt Śledczy Pl. T. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

OD POMYSŁU DO PRZEMYSŁU

OD POMYSŁU DO PRZEMYSŁU OD POMYSŁU DO PRZEMYSŁU TRANSFER WIEDZY NA PRZYKŁADZIE WDROŻEŃ WZORNICZYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH Seminarium podsumowujące prace zespołów wdrożeniowych w ramach projektu: Dolnośląska Sieć Wzornictwa Przemysłowego

Bardziej szczegółowo