ZAPYTANIE OFERTOWE. W ramach realizowanego Projektu firma Alexia Sp. z o.o. Sp. k zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowo- technicznej na:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE. W ramach realizowanego Projektu firma Alexia Sp. z o.o. Sp. k zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowo- technicznej na:"

Transkrypt

1 Łódź, dnia 29/04/2013 Dane Zamawiającego: ALEXIA SPÓŁKA Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z siedzibą w Łodzi93-228, ul. Marii Wedmanowej 4 Oddział: Siewna 15, Łódź NIP: REGON: ZAPYTANIE OFERTOWE W ramach realizowanego Projektu firma Alexia Sp. z o.o. Sp. k zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowo- technicznej na: 1) BARWIARKĘ LABORATORYJNĄ 2) AUTOMATYCZNE LABORATORIUM 3) SPEKTROFOTOMETR LABORATORYJNY WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM 4) URZĄDZENIE MARTINDALE A 5) KABINĘ OCENY BARW 6) MIKROSKOP STEREOSKOPOWY 7) WAGĘ LABORATORYJNĄ 8) WYCINARKĘ LABORATORYJNĄ DO MATERIAŁU 9) TENSOMETR Nazwa Projektu: ROZWÓJ FIRMY ALEXIA DZIĘKI UTWORZENIU DZIAŁU B+R ORAZ OPRACOWANIU INOWACYJNYCH PRODUKÓW, KONKURENCYJNYCH NA RYNKU ŚWIATOWYM Projekt realizowany w ramach Działania III.3 Rozwój B+R w przedsiębiorstwach Oś Priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu Państwa Zamówienie udzielane będzie w trybie postępowania ofertowego Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamówienie dotyczy realizacji usługi powyżej netto i nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 1

2 1) Przedmiot zamówienia i jego specyfikacja BARWIARKA LABORATORYJNA Podstawowe dane: ładowność do 60kg, wymiary: szerokość około 3600 mm, wysokość 3800mm, krotność kąpieli 6-12, max prędkość 400m/min, wykonana ze stali kwasoodpornej Barwiarka musi: - posiadać system płukania ścian wewnętrznych, czujnik pojemności, wymiennik ciepła o wysokiej mocy, pozwalający na szybkie ogrzewanie lub chłodzenie, jeden lub kilka koszy na barwiony surowiec wewnątrz zbiornika, układacz dzianiny w komorze barwiącej, wykrywacz szwów - być wyposażona w zawór bezpieczeństwa i odpowietrzania, a także w pionową pompę główną oraz szybki spust, co umożliwia redukcję czasu napełniania maszyny i ogrzewania wody. Rura, w której znajduje się kąpiel barwiąca i dzianina, musi być wykonana ze stali kwasoodpornej AISI 316. AUTOMATYCZNE LABORATORIUM Wielopipetowe urządzenie do automatycznego dobierania i dozowania receptur barwiarskich - 8 niezależnych jednostek barwiących - maksymalna ilość pipet: objętościowy system pomiaru - system kontroli dozowania - maksymalna ilość zbiorników specjalny pojemnik do tworzenia roztworów - system antysedmentacyjny wyposażony w magnetyczne mieszadło - ciśnienie powietrza 6 bar - sterowanie komputerowe - serwis internetowy z dostawcą - oprogramowanie specjalistyczne w języku polskim SPEKTROFOTOMETR LABORATORYJNY WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM DO RECEPTUROWANIA ORAZ KONTROLI JAKOŚCI musi posiadać: - możliwość zmierzenia próbek wszelkich rozmiarów, kształtów, tekstury i współczynników krycia włączając do tego połysk, wybielacze optyczne, filmy, ciecze, proszki itp. - złącze USB oraz RS-232 Konfiguracja optyki: Trójwiązkowa, d/8, sfera 6" matryca 2D CCD/ siatka holograficzna jednoczesny pomiar SCE/SCI, automatyczny poziom UV, zautomatyzowane pozycjonowanie soczewek 2

3 Powtarzalność (na białej 0.03 RMS ΔE CIELAB płytce) Zgodność międzyurządzeniowa Średnio 0.15 ΔE CIELAB** Lampa Pulsacyjna Ksenonowa Zakres spektralny 360 nm do 750 nm Interwał spektralny 10 nm Zakres fotometryczny 0.0% do 200% Rozdzielczość fotometryczna 0.01% Czas pomiaru <2.5 sekundy w odbiciu I transmisji URZĄDZENIE MARTINDALE A Urządzenie służące do testowania stopnia zniszczenia produktów, poprzez pocieranie ich włóknami ścierającymi, bądź pocierając jeden kawałek produktu o drugi kawałek. - Urządzenie musi spełniać najważniejsze standardy (min. ISO 5470, DIN 53863/53865, EN ISO ) - mieć możliwość płynnego przejścia od testu na tarcie do testu na ścieranie - Test: Ścieranie Liczba próbek: 4 lub 6 - Powierzchnia próbki: 6,45 cm2 64 cm2 - Ciśnienie w Kpa: RPM: 47.5 Wskaźnik Lissajous: 60.5 mm. - Maksymalne wymiary urządzenia: 560 x 640 x 420 mm KABINA OCENY BARWY Urządzenie przeznaczone do oceny barwy w świetle o określonej temperaturze barwowej (np. świetle dziennym, żarowym, ksenonowym czy fluorescencyjnym) a także do badania wpływu światła ultrafioletowego na zmiany koloru wyrobu (blaknięcie) Urządzenie musi posiadać: - licznik czasu pracy pampy ultrafioletowej - panel elektryczny - 5 włączników (jeden na każdą lampę) - licznik czasu zużycia lampy - moc: 1 kw - napięcie: 220V / 50-60Hz, jednofazowy - lampy: 2 szt. lamp światła dziennego D65 (6500 K) 2 szt. lamp fluorescencyjnych TL84 (4000 K) 2 szt. lamp CW (4300 K) 2 szt. lamp żarowych (2700 K) 1 szt. lampa WOOD ULTRAFIOLET 3

4 MIKROSKOP STEREOSKOPOWY - Powiększenie od 40-krotnego do 1000-krotnego - Regulowana głowica Okulary z 10-krotnym powiększeniem - Poczwórna głowica z obiektywami achromatycznymi 4x, 10x, 40x, 100x - Wbudowana baza mechaniczna 132x140 mm - Wbudowane podświetlacze - Regulacja jasności - Niebieski filtr - Osłona przeciw kurzowi WAGA LABORATORYJNA - zakres ważenia do 200g - dokładność odczytu 0,01g - czas stabilizacji 3 s - dopuszczalna wilgotność: 80% - zakres dopuszczalnych temperatur 5-35 st. C - jednostki wagowe: kg, g, gn, dwt, lb, oz, tol, mo, ct - wyświetlacz LCD WYCINARKA LABORATORYJNA Do wycinania okrągłych próbek materiałów o powierzchni 10 cm 2 Waga 2 kg Wymiary 35x35x15 cm Wyposażenie: 4 ostrza i specjalna podkładka TENSOMETR Urządzenie mierzące napięcie przędzy. - Zakres: cn - 2 tryby pamięci: zapis ciągły i na żądanie - możliwość wyboru surowca za pomocą przełącznika - pamięć do 100 wartości naprężenia oraz wskazywanie wartości min, max - możliwość przesłania wyników do drukarki lub komputera 2) Szczegóły dotyczące oferty Prosimy o przedstawienie oferty cenowej w postaci tabeli: L.P 1 2 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Barwiarka laboratoryjna Automatyczne laboratorium CENA JEDNOSTKO WA NETTO WARTOŚĆ NETTO STAWKA VAT [%] WARTOŚĆ VAT WARTOŚĆ BRUTTO 4

5 Spektrofotometr wraz z oprogramowaniem Urządzenie Martindale a Kabina oceny barwy Mikroskop stereoskopowy 7 Waga 8 Wycinarka 9 Tensometr Razem n/d n/d n/d W przypadku podania wartości ofert w walucie obcej, wartość zamówienia będzie przeliczana na złotówki według średniego kursu NBP z dnia otwarcia ofert. Ponadto oferta powinna: - zawierać pełną nazwę oferenta wraz z adresem siedziby, numer telefonu, adres poczty elektronicznej - posiadać datę sporządzenia oraz ważności oferty, - być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis musi być czytelny - zawierać opisy i zdjęcia proponowanego przedmiotu - zawierać warunki gwarancji i serwis pogwarancyjny - określać termin i warunki płatności - zawierać koszty transportu Firma Alexia informuje, iż niepełne oferty będą automatycznie odrzucane. 3) Kryteria wyboru, którymi firma będzie się kierować przy wyborze oferty L.P RODZAJ KRYTERIUM PUNKTACJA 1 CENA OD 0 DO 85% 2 GWARANCJA OD 0 DO 10% 3 4 CZAS REAKCJI SERWISU INSTRUKCJA W JĘZYKU POLSKIM OD 0 DO 4% OD 0 DO 1% SPOSÓB OCENY Stosunek ceny w ofercie z najniższą ceną do ceny badanej oferty mnożony przez 90 Porównanie długości okresów gwarancyjnych Porównanie czasu reakcji serwisu Jest/ nie ma Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia

6 Zamawiający powierzy wykonanie zamówienia Wykonawcy, który otrzyma najwyższa ilość punktów. 4) Termin i miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć osobiście w oddziale firmy lub listownie na adres: Alexia Spółka z o.o. Spółka komandytowa Ul. Siewna Łódź lub przesłać na adres w terminie do dnia r, do godz Oferty składane listownie lub osobiście prosimy umieścić w dwóch zaklejonych kopertach, z adnotacją na wewnętrznej kopercie Otworzyć dnia r Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. O terminie dostarczenia decyduje data wpływu oferty do oddziału firmy. 5) Data i miejsce otwarcia ofert: , godz w oddziale firmy. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. 6) Termin wykonania zamówienia: do r 7) Osoba do kontaktu w ramach zamówienia: Aleksandra Wiśniewska 8) Informacje pozostałe Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych Oferentów szczegółów oferty. Oferent ma prawo nie wyrazić zgody na podanie do wiadomości szczegółów technicznych przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: zmiany warunków udzielenia zamówienia, unieważnienia postępowania oraz nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny (podpis i pieczątka) 6

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2015 Raciszyn, 14.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2015 na wykonanie materiałów promocyjnych służących do informowania o udziale finansowym środków budżetu UE Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 16/2014/5.1 Zrównoważona Infrastruktura

Zapytanie ofertowe nr 16/2014/5.1 Zrównoważona Infrastruktura Nazwa i adres Zamawiającego: Instytut Doradztwa Sp. z o.o. ul. Cegielniana 6b/2 30-404 Kraków Kraków, 29.08.2014r. Zapytanie ofertowe nr 16/2014/5.1 Zrównoważona Infrastruktura DOTYCZY ZADANIA: zakup urządzenia

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Dotyczy realizacji projektu w ramach PO IG 4.3 Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania form wtryskowych do opakowań z efektem 3D w przedsiębiorstwie DOMIK sp. z o. o. w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY na wykonanie zadania pn.: Dostawa wyposażenia dla Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze II Zamawiający: Muzeum Karkonoskie w Jeleniej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków Znak sprawy: PN-11 2013 Kraków dn. 29 maja 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 Strzałków, 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 20-5.1 POIG/SKL z dnia 10.04.2015r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 20-5.1 POIG/SKL z dnia 10.04.2015r. Bielsko Biała, dn. 10.04.2015r. Szanowni Państwo, W związku z uruchomieniem projektu Wzmocnienie potencjału Śląskiego Klastra Lotniczego w celu zwiększenia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw lotniczych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013 Wrocław, 12.03.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013 Priorytet 1: Wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE Nowa Telefonia Sp. o.o. ul. Foksal 18 00-372 Warszawa NIP: 701-029-37-11 REGON: 142888946 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie dedykowanej, innowacyjnej platformy B2B oraz dostawę sprzętu niezbędnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/RPOWP/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/RPOWP/2013 Augustów, dn. 17.04.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/RPOWP/2013 na zakup zestawów POS TV typu NETTOP z monitorem 24 w związku z projektem pt.: Wzmocnienie konkurencyjności firmy Optinex Zbigniew Walicki poprzez

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa mikroskopu konfokalnego z wirującym dyskiem do przyżyciowego obrazowania komórek w czasie rzeczywistym na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Wiśniowa Góra, 08.08.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 na wykonanie analizy przedwdrożeniowej Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Narodowe Forum Muzyki z siedzibą we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 19, 50-044 Wrocław. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ)

Narodowe Forum Muzyki z siedzibą we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 19, 50-044 Wrocław. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ) Narodowe Forum Muzyki z siedzibą we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 19, 50-044 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Fundusze europejskie dla rozwoju lubuskiego. Zapytanie ofertowe

Fundusze europejskie dla rozwoju lubuskiego. Zapytanie ofertowe Klub Przyrodników ul. 1 Maja 22, 66-200-Świebodzin Konto: BZ WBK SA o/świebodzin nr 28 1090 1593 0000 0001 0243 0645 tel./fax 068 3828236, e-mail: kp@kp.org.pl, http:// www.kp.org.pl Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Hurtownia szkoleń alfagroup.pl

Hurtownia szkoleń alfagroup.pl KONKURS OFERT Zamawiający Centrum Kształcenia Kadr Alfa Consulting Jarosław Ostrowski tel. + 46 834 85 25 02-681 Warszawa, Al. Wyścigowa 4a/39 Biuro/korespondencja: 96-100 Skierniewice, ul. Jagiellońska

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ŁK43-5.1 POIG/SKL z dnia 16 czerwca 2015r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ŁK43-5.1 POIG/SKL z dnia 16 czerwca 2015r. Bielsko Biała, dn. 16 czerwca 2015r. Szanowni Państwo, W związku z uruchomieniem projektu Wzmocnienie potencjału Śląskiego Klastra Lotniczego w celu zwiększenia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ BIOLOGII. ul. Miecznikowa 1. 02-096 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na:

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ BIOLOGII. ul. Miecznikowa 1. 02-096 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ BIOLOGII ul. Miecznikowa 1 02-096 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: sprzedaż i dostawę fluorescencyjnego mikroskopu odwróconego z komorą hodowlaną,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. KRAKODLEW Spółka Akcyjna. ul. Ujastek 1 30-969 Kraków

ZAPYTANIE OFERTOWE. KRAKODLEW Spółka Akcyjna. ul. Ujastek 1 30-969 Kraków Kraków, dn. 10.05.2011 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE STANOWISKA DO BADAŃ NAD PROCESAMI SFEROIDYZACJI Z ODCIĄGIEM, POWIĘKSZENIE DOŁÓW ZALEWOWYCH W NAWIE II HALI PRODUKCYJNEJ,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Gmina Mikołów Rynek 16, 43-190 Mikołów telefon: 032/3248500, fax: 032/3248400, strona internetowa: www.mikolow.eu PN-44/2013 2. Tryb udzielenia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe sprzęt

Zapytanie Ofertowe sprzęt Wrocław, 05.06.2013r. Zapytanie Ofertowe sprzęt I. Dane Zamawiającego 1. Zamawiający Grupa Ergo Sp. z o.o. ul. Św. Mikołaja 56/57 pok. 102 50-127 Wrocław 2. Grupa Ergo Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego (wraz z transportem i wniesieniem do siedziby Zamawiającego)

Dostawę sprzętu komputerowego (wraz z transportem i wniesieniem do siedziby Zamawiającego) S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A CZĘŚĆ I INFORMACJA OGÓLNA 1. I n f o r m a c j e o Z a m a w i a j ą c y m i p r z e d m i o c i e p r z e t a r g u. 1.1.

Bardziej szczegółowo

3. Zakup oraz instalacja automatycznego dwupoziomowego systemu transportowo - montażowego wyposażonego w 3 stanowiska montażowe.

3. Zakup oraz instalacja automatycznego dwupoziomowego systemu transportowo - montażowego wyposażonego w 3 stanowiska montażowe. Mrągowo, 18.07.2014 roku I. NAZWA I ADRES SKŁADAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE 11-700 Mrągowo tel. +48 89 741 32 48, fax +48 89 741 32 47, NIP 742-000-31-44, II. TRYB PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA Składający zapytanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 4 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO WARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

VinoTrio Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG81/03

VinoTrio Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG81/03 VinoTrio Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG81/03 Warszawa, dnia 08.02.2014 r. Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.01.00-14-509/13-00 zawartej w dniu 23.01.2014 roku w ramach działania 8.1

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, ul. Starołęcka 31, 60-963 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 61 8712200, faks 61 8793262.

I. 1) NAZWA I ADRES: Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, ul. Starołęcka 31, 60-963 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 61 8712200, faks 61 8793262. Poznań: Sprzęt do rejestracji badań i prezentacji wyników prac badawczych Numer ogłoszenia: 235454-2012; data zamieszczenia: 04.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania. Urząd Miasta Czeladź 41-250 Czeladź, ul. Katowicka 45 tel. 76 37 974 fax.76-33-694 e-mail administracyjny@um.czeladz.pl ZP / 17 / D / SE-AG / 08 Czeladź, marzec 2008r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Zakup wyposażenia aparaturowego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Delegatur

Zakup wyposażenia aparaturowego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Delegatur Strona 1 z 18 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4 tel. 061/ 8270-500, fax. 0-61/ 8270-522 www.poznan.pios.gov.pl e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/02/2014

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/02/2014 Złotokłos, dnia 31.01.2014 r. Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/02/2014 Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest zakup i dostawa do Zamawiającego sprzętu

Bardziej szczegółowo